Årsrapport Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Forsidefoto: Terje Rakke / Nordic Life Bakgrunnsfoto: Bjørn Hagen Aakre

3 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i Markedsutviklingen i Kommunikasjon 18 Kongress 28 Ferie og fritid 40 Vertskap 52 Årsregnskap 56 Resultatregnskap 58 Balanse 59 Noter Revisjonsberetning Medlemmer 64 65

4 Foto: Monica Larsen / Region Stavanger 4 Reiselivs direktøren har ordet Stavangerregionen var en av få regioner som opprettholdt veksten i Det er et solid engasjement og en veldig positiv utvikling i regionen fra både næringen og kommunene med stor aktivitet innen arrangementsturisme, vekst i kurs- og konferansetrafikken, nytt konserthus, DNB Arena, Folkehallene og nye besøksrekorder for både Preikestolen, Norsk Oljemuseum og cruisetrafikken. Vi er på riktig vei, og jeg tror regionen vil være en av vekstvinnerne i mange år fremover men det vil kreve økt engasjement, samarbeid og ytterligere investeringer i gode produkt- og markedsløsninger. Stavangerregionen er en av de regionene som klarte seg best i Samlet oppgang i totale gjestedøgn var på (1 %) fra 2011, mens sommersesongen hadde en samlet nedgang på 1,6 % (7 436 gjestedøgn). Vi er en av regionen i Fjord Norge med størst prosentvis vekst innen ferie- og fritidsmarkedet (+ 5 %) og kurs- og konferansemarkedet (+ 9 %) i 2012, i tillegg til å ha Norges nest høyest gjennomsnittspris per tilgjengelige hotellrom. Hotellgjestedøgnene vokser i de fleste månedene, med hele 8 % og 15 % vekst i juni og oktober. Stavanger Lufthavn Sola var den lufthavnen i landet med størst vekst i 2012, og hadde en økning av utenlandspassasjerer på % i juli september. Samtidig fortsetter den sterke veksten som cruisedestinasjon. Fra har regionen vokst med hele 21 % (55 391) flere ferie- og fritidsreisende og 23 % (21 729) økning av kurs- og konferansegjester. Preikestolen har virkelig blitt befestet som en sterk trafikkdriver overfor både det norske og internasjonale markedet. Journalister, turoperatører og besøkende uttrykker begeistring over mangfoldet, kontrastene og tettheten mellom naturopplevelser, kulturtilbudene, og ikke minst gode og unike matopplevelser i Stavangerregionen. I tillegg er vi Norges 3. største kurs- og konferanseby tett etter Bergen, og kanskje den regionen som har kommet lengst innen arrangementsturismesatsingen i Norge. Arrangementene har en veldig viktig profil- og verdiskapingseffekt for regionen. Alt dette sammen med tilveksten av nye hotellrom, Folkehallene, DNB Arena og nytt konserthus gir store, fremtidige muligheter for regionen. Utnyttelse av potensialet vil som nevnt kreve enda tettere samhandling, produktutvikling og et forsterket, regionalt salgsløft overfor arrangements-, konferanse- og fritidsmarkedet fremover. Reiselivsvekst gir viktig verdiskapingstilvekst i regionen, og sikrer opprettholdelse av flyruter, restauranter, konferansefasiliteter, kulturtilbud, aktiviteter, servicetilbud og transport, med stor verdi for lokalsamfunnet og andre deler av næringslivet. Dette er viktig for å kunne fremstå som en attraktiv vekstregion for tilflyttere, besøkende og fastboende. Vi ser frem til å videreutvikle reiselivet som en vekstnæring i regionen, og takker medlemmene, kommunene og samarbeidspartnerne for solid engasjement i et aktivt og målrettet reiselivsår! Ståle Brandshaug Reiselivsdirektør, Region Stavanger BA

5 Sammendrag årsrapport 2012 Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå på salgs- og markedsaktiviteter mot ferie- og fritidsmarkedet, kurs- og konferansemarkedet og arrangementsturismemarkedet i Strategisk og fokusert satsing på utvalgte markeder og målgrupper, har gitt resultater for både reiselivsnæringen, øvrig næringsliv og regionen generelt i form av omdømmebygging, verdiskaping og gjestedøgn. Stavangerregionen fortsetter å vokse Stavangerregionen er en av de regionene som klarte seg best i Samlet marked 2012 var på gjestedøgn, som er en økning på (1 %) gjestedøgn fra Dette inkluderer 1,8 % (18 176) flere nordmenn og 2 % (6 511) færre utlendinger. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er 76 % / 24 % gjennom året, og 69 % / 31 % i juni august. Sommersesongen hadde en samlet nedgang på 1,6 % (7 436 gjestedøgn), men vi er likevel en av regionen i Fjord Norge med størst prosentvis vekst innen ferie- og fritidsmarkedet (+ 5 %) og kurs- og konferansemarkedet (+ 9 %) i 2012, med Norges nest høyest gjennomsnittspris per tilgjengelige hotellrom. Stavanger Lufthavn Sola hadde en økning av utenlandspassasjerer på % i juli september. Cruisemarkedet økte med 25 % flere skip (166) og 28 % flere passasjerer ( ). I forhold til målbildet i forretningsplan for Region Stavanger gjenstår en samlet vekst på hotellgjestedøgn, selv om det har vært en veldig god utvikling fra med 21 % (55 391) flere ferie- og fritidsreisende og en økning på 23 % (21 729) kurs- og konferansegjester. Hotellene i Stavangerregionen størst på kurs- og konferansetrafikk etter Oslo og Bergen, og størst på yrkestrafikk etter Oslo, mens hotellene i Bergen har flere registrerte ferie- og fritidsgjestedøgn i 2012 enn vår region ( mot ). Communication goes viral Kommunikasjonsarbeidet i Region Stavanger omfatter websider, brosjyrer, kart, mobilapplikasjoner, oppdatering av eksternt informasjonsmateriell, nyhetsproduksjon, bildearkiv, visningsturer for internasjonal presse/media, mediebearbeiding, redaksjonell omtale nasjonalt og internasjonalt, samt turistinformasjon og «Kjenn din egen region» -kurs for næringen og kommunene. Region Stavanger BA er aktivt til stede på Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin, Youtube og Flickr. Facebooksiden har nådd en økning på 46 % på mindre enn ett år, og per januar 2013 har vi tilhengere. Siden hadde i snitt aktive følgere på slutten av året fra ca følgere i 2011 (+38,5%). Websidene hadde flere unike brukere (+22 %), med besøkende flest fra Tyskland, Storbritannia, Spania, Danmark og USA med følgende vekst: Storbritannia (+40,58 %), Tyskland (+9,98 %), USA (+77,50%), Sverige (+40 %), Danmark (+16,73 %), Spania (-9,63 %), Nederland (+35,74 %), Polen (+102,05 %) og Frankrike (+23,10 %). Sammenlignet med resten av Fjord Norge er nummer to i antall besøkende etter På rangeres Stavangerregionen blant topp fem reisemål i de ulike kampanjene. 5

6 6 Nyhetsbrevet som sendes ut til alle våre kontakter fikk nytt design og ble sendt ut i 9 utgaver med 122 artikler i 2012, i tillegg til nyhetsbulletin annen hver uke med tips om aktuelle arrangement i regionen som en del av den nasjonale weekendkampanjen. Det ble gjennomført 70 visningsturer for internasjonal presse og media (60 i 2011). Feel free-brosjyren er den offisielle guiden for Stavanger, Sandnes og Jæren. Med eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk hadde guiden i 2012 samme opplag som de siste to årene. City Maps gratis attraksjons- og shoppingveiviser ble laget i et opplaget på , fordelt på brettekart og kart i blokk. Stavanger turistinformasjon hadde ca besøkende inne i, med ca registrert betjent i skranken (+ 4,2 % og 12,5 %). Også i 2012 kom de fleste besøkende fra Tyskland, Storbritannia, Norge og Spania. Kjenn din egen region-kurset med vekt på vertskapsrollen ble gjennomført med 38 deltakere fra 19 medlemsbedrifter/-kommuner. Konferanse- og arrangementsmarkedet Region Stavanger har den overordnede rollen for å øke verdiskapning innenfor det nasjonale og internasjonale møte- og kongressmarkedet, kalt MICE (Meetings, Incentive, Conventions and Exhibitions/ Events). Undersøkelser viser at en kongressgjest legger igjen NOK pr dag. En gjennomsnittlig konferanse i vår region har ca. 250 deltagere over tre dager, noe som tilsvarer NOK Kongressavdelingens salgs- og markedsføringsaktiviteter har i 2012 vært omfattende, med spesielt fokus på salgsutløsende tiltak og markedskartlegging. Det har blitt gjennomført en rekke profileringsarrangementer og nettverkstreff, salgsbesøk, visningsturer, messer og workshops. Arbeidet mot beslutningstakere innen fagmiljøer og lokalt næringsliv har blitt viet ekstra fokus, med informasjon om hvorfor de bør legge sitt neste arrangement til Stavanger. Arbeidet omfatter blant annet tiltak som Selg Stavangeregionen, Stavangerregionen i Oslo, Ambassadørprogrammet, visningsturer og bransjebesøk, aktivt medlemskap i ICCA International Congress and Convention Association, Norwegian-British Chamber of Commerce og Norway Convention Bureau og en rekke arrangerte lunsjseminarer og lignende opp mot fagmiljøene på Universitetet i Stavanger, IRIS og Stavanger Universitetssykehus igjennom hele året. I 2012 har vi hatt dialog med, bearbeidet og fulgt opp en rekke internasjonale og nasjonale arrangement. Region Stavanger har ca. 110 prospekter som til enhver tid er under oppfølging, oppsummert per 31. desember I tillegg til konferansesatsningen jobbes det også med incentiv- og corporatemarkedet sammen med etablerte DMC-er som har god kunnskap om Stavangerregionen. Region Stavanger har vært en katalysator og pådriver for å få flere idrettsarrangement til regionen. Destinasjonsselskapet har de siste tre årene jobbet strategisk med arrangementurisme. Arbeidet ble i 2012 løftet frem i en kommersiell strategi, som forankres hos medlemmene og medlemskommunene i Region Stavanger er knyttet til den strategiske nasjonale satsingen via Norway Convention Bureau. Vår nye infrastruktur (ny hallkapasitet), gir oss muligheter for helårig satsing på idretts- og kulturarrangement.

7 Ferie- og fritidsmarkedet Fokusert satsing på det nasjonale og internasjonale ferie- og fritidsmarkedet i samarbeid med Fjord Norge, Innovasjon Norge, medlemsbedriftene og omfattende kampanjesatsing sammen med flyselskapene og Avinor har gitt gode resultater i Stavangerregionen tar markedsandeler innen ferie- og fritidsmarkedet i Fjord Norge, og opprettholder den sterke veksten fra Nordmenn står for mer enn 2/3 av sommertrafikken. Region Stavanger deltok i Fjord Norges salgs- og markedstiltak mot utvalgte markeder (Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Spania, Danmark og Sverige), Innovasjon Norges Norgeskampanjen i tillegg til egne weekendkampanje mot det norske nærmarkedet, samt mediebearbeiding nasjonalt og internasjonalt. Vi deltok også i Innovasjon Norges høstferiekampanje i samarbeid med flere medlemsbedrifter. I Turismeprosjektet ble det investert 14 mill. kr (totalt 90 mill. kr. i perioden ) sammen med Avinor og flyselskapene i markedene Nederland, UK, Spania, Danmark og USA med salgsutløsende markedsaktiviteter rettet mot par og enslige uten barn. Region Stavanger deltar i Innovasjon Norge og Fjord Norges nasjonale temasatsing for hiking/vandring mot det internasjonale og nasjonale markedet. Fra 2012 ble tre utvalgte turer promotert nasjonalt: Romsdalseggen, Aurlandsdalen og Preikestolen, og det er produsert en ny vandrefilm som publiseres gjennom Innovasjon Norge, Fjord Norge og på regionstavanger.com Vi er også involvert i nettverksprosjektet «Vandring i Rogaland» med 20 utvalgte turer (fem i Stavangerregionen) i egen brosjyre med opplage på (norsk, engelsk og tysk). I 2012 var det ca 166 utenlandske cruiseskipsanløp i Stavanger mot 130 i Antall cruisegjester økte fra til Stavanger regnes fortsatt som en av de raskest økende europeiske cruiseanløpsstedene nord for Gibraltar. I 2012 rykket Stavanger opp på delt (med Oslo) tredjeplass i Norge, målt i antall cruiseanløp. 7

8

9 Administrasjonen Region Stavanger BA, destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren bestod per 31. desember 2012 av følgende ansatte: Ståle Brandshaug, Reiselivsdirektør Gunhild Vevik, Produktsjef / Administrativ leder Heidi Jeanette Nygård, Kommersiell leder Ellen Frisvold, Salgssjef ferie/fritid Lene Lunde, Webutvikler/Webmaster (permisjon) Per Morten Haarr, Salgssjef kongress Liv Kristina Bantel, Kommunikasjonsrådgiver/Teamleder turistinformasjonene Marit Vibe Endresen, Prosjektleder Anette Larsen, Webutvikler/Webmaster (vikar) Inger-Sigrun Slagstad Vik, Informasjonsmedarbeider Carmen Cristina Carpio Pettersen, Prosjektkoordinator Sosiale Medier/Informasjonsmedarbeider Anne-Gina Fredriksen, Prosjektleder Turismeprosjektet (engasjement) Michelle Milas, Researcher MICE prosjekt (engasjement fra ) Ståle Brandshaug Gunhild Vevik Heidi Jeanette Nygård Ellen Frisvold Lene Lunde Per Morten Haarr Liv Kristina Bantel Marit Vibe Endresen Inger-Sigrun Slagstad Vik Carmen Cristina Carpio Pettersen Anette Larsen Anne-Gina Fredriksen Michelle Milas Bakgrunnsfoto: Gunhild Vevik Ansattefoto: Monica Larsen, Anne-Lise Norheim, Gunhild Vevik 9

10 Foto: Gunhild Vevik

11 Styret Region Stavanger BA styret : STYRELEDER Sigrid-Helene Risa, Scan One AS, valgt NESTLEDER Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, valgt STYREMEDLEM Svein Arild Holmen, Stavanger kommune, valgt Anne-May Waage, Norled AS, valgt Siri I. Vinje, Norsk Oljemuseum, valgt Magne Torgersen, Rica Hotels Vest AS, valgt Ivan Vågstøl, Quality Hotel Residence, valgt Erling Brox, Greater Stavanger Economic Development, valgt Karton Nilsen, Sørmarka Arena IKS, valgt VARA Bjørn Moi, Destinasjon Jæren, valgt Marianne Jørgensen, Sandnes kommune, valgt Kolbjørn Sandve, Time kommune, valgt

12 12 Styrets beretning 2012 Virksomheten Region Stavanger BA, Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er et felles salgs- og markedsføringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavangerregionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedret lønnsomhet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Region Stavanger BA anses som meget godt, og det er i 2012 ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i 2012 var på 46 dager, som utgjør ca. 1,8 %. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i Likestilling Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personalpolitikk og alle øvrige forhold. Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, av disse er fire kvinner. Blant de ti fast ansatte og to ansatte på engasjement, er ti kvinner og to menn. I tillegg var det fem sesongarbeidere i turistinformasjonene. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Ytre miljø Region Stavanger BA forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet. Resultatregnskap Region Stavanger BAs driftsinntekter utgjorde i 2012 kr mot kr i Turisme-prosjektet er integrert i selskapets regnskapstall. Selskapet fikk et positivt års resultat på kr Dette er kr bedre enn budsjett.

13 Balanse Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen var på kr dette gir en egenkapitalandel pr på 47,50 % av totalkapitalen. Forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr. regnskapsloven 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Stavanger, 20. februar 2013 Sigrid-Helene Risa Styreleder Harald Minge Nestleder Siri I. Vinje Styremedlem Ivan Vågstøl Styremedlem Erling Brox Styremedlem Magne Torgersen Styremedlem Svein Arild Holmen Styremedlem Anne-May Waage Styremedlem Karton Nilsen Styremedlem 13

14 Foto: Terje Rakke / Nordic Life

15 Tiltakene i 2012 Hva har vi gjort for å nå våre mål?

16 Generell markedsutvikling i 2012 Samlet kommersielt marked (antall gjestedøgn) Marked 2008 I alt Endring Endring Betydning Nordmenn % Utlendinger % Storbritannia % Tyskland % Nederland % Sverige % Danmark % USA % Spania % % Frankrike Italia % Russland % Kilde: Samlet marked Totale hotellgjestedøgn Gjestedøgn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totale gjestedøgn Kilde: Totale gjestedøgn Kilde: Samlet marked 2012 var på gjestedøgn, med andel hotellgjestedøgn på Oppgangen i totale gjestedøgn var på (1 %) fra 2011, hvorav var hotellgjestedøgn og 357 var fra hytte/camping. Nordmenn står for 1,8 % vekst (18 176) og utlendinger for tilbakegang på 2 % (6 511). Sommersesongen hadde en samlet nedgang på 1,6 % (7 436 gjestedøgn), med 0,6 % (1 910) flere nordmenn og 6 % (9 346) færre utlendinger. Hotellmarkedet for juni august gikk tilbake med 2,1 % (7 625), med en vekst på 0,8 % (1 952) flere nordmenn og 8,9 % (9 577) færre utlendinger. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er 76 % / 24 % gjennom året, og 69 % / 31 % i juni august. Målsetningen fra i henhold til forretningsplanen var en økning innen hotellgjestedøgn på ( fra ). Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå sammen med medlemmene i Utviklingen i hotellgjestedøgn viser vekst i alle månedene, utenom februar, juli, mai, august og desember, med 4 5 % vekst de andre månedene og hele 8 % og 15 % vekst i henholdsvis juni og oktober.

17 Formålsutvikling Marked Endring Endring Betydning 2012 I alt % 1% Yrke % -2 % 62 % Ferie/fritid % 5% 28 % Kurs/konferanse % 9% 10 % Kilde: Hotellene i Stavangerregionen størst på kurs- og konferansetrafikk etter Oslo og Bergen, og størst på yrkestrafikk etter Oslo, mens hotellene i Bergen har (mot i 2011) flere registrerte ferie- og fritidsgjestedøgn (+ 119 % mot % i 2011) i 2012 enn vår region ( mot ). Stavangerregionen er en av regionen i Fjord Norge med størst prosentvis vekst innen ferie- og fritidsmarkedet (+ 5 %) og kurs- og konferansemarkedet (+ 9 %) i Regionen har i tillegg den nest høyeste gjennomsnittlige RevPAR i landet (NOK 654 mot NOK 665 i Bergen: NOK 691, Oslo: NOK 597, Trondheim NOK 520), mens beleggsprosenten er 63,8 % mot 66,2 % i 2011 (Bergen: 72,7 %, Oslo 66,9 %, Trondheim 63,4 %). Formålsutvikling Kurs- og konferansesatsingen har vært aktiv i Fra identifikasjon av potensielle kongresser til faktisk gjennomføring kan det gå fra 2 9 år. Innsatsen i 2012 vil materialisere seg i flere år fremover. Både kurs- og konferansesegmentet ( ) og ferie- og fritidssegmentet ( ) har hatt en bra utvikling i 2012 (samlet ), mens forretningstrafikken har hatt en nedgang på 2 % ( gjestedøgn). Målsetningen var en samlet økning på gjestedøgn med gjestedøgn innen for hvert av de to førstnevnte formålsområdene. Kontinuerlige feilkilder i formålsregistreringen gjør formålsstatistikken ikke nødvendigvis viser nøyaktig fordeling mellom yrkesreisende, ferie- og fritidsreisende og kurs- og konferansedeltakere. Vekstmål Marked IB 2010 Mål 2014 Vekstmål * %-vekstmål Vekst %-vekst I alt % % Yrke % % Ferie/fritid % % % % Kurs/konferanse *Vekstmålet er større enn differansen mellom IB 2010 og mål 2014 grunnet avvik mellom SSB-statistikken og andelen medlemsbedrifter. I forhold til målbildet i forretningsplan for Region Stavanger gjenstår en samlet vekst på hotellgjestedøgn for måloppnåelse, med gjestedøgn innen ferie- og fritidsmarkedet og gjestedøgn fra kurs- og konferansemarkedet, selv om det har vært en god utvikling fra med +21 % (55 391) innen ferie- og fritidsmarkedet og +23 % (21 729) for kurs- og konferansemarkedet. 17

18 Kommunikasjon Foto: Jan Jul Teaterkonsert Mozart / Rogaland Teater

19 regionstavanger.com mot nye høyder Stavangerregionens offisielle nettsideregionstavanger.com inneholder det man trenger å vite som besøkende til regionen. Alle Region Stavanger BAs medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene er det også publisering videre til fjordnorway.com, og visitnorway.com med over 14 millioner besøkende årlig. I tillegg distribueres produktinformasjon og arrangementer til andre nettsteder, blant annet aftenbladet.no. Informasjon ligger også i Visit Norways mobilapplikasjon som henter ut kartbeskrivelser, produkter og arrangementer fra våre oppføringer. Websiden vår har hatt en økning i 2012 på 21 % i antall besøkende mot 32 % i I tall er dette vel flere. Totalt hadde vi besøkende mot besøkende i Unike brukere økte fra i 2011 til i 2012, en økning på 22 % endte med hele sidevisninger, en økning på 5,76 % fra sidevisninger året før. Antall sidevisninger er i snitt 3,49 sider per besøkende, en liten nedgang fra 4,01 i 2011 (ned 12,84 %). Gjestene bruker kortere tid på nettstedet enn året før, noe som er resultat av de siste månedenes tematisering og omstrukturering. Flere utenlandske besøkende til Stavangerregionen brukte nettsiden for å oppdatere seg på informasjon mens de var her: besøkende fra Rogaland brukte engelsk sidevisning, mot i Dette gir en økning på 33 %. Tall fra visitnorway.no viser at besøkende til siden er , et daglig snitt på Internasjonal trafikk er 84,89 %, mens besøkende fra Norge er 15,01 %. Spesifikke tall for Region Stavanger på visitnorway.com er sidevisninger. Av de besøkende fra nettstedet til regionstavanger.com utgjorde 27 % det norske markedet. Sammenlignet med resten av Fjord Norge er regionstavanger.com, nummer to i besøk bare slått av visitbergen.com. Hos visitnorway.com skårer Stavangerregionen blant topp fem reisemål i de ulike kampanjene. 71% Norway 5% United Kingdom 7% Germany 3% United States 2% Sweden 2% Denmark Destination: Region Stavanger 2% Spain Jan 1, 2012 Dec 31, % Netherlands Pages % of pageviews: % Visitors to regionstavanger.com. Explorer Site Usage Pageviews 6,000 3,000 April 2012 July 2012 Pageviews Pageviews to regionstavanger.com. Unique Pageviews Avg. Time on Page October 2012 Entrances Bounce Rate % Exit Page Value 742, ,342 00:02:06 395, % 53.29% NOK0.00 % of Total: % % of Total: % Site Avg: 00:02:06 % of Total: % Site Avg: 61.01% Site Avg: 53.29% % of Total: 0.00% (742,974) (590,342) (0.00%) (395,929) (0.00%) (0.00%) (NOK0.00) Page Pageviews Unique Pageviews Avg. Time on Page Entrances Bounce Rate % Exit Page Value 19

20 20 Webutvikling nye webparts Det ble foretatt en grundig oppdatering av websiden vår i En karusell på forsiden ble lansert i september Den presenterer de største arrangementene fra kultur- og eventkalenderen, og gir økt fokus på kultur i regionen. Nye temasider ble lansert på forsiden oktober 2012, og er kategorisert i temaene «Naturopplevelser», «Mat og Kultur» og «B arn og Familie». Nytt av året er også at forsiden og temasidene fremhever fyrtårn som anbefalte opplevelser. Videre er mobile sider utbedret, men vil bli ytterligere utviklet i Resultatet av webutviklingen gir et mye bedre brukergrensesnitt for turistene. Booking av rom og aktiviteter på regionstavanger.com Den 23. februar 2011 ble den nye bookingløsningen på regionstavanger.com lansert. I nylanseringen kom integrasjonen mellom hotellers sentrale reservasjonssystemer og GM Booking på plass, og nesten samtlige av overnattingsstedene i Stavangerregionen kunne dermed bestilles via bookingportalen på regionstavanger.com. I tillegg har løsningen fått et nytt visuelt uttrykk, med bedre funksjonalitet enn tidligere. Vi så en økning i antall online bookinger på destinasjonsportalen i 2011, men 2012 bød på en nedgang til NOK , en nedgang fra NOK i Vel halvparten av nedgangen skyldes at Rødne har fått eget bookingsystem tilknyttet sine sider og ikke lenger er en del av bookingen vi benytter. Blant overnattingsbedriftene utgjør de fem største, basert på omsetning, hele 58 % av den totale omsetningen i Booking av rom på visitnorway.com BookNorway ble lansert på visitnorway.com i september Region Stavanger var pilot på integreringen og testingen av systemet frem til lansering. Hotellene ble bookbare med direkte uthenting av priser og kapasitet fra hotellenes CRS. Kjedehoteller som har en direkteintegrasjon opp mot BookNorway, men også er med på bookingsystemet på destinasjonsnivå, vil kunne bli hentet fra begge steder via diverse integrasjoner. Dette for å sikre at det arbeidet som blir gjort av destinasjonene blir kompensert i form av viktige provisjonsinntekter. BookNorway har dessverre mye lavere tall for vår region enn vår egen portal. Region Stavanger følger den videre nasjonale bookingløsningen sin fremdrift tett. Hva skjer? Kultur- og arrangementkalenderen er til en hver tid oppdatert på regionstavanger.com. Region Stavanger BA var også i 2012 i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 40 personer som la inn arrangement fra våre 24 deltagende medlemsbedrifter. Kalenderen er på norsk og engelsk, og ble publisert til kommunenes nettsteder og nasjonale portaler. Det nasjonalt unike samarbeidet med Aftenbladet Mediehus for publisering av våre kulturaktiviteter på aftenbladet.no har fortsatt i 2012 som tidligere. Kalenderen hadde listevisninger av produkt hele ganger, og av disse var det faktiske klikk på kulturkalenderprodukter på ganger.

21 21 Sosiale medier Sosiale medier har blitt en viktig del av mediehverdagen i 2012, og dermed en spesiell kanal for in-bound og out-bound markedsføring. Facebook med sine nye funksjoner og 980 millioner aktive brukere per måned, fortsetter å være den største plattformen i verden, og en enorm aktør i digital markedsføring for reiselivet. Region Stavanger BA er hovedsakelig til stede på Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin og Youtube, samt Flickr. 80 % av brukere av sosiale medier foretrekker å koble seg til merker via Facebook. Muligheten til å få engasjement fra brukere og kommunisere relevant informasjon i real-time er avgjørende. Koordinering av nyhetspublisering og kulturkalenderen mellom vår webside og facebook/ twitter har vist seg å gi en positiv utvikling på Facebook-siden. Fra 2012 ble det laget en digital kommunikasjonsstrategi med fokus på å være tydeligere tilstede på Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin og Pinterest med oppdatering fra kulturkalenderen, profilbilder, personlige bilder fra regionen og nyhetssaker, i tillegg en bildekonkurranse i juli. Med denne strategien oppnådde vi en økning på 20 % i trafikk på nettsiden vår i løpet av året. Annoseringen i august ga økte overnattingsbestillinger i bookingportalen. Facebook-siden vår har nådd en økning på 46 % på mindre enn ett år, og per januar 2013 har vi tilhengere. Vår side hadde i snitt aktive følgere på slutten av året. I år har vi registrert en enorm økning av følgere fra Norge, av facebook følgerne har Norge som bosted og av dem bruker Facebook på norsk. Det kan tyde på at en betydelig del av følgerne er innflyttere og fremmedspråklige. Ikonbilder i profileringen Gode og unike bilder er vårt viktigste markedsføringsverktøy. Vi har sukesses med våre ikonbilder, også hos våre samarbeidspartnere Fjord Norge og Innovasjon Norge. Bildearkivet ligger tilgjengelig for alle interesserte på regionstavanger.com/media. Det kommer hovedsakelig henvendelser fra presse, turoperatører, næringsliv i regionen og medlemmer i Region Stavanger BA. I 2012 var det 109 personer fra 100 bedrifter (114 i 2011 og 104 i 2010), organisasjoner eller medier som har foretatt 181 bestillinger. Alt i alt ble 1257 bilder bestilt mot 863 i 2011 og 779 i Ergo ser det ut til at omtrent like mange bedrifter bruker bildedatabasen mer aktivt enn tidligere. De topp 100 bildene er lastet ned 845 ganger, med hovedvekt på fotograf Terje Rakkes bilder. Mest populære motiver er Preikestolen, Lysefjorden og Kjerag, men også Skagenkaien, Øvre Holmegate og Gamle Stavanger, fulgt av Stavanger Domkirke, mat og aktivitetsbilder. Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Nuart Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Vitenfabrikken Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Monica Larsen

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Årsrapport Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2012 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Forsidefoto: Terje Rakke / Nordic Life Bakgrunnsfoto: Bjørn Hagen Aakre Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Sammendrag

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne Finnøy 20. mars Jærmalerne besøker Skagenmalerne Region Stavanger BA 9 ansatte 200 næringsmedlemmer 14 medlemskommuner Høy standard på fasiliteter, mat og opplevelser i regionen Fjord Norge og Rogaland

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Visit Sognefjord AS. Luster, 26. mars 2015

Visit Sognefjord AS. Luster, 26. mars 2015 Visit Sognefjord AS Luster, 26. mars 2015 Visit Sognefjord AS - organisasjon 4 + 1 tilsette budsjett NOK 8,5 mill. Styre 8 + 2 (4 + 6) Bransjegrupper Lokale ressursgrupper Marknadsmøte Årlege møter med

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

En veiledning til sosiale medier

En veiledning til sosiale medier En veiledning til sosiale medier Øk inntekten med sosiale medier 66% * av forbrukere sier de oppsøker en restaurant på sosiale medier før de eventuelt spiser der. For å hjelpe deg med å få flere gjester,

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Innovasjon Norge 2015 Internasjonalt pressearbeid Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Internasjonalt Kolumnetittel pressearbeid Bli synlig i pressen PRESSERESULTATER

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF M MEG MILIE BAKGRUNN 10 år Regional direktør - Hotelldrift Utvikling av konsepter Markedsføring Kvalitet levering «Small details, big difference» 5 år Forretningseiendom

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Sluttrapport Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Kampanjen har bidratt til en rekordhøy bruk av visitnorway applikasjonen og over 11 000 nedlastninger! BEGREPSOVERSIKT Trafikk til nettside Visits (Besøk)

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Kina 2013 Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer