Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel"

Transkript

1 Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar at denne projektoren oppfyller følgende direktiver og standarder: EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser ifølge 93/68/EEC EMC: EN EN EN EN avspenningsdirektiv 73/23/EEC med tilføyelser ifølge 93/68/EEC Sikkerhet: EN 60950: 2000 Juli 2004 Varemerker Apple, Macintosh og PowerBook er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Apple Computer, Inc. IBM er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører International Business Machines, Inc. Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation. Adobe og Acrobat er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated. InFocus, iteshow, ScreenPlay og P er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører InFocus Corporation. FCC Advarsel Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for et klasse B digitalt utstyr, slik det følger av part 15 i de amerikanske FCC bestemmelsene. Disse grenseverdiene er beregnet på å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en boliginstallasjon. Dette utstyret skaper, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og det kan, dersom det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, være årsak til skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil kunne forekomme i en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret er årsak til forstyrrelse av radio- eller TV-mottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å forsøke å eliminere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Endre mottakerantennens retning eller flytte denne. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et nettuttak fra en annen kurs enn den som mottakeren er tilkoblet. Søke hjelp fra forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av InFocus Corporation, kan føre til at brukeren mister retten til å betjene utstyret. Canada Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med de kanadiske bestemmelsene ifølge ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Offentlige godkjenninger U, CU, TUV, GOST Andre spesifikke nasjonale godkjenninger kan forekomme, det vises til produktets godkjenningsmerking. InFocus forbeholder seg retten til å endre produkttilbud og spesifikasjoner på et hvilket som helst tidspunkt. 1

2 Innhold Innledning 4 Plassering av projektoren 6 Videotilkoblinger 7 Tilkobling av videoutstyr 8 Visning av et videobilde 9 Tilkobling av en datamaskin 11 Brukere som har erfaring i oppsett av et presentasjonssystem, kan benytte vedlagte kort Hurtig oppsett. Fullstendige opplysninger om tilkobling og betjening av projektoren finnes i denne brukerhåndboka. Elektroniske utgaver av denne brukerhåndboka på ulike språk finnes på vår nettside. De siste utgavene finnes på vår nettside. På nettsiden er det også tekniske spesifikasjoner, en interaktiv kalkulator for beregning av bildestørrelse, kommandoer for notebook-aktivering, kontaktenes utganger, en ordliste, produktets datablad, en nettbutikk med tilbehør samt en side for registrering på nettet. Innvendig på omslagets bakside finnes en liste med alle relevante nettadresser. Utkobling av projektoren 12 Feilsøking i oppsettet 12 Bruk av tastaturet 19 Bruk av fjernkontrollen 20 Bruk av audio 21 Tilpasning av projektoren 22 Optimalisering av videobilder 22 Bruk av menyene 23 Bildemeny 24 Innstillingsmeny 28 Vedlikehold 31 engjøring av linsen 31 Utskiftning av projektorens lampe 32 engjøring av støvfiltrene 34 Bruk av sikkerhetslåsen 34 Vedlegg 35 Tilbehør 35 ød ED indikasjoner og projektorfeil 36 Projisert bildestørrelse 36 2

3 vesa 1 Viktige betjeningsregler for sikkerheten Projektoren plasseres horisontalt med maksimalt 8 graders helling framover eller bakover. Sett projektoren på et sted med god ventilasjon uten hindringer for tilførsel eller avgang av luft. Projektoren må ikke settes på en duk eller annet mykt underlag som kan blokkere ventilasjonen. Sett projektoren i en avstand av minst 1,2 m fra alle varme- eller kjøleåpninger. Det må bare brukes takfester som er godkjent av InFocus. Bruk bare den nettkabelen som leveres sammen med utstyret. Det anbefales å bruke overspenningsvern på nettforsyningen. Det vises til denne håndboka når det gjelder korrekte prosedyrer for tilog frakobling. Dersom lampen mot forventning skulle knuses, må alle matvarer i nærheten fjernes, og området langs alle projektorens sider må rengjøres omhyggelig. Vask hendene etter håndtering av den knuste lampen og rengjøring av området. Dette produktet inneholder en lampe med meget små mengder kvikksølv. Den må kasseres i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter og bestemmelser. Ytterligere opplysninger finnes på Følg disse instruksene for å bidra til god billedkvalitet og holdbarhet for lampen i hele projektorens levetid. Forsømmelser med hensyn til å følge disse instruksene kan ha betydning for garantien. Fullstendige opplysninger om garantien finnes i avsnittet om garanti i slutten av denne brukerhåndboka. Det må ikke plasseres gjenstander eller mennesker innenfor en avstand av 60 cm fra projektorens sider. Ved takmontasje skal dette området være 1,5 m. 60 cm 1,5 m 3

4 Innledning Din nye ScreenPlay 5000 projektor fra InFocus er spesielt beregnet for bruk som hjemmekino. Den har uskalert 1280 x 720 oppløsning. Det er enkelt å tilkoble, betjene og vedlikeholde projektoren. egistrering på nettet egistrér projektoren på vår nettside for å få produkt-oppdateringer, nyhetsmeldinger og registreringsmotivasjoner. Innvendig på omslagets bakside finnes en liste over nettadresser. Medleverte poster projektor Projektorens komponenter og egenskaper zoom fokus tastatur høyttalere høydejustering utløser fjernkontroll mottaker (I) tilkoblinger linsehette fjernkontroll dokumentasjon vesa 1 varmevifte snor for linsehette* datamaskin kabel S-video kabel nett kabel audio/video kabel nivellering fot I * insehettens snor følger med dokumentasjonen. Fest den til linsehetten og projektoren ved behov. 4

5 Tilkoblingspanel Projektoren har to datatilkoblinger og fire videotilkoblinger: en M1-D/A (HD, DVI og datamaskin) en VESA (HD, HD komponent og datamaskin) en S-video en sammensatt CA en komponent video Tilkoblingspanel VESA komponent video M1-D/A s-video Y Pb Pr audio utløser Dessuten er det en S-232 tilkobling for seriell kontroll. Spesifikasjoner og kommandoer for kommandolinjens grensesnitt, Command ine Interface (CI), finnes på vår nettside. En 3,5 mm mini-jack utløser leverer 12 Volts strømforsyning. Denne leverer et konstant utgangssignal når projektoren er slått på. Dersom projeksjonsskjermen kobles til utløseren vil skjermen dras ned når projektoren slås på; og den vil gå tilbake til lagringsposisjon når projektoren slås av. S-232 seriell kontroll sammensatt video nett tilkobling lås Utløseren aktiveres i systemets meny, se side 28. 3,5mm monoplugg for 12 Volt strømforsyning tilkobling +12 V jord til skjermrelé (skjermfabrikant gir ytterligere opplysninger) 5

6 Plassering av projektoren Det er en del forhold som må vurderes i forbindelse med plassering av projektoren, blant annet skjermens størrelse og form, plassering av nettstøpsler samt avstanden mellom projektoren og resten av utstyret. Her følger noen generelle retningslinjer. 1 Sett projektoren på et plant underlag i rett vinkel mot skjermen. Projektoren må være innenfor en avstand av 3 m fra nettstøpselet. For å sikre god fremføring av kabelen må projektoren plasseres minst 15 cm fra vegg eller andre strukturer. Projektoren plasseres i en avstand av minst 1,7 m fra projeksjonsskjermen. Dersom projektoren skal monteres i taket, vises til opplysningene i installasjonsveiledningen som leveres sammen med montasjesettet for tak. For å snu bildet opp ned, se side 28. InFocus anbefaler bruk av takfester som er godkjent av InFocus. Montasjesett for tak selges separat. 3 m høyt bilde 2 Sett projektoren i ønsket avstand fra skjermen. Avstanden fra projektorens linse til skjermen, zoom-innstillingen og videoformatet vil være avgjørende for størrelsen på det projiserte bildet. Ytterligere opplysninger om projiserte billedstørrelser finnes på side 36. Bildet sendes fra projektoren i en viss vinkel. Forskyvningen av dette bildet er 105 %. Dette betyr at hvis bildet er 3 m høyt, så vil nederste kant av bildet være 15 cm over linsens senterlinje. Gå til som har en komplett kalkulator for bildestørrelse. bildets nederste kant 15 cm over linsen linsens senterlinje 6

7 Videotilkoblinger Det kan tilkobles VCer, DVD-spillere, videokameraer, digitalkameraer, videospill, HDTV mottakere og TV kanalvelgere til projektoren. (Det er ikke mulig direkte å koble den koaksiale kabelen til bygningens antennekontakt fra en kabel- eller satellitt-programleverandør; signalet må først sendes gjennom en kanalvelger. Eksempler på kanalvelgere er digitale kabelbokser, VC, digitale videospillere og satellitt TV-bokser. Kort sagt kan all utstyr som kan veksle mellom ulike kanaler, betraktes som en kanalvelger.) Dersom det er mer enn én utgang, velg den utgangen som har best kvalitet. DVI, komponentvideo og GB (M1, HD15) har den beste kvaliteten, deretter følger S-video og så sammensatt video. Tabell 1: Videotilkoblinger Videospill MEK: Dersom det skal benyttes GB video, se side 8. VESA Tabell 1: Videotilkoblinger M1-D/A VESA Sammensatt video S-video Komponent video komponent video s-video VESA 1 Video 5 Component 3 Inngangssignal Tilkobling Tilkoblingsmerkin g på projektoren Standard kringkastet TV (ikke HDTV), via kabel, digital kabel, satellitt TV, direkte TV Komponent video S-video Sammensatt video Component 3 Video 5 Y Pb Pr HDTV DVD Komponent video VESA DVI Komponent video S-video Sammensatt video Component 3 VESA 1 DVI 2 Component 3 Video 5 sammensatt video VC Sammensatt video S-video Komponent video Video 5 Component 3 Videokamera Sammensatt video S-video Video 5 7

8 Y Pb Pr Y Pb Y Pr Pb Y Pr Y Pb Pb Pr Y Pr Pb Pr Tilkobling av videoutstyr Dersom videoutstyret har mer enn én utgang, velg den utgangen som har best kvalitet. DVI video har den beste kvaliteten, deretter følger komponent video og S-video fulgt av sammensatt video. Hvis videoutstyret bruker komponentkabel-tilkoblinger, skal kabelens grønne kontakt tilkobles komponent-ut kontaktens grønne kontakt på videoutstyret og til den grønne komponentkontakten (merket Y Component 3) på projektoren. Komponentkabelens blå kontakter tilkobles den blå komponent-ut kontakten på videoutstyret og den blå komponentkontakten (merket Pb ) på projektoren. Komponentkabelens røde kontakter tilkobles den røde komponent-ut kontakten på videoutstyret og den røde komponentkontakten (merket Pr ) på projektoren. Når det brukes GB inngang skal den ekstra kontakten plugges inn i Video 5 tilkoblingen, og i menyen Kilder velges alternativet GB Video. Se side 28. Hvis videoutstyret bruker en rund S-video tilkobling med fire takker, plugges S-videokabelen inn i videoutstyrets S-video tilkobling og i S-Video 4 tilkoblingen på projektoren. De røde og hvite audiotilkoblingene fra A/V-kabelen kobles til kilden og eventuelt til kontakten Audio in på prosjektoren. Dersom videoutstyret bruker en gul sammensatt videotilkobling, plugges A/V-kabelens gule kontakt inn i kontakten videout på videoutstyret. Plugg den andre gule kontakten inn i den gule Video 5 tilkoblingen på projektoren. De røde og hvite audiotilkoblingene fra A/Vkabelen kobles til kilden og prosjektoren. tilkobling av komponentkabel tilkobling av S-video kabel tilkobling av kabel for sammensatt video tilkobling av M1-D kabel Dersom videoutstyret bruker en DVI tilkobling, plugges datakabelen inn i kontakten video-ut på videoutstyret. Plugg den andre kontakten inn i DVI 2 tilkoblingen på projektoren. Dersom videoutstyret bruker en VESA tilkobling, plugges en VESA kabel inn i kontakten video-ut på videoutstyret. Plugg den andre kontakten inn i VESA 1 tilkoblingen på projektoren. tilkobling av VESA kabel Tilkobling av nettkabel Koble nettkabelen til kontakten på projektorens bakside og til nettkontakten. Tastaturets nettbryter lyser og ED en på tastaturet lyser grønt. MEK: Bruk alltid den nettkabelen som leveres sammen med utstyret. 8 tilkobling av nettkabel

9 vesa 1 vesa 1 Visning av et videobilde Fjern linsehetten fjern linsehetten Trykk på bryteren Power (Nett) øverst på projektoren eller på fjernkontrollen. Viftene begynner å rotere. Når lampen lyser, blir skjermbildet for oppstart vist. Det kan ta et minutt før bildet får full lysstyrke. trykk på nettbryteren Intet skjermbilde for oppstart? Søk hjelp på side 12. Plugg videoutstyret til og slå det på. Videoutstyrets bilde skal nå vises på projeksjonsskjermen. Hvis dette ikke er tilfellet, trykkes på tasten Source (Kilde) på tastaturet eller fjernkontrollen. Slå på videoutstyret Justér høyden for projektoren ved å trykke på utløserknappen for å frigjøre høydejusteringen. Drei om nødvendig nivelleringsfoten. justering av høyde utløser tast høydejustering foten drei nivellering Sett projektoren i ønsket avstand og i 90 graders vinkel mot skjermen. Se på side 36 hvilken størrelse og avstand det skal være til skjermen. justér avstanden 9

10 vesa 1 audio out computer in network video 2 video in Justér zoom eller fokusringene ved å dreie dem inntil ønsket bildestørrelse og fokus oppnås. justering av zoom og fokus zoom fokus Dersom bildet ikke er rettvinklet, justeres den vertikale trapeskorreksjonen ved hjelp av tastaturets taster. Trykk på den øverste tasten for Keystone (Trapeskorreksjon) for å redusere den øverste delen av bildet, og trykk på den nederste tasten for Keystone for å redusere den nederste delen. Det er også mulig å justere den horisontale trapeskorreksjonen ved hjelp av menyene, eller å innstille projektoren til automatisk å justere den vertikale trapeskorreksjonen. Se side 24. justering av trapeskorreksjon justering av volum Justér volumet i menyen Audio. computer 2 monitor out computer 1 S-video 1 Justér Kontrast, ysstyrke, Farge eller Fargetone i menyen Bilde. Se på side 23 for å få hjelp med menyene. justering av bildemeny 10

11 Y Pb Pr Y Y Y Pb Pb Pb Pr Pr Pr Tilkobling av en datamaskin Tilkoble enten en VESA eller en M1 kabel til den riktige kontakten på projektoren (Vesa 1 eller DVI 2). Koble den andre enden til datamaskinens videoport. Når det brukes en vanlig PC må monitorens kabel først kobles fra PCens videoport. tilkobling av datakabel Koble den svarte nettkabelen til kontakten på projektorens bakside og til nettkontakten. Nettforsyningens ED på projektorens tastatur lyser permanent grønt. tilkobling av nettkabel MEK: Bruk alltid den nettkabelen som leveres sammen med utstyret. Projektoren kan styres fra kontrollpanelet til en PC eller datamaskin ved å koble en S-232 kabel til projektorens (serielle kontroll) tilkobling. Spesifikke S-232 kommandoer er nevnt under service og støtte på vår nettside, Det anbefales også å sjekke oppdatering av programvare. Projektorens programvare kan oppdateres ved hjelp av USB tilkoblingen; flere opplysninger finnes på nettsiden. tilkobling av S-232 kabel 11

12 Utkobling av projektoren Projektoren presenterer automatisk en tom skjerm når det ikke har vært noen aktiv kilde i løpet av 30 minutter. Denne tomme skjermen bidrar til å forlenge projektorens levetid. Bildet kommer tilbake når det detekteres en aktiv kilde, eller når det trykkes på en av tastaturets eller fjernkontrollens taster. Skjermsparer Skjermen kan tømmes etter fem minutter ved å slå på Skjermsparer i menyen Innstillinger > System. Se side 29. Det er seks tidsvalg for Skjermspareren. De kan innstilles fra fem minutter til 30 minutter i fem minutters intervaller. Strømsparing Projektoren har også mulighet for strømsparing; denne vil automatisk slå av lampen når det ikke har vært detektert noe signal i 5 minutter. Etter ytterligere 3 minutter uten signal vil projektoren bli slått av. Dersom det mottas et aktivt signal før projektoren blir slått av, vises bildet. Det må trykkes på tasten Power (Nett) for å vise et bilde etter at det er gått 30 minutter. Når Strømsparer er aktivert, er Skjermsparer deaktivert. Se side 29. Utkobling av projektoren Projektoren slås av med et trykk på tasten Power. Utkoblingen kan oppheves med et nytt trykk på tasten Power innen det er gått 3 sekunder. ampen slås av og ED blinker grønt i ca. ett minutt mens viftene fortsatt kjører for å kjøle ned lampen. Når lampen er kjølt ned, lyser ED grønt og viftene stopper. Dra nettstøpselet ut av kontakten for å slå projektoren helt av. Feilsøking i oppsettet Gå direkte til neste avsnitt hvis bildet vises korrekt på skjermen (side 20). I motsatt fall må oppsettet sjekkes for feil. EDen øverst på projektoren viser projektorens tilstand og bidrar til å lokalisere feil. ED farge/indikasjoner permanent grønn blinkende grønn blinkende rød Tabell 2: ED indikasjoner og betydning Ytterligere opplysninger finnes på side 36 permanent rød Betydning Projektoren er koblet til, eller projektoren er slått av og viftene har stoppet. Projektoren kobles ut, men viftene kjører for å kjøle ned lampen. Det er feil ved en vifte eller lampe. Sjekk at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert (se side 17). Slå av projektoren, vent ett minutt og slå den deretter på igjen. Dersom meldingen Bytt lampe vises må lampen byttes og lampens timeteller må nullstilles. Ta kontakt med teknisk service dersom problemet fortsetter. En feil som ikke kan identifiseres. Ta kontakt med teknisk service. I de følgende tabellene vises noen vanlige problemer. I noen tilfelle presenteres mer enn én mulig løsning. Prøv løsningene i den rekkefølgen de presenteres. Når problemet er løst, kan de øvrige løsningene ignoreres. 12

13 A Kilde feilsøking Problem øsning esultat Intet skjermbilde for oppstart Plugg inn nettkabelen, trykk på nettbryteren. Fjern linsehetten. Korrekt bilde vesa 1 vesa 1 vesa 1 Bare skjermbildet for oppstart vises Trykk på tasten Kilde Aktivér PCens eksterne port Databildet projiseres A A eller start igjen notebook vesa 1 vesa 1 13

14 vesa 1 vesa 1 Intet databilde, bare meldingen Signal utenfor område Justér PCens oppfriskningshastighet i Kontrollpanel > Skjerm > Innstillinger > Avansert > Adapter (plassering kan være forskjellig på ulike operativsystemer) Databildet projiseres A Signal out of range A A Det kan også være nødvendig å innstille en annen oppløsning på PCen Bildets kanter forvrengt Slå på Overskanning i menyen Bilde > Overskanning Korrekt bilde AB AB 14

15 vesa 1 Projektor feilsøking Problem øsning esultat Bilde ikke rettvinklet Justér trapeskorreksjon på tastaturet eller i menyen Bilde ettvinklet bilde Bilde ikke skarpt Justér linsens fokus eller Skarphet i menyen Bilde > Avansert Korrekt bilde AB AB Bildet passer ikke i en 16:9 skjerm Bytt til skjermformat 16:9 i menyen Bilde > Skjermformat Korrekt bilde 15

16 Bildet er snudd opp ned Slå av Takmontasje i menyen > System Korrekt bilde B A AB Bildet speilvendt Slå av Bakprojeksjon i menyen > System Korrekt bilde A AB 16

17 vesa 1 vesa 1 vesa 1 1. Projiserte farger svarer ikke til kilden 2. Fargene er bleke eller for kraftige 3. Bildet fra komponent kilden virker grønnaktige 1. Justér farge, fargetone, fargetemperatur, lysstyrke eller kontrast i menyene 2. Velg en annen gammainnstilling 3. Velg en annen fargeoppløsning Korrekt bilde COO COO ampe lyser ikke, ED blinker rødt (side 12) Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert; la projektoren kjøles ned i ett minutt Dra projektorens nettstøpsel ut; vent ett minutt; sett inn projektorens nettstøpsel og slå den på: lampen lyser blinker rød 17

18 vesa 1 vesa 1 vesa 1 vesa 1 vesa 1 ampe lyser ikke, ED blinker rødt (side 12) ampen må byttes (side 32) ampen lyser blinker rød Bildet er ikke sentrert på skjermen Flytt projektoren, justér zoom, justér høyden Korrekt bilde zoom Justér horisontal og vertikal posisjon i menyen Bilde > Avansert Fortsatt problemer? Ved behov for assistanse kan du gå til vår nettside eller ringe til oss. Innvendig på omslagets bakside finnes en liste med alle relevante nettadresser. Dette produktet støttes av en begrenset garanti. Forhandleren 18 kan selge en utvidet garanti. Når projektoren leveres til reparasjon anbefales det å sende enheten i sin originale emballasje, eller å la et firma som har spesialisert seg på emballering, pakke den inn. Sørg for at forsendelsen forsikres for full verdi.

19 Bruk av tastaturet De fleste tastene blir utførlig beskrevet i andre avsnitt, men her følger en oversikt over deres funksjoner: power (nett) slår projektoren på (side 9) og av (side 12). menu (meny) åpner de skjermbaserte menyene (side 23). select (velg) bekrefter valg som er gjort i menyene (side 23). piltaster navigerer og justerer innstillinger i menyene (side 23). auto image (auto bilde) tilbakestiller projektoren til kilden. presets (forhåndsinnstillinger) blar gjennom tilgjengelige forhåndsinnstillinger (side 26). keystone (trapeskorreksjon) vertikal trapeskorreksjon justerer rette vinkler i bildet (side 24). brightness (lysstyrke) justerer bildets lysstyrke (side 24). resize (format) endrer skjermformatet (side 24). source (kilde) bytter aktiv kilde (side 9). menyens navigasjonstaster 19

20 Bruk av fjernkontrollen Fjernkontrollen har to (2) batterier av typen AAA. Disse legges inn ved å skyve dekselet av fjernkontrollens bakside, legge inn batteriene med rett polaritet og deretter sette dekselet tilbake på plass. Betjening skjer ved å peke med fjernkontrollen mot projeksjonsskjermen eller projektoren (ikke for videoutstyr eller datamaskin). Området for best mulig betjening er opp til 9,14 m Trykk på fjernkontrollens tast Menu (Meny) for å åpne projektorens menysystem. Bruk piltastene til navigering og tasten Select (Velg) til valg av funksjoner og justeringsverdier i menyene. Ytterligere opplysninger om menyene finnes på side 23. Fjernkontrollen har også: Power (Nett) tasten for å slå projektoren på og av (se side 12 for opplysninger om utkobling). Belysningstast for visning av fjernkontrollens taster i mørket. Brightness (ysstyrke) og Contrast (Kontrast) tastene er for justering av bildet. Blank (Tom) tasten viser en tom skjerm i stedet for aktuelt bilde (endring av fargen på en tom skjerm forklares på side 29). Source (Kilde) tastene veksler mellom kildene (tildeling av en bestemt kilde til en tast forklares på side 28) og en kildeveksler. esize (Format) tasten endrer skjermformatet (se side 24). Auto Image (Auto Bilde) tasten gjenoppretter synkronisering av projektoren til kilden. Preset (Forhåndsinnstillinger) tasten henter lagrede innstillinger (se side 26). Overscan (Overskanning) tasten fjerner støy i videobildet (se side 26). Feilsøking på fjernkontrollen Sjekk at batteriene er satt inn med rett polaritet og at de ikke er utladet. Sørg for at fjernkontrollen peker mot projektoren eller skjermen, ikke mot videoutstyr eller datamaskin, og at den er innenfor et område av 9,14 m. 20 navigasjonsknapper tast for bakgrunnsbelysning

21 Y Pb Pr Bruk av audio Når lyden skal avspilles fra projektoren, tilkobles kilden til kontakten Audio in på projektoren. A/V kabelens audiokontakter tilkobles Justering av volum, undertrykking av lyd, eller utkobling av projektorens bjelle skjer fra menyen Audio (se side 28). Feilsøking audio Hvis lyden forsvinner, må følgende undersøkes: Sørg for at audiokablene er tilkoblet. Sørg for at det ikke er innstilt Stille i menyen for Audio. Sørg for at volumet er skrudd tilstrekkelig høyt opp. Justér lydkilden. Ved avspilling av en video må det sørges for at denne ikke er satt til pause. justering av volum 21

22 Tilpasning av projektoren Projektoren kan tilpasses individuelle oppsett og behov. Se side 28 til side 31 for opplysninger om disse funksjonene. For bakprojeksjon, slå på Bakprojeksjon i menyen Innstillinger > System. For takmontert projisering velges posten Takmontasje i menyen Innstillinger > System. Slå på justeringene for Automatisk Vertikal Trapeskorreksjon. Spesifisér hvilken kilde projektoren skal sjekke først for aktiv video under oppstart. Slå projektorens skjermmeldinger på og av. Slå på funksjonen for strømsparing. Spesifisér farger på tom skjerm og oppstart logoer. Spesifisér språk for menyen. Kontrollér projektoren ved hjelp av S-232-kommandoer. Se side 5. Optimalisering av videobilder Etter at videoutstyret er korrekt tilkoblet og bildet vises på skjermen, kan bildet optimaliseres ved hjelp av menyene på skjermen. Generelle opplysninger om bruk av menyene finnes på side 23. Bruk bildemenyen til å justere Trapeskorreksjon, Kontrast, ysstyrke Farge eller Fargetone. Se side 24. Endring av skjermformatet. Skjermformatet er forholdet mellom bildets bredde og høyde. TV skjermer har vanligvis 1,33:1, også betegnet som 4:3. HDTV og de fleste DVDer har 1,78:1, eller 16:9. Velg det alternativet som passer best for inngangskilden. Se side 24. Velg en innstilling for Skarphet. Se side 27. Velg en annen Fargetemperatur eller bruk Fargekontroll til å justere styrken og fargemetningen for rød, grønn og blå farge. Se side 27. Velg en spesifikk Gamma eller Fargeoppløsning. Se side 26 og side 27. Slå på Overskanning for å fjerne støy rundt videobildet. Se side

23 Bruk av menyene Menyene åpnes ved å trykke på tasten Menu (Meny) på tastaturet eller fjernkontrollen. (Menyene forsvinner automatisk etter 60 sekunder, dersom det ikke trykkes på noen av tastene.) Hovedmenyen vises. Bruk piltastene til å bla oppover og nedover for å utheve ønsket undermeny, deretter trykkes på tasten Select (Velg). En menyinnstilling endres ved å utheve den og deretter trykke på Select, så brukes piltastene til å justere verdien, velgertastene til å velge et alternativ; eller funksjonen slås på eller av ved hjelp av avkrysningsfeltene. Trykk på Select for å bekrefte endringene. Bruk piltastene for å gå til en annen innstilling. Gå til Avslutt etter at justeringene er fullført og trykk på Select for å gå til tidligere meny; trykk på tasten Menu på et hvilket som helst tidspunkt for å lukke menyene. Det vises punkter foran menyens navn. Antallet punkter viser menyens nivå fra én (Hovedmenyen) til fire (de mest forgrenede menyene). Menyene inndeles etter bruk: Menyen Bilde inneholder bildejusteringer. Menyen Innstillinger inneholder justeringer av slike innstillinger som ikke endres så ofte. Menyen Om inneholder en kort oversikt med opplysninger om projektoren og kilden. Enkelte menyposter kan være grå inntil en bestemt kilde tilkobles. For eksempel er Skarphet bare tilgjengelig for videokilder, men skjules når en datakilde er aktivert. Andre menyposter kan vises med grå skrift når de ikke er tilgjengelige. For eksempel vises ysstyrke med grå skrift inntil det er et bilde. Punkt Hovedmeny Menyknapp Tastatur navigasjonsknapper Bildemeny Punkter Innstillingsmeny Om meny 23

24 Bildemeny For justering av følgende seks innstillinger utheves innstillingen og det trykkes på Select (Velg), deretter brukes piltastene til justering av verdiene og det trykkes på Velg for å bekrefte endringene. Vertikal trapeskorreksjon: justerer bildet vertikalt for å oppnå et mer rettvinklet bilde. Vertikal trapeskorreksjon kan også justeres ved hjelp av tastaturet. Dersom det ønskes at projektoren automatisk skal justere vertikal trapeskorreksjon, krysses det av i feltet Auto Vertikal. Horisontal trapeskorreksjon: justerer bildet horisontalt for å oppnå et mer rettvinklet bilde. Kontrast: regulerer forskjellen mellom bildets lyseste og mørkeste partier, dessuten endres graden av svart og hvitt i bildet. ysstyrke: endrer bildets lysintensitet. Farge: (bare for videokilder og komponentkilder) justerer et videobilde fra svart og hvitt til full fargemetning. Fargetone: (bare for videokilder av typen NTSC) justerer bildets fargebalanse mellom rød og grønn. Skjermformat: Skjermformatet er forholdet mellom bildets bredde og høyde. TV skjermer har vanligvis 1,33:1, også betegnet som 4:3. HDTV og de fleste DVDer har 1,78:1, eller 16:9. Standard er 16:9. Uskalert: denne metoden ignorerer den interne formateringen og viser bildet uten endring av format. Da den uskalerte oppløsningen er 1280 x 720 og videobilder er cirka 640 x 480, vil bilder med format 4 x 3 alltid bli mindre enn skjermen, og de sentreres på denne. Databilder 1024 x 768 eller mindre vil også bli sentrert på skjermen. Hvis en 16 x 9 videokilde eller en 1280 x 1024 eller større datakilde betraktes, blir det vist opp til 1280 piksler og 720 linjer fra inngangens sentrum. Vertikal trapeskorreksjon økt trapeskorreksjon redusert trapeskorreksjon Horisontal trapeskorreksjon Skjermformat 24

25 16:9: standard er 16:9, som bevarer skjermformatet 16:9 og er beregnet til bruk med innhold som er utvidet for Widescreen TV. etterbox tekst: bevarer skjermformatet 16:9 og gir maksimal lesbarhet for teksten. 16:9 skjermformat 16:9 bilde inngang 16:9 bilde :3: omformaterer bildet fra dets opprinnelige versjon slik at det passer et standard 4:3 skjermformat. Dersom kilden er 4:3 og skjermen 16:9, blir bildet plassert i et 16:9 felt og det vises sorte linjer ved siden av bildet. 4:3 bilde inngang 4:3 bilde på 16:9 skjerm svarte 4:3 skjermformat 3 linjer letterbox bilde inngang 16:9 bilde fyller 16:9 skjermen etterbox: bevarer skjermformatet 16:9. Dersom både kilden og skjermen er 16:9, vil bildet fylle skjermen. Dersom kilden er etterbox, utvides bildet slik at det fyller skjermen. letterbox skjermformat 3 svarte linjer 9 svarte linjer :3 bilde inngang 4:3 bilde fyller 16:9 skjermen Naturlig bredde: denne metoden strekker ut et bilde i format 4:3 slik at det fyller hele skjermformatet 16:9. De to tredeler i midten av bildet er uendret; men bildets kanter strekkes ut. naturlig bredde skjermformat

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ]

User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] User s Guide [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] 1 NORSK Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i Europa: Strawinskylaan

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

ScreenPlay 4805. User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk Nederlands]

ScreenPlay 4805. User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk Nederlands] ScreenPlay 4805 User s Guide [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk Nederlands] Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

X1a MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE

X1a MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE X1a MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i Europa: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland

Detaljer

X3 MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE

X3 MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE X3 MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE Hele denne brukerhåndboken finnes på den vedlagte CD-en som en Adobe Acrobat pdf-fil på følgende språk: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk,

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

User s Guide. multi-use per formance

User s Guide. multi-use per formance User s Guide multi-use per formance Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i Europa: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Nordic Eye Contrast HD

Nordic Eye Contrast HD Nordic Eye Contrast HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon til Nordic Eye Contrast HD... s. 3 Produktets innhold... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Kontrollpanelet... s. 5 Menysystem...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/ RollerMouse Pro3 Brukerveiledning NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/2017 14.04 Las ytte Innholdet i esken 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 2 3 Ro A. B. C.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ]

User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] User s Guide [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] odukterklæring 3URGXVHQW,Q)R XV&RUSRUDWLRQ%6:3DUNZD\$H:LOVRQLOOHUHJRQ 86$.RQWRUL(XURSDO\PSLD/6+LOHUVXPHGHUODQG 9LHUNO UHUSnHJHWDQVDUDW6

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Trident IN72/IN74/IN76. Brukerhåndboka

Trident IN72/IN74/IN76. Brukerhåndboka Trident IN72/IN74/IN76 Brukerhåndboka Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeisk kontor: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Prisma PAL Versjon Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon1001 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax

Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax FUNKSJONSBESKRIVELSE... 2 FORBEREDELSER... 2 PLASSERING AV TAVLEN... 2 PLASSERING AV PROJEKTOR... 3 PLASSERING AV PC... 3 PLASSERING AV LADESTASJON FOR

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ rukerveiledning NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 14.26 Innholdet i esken 2 3 1. RollerMouse Free3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 1 /1 NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 2

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 TELEVIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom denne

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO BRUKERVEILEDNING COBR HD PRO 01. Dette har du mottatt...3 02. Samling og tilkobling... 4 03. Kombinasjonsmuligheter... 6 04. Installer TGRNO HD VisionLab-programvaren på PC en din... 7 05. Brug TGRNO HD

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brailliant leselister

Brailliant leselister Brukerveiledning Brailliant leselister Gratulerer med din nye Brailliant Leselist fra HumanWare! Brailliant er en nyvinning innenfor leselister. Med sin batterikapasitet på opptil 100 timer tilkoblet USB,

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

ScreenPlay 7205. User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ]

ScreenPlay 7205. User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] ScreenPlay 705 User s Guide [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] SP700_UG.qxd /6/03 9:33 AM Page IF OU NEED ASSISTANCE... For all types of Service and Support information on InFocus products

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 7 5. Vedlikehold... 8 6. Ytterligere informasjon... 9 7.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Justering og oppsett av RM-V4000VE

Justering og oppsett av RM-V4000VE Justering og oppsett av RM-V4000VE Oversikt over emner 1. Beskrivelse av funksjoner og minne...2 2. Utstyr som trengs for justering...3 3. Oppsett av Cubene...4 4. Oppkobling...4 5. Forberedelser før justering...5

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Epilepsialarm med Lakenføler. Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Pro 18

Kom i gang Grid Pad Pro 18 Kom i gang Grid Pad Pro 18 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Brukerveiledning (PDF-fil på CD-ROM*) PRECAUTIONS

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Epilepsialarm med Lakenføler Art.nr 323003 Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck 6903

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer