DataPennalet - programvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DataPennalet - programvare"

Transkript

1 DataPennalet - programvare Dette er et utkast til programvare i DataPennalet - et utgangspunkt for videre vurderinger. Dette utkastet vil bli løpende revidert. Utkastet må diskuteres med faglærere som skal benytte programmene. Datapennalet har i 1995 vært et NTH prosjekt og programutvalget her er et resultet av det. Det er hensikten at prosjektet skal videreføres under NTNU, og da må prosjektet diskuteres i organer i NTNU bl. annet med tanke på at Datapennalet skal være for alle deler av NTNU. Programvaren i DataPennalet vil være påvirket av de avtaler NTNU har for programvare - avtaler som har videre siktemål enn DataPennalet. Men det bør alltid være en vurdering av programmet( ene) for de ulike emnene ut fra pedagogiske kriterier. Det er også slett ikke sikkert at samme program er det rette programmet for et emne i alle årskurs ut fra pedagogiske vurderinger. Noen program er mere forskningsverktøy og passer best for høyere årskurs. Brukervennlighet er viktig når studentene møter et dataverktøy tidlig i studiet. Det kan også være at det er program som dekker flere emner pedagogisk godt nok. Programmene kjøres: på egen PC - stasjonær eller bærbar på PC på studentsal på maskin på arbeidsstasjonssal (UNIX operativsystem) på en UNIX tjenermaskin på nettet (CPU tjener) - oppkopling fra egen PC på en PC programvaretjener - fra egen maskin. Er oppkoplet over nettet. Programvareanskaffelser - alternativer: "Gratis" program - ingen utgift for NTNU. Studentene får av NTNU (kjøpeprogram eller "shareware" program) - helt eller delvis subsidiert. Studentene kjøper en "student" edition" til egen maskin - full utgave anskaffes til PC saler og UNIX maskiner. Programmene kjøpes bare til PC saler og/eller UNIX maskiner. For noen program som brukes i undervisningen vil det kunne være aktuelt at de bare er tilgjengelig på maskiner innen NTNU - på datas aler eller på en programvaretjener (PC/Mac eller UNIX). Det kan være at programmet er for dyrt (enkeltvis eller for lisens for studentenes egne maskiner), at vi ikke kan få avtale for spredning til studentene, at det bare brukes av og til og er unødvendig å spre til studentene, etc. Når et program finnes på en datas al eller en programvaretjener, har også en student et alternativ til installasjon på egen maskin - programmet kan f.eks. ta mye plass, maskinen kan være gammel, etc. Vi har i dette utkastet til programvare for de ulike emnene tatt inn de programmene som NTNU nå har avtale for. For en god del program dekker avtalen også studentens egen PC/Mac, for andre bare installasjon på maskiner på NTNUs område. Noen program er bare for UNIX maskiner. En rekke emner har et programtilbud allerede i dag. Gjennom bevilgninger til DataPennalet er det aktuelt å utvide flere lisenser til også å dekke studentenes egne maskiner, og å få nye lisenser for nye emner og for god pedagogisk programvare som kan supplere eksisterende programvare innen et emne. Det er allerede høsten 1995 foretatt utvidelser av lisenser til å dekke studentenes maskiner vha. bevilgningen til DataPennalet. Programmene nevnt nedenfor kan, hvis ønskelig, settes sammen til en grunnpakke og til pakker for ulike brukergrupper. Vi. deler programmene inn i flere grupper ut fra oppgaver de dekker: Gruppe 1 - tekstbehandling, regneark, presentasjoner Tekstbehandling: Word, Framemaker Regneark: Excel Presentasjoner: Powerpoint, Framemaker Databaseverktøy: (skal være med?) I Office pakken: Fox Pro. Annet alternativ: Filemaker Pro. Word, Excel og Powerpoint er del av Officepakken - må kjøpes til/av hver student. Kr. 830,- pr. student. Hvis også databaseprogram (OfficePro): kr. 1050,-. Filemaker Pro må kjøpes for seg. Disse programmene finnes både for PC og Mac. Prisen for Excel alene er kr. 695,- NTNU har inngått en "site lisens" for Framemaker, også for studentenes egne maskiner. Dette er et tekstbehandlingsprogram som finnes både for Windows, Macintosh og diverse UNIX plattformer. Vi har lisens for alle disse maskintypene, og dokumenter kan overføres uten problem mellom maskintypene. Dette er også et publiseringsverktøy og det er et godt verktøy for å arbeide med matematikk og bilder. Programmet er spesielt velegnet for store publikasjoner. Framemaker er også et presentasjonsverktøy for å lage lysark og hypertekstpresentasjoner for elektronisk distribusjon.

2 Gruppe 2- nettjenesteprogram: For oppkopling: TCP/IP program og SLIPIPPP program: Muligheter: TCPIIP: Trumpet Winsock, TCPIIP i Windows 95, Mac/TCP SLIPIPPP: TCPMan, MacPPP. E-post: Eudora Pro (v. 2) Terminaloppkopling: telnet Filoverføring: ftp NetNews: WWW: Netscape Eudora er det site lisens (ubegrenset lisens) for, også for studentenes maskiner - resten er sharwareprogram eller gratis. Oppringttjenesten kommer med en ny programvaresamiing tidlig i Både Eudora og Netscape finnes for Windows og Mac, for andre funksjoner er det forskjellige program for de to maskintypene. PC-Xware (se nedenfor) inneholder telnet og ftp program. Gruppe 3 - faglig verktøy - NTH Her er programvare både for PC, Mac og UNIX. Alle studenter trenger ikke alt dette - dette er en verktøykasse å hente fra etter undervisningens behov. Merk at site lisens betyr lisens for installasjon på ubegrenset antall maskiner ved NTNU. Utgangspunktet er at det skal finnes PC (Windows) og Mac program for samme funksjon - dog er det ikke alltid mulig å få oppfylt det med utgaver av samme program for de to maskintypene. Skrive matematiske ligninger Framemaker (Windows, Mac og UNIX), Scientific Workplace (Windows), PCTeX (Windows), OzTexlAlpha (Mac). For alle fire er det site lisens - også for studentenes maskiner. X Windows kommunikasjon: PC-Xware (Windows), Mac/X. For PC-Xware er det site lisens, også for studentene. For MaclX er det en stor volumavtale. Dette er program for de som over nettet skal kjøre program på UNIX maskinene fra sin PC eller Mac. Symbolsk matematikk Maple og MathOffice. Math Office er en kopling mellom Word 6 for Windows og Maple. Vi har site lisens for Maple og Math Office - også for studentenes maskiner. Scientific Workplace inneholder Maple, så dette er et alternativt program for symbolsk matematikk i undervisningen. Merk at programmene Math Office og Scientific Workplace bare er program for PCer (Windows) - ikke for Macintosh. Numerisk matematikk Matlab. Site lisens for Windows, Mac og UNIX. På studentenes egne PC/Mac: bare Matlab. På UNIX maskiner også Simulink og 5 "Toolboxer". Instituttene kan kjøpe "Toolboxer" for egen undervisning. NTNU har for UNIX maskiner site lisens for følgende subrutinesamlinger for numerisk matematikk: NAG Fortran 77 Iibrary,NAG Fortran 90 Iibrary og NAG C Iibrary. Statistikk Minitab. Minitab benyttes ved undervisningen i statistikk ved NTH. For Windows og Mac. NTNU har site lisens for installasjon på maskiner på NTNUs område, samt avtale for rabatt ved innkjøp av pakker med både program og håndbøker. Gjennom denne rabattavtalen kan Minitab kjøpes til studentenes maskiner til betydelig redusert pris (60 pund inkl. håndbøker). Visualisering. I dag dekkes dette av program på UNIX maskiner: UNIGRAPH (site lisens), AVS (rabattavtale) og fra høsten 1995: GLView (site lisens) og Gsharp. (18 flytende lisenser) kommer GLView for Windows 95 og site lisens er inngått - også for studentenes maskiner. For PC/Mac er visualisering del av matematikkprogrammene. Regnearkprogram inneholder enklere grafikk. Det kan være aktuelt å tegne avtale for et eget grafikkprogram på PC/Mac. På studenttjeneren storm.stud.unit.no er AVS og Gsharp installert med lisens for 3 samtidige brukere. A VS brukes i kurset IT intro. Gsharp er tilgjengelig på storm.stud.unit.no, og vil bli tilgjengelig på felles arbeidsstasjonssaler for studenter. Programmering Følgende har vi avtale for i dag: Fortran 90. Site lisens for Fortran 90 fra NAG for UNIX og PCer (DOS). Allegro Common Lisp. Site lisens for Windows og div. UNIX typer. Visual Works. Brukergrensesnittbygger. Site lisens for Windows, Mac og Windows. Her kan det være aktuelt å dekke andre språklbehov. C++ eller C er kandidater. Gruppesamarbeid

3 Lotus Notes. NTNU har stor volumavtale tilstrekkelig for ansatte og studenter i lang tid framover. Andre emner og program. Følgende er kandidater for vurdering: - Datainnsamling på laboratorier: Lab View - Teknisk tegneverktøy (CAD): MicroStatiou eller AutoCad -Andre? Merk at for Eudora Pro, Scientific Workplace, PCTeX, OzTexlAlpha, PC-Xware, Maple, Matlab, Fortran 90, Allgro Common Lisp, Visual Works, Framemaker, Lotus Notes og GLview er det avtaler i dag som også dekker studentenes maskiner. Programmene satt opp i en tabell. ITEA har tilgjengelig på WWW informasjon om de programmene NTNU har avtale for - informasjon om programmet, om avtalen for NTNU, om brukerhåndbøker, pekere ut i verden, etc. Se nærmere på: Eudora - PCTex - OzTeXlAlpha - PC-Xware - MacX - Maple - Matlab - NAG Fortran Library - Minitab - AVS - Fortran 90 - VisualWorks - Framemaker - Lotus Notes IT -intro er et nytt IT introduksjonskurs kurs for 1. års studenter ved ED avdelingen ved NTH. Kurset er kjørt første gang i høstsemesteret 1995 med 24 studenter. Kurset er et ledd i DataPennalet. Ta en titt på kursets WWW side - med øvingsoppgaver. Se også: Nye programvareanskaffelser til UNIT """."'.'II"_"r'l'_""_"II"_'II"_"I""lI','Y',"I',T_"I'T''''_''I'_T_''r_'II'''I',''P.T.''r_'II','''_'fI'.T."r:'I',"f'...'I'...'I'.._"I'_..._'r'_'!I'_"I"_..."I"_"'''lI',''t'.''I'.'II''.''!'''I'_T_T_..._'!''II''.._T_..._"!"_'I'_'Y'_".'t"."I"'II' I"_..._T_"II'_'I'_.,._..._'II"_'I!''I'_'Y',T,'II''.''I'''I',''''_..._''P_'7' 'I' "1"_""_T_'7''I'_''i''_''I'_''II''_''r_'I'''I''_"II'...''l''I',T_... T_''r 'I",T."II".'II",'Y''II' "I"'_T_T_,," '11'_"1"_"'_..._..._"1'.'1'_"..._..,...,..._..._'7''1',''1''_'1' Knut L. Vik, ITEAlDESK 6/ Adressen til dette dokumentet: -programvare.html

4 Datapennalet - valg av tekstbehandlingsprogram I Datapennalet skal det gjøres et valg av tekstbehandler. Det tekstbehandlingsprogrammet som velges, vil bli hovedetekstbehandlingsprogrammet for studentene, på maskiner på NTNUs område og private maskiner - på de maskintypene Datapennalet omfatter. Det må være mulig å benytte andre program når det er mest hensiktsmessig ut fra behov, nåværende bruk, etc. - det kan f.eks. være at enkelte lokalmiljø gjør andre valg for sine studenter og ansatte. Et felles tekstbehandlingsprogram bør kunne håndtere de fleste studenters behov, dvs. alt fra enkle notater til omfattende rapporter og avhandlinger med illustrasjoner og matematisk innhold. Det er også viktig at det er et godt samspill med andre dataverktøy som studentene bruker. Tekstbehandlingsprogrammet bør kunne ta inn så mye som mulig av: Tekst fra andre tekstbehandlingsprogram Matematiske formler laget i matematikkprogram Tabeller fra regneark Tabeller fra matematikkprogram - f. eks. beregningsresultater Figurer fra tegneprogram Figurer/presentasjoner fra presentasjonsprogram. Figurerlbilder hentet med World Wide web Grafikk fra regneark Grafikk fra plotte- og visualiseringaprogram, fra matematikkprogram Bilder fra scannere. Import kan skje ved innlesing av filer eller via klippebordfunksjon - eller via integrasjonsmekanismer som OLE. Studentene vil bl. annet bruke et tekstbehandlingsprogram for å: Skrive øvinger, prosjektrapporter, diplomoppgave, hovedoppgave og Dr. avhandling. Lese øvingsoppgaver og løsningsforslag hentet over nettet. Besvarelser fra studentene kan skrives ut og leveres, og etterhvert vil det bli mer og mer aktuelt å levere direkte til faglærers datamaskin - enten over nettet eller på et lagringsmedium - f.eks. en diskett. Besvarelsen kan da leveres som en tekstbehandlingsfil eller den kan være en hypertekstbesvarelse - hvor det er lenker til nye deler av besvarelsen og til bilder. Dokumentet kan f.eks. være tilrettelagt for World Wide Web. Det er da nyttig at tekstbehandleren inneholder mulighet for å lage WWW utgave av et dokument. I enkelte tekstbehandlere er det mulighet for å lage hypertekstopplegg i selve tekstbehandlings dokumentet. Ved å levere en besvarelse pr. data kan bl. annet studenten ta med fargebilder fra visualiseringsprogram.

5 En slik besvarelse er det ikke er så lett å få skrevet ut på papir for en student. En besvarelse som leveres pr. data skal enten leses eller tas inn i faglærers datamaskin for kommentering eller videre bearbeiding. Lesing kan skje etter utskrift, eller på dataskjermen. Det finnes for noen tekstbehandlere egne program for lesing på skjerm og ev. utskrift. Slike program er gjerne gratisprogram som kan spres. Maskintyper tekstbehandlingprogrammet bør finnes for, er PC (Windows 3.x, Windows 95 og Windows NT), Macintosh og UNIX fra ulike leverandører. Studentene vil dermed kunne benytte samme tekstbehandler uansett hvilken type datasal de jobber på eller om det er hjemme. Tekstbehandlere å velge mellom: Word Dette programmet kan kjøpes for seg eller som del av Office pakken. Noen momenter rundt Word - programmet ansees ellers kjent: Fordeler: Mest brukt ved NTNU. Studentene møter programmet også etter studietiden. God brukerkompetanse mange steder i dag ved NTNU. Godt program for å skrive tekst, tabeller og figurer. Hvis Office pakken kjøpes får en også Excel og PowerPoint Ulemper: Finnes ikke for UNIX. Det kan være problematisk med store dokumenter med alt i en fil. Det er rapportert problemer med store dokumenter med matematikk. Dominerende programvareleverandør - hva blir prisutviklingen? FrameMaker For å dekker et behov ble det inngått en "site" lisens avtale for dette programmet på slutten av Fordeler: Programmet finnes for Windows, Mac og UNIX, og filer kan flyttes mellom disse utgavene uten problem. Velegnet for store dokumenter og bøker. Kan settes sammen av mange filer. Velegnet for matematikk, også store dokumenter Velegnet for grafikk og bilder. Det er filtre for mange grafikkformat! Det er lett å plassere grafikk sammen med tekst. Det har et bra tegneverktøy. Kan brukes som presentasjonsverktøy.

6 Inneholder mulighet for hypertekst i et dokument. Samme kommandomenyer og felter i vinduer for alle maskintyper. Gode håndbøker og innebygget Help. Bilder og store tekstfiler kan tas inn "By Reference" - innholdet flyttes ikke over. Dette er også et "Desktop" publiseringsprograrn - det kan benyttes til å lage pene trykksaker. Ulemper: En god del, men ikke alt i et Word dokument kan leses inn. Inneholder ikke et regneark - som vi vil få når Office pakken kjøpes. Lite i bruk utenom NTNU - har betydning for utveksling av dokument og for kunnskap å ta med seg fra NTNU. Få eksportfiltre. WordPad Dette et enkelt tekstbehandlingsprogrammet som følger med Windows 95. Dette vil kanskje være tilstrekkelig for endel bruk. Det skal kunne lese inn Word 6.0 filer - hvor godt og hvor omfattede rnhp. innhold? (NOS rapporten: tekst og figurer = OK, men ikke tabeller) Det kan ikke benyttes til matematikk og grafikk. Tilsvarende program for Macintosh og Windows er Enkel tekst og Emacs Litt mer om Word og FrameMaker. For FrameMaker filer er det en FrameReader for både Windows, Macintosh og Unix. Dette er et gratisprogram som kan spres over nettet. Med dette programmet kan vi lese filer på skjermen og skrive ut. For Word for Windows finnes en tilsvarende WordReader. FrarneMaker kan lese Word 6.0 filer med visse begrensninger. Tekst og tabeller ser ut til å overføres bra, og delvis figurer, antakelig avhengig av hvordan figurene er laget. Flytting av et dokument fra Frarnemaker til Word må skje vha. RTF dokumentutvekslingsforrnat. Da kan vi ikke flytte grafikk. For både Word og FrameMaker er det hjelpeprogram for å lage W orid Wide Web utgaver av et dokument. For Word er minimum/anbefalt minne 8MB/16MB for Windows utgaven og tilsvarende tall for FrameMaker er 8MB/12MB. Framemaker anses langt bedre integrert mot SGML enn Word i dag. Foran ble det nevnt en rekke behov for import fra andre program som studentene vil kunne benytte i sitt studium. Hvor godt Word og FrameMaker klarer alt dette kan vi ikke si på stående fot - mer testing må til. Generelt kan vi si at FrameMaker er god til å ta inn alt som overføres som grafikk og bilder. Budsjett.

7 Word er med i NTNU sin Select avtale - vi kan kjøpe programmet til rabattpris. Hvert eksemplar må betales. Programmet kan kjøpes for seg eller det er i Office pakken hvis den kjøpes. Office pakken inneholder også Excel og Powerpoint. Programmet kan kjøpes også til studenter. Pris for Word alene er kr. 590,- og for Office pakken kr. 860,- Spørsmålet er om studentene ev. skal få Word av NTNU eller om de må kjøpe programmet selv, som de må for bøker. En felles finansiering vil bety at produktet må kjøpes til inntil studenter. A vta1en for Framemaker er en "site" lisens hvor vi kan spre programmet til alle ansatte og studenter uten telling og betaling for hvert eksemplar. Programmet kan alle få vederlagsfritt. Noen spørsmål for vurdering for valget. Det to viktigste momenter er funskjonalitet og økonomi: Hva er det viktig at studentene får av funksjonalitet ved ulike delet av studiet ved NTNU? Hvor mye betyr gode muligheter for å lage rapporter med matematikk? Hvor mye betyr et godt grafikkverktøy og gode muligheter for å ta inn grafikkfiler fra andre program? Hvor mye penger har NTNU til å dekke kjøp av et tekstbehandlingsverktøy både til felles datasaler og til hver student? Kan NTNU be studentene kjøpe slike program selv til egne maskiner? Valg av Word og betaling av programmet for studentenes egne maskiner betyr at det skal betales til et ubestemt antall maskiner. Dette skaper en uklar budsjettsituasjon - kan NTNU ta høyde for dette usikre antallet? Hvis FramMaker velges, vil Datapennalet enda ikke ha et regnearkprogram å tilby studentene til egne maskiner. Et spørsmål er om dette er et program som alle studentene trenger å ha for studiet? Det vil sikkert være viktig å ha for endel fag og i endel miljøer, og kan vi be de studentene som trenger det om å kjøpe det selv? Pris er i dag: kr. 590,-. De vi da ha et tilbud på en tekstbehandler vederlagsfritt. Hvor viktig er det at student og faglærer benytter samme program? Betyr det mye at faglærer kan ta inn programmet i sin tekstbehandler? Kan faglærer klare seg med en "Reader" utgave hvis hanlhun bare skal lese besvarelsen? Hva med motsatt veg - når studenten skal hente en oppgavetekst over nettet og lese den? Hvor viktig er omfattende funksjonalitet for import fra Word og eksport til Word for en student? Knut L. Vik 28/ Last Modified: 02:22pm MET, March 28, 1996

- Maple inkl. Math Office (Site lisens, alt viderefakturert, også til SINTEF)

- Maple inkl. Math Office (Site lisens, alt viderefakturert, også til SINTEF) Programvarelisenser for NTNU Avtaletyper: Site lisens. vi kan spre programmet så mye vi vil - Volumavtale. Inntil et antall installasjoner. Må telle antall inst. Rabattavtale. Redusert pris. Må registrere

Detaljer

ITEA - aktuelle seksjoner:

ITEA - aktuelle seksjoner: Drift: ITEA - aktuelle seksjoner: Felles datasaler (Windows og UNIX), felles UNIX tjenermaskiner for ansatte og studenter, installsjon av UNIX programvare (Store). Nett: Datanettet, telefon, e-post (også

Detaljer

IT-strategi -95. Kartlegging av kompetanse for. IT-tekniske fagfolk

IT-strategi -95. Kartlegging av kompetanse for. IT-tekniske fagfolk Versjon fra 10.10.95 IT-strategi -95 Kartlegging av kompetanse for IT-tekniske fagfolk 1 Formål Dette skjemaet skal kun benyttes til å kartlegge IT-kompetansen til edb-ansvarlige og andre personer som

Detaljer

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 Teknostart forelesning 4 www.ntnu.no TMA4100 Matematikk 1, høst 2013, Teknostart forelesning 4 Hva er Maple? Maple er et kraftig matematikkverktøy. Symbolsk matematikk er

Detaljer

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013

TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 TMA4100 Matematikk 1, høst 2013 Teknostart forelesning 4 www.ntnu.no TMA4100 Matematikk 1, høst 2013, Teknostart forelesning 4 Hva er Maple? www.ntnu.no TMA4100 Matematikk 1, høst 2013, Teknostart forelesning

Detaljer

Alternativ dag for teoriforelesning. Intro. Torsdag 12:15-14:00 R1

Alternativ dag for teoriforelesning. Intro. Torsdag 12:15-14:00 R1 1 2 Alternativ dag for teoriforelesning Torsdag 12:15-14:00 R1 TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 35b Introduksjon til Matlab 09:15 10:00 R7 Jørn Amundsen Asbjørn Thomassen Roger Midtstraum 3

Detaljer

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring Bøker, CD-ROM eller Online? For deg som IT-bruker utvikler vi opplæringsprodukter med høy kvalitet til gunstige priser. DataPower Learning er en av Skandinavias største leverandører av opplæringsprodukter

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

---------------------------------------------------------------------- SLIK INFORMERER RUNIT ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------~~------

Detaljer

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen August 2005 1 Introduksjonskurset Målgrupper: Alle studenter som skal ta INF100 Andre

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

"How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it".

How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it. smug: selvtilfreds condescending: nedlatende "How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it". En kort introduksjon til operativsystemet

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS Operativsystemet Kort historie Utviklingen av datamaskiner og dataprogrammer går fort. Den som har sitt første møte med dataverdenen i dette kurset, vil kanskje allikevel ha hørt om DOS (Disk Operating

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

IKTiSU KJ1041 Pilotprosjekt. Eirik Hjertenæs og Henrik Koch Høsten 2013

IKTiSU KJ1041 Pilotprosjekt. Eirik Hjertenæs og Henrik Koch Høsten 2013 IKTiSU KJ1041 Pilotprosjekt Eirik Hjertenæs og Henrik Koch Høsten 2013 KJ1041- Kjemisk binding, spektroskopi og kinetikk Obligatorisk emne for MTKJ i 2. klasse og BKJ 3. klasse Teoretisk fundament for

Detaljer

Videregående kurs i GeoGebra

Videregående kurs i GeoGebra Videregående kurs i GeoGebra Skolelaboratoriet 30. november 2015 Anders Sanne Program for lærerutdanning Lenke til kursmateriell: http://ggbtu.be/bn71hsan0 Program for dagen 09.00 09.15 Velkommen! Praktiske

Detaljer

Survey om IT-tjenestene 2006

Survey om IT-tjenestene 2006 Survey om IT-tjenestene 2006 USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) gjennomfører årlige spørreundersøkelser blant IT-brukerne ved UiO. Dette er fjerde året vi gjør dette. Målet er å samle

Detaljer

(07)593028. INNHOLD 1. Programvareoversikt. 7034 Trondheim - NTH. Postadr.: Elgeseter gt. 10 Telex: 55 620 sintf n Telegram: COMPUTING NTH

(07)593028. INNHOLD 1. Programvareoversikt. 7034 Trondheim - NTH. Postadr.: Elgeseter gt. 10 Telex: 55 620 sintf n Telegram: COMPUTING NTH INFORMASJON FRA RUN IT REGNESENTRET VED UNIVERSITETET I TRONDHEIM Postadr.: Elgeseter gt. 10 Telex: 55 620 sintf n Telegram: COMPUTING NTH 7034 Trondheim - NTH Tlf.: (07)593100 (07)593028 Tittel PROGRA!-'lVARE

Detaljer

Beregninger i ingeniørutdanningen

Beregninger i ingeniørutdanningen Beregninger i ingeniørutdanningen John Haugan, Høyskolen i Oslo og Akershus Knut Mørken, Universitetet i Oslo Dette notatet oppsummerer Knuts innlegg om hva vi mener med beregninger og Johns innlegg om

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Læringsmål og pensum Mål Vite hva et

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

MA 1410: Analyse (4 vekttall)

MA 1410: Analyse (4 vekttall) MA 110: Analyse ( vekttall) PC-øvelser uke 7, 10. - 1. september 001. Hva skal gjøres denne uken (se detaljer nedenfor): - Bli kjent med innlogging og utlogging. - Oppstart, bli kjent med og avslutning

Detaljer

PPU4223 P r o g r a m v a r e

PPU4223 P r o g r a m v a r e PPU4223 P r o g r a m v a r e Tommelfingerregel La elevene bruke det de føler seg komfortable med. OS - Windows, Linux, MacOS Programvare - Ikke tving dem til å bruke programvare de mistrives med. Bruk

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

DIGITALE REDSKAPER. Turid V Tveiten, Salg, service og sikkerhet

DIGITALE REDSKAPER. Turid V Tveiten, Salg, service og sikkerhet DIGITALE REDSKAPER KOMPETANSEMÅL bruke digitale redskaper i økonomi, sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner Digitale redskaper Er et fellesnavn på programvaren vi bruker Tekstbehandling

Detaljer

Private elev-pc-er - «BYOD»

Private elev-pc-er - «BYOD» Private elev-pc-er - «BYOD» framtidas løsning også i Oppland? 22.08.13 Helge Rabbås, IT-koordinator Dagens ordning for elev-pc-er i Oppland Forsøk med elev-pc startet høst 2006 blanding private PC-er og

Detaljer

NAG TILBUD VED RUNIT PR. 1985-09-15. Dette er en oversikt over hva vi har på de ulike maskinene. Vi har følgende programvare fra NAG:

NAG TILBUD VED RUNIT PR. 1985-09-15. Dette er en oversikt over hva vi har på de ulike maskinene. Vi har følgende programvare fra NAG: NAG TILBUD VED RUNIT PR. 1985-09-15 Dette er en oversikt over hva vi har på de ulike maskinene. Vi har følgende programvare fra NAG: 1) NAG- biblioteket: Subrutinesamling innen matematikk og statistikk.

Detaljer

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 111 Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 222 Forberedelser / sjekk liste. Kontroller at telefonsentralens software versjon støtter TAPI. Sjekk at PC har ledig COM port. Sjekk om det finnes gamle TAPI

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling

Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling Kunnskap for en bedre verden Stein Meisingseth - Jostein Lund mai 2017 Stein Meisingseth Universitetslektor Jostein Lund Universitetslektor

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

1 E-post og web-browsere

1 E-post og web-browsere Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Helge Hafting 7.2.2006 Lærestoffet er utviklet for faget LO250D Kontorapplikasjoner på Linux Innhold 1 1 1.1 Programmer for web og e-post.........................

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Kort om kursene IN1900, MAT-IN1105, IN-KJM1900

Kort om kursene IN1900, MAT-IN1105, IN-KJM1900 Kort om kursene IN1900, MAT-IN1105, IN-KJM1900 Joakim Sundnes 1 Ole Christian Lingjærde 1 Department of Informatics, University of Oslo 1 Aug 23, 2017 Plan for 23 august Info om kursene IN1900, MAT-IN1105,

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Spesialtilbud for studenter på Apple Store

Spesialtilbud for studenter på Apple Store Benjamin Clausen ( 16.03.07 16:16 ) Har du problemer med å lese e-posten, benytt denne linken; http://www.studenttorget.no/200753 Spesialtilbud for studenter på Apple Store Nyhetsbrev 16. mars 2007 Office

Detaljer

Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Filer og mapper i Windows Geir Maribu 7.9.2009 Lærestoffet er utviklet for faget LV299D IT verktøy Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene

Detaljer

GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE (KEH) 8RUKERTJENESTE (KLV) Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Skriftlig info. (KLV) (Siri) (INFOS) tj ~

GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE (KEH) 8RUKERTJENESTE (KLV) Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Skriftlig info. (KLV) (Siri) (INFOS) tj ~ ( ~ J GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE Hovedarbeidsfelt: (prosjektledere) KURS 8RUKERTJENESTE PROGRAMVARE Emner (ansvarlige) Generelt tilbud (betaling) 09 Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Mikro-NTH

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Presentasjoner til all slags bruk

Presentasjoner til all slags bruk ENKELT OG GRATIS: Presentasjoner til all slags bruk Kontorpakken Kingsoft, som er helt gratis, gir deg en perfekt mulighet til å lage en spennende og profesjonell presentasjon. OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

ved Høgskolen i Telemark Kai Kristensen

ved Høgskolen i Telemark Kai Kristensen 16 år med Maple i undervisningen ved Høgskolen i Telemark Kai Kristensen Maple Er et kommersielt såkalt computeralgebra-system med et bredt nedslagsfelt. Håndterer symbolske og numeriske beregninger så

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen

Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen Flu07-Heltid Januar/februar 2009 IKT-seksjonen LUI - HiO Høgskolen i Oslo Del

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

NOTAT. Om: Forslag til IT-handlingsplaner som skal videreføres fra arbeidsseminar nr. 1 (Versjon 1.0)

NOTAT. Om: Forslag til IT-handlingsplaner som skal videreføres fra arbeidsseminar nr. 1 (Versjon 1.0) NOTAT Til: IT-utvalget Dato: 17.08.95 Fra: Stig Ole Johnsen, ITEA Arkiv: Kopi: Om: Forslag til IT-handlingsplaner som skal videreføres fra arbeidsseminar nr. 1 (Versjon 1.0) Vedlagte notat er en kopi/oppsummering

Detaljer

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen Omnijoin i matematikkundervisning av Peer Andersen Høgskolen i Sørøst-Norge, 2016 1 Innhold 1 Forelesning i omnijoin... 3 1.1 Starte en forelesning... 3 1.2 Gjennomføring av forelesningen... 8 1.3 Bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

Superbruker Prosjekt

Superbruker Prosjekt Superbruker Prosjekt Oppgave 1) Hva slags maskin bør de kjøpe, type, prosessor, ram, pris osv. Svaret skal begrunnes. Idrettslaget Spurt er ute etter en enkel og brukevennelig datamaskin for å holde orden

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Digital Eksamen i trådløst nett

Digital Eksamen i trådløst nett Digital Eksamen i trådløst nett Forslag til teknisk løsning Wolfgang Leister (c) Clipart.com IT i skolen 21. februar 2008 Digital Eksamen Digital eksamen Elev besvarer oppgaver under kontrollerte forhold

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Operativsystemer Operativsystemer Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage Vi lager hjemmeside Forberedelser; 1) Start med Utforskeren. Still deg i C: 2) Lag ei ny mappe som du døper det navnet du vil legge alle filene og mappene du vil legge ut på internett i. 3) Hvis du ikke

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Webverksted. Et opplæringstilbud. for. produksjon av dokumenter på Internett

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Webverksted. Et opplæringstilbud. for. produksjon av dokumenter på Internett Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Webverksted Et opplæringstilbud for produksjon av dokumenter på Internett Utarbeidet ved IT-avdelingen, NTNU ITEA DESK Høsten 1998 Innhold Målsetting Krav

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Student IT ved UiO. Morten Ariansen

Student IT ved UiO. Morten Ariansen Student IT ved UiO Morten Ariansen 19.08.2008 IT-ansvarlig for ISH og IASAM: It ansvarlige: Morten Ariansen (morten.ariansen@medisin.uio.no) Jan Erik Michaelsen (j.e.michaelsen@medisin.uio.no) Kontor Frederik

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs MTDT, BIT, MTIØT Professor Alf Inge Wang Epost: alfw@idi.ntnu.no Tlf: 735 94485 Litt om meg selv Navn: Alf Inge Wang Stilling: Professor i spillteknologi ved Institutt

Detaljer

Kom i gang med Python

Kom i gang med Python Kom i gang med Python Instruksjon for lærere Pål Hellesnes SYSTEMUTVIKLER paal@firstpoint.no www.bedreinnsikt.no Dette dokumentet er en del av skolematerialet for undervisning i programmering. «Alle barn

Detaljer

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker Standard benyttes av administrative brukere. Inkluderer Microsoft Office, tilgang til fagapplikasjoner, e-post via MS Outlook og lagring på filserver

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python Professor Alf Inge Wang 2 https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 3 Læringsmål og pensum Mål Lære om

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU

Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU Stein Meisingseth, Jostein Lund Anvendt Informasjonsteknologi (AIT) Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) Bakgrunn Skyløsninger

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen. 3. utgave

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen. 3. utgave Omnijoin i matematikkundervisning av Peer Andersen 3. utgave Høgskolen i Sørøst-Norge, 2017 1 Innhold 1 Forelesning i omnijoin... 3 1.1 Starte en forelesning... 3 1.2 Gjennomføring av forelesningen...

Detaljer

DRI1002 IKT og Informasjonssøking Våren forelesning 16. Januar Arild Jansen, Avd. for forvaltningsinformatikk, UiO

DRI1002 IKT og Informasjonssøking Våren forelesning 16. Januar Arild Jansen, Avd. for forvaltningsinformatikk, UiO DRI 2010 Internett, informasjonssøking og kildekritikk Hovedpunktene på forelesningen Forelesninger/seminarer og obligatoriske oppgaver Overblikk over emnets ulike temaer og sammenheng mellom dem: Grunnleggende

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Operativsystemer Operativsystemer Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN 1 06/632-1 IKT grunnskole LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret som sak 66/06 i møte den 26/09-06 2 INNHOLD 1. Visjon... 3 1.1 Mål... 3 1.1.1 Delmål... 3 2. IKT i fagene i ny læreplan...

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb Norsk Helsenett SF

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb Norsk Helsenett SF HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb 09.08.2016 Norsk Helsenett SF - PC 2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 1 INNLEDNING 3 2 INSTALLASJON AV HJEMMEKONTOR 3 3 REGISTRERING AV PKI-SERTIFIKAT

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Office 365. Litt om hva dette er og kan benyttes til. Universitetet i Stavanger UiS-IKT

Office 365. Litt om hva dette er og kan benyttes til. Universitetet i Stavanger UiS-IKT Office 365 Litt om hva dette er og kan benyttes til Universitetet i Stavanger UiS-IKT uis-ikt@uis.no Hva er Office 365 Office 365 er en samling av apper og tjenester du kan bruke til å være produktiv på

Detaljer