Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner"

Transkript

1 Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å se den mest aktuelle manualen: Ledende når det gjelder dispensere til is og drikkevarer Delnummer /13

2 Merknader ang. sikkerhet Mens du arbeider med Manitowoc-utstyr, sørg for å følge nøye med på overholdelse av sikkerhetsinformasjonen i denne brukermanualen. Å ignorere merknadene kan føre til alvorlig personskade og/eller skade på utstyret. Gjennom denne manualen vil du se følgende typer meddelelser vedr. sikkerhet:! Advarsel Tekst i en advarsels-boks gjør deg oppmerksom på en situasjon som potensielt vil kunne medføre personskade. Sørg for å lese advarselen nøye før du fortsetter, og å arbeide på en omhyggelig måte.! Forsiktig Tekst i en forsiktig!-boks varsler deg om en situasjon hvor du vil kunne komme til å skade utstyret. Sørg for å ha lest Forsiktig!-uttalelsen før du går videre, og vær varsom i arbeidet. Prosessuelle merknader Mens du arbeider med Manitowoc-utstyr, sørg for å ha lest de prosessuelle merknadene i denne brukermanualen. Disse merknadene gir deg nyttig informasjon som kan hjelpe deg mens du arbeider. Gjennom denne manualen vil du se følgende typer meddelelser vedr. prosessuelle merknader: Les dette før du fortsetter:! Forsiktig Riktig installasjon, pleie og vedlikehold er avgjørende for maksimal ytelse og problemfri drift av ditt Manitowocutstyr. Les og forstå denne manualen. Den inneholder verdifulle opplysninger vedr. pleie og vedlikehold. Hvis du støter på problemer som ikke dekkes av denne manualen, gå da ikke videre på egen hånd, men ta kontakt med Manitowoc. Vi vil gjerne gi assistanse. Viktig Rutinemessige justeringer og vedlikeholdsprosedyrer som er beskrevet i denne manualen er ikke dekket av garantien.! Advarsel POTENSIALE FOR PERSONSKADER Ikke bruk utstyr som har blitt misbrukt, mishandlet, neglisjert, skadet eller endret/modifisert i forhold til de originalproduserte spesifikasjonene. BEMERK: TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Viktig Tekst i en viktig!-boks gir deg informasjon som kan hjelpe deg å utføre en prosedyre mer effektivt. Ser du bort fra denne informasjonen, vil ikke det føre til skade på person eller utstyr, men det kan sinke deg mens du arbeider. BEMERK: Tekst som er markert som en bemerk gir deg enkel, men nyttig, ekstrainformasjon om prosedyren du utfører. Vi forbeholder oss retten til å foreta produktforbedringer når som helst. Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

3 Innholdstabell Seksjon 1 Generell informasjon Seksjon 2 Installerings-instruksjoner Les denne manualen Om Blend-In-Cup Inspeksjon av enheten Modellnumre Plassering av serienummer Garantiinformasjon Hvem omfattes Ansvarsbegrensninger Garantikrav-prosedyre Gjeldende lov Spesifikasjoner Dimensjoner Kapasitet & vekt Levering av produkt plassering R-290 Ismaskin Det elektriske Luft/CO 2, inntak av alminnelig & avkjølt vann Systemtrykk Avløpskoblinger Installasjon trinn for trinn Før-installasjons- sjekkliste Tilkoblinger Installeringssjekkliste Igangkjøring og rengjøring Demonstrer Etter-installerings-sjekkliste Seksjon 3 Drift Identifikasjon av komponenter Driftssekvens Alminnelig drift Isproduksjon Berøringsskjerm Drikkeutvalgs-skjerm Smaksutvalgs-skjerm Størrelses-skjerm Hovedmeny-skjerm Manager-meny-skjerm Kalibrerings-prosedyre Produkt inventarskjerm Rengjørings-skjerm Andre operasjoner Lasting av oppskrifter Anbefalte kopper Delnummer /13 1

4 Innholdstabell (forts.) Seksjon 4 Vedlikehold Generelt vedlikehold Vedlikehold av dørpakning Vedlikehold av avløp - Innsiden av nedre kabinett Kjøledeler Rustfritt stål rengjøring & stell Dører/Hengsler Forebygging av viftespole- korrosjon Rengjøringssett Daglig rengjøring - sone Samle sammen følgende tilbehør Rengjøring & desinfisering av blendere/avløpsområde Ukentlig rengjøring - sone Samle sammen følgende tilbehør Desinfisering & rengjøring av produktledning Desinfisering av isbeholder & vanndyser (valgfritt) Rengjøring & desinfisering av blendere/avløpsområde Rengjøring av renner (valgfritt) Månedlig rengjøring - sone Samle sammen følgende tilbehør Rengjøring & desinfisering av ismaskin Andre månedlige oppgave Halvårligavkalking - sone Slå PÅ avkalking Samle sammen følgende tilbehør Avkalking, rengjøring & desinfisering av ismaskin/beholder Slå AV avkalking Produktsporgjennom skylling Samle sammen følgende tilbehør Årlig planlagt vedlikehold Seksjon 5 Før du ringer etter service Sjekkliste før du ringer etter service Prosedyre for å rense blokkert spor Hvordan sjekke luft-/co 2 -trykk Hvordan sjekke trykk for alminnelig vann Delnummer /13

5 Seksjon 1 Generell informasjon Les denne manualen Manitowoc Beverage Systems har utviklet denne håndboken som en referanseguide for eier/driftsansvarlig og installatør av dette utstyret. Vennligst les denne håndboken før installasjon eller drift av maskinen. En kvalifisert servicetekniker må utføre installasjon og oppstart av dette utstyret. Rådfør deg Seksjon 5 med denne håndboken for assistanse. Hvis du ikke klarer å løse problemet, vennligst ring dinserviceagent eller distributør. Ha alltid modell- og serienummer klare når du ringer. Din serviceagent Serviceagentens telefonnummer Din lokale distributør Distributørens telefonnummer Modellnummer Serienummer Installasjonsdato Om Blend-In-Cup Blend-In-Cup drikkevare-system er en selvstendig avgiverenhet som gjør at den som bruker den kan lage seg smakskombinasjoner av blendede og ikke-blendede drinker. Det holder produktets smakstilsetning i et nedkjølt underkabinett som man kan gripe inn i, har en nedkjølt isproduseringsmaskin og omfatter en eller to blande-moduler. Den som bruker utstyret styrer og åpner enheten ved hjelp av en tent berøringsskjerm. Ikonene på drikkevare-skjermbildene for valg representerer de primære smakskombinasjonene for drikkevarer. Det er flere drikkestørrelse-alternativer. Menyendringer og tilføyelser lastes opp ved hjelp av en USBmasselagringsenhet og menytilkoblet programvareplattform. Instruksjonene på skjermen omfatter dessuten brukerprosedyrer for rengjøring/desinfisering, sjekking av inventar, utskifting av produktposer, valg av drikkestørrelser og manuell tilberedning av drikkevarer. Sjefer og teknikere har tilgang til meny/programvare-oppdateringer, diagnostikk og andre service-skjermer. Inspeksjon av enheten Undersøk enheten grundig ved levering. Si med en gang fra om evt. skader som har oppstått under transport til leveransetransportør. Be om en skriftlig inspeksjonsrapport fra en inspektør som behandler reklamasjoner for å kunne dokumentere nødvendige krav. Se Før-installasjons- sjekkliste på side 2-1.! Advarsel Skad ikke kjølekretsen idet du installerer, utfører vedlikehold eller service på enheten.! Advarsel Ikke bruk utstyr som har blitt misbrukt, mishandlet, neglisjert, skadet eller endret/modifisert i forhold til de originalproduserte spesifikasjonene. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Modellnumre Denne håndboken dekker følgende modeller: Blend-In-Cup drikkevaresystemer MB-8-1PP Plassering av serienummer Blend-In-Cup-drikkevaresystemets serienummer er plassert på serienummer-merket festet til midten av nedre bakpanel. Et annet serienummer-merket er plassert på høyre side av maskinen. Prøve Serie-etikett Delnummer /13 1-1

6 Generell informasjon Seksjon 1 Garantiinformasjon Kontakt din lokale serviceagent eller representant ang. vilkår og betingelser som gjelder for garantien. Garantien utelukker uttrykkelig alle generelle justeringer, rengjøring, tilbehør og tilhørende tjenester. Garantikortet må sendes inn for å kunne aktivere garantien for dette utstyret. Hvis et garantikort ikke blir sendt inn, begynner garantiperioden når utstyret forlater Manitowoc Beverage Systems-fabrikken. Intet utstyr kan returneres til Manitowoc Beverage Systems uten en skriftlig Return Materials Authorization (RMA) - dvs. en autorisasjon ang. returmaterialer. Utstyr som leveres uten en RMA vil bli avvist hos Manitowoc Beverage Systems, og vil bli returnert til avsenderen på avsenders regning. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler for returneringsprosedyrer. En komplett forklaring av den begrensede garantien for Multiplex Blended ismaskiner finner du i garantierklæringen som fulgte med enheten. HVEM OMFATTES Denne begrensede garantien er bare relatert til den opprinnelige sluttbrukeren av produktet og kan ikke overføres. Utelukkelser fra dekning Denne garantien gjelder ikke følgende: Noen del eller sett av deler som har blitt endret, modifisert eller justert. Reparasjon eller utskifting av deler eller enheter som kreves på grunn av feil bruk, misbruk, dårlig vedlikehold eller lagring, uaktsomhet, endring, ulykke, bruk av inkompatible deler eller mangel på spesifisert vedlikehold. Normalt vedlikehold - inkludert, men ikke begrenset til - lyspærer, sikringer, beholdere, pakninger, LMS-ventiler eller produkt-klistremerker som brukes i enheten, O-ringer, behandling av interiør og eksteriør, smøring, avkalkning, knust glass, etc. Feilaktig eller uautorisert reparasjon. Feil forårsaket av feil eller uberegnelige spenninger. Eventuelle deler utsatt for skade utenfor vårt selskaps kontroll, eller skader på utstyr som har vært gjenstand for endring, misbruk eller feilaktig installasjon, uhell, skader under forsendelse, brann, flom, endringer knyttet til elektrisk strøm, samt andre farer eller naturkatastrofer som er utenfor selskapets kontroll. En hvilken som helst maskin som er installert og/eller vedlikeholdt i strid med de tekniske instruksjonene fra selskapet. En hvilken som helst maskin som i utgangspunktet ble installert mer enn fem år fra produksjonsdato ifølge serienummeret. Eventuelle produkter eller utstyr produsert eller solgt av selskapet når slike produkter eller kommersielt utstyr er installert eller brukes i en bolig eller ikke-kommersiell anvendelse. Installasjoner som ikke befinner seg innenfor gjeldende bygning eller innenfor brannforskrifter gjør denne begrensede garantien og ethvert ansvar eller forpliktelser knyttet til den ugyldig. Dette inkluderer skader, kostnader eller søksmål som følge av installasjon av hvilket som helst av selskapets utstyr i ikke-kommersiell anvendelse eller installasjon, hvor utstyret blir brukt til andre formål enn de utstyret er godkjent for av selskapet. Ethvert produkt som er renset uten å bruke et rengjøringsmiddel som er godkjent av selskapet gjør denne begrensede garantien ugyldig. Denne garantien gjelder ikke dersom maskinens kjølesystem er modifisert med en kondensator, varmegjenvinningsenhet, eller deler og sammenstillinger som avviker fra dem som produseres av selskapet, med mindre selskapet godkjenner disse endringene for bestemte steder gjennom skriftlig samtykke. ANSVARSBEGRENSNINGER De foregående ledd har fastsatt det eksklusive rettsmiddel for alle krav basert på svikt eller feil knyttet til solgte produkter eller tjenester herunder, uansett om svikt eller feil oppstår før eller i løpet av garantiperioden, og uansett om et krav som er lagt fram er basert på kontrakt, erstatning, garanti, tort og svie (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar, lovbestemmelser, felles lov eller på annen måte, og selskapet, dets ansatte og agenter er ikke ansvarlig for eventuelle krav knyttet til personskader eller skader som konsekvens eller tap som måtte ha blitt påført, og det uansett årsak. Ved utløpet av garantiperioden vil ethvert slikt ansvar opphøre. DE GARANTIENE SOM ER NEVNT OVERFOR ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN DE NÅ MÅTTE FINNES I SKRIFTLIG, MUNTLIG, INDIREKTE ELLER LOVBESTEMT FORM. INGEN GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL GJELDER. SELSKAPET GARANTERER IKKE FOR NOEN PRODUKTER ELLER TJENESTER LEVERT AV ANDRE. 1-2 Delnummer /13

7 Seksjon 1 Generell informasjon Rettslige midler Selskapets ansvar for brudd på garantien er begrenset til følgende: (i) reparasjon eller utskifting av maskinen som forpliktelsen er basert på, eller med hensyn til tjenester, gjentatt ytelse av tjenestene, eller (ii) gjennom et valg selskapet tar, tilbakebetaling av beløpet som betales for maskinen eller tjenestene. Eventuelle brudd selskapet måtte ha vært ansvarlig for med hensyn til et element eller en enhet av utstyr eller tjenester skal anses som en overtredelse kun med hensyn til dette elementet, evt. enheten eller tjenesten. GARANTIKRAV-PROSEDYRE Kunden skal være ansvarlig for å: Straks overfor selskapets autoriserte agent sende utstyrets serienummer og forklare hva problemet går ut på. Å sjekke ut problemet er fabrikkens ansvar. Samarbeide med serviceavdelingen, slik at garantiservicen kan fullføres i løpet av normal arbeidstid. For å sikre rask og kontinuerlig garantiservice, må garantiregistreringskortet fylles ut og sendes til selskapet innen fem (5) dager fra installasjonsdato. GJELDENDE LOV For utstyr, produkter og tjenester som selges i USA, skal denne begrensede garantien reguleres av lovgivningen i staten Delaware, USA, med unntak av deres prinsipper for lovstrid. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er herved unntatt i sin helhet fra å gjelde for denne begrensede garantien. Delnummer /13 1-3

8 Generell informasjon Seksjon 1 Spesifikasjoner DIMENSJONER B C A Planvisning H D E I J F Riss G Sidevisning A 66 cm (26,00") C 181 cm (71,19") E 153 cm (60,25") G 83 cm (32,82") I 92 cm (36,15") B 83 cm (32,82") D 166 cm (65,19") F 66 cm (26,00") H 191 cm (75,07") J 99 cm (39,09") KAPASITET & VEKT! Advarsel For å unngå ustabilitet, må installasjonsområdet kunne bære vekten av utstyret og en full beholder med is. I tillegg må utstyret være i vater i retningene side til side og front til bakside. MB-8-1PP Iskapasitet HP Nedre kabinett (skap) Ismaskin 1/5 141 kg (310 lbs)/24 t Lagring i beholder 14 kg (30 lbs) 1/2 Fylling med kuldemedium R ,7 g (4,75 oz.) R g (3,17 oz.) Maks. Belastning på produktets beholder 9 kg (19,8 lbs) Transportvekt Tomvekt Fullvekt 275 kg (606 lbs) Pakket i kasse 223 kg (492 lbs) Upakket ingen is/produkt 298 kg (656 lbs) Med is/produkt 1-4 Delnummer /13

9 Seksjon 1 Generell informasjon LEVERING AV PRODUKT PLASSERING Plasseringen som velges for Blend-In-Cup Beverage System må oppfylle følgende kriterier: Lufttemperaturen må være minst 4 C (40 F), men må ikke overskride 32 C (90 F), klimaklasse 4. Plasseringen må ikke være i nærheten av varmegenererende utstyr eller i direkte sollys og utstyret må beskyttes mot vær og vind. Temperatur på alminnelig eller avkjølt inntaksvann min./maks. = 4 C/32 C (40 F/90 F) Bruk alltid den vannledningen som følger med når du installerer dette apparatet. Bruk aldri en gammel tilførselsledning. Sjekk hvorvidt gulvet på stedet der installeringen skal skje er innenfor en planhet på 1,3 cm (1/2") i retningene foran og bak, og fra side til side. Hold området rundt utstyret fritt for brennbart materiale.! Advarsel Karbondioksid (CO 2 ) fortrenger oksygen. Eksponering for en høy konsentrasjon av CO 2 -gass fører til skjelving, som raskt følges av tap av bevissthet og kvelning. Hvis det er mistanke om CO 2 -gasslekkasje, spesielt i et lite område, ventiler umiddelbart området før du reparerer lekkasjen. CO 2 -transporteringsrør og -pumper må ikke installeres i et lukket rom. Et lukket rom kan være en kjøler eller lite rom eller skap. Dette kan omfatte matbutikker med selvbetjente kjølere med glassdører. Hvis du har mistanke om at CO 2 er i ferd med å konsentreres i et område, må ventilering av B-I-B-pumper og/eller CO 2 -skjermer brukes. Varme for avvisning Modell R-290 ISMASKIN Varme for avvisning BTU/t Det single & doble underskapet (kabinett 1) 2100 Ismaskinen (kabinett 2) 5150 Akseptabelt temperaturområde for innkommende vann er fra 4 C (40 F) til 32 C (90 F). Optimalt spenn i temperatur er fra 7 C (45 F) til 10 C (50 F) (mål 10 C [50 F], resultater basert på 21 C [70 F)] lufttemperatur). Lufttemperatur/ Vanntemperatur 21 /10 C (70 /50 F) 32 /21 C (90 /70 F) 38 /43 C (100 /110 F) Isproduksjon 24-timers isproduksjon (lbs) 218 kg (482) 170 kg (375) 124 kg (273) kwh/100 lbs BEMERK: Hvis det brukes avkjølt vann, avhengig av temperaturen på det innkommende vannet, kan bruk av en kjøler forårsake en økning i iskapasitet til mellom 23 kg (50 lbs) og 57 kg (125 lbs) per dag. NA NA NA Klaringer Øverst 46 cm (18") På sidene 15 cm (6") På baksiden 15 cm (6") Framme 76 cm (30")! Advarsel Blokker ikke ventilasjonsåpninger eller andre åpninger. Delnummer /13 1-5

10 Generell informasjon Seksjon 1 DET ELEKTRISKE! Advarsel All kabling skal oppfylle lokale, statlige og nasjonale forskrifter. Minimum kretskapasitet Minimum kretsampasitet brukes til å hjelpe til med å velge ledningsstørrelse for strømforsyningen. (Minimum kretsampasitet er ikke Blend-In-Cup Beverage Systems løpende amp-belastning.) Ledningens størrelse er også avhengig av plassering, materialer, lengde, etc., så dette er en sak som må avgjøres av en autorisert elektriker. Elektriske krav Jfr. Blend-In-Cup Beverage Systems modell-/seriemerking for spenning/strømstyrke-spesifikasjoner.! Forsiktig Ha utstyret i drift bare på grunnlag av den type elektrisitet som er angitt på spesifikasjonsmerkingen. Spenning Standardspenning er 230VAC-50Hz. En egnet elektrisk krets er nødvendig, strømledningen er utstyrt med alle enheter. Noen modeller er tilgjengelige i ulike spenninger og kan være utstyrt med en annen plugg, for detaljer om hver modell skal du alltid forholde deg til merkingen med serienummeret på for å verifisere elektriske data. Minimum strømkretsens strømstyrkediagram Viktig På grunn av kontinuerlig forbedring, er denne informasjonen ment som referanse. Vennligst forhold deg til merkingen med serienummeret på for å få bekreftet elektriske data. Informasjonen som merkingen med serienummeret på gir, er overordnet den informasjonen som finnes på denne siden. Modellnummer MB-8-1PP Dobbel spindel Spenning/ syklus/ kjølemedium /50/1 R290 Amps totalt Bryterstørrelse maks. 6,4 20A Instruksjoner vedr. jording! Advarsel Maskinen må være jordet i samsvar med nasjonale og lokale retningslinjer. Dette apparatet må jordes. I tilfelle funksjonssvikt eller sammenbrudd gir jording en minste motstands vei for elektrisk strøm for å redusere risikoen for elektrisk støt. Dette apparatet er utstyrt med en ledning med jordleder og jordet støpsel. Pluggen må settes i et egnet strømuttak som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.! Advarsel Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende: a. Les alle instruksjonene før du bruker apparatet. b. For å redusere risikoen for skader, er tett tilsyn nødvendig når et apparat brukes i nærheten av barn. c. Ta ikke på bevegelige deler. d. Bruk bare tilbehør som anbefales eller selges av produsenten. e. Må ikke brukes utendørs. f. For et snor-tilkoblet apparat, må følgende være inkludert: Koble ikke ut ved å dra i ledningen. Ta tak i støpselet, ikke i kabelen, for å koble fra apparatet. Koble fra kontakten når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring eller vedlikehold. Ikke bruk apparatet med en skadet ledning eller støpsel, eller etter at apparatet ikke har fungert eller er sluppet ned eller har kommet til skade på noen måte. Kontakt nærmeste autoriserte servicested for undersøkelse, reparasjon eller elektrisk eller mekanisk justering. g. Følg gjeldende prosedyrer for nedstengning av elektrisk utstyr osv. før arbeid på utstyret. h. Koble apparatet kun til en jordet stikkontakt. Vennligst se Instruksjoner vedr. jording. 1-6 Delnummer /13

11 Seksjon 1 Generell informasjon LUFT/CO 2, INNTAK AV ALMINNELIG & AVKJØLT VANN SYSTEMTRYKK Alminnelig & avkjølt vann Viktig Krever at trykkmåling foretas kun når skyllevann spruter ut (flyteforhold) i et blender-kammer. Avkjølt vann INN Avløp UT Luft/CO 2 INN Alminnelig vann INN Tilførselstrykket for alminnelig vann må være i stand til kontinuerlig forsyning på minimum 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) under rennende forhold. Hvis en separat vannkilde til avkjølt vann benyttes, må det avkjølte forsyningstrykket være minimum 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) under forhold uten flyt. Viktig Vanntrykket påvirker rengjøringen av blender-området, en vannbooster kan være nødvendig dersom trykket er for lavt.! Advarsel Får kun kobles til drikkevannsforsyning. Bruk den medfølgende 0,95 cm (3/8") panel-monterte slangepiggen og 1,8 m (6') drikkevare-slangen for å koble de(n) merkede korpus-koblingen(e) på baksiden av enheten for hver tilførsels-tilkobling. Ikke foreta noen tilkobling til tilførsel av varmtvann. Kontroller at alle varmtvannsrestriktorer som er installert pga. annet utstyr fungerer. (Sjekk ventiler på vannkraner, oppvaskmaskin, etc.) Installer en sperreventil for vann i vannlinjen på baksiden av maskinen. Isoler vann-inntaksledningene for å unngå kondens. Hardt vann I områder der vannet er svært konsentrert med mineraler i vannet bør det testes av en vannbehandlings-spesialist, og anbefalinger fra spesialist om filtrering og/eller -behandling bør følges. Luft/CO 2 Viktig Krever at trykkmåling foretas bare når et produkts pumpe aktiveres (en produktpumpe under strømningsforhold). Forsyningsevnen må være minst 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) under rennende forhold, målt på enheten luft-/co 2 - regulator. Se Hvordan sjekke luft-/co2 -trykk på side 5-4. Tilførselen til enheten får ikke overstige 345 / 552 kpa (3,45 / 5,52 bar, 50 / 80 psi) maksimum under forhold uten strømning. AVLØPSKOBLINGER Koble den medfølgende 1"ID -slangen til slange- (pigg-)brodd-tilkoblingen på maskinen. Avløpsrør må ha et 2,5 cm fall per meter løp (1,5 tommers per 5 føtter), og må ikke skape feller. Sluket må være stort nok til å romme drenering fra alle avløp. En luftspalte er inkludert i utformingen av maskinen for å forebygge tilbakestrømming. Rør legges i hht. lokale forskrifter. Delnummer /13 1-7

12 Generell informasjon Seksjon 1 DENNE SIDEN ER BLANK MED HENSIKT 1-8 Delnummer /13

13 Seksjon 2 Installerings-instruksjoner Installasjon trinn for trinn Disse instruksjonene er ment å skulle assistere en kvalifisert installatør. Kontakt din Manitowoc Foodservice serviceagent eller ring Manitowoc Foodservice for informasjon om start-uptjenester. Viktig Unnlatelse av å følge disse retningslinjene for installering vil kunne påvirke garantidekningen. FØR-INSTALLASJONS- SJEKKLISTE Oppbevar produktposene i en kjøler i minst 24 timer før installasjon. Eventuelle skader bør bemerkes og rapporteres til leverandøren (forsyneren av tilførsler til utstyret) umiddelbart. Sjekk den nedre delen av enheten for å være sikker på at hjulene ikke er bøyd. Inspiser nedkjølings-pakken, samt kassen som omgir kompressorrommet. Forsikre deg om at linjene er sikre og at sokkelen fortsatt er intakt. Inspiser installasjonens plassering bak BIC for stikkontakt-plassering, CO 2, vannslangekoblinger og utkobling. Sjekk spenningen ved utløpet beregnet på BIC. Overprøv gulvet på installeringsstedet og hvorvidt gulvet er innenfor 1,3 cm (1/2") av nivået foran og bakover, side til side og hvorvidt alle hjul berører gulvet.! Advarsel Dette apparatets masse vil gjøre det mulig for det å flyttes ukontrollert på et skrånende underlag. Adekvate tiltak må treffes for å hindre ukontrollert bevegelse til alle tider. Ta løs sidepanelene fra enheten for å foreta styringsbrett-tilkoblinger, samt for å gjøre luft/co 2 og vannregulator-målere tilgjengelig. Sjekk at styringsbrettets kontakter er sikre og ikke vibrerer løse under transport. Fjern toppanelet i stål. Sjekk at det svarte rennedekselet sitter trygt på rennen. Ismaskinen vil ikke fungere skikkelig hvis den er malplassert. Kontroller at begge mikrobryterne er i på linje med motoren over blenderne. Delnummer /13 2-1

14 Installerings-instruksjoner Seksjon 2 TILKOBLINGER Vann Avkjølt vann INN Avløp UT Luft/ CO2 INN Alminnelig vann INN Viktig La det være nok småkull i vannet/co 2 /avløpsrørene for å gjøre tilgang til baksiden av maskinen mulig uten å måtte koble fra rørene. 1. Koble vannledninger for alminnelig og avkjølt (hvis det brukes) vann, koblinger som raskt kan kobles fra og sjekk at vannregulatorene er stilt inn på 241 kpa (2,41 bar, 35 psi). Regulatoren for alminnelig vann er plassert på venstre side av enheten og regulator for avkjølt vann er plassert på toppen på baksiden. Endelige innstillinger mens vannet strømmer gjennom vil bli gjort når enheten er i drift. Se Igangkjøring og rengjøring på side 2-3. Luft/CO 2 2. Koble til røret med luft/co 2 et rør med kobling som raskt kan kobles fra. Sjekk luft/co 2 regulator på venstre side av enheten er stilt inn på 241 kpa (2,41 bar, 35 psi). Endelige innstillinger mens vannet strømmer gjennom vil bli gjort når enheten er i drift. Viktig Regulatorer er fabrikkinnstilte, men må sjekkes og eventuelt justeres under rennende forhold når enheten er i drift. 3. Bekreft riktig retning for vann og luft/co 2 -koblingene. 4. Kveil opp overskytende slange og sikre ved hjelp av stropper. Avløp 5. Før dreneringsledningen (minimum 1" ID) til avløpet, idet du opprettholden et 51 mm (2") luftmellomrom. Tilpass gjennom å kappe til riktig lengde hvis nødvendig (ikke la det være looper i avløpet). Se Avløpskoblinger på side 1-7. Det elektriske 6. Hvis alle elektriske krav og krav til jording er fulgt (Se Det elektriske på side 1-6 & Se Instruksjoner vedr. jording på side 1-6) gå videre til å sette støpselet fra BIC inn i stikkontakten. 7. Slå strøm- og kompressor-brytere på venstre side av enheten og på baksiden over i PÅ-stilling. 8. Berøringsskjermen bør nå begynne å livne til og informere brukeren om å utføre Sone 2 & 3-rengjøring før enheten kan settes i drift. Viktig Ikke tilfør maskinen noe produkt før rengjøring og desinfisering er fullført. INSTALLERINGSSJEKKLISTE Gå gjennom og les før du går videre til igangsetting og rengjøring. Er alt av innvendig emballasje tatt bort? Er alle koblinger foretatt hva angår strøm, vann og CO 2? Finnes det ordentlig klaring rundt maskinen for luftsirkulasjon? Er maskinen jordet/er polariteten riktig? Er maskinen installert på et sted der innkommende vanntemperatur vil holde seg innenfor et område på mellom 4 C og 32 C (40 F og 90 F)? Er regulatorene stilt inn på 241 kpa (2,41 bar, 35 psi)? Er blenderdøren(e)s sensorstilling(er) sjekket? Er kompressor- og strømbrytere slått over i ON- (på-)posisjon? 2-2 Delnummer /13

15 Seksjon 2 Installerings-instruksjoner IGANGKJØRING OG RENGJØRING 1. Rens og desinfiser Blend-In-Cup-maskinen ved å følge instruksjonene på skjermen. Etikett 2. Føy til etiketter på produkthyller, sett etiketter på riktig sted. 3. Plasser etiketter også andre steder på enheten dersom dette er nødvendig. Programvare 4. Last oppskrifter Se Lasting av oppskrifter på side Sjekk at riktige drinker og smaker er tilgjengelige. Rengjøring av berøringsskjermen Se Ukentlig rengjøring - sone 2 på side 4-8, Månedlig rengjøring - sone 3 på side Ved å gjøre dette, vil følgende være gjennomført: A. Alle drikkevareledninger, ismaskin, dispenserområde, samt blenderens kamre, vil være renset og desinfisert. B. Vann renner gjennom avløpet for å få bekreftet hvorvidt avløpet er i orden. C. Produktposer som hentes fra en såk. walk-in-kjøler, installert i produkthyller og plassert inn i deres respektive plassering i kabinettet. Se Prosedyre for å legge inn produktpose på side 3-14 & Tildeling av smaker på side D. Alle produktlinjer er primet og klar til bruk. BEMERK: Renseprosessen er et ideell tidspunkt for å få sjekket trykkregulator-innstillinger under rennende forhold. E. Få bekreftet at regulatoren - kontrollventilen - for rent vann er stilt inn som den skal under rengjøring av blendings-kammeret. Kontrollventilen skal opprettholde 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) under rennende forhold. F. Få bekreftet at luft-/co 2 regulatoren - kontrollventilen - er stilt inn som den skal under rengjøring av produktledningen. Kontrollventilen skal opprettholde 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) under rennende forhold. BEMERK: Regulatoren for kjølt vann må være stilt inn på minimum 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) uten strømningsforhold. Skjerm med valg av drikkevarer (Utvalget av drikker vil variere, avhengig av opplastet oppskrifts-fil) Kalibrer Viktig La kabinettet (skapet) nå en driftstemperatur på 2 C - 3 C (36 F - 38 F) før kalibrering. Kalibreringen vil bli unøyaktig hvis den utføres i en temperatur som ligger over de overfor angitte driftstemperaturene. 6. Kalibrering av produktet kan utføres så snart driftstemperatur er nådd. Se Kalibrerings-prosedyre på side 3-11 for kalibreringsprosedyren trinn for trinn. Etter at prosedyren er fullført, er Blend-In-Cup-maskinen klar til bruk. 7. Sett platene øverst og på sidene på plass igjen. 8. Skyv BIC på plass. 9. Kontroller at enheten er i vater og legg inn et mellomlegg om nødvendig. DEMONSTRER 1. Demonstrer idet du bruker grensesnittet. Se Berøringsskjerm på side Demonstrer hvordan du lager en drikke. Se Drikkevaretilberedelsesprosedyre på side Demonstrer organiserer-menyens alternativer, idet du bruker standard-passord. (Passordet kan endres.) Se Manager-meny-skjerm på side Angi dato og klokkeslett for å aktivere garantien. 5. Fyll ut igangkjørings-skjema, undertegn, og få butikksjefen til å undertegne skjemaet. (Faks skjemaet til nummeret som er angitt på skjemaet) Delnummer /13 2-3

16 Installerings-instruksjoner Seksjon 2 ETTER-INSTALLERINGS-SJEKKLISTE Har maskinen blitt skikkelig desinfisert? Har hver enkelt smak blitt installert og primet? Er regulatorene - kontrollventilene - for luft/co 2 og alminnelig vann stilt korrekt inn under rennende forhold? Går maskinen i syklus PÅ/AV når det gjelder temperaturkontroll? Er eieren/den driftsansvarlige instruert i vedlikehold? Har eieren/den driftsansvarlige fylt ut garantiregistreringskortet? 2-4 Delnummer /13

17 Seksjon 3 Drift Identifikasjon av komponenter Kopp-dispensere Berøringsskjerm Målere for alminnelig vann & CO 2 -regulator USB-port Strømbryter Produktbeholdere Blenderstasjons-dører Produkt-avløpsområde Dør for pisket krem (valgfritt) Skinne og skillevegger til saftsirup (valgfritt) Brett til å dra ut Kabinett-dør (Kan konfigureres for høyre- eller venstrehendte) Driftssekvens ALMINNELIG DRIFT Drikkevareutvalgs-skjermen vises etter oppstart av enheten. Brukeren trykker på en av drikketype-knappene på drikkeutvalgs-skjermen, og smaksalternativene vises. Når en smak er valgt, kommer størrelses-skjermen opp. Se Drikkevare-tilberedelsesprosedyre på side 3-6. Neste drikktilberedelses-sekvens starter. Hvis tillegg kreves for drikken, vil brukeren bli bedt om det. Her, alt etter størrelsen på den drikken som er valgt og når prosessen ble satt i gang gjennom berøringsskjermen, leverer maskinen produktet og isen opp i koppen i dispense-området. Koppen plasseres deretter i et blendekammer som er tilgjengelig. Med blenderkammerdør stengt og etter at START MIXER (START BLENDER) er valgt på berøringsskjermen, blender maskinen drikken på korrekt tid og på rett blenderhastighet. Hvis tillegg kreves for drikken etter blending, vil brukeren bli bedt om det. Etter at drikken er tatt ut og brukeren lukker blendingskammerdøren, settes automatisk skylling av blenderen i gang. Drikkevareutvalgs-skjermen kommer opp igjen. Standard temperaturkontrollinnstilling 2 C (36 F) innstillingspunkt 1 C (2 F) differensiale Programvarestyrt Delnummer /13 3-1

18 Drift Seksjon 3 ISPRODUKSJON MB-8-1PP Ismaskin- brytere Måler for avkjølt vann Kompressorbryter Strømbryter Drift Ismaskinen vil ikke starte før: A. Kompressorens vippebryter er flyttet til PÅ. B. Isen ikke kommer i kontakt med beholderens nivåsensor. C. Vannbeholderen er full av vann. Med strøm tilført og kompressorens vippebryter i posisjonen PÅ, starter utstyrets motor og kjølesystem. Flottørventilen styrer vanninntaksventilen og vannstanden. Fryse-syklusen avsluttes når isen kommer i kontakt med isbeholderens nivåsensor. BEMERK: Ice maskiner bruker en navar (stang) for å fjerne is fra fordamperen. Sporadiske lyder (oppsprekkings-, poppeeller surklelyder) er en normal del av isproduksjonsprosessen. Enhetens bakre side 3-2 Delnummer /13

19 Seksjon 3 Drift Berøringsskjerm Easy ToUCH -skjermen har fire valg. Den ene er for drikketilberedelses-prosedyren: Drikkeutvalget vises på skjermen som standard ved oppstart. Manager-menyen er for tilgang til maskinens innstillinger. Inventar er for produktinformasjon og Rengjøring er for rutinemessig vedlikehold av maskinen. DRIKKEUTVALGS-SKJERM Drikkeutvalgs-skjermen vises ved oppstart (unntatt der det er rengjørings-/desinfeksjons-begrensninger er overskredet, og i dette tilfellet er det Rengjøring som vises). Se Vedlikehold på side 4-1 for Daglig, Ukentlig og Månedlig rengjøring/desinfisering. Drikkeutvalgsskjermens primære funksjon er å tilby valg av drink å lage eller å få adgang til hovedmenyen. Dyse- og kabinetttemperaturer Påminnelser om rengjøring Drikkevare-kategorier Skylleknapp(er) Gå til hovedmeny-skjermbildet Hvordan få tilgang Drikkeutvalgs-skjermen vises som standard med mindre rengjøring er nødvendig. Denne skjermen kan også nås via hovedmenyens bok-ikon. Beskrivelse av ikonknapp NOZZLE og CABINET (DYSE- og KABINETT-) temperaturer Viser gjeldende temperatur for utporsjonerings-punktdysen og kjølekabinettet. Måleenhet kan endres i managermenyen. Drikkevare-kategorier De viktigste produktkategoriene vises fra venstre mot høyre på drikkeutvalgs-skjermen. Å berøre en kategori vil vise drikkens smaksalternativer som er tilgjengelige for den aktuelle kategorien. BEMERK: De tilgjengelige drikkevare-valgene kan variere avhengig av hvilken oppskrift som er lagt inn. Hovedmeny-pil Navigerer til hovedmenyen. (Se Hovedmeny-skjerm på side 3-8) Påminnelser om rengjøring Viser gjenværende tid i dager til ZONE 2 (sone 2) - ukentlig - og ZONE 3* (sone 3*) - månedlig - rengjøring er nødvendig. * Hvis utstyrt med denne funksjonen. Skylleknapp Trykk for å skylle venstre eller høyre blenderkamre. Blendekammer-døren(e) må være lukket. Delnummer /13 3-3

20 Drift Seksjon 3 SMAKSUTVALGS-SKJERM Smaksutvalgs-skjermen vises etter at et drikkevalg er foretatt. Smaksalternativene vil variere avhengig av hvilke oppskrifter som er konfigurert på enheten. Denne skjermens primære funksjon er å velge en smak for en drikk. Aktuelle dyse- og kabinett- temperaturer Påminnelser om rengjøring * Drikkevaresmaks-knapper Skylleknapp(er) Gå én skjerm tilbake Hvordan få tilgang Smaksutvalgs-skjermen vises etter at en har valgt en drikkevare fra drikkevareutvalgs-skjermen. Beskrivelse av ikonknapp NOZZLE og CABINET (DYSE- og KABINETT-) temperaturer Viser gjeldende temperatur for utporsjonerings-punktdysen og kjølekabinettet. Måleenhet kan endres i managermenyen. Drikkevaresmaks-knapper Smaksvalg for den typen drikk som er valgt. - Gul kant Hvis noen av drikkens ingredienser snart utløper, har yoghurten utløpt, eller det er mindre enn 10% igjen i produktposen. Sjekk produktinventar-skjermen for nøyaktig mengde av produktet som er igjen. (Se Produkt inventarskjerm på side 3-13) - Rød kant Produktet utløpt, smaksutvalg utilgjengelig. Produktposen vil måtte skiftes ut. (Se Prosedyre for å legge inn produktpose på side 3-14) BEMERK: De tilgjengelige drikkevare-valgene kan variere avhengig av hvilken oppskrift som er lagt inn. Retur-pil Navigerer til forrige drikkeutvalgs-skjerm. (Se Drikkeutvalgs-skjerm på side 3-3) Påminnelser om rengjøring Viser gjenværende tid i dager til ZONE 2 (sone 2) - ukentlig - og ZONE 3* (sone 3*) - månedlig - rengjøring er nødvendig. * Hvis utstyrt med denne funksjonen. Skylleknapp Trykk for å skylle venstre eller høyre blenderkamre. Blendekammer-døren(e) må være lukket. 3-4 Delnummer /13

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer