Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner"

Transkript

1 Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å se den mest aktuelle manualen: Ledende når det gjelder dispensere til is og drikkevarer Delnummer /13

2 Merknader ang. sikkerhet Mens du arbeider med Manitowoc-utstyr, sørg for å følge nøye med på overholdelse av sikkerhetsinformasjonen i denne brukermanualen. Å ignorere merknadene kan føre til alvorlig personskade og/eller skade på utstyret. Gjennom denne manualen vil du se følgende typer meddelelser vedr. sikkerhet:! Advarsel Tekst i en advarsels-boks gjør deg oppmerksom på en situasjon som potensielt vil kunne medføre personskade. Sørg for å lese advarselen nøye før du fortsetter, og å arbeide på en omhyggelig måte.! Forsiktig Tekst i en forsiktig!-boks varsler deg om en situasjon hvor du vil kunne komme til å skade utstyret. Sørg for å ha lest Forsiktig!-uttalelsen før du går videre, og vær varsom i arbeidet. Prosessuelle merknader Mens du arbeider med Manitowoc-utstyr, sørg for å ha lest de prosessuelle merknadene i denne brukermanualen. Disse merknadene gir deg nyttig informasjon som kan hjelpe deg mens du arbeider. Gjennom denne manualen vil du se følgende typer meddelelser vedr. prosessuelle merknader: Les dette før du fortsetter:! Forsiktig Riktig installasjon, pleie og vedlikehold er avgjørende for maksimal ytelse og problemfri drift av ditt Manitowocutstyr. Les og forstå denne manualen. Den inneholder verdifulle opplysninger vedr. pleie og vedlikehold. Hvis du støter på problemer som ikke dekkes av denne manualen, gå da ikke videre på egen hånd, men ta kontakt med Manitowoc. Vi vil gjerne gi assistanse. Viktig Rutinemessige justeringer og vedlikeholdsprosedyrer som er beskrevet i denne manualen er ikke dekket av garantien.! Advarsel POTENSIALE FOR PERSONSKADER Ikke bruk utstyr som har blitt misbrukt, mishandlet, neglisjert, skadet eller endret/modifisert i forhold til de originalproduserte spesifikasjonene. BEMERK: TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Viktig Tekst i en viktig!-boks gir deg informasjon som kan hjelpe deg å utføre en prosedyre mer effektivt. Ser du bort fra denne informasjonen, vil ikke det føre til skade på person eller utstyr, men det kan sinke deg mens du arbeider. BEMERK: Tekst som er markert som en bemerk gir deg enkel, men nyttig, ekstrainformasjon om prosedyren du utfører. Vi forbeholder oss retten til å foreta produktforbedringer når som helst. Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

3 Innholdstabell Seksjon 1 Generell informasjon Seksjon 2 Installerings-instruksjoner Les denne manualen Om Blend-In-Cup Inspeksjon av enheten Modellnumre Plassering av serienummer Garantiinformasjon Hvem omfattes Ansvarsbegrensninger Garantikrav-prosedyre Gjeldende lov Spesifikasjoner Dimensjoner Kapasitet & vekt Levering av produkt plassering R-290 Ismaskin Det elektriske Luft/CO 2, inntak av alminnelig & avkjølt vann Systemtrykk Avløpskoblinger Installasjon trinn for trinn Før-installasjons- sjekkliste Tilkoblinger Installeringssjekkliste Igangkjøring og rengjøring Demonstrer Etter-installerings-sjekkliste Seksjon 3 Drift Identifikasjon av komponenter Driftssekvens Alminnelig drift Isproduksjon Berøringsskjerm Drikkeutvalgs-skjerm Smaksutvalgs-skjerm Størrelses-skjerm Hovedmeny-skjerm Manager-meny-skjerm Kalibrerings-prosedyre Produkt inventarskjerm Rengjørings-skjerm Andre operasjoner Lasting av oppskrifter Anbefalte kopper Delnummer /13 1

4 Innholdstabell (forts.) Seksjon 4 Vedlikehold Generelt vedlikehold Vedlikehold av dørpakning Vedlikehold av avløp - Innsiden av nedre kabinett Kjøledeler Rustfritt stål rengjøring & stell Dører/Hengsler Forebygging av viftespole- korrosjon Rengjøringssett Daglig rengjøring - sone Samle sammen følgende tilbehør Rengjøring & desinfisering av blendere/avløpsområde Ukentlig rengjøring - sone Samle sammen følgende tilbehør Desinfisering & rengjøring av produktledning Desinfisering av isbeholder & vanndyser (valgfritt) Rengjøring & desinfisering av blendere/avløpsområde Rengjøring av renner (valgfritt) Månedlig rengjøring - sone Samle sammen følgende tilbehør Rengjøring & desinfisering av ismaskin Andre månedlige oppgave Halvårligavkalking - sone Slå PÅ avkalking Samle sammen følgende tilbehør Avkalking, rengjøring & desinfisering av ismaskin/beholder Slå AV avkalking Produktsporgjennom skylling Samle sammen følgende tilbehør Årlig planlagt vedlikehold Seksjon 5 Før du ringer etter service Sjekkliste før du ringer etter service Prosedyre for å rense blokkert spor Hvordan sjekke luft-/co 2 -trykk Hvordan sjekke trykk for alminnelig vann Delnummer /13

5 Seksjon 1 Generell informasjon Les denne manualen Manitowoc Beverage Systems har utviklet denne håndboken som en referanseguide for eier/driftsansvarlig og installatør av dette utstyret. Vennligst les denne håndboken før installasjon eller drift av maskinen. En kvalifisert servicetekniker må utføre installasjon og oppstart av dette utstyret. Rådfør deg Seksjon 5 med denne håndboken for assistanse. Hvis du ikke klarer å løse problemet, vennligst ring dinserviceagent eller distributør. Ha alltid modell- og serienummer klare når du ringer. Din serviceagent Serviceagentens telefonnummer Din lokale distributør Distributørens telefonnummer Modellnummer Serienummer Installasjonsdato Om Blend-In-Cup Blend-In-Cup drikkevare-system er en selvstendig avgiverenhet som gjør at den som bruker den kan lage seg smakskombinasjoner av blendede og ikke-blendede drinker. Det holder produktets smakstilsetning i et nedkjølt underkabinett som man kan gripe inn i, har en nedkjølt isproduseringsmaskin og omfatter en eller to blande-moduler. Den som bruker utstyret styrer og åpner enheten ved hjelp av en tent berøringsskjerm. Ikonene på drikkevare-skjermbildene for valg representerer de primære smakskombinasjonene for drikkevarer. Det er flere drikkestørrelse-alternativer. Menyendringer og tilføyelser lastes opp ved hjelp av en USBmasselagringsenhet og menytilkoblet programvareplattform. Instruksjonene på skjermen omfatter dessuten brukerprosedyrer for rengjøring/desinfisering, sjekking av inventar, utskifting av produktposer, valg av drikkestørrelser og manuell tilberedning av drikkevarer. Sjefer og teknikere har tilgang til meny/programvare-oppdateringer, diagnostikk og andre service-skjermer. Inspeksjon av enheten Undersøk enheten grundig ved levering. Si med en gang fra om evt. skader som har oppstått under transport til leveransetransportør. Be om en skriftlig inspeksjonsrapport fra en inspektør som behandler reklamasjoner for å kunne dokumentere nødvendige krav. Se Før-installasjons- sjekkliste på side 2-1.! Advarsel Skad ikke kjølekretsen idet du installerer, utfører vedlikehold eller service på enheten.! Advarsel Ikke bruk utstyr som har blitt misbrukt, mishandlet, neglisjert, skadet eller endret/modifisert i forhold til de originalproduserte spesifikasjonene. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Modellnumre Denne håndboken dekker følgende modeller: Blend-In-Cup drikkevaresystemer MB-8-1PP Plassering av serienummer Blend-In-Cup-drikkevaresystemets serienummer er plassert på serienummer-merket festet til midten av nedre bakpanel. Et annet serienummer-merket er plassert på høyre side av maskinen. Prøve Serie-etikett Delnummer /13 1-1

6 Generell informasjon Seksjon 1 Garantiinformasjon Kontakt din lokale serviceagent eller representant ang. vilkår og betingelser som gjelder for garantien. Garantien utelukker uttrykkelig alle generelle justeringer, rengjøring, tilbehør og tilhørende tjenester. Garantikortet må sendes inn for å kunne aktivere garantien for dette utstyret. Hvis et garantikort ikke blir sendt inn, begynner garantiperioden når utstyret forlater Manitowoc Beverage Systems-fabrikken. Intet utstyr kan returneres til Manitowoc Beverage Systems uten en skriftlig Return Materials Authorization (RMA) - dvs. en autorisasjon ang. returmaterialer. Utstyr som leveres uten en RMA vil bli avvist hos Manitowoc Beverage Systems, og vil bli returnert til avsenderen på avsenders regning. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler for returneringsprosedyrer. En komplett forklaring av den begrensede garantien for Multiplex Blended ismaskiner finner du i garantierklæringen som fulgte med enheten. HVEM OMFATTES Denne begrensede garantien er bare relatert til den opprinnelige sluttbrukeren av produktet og kan ikke overføres. Utelukkelser fra dekning Denne garantien gjelder ikke følgende: Noen del eller sett av deler som har blitt endret, modifisert eller justert. Reparasjon eller utskifting av deler eller enheter som kreves på grunn av feil bruk, misbruk, dårlig vedlikehold eller lagring, uaktsomhet, endring, ulykke, bruk av inkompatible deler eller mangel på spesifisert vedlikehold. Normalt vedlikehold - inkludert, men ikke begrenset til - lyspærer, sikringer, beholdere, pakninger, LMS-ventiler eller produkt-klistremerker som brukes i enheten, O-ringer, behandling av interiør og eksteriør, smøring, avkalkning, knust glass, etc. Feilaktig eller uautorisert reparasjon. Feil forårsaket av feil eller uberegnelige spenninger. Eventuelle deler utsatt for skade utenfor vårt selskaps kontroll, eller skader på utstyr som har vært gjenstand for endring, misbruk eller feilaktig installasjon, uhell, skader under forsendelse, brann, flom, endringer knyttet til elektrisk strøm, samt andre farer eller naturkatastrofer som er utenfor selskapets kontroll. En hvilken som helst maskin som er installert og/eller vedlikeholdt i strid med de tekniske instruksjonene fra selskapet. En hvilken som helst maskin som i utgangspunktet ble installert mer enn fem år fra produksjonsdato ifølge serienummeret. Eventuelle produkter eller utstyr produsert eller solgt av selskapet når slike produkter eller kommersielt utstyr er installert eller brukes i en bolig eller ikke-kommersiell anvendelse. Installasjoner som ikke befinner seg innenfor gjeldende bygning eller innenfor brannforskrifter gjør denne begrensede garantien og ethvert ansvar eller forpliktelser knyttet til den ugyldig. Dette inkluderer skader, kostnader eller søksmål som følge av installasjon av hvilket som helst av selskapets utstyr i ikke-kommersiell anvendelse eller installasjon, hvor utstyret blir brukt til andre formål enn de utstyret er godkjent for av selskapet. Ethvert produkt som er renset uten å bruke et rengjøringsmiddel som er godkjent av selskapet gjør denne begrensede garantien ugyldig. Denne garantien gjelder ikke dersom maskinens kjølesystem er modifisert med en kondensator, varmegjenvinningsenhet, eller deler og sammenstillinger som avviker fra dem som produseres av selskapet, med mindre selskapet godkjenner disse endringene for bestemte steder gjennom skriftlig samtykke. ANSVARSBEGRENSNINGER De foregående ledd har fastsatt det eksklusive rettsmiddel for alle krav basert på svikt eller feil knyttet til solgte produkter eller tjenester herunder, uansett om svikt eller feil oppstår før eller i løpet av garantiperioden, og uansett om et krav som er lagt fram er basert på kontrakt, erstatning, garanti, tort og svie (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar, lovbestemmelser, felles lov eller på annen måte, og selskapet, dets ansatte og agenter er ikke ansvarlig for eventuelle krav knyttet til personskader eller skader som konsekvens eller tap som måtte ha blitt påført, og det uansett årsak. Ved utløpet av garantiperioden vil ethvert slikt ansvar opphøre. DE GARANTIENE SOM ER NEVNT OVERFOR ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN DE NÅ MÅTTE FINNES I SKRIFTLIG, MUNTLIG, INDIREKTE ELLER LOVBESTEMT FORM. INGEN GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL GJELDER. SELSKAPET GARANTERER IKKE FOR NOEN PRODUKTER ELLER TJENESTER LEVERT AV ANDRE. 1-2 Delnummer /13

7 Seksjon 1 Generell informasjon Rettslige midler Selskapets ansvar for brudd på garantien er begrenset til følgende: (i) reparasjon eller utskifting av maskinen som forpliktelsen er basert på, eller med hensyn til tjenester, gjentatt ytelse av tjenestene, eller (ii) gjennom et valg selskapet tar, tilbakebetaling av beløpet som betales for maskinen eller tjenestene. Eventuelle brudd selskapet måtte ha vært ansvarlig for med hensyn til et element eller en enhet av utstyr eller tjenester skal anses som en overtredelse kun med hensyn til dette elementet, evt. enheten eller tjenesten. GARANTIKRAV-PROSEDYRE Kunden skal være ansvarlig for å: Straks overfor selskapets autoriserte agent sende utstyrets serienummer og forklare hva problemet går ut på. Å sjekke ut problemet er fabrikkens ansvar. Samarbeide med serviceavdelingen, slik at garantiservicen kan fullføres i løpet av normal arbeidstid. For å sikre rask og kontinuerlig garantiservice, må garantiregistreringskortet fylles ut og sendes til selskapet innen fem (5) dager fra installasjonsdato. GJELDENDE LOV For utstyr, produkter og tjenester som selges i USA, skal denne begrensede garantien reguleres av lovgivningen i staten Delaware, USA, med unntak av deres prinsipper for lovstrid. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er herved unntatt i sin helhet fra å gjelde for denne begrensede garantien. Delnummer /13 1-3

8 Generell informasjon Seksjon 1 Spesifikasjoner DIMENSJONER B C A Planvisning H D E I J F Riss G Sidevisning A 66 cm (26,00") C 181 cm (71,19") E 153 cm (60,25") G 83 cm (32,82") I 92 cm (36,15") B 83 cm (32,82") D 166 cm (65,19") F 66 cm (26,00") H 191 cm (75,07") J 99 cm (39,09") KAPASITET & VEKT! Advarsel For å unngå ustabilitet, må installasjonsområdet kunne bære vekten av utstyret og en full beholder med is. I tillegg må utstyret være i vater i retningene side til side og front til bakside. MB-8-1PP Iskapasitet HP Nedre kabinett (skap) Ismaskin 1/5 141 kg (310 lbs)/24 t Lagring i beholder 14 kg (30 lbs) 1/2 Fylling med kuldemedium R ,7 g (4,75 oz.) R g (3,17 oz.) Maks. Belastning på produktets beholder 9 kg (19,8 lbs) Transportvekt Tomvekt Fullvekt 275 kg (606 lbs) Pakket i kasse 223 kg (492 lbs) Upakket ingen is/produkt 298 kg (656 lbs) Med is/produkt 1-4 Delnummer /13

9 Seksjon 1 Generell informasjon LEVERING AV PRODUKT PLASSERING Plasseringen som velges for Blend-In-Cup Beverage System må oppfylle følgende kriterier: Lufttemperaturen må være minst 4 C (40 F), men må ikke overskride 32 C (90 F), klimaklasse 4. Plasseringen må ikke være i nærheten av varmegenererende utstyr eller i direkte sollys og utstyret må beskyttes mot vær og vind. Temperatur på alminnelig eller avkjølt inntaksvann min./maks. = 4 C/32 C (40 F/90 F) Bruk alltid den vannledningen som følger med når du installerer dette apparatet. Bruk aldri en gammel tilførselsledning. Sjekk hvorvidt gulvet på stedet der installeringen skal skje er innenfor en planhet på 1,3 cm (1/2") i retningene foran og bak, og fra side til side. Hold området rundt utstyret fritt for brennbart materiale.! Advarsel Karbondioksid (CO 2 ) fortrenger oksygen. Eksponering for en høy konsentrasjon av CO 2 -gass fører til skjelving, som raskt følges av tap av bevissthet og kvelning. Hvis det er mistanke om CO 2 -gasslekkasje, spesielt i et lite område, ventiler umiddelbart området før du reparerer lekkasjen. CO 2 -transporteringsrør og -pumper må ikke installeres i et lukket rom. Et lukket rom kan være en kjøler eller lite rom eller skap. Dette kan omfatte matbutikker med selvbetjente kjølere med glassdører. Hvis du har mistanke om at CO 2 er i ferd med å konsentreres i et område, må ventilering av B-I-B-pumper og/eller CO 2 -skjermer brukes. Varme for avvisning Modell R-290 ISMASKIN Varme for avvisning BTU/t Det single & doble underskapet (kabinett 1) 2100 Ismaskinen (kabinett 2) 5150 Akseptabelt temperaturområde for innkommende vann er fra 4 C (40 F) til 32 C (90 F). Optimalt spenn i temperatur er fra 7 C (45 F) til 10 C (50 F) (mål 10 C [50 F], resultater basert på 21 C [70 F)] lufttemperatur). Lufttemperatur/ Vanntemperatur 21 /10 C (70 /50 F) 32 /21 C (90 /70 F) 38 /43 C (100 /110 F) Isproduksjon 24-timers isproduksjon (lbs) 218 kg (482) 170 kg (375) 124 kg (273) kwh/100 lbs BEMERK: Hvis det brukes avkjølt vann, avhengig av temperaturen på det innkommende vannet, kan bruk av en kjøler forårsake en økning i iskapasitet til mellom 23 kg (50 lbs) og 57 kg (125 lbs) per dag. NA NA NA Klaringer Øverst 46 cm (18") På sidene 15 cm (6") På baksiden 15 cm (6") Framme 76 cm (30")! Advarsel Blokker ikke ventilasjonsåpninger eller andre åpninger. Delnummer /13 1-5

10 Generell informasjon Seksjon 1 DET ELEKTRISKE! Advarsel All kabling skal oppfylle lokale, statlige og nasjonale forskrifter. Minimum kretskapasitet Minimum kretsampasitet brukes til å hjelpe til med å velge ledningsstørrelse for strømforsyningen. (Minimum kretsampasitet er ikke Blend-In-Cup Beverage Systems løpende amp-belastning.) Ledningens størrelse er også avhengig av plassering, materialer, lengde, etc., så dette er en sak som må avgjøres av en autorisert elektriker. Elektriske krav Jfr. Blend-In-Cup Beverage Systems modell-/seriemerking for spenning/strømstyrke-spesifikasjoner.! Forsiktig Ha utstyret i drift bare på grunnlag av den type elektrisitet som er angitt på spesifikasjonsmerkingen. Spenning Standardspenning er 230VAC-50Hz. En egnet elektrisk krets er nødvendig, strømledningen er utstyrt med alle enheter. Noen modeller er tilgjengelige i ulike spenninger og kan være utstyrt med en annen plugg, for detaljer om hver modell skal du alltid forholde deg til merkingen med serienummeret på for å verifisere elektriske data. Minimum strømkretsens strømstyrkediagram Viktig På grunn av kontinuerlig forbedring, er denne informasjonen ment som referanse. Vennligst forhold deg til merkingen med serienummeret på for å få bekreftet elektriske data. Informasjonen som merkingen med serienummeret på gir, er overordnet den informasjonen som finnes på denne siden. Modellnummer MB-8-1PP Dobbel spindel Spenning/ syklus/ kjølemedium /50/1 R290 Amps totalt Bryterstørrelse maks. 6,4 20A Instruksjoner vedr. jording! Advarsel Maskinen må være jordet i samsvar med nasjonale og lokale retningslinjer. Dette apparatet må jordes. I tilfelle funksjonssvikt eller sammenbrudd gir jording en minste motstands vei for elektrisk strøm for å redusere risikoen for elektrisk støt. Dette apparatet er utstyrt med en ledning med jordleder og jordet støpsel. Pluggen må settes i et egnet strømuttak som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.! Advarsel Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende: a. Les alle instruksjonene før du bruker apparatet. b. For å redusere risikoen for skader, er tett tilsyn nødvendig når et apparat brukes i nærheten av barn. c. Ta ikke på bevegelige deler. d. Bruk bare tilbehør som anbefales eller selges av produsenten. e. Må ikke brukes utendørs. f. For et snor-tilkoblet apparat, må følgende være inkludert: Koble ikke ut ved å dra i ledningen. Ta tak i støpselet, ikke i kabelen, for å koble fra apparatet. Koble fra kontakten når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring eller vedlikehold. Ikke bruk apparatet med en skadet ledning eller støpsel, eller etter at apparatet ikke har fungert eller er sluppet ned eller har kommet til skade på noen måte. Kontakt nærmeste autoriserte servicested for undersøkelse, reparasjon eller elektrisk eller mekanisk justering. g. Følg gjeldende prosedyrer for nedstengning av elektrisk utstyr osv. før arbeid på utstyret. h. Koble apparatet kun til en jordet stikkontakt. Vennligst se Instruksjoner vedr. jording. 1-6 Delnummer /13

11 Seksjon 1 Generell informasjon LUFT/CO 2, INNTAK AV ALMINNELIG & AVKJØLT VANN SYSTEMTRYKK Alminnelig & avkjølt vann Viktig Krever at trykkmåling foretas kun når skyllevann spruter ut (flyteforhold) i et blender-kammer. Avkjølt vann INN Avløp UT Luft/CO 2 INN Alminnelig vann INN Tilførselstrykket for alminnelig vann må være i stand til kontinuerlig forsyning på minimum 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) under rennende forhold. Hvis en separat vannkilde til avkjølt vann benyttes, må det avkjølte forsyningstrykket være minimum 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) under forhold uten flyt. Viktig Vanntrykket påvirker rengjøringen av blender-området, en vannbooster kan være nødvendig dersom trykket er for lavt.! Advarsel Får kun kobles til drikkevannsforsyning. Bruk den medfølgende 0,95 cm (3/8") panel-monterte slangepiggen og 1,8 m (6') drikkevare-slangen for å koble de(n) merkede korpus-koblingen(e) på baksiden av enheten for hver tilførsels-tilkobling. Ikke foreta noen tilkobling til tilførsel av varmtvann. Kontroller at alle varmtvannsrestriktorer som er installert pga. annet utstyr fungerer. (Sjekk ventiler på vannkraner, oppvaskmaskin, etc.) Installer en sperreventil for vann i vannlinjen på baksiden av maskinen. Isoler vann-inntaksledningene for å unngå kondens. Hardt vann I områder der vannet er svært konsentrert med mineraler i vannet bør det testes av en vannbehandlings-spesialist, og anbefalinger fra spesialist om filtrering og/eller -behandling bør følges. Luft/CO 2 Viktig Krever at trykkmåling foretas bare når et produkts pumpe aktiveres (en produktpumpe under strømningsforhold). Forsyningsevnen må være minst 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) under rennende forhold, målt på enheten luft-/co 2 - regulator. Se Hvordan sjekke luft-/co2 -trykk på side 5-4. Tilførselen til enheten får ikke overstige 345 / 552 kpa (3,45 / 5,52 bar, 50 / 80 psi) maksimum under forhold uten strømning. AVLØPSKOBLINGER Koble den medfølgende 1"ID -slangen til slange- (pigg-)brodd-tilkoblingen på maskinen. Avløpsrør må ha et 2,5 cm fall per meter løp (1,5 tommers per 5 føtter), og må ikke skape feller. Sluket må være stort nok til å romme drenering fra alle avløp. En luftspalte er inkludert i utformingen av maskinen for å forebygge tilbakestrømming. Rør legges i hht. lokale forskrifter. Delnummer /13 1-7

12 Generell informasjon Seksjon 1 DENNE SIDEN ER BLANK MED HENSIKT 1-8 Delnummer /13

13 Seksjon 2 Installerings-instruksjoner Installasjon trinn for trinn Disse instruksjonene er ment å skulle assistere en kvalifisert installatør. Kontakt din Manitowoc Foodservice serviceagent eller ring Manitowoc Foodservice for informasjon om start-uptjenester. Viktig Unnlatelse av å følge disse retningslinjene for installering vil kunne påvirke garantidekningen. FØR-INSTALLASJONS- SJEKKLISTE Oppbevar produktposene i en kjøler i minst 24 timer før installasjon. Eventuelle skader bør bemerkes og rapporteres til leverandøren (forsyneren av tilførsler til utstyret) umiddelbart. Sjekk den nedre delen av enheten for å være sikker på at hjulene ikke er bøyd. Inspiser nedkjølings-pakken, samt kassen som omgir kompressorrommet. Forsikre deg om at linjene er sikre og at sokkelen fortsatt er intakt. Inspiser installasjonens plassering bak BIC for stikkontakt-plassering, CO 2, vannslangekoblinger og utkobling. Sjekk spenningen ved utløpet beregnet på BIC. Overprøv gulvet på installeringsstedet og hvorvidt gulvet er innenfor 1,3 cm (1/2") av nivået foran og bakover, side til side og hvorvidt alle hjul berører gulvet.! Advarsel Dette apparatets masse vil gjøre det mulig for det å flyttes ukontrollert på et skrånende underlag. Adekvate tiltak må treffes for å hindre ukontrollert bevegelse til alle tider. Ta løs sidepanelene fra enheten for å foreta styringsbrett-tilkoblinger, samt for å gjøre luft/co 2 og vannregulator-målere tilgjengelig. Sjekk at styringsbrettets kontakter er sikre og ikke vibrerer løse under transport. Fjern toppanelet i stål. Sjekk at det svarte rennedekselet sitter trygt på rennen. Ismaskinen vil ikke fungere skikkelig hvis den er malplassert. Kontroller at begge mikrobryterne er i på linje med motoren over blenderne. Delnummer /13 2-1

14 Installerings-instruksjoner Seksjon 2 TILKOBLINGER Vann Avkjølt vann INN Avløp UT Luft/ CO2 INN Alminnelig vann INN Viktig La det være nok småkull i vannet/co 2 /avløpsrørene for å gjøre tilgang til baksiden av maskinen mulig uten å måtte koble fra rørene. 1. Koble vannledninger for alminnelig og avkjølt (hvis det brukes) vann, koblinger som raskt kan kobles fra og sjekk at vannregulatorene er stilt inn på 241 kpa (2,41 bar, 35 psi). Regulatoren for alminnelig vann er plassert på venstre side av enheten og regulator for avkjølt vann er plassert på toppen på baksiden. Endelige innstillinger mens vannet strømmer gjennom vil bli gjort når enheten er i drift. Se Igangkjøring og rengjøring på side 2-3. Luft/CO 2 2. Koble til røret med luft/co 2 et rør med kobling som raskt kan kobles fra. Sjekk luft/co 2 regulator på venstre side av enheten er stilt inn på 241 kpa (2,41 bar, 35 psi). Endelige innstillinger mens vannet strømmer gjennom vil bli gjort når enheten er i drift. Viktig Regulatorer er fabrikkinnstilte, men må sjekkes og eventuelt justeres under rennende forhold når enheten er i drift. 3. Bekreft riktig retning for vann og luft/co 2 -koblingene. 4. Kveil opp overskytende slange og sikre ved hjelp av stropper. Avløp 5. Før dreneringsledningen (minimum 1" ID) til avløpet, idet du opprettholden et 51 mm (2") luftmellomrom. Tilpass gjennom å kappe til riktig lengde hvis nødvendig (ikke la det være looper i avløpet). Se Avløpskoblinger på side 1-7. Det elektriske 6. Hvis alle elektriske krav og krav til jording er fulgt (Se Det elektriske på side 1-6 & Se Instruksjoner vedr. jording på side 1-6) gå videre til å sette støpselet fra BIC inn i stikkontakten. 7. Slå strøm- og kompressor-brytere på venstre side av enheten og på baksiden over i PÅ-stilling. 8. Berøringsskjermen bør nå begynne å livne til og informere brukeren om å utføre Sone 2 & 3-rengjøring før enheten kan settes i drift. Viktig Ikke tilfør maskinen noe produkt før rengjøring og desinfisering er fullført. INSTALLERINGSSJEKKLISTE Gå gjennom og les før du går videre til igangsetting og rengjøring. Er alt av innvendig emballasje tatt bort? Er alle koblinger foretatt hva angår strøm, vann og CO 2? Finnes det ordentlig klaring rundt maskinen for luftsirkulasjon? Er maskinen jordet/er polariteten riktig? Er maskinen installert på et sted der innkommende vanntemperatur vil holde seg innenfor et område på mellom 4 C og 32 C (40 F og 90 F)? Er regulatorene stilt inn på 241 kpa (2,41 bar, 35 psi)? Er blenderdøren(e)s sensorstilling(er) sjekket? Er kompressor- og strømbrytere slått over i ON- (på-)posisjon? 2-2 Delnummer /13

15 Seksjon 2 Installerings-instruksjoner IGANGKJØRING OG RENGJØRING 1. Rens og desinfiser Blend-In-Cup-maskinen ved å følge instruksjonene på skjermen. Etikett 2. Føy til etiketter på produkthyller, sett etiketter på riktig sted. 3. Plasser etiketter også andre steder på enheten dersom dette er nødvendig. Programvare 4. Last oppskrifter Se Lasting av oppskrifter på side Sjekk at riktige drinker og smaker er tilgjengelige. Rengjøring av berøringsskjermen Se Ukentlig rengjøring - sone 2 på side 4-8, Månedlig rengjøring - sone 3 på side Ved å gjøre dette, vil følgende være gjennomført: A. Alle drikkevareledninger, ismaskin, dispenserområde, samt blenderens kamre, vil være renset og desinfisert. B. Vann renner gjennom avløpet for å få bekreftet hvorvidt avløpet er i orden. C. Produktposer som hentes fra en såk. walk-in-kjøler, installert i produkthyller og plassert inn i deres respektive plassering i kabinettet. Se Prosedyre for å legge inn produktpose på side 3-14 & Tildeling av smaker på side D. Alle produktlinjer er primet og klar til bruk. BEMERK: Renseprosessen er et ideell tidspunkt for å få sjekket trykkregulator-innstillinger under rennende forhold. E. Få bekreftet at regulatoren - kontrollventilen - for rent vann er stilt inn som den skal under rengjøring av blendings-kammeret. Kontrollventilen skal opprettholde 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) under rennende forhold. F. Få bekreftet at luft-/co 2 regulatoren - kontrollventilen - er stilt inn som den skal under rengjøring av produktledningen. Kontrollventilen skal opprettholde 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) under rennende forhold. BEMERK: Regulatoren for kjølt vann må være stilt inn på minimum 241 kpa (2,41 bar, 35 psi) uten strømningsforhold. Skjerm med valg av drikkevarer (Utvalget av drikker vil variere, avhengig av opplastet oppskrifts-fil) Kalibrer Viktig La kabinettet (skapet) nå en driftstemperatur på 2 C - 3 C (36 F - 38 F) før kalibrering. Kalibreringen vil bli unøyaktig hvis den utføres i en temperatur som ligger over de overfor angitte driftstemperaturene. 6. Kalibrering av produktet kan utføres så snart driftstemperatur er nådd. Se Kalibrerings-prosedyre på side 3-11 for kalibreringsprosedyren trinn for trinn. Etter at prosedyren er fullført, er Blend-In-Cup-maskinen klar til bruk. 7. Sett platene øverst og på sidene på plass igjen. 8. Skyv BIC på plass. 9. Kontroller at enheten er i vater og legg inn et mellomlegg om nødvendig. DEMONSTRER 1. Demonstrer idet du bruker grensesnittet. Se Berøringsskjerm på side Demonstrer hvordan du lager en drikke. Se Drikkevaretilberedelsesprosedyre på side Demonstrer organiserer-menyens alternativer, idet du bruker standard-passord. (Passordet kan endres.) Se Manager-meny-skjerm på side Angi dato og klokkeslett for å aktivere garantien. 5. Fyll ut igangkjørings-skjema, undertegn, og få butikksjefen til å undertegne skjemaet. (Faks skjemaet til nummeret som er angitt på skjemaet) Delnummer /13 2-3

16 Installerings-instruksjoner Seksjon 2 ETTER-INSTALLERINGS-SJEKKLISTE Har maskinen blitt skikkelig desinfisert? Har hver enkelt smak blitt installert og primet? Er regulatorene - kontrollventilene - for luft/co 2 og alminnelig vann stilt korrekt inn under rennende forhold? Går maskinen i syklus PÅ/AV når det gjelder temperaturkontroll? Er eieren/den driftsansvarlige instruert i vedlikehold? Har eieren/den driftsansvarlige fylt ut garantiregistreringskortet? 2-4 Delnummer /13

17 Seksjon 3 Drift Identifikasjon av komponenter Kopp-dispensere Berøringsskjerm Målere for alminnelig vann & CO 2 -regulator USB-port Strømbryter Produktbeholdere Blenderstasjons-dører Produkt-avløpsområde Dør for pisket krem (valgfritt) Skinne og skillevegger til saftsirup (valgfritt) Brett til å dra ut Kabinett-dør (Kan konfigureres for høyre- eller venstrehendte) Driftssekvens ALMINNELIG DRIFT Drikkevareutvalgs-skjermen vises etter oppstart av enheten. Brukeren trykker på en av drikketype-knappene på drikkeutvalgs-skjermen, og smaksalternativene vises. Når en smak er valgt, kommer størrelses-skjermen opp. Se Drikkevare-tilberedelsesprosedyre på side 3-6. Neste drikktilberedelses-sekvens starter. Hvis tillegg kreves for drikken, vil brukeren bli bedt om det. Her, alt etter størrelsen på den drikken som er valgt og når prosessen ble satt i gang gjennom berøringsskjermen, leverer maskinen produktet og isen opp i koppen i dispense-området. Koppen plasseres deretter i et blendekammer som er tilgjengelig. Med blenderkammerdør stengt og etter at START MIXER (START BLENDER) er valgt på berøringsskjermen, blender maskinen drikken på korrekt tid og på rett blenderhastighet. Hvis tillegg kreves for drikken etter blending, vil brukeren bli bedt om det. Etter at drikken er tatt ut og brukeren lukker blendingskammerdøren, settes automatisk skylling av blenderen i gang. Drikkevareutvalgs-skjermen kommer opp igjen. Standard temperaturkontrollinnstilling 2 C (36 F) innstillingspunkt 1 C (2 F) differensiale Programvarestyrt Delnummer /13 3-1

18 Drift Seksjon 3 ISPRODUKSJON MB-8-1PP Ismaskin- brytere Måler for avkjølt vann Kompressorbryter Strømbryter Drift Ismaskinen vil ikke starte før: A. Kompressorens vippebryter er flyttet til PÅ. B. Isen ikke kommer i kontakt med beholderens nivåsensor. C. Vannbeholderen er full av vann. Med strøm tilført og kompressorens vippebryter i posisjonen PÅ, starter utstyrets motor og kjølesystem. Flottørventilen styrer vanninntaksventilen og vannstanden. Fryse-syklusen avsluttes når isen kommer i kontakt med isbeholderens nivåsensor. BEMERK: Ice maskiner bruker en navar (stang) for å fjerne is fra fordamperen. Sporadiske lyder (oppsprekkings-, poppeeller surklelyder) er en normal del av isproduksjonsprosessen. Enhetens bakre side 3-2 Delnummer /13

19 Seksjon 3 Drift Berøringsskjerm Easy ToUCH -skjermen har fire valg. Den ene er for drikketilberedelses-prosedyren: Drikkeutvalget vises på skjermen som standard ved oppstart. Manager-menyen er for tilgang til maskinens innstillinger. Inventar er for produktinformasjon og Rengjøring er for rutinemessig vedlikehold av maskinen. DRIKKEUTVALGS-SKJERM Drikkeutvalgs-skjermen vises ved oppstart (unntatt der det er rengjørings-/desinfeksjons-begrensninger er overskredet, og i dette tilfellet er det Rengjøring som vises). Se Vedlikehold på side 4-1 for Daglig, Ukentlig og Månedlig rengjøring/desinfisering. Drikkeutvalgsskjermens primære funksjon er å tilby valg av drink å lage eller å få adgang til hovedmenyen. Dyse- og kabinetttemperaturer Påminnelser om rengjøring Drikkevare-kategorier Skylleknapp(er) Gå til hovedmeny-skjermbildet Hvordan få tilgang Drikkeutvalgs-skjermen vises som standard med mindre rengjøring er nødvendig. Denne skjermen kan også nås via hovedmenyens bok-ikon. Beskrivelse av ikonknapp NOZZLE og CABINET (DYSE- og KABINETT-) temperaturer Viser gjeldende temperatur for utporsjonerings-punktdysen og kjølekabinettet. Måleenhet kan endres i managermenyen. Drikkevare-kategorier De viktigste produktkategoriene vises fra venstre mot høyre på drikkeutvalgs-skjermen. Å berøre en kategori vil vise drikkens smaksalternativer som er tilgjengelige for den aktuelle kategorien. BEMERK: De tilgjengelige drikkevare-valgene kan variere avhengig av hvilken oppskrift som er lagt inn. Hovedmeny-pil Navigerer til hovedmenyen. (Se Hovedmeny-skjerm på side 3-8) Påminnelser om rengjøring Viser gjenværende tid i dager til ZONE 2 (sone 2) - ukentlig - og ZONE 3* (sone 3*) - månedlig - rengjøring er nødvendig. * Hvis utstyrt med denne funksjonen. Skylleknapp Trykk for å skylle venstre eller høyre blenderkamre. Blendekammer-døren(e) må være lukket. Delnummer /13 3-3

20 Drift Seksjon 3 SMAKSUTVALGS-SKJERM Smaksutvalgs-skjermen vises etter at et drikkevalg er foretatt. Smaksalternativene vil variere avhengig av hvilke oppskrifter som er konfigurert på enheten. Denne skjermens primære funksjon er å velge en smak for en drikk. Aktuelle dyse- og kabinett- temperaturer Påminnelser om rengjøring * Drikkevaresmaks-knapper Skylleknapp(er) Gå én skjerm tilbake Hvordan få tilgang Smaksutvalgs-skjermen vises etter at en har valgt en drikkevare fra drikkevareutvalgs-skjermen. Beskrivelse av ikonknapp NOZZLE og CABINET (DYSE- og KABINETT-) temperaturer Viser gjeldende temperatur for utporsjonerings-punktdysen og kjølekabinettet. Måleenhet kan endres i managermenyen. Drikkevaresmaks-knapper Smaksvalg for den typen drikk som er valgt. - Gul kant Hvis noen av drikkens ingredienser snart utløper, har yoghurten utløpt, eller det er mindre enn 10% igjen i produktposen. Sjekk produktinventar-skjermen for nøyaktig mengde av produktet som er igjen. (Se Produkt inventarskjerm på side 3-13) - Rød kant Produktet utløpt, smaksutvalg utilgjengelig. Produktposen vil måtte skiftes ut. (Se Prosedyre for å legge inn produktpose på side 3-14) BEMERK: De tilgjengelige drikkevare-valgene kan variere avhengig av hvilken oppskrift som er lagt inn. Retur-pil Navigerer til forrige drikkeutvalgs-skjerm. (Se Drikkeutvalgs-skjerm på side 3-3) Påminnelser om rengjøring Viser gjenværende tid i dager til ZONE 2 (sone 2) - ukentlig - og ZONE 3* (sone 3*) - månedlig - rengjøring er nødvendig. * Hvis utstyrt med denne funksjonen. Skylleknapp Trykk for å skylle venstre eller høyre blenderkamre. Blendekammer-døren(e) må være lukket. 3-4 Delnummer /13

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB Bruksanvisning Installasjon og drift Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB 0086 Viktig drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner er inkludert MERKNAD IKKE KAST DENNE HÅNDBOKEN Les, forstå og følg disse instruksjonene

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer