INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK"

Transkript

1 INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK

2 Innholdsfortegnelse 1. Medfølgende tilleggsutstyr og tiltenkt bruk Generell utforming og oppsett for et system Installering Monteringssted Ledningsopplegg for sentralstyreenheten Installatørinnstillinger Bekreftelse på installatørinnstillinger Language Operating modes? Centralized DHW tank? Backup heater room heating? System layout?... 5 ON/OFF method... 5 Antall soner... 5 Configuration Control parameters Diagnostics IP settings Drift Grunnleggende styring Main menu... 6 To System info... 6 To Unit info... 6 To DHW info... 6 To User settings Alarm-håndtering Alarmer på anlegg Alarmer på systemer Alarmmeny Feilsøking Figurer Betjening av sentralstyreenheten og menystrukturen Valgfrie moduler Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene. Side 1. Medfølgende tilleggsutstyr og tiltenkt bruk Tiltenkt bruk 1 Strømtilførsel 24 V AC for Microtech III-kontroller (Siemens) 2 POL Microtech III-sentralstyrenhet (Siemens/McQuay) 3 Koblingsstykker for Microtech III-kontroller 4 Følerholder 5 Føler for felles utløpsvann 6 Grunnleggende installeringsanvisninger Sentralstyreenheten brukes til å styre følgende anlegg trinnvis. EKHBRD*-serien EKHVM*-serien HXHD125* EWAQ EWYQ SEHVX* EH*CA Hvert anlegg eller gruppe med anlegg er tilkoblet via en Modbusgateway (kjøpes separat fra Daikin) til sentralstyreenheten. Se i hovedkatalogen for påkrevd type Modbus-gateway. Sentralstyreenheten kan dessuten styre andre komponenter i installasjonen, som forklart i "2. Generell utforming og oppsett for et system" på side 2. Tilleggsutstyr EKCLWS Føler til sentralisert varmtvannstank til husholdningsbruk (VVHB). EKCMBACIP Tillater innstillinger på EKCC via BACnet/IP. Se "10. Valgfrie moduler" på side 17 for mer informasjon. EKCMBACMSTP Tillater innstillinger på EKCC via BACnet MS/TP. Se "10. Valgfrie moduler" på side 17 for mer informasjon. EKCM200J Tillater innstillinger på EKCC via Modbus. Se "10. Valgfrie moduler" på side 17 for mer informasjon. EU.SB Avansert nettserver. Tillater alarmmeldinger via e-post. Se "10. Valgfrie moduler" på side 17 for mer informasjon. 1

3 2. Generell utforming og oppsett for et system Sentralstyreenheten kan styre følgende i et system: Temperatur på utløpsvann til sekundær krets (krets til varmestrålelegemer) Innstillingsverdien for temperaturen på utløpsvannet til sekundær krets kan stilles. Sentralstyreenheten vil endre innstillingsverdi for anleggene og slå flere eller færre anlegg PÅ/ AV for å nå denne innstillingsverdien. Pumpe for sekundære kretser (2 soner) Ekstra varmeapparat til romoppvarming Temperatur på varmtvann i en sentralisert varmtvannstank til husholdningsbruk For system med varmtvann til husholdningsbruk kan systemet settes opp på 2 måter: 1. System med integrert(e) varmtvannstank(er) (med EKHBRD/ EKHVM-hydrobokser) Se Figur 3: System med integrerte varmtvannstanker på side 11 for eksempel på oppsett. Her har anleggene for varmtvann til husholdningsbruk en egen tank, 3-veisventil og kontroll for 3-veisventil. Parameterne for å varme opp varmtvann til husholdningsbruk (innstillingsverdi, program, osv.) må stilles på styreenheten til selve anlegget. Se i drifts-/installeringshåndboken for anlegget. På sentralstyreenheten kan du angi om et anlegg har funksjon for varmtvann til husholdningsbruk eller ikke. (Dette kan angis i installatørinnstillingene. Se "Configuration" på side 5.) Hvis anlegget er angitt som anlegg for varmtvann til husholdningsbruk, vil det alltid ha lavest prioritet for oppstart ved romoppvarming for å reservere det mest mulig til VVHBoppvarming. Ved romavkjøling vil anlegget alltid ha høyest prioritet for å gjenvinne varmen til varmtvannstanken til husholdningsbruk. Når systemet er innstilt på oppvarming eller kjøling (på sentralstyreenheten eller via den eksterne kontakten som er koblet til sentralstyreenheten), vil sentralstyreenheten slå på pumpen til den sekundære kretsen og endre innstillingsverdien for hydroboksene for å oppnå innstillingsverdien for temperaturen på utløpsvannet til den sekundære kretsen. Hvis hydroboksene ikke kan oppnå innstilt temperatur for den sekundære kretsen og avhengig av andre parametere som er er innstilt på sentralstyreenheten, vil sentralstyreenheten også slå på det ekstra varmeapparatet og åpne ventilen for det ekstra varmeapparatet. 2. System med sentralisert varmtvannstank til husholdningsbruk Se Figur 2: System med sentralisert varmtvannstank til husholdningsbruk på side 10 for eksempel på oppsett. Her er det koblet en føler i den sentraliserte tanken til sentralstyreenheten. Sentralstyreenheten vil øke innstillingsverdien for anleggene og koble inn 3-veisventilen når temperaturen i tanken blir for lav. Tanken kan også varmes opp med et ekstra varmeapparat. Se "4.4. Centralized DHW tank?", Innstillinger for ekstra varmeapparat. INFORMASJON Dette betyr at anleggene settes i oppvarmingsmodus for å varme opp varmtvannstanken til husholdningsbruk. Derfor gjelder dette oppsettet kun for EKHBRD*AC-anlegg som er innstilt med den såkalte 'innstilling for VVHB-bruk'. Det må gjøres ved å stille innendørsanleggenes parametere til 5-04=1 og 7-01=1. Se i installeringshåndboken for innendørsanleggene hvis du vil vite hvordan du stiller inn parameterne. Se også på konfigurasjon C i 'Brukerhåndboken for Altherma Flex for kommersielle bruksområder'). Dette oppsettet anbefales ikke for EKHVM-anlegg siden oppvarmingsmodus kun er mulig ved utendørstemperaturer på opptil 25 C. For EWYQ-anlegg kan det være nødvendig med etteroppvarming av varmtvann til husholdningsbruk siden maksimumstemperaturen på utløpsvann for disse anleggene er begrenset til 50 C. Når systemet er innstilt på oppvarming eller kjøling (på sentralstyreenheten eller via den eksterne kontakten som er koblet til sentralstyreenheten), vil sentralstyreenheten slå på pumpen til den sekundære kretsen, slå hydroboksene PÅ/AV og endre innstillingsverdien for å oppnå innstillingsverdien for temperaturen på utløpsvannet til den sekundære kretsen. Hvis hydroboksene ikke kan oppnå innstilt temperatur for den sekundære kretsen og avhengig av andre parametere som er er innstilt på sentralstyreenheten, vil sentralstyreenheten også slå på det ekstra varmeapparatet og ventilen for det ekstra varmeapparatet for romoppvarming. Oppvarming av varmtvann til husholdningsbruk via varmepumpe eller ekstra varmeapparat vil bli forhindret når kontakt S3 fra det soldrevne anlegget er stengt. Merknad: I eksemplet fungerer BUH1 og BUH2 som ekstra varmeapparater for romoppvarming trinn 1 og trinn 2. BUH2 fungerer dessuten som ekstra varmeapparat for varmtvann til husholdningsbruk, og blir da slått PÅ av utgang D08 (BUHw). 2

4 3. Installering 3.1. Monteringssted Når sentralstyreenheten er PÅ, styres anleggene (innstillingsverdi, PÅ/AV-styring osv.) av sentralstyreenheten. Dette overstyrer PÅ/AVinnstillingen på de enkelte fjernkontrollene. For PÅ/AV-styring via fjernkontrollene til anleggene må sentralstyreenheten være stilt til AV. Vil du tillatte lokal styring av anleggene til enhver tid, må sentralstyreenheten være installert i nærheten av de enkelte fjernkontrollene Ledningsopplegg for sentralstyreenheten Se også Figur 1: Elektrisk koblingsskjema på side 9. ADVARSEL Alt elektrisk opplegg må installeres av autorisert elektriker og være i samsvar med lokale forskrifter. Modbus-ledninger Styreenheten bruker Modbus til å kommunisere med hydroboksene. Sørg for å koble RS485-ledningene (2-leder tvunnet par + skjerming) fra sentralstyreenheten til RTD*ene. Du må også konfigurere adressene på RTD* riktig (se i håndboken for RTD*). Digitale innganger Koble de digitale inngangene nedenfor hvis du vil starte systemet i oppvarming/kjøling via en ekstern spenningsfri kontakt: - X1-M: Oppvarming PÅ sone 1 - X2-M: Kjøling PÅ sone 1 - X3-M: Oppvarming PÅ sone 2 - X4-M: Kjøling PÅ sone 2 INFORMASJON Sentralstyreenheten kan også konfigureres til å starte oppvarming/kjøling via sentralstyreenheten. I så fall trenger du ikke koble disse kontaktene. OPPVARMING PÅ får prioritet fremfor KJØLING PÅ. - X5-M: Denne spenningsfrie inngangen endrer verdien til utendørstemperaturen som det ekstra varmeapparatet skal brukes etter. Se også "4.5. Backup heater room heating?" på side 5. - X6-M: Denne spenningsfrie inngangen registrerer alarmer ved det ekstra varmeapparatet. - X7-M: Denne spenningsfrie kontakten stopper VVHBoppvarming via varmepumpe og det ekstra varmeapparatet når den er stengt (f.eks. kontakt fra soldrevet anlegg). - X8-M: Denne kontakten endrer innstillingsverdien til den sentraliserte varmtvannstanken til husholdningsbruk som er angitt på kontrolleren (lagrer f.eks. VVHB ved høyere temperaturer når det er strømoverskudd pga. fotoelektrisk installasjon). - DI1/2-M: Denne kontakten teller impulsene fra impulstelleren og konverterer dem til en verdi som er angitt på kontrolleren. Analoge innganger - AI1-M: Føler for felles utløpsvann. Føleren måler temperaturen på utløpsvannet til den sekundære kretsen. (Leveres med.) - AI2-M: Temperatur på varmtvann til husholdningsbruk. (Daikin-tilleggsutstyr EKCLWS.) Kun hvis du har en sentralisert tank og VVHB må styres av sentralstyreenheten. Digitale utganger - C1-DO1B: Kontakt som gir strøm til 3-veisventilen for VVHBoppvarming. Denne kontakten stenges når VVHBoppvarming via varmepumpene aktiveres av sentralstyreenheten. - C2-DO2A/DO2B: Omkoblingskontakt for alarmutgang. - C3-DO3: Kontakt for å starte den sekundære pumpen for SONE 1. Denne kontakten stenges når oppvarming eller kjøling for SONE 1 er PÅ. - C4-DO4: Kontakt for å starte den sekundære pumpen for SONE 2. Denne kontakten stenges når oppvarming eller kjøling for SONE 2 er PÅ. (Med mindre oppvarming kreves av SONE 1 og kjøling kreves av SONE 2. Oppvarming har prioritet fremfor kjøling.) - C5-DO5: Kontakt for å starte ekstra varmeapparat trinn 1. Denne kontakten stenges straks ved manglende kapasitet til romoppvarming. - C6-DO6: Kontakt for å starte ekstra varmeapparat trinn 2. Denne kontakten stenges straks ved manglende kapasitet til romoppvarming og ekstra varmeapparat trinn 1 allerede er i drift. - C7-DO7: Kontakt som gir strøm til ventilen for ekstra varmeapparat for romoppvarming. Denne kontakten stenges en angitt tid før det ekstra varmeapparatet startes. - C8-DO8: Kontakt som gir strøm til ventilen for ekstra varmeapparat og/eller varmeapparat for oppvarming av varmtvann til husholdningsbruk. Denne kontakten stenges straks det er behov for ekstra oppvarming av varmtvann til husholdningsbruk. - C9-DO9: Drift med oppvarming. Denne kontakten stenges når systemet er i modus for romoppvarming. - C10-D010: Drift med kjøling. Denne kontakten stenges når systemet er i modus for romavkjøling. INFORMASJON Yteevne for kontakt: Svitsjespenning AC 24 V 230 V ( 20%, +10%) Merkestrøm (res./ind.) Maks. AC 3 A / 2 A (cos φ0,6) Svitsjestrøm ved AC 19 V min. AC 30 ma Smeltesikring for maks. ekstern tilførselsledning 6,3 A treg sikring eller strømbryter. ADVARSEL SELV/PELV og nettspenning må IKKE blandes på samme rekkeklemme. Bruk eksternt vern ved induktiv belastning. 4. Installatørinnstillinger Se "9. Betjening av sentralstyreenheten og menystrukturen" på side 12 for grunnleggende bruk av sentralstyreenheten. Alle elementene på menyen 'Installer settings' er beskrevet i detalj nedenfor. Vil du ha tilgang til installatørinnstillingene, blar du gjennom til 'Installer password' på hovedmenyen og skriver inn installatørpassordet (standard: '6000'), og deretter går du til menyen 'Installer settings' Bekreftelse på installatørinnstillinger Enkelte innstillinger krever omstart av sentralstyreenheten for å tre i kraft. Dette indikeres på første linje på menyen 'Installer settings'. Når det står 'Restart now?' på denne linjen, ble det gjort endringer i installatørinnstillingene som krever omstart for å tre i kraft. Gå inn på linjen, og velg omstart av sentralstyreenheten. Når det vises 'No need to restart' på linjen, er alle endringer allerede aktivert. 3

5 4.2. Language Velg språk Operating modes? Definer mulige driftsmodi for systemet. Kun Heating only/cooling only/heating and cooling/vvhb Dette sikrer at brukeren kan velge riktige modi. Foreta omstart for sentralstyreenheten når du har endret disse innstillingene for å aktivere dem Centralized DHW tank? Definer om systemet har en sentralisert varmtvannstank til husholdningsbruk. Velg følgende kun hvis systemet har en sentralisert varmtvannstank til husholdningsbruk og lokalt innkjøpt 3-veisventil: Centralized tank Innstillinger for system sammen med romoppvarming Gå til menyen 'Settings in combination with RH', og angi ønsket verdi for: DT LWT-SP tank Denne verdien fastsetter temperaturforskjellen mellom innstillingsverdien for temperaturen på utløpsvannet til anlegget/ anleggene og innstillingsverdien for tanken. Jo høyere verdi, desto raskere kan tanken varmes opp. Jo lavere verdi, desto mer effektivt vil tanken bli varmet opp. DHW differential Differensial for tankoppvarming. 1 VVHB-differensial 2 Innstillingsverdi for tank (stilles av bruker) 3 Start tankoppvarming 4 Stopp tankoppvarming Innstillinger for ekstra varmeapparat Angi her hvis det er ekstra varmeapparat til VVHB-oppvarming. Hvis det brukes et ekstra varmeapparat til VVHB-oppvarming, må det settes opp en kurve for å angi når oppvarmingen av tanken skal utføres av varmepumpene og når det skal utføres av det ekstra varmeapparatet, som vist på figuren nedenfor. Q Y Maks. tanktemperatur ved X C= Y C Definer Y, som er maksimumstemperaturen som tanken skal varmes opp til via varmepumpen ved utetemperatur X. - Ekstra varmeapparat ved utetemperatur > Z C Definer Z. Hvis utetemperaturen blir høyere enn Z, skal oppvarming av varmtvannstank til husholdningsbruk alltid utføres av ekstra varmeapparat. - Maks. tanktemperatur ved Z C= Q C Definer Q, som er maksimumstemperaturen som tanken skal varmes opp til via varmepumpen ved utetemperatur Z. INFORMASJON Merknad 1: Kontroller at verdiene er innenfor driftsområdet til varmepumpen. Merknad 2: Hvis temperaturen på utløpsvannet og utetemperaturen er slik at VVHBoppvarmingen skal utføres av varmepumpen, kan det også forekomme drift med ekstra VVHB-oppvarming. Dette skjer når alarmen går for en av varmepumpene som er konfigurert for VVHB-oppvarming. Merknad 3: Kontrolleren stenger D08 (og ikke D05 eller D06) når ekstra VVHB-oppvarming aktiveres. Innstillinger for system med kun VVHB Mens et system beregnet for både romoppvarming og oppvarming av varmtvann til husholdningsbruk (VVHB) vil varme opp VVHB raskest mulig for å kunne gå tilbake til romoppvarming raskest mulig, vil et system som kun utfører VVHB-oppvarming varme opp VVHB med en optimal balanse mellom hastighet og effekt. Systemet endrer derfor temperaturen på utløpsvannet som sendes til tankens varmesløyfer. Hvis tanktemperaturen er langt unna innstillingsverdien, økes temperaturen på vannet som sendes til tanken for å sikre raskere oppvarming. Når tanktemperaturen oppnår innstillingsverdien, senkes temperaturen på vannet som sendes til tanken for å øke effekten. Angi følgende: Maks. TF (temperaturforskjell) Definerer maksimumsforskjellen mellom innstillingsverdien for temperaturen på utløpsvannet til anleggene og innstillingsverdien for tanken. Hvis for eksempel tankens innstillingsverdi = 50 C og maks. TF = 20 C, vil maksimumstemperaturen på vannet som sendes til tankens varmesløyfer være 50 C+20 C=70 C. Min. TF (temperaturforskjell) Definerer minimumsforskjellen mellom innstillingsverdien for temperaturen på utløpsvannet til anleggene og innstillingsverdien for tanken. Hvis for eksempel tankens innstillingsverdi = 50 C og min. TF = 10 C, vil maksimumstemperaturen på vannet som sendes til tankens varmesløyfer være 50 C+10 C=60 C. VVHB-differensial Se innstillingene for system sammen med romoppvarming. Innstillinger for ekstra varmeapparat Se innstillingene for varmeapparatet til romoppvarming. INFORMASJON Ved system med kun VVHB vil utgangene D05 og D06 fungere som utganger for ekstra VVHBoppvarming. X Z 1 Temperatur på utløpsvann 2 VVHB-oppvarming via ekstra varmeapparat 3 VVHB-oppvarming via varmepumpe 4 Utetemperatur 4 - Ekstra varmeapparat ved utetemperatur < X C Definer X. Hvis utetemperaturen blir lavere enn X, skal oppvarming av varmtvannstank til husholdningsbruk alltid utføres av ekstra varmeapparat. 4

6 4.5. Backup heater room heating? Angi her om systemet har et ekstra varmeapparat eller ikke, og antall trinn (1 eller 2). I så fall velger du 'Backup heating method', og definerer følgende. Ekstra oppvarming kan defineres via 3 metoder: Metode 1: Outd Temp Ekstra varmeapparat kan brukes avhengig av utetemperaturen. - BUH allowed: Under denne temperaturen kan det ekstra varmeapparatet brukes, men det har lavest prioritet. Over denne temperaturen vil kun varmepumpene kjøre (selv om ønsket temperatur på utløpsvannet ikke kan oppnås hvis alarmen går for en varmepumpe, kjøres også det ekstra varmeapparatet). - BUH only: Under denne utetemperaturen stanses alle varmepumpene for romoppvarming, og det er kun det ekstra varmeapparatet som utfører romoppvarming. 1 2 A A 1 Ved økende utetemperatur 2 Ved synkende utetemperatur 3 Kun ekstra varmeapparat 4 Ekstra varmeapparat tillatt 5 Utetemperatur A Sone kun for ekstra varmeapparat B Ekstra varmeapparat tillatt C Ekstra varmeapparat ikke tillatt Metode 2: Outd. Temp. + ext. contacts Angi følgende innstillinger: - With open contact BUH allowed: Definer utetemperaturen for 'BUH allowed' med ÅPEN kontakt. BUH only: Definer utetemperaturen for 'BUH only' med ÅPEN kontakt. - With closed contact BUH allowed: Definer utetemperaturen for 'BUH allowed' med STENGT kontakt. BUH only: Definer utetemperaturen for 'BUH only' med STENGT kontakt. Metode 3: Outd. Temp. + time - Time Zone 1 Definer utetemperaturen for 'BUH allowed' og 'BUH only' fra Time Zone 1 og videre. - Time Zone 2 Definer utetemperaturen for 'BUH allowed' og 'BUH only' fra Time Zone 2 og videre. - Select time zones Velg klokkeslett og sone (Time Zone 1=Z1/Time Zone 2=Z2) for hver enkelt ukedag INFORMASJON Generell merknad om innstillinger for planlegging: Innstillinger med klokkeslett *:* ignoreres. B B 1 C C C 4.6. System layout? ON/OFF method Definer her om systemet skal stilles til av, oppvarming eller kjøling på sentralstyreenheten (se på menyen 'User settings' > Set room mode) eller via eksterne kontakter. Antall soner Angi antall soner (sekundære kretser som skal styres). (1 eller 2) Configuration Angi No of RTD* installed: Antall RTD*er som er installert. Configure unit type auto Når 'JA' er valgt, vil systemet automatisk registrere og konfigurere anleggstypen (kun kjøling / kun oppvarming / reversibelt). INFORMASJON Sentralstyreenheten vil vise maksimalt antall RTD*er som kan styres. Det er kun RTD-antallet som er angitt over, som må konfigureres. Etter omstart av sentralstyreenheten vil listen med RTD*er bli begrenset til antall RTD*er som er installert. RTD* configuration: For hver RTD* angir du følgende elementer (antallet i kolonnen 'RTD*' samsvarer med adressen på RTD*). Gruppe (GRP) Angi hvilken gruppe RTD* tilhører. RTD*er som hører til samme gruppe, er vanligvis koblet til samme utendørsanlegg fordi programmet vil først starte opp anlegg som hører til samme gruppe, før det starter opp anlegg som hører til en annen gruppe. Dette gjøres for å unngå at flere utendørsanlegg kjører samtidig ved lav belastning. Type (TYP) Det anbefales å konfigurere anleggstypen automatisk (se over). Typen kan imidlertid endres manuelt hvis det er ønsket. I så fall angir du om anlegget har kun kjøling, kun oppvarming eller funksjon for både kjøling og oppvarming. Varmtvann til husholdningsbruk (DHW) Hva som skjer når du angir Ja (Y), avhenger av om VVHB styres av sentralstyreenheten eller ikke. (Se "2. Generell utforming og oppsett for et system" på side 2.) Hvis VVHB-funksjonen styres av selve anlegget/anleggene (integrert tank) og DHW=Y for dette anlegget, vil anlegget alltid få lavest prioritet for å starte opp i oppvarmingsmodus slik at det forbeholdes oppvarming av varmtvann til husholdningsbruk. I kjølemodus vil anlegget få høyest prioritet for å kunne gjenvinne varmen. Selve VVHB-oppvarmingen utføres slik det er konfigurert på fjernkontrollen til anlegget. Hvis VVHB-funksjonen styres av sentralstyreenheten (se Installer settings Centralized DHW tank?), må anlegget for varmtvann til husholdningsbruk konfigureres til DHW=Y. Når det er behov for VVHB, vil sentralstyreenheten øke innstillingsverdien for kun disse anleggene. Delay BUH: Angi forsinkelsen i sekunder for "ON"-kontakt for ekstra varmeapparat i forhold til "ON"-kontakt for ventil til ekstra varmeapparat. (Dette kan være nødvendig hvis ventilen trenger tid til å åpnes før det ekstra varmeapparatet kan starte.) BUH Loaddown Timer: Definerer tiden som må gå før en annen avlastningshandling kan skje etter avlastning med varmeapparat trinn 1 eller 2. 5

7 4.7. Control parameters Diff. LWT Heat On/Off og Diff. LWT Cool On/Off Definerer differensialen over/under der systemet aktiveres for å slå anleggene PÅ eller AV. (TempxTime-telleren startes, se nedenfor.) Temperaturøkning for slaver (Temp. Incr. slaves) Denne parameteren fastsetter økningen (oppvarming) / nedgangen (kjøling) for slavene. Innstillingsverdien for 'ledende' anlegg vil være lik innstillingsverdien for temperaturen på utløpsvannet til den sekundære kretsen. Innstillingsverdien for slavene vil være innstillingsverdien for temperaturen på utløpsvannet til den sekundære kretsen, pluss temperaturøkning for slaver (minus temperaturøkning for slaver i kjøling). Dette vil gi full pålastning for slaveanleggene samt kapasitetskontroll for ledende anlegg. TempxTime for ON og OFF Definerer hvilken temperatur tidsverdi som må overstiges før et anlegg blir slått PÅ eller AV. En lav verdi vil føre til at anlegget slås raskt PÅ/AV, mens en høy verdi betyr at anlegget slås sent PÅ/AV. Start delay units (sekunder) Definerer tiden som må passere før styreenheten starter TempxTime ON-telleren som beskrevet over, etter at et anlegg har startet. Siden anleggene bruker tid på å bygge opp kapasiteten, anbefales det å holde denne verdien over 500 sekunder. Corr. CLWT sensor Dette er en korrigeringsverdi for føleren for felles utløpsvann. P-heating/P-cooling Påvirker antall anlegg som skal startes opp samtidig (med et intervall på ca. 10 sekunder) når oppvarming eller kjøling startes. En lav verdi vil føre til at flere anlegg startes, mens en høy verdi betyr færre anlegg. Antall anlegg som startes opp når oppvarming eller kjøling slås PÅ, beregnes slik: (Innstillingsverdi for temperatur på utløpsvann temperatur på utløpsvann) P-oppvarming F.eks.: Innstillingsverdi for temperatur på utløpsvann =50 C Temperatur på utløpsvann ved oppstart =22 C Antall anlegg i system=12 P-oppvarming=50 C ((50 22)/50)*12=7 anlegg startes opp samtidig (med en tidsforskjell på ca. 10 sekunder) 4.8. Diagnostics Manual operation Endre 'Auto' til 'Manual'. Dette tillater manuell PÅ/AV-styring av de digitale utgangene. (Merk at ved slik drift er selve sentralstyreenheten slått AV.) MERKNAD Sørg for å revertere til 'Auto' når du går ut av menyen. Status digital inputs Viser statusen til de digitale inngangene. Running timers Tillater avlesning av den faktiske verdien til de aktive tidsbryterne som er angitt i styringsparameterne. Application info Viser informasjon om installert programvare. 5. Drift 5.1. Grunnleggende styring Se "9. Betjening av sentralstyreenheten og menystrukturen" på side 12 for grunnleggende bruk av sentralstyreenheten. Alle elementer på menystrukturen er forklart i detalj nedenfor Main menu To System info Åpner et skjermbilde med følgende hovedinformasjon om systemet. Klokkeslett og dato System mode Systemmodusen kan kun være AV, OPPVARMNG, KJØLING eller VVHB. Hvis oppvarming eller kjøling vises med et spørsmålstegn, er modusen påkrevd, men den aktiveres ikke fordi utetemperaturen er før høy (oppvarming) eller for lav (kjøling). SP for LWT og Actual LWT Innstillingsverdi og faktisk verdi for temperaturen på utløpsvannet til den sekundære kretsen. Outdoor temperature No of units ON Antall anlegg som er PÅ. Backup heating Indikerer om ekstra oppvarming for romoppvarming er PÅ eller AV. To Unit info Åpner et oversiktsskjermbilde med informasjon om anlegget. Det vises en liste over definerte RTDer. Ved siden av RTD vises driftstiden til anleggene som hører til denne RTDen, modusen (PÅ/ AV/OPPVARMING/KJØLING) samt ved feil vises feilkoden for gruppen. Under RTD-informasjonen vises informasjon om opptil 4 anlegg som er koblet til RTDen (anleggsnummer, temperatur på utløpsvann, temperatur på returvann, temperatur på varmtvann til husholdningsbruk samt feilkode hvis det er feil på anlegget). Merk at temperaturen på varmtvann til husholdningsbruk er temperaturen som registreres av føleren for varmtvann til husholdningsbruk som er koblet til anlegget. Når det er feil på anlegget, vises tilhørende feilkode. Hvis 'MDB' (Modbus-feil) vises, kontrollerer du tilkoblingen og statusen til RTD*en. Hvis U5 vises, kontrollerer du P1P2-tilkoblingen til RTD*en og fjernkontrollen. Vil du vise anleggets feilhistorikk, blar du frem til RTD-linjen og trykker Enter. Deretter velger du anleggsnummeret du vil vise feilhistorikken for. To DHW info Kun tilgjengelig når 'Centralized tank' er valgt i installatørinnstillingene. Viser innstillingsverdi, faktisk temperatur på varmtvann til husholdningsbruk, status for 3-veisventil og om ekstra varmeapparat for VVHB-oppvarming er PÅ eller AV IP settings Ønsket DHCP, IP-adresse, brukernavn og passord må angis, og kontrollenheten må startes på nytt. 6

8 To User settings Åpner menyen 'User settings' med følgende elementer: Time/date Angi riktig klokkeslett og dato hvis du vil bruke programmene lyddempet modus, romoppvarming eller VVHB-oppvarming. Quiet mode - Velg OFF, ON eller SCHEDULED. Sentralstyreenheten vil sende kommandoen for lyddempet modus til anleggene som er valgt. (Sørg for å angi ønsket nivå for lyddempet modus på selve anleggene. Se i installeringshåndboken for anleggene.) - Hvis 'SCHEDULED' er valgt, må du åpne programmet for lyddempet modus. Set room mode - Velg modusen OFF, COOLING, HEATING eller AUTOMATIC. Hvis 'By external contacts' er valgt i Installer settings - System layout? - ON/OFF method, kan ikke modusen velges på sentralstyreenheten, men kun via eksterne kontakter. Hvis modusen AUTOMATIC er valgt, vil systemet automatisk veksle mellom oppvarming og kjøling, avhengig av innstillingen for 'Max Ta heating' og 'Min Ta cooling' (se nedenfor), som vist på figuren nedenfor. OFF OFF C 1 C Driftsmodus 2 Maks. utetemperatur for oppvarming 3 Min. utetemperatur for kjøling 4 Utetemperatur Oppvarming Av Kjøling Driftsmodus 2 Maks. utetemperatur for oppvarming 3 Min. utetemperatur for kjøling 4 Utetemperatur Oppvarming Av Kjøling 4 4 Settings for room Room heating - Leaving water temp. Definer oppvarmingskurven (temperatur på utløpsvann i forhold til utetemperatur) VVHB ved lav Ta 2 VVHB ved høy Ta 3 Lav Ta 4 Høy Ta MERKNAD: Hvis 2 soner er definert (installatørinnstillinger), må temperaturen på utløpsvannet angis for begge sonene. Hvis begge soner har forespørsel om oppvarming, vil kontrollenheten regulere den høyeste innstillingsverdien. Hvis begge soner har forespørsel om kjøling, vil kontrollenheten regulere den laveste innstillingsverdien. Hvis den ene sonen har forespørsel om kjøling og den andre sonen har forespørsel om oppvarming, vil oppvarming ha prioritet fremfor kjøling. MERKNAD: Det er ikke nødvendig å angi innstillingsverdien på anleggene. Innstillingsverdien overføres av sentralstyreenheten. Pass på at den væravhengige funksjonen på anleggene er slått AV! - Max Ta heating Angi romtemperaturen over der systemet ikke skal kjøre oppvarming. - LWT schedule Angi avviket fra oppvarmingskurven når det gjelder tid. Room cooling Se romoppvarming. 3 4 INFORMASJON Denne innstillingen kan også være tilgjengelig på anleggene. Pass på at innstillingen på anlegget er lik eller høyere enn innstilling på sentralstyreenheten. Set DHW mode - DHW setpoint Angi ønsket innstillingsverdi for VVHB. - Select DHW mode Angi OFF eller ON. - DHW schedule Angi avviket fra ønsket innstillingsverdi når det gjelder tid. - Disinfection Angi om desinfisering må være aktivert eller ikke. Hvis det må være aktivert, angir du ønsket varighet, startdag og klokkeslett. Tanken varmes opp til angitt desinfiseringstemperatur for en (samlet) tid tilsvarende desinfiseringsvarighet, er oppnådd. - Reheat now? Stilles til ON hvis du vil varme opp tankene igjen med én gang til ønsket temperatur som er angitt i 'Reheat now till:'. - Reheat now till: Innstillingsverdi for tankens temperatur når gjenoppvarming er aktivert. 7

9 6. Alarm-håndtering Alarmene kan gå på anlegg og systemer. For begge alarmtypene vil den digitale alarmutgangen (C2-DO2B) bli stengt, og det vil vises en alarm øverst til høyre på displayet når en alarm utløses Alarmer på anlegg Når alarmen går på et anlegg, vil ikke sentralstyreenheten lenger bruke anlegget (eller gruppen med anlegg som er koblet til samme RTD*). Når årsaken til alarmen er håndtert, vil anlegget igjen bli styrt av sentralstyreenheten og vil bli slått PÅ eller AV etter behov Alarmer på systemer Følgende alarmer kan gå på systemer: Defekt føler for felles utløpsvann Når føleren for felles utløpsvann angir en verdi under 0 C eller over 150 C (åpen føler), utløses alarmen og alle anleggene blir slått PÅ i gjeldende modus opp til gjeldende innstillingsverdi. Anlegg som er konfigurert for å varme opp en sentralisert VVHBtank, blir også slått over til romoppvarming. Men når VVHBoppvarming er nødvendig, økes innstillingsverdien og 3-veisventilen aktiveres, som ved vanlig VVHB-modus. Defekt føler for varmtvann til husholdningsbruk (sentralisert tank) Når føleren for varmtvann til husholdningsbruk angir en verdi under 0 C eller over 150 C (åpen føler), utløses alarmen og alle anlegg som er konfigurert for VVHB-oppvarming kjøres for VVHB-oppvarming, og 3-veisventilen for VVHB aktiveres når VVHB-modus er nødvendig. (Systemet kjører som om VVHB-temperaturen aldri har nådd innstillingsverdien.) Alarm for ekstra varmeapparat Når alarmen aktiveres for det ekstra varmeapparatet (X6-M er stengt), utløses alarmen Alarmmeny Trykk på alarmknappen for å åpne følgende skjermbilde: Alarm list Viser en oversikt over gjeldende alarmer. 7. Feilsøking MDB vises på menyen 'Unit info'. Kontroller at Modbus-tilkoblingen til RTD* med tilhørende adresse er riktig. Kontroller at det er angitt riktig antall tilkoblede anlegg i installatørinnstillingene. U5 vises på menyen 'Unit info'. Kontroller at P1P2-tilkoblingen til RTD* med tilhørende adresse er riktig. Hvis den er det, slår du av strømmen til RTD* og slår den deretter på igjen. Enkelte linjer er ikke tilgjengelige på menyene. Foreta riktige installatørinnstillinger, og start styreenheten på nytt. Rommodus kan ikke angis. Teksten "Not available. By external contacts" vises. Rommodus kan bare angis via eksterne kontakter fra termostaten. Endre installatørinnstillingene hvis du vil angi modusen på sentralstyreenheten. 8

10 - 8. Figurer RTD* RTD* TH1 TH2 SLWR SDHW S1 S2 S3 S4 + REF AI1 M AI2 T7 X1 M X2 T8 X3 M X4 X5 M X6 X7 M X8 Dl1 M Dl2 T8 T9 T9 T10 T V T2 T3 T3 T3 T4 T4 T5 C1 DO1B C2 DO2B C3 DO3 C4 DO4 C5-6 DO5 DO6 C7-8 D07 DO8 C9-10 D09 DO10 F F F F F F F F F F VDHW M P1 P2 BUH1 BUH2 VBUHr M BUHw Figur 1: Elektrisk koblingsskjema SLWR: Føler for felles utløpsvann SDHW: Føler for varmtvann til husholdningsbruk TH1: Termostat sone 1 TH2: Termostat sone 2 S1: Forskyving for ekstra varmeapparat S2: Alarm for ekstra varmeapparat S3: Soldrevet kontakt (VVHB deaktivert) S4: Økt VVHB-innstillingsverdi P1 og P2: Sekundær pumpe sone 1 og sone 2 VDHW: Ventil for varmtvann til husholdningsbruk BUH1 og BUH2: Ekstra varmeapparat for romoppvarming trinn 1 og trinn 2 VBUHr: Ventil til ekstra varmeapparat for romoppvarming VBUHw: Ekstra varmeapparat for varmtvann til husholdningsbruk F: Sikring 9

11 TH1 TH2 SDHW NRV6 BUHw BUH2 NRV7 BUH1 S3 M SLWR P1 P2 ZV VDHW VBUHr NRV1 NRV2 NRV3 NRV4 NRV5 U1 U2 U3 U4 U5 NRV NRV VDHW ASV1 ASV2 Figur 2: System med sentralisert varmtvannstank til husholdningsbruk TH1: Romtermostat, sone 1 TH2: Romtermostat, sone 2 SLWR: Føler for utløpsvann til rom (leveres med EKCC) P1: Sekundær pumpe for krets i sone 1 P2: Sekundær pumpe for krets i sone 2 SDHW: Temperaturføler for varmtvann til husholdningsbruk (tilleggsutstyr EKCLWS) BUHw: Ekstra varmeapparat for varmtvann til husholdningsbruk BUH1: Ekstra varmeapparat trinn 1 romoppvarming BUH2: Ekstra varmeapparat trinn 2 romoppvarming VBUHr: Ventil til ekstra varmeapparat for romoppvarming U1..5: Daikin-anlegg 1..5 VDHW: 3-veisventil for varmtvann til husholdningsbruk S3: Soldrevet pumpeanlegg ZV: Soneventil (kjøres frittstående! Styres ikke av EKCC) NRV: Tilbakeslagsventil ASV: Ventil for temperaturregulator for vann. Forhindrer retur av for varmt vann ved systemfeil. (Kjøres frittstående! Styres ikke av EKCC) 10

12 TH1 TH2 NRV6 BUH2 NRV7 BUH1 M SLWR P1 P2 ZV VBUHr NRV1 NRV2 NRV3 NRV4 NRV5 U1 U2 NRV NRV U3 U4 U5 ASV1 Figur 3: System med integrerte varmtvannstanker TH1: Romtermostat, sone 1 TH2: Romtermostat, sone 2 SLWR: Føler for utløpsvann til rom (leveres med EKCC) P1: Sekundær pumpe for krets sone 1 og sone 1 P2: Sekundær pumpe for krets sone 2 og sone 1 BUH1: Ekstra varmeapparat trinn 1 BUH2: Ekstra varmeapparat trinn 2 VBUHr: Ventil til ekstra varmeapparat for romoppvarming U1..5: Daikin-anlegg 1..5 ZV: Soneventil (kjøres frittstående! Styres ikke av EKCC) NRV: Tilbakeslagsventil ASV: Ventil for temperaturregulator for vann. Forhindrer retur av for varmt vann ved systemfeil. 11

13 9. Betjening av sentralstyreenheten og menystrukturen Alarmknapp: Trykk på knappen for å åpne alarmmenyen. 2 Hovedmenyknapp: Trykk på knappen for å gå tilbake til skjermbildet 'MAIN MENU'. 3 Returknapp: Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde. 4 Velgerknapp: Trykk på knappen for å bla opp og ned på menyene. Trykk på knappen for å angi innstillingen. 5 BSP-lysdiode. Lysdioden skal være grønn. Se nedenfor om mulige tilstander for lysdioden. Status for BSP-lysdiode Blinker hvert sekund mellom Nedlasting fra SD-kort pågår rødt og grønt Grønn Program kjører Gul Program er lastet inn, men kjører ikke Gul blinker Program ikke lastet inn Rød blinker BSP-feil (programvarefeil) Rød lyser Maskinvarefeil 12

14 Skjermbilder skyggelagt med grått avhenger av valg på installatørmenyen for at de skal vises. MAIN MENU To System info To Unit info To DHW info To Metering info To User settings To Installer settings Installer password SYSTEM INFO :21:33 System mode Heating SP for LWT 30.0 C Actual LWT 30.8 C Outdoor temperature 9.0 C Nr of units ON 0/3 BUH room step 1 OFF MAIN MENU To System info To Unit info To DHW info To Metering info To User settings To Installer settings Installer password UNIT INFO Nr LWT RWT DHWT Err code RTD_1:330h HEATING RTD_2:350h OFF ERROR HISTORY UNIT SELECT RTD No 2 11/11/ :38 A6 MAIN MENU To System info To Unit info To DHW info To Metering info To User settings To Installer settings Installer password DHW INFO DHW mode DHW setpoint DHW temperature DHW 3-way valve ON 60.0 C 58.6 C OFF MAIN MENU To System info To Unit info To DHW info To Metering info To User settings To Installer settings Installer password METERING INFO Power 1 Power kwh 320 kwh MAIN MENU To System info To Unit info To DHW info To Metering info To User settings To Installer settings Installer password USER SETTINGS Time/date Quiet mode Set room mode Domestic hot water TIME/DATE :00:29 TIME/DATE :00:29 USER SETTINGS Time/date Quiet mode Set room mode Domestic hot water QUIET MODE SCHEDULED QUIET MODE SCHEDULE Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday MONDAY Time 1 06:00 Value 1 OFF Time 2 22:00 Value 2 ON USER SETTINGS Time/date Quiet mode Set room mode Domestic hot water SET ROOM MODE HEATING Settings for room heating Settings for room cooling SETTINGS FOR ROOM HEATING Leaving water temp Max Ta heating LWT schedule DEFINE HEATING CURVE ZONE 1 Low Ta 10 C LWT at low Ta 60 C High Ta 15 C LWT at high Ta 60 C SETTINGS FOR ROOM HEATING Leaving water temp Max Ta heating LWT schedule MAX. OUTD.TEMP. FOR HEATING Max. Ta heating 20 C SETTINGS FOR ROOM HEATING Leaving water temp Max Ta heating LWT schedule LWT SCHEDULE HEATING Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday MONDAY Time 1 06:00 Value C Time 2 22:00 Value 2 0 C 13

15 SET ROOM MODE COOLING Settings for room heating Settings for room cooling SETTINGS FOR ROOM COOLING Leaving water temp Min Ta cooling LWT schedule DEFINE COOLING CURVE ZONE 1 Low Ta 20 C LWT at low Ta 15 C High Ta 35 C LWT at high Ta 8 C SETTINGS FOR ROOM COOLING Leaving water temp Min Ta cooling LWT schedule MIN. OUTD.TEMP. FOR COOLING Min Ta cooling 20 C SETTINGS FOR ROOM COOLING Leaving water temp Min Ta cooling LWT schedule LWT SCHEDULE HEATING Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday MONDAY Time 1 06:00 Value 1 0 C Time 2 22:00 Value 2 +5 C USER SETTINGS Time/date Quiet mode Set room mode Domestic hot water SET DHW MODE Select DHW mode: ON Settings for DHW SETTINGS FOR DHW DHW Setpoint 60 C DHW Schedule Disinfect params Reheat now OFF Reheat now till 70 C LWT SCHEDULE HEATING Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday MONDAY Time 1 06:00 Value 1 0 C Time 2 22:00 Value 2 +5 C SETTINGS FOR DHW DHW Setpoint 60 C DHW Schedule Disinfect params Reheat now OFF Reheat now till 70 C DISINFECT PARAMS ACTIVE YES Disinfect temp 60 C Disinfect duration 60 min Day Sunday Time 00:00 14

16 MAIN MENU To System info To Unit info To DHW info To Metering info To User settings To Installer settings Installer password INSTALLER SETTINGS Restart now? (1) Language Operating modes? Centralized DHW tank? Backup heater room heating? System layout? Control parameters Diagnostics IP settings English INSTALLER SETTINGS Language English INSTALLER SETTINGS Restart required Set language Operating modes? Centralized DHW tank? Backup heater room heating? System layout? Control parameters Diagnostics IP settings Operating modes? Heating and cooling INSTALLER SETTINGS Restart required Set language Operating modes? Centralized DHW tank? Backup heater room heating? System layout? Control parameters Diagnostics IP settings Centralized DHW tank? Centralized tank Settings in combination with RH Settings DHW only Settings DHW tank DT LWT-SP tank 15 C DHW differential 10 C Backup heater settings Backup heating for DHW tank Backup heater? YES BUH if outd. Temp. < 5 C Max. tank Temp. at 5 C= 50 C BUH if outd. Temp. > 35 C Max. tank Temp. at 35 C= 60 C Centralized DHW tank? Settings DHW tank Backup heating for DHW tank Centralized tank? YES Settings in combination with RH Settings DHW only DT LWT-SP tank 15 C Max. DT 30 C Min. DT 8 C DHW differential 10 C Backup heater settings Backup heater? YES No of steps 2 BUH if outd. Temp. < 5 C Max. tank Temp. at 5 C= 50 C BUH if outd. Temp. > 35 C Max. tank Temp. at 35 C= 60 C BUH delay on valve : 60 s (1) Restart now? indikerer at sentralstyreenheten må startes på nytt for at endringene som er gjort på installatørmenyen, skal tre i kraft. 15

17 INSTALLER SETTINGS Restart required Set language Operating modes? Centralized DHW tank? Backup heater room heating? System layout? Control parameters Diagnostics IP settings BACKUP HEATER? Backup heating Method Delay BUH on valve 240s BACKUP HEATER? Backup heating Method BACKUP HEATER? Outd. Temp+Time Settings BACKUP HEATER? Time zone 1 BUH allowed 0 C BUH only 10 C Time zone 2 BUH allowed 0 C BUH only 15 C Select time zones BUH TIME ZONE SCHEDULE 1/7 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday BUH TIME ZONE SCHEDULE 4/7 Wednesday Time 1 22:00 Z1 Time 2 08:00 Z2 Time 3 12:00 0 Time 4 14:00 0 Time 5 16:00 0 Time 6 18:00 0 INSTALLER SETTINGS Restart required Set language Operating modes? Centralized DHW tank? Backup heater? System layout? Control parameters Diagnostics IP settings SYSTEM LAYOUT? ON/OFF method No of zones Configuration 2 ON/OFF METHOD BY EXTERNAL CONTACTS SYSTEM LAYOUT? ON/OFF method Configuration CONFIGURATION Max units Configure unit type auto. Unit configuration 3 UNIT CONFIGURATION Unit GRP TYP DHW 01 1 H/C YES 02 1 H/C NO 03 1 H/C NO INSTALLER SETTINGS Restart required Set language Operating modes? Centralized DHW tank? Backup heater? System layout? Control parameters Diagnostics IP settings CONTROL PARAMETERS Diff LWT Heat on 3 C Diff LWT Heat off 0 C Diff LWT Cool on 3 C Diff LWT Cool off 0 C Temp.incr.slaves 5 C TempxTime for ON 120 TempxTime for OFF 120 Corr. CLWT sensor 0 Start delay units 600 Pheating 50 Pcooling 50 16

18 10. Valgfrie moduler De valgfrie modulene må kobles til på venstre side av sentralstyreenheten. Modulene gjenkjennes av styreenheten, og oppsettmenyen vises automatisk på menyen i installatørinnstillingene EKCMBACIP og EKCMBACMSTP Oversikten over objekter som kan leses eller skrives til, finnes på BACnet-listen i tillegget til denne håndboken. Følgende alternativer vises på installatørmenyen under BACnetinnstillinger. - Status: Viser statusen til modulen. - Komm. feil: Viser om det er kommunikasjonsfeil mellom modul og styreenhet. Angi riktige innstillinger ved å sette 'Write setting' (skrivetilgang) til 'ACTIVE' (kun BACNET IP). Styreenheten må dessuten startes på nytt (åpne installatørmenyen for å starte på nytt) for at endringene skal tre i kraft EKCM200J Oversikten over registre finnes på Modbus-listen i tillegget til denne håndboken. Følgende alternativer vises og kan angis på installatørmenyen under Modbus-innstillinger. - Status: Viser statusen til modulen. - Komm. feil: Viser om det er kommunikasjonsfeil mellom modul og styreenhet. Riktige innstillinger må angis på resten av menyen EU.SB Følgende alternativer vises og kan angis på installatørmenyen under AWM-innstillinger. - Status: Viser statusen til modulen. - Komm. feil: Viser om det er kommunikasjonsfeil mellom modul og styreenhet. - TCP/IP: Viser DHCP-statusen, navnet på modulen og faktisk IP-adresse. Det kan oppgis en statisk IP-adresse ved å endre DHCP til 'Passive' og fylle ut 'given IP', maske og gateway. 'Write setting' (skrivetilgang) må angis til 'ACTIVE', og styreenheten må startes på nytt (åpne installatørmenyen for å starte på nytt) for at endringene skal tre i kraft. Gå til innstillingene for AWM ved å skrive inn konfigurert IP-adresse i en nettleser, og foreta nødvendige konfigurasjoner. 17

19

20 Copyright 2013 Daikin 4P A

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EKHBH008AA EKHBX008AA

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EKHBH008AA EKHBX008AA DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EKHBH008AA EKHBX008AA EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** Innendørsanlegg for system med luft-til-vannvarmepumpe og tilleggsutstyr

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP DRIFTSHÅNDBOK EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 1 2.

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 DRIFTSHÅNDBOK Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1 EWAQ013ACW1 EWYQ009ACW1 EWYQ011ACW1

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet /7 [6.8.] =... ID43/46 Aktuelle innendørsenheter *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Merknader - 4P3938-D -. /7 Brukerinnstillinger Forvalgverdier Romtemperatur 7.4.. Komfort (oppvarming) R/W [3-7]~[3-6], trinn: A.3..4

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Driftshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Driftshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme.

Driftshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Driftshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme. Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dette dokumentet Om systemet. Komponenter i et typisk systemoppsett... 3 Drift 3 3. Oversikt: betjening... 3 3. Rask oversikt over brukergrensesnittet...

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning GULVVARME Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning 1 2 Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat kan sammen

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Bruksanvisning. BroadLink RM2

Bruksanvisning. BroadLink RM2 Bruksanvisning BroadLink RM2 Utgivelse 2. September 2014 Gratulerer med din nye BroadLink WiFi E-Fjern kontroller. Innhold Side 3... Laste ned APP Side 3... App installering Side 4... Koble til Wi-Fi-nettverk

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKERMANUAL 1. Beskrivelse av berøringsskjerm (Touch LCD Wall Controller) Berøringsskjerm LCD veggbetjening er tilbehør til adapter KKRP01A for

Detaljer

Fremgangsmåte. 2 Trykk på knappen bgi for å velge riktig første kode for innstillingen.

Fremgangsmåte. 2 Trykk på knappen bgi for å velge riktig første kode for innstillingen. Slå på innendørsanlegget Når strømtilførselen til innendørsanlegget er slått på, vises "88" i brukergrensesnittet under oppstart, som kan ta opptil 10 sekunder. Brukergrensesnittet kan ikke betjenes under

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Referanseguide for bruker

Referanseguide for bruker Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn 2 1.1 Om dokumentasjonen... 2 1.1.1 Betydning av advarsler og symboler... 2 1.2 For brukeren... 2 2 Om dette dokumentet 3 3 Om

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages.

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages. Original instructions SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages. NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22.

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22. LED3 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-HO Monteringsinstruksjoner +V S1 S2 S3 S4 S5 S6 POWER 15-24VDC Norsk RTD-HO monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-HO Control Interface realtime Control Systems 24VAC/3DC, 1A REMC

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Inngangsmodul Trådløs

Inngangsmodul Trådløs Inngangsmodul Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 2 3.1 Tilkoblinger... 2

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Roth Basicline digital romtermostat, 230V

Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth Basicline digital romtermostat, 230V Installasjon - hurtig veiledning Living full of energy /9 Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth basicline T termostat er enkeltstående 230V AC 50 Hz termostat/

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Expert - Kort anvisning

Expert - Kort anvisning 1 Expert - Kort anvisning Kople displayenheten på følgende måte idet du bruker forbindelseskablene: Kople til de 37-pols konnektorene med hverandre ved å trykke ned og dreie på låseringen. Kople konnektoren

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

Hurtigstarts guide Passer til alle!

Hurtigstarts guide Passer til alle! Brukerveiledning 1 Hurtigstarts guide Passer til alle! Innhold Hurtigstarts guide Passer til alle! Hva gjør AirPatrol? 6 Indikatorlys 8 Taster 10 Strøm 12 SIM-kort 12 Installering av AirPatrol 14 Testing

Detaljer

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD:

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD: KONTROLLER INNHOLD: 1.0 - DRIFTSMODUSER FOR HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR 1.2 - KOMPRESSOR TIDTAKERE 1.3 - FJERNSTYRING AV ON/OFF(PÅ/AV) KONTROLL 1.4 - ALARM FOR TERMISK VIFTE UTSTANSING 1.5 - TEMP.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

AirPatrol WiFi Full Manual V1.0

AirPatrol WiFi Full Manual V1.0 AirPatrol WiFi Full Manual V1.0 Register Hva gjør AirPatrol WiFi? 3 Lamper og knapper 4 WiFi nettverk 5 Installering av AirPatrol WiFi 6 Sende kommandoer 24 Legg til / slette favorittinnstillinger 25 Innstillingsmeny

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK iphone APP BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Jongsåsveien 4 1338 Sandvika Telefon: +47 67 57 54 00 Fax: +47 67 57 54 09 Mail: service@roth-nordic.no

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

EasyLink RC Parameterliste

EasyLink RC Parameterliste EasyLink RC Parameterliste Copyright TROX Auranor Norge AS, Norge 15 DISCLAIMER The information in this manual has been carefully checked and is believed to be correct. TROX Auranor however, makes no warranties

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay Bruksanvisning TFT-fargedisplay 1286.. Apparatbeskrivelse TFT-fargedisplay tilhører Gira porttelefonssystem og brukes for å utvide svarapparatet. Menu 2 Det høyoppløslige aktive 1,8-tommers TFT-fargedisplayet

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 300 (VELA Swing) Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no vermundlarsen.no

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom.

Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. SD anlegg Statens Hus Vadsø Beskrivelse av styring av lys, varme og ventilasjon i et rom. Innholdsfortegnelse 1. Romkontroll... 2 2. Bestemme tiden for forhåndsvarming av rom... 3 3. Hvis et rom ikke har

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning animeo Solo 1 sone: 1860143 2 sone: 1860144

Installasjonsveiledning animeo Solo 1 sone: 1860143 2 sone: 1860144 somfy.com UK SE DK ES FR HU IT NL NO PT R Installasjonsveiledning animeo Solo 1 sone: 1860143 2 sone: 1860144 2007, SOMFY SAS. ALL RIGHTS RESERVED. REF. 5053517 07/12/07 IT NL NO INSTALLASJONSVEILEDNING

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EKHBH008BA EKHBX008BA

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EKHBH008BA EKHBX008BA DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og EKHBH008BA EKHBX008BA EKHBH008BA*** EKHBX008BA*** Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og INNHOLD Innledning...

Detaljer

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat m/ir gulvføler u/nattsenkning Monteringsveiledning

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat m/ir gulvføler u/nattsenkning Monteringsveiledning GULVVARME Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat m/ir gulvføler u/nattsenkning Monteringsveiledning 1 2 Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat m/ir gulvføler u/nattsenkning. Monteringsveiledning Wavin AHC 9000

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer