Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel"

Transkript

1 Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar at denne projektoren oppfyller følgende direktiver og standarder: EMC direktiv 89/336/EEC med tilføyelser ifølge 93/68/EEC EMC: EN EN EN EN avspenningsdirektiv 73/23/EEC med tilføyelser ifølge 93/68/EEC Sikkerhet: EN 60950: 2000 Juli 2004 Varemerker Apple, Macintosh og PowerBook er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Apple Computer, Inc. IBM er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører International Business Machines, Inc. Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation. Adobe og Acrobat er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated. InFocus, iteshow, ScreenPlay og P er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører InFocus Corporation. FCC Advarsel Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for et klasse B digitalt utstyr, slik det følger av part 15 i de amerikanske FCC bestemmelsene. Disse grenseverdiene er beregnet på å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en boliginstallasjon. Dette utstyret skaper, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og det kan, dersom det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, være årsak til skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil kunne forekomme i en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret er årsak til forstyrrelse av radio- eller TV-mottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å forsøke å eliminere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Endre mottakerantennens retning eller flytte denne. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et nettuttak fra en annen kurs enn den som mottakeren er tilkoblet. Søke hjelp fra forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av InFocus Corporation, kan føre til at brukeren mister retten til å betjene utstyret. Canada Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med de kanadiske bestemmelsene ifølge ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Offentlige godkjenninger U, CU, TUV, GOST Andre spesifikke nasjonale godkjenninger kan forekomme, det vises til produktets godkjenningsmerking. InFocus forbeholder seg retten til å endre produkttilbud og spesifikasjoner på et hvilket som helst tidspunkt. 1

2 Innhold Innledning 4 Plassering av projektoren 6 Videotilkoblinger 7 Tilkobling av videoutstyr 8 Visning av et videobilde 9 Tilkobling av en datamaskin 11 Brukere som har erfaring i oppsett av et presentasjonssystem, kan benytte vedlagte kort Hurtig oppsett. Fullstendige opplysninger om tilkobling og betjening av projektoren finnes i denne brukerhåndboka. Elektroniske utgaver av denne brukerhåndboka på ulike språk finnes på vår nettside. De siste utgavene finnes på vår nettside. På nettsiden er det også tekniske spesifikasjoner, en interaktiv kalkulator for beregning av bildestørrelse, kommandoer for notebook-aktivering, kontaktenes utganger, en ordliste, produktets datablad, en nettbutikk med tilbehør samt en side for registrering på nettet. Innvendig på omslagets bakside finnes en liste med alle relevante nettadresser. Utkobling av projektoren 12 Feilsøking i oppsettet 12 Bruk av tastaturet 19 Bruk av fjernkontrollen 20 Bruk av audio 21 Tilpasning av projektoren 22 Optimalisering av videobilder 22 Bruk av menyene 23 Bildemeny 24 Innstillingsmeny 28 Vedlikehold 31 engjøring av linsen 31 Utskiftning av projektorens lampe 32 engjøring av støvfiltrene 34 Bruk av sikkerhetslåsen 34 Vedlegg 35 Tilbehør 35 ød ED indikasjoner og projektorfeil 36 Projisert bildestørrelse 36 2

3 vesa 1 Viktige betjeningsregler for sikkerheten Projektoren plasseres horisontalt med maksimalt 8 graders helling framover eller bakover. Sett projektoren på et sted med god ventilasjon uten hindringer for tilførsel eller avgang av luft. Projektoren må ikke settes på en duk eller annet mykt underlag som kan blokkere ventilasjonen. Sett projektoren i en avstand av minst 1,2 m fra alle varme- eller kjøleåpninger. Det må bare brukes takfester som er godkjent av InFocus. Bruk bare den nettkabelen som leveres sammen med utstyret. Det anbefales å bruke overspenningsvern på nettforsyningen. Det vises til denne håndboka når det gjelder korrekte prosedyrer for tilog frakobling. Dersom lampen mot forventning skulle knuses, må alle matvarer i nærheten fjernes, og området langs alle projektorens sider må rengjøres omhyggelig. Vask hendene etter håndtering av den knuste lampen og rengjøring av området. Dette produktet inneholder en lampe med meget små mengder kvikksølv. Den må kasseres i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter og bestemmelser. Ytterligere opplysninger finnes på Følg disse instruksene for å bidra til god billedkvalitet og holdbarhet for lampen i hele projektorens levetid. Forsømmelser med hensyn til å følge disse instruksene kan ha betydning for garantien. Fullstendige opplysninger om garantien finnes i avsnittet om garanti i slutten av denne brukerhåndboka. Det må ikke plasseres gjenstander eller mennesker innenfor en avstand av 60 cm fra projektorens sider. Ved takmontasje skal dette området være 1,5 m. 60 cm 1,5 m 3

4 Innledning Din nye ScreenPlay 5000 projektor fra InFocus er spesielt beregnet for bruk som hjemmekino. Den har uskalert 1280 x 720 oppløsning. Det er enkelt å tilkoble, betjene og vedlikeholde projektoren. egistrering på nettet egistrér projektoren på vår nettside for å få produkt-oppdateringer, nyhetsmeldinger og registreringsmotivasjoner. Innvendig på omslagets bakside finnes en liste over nettadresser. Medleverte poster projektor Projektorens komponenter og egenskaper zoom fokus tastatur høyttalere høydejustering utløser fjernkontroll mottaker (I) tilkoblinger linsehette fjernkontroll dokumentasjon vesa 1 varmevifte snor for linsehette* datamaskin kabel S-video kabel nett kabel audio/video kabel nivellering fot I * insehettens snor følger med dokumentasjonen. Fest den til linsehetten og projektoren ved behov. 4

5 Tilkoblingspanel Projektoren har to datatilkoblinger og fire videotilkoblinger: en M1-D/A (HD, DVI og datamaskin) en VESA (HD, HD komponent og datamaskin) en S-video en sammensatt CA en komponent video Tilkoblingspanel VESA komponent video M1-D/A s-video Y Pb Pr audio utløser Dessuten er det en S-232 tilkobling for seriell kontroll. Spesifikasjoner og kommandoer for kommandolinjens grensesnitt, Command ine Interface (CI), finnes på vår nettside. En 3,5 mm mini-jack utløser leverer 12 Volts strømforsyning. Denne leverer et konstant utgangssignal når projektoren er slått på. Dersom projeksjonsskjermen kobles til utløseren vil skjermen dras ned når projektoren slås på; og den vil gå tilbake til lagringsposisjon når projektoren slås av. S-232 seriell kontroll sammensatt video nett tilkobling lås Utløseren aktiveres i systemets meny, se side 28. 3,5mm monoplugg for 12 Volt strømforsyning tilkobling +12 V jord til skjermrelé (skjermfabrikant gir ytterligere opplysninger) 5

6 Plassering av projektoren Det er en del forhold som må vurderes i forbindelse med plassering av projektoren, blant annet skjermens størrelse og form, plassering av nettstøpsler samt avstanden mellom projektoren og resten av utstyret. Her følger noen generelle retningslinjer. 1 Sett projektoren på et plant underlag i rett vinkel mot skjermen. Projektoren må være innenfor en avstand av 3 m fra nettstøpselet. For å sikre god fremføring av kabelen må projektoren plasseres minst 15 cm fra vegg eller andre strukturer. Projektoren plasseres i en avstand av minst 1,7 m fra projeksjonsskjermen. Dersom projektoren skal monteres i taket, vises til opplysningene i installasjonsveiledningen som leveres sammen med montasjesettet for tak. For å snu bildet opp ned, se side 28. InFocus anbefaler bruk av takfester som er godkjent av InFocus. Montasjesett for tak selges separat. 3 m høyt bilde 2 Sett projektoren i ønsket avstand fra skjermen. Avstanden fra projektorens linse til skjermen, zoom-innstillingen og videoformatet vil være avgjørende for størrelsen på det projiserte bildet. Ytterligere opplysninger om projiserte billedstørrelser finnes på side 36. Bildet sendes fra projektoren i en viss vinkel. Forskyvningen av dette bildet er 105 %. Dette betyr at hvis bildet er 3 m høyt, så vil nederste kant av bildet være 15 cm over linsens senterlinje. Gå til som har en komplett kalkulator for bildestørrelse. bildets nederste kant 15 cm over linsen linsens senterlinje 6

7 Videotilkoblinger Det kan tilkobles VCer, DVD-spillere, videokameraer, digitalkameraer, videospill, HDTV mottakere og TV kanalvelgere til projektoren. (Det er ikke mulig direkte å koble den koaksiale kabelen til bygningens antennekontakt fra en kabel- eller satellitt-programleverandør; signalet må først sendes gjennom en kanalvelger. Eksempler på kanalvelgere er digitale kabelbokser, VC, digitale videospillere og satellitt TV-bokser. Kort sagt kan all utstyr som kan veksle mellom ulike kanaler, betraktes som en kanalvelger.) Dersom det er mer enn én utgang, velg den utgangen som har best kvalitet. DVI, komponentvideo og GB (M1, HD15) har den beste kvaliteten, deretter følger S-video og så sammensatt video. Tabell 1: Videotilkoblinger Videospill MEK: Dersom det skal benyttes GB video, se side 8. VESA Tabell 1: Videotilkoblinger M1-D/A VESA Sammensatt video S-video Komponent video komponent video s-video VESA 1 Video 5 Component 3 Inngangssignal Tilkobling Tilkoblingsmerkin g på projektoren Standard kringkastet TV (ikke HDTV), via kabel, digital kabel, satellitt TV, direkte TV Komponent video S-video Sammensatt video Component 3 Video 5 Y Pb Pr HDTV DVD Komponent video VESA DVI Komponent video S-video Sammensatt video Component 3 VESA 1 DVI 2 Component 3 Video 5 sammensatt video VC Sammensatt video S-video Komponent video Video 5 Component 3 Videokamera Sammensatt video S-video Video 5 7

8 Y Pb Pr Y Pb Y Pr Pb Y Pr Y Pb Pb Pr Y Pr Pb Pr Tilkobling av videoutstyr Dersom videoutstyret har mer enn én utgang, velg den utgangen som har best kvalitet. DVI video har den beste kvaliteten, deretter følger komponent video og S-video fulgt av sammensatt video. Hvis videoutstyret bruker komponentkabel-tilkoblinger, skal kabelens grønne kontakt tilkobles komponent-ut kontaktens grønne kontakt på videoutstyret og til den grønne komponentkontakten (merket Y Component 3) på projektoren. Komponentkabelens blå kontakter tilkobles den blå komponent-ut kontakten på videoutstyret og den blå komponentkontakten (merket Pb ) på projektoren. Komponentkabelens røde kontakter tilkobles den røde komponent-ut kontakten på videoutstyret og den røde komponentkontakten (merket Pr ) på projektoren. Når det brukes GB inngang skal den ekstra kontakten plugges inn i Video 5 tilkoblingen, og i menyen Kilder velges alternativet GB Video. Se side 28. Hvis videoutstyret bruker en rund S-video tilkobling med fire takker, plugges S-videokabelen inn i videoutstyrets S-video tilkobling og i S-Video 4 tilkoblingen på projektoren. De røde og hvite audiotilkoblingene fra A/V-kabelen kobles til kilden og eventuelt til kontakten Audio in på prosjektoren. Dersom videoutstyret bruker en gul sammensatt videotilkobling, plugges A/V-kabelens gule kontakt inn i kontakten videout på videoutstyret. Plugg den andre gule kontakten inn i den gule Video 5 tilkoblingen på projektoren. De røde og hvite audiotilkoblingene fra A/Vkabelen kobles til kilden og prosjektoren. tilkobling av komponentkabel tilkobling av S-video kabel tilkobling av kabel for sammensatt video tilkobling av M1-D kabel Dersom videoutstyret bruker en DVI tilkobling, plugges datakabelen inn i kontakten video-ut på videoutstyret. Plugg den andre kontakten inn i DVI 2 tilkoblingen på projektoren. Dersom videoutstyret bruker en VESA tilkobling, plugges en VESA kabel inn i kontakten video-ut på videoutstyret. Plugg den andre kontakten inn i VESA 1 tilkoblingen på projektoren. tilkobling av VESA kabel Tilkobling av nettkabel Koble nettkabelen til kontakten på projektorens bakside og til nettkontakten. Tastaturets nettbryter lyser og ED en på tastaturet lyser grønt. MEK: Bruk alltid den nettkabelen som leveres sammen med utstyret. 8 tilkobling av nettkabel

9 vesa 1 vesa 1 Visning av et videobilde Fjern linsehetten fjern linsehetten Trykk på bryteren Power (Nett) øverst på projektoren eller på fjernkontrollen. Viftene begynner å rotere. Når lampen lyser, blir skjermbildet for oppstart vist. Det kan ta et minutt før bildet får full lysstyrke. trykk på nettbryteren Intet skjermbilde for oppstart? Søk hjelp på side 12. Plugg videoutstyret til og slå det på. Videoutstyrets bilde skal nå vises på projeksjonsskjermen. Hvis dette ikke er tilfellet, trykkes på tasten Source (Kilde) på tastaturet eller fjernkontrollen. Slå på videoutstyret Justér høyden for projektoren ved å trykke på utløserknappen for å frigjøre høydejusteringen. Drei om nødvendig nivelleringsfoten. justering av høyde utløser tast høydejustering foten drei nivellering Sett projektoren i ønsket avstand og i 90 graders vinkel mot skjermen. Se på side 36 hvilken størrelse og avstand det skal være til skjermen. justér avstanden 9

10 vesa 1 audio out computer in network video 2 video in Justér zoom eller fokusringene ved å dreie dem inntil ønsket bildestørrelse og fokus oppnås. justering av zoom og fokus zoom fokus Dersom bildet ikke er rettvinklet, justeres den vertikale trapeskorreksjonen ved hjelp av tastaturets taster. Trykk på den øverste tasten for Keystone (Trapeskorreksjon) for å redusere den øverste delen av bildet, og trykk på den nederste tasten for Keystone for å redusere den nederste delen. Det er også mulig å justere den horisontale trapeskorreksjonen ved hjelp av menyene, eller å innstille projektoren til automatisk å justere den vertikale trapeskorreksjonen. Se side 24. justering av trapeskorreksjon justering av volum Justér volumet i menyen Audio. computer 2 monitor out computer 1 S-video 1 Justér Kontrast, ysstyrke, Farge eller Fargetone i menyen Bilde. Se på side 23 for å få hjelp med menyene. justering av bildemeny 10

11 Y Pb Pr Y Y Y Pb Pb Pb Pr Pr Pr Tilkobling av en datamaskin Tilkoble enten en VESA eller en M1 kabel til den riktige kontakten på projektoren (Vesa 1 eller DVI 2). Koble den andre enden til datamaskinens videoport. Når det brukes en vanlig PC må monitorens kabel først kobles fra PCens videoport. tilkobling av datakabel Koble den svarte nettkabelen til kontakten på projektorens bakside og til nettkontakten. Nettforsyningens ED på projektorens tastatur lyser permanent grønt. tilkobling av nettkabel MEK: Bruk alltid den nettkabelen som leveres sammen med utstyret. Projektoren kan styres fra kontrollpanelet til en PC eller datamaskin ved å koble en S-232 kabel til projektorens (serielle kontroll) tilkobling. Spesifikke S-232 kommandoer er nevnt under service og støtte på vår nettside, Det anbefales også å sjekke oppdatering av programvare. Projektorens programvare kan oppdateres ved hjelp av USB tilkoblingen; flere opplysninger finnes på nettsiden. tilkobling av S-232 kabel 11

12 Utkobling av projektoren Projektoren presenterer automatisk en tom skjerm når det ikke har vært noen aktiv kilde i løpet av 30 minutter. Denne tomme skjermen bidrar til å forlenge projektorens levetid. Bildet kommer tilbake når det detekteres en aktiv kilde, eller når det trykkes på en av tastaturets eller fjernkontrollens taster. Skjermsparer Skjermen kan tømmes etter fem minutter ved å slå på Skjermsparer i menyen Innstillinger > System. Se side 29. Det er seks tidsvalg for Skjermspareren. De kan innstilles fra fem minutter til 30 minutter i fem minutters intervaller. Strømsparing Projektoren har også mulighet for strømsparing; denne vil automatisk slå av lampen når det ikke har vært detektert noe signal i 5 minutter. Etter ytterligere 3 minutter uten signal vil projektoren bli slått av. Dersom det mottas et aktivt signal før projektoren blir slått av, vises bildet. Det må trykkes på tasten Power (Nett) for å vise et bilde etter at det er gått 30 minutter. Når Strømsparer er aktivert, er Skjermsparer deaktivert. Se side 29. Utkobling av projektoren Projektoren slås av med et trykk på tasten Power. Utkoblingen kan oppheves med et nytt trykk på tasten Power innen det er gått 3 sekunder. ampen slås av og ED blinker grønt i ca. ett minutt mens viftene fortsatt kjører for å kjøle ned lampen. Når lampen er kjølt ned, lyser ED grønt og viftene stopper. Dra nettstøpselet ut av kontakten for å slå projektoren helt av. Feilsøking i oppsettet Gå direkte til neste avsnitt hvis bildet vises korrekt på skjermen (side 20). I motsatt fall må oppsettet sjekkes for feil. EDen øverst på projektoren viser projektorens tilstand og bidrar til å lokalisere feil. ED farge/indikasjoner permanent grønn blinkende grønn blinkende rød Tabell 2: ED indikasjoner og betydning Ytterligere opplysninger finnes på side 36 permanent rød Betydning Projektoren er koblet til, eller projektoren er slått av og viftene har stoppet. Projektoren kobles ut, men viftene kjører for å kjøle ned lampen. Det er feil ved en vifte eller lampe. Sjekk at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert (se side 17). Slå av projektoren, vent ett minutt og slå den deretter på igjen. Dersom meldingen Bytt lampe vises må lampen byttes og lampens timeteller må nullstilles. Ta kontakt med teknisk service dersom problemet fortsetter. En feil som ikke kan identifiseres. Ta kontakt med teknisk service. I de følgende tabellene vises noen vanlige problemer. I noen tilfelle presenteres mer enn én mulig løsning. Prøv løsningene i den rekkefølgen de presenteres. Når problemet er løst, kan de øvrige løsningene ignoreres. 12

13 A Kilde feilsøking Problem øsning esultat Intet skjermbilde for oppstart Plugg inn nettkabelen, trykk på nettbryteren. Fjern linsehetten. Korrekt bilde vesa 1 vesa 1 vesa 1 Bare skjermbildet for oppstart vises Trykk på tasten Kilde Aktivér PCens eksterne port Databildet projiseres A A eller start igjen notebook vesa 1 vesa 1 13

14 vesa 1 vesa 1 Intet databilde, bare meldingen Signal utenfor område Justér PCens oppfriskningshastighet i Kontrollpanel > Skjerm > Innstillinger > Avansert > Adapter (plassering kan være forskjellig på ulike operativsystemer) Databildet projiseres A Signal out of range A A Det kan også være nødvendig å innstille en annen oppløsning på PCen Bildets kanter forvrengt Slå på Overskanning i menyen Bilde > Overskanning Korrekt bilde AB AB 14

15 vesa 1 Projektor feilsøking Problem øsning esultat Bilde ikke rettvinklet Justér trapeskorreksjon på tastaturet eller i menyen Bilde ettvinklet bilde Bilde ikke skarpt Justér linsens fokus eller Skarphet i menyen Bilde > Avansert Korrekt bilde AB AB Bildet passer ikke i en 16:9 skjerm Bytt til skjermformat 16:9 i menyen Bilde > Skjermformat Korrekt bilde 15

16 Bildet er snudd opp ned Slå av Takmontasje i menyen > System Korrekt bilde B A AB Bildet speilvendt Slå av Bakprojeksjon i menyen > System Korrekt bilde A AB 16

17 vesa 1 vesa 1 vesa 1 1. Projiserte farger svarer ikke til kilden 2. Fargene er bleke eller for kraftige 3. Bildet fra komponent kilden virker grønnaktige 1. Justér farge, fargetone, fargetemperatur, lysstyrke eller kontrast i menyene 2. Velg en annen gammainnstilling 3. Velg en annen fargeoppløsning Korrekt bilde COO COO ampe lyser ikke, ED blinker rødt (side 12) Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert; la projektoren kjøles ned i ett minutt Dra projektorens nettstøpsel ut; vent ett minutt; sett inn projektorens nettstøpsel og slå den på: lampen lyser blinker rød 17

18 vesa 1 vesa 1 vesa 1 vesa 1 vesa 1 ampe lyser ikke, ED blinker rødt (side 12) ampen må byttes (side 32) ampen lyser blinker rød Bildet er ikke sentrert på skjermen Flytt projektoren, justér zoom, justér høyden Korrekt bilde zoom Justér horisontal og vertikal posisjon i menyen Bilde > Avansert Fortsatt problemer? Ved behov for assistanse kan du gå til vår nettside eller ringe til oss. Innvendig på omslagets bakside finnes en liste med alle relevante nettadresser. Dette produktet støttes av en begrenset garanti. Forhandleren 18 kan selge en utvidet garanti. Når projektoren leveres til reparasjon anbefales det å sende enheten i sin originale emballasje, eller å la et firma som har spesialisert seg på emballering, pakke den inn. Sørg for at forsendelsen forsikres for full verdi.

19 Bruk av tastaturet De fleste tastene blir utførlig beskrevet i andre avsnitt, men her følger en oversikt over deres funksjoner: power (nett) slår projektoren på (side 9) og av (side 12). menu (meny) åpner de skjermbaserte menyene (side 23). select (velg) bekrefter valg som er gjort i menyene (side 23). piltaster navigerer og justerer innstillinger i menyene (side 23). auto image (auto bilde) tilbakestiller projektoren til kilden. presets (forhåndsinnstillinger) blar gjennom tilgjengelige forhåndsinnstillinger (side 26). keystone (trapeskorreksjon) vertikal trapeskorreksjon justerer rette vinkler i bildet (side 24). brightness (lysstyrke) justerer bildets lysstyrke (side 24). resize (format) endrer skjermformatet (side 24). source (kilde) bytter aktiv kilde (side 9). menyens navigasjonstaster 19

20 Bruk av fjernkontrollen Fjernkontrollen har to (2) batterier av typen AAA. Disse legges inn ved å skyve dekselet av fjernkontrollens bakside, legge inn batteriene med rett polaritet og deretter sette dekselet tilbake på plass. Betjening skjer ved å peke med fjernkontrollen mot projeksjonsskjermen eller projektoren (ikke for videoutstyr eller datamaskin). Området for best mulig betjening er opp til 9,14 m Trykk på fjernkontrollens tast Menu (Meny) for å åpne projektorens menysystem. Bruk piltastene til navigering og tasten Select (Velg) til valg av funksjoner og justeringsverdier i menyene. Ytterligere opplysninger om menyene finnes på side 23. Fjernkontrollen har også: Power (Nett) tasten for å slå projektoren på og av (se side 12 for opplysninger om utkobling). Belysningstast for visning av fjernkontrollens taster i mørket. Brightness (ysstyrke) og Contrast (Kontrast) tastene er for justering av bildet. Blank (Tom) tasten viser en tom skjerm i stedet for aktuelt bilde (endring av fargen på en tom skjerm forklares på side 29). Source (Kilde) tastene veksler mellom kildene (tildeling av en bestemt kilde til en tast forklares på side 28) og en kildeveksler. esize (Format) tasten endrer skjermformatet (se side 24). Auto Image (Auto Bilde) tasten gjenoppretter synkronisering av projektoren til kilden. Preset (Forhåndsinnstillinger) tasten henter lagrede innstillinger (se side 26). Overscan (Overskanning) tasten fjerner støy i videobildet (se side 26). Feilsøking på fjernkontrollen Sjekk at batteriene er satt inn med rett polaritet og at de ikke er utladet. Sørg for at fjernkontrollen peker mot projektoren eller skjermen, ikke mot videoutstyr eller datamaskin, og at den er innenfor et område av 9,14 m. 20 navigasjonsknapper tast for bakgrunnsbelysning

21 Y Pb Pr Bruk av audio Når lyden skal avspilles fra projektoren, tilkobles kilden til kontakten Audio in på projektoren. A/V kabelens audiokontakter tilkobles Justering av volum, undertrykking av lyd, eller utkobling av projektorens bjelle skjer fra menyen Audio (se side 28). Feilsøking audio Hvis lyden forsvinner, må følgende undersøkes: Sørg for at audiokablene er tilkoblet. Sørg for at det ikke er innstilt Stille i menyen for Audio. Sørg for at volumet er skrudd tilstrekkelig høyt opp. Justér lydkilden. Ved avspilling av en video må det sørges for at denne ikke er satt til pause. justering av volum 21

22 Tilpasning av projektoren Projektoren kan tilpasses individuelle oppsett og behov. Se side 28 til side 31 for opplysninger om disse funksjonene. For bakprojeksjon, slå på Bakprojeksjon i menyen Innstillinger > System. For takmontert projisering velges posten Takmontasje i menyen Innstillinger > System. Slå på justeringene for Automatisk Vertikal Trapeskorreksjon. Spesifisér hvilken kilde projektoren skal sjekke først for aktiv video under oppstart. Slå projektorens skjermmeldinger på og av. Slå på funksjonen for strømsparing. Spesifisér farger på tom skjerm og oppstart logoer. Spesifisér språk for menyen. Kontrollér projektoren ved hjelp av S-232-kommandoer. Se side 5. Optimalisering av videobilder Etter at videoutstyret er korrekt tilkoblet og bildet vises på skjermen, kan bildet optimaliseres ved hjelp av menyene på skjermen. Generelle opplysninger om bruk av menyene finnes på side 23. Bruk bildemenyen til å justere Trapeskorreksjon, Kontrast, ysstyrke Farge eller Fargetone. Se side 24. Endring av skjermformatet. Skjermformatet er forholdet mellom bildets bredde og høyde. TV skjermer har vanligvis 1,33:1, også betegnet som 4:3. HDTV og de fleste DVDer har 1,78:1, eller 16:9. Velg det alternativet som passer best for inngangskilden. Se side 24. Velg en innstilling for Skarphet. Se side 27. Velg en annen Fargetemperatur eller bruk Fargekontroll til å justere styrken og fargemetningen for rød, grønn og blå farge. Se side 27. Velg en spesifikk Gamma eller Fargeoppløsning. Se side 26 og side 27. Slå på Overskanning for å fjerne støy rundt videobildet. Se side

23 Bruk av menyene Menyene åpnes ved å trykke på tasten Menu (Meny) på tastaturet eller fjernkontrollen. (Menyene forsvinner automatisk etter 60 sekunder, dersom det ikke trykkes på noen av tastene.) Hovedmenyen vises. Bruk piltastene til å bla oppover og nedover for å utheve ønsket undermeny, deretter trykkes på tasten Select (Velg). En menyinnstilling endres ved å utheve den og deretter trykke på Select, så brukes piltastene til å justere verdien, velgertastene til å velge et alternativ; eller funksjonen slås på eller av ved hjelp av avkrysningsfeltene. Trykk på Select for å bekrefte endringene. Bruk piltastene for å gå til en annen innstilling. Gå til Avslutt etter at justeringene er fullført og trykk på Select for å gå til tidligere meny; trykk på tasten Menu på et hvilket som helst tidspunkt for å lukke menyene. Det vises punkter foran menyens navn. Antallet punkter viser menyens nivå fra én (Hovedmenyen) til fire (de mest forgrenede menyene). Menyene inndeles etter bruk: Menyen Bilde inneholder bildejusteringer. Menyen Innstillinger inneholder justeringer av slike innstillinger som ikke endres så ofte. Menyen Om inneholder en kort oversikt med opplysninger om projektoren og kilden. Enkelte menyposter kan være grå inntil en bestemt kilde tilkobles. For eksempel er Skarphet bare tilgjengelig for videokilder, men skjules når en datakilde er aktivert. Andre menyposter kan vises med grå skrift når de ikke er tilgjengelige. For eksempel vises ysstyrke med grå skrift inntil det er et bilde. Punkt Hovedmeny Menyknapp Tastatur navigasjonsknapper Bildemeny Punkter Innstillingsmeny Om meny 23

24 Bildemeny For justering av følgende seks innstillinger utheves innstillingen og det trykkes på Select (Velg), deretter brukes piltastene til justering av verdiene og det trykkes på Velg for å bekrefte endringene. Vertikal trapeskorreksjon: justerer bildet vertikalt for å oppnå et mer rettvinklet bilde. Vertikal trapeskorreksjon kan også justeres ved hjelp av tastaturet. Dersom det ønskes at projektoren automatisk skal justere vertikal trapeskorreksjon, krysses det av i feltet Auto Vertikal. Horisontal trapeskorreksjon: justerer bildet horisontalt for å oppnå et mer rettvinklet bilde. Kontrast: regulerer forskjellen mellom bildets lyseste og mørkeste partier, dessuten endres graden av svart og hvitt i bildet. ysstyrke: endrer bildets lysintensitet. Farge: (bare for videokilder og komponentkilder) justerer et videobilde fra svart og hvitt til full fargemetning. Fargetone: (bare for videokilder av typen NTSC) justerer bildets fargebalanse mellom rød og grønn. Skjermformat: Skjermformatet er forholdet mellom bildets bredde og høyde. TV skjermer har vanligvis 1,33:1, også betegnet som 4:3. HDTV og de fleste DVDer har 1,78:1, eller 16:9. Standard er 16:9. Uskalert: denne metoden ignorerer den interne formateringen og viser bildet uten endring av format. Da den uskalerte oppløsningen er 1280 x 720 og videobilder er cirka 640 x 480, vil bilder med format 4 x 3 alltid bli mindre enn skjermen, og de sentreres på denne. Databilder 1024 x 768 eller mindre vil også bli sentrert på skjermen. Hvis en 16 x 9 videokilde eller en 1280 x 1024 eller større datakilde betraktes, blir det vist opp til 1280 piksler og 720 linjer fra inngangens sentrum. Vertikal trapeskorreksjon økt trapeskorreksjon redusert trapeskorreksjon Horisontal trapeskorreksjon Skjermformat 24

25 16:9: standard er 16:9, som bevarer skjermformatet 16:9 og er beregnet til bruk med innhold som er utvidet for Widescreen TV. etterbox tekst: bevarer skjermformatet 16:9 og gir maksimal lesbarhet for teksten. 16:9 skjermformat 16:9 bilde inngang 16:9 bilde :3: omformaterer bildet fra dets opprinnelige versjon slik at det passer et standard 4:3 skjermformat. Dersom kilden er 4:3 og skjermen 16:9, blir bildet plassert i et 16:9 felt og det vises sorte linjer ved siden av bildet. 4:3 bilde inngang 4:3 bilde på 16:9 skjerm svarte 4:3 skjermformat 3 linjer letterbox bilde inngang 16:9 bilde fyller 16:9 skjermen etterbox: bevarer skjermformatet 16:9. Dersom både kilden og skjermen er 16:9, vil bildet fylle skjermen. Dersom kilden er etterbox, utvides bildet slik at det fyller skjermen. letterbox skjermformat 3 svarte linjer 9 svarte linjer :3 bilde inngang 4:3 bilde fyller 16:9 skjermen Naturlig bredde: denne metoden strekker ut et bilde i format 4:3 slik at det fyller hele skjermformatet 16:9. De to tredeler i midten av bildet er uendret; men bildets kanter strekkes ut. naturlig bredde skjermformat

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Manual for Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Instruksjoner for gjenbruk/deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

ASUS stasjonær PC CM1435. Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC CM1435. Bruksanvisning ASUS stasjonær PC CM1435 Bruksanvisning NW7792 Andre utgave Januar 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer