Unionen. Valgkampens kvaler. Lo-kongressen et politisk veksted. mener alle partiene det samme? fagforening. 8 Tekst: Roger Pilskog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unionen. Valgkampens kvaler. Lo-kongressen et politisk veksted. mener alle partiene det samme? fagforening. 8 Tekst: Roger Pilskog"

Transkript

1 Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 2 juni 2009 ÅRGANG 4 NR. 2 juni 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening Valgkampens kvaler mener alle partiene det samme? 8 Tekst: Roger Pilskog Om ikke lenge tuter valgkampen i gang for fullt. Det blir tabloid og møter på gater og torg med høy kjendisfaktor. Hvem vet, kanskje banker Jens Stoltenberg på for å dele ut en rose, eller Siv Jensen stiller med eple. Og alle partiene vil gjøre det bedre for oss med helse, skatt, miljø, arbeid og fattige, og håper selvsagt at du avser dem med din stemme. Det handler om makt i kongeriket! Men det er ikke alltid lett å oppfatte forskjellene i hjertesakene, når alle har samme sakene, og alle vil gjøre det bedre enn i dag. Forts. side 4 & 5 tariff Lo-kongressen et politisk veksted 8 Tekst: Roger Pilskog foto: Magasinet for Fagorganiserte LOs leder, Roar Flåthen. Det finnes mange politiske verksted, men ingen som LO-kongressen. Her møtes tillitsvalgte fra alle bransjer, både offentlig og privat, og det gjør kongressen til landets mest komplette politiske verksted. Det finnes til og med en «høyre» side og «venstre» side. Greier denne forsamlingen å bli enig om noe, påvirker det landets politikk, uansett hvem som er i regjering. Men graden av å få gjennomslag, er selvsagt avhengig av hvilken regjering og hvilket flertall som finnes på stor tinget. Det er i den sammenheng langt mer behage lig å ha et politisk flertall på stortinget som har likt grunnsyn på hvordan samfunnet skal inn rettes. Og det er heller ikke slik at et rødgrønt flertall gir oss alt vi vil ha. Som Jens Stoltenberg spøkefullt kommenterte, «det hender vi og LO har ulikt syn, og da har dere feil og vi har rett!» Men det ble mange vedtak på kongressen, som opplagt vil komme tilbake i praktisk politikk. I form av krav til valgkampen, og form av praktisk tilrettelegging av politikken fremover. Oljeboring i nordområdene var omtvistet, men kongressen samlet seg om at det kan gjøres, såfremt vi sikrer miljø og fiskeri. Finanskrisen var et tema, og det ble vist til Høyre og Frp krav om skattelettelser. Meningen er å gi fart i økonomien, når de som har jobb, Forts. side 3 Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen B 1

2 Leder Krise og sysselsetting Vi har nå har lagt bak oss snart et år med finanskrise. Effekten av denne er på ingen måte over, og vi tror fremdeles at vi vil få se flere permitterte utover sommeren. Vi kan konstatere at noen konkurser har det vært, men det er ikke mange av de som er vekk, vi vil savne. Vi er ellers glad for at bedriftene så langt har sett det samme som oss, nemlig at arbeidet finnes der fremme et sted. Av den grunn har de aller fleste bedriftene, på tross av magre ordrebøker, valgt å gjøre sitt ytterste for å holde på folk, begrenset innskrenkingene til permittering, og unngått oppsigelser. De fleste bedriftene har også gitt tilsagn om å ta inn lærlinger, på tross av dårlige tider. Det er bra, og det betyr at de ser fremover. I løpet av nærmeste året vil flere av regjeringens krisepakker få effekt, og i løpet 2010 tror vi situasjonen vil være langt bedre. Før krisen smalt, hadde vi bak oss en lang periode med økonomisk vekst som nærmest mangler sidestykke. Man kan være fristet til å tenke at med alle de pengene, hadde det gått bra samme hvem som hadde styrt landet. Men det må være lov å spekulere, hva hadde skjedd om vi fortsatt hadde hatt en borgerlig regjering fra 2005, som satset på markedsliberalisme og fleksibilisering av arbeidsmarkedet. Hadde skole og helsetjenester vært privatisert i store selskaper? Og hvis de hadde det, hvor mange av dem hadde gått konkurs når finanskrisen traff. Måtte staten stilt med krisepakker når skolen var konkurs? Hvor mange av oss hadde fått oppsigelse i den ene hånden, for å få tilbud om midlertidig ansettelse i den andre? Og hvor mange hadde opplevd at utenlandske aktører hadde overtatt jobben til lavere pris, og hvor mange ville fått tilbud om å gå ned i samme lønn som konkurrenten? Vi skal vel være glad at dette er en spekulasjon, og at vi kan bruke ressursene våre annerledes! Eiendomsskatt til besvær? 8 Tekst: Stein Bruse Hofstedt Byrådet har kastet sine øyne på pengebingen i Fløybanen AS og krever utbetalt høyere utbytte til eierne, bl.a. Bergen Kommune. Kommunen trenger pengene mer enn Fløybanen AS, sier Henning Warloe. BKK har også vært offer for den samme interessen fra Bergen Kommune. De krevde også her høyere utbytte til eierne, bl.a. Bergen Kommune, fordi eierne trenger pengene mer enn selskapet. Da får heller selskapet begrense sine aktivitetsområder, mener de. At selskapet ellers må låne til sine planlagte investeringer er jo heller ikke noe problem, det er bare å skru opp nettleien. Det siste sier de ikke, det er kun min logiske konklusjon, men byrådets argumentasjon i saken forteller i alle fall meg at det borgerlige byrådet i Bergen ikke forvalter det offentlige eierskapet i disse bedriftene på noen god måte, og heller ikke til folkets beste, kanskje for å skaffe argumentasjon for å selge? Det rare er at da finansbyråd Christine B. Meyer opplyste om at eiendomsskatten skulle halveres så sa hun at folket trengte pengene mer enn kommunen.???. Nå kan man jo diskutere hvem som er folket i denne sammenheng, kommunefellesskapet eller byens eiendomsbesittere. Skal la det ligge, men kommunen som sådan trenger visstnok ikke pengene, i alle fall ikke i disse krisetider, da er det be dre å dele pengene ut til «folket» for å få dem i sirkulasjon og på den måten få i gang aktivitet. Tja da kan jo de store eiendomsbesitterne tjene noen ekstra millioner og kjøpe seg enda flere eiendommer, det er jo marked for det nå. Jeg derimot, som bor i borettslag, får ikke en eneste krone i skattelette. Den er det i så fall borettslaget som får og der er jo gjeld nok å putte pengene i. Blir det så mye aktivitet av dette da? Vil ikke kommunen kunne skape større aktivitet ved å beholde pengene og benytte dem til alle de uløste oppgavene de ellers ikke har penger til? Jeg bare spør, for det er jo et bevisst valg byrådet gjør. Når politikere foretar valg av hva man vil bruke penger på, så velger man det man vil prioritere. Byrådet prioriterer å gi til byens eiendomsbesittere, og jo mer de eier, jo mer skal de få. Hvordan kan man da i neste åndedrag si at kommunen trenger pengene mer enn for eksempel BKK? Det er jo det samme som å si at kommunen trenger pengene mer enn folket, for det er jo folket som må betale høyere nettleie. Roger Pilskog u t g i v e r : a n s va r l i g r e d a k t ø r : i r e da k s j o n e n: e-p o s t : grafisk produksjon: Unionen Fagforening Roger Pilskog Stein Bruse Hofstedt, Roger Johansen, Kjetil Dahle Johnny Helland, Arne Jæger Harry Eide, Frode Skagen Magdalena Cierpisz Bodoni Velkommen Os Bygningsarbeiderforening Fra 1. juli er Os Bygningsarbeiderforening blitt en del av Unionen Fagforening. Foreningens kontor på Os er nedlagt og medlemmene blir betjent fra Unionen Fagforenings kontor i Folkets Hus, Bergen, fra samme dato. Os Bygning hadde medlemmer i bedriftene Lyssand Treindustri AS, Bøe & Lepsøy Byggm. og Entr. AS, Os Trevarefabrikk AS og Sibi AS. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med disse medlemmene i framtiden. 2

3 TARIFFOPPGJØRET 2009 Fra 1. april 2009 gis det et generelt tillegg på kr 1,00 pr. time til alle medlemmer som er omfattet av de overenskomstene Unionen Fagforening har som organisasjonsområde, bortsett fra Glassoverenskomsten hvor forhandlingene ikke var ferdig når bladet gikk i trykken. Alle minstelønnssatser, normallønnssatser og personlige lønninger i våre overenskomster, forhøyes med det ovennevnte tillegg. Partene lokalt kan avtale helt eller delvis bortfall eller utsettelse av tillegget. Det forutsetter enighet lokalt og avlønningen må ikke være lavere enn overenskomstens lønnsbestemmelser. Protokollene fra overenskomstforhandlingene er utlagt på våre hjemmesider OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN Voksne arbeidstakere (nybegynner) minstefortjeneste: Kr 128,50 pr time. Etter et år 130,50 Unge arbeidere / ferievikarer: Arbeidere under 18 år:... Minst kr 92,00 pr time Ferievikarer år:... Minst kr 113,00 pr time Skiftarbeid Skifttillegg for 2. skift:... 15,55 pr. time Skifttillegg for 3. skift:... 20,10 pr. time Skifttillegg for helgeskift:... 73,53 pr. time For skiftarbeidere skal det generelle tillegget omregnes ihht. Overenskomstens 3-3 nr. 3 Omregningsfaktor ved skiftarbeid. Ikrafttredelse Alle lønnssatser og det generelle tillegget gjøres gjeldende fra 1. april Dog gjelder de nye skifttilleggene fra vedtagelsen den 28. april HAVBRUKSOVERENSKOMSTEN Minstelønn ufaglært: 37.5 t/uke 36,5 t/uke 35,5 t/uke 33,5 t/uke 0-1 år i bedriften: kr 127,50 kr 131,00 kr 134,70 kr 142,70 1 år i bedriften: kr 128,50 kr 132,00 kr 135,75 kr 143,85 Unge arbeidere (under 18 år): kr. 95,50 pr. time Ikrafttredelse 1. april 2009 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG Minstelønnsatser fra 1. april 2009: Minstelønn, fagarbeider... kr 142,75 Minstelønn, ufaglært m/ minst ett års bransjeerfaring... kr 133,50 Minstelønn, ufaglært uten bransjeerfaring... kr 128,50 Minstelønn, arbeidstakere under 18 år... kr 86,00 Følgende satser gjelder fra 1. mai 2009: Korte velferdspermisjoner... kr 199,24 Følgende satser gjelder fra 28. april 2009: Overtidsgrunnlag... kr 199,24 Reise- og gangtid (FOB 7.2): Avstand mellom bolig og arbeidsplass i km Sats når du ordner transporten selv Voksne arbeidstakere Lærlinger Når arbeidsgiver ordner transport Voksne arbeidstakere Lærlinger 7, ,10 59,59 41,40 35, ,30 98,86 68,90 58, ,30 115,86 82,40 70, ,00 132,60 96,30 81,86 Eventuelle bompenger og fergebilletter refunderes av bedriften i sin helhet dersom avstanden er over 7,5 km. Skifttillegg: For 2. skift på hverdager:... kr 21,32 pr. time For 3. skift på hverdager:... kr 34,06 pr. time På lørdager etter kl og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt: kr. 84,00 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN Minstelønnssatser fra 1. april 2009: Fagarbeider, minstefortjeneste:... Kr 127,67 pr. time. Etter et år kr 128,83 Spesialarbeider:... kr 121,90 Etter et år kr 123,13 Hjelpearbeider:... kr 116,19 Etter et år kr 117,35 OFFSHOREAVTALEN Offshoretillegg fra 1. april 2009: kr. 57,33 For de øvrige overenskomstene har vi ikke mottatt protokoller når bladet går i trykken. forts. fra side 1 Lo-kongressen et politisk veksted får mer penger mellom hendene å kjøpe for. Men LO-kongressen hadde ikke sansen for det. Den støttet Fellesforbundets forslag, krav om at ledighetstrygden forbedres. Slik at dem som ikke har arbeid skal klare forpliktelsene sine. I sitt innlegg siterte Arve Bakke salig Einar Førde; «Å ete gjer vi ikkje på sikt, å ete må vi gjere kvar dag!» Høyre har hatt landsmøte med «Trygghet» som slagord, mens de gjorde vedtak om å åpne for midlertidige ansettelser. Kortslutning? Per Østvold kommenterte det slik; der vi har et hjerte, har disse høyre folka et kassaapparat! Sosial dumping var også ett varmt tema, og Fellesforbundet vant gjennom med et krav om å utrede et supplement eller alternativ til allmenngjøringsloven. Etter 1 mai ble de såkalte overgangsreglene fjernet, og med det er det fritt frem å betale en polakk kr 10,- pr. time. Såfremt ikke tariffavtalen gjelder, eller er allmenngjort. Som undertegnede delegat understreket fra talerstolen; mange nye bransjer vil etter hvert finne ut at de har behov for å allmenngjøre minstelønna. Men de vil også finne ut at det er lettere sagt enn gjort, fordi NHO har blokkert den muligheten. Det ble også gjort vedtak som må vurderes som mindre realistisk. Et eksempel kan være vedtaket om lovbestemt rett til læreplass. Men de fleste vedtakene er realistisk. I hvilken grad de vil bli lyttet til, kommer nok mye an det politiske flertallet på stortinget de neste fire årene. 3

4 forts. fra side 1 Valgkampens kvaler mene synlig i medie debatten. Men er den det? Det var ikke lenge vi hadde krise, før alle partier synes å mene det samme. Frp gjorde riktignok et ærlig forsøk i å holde fast på at markedet skal styre, og viste mellom annet til at USA sitt problem var at Bush hadde ført en alt for sosialistisk politikk! For så vidt en ærlig sak å mene det, da vet vi hvor vi har hverandre. Men det varte ikke lenge før også Frp kom med i «opposisjonsflokken». I opposisjonen mente man at regjeringens tiltak var for små, og kom for seint. En synlig forskjell på foreslåtte tiltak, var at de borgerlige ville ha skattelette til dem som har jobb.. omkamp Vi har funnet frem fem spørsmål om arbeidsliv, stilt dem til noen av medlemmene, og funnet hva vi vet, vi er ganske så samstemt i hva vi mener om disse spørsmålene. Hva partiene mener om disse sakene, er viktig for oss. Så har vi prøvd å finne frem til hva de politiske partiene mener i disse spørsmålene. Det var ikke bare enkelt, for av og til later det til at partiene mener det samme. Men gjør de det? Styring av markedet Et ferskt eksempel kan være finanskrisen. Det er en kjent sak at de borgerlige partiene mener at staten ikke skal blande seg inn i næringslivet, for marke det styrer best. I motsetning til Arbeider partiet, som mener at markedet er en god tjener, men dårlig herre. ideo logisk skille linje De vil altså ha kontroll med markedet, og her finnes en ideo logisk skille linje, som burde være Så det er ikke alltid enkelt å finne spørsmål som indikerer klare og synlige skiller i norsk politikk. Men i spørsmålet om midlertidige ansettelser, er skillet klart. I 2005 gjennomførte Bondevik II regjeringen, med støtte fra Frp, lovendring som tillot midlertidige ansettelser, og økt styringsrett til arbeidsgiver på arbeidstiden. Endringen ble reversert samme år av Stoltenbergregjeringen, før den trådte i kraft. Nå har flere borgerlige partier varslet omkamp på dette spørsmålet. Senest i fjor sommer var Erna Solberg på Laksevåg Verft, og uttalte at det første de vil gjøre når de atter kommer i regjering, er å endre disse Molboreglene (som 8På arbeidsplassen 1. Er det viktig for deg å være fast ansatt eller er det greit og være midlertidig ansatt? 2. Er det viktig at sykelønnsordning ikke blir redusert? 3. Er det viktig å ha et godt lovverk mot sosial dumping slik at lønnsnivået ditt ikke blir utsatt for press i Norge? 4. Er det viktig å ha landsomfattende tariffavtaler som sikrer et felles minstenivå? 5. Er det viktig å ha mulighet til å ta i bruk streik i forbindelse med lønnsoppgjørene? 6. Er denne type spørsmåls stillinger viktige når du skal avgi din stemme ved stortingsvalget den 14. september? Glen Føreland 1. Ja, nei 2. Ja 3. Ja 4. Ja 5. Ja 6. Ja Jan H. Helleseth. 1. Fast 2. Ja 3. Ja 4. Ja 5. Ja 6. Ja Asbjørn Aasen 1. Ja det er det. 2. Ja det mener jeg. 3. Veldig viktig faktor. 4. Ja det mener jeg er viktig. 5. Ja. 6. Slike spørsmål er avgjørende. Dag Erik Stordal 1. Fast 2. Ja 3. Ja 4. Ja 5. Ja 6. Ja 4

5 r alle partiene det samme? hindret ukrainske sveisere å jobbe lengre dager enn nordmenn). Med unntak av Krf (som sier at dette ikke lenger er et viktig spørsmål), mener ikke de borgerlige partiene noe nytt. Sykelønnsordningen er en gjenganger, der vi nesten ikke kan føle oss trygg på noen. Regjeringen Stoltenberg garanterte å ikke svekke syke lønnsordningen for arbeidstakerne. Der etter forsøkte de å gjøre det dyrere for bedrift ene å ha folk langtidssykemeldt. Som kjent, dette ble det ikke noe av. Men da debatten raste som verst, kritiserte de borgerlige partiene regjeringen i sterke ordelag, og det hørtes faktisk ut som de var uenig. Men partiprogrammene deres sa at det var nettopp dette de også ville gjennomføre, i tillegg til karensdager på kortidsfravær. Mener de dette fremdeles? Tja, i følge en artikkel i Bergens Tidende, later det til at de borgerlige partiene har tenkt å la denne ballen ligge død, og det vises til at man slutter opp om IA avtalen. Men den kan falle, og hvor er vi da? Sosial dumping Alle norske partier sier de er i mot sosial dumping. Dette er likevel et område i norsk politikk, hvor skillelinjene er tydelig, hvis vi leter litt. Fag bevegelsen har siden 2005 fått gjennomslag for mange lovendringer hos de rødgrønne, til hjelp i kampen mot sosial dumping. Lover vedtas av stortinget, og når det kommer til avstemning der, kan vi se hva de forskjellige partiene mener. I de fleste av tiltakene som er gjennomført, slik som innsynsrett for tillitsvalgte, implementering av ILO 94, påseansvar for bedrifter, godkjenningsordning for vikarbyrå og nå senest solidaransvar, har de borgerlige partiene stemt i mot i Stortinget. Noen av de partiene som sier de er i mot sosial dumping, er altså i mot å lage lover som bidrar til å hindre sosial dumping. Da kan de jo mene hva de vil, men vi ser at de ikke ønsker å få noe til! Skal vi fremover ha en oppegående kamp mot sosial dumping, vil vi få behov for flere endringer som må gjøres i lov og avtaleverk. Som eksempel nevnes at allmenngjøring har NHO blokkert for nye tariffområder. Vi ser nå at vi må ha et alternativ eller supplement, skal vi greie å opprettholde et anstendig lønnsnivå. Vi vet enda ikke om vi får det, men vi kommer til å spørre, hvilke partier vil hjelpe oss med det? Landsomfattende tariffavtaler er for oss selvsagt Når vi likevel spør, er det fordi at Frp har programfestet at de ikke ønsker «sentrale avtaler som inngås av monopollignende organisasjoner» (LO og NHO). Lønn skal altså være en sak mellom hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstaker. Men det heter også at partiet «respekterer alle inngåtte avtaler og vil ikke endre disse. Dersom noen ønsker å stå utenfor arbeidstakerorganisasjonene skal det respekteres, og disse må ha lov til å fremforhandle egne avtaler med arbeidsgiver.» Kapitlet om «Et organisert arbeidsliv» oppsummeres slik: «Frp vil myke opp regler for midlertidig ansettelse, likestille uorganiserte med organiserte, ha større lokal forhandlingsrett og ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver». Ellers er det ingen partier som i dag mener at streikeretten bør fjernes, selv om Frp vil «vurd ere om streikeretten bør innskrenkes for enkelte grupper». Disse gruppene beskrives som «bedrifter/instutisjoner i en monopol lignende situasjon eller arbeidstakerne er såkalt nøkkelpersonell» Forutsatt at vi har samme oppfatning av hva beskrivelsen betyr, er det faktisk slik i dag. Disse gruppene havner raskt i tvungen lønnsnemd, så i praksis er deres streikerett innskrenket. Det er dermed ikke godt å si om Frp mener at det må brukes skarpere lut. Vi er mange medlemmer, og de kan ha andre saker som de mener er viktigere når de skal avgi sin stemme. Men at våre medlemmer er rimelig samstemt i disse seks spørsmålene om hva de vil ha og hva de ikke vil ha, er klart. Like klart som at ikke alle partiene mener det samme, og at det ikke er selvsagt at dette er goder vi vil beholde uansett hvem som får makten. Stein Møldrup Rune Birkeland Terje Birkeland Richard Nesse 1. Kort og godt JA 2. Kjempeviktig, synd vi må krangle for hver krone vi har rett på hos NAV. 3. Ja, regner med LO har kontroll på dette. 4. Ja, skulle bare mangle. 5. Ja, som siste mulige utvei. 6. For min del er disse spørsmål stillinger viktige, betaler skatten med glede for å opprettholde disse sosiale godene. 1. Det er viktig å være fast ansatt. 2. Ja, vi har råd til en skikkelig ordning i Norge. 3. Veldig viktig. 4. Ja uten landsomfattende tariffavtaler hadde vi ikke hatt det lønnsnivået vi har i dag. 5. Ja vi trenger et kraftig virkemiddel. 6. Ja det er vel det viktigste i forhold til arbeidslivet. 1. Svært viktig å være fast ansatt 2. Både og sykefraværet er for høyt, det er for lett å ta en 3 dager. 3. Særdeles viktig. 4. Det er viktig med landsomfattende tariffavtaler ellers blir det geografiske skjevheter i lønnsavtalene. 5. Streikerett bør vi ha, det finnes ikke andre virkemiddel. 6. Det er en del av vurderingen ved min stemmegivning. 1. Jeg mener det er viktig å være fast ansatt. 2. Ja, veldig viktig at ikke sykelønn går ned. 3. Ja 4. Ja, ellers tror jeg det blir mye krangling. 5. Ja, ellers hadde vi ikke hatt så mye å slå i bordet med. 6. Ja. 5

6 Historisk perspektiv målekontorenes historie 8 Tekst: Roger Johansen for tyskerne brakte underskudd. Det er vel nærliggende å tro at dette var noe av malersvennenes bidrag til sabotasje av okkupasjonsmakten. I det første hele fredsåret, 1946, ble Oslotariffen gjort gjeldende som landstariff, skipsarbeidet kom inn under landstariffen og det ble en formidabel vekst i oppmålt arbeid for målerkontoret og i fortjenesten for guttene. Fra en til syv ansatte Kjetil Dahle, oppmåler for malere, byggtapetserere, taktekkere og isolatører. Foto av Johnny Helland. Akkordtariff og målekontor har etter krigen vært grunnlaget for tariffarbeidet i bygning. I 1948 fantes det faste akkordsystem for omtrent alle medlemmer i forbundet. Fast Holdepunkt Målekontorene har siden de ble etablert vært et fast punkt i bygningsarbeiderforeningenes arbeid og har skapt stabilitet i foreningsarbeidet. Utbetaling av akkordoverskudd fore gikk en del år gjennom kontoret, og den personlige kontakten med medlemmene ble dermed bedre. Medlemmene fikk legge fram problemene, og de ble tatt opp og diskutert. Men det viktigste er vel at oppmålingen gjorde at medlemmene ble mer aktivt interessert i foreningens arbeid, ved at de selv bruker tariff bestemmelsene daglig, og ikke overlater alt tariffarbeidet til de tillitsvalgte. Særlig har tillitsmannen på arbeidsplassen fått større betydning pga. akkordarbeidet. Han ble talsmann for akkordlaget og skulle kontrollere at avtalene om akkordarbeid ble fulgt. Eldre enn som så Vi har valgt å ta for oss målekontorene til maler svennene og blikkenslagerne, samt forløperen til dagens distriktsmålekontor i denne historiske artikkelen. Blikkenslagerne spesielt for å vise hvordan det kan gå hvis ikke medlemmene sørger for å holde systemet i hevd og malersvennene for å advare mot at det skal gå samme veien med dem. I heftet «Å løfte i flokk til rett tid», står det at akkordtariffene ble etablert i 1949, men allerede i 1938 opprettet Malersvennenes Forening i Bergen sitt eget målekontor. I de første årene ble det nedlagt et kolossalt arbeid for å få folkene interessert i akkord, og frem til utbruddet av krigen vokste interessen og fortjenesten økte sakte, men sikkert. Den første oppmåleren Akkordtariffen for Malerne i Bergen hadde satser for 652 operasjoner. Det var forutsetningen at svennene skulle måle opp akkordene selv. «Svennenes organisasjoner har rett til ved en spesiell representant å foreta oppmåling ved alle akkorder. Som godtgjørelse for dette arbeidet betaler svennene 4% av akkordsummen». Ut fra denne bestemmelsen ble Erling Skorve valgt som foreningens første oppmåler. Senere ble målekontoret utvidet etter hvert som oppmålingsarbeidet økte i omfang. Fra krig til fred Det var ganske mye arbeid i malerfaget i det første krigsåret 1940, men omtrent alt arbeide Fra målekontoret til malerne startet i 1938 og til og med ut i 1945 virket en oppmåler ved kontoret. Ved utgangen av 1946 var der tre oppmålere, en kontordame og en kassererske. Den gode trenden fortsatte også i Ved Maler svennenes Oppmålingskontor arbeidet det da 4 oppmålere og 2 kontordamer. Økningen i målesummen skyldtes at svennene hadde fått mer interesse for akkord og mestrene hadde heller ikke noe imot at arbeidene ble oppmålt. Ved Malersvennenes 75 års jubileum i 1959 var det ved målekontoret ansatt 5 oppmålere og 2 kontordamer. Distriktsmålekontor I 1950 forelå der en innstilling fra landsstyret vedrørende målekontorene med forslag til vedtekter og for opprettelse av distriktsmålekontor. Der var da opprettet et Målevirksomhetens Fond, som de enkelte målekontorer ble anmodet om å tilslutte seg. Johnny Helland, oppmåler for betong- og murerfagene. Foto av Kjetil Dahle 6

7 Nei til inngrep Landsstyrets innstilling ble på møte 11. mai 1950 forkastet av Malersvennenes Forening som betraktet den som et inngrep i målekontorenes virksomhet. Det het i beslutningen at medlemmene selv har opprettet målekontorene og betaler selv for deres drift og vil derfor fortsatt bestemme over hvordan de skal drives. Man har målt i distriktet uten at dette har påført forbundet utgifter. Hvis målevirksomheten skal utvides ved opprettelse av nye målekontorer i distriktet, må vedkommende lokale avdeling selv ta seg av dette. Hvis forbundet vil påskynde denne utviklingen ved å yte støtte til de nyopprettede kontorer, må det kunne ordnes innen rammen av de midler forbundet disponerer. I 1951 avslo Malerne å tilmelde foreningen til M.F., men var villig til i noen utstrekning å utvide målevirksomheten i distriktet hvis der kom forespørsel om det. Målerne kunne reise i distriktet, måle opp større arbeider og sette representanter fra distriktets avdelinger inn i arbeidet. De arbeider man hadde målt utenbys var betalt med vanlig gebyr enten de svarte seg eller ikke. Utover dette ville man ikke gå. Kontor på Nesttun Men saken om distriktsmålekontorer gikk videre, og et slikt kontor ble opprettet på Nesttun, med forbundets støtte. På landsmøtet i 1955 ble det besluttet at avdelingene hadde plikt til å medvirke til opprettelse av distriktsmålekontorer. Forslag om utvidelse En komite` med representanter for avdelingene i Bergen, Fana, Haus og Os ble da nedsatt og arbeidet med retningslinjer for dannelse av et slikt kontor. Komiteen var kommet langt på vei med et forslag, da der i Bergen ble holdt et møte hvor forbundets daværende formann var tilstede og foreslo følgende: «Bergensavdelingene beholder sine målekontorer i Bergen og utvider sitt område til å omfatte Bergen, Laksevåg, Fana, Haus og Os med den forutsetning at det nåværende målekontor på Nesttun fortsatt drives med de ansatte målere.» Møtet besluttet å gå inn for denne linje og komiteen skulle fortsette sitt arbeide. På et møte i Bergen i april ble det vedtatt: «Målekontorene for følgende foreninger i Bergen får rett Faksimile av debatthefte om akkordtariffen som lønns- og styringssystem i byggebransjen. og plikt til å foreta oppmåling i Fana, Haus og Os. Detaljene for en slik avtale må avgjøres ved direkte forhandlinger mellom angjeldende foreninger i Bergen, Fana, Haus og Os. Avtalen skal godkjennes av forbundet som avgjør eventuell dissens.» Stein-, Jord- og Snekker- og Tømrerne var ikke med i dette forslaget, da det eksisterte målekontor for disse fagene i Fana. Det het at disse to foreninger skal ha felles målekontor i de respektive fag for området Bergen-Fana, Haus og Os. Inntil disse foreninger er blitt enige om sammenslutning av måle kontoret må forhandlingene om de øvrige foreningers rett og plikt til å måle i Fana, Haus og Os fortsette. Forkastet Ordningen ble imidlertid nedstemt av de angjeldende avdelinger i distriktet. For malerne er det truffet avtale med distriktsmålekontoret om også å måle på Stord og i Årdal. Dagens distriktsmålekontor, Distriktsmålekontoret Vestlandet, er et underbruk av Unionen Fagforening og en selvstendig juridisk enhet med egen økonomi og regnskap og eget styre og organisasjonsnummer i Brønnøysund. Tung start Under den forrige krisen, på 90-tallet, ble akkordsystemet og Målekontorene satt under sterkt press og mange måtte slutte, og finne seg nye jobber. På Distriktsmålekontoret Vestlandet som var nyetablert, måtte man gå til det tunge skritt og gå til oppsigelser og permitteringer. To av Stein,- og jordmålerne, den eneste Blikkenslagermåleren og en Malermåler, samt en kontordame måtte gå, mens en fikk redusert arbeidstiden sin kraftig og vi står i dag tilbake med kun to målere på Distriktsmålekontoret. En Stein-, jord måler, og en Malermåler. På de andre målekontorene i Bergen, som ellers i landet, måtte man og gå til nedskjæringer. Distriktsmålekontoret har i dag to ansatte; Johnny Helland, oppmåleransvaret for betongfagene samt murfaget. Kjetil Dahle, oppmåleransvaret for maler, byggtapet, tak og blikkenslagertariffen. Rørleggerne og Tømrerne i Bergen har sine egne målekontorer som er mere direkte integrert i foreningens arbeid. Hvert år går Fellesutvalget gjennom vilkår og premier for alle LOfavør forsikringene og de har besluttet følgende endringer fra : LOfavør Grunnforsikring. Ektefelle/samboer har ikke lenger rett til fortsettelsesforsikring dersom ekteskap/samboerforholdet oppløses. Du som medlem har fremdeles rett til fortsettelses- forsikring etter vilkårene. Yrkesaktive medlemmer i Norge som har fast bostedsadresse utenfor Norden, vil fra og med ha rett til doble forsikrings- summer i henhold til gjeldende forsikrings-sumtabell for Grunn-forsikringen.. Dette er foreløpig en forsøksordning for LOfavør Kollektiv Hjemforsikring Yrkesaktive medlemmer i Norge som har fast bostedsadresse utenfor Norden, vil fra og med i Kollektiv hjem få en innbodekning på inntil kr for innbo i Norden. Beløpsbegrensingen for hobbyveksthus på kr er opphevet. Det er tatt inn i vilkårene at forsikringen omfatter varmepumper og fastmontert kjøleaggregat i leid/ sameid bolig eller i borettslagsleiligheter. Det gjøres aldersfradrag for slikt utstyr tilsvarende elektriske apparater. I tillegg er en del erstatningsgrenser utvidet. Du finner produktark og vilkår på Vil du vite mer ta kontakt med oss. SpareBank1 Forsikring Vest tlf Mand. fred. kl Lørd. kl Bente Leganger, Sparebank1 sin forsikringskonsulent på LO favør produktene. Har du spørsmål til Bente så kontakt foreningen. Spørsmål av allmenn interesse blir besvart i denne spalten. 7

8 INFORMACJE PO POLSKU! POLSK SPALTE Dzisiejszym tematem będą regulacje przejściowe Co rozumiemy przez regulacje przejściowe W związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r, oraz jego konsekwencji dla Norwegii, zdecydowano się przyjąć przepisy przejściowe dla nowych krajów UE. Regulacje przejściowe miały na celu ochrone pracowników, tak aby nie stały sie one ofiarami wysysku w Norwegii. Nakazują one, że pozwolenie na pobyt dla pracownika, może być udzielone jedynie pod warunkiem, gdy wnioskodawca otrzymał propozycje pracy, gdzie płace i warunki pracy nie są gorsze od obowiązujących w porozumieniach taryfowych, regulacji płacowych lub stawek, które są powszechne dla dotyczącego miejsca i zawodu. Propozycja pracy musi także być w pełnym wymiarze godzin. Przepisy te są wymagane i przestrzegane przez policję oraz wydział ds. cudzoziemców. Wymóg o pozwolenie na pobyt jest ważny tylko dla osob poszukujących pracy w Norwegii z własnej inicjatywy, tj. nie dla pracowników oddelegowanych do pracy np.z Polski. Co to oznaczało w praktyce, przed 1 maja 2009? W praktyce oznaczało to, że pracowdawcy musieli oferować płacę, która była dostateczna do życia w Norwegii. Jeżeli zdarzyło sie tak, że ktoś dostał mniej niż powinień, była możliwość żądania wyższej płacy w oparciu o przepisy przejściowe. W branży budowlanej i przemysłowej mamy do zastosowania inną regulacje prawną, ogólnie upowszechnione postanowienia umowy taryfowej. Tak więc, gdy regulacje przejściowe obowiązywały dla wszystkich zawodów i miejsc w Norwegii, w branży budowlanej obowiązywały jeszcze bardziej restrykcyjne zasady. Jaki efekt miały regulacje przejściowe, o tym się przekonaliśmy Rezultatem regulacjii przejściowych było to, że pracodawcy musieli płacić pracownikom zagranicznym według obowiazujących powszechnie stawek. Nie byli w stanie płacić bardzo niskich stawek, bez tego, że było to nielegalne. Konsekwencjami tego, że regulacje przejsciowe zostały zniesione jest to, że nie obowiązuje wiecej przepis prawny w związku z pozwoleniem na pobyt i na prace wymagający oferty pracy w pełnym wymiarze godzin i ze stawkami powszechnie obowiazującymi w danym zawodzie i miejscu. Ale proszę pamiętać, że nadal należy sie starać o pozwolenie na pobyt, tak jak wcześniej, tylko formularze są inne. Uważaj na wynagrodzenie! Chociaż już nie jesteś chroniony regulacjami przejściowymi, to możesz być objęty upowszechnionymi postanowieniami umowy taryfowej (branża budowlana oraz przemysłowa). Tak, że masz zapewnione płace minimalne. Magdalena Cierpisz-Hejbowicz Målekontoret Akkordtariffkurs for murer- og taktekkerfagene 8 Tekst: Kjetil Dahle I helgen 27. til 29. mars ble det arrangert kurs på Park hotell Voss, i akkordtariffene til murer og taktekkere. Denne gang var det flere murere fra Veidekke AS, Artur Thorsen AS, Brødrene Ulveseth AS og Nordgreen & Frønsdal AS som var deltakere. Blant taktekkerne var det tekkere fra Icopal. Lørdag var det først en innføring i overenskomstens bestemmelser med påfølgende gruppeoppgaver. Lørdag ettermiddag og søndag gikk med til akkordtariffene. Her fikk deltakerne selv måle og regne ut sine egne jobber. Deltakerne fikk også en grundig innføring i hvilke forutsetninger som må legges til grunn for at akkordarbeidet skal fungere og komme ut med god fortjeneste. Etter felles middag lørdag kveld var det klart for en sosial og hyggelig aften. Til tross for overgang til sommertid kom likevel de fleste seg opp søndag morgen med vettet i behold! Vi vil takke deltakerne for en fin helg som vi håper har vært lærerik. Vi håper også at det vil være like stor interesse for kurset som vil bli holdt til høsten. Til høsten blir det mest sannsynlig betong og malerfaget som får mulig heten til å kurse seg. Vi ber derfor de som ønsker å få med seg akkordtariffkurset i høst å melde sin interesse til Johnny eller Kjetil og vi vil komme tilbake til hvilken helg det blir etter ferien. Statistikk 2009 Betongfagene: 1 kvartal kr. 241,85 Hele 2008 kr. 239,13 Murerfaget: 1 kvartal (ikke reg.) Hele 2008 kr. 266,58 Taktekkere: 1 kvartal kr. 219,70 Hele 2008 kr. 256,37 Maler: 1 kvartal kr. 195,26 Hele 2008 kr. 192,81 Gulvleggere 1 kvartal kr. 238,93 Hele 2008 kr. 250,57 notatka Ile kosztuje członkostwo? Dla tych, którzy zostali wysłani na przymusowy urlop z powodu braku pracy, lub stali się bezrobotni jest ważne, aby poinformowali o tym związek zawodowy, tak aby zostali prawidłowo zarejestrowani i otrzymali prawidłową kwotę składki członkowskiej. W takich przypadkach obowiązuje najniższa kwota składki, czyli 145 kr na miesiąc. Z tym typem składki członkowskiej zachowuje się członkowstwo wraz z obowiązujacymi ubezpieczeniami. Ci, którzy pracują powinni płacić składke wynoszącą 1,8 % z brutto zarobku. W branży budowlanej wynosi to minimalnie 347 kr dla pracownika niewykwalifikowanego bez doświadczenia w branży, oraz minimum 360 kr dla pracownika niewykwalifikowanego z conajmniej rocznym doświadczeniem, oraz 385 kr dla pracownika wykwalifikowanego. Ta składka zawiera pomoc z problemami z pracodawcą, które mogą ewentualnie wystąpić. Jeżeli wyliczy się niższą kwotę składki, to wynika, że sie zarabia poniżej obowiazujących reguł. 8

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

feiring av 1. Mai i palestina oppsigelser og nedgangstider Min første basjobb kjøttvekta og rettssikkerheten s 16 s 6 s 10 s 14

feiring av 1. Mai i palestina oppsigelser og nedgangstider Min første basjobb kjøttvekta og rettssikkerheten s 16 s 6 s 10 s 14 s 16 feiring av 1. Mai i palestina s 6 s 10 s 14 oppsigelser og nedgangstider Min første basjobb kjøttvekta og rettssikkerheten LEDER Leder: «Partipolitisk uavhengighet = fagligpolitisk styrke.» (Gammelt

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til Innhold Forord...2 Del I Overenskomstens bestemmelse...4 2-6.3...4 3.1 Lokalt avtalt lønnssystem uten organisasjonsmessig godkjenning...4 3.2 Definisjoner og avgrensninger...5 3.3 Fagforeningens rolle...6

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner GI D E R F ORENIN IKKE STÅ ALEINE! I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner og sosial dumping er virkeligheten for stadig flere.

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

A. Akkordarbeid 4-1 Omfang 1. Dette kapittelet gjelder alt akkordarbeid innen fagene med landsomfattende akkordtariffer.

A. Akkordarbeid 4-1 Omfang 1. Dette kapittelet gjelder alt akkordarbeid innen fagene med landsomfattende akkordtariffer. Innstilling 10. oktober 2013 fra arbeidsgruppe fra tariffrevisjonen 2012 for å se på og å modernisere FOB Kap. 4. Med endring 15.10.13. (Endringsforslag i rød skrift) Kapittel 4 Akkordarbeid og akkordtariffer

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen.

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen. [Du som skal holde dette kaffekurset presenterer deg selv] Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg fra forrige gang det var borgerlig regjering (før Stortingsvalget i

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Tariffnemnda Vår dato 23.11.2012 Postboks 8019 Dep. Deres dato 15.10.2012 0030 OSLO Vår referanse MB Deres referanse 12/2542 Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Vi viser

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag Vedtekter for Målekontoret Byggfag 1 NAVN OG SETE Organisasjonens navn er Målekontoret Byggfag Organisasjonens sete er i Oslo. 2 MEDLEMSKAP Som medlemmer kan opptas fagforeninger innen Fellesoverenskomsten

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014 SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fotballturnering! Historiens første fotballturnering i Elektrikernes

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007. Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare.

Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007. Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare. 1 Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007 Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare. Eg skal på den korte tida eg har fått til disposisjon seie litt

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida.

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida. Hans-Christian Gabrielsen: Kampen om arbeidsmiljøloven LOs student- og ungdomskonferanse 2015 1 2 Kjære venner! Onsdag 28. januar gikk flere hundre tusen fagorganiserte i Norge ut i en to timer politisk

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Partiet du savnet ved forrige valg

Partiet du savnet ved forrige valg Partiet du savnet ved forrige valg Mange har følt seg litt hjemløse. Vi har lukket ett øye, og stemt med halve hjertet. Men i år blir det annerledes: I år kan du stemme med både hjerte og hode, i trygg

Detaljer