Årsrapport Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Forsidefoto: Terje Rakke / Nordic Life Bakgrunnsfoto: Bjørn Hagen Aakre

3 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i Markedsutviklingen i Kommunikasjon 18 Kongress 28 Ferie og fritid 40 Vertskap 52 Årsregnskap 56 Resultatregnskap 58 Balanse 59 Noter Revisjonsberetning Medlemmer 64 65

4 Foto: Monica Larsen / Region Stavanger 4 Reiselivs direktøren har ordet Stavangerregionen var en av få regioner som opprettholdt veksten i Det er et solid engasjement og en veldig positiv utvikling i regionen fra både næringen og kommunene med stor aktivitet innen arrangementsturisme, vekst i kurs- og konferansetrafikken, nytt konserthus, DNB Arena, Folkehallene og nye besøksrekorder for både Preikestolen, Norsk Oljemuseum og cruisetrafikken. Vi er på riktig vei, og jeg tror regionen vil være en av vekstvinnerne i mange år fremover men det vil kreve økt engasjement, samarbeid og ytterligere investeringer i gode produkt- og markedsløsninger. Stavangerregionen er en av de regionene som klarte seg best i Samlet oppgang i totale gjestedøgn var på (1 %) fra 2011, mens sommersesongen hadde en samlet nedgang på 1,6 % (7 436 gjestedøgn). Vi er en av regionen i Fjord Norge med størst prosentvis vekst innen ferie- og fritidsmarkedet (+ 5 %) og kurs- og konferansemarkedet (+ 9 %) i 2012, i tillegg til å ha Norges nest høyest gjennomsnittspris per tilgjengelige hotellrom. Hotellgjestedøgnene vokser i de fleste månedene, med hele 8 % og 15 % vekst i juni og oktober. Stavanger Lufthavn Sola var den lufthavnen i landet med størst vekst i 2012, og hadde en økning av utenlandspassasjerer på % i juli september. Samtidig fortsetter den sterke veksten som cruisedestinasjon. Fra har regionen vokst med hele 21 % (55 391) flere ferie- og fritidsreisende og 23 % (21 729) økning av kurs- og konferansegjester. Preikestolen har virkelig blitt befestet som en sterk trafikkdriver overfor både det norske og internasjonale markedet. Journalister, turoperatører og besøkende uttrykker begeistring over mangfoldet, kontrastene og tettheten mellom naturopplevelser, kulturtilbudene, og ikke minst gode og unike matopplevelser i Stavangerregionen. I tillegg er vi Norges 3. største kurs- og konferanseby tett etter Bergen, og kanskje den regionen som har kommet lengst innen arrangementsturismesatsingen i Norge. Arrangementene har en veldig viktig profil- og verdiskapingseffekt for regionen. Alt dette sammen med tilveksten av nye hotellrom, Folkehallene, DNB Arena og nytt konserthus gir store, fremtidige muligheter for regionen. Utnyttelse av potensialet vil som nevnt kreve enda tettere samhandling, produktutvikling og et forsterket, regionalt salgsløft overfor arrangements-, konferanse- og fritidsmarkedet fremover. Reiselivsvekst gir viktig verdiskapingstilvekst i regionen, og sikrer opprettholdelse av flyruter, restauranter, konferansefasiliteter, kulturtilbud, aktiviteter, servicetilbud og transport, med stor verdi for lokalsamfunnet og andre deler av næringslivet. Dette er viktig for å kunne fremstå som en attraktiv vekstregion for tilflyttere, besøkende og fastboende. Vi ser frem til å videreutvikle reiselivet som en vekstnæring i regionen, og takker medlemmene, kommunene og samarbeidspartnerne for solid engasjement i et aktivt og målrettet reiselivsår! Ståle Brandshaug Reiselivsdirektør, Region Stavanger BA

5 Sammendrag årsrapport 2012 Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå på salgs- og markedsaktiviteter mot ferie- og fritidsmarkedet, kurs- og konferansemarkedet og arrangementsturismemarkedet i Strategisk og fokusert satsing på utvalgte markeder og målgrupper, har gitt resultater for både reiselivsnæringen, øvrig næringsliv og regionen generelt i form av omdømmebygging, verdiskaping og gjestedøgn. Stavangerregionen fortsetter å vokse Stavangerregionen er en av de regionene som klarte seg best i Samlet marked 2012 var på gjestedøgn, som er en økning på (1 %) gjestedøgn fra Dette inkluderer 1,8 % (18 176) flere nordmenn og 2 % (6 511) færre utlendinger. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er 76 % / 24 % gjennom året, og 69 % / 31 % i juni august. Sommersesongen hadde en samlet nedgang på 1,6 % (7 436 gjestedøgn), men vi er likevel en av regionen i Fjord Norge med størst prosentvis vekst innen ferie- og fritidsmarkedet (+ 5 %) og kurs- og konferansemarkedet (+ 9 %) i 2012, med Norges nest høyest gjennomsnittspris per tilgjengelige hotellrom. Stavanger Lufthavn Sola hadde en økning av utenlandspassasjerer på % i juli september. Cruisemarkedet økte med 25 % flere skip (166) og 28 % flere passasjerer ( ). I forhold til målbildet i forretningsplan for Region Stavanger gjenstår en samlet vekst på hotellgjestedøgn, selv om det har vært en veldig god utvikling fra med 21 % (55 391) flere ferie- og fritidsreisende og en økning på 23 % (21 729) kurs- og konferansegjester. Hotellene i Stavangerregionen størst på kurs- og konferansetrafikk etter Oslo og Bergen, og størst på yrkestrafikk etter Oslo, mens hotellene i Bergen har flere registrerte ferie- og fritidsgjestedøgn i 2012 enn vår region ( mot ). Communication goes viral Kommunikasjonsarbeidet i Region Stavanger omfatter websider, brosjyrer, kart, mobilapplikasjoner, oppdatering av eksternt informasjonsmateriell, nyhetsproduksjon, bildearkiv, visningsturer for internasjonal presse/media, mediebearbeiding, redaksjonell omtale nasjonalt og internasjonalt, samt turistinformasjon og «Kjenn din egen region» -kurs for næringen og kommunene. Region Stavanger BA er aktivt til stede på Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin, Youtube og Flickr. Facebooksiden har nådd en økning på 46 % på mindre enn ett år, og per januar 2013 har vi tilhengere. Siden hadde i snitt aktive følgere på slutten av året fra ca følgere i 2011 (+38,5%). Websidene hadde flere unike brukere (+22 %), med besøkende flest fra Tyskland, Storbritannia, Spania, Danmark og USA med følgende vekst: Storbritannia (+40,58 %), Tyskland (+9,98 %), USA (+77,50%), Sverige (+40 %), Danmark (+16,73 %), Spania (-9,63 %), Nederland (+35,74 %), Polen (+102,05 %) og Frankrike (+23,10 %). Sammenlignet med resten av Fjord Norge er nummer to i antall besøkende etter På rangeres Stavangerregionen blant topp fem reisemål i de ulike kampanjene. 5

6 6 Nyhetsbrevet som sendes ut til alle våre kontakter fikk nytt design og ble sendt ut i 9 utgaver med 122 artikler i 2012, i tillegg til nyhetsbulletin annen hver uke med tips om aktuelle arrangement i regionen som en del av den nasjonale weekendkampanjen. Det ble gjennomført 70 visningsturer for internasjonal presse og media (60 i 2011). Feel free-brosjyren er den offisielle guiden for Stavanger, Sandnes og Jæren. Med eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk hadde guiden i 2012 samme opplag som de siste to årene. City Maps gratis attraksjons- og shoppingveiviser ble laget i et opplaget på , fordelt på brettekart og kart i blokk. Stavanger turistinformasjon hadde ca besøkende inne i, med ca registrert betjent i skranken (+ 4,2 % og 12,5 %). Også i 2012 kom de fleste besøkende fra Tyskland, Storbritannia, Norge og Spania. Kjenn din egen region-kurset med vekt på vertskapsrollen ble gjennomført med 38 deltakere fra 19 medlemsbedrifter/-kommuner. Konferanse- og arrangementsmarkedet Region Stavanger har den overordnede rollen for å øke verdiskapning innenfor det nasjonale og internasjonale møte- og kongressmarkedet, kalt MICE (Meetings, Incentive, Conventions and Exhibitions/ Events). Undersøkelser viser at en kongressgjest legger igjen NOK pr dag. En gjennomsnittlig konferanse i vår region har ca. 250 deltagere over tre dager, noe som tilsvarer NOK Kongressavdelingens salgs- og markedsføringsaktiviteter har i 2012 vært omfattende, med spesielt fokus på salgsutløsende tiltak og markedskartlegging. Det har blitt gjennomført en rekke profileringsarrangementer og nettverkstreff, salgsbesøk, visningsturer, messer og workshops. Arbeidet mot beslutningstakere innen fagmiljøer og lokalt næringsliv har blitt viet ekstra fokus, med informasjon om hvorfor de bør legge sitt neste arrangement til Stavanger. Arbeidet omfatter blant annet tiltak som Selg Stavangeregionen, Stavangerregionen i Oslo, Ambassadørprogrammet, visningsturer og bransjebesøk, aktivt medlemskap i ICCA International Congress and Convention Association, Norwegian-British Chamber of Commerce og Norway Convention Bureau og en rekke arrangerte lunsjseminarer og lignende opp mot fagmiljøene på Universitetet i Stavanger, IRIS og Stavanger Universitetssykehus igjennom hele året. I 2012 har vi hatt dialog med, bearbeidet og fulgt opp en rekke internasjonale og nasjonale arrangement. Region Stavanger har ca. 110 prospekter som til enhver tid er under oppfølging, oppsummert per 31. desember I tillegg til konferansesatsningen jobbes det også med incentiv- og corporatemarkedet sammen med etablerte DMC-er som har god kunnskap om Stavangerregionen. Region Stavanger har vært en katalysator og pådriver for å få flere idrettsarrangement til regionen. Destinasjonsselskapet har de siste tre årene jobbet strategisk med arrangementurisme. Arbeidet ble i 2012 løftet frem i en kommersiell strategi, som forankres hos medlemmene og medlemskommunene i Region Stavanger er knyttet til den strategiske nasjonale satsingen via Norway Convention Bureau. Vår nye infrastruktur (ny hallkapasitet), gir oss muligheter for helårig satsing på idretts- og kulturarrangement.

7 Ferie- og fritidsmarkedet Fokusert satsing på det nasjonale og internasjonale ferie- og fritidsmarkedet i samarbeid med Fjord Norge, Innovasjon Norge, medlemsbedriftene og omfattende kampanjesatsing sammen med flyselskapene og Avinor har gitt gode resultater i Stavangerregionen tar markedsandeler innen ferie- og fritidsmarkedet i Fjord Norge, og opprettholder den sterke veksten fra Nordmenn står for mer enn 2/3 av sommertrafikken. Region Stavanger deltok i Fjord Norges salgs- og markedstiltak mot utvalgte markeder (Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Spania, Danmark og Sverige), Innovasjon Norges Norgeskampanjen i tillegg til egne weekendkampanje mot det norske nærmarkedet, samt mediebearbeiding nasjonalt og internasjonalt. Vi deltok også i Innovasjon Norges høstferiekampanje i samarbeid med flere medlemsbedrifter. I Turismeprosjektet ble det investert 14 mill. kr (totalt 90 mill. kr. i perioden ) sammen med Avinor og flyselskapene i markedene Nederland, UK, Spania, Danmark og USA med salgsutløsende markedsaktiviteter rettet mot par og enslige uten barn. Region Stavanger deltar i Innovasjon Norge og Fjord Norges nasjonale temasatsing for hiking/vandring mot det internasjonale og nasjonale markedet. Fra 2012 ble tre utvalgte turer promotert nasjonalt: Romsdalseggen, Aurlandsdalen og Preikestolen, og det er produsert en ny vandrefilm som publiseres gjennom Innovasjon Norge, Fjord Norge og på regionstavanger.com Vi er også involvert i nettverksprosjektet «Vandring i Rogaland» med 20 utvalgte turer (fem i Stavangerregionen) i egen brosjyre med opplage på (norsk, engelsk og tysk). I 2012 var det ca 166 utenlandske cruiseskipsanløp i Stavanger mot 130 i Antall cruisegjester økte fra til Stavanger regnes fortsatt som en av de raskest økende europeiske cruiseanløpsstedene nord for Gibraltar. I 2012 rykket Stavanger opp på delt (med Oslo) tredjeplass i Norge, målt i antall cruiseanløp. 7

8

9 Administrasjonen Region Stavanger BA, destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren bestod per 31. desember 2012 av følgende ansatte: Ståle Brandshaug, Reiselivsdirektør Gunhild Vevik, Produktsjef / Administrativ leder Heidi Jeanette Nygård, Kommersiell leder Ellen Frisvold, Salgssjef ferie/fritid Lene Lunde, Webutvikler/Webmaster (permisjon) Per Morten Haarr, Salgssjef kongress Liv Kristina Bantel, Kommunikasjonsrådgiver/Teamleder turistinformasjonene Marit Vibe Endresen, Prosjektleder Anette Larsen, Webutvikler/Webmaster (vikar) Inger-Sigrun Slagstad Vik, Informasjonsmedarbeider Carmen Cristina Carpio Pettersen, Prosjektkoordinator Sosiale Medier/Informasjonsmedarbeider Anne-Gina Fredriksen, Prosjektleder Turismeprosjektet (engasjement) Michelle Milas, Researcher MICE prosjekt (engasjement fra ) Ståle Brandshaug Gunhild Vevik Heidi Jeanette Nygård Ellen Frisvold Lene Lunde Per Morten Haarr Liv Kristina Bantel Marit Vibe Endresen Inger-Sigrun Slagstad Vik Carmen Cristina Carpio Pettersen Anette Larsen Anne-Gina Fredriksen Michelle Milas Bakgrunnsfoto: Gunhild Vevik Ansattefoto: Monica Larsen, Anne-Lise Norheim, Gunhild Vevik 9

10 Foto: Gunhild Vevik

11 Styret Region Stavanger BA styret : STYRELEDER Sigrid-Helene Risa, Scan One AS, valgt NESTLEDER Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, valgt STYREMEDLEM Svein Arild Holmen, Stavanger kommune, valgt Anne-May Waage, Norled AS, valgt Siri I. Vinje, Norsk Oljemuseum, valgt Magne Torgersen, Rica Hotels Vest AS, valgt Ivan Vågstøl, Quality Hotel Residence, valgt Erling Brox, Greater Stavanger Economic Development, valgt Karton Nilsen, Sørmarka Arena IKS, valgt VARA Bjørn Moi, Destinasjon Jæren, valgt Marianne Jørgensen, Sandnes kommune, valgt Kolbjørn Sandve, Time kommune, valgt

12 12 Styrets beretning 2012 Virksomheten Region Stavanger BA, Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er et felles salgs- og markedsføringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavangerregionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedret lønnsomhet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Region Stavanger BA anses som meget godt, og det er i 2012 ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i 2012 var på 46 dager, som utgjør ca. 1,8 %. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i Likestilling Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personalpolitikk og alle øvrige forhold. Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, av disse er fire kvinner. Blant de ti fast ansatte og to ansatte på engasjement, er ti kvinner og to menn. I tillegg var det fem sesongarbeidere i turistinformasjonene. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Ytre miljø Region Stavanger BA forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet. Resultatregnskap Region Stavanger BAs driftsinntekter utgjorde i 2012 kr mot kr i Turisme-prosjektet er integrert i selskapets regnskapstall. Selskapet fikk et positivt års resultat på kr Dette er kr bedre enn budsjett.

13 Balanse Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen var på kr dette gir en egenkapitalandel pr på 47,50 % av totalkapitalen. Forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr. regnskapsloven 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Stavanger, 20. februar 2013 Sigrid-Helene Risa Styreleder Harald Minge Nestleder Siri I. Vinje Styremedlem Ivan Vågstøl Styremedlem Erling Brox Styremedlem Magne Torgersen Styremedlem Svein Arild Holmen Styremedlem Anne-May Waage Styremedlem Karton Nilsen Styremedlem 13

14 Foto: Terje Rakke / Nordic Life

15 Tiltakene i 2012 Hva har vi gjort for å nå våre mål?

16 Generell markedsutvikling i 2012 Samlet kommersielt marked (antall gjestedøgn) Marked 2008 I alt Endring Endring Betydning Nordmenn % Utlendinger % Storbritannia % Tyskland % Nederland % Sverige % Danmark % USA % Spania % % Frankrike Italia % Russland % Kilde: Samlet marked Totale hotellgjestedøgn Gjestedøgn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totale gjestedøgn Kilde: Totale gjestedøgn Kilde: Samlet marked 2012 var på gjestedøgn, med andel hotellgjestedøgn på Oppgangen i totale gjestedøgn var på (1 %) fra 2011, hvorav var hotellgjestedøgn og 357 var fra hytte/camping. Nordmenn står for 1,8 % vekst (18 176) og utlendinger for tilbakegang på 2 % (6 511). Sommersesongen hadde en samlet nedgang på 1,6 % (7 436 gjestedøgn), med 0,6 % (1 910) flere nordmenn og 6 % (9 346) færre utlendinger. Hotellmarkedet for juni august gikk tilbake med 2,1 % (7 625), med en vekst på 0,8 % (1 952) flere nordmenn og 8,9 % (9 577) færre utlendinger. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er 76 % / 24 % gjennom året, og 69 % / 31 % i juni august. Målsetningen fra i henhold til forretningsplanen var en økning innen hotellgjestedøgn på ( fra ). Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå sammen med medlemmene i Utviklingen i hotellgjestedøgn viser vekst i alle månedene, utenom februar, juli, mai, august og desember, med 4 5 % vekst de andre månedene og hele 8 % og 15 % vekst i henholdsvis juni og oktober.

17 Formålsutvikling Marked Endring Endring Betydning 2012 I alt % 1% Yrke % -2 % 62 % Ferie/fritid % 5% 28 % Kurs/konferanse % 9% 10 % Kilde: Hotellene i Stavangerregionen størst på kurs- og konferansetrafikk etter Oslo og Bergen, og størst på yrkestrafikk etter Oslo, mens hotellene i Bergen har (mot i 2011) flere registrerte ferie- og fritidsgjestedøgn (+ 119 % mot % i 2011) i 2012 enn vår region ( mot ). Stavangerregionen er en av regionen i Fjord Norge med størst prosentvis vekst innen ferie- og fritidsmarkedet (+ 5 %) og kurs- og konferansemarkedet (+ 9 %) i Regionen har i tillegg den nest høyeste gjennomsnittlige RevPAR i landet (NOK 654 mot NOK 665 i Bergen: NOK 691, Oslo: NOK 597, Trondheim NOK 520), mens beleggsprosenten er 63,8 % mot 66,2 % i 2011 (Bergen: 72,7 %, Oslo 66,9 %, Trondheim 63,4 %). Formålsutvikling Kurs- og konferansesatsingen har vært aktiv i Fra identifikasjon av potensielle kongresser til faktisk gjennomføring kan det gå fra 2 9 år. Innsatsen i 2012 vil materialisere seg i flere år fremover. Både kurs- og konferansesegmentet ( ) og ferie- og fritidssegmentet ( ) har hatt en bra utvikling i 2012 (samlet ), mens forretningstrafikken har hatt en nedgang på 2 % ( gjestedøgn). Målsetningen var en samlet økning på gjestedøgn med gjestedøgn innen for hvert av de to førstnevnte formålsområdene. Kontinuerlige feilkilder i formålsregistreringen gjør formålsstatistikken ikke nødvendigvis viser nøyaktig fordeling mellom yrkesreisende, ferie- og fritidsreisende og kurs- og konferansedeltakere. Vekstmål Marked IB 2010 Mål 2014 Vekstmål * %-vekstmål Vekst %-vekst I alt % % Yrke % % Ferie/fritid % % % % Kurs/konferanse *Vekstmålet er større enn differansen mellom IB 2010 og mål 2014 grunnet avvik mellom SSB-statistikken og andelen medlemsbedrifter. I forhold til målbildet i forretningsplan for Region Stavanger gjenstår en samlet vekst på hotellgjestedøgn for måloppnåelse, med gjestedøgn innen ferie- og fritidsmarkedet og gjestedøgn fra kurs- og konferansemarkedet, selv om det har vært en god utvikling fra med +21 % (55 391) innen ferie- og fritidsmarkedet og +23 % (21 729) for kurs- og konferansemarkedet. 17

18 Kommunikasjon Foto: Jan Jul Teaterkonsert Mozart / Rogaland Teater

19 regionstavanger.com mot nye høyder Stavangerregionens offisielle nettsideregionstavanger.com inneholder det man trenger å vite som besøkende til regionen. Alle Region Stavanger BAs medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene er det også publisering videre til fjordnorway.com, og visitnorway.com med over 14 millioner besøkende årlig. I tillegg distribueres produktinformasjon og arrangementer til andre nettsteder, blant annet aftenbladet.no. Informasjon ligger også i Visit Norways mobilapplikasjon som henter ut kartbeskrivelser, produkter og arrangementer fra våre oppføringer. Websiden vår har hatt en økning i 2012 på 21 % i antall besøkende mot 32 % i I tall er dette vel flere. Totalt hadde vi besøkende mot besøkende i Unike brukere økte fra i 2011 til i 2012, en økning på 22 % endte med hele sidevisninger, en økning på 5,76 % fra sidevisninger året før. Antall sidevisninger er i snitt 3,49 sider per besøkende, en liten nedgang fra 4,01 i 2011 (ned 12,84 %). Gjestene bruker kortere tid på nettstedet enn året før, noe som er resultat av de siste månedenes tematisering og omstrukturering. Flere utenlandske besøkende til Stavangerregionen brukte nettsiden for å oppdatere seg på informasjon mens de var her: besøkende fra Rogaland brukte engelsk sidevisning, mot i Dette gir en økning på 33 %. Tall fra visitnorway.no viser at besøkende til siden er , et daglig snitt på Internasjonal trafikk er 84,89 %, mens besøkende fra Norge er 15,01 %. Spesifikke tall for Region Stavanger på visitnorway.com er sidevisninger. Av de besøkende fra nettstedet til regionstavanger.com utgjorde 27 % det norske markedet. Sammenlignet med resten av Fjord Norge er regionstavanger.com, nummer to i besøk bare slått av visitbergen.com. Hos visitnorway.com skårer Stavangerregionen blant topp fem reisemål i de ulike kampanjene. 71% Norway 5% United Kingdom 7% Germany 3% United States 2% Sweden 2% Denmark Destination: Region Stavanger 2% Spain Jan 1, 2012 Dec 31, % Netherlands Pages % of pageviews: % Visitors to regionstavanger.com. Explorer Site Usage Pageviews 6,000 3,000 April 2012 July 2012 Pageviews Pageviews to regionstavanger.com. Unique Pageviews Avg. Time on Page October 2012 Entrances Bounce Rate % Exit Page Value 742, ,342 00:02:06 395, % 53.29% NOK0.00 % of Total: % % of Total: % Site Avg: 00:02:06 % of Total: % Site Avg: 61.01% Site Avg: 53.29% % of Total: 0.00% (742,974) (590,342) (0.00%) (395,929) (0.00%) (0.00%) (NOK0.00) Page Pageviews Unique Pageviews Avg. Time on Page Entrances Bounce Rate % Exit Page Value 19

20 20 Webutvikling nye webparts Det ble foretatt en grundig oppdatering av websiden vår i En karusell på forsiden ble lansert i september Den presenterer de største arrangementene fra kultur- og eventkalenderen, og gir økt fokus på kultur i regionen. Nye temasider ble lansert på forsiden oktober 2012, og er kategorisert i temaene «Naturopplevelser», «Mat og Kultur» og «B arn og Familie». Nytt av året er også at forsiden og temasidene fremhever fyrtårn som anbefalte opplevelser. Videre er mobile sider utbedret, men vil bli ytterligere utviklet i Resultatet av webutviklingen gir et mye bedre brukergrensesnitt for turistene. Booking av rom og aktiviteter på regionstavanger.com Den 23. februar 2011 ble den nye bookingløsningen på regionstavanger.com lansert. I nylanseringen kom integrasjonen mellom hotellers sentrale reservasjonssystemer og GM Booking på plass, og nesten samtlige av overnattingsstedene i Stavangerregionen kunne dermed bestilles via bookingportalen på regionstavanger.com. I tillegg har løsningen fått et nytt visuelt uttrykk, med bedre funksjonalitet enn tidligere. Vi så en økning i antall online bookinger på destinasjonsportalen i 2011, men 2012 bød på en nedgang til NOK , en nedgang fra NOK i Vel halvparten av nedgangen skyldes at Rødne har fått eget bookingsystem tilknyttet sine sider og ikke lenger er en del av bookingen vi benytter. Blant overnattingsbedriftene utgjør de fem største, basert på omsetning, hele 58 % av den totale omsetningen i Booking av rom på visitnorway.com BookNorway ble lansert på visitnorway.com i september Region Stavanger var pilot på integreringen og testingen av systemet frem til lansering. Hotellene ble bookbare med direkte uthenting av priser og kapasitet fra hotellenes CRS. Kjedehoteller som har en direkteintegrasjon opp mot BookNorway, men også er med på bookingsystemet på destinasjonsnivå, vil kunne bli hentet fra begge steder via diverse integrasjoner. Dette for å sikre at det arbeidet som blir gjort av destinasjonene blir kompensert i form av viktige provisjonsinntekter. BookNorway har dessverre mye lavere tall for vår region enn vår egen portal. Region Stavanger følger den videre nasjonale bookingløsningen sin fremdrift tett. Hva skjer? Kultur- og arrangementkalenderen er til en hver tid oppdatert på regionstavanger.com. Region Stavanger BA var også i 2012 i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 40 personer som la inn arrangement fra våre 24 deltagende medlemsbedrifter. Kalenderen er på norsk og engelsk, og ble publisert til kommunenes nettsteder og nasjonale portaler. Det nasjonalt unike samarbeidet med Aftenbladet Mediehus for publisering av våre kulturaktiviteter på aftenbladet.no har fortsatt i 2012 som tidligere. Kalenderen hadde listevisninger av produkt hele ganger, og av disse var det faktiske klikk på kulturkalenderprodukter på ganger.

21 21 Sosiale medier Sosiale medier har blitt en viktig del av mediehverdagen i 2012, og dermed en spesiell kanal for in-bound og out-bound markedsføring. Facebook med sine nye funksjoner og 980 millioner aktive brukere per måned, fortsetter å være den største plattformen i verden, og en enorm aktør i digital markedsføring for reiselivet. Region Stavanger BA er hovedsakelig til stede på Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin og Youtube, samt Flickr. 80 % av brukere av sosiale medier foretrekker å koble seg til merker via Facebook. Muligheten til å få engasjement fra brukere og kommunisere relevant informasjon i real-time er avgjørende. Koordinering av nyhetspublisering og kulturkalenderen mellom vår webside og facebook/ twitter har vist seg å gi en positiv utvikling på Facebook-siden. Fra 2012 ble det laget en digital kommunikasjonsstrategi med fokus på å være tydeligere tilstede på Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin og Pinterest med oppdatering fra kulturkalenderen, profilbilder, personlige bilder fra regionen og nyhetssaker, i tillegg en bildekonkurranse i juli. Med denne strategien oppnådde vi en økning på 20 % i trafikk på nettsiden vår i løpet av året. Annoseringen i august ga økte overnattingsbestillinger i bookingportalen. Facebook-siden vår har nådd en økning på 46 % på mindre enn ett år, og per januar 2013 har vi tilhengere. Vår side hadde i snitt aktive følgere på slutten av året. I år har vi registrert en enorm økning av følgere fra Norge, av facebook følgerne har Norge som bosted og av dem bruker Facebook på norsk. Det kan tyde på at en betydelig del av følgerne er innflyttere og fremmedspråklige. Ikonbilder i profileringen Gode og unike bilder er vårt viktigste markedsføringsverktøy. Vi har sukesses med våre ikonbilder, også hos våre samarbeidspartnere Fjord Norge og Innovasjon Norge. Bildearkivet ligger tilgjengelig for alle interesserte på regionstavanger.com/media. Det kommer hovedsakelig henvendelser fra presse, turoperatører, næringsliv i regionen og medlemmer i Region Stavanger BA. I 2012 var det 109 personer fra 100 bedrifter (114 i 2011 og 104 i 2010), organisasjoner eller medier som har foretatt 181 bestillinger. Alt i alt ble 1257 bilder bestilt mot 863 i 2011 og 779 i Ergo ser det ut til at omtrent like mange bedrifter bruker bildedatabasen mer aktivt enn tidligere. De topp 100 bildene er lastet ned 845 ganger, med hovedvekt på fotograf Terje Rakkes bilder. Mest populære motiver er Preikestolen, Lysefjorden og Kjerag, men også Skagenkaien, Øvre Holmegate og Gamle Stavanger, fulgt av Stavanger Domkirke, mat og aktivitetsbilder. Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Nuart Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Vitenfabrikken Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Monica Larsen

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt.

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt. Annonsebilag utgitt av Provisa Informasjon AS 1. utgave 2010 Kurs konferanser &opplevelser Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik aturvern klima miljøpolitikk klimagas una miljø økoturisme natur- og kulturver unnskap om natur miljø lokal kultur kvalitet lokal merke g jenvinning g jenbruk øko-bedrift natur- og ku miljøbrensel miljøarbeid

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2011** 2010** Driftsinntekter 1 199 951 1 176 263 1 107 392 Driftsresultat 44 240 9 520 29 568 Resultat før skatt 40 092 10 823 30 889 Årets resultat 24 038

Detaljer

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 ÅRSMELDING 2013 1 INNhoLD Ansatte i Music Norway 2 Velkommen til Music Norway 3 Hvor går vi og hva vil vi? 4 Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 KAthRINE SyNNES FINNSKoG Stor Enslaved-turne i USA

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer