Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006"

Transkript

1 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: Avsluttet:

2 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Ungdomshuset Solbrand i Karlsøy Sak nr.: 05/ Daafjord Saka gjelder: Rettens formann: Meddommere: Protokollfører: Krav om sak etter jordskifteloven 2 c Jordskiftedommer Øystein Nilsen Svein Erik Eilertsen, 9106 Straumsbukta Harriet Gundersen, 9100 Kvaløysletta Overingeniør Line Baasland Saka er krevd av: Sverre Benum, Arne Olsen og Ruth Svendsen Til behandling: Fremming av saka Eventuelt gjennomgang av midlertidige vedtekter Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 1

3 Parter: Eier av gnr. 7/1, Else Ovidia J Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/2, John Elnar Eliassen, Rektor Horsts Gate 11, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 7/3, Hans Ottar Olsen, Notringen 13, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/4, Ragnhild Johanne J Hansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/5, 7/15, Herlof L E Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/6, 7/48, Per Martin Endresen, Skatvedtveien 103, 3475 SÆTRE Eier av gnr. 7/7, 7/44, Ruth Lisbeth Svendsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/8, Ivar Elias Lorentzen, Laskenvegen 18 A, 9475 BORKENES Eier av gnr. 7/8, Hanne Judith Håland, Krokvegen 46, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/8, Per Ketil Lorentzen, Rektor Qvigstads Gate 10, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 7/8, Berit Solbach, Arlesheimerstrasse Basel, SWITZERLAND Eier av gnr. 7/9, Mary Ramona Ludvigsen, v/helmi Ludvigsen Salin, 010 TROMSØ Eier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Elisabeth Workinn, Tore Hunds Vei 21, 0576 OSLO Eier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Hans Kristian Workinn, Langnesvegen 70, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/11, Åshild Daleng, Åsgårdvegen 20, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/12, Elias Edvart H Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/14, Leif Andreas Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/16, Håkon Nikolai Solli, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/17, Aud Esther Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/17, Steinar Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/18, Evald Nikolai Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/19, Anethe R Reinholdtsen, Styrmannsvegen 38, 9014 TROMSØ Eier av gnr. 7/20, Dag Hansen, Månevegen 23, 9600 HAMMERFEST Eier av gnr. 7/21, 7/22, 7/33, Oddvar Sigmund Jensen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/24, Ole Ivar Jenvald Sørensen, Nedre Solligården 22, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/25, Olliver Richardsen, Fjordvegen 6, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 7/26, Harald Ingvald M Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/27, Signe Oline Hansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/28, Peder Aksel Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/29, Hans Johan Lorentzen, Sløyfa 2 A, 8013 BODØ Eier av gnr. 7/29, Astrid Lorentzen Draleke, Nadderudveien 84 J, 1362 HOSLE Eier av gnr. 7/29, Svein Erik Lorentzen, Granittvegen 134, 9022 KROKELVDALEN Eier av gnr. 7/29, Lene B Lorentzen Svendsen, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 7/29, Liv Ingrid Olga Johansen, Alvevegen 105 A, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/29, Roger Leo Lorentzen, Åsgårdvegen 20, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/29, Trine Lorentzen, Langbølgen 4 C, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/30, Solveig Liv M Brattvoll, v/herbjørn E. Brattvoll, 9015 TROMSØ Eier av gnr. 7/32, Sverre Anton Osvald Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/45, Irene Judith H Hagvåg, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/50, Harry Alfon Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/52, Arne Ludvik Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/87, Ellinor Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/211, Arild Jenvald Olsen, Hansnes, 9130 HANSNES Eiendommene ligger i Karlsøy kommune Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 2

4 Til stede: John Elnar Eliassen, Hans Ottar Olsen, Herlof Benjaminsen, Andreas Benjaminsen med fullmakt for Herlof Benjaminsen, Karin Svendsen med fullmakt for Ruth Lisbeth Svendsen, Hanne Judith Håland, Elias Edvart Eliassen, Leif Andreas Benjaminsen, Håkon Nikolai Solli, Steinar Pettersen, Evald Nikolai Benjaminsen, Oddvar Sigmund Jensen, Harald Ingvald Olsen, Jørn Nystrand med fullmakt for Signe Oline Hansen, Peder Aksel Benjaminsen, Svein Erik Lorentzen, Bjørnar Svendsen med fullmakt for Lene Lorentzen Svendsen, Liv Ingrid Olga Johansen, Roger Lorentzen med fullmakt for Åshild Daleng, Sverre Anton Osvald Benum, Irene Judith Hagvåg, Arne Ludvik Olsen, Hugo Eliassen med fullmakt for Ellinor Eliassen, Tone Eilertsen med fullmakt for Arild Jenvald Olsen og Trond Svendsen. På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetting. Ingen kjente til forhold som tilsa at retten var inhabil. Hugo Eliassen bemerket at gnr. 7/39 muligens også skal være parter i saken. Sverre Benum bemerket at det er vanskelig for partene i saken å få oversikt over hvem som har rettigheter i allmenningen og som skal være parter. Han ba jordskifteretten sende skriv til potensielle parter for at de eventuelt skal kunne melde seg som parter i saken. Før neste møte i saken vil jordskifteretten sende ut forespørsel til alle grunneiere i Dåfjorden om hvorvidt de hevder å ha rettigheter til Soltinddalen allmenning. De som hevder å ha rettigheter vil bli gjort til parter i saken. Følgende dokument ble framlagt: 1. Krav om sak for jordskifteretten, innkommet Vedlegg: a. Liste over hjemmelshavere til Soltinddalen Allmenning b. Referat fra årsmøte i Soltinddalen Allmenning, datert Forliksfullmakt fra Mary Ludvigsen gnr. 7/9 til Helmi Ludvigsen Salin, datert Innkalling av sakens parter til rettsmøte, datert Skylddelingsforretning hvor gnr. 7/52 blir utskilt fra gnr. 7/11, datert Skriv fra Sverre Benum til Nord-Troms jordskifterett, datert , vedrørende hva som ønskes behandlet i saken. Vedlegg: a. Skriv fra Sverre Benum til Styret for Soltinddalen allmenning, datert b. Skriv fra Sverre Benum til Soltinddalen allmenning ved Håkon Solli, datert , c. Referat fra årsmøte i Soltinddalen allmenning d. Referat fra årsmøte i Soltinddalen allmenning e. Skriv fra Statens vegvesen til Sameie Dåfjordallmenningen Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 3

5 ved Håkon Nikolai Solli, datert f. Forslag til kjøpekontrakt mellom Statens vegvesen og Sameie Dåfjordallmenningen. g. Skriv fra Statens vegvesen til Dåfjordallmenningen ved Håkon Solli, datert h. Skriv fra Statens vegvesen til Dåfjordallmenningen ved Håkon Solli, datert i. Skriv fra Sverre Benum til Soltinddalen allmenning ved Håkon Solli, datert Vedtekter for Soltinddalen allmenning, vedtatt på årsmøtet Utskiftningsforretning på gården Daafjord, datert Skriv fra Statens vegvesen til Soltinddalen allmenning ved Håkon Solli, datert , vedrørende erstatning for avståelse av veggrunn fra Soltinddalen allmenning. 9. Forliksfullmakt fra eier av gnr. 7/87 Ellinor Eliassen til Hugo Eliassen, datert Forliksfullmakt fra eier av gnr. 7/7 og 7/44 Ruth Lisbeth Svendsen til Karin Rigmor Svendsen, datert Fullmakt fra eier av gnr. 7/27 Signe Hansen til Jørn Nystrand, datert Forliksfullmakt fra eier av gnr. 7/211 Arild Jenvald Olsen til Lill-Tone Eilertsen, datert Forliksfullmakt fra eier av gnr. 7/11Åshild Daleng til Roger Lorentzen, datert Forliksfullmakt fra eier av gnr. 7/5 og 7/15 Herlof Benjaminsen til Andreas Benjaminsen, datert Fullmakt fra eier av gnr. 7/29 Lene L. Svendsen til Bjørnar Svendsen, datert Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Partene ble formant og avla forsikring før de forklarte seg. Jordskifteretten gikk over til å behandle fremmingsspørsmålet. Jordskifteretten gjorde i medhold av jordskifteloven 14 enstemmig slikt vedtak: Sverre Benum, Arne Olsen og Ruth Svendsen satte fram krav om bruksordning ved Nord-Troms jordskifterett i medhold av jordskifteloven 2 bokstav c. Dette for å få avklart rettighetsforholdene i Soltinddalen allmenning og ønske om bruksordning for bl.a. jakt og fiske. Området kravet omfatter er et sameie mellom ulike bruk i Dåfjorden, kalt for Soltinddalen allmenning. Sameiet strekker seg fra Kristianiavatnet og Godsteinaksla i nord til Soltindaksla i sør, og omfatter blant annet Soltindvatnet, Grønlivatnet og Akselvatnet. Det blir også drevet småviltjakt, elgjakt og fiske i sameiet. Elgjakta inngår i et større vald. Jordskifteretten opplyser om at området fra rettighetshavernes side blir betegnet som Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 4

6 Soltinddalen allmenning. Begrepet allmenning i denne betydning er det samme som realsameie, etter lov om sameie. Et realsameie er når flere eiendommer (bnr.) eier et område i fellesskap. Her er det ikke ment å være en allmenning etter lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova), lov om bygdeallmenninger eller lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene. Partene fikk ordet og forklarte seg. Eier av gnr. 7/32 Sverre Benum forklarte at flertallet i årsmøtet gikk inn for at det skulle gjennomføres jordskiftesak for Soltinddalen allmenning. Han ønsker at jordskiftesaken skal føre til avklaring av hvem som har rettigheter i allmenningen og at den enkeltes rettigheter blir tinglyst, avklaring i forhold til eiendommer hvor det er flere eiere til ett gnr./bnr. Videre avklaring i forhold til avstemmingsregler, regler for jakt og fiske, samt priser, uttak av ved, valg, utbyttefordeling og salg av eiendom. Han la på vegne av rekvirentene i saken ned slik påstand: Saken fremmes til å omfatte bruksordning for Soltinddalen allmenning. Eier av gnr. 7/2, Jon Eliassen stilte spørsmål om hva som skjer dersom en eiendom blir delt. Harald Olsen, eier av gnr. 7/26 hadde merknader til kravet. Han trakk imidlertid kravet om at saken ikke skulle fremmes. Håkon Solli, eier av gnr. 7/16 stilte spørsmål om skyldøre. Han opplyste også om at det ligger en hytte inne i allmenningen, og ba jordskifteretten vurdere hva som skal gjøres med denne. Videre ba han jordskifteretten avklare hvem som har rettigheter til sameiet. Hugo Eliassen, som stilte med fullmakt for Ellinor Eliassen, eier av gnr. 7/87 stilte spørsmål om det er aktuelt å legge skyldøre til grunn. Han hevder det står i utskiftningsforretningen fra 1833 at oppsitterne har rettigheter til allmenningen. Eier av gnr. 7/26, Harald Olsen mener det ikke er skyldøre som skal legges til grunn, da det står at rettighetene skal benyttes i fellesskap. Videre forklarte han at det siden 1967 har vært enighet om bruken av allmenningen, men uklarhet i forhold til hvem som har rettigheter til den. Olsen satt i styret for allmenningen i 1991, jf. dokument 6, da det ble utarbeidet vedtekter. Han har siden forholdt seg til disse vedtektene. Trond Svendsen som er kontaktperson for styret i Soltinddalen allmenning fikk uttale seg. Han viste til at det i 1991 ble utarbeidet vedtekter for Soltinddalen allmenning, jf. dokument 6. På grunnlag av vedtektene har det vært praksis at eiendommer med rettigheter i allmenningen må ha minst 5 skyldøre. Han mener at ikke alle eiendommer i Dåfjorden har rettigheter i allmenningen, og viste til Høyesterettsdommen fra På forespørsel fra jordskiftedommeren hadde ingen av de fremmøtte partene innvending mot at saken fremmes Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 5

7 Jordskifteretten bemerker Jordskifteretten har med hjemmel i jordskifteloven (jskl.) 2 bokstav c, jf. 1 og 3a, kommet til at saken fremmes. I henhold til jskl. 2 c nr. 1 kan jordskifte gå ut på å gi reglar om bruken i område der det er sambruk mellom eigedomar. Hjemmelen omhandler områder hvor flere eiendommer har felles eiendomsrett og rettigheter, såkalt sameie. En slik bruksordning innebærer at jordskifteretten fastslår hvem som har rettigheter i sameiet, og andelsstørrelsen til den enkelte eiendom. Det blir videre utarbeidet vedtekter for et grunneierlag som skal ha ansvaret for forvaltningen av området. Slike vedtekter innebærer bl.a. regler for styret, årsmøte, utøving av jakt og fiske. For å kunne fremme saken etter jskl. 2 c må hovedvilkårene i jskl. 1 og 3a være oppfylt. I 1 heter det: Eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenelig måte etter tid og tilhøve, kan leggjast under jordskifte etter denne lova. Jordskiftet kan ikke fremmes dersom kostnaden og ulempene blir større enn nytten for hver enkelt eiendom, jf. 3a. Eiendommer det er vanskelig å utnytte på tjenlig måte etter tid og tilhøve kan legges under jordskifte, jf. jskl. 1. Tre vilkår må altså være oppfylt for å kunne fremme en jordskiftesak: eiendommen vanskelig å nytte nå, tjenlig med jordskifte og ingen part skal lide tap. Etter hva partene har forklart er det uklarheter knyttet til hvem som har rettigheter i sameiet, hva de ulike rettighetene innebærer, samt organiseringen av utnyttelsen av sameiet. Jordskifteretten finner at det er helt klart at sameiet er vanskelig å utnytte på en bra måte med dagens forhold. Jordskifteretten finner at det er tjenlig med bruksordning for sameiet, jf. jskl. 1. I forhold til jskl. 3a kan ikke retten se at noen av de enkelte eiendommer vil lide tap som følge av jordskiftesaken. Jordskifteretten mener vilkårene for å fremme saken etter jordskifteloven er til stede. Retten har videre lagt vekt på at ingen av de innkalte partene har protestert mot fremming av saken. Jordskifteretten har også kommet fram til at nåværende lag med de vedtektene som ble utarbeidet i 1991 opphører. Bankkontoen som laget har i dag blir sperret inntil det foreligger endelige vedtekter for sameiet. S l u t n i n g: 1. Saken fremmes til å omfatte bruksordning for Soltinddalen allmenning. 2. Tidligere lag/vedtekter for Soltinddalen allmenning opphører. 3. Nåværende bankkonto og fremtidige inntekter på lagets konto sperres inntil rettkraftig sak foreligger Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 6

8 Midlertidige vedtekter Retten gikk over til å drøfte utkast til midlertidige vedtekter. Disse hadde ordet og kom med innspill til de midlertidige vedtektene: Trond Svendsen, Bjørnar Svendsen, Håkon Solli, Sverre Benum, Harald Olsen, Hugo Eliassen, Hanne Håland, Andreas Benjaminsen og Karin Svendsen. Jordskiftedommeren opplyste at det med bakgrunn i drøftingene i dagens møte, vil bli utarbeidet et revidert fremlegg til midlertidige vedtekter som sendes partene på høring. Partene vil få en frist til å komme med eventuelle merknader til de midlertidige vedtektene. På forespørsel framkom ingen merknader til forhandlingene. Kostnadene ved dette møtet Utgifter til jordskiftemeddommere: kroner 2485,- Kostnadene blir fordelt ved avslutning av saken. Utskrift av rettsboka sendes partene i vanlig brev. Saka utsettes inntil videre. Retten hevet. Karlsøy, Svein Erik Eilertsen (sign.) Øystein Nilsen (sign.) Harriet Gundersen (sign.) Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 7

9 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Kontoret til Nord-Troms jordskifterett i Tromsø kommune Sak nr.: Daafjord - utsatt fra Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Til behandling: Parter: Krav om sak etter jordskifteloven 2 c Jordskiftedommer Øystein Nilsen Svein Erik Eilertsen, 9106 Straumsbukta Harriet Gundersen, 9100 Kvaløysletta Dommeren Vedtak av midlertidig bruksordning Eier av gnr. 7/1, Else Ovidia J Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/2, John Elnar Eliassen, Rektor Horsts Gate 11, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 7/3, Hans Ottar Olsen, Notringen 13, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/4, 7/91, Ragnhild Johanne J Hansen, v/margaret Sæter, TROMSØ Eier av gnr. 7/5, Herlof L E Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/6, 7/48, Per Martin Endresen, Skatvedtveien 103, 3475 SÆTRE Eier av gnr. 7/7, 7/44, Ruth Lisbeth Svendsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/8, Ivar Elias Lorentzen, Laskenvegen 18 A, 9475 BORKENES Medeier av gnr. 7/8, Hanne Judith Håland, Krokvegen 46, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/8, Per Ketil Lorentzen, 9009 TROMSØ Medeier av gnr. 7/8, Berit Solbach,, SWITZERLAND Eier av gnr. 7/9, Mary Ramona Ludvigsen, v/helmi Ludvigsen Salin, Veslefrikkveien 60, 9010 TROMSØ Medeier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Elisabeth Workinn, 0576 OSLO Medeier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Hans Kristian Workinn, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/11, Åshild Daleng, Åsgårdvegen 20, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/12, Elias Edvart H Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/14, Leif Andreas Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/15, Herlof Lauritz Egil Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/16, Håkon Nikolai Solli, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/17, Aud Esther Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/17, Steinar Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/18, Evald Nikolai Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/19, Anethe R Reinholdtsen, Styrmannsvegen 38, 9014 TROMSØ Eier av gnr. 7/20, Dag Hansen, Månevegen 23, 9600 HAMMERFEST Eier av gnr. 7/21, 7/22, 7/33, Oddvar Sigmund Jensen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/24, Ole Ivar Jenvald Sørensen, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/25, Olliver Richardsen, Fjordvegen 6, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 7/26, Harald Ingvald M Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/27, Signe Oline Hansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/28, Peder Aksel Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/29, Hans Johan Lorentzen, Sløyfa 2 A, 8072 BODØ Medeier av gnr. 7/29, Astrid Lorentzen Draleke, 1362 HOSLE Medeier av gnr. 7/29, Svein Erik Lorentzen, 9022 KROKELVDALEN Medeier av gnr. 7/29, Lene B Lorentzen Svendsen, 9100 KVALØYSLETTA Medeier av gnr. 7/29, Liv Ingrid Olga Johansen, 9016 TROMSØ Medeier av gnr. 7/29, Roger Leo Lorentzen, Åsgårdvegen 20, 9016 TROMSØ Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 8

10 Medeier av gnr. 7/29, Trine Lorentzen, Langbølgen 4 C, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/30, Solveig Liv M Brattvoll, v/herbjørn E. Brattvoll, TROMSØ Eier av gnr. 7/32, Sverre Anton Osvald Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/45, Irene Judith H Hagvåg, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/50, Harry Alfon Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/52, Arne Ludvik Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/87, Ellinor Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/211, Arild Jenvald Olsen, Hansnes, 9130 HANSNES Til stede: Ingen av partene var tilstede under møtet. Følgende dokument ble framlagt: 16. Kopi av forkynning av rettsbok med forslag til midlertidige vedtekter for Soltinddalen allmenning. 17. Utskrift av møteprotokoll fra styret i Soltinddalen allmenning, datert og Jordskifteretten har i medhold av jordskifteloven 23 gjort slikt regulerende VEDTAK: På fremmingsmøtet ble forslag til midlertidige bruksordningsregler for Soltinddalen allmenning drøftet sammen med partene. Med bakgrunn i drøftelsene fikk samtlige parter tilsendt et nytt forslag til midlertidig bruksordning. Partene fikk frist til den for å komme med skriftlige merknader til forslaget. Det har kommet inn noen få merknader fra styret i Soltinddalen allmenning. Merknadene her gikk blant annet på 4 og 8 punkt 1 om at søsken ikke skulle tas med når det gjaldt benyttelse av grunneierkortet. Jordskifteretten mener det er vanlig praksis at søsken kan benytte grunneierkortet, men er åpen for å forandre på dette i den endelige ordningen hvis det viser seg at det er behov for dette. Når det gjelder 8 punkt 3, regler for alle jegere, så mener styret at disse bør utgå. Jordskifteretten mener det ikke er noen grunn til å fjerne disse reglene i den midlertidige ordningen. Under 8 punkt 4, priser for jakt, mener styret at jaktkort for jegere med hund bør være kr. 200,-. Jordskifteretten mener det bør være lik pris for jegere med hund eller uten hund så lenge bag limiten er fem ryper per dag per jeger. At hundejegeren skulle betale dobbelt så mye som en støkkjeger finner retten urimelig. Under 9, regler for fiske, blir det opplyst fra styret at det har vært tillatt med to handsnører til fiske fram til i dag. Jordskifteretten mener det ikke er noe i veien for at det kan tillates fiske med to håndsnører per fisker. Under 11 mener styret at bør være tillatt med vedhogst til eget forbruk for medlemmene. Jordskifteretten er av den oppfatningen at medlemmene bør kunne få mulighet til å ta ut ved til eget forbruk under den midlertidige bruksordningen. Likevel slik at styret skal underrettes på forhånd av vedkommende medlem før vedhogsten tar til Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 9

11 Jordskifteretten har etter dette kommet til en slik: Slutning: MIDLERTIDIGE VEDTEKTER FOR SOLTINDDALEN ALLMENNING 1 Soltinddalen allmenning Soltinddalen allmenning, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom diverse grunneiere på gnr. 7 i Karlsøy kommune som har rettigheter i allmmeningen, samtlige parter i sak 5/2005 ved Nord-Troms jordskifterett, jf. kart datert Ansvar Laget er et eierlag med delt ansvar i overensstemmelse med andelen i laget (proratarisk ansvar). Under den midlertidige ordningen hefter hver part med like stort ansvar. 3 Formål og arbeidsmåte Laget sitt formål er å forvalte jakt og fiske i allmenningen på en langsiktig og forsvarlig måte til beste for medlemmene. 4 Medlemskap Følgende eiendommer er pr. dato medlemmer i laget: Gnr7 / bnr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 44, 45, 48, 50, 52, 87 og 211. Medlemskapet i laget er pliktig. Det følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Medlemseiendommene er rettighetshavere til allmenningen. Dette innebærer at de har rettigheter i fellesskap til utnytting av den. Med rettighetshaver menes den som står oppført som eier til eiendommen/bruksenheten, eller en representant for eiendommen/bruksenheten dersom det er flere eiere. Likestilt med rettighetshaver er nærmeste familie, som ektefelle/samboer, søsken, barn og foreldre. 5 Styret Laget blir ledet av et styre på 5 medlemmer, med 1 vararepresentant. Det midlertidige styret skal inntil videre bestå av: Leder : Karin Svendsen Nestleder: Tove Eliassen Sekretær: Sverre Benum Kasserer: Liv Johansen Styremedlem: Hans Ottar Olsen Varamedlem: Arne Olsen Revisor: Tor Arne Johansen Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 10

12 Styret konstituerer seg selv. For at styret skal være vedtaksfør, må minst tre av styremedlemmene være til stede (evt. varamedlemmer). Det innkalles til møter når ett av styrets medlemmer krever det. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer i laget. Referat fra styremøtene skal sendes jordskifteretten. Laget blir forplikta gjennom lederen sammen med sekretæren. Styret fungerer inntil den midlertidige ordningen opphører. 6 Styret skal Føre regnskap over inntekter og utgifter som forelegges jordskifteretten etter endt sesong. Delta i møte når jordskifteretten skal utarbeide forslag til permanente vedtekter for laget. Organisere nødvendig oppsyn ved behov Reagere på ulovlig jakt og fiske på laget sitt område. Organisere kortsalg for jakt og fiske. Informere om jakt- og fiskekortsalg. Føre statistikk over felt vilt og fiske. Sørge for å sette opp nødvendige informasjonskilt. Sørge for å stille med nødvendige representanter til styret for elgvaldet. Forhandle om endelig kontrakt med Vegvesenet. Avholde styremøter 7 Inntekter Inntektene settes på sperret konto inntil det foreligger en endelig rettskraftig bruksordning. Dette gjelder også eventuell erstatning fra Vegvesenet. Midler fra denne konto kan imidlertid brukes til rene administrasjonsutgifter som trykking av jakt- og fiskekort, telefon og porto, etter at dette er godkjent av styret. 8 Utøving av småviltjakt 1. Regler for rettighetshavere Alle grunneiere med jaktrett må løse ut grunneierkort for å kunne jakte. Grunneieres nærmeste familiemedlemmer i rett opp- eller nedadstigende linje og ektefelle/samboer og søsken kan benytte seg av grunneierkortet. Grunneierkortet gjelder kun for grunneier og dens nærmeste familiemedlemmer. På grunneierkortet skal det påføres hvilken eier og eiendom (gnr/bnr) kortet gjelder for. Det utstedes kun et grunneierkort per driftsenhet (der én eller flere personer eier én eller flere bruksnummer sammen). Grunneierkortet kan kun benyttes av én person av gangen på den enkelte eiendom/driftsenhet. Jakttid: Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 11

13 2. Regler for utenforstående Jakta foregår fra 15. september desember. For de to første ukene av jakta kan utenforstående bestille jaktkort for maks to dager av gangen. Utenforstående som bestiller jaktkort for de to første ukene av jakta må betale inn hele kortavgiften innen 1. september. Jegere som trekker seg fra jakta etter 1. september har ikke krav på å få tilbakebetalt avgiften. Salg av jaktkort starter 20. august. Det skal maks selges 5 kort pr. døgn til utenforstående. 3. Regler for alle jegere Det er tillates støkkjakt og hundejakt mot fremleggelse av bufeserfikat ved kjøp av jaktkort. Det er ikke tillatt å jakte med hund første uke av elgjakta. Det ikke tillatt å skyte mer enn 5 ryper pr. dag. Det er tillatt å jakte alle typer lovlig jaktbart småvilt 4. Priser for småviltjakta Hvem Døgnkort Sesongkort Rettighetshaver - 100,- Innebygdsboende 50,- - Utenforstående 100,- - 9 Utøving av fiske 1. Felles regler for grunneiere og utenforstående fiskere Det er tillatt å fiske hele året i samtlige vann. Fisket gjelder kun stangfiske, 2 håndsnører pr. fisker. Garnfiske og oterfiske er forbudt. Det er ikke tillatt å fiske fra båt. 2. Priser for fisket Hvem Døgnkort Sesongkort Rettighetshaver - 50,- Alle utenforstående 50,- 300,- 3. Grunneierkort Alle medlemmer med fiskerett må løse ut grunneierkort for å kunne fiske. Samtlige medlemmer (også medeiere av en eiendom) og deres nærmeste familie i rett opp- eller nedadstigende linje, ektefelle/samboer, søsken kan kjøpe hvert sitt grunneierkort Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 12

14 Grunneierkortet gjelder som sesongkort og er personlig som ikke kan lånes ut eller benyttes av andre enn den kortet gjelder for. På grunneierkortet skal det påføres hvilken person og eiendom (gnr/bnr) kortet gjelder for. 10. Salg av jakt-og fiskekort Styret organiserer kortsalget og informere om dette i henhold til vedtektene. 11. Hogst Det tillates vedhogst for medlemmene til eget forbruk i den midlertidige ordningen. Medlemmer som ønsker å hogge melder fra til styret før hogsten starter. 12. Rapporteringsplikt Alle jegere og fiskere skal innlevere jakt- og fiskekort med utfylt fangstdata til styret eller kortselger. Dette gjelder også de av grunneierne som har kjøpt sesongkort. 13. Oppsyn Samtlige rettighetshavere har anledning til å kontrollere jegere og fiskere i området. Ulovlig jakt og fiske skal rapporteres til lagets styre, som har anledning til å anmelde forholdet, jf. jskl. 95. Både rettighetshavere og fiskere med gyldig fiskekort kan beslaglegge ulovlig garnsett. Garna skal i slike tilfeller leveres inn til styret eller lensmannen. Styret kan organisere nødvendig oppsyn ved behov. 14. Varighet/oppløsing De midlertidige bruksordningsreglene har varighet til en permanent bruksordning innen Soltinddalen allmenning er vedtatt og rettslig trådt i kraft. Dersom saken ikke avsluttes før i 2007 har jordskifteretten anledning til å justere de midlertidige vedtektene fra 2007, om dette skulle være nødvendig. Vedtaket er tvangsgrunnlag og den som bryter vedtektene kan straffes med bøter, jf. jordskifteloven 91 og Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 13

15 IKRAFTTREDEN Den midlertidige bruksordningen trer rettslig i kraft fra og med forkynningsdatoen. ANKE De midlertidige reglene kan ikke påankes. FORKYNNING Utskrift av rettsboka sendes til partene i vanlig brev med mottakskvittering. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet. Tromsø Svein Erik Eilertsen (sign.) Øystein Nilsen (sign.) Harriet Gundersen (sign.) Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 14

16 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Solbrand grendehus i Dåfjord i Karlsøy kommune Sak nr.: Dåfjord - utsatt fra Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Jordskiftedommer Øystein Nilsen Svein Erik Eilertsen, 9106 Straumsbukta Harriet Gundersen, 9100 Kvaløysletta Dommeren Sverre Benum m.fl. Hovedforhandling i tvist om rettigheter til Soltinddalen allmenning. Eier av gnr. 7/1, Else Ovidia J Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/2, John Elnar Eliassen, Rektor Horsts Gate 11, 9009 TROMSØ Eier av gnr. 7/3, Hans Ottar Olsen, Notringen 13, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/4, 7/91, Ragnhild J Hansen, v/margaret Sæter, 9259 TROMSØ Eier av gnr. 7/5, 7/15, Herlof Lauritz Egil Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/6, 7/48, Per Martin Endresen, Skatvedtveien 103, 3475 SÆTRE Eier av gnr. 7/7, 7/44, Ruth Lisbeth Svendsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/8, Ivar Elias Lorentzen, Laskenvegen 18 A, 9475 BORKENES Medeier av gnr. 7/8, Hanne Judith Håland, Krokvegen 46, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/8, Per Ketil Lorentzen, 9009 TROMSØ Medeier av gnr. 7/8, Berit Solbach v/per Ketil Lorentzen Eier av gnr. 7/9, Mary Ludvigsen, v/helmi Ludvigsen Salin, 9010 TROMSØ Medeier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Elisabeth Workinn, 0576 OSLO Medeier av gnr. 7/10, 7/13, 7/37, Hans Kristian Workinn, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/11, Åshild Daleng, Åsgårdvegen 20, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/12, Elias Edvart H Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/14, Leif Andreas Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/16, Håkon Nikolai Solli, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/17, Aud Esther Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/17, Steinar Pettersen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/18, 7/42, Evald Nikolai Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/19, Anethe R Reinholdtsen, Styrmannsvegen 38, 9014 TROMSØ Eier av gnr. 7/20, Dag Hansen, Månevegen 23, 9600 HAMMERFEST Eier av gnr. 7/21, 7/22, 7/33, Oddvar Sigmund Jensen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/24, Ole Ivar Jenvald Sørensen, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/25, Olliver Richardsen, Fjordvegen 6, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 7/26, Harald Ingvald M Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/27, Signe Oline Hansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/28, Peder Aksel Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/29, Hans Johan Lorentzen, Sløyfa 2 A, 8072 BODØ Medeier av gnr. 7/29, 7/56, 7/76, Astrid Lorentzen Draleke, 1362 HOSLE Medeier av gnr. 7/29, Svein Erik Lorentzen, Vårveien 6, 9022 KROKELVDALEN Medeier av gnr. 7/29, Lene B Lorentzen Svendsen, 9100 KVALØYSLETTA Medeier av gnr. 7/29, 7/56, 7/76, Liv Ingrid Olga Johansen, 9016 TROMSØ Medeier av gnr. 7/29, 7/56, 7/76, Roger Leo Lorentzen, 9016 TROMSØ Medeier av gnr. 7/29, 7/56, 7/76, Trine Lorentzen, 9017 TROMSØ Eier av gnr. 7/30, Solveig Liv Brattvoll, v/herbjørn E. Brattvoll, 9015 TROMSØ Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 15

17 Eier av gnr. 7/32, Sverre Anton Osvald Benum, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/36, Dagny Kristine Benjaminsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/38, 7/41, Kristian Austad, Austadvegen 8, 9007 TROMSØ Medeier av gnr. 7/38, 7/41, Thomas Austad, Vestbrynet 23, 1160 OSLO Eier av gnr. 7/39, 7/40, Guri Austad, Nerstranda 47, 9008 TROMSØ Eier av gnr. 7/43, Liane Ellen Siri Päiviö, Skogsfjordvatn, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/45, Irene Judith H Hagvåg, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/49, Kirsten Melhus Olsen, Vengsøyvegen 8, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/50, Harry Alfon Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/51, Tove Jorund Richardsen, Turistvegen 55, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/52, Arne Ludvik Olsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/54, Gunnar Wilhelmsen, Maristuen 2, 9011 TROMSØ Medeier av gnr. 7/56, 7/76, Hans Johan Lorentzen, Sløyfa 2 A, 8072 BODØ Medeier av gnr. 7/56, 7/76, Svein Erik Lorentzen, 9022 KROKELVDALEN Medeier av gnr. 7/56, 7/76, Lene Birgit Lorentzen Svendsen, 9100 KVALØYSLETTA Medeier av gnr. 7/56, Rune Borgen, Skavåsen 12, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/56, Vibeke Borgen, Skavåsen 12, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/56, Jan-Reidar Johansen, Alvevegen 105 A, 9016 TROMSØ Eier av gnr. 7/58, 7/86, Knut Magne Wilhelmsen, 9100 KVALØYSLETTA Medeier av gnr. 7/63, Kjell Sigfred Erlandsen, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/63, Dag Erlandsen, Hansbrevegen 28, 9013 TROMSØ Eier av gnr. 7/66, Solveig Liv Marie Brattvoll, Duevegen 16, 9015 TROMSØ Eier av gnr. 7/73, Svanhild Ovedie Nystrand, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/75, Anton Johan Johansen, v/ruth Anne Johansen, Malmveien 224, 9022 KROKELVDALEN Medeier av gnr. 7/81, Paulo Sergio Da Silva Cardoso, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/81, Veiga Maria Teresa Delgado, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/85, Grethe Storhaug Nystrand, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/85, Jørn Nystrand, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/87, Ellinor Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/88, Tor Arne Johansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/89, Elna Henny Eliassen Fausa, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/89, Kåre Olav Fausa, Pb. 391 Sentrum, 7901 RØRVIK Eier av gnr. 7/90, Reidun Elanda Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/95, Gudmund Jensen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/96, Ole Ivar Josefsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/103, Solfrid Therese Oline Nilsen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/105, Jørn Nystrand, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/112, Elias Edvart Henry Eliassen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/112, Turid Fredriksen, Nordliveien 24, 3271 LARVIK Medeier av gnr. 7/112, Lillian Irene Eliassen, 9014 TROMSØ Eier av gnr. 7/114, 7/183, 7/184, Karin Rigmor Svendsen, 9020 TROMSDALEN Medeier av gnr. 7/115, Trond Svendsen, Hansnes, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/115, Elsa Olaug Ovesen, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/115, Karin Rigmor Svendsen, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 7/123, Hugo Eliassen, 9130 Hansnes Eier av gnr. 7/136, 7/137, 7/180, Torgeir Jensen, 9130 Hansnes Eier av gnr. 7/159, Sissel Eliassen, 9130 Hansnes Medeier av gnr. 7/177, Einar Ove Hansen, Dåfjord, 9130 HANSNES Medeier av gnr. 7/177, Helene Anita Mathisen, Dåfjord, 9130 HANSNES Eier av gnr. 7/211, Arild Jenvald Olsen, Hansnes, 9130 HANSNES Følgende parter var til stede: John Elnar Eliassen, Hans Ottar Olsen, Herlof Benjaminsen, Karin Svendsen m/fullmakt, Per Ketil Lorentzen, Elias Edvart Eliassen, Håkon Sollid, Steinar Pettersen, Oddvar Sigmund Jensen, Harald Ingvald Olsen, Peder Aksel Benjaminsen, Bjørnar Svendsen Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 16

18 m/fullmakt, Einar Hansen m/fullmakt, Liv Johansen m/fullmakt, Roger Lorentzen, Sverre Benum m/fullmakt, Kristian Austad, Gro Austad Wang m/fullmakt, Liane Ellen Siri Paiviø, Irene Hagvåg, Tove Jorund Richardsen, Arne Ludik Olsen, Knut Magne Wihelmsen, Helene Mathisen, Einar Hansen, Veiga Marie Teresa Delgado, Grethe Storhaug Nystrand m/fullmakt, Hugo Eliassen m/fullmakt, Tor Arne Johansen, Elna Henny Eliassen Fausa, Ole Ivar Josefsen, Solfrid Therese Nilsen, Karin Svendsen, Arild Olsen, Sissel Eliassen, Torgeir Jensen, Dagny Benjaminsen De andre partene var lovlig innkalt, men møtte ikke. På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av rettens medlemmer inhabile. Partene ble formant og avla forsikring. Partslista ble gjennomgått. Følgende dokument ble framlagt: 18. Innkalling til dagens møte, datert Fullmakt fra Herlof Benjaminsen til Andreas Benjaminsen, datert Fullmakt fra Ruth Lisbeth Svendsen til Karin Svendsen, datert Fullmakt fra Mary Ramona Ludvigsen til Helmi Ludvigsen Salin, datert Fullmakt fra Astrid Draleke til Liv Johansen, datert Fullmakt fra Berit Solbach Lorentzen til Per Lorentzen, datert Fullmakt fra Anethe Reinholdtsen til Geir Reinholdtsen, datert Fullmakt fra Lene Svendsen til Bjørnar Svendsen, datert Fullmakt fra Ragnhild Hansen til Margaret Sæter m.fl., datert Fullmakt fra Jørn Nystrand til Grethe S. Nystrand, datert Fullmakt fra Guri Austad til Gro Austad Wang, datert Fullmakt fra Reidun Eliassen til Hugu Eliassen, datert Fullmakt fra Eirik M. Olsen til Hugo Eliassen, datert Fullmakt fra Tor-Arne Johansen til Hugo Eliassen, datert Fullmakt fra Else Benum til Sverre Benum, datert Fullmakt fra Åshild Daleng til Roger Lorentzen 34. Fullmakt fra Svanhild Nystrand til Helene Mathisen, datert Fullmakt fra Ellinor Eliassen til Hugo Eliassen, datert Skriv fra Arne Olsen til Nord-Troms jordskifterett, datert Skriv fra Karin Svendsen til Nord-Troms jordskifterett, datert Skriv fra Einar Hansen til Nord-Troms jordskifterett, datert Skriv fra Trond Svendsen til Nord-Troms jordskifterett, datert Skriv fra Kirsti Eliassen til Nord-Troms jordskifterett, datert Skriv fra Torgeir Jensen til Nord-Troms jordskifterett, datert Påstand fra beboere i Dåfjord om rettigheter i Soltinddalen allmenning, undertegnet av Terje Eliassen m.fl., datert Referat fra styret i Soltinddalen allmenning, sak 6/90, avholdt Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 17

19 44. Referat fra styret i Soltinddalen allmenning, sak 1/70, avholdt Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/38, 39, 40, 41, avholdt Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/43, avholdt Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/81, avholdt Kopi av skjøte over gnr. 7/88, datert Kopi av kjøpekontrakt over gnr. 7/28, datert Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/85, avholdt Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/105, avholdt Kopi av skjøte for gnr. 7/163, tinglyst Kopi av midlertidig delingsforretning over gnr. 7/211, avholdt Kopi av skjøte over gnr. 7/211, tinglyst Følgende eiere/eiendommer hevder rettigheter i Soltinddalen allmenning: - Gnr. 7/51, Tove Richardsen - Gnr. 7/36, Dagny Benjaminsen - Gnr.7/42, Evald Benjaminsen - Gnr. 7/49, Kirsten Melhus Olsen - Gnr. 7/54, Gunnar Wilhelmsen - Gnr. 7/56, Roger Lorentzen m.fl. - Gnr. 7/76, Trine Lorentzen m.fl. - Gnr. 7/63, Dag Erlandsen m.fl. - Gnr. 7/66, v/solveig Brattvoll - Gnr. 7/73, Svanhild Nystrand - Gnr. 7/75, Ruth Anne Johansen - Gnr. 7/81, Maria Teresa Delgado Veiga m.fl. - Gnr. 7/85, Grethe S. Nystrand m.fl. - Gnr. 7/105, Jørn Nystrand - Gnr. 7/58, 86, Knut Wilhelmsen - Gnr. 7/88 Tor Arne Johansen - Gnr. 7/89, Kåre Olav Fausa m.fl. - Gnr. 7/90, Reidun Eliassen - Gnr. 7/91, Margaret Sæther - Gnr. 7/95, Gudmund Jensen - Gnr. 7/96, Ole Josefsen - Gnr. 7/103, Solfrid Nilsen - Gnr. 7/112, Lillian Elliassen m.fl. - Gnr. 7/114, 183, Karin Svendsen - Gnr. 7/115, Elsa Olaug Ovesen 56. Følgende eiere/eiendommer hevder ikke å ha rettigheter i Soltinddalen allmenning: - Gnr. 7/35, Håkon Sørensen - Gnr. 7/53, Mavis Hansen - Gnr. 7/47, Karlsøy kommune - Gnr. 7/57, Arne Sørensen - Gnr. 7/59, Tor-Odd Olavssen - Gnr. 7/60, Arne Danielsen - Gnr. 7/61, Ivan Marius Andreassen - Gnr. 7/64, Rolo Eiendom AS v/roger Lorentzen - Gnr. 7/65, Tove Andersson - Gnr. 7/67, Randi Godtlibsen - Gnr. 7/68, Britt Myrvoll - Gnr. 7/69, Stig Gerhardsen Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 18

20 - Gnr. 7/70, Frode P. Klingenberg m.fl. - Gnr. 7/71, Påsan Benjaminsen - Gnr. 7/72, Charlotte Johansen - Gnr. 7/77, Roger Lorentzen - Gnr. 7/78, Elisabeth Isaksen - Gnr. 7/79, Einar M. Nilsen - Gnr. 7/80, 102, Arne Olsen - Gnr. 7/82, Terese Foss - Gnr. 7/83, Stein Sørensen - Gnr. 7/92, Ole Lian - Gnr. 7/93, Åsmund Pettersen - Gnr. 7/94, Olav Helge Førde - Gnr. 7/97, Lillian Benum Johansen - Gnr. 7/98, Eva Junge m.fl. - Gnr. 7/101, Per Matihiesen - Gnr. 7/104, Magne P. Mikkelsen - Gnr. 7/106, Ann Hennie Endresen m.fl. - Gnr. 7/108, Bjørn Egil Bjørnstad - Gnr. 7/109, Odd Viggo Wilhelmsen - Gnr. 7/110, Kjell Robertsen - Gnr. 7/111, Kjell Nilsen - Gnr. 7/113, Ann Jorunn Lorentzen - Gnr. 7/116, Bjørn Hersoug - Gnr. 7/117, Leo Lorentsen Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Rettens formann orienterte om hva som skulle skje på dagens møte. Retten forklarte forskjellen på begrepene allmenning og sameie. I de tilfeller hvor flere eiendommer eier et område i fellesskap brukes begrepet realsameie eller jordsameie. Soltinddalen er et realsameie i sameielovens betydning, men siden allmenning er et såpass innarbeidet og brukt navn på området vil retten fortsatt bruke navnet allmenning. Partene fikk ordet og redegjorde for sitt syn på saken. De la deretter ned sine påstander. Under rettsmøte ønsket flere av partene å få klarlagt hvilke boligtomter og hyttetomter som kunne ha rettigheter i Soltinddalen allmenning. Jordskifteretten sendte ut en forespørsel til samtlige eiere av eiendommer som ble fradelt fram til 1980, hvor de ble bedt om å opplyse om de hadde rettigheter i allmenningen. De som mente å ha rettigheter i allmenningen ble innkalt til dagens hovedforhandling. Følgende eiendommer hadde i følge eierne ikke rettigheter i allmenningen: Gnr. 7, bnr: 35, 47, 53, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 92, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117. Følgende eiendommer hadde i følge eierne rettigheter i allmenningen: Gnr. 7, bnr: 36, 42, 49, 51, 54, 56, 58, 63, 66, 73, 75, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 103, 105, 112, 114, 115, Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 19

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6

HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6 HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6 Vår eiendom i Håpollen på Aga i Bømlo kommune har vært utleid til aquakulturformål siden tidlig i 60-årene. Stolt Sea Farm A/S (SSF) har leid område

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: Saksnr.: 26.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-144317 ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Eks.ord.lagdommer Arild Kjerschow Anne Austbø Svein Dahl Ankende part Ankende

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

HR-2000-54-B - Rt-2000-2058 (496-2000)

HR-2000-54-B - Rt-2000-2058 (496-2000) 111\-GVVV-JY-1J - 1\l,-GVVV-GVJO ^'*YU-GwV^ «iv^^iip^^iv^,lr: I Wiae i av ii HR-2000-54-B - Rt-2000-2058 (496-2000) INSTANS: Høyesterett - Kjennelse og dom. DATO: 2000-12-21 DOKNR/PUBLISERT:

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer