Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006"

Transkript

1 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: Avsluttet:

2 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Ungdomshuset Solbrand i Karlsøy Sak nr.: 05/ Daafjord Saka gjelder: Rettens formann: Meddommere: Protokollfører: Krav om sak etter jordskifteloven 2 c Jordskiftedommer Øystein Nilsen Svein Erik Eilertsen, 9106 Straumsbukta Harriet Gundersen, 9100 Kvaløysletta Overingeniør Line Baasland Saka er krevd av: Sverre Benum, Arne Olsen og Ruth Svendsen Til behandling: Fremming av saka Eventuelt gjennomgang av midlertidige vedtekter Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 1

3 Parter: Eier av gnr. 7/1, Else Ovidia J Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/2, John Elnar Eliassen, Rektor Horsts Gate 11, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 7/3, Hans Ottar Olsen, Notringen 13, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/4, Ragnhild Johanne J Hansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/5, 7/15, Herlof L E Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/6, 7/48, Per Martin Endresen, Skatvedtveien 103, 3475 SÆTRE Eier av gnr. 7/7, 7/44, Ruth Lisbeth Svendsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/8, Ivar Elias Lorentzen, Laskenvegen 18 A, 9475 BORKENES Eier av gnr. 7/8, Hanne Judith Håland, Krokvegen 46, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/8, Per Ketil Lorentzen, Rektor Qvigstads Gate 10, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 7/8, Berit Solbach, Arlesheimerstrasse Basel, SWITZERLAND Eier av gnr. 7/9, Mary Ramona Ludvigsen, v/helmi Ludvigsen Salin, 010 TROMSØ Eier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Elisabeth Workinn, Tore Hunds Vei 21, 0576 OSLO Eier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Hans Kristian Workinn, Langnesvegen 70, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/11, Åshild Daleng, Åsgårdvegen 20, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/12, Elias Edvart H Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/14, Leif Andreas Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/16, Håkon Nikolai Solli, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/17, Aud Esther Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/17, Steinar Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/18, Evald Nikolai Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/19, Anethe R Reinholdtsen, Styrmannsvegen 38, 9014 TROMSØ Eier av gnr. 7/20, Dag Hansen, Månevegen 23, 9600 HAMMERFEST Eier av gnr. 7/21, 7/22, 7/33, Oddvar Sigmund Jensen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/24, Ole Ivar Jenvald Sørensen, Nedre Solligården 22, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/25, Olliver Richardsen, Fjordvegen 6, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 7/26, Harald Ingvald M Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/27, Signe Oline Hansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/28, Peder Aksel Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/29, Hans Johan Lorentzen, Sløyfa 2 A, 8013 BODØ Eier av gnr. 7/29, Astrid Lorentzen Draleke, Nadderudveien 84 J, 1362 HOSLE Eier av gnr. 7/29, Svein Erik Lorentzen, Granittvegen 134, 9022 KROKELVDALEN Eier av gnr. 7/29, Lene B Lorentzen Svendsen, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 7/29, Liv Ingrid Olga Johansen, Alvevegen 105 A, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/29, Roger Leo Lorentzen, Åsgårdvegen 20, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/29, Trine Lorentzen, Langbølgen 4 C, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/30, Solveig Liv M Brattvoll, v/herbjørn E. Brattvoll, 9015 TROMSØ Eier av gnr. 7/32, Sverre Anton Osvald Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/45, Irene Judith H Hagvåg, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/50, Harry Alfon Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/52, Arne Ludvik Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/87, Ellinor Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/211, Arild Jenvald Olsen, Hansnes, 9130 HANSNES Eiendommene ligger i Karlsøy kommune Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 2

4 Til stede: John Elnar Eliassen, Hans Ottar Olsen, Herlof Benjaminsen, Andreas Benjaminsen med fullmakt for Herlof Benjaminsen, Karin Svendsen med fullmakt for Ruth Lisbeth Svendsen, Hanne Judith Håland, Elias Edvart Eliassen, Leif Andreas Benjaminsen, Håkon Nikolai Solli, Steinar Pettersen, Evald Nikolai Benjaminsen, Oddvar Sigmund Jensen, Harald Ingvald Olsen, Jørn Nystrand med fullmakt for Signe Oline Hansen, Peder Aksel Benjaminsen, Svein Erik Lorentzen, Bjørnar Svendsen med fullmakt for Lene Lorentzen Svendsen, Liv Ingrid Olga Johansen, Roger Lorentzen med fullmakt for Åshild Daleng, Sverre Anton Osvald Benum, Irene Judith Hagvåg, Arne Ludvik Olsen, Hugo Eliassen med fullmakt for Ellinor Eliassen, Tone Eilertsen med fullmakt for Arild Jenvald Olsen og Trond Svendsen. På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetting. Ingen kjente til forhold som tilsa at retten var inhabil. Hugo Eliassen bemerket at gnr. 7/39 muligens også skal være parter i saken. Sverre Benum bemerket at det er vanskelig for partene i saken å få oversikt over hvem som har rettigheter i allmenningen og som skal være parter. Han ba jordskifteretten sende skriv til potensielle parter for at de eventuelt skal kunne melde seg som parter i saken. Før neste møte i saken vil jordskifteretten sende ut forespørsel til alle grunneiere i Dåfjorden om hvorvidt de hevder å ha rettigheter til Soltinddalen allmenning. De som hevder å ha rettigheter vil bli gjort til parter i saken. Følgende dokument ble framlagt: 1. Krav om sak for jordskifteretten, innkommet Vedlegg: a. Liste over hjemmelshavere til Soltinddalen Allmenning b. Referat fra årsmøte i Soltinddalen Allmenning, datert Forliksfullmakt fra Mary Ludvigsen gnr. 7/9 til Helmi Ludvigsen Salin, datert Innkalling av sakens parter til rettsmøte, datert Skylddelingsforretning hvor gnr. 7/52 blir utskilt fra gnr. 7/11, datert Skriv fra Sverre Benum til Nord-Troms jordskifterett, datert , vedrørende hva som ønskes behandlet i saken. Vedlegg: a. Skriv fra Sverre Benum til Styret for Soltinddalen allmenning, datert b. Skriv fra Sverre Benum til Soltinddalen allmenning ved Håkon Solli, datert , c. Referat fra årsmøte i Soltinddalen allmenning d. Referat fra årsmøte i Soltinddalen allmenning e. Skriv fra Statens vegvesen til Sameie Dåfjordallmenningen Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 3

5 ved Håkon Nikolai Solli, datert f. Forslag til kjøpekontrakt mellom Statens vegvesen og Sameie Dåfjordallmenningen. g. Skriv fra Statens vegvesen til Dåfjordallmenningen ved Håkon Solli, datert h. Skriv fra Statens vegvesen til Dåfjordallmenningen ved Håkon Solli, datert i. Skriv fra Sverre Benum til Soltinddalen allmenning ved Håkon Solli, datert Vedtekter for Soltinddalen allmenning, vedtatt på årsmøtet Utskiftningsforretning på gården Daafjord, datert Skriv fra Statens vegvesen til Soltinddalen allmenning ved Håkon Solli, datert , vedrørende erstatning for avståelse av veggrunn fra Soltinddalen allmenning. 9. Forliksfullmakt fra eier av gnr. 7/87 Ellinor Eliassen til Hugo Eliassen, datert Forliksfullmakt fra eier av gnr. 7/7 og 7/44 Ruth Lisbeth Svendsen til Karin Rigmor Svendsen, datert Fullmakt fra eier av gnr. 7/27 Signe Hansen til Jørn Nystrand, datert Forliksfullmakt fra eier av gnr. 7/211 Arild Jenvald Olsen til Lill-Tone Eilertsen, datert Forliksfullmakt fra eier av gnr. 7/11Åshild Daleng til Roger Lorentzen, datert Forliksfullmakt fra eier av gnr. 7/5 og 7/15 Herlof Benjaminsen til Andreas Benjaminsen, datert Fullmakt fra eier av gnr. 7/29 Lene L. Svendsen til Bjørnar Svendsen, datert Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Partene ble formant og avla forsikring før de forklarte seg. Jordskifteretten gikk over til å behandle fremmingsspørsmålet. Jordskifteretten gjorde i medhold av jordskifteloven 14 enstemmig slikt vedtak: Sverre Benum, Arne Olsen og Ruth Svendsen satte fram krav om bruksordning ved Nord-Troms jordskifterett i medhold av jordskifteloven 2 bokstav c. Dette for å få avklart rettighetsforholdene i Soltinddalen allmenning og ønske om bruksordning for bl.a. jakt og fiske. Området kravet omfatter er et sameie mellom ulike bruk i Dåfjorden, kalt for Soltinddalen allmenning. Sameiet strekker seg fra Kristianiavatnet og Godsteinaksla i nord til Soltindaksla i sør, og omfatter blant annet Soltindvatnet, Grønlivatnet og Akselvatnet. Det blir også drevet småviltjakt, elgjakt og fiske i sameiet. Elgjakta inngår i et større vald. Jordskifteretten opplyser om at området fra rettighetshavernes side blir betegnet som Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 4

6 Soltinddalen allmenning. Begrepet allmenning i denne betydning er det samme som realsameie, etter lov om sameie. Et realsameie er når flere eiendommer (bnr.) eier et område i fellesskap. Her er det ikke ment å være en allmenning etter lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova), lov om bygdeallmenninger eller lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene. Partene fikk ordet og forklarte seg. Eier av gnr. 7/32 Sverre Benum forklarte at flertallet i årsmøtet gikk inn for at det skulle gjennomføres jordskiftesak for Soltinddalen allmenning. Han ønsker at jordskiftesaken skal føre til avklaring av hvem som har rettigheter i allmenningen og at den enkeltes rettigheter blir tinglyst, avklaring i forhold til eiendommer hvor det er flere eiere til ett gnr./bnr. Videre avklaring i forhold til avstemmingsregler, regler for jakt og fiske, samt priser, uttak av ved, valg, utbyttefordeling og salg av eiendom. Han la på vegne av rekvirentene i saken ned slik påstand: Saken fremmes til å omfatte bruksordning for Soltinddalen allmenning. Eier av gnr. 7/2, Jon Eliassen stilte spørsmål om hva som skjer dersom en eiendom blir delt. Harald Olsen, eier av gnr. 7/26 hadde merknader til kravet. Han trakk imidlertid kravet om at saken ikke skulle fremmes. Håkon Solli, eier av gnr. 7/16 stilte spørsmål om skyldøre. Han opplyste også om at det ligger en hytte inne i allmenningen, og ba jordskifteretten vurdere hva som skal gjøres med denne. Videre ba han jordskifteretten avklare hvem som har rettigheter til sameiet. Hugo Eliassen, som stilte med fullmakt for Ellinor Eliassen, eier av gnr. 7/87 stilte spørsmål om det er aktuelt å legge skyldøre til grunn. Han hevder det står i utskiftningsforretningen fra 1833 at oppsitterne har rettigheter til allmenningen. Eier av gnr. 7/26, Harald Olsen mener det ikke er skyldøre som skal legges til grunn, da det står at rettighetene skal benyttes i fellesskap. Videre forklarte han at det siden 1967 har vært enighet om bruken av allmenningen, men uklarhet i forhold til hvem som har rettigheter til den. Olsen satt i styret for allmenningen i 1991, jf. dokument 6, da det ble utarbeidet vedtekter. Han har siden forholdt seg til disse vedtektene. Trond Svendsen som er kontaktperson for styret i Soltinddalen allmenning fikk uttale seg. Han viste til at det i 1991 ble utarbeidet vedtekter for Soltinddalen allmenning, jf. dokument 6. På grunnlag av vedtektene har det vært praksis at eiendommer med rettigheter i allmenningen må ha minst 5 skyldøre. Han mener at ikke alle eiendommer i Dåfjorden har rettigheter i allmenningen, og viste til Høyesterettsdommen fra På forespørsel fra jordskiftedommeren hadde ingen av de fremmøtte partene innvending mot at saken fremmes Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 5

7 Jordskifteretten bemerker Jordskifteretten har med hjemmel i jordskifteloven (jskl.) 2 bokstav c, jf. 1 og 3a, kommet til at saken fremmes. I henhold til jskl. 2 c nr. 1 kan jordskifte gå ut på å gi reglar om bruken i område der det er sambruk mellom eigedomar. Hjemmelen omhandler områder hvor flere eiendommer har felles eiendomsrett og rettigheter, såkalt sameie. En slik bruksordning innebærer at jordskifteretten fastslår hvem som har rettigheter i sameiet, og andelsstørrelsen til den enkelte eiendom. Det blir videre utarbeidet vedtekter for et grunneierlag som skal ha ansvaret for forvaltningen av området. Slike vedtekter innebærer bl.a. regler for styret, årsmøte, utøving av jakt og fiske. For å kunne fremme saken etter jskl. 2 c må hovedvilkårene i jskl. 1 og 3a være oppfylt. I 1 heter det: Eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenelig måte etter tid og tilhøve, kan leggjast under jordskifte etter denne lova. Jordskiftet kan ikke fremmes dersom kostnaden og ulempene blir større enn nytten for hver enkelt eiendom, jf. 3a. Eiendommer det er vanskelig å utnytte på tjenlig måte etter tid og tilhøve kan legges under jordskifte, jf. jskl. 1. Tre vilkår må altså være oppfylt for å kunne fremme en jordskiftesak: eiendommen vanskelig å nytte nå, tjenlig med jordskifte og ingen part skal lide tap. Etter hva partene har forklart er det uklarheter knyttet til hvem som har rettigheter i sameiet, hva de ulike rettighetene innebærer, samt organiseringen av utnyttelsen av sameiet. Jordskifteretten finner at det er helt klart at sameiet er vanskelig å utnytte på en bra måte med dagens forhold. Jordskifteretten finner at det er tjenlig med bruksordning for sameiet, jf. jskl. 1. I forhold til jskl. 3a kan ikke retten se at noen av de enkelte eiendommer vil lide tap som følge av jordskiftesaken. Jordskifteretten mener vilkårene for å fremme saken etter jordskifteloven er til stede. Retten har videre lagt vekt på at ingen av de innkalte partene har protestert mot fremming av saken. Jordskifteretten har også kommet fram til at nåværende lag med de vedtektene som ble utarbeidet i 1991 opphører. Bankkontoen som laget har i dag blir sperret inntil det foreligger endelige vedtekter for sameiet. S l u t n i n g: 1. Saken fremmes til å omfatte bruksordning for Soltinddalen allmenning. 2. Tidligere lag/vedtekter for Soltinddalen allmenning opphører. 3. Nåværende bankkonto og fremtidige inntekter på lagets konto sperres inntil rettkraftig sak foreligger Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 6

8 Midlertidige vedtekter Retten gikk over til å drøfte utkast til midlertidige vedtekter. Disse hadde ordet og kom med innspill til de midlertidige vedtektene: Trond Svendsen, Bjørnar Svendsen, Håkon Solli, Sverre Benum, Harald Olsen, Hugo Eliassen, Hanne Håland, Andreas Benjaminsen og Karin Svendsen. Jordskiftedommeren opplyste at det med bakgrunn i drøftingene i dagens møte, vil bli utarbeidet et revidert fremlegg til midlertidige vedtekter som sendes partene på høring. Partene vil få en frist til å komme med eventuelle merknader til de midlertidige vedtektene. På forespørsel framkom ingen merknader til forhandlingene. Kostnadene ved dette møtet Utgifter til jordskiftemeddommere: kroner 2485,- Kostnadene blir fordelt ved avslutning av saken. Utskrift av rettsboka sendes partene i vanlig brev. Saka utsettes inntil videre. Retten hevet. Karlsøy, Svein Erik Eilertsen (sign.) Øystein Nilsen (sign.) Harriet Gundersen (sign.) Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 7

9 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Kontoret til Nord-Troms jordskifterett i Tromsø kommune Sak nr.: Daafjord - utsatt fra Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Til behandling: Parter: Krav om sak etter jordskifteloven 2 c Jordskiftedommer Øystein Nilsen Svein Erik Eilertsen, 9106 Straumsbukta Harriet Gundersen, 9100 Kvaløysletta Dommeren Vedtak av midlertidig bruksordning Eier av gnr. 7/1, Else Ovidia J Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/2, John Elnar Eliassen, Rektor Horsts Gate 11, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 7/3, Hans Ottar Olsen, Notringen 13, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/4, 7/91, Ragnhild Johanne J Hansen, v/margaret Sæter, TROMSØ Eier av gnr. 7/5, Herlof L E Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/6, 7/48, Per Martin Endresen, Skatvedtveien 103, 3475 SÆTRE Eier av gnr. 7/7, 7/44, Ruth Lisbeth Svendsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/8, Ivar Elias Lorentzen, Laskenvegen 18 A, 9475 BORKENES Medeier av gnr. 7/8, Hanne Judith Håland, Krokvegen 46, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/8, Per Ketil Lorentzen, 9009 TROMSØ Medeier av gnr. 7/8, Berit Solbach,, SWITZERLAND Eier av gnr. 7/9, Mary Ramona Ludvigsen, v/helmi Ludvigsen Salin, Veslefrikkveien 60, 9010 TROMSØ Medeier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Elisabeth Workinn, 0576 OSLO Medeier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Hans Kristian Workinn, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/11, Åshild Daleng, Åsgårdvegen 20, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/12, Elias Edvart H Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/14, Leif Andreas Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/15, Herlof Lauritz Egil Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/16, Håkon Nikolai Solli, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/17, Aud Esther Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/17, Steinar Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/18, Evald Nikolai Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/19, Anethe R Reinholdtsen, Styrmannsvegen 38, 9014 TROMSØ Eier av gnr. 7/20, Dag Hansen, Månevegen 23, 9600 HAMMERFEST Eier av gnr. 7/21, 7/22, 7/33, Oddvar Sigmund Jensen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/24, Ole Ivar Jenvald Sørensen, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/25, Olliver Richardsen, Fjordvegen 6, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 7/26, Harald Ingvald M Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/27, Signe Oline Hansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/28, Peder Aksel Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/29, Hans Johan Lorentzen, Sløyfa 2 A, 8072 BODØ Medeier av gnr. 7/29, Astrid Lorentzen Draleke, 1362 HOSLE Medeier av gnr. 7/29, Svein Erik Lorentzen, 9022 KROKELVDALEN Medeier av gnr. 7/29, Lene B Lorentzen Svendsen, 9100 KVALØYSLETTA Medeier av gnr. 7/29, Liv Ingrid Olga Johansen, 9016 TROMSØ Medeier av gnr. 7/29, Roger Leo Lorentzen, Åsgårdvegen 20, 9016 TROMSØ Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 8

10 Medeier av gnr. 7/29, Trine Lorentzen, Langbølgen 4 C, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/30, Solveig Liv M Brattvoll, v/herbjørn E. Brattvoll, TROMSØ Eier av gnr. 7/32, Sverre Anton Osvald Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/45, Irene Judith H Hagvåg, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/50, Harry Alfon Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/52, Arne Ludvik Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/87, Ellinor Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/211, Arild Jenvald Olsen, Hansnes, 9130 HANSNES Til stede: Ingen av partene var tilstede under møtet. Følgende dokument ble framlagt: 16. Kopi av forkynning av rettsbok med forslag til midlertidige vedtekter for Soltinddalen allmenning. 17. Utskrift av møteprotokoll fra styret i Soltinddalen allmenning, datert og Jordskifteretten har i medhold av jordskifteloven 23 gjort slikt regulerende VEDTAK: På fremmingsmøtet ble forslag til midlertidige bruksordningsregler for Soltinddalen allmenning drøftet sammen med partene. Med bakgrunn i drøftelsene fikk samtlige parter tilsendt et nytt forslag til midlertidig bruksordning. Partene fikk frist til den for å komme med skriftlige merknader til forslaget. Det har kommet inn noen få merknader fra styret i Soltinddalen allmenning. Merknadene her gikk blant annet på 4 og 8 punkt 1 om at søsken ikke skulle tas med når det gjaldt benyttelse av grunneierkortet. Jordskifteretten mener det er vanlig praksis at søsken kan benytte grunneierkortet, men er åpen for å forandre på dette i den endelige ordningen hvis det viser seg at det er behov for dette. Når det gjelder 8 punkt 3, regler for alle jegere, så mener styret at disse bør utgå. Jordskifteretten mener det ikke er noen grunn til å fjerne disse reglene i den midlertidige ordningen. Under 8 punkt 4, priser for jakt, mener styret at jaktkort for jegere med hund bør være kr. 200,-. Jordskifteretten mener det bør være lik pris for jegere med hund eller uten hund så lenge bag limiten er fem ryper per dag per jeger. At hundejegeren skulle betale dobbelt så mye som en støkkjeger finner retten urimelig. Under 9, regler for fiske, blir det opplyst fra styret at det har vært tillatt med to handsnører til fiske fram til i dag. Jordskifteretten mener det ikke er noe i veien for at det kan tillates fiske med to håndsnører per fisker. Under 11 mener styret at bør være tillatt med vedhogst til eget forbruk for medlemmene. Jordskifteretten er av den oppfatningen at medlemmene bør kunne få mulighet til å ta ut ved til eget forbruk under den midlertidige bruksordningen. Likevel slik at styret skal underrettes på forhånd av vedkommende medlem før vedhogsten tar til Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 9

11 Jordskifteretten har etter dette kommet til en slik: Slutning: MIDLERTIDIGE VEDTEKTER FOR SOLTINDDALEN ALLMENNING 1 Soltinddalen allmenning Soltinddalen allmenning, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom diverse grunneiere på gnr. 7 i Karlsøy kommune som har rettigheter i allmmeningen, samtlige parter i sak 5/2005 ved Nord-Troms jordskifterett, jf. kart datert Ansvar Laget er et eierlag med delt ansvar i overensstemmelse med andelen i laget (proratarisk ansvar). Under den midlertidige ordningen hefter hver part med like stort ansvar. 3 Formål og arbeidsmåte Laget sitt formål er å forvalte jakt og fiske i allmenningen på en langsiktig og forsvarlig måte til beste for medlemmene. 4 Medlemskap Følgende eiendommer er pr. dato medlemmer i laget: Gnr7 / bnr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 44, 45, 48, 50, 52, 87 og 211. Medlemskapet i laget er pliktig. Det følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Medlemseiendommene er rettighetshavere til allmenningen. Dette innebærer at de har rettigheter i fellesskap til utnytting av den. Med rettighetshaver menes den som står oppført som eier til eiendommen/bruksenheten, eller en representant for eiendommen/bruksenheten dersom det er flere eiere. Likestilt med rettighetshaver er nærmeste familie, som ektefelle/samboer, søsken, barn og foreldre. 5 Styret Laget blir ledet av et styre på 5 medlemmer, med 1 vararepresentant. Det midlertidige styret skal inntil videre bestå av: Leder : Karin Svendsen Nestleder: Tove Eliassen Sekretær: Sverre Benum Kasserer: Liv Johansen Styremedlem: Hans Ottar Olsen Varamedlem: Arne Olsen Revisor: Tor Arne Johansen Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 10

12 Styret konstituerer seg selv. For at styret skal være vedtaksfør, må minst tre av styremedlemmene være til stede (evt. varamedlemmer). Det innkalles til møter når ett av styrets medlemmer krever det. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer i laget. Referat fra styremøtene skal sendes jordskifteretten. Laget blir forplikta gjennom lederen sammen med sekretæren. Styret fungerer inntil den midlertidige ordningen opphører. 6 Styret skal Føre regnskap over inntekter og utgifter som forelegges jordskifteretten etter endt sesong. Delta i møte når jordskifteretten skal utarbeide forslag til permanente vedtekter for laget. Organisere nødvendig oppsyn ved behov Reagere på ulovlig jakt og fiske på laget sitt område. Organisere kortsalg for jakt og fiske. Informere om jakt- og fiskekortsalg. Føre statistikk over felt vilt og fiske. Sørge for å sette opp nødvendige informasjonskilt. Sørge for å stille med nødvendige representanter til styret for elgvaldet. Forhandle om endelig kontrakt med Vegvesenet. Avholde styremøter 7 Inntekter Inntektene settes på sperret konto inntil det foreligger en endelig rettskraftig bruksordning. Dette gjelder også eventuell erstatning fra Vegvesenet. Midler fra denne konto kan imidlertid brukes til rene administrasjonsutgifter som trykking av jakt- og fiskekort, telefon og porto, etter at dette er godkjent av styret. 8 Utøving av småviltjakt 1. Regler for rettighetshavere Alle grunneiere med jaktrett må løse ut grunneierkort for å kunne jakte. Grunneieres nærmeste familiemedlemmer i rett opp- eller nedadstigende linje og ektefelle/samboer og søsken kan benytte seg av grunneierkortet. Grunneierkortet gjelder kun for grunneier og dens nærmeste familiemedlemmer. På grunneierkortet skal det påføres hvilken eier og eiendom (gnr/bnr) kortet gjelder for. Det utstedes kun et grunneierkort per driftsenhet (der én eller flere personer eier én eller flere bruksnummer sammen). Grunneierkortet kan kun benyttes av én person av gangen på den enkelte eiendom/driftsenhet. Jakttid: Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 11

13 2. Regler for utenforstående Jakta foregår fra 15. september desember. For de to første ukene av jakta kan utenforstående bestille jaktkort for maks to dager av gangen. Utenforstående som bestiller jaktkort for de to første ukene av jakta må betale inn hele kortavgiften innen 1. september. Jegere som trekker seg fra jakta etter 1. september har ikke krav på å få tilbakebetalt avgiften. Salg av jaktkort starter 20. august. Det skal maks selges 5 kort pr. døgn til utenforstående. 3. Regler for alle jegere Det er tillates støkkjakt og hundejakt mot fremleggelse av bufeserfikat ved kjøp av jaktkort. Det er ikke tillatt å jakte med hund første uke av elgjakta. Det ikke tillatt å skyte mer enn 5 ryper pr. dag. Det er tillatt å jakte alle typer lovlig jaktbart småvilt 4. Priser for småviltjakta Hvem Døgnkort Sesongkort Rettighetshaver - 100,- Innebygdsboende 50,- - Utenforstående 100,- - 9 Utøving av fiske 1. Felles regler for grunneiere og utenforstående fiskere Det er tillatt å fiske hele året i samtlige vann. Fisket gjelder kun stangfiske, 2 håndsnører pr. fisker. Garnfiske og oterfiske er forbudt. Det er ikke tillatt å fiske fra båt. 2. Priser for fisket Hvem Døgnkort Sesongkort Rettighetshaver - 50,- Alle utenforstående 50,- 300,- 3. Grunneierkort Alle medlemmer med fiskerett må løse ut grunneierkort for å kunne fiske. Samtlige medlemmer (også medeiere av en eiendom) og deres nærmeste familie i rett opp- eller nedadstigende linje, ektefelle/samboer, søsken kan kjøpe hvert sitt grunneierkort Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 12

14 Grunneierkortet gjelder som sesongkort og er personlig som ikke kan lånes ut eller benyttes av andre enn den kortet gjelder for. På grunneierkortet skal det påføres hvilken person og eiendom (gnr/bnr) kortet gjelder for. 10. Salg av jakt-og fiskekort Styret organiserer kortsalget og informere om dette i henhold til vedtektene. 11. Hogst Det tillates vedhogst for medlemmene til eget forbruk i den midlertidige ordningen. Medlemmer som ønsker å hogge melder fra til styret før hogsten starter. 12. Rapporteringsplikt Alle jegere og fiskere skal innlevere jakt- og fiskekort med utfylt fangstdata til styret eller kortselger. Dette gjelder også de av grunneierne som har kjøpt sesongkort. 13. Oppsyn Samtlige rettighetshavere har anledning til å kontrollere jegere og fiskere i området. Ulovlig jakt og fiske skal rapporteres til lagets styre, som har anledning til å anmelde forholdet, jf. jskl. 95. Både rettighetshavere og fiskere med gyldig fiskekort kan beslaglegge ulovlig garnsett. Garna skal i slike tilfeller leveres inn til styret eller lensmannen. Styret kan organisere nødvendig oppsyn ved behov. 14. Varighet/oppløsing De midlertidige bruksordningsreglene har varighet til en permanent bruksordning innen Soltinddalen allmenning er vedtatt og rettslig trådt i kraft. Dersom saken ikke avsluttes før i 2007 har jordskifteretten anledning til å justere de midlertidige vedtektene fra 2007, om dette skulle være nødvendig. Vedtaket er tvangsgrunnlag og den som bryter vedtektene kan straffes med bøter, jf. jordskifteloven 91 og Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 13

15 IKRAFTTREDEN Den midlertidige bruksordningen trer rettslig i kraft fra og med forkynningsdatoen. ANKE De midlertidige reglene kan ikke påankes. FORKYNNING Utskrift av rettsboka sendes til partene i vanlig brev med mottakskvittering. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet. Tromsø Svein Erik Eilertsen (sign.) Øystein Nilsen (sign.) Harriet Gundersen (sign.) Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 14

16 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Solbrand grendehus i Dåfjord i Karlsøy kommune Sak nr.: Dåfjord - utsatt fra Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Jordskiftedommer Øystein Nilsen Svein Erik Eilertsen, 9106 Straumsbukta Harriet Gundersen, 9100 Kvaløysletta Dommeren Sverre Benum m.fl. Hovedforhandling i tvist om rettigheter til Soltinddalen allmenning. Eier av gnr. 7/1, Else Ovidia J Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/2, John Elnar Eliassen, Rektor Horsts Gate 11, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 7/3, Hans Ottar Olsen, Notringen 13, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/4, 7/91, Ragnhild J Hansen, v/margaret Sæter, 9259 TROMSØ Eier av gnr. 7/5, 7/15, Herlof Lauritz Egil Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/6, 7/48, Per Martin Endresen, Skatvedtveien 103, 3475 SÆTRE Eier av gnr. 7/7, 7/44, Ruth Lisbeth Svendsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/8, Ivar Elias Lorentzen, Laskenvegen 18 A, 9475 BORKENES Medeier av gnr. 7/8, Hanne Judith Håland, Krokvegen 46, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/8, Per Ketil Lorentzen, 9009 TROMSØ Medeier av gnr. 7/8, Berit Solbach v/per Ketil Lorentzen Eier av gnr. 7/9, Mary Ludvigsen, v/helmi Ludvigsen Salin, 9010 TROMSØ Medeier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Elisabeth Workinn, 0576 OSLO Medeier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Hans Kristian Workinn, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/11, Åshild Daleng, Åsgårdvegen 20, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/12, Elias Edvart H Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/14, Leif Andreas Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/16, Håkon Nikolai Solli, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/17, Aud Esther Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/17, Steinar Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/18, 7/42, Evald Nikolai Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/19, Anethe R Reinholdtsen, Styrmannsvegen 38, 9014 TROMSØ Eier av gnr. 7/20, Dag Hansen, Månevegen 23, 9600 HAMMERFEST Eier av gnr. 7/21, 7/22, 7/33, Oddvar Sigmund Jensen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/24, Ole Ivar Jenvald Sørensen, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/25, Olliver Richardsen, Fjordvegen 6, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 7/26, Harald Ingvald M Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/27, Signe Oline Hansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/28, Peder Aksel Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/29, Hans Johan Lorentzen, Sløyfa 2 A, 8072 BODØ Medeier av gnr. 7/29, 7/56, 7/76, Astrid Lorentzen Draleke, 1362 HOSLE Medeier av gnr. 7/29, Svein Erik Lorentzen, Vårveien 6, 9022 KROKELVDALEN Medeier av gnr. 7/29, Lene B Lorentzen Svendsen, 9100 KVALØYSLETTA Medeier av gnr. 7/29, 7/56, 7/76, Liv Ingrid Olga Johansen, 9016 TROMSØ Medeier av gnr. 7/29, 7/56, 7/76, Roger Leo Lorentzen, 9016 TROMSØ Medeier av gnr. 7/29, 7/56, 7/76, Trine Lorentzen, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/30, Solveig Liv Brattvoll, v/herbjørn E. Brattvoll, 9015 TROMSØ Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 15

17 Eier av gnr. 7/32, Sverre Anton Osvald Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/36, Dagny Kristine Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/38, 7/41, Kristian Austad, Austadvegen 8, 9007 TROMSØ Medeier av gnr. 7/38, 7/41, Thomas Austad, Vestbrynet 23, 1160 OSLO Eier av gnr. 7/39, 7/40, Guri Austad, Nerstranda 47, 9008 TROMSØ Eier av gnr. 7/43, Liane Ellen Siri Päiviö, Skogsfjordvatn, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/45, Irene Judith H Hagvåg, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/49, Kirsten Melhus Olsen, Vengsøyvegen 8, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/50, Harry Alfon Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/51, Tove Jorund Richardsen, Turistvegen 55, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/52, Arne Ludvik Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/54, Gunnar Wilhelmsen, Maristuen 2, 9011 TROMSØ Medeier av gnr. 7/56, 7/76, Hans Johan Lorentzen, Sløyfa 2 A, 8072 BODØ Medeier av gnr. 7/56, 7/76, Svein Erik Lorentzen, 9022 KROKELVDALEN Medeier av gnr. 7/56, 7/76, Lene Birgit Lorentzen Svendsen, 9100 KVALØYSLETTA Medeier av gnr. 7/56, Rune Borgen, Skavåsen 12, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/56, Vibeke Borgen, Skavåsen 12, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/56, Jan-Reidar Johansen, Alvevegen 105 A, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/58, 7/86, Knut Magne Wilhelmsen, 9100 KVALØYSLETTA Medeier av gnr. 7/63, Kjell Sigfred Erlandsen, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/63, Dag Erlandsen, Hansbrevegen 28, 9013 TROMSØ Eier av gnr. 7/66, Solveig Liv Marie Brattvoll, Duevegen 16, 9015 TROMSØ Eier av gnr. 7/73, Svanhild Ovedie Nystrand, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/75, Anton Johan Johansen, v/ruth Anne Johansen, Malmveien 224, 9022 KROKELVDALEN Medeier av gnr. 7/81, Paulo Sergio Da Silva Cardoso, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/81, Veiga Maria Teresa Delgado, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/85, Grethe Storhaug Nystrand, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/85, Jørn Nystrand, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/87, Ellinor Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/88, Tor Arne Johansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/89, Elna Henny Eliassen Fausa, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/89, Kåre Olav Fausa, Pb. 391 Sentrum, 7901 RØRVIK Eier av gnr. 7/90, Reidun Elanda Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/95, Gudmund Jensen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/96, Ole Ivar Josefsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/103, Solfrid Therese Oline Nilsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/105, Jørn Nystrand, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/112, Elias Edvart Henry Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/112, Turid Fredriksen, Nordliveien 24, 3271 LARVIK Medeier av gnr. 7/112, Lillian Irene Eliassen, 9014 TROMSØ Eier av gnr. 7/114, 7/183, 7/184, Karin Rigmor Svendsen, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/115, Trond Svendsen, Hansnes, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/115, Elsa Olaug Ovesen, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/115, Karin Rigmor Svendsen, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/123, Hugo Eliassen, 9130 Hansnes Eier av gnr. 7/136, 7/137, 7/180, Torgeir Jensen, 9130 Hansnes Eier av gnr. 7/159, Sissel Eliassen, 9130 Hansnes Medeier av gnr. 7/177, Einar Ove Hansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/177, Helene Anita Mathisen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/211, Arild Jenvald Olsen, Hansnes, 9130 HANSNES Følgende parter var til stede: John Elnar Eliassen, Hans Ottar Olsen, Herlof Benjaminsen, Karin Svendsen m/fullmakt, Per Ketil Lorentzen, Elias Edvart Eliassen, Håkon Sollid, Steinar Pettersen, Oddvar Sigmund Jensen, Harald Ingvald Olsen, Peder Aksel Benjaminsen, Bjørnar Svendsen Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 16

18 m/fullmakt, Einar Hansen m/fullmakt, Liv Johansen m/fullmakt, Roger Lorentzen, Sverre Benum m/fullmakt, Kristian Austad, Gro Austad Wang m/fullmakt, Liane Ellen Siri Paiviø, Irene Hagvåg, Tove Jorund Richardsen, Arne Ludik Olsen, Knut Magne Wihelmsen, Helene Mathisen, Einar Hansen, Veiga Marie Teresa Delgado, Grethe Storhaug Nystrand m/fullmakt, Hugo Eliassen m/fullmakt, Tor Arne Johansen, Elna Henny Eliassen Fausa, Ole Ivar Josefsen, Solfrid Therese Nilsen, Karin Svendsen, Arild Olsen, Sissel Eliassen, Torgeir Jensen, Dagny Benjaminsen De andre partene var lovlig innkalt, men møtte ikke. På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av rettens medlemmer inhabile. Partene ble formant og avla forsikring. Partslista ble gjennomgått. Følgende dokument ble framlagt: 18. Innkalling til dagens møte, datert Fullmakt fra Herlof Benjaminsen til Andreas Benjaminsen, datert Fullmakt fra Ruth Lisbeth Svendsen til Karin Svendsen, datert Fullmakt fra Mary Ramona Ludvigsen til Helmi Ludvigsen Salin, datert Fullmakt fra Astrid Draleke til Liv Johansen, datert Fullmakt fra Berit Solbach Lorentzen til Per Lorentzen, datert Fullmakt fra Anethe Reinholdtsen til Geir Reinholdtsen, datert Fullmakt fra Lene Svendsen til Bjørnar Svendsen, datert Fullmakt fra Ragnhild Hansen til Margaret Sæter m.fl., datert Fullmakt fra Jørn Nystrand til Grethe S. Nystrand, datert Fullmakt fra Guri Austad til Gro Austad Wang, datert Fullmakt fra Reidun Eliassen til Hugu Eliassen, datert Fullmakt fra Eirik M. Olsen til Hugo Eliassen, datert Fullmakt fra Tor-Arne Johansen til Hugo Eliassen, datert Fullmakt fra Else Benum til Sverre Benum, datert Fullmakt fra Åshild Daleng til Roger Lorentzen 34. Fullmakt fra Svanhild Nystrand til Helene Mathisen, datert Fullmakt fra Ellinor Eliassen til Hugo Eliassen, datert Skriv fra Arne Olsen til Nord-Troms jordskifterett, datert Skriv fra Karin Svendsen til Nord-Troms jordskifterett, datert Skriv fra Einar Hansen til Nord-Troms jordskifterett, datert Skriv fra Trond Svendsen til Nord-Troms jordskifterett, datert Skriv fra Kirsti Eliassen til Nord-Troms jordskifterett, datert Skriv fra Torgeir Jensen til Nord-Troms jordskifterett, datert Påstand fra beboere i Dåfjord om rettigheter i Soltinddalen allmenning, undertegnet av Terje Eliassen m.fl., datert Referat fra styret i Soltinddalen allmenning, sak 6/90, avholdt Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 17

19 44. Referat fra styret i Soltinddalen allmenning, sak 1/70, avholdt Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/38, 39, 40, 41, avholdt Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/43, avholdt Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/81, avholdt Kopi av skjøte over gnr. 7/88, datert Kopi av kjøpekontrakt over gnr. 7/28, datert Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/85, avholdt Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/105, avholdt Kopi av skjøte for gnr. 7/163, tinglyst Kopi av midlertidig delingsforretning over gnr. 7/211, avholdt Kopi av skjøte over gnr. 7/211, tinglyst Følgende eiere/eiendommer hevder rettigheter i Soltinddalen allmenning: - Gnr. 7/51, Tove Richardsen - Gnr. 7/36, Dagny Benjaminsen - Gnr.7/42, Evald Benjaminsen - Gnr. 7/49, Kirsten Melhus Olsen - Gnr. 7/54, Gunnar Wilhelmsen - Gnr. 7/56, Roger Lorentzen m.fl. - Gnr. 7/76, Trine Lorentzen m.fl. - Gnr. 7/63, Dag Erlandsen m.fl. - Gnr. 7/66, v/solveig Brattvoll - Gnr. 7/73, Svanhild Nystrand - Gnr. 7/75, Ruth Anne Johansen - Gnr. 7/81, Maria Teresa Delgado Veiga m.fl. - Gnr. 7/85, Grethe S. Nystrand m.fl. - Gnr. 7/105, Jørn Nystrand - Gnr. 7/58, 86, Knut Wilhelmsen - Gnr. 7/88 Tor Arne Johansen - Gnr. 7/89, Kåre Olav Fausa m.fl. - Gnr. 7/90, Reidun Eliassen - Gnr. 7/91, Margaret Sæther - Gnr. 7/95, Gudmund Jensen - Gnr. 7/96, Ole Josefsen - Gnr. 7/103, Solfrid Nilsen - Gnr. 7/112, Lillian Elliassen m.fl. - Gnr. 7/114, 183, Karin Svendsen - Gnr. 7/115, Elsa Olaug Ovesen 56. Følgende eiere/eiendommer hevder ikke å ha rettigheter i Soltinddalen allmenning: - Gnr. 7/35, Håkon Sørensen - Gnr. 7/53, Mavis Hansen - Gnr. 7/47, Karlsøy kommune - Gnr. 7/57, Arne Sørensen - Gnr. 7/59, Tor-Odd Olavssen - Gnr. 7/60, Arne Danielsen - Gnr. 7/61, Ivan Marius Andreassen - Gnr. 7/64, Rolo Eiendom AS v/roger Lorentzen - Gnr. 7/65, Tove Andersson - Gnr. 7/67, Randi Godtlibsen - Gnr. 7/68, Britt Myrvoll - Gnr. 7/69, Stig Gerhardsen Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 18

20 - Gnr. 7/70, Frode P. Klingenberg m.fl. - Gnr. 7/71, Påsan Benjaminsen - Gnr. 7/72, Charlotte Johansen - Gnr. 7/77, Roger Lorentzen - Gnr. 7/78, Elisabeth Isaksen - Gnr. 7/79, Einar M. Nilsen - Gnr. 7/80, 102, Arne Olsen - Gnr. 7/82, Terese Foss - Gnr. 7/83, Stein Sørensen - Gnr. 7/92, Ole Lian - Gnr. 7/93, Åsmund Pettersen - Gnr. 7/94, Olav Helge Førde - Gnr. 7/97, Lillian Benum Johansen - Gnr. 7/98, Eva Junge m.fl. - Gnr. 7/101, Per Matihiesen - Gnr. 7/104, Magne P. Mikkelsen - Gnr. 7/106, Ann Hennie Endresen m.fl. - Gnr. 7/108, Bjørn Egil Bjørnstad - Gnr. 7/109, Odd Viggo Wilhelmsen - Gnr. 7/110, Kjell Robertsen - Gnr. 7/111, Kjell Nilsen - Gnr. 7/113, Ann Jorunn Lorentzen - Gnr. 7/116, Bjørn Hersoug - Gnr. 7/117, Leo Lorentsen Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Rettens formann orienterte om hva som skulle skje på dagens møte. Retten forklarte forskjellen på begrepene allmenning og sameie. I de tilfeller hvor flere eiendommer eier et område i fellesskap brukes begrepet realsameie eller jordsameie. Soltinddalen er et realsameie i sameielovens betydning, men siden allmenning er et såpass innarbeidet og brukt navn på området vil retten fortsatt bruke navnet allmenning. Partene fikk ordet og redegjorde for sitt syn på saken. De la deretter ned sine påstander. Under rettsmøte ønsket flere av partene å få klarlagt hvilke boligtomter og hyttetomter som kunne ha rettigheter i Soltinddalen allmenning. Jordskifteretten sendte ut en forespørsel til samtlige eiere av eiendommer som ble fradelt fram til 1980, hvor de ble bedt om å opplyse om de hadde rettigheter i allmenningen. De som mente å ha rettigheter i allmenningen ble innkalt til dagens hovedforhandling. Følgende eiendommer hadde i følge eierne ikke rettigheter i allmenningen: Gnr. 7, bnr: 35, 47, 53, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 92, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117. Følgende eiendommer hadde i følge eierne rettigheter i allmenningen: Gnr. 7, bnr: 36, 42, 49, 51, 54, 56, 58, 63, 66, 73, 75, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 103, 105, 112, 114, 115, Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 19

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2006-0027 Andersdal ytre, gnr. 42. Gnr. 42 og 43 i Tromsø kommune. Påbegynt: 26.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2006-0027 Andersdal ytre, gnr. 42. Gnr. 42 og 43 i Tromsø kommune. Påbegynt: 26.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0027 Andersdal ytre, gnr. 42 Gnr. 42 og 43 i Tromsø kommune Påbegynt: 26.05.2009 Avsluttet: 14.09.2009 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 26.05.2009 Sted:

Detaljer

Rådhuset i Lenvik kommune Sak nr.: Rossfjordvassdraget - utsatt fra Krav om sak etter jordskifteloven 2 c.

Rådhuset i Lenvik kommune Sak nr.: Rossfjordvassdraget - utsatt fra Krav om sak etter jordskifteloven 2 c. RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 16.08.2016 Sted: Rådhuset i Lenvik kommune Sak nr.: 1900-2015-0034 Rossfjordvassdraget - utsatt fra 13.04.2016 Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. 1. Medlemskap Følgende eiendommer er medlem i laget med slike eierandeler i Soltinddalen sameie: Antall Stemmer

VEDTEKTER FOR. 1. Medlemskap Følgende eiendommer er medlem i laget med slike eierandeler i Soltinddalen sameie: Antall Stemmer VEDTEKTER FOR SOLTINDDALEN SAMEIE 1. SOLTINDDALEN SAMEIE Soltinddalen sameie, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom eiendommer i Dåfjord, gnr. 7, som har eierandel i Soltinddalen sameie,

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0003 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 25.03.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0003 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 25.03.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0003 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 25.03.2010 Avsluttet: 12.04.2011 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 25.03.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0026 Breivik, gnr. 130 i Tromsø kommune Påbegynt: 10.06.2009 Avsluttet: 09.09.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.06.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0032 Gullhav med Holmen, gnr. 5 i Målselv kommune Påbegynt: 25.06.2008 Avsluttet: 14.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.06.2008 Sted: Kommunehuset

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0024 og 1900-2009-0025 Storsteinnes, gnr. 47 i Balsfjord kommune Påbegynt: 22.10.2009 Avsluttet: 11.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0025 Engvik, gnr. 102 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.09.2009 Avsluttet: 26.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.09.2009 Sted: Løksfjord fiskebruk

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23 Gnr. 23 i Lenvik kommune Påbegynt: 09.06.2010 Avsluttet: 07.07.2010 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2010 Sted: Lenvik rådhus

Detaljer

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6.

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6. SOLTINDDALEN SAMEIE Dåfjord 9130 HANSNES Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen INNKALLING TIL STYREMØTE I SOLTINDDALEN SAMEIE STED: Turistveien 94, 9020 Tromsdalen DATO: Lørdag

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46 i Kvænangen kommune Påbegynt: 20.08.2009 Avsluttet: 10.09.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.08.2009

Detaljer

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist.

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 12.11.2009. Sted: Rådehallen i Råde møterom 1. Sak nr.: 0100-2009-0029 Husløs nordre i Fredrikstad. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Jordskiftedommer:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0001 Tønsnes, gnr. 12 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.04.2009 Avsluttet: 19.06.2009 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 22.04.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE. På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl Saksliste:

SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE. På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl Saksliste: SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste.

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101 Gnr. 101 i Lyngen kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 17.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Akkarfjord, gnr. 60. i Skjervøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Akkarfjord, gnr. 60. i Skjervøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0003 Akkarfjord, gnr. 60 i Skjervøy kommune Påbegynt: 03.06.2009 Avsluttet: 04.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 03.06.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmernes, gnr. 32. Gnr. 32 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmernes, gnr. 32. Gnr. 32 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0005 Tømmernes, gnr. 32 Gnr. 32 i Tromsø kommune Påbegynt: 10.06.2009 Avsluttet: 03.12.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 10.06.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0015 Lenangen Nordre, gnr. 108 i Lyngen kommune Påbegynt: 26.05.2010 Avsluttet: 06.07.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 26.05.2010

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.05.2010 Sted: Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0019 Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune Påbegynt: 15.04.2009 Avsluttet: 13.01.2010 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 15.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 i Karlsøy kommune Påbegynt: 21.10.2010 Avsluttet: 21.12.2010 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 Nord-Troms jordskifterett 1 MED HOVEDFORHANDLING

Detaljer

1200-2012-0052 ERSTAD

1200-2012-0052 ERSTAD Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0052 ERSTAD Gnr. 140 i Lindås kommune Påbegynt: 27.06.2013 Avsluttet: 17.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 27.06.2013 Sted: Rådhuset i Lindås Sak nr.:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BØ, Gnr. 65 i Os kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BØ, Gnr. 65 i Os kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0009 BØ, Gnr. 65 i Os kommune Oppstarta: 01.09.2010 Avslutta: 22.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.09.2010 Sted:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Oldervik indre, gnr. 2. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Oldervik indre, gnr. 2. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0025 Oldervik indre, gnr. 2 i Tromsø kommune Påbegynt: 05.05.2009 Avsluttet: 07.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.05.2009 Sted: Oldervik skole

Detaljer

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0031 VAAGE Gnr. 38 i Fjell kommune Påbegynt: 28.03.2011 Avsluttet: 28.03.2011 KJENNELSE Rettsmøtedag: 28.03.2011 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0015 Zakariasjorden, gnr. 35 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.06.2009 Avsluttet: 06.07.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2009 Sted: Fylkeshuset i

Detaljer

HANØEN

HANØEN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0014 HANØEN Gnr. 19 i Askøy kommune Påbegynt: 24.04.2014 Avsluttet: 19.05.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Utskrift av møtebok for Dåfjord syd-vestre jaktfelt. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 12.00.

Utskrift av møtebok for Dåfjord syd-vestre jaktfelt. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 12.00. Utskrift av møtebok for Dåfjord syd-vestre jaktfelt. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 12.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Sissel Eliassen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 10.08.2010 Avsluttet: 05.11.2010 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 05.05.2010 Sted: Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0066 Rød nordre Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Rydningen, gnr. 13. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Rydningen, gnr. 13. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0015 Rydningen, gnr. 13 i Karlsøy kommune Påbegynt: 24.09.2008 Avsluttet: 04.02.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 24.09.2008 Sted: Skogsfjordvatn

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 27.02.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elveeierlag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15 Gnr. 15 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.10.2010 Avsluttet: 08.10.2010 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 08.10.2010 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK. i Nordreisa og Kvænangen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK. i Nordreisa og Kvænangen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2001-0001 Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK i Nordreisa og Kvænangen kommune Påbegynt: 27.05.2008 Avsluttet: 16.04.2009 Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms Sak

Detaljer

SNEKKEVIK

SNEKKEVIK Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0010 SNEKKEVIK Gnr. 43 i Fjell kommune Påbegynt: 11.11.2011 Avsluttet: 30.01.2012 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 11.11.2011. Sted: Ute på

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MÆLE, Gnr. 41 i Osterøy kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MÆLE, Gnr. 41 i Osterøy kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0033 MÆLE, Gnr. 41 i Osterøy kommune Påbegynt: 15.08.2013 Avsluttet: 15.07.2014 SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09.

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09. Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 30.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012. Sted: Rettssal II,

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0004 SNEKKEVIK Gnr. 43 i Fjell kommune Oppstarta: 21.06.2011 Avslutta: 28.11.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 21.06.2011. Sted: Rådhuset

Detaljer

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene.

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene. A. VEDTEKTER FOR «GRUNNEIERFORENINGEN STORVANN» 1.1 Område. Området som forvaltes av laget omfatter Litjevatnet, langvatnet med Tverrelva og Langvasselva. Vassdraget deles av gnr. 16 Forøy, gnr. 17 Langvassdalen

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT 1. DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT Dåfjord syd-vestre jaktfelt (nedenfor kalt laget) er et organisert fellesskap mellom grunneiere på gnr. 7 i Karlsøy kommune, dvs

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grøtøy nordre, gnr. 22. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grøtøy nordre, gnr. 22. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0010 Grøtøy nordre, gnr. 22 i Karlsøy kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 09.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmervik. Gnr. 3 i Sørreisa kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmervik. Gnr. 3 i Sørreisa kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0024 Tømmervik Gnr. 3 i Sørreisa kommune Påbegynt: 04.06.2008 Avsluttet: 06.02.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 04.06.2008 Sted: Kommunehuset i Sørreisa

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navestad søndre. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navestad søndre. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0002 Navestad søndre Gnr. 1043 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 21.02.2011 Avsluttet: 13.01.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.02.2011 Sted: Rettens

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skinnelven, gnr. 96. Gnr. 96 i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skinnelven, gnr. 96. Gnr. 96 i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0018 Skinnelven, gnr. 96 Gnr. 96 i Lyngen kommune Påbegynt: 13.06.2007 Avsluttet: 15.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.06.2007 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0048 Nes Gnr. 1058 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 29.11.2011 Avsluttet: 04.06.2012 RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011. Sted: Sarpsborg rådhus, møterom formannskapssalen

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde Gnr. 66 i Skjervøy kommune Påbegynt: 17.06.2008 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 17.06.2008 Sted:

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune.

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune. i-nütyë D A(! Þ 0 r t hi Fi, --ltþj6-2 O JÀr{,?C39 STATENS KARTVER ( Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune

Detaljer

ØKLAND

ØKLAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0046 ØKLAND Gnr. 33 i Austevoll kommune Påbegynt: 05.03.2015 Avsluttet: 07.04.2015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling RETTSMØTE Møtedag: 30.08.2012 Sted: Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: 0100-2012-0011 Igletjern Saken gjelder: Konstituert jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0020 Holmesletta Gnr. 21 i Tromsø kommune Påbegynt: 01.10.2009 Avsluttet: 28.10.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.10.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hopen, gnr. 2. Gnr. 2 i Berg kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hopen, gnr. 2. Gnr. 2 i Berg kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0008 Hopen, gnr. 2 Gnr. 2 i Berg kommune Påbegynt: 18.08.2009 Avsluttet: 13.01.2010 RETTSMEKLINGSMØTE Rettsmøtedag: 18.08.2009 Sted: UL Havørns grendehus

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hamre. Gnr. 10 i Leikanger kommune. Påbegynt:

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hamre. Gnr. 10 i Leikanger kommune. Påbegynt: Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2011-0014 Hamre Gnr. 10 i Leikanger kommune Påbegynt: 12.12.2012 Avsluttet: 12.12.2012 RETTSMØTE Møtedag: 27.01.2012. Sted: Kontoret til Indre Sogn jordskifterett

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde. Gnr. 104. i Lyngen kommune. Påbegynt: 13.06.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde. Gnr. 104. i Lyngen kommune. Påbegynt: 13.06. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde Gnr. 104 i Lyngen kommune Påbegynt: 13.06.2008 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.06.2008 Sted:

Detaljer

Berg. Rettens leder. Lars Berg Svendsen. 1. Fremming av saken og videre arbeid 2. Midlertidig delingsforretning 3. Diverse bestemmelser

Berg. Rettens leder. Lars Berg Svendsen. 1. Fremming av saken og videre arbeid 2. Midlertidig delingsforretning 3. Diverse bestemmelser JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.02.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0004 Berg Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Naboer:

Detaljer

Eiendommene ligger i Fjell kommune.

Eiendommene ligger i Fjell kommune. SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 08.12.2010 Sted: Rådhuset i Fjell kommune. Sak nr.: 1200-2009-0048 KOBBELTVEIT, gnr. 33 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT

INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT RETTSBOK År 2014 den 12. juni kl. 11.30 ble jordskifterett satt i hytta til Leif Ivar Seljestad på Seljestad i Odda. Rettens formann: Protokollfører: Sak til behandling:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40. Gnr. 40 i Målselv kommune. Påbegynt: 09.09.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40. Gnr. 40 i Målselv kommune. Påbegynt: 09.09.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40 Gnr. 40 i Målselv kommune Påbegynt: 09.09.2009 Avsluttet: 01.02.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 09.09.2009

Detaljer

1. Fremming av saken og videre arbeid

1. Fremming av saken og videre arbeid RETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.10.11. Sted: Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2011-0055 Onsaker. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Nabo: Til

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde. Gnr. 109 i Lenvik kommune. Påbegynt: 22.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde. Gnr. 109 i Lenvik kommune. Påbegynt: 22.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde Gnr. 109 i Lenvik kommune Påbegynt: 22.05.2006 Avsluttet: 27.07.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.05.2006 Sted:

Detaljer

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet.

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 23.10.2009 Sted: Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2009-0028 Ørka Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Part: Naboer:

Detaljer

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander.

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander. RETTSBOK - SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.05.2015 Sted: på gnr.37 bnr.4 i Osen Sak nr.: 1700-2015-0001 Skjervøy Ytre Saken gjelder: Krav om grensegang etter

Detaljer

SOLTVEIT,

SOLTVEIT, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 100-014-001 SOLTVEIT, Gnr. 14 i Radøy kommune Påbegynt: 7.04.015 Avsluttet: 9.06.015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: 7.04.015

Detaljer

Sør-Trøndelag jordskifterett. Rettsbok

Sør-Trøndelag jordskifterett. Rettsbok T Sør-Trøndelag jordskifterett Rettsbok fra rettsmøtet 8.10.2015 Sak: 1600-2015-0032 Uthaug Gnr. 74mil. iørland kommune RETTSBOK - SAKSFORBEREDENDE RETTSMOTE Domstol: Møtedag: Sted: Sak nr.: Saken gjelder:

Detaljer

Framnes i Rakkestad. Rettens formann. 1. Fremming av saken. 2. Eiendomsdeling. Eiendommene ligger i Rakkestad kommune.

Framnes i Rakkestad. Rettens formann. 1. Fremming av saken. 2. Eiendomsdeling. Eiendommene ligger i Rakkestad kommune. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 03.12.2010. Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2010-0034 Framnes i Rakkestad Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

STED: HYTTA TIL KARIN DATO: LØRDAG 21. AUGUST 2010 KL. 11.30 SAK 30/10. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET FREDAG 5. JUNI 2010.

STED: HYTTA TIL KARIN DATO: LØRDAG 21. AUGUST 2010 KL. 11.30 SAK 30/10. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET FREDAG 5. JUNI 2010. SOLTINDDALEN SAMEIE, Dåfjord, 9130 HANSNES Til Sverre Benum, Håkon Solli, Hugo Eliassen og Arne Olsen INNKALLING TIL STYREMØTE I SOLTINDDALEN SAMEIE. STED: HYTTA TIL KARIN DATO: LØRDAG 21. AUGUST 2010

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2005-0020 Nordre Pollen Naturreservat i ÅS kommune Påbegynt: 5.6.2007 Avsluttet: 17.2.2009 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 JORDSKIFTERETTSMØTE

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0003 SÆLE Gnr. 7 i Øygarden kommune Påbegynt: 12.01.2011 Avsluttet: 25.01.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 12.01.2011

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tveiten østre. Gnr. 26 i Trøgstad kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tveiten østre. Gnr. 26 i Trøgstad kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2012-0002 Tveiten østre Gnr. 26 i Trøgstad kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 31.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012 Sted: Kommunehuset i Trøgstad, møterom

Detaljer

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.12.2008 Sted: Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88.

Detaljer

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune.

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 24.06.2010 Sted: Djupedal i Hvaler Sak nr.: 0100-2010-0009 Djupedal Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om sak etter jordskifteloven 2 b Saksoppnevnt jordskiftedommer

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUND PRESTEGÅRD, Gnr. 5 i Sund kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUND PRESTEGÅRD, Gnr. 5 i Sund kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0012 SUND PRESTEGÅRD, Gnr. 5 i Sund kommune Oppstarta: 16.02.2011 Avslutta: 09.05.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 16.02.2011 Sted: Rådhuset

Detaljer

Veslesalen, Tynset kulturhus i Tynset Sak nr.: L Telneset-Sperregjerde - utsatt fra Jordskiftedommer Magnar Often

Veslesalen, Tynset kulturhus i Tynset Sak nr.: L Telneset-Sperregjerde - utsatt fra Jordskiftedommer Magnar Often RETTSBOK Domstol: Nord-Østerdal jordskifterett Møtedag: 26.01.2016 Sted: Veslesalen, Tynset kulturhus i Tynset Sak nr.: 0420-1994-011L Telneset-Sperregjerde - utsatt fra 16.06.2015 Saken gjelder: Krav

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189 Gnr. 189 i Tromsø kommune Påbegynt: 21.10.2008 Avsluttet: 02.04.2009 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 02.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat. Gnr. 11 og 16. i Tranøy kommune. Påbegynt: 21.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat. Gnr. 11 og 16. i Tranøy kommune. Påbegynt: 21.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat Gnr. 11 og 16 i Tranøy kommune Påbegynt: 21.05.2007 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.05.2007

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Langnes søndre, gnr Gnr. 118 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Langnes søndre, gnr Gnr. 118 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0038 Langnes søndre, gnr. 118 Gnr. 118 i Tromsø kommune Påbegynt: 17.09.2007 Avsluttet: 01.02.2008 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 17.09.2007 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Rettsbok. Gnr. 141 og 142 i Hemne kommune. fra rettsmøtet Sak: Hofset

Rettsbok. Gnr. 141 og 142 i Hemne kommune. fra rettsmøtet Sak: Hofset Sør-Trøndelag jordskifterett Rettsbok fra rettsmøtet 02.07.2015 Sak: 1600-2014-0068 Hofset Gnr. 141 og 142 i Hemne kommune RETTSBOK - SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Møtedag: Sted: Sak nr.: Sør-Trøndelag

Detaljer

En domstol for bedre utnyttelse av eiendom

En domstol for bedre utnyttelse av eiendom En domstol for bedre utnyttelse av eiendom Hva gjør jordskifteretten Blikk på matrikkelloven Servitutter Eksempler fra saker for jordskifteretten Virkeområde: "Lova gjeld for fast eiendom, vassdrag og

Detaljer

Først fattes rettsfastsettende vedtak med hjemmel i jordskiftel oven 17a fjerde ledd. slutning

Først fattes rettsfastsettende vedtak med hjemmel i jordskiftel oven 17a fjerde ledd. slutning RETTSBOK Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.11.2015 Sted: Tinghuset i Steinkjer Sak nr.: 1700-2014-0015 Nordmeland Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 og grensegang 88 Jordskiftedommer:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2006-0052 IEN, Gnr. 49 i Meland kommune. Oppstarta: 02.04.2009

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2006-0052 IEN, Gnr. 49 i Meland kommune. Oppstarta: 02.04.2009 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2006-0052 IEN, Gnr. 49 i Meland kommune Oppstarta: 02.04.2009 Avslutta: 13.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 02.04.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Straumsbugten, gnr. 59 m.fl. i Tromsø kommune. Påbegynt: Avsluttet:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Straumsbugten, gnr. 59 m.fl. i Tromsø kommune. Påbegynt: Avsluttet: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0033 Straumsbugten, gnr. 59 m.fl. i Tromsø kommune Påbegynt: 18.06.2010 Avsluttet: 06.12.2010 1900-2009-0033 Straumsbugten, gnr. 59 m. fl.nord-troms jordskifterett

Detaljer

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT UTSKRIFT AV RETTSBOK År 2014 den 30. juni ble jordskifterett satt i lokalene til Sør-Rogaland jordskifterett i Stavanger. Rettens formann: Jordskiftedommer Trond Berge

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak Lien / Veggen. Gnr. 104 bnr. 1r3 og 5 og gnr. 105 bnr. lr2 og3 i Hamarøy kommune

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak Lien / Veggen. Gnr. 104 bnr. 1r3 og 5 og gnr. 105 bnr. lr2 og3 i Hamarøy kommune I i j;r'?:ijiì STATENS KAR.I VÊ,RK Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak 1800-2009-0014 Lien / Veggen Gnr. 104 bnr. 1r3 og 5 og gnr. 105 bnr. lr2 og3 i Hamarøy kommune

Detaljer

Nord-Østerdal jordskifterett Møtedag: kl Sted: Dalsbygda Samfunnshus i Os Sak nr.: DALSBYGDA. Harry E.

Nord-Østerdal jordskifterett Møtedag: kl Sted: Dalsbygda Samfunnshus i Os Sak nr.: DALSBYGDA. Harry E. RETTSBOK - SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord-Østerdal jordskifterett Møtedag: 09.05.2016 kl 09.00 Sted: Dalsbygda Samfunnshus i Os Sak nr.: 0420-2012-0031 DALSBYGDA Saken gjelder: Jordskiftedommer:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Finnes søndre gnr. 73. Gnr. 73 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Finnes søndre gnr. 73. Gnr. 73 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0014 Finnes søndre gnr. 73 Gnr. 73 i Tromsø kommune Påbegynt: 12.09.2007 Avsluttet: 27.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 12.09.2007 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

HETLEVIK

HETLEVIK Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0028 HETLEVIK Gnr. 13 i Askøy kommune Påbegynt: 02.12.2011 Avsluttet: 13.08.2012 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 02.12.2011. Sted: Rådhuset på Askøy.

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Minge. Gnr. 2013, 2014 i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Minge. Gnr. 2013, 2014 i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0063 Minge Gnr. 2013, 2014 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 20.06.2012 Avsluttet: 23.07.2012 RETTSMØTE Møtedag: 20.06.2012 Sted: Gamle Tune rådhus i Sarpsborg

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0034 Lavollkjosen plantefredningsområde. Gnr. 14 og 15. i Berg kommune. Påbegynt: 21.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0034 Lavollkjosen plantefredningsområde. Gnr. 14 og 15. i Berg kommune. Påbegynt: 21.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0034 Lavollkjosen plantefredningsområde Gnr. 14 og 15 i Berg kommune Påbegynt: 21.05.2007 Avsluttet: 2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.05.2007

Detaljer

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT UTSKRIFT AV RETTSBOK År 2014 den 02. oktober kl. 10.00 ble jordskifterett satt i lokaler i Os rådhus. Rettens formann: Jordskiftedommer Trond Berge som tilkalt dommer

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0030 BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune Oppstarta: 12.01.2011 Avslutta: 07.02.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Agder jordskifteoverrett. Rettsbok

Agder jordskifteoverrett. Rettsbok Agder jordskifteoverrett Rettsbok for sak 2300-2009-0002 Fjøserud Gnr. 34 og 35 Sande kommune Påbegynt: 02.11.2009 Avsluttet: 15.12.2009 2300-2009-0002 Fjøserud Agder jordskifteoverrett 1 JORDSKIFTEOVERRETTSMØTE

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: LANGELAND. Gnr. 30 i Samnanger kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: LANGELAND. Gnr. 30 i Samnanger kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0008 LANGELAND Gnr. 30 i Samnanger kommune Påbegynt: 26.05.2009 Avsluttet: 29.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 26.05. - 27.05.2009 Sted:

Detaljer