Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ]"

Transkript

1 NUMMER Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] Kan marin sektor overleve uten taus kunnskap [ side 30 ]

2

3 [ MARKED [ LEDER ] Norsk Sjømat gis ut av Norske Sjømatbedrifters Servicekontor. Mottakere er alle bedrifter i norsk fiskerinæring inklusive oppdrettere, samt detaljister innen norsk dagligvare og storkjøkken med omsetning over 10 mill. kroner. Redaktør: Ingebrigt Overby Trondheim: Telefon Telefax Mobil Adresse: Pb. 639 Sentrum, 7406 Trondheim Redaksjonsråd: Leif Harald Hanssen Håvard Y. Jørgensen Ingebrigt Overby Frode Kvamstad Kari Merete Griegel Kristin Lauritzsen Kristin Sæther Web: Abonnementspris: kr. 390,- pr. år Medarbeidere: kr. 200,- pr. år Abonnementet løper til det sies opp Forsidefoto: Eivor Eriksen Grafisk design: Britt-Inger Håpnes Trykk: Grytting AS Opplag: 3000 eksemplarer ISSN Bladet er trykket på miljøpapir. Om å åpne dører i det Maritime Huset Mangfold eller biodiversitet betyr variert natur. Å bevare det menneskelige mangfoldet, betyr å ta vare på alle typer uavhengig av kjønn. Per dags dato bor om lag 6 milliarder mennesker på jordskorpa. Hver og en av dem, er en potensiell ressurs for marin sektor. I et økosystem lever organismene i et samspill innenfor et avgrenset geografisk område. Miljøfaktorene avgjør hvilke arter som er i stand til å leve der. Et rikt mangfold av naturtyper er en forutsetning for at mange arter skal kunne overleve. Den økologiske terminologien kan muligens overføres til populasjonen av mennesker i marin sektor. Her har den maskuline typen fått råde grunnen fra tidenes morgen. Spesielt dominerende har mennene vært i fangstleddet, hvor kvinneandelen pr. dags dato er på ca. 4 %. På eiersiden i fangstleddet er den helt nede i 2 %. Leser man statistikken for andre områder i marin sektor, er det sørgelig kjønnsbalanse å finne over hele fjøla. Av den grunn ble en Handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor lagt fram sist sommer. Det er all grunn til å lytte til tiltakene som er foreslått, og det er nødvendig at vi tenker kreativt og nytt for å rekruttere flere kvinner til marin sektor. De store mulighetene som finnes i sjømatnæringen må bli synlige for kommende generasjoner i dette landet. TV reklame med delikate fiskeretter kan i tillegg til å øke salget av sjømat også vekke interesse og nysgjerrighet hos unge kvinner og menn. Mange sier at de ikke finner aktuelle kvinner til ulike stillinger og styreverv. Derfor er det behov for å gjøre kvinnene i sektoren mer synlige. Hvordan gjør vi det? NSL har i forbindelse med arrangementet Sjømatdagene 2008, bidratt til å få flere kvinner på talerstolen. Og resultatene har kommet. Både i form av at mange spennende foredrag ble presentert og at den kvinnelige deltagelsen økte opp mot 300 % (fra 18 til 66 kvinner) sammenlignet med fjorårets arrangement. Dette er NSL stolt av og vi sender hermed stafettpinnen videre til andre arrangører av møteplasser i marin sektor. Når kvinner forteller om seg selv, yrket sitt og hva de liker med jobben sin, formidler de kunnskap og vekker interesse hos andre kvinner som er i ferd med å velge yrke. Slik viser de mulighetene og hvor fantastisk marin sektor er som arbeidsplass. Her er det dynamikk, frodighet og globale perspektiver så det holder. På førstesiden av Fiskaren leser vi 30 januar om en jentebølge i ringnotflåten. Dette lover godt og vi antar at en av dørene til det Maritime Huset er åpnet. Svarene ligger i rekruttering og mangfold. Lykke til! [ innhold ] Listeria monocytogenes i norskprodusert røkelaks 10 Satser på bedre overvåkning av miljøgifter i fisk 16 Generisk samarbeidsprosjekt for skallreker i Kina 18 Hvordan begrense tapene ved sykdomsutbrudd? 21 FAST metoden: Sesam sesam eller bare bløff? 22 Stadig flere sjømatbedrifter satser på matspesialiteter 26 Ny patent måler kvalitet på kokt fisk 29 Felles reise til ESE Brussel Essentia tar vare på verdier i virksomheten 34 Markedsprisen Arnøy Laks AS 42 Brenntag Nordic AS en spennende leverandør 45 norsk sjømat

4 Foto: Tom Haga/EFF Fiskens essensielle fettsyrer EPA, DHA og GLA er alle tre essensielle fettsyrer. EPA står for eikosapentaensyre, DHA for dokosahexaensyre og GLA står for gammalinolensyre. Disse kan kun tilføres kroppen gjennom kosten. Kroppen kan ikke selv produsere EPA, DHA eller GLA. 4 norsk sjømat

5 [ helse ] Fettsyrer i kroppen Faktum er at 30% av vevet i hjernen og netthinnen består av disse fettsyrene. Det er av ekstra stor betydning for øyet og hjernens aktivitet at vårt inntak av disse fettsyrene er tilstrekkelig. Sammensetningen av fettsyrer i fosfolipidene styrer i høy grad funksjonen i hjerne og øyne. De fettsyrer som normalt skal forekomme i størst mengde er DHA og arakidonsyre. DHA spiller en viktig rolle for cellemembranens struktur og funksjon. Matvarer med EPA EPA finnes i marine produkter. Oppbygging av celler DHA er også meget viktig for fosterets utvikling av hjernecellenes utvikling, utviklingen av hjernen de første leveår, samt for en pågående reparasjonsarbeide i hjernen. EPA har mange viktige roller. EPA kan omdannes til DHA. DHA og arakidonsyre frigjøres stadig fra cellemembranen gjennom et visst enzym. Disse må da straks erstattes for at cellemembranen skal kunne fortsette og fungere optimalt. For lite DHA Mangel på DHA kan gi et dårlig fungerende cellemembran. Siste forskning har nå vist at EPA har en meget viktig funksjon gjennom å forhindre et for stort tap av DHA og arakidonsyre. EPA har derfor stor betydning for å opprettholde en normal fettsyresammensetning og funksjon i hjernens og netthinnens celler. Arakidonsyre dannes fra GLA og er viktig for mange viktige funksjoner i hjernen. For mye DHA EPA, DHA og Arakidonsyre transporteres fra blodet inn i hjernen over den såkalte blodhjerne-barrieren. De konkurrerer her om transportkanaler. Den seneste forskningen viser at ett for høyt innhold av DHA i fiskeolje hemmer transporten av viktig EPA til hjernen. De siste årenes forskning har vist at tilførsel av en olje med nettopp et forhold mellom EPA og DHA opp til 4:1 er det optimale. Mangel på essensielle fettsyrer er satt i sammenheng med følgende tilstander: ADHD Dysleksi Anorexia nervosa Schizofreni Depresjon ADHD Durham studiet som er utført i Durham skoledistrikt er et randomisert, placebokontrollert dobbelt- blindtest studie som varte i 6 måneder. Totalt deltok mer enn 120 barn. Resultatene er oppsiktsvekkende, med en forbedring i lesealder på mellom 18 måneder og fire år og en oppmerksomhetsøkning på 400%. Flere lignende store undersøkelser hvor man ser nærmere på dette spesielle fettsyreproduktet er nå planlagt i blant annet England, Australia og Sverige. Anorexia En oppsiktsvekkende undersøkelse tyder på at fettsyren EPA kan være til stor nytte som tilleggsbehandling for pasienter med anoreksia nevrosa. I en pilotstudie utført av Dr. Agnes Ayton ble tre av de syv deltagerne fullstendig friske og fire viste gode tegn på bedring etter å ha fått EPA-tilskudd i tre måneder. Syv unge pasienter inntok 1 gram av fettsyren EPA som et tillegg til et standard behandlingsprogram, og ble så fulgt opp gjennom tre måneder. Tre av disse pasientene ble friske og fire ble betydelig bedre. Spiseforstyrrelser som anoreksia nevrosa har den høyeste sykdomshyppigheten og høyest risiko for dødelighet innen psykiatriske lidelser. Effekten av dagens behandlingsmetoder er begrenset. Til tross for den fettfobien pasienter med spiseforstyrrelser har, er liten medisinsk interesse blitt viet flerumettede fettsyrer innenfor dette området. Pasienter som lever på en vestlig diett, som er spesielt rik på omega-6-fettsyrer og skadelige trans-fettsyrer, er derfor veldig disponible for å utvikle alvorlige mangler på omega-3- fettsyrer under den selvpålagte sultingen. Kronisk tretthet Forskere undersøker nå om kronisk trette kan bli bedre av et fiskeolje-basert kosttilskudd med høyt innhold av EPA-fettsyrer. Kronisk tretthet fører til en lang rekke symptomer, som muskelsmerter, hukommelsestap og utmattelse. En liten studie, som er gjort av engelske forskere og publisert i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica, påviste en kjemisk ubalanse i hjernen på pasienter med tilstanden. Doktor Basant Puri og hans kolleger ved Hammersmith Hospital i London undersøkte en gruppe på åtte personer som var blitt diagnostisert med tilstanden og like mange friske mennesker. Blant de kronisk trette fant de høyere nivåer av to nøkkelkjemikalier, cholin og kreatin. Cholin er viktig for å kontrollere fettnivået i hjernecellene mens kreatin sørger for energien. Disse resultatene førte til en teori om at daglig tilskudd av et kosttilskudd med høyt innhold av EPA-fettsyrer kan lette flere av symptomene knyttet til sykdommen. Schizofreni Det er nylig blitt avsluttet et studie som involverte over 100 pasienter med schizofreni, schizoaffektiv psykose eller schizofreniform lidelse mellom 18 og 40 år. Prosjektet er den hittil største kjente studien på bruk av omega-3-fettsyren EPA på pasienter med psykoser. Det er også den første studien som har undersøkt om og hvordan antioksidantene vitamin E og vitamin C i ganske store doser virker alene eller sammen med EPA på pasientenes sykdomsforløp. Studiet er ledet av dr.med. Håvard Bentsen ved Diakonhjemmets sykehus, psykofarmakologisk avdeling og publiseres om kort tid. Det vil være av stor betydning for pasienter med schizofreni hvis det viser seg at EPA, vitamin C og vitamin E virker positivt. Det er ikke kjent at en slik medisinering gir bivirkninger av betydning. Samtidig vet vi at EPA også reduserer bivirkninger av psykosemedisin, blant annet ved at de får færre ufrivillige bevegelser (tardive dyskinesier) og mindre økning av fettstoffer (triglyserider) i blodet. Det er publisert fem kontrollerte studier av EPA brukt ved schizofreni. Den norske undersøkelsen omfatter langt flere pasienter enn tidligere studier, og den kan dermed gi sikrere informasjon om hvordan EPA eventuelt virker. Kilder Eur Psychiatry Aug;19(5):317-9 Rapid improvement of severeanorexia nervosa during treatment with eicosapentaenoate. Ayton Ak et al Int J clin Pract Mar 58 (3):287-9: Eicosapentaenoic acid-rich essential fatty acid supplementation in chronic fatigue syndrome associated with symptom remission an structural brain changes. Puri BK et al. Fakta om durham studien:www.durhamtrial.org norsk sjømat

6 Jarle Myking er nestleder i Norsk Sjømat AS. Bedriften eies og styres av gründer Per Magne Grøndahl. Myking har vært ansatt i Norsk Sjømat AS siden Han har bakgrunn fra distriktshøgskolen i Molde, administrasjon og økonomi. Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda Norsk Sjømat AS på Stranda i Møre og Romsdal ser muligheter for foredling i Norge i fremtiden, og satser friskt med nybygget fabrikk til 50 millioner NOK. Ny fabrikk skal være i full gang Det har til tider vært meget hektisk, men de ansatte har vist stor innsatsvilje og da er det meste mulig, sier Jarle Myking, nestleder i Norsk Sjømat AS. Under utbyggingen, som har pågått i ett år, har vi klart å overholde alle kontrakter, og dette er vi svært godt fornøyd med. Nå gleder vi oss til å komme skikkelig i gjenge igjen i nye flotte lokaler! På forespørsel har bladet Norsk Sjømat fått komme på besøk hos bedriften Norsk Sjømat AS. Vi ønsker å ta pulsen på en foredlingsbedrift i 2008, og utfordrer Jarle Myking til å snakke litt om hva han ser på som de viktigste utfordringene å ta fatt i for fortsatt videreforedling av laks i Norge. For å kunne oppnå stabil tilgang på egnet råstoff, er det vesentlig at foredlingsindustrien får tildelt egne oppdrettskonsesjoner. Vi strekker oss meget langt for å skreddersy produkter for våre kunder, og for å få til dette er det nødvendig å ha full kontroll med fisken vi skal benytte, sier Myking. Kunden viser stadig økende interesse for hvor fisken kommer fra, hvordan den har levd, og vi må benytte oss av dette i vår markedsføring og planlegging. Vi må kunne levere det kunden vil ha, og forventer, alltid! Ustabil leveranse av fiskeråstoff umuliggjør merkevarebygging og laks/ørret taper terreng i konkurransen med andre varer. Slik Norsk Sjømat AS ser det er egne konsesjoner et av de viktigste virkemiddel for å sikre konkurransedyktig foredling i Norge i fremtiden. Vi er på mange måter velsignet med en lav arbeidsledighet i Norge i 2008, 6 norsk sjømat

7 [ bedrift ] men som bedriftseiere oppleves den lave arbeidsledigheten helt klart som en utfordring. Mangel på folk presser prisen på arbeidskraft opp, og vi ser også at nordmenn ikke velger fiskeindustrien som sitt førstevalg. For å sikre fortsatt rekruttering, og lønnsomhet i fiskeindustrien, er det nødvendig med en akselererende teknologisk utvikling. Norsk Sjømat AS vil satse videre på automatisering, og ønsker kontakt med tekniske miljø som kan tenke seg å jobbe med fiskeindustrirelaterte utfordringer, sier Myking. Tolltariffen til EU er høy ved eksport av røkt laksefilet fra Norge og inn til EU. I følge Tolltariff til EU 2007, er den tollfrie kvoten stakkarslige 450 tonn, og tollsatsen på røkt laks hele 13 prosent. Usikkerheten om når den tollfrie kvoten er brukt opp, gjør at alle kontrakter må inngås med 13 prosent toll i bunnen. Dette gjør det vanskelig for norske foredlingsbedrifter å konkurrere med foredlingsindustri inne i EU, sier Myking. I tillegg kommer minstepriser (MIP) som ble innført 22 januar Svært høy MIP på fileter skaper periodevis også problemer for omsetning av disse produktene. Norsk lakseforedlingsindustri føler seg forbigått i EØS avtalen, og vi håper at norske myndigheter vil sette seg til forhandlingsbordet med EU for å sikre bedre rammebetingelser for lakseforedling i Norge, sier Myking. Det er i det hele tatt mange faktorer som skulle tilsi at det ikke var mulig å drive konkurransedyktig foredling i Norge. Når vi likevel lykkes er det fordi vi har et brennende ønske om å holde hjulene i gang her hjemme i Norge. Vi vil produsere på Stranda, og mener at fiskeindustrien er en svært spennende og utfordrende bransje, avslutter Myking med et smil. Internasjonal og dyktig arbeidsstokk.100 av disse har mer enn 5 års erfaring i bedriften. Lønnskostnader per timeverk for voksne industriarbeidere i felles valuta Norge Norge danmark Tyskland Finland Nederland sverige UK Frankrike UsA irland Tsjekkia Polen Registrert arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken Tall og fakta om Norsk Sjømat AS Stranda tonn råstoff tonn foredlede produkter - Omsetning på 350 millioner NOK ansatte, 15 i administrasjonen. - 50% kvinneandel - Mål for 2008 er 6000 tonn ferdigvare. - 14% salg i Norge resten til eksport mill NOK omsetning totalt på hele Norsk Sjømat Gruppen mill NOK Norsk Sjømat Foredling (Stranda) mill NOK Norsk Sjømat Trading (Stranda) mill NOK Vikomar AS (mottak og pakking; Bud) Norge er et høgkostland med lav arbeidsledighet, hvordan kan norske myndigheter tilrettelegge slik at industrien kan benytte billigere arbeidskraft? Målsetning er en omsetning på 1 milliard NOK i 2010 for hele Norsk Sjømat Gruppen. Minstepris (MIP) og tollsatser på salg inn til EU Handelshindringer for laks til EU innebærer bruk av antidumping-, subsidie-, og beskyttelsestiltak Dette er mulig fordi handelen med fisk ikke er innlemmet i selve EØS-avtalen, men regulert gjennom en egen protokoll til EØS-avtalen; Protokoll 9. Protokoll 9 gir Norge tollfrihet til EU for en del produkter av ørret, torsk, sei, hyse, blåkveite og kveite. Avtalen gir imidlertid ikke tollettelser på produkter av laks, makrell, sild, reker, kamskjell og sjøkreps. Dette har tradisjonelt utgjort de såkalte «følsomme» fiskeslag i EU. For alle øvrige produkter er tollen trappet ned til 30 prosent av tollsatsen som gjaldt ved EØS-avtalens ikrafttredelse 1. januar Tollen øker med bearbeidingsgrad, dermed rammes videreforedlingsindustrien hardt. Totalt har Norge over 40 bilaterale tollkvoter på fisk til EU. norsk sjømat

8 8 norsk sjømat

9 norsk sjømat

10 [ ] av Magne Yndestad og Kjell Hauge Listeria monocytogenes i norskprodusert røkelaks Foto: Eksportutvalget for fisk Denne artikkelen er basert på resultatene av en større landsdekkende undersøkelse av forekomsten av Listeria monocytogenes i norskprodusert røkelaks. Prøvetaking og analyser av ca prøver ble foretatt våren og høsten i Noen av prøvene ble forkastet på grunn av mangelfulle data, slik at det endelige materialet omfattet 990 prøver. Totalt var mer enn 30 bedrifter representert. Hensikten med undersøkelsen var å finne ut i hvor stor grad en vanlig forbruker ble eksponert for L. monocytogenes ved konsum av røkelaks. Derfor ble prøvene tatt ut i butikk og selve analysene foretatt på overflate med underliggende muskelvev. Dette er viktig å forstå dersom man sammenligner våre resultater med undersøkelser hvor andre prøvetakingsmetoder er brukt. 10 norsk sjømat

11 [ helse ] Listeria monocytogenes og sykdommen listeriose Det finnes en rekke Listera typer, men bare en type, Listeria monocytogenes, heretter kalt L. monocytogenes, regnes som sykdomsfremkallende for mennesker. En del populærvitenskapelige artikler og rapporter angir ofte bare forekomsten av Listeria bakterier i matvarer, og dette kan være misvisende, for eksempel er Listeria innocua og et par andre arter svært vanlige i en del næringsmidler, men har ingen sykdomsrelevans. L. monocytogenes er en robust bakterie og finnes vidt utbredt i naturen. Derfor er veien kort til råvarer, utstyr og mennesker som kan dra bakterien med seg inn i produksjonslokalet, hvor den har lett for å etablere seg både i selve lokalet og på utstyr som conveyere, slicemaskiner, kniver, transportkasser etc. En systematisk og regelmessig rengjøring og en produksjon etter strenge hygieniske prinsipper, er den eneste måten å holde nevnte bakterie borte fra bedriften på. Et annet viktig trekk ved L. monocytogenes er at den kan vokse helt ned til 0 C, men veksten går mye senere ved lav enn ved høy temperatur. Bakterien vokser for eksempel om lag dobbelt så godt ved 8 C som ved 4 C. Det er derfor uhyre viktig at produktene kjøles ned til under 4 C umiddelbart etter produksjonen, og at temperaturen holdes der under distribusjon og salg (ubrutt kjølekjede). Bakterien dør ikke ved frysing, og vil vokse og fortsette å formere seg i et produkt etter tining. I motsetning til en rekke andre bakterier tåler Listeria også godt salt, den kan vokse ved et saltinnhold på 10 %. Den saltkonsentrasjonen som er i røkelaks er derfor ikke nok til å forhindre vekst av Listeria. Bakterien har også evne til å vokse både med og uten oksygen, den vokser derfor godt i alle typer pakninger. De foran nevnte egenskapene gjør at visse matvarer med lang holdbarhet, og som spises uten forutgående varmebehandling, karakteriseres som risikoprodukter. Dette gjelder for eksempel en del typer kjøttpålegg, bløte oster, gravlaks og røkelaks. Listeriose Sykdom fremkalt av L. monocytogenes kalles listeriose. Bakterien kommer med maten til Tabell 1. Fordeling og antall Listeria monocytogenes i alle undersøkte prøver [n=990] < 0 kde/g* >0<100 kde/g >100 kde/g ,4 % 7,4 % 1,2 % (kde* er kolonidannende enheter, dvs. hvor mange levende L. monocytogenes man har funnet pr. gram røkelaks) tarmen. Fra tarmen kan den komme over i blodbanene og fremkalle sykdom. Den vanligste sykdommen er hjernehinnebetennelse. Hos gravide kvinner kan fosteret angripes, noe som kan føre til fosterdød og abort. Bakterien framkaller først og fremst sykdom hos personer i bestemte risikogrupper. Dette gjelder gravide kvinner, eldre personer og personer med underliggende sykdommer. Felles for disse er et svekket immunforsvar. Friske mennesker tåler relativt store mengder L. monocytogenes. Hos immunsvekkede personer derimot, er antall bakterier som kan fremkalle sykdom betydelig lavere, men man regner at dersom maten inneholder mindre enn 100 L. monocytogenes pr. gram, kan den spises trygt både av barn og andre i risikogruppen. Listeriautbruddet på et sykehus høsten 2007, hvor et par personer med underliggende sykdom døde og en kvinne aborterte etter å ha spist ost smittet med L. monocytogenes, illustrerer godt hvem som kan angripes, sykdommens alvorlighetsgrad og spiseklare produkters betydning for listeriose hos mennesker. Mikrobiologiske grenseverdier I spiseklar mat har EU fastsatt en øvre grense på 100 L. monocytogenes pr. gram matvare. Denne grenseverdien er absolutt, og gjelder helt fram til tidspunktet for antatt konsum. Produsenten må kunne dokumentere at grenseverdien ikke overskrides i den angitte holdbarhetstiden, selv om et lavt antall bakterier skulle være tilstede i utgangspunktet. Slik dokumentasjon kan være egne holdbarhetstester, tilgjengelig faglitteratur og forskningsresultater, eller matematisk beregninger (prediktiv modellering) basert på angjeldende produkts fysisk-kjemiske egenskaper og forutsigbare lagrings- og distribusjonsforhold. For produsenter som ikke har slik dokumentasjon, gjelder en 0-grense (ikke påvist i fem prøver á 25 gram) før produktet sendes på markedet. EU-reglene forutsetter også at produsentene har et prøveprogram som dokumenterer at Listeria er under kontroll i selve produksjonsmiljøet. I et slikt program kan ulike prøver inngå, så som prøver fra kar, bord, bånd, slicere, gulv og avløp. De samme reglene vil bli gjort gjeldende i Norge om kort tid, dvs. før sommeren Viktige resultater av undersøkelsen Av 990 undersøkte prøver inneholdt 85 L. monocytogenes. Det vil si at hele 8,6 % av prøvene var positive. Tallet er i overkant av det man kunne forvente, og skyldes, blant annet, at en relativ stor produsent hadde en bedrift som var gjennominfisert med L. monocytogenes. Ca. halvparten av røkelaksen fra denne produsenten inneholdt nevnte bakterie. Dette illustrerer for øvrig godt betydningen av en systematisk overvåking med regelmessig prøvetaking og kontroll av bedrift og det ferdige produkt, slik at man kan avsløre Listeria på et tidlig tidspunkt og dermed sette inn nødvendige hygieniske tiltak. Fjerner man denne spesielle produsenten fra materialet (totalt 90 prøver), vil antall positive prøve være 43, som tilsvarer 4,8 %. L. monocytogenes i røkelaks i forhold til grenseverdien Tabell 1 viser hvor mange L. monocytogenes positive prøver vi fant innen ulike nivå. Vi ser at i 905 prøver (91,4 %) kunne L. monocytogenes ikke påvises i det hele tatt. I 73 prøver (7,4 %) ble bakterien påvist, men i et antall mindre enn 100 pr. gram. I 12 prøver (1,2 %) var konsentrasjonen over 100 pr. gram. Sett i relasjon til grenseverdien på 100 L. monocytogenes pr. gram røkelaks, ser vi at hele 98,8 % av alle undersøkte prøver tilfredsstilte dette kravet. Men det fremgår også at 1,2 % ikke oppfylte kravet. Dette må likevel sies å være en moderat overskridelse. Det mest betenkelige var at to av prøvene inneholdt henholdsvis 1600 og 1900 L. monocytogenes pr. gram. Dersom en person hadde spist 150 gram av denne røkelaksen, ville vedkommende fått i seg mellom norsk sjømat

12 [ helse ] Figur 1: Trend andel positive prøver i forhold til alder på røkelaksen. og av nevnte bakterie. Dette er helt klart en mengde som vil kunne fremkalt en meget alvorlig listeriose hos en person i risikogruppen. De uttatte prøvene stammet fra 33 ulike produsenter. Blant disse hadde 15 minst én prøve som var positiv for L. monocytogenes i løpet av undersøkelsesperioden. Dette viser at nevnte bakterie hele tiden er en konstant trussel, og at man ikke et øyeblikk kan slappe av på overvåking og produksjonsrutiner. Røkelaks og holdbarhet Undersøkelsen viste stor variasjon i holdbarhetstiden bedriftene opererte med (3 10 uker). Flertallet hadde en oppgitt holdbarhetstid på mellom 4 og 8 uker. Dette synes å være i meste laget for et utsatt produkt som røkelaks. Ser man bort fra den gjennominfiserte bedriften som hadde positive prøver i alle holdbarhetsuker, viste statistiske beregninger av de resterende prøvene (900) en klar trend til at antall prøver som var positive for L. monocytogenes økte med antall dager fra produksjonsdato. Denne trenden som er basert på våre resultater, er grafisk framstilt i fig. 1. Tydeligst var økingen av positive prøver etter ca dagers lagring. Vurdert ut fra resultatet i vår undersøkelse, burde holdbarheten på røkelaks i ulike typer vakuum- eller gasspakninger, settes slik at laksen er fortært senest 5 uker etter produksjonen. Livsmedelsverket i Sverige anbefaler en holdbarhet på 3 4 uker på tilsvarende produkt. Fødevarestyrelsen i Danmark vurderer 3 uker som realistisk for ikke varmebehandlede, lettkonserverte produkter i forhold til grenseverdien på 100 L. monocytogenes pr. gram. I denne perioden vil det ikke skje nevneverdig vekst av bakterien såfremt utgangsnivået er lavt. Mattilsynet i Norge har ikke gitt tilsvarende retningslinjer. Utgangspunktet her i landet er at produsentene selv er ansvarlige for at den anvendte holdbarhetstiden er realistisk. Andre forhold Det er en kjent sak at jo flere prosesser en matvare gjennomgår under produksjonen, desto større er muligheten for at matvaren blir forurenset med ulike typer bakterier. Undersøkelsen viste klart at oppskjæring av røkelaksen i skiver (slicing) førte til en dobling av andel positive prøver med L. monocytogenes sammenlignet med prøver fra røkelaks i stykker og hele sider. Konklusjon Halvparten av produsentene av de produktene som var med i vår undersøkelse, hadde minst én prøve som var positiv for Listeria monocytogenes. Dette viser at nevnte bakterie er et reelt problem og en konstant trussel som alle produsenter av røkelaks må forholde seg til. Ut fra en samlet vurdering viste resultatene, etter vårt skjønn, at norske produsenter av røkelaks har rimelig god kontroll på Listeria. Hele 98,8 % av de 990 undersøkte prøvene tilfredsstilte kravene til gjeldende grenseverdier. Men det er et faresignal at to prøver hadde mellom 1600 og 1900 L. monocytogenes pr. gram røkelaks. Dette betyr at en konsument ville fått i seg mellom og L. monocytogenes ved å spise 150 gram røkelaks av denne produksjonen, noe som kunne ha fått alvorlige følger for en gravid kvinne eller en annen immunsvekket person. Resultatene stammer for øvrig fra ferdig oppskåret røkelaks fra 2 forskjellige produsenter. Det faktum at én produsent stod for nesten halvparten av alle positive prøver, illustrerer hvor stort et problem Listeria kan bli i en virksomhet dersom man lar bakterien bite seg fast. Dessuten viste undersøkelsen at bearbeidingsgrad sterkt påvirket forekomsten. Andelen positive prøver av slicet røkelaks var dobbelt så høy som for stykket eller hele sider. Det var meget stor variasjon i holdbarheten bedriftene selv oppga på sine produkter (fra 3 til 10 uker). Materialet viste relativt klart at L. monocytogenes ble påvist oftere desto eldre røkelaksen var. Dette var særlig tydelig etter 5 6 ukers lagring. Ved holdbarhetstider i denne størrelsesorden, eller enda lengre, må produsentene virkelig kunne fremlegge solid dokumentasjon på at så lang holdbarhetstid er forsvarlig i forhold til grenseverdien på 100 L. monocytogenes pr. gram. Ut fra en faglig helhetsvurdering synes en holdbarhet på 3-5 uker å være mer realistisk. Referanser: COMMISSION REGULATION (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs [http://eur-lex.europa.eu/result.do?t1=v1&t2=2005&t3=2073 &RechType=RECH_naturel&Submit=Search] COMMISSION REGULATION (EC) No 1441/2007 of 5 December 2007 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs [http://eur-lex.europa.eu/result.do?t1=v1&t2=2007&t3=1441 &RechType=RECH_naturel&Submit=Search] Hele rapporten artikkelen bygger på Listeria monocytogenes i norskprodusert røkelaks [http://www.mattilsynet.no/publikasjoner/ rapporter/mat/lite_listeria_i_norsk_r_ ykelaks_44090] 12 norsk sjømat

13 norsk sjømat

14 Noen ganger er løsningen på et problem så åpenlyst, at man ikke ser det, selv om det stirrer deg rett i øynene. Dette er tilfellet når det gjelder bekjempelse av patogene bakterier med bakteriofager. Mark Offerhaus, CEO ved EBI Food Safety. Kunstnerisk fremstilling av en bakteriofag LISTEX en løsning på listeriaproblemet? Bakterier forårsaker alvorlige infeksjoner og store økonomiske skader i industrialiserte så vel som i utviklingsland. Tilfeller av infeksjoner og kontaminasjoner øker verden over. Økt reiselyst og intensiv matproduksjon har bidratt til spredningen av bakterier. Overbruk av konvensjonell antibiotika har ført til utviklingen av resistente bakteriestammer. Bakteriofager, som er Gresk for bakterie spisere, er den naturlige fienden til bakterier, og kan gi det logiske svaret til uønskede patogene bakterier som Listeria, Salmonella, E.Coli O157 og Campylobacter. Listeria og listeriose Listeria monocytogenes er spesielt kjent for at den kan vokse og formere seg ved lave temperaturer, med høyt salt nivå og ved lav ph. Bakterien vokser og formerer seg fint både med og uten tilgang på oksygen. Den er også kjent for å etablere husstammer i fabrikkmiljø. Listeria monocytogenes finnes naturlig i sjøvann og man vil derfor vanskelig kunne gardere seg 100 % mot at bakterien ikke blir med fisken inn i fabrikkmiljøet og spre seg til alt av maskiner og utstyr. Bakterien drepes ikke ved kaldrøyking og vil trives veldig godt i vakuum pakket røkelaks. Listeria monocytogenes kan forårsake sykdommen listeriose. Listeriose kan være 14 norsk sjømat

15 [ helse ] dødelig for nyfødte, eldre og de med nedsatt immunforsvar. Gravide er en viktig gruppe i forhold til smitte av Listeria monocytogenes, symptomene på listeriose kan være relativt mild på den gravide selv, men sykdommen kan være dødelig for fosteret. Bakteriofagteknologi Bakteriofager er en organisme det er rikelig av i vårt miljø og finnes i et stort antall i vann og matvarer. Bakteriofager er harmløse for mennesker, dyr og planter. Mennesker er til en hver tid utsatt for et høyt antall bakteriofager gjennom mat og vann uten å gi skadelig effekt. Bakteriofager kan sees på som den naturlige fienden til bakterier, og er derfor en logisk organisk agent i kontrollen av matbårne patogener, som Listeria. Bakteriofager har ingen innvirkning på de organoleptiske egenskapene (smak, lukt, tekstur og farge) til matvarer. En bakteriofag er et virus som infiserer og dreper kun bakterier. De er svært spesifikke og vil ikke angripe ønsket bakterieflora som f.eks start kulturer. Bakteriofagene er i størrelse mellom 20 og 200 nm, ca 100 ganger mindre enn en typisk bakteriecelle. Den lytiske syklusen Bakteriofagene er kjemisk tiltrukket av en spesifikk bakterievert. Bakteriofagen fester seg så til bakteriens cellevegg, ved hjelp av halefibrene. Celleveggen penetreres og bakteriofagens DNA blir sprøytet inn i bakteriecellen. Inne i cellen skjer formering av DNA materialet. Enzymer bryter ned celleveggen til bakterien, som nå er ødelagt, og nye bakteriofager slippes ut. EBI Food Safety Det hollandske firmaet EBI Food Safety utvikler naturlige anti-bakterielle produkter Diagrammet viser resultat av kontrolltesting av Listeria monocytogenes i produksjon av røkelaks, kaldrøkt. Behandling med LISTEX TM P100 startet i november. (kilde: som er basert på bakteriofag teknologi. EBI Food Safety samarbeider med forskningsmiljøer i en rekke land, deriblant Norge. Firmaet er sett på som ledende når det gjelder å anvende bakteriofag teknologi på matvarer og ble honorert med prisen 2006 Technology Innovation Award av Frost & Sullivan. I november i 2007 ble EBI Food Safety vinner av prisen Best Innovation in Food Industri som deles ut under FI Europe, verdens største møteplass innen mat ingredienser. LISTEX P100 LISTEX P100, som er firmaets produkt mot Listeria, er en kultur av trygge og naturlige organiske bakteriofager som er karakterisert av sitt brede spekter mot stammer av Listeria monocytogenes. Produktet brukes som et prosess hjelpemiddel i produksjonen av kjøtt, ost, fisk og andre mat produkter. Applikasjon av LISTEX P100 kan lett integreres i den daglige rutinen av en normal produksjons prosess. Produkter av fisk, kjøtt og ost, rå, kokt eller ferdig til spising kan sprayes med LISTEX P100 for å forhindre at Listeria monocytogenes vokser til. Fiskefileter kan dyppes i eller sprayes med LISTEX P100. Mest effekt får behandlingen hvis den gjøres rett etter filetering, før bakterien har mulighet til å bevege seg ned under overflaten på fileten. LISTEX P100 er det første produktet av bakteriofager som har fått GRAS (Generally Recognised as Safe) status fra FDA (Food & Drug Administration, USA) for alle matprodukter av kjøtt, ost og fisk, som er utsatte for smitte av Listeria. Godkjenningen er basert på en grundig gjennomgang av data for sikkerhet og virksomhet og organoleptiske tester, som stadfester at produktet er trygt og har ingen påvirkning på smak, lukt, farge og tekstur på det behandlede produktet. Sjømatdagene 2008 Under Sjømatdagene 2008 fikk vi en god innføring i EBI Food Safety og deres produkt LISTEX P100. Mark Offerhaus som er CEO ved EBI Food Safety holdt et foredrag under Industridagene som omhandlet firmaet, bakteriofager og LISTEX P100. Foredraget kan lastes ned fra EBI Food Safety hadde også en stand under Sjømatdagene hvor alle som ville kunne få mer informasjon om dette interessante produktet. EBI Food Safety ved Mark Offerhaus kan kontaktes ved tlf +31-(0) , mail: eller ebifoodsafety.com. Web: norsk sjømat

16 NIFES holder til på Nordnes i Bergen, i de hvite og gule lokalene nede ved sjøen. Før en fiskefilet kan anlyseres må den bearbeides og prepareres på ulike måter. Her ser vi homogenisert makrell som til syvende og sist skal analyseres for fremmedstoffer og næringsstoffer. Kåre Julshamn ved NIFES er fornøyd med den økte satsingen, som gjør at vi vet stadig mer om hvilke og hvor mye av ulike miljøgifter og andre fremmedstoffer sjømaten inneholder. Satser på bedre overvåkning av miljøgifter i fisk NIFES har flere overvåkningsprosjekter som kartlegger innholdet av miljøgifter og andre fremmedstoffer i de viktigste fiskeartene. Aktiviteten på området har økt betydelig de siste årene. Når du hører at det er påvist kvikksølv i fisk ved ubåtvraket ved Fedje, eller det er analysert oppdrettsfisk i nærheten av oljetankeren Server, har Nasjonalt institutt for ernæringsog sjømatforskning (NIFES) vært involvert i analysearbeidet og har kommet opp med en stor del av resultatene. - Slike oppgaver er en viktig del av arbeidet for å sikre forbrukeren trygg sjømat, sier Kåre Julshamn, forskningssjef for Program for overvåkning ved NIFES i Bergen. NIFES er et forskningsinstitutt med forvaltningsoppgaver og har i dag rundt 140 ansatte fordelt på fire forskningsprogrammer og tre laboratorier. - I tillegg kartlegger vi årlig innholdet av medisinrester, metaller og andre fremmedstoffer i fôr, fisk og annen sjømat for Mattilsynet, fortsetter han og viser til at siste års rapporter fra disse undersøkelsene kan lastes ned fra nettsidene til NIFES. - Vi har også nylig startet et stort program, som de neste årene skal gi oss et mer fullstendig bilde av dagens nivå av fremmedstoffer i våre viktigste fiskearter. Grunnlagsdata gir troverdighet Det er ikke nok å si at maten er trygg, vi må også kunne dokumentere det. - Selv om NIFES har samlet informasjon om fremmedstoffer i fiskearter siden 1994 kunne datagrunnlaget vært bedre. For blåkveite kan kvikksølvinnholdet for eksempel variere både i forhold til individ, fangststed og andre faktorer, sier Julshamn og forteller om da blåkveite fra Barentshavet ble fisket av en russisk båt og landet i Nederland i Våre analyser av 25 blåkveiter fra 1999 viste ingen overskridelser av kvikksølv over EUs øvre grenseverdi. I Nederland fant man imidlertid verdier over EUs grenseverdi. Dette er noe av bakgrunnen for den økte satsingen på overvåkning. Matmyndigheter og næring trenger et tilstrekkelig bilde av dagens nivåer av fremmedstoffer i norsk sjømat for å sikre forbrukeren trygg mat og norske sjømatprodukter markedsadgang. NIFES er i gang med å analysere hundrevis av prøver som i første omgang vil gi gode grunnlagsdata for blåkveite og norsk vårgytende sild. - I tillegg til en god oversikt over fremmedstoffinnholdet vil resultatene fortelle myndighetene hvordan vi best kan overvåke disse artene i fremtiden, for eksempel om det blir nødvendig å overvåke artene årlig eller kanskje med noen års mellomrom, og hvordan prøvene bør tas. Dataene er tilgjengelig for hver og en på Sjømatdata på instituttets hjemmesider, noe som er unikt i internasjonal sammenheng (www.nifes.no/sjømatdata). Nye analysemetoder Representative data krever gode analysemetoder. Ved instituttet skjer det en stadig utvikling av nye metoder, som kan påvise små mengder forurensing i sjømat og fiskefôr. Sist ut er metoder som analyserer sjømat 16 norsk sjømat

17 [ helse ] for fremmedstoffene toksafen, polibromerte flammehemmere og perfluorerte alkylstoffer (PFAS). Miljøgiften toksafen er et tungt nedbrytbart plantevernmiddel som i dag er forbudt, men som vi finner igjen i næringskjeden. Polibromerte flammehemmere er forbindelser som brukes i ulike typer produkter for å gjøre dem mindre brannfarlige. Stoffene kan lekke ut i miljøet og tas opp av blant annet fisk. PFAS har spesielle overflateegenskaper som gjør dem velegnet til industriformål, men som blant annet kan være kreftfremkallende. PFAS påvises både i fiskelever og organer fra sel. - Foreløpig har de nye metodene ikke vist høye nivåer av disse stoffene i fisk og annen sjømat, sier Julshamn og legger til at instituttet også arbeider med nye metoder for å overvåke innhold av tributyltinn og metylkvikksølv i sjømat. Tributyltinn er et mye brukt stoff som hindrer vekst av organismer og er blant de mest giftige metallformene i sjøen. Metylkvikksølv er den giftige formen av kvikksølv. Dersom NIFES finner verdier over EUs grenseverdi er NIFES pliktet til å varsle Mattilsynet om dette. Mattilsynet bruker informasjonen til å vurdere om sjømaten er trygg å spise og vil om nødvendig komme med kostholdsråd. NIFES forsker også for å finne ut hvilken kjemisk form av ulike fremmedstoffer som er giftige, i hvilke konsentrasjoner de er giftige og hvordan slike stoffer påvirker oppdrettsfisk og helsen vår. Dette skjer i forskningsprogrammet for Trygg sjømat. De gode næringsstoffene Parallelt med analysene av fremmedstoffer blir også sjømaten analysert for næringsstoffer. Sjømat er jo som kjent en god kilde til de langkjedete omega-3 fettsyrene og en rekke andre helsefremmende komponenter. - Heller ikke kunnskapsgrunnlaget knyttet til næringsstoffer i sjømat er godt nok. Ernæringsfysiologer og andre estimerer for eksempel inntak for ulike pasientgrupper ut i fra middelverdier, fordi dette er det eneste som har foreligget frem til nå, sier Julshamn. - Et datagrunnlag som viser hele variasjonsbredden fra minimumsverdier til maksimumsverdier av næringsstoffene i fisk vil gi et bedre grunnlag for slike vurderinger. Nye verdier av næringsinnhold er også å finne i Sjømatdata og oppdateres og utvides jevnlig. Instituttet forsker på hvordan disse næringsstoffene virker inn på helsen vår gjennom forskningsprogrammet Sjømat og helse. Det er også viktig at oppdrettsfisken har det bra og i forskningsprogrammet Akvakulturernæring arbeider forskerne med hvordan ulike fôrtyper virker inn på blant annet opprettslaksens helse og vekst. norsk sjømat

18 [ ] Tekst: Webjørn Barstad, Fiskebåtredernes Forbund Generisk samarbeidsprosjekt for skallreker i Kina Foto: Fiskebåtredernes forbund Styreleder i NACSA Webjørn Barstad (t.h) og Ron Bulmer på standen under China Fiskheries & Seafood Expo i Dalian. I løpet av det siste året har konkurrerende produsenter av skallreker rundt Nordatlanteren samarbeidet i et omfattende generisk markedsprosjekt rettet mot det kinesiske markedet. Ideen ble unnfanget i samtaler mellom Fiskebåtredernes Forbund og forbundets kanadiske søsterorganisasjon Canadian Association of Prawn Producers (offshore fryseflåten). Mål for prosjektet Den felles plattformen som disse produsentene befinner seg på er at de opplever en intens konkurranse fra den sterkt voksende oppdrettsrekeproduksjonen, særlig i Kina. Oppdrettsnæringen produserer over 1 million tonn reker bare i Kina. Med et årlig kvantum til Kina-markedet på tonn kaldtvannsreker (skallreker) fra Canada, Grønland og i svært beskjeden grad Norge, erkjente vi at det egentlig bare var dumt å konkurrere hverandre i hjel mens den egentlige utfordringen måtte være å samarbeide om å differensiere kaldtvannsreker fra oppdrettsreker. Målet med prosjektet er å skape et eget bedre betalende marked for våre produkter basert på argumenter knyttet til renhet, sunnhet, opprinnelse fra de kalde arktiske havdypene, og moderne vestlig produksjonsteknologi, alt faktorer som vi basert på markedsundersøkelser vet klinger godt i kinesiske forbrukeres ører. Målet skal oppnås gjennom å flytte produktet inn i de moderne super- og hypermarkedene, i stedet for omsetning hovedsakelig i åpne markeder/markedshaller som idag. Målet skal realiseres gjennom en organisasjon vi stiftet i fellesskap, North Atlantic Coldwater Shrimp Association (NACSA), hvor skribenten er styreleder og Bruce Chapman fra Canada daglig leder. 18 norsk sjømat

19 [ MARKED ] Rekeprosjektet i Kina har nå pågått i drøyt 12 måneder. Dagen før China Seafood Expo åpnet arrangerte NACSA et møte mellom importører i Kina og eksportører fra NACSA landene. Dette er et format vi med hell har benyttet tidligere, hvor vi inviterer til en åpen meningsutveksling og prøver å binde leddene i distribusjonskjeden tettere sammen for å skape felles forståelse for prosjektet. I tillegg til samlingen mellom handelsleddene hadde NACSA egen stand på messen. Standen var sentralt plassert og fikk meget godt besøk, noe som skyldes bra design av standen, kokker som lagde retter hele tiden, en dyktig og aktiv mann på standen (Ron Bulmer fra Kanada), og ikke minst flinke promotion girls som raskt fikk anerkjennelse som messens blikkfang nr. 1. Mens NACSAs aktiviteter i 2006 besto av markedsundersøkelser, pilotprosjekt og tester i 40 butikker, har NACSA programmet i hele 2007 vært såkalte full scale promotion aktiviteter i 130 superog hypermarkeder i fem utvalgte byer. Det innebærer personell inne i butikkene som lager varme og kalde smaksprøver, deler ut brosjyrer og DVDer med oppskrifter, og informerer om produktets opprinnelse og egenskaper. Alle ledende kjeder er involvert, Carrefour, Wal-Mart, RT-Mart, Auchan og flere kinesiske kjeder. I 2007 ble det totalt gjennomført over promotion dager i de 130 butikkene. I tillegg er det gjort grunnleggende undersøkelser i 36 såkalte second tier byer, dvs. mindre byer utenfor de store provinshovedstedene (de fleste fortsatt millionbyer). Av disse 36 ble 8 valgt for utvidelse av kampanjen dersom styringsgruppen for prosjektet så beslutter. I tillegg er det gjort tester mot Food Service sektoren (restaurant), som også kan bli et fokusområde om styringsgruppen beslutter det. Mediekampanje I løpet av andre halvår 2007 ble det igangsatt en mediekampanje som inkluderer 6 TV matprogrammer (mest populære riksdekkende TV matprogram, 63 millioner seere + repriser, samt repriser i lokalfjernsyn), en rekke matspalter i de viktigste matbladene, matspalter og annen omtale i aviser, og internet blogger med utveksling av matoppskrifter mv., herunder egne blogger med kjente matskribenter (mange titalls millioner treff). Budsjettet for 2007 var på ca USD Prosjektet har gjort en rekke både gode og dårlige erfaringer underveis. Generelt kan det konstateres at promotering i butikkene virker. Man ser klart økte salgstall i hver butikk, men salget faller en del tilbake etter gjennomførte aktiviteter, dog ikke så lavt som de var før aktiviteten (vi måler rekesalget under aktivitetene som alltid legges til helgene, samt 14 dager før og 14 dager etter). Kvalitet har vært et problem, og dette er en sammensatt sak. Et hovedproblem i begynnelsen var store lager av gammel vare, men denne varen er nå vekk og vi opplever mangel på råstoff. En annen stor utfordring er dårlig distribusjon (bruker ikke frysebiler fra sentrallager til butikker), og vi diskuterer hvorledes vi kan få kontroll med dette i en distribusjonskjede som innebærer (altfor) mange ledd. Hovedproblemet må likevel fortsatt sies å være et for lavt prisnivå. Russlandmarkedet betaler bedre og derfor havner produktene der. I 2007 har det også vært en særskilt stor utfordring knyttet til amerikansk (og andre lands) importforbud mot kinesisk oppdrettsreke pga. medisinrester/urenhet i produktene, noe som har medført en opphopning av oppdrettsreker i Kina. Oppdrettsrekene har blitt dumpet i Kina markedet til svært lave priser (ned mot halvparten av kaldtvannsreker), og har stjålet mye av vår etterspørsel. Vi har likevel testet prisøkninger i noen butikker, og det viser seg at med god kvalitet og informasjon så greier vi å holde/øke prisen til tross for at hovedkonkurrentproduktet i snitt er blitt 20-30% billigere. Det begynner med andre ord å tegne seg et bilde av oppdrettsreker som lokkematprodukt i butikkene med svært lave marginer for alle involverte (en situasjon pillarekene våre har opplevd i UK markedet), og kaldtvannsreker som et annet og bedre produkt. Men det er fortsatt en lang vei å gå! Norsk innsats Noen lurer kanskje på hvorfor Norge skal satse penger i et markedsprosjekt på skallreker for Kina markedet, et lite produkt i norsk sjømatsammenheng, i et marked hvor vi bare sporadisk selger skallreker. Svaret er at vi betaler i forhold til markedsandel, så norske bidrag til prosjektet er på under 5 %. De norske økonomiske bidragene kommer direkte fra Fiskebåtredernes Forbund og fra Informasjonsutvalget for reker, mens Eksportutvalget for fisk har bidratt med noen personellressurser. Så her gis norske produsenter og eksportører en gratis mulighet til å hekte seg på et spennende markedsprosjekt rettet mot den nye verden. Så langt er imidlertid næringsaktørenes engasjement begrenset. Det er forståelig pga det lave prisnivået, men samtidig synd da Kina åpenbart er mulighetenes marked. Eksportutvalget arbeider i disse dager med et nytt prosjekt med sild mot Kina markedet, men opplever mye av den samme mangelen på engasjement fra næringen. Vi består kort sagt av en næring med tradere både på produsent og eksportørsiden, aktører som selger en og en skipning og vil tjene penger der og da, og som ikke har interesse/ressurser til å bygge markeder i et langsiktig perspektiv. Derfor er det grunn til å frykte at de store utenlandske aktørene vil etablere seg med gode relasjoner og nettverk inn mot de viktigste importørene og distributørene i Kina lenge før oss, og slik sikre seg et bedre grep om de kanaler som i fremtiden får levere matvarer til Kinas raskt voksende supermarkedssektor. Foto: Fiskebåtredernes forbund norsk sjømat

20 BEDRIFTENES TELELEVERANDØR Som leverandør til NSL, har vi over flere år tilbudt medlemmene telefonitjenester tilpasset den enkelte medlemsbedrift, noe som har gitt betydelige kostnadsbesparelser. Når vi parallelt kan tilby kvalitet av høyeste klasse, optimal sikkerhet og markedets beste kundeservice er ikke valget vanskelig. Skreddersydde fakturaer og tilleggstjenester Hos Ventelo møter du alltid mennesker uansett når du ringer mennesker som kan gi deg råd og veiledning. Personlig service prioriteres svært høyt av våre bedriftskunder. Ventelo fakturerer deg også for fastabonnement kombinert med fasttelefoni, mobil og Internett-tjenester. Det betyr at du får alt-på-en-faktura, fra èn og samme leverandør. Vi tilpasser selvsagt også fakturaen etter dine behov. Via Internett kan du dessuten få detaljert og oppdatert innsikt i dine abonnementer. Ventelo VIP Bedrift Mobiltelefoni fra Ventelo gir bedriften fleksibilitet og bevegelsesfrihet til lave priser. Som Ventelo-kunde kan du nyte godt av vårt unike tilbud Ventelo VIP Bedrift. Tjenesten gir deg betydelige takst reduksjoner på alle bedrifts interne samtaler. NYHET! Ventelo IP telefoni ring som før bare billigere Ventelo IP-nett har teknologien som gjør det mulig for våre kunder å effektivisere og kostnadsredusere bruken av bedriftens egne fasttelefoner. Bedriften bruker de samme telefonene og telefonsentralene og kan beholde eksisterende telefonnummre, eneste forskjellen for våre kunder er ytterligere reduksjon på kostnadene. Ventelo IP Telefoni vil gradvis bli tilgjengelig i Norge. Internett Din bedrift har høye krav til hastighet, tilgjengelighet og løsninger på internett. Ventelo har tatt konsekvensene av det, og tilbyr en rekke tilpassede tjenester innen ADSL, SHDSL, IP VPN tjenester og ISDN oppringt. Tenk enkelt og effektivt det gjør vi! Telefoni, mobil og Internett på èn faktura Ett kontaktpunkt for alle henvendelser og tjenester Elektronisk faktura Som NSL medlem har de hos Ventelo avtalte spesial priser. Ta kontakt for ytterligere informasjon. Ventelo Norge AS, avd. Trondheim, Abelsgt. 5, 7030 TRONDHEIM TLF: KUNDESUPPORT Kjell Rune og Kjell Inge (t.h.) er to generasjoner fiskehandlere i Molde. 20 norsk sjømat

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden.

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden. La din mat være din medisin, og din medisin være din mat Hippokrates, for 2500 år siden. BRA MAT BEDRE HELSE Tenk på alle de endringene som skjer fra man er spedbarn til man blir tenåringet stort mirakel.

Detaljer

Arsen i fiskefôr er det et problem?

Arsen i fiskefôr er det et problem? Arsen i fiskefôr er det et problem? Heidi Amlund, Marc H.G. Berntssen, Anne-Katrine Lundebye Haldorsen og Kåre Julshamn, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Postboks 2029 Nordnes,

Detaljer

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Askild Holck Matvettseminar 11. Mars 17.03.2015 1 Trender som gir ekstra holdbarhetsutfordringer Helse: Lavere nivåer av NaCl, sukker og

Detaljer

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Hvordan jobber FHL for å sikre forutsigbarhet og lik risikoforståelse i alle markeder? Mattrygghet og global

Detaljer

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Overlegen kvalitet! Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Norge har tradisjoner for fiske som går mange generasjoner tilbake i tid. Våre fiskeoljeprodukter er tilvirket av råstoffer fra fiskearter

Detaljer

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Sylvia Frantzen Kåre Julshamn Bente Nilsen Arne Duinker Amund Måge I dag skal

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Listeria i sushi. Januar 2008. Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal 2)

Listeria i sushi. Januar 2008. Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal 2) Listeria i sushi - sluttrapport fra prosjekt gjennomført av Veterinærinstituttet (Oslo) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Bergen). Januar 2008 Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal

Detaljer

Økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Økt kontroll med Listeria i laksenæringen Økt kontroll med Listeria i laksenæringen Forslag til innhold i bransjeveileder Even Heir, Nofima even.heir@nofima.no 25.09.2014 1 Listeria monocytogenes En av de største mikrobiologiske utfordringene

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Blod-hjerne-barrieren

Blod-hjerne-barrieren Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Kan en egen transporttjeneste i hjernen få legemidler mot Huntingtons sykdom dit

Detaljer

Sjømat er sunt og trygt å spise. Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no

Sjømat er sunt og trygt å spise. Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no Sjømat er sunt og trygt å spise Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no Riktig kosthold kan forebygge livsstilsykdommer WHO har anslått at: 80% av hjerteinfarkt

Detaljer

Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen Even Heir, Nofima 07.11.2013 1 Listeria: en utfordring for norsk laksenæring Gir opphav til alvorlig sykdom Krav til trygg mat Myndighetskrav

Detaljer

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG I dette heftet lærer du om trygg og sunn mat. For å vite hva som er trygt og hva som er sunt må vi vite hva maten inneholder og hvor mye vi spiser av ulike typer mat. Vitenskapskomiteen

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no God hygiene trygge produkter Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no Dagens tekst Biologisk i fare mikroorganismer i Personlig hygiene Renhold og desinfeksjon Regelverk

Detaljer

Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og. Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet

Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og. Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og næringsmiddelproduksjon Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Generalforsamlingen FHL Styret Vestnorsk Havbrukslag Midtnorsk Havbrukslag Nordnorsk Havbrukslag

Detaljer

Omega-3 hva er det? Bente Ruyter. -Betydning av omega-3 fettsyrer i kostholdet til fisk og menneske -Kilder til omega-3 fettsyrer

Omega-3 hva er det? Bente Ruyter. -Betydning av omega-3 fettsyrer i kostholdet til fisk og menneske -Kilder til omega-3 fettsyrer Omega-3 hva er det? Bente Ruyter -Betydning av omega-3 fettsyrer i kostholdet til fisk og menneske -Kilder til omega-3 fettsyrer Hva er omega-3 fettsyrer? ALA, forekommer i relativt høye nivåer i planteoljer

Detaljer

Økologisk scampi. Egil N. Austbø AS Fagerdalen 6 5039 Bergen Tlf: 55 53 88 70 Fax: 55 53 88 71 www.austbo.no kjetil@austbo.no

Økologisk scampi. Egil N. Austbø AS Fagerdalen 6 5039 Bergen Tlf: 55 53 88 70 Fax: 55 53 88 71 www.austbo.no kjetil@austbo.no Økologisk scampi Egil N. Austbø AS Fagerdalen 6 5039 Bergen Tlf: 55 53 88 70 Fax: 55 53 88 71 www.austbo.no kjetil@austbo.no 1 Økologisk scampi Hvem er vi? Egil N. Austbø AS ble stiftet i 1979 og er et

Detaljer

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Når kan en påstå at sjømat er sunt? Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Regelverksutfordringer for markedsføring av helse- og ernæringspåstander Merkebestemmelser Påstandsforordningen

Detaljer

Oppsummering av rapporten Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold

Oppsummering av rapporten Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold Oppsummering av rapporten Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold 28. mars 2006 Vitenskapskomiteen for mattrygghet har foretatt en vurdering som omfatter ernæringsmessige fordeler ved konsum av

Detaljer

Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet

Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet Hvilke faktorer vil påvirke den fremtidige lønnsomheten i oppdrettsnæringen? Norske vekstvilkår Fôrkostnader

Detaljer

TORSKENETTVERKSMØTET Bergen 9.-10. februar 2011

TORSKENETTVERKSMØTET Bergen 9.-10. februar 2011 TORSKENETTVERKSMØTET Bergen 9.-10. februar 2011 Norsk torsk og norske næringsaktørers omdømme i utvalgte markeder Eksportutvalget for fisk Karin Olsen Bransjesjef for hvitfisk og nye arter La oss begynne

Detaljer

De enorme verdier i marint restråstoff. stoff. Margareth Kjerstad SATS PÅ TORSK, 14-16 februar. Bergen 2007

De enorme verdier i marint restråstoff. stoff. Margareth Kjerstad SATS PÅ TORSK, 14-16 februar. Bergen 2007 De enorme verdier i marint restråstoff stoff Margareth Kjerstad SATS PÅ TORSK, 14-16 februar. Bergen 2007 Disposisjon Villfisk og oppdrettet fisk Kvantum restråstoff Smakebit på hvilke produkter som kan

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk R A P P O R T F R A H A V F O R S K N I N G E N Nr. 4-2010 Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk Ole Bent Samulesen og Arne Ervik www.imr.no VURDERING

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015 Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge Vestnorsk havbrukslag julemøte 20 november 2008 Bergen Naturvernorganisasjonen WWF Global organisasjon med 5 millioner medlemmer,

Detaljer

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi)

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) 220911 Agenda Kort om påstandsforordningen Formål Hva er nytt med påstandsforordningen? Påstander

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Er det mulig å kvitte seg med bakterier som begrenser holdbarhet på fersk laksefilet?

Er det mulig å kvitte seg med bakterier som begrenser holdbarhet på fersk laksefilet? Er det mulig å kvitte seg med bakterier som begrenser holdbarhet på fersk laksefilet? Solveig Langsrud Prosjekt 900938: Produksjonshygiene og holdbarhet av pre-rigor laksefilet Koordinator FHF: Kristian

Detaljer

Vintersår hos Atlantisk laks

Vintersår hos Atlantisk laks Vintersår hos Atlantisk laks -Problemstilling i produksjon av postsmolt? Helene Mikkelsen og Hilde Toften 31.10.2012 Sunndalsøra_23-24 oktober 2012 1 Sykdom et komplekst samspill mellom fisk, patogen og

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Utfordringer fra et forbrukerperspektiv

Utfordringer fra et forbrukerperspektiv Utfordringer fra et forbrukerperspektiv Gunstein Instefjord Fagdirektør Mat og handel 20.11.13 Forbrukerrettigheter og mat Forbrukerinteressen for mat er stor. Matfeltet berører en rekke av de grunnleggende

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Funkisfisk for folk flest

Funkisfisk for folk flest Funkisfisk for folk flest Bente E. Torstensen & Ingvild Eide Graff Sulten på Kunnskap 26.September 2011 1 FUNKIS = MODERNISTISK DESIGN Bruke solide, slitesterke og tilgjengelige råvarer som stål og tre

Detaljer

Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk. FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen

Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk. FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen Smakebiter på aktuelt regelverk Ny fiskekvalitetsforskrift Ny biproduktforskrift

Detaljer

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Best i nord på skalldyr Reker, hummer, kreps - ordene gir vann i munn. Karls Fisk & Skalldyr har alltid et godt utvalg av skalldyr å velge fra. Vi er opptatt av god mat,

Detaljer

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA Ny luseforskrift Stian Johnsen HK, RA Generelle kommentarer fra høringen Forslaget har fått generelt god mottakelse blant høringsinstansene, men det har vært diskusjon om noen sentrale punkter: Kortere

Detaljer

Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene. Solveig Langsrud

Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene. Solveig Langsrud Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene Solveig Langsrud Prosjekt 900938: Produksjonshygiene og holdbarhet av pre-rigor laksefilet, 2013-2015 Rapporter med detaljer på www.fhf.no Kortversjon

Detaljer

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT Informasjon om søker: Navn innehaver/daglig leder:.. Bedriftens navn:.. Adresse:... Telefon: Mobil:.. Fax:.. E-mail-adresse: Navn og beskrivelse

Detaljer

STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF?

STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF? STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF? Foredrag Kystnæringskonferansen Leknes i Lofoten 23.9.2011 Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Disposisjon

Detaljer

1 INGEN HEMMELIGHETER

1 INGEN HEMMELIGHETER INGEN HEMMELIGHETER 1 2 3 PRODUKTER Økologisk produkter med Ø-merket er basert på naturens kretsløp. Frukt og grønt får tid til å vokse og utvikle naturlig smak og næringsinnhold, uten syntetiske sprøytemidler

Detaljer

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Hvor stort er problemet Rapporteringsdilemmaet Trond Mork Pedersen Grieg Cod Farming AS Sats på Torsk, Bergen 14 16 Februar 2007 Grieg Cod Farming as Våre eiere

Detaljer

Acrylicon med Microban

Acrylicon med Microban -because the world is a tough place Acrylicon med Microban et gjennombrudd i bakteriebekjempelse og hindring av krysspredning av bakterier Industrigulv -because the world is a tough place Dine største

Detaljer

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK Informasjon om søker: Navn innehaver/daglig leder:.. Bedriftens navn:.. Adresse:... Telefon: Mobil:.. Fax:.. E-mail-adresse: Søker er

Detaljer

Sjømat - Fakta og myter Forskningsdirektør Ingvild Eide Graff og Direktør Øyvind Lie

Sjømat - Fakta og myter Forskningsdirektør Ingvild Eide Graff og Direktør Øyvind Lie Sjømat - Fakta og myter Forskningsdirektør Ingvild Eide Graff og Direktør Øyvind Lie 1 Ikke nødvendigvis enighet om at sjømat er sunt: Blåkveite Blåkveite Stengte områder 2012 Villfisk: Basisundersøkelser

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark

RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark BAKGRUNN Den Eurasiske Økonomiske Union Innføring av importforbudet:

Detaljer

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett Økonomiske Utsikter Agenda Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum MET Valutahandel på nett 2 Norden vs Euroland og USA 6 BNP Prosentvis endring år/år 4 2 0-2 -4-6 Q1

Detaljer

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in foodstuffs

Detaljer

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 20. mars 2014 ISBN: 978-82-8259-129-4 Innledning VKM leverer

Detaljer

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Marin functional food Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Oversikt Hva er (marin) funksjonell mat? Pådrivere og barrierer til aksept av funksjonell mat Hvordan oppfatter forbrukere (marin) funksjonell

Detaljer

Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi?

Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi? Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi? v/ Rådgiver Hallvard Lerøy jr. Det handler om å forvalte ressursene på en måte som gir økt verdiskapning. ette krever markedstenkning kulturendring og positiv holdning

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Gjenoppbygging av en skadet tarm. 30.06.2012 www.mammasmatside.no

Gjenoppbygging av en skadet tarm. 30.06.2012 www.mammasmatside.no Gjenoppbygging av en skadet tarm 1 Tarmen Hos en voksen person er tarmen 12 meter lang. Langs hele tarmen står det tett i tett med tarmtotter. Hvis vi bretter ut hele tarmen så blir overflaten like stor

Detaljer

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba Rapport 2008 Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i brosme, blåskjell og kongesnegl fanget ved Skjervøyskjæret ved vraket av lasteskipet Orizaba Kåre Julshamn og Sylvia Frantzen Nasjonalt institutt for

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD Små grep, stor forskjell HVORFOR SPISE SUNT? Det du spiser påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Spiser

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

Biologisk mestring som premiss for utvikling av oppdrettsteknologi En glad fisk?

Biologisk mestring som premiss for utvikling av oppdrettsteknologi En glad fisk? Biologisk mestring som premiss for utvikling av oppdrettsteknologi En glad fisk? Arne M. Arnesen, Børge Damsgård og Hilde Toften Nordisk Workshop Teknologi på biologiens premisser hvordan utforme teknologi

Detaljer

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2014 Informasjon til foreldre Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 1 ROTAVIRUSVAKSINE BLE INNFØRT I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET HØSTEN 2014 HVA ER ROTAVIRUSSYKDOM? Rotavirus er årsak

Detaljer

HVORDAN TILPASSER MARKEDET SEG TIL ØKTE RÅSTOFFPRISER?

HVORDAN TILPASSER MARKEDET SEG TIL ØKTE RÅSTOFFPRISER? HVORDAN TILPASSER MARKEDET SEG TIL ØKTE RÅSTOFFPRISER? Situasjonsbeskrivelse - Frankrike Maria Grimstad de Perlinghi Fiskeriutsending Frankrike OVERSIKT Kontekst: fakta om Frankrike Import / eksport Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Kjære landsbygdminister Sven-Erik Bucht, kjære alle sammen, Det er alltid hyggelig å besøke en nær og god nabo og samarbeidspartner som Sverige.

Kjære landsbygdminister Sven-Erik Bucht, kjære alle sammen, Det er alltid hyggelig å besøke en nær og god nabo og samarbeidspartner som Sverige. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 23. mai 2016, kl. 13.30 Fiskeriminister Per Sandberg Tildelt tid: 20-25 min. Språk: Norsk Tema for årsmøtet er "Fisk och skalldjur smak o hälsa för framtiden"

Detaljer

Informasjon om Olivita

Informasjon om Olivita Informasjon om Olivita Les nøye gjennom dette før du begynner å bruke Olivita - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. - Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt Olivita

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi Bent Dreyer Nofima Innhold Naturgitte fortrinn og ulemper Status Utfordringer Mange og til dels motstridende mål Mål Bærekraft (max. volum)

Detaljer

Faglig strategi 2013 2017

Faglig strategi 2013 2017 Faglig strategi 2013 2017 Visjon Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder Samfunnsoppdrag Instituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Cøliaki alltid glutenfritt? Shuo-Wang Qiao, dr. med. Immunologisk institutt, Rikshospitalet 1 Cøliaki en folkesykdom? Studier

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Utfordringer og muligheter for norsk fiskerinæring Geir Ove Ystmark Direktør Næringsutvikling FHL Bodø 01.12.2009 Mange gode drivkrefter Verdens matvarebehov Etterspørselstrender Helse og ernæring Energieffektiv

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Lab 1 Symposium 2016, Sandvika 9.juni 2016 Disposisjon Generelt om helsedirektoratet Anbefalinger

Detaljer

«Sjømat ennå like sunn?» Edel Elvevoll, Dekan/ Professor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) UiT - Norges Arktiske Universitet

«Sjømat ennå like sunn?» Edel Elvevoll, Dekan/ Professor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) UiT - Norges Arktiske Universitet «Sjømat ennå like sunn?» Edel Elvevoll, Dekan/ Professor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) UiT - Norges Arktiske Universitet Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold Presentert

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no 33 10. august Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 12 kg 23 kg

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk?

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Edgar Henriksen Stokmarknes: 3. mars 2012 Innhold Utviklingen av fiskeripolitikken over tid Lukkeprosessen Skift i politikk: Fra å beskytte fiskerne til

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

For mye mettet fett. kg/år (+26 kg fra -90) Altfor lite rå grønnsaker, frukt. 20% av matbudsjettet til godteri. i og brus.

For mye mettet fett. kg/år (+26 kg fra -90) Altfor lite rå grønnsaker, frukt. 20% av matbudsjettet til godteri. i og brus. Blir vi syke av maten vi spiser eller ikke spiser? Berit Nordstrand Overlege LAR-Midt Spesialist i Klinisk Farmakologi 07.09.10 Helsedirektoratet : Utviklingen i norsk kosthold 2009 For mye mettet fett

Detaljer

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft NOR-FISHING, SATS PÅ TORSK OG VILLFISKFORUM, 10. AUGUST 2006 Mattilsynets arbeid med fangstbasert akvakultur Rådgiver Trygve Helle og kontaktperson

Detaljer

Sats på Torsk 2010. Veien videre for torskeoppdrett. Codfarmers Henrik V. Andersen, Markedsdirektør

Sats på Torsk 2010. Veien videre for torskeoppdrett. Codfarmers Henrik V. Andersen, Markedsdirektør Sats på Torsk 2010 Veien videre for torskeoppdrett Codfarmers Henrik V. Andersen, Markedsdirektør Hvor kommer vi fra og hvor skal vi Fra vanlig maraton løp til 4,2 mil hinderløp Treigingene fra den store

Detaljer

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE INTRO HVA ER CYSTISK FIBROSE? Informasjon for foreldre, pårørende og de som selv har fått diagnosen Har barnet ditt eller du fått diagnosen

Detaljer

OVERVÅKNING AV FREMMEDSTOFFER I NORSKPRODUSERT LAKSEFILET OG LAKSEFÔR I PERIODEN 1995-2003

OVERVÅKNING AV FREMMEDSTOFFER I NORSKPRODUSERT LAKSEFILET OG LAKSEFÔR I PERIODEN 1995-2003 1 OVERVÅKNING AV FREMMEDSTOFFER I NORSKPRODUSERT LAKSEFILET OG LAKSEFÔR I PERIODEN 1995-2003 Kåre Julshamn, Marc H.G. Berntssen, Anne-Katrine Lundebye Haldorsen og Amund Måge, Nasjonalt institutt for ernærings

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Politisk ansvar, forbrukermakt og økologisk mat Sak: Nasjonal økologikonferanse 7. og 8. september 2010 Tid: Tirsdag 7. september

Detaljer

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Hovedside 1 Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Havforskningsinstituttet jobber med på 20 minutter, men jeg

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer