Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010"

Transkript

1 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: Avsluttet:

2 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Kommunehuset på Hansnes i Karlsøy kommune Sak nr.: Daafjord, gnr. 7 Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Krav om sak etter jordskifteloven 2 c og grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer Øystein Nilsen Hans Thore Hansen, 9130 HANSNES Torgunn Lilleby, 9132 STAKKVIK Dommeren Gerd K. Hestnes m.fl 1. Fremming av saken 2. Avklaring av grense mellom gnr. 7/19 og gnr. 7/20 Medeier av gnr. 7/4, Gerd Marie Karanes Hestnes Medeier av gnr. 7/4, Margaret Sæther Medeier av gnr. 7/4, Rolf Karanes Medeier av gnr. 7/4, Kristian Rikard Hansen Eier av gnr. 7/12, Elias Edvart Henry Eliassen Eier av gnr. 7/19, 7/132, Anethe Rebekka Reinholdtsen Eier av gnr. 7/20, Sigve Andersen Prosessfullmektig: Advokat Brynjar Østgård, representerer Elias Edvart Henry Eliassen Eiendommene ligger i Karlsøy kommune. Til stede: Gerd Marie K. Hestnes, Erik Hestnes, Maragret Sæther, Rolf Karanes, Kristian Rikard Hansen, Elias Eliassen, Tove Eliassen, Frank Reinholdtsen, Sigve Andersen, advokat Brynjar Østgård På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av rettens medlemmer inhabile. Partslista ble gjennomgått. Følgende dokument ble framlagt: 1. Krav om jordskifte og grensegang, datert Utskiftningsforretning fra 1833 på garden Daafjord 3. Skylddelingsforretning over gnr. 7/12, avholdt Kopi av skjøte for gnr. 7/19, Myrbugt, datert Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/20, avholdt Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 1

3 6. Kopi av rettsbok fra Nord-Troms jordskifterett, sak 18/1983, sluttet Fullmakt fra Anethe Reinholdtsen til Frank Reinholdtsen 8. Brev fra Erik Hestnes til Nord-Troms jordskifterett med div. vedlegg, datert Prosesskriv fra advokat Brynjar Østgård til Nord-Troms jordskifterett, datert Brev fra Erik Hestnes til Nord-Troms jordskifterett, datert Brev fra Sigve Andersen til Nord-Troms jordskifterett med vedlegg, datert Brev fra Erik Hestnes til Nord-Troms jordskifterett med div. vedlegg, datert Kopi av brev fra VVS & ENERGITEKNIKK v/dag Hansen til Karlsøy kommune, datert Kopi av brev fra Erik Hestnes til Tove og Elias Eliassen, Andrea Hansen, april Kopi av brev fra Erik Hestnes til Tove og Elias Eliassen, datert Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Senere i møtet ble følgende dokument fremlagt: 16. Rettsforlik, datert Partene ble formant og forklarte seg. Erik Hestnes, som representerte eierne av gnr. 7/4, Gerd K. Hestnes m.fl., fikk ordet og redegjorde for kravet og sitt syn på saken. Han la ned slik påstand: Saken fremmes. Advokat Brynjar Østgård, som representerte eier av gnr. 7/12, Elias Eliassen, fikk ordet og redegjorde for sitt syn på saken. Han la ned slik påstand: Saken avvises. Sigve Andersen, som representerte eierne av gnr. 7/20, fikk ordet og redegjorde for sitt syn på saken. Han la ned slik påstand: Saken avvises. Frank Reinholdtsen, som representerte eier av gnr. 7/19, fikk ordet og redegjorde for sitt syn på saken. Han la ned slik påstand: Saken fremmes. Etter partsforklaringene ble det foretatt befaring av området Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 2

4 Behandling av grensen mellom gnr. 7/20 og gnr. 7/19 Partene inngikk her slikt Rettsforlik: Undertegnede eiere av gnr. 7/20 og gnr. 7/19 ble den enige i følgende rettsforlik: Grensen mellom ovennevnte eiendommer tar sin begynnelse i sjøen hvor privat eiendomsrett tar til for så å gå vinkelrett på land til nedsatt JSR-fjellbolt ved gammelt kors ved steinmur. Herfra går grensen i vest til nedsatt JSR-jordbolt i myr, for så å gå i ben retning til nedsatt JSR-fjellbolt i stor stein oppe ved lifoten hvor grensen fortsetter med samme retning så langt eiendommene har felles grense. Opplest og vedtatt. Dåfjord Sigve Andersen (sign.) Frank Reinholdtsen (sign.) Øystein Nilsen (sign.) (jordskiftedommer) På forespørsel framkom ingen merknader til forhandlingene. Utskrift av rettsboka sendes til partene i vanlig brev. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet Karlsøy, Hans Thore Hansen (sign.) Øystein Nilsen (sign.) Torgunn Lilleby (sign.) Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 3

5 DOM OG VEDTAK Rettsmøtedag: Sted: Kontoret til Nord-Troms jordskifterett i Tromsø kommune Sak nr.: Daafjord, gnr. 7 - utsatt fra Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Til behandling: Parter: Jordskiftedommer Øystein Nilsen Hans Thore Hansen, 9130 HANSNES Torgunn Lilleby, 9132 STAKKVIK Dommeren 1. Avklaring av vegrett 2. Ta stilling til fremming av saken Medeier av gnr. 7/4, Gerd Marie Karanes Hestnes Medeier av gnr. 7/4, Margaret Sæther Medeier av gnr. 7/4, Rolf Karanes Medeier av gnr. 7/4, Kristian Rikard Hansen Eier av gnr. 7/12, Elias Edvart Henry Eliassen Eier av gnr. 7/19, 7/132, Anethe Rebekka Reinholdtsen Eier av gnr. 7/20, Sigve Andersen Til stede: Ingen av partene var til stede Følgende dokument ble fremlagt: 17. Brev fra Erik Hestnes til Nord-Troms jordskifterett, datert Brev fra Nord-Troms jordskifterett til Erik Hestnes og Frank Reinholdtsen, datert Brev fra Karlsøy kommune til Nord-Troms jordskifterett, datert Saksomkostningsoppgave fra advokat Brynjar Østgård, datert Avklaring av vegrett Jordskifteretten diskuterte saken i enerom og har i medhold av jordskifteloven 17 avsagt slik dom: Spørsmålet er hvorvidt gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 i Dåfjord i Karlsøy kommune. I forbindelse med avklaring av fremming om krav for bruksordning av veg fra Steinnes til Karanes har det oppstått tvist om gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20, som må avgjørs i henhold til jordskifteloven 17. Avklaringen av vegretten er viktig i forbindelse med vurdering av fremming av bruksordning for veg. Retten viser også Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 4

6 til brev fra rekvirentene av saken v/erik Hestnes, datert , hvor han ber om at retten tar stilling til vegretten så snart som mulig. Jordskifteretten har ikke funnet det nødvendig å innkalle til nytt rettsmøte for å prosedere nærmere tvisten om vegretten siden dette spørsmålet ble nok belyst fra partene i forrige rettsmøte. Retten mener den har godt nok grunnlag for å avgjøre tvisten. Hovedforhandling ble avholdt på Hansnes Samme dag ble det foretatt befaring av tvisteområdet fra Steinnes til Karanes. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. ved Erik Hestnes, som representerte eierne av gnr. 7/14, har hovedsakelig gjort gjeldene: Karanes, gnr. 7/4, er en av de opprinnelige eiendommene i Dåfjord. Det eldste dokumentet som beskriver rettigheter til eiendommen er utskiftningsforretning fra Her blir eiendommenes grenser og bruksrettigheter beskrevet. Vegrettigheter for gnr. 7/4 er ikke nevnt i denne utskiftningen eller i senere eiendomsdokumenter på gnr. 7. Årsaken til dette er sannsynligvis at det i eldre tid ikke var vanlig å nevne vegrett i dokumentene siden det ofte var opplagt at man hadde en slik rettighet. Ferdselen over Steinnes gnr. 7/12 og de øvrige eiendommene innover til Karanes, gnr. 7/4, foregikk til fots eller med hest. Selv om en del av ferdselen foregikk på land, skjedde mesteparten av trafikken til og fra Karanes med båt. Trafikken eller ferdselen over eiendommene har vært akseptert av oppsitterne og det var aldri uenighet om at Karanes hadde vegrett til å gå eller frakte dyr over eiendommene fra Steinnes, gnr. 7/12, og Lifoten, gnr. 7/20. Bruken har i tillegg foregått jevnlig siden tallet og fram til nyere tid. Reglene i hevdsloven om alder tids bruk ansees oppfylt. Siden en vegrett må kunne utvides i takt med samfunnets utvikling, vil vegretten i dag også innbære rett til å anlegge bilveg over gnr. 7/12 og gnr. 7/20. Som følge av dette har Karanes, 7/4, vegrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. ved Erik Hestnes la ned slik påstand: Gnr. 7/4 har vegrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 Anethe Rebekka Reinholdtsen ved Frank Reinholdsen, som representerte eier av gnr. 7/19, 7/132 sluttet seg hovedsaklig til Erik Hestnes sine anførsler og påstand. I likhet med gnr. 7/4 hadde eierne av Myrbugt, gnr. 7/19, 7/132, også brukt stien fra Steinnes og fram til Myrbugt til fots når det var nødvendig. Myrbugt, gnr. 7/19, ble fradelt som egen eiendom i 1922 og var bebodd fram til 1970-tallet. Anethe Rebekka Reinholdtsen ved Frank Reinholdsen la ned slik påstand: Gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20. Elias Eliassen, eier av gnr. 7/12, har ved advokat Brynjar Østgård, hovedsakelig gjort gjeldene: Verken Karanes, gnr. 7/4, eller Myrbugt, gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over Steinnes, gnr. 7/ Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 5

7 Det foreligger ingen skriftlige avtaler eller eiendomsdokumenter som beskriver noen vegrett for nevnte eiendommer over gnr. 7/12. Ferdselen som eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har foretatt over gnr. 7/12 er til fots og har skjedd i mindre omfang siden hovedferdselen alltid har skjedd med båt. At folk har gått til fots eller drevet sine husdyr over gnr. 7/12 resulterer ikke i noen vegrett til bilkjøring. Ferdselen til fots over gnr. 7/12 har vært en akseptert bruk og en allemannsrett som ikke gir grunnlag for hevd av vegrett. Ferdselen har i tillegg ikke vært av slikt omfang eller jevnlig bruk som skulle gi grunnlag for hevd eller alder tids bruk. Det har heller ikke vært behov for noen formalisert vegrett over gnr. 12/12 siden ferdselen til fots ikke har vært til hinder for eierne. Elias Eliassen, eier av gnr. 7/12, la ned slik påstand: 1. Gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har ikke vegrett over gnr. 7/12. Sigve Andersen som representerte eierne av gnr. 7/20, har hovedsakelig gjort gjeldene: Det foreligger ingen vegrett for gnr. 7/4 eller gnr. 7/19, 7/132 over Lifoten, gnr. 7/20. Gnr. 7/20 ble fradelt gnr. 7/12 ved skylddelingsforretning av Det fremkommer verken i denne skylddelingsforretning eller i noe annet dokument at gnr. 7/4 eller gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over gnr. 7/20. Den ferdselen som eierne av sistnevnte eiendommer har benyttet, er til fots og må betraktes som en alminnelig ferdselsrett i utmark uten at dette er en vegrett som gir rett til å foreta fysiske tiltak på eiendommen i form av vegbygging og liknende. Eiendommen gnr. 7/20 har aldri vært bebygd eller bebodd. Sigve Andersen, eier av gnr. 7/20, la ned slik påstand: Gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har ikke vegrett over gnr. 7/20 Jordskifteretten bemerker: For å oppnå vegrett må minst ett av to vilkår være oppfylt. Det første er at du har en skriftlig dokumentasjon på at eiendommen har vegrett. Dette må fastslås gjennom stiftelsesgrunnlaget som kan være avtalt i eldre utskiftningsforretninger, skylddelingsforretninger eller i privatrettslige avtaler mellom grunneierne. Det andre vilkåret kan være at vegretten blir etablert gjennom hevd eller alder tidsbruk. I denne saken foreligger det ingen skriftlig dokumentasjon på at eiendommene Karanes, gnr. 7/4 eller Myrbugt, gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over Steinnes, gnr. 7/12 eller Lifoten gnr. 7/20. Spørsmålet er da om det kan ha blitt etablert en vegrett ved hevd eller alder tids bruk. Den ferdsel som eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har benyttet over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 har skjedd til fots. Det har ikke vært opparbeidet noen fysisk kjøreveg for hest med vogn eller traktor. Restene av stien som ble påvist over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 har trolig vært benyttet både av folk og husdyr på eiendommene gnr. 7/4, 7/19, 7/132 og gnr. 7/12. Partene er enige om at mesteparten av ferdselen og transporten fra og til gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 skjedde ved bruk av båt. Retten mener bruken av stien som eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har utøvd, er mer sporadisk når forholda på sjøen vanskeliggjorde båtskyss eller at man skulle besøke naboen. At man foretok drifting og henting av husdyr var naturlig og nødvendig uten at eierne av gnr. 7/12 og gnr. 7/19 kunne nekte en slik ferdsel. Beiting i utmarka var trolig en felles rettighet mellom eiendommene som også gjorde det nødvendig å gjete og hente dyrene. At folkene besøkte hverandre på eiendommene var en naturlig del av hverdagslivet Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 6

8 Retten mener eierne av eiendommene gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har rett til å gå over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 utover den vanlige allemannsretten til ferdsel i utmark. Skulle det være innmark eller bebygd område som stopper en allmenn ferdselsrett, vil eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 ha rett til adkomst over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 til fots. Retten mener derimot at ferdselsretten ikke gir grunnlag for noen utvidelse til også å omfatte vegrett for bilkjøring med rett til fysiske tiltak i terrenget som veibygging og lignende. At en vegrett for bilkjøring er etablert gjennom hevd eller alder tids bruk mener retten ikke har skjedd siden bruken gjennom tiden ikke har omfattet noen former for kjøretøy som traktor eller bil. Jordskifteretten har etter dette gitt eierne av gnr. 7/12 og gnr. 7/20 i all hovedsak medhold i deres påstand. Dommen er enstemmig. Slutning: 1. Gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har ikke rett til kjøreveg over gnr. 7/12 og gnr. 7/ Gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har ferdselsrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 til fots. 2. Fremming av bruksordning Jordskifteretten har i medhold av tvisteloven 19-1 avsagt slik KJENNELSE: Saken gjelder tvist om fremming av bruksordningssak etter jordskifteloven 2 c for etablering av bilveg fram til eiendommene Karanes, gnr. 7/4 og Myrbugt, gnr. 7/19 i Dåfjord i Karlsøy kommune. Ingen av eiendommene har i dag fast bosetning. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. fra gnr. 7/4 og Anethe Reinholdtsen fra gnr. 7/19, 7/132 krevde jordskiftesak for bruksordning og avklaring av vegrett. Eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19 ønsker å få avklart vegrett og få fastsatt regler for bygging av adkomstveg for bil fra Steinnes, gnr. 7/12, og fram til Karanes, gnr. 7/4. Det er i dag ingen veg på denne strekningen. Nevnte strekning, som er ca. 3,2 km, ligger stort sett i strandsona langs Dåfjorden. Eierne av Steinnes, gnr. 7/12, og Lifoten, gnr. 7/20, går i mot fremming av saken og påstår videre at gnr. 7/4 og gnr. 7/19 ikke har vegrett over deres eiendommer. Jordskifteretten har i egen dom avklart vegretten som innbærer at gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 kun har adkomstrett til fots over gnr. 7/12 og gnr. 7/20. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. ved Erik Hestnes har på vegne av eierne av gnr. 7/4 hovedsakelig gjort gjeldene: Det er ønskelig å få fastsatt en bruksordning av veg fra enden av den kommunale vegen fra Steinnes, gnr. 7/12 og fram til Karanes, gnr. 7/4. I dag finnes det ikke noen veg fra Steinnes til Karanes. Karanes er en konsesjonspliktig landbrukseiendom som har rett på veg etter landbrukslovgivningen Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 7

9 Karanes har i dag ikke veg som gjør det mulig å kjøre med bil fram til Karanes. Tidligere har det kun gått en sti fra Steinnes og ut til Karanes. I 2001 søkte eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19 om å få anlagt veg utover fra Steinnes til Karanes, men søknaden ble avslått av Karlsøy kommune og Fylkesmannen. Det er vanskelig å bosette seg på Karanes uten bilveg. Både Kristian Hansen, Erik og Gerd Hestnes ønsker å flytte til Karanes for bo der halve året, men på lengre sikt er det et mål å bo der hele året for å kunne ivareta eiendommen og utvikle den. En veg vil kunne lette transporten av materialer og liknende for å ruste opp og vedlikeholde husene. Eierne av Karanes er i dag eldre folk som har behov for transport med bil, siden båt og kaiforhold vanskeliggjør transporten. Erik Hestnes mente alle eiendommene fra og med Steinnes og fram til Karanes ville være tjent med en veg med hensyn til fremtidig utnytting av eiendommene. Som følge av dette mente han at vilkåra i jordskifteloven 3 a var oppfylt. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. ved Erik Hestnes la ned slik påstand: Saken fremmes som bruksordning. Elias Eliassen, eier av gnr. 7/12, har ved advokat Brynjar Østgård, hovedsakelig gjort gjeldene: Siden Karanes, gnr. 7/4, eller Myrbugt, gnr. 7/19, ikke har vegrett over Steinnes, gnr. 7/12, vil det ikke være mulig å gjennomføre bruksordningssak etter jordskifteloven 2 c eller 2 e. Vilkåret om at jordskifte skal være tjenlig for eiendommene etter jordskifteloven 1 er ikke oppfylt for eiendommen Steinnes gnr. 7/12. Det samme gjelder for vilkåret etter jordskifteloven 3 a om at jordskifte ikke må fremmes hvis ulempene og kostnadene blir større enn nytten for den enkelte eiendom. Bygging av veg over gnr. 7/12 vil beslaglegge mye areal og hindre fremtidig utnytting av eiendommen. Eieren av gnr. 7/12 har derfor ingen nytte av saken, men kun ulempe og økonomisk tap ved å få anlagt veg over sin eiendom. Tidligere søknad om bygging av veg fra Steinnes til Karanes i 2001 er blitt avslått både av Karlsøy kommune og Fylkesmannen i Troms. Siden all vegbygging krever offentlig tillatelse i henhold til reglene i plan- og bygningsloven, vil partene og jordskifteretten være bundet av tidligere vedtak. Etter jordskifteloven 20 a er det en forutsetning at kommunen har gitt tillatelse til vegbygging før jordskifteretten kan vedta fremming av jordskiftesaken. Saken må på dette grunnlag avvises. Elias Eliassen la ned slik påstand: 1. Saken avvises. 2. Elias Eliassen tilkjennes sakens omkostninger Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 8

10 Sigve Andersen har på vegne av eierne av gnr. 7/20 hovedsakelig gjort gjeldene: Eierne av gnr. 7/20 går i mot en bruksordning for vegrett over gnr. 7/20. En ny veg over eiendommen vil ødelegge strandsonen som friluftsområde og for potensiell senere bebyggelse. I tillegg vil trafikk på denne vegen kunne forringe de gode forholdene for småviltjakt som eierne i dag benytter seg av. Verken gnr. 7/19 eller gnr. 7/4 har vegrett over gnr. 7/20 utover den vanlige ferdselsretten. Eierne av gnr. 7/20 er ikke villig til å gi gnr. 7/19 eller gnr. 7/4 noen vegrett for bilkjøring. Saken må på dette grunnlag avvises. Sigve Andersen la ned slik påstand: Saken avvises. Jordskifteretten bemerker: Jordskifteretten har gitt Elias Eliassen fullt medhold i deres påstand. Siden det var tvist om vegretten har retten avsagt dom om vegretten. Retten kom her til at verken gnr. 7/4 eller gnr. 7/19 har vegrett for etablering av veg over gnr. 7/12, men en adkomstrett til fots. Retten kan i en bruksordningssak etter jordskifteloven 2 c likevel tvinge med en eiendom som ikke har vegrett over seg hvis vedkommende eiendom har positiv nytte av å få en ny veg. Slik jordskifteretten ser det har eiendommen gnr. 7/12 ingen nytte av ny veg. Hva som er påregnelig utnytting i framtiden er vanskelig å si, men en ny veg vil beslaglegge ca. 6, 2 daa grunn av gnr. 7/12. Av dette vil det gå med ca. 500 m2 tidligere innmark som kan dyrkes opp på nytt hvis det skulle bli aktuelt. Eieren av gnr. 7/12 har fra før tilstrekkelig adkomst til øvrige deler av eiendommen via vegen til bolighuset. Retten mener også at en ny veg vil kunne båndlegge areal eller hindre utvikling av fremtidig bygging av naust og hytter/boliger på gnr. 7/12. Med bakgrunn i dette finner retten at vilkåret i jordskifteloven 3 a ikke er oppfylt for eiendommen gnr. 7/12. I henhold til jordskifteloven 20 a så plikter retten å ta hensyn til tidligere offentlige vedtak og planer hvis dette vil få innvirkning på skifteplanen. Når ein skifteplan må grunnast på offentlige vedtak, må slike vedtak ligge føre når retten tar avgjerd om skifteplanen I dette tilfelle vil en skifteplan innebære planlegging av en bilveg med tilhørende regelverk som krever offentlig tillatelse etter plan- og bygningsloven I 2001 søkte Erik Hestnes og Frank Reinholdtsen Karlsøy kommune om bygging av en enkel landbruksveg fra Steinnes til Karanes. Søknaden ble avslått av kommunen som begrunnet avslaget med at vegen ville føre til inngrep i strandsonen og i et tidligere inngrepsfritt område. Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen i Troms som i 2002 stadfestet Karlsøy kommune sitt vedtak. Fylkesmannen la blant annet sterkt vekt på at den planlagte vegen lå innenfor byggeforbudet i 100 meters sonen fra sjøen og at det var viktig å ivareta de sterke nasjonale interesser i forhold til vern av strandsonen. Selv om det i 2002 ble gjort et endelig forvaltningsvedtak av Fylkesmannen, har jordskifteretten gitt eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 anledning til å søke Karlsøy kommune på nytt om å få tillatelse til å bygge veg etter plan- og bygningsloven 20-1 hvis det skulle foreligge nye omstendigheter som skulle tilsi at vegen kunne bygges. Retten ga eierne frist til om å søke byggetillatelse for bilveg fra Steinnes - Karanes Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 9

11 I brevet ble eierne opplyst om at det er et vilkår for fremming av saken at kommunen gir byggetillatelse til veg. I følge brev fra Karlsøy kommune har eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 ikke sendt inn noen søknad til kommunen innen fristens utløp. Tidligere vedtak fra Karlsøy kommune og Fylkesmannen i Troms er derfor gjeldene og retten må forholde seg til det. Siden det er et absolutt krav at det må foreligge byggetillatelse fra kommunen før vegbygging kan gjennomføres, samt at retten har funnet at Elias Eliassen vil lide tap ved gjennomføring av jordskifte, finner retten at vilkåret og grunnlaget for å fremme bruksordning av veg ikke er til stede. Retten har med dette kommet til at krav om bruksordning må avvises. Saksomkostninger Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. og Anethe Rebekka Reinholdtsen har tapt saken fullstendig når det gjelder fremming av bruksordningssaken. Elias Eliassen har også i all hovedsak fått medhold i spørsmålet om vegrett. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. og Anethe Rebekka Reinholdtsen plikter dermed, etter hovedreglen i tvisteloven 20-2, å dekke motparten sine saksomkostninger. Jordskifteretten har ikke funnet grunnlag for å gjøre unntak fra hovedreglen. Advokat Brynjar Østgård har innlevert omkostningsoppgave på kr ,- som også inkluderer etterfølgende arbeid fra forrige rettsmøte på kr ,- inkl. mva. Retten anser ikke dette arbeidet som nødvendig for å få saken betryggende utført i forhold til avsluttet hovedforhandling, og har derfor redusert salæret med kr ,-. Omkostningene som motparten må dekke fastsettes dermed til kr ,-. Kjennelsen er enstemmig. Slutning: 1. Krav om bruksordning av veg avvises. 2. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. og Anethe Rebekka Reinholdtsen dømmes til å betale kr ,- i saksomkostninger til Elias Eliassen innen to -2- uker fra forkynnelse av saken, med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 3 Grenser 3.1. Grensebeskrivelse På bakgrunn av tidligere rettsforlik, datert , samt avmerking og innmåling av grenser er det utarbeidet slik grensebeskrivelse for Grense 1 Eiendom til venstre: Gnr. 7 bnr. 20 Eiendom til høyre: Gnr. 7 bnr. 19 Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensen tar til ute i sjøen så langt privat eiendomsrett gjelder og går med retning 304,03 gon til punkt nr Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 10

12 1 Off. godkj. grensemerke i stein , ,74 304,03 110,62 2 Off. godkj. grensemerke i jord , ,34 304,10 111,41 3 Off. godkj. grensemerke i stein , ,16 Grensen fortsetter i samme retning så langt eiendommene har felles grense. Punkt nr. 1 er ved tidligere hogd kors i stein ved gammel steingjerde. Grense 2 Eiendom til venstre: Gnr. 7 bnr. 19 Eiendom til høyre: Gnr. 7 bnr. 132 Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 11 Off. godkj. grensemerke i stein , ,37 304,93 49,78 12 Off. godkj. grensemerke i jord , ,75 305,08 33,93 13 Off. godkj. grensemerke i jord , ,93 Grense 2 er tidligere bestemt av jordskifteretten i sak Daafjord. Punkt nr. 11 er ved tidligere hogd kors i stein i østre kanten av bekken. Punkt nr. 12 og 13 er tidligere nedsatte grensemerker. 3.2 Grenseforklaring og målegrunnlag Grensene går i rette linjer mellom de grensepunktene det er oppgitt retning for. Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold til kartets nordretning. Sirkelen er inndelt i 400 grader. Avstanden mellom grensepunktene er horisontale mål i meter. Grensemerkene er bolter/rør av aluminium forsynt med hode. Hodet har påskriften "GRENSE" og JORDSKIFTERETTEN. Grensepunktene er koordinatbestemt med fasemålende tofrekvent satellittmåleutstyr med korreksjonsdata fra Statens Kartverk (CPOS). Grensepunktenes koordinater har en forventet nøyaktighet bedre enn 0,1 meter i horisontalplanet. Grensene er vist på vedlagte grensekart med kartarkivnummer Kartet består av 1 blad i målestokk 1: Diverse bestemmelser Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 11

13 4.1 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnadene og gebyrer skal dekkes av partene etter bestemmelsene i jordskifteloven 74. Rettsmøteutgifter er godtgjøring til meddommere i henhold til rettsgebyrforskriften. På denne bakgrunn utgjør kostnadene følgende: Registreringsgebyr kr 4.300,- Partsgebyr kr 6.192,- Grenselengdegebyr kr 1.720,- Rettsmøteutgifter kr 2.962,- Grensemerker kr 300,- Sum kr ,- Kostnadene er etter rettens skjønn fordelt på partene etter den nytten de enkelte har hatt av saken, jf. jordskifteloven 76. Jordskifteretten mener samtlige parter har hatt nytte av å få avklart de rettslige spørsmål som knytter seg til vegrett og grenser i saken. Kostnadene til grensegangen blir kun ilagt eierne av gnr. 7/19 og gnr. 7/20. De øvrige kostnadene er delt like mellom partene. Gnr./bnr. Eier skal betale kr har betalt kr skylder kr har til gode kr 7/4 Gerd Marie Karanes 3.243, , ,- Hestnes m.fl. 7/12 Elias Eliassen 3.243, ,- 7/19 Anethe Rebekka 4.494, ,- Reinholdtsen 7/20 Sigve Andersen 4.494, ,- SUM , , , ,- De pålagte beløpene forfaller til betaling 15 dager fra forkynningsdatoen. Penger til gode blir utbetalt samtidig med forkynningen av saken. 4.2 Forkynning Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. 4.3 Ikrafttreden Dersom ikke annet er særskilt bestemt, trer bestemmelsene gitt i denne saken i verk to uker etter at saken er rettskraftig. 4.4 Avslutning av saken Saken avsluttes i dette møtet. Fristen for anke er -1- én måned regnet fra forkynningsdatoen. Reglene om anke følger forkynningen. 4.6 Tinglysing Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 12

14 Når saken er rettskraftig vil den bli tinglyst på følgende eiendommer i Karlsøy kommune: Gnr. 7/4, 7/12, 7/19, 7/20, 7/132 Retten hevet, saken sluttet Tromsø, Hans Thore Hansen (sign.) Øystein Nilsen (sign.) Torgunn Lilleby (sign.) Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 13

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23 Gnr. 23 i Lenvik kommune Påbegynt: 09.06.2010 Avsluttet: 07.07.2010 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2010 Sted: Lenvik rådhus

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Oldervik indre, gnr. 2. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Oldervik indre, gnr. 2. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0025 Oldervik indre, gnr. 2 i Tromsø kommune Påbegynt: 05.05.2009 Avsluttet: 07.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.05.2009 Sted: Oldervik skole

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46 i Kvænangen kommune Påbegynt: 20.08.2009 Avsluttet: 10.09.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.08.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0015 Zakariasjorden, gnr. 35 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.06.2009 Avsluttet: 06.07.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2009 Sted: Fylkeshuset i

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0024 og 1900-2009-0025 Storsteinnes, gnr. 47 i Balsfjord kommune Påbegynt: 22.10.2009 Avsluttet: 11.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0025 Engvik, gnr. 102 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.09.2009 Avsluttet: 26.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.09.2009 Sted: Løksfjord fiskebruk

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 05.05.2010 Sted: Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0001 Tønsnes, gnr. 12 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.04.2009 Avsluttet: 19.06.2009 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 22.04.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0032 Gullhav med Holmen, gnr. 5 i Målselv kommune Påbegynt: 25.06.2008 Avsluttet: 14.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.06.2008 Sted: Kommunehuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0015 Lenangen Nordre, gnr. 108 i Lyngen kommune Påbegynt: 26.05.2010 Avsluttet: 06.07.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 26.05.2010

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Akkarfjord, gnr. 60. i Skjervøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Akkarfjord, gnr. 60. i Skjervøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0003 Akkarfjord, gnr. 60 i Skjervøy kommune Påbegynt: 03.06.2009 Avsluttet: 04.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 03.06.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0026 Breivik, gnr. 130 i Tromsø kommune Påbegynt: 10.06.2009 Avsluttet: 09.09.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.06.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 i Karlsøy kommune Påbegynt: 21.10.2010 Avsluttet: 21.12.2010 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 Nord-Troms jordskifterett 1 MED HOVEDFORHANDLING

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmernes, gnr. 32. Gnr. 32 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmernes, gnr. 32. Gnr. 32 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0005 Tømmernes, gnr. 32 Gnr. 32 i Tromsø kommune Påbegynt: 10.06.2009 Avsluttet: 03.12.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 10.06.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0020 Holmesletta Gnr. 21 i Tromsø kommune Påbegynt: 01.10.2009 Avsluttet: 28.10.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.10.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189 Gnr. 189 i Tromsø kommune Påbegynt: 21.10.2008 Avsluttet: 02.04.2009 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 02.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0048 Nes Gnr. 1058 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 29.11.2011 Avsluttet: 04.06.2012 RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011. Sted: Sarpsborg rådhus, møterom formannskapssalen

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0019 Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune Påbegynt: 15.04.2009 Avsluttet: 13.01.2010 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 15.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.05.2010 Sted: Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune.

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 24.06.2010 Sted: Djupedal i Hvaler Sak nr.: 0100-2010-0009 Djupedal Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om sak etter jordskifteloven 2 b Saksoppnevnt jordskiftedommer

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15 Gnr. 15 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.10.2010 Avsluttet: 08.10.2010 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 08.10.2010 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101 Gnr. 101 i Lyngen kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 17.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hopen, gnr. 2. Gnr. 2 i Berg kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hopen, gnr. 2. Gnr. 2 i Berg kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0008 Hopen, gnr. 2 Gnr. 2 i Berg kommune Påbegynt: 18.08.2009 Avsluttet: 13.01.2010 RETTSMEKLINGSMØTE Rettsmøtedag: 18.08.2009 Sted: UL Havørns grendehus

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grøtøy nordre, gnr. 22. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grøtøy nordre, gnr. 22. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0010 Grøtøy nordre, gnr. 22 i Karlsøy kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 09.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist.

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 12.11.2009. Sted: Rådehallen i Råde møterom 1. Sak nr.: 0100-2009-0029 Husløs nordre i Fredrikstad. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Jordskiftedommer:

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09.

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09. Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 30.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012. Sted: Rettssal II,

Detaljer

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling RETTSMØTE Møtedag: 30.08.2012 Sted: Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: 0100-2012-0011 Igletjern Saken gjelder: Konstituert jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmervik. Gnr. 3 i Sørreisa kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmervik. Gnr. 3 i Sørreisa kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0024 Tømmervik Gnr. 3 i Sørreisa kommune Påbegynt: 04.06.2008 Avsluttet: 06.02.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 04.06.2008 Sted: Kommunehuset i Sørreisa

Detaljer

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander.

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander. RETTSBOK - SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.05.2015 Sted: på gnr.37 bnr.4 i Osen Sak nr.: 1700-2015-0001 Skjervøy Ytre Saken gjelder: Krav om grensegang etter

Detaljer

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0066 Rød nordre Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak etter jordskifteloven

Detaljer

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.05.2009 Sted: Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Rydningen, gnr. 13. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Rydningen, gnr. 13. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0015 Rydningen, gnr. 13 i Karlsøy kommune Påbegynt: 24.09.2008 Avsluttet: 04.02.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 24.09.2008 Sted: Skogsfjordvatn

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde. Gnr. 109 i Lenvik kommune. Påbegynt: 22.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde. Gnr. 109 i Lenvik kommune. Påbegynt: 22.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde Gnr. 109 i Lenvik kommune Påbegynt: 22.05.2006 Avsluttet: 27.07.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.05.2006 Sted:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skinnelven, gnr. 96. Gnr. 96 i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skinnelven, gnr. 96. Gnr. 96 i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0018 Skinnelven, gnr. 96 Gnr. 96 i Lyngen kommune Påbegynt: 13.06.2007 Avsluttet: 15.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.06.2007 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet.

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 23.10.2009 Sted: Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2009-0028 Ørka Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Part: Naboer:

Detaljer

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Bjortjønnli. Gnr. 64 og 65 i Grane kommune. Påbegynt:

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Bjortjønnli. Gnr. 64 og 65 i Grane kommune. Påbegynt: Helgeland jordskifterett Rettsbok Sak: 1820-2012-0018 Bjortjønnli Gnr. 64 og 65 i Grane kommune Påbegynt: 06.12.2013 Avsluttet: 06.12.2013 RETTSBOK Domstol: Helgeland jordskifterett Møtedag: 6.12.2013

Detaljer

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Sund. Gnr. 63 i Hemnes kommune. Påbegynt:

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Sund. Gnr. 63 i Hemnes kommune. Påbegynt: Helgeland jordskifterett Rettsbok Sak: 1820-2004-0013 Sund Gnr. 63 i Hemnes kommune Påbegynt: 25.04.2007 Avsluttet: 28.12.2007 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.04.2007. Sted: Kommunehuset i Korgen

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0030 BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune Oppstarta: 12.01.2011 Avslutta: 07.02.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navestad søndre. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navestad søndre. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0002 Navestad søndre Gnr. 1043 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 21.02.2011 Avsluttet: 13.01.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.02.2011 Sted: Rettens

Detaljer

1. Fremming av saken og videre arbeid

1. Fremming av saken og videre arbeid RETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.10.11. Sted: Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2011-0055 Onsaker. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Nabo: Til

Detaljer

Eiendommene ligger i Fjell kommune.

Eiendommene ligger i Fjell kommune. SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 08.12.2010 Sted: Rådhuset i Fjell kommune. Sak nr.: 1200-2009-0048 KOBBELTVEIT, gnr. 33 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer:

Detaljer

FEDJE,

FEDJE, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0007 FEDJE, Gnr. 168 i Fedje kommune Påbegynt: 09.08.2011 Avsluttet: 21.08.2011 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.08.2011. Sted: Bedehuset i Fedje.

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0021 ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune Påbegynt: 31.05.2011 Avsluttet: 09.06.2011 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 31.05.2011. Sted: Rådhuset i Meland.

Detaljer

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 06.10.2011 klokka 0900. Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Kirkevik, gnr Gnr. 102 i Balsfjord kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Kirkevik, gnr Gnr. 102 i Balsfjord kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0033 Kirkevik, gnr. 102 Gnr. 102 i Balsfjord kommune Påbegynt: 22.09.2009 Avsluttet: 19.10.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.09.2009 Sted: Nordfjord

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40. Gnr. 40 i Målselv kommune. Påbegynt: 09.09.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40. Gnr. 40 i Målselv kommune. Påbegynt: 09.09.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40 Gnr. 40 i Målselv kommune Påbegynt: 09.09.2009 Avsluttet: 01.02.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 09.09.2009

Detaljer

16.06.2009 Moloveien 12 ibodø. Avdelingsingeniør Svein Kåre Nikolaisen. Kirkhaugen borettslag

16.06.2009 Moloveien 12 ibodø. Avdelingsingeniør Svein Kåre Nikolaisen. Kirkhaugen borettslag L DAGiJor('-'a - 3þ-fuÐ l3 fitï' 2 9 STATENS KARTVERK Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0018 Kirkhaugen Gnr. 138 bnr. 2420 og2442 i Bodø kommune Påbegynt:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Storvik indre, gnr. 3. i Nordreisa kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Storvik indre, gnr. 3. i Nordreisa kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0017 Storvik indre, gnr. 3 i Nordreisa kommune Påbegynt: 23.03.2010 Avsluttet: 28.12.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 23.03.2009 Sted: Nord-Troms

Detaljer

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.12.2008 Sted: Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88.

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MO. Gnr. 12 i Kvam kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MO. Gnr. 12 i Kvam kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0028 MO Gnr. 12 i Kvam kommune Påbegynt: 11.04.2014 Avsluttet: 11.04.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: 11.04.2014

Detaljer

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted:

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted: RETTSMØTE Møtedag: 06.06.2012 Sted: Formannskapssalen i Moss rådhus Sak nr.: 0100-2011-0022 Telemarkslunden 0100-2011-0028 Tasken 0100-2011-0030 Kajalunden 0100-2011-0032 Grønliparken 0100-2011-0033 Reieråsen

Detaljer

Berg. Rettens leder. Lars Berg Svendsen. 1. Fremming av saken og videre arbeid 2. Midlertidig delingsforretning 3. Diverse bestemmelser

Berg. Rettens leder. Lars Berg Svendsen. 1. Fremming av saken og videre arbeid 2. Midlertidig delingsforretning 3. Diverse bestemmelser JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.02.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0004 Berg Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Naboer:

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2005-0020 Nordre Pollen Naturreservat i ÅS kommune Påbegynt: 5.6.2007 Avsluttet: 17.2.2009 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 JORDSKIFTERETTSMØTE

Detaljer

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Gnr. 56 i Bergen kommune Påbegynt: 10.12.2013 Avsluttet: 10.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifter ett. Sak: Sørland. Avsluttet: Gnr. 14 bnr. 233 o9262 iyærøy kommune. Påbegynt:

Rettsbok. Salten jordskifter ett. Sak: Sørland. Avsluttet: Gnr. 14 bnr. 233 o9262 iyærøy kommune. Påbegynt: T I ïglys:i DoKLn Ff.r',,n".196 8õ_{ i I 14Â,Ì ;;.j STAIENS KARTVERK Salten jordskifter ett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2006-0023 Sørland Gnr. 14 bnr. 233 o9262 iyærøy kommune

Detaljer

1200-2012-0052 ERSTAD

1200-2012-0052 ERSTAD Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0052 ERSTAD Gnr. 140 i Lindås kommune Påbegynt: 27.06.2013 Avsluttet: 17.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 27.06.2013 Sted: Rådhuset i Lindås Sak nr.:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde. Gnr. 104. i Lyngen kommune. Påbegynt: 13.06.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde. Gnr. 104. i Lyngen kommune. Påbegynt: 13.06. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde Gnr. 104 i Lyngen kommune Påbegynt: 13.06.2008 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.06.2008 Sted:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0003 SÆLE Gnr. 7 i Øygarden kommune Påbegynt: 12.01.2011 Avsluttet: 25.01.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 12.01.2011

Detaljer

HAGANES

HAGANES Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0040 HAGANES Gnr. 52 i Fjell kommune Påbegynt: 18.04.2012 Avsluttet: 18.04.2012 RETTSMØTE Møtedag: 18.04.2012 Sted: Statens Hus, Bergen kommune.

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK. i Nordreisa og Kvænangen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK. i Nordreisa og Kvænangen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2001-0001 Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK i Nordreisa og Kvænangen kommune Påbegynt: 27.05.2008 Avsluttet: 16.04.2009 Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms Sak

Detaljer

1200-2011-0025 FOLLESØ,

1200-2011-0025 FOLLESØ, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0025 FOLLESØ, Gnr. 12 i Askøy kommune Påbegynt: 07.03.2012 Avsluttet: 02.05.2012 RETTSMØTE Møtedag: 02.05.2012 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tveiten østre. Gnr. 26 i Trøgstad kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tveiten østre. Gnr. 26 i Trøgstad kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2012-0002 Tveiten østre Gnr. 26 i Trøgstad kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 31.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012 Sted: Kommunehuset i Trøgstad, møterom

Detaljer

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted:

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted: RETTSMØTE Møtedag: 06.06.2012 Sted: Formannskapssalen i Moss rådhus Sak nr.: 0100-2011-0022 Telemarkslunden 0100-2011-0028 Tasken 0100-2011-0030 Kajalunden 0100-2011-0032 Grønliparken 0100-2011-0033 Reieråsen

Detaljer

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014 Nordmøre jordskifterett Rettsbok Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat Gnr 88 og 89 i Tingvoll kommune Påbegynt: 08052014 Avsluttet: 12122014 RETTSBOK Domstol: Møtedag: Sted: Sak nr: Saken gjelder:

Detaljer

TYSSE YTRE

TYSSE YTRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0034 TYSSE YTRE Gnr. 43 i Samnanger kommune Påbegynt: 22.05.2013 Avsluttet: 22.05.2013 RETTSMØTE Møtedag: 22.05.2013 Sted: Statens hus i Bergen

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2003-0028 Nordre Skaugumåsen Naturreservat i Asker kommune Påbegynt: 07.07.2005 Avsluttet: 19.02.2008 Org. nr. 874 721 972 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag:

Detaljer

Fjære naturreservat. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Avd.ing. Svein Kåre Nikolaisen.

Fjære naturreservat. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Avd.ing. Svein Kåre Nikolaisen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 10.06.2008 Sted: Fjære i Bodø Sak nr.: 1800-2004-0023 Fjære naturreservat Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer: Teknisk saksbehandler:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2012-0041 SÆLEN. Gnr. 22 i Bergen kommune. Påbegynt: 05.02.2013

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2012-0041 SÆLEN. Gnr. 22 i Bergen kommune. Påbegynt: 05.02.2013 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0041 SÆLEN Gnr. 22 i Bergen kommune Påbegynt: 05.02.2013 Avsluttet: 05.02.2013 RETTSMØTE Møtedag: 05.02.2013 Sted: Statens Hus i Bergen Sak

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skulgammen, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skulgammen, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0013 Skulgammen, gnr. 109 i Tromsø kommune Påbegynt: 31.08.2010 Avsluttet: 08.11.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 31.08.2010

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune Oppstarta: 16.02.2012 Avslutta: 21.02.2012 RETTSMØTE Møtedag: 16.02.2012. Sted: Rådhuset på Radøy. Sak

Detaljer

STRUDSHAVN

STRUDSHAVN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0032 STRUDSHAVN Gnr. 10 i Askøy kommune Påbegynt: 18.03.2014 Avsluttet: 21.03.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

HANØEN

HANØEN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0014 HANØEN Gnr. 19 i Askøy kommune Påbegynt: 24.04.2014 Avsluttet: 19.05.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

HETLEVIK

HETLEVIK Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0028 HETLEVIK Gnr. 13 i Askøy kommune Påbegynt: 02.12.2011 Avsluttet: 13.08.2012 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 02.12.2011. Sted: Rådhuset på Askøy.

Detaljer

Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold

Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold 1 Grenser 1.1 Grenseforklaring og mâlegrunnlag Grensemerkene er bolter/rør av aluminium forsynt med hode. Hodet har påskriften GRENSE og "JORDSKIFTERETTEN. Dette gjelder ikke punktene 1 tom. 9. Disse grensemerkene

Detaljer

Formannskapssalen i Halden rådhus Sak nr.: 0100-2011-0058 Vikenstrand. Jordskiftedommer Per Kr. Riseng. Overingeniør Kirsten Lyseng. Nils E.

Formannskapssalen i Halden rådhus Sak nr.: 0100-2011-0058 Vikenstrand. Jordskiftedommer Per Kr. Riseng. Overingeniør Kirsten Lyseng. Nils E. RETTSMØTE Møtedag: 23.08.2012 Sted: Formannskapssalen i Halden rådhus Sak nr.: 0100-2011-0058 Vikenstrand Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Rettens leder: Meddommere: Protokollfører:

Detaljer

Framnes i Rakkestad. Rettens formann. 1. Fremming av saken. 2. Eiendomsdeling. Eiendommene ligger i Rakkestad kommune.

Framnes i Rakkestad. Rettens formann. 1. Fremming av saken. 2. Eiendomsdeling. Eiendommene ligger i Rakkestad kommune. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 03.12.2010. Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2010-0034 Framnes i Rakkestad Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

1200-2013-0006 BJØRNDAL

1200-2013-0006 BJØRNDAL Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0006 BJØRNDAL Gnr. 122 i Bergen kommune Påbegynt: 20.03.2013 Avsluttet: 20.03.2013 RETTSMØTE Møtedag: 20.03.2013 Sted: Bjørndal i Bergen Sak

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde Gnr. 66 i Skjervøy kommune Påbegynt: 17.06.2008 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 17.06.2008 Sted:

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: Tuv Søndre. Avsluttet: I B Aiiü. 2(jfi9. Gnr. 88 bnr. 9,l5r2l og 39 i Bodø kommune

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: Tuv Søndre. Avsluttet: I B Aiiü. 2(jfi9. Gnr. 88 bnr. 9,l5r2l og 39 i Bodø kommune ----n r,'; " I i;'';i.'1- t' ; i p-r, n ;r r. : i1, êç-lg I B Aiiü. 2(jfi9 ST \TËf{3 I,(ÅRTVËÍìK Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2009-0004 Tuv Søndre Gnr.

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Rådhuset i Os kommune. Sak nr.: SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40. Cato Mjølkeråen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Rådhuset i Os kommune. Sak nr.: SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40. Cato Mjølkeråen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 19.08.2010 Sted: Rådhuset i Os kommune Sak nr.: 1200-2009-0014 SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Overingeniør Åse M. Thorrud. Bjørg Molteberg og Arne Roger Nilsen. Hovedforhandling i tvist om servitutt

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Overingeniør Åse M. Thorrud. Bjørg Molteberg og Arne Roger Nilsen. Hovedforhandling i tvist om servitutt JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 23.04.2010 Sted: Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2009-0042 Eskeviken-Meyerstranda Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0024 Skraamestø, gnr. 37 Gnr. 37 i Askøy kommune Oppstarta: 31.10.2013 Avslutta: 15.11.2013 RETTSMØTE Møtedag: 31.10.2013 Stad: Bekkeneset i

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Kleppe øvre. Gnr. 8 i Askøy kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Kleppe øvre. Gnr. 8 i Askøy kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0031 Kleppe øvre Gnr. 8 i Askøy kommune Påbegynt: 20.12.2012 Avsluttet: 20.12.2012 RETTSMØTE Møtedag: 20.12.2012 Sted: Øvre Kleppe i Askøy Sak

Detaljer

0100-2011-0008 Åsrud Nordre. Avd. ing Synnøve Kjølle. Paal Tøger Kartnes.

0100-2011-0008 Åsrud Nordre. Avd. ing Synnøve Kjølle. Paal Tøger Kartnes. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 07.07.2011. Sted: Rådhuset i Rakkestad kommune. Sak nr.: 0100-2011-0008 Åsrud Nordre. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2006-0027 Andersdal ytre, gnr. 42. Gnr. 42 og 43 i Tromsø kommune. Påbegynt: 26.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2006-0027 Andersdal ytre, gnr. 42. Gnr. 42 og 43 i Tromsø kommune. Påbegynt: 26.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0027 Andersdal ytre, gnr. 42 Gnr. 42 og 43 i Tromsø kommune Påbegynt: 26.05.2009 Avsluttet: 14.09.2009 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 26.05.2009 Sted:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0011 MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune Oppstarta: 29.06.2010 Avslutta: 09.08.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 29.06.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0004 SNEKKEVIK Gnr. 43 i Fjell kommune Oppstarta: 21.06.2011 Avslutta: 28.11.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 21.06.2011. Sted: Rådhuset

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0041 Hammersland Gnr. 45 i Sund kommune Oppstarta: 03.12.2013 Avslutta: 04.12.2013 RETTSMØTE Møtedag: 03.12.2013 Stad: Hammersland i Sund kommune

Detaljer

Nedre Telemark jordskifterett. Rettsbok. Sak: BRÅTANEnaturminne. Gnr. 30 i Kragerø kommune. Påbegynt:

Nedre Telemark jordskifterett. Rettsbok. Sak: BRÅTANEnaturminne. Gnr. 30 i Kragerø kommune. Påbegynt: Nedre Telemark jordskifterett Rettsbok Sak: 0800-2007-0037 BRÅTANEnaturminne Gnr. 30 i Kragerø kommune Påbegynt: 26.06.2007 Avsluttet: 28.01.2009 'b Rettsmøtedag: Sted: Sak nr.: Saken gjelder: Jordskiftedommer:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat. Gnr. 11 og 16. i Tranøy kommune. Påbegynt: 21.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat. Gnr. 11 og 16. i Tranøy kommune. Påbegynt: 21.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat Gnr. 11 og 16 i Tranøy kommune Påbegynt: 21.05.2007 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.05.2007

Detaljer

Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2009-0025 - Skaare nordre. Overingeniør Guro Bryggen. Anne-Grethe Kruse Gulliksen.

Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2009-0025 - Skaare nordre. Overingeniør Guro Bryggen. Anne-Grethe Kruse Gulliksen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 02.07.2009. Sted: Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2009-0025 - Skaare nordre. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Valla/Breivika/Røssåauren. Gnr. 51, 52, 100, 148 og 149 i Hemnes kommune. Påbegynt:

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Valla/Breivika/Røssåauren. Gnr. 51, 52, 100, 148 og 149 i Hemnes kommune. Påbegynt: Helgeland jordskifterett Rettsbok Sak: 1820-2004-0012 Valla/Breivika/Røssåauren Gnr. 51, 52, 100, 148 og 149 i Hemnes kommune Påbegynt: 26.04.2007 Avsluttet: 28.12.2007 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Edøya landskapsvernområde. Gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Edøya landskapsvernområde. Gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0030 Edøya landskapsvernområde Gnr. 191 i Tromsø kommune Påbegynt: 23.06.2006 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2006 Sted:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0017 ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune Påbegynt: 23.05.2011 Avsluttet: 23.05.2011 Rettsfastsettende vedtak Rettsmøtedag: 23.05.2011. Sted: Statens

Detaljer

Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: Hissingby. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Egil Hissingby. Fremming av saken.

Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: Hissingby. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Egil Hissingby. Fremming av saken. JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 26.04.2012. Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2011-0059 Hissingby. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0002 TRÅ Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 22.08.2012 Avslutta: 12.10.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 22.08.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: Stang. Overingeniør Guro Bryggen. Truls Stang og Ottar Stang

Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: Stang. Overingeniør Guro Bryggen. Truls Stang og Ottar Stang JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.03.09 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2009-0008 Stang Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak

Detaljer

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT UTSKRIFT AV RETTSBOK År 2014 den 02. oktober kl. 10.00 ble jordskifterett satt i lokaler i Os rådhus. Rettens formann: Jordskiftedommer Trond Berge som tilkalt dommer

Detaljer