Unionen. Valgkampens kvaler. Lo-kongressen et politisk veksted. mener alle partiene det samme? fagforening. 8 Tekst: Roger Pilskog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unionen. Valgkampens kvaler. Lo-kongressen et politisk veksted. mener alle partiene det samme? fagforening. 8 Tekst: Roger Pilskog"

Transkript

1 Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 2 juni 2009 ÅRGANG 4 NR. 2 juni 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening Valgkampens kvaler mener alle partiene det samme? 8 Tekst: Roger Pilskog Om ikke lenge tuter valgkampen i gang for fullt. Det blir tabloid og møter på gater og torg med høy kjendisfaktor. Hvem vet, kanskje banker Jens Stoltenberg på for å dele ut en rose, eller Siv Jensen stiller med eple. Og alle partiene vil gjøre det bedre for oss med helse, skatt, miljø, arbeid og fattige, og håper selvsagt at du avser dem med din stemme. Det handler om makt i kongeriket! Men det er ikke alltid lett å oppfatte forskjellene i hjertesakene, når alle har samme sakene, og alle vil gjøre det bedre enn i dag. Forts. side 4 & 5 tariff Lo-kongressen et politisk veksted 8 Tekst: Roger Pilskog foto: Magasinet for Fagorganiserte LOs leder, Roar Flåthen. Det finnes mange politiske verksted, men ingen som LO-kongressen. Her møtes tillitsvalgte fra alle bransjer, både offentlig og privat, og det gjør kongressen til landets mest komplette politiske verksted. Det finnes til og med en «høyre» side og «venstre» side. Greier denne forsamlingen å bli enig om noe, påvirker det landets politikk, uansett hvem som er i regjering. Men graden av å få gjennomslag, er selvsagt avhengig av hvilken regjering og hvilket flertall som finnes på stor tinget. Det er i den sammenheng langt mer behage lig å ha et politisk flertall på stortinget som har likt grunnsyn på hvordan samfunnet skal inn rettes. Og det er heller ikke slik at et rødgrønt flertall gir oss alt vi vil ha. Som Jens Stoltenberg spøkefullt kommenterte, «det hender vi og LO har ulikt syn, og da har dere feil og vi har rett!» Men det ble mange vedtak på kongressen, som opplagt vil komme tilbake i praktisk politikk. I form av krav til valgkampen, og form av praktisk tilrettelegging av politikken fremover. Oljeboring i nordområdene var omtvistet, men kongressen samlet seg om at det kan gjøres, såfremt vi sikrer miljø og fiskeri. Finanskrisen var et tema, og det ble vist til Høyre og Frp krav om skattelettelser. Meningen er å gi fart i økonomien, når de som har jobb, Forts. side 3 Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen B 1

2 Leder Krise og sysselsetting Vi har nå har lagt bak oss snart et år med finanskrise. Effekten av denne er på ingen måte over, og vi tror fremdeles at vi vil få se flere permitterte utover sommeren. Vi kan konstatere at noen konkurser har det vært, men det er ikke mange av de som er vekk, vi vil savne. Vi er ellers glad for at bedriftene så langt har sett det samme som oss, nemlig at arbeidet finnes der fremme et sted. Av den grunn har de aller fleste bedriftene, på tross av magre ordrebøker, valgt å gjøre sitt ytterste for å holde på folk, begrenset innskrenkingene til permittering, og unngått oppsigelser. De fleste bedriftene har også gitt tilsagn om å ta inn lærlinger, på tross av dårlige tider. Det er bra, og det betyr at de ser fremover. I løpet av nærmeste året vil flere av regjeringens krisepakker få effekt, og i løpet 2010 tror vi situasjonen vil være langt bedre. Før krisen smalt, hadde vi bak oss en lang periode med økonomisk vekst som nærmest mangler sidestykke. Man kan være fristet til å tenke at med alle de pengene, hadde det gått bra samme hvem som hadde styrt landet. Men det må være lov å spekulere, hva hadde skjedd om vi fortsatt hadde hatt en borgerlig regjering fra 2005, som satset på markedsliberalisme og fleksibilisering av arbeidsmarkedet. Hadde skole og helsetjenester vært privatisert i store selskaper? Og hvis de hadde det, hvor mange av dem hadde gått konkurs når finanskrisen traff. Måtte staten stilt med krisepakker når skolen var konkurs? Hvor mange av oss hadde fått oppsigelse i den ene hånden, for å få tilbud om midlertidig ansettelse i den andre? Og hvor mange hadde opplevd at utenlandske aktører hadde overtatt jobben til lavere pris, og hvor mange ville fått tilbud om å gå ned i samme lønn som konkurrenten? Vi skal vel være glad at dette er en spekulasjon, og at vi kan bruke ressursene våre annerledes! Eiendomsskatt til besvær? 8 Tekst: Stein Bruse Hofstedt Byrådet har kastet sine øyne på pengebingen i Fløybanen AS og krever utbetalt høyere utbytte til eierne, bl.a. Bergen Kommune. Kommunen trenger pengene mer enn Fløybanen AS, sier Henning Warloe. BKK har også vært offer for den samme interessen fra Bergen Kommune. De krevde også her høyere utbytte til eierne, bl.a. Bergen Kommune, fordi eierne trenger pengene mer enn selskapet. Da får heller selskapet begrense sine aktivitetsområder, mener de. At selskapet ellers må låne til sine planlagte investeringer er jo heller ikke noe problem, det er bare å skru opp nettleien. Det siste sier de ikke, det er kun min logiske konklusjon, men byrådets argumentasjon i saken forteller i alle fall meg at det borgerlige byrådet i Bergen ikke forvalter det offentlige eierskapet i disse bedriftene på noen god måte, og heller ikke til folkets beste, kanskje for å skaffe argumentasjon for å selge? Det rare er at da finansbyråd Christine B. Meyer opplyste om at eiendomsskatten skulle halveres så sa hun at folket trengte pengene mer enn kommunen.???. Nå kan man jo diskutere hvem som er folket i denne sammenheng, kommunefellesskapet eller byens eiendomsbesittere. Skal la det ligge, men kommunen som sådan trenger visstnok ikke pengene, i alle fall ikke i disse krisetider, da er det be dre å dele pengene ut til «folket» for å få dem i sirkulasjon og på den måten få i gang aktivitet. Tja da kan jo de store eiendomsbesitterne tjene noen ekstra millioner og kjøpe seg enda flere eiendommer, det er jo marked for det nå. Jeg derimot, som bor i borettslag, får ikke en eneste krone i skattelette. Den er det i så fall borettslaget som får og der er jo gjeld nok å putte pengene i. Blir det så mye aktivitet av dette da? Vil ikke kommunen kunne skape større aktivitet ved å beholde pengene og benytte dem til alle de uløste oppgavene de ellers ikke har penger til? Jeg bare spør, for det er jo et bevisst valg byrådet gjør. Når politikere foretar valg av hva man vil bruke penger på, så velger man det man vil prioritere. Byrådet prioriterer å gi til byens eiendomsbesittere, og jo mer de eier, jo mer skal de få. Hvordan kan man da i neste åndedrag si at kommunen trenger pengene mer enn for eksempel BKK? Det er jo det samme som å si at kommunen trenger pengene mer enn folket, for det er jo folket som må betale høyere nettleie. Roger Pilskog u t g i v e r : a n s va r l i g r e d a k t ø r : i r e da k s j o n e n: e-p o s t : grafisk produksjon: Unionen Fagforening Roger Pilskog Stein Bruse Hofstedt, Roger Johansen, Kjetil Dahle Johnny Helland, Arne Jæger Harry Eide, Frode Skagen Magdalena Cierpisz Bodoni Velkommen Os Bygningsarbeiderforening Fra 1. juli er Os Bygningsarbeiderforening blitt en del av Unionen Fagforening. Foreningens kontor på Os er nedlagt og medlemmene blir betjent fra Unionen Fagforenings kontor i Folkets Hus, Bergen, fra samme dato. Os Bygning hadde medlemmer i bedriftene Lyssand Treindustri AS, Bøe & Lepsøy Byggm. og Entr. AS, Os Trevarefabrikk AS og Sibi AS. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med disse medlemmene i framtiden. 2

3 TARIFFOPPGJØRET 2009 Fra 1. april 2009 gis det et generelt tillegg på kr 1,00 pr. time til alle medlemmer som er omfattet av de overenskomstene Unionen Fagforening har som organisasjonsområde, bortsett fra Glassoverenskomsten hvor forhandlingene ikke var ferdig når bladet gikk i trykken. Alle minstelønnssatser, normallønnssatser og personlige lønninger i våre overenskomster, forhøyes med det ovennevnte tillegg. Partene lokalt kan avtale helt eller delvis bortfall eller utsettelse av tillegget. Det forutsetter enighet lokalt og avlønningen må ikke være lavere enn overenskomstens lønnsbestemmelser. Protokollene fra overenskomstforhandlingene er utlagt på våre hjemmesider OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN Voksne arbeidstakere (nybegynner) minstefortjeneste: Kr 128,50 pr time. Etter et år 130,50 Unge arbeidere / ferievikarer: Arbeidere under 18 år:... Minst kr 92,00 pr time Ferievikarer år:... Minst kr 113,00 pr time Skiftarbeid Skifttillegg for 2. skift:... 15,55 pr. time Skifttillegg for 3. skift:... 20,10 pr. time Skifttillegg for helgeskift:... 73,53 pr. time For skiftarbeidere skal det generelle tillegget omregnes ihht. Overenskomstens 3-3 nr. 3 Omregningsfaktor ved skiftarbeid. Ikrafttredelse Alle lønnssatser og det generelle tillegget gjøres gjeldende fra 1. april Dog gjelder de nye skifttilleggene fra vedtagelsen den 28. april HAVBRUKSOVERENSKOMSTEN Minstelønn ufaglært: 37.5 t/uke 36,5 t/uke 35,5 t/uke 33,5 t/uke 0-1 år i bedriften: kr 127,50 kr 131,00 kr 134,70 kr 142,70 1 år i bedriften: kr 128,50 kr 132,00 kr 135,75 kr 143,85 Unge arbeidere (under 18 år): kr. 95,50 pr. time Ikrafttredelse 1. april 2009 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG Minstelønnsatser fra 1. april 2009: Minstelønn, fagarbeider... kr 142,75 Minstelønn, ufaglært m/ minst ett års bransjeerfaring... kr 133,50 Minstelønn, ufaglært uten bransjeerfaring... kr 128,50 Minstelønn, arbeidstakere under 18 år... kr 86,00 Følgende satser gjelder fra 1. mai 2009: Korte velferdspermisjoner... kr 199,24 Følgende satser gjelder fra 28. april 2009: Overtidsgrunnlag... kr 199,24 Reise- og gangtid (FOB 7.2): Avstand mellom bolig og arbeidsplass i km Sats når du ordner transporten selv Voksne arbeidstakere Lærlinger Når arbeidsgiver ordner transport Voksne arbeidstakere Lærlinger 7, ,10 59,59 41,40 35, ,30 98,86 68,90 58, ,30 115,86 82,40 70, ,00 132,60 96,30 81,86 Eventuelle bompenger og fergebilletter refunderes av bedriften i sin helhet dersom avstanden er over 7,5 km. Skifttillegg: For 2. skift på hverdager:... kr 21,32 pr. time For 3. skift på hverdager:... kr 34,06 pr. time På lørdager etter kl og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt: kr. 84,00 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN Minstelønnssatser fra 1. april 2009: Fagarbeider, minstefortjeneste:... Kr 127,67 pr. time. Etter et år kr 128,83 Spesialarbeider:... kr 121,90 Etter et år kr 123,13 Hjelpearbeider:... kr 116,19 Etter et år kr 117,35 OFFSHOREAVTALEN Offshoretillegg fra 1. april 2009: kr. 57,33 For de øvrige overenskomstene har vi ikke mottatt protokoller når bladet går i trykken. forts. fra side 1 Lo-kongressen et politisk veksted får mer penger mellom hendene å kjøpe for. Men LO-kongressen hadde ikke sansen for det. Den støttet Fellesforbundets forslag, krav om at ledighetstrygden forbedres. Slik at dem som ikke har arbeid skal klare forpliktelsene sine. I sitt innlegg siterte Arve Bakke salig Einar Førde; «Å ete gjer vi ikkje på sikt, å ete må vi gjere kvar dag!» Høyre har hatt landsmøte med «Trygghet» som slagord, mens de gjorde vedtak om å åpne for midlertidige ansettelser. Kortslutning? Per Østvold kommenterte det slik; der vi har et hjerte, har disse høyre folka et kassaapparat! Sosial dumping var også ett varmt tema, og Fellesforbundet vant gjennom med et krav om å utrede et supplement eller alternativ til allmenngjøringsloven. Etter 1 mai ble de såkalte overgangsreglene fjernet, og med det er det fritt frem å betale en polakk kr 10,- pr. time. Såfremt ikke tariffavtalen gjelder, eller er allmenngjort. Som undertegnede delegat understreket fra talerstolen; mange nye bransjer vil etter hvert finne ut at de har behov for å allmenngjøre minstelønna. Men de vil også finne ut at det er lettere sagt enn gjort, fordi NHO har blokkert den muligheten. Det ble også gjort vedtak som må vurderes som mindre realistisk. Et eksempel kan være vedtaket om lovbestemt rett til læreplass. Men de fleste vedtakene er realistisk. I hvilken grad de vil bli lyttet til, kommer nok mye an det politiske flertallet på stortinget de neste fire årene. 3

4 forts. fra side 1 Valgkampens kvaler mene synlig i medie debatten. Men er den det? Det var ikke lenge vi hadde krise, før alle partier synes å mene det samme. Frp gjorde riktignok et ærlig forsøk i å holde fast på at markedet skal styre, og viste mellom annet til at USA sitt problem var at Bush hadde ført en alt for sosialistisk politikk! For så vidt en ærlig sak å mene det, da vet vi hvor vi har hverandre. Men det varte ikke lenge før også Frp kom med i «opposisjonsflokken». I opposisjonen mente man at regjeringens tiltak var for små, og kom for seint. En synlig forskjell på foreslåtte tiltak, var at de borgerlige ville ha skattelette til dem som har jobb.. omkamp Vi har funnet frem fem spørsmål om arbeidsliv, stilt dem til noen av medlemmene, og funnet hva vi vet, vi er ganske så samstemt i hva vi mener om disse spørsmålene. Hva partiene mener om disse sakene, er viktig for oss. Så har vi prøvd å finne frem til hva de politiske partiene mener i disse spørsmålene. Det var ikke bare enkelt, for av og til later det til at partiene mener det samme. Men gjør de det? Styring av markedet Et ferskt eksempel kan være finanskrisen. Det er en kjent sak at de borgerlige partiene mener at staten ikke skal blande seg inn i næringslivet, for marke det styrer best. I motsetning til Arbeider partiet, som mener at markedet er en god tjener, men dårlig herre. ideo logisk skille linje De vil altså ha kontroll med markedet, og her finnes en ideo logisk skille linje, som burde være Så det er ikke alltid enkelt å finne spørsmål som indikerer klare og synlige skiller i norsk politikk. Men i spørsmålet om midlertidige ansettelser, er skillet klart. I 2005 gjennomførte Bondevik II regjeringen, med støtte fra Frp, lovendring som tillot midlertidige ansettelser, og økt styringsrett til arbeidsgiver på arbeidstiden. Endringen ble reversert samme år av Stoltenbergregjeringen, før den trådte i kraft. Nå har flere borgerlige partier varslet omkamp på dette spørsmålet. Senest i fjor sommer var Erna Solberg på Laksevåg Verft, og uttalte at det første de vil gjøre når de atter kommer i regjering, er å endre disse Molboreglene (som 8På arbeidsplassen 1. Er det viktig for deg å være fast ansatt eller er det greit og være midlertidig ansatt? 2. Er det viktig at sykelønnsordning ikke blir redusert? 3. Er det viktig å ha et godt lovverk mot sosial dumping slik at lønnsnivået ditt ikke blir utsatt for press i Norge? 4. Er det viktig å ha landsomfattende tariffavtaler som sikrer et felles minstenivå? 5. Er det viktig å ha mulighet til å ta i bruk streik i forbindelse med lønnsoppgjørene? 6. Er denne type spørsmåls stillinger viktige når du skal avgi din stemme ved stortingsvalget den 14. september? Glen Føreland 1. Ja, nei 2. Ja 3. Ja 4. Ja 5. Ja 6. Ja Jan H. Helleseth. 1. Fast 2. Ja 3. Ja 4. Ja 5. Ja 6. Ja Asbjørn Aasen 1. Ja det er det. 2. Ja det mener jeg. 3. Veldig viktig faktor. 4. Ja det mener jeg er viktig. 5. Ja. 6. Slike spørsmål er avgjørende. Dag Erik Stordal 1. Fast 2. Ja 3. Ja 4. Ja 5. Ja 6. Ja 4

5 r alle partiene det samme? hindret ukrainske sveisere å jobbe lengre dager enn nordmenn). Med unntak av Krf (som sier at dette ikke lenger er et viktig spørsmål), mener ikke de borgerlige partiene noe nytt. Sykelønnsordningen er en gjenganger, der vi nesten ikke kan føle oss trygg på noen. Regjeringen Stoltenberg garanterte å ikke svekke syke lønnsordningen for arbeidstakerne. Der etter forsøkte de å gjøre det dyrere for bedrift ene å ha folk langtidssykemeldt. Som kjent, dette ble det ikke noe av. Men da debatten raste som verst, kritiserte de borgerlige partiene regjeringen i sterke ordelag, og det hørtes faktisk ut som de var uenig. Men partiprogrammene deres sa at det var nettopp dette de også ville gjennomføre, i tillegg til karensdager på kortidsfravær. Mener de dette fremdeles? Tja, i følge en artikkel i Bergens Tidende, later det til at de borgerlige partiene har tenkt å la denne ballen ligge død, og det vises til at man slutter opp om IA avtalen. Men den kan falle, og hvor er vi da? Sosial dumping Alle norske partier sier de er i mot sosial dumping. Dette er likevel et område i norsk politikk, hvor skillelinjene er tydelig, hvis vi leter litt. Fag bevegelsen har siden 2005 fått gjennomslag for mange lovendringer hos de rødgrønne, til hjelp i kampen mot sosial dumping. Lover vedtas av stortinget, og når det kommer til avstemning der, kan vi se hva de forskjellige partiene mener. I de fleste av tiltakene som er gjennomført, slik som innsynsrett for tillitsvalgte, implementering av ILO 94, påseansvar for bedrifter, godkjenningsordning for vikarbyrå og nå senest solidaransvar, har de borgerlige partiene stemt i mot i Stortinget. Noen av de partiene som sier de er i mot sosial dumping, er altså i mot å lage lover som bidrar til å hindre sosial dumping. Da kan de jo mene hva de vil, men vi ser at de ikke ønsker å få noe til! Skal vi fremover ha en oppegående kamp mot sosial dumping, vil vi få behov for flere endringer som må gjøres i lov og avtaleverk. Som eksempel nevnes at allmenngjøring har NHO blokkert for nye tariffområder. Vi ser nå at vi må ha et alternativ eller supplement, skal vi greie å opprettholde et anstendig lønnsnivå. Vi vet enda ikke om vi får det, men vi kommer til å spørre, hvilke partier vil hjelpe oss med det? Landsomfattende tariffavtaler er for oss selvsagt Når vi likevel spør, er det fordi at Frp har programfestet at de ikke ønsker «sentrale avtaler som inngås av monopollignende organisasjoner» (LO og NHO). Lønn skal altså være en sak mellom hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstaker. Men det heter også at partiet «respekterer alle inngåtte avtaler og vil ikke endre disse. Dersom noen ønsker å stå utenfor arbeidstakerorganisasjonene skal det respekteres, og disse må ha lov til å fremforhandle egne avtaler med arbeidsgiver.» Kapitlet om «Et organisert arbeidsliv» oppsummeres slik: «Frp vil myke opp regler for midlertidig ansettelse, likestille uorganiserte med organiserte, ha større lokal forhandlingsrett og ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver». Ellers er det ingen partier som i dag mener at streikeretten bør fjernes, selv om Frp vil «vurd ere om streikeretten bør innskrenkes for enkelte grupper». Disse gruppene beskrives som «bedrifter/instutisjoner i en monopol lignende situasjon eller arbeidstakerne er såkalt nøkkelpersonell» Forutsatt at vi har samme oppfatning av hva beskrivelsen betyr, er det faktisk slik i dag. Disse gruppene havner raskt i tvungen lønnsnemd, så i praksis er deres streikerett innskrenket. Det er dermed ikke godt å si om Frp mener at det må brukes skarpere lut. Vi er mange medlemmer, og de kan ha andre saker som de mener er viktigere når de skal avgi sin stemme. Men at våre medlemmer er rimelig samstemt i disse seks spørsmålene om hva de vil ha og hva de ikke vil ha, er klart. Like klart som at ikke alle partiene mener det samme, og at det ikke er selvsagt at dette er goder vi vil beholde uansett hvem som får makten. Stein Møldrup Rune Birkeland Terje Birkeland Richard Nesse 1. Kort og godt JA 2. Kjempeviktig, synd vi må krangle for hver krone vi har rett på hos NAV. 3. Ja, regner med LO har kontroll på dette. 4. Ja, skulle bare mangle. 5. Ja, som siste mulige utvei. 6. For min del er disse spørsmål stillinger viktige, betaler skatten med glede for å opprettholde disse sosiale godene. 1. Det er viktig å være fast ansatt. 2. Ja, vi har råd til en skikkelig ordning i Norge. 3. Veldig viktig. 4. Ja uten landsomfattende tariffavtaler hadde vi ikke hatt det lønnsnivået vi har i dag. 5. Ja vi trenger et kraftig virkemiddel. 6. Ja det er vel det viktigste i forhold til arbeidslivet. 1. Svært viktig å være fast ansatt 2. Både og sykefraværet er for høyt, det er for lett å ta en 3 dager. 3. Særdeles viktig. 4. Det er viktig med landsomfattende tariffavtaler ellers blir det geografiske skjevheter i lønnsavtalene. 5. Streikerett bør vi ha, det finnes ikke andre virkemiddel. 6. Det er en del av vurderingen ved min stemmegivning. 1. Jeg mener det er viktig å være fast ansatt. 2. Ja, veldig viktig at ikke sykelønn går ned. 3. Ja 4. Ja, ellers tror jeg det blir mye krangling. 5. Ja, ellers hadde vi ikke hatt så mye å slå i bordet med. 6. Ja. 5

6 Historisk perspektiv målekontorenes historie 8 Tekst: Roger Johansen for tyskerne brakte underskudd. Det er vel nærliggende å tro at dette var noe av malersvennenes bidrag til sabotasje av okkupasjonsmakten. I det første hele fredsåret, 1946, ble Oslotariffen gjort gjeldende som landstariff, skipsarbeidet kom inn under landstariffen og det ble en formidabel vekst i oppmålt arbeid for målerkontoret og i fortjenesten for guttene. Fra en til syv ansatte Kjetil Dahle, oppmåler for malere, byggtapetserere, taktekkere og isolatører. Foto av Johnny Helland. Akkordtariff og målekontor har etter krigen vært grunnlaget for tariffarbeidet i bygning. I 1948 fantes det faste akkordsystem for omtrent alle medlemmer i forbundet. Fast Holdepunkt Målekontorene har siden de ble etablert vært et fast punkt i bygningsarbeiderforeningenes arbeid og har skapt stabilitet i foreningsarbeidet. Utbetaling av akkordoverskudd fore gikk en del år gjennom kontoret, og den personlige kontakten med medlemmene ble dermed bedre. Medlemmene fikk legge fram problemene, og de ble tatt opp og diskutert. Men det viktigste er vel at oppmålingen gjorde at medlemmene ble mer aktivt interessert i foreningens arbeid, ved at de selv bruker tariff bestemmelsene daglig, og ikke overlater alt tariffarbeidet til de tillitsvalgte. Særlig har tillitsmannen på arbeidsplassen fått større betydning pga. akkordarbeidet. Han ble talsmann for akkordlaget og skulle kontrollere at avtalene om akkordarbeid ble fulgt. Eldre enn som så Vi har valgt å ta for oss målekontorene til maler svennene og blikkenslagerne, samt forløperen til dagens distriktsmålekontor i denne historiske artikkelen. Blikkenslagerne spesielt for å vise hvordan det kan gå hvis ikke medlemmene sørger for å holde systemet i hevd og malersvennene for å advare mot at det skal gå samme veien med dem. I heftet «Å løfte i flokk til rett tid», står det at akkordtariffene ble etablert i 1949, men allerede i 1938 opprettet Malersvennenes Forening i Bergen sitt eget målekontor. I de første årene ble det nedlagt et kolossalt arbeid for å få folkene interessert i akkord, og frem til utbruddet av krigen vokste interessen og fortjenesten økte sakte, men sikkert. Den første oppmåleren Akkordtariffen for Malerne i Bergen hadde satser for 652 operasjoner. Det var forutsetningen at svennene skulle måle opp akkordene selv. «Svennenes organisasjoner har rett til ved en spesiell representant å foreta oppmåling ved alle akkorder. Som godtgjørelse for dette arbeidet betaler svennene 4% av akkordsummen». Ut fra denne bestemmelsen ble Erling Skorve valgt som foreningens første oppmåler. Senere ble målekontoret utvidet etter hvert som oppmålingsarbeidet økte i omfang. Fra krig til fred Det var ganske mye arbeid i malerfaget i det første krigsåret 1940, men omtrent alt arbeide Fra målekontoret til malerne startet i 1938 og til og med ut i 1945 virket en oppmåler ved kontoret. Ved utgangen av 1946 var der tre oppmålere, en kontordame og en kassererske. Den gode trenden fortsatte også i Ved Maler svennenes Oppmålingskontor arbeidet det da 4 oppmålere og 2 kontordamer. Økningen i målesummen skyldtes at svennene hadde fått mer interesse for akkord og mestrene hadde heller ikke noe imot at arbeidene ble oppmålt. Ved Malersvennenes 75 års jubileum i 1959 var det ved målekontoret ansatt 5 oppmålere og 2 kontordamer. Distriktsmålekontor I 1950 forelå der en innstilling fra landsstyret vedrørende målekontorene med forslag til vedtekter og for opprettelse av distriktsmålekontor. Der var da opprettet et Målevirksomhetens Fond, som de enkelte målekontorer ble anmodet om å tilslutte seg. Johnny Helland, oppmåler for betong- og murerfagene. Foto av Kjetil Dahle 6

7 Nei til inngrep Landsstyrets innstilling ble på møte 11. mai 1950 forkastet av Malersvennenes Forening som betraktet den som et inngrep i målekontorenes virksomhet. Det het i beslutningen at medlemmene selv har opprettet målekontorene og betaler selv for deres drift og vil derfor fortsatt bestemme over hvordan de skal drives. Man har målt i distriktet uten at dette har påført forbundet utgifter. Hvis målevirksomheten skal utvides ved opprettelse av nye målekontorer i distriktet, må vedkommende lokale avdeling selv ta seg av dette. Hvis forbundet vil påskynde denne utviklingen ved å yte støtte til de nyopprettede kontorer, må det kunne ordnes innen rammen av de midler forbundet disponerer. I 1951 avslo Malerne å tilmelde foreningen til M.F., men var villig til i noen utstrekning å utvide målevirksomheten i distriktet hvis der kom forespørsel om det. Målerne kunne reise i distriktet, måle opp større arbeider og sette representanter fra distriktets avdelinger inn i arbeidet. De arbeider man hadde målt utenbys var betalt med vanlig gebyr enten de svarte seg eller ikke. Utover dette ville man ikke gå. Kontor på Nesttun Men saken om distriktsmålekontorer gikk videre, og et slikt kontor ble opprettet på Nesttun, med forbundets støtte. På landsmøtet i 1955 ble det besluttet at avdelingene hadde plikt til å medvirke til opprettelse av distriktsmålekontorer. Forslag om utvidelse En komite` med representanter for avdelingene i Bergen, Fana, Haus og Os ble da nedsatt og arbeidet med retningslinjer for dannelse av et slikt kontor. Komiteen var kommet langt på vei med et forslag, da der i Bergen ble holdt et møte hvor forbundets daværende formann var tilstede og foreslo følgende: «Bergensavdelingene beholder sine målekontorer i Bergen og utvider sitt område til å omfatte Bergen, Laksevåg, Fana, Haus og Os med den forutsetning at det nåværende målekontor på Nesttun fortsatt drives med de ansatte målere.» Møtet besluttet å gå inn for denne linje og komiteen skulle fortsette sitt arbeide. På et møte i Bergen i april ble det vedtatt: «Målekontorene for følgende foreninger i Bergen får rett Faksimile av debatthefte om akkordtariffen som lønns- og styringssystem i byggebransjen. og plikt til å foreta oppmåling i Fana, Haus og Os. Detaljene for en slik avtale må avgjøres ved direkte forhandlinger mellom angjeldende foreninger i Bergen, Fana, Haus og Os. Avtalen skal godkjennes av forbundet som avgjør eventuell dissens.» Stein-, Jord- og Snekker- og Tømrerne var ikke med i dette forslaget, da det eksisterte målekontor for disse fagene i Fana. Det het at disse to foreninger skal ha felles målekontor i de respektive fag for området Bergen-Fana, Haus og Os. Inntil disse foreninger er blitt enige om sammenslutning av måle kontoret må forhandlingene om de øvrige foreningers rett og plikt til å måle i Fana, Haus og Os fortsette. Forkastet Ordningen ble imidlertid nedstemt av de angjeldende avdelinger i distriktet. For malerne er det truffet avtale med distriktsmålekontoret om også å måle på Stord og i Årdal. Dagens distriktsmålekontor, Distriktsmålekontoret Vestlandet, er et underbruk av Unionen Fagforening og en selvstendig juridisk enhet med egen økonomi og regnskap og eget styre og organisasjonsnummer i Brønnøysund. Tung start Under den forrige krisen, på 90-tallet, ble akkordsystemet og Målekontorene satt under sterkt press og mange måtte slutte, og finne seg nye jobber. På Distriktsmålekontoret Vestlandet som var nyetablert, måtte man gå til det tunge skritt og gå til oppsigelser og permitteringer. To av Stein,- og jordmålerne, den eneste Blikkenslagermåleren og en Malermåler, samt en kontordame måtte gå, mens en fikk redusert arbeidstiden sin kraftig og vi står i dag tilbake med kun to målere på Distriktsmålekontoret. En Stein-, jord måler, og en Malermåler. På de andre målekontorene i Bergen, som ellers i landet, måtte man og gå til nedskjæringer. Distriktsmålekontoret har i dag to ansatte; Johnny Helland, oppmåleransvaret for betongfagene samt murfaget. Kjetil Dahle, oppmåleransvaret for maler, byggtapet, tak og blikkenslagertariffen. Rørleggerne og Tømrerne i Bergen har sine egne målekontorer som er mere direkte integrert i foreningens arbeid. Hvert år går Fellesutvalget gjennom vilkår og premier for alle LOfavør forsikringene og de har besluttet følgende endringer fra : LOfavør Grunnforsikring. Ektefelle/samboer har ikke lenger rett til fortsettelsesforsikring dersom ekteskap/samboerforholdet oppløses. Du som medlem har fremdeles rett til fortsettelses- forsikring etter vilkårene. Yrkesaktive medlemmer i Norge som har fast bostedsadresse utenfor Norden, vil fra og med ha rett til doble forsikrings- summer i henhold til gjeldende forsikrings-sumtabell for Grunn-forsikringen.. Dette er foreløpig en forsøksordning for LOfavør Kollektiv Hjemforsikring Yrkesaktive medlemmer i Norge som har fast bostedsadresse utenfor Norden, vil fra og med i Kollektiv hjem få en innbodekning på inntil kr for innbo i Norden. Beløpsbegrensingen for hobbyveksthus på kr er opphevet. Det er tatt inn i vilkårene at forsikringen omfatter varmepumper og fastmontert kjøleaggregat i leid/ sameid bolig eller i borettslagsleiligheter. Det gjøres aldersfradrag for slikt utstyr tilsvarende elektriske apparater. I tillegg er en del erstatningsgrenser utvidet. Du finner produktark og vilkår på Vil du vite mer ta kontakt med oss. SpareBank1 Forsikring Vest tlf Mand. fred. kl Lørd. kl Bente Leganger, Sparebank1 sin forsikringskonsulent på LO favør produktene. Har du spørsmål til Bente så kontakt foreningen. Spørsmål av allmenn interesse blir besvart i denne spalten. 7

8 INFORMACJE PO POLSKU! POLSK SPALTE Dzisiejszym tematem będą regulacje przejściowe Co rozumiemy przez regulacje przejściowe W związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r, oraz jego konsekwencji dla Norwegii, zdecydowano się przyjąć przepisy przejściowe dla nowych krajów UE. Regulacje przejściowe miały na celu ochrone pracowników, tak aby nie stały sie one ofiarami wysysku w Norwegii. Nakazują one, że pozwolenie na pobyt dla pracownika, może być udzielone jedynie pod warunkiem, gdy wnioskodawca otrzymał propozycje pracy, gdzie płace i warunki pracy nie są gorsze od obowiązujących w porozumieniach taryfowych, regulacji płacowych lub stawek, które są powszechne dla dotyczącego miejsca i zawodu. Propozycja pracy musi także być w pełnym wymiarze godzin. Przepisy te są wymagane i przestrzegane przez policję oraz wydział ds. cudzoziemców. Wymóg o pozwolenie na pobyt jest ważny tylko dla osob poszukujących pracy w Norwegii z własnej inicjatywy, tj. nie dla pracowników oddelegowanych do pracy np.z Polski. Co to oznaczało w praktyce, przed 1 maja 2009? W praktyce oznaczało to, że pracowdawcy musieli oferować płacę, która była dostateczna do życia w Norwegii. Jeżeli zdarzyło sie tak, że ktoś dostał mniej niż powinień, była możliwość żądania wyższej płacy w oparciu o przepisy przejściowe. W branży budowlanej i przemysłowej mamy do zastosowania inną regulacje prawną, ogólnie upowszechnione postanowienia umowy taryfowej. Tak więc, gdy regulacje przejściowe obowiązywały dla wszystkich zawodów i miejsc w Norwegii, w branży budowlanej obowiązywały jeszcze bardziej restrykcyjne zasady. Jaki efekt miały regulacje przejściowe, o tym się przekonaliśmy Rezultatem regulacjii przejściowych było to, że pracodawcy musieli płacić pracownikom zagranicznym według obowiazujących powszechnie stawek. Nie byli w stanie płacić bardzo niskich stawek, bez tego, że było to nielegalne. Konsekwencjami tego, że regulacje przejsciowe zostały zniesione jest to, że nie obowiązuje wiecej przepis prawny w związku z pozwoleniem na pobyt i na prace wymagający oferty pracy w pełnym wymiarze godzin i ze stawkami powszechnie obowiazującymi w danym zawodzie i miejscu. Ale proszę pamiętać, że nadal należy sie starać o pozwolenie na pobyt, tak jak wcześniej, tylko formularze są inne. Uważaj na wynagrodzenie! Chociaż już nie jesteś chroniony regulacjami przejściowymi, to możesz być objęty upowszechnionymi postanowieniami umowy taryfowej (branża budowlana oraz przemysłowa). Tak, że masz zapewnione płace minimalne. Magdalena Cierpisz-Hejbowicz Målekontoret Akkordtariffkurs for murer- og taktekkerfagene 8 Tekst: Kjetil Dahle I helgen 27. til 29. mars ble det arrangert kurs på Park hotell Voss, i akkordtariffene til murer og taktekkere. Denne gang var det flere murere fra Veidekke AS, Artur Thorsen AS, Brødrene Ulveseth AS og Nordgreen & Frønsdal AS som var deltakere. Blant taktekkerne var det tekkere fra Icopal. Lørdag var det først en innføring i overenskomstens bestemmelser med påfølgende gruppeoppgaver. Lørdag ettermiddag og søndag gikk med til akkordtariffene. Her fikk deltakerne selv måle og regne ut sine egne jobber. Deltakerne fikk også en grundig innføring i hvilke forutsetninger som må legges til grunn for at akkordarbeidet skal fungere og komme ut med god fortjeneste. Etter felles middag lørdag kveld var det klart for en sosial og hyggelig aften. Til tross for overgang til sommertid kom likevel de fleste seg opp søndag morgen med vettet i behold! Vi vil takke deltakerne for en fin helg som vi håper har vært lærerik. Vi håper også at det vil være like stor interesse for kurset som vil bli holdt til høsten. Til høsten blir det mest sannsynlig betong og malerfaget som får mulig heten til å kurse seg. Vi ber derfor de som ønsker å få med seg akkordtariffkurset i høst å melde sin interesse til Johnny eller Kjetil og vi vil komme tilbake til hvilken helg det blir etter ferien. Statistikk 2009 Betongfagene: 1 kvartal kr. 241,85 Hele 2008 kr. 239,13 Murerfaget: 1 kvartal (ikke reg.) Hele 2008 kr. 266,58 Taktekkere: 1 kvartal kr. 219,70 Hele 2008 kr. 256,37 Maler: 1 kvartal kr. 195,26 Hele 2008 kr. 192,81 Gulvleggere 1 kvartal kr. 238,93 Hele 2008 kr. 250,57 notatka Ile kosztuje członkostwo? Dla tych, którzy zostali wysłani na przymusowy urlop z powodu braku pracy, lub stali się bezrobotni jest ważne, aby poinformowali o tym związek zawodowy, tak aby zostali prawidłowo zarejestrowani i otrzymali prawidłową kwotę składki członkowskiej. W takich przypadkach obowiązuje najniższa kwota składki, czyli 145 kr na miesiąc. Z tym typem składki członkowskiej zachowuje się członkowstwo wraz z obowiązujacymi ubezpieczeniami. Ci, którzy pracują powinni płacić składke wynoszącą 1,8 % z brutto zarobku. W branży budowlanej wynosi to minimalnie 347 kr dla pracownika niewykwalifikowanego bez doświadczenia w branży, oraz minimum 360 kr dla pracownika niewykwalifikowanego z conajmniej rocznym doświadczeniem, oraz 385 kr dla pracownika wykwalifikowanego. Ta składka zawiera pomoc z problemami z pracodawcą, które mogą ewentualnie wystąpić. Jeżeli wyliczy się niższą kwotę składki, to wynika, że sie zarabia poniżej obowiazujących reguł. 8

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE OG LÆRLINGER. Forts. side 3

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE OG LÆRLINGER. Forts. side 3 Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE

Detaljer

Unionen. De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs. for dødsulykker i «Bygg og anleggs. fagforening

Unionen. De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs. for dødsulykker i «Bygg og anleggs. fagforening Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 1 februar 2008 ÅRGANG 3 NR. 1 Februar 2008 ÅRGANG 3 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs 8 Tekst & Foto: roger pilskog

Detaljer

Unionen. Et medlemskap som lønnet seg? NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7. Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening

Unionen. Et medlemskap som lønnet seg? NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7. Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening Unionen NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONen FAGFORENING NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7 Velkommen! Tekst: Mads Wiik Kleven Det er alltid gledelig å ønske noen

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2014 1 Nr. 1-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Stockmanns Hammer s 14 & 15 Billig ble dyrt side 4 Peab setter ut tømrerarbeid til underentreprise

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 2 2014 Årgang 20 Telemark Arbeidsmiljøloven under angrep innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Vernespalten 05 Kort om kurs 06 DK-sekretæren

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Laber stemning i Selvaag, s 4

Laber stemning i Selvaag, s 4 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 1 2009, 7. årgang Utgitt av Oslo Bygningsarbeiderforening e-post: post@bygningsarbeider.no Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Laber stemning i Selvaag, s 4 Aktuelt Krise! Side

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2005 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2005 Forsidebilde: Montering av flammebommen på Melkøya - en jobb der våre folk var

Detaljer

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15 NR.04.2005 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org INNEMILJØ I HUS OG BYGNINGER - DEL II side 6 FEIL PÅ FEIL AV ARVE BAKKE Fred

Detaljer

Presidenten: Representanten Signe Øye vil framsette et privat forslag. Presidenten: Representanten Per Sandberg vil framsette

Presidenten: Representanten Signe Øye vil framsette et privat forslag. Presidenten: Representanten Per Sandberg vil framsette 3500 18. juni Voteringer over saker på dagsorden nr. 101 2004 Møte fredag den 18. juni kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 102): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG. Mot høyere pensjonsalder. for våre barnebarn? side 3

NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG. Mot høyere pensjonsalder. for våre barnebarn? side 3 NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG Mot høyere pensjonsalder for våre barnebarn? side 3 s a k e r Pensjon 3 Tinfos-saken trukket 14 Polsk utleie 16 Dumpinganklage i havbruket 18 KOLS-pasient og Svarte-Per 20

Detaljer

Referat NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER. - fellesskap i hverdagen

Referat NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER. - fellesskap i hverdagen Referat Mandag Tirsdag 9. 8. april NNN LANDSMØTE 2013 7. - 11. APRIL - OSLO KONGRESSENTER D e t 2 4. o r d i n æ r e l a n d s m ø t e - fellesskap i hverdagen - fellesskap i hverdagen dagsreferatene For

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer