SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712 Grov Mat ved Johanne Grov. Søknad om finansiering Rådmannen si tilråding: Grov Mat ved Johanne Grov får eit oppstartingstilskot stort kr Tilskotet vert finansiert ved post

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg: Søknad Samandrag: Johanne Grov frå Jostedalen er i ferd med å etablere eiga verksemd. Grov er 24 år og har flytt heim etter 5 år i Oslo (og Australia). Ho har utdanning som kokk og ein bachelorgrad i samfunnsernæring. Grov Mat som verksemda heiter, er alt i ferd med å få på plass ein del avtalar med aktuelle kjøparar av tenestene som vert tilbydde. Rådmannen tilrår eit oppstartingstilskot. Utval som har vedtaksmynde: Næringsutvalet Mynde til utvalet er gjeve i fylgjande lov, forskrift eller delegeringsmynde: Vedtktene til næringsfondet. Fakta: Johanne Grov frå Jostedalen er i ferd med å etablere eiga verksemd. Grov er 24 år og har flytt heim etter 5 år i Oslo (og Australia). Om bakgrunnen sin skriv ho slik: I vår var eg ferdig med bachelor-utdanning i Samfunnsernæring på Høgskolen i Oslo og Akershus. I løp av bachelorutdanninga har eg lært om det fysiologiske som skjer i kroppen, kva dei ulike matvarene inneheld og kva funksjonar dei ulike næringsstoffa har i kroppen. Vidare har eg lært om anbefalingane til Helsedirektoratet, og kva sjukdomar feil kosthald kan føre til. Korleis eg best kan kommunisere med kundar og kva råd eg skal gi har vore ein viktig del av utdanninga. På utveksling i Australia lærte eg om idrettsernæring og i den avsluttande bacheloroppgåva skreiv eg om korleis førebygging og behandling av livsstilssjukdomane diabetes type 2 og hjarte- og karsjukdomar er, og at der, til ein viss grad, mogleg å førebygge med eit sunt kosthald. Eg har tidlegare teke fagbrev som institusjonskokk, og ein kombinasjon av desse to utdanningane vil vere draumejobben. Etter fem år i Oslo har eg valt å flytte heim til Jostedalen. Det er per dags dato ikkje mogleg å få draumejobben i Indre Sogn. Eg har derfor valt å opprette mi eiga bedrifta, som i hovudsak vil drive med kosthalds- og ernæringsrettleiing, undervising og tilrettelegging til både grupper og enkeltpersonar. Verksemda med namnet Grov Mat vil ha litt ulike tenester: Bedrifta vil tilby individuelle konsultasjonstimar der kunden kan få hjelp til å legge om til eit kosthald som er tilpassa han. Bedrifta kan hjelpe kundar med vektnedgang, sjukdomsførebygging og som ein del av behandling av sjukdom, samt informasjon om allergiar og intoleransar. Til bedrifter eller andre større grupper vil bedrifta tilby inspirasjons- og undervisningskurs. Der vil det vere moglegheit for både teorietiske og praktiske kurs. Bedrifta vil i hovudsak legge vekt på å lære grunnleggande kosthaldsråd og korleis dei praktisk er mogleg å følgje, samt konkrete tips til rettar. Til både enkelt personar og større grupper vil det bli anbefalt motivering og oppfølging undervegs. Grov Mat er alt godt i gang med å få eit oversyn over aktuell marknad, og komme i dialog med aktuelle kjøparar av tenestene til verksemda:

3 Marknaden Frisklivssentralar folkehelsearbeid i kommunane Folkehelselova er framleis ny, og kommunane i Indre Sogn jobbar for å betre folkehelsa. Kommunane Sogndal, Leikanger og Luster har eit interkommunalt prosjekt der dei jobbar med folkehelsearbeid på tvers av kommunane. I fyrste omgang er det kartlegging av helsetilstanden som står i fokus. Etter kvart vil det truleg bli meir fokus på å førebygge og behandle med ein sunn livsstil. Bedrifta har vore i kontakt med prosjektleiaren, ho meiner det er mogleg for bedrifta å få kundar gjennom frisklivssentralen. Foreløpig er det kun Sogndal kommune som har oppretta sentral, der ein person i 40% stilling jobbar. Dei leiger inn andre til ha diverse kurs, til dømes BraMat kurs. Bedrifta har vore i kontakt med den tilsette i sentralen og det kan vere aktuelt for bedrifta å halde Bra Mat kurs allereie i haust. Truleg vil det bli oppretta Frisklivssentral i Luster kommunane etter kvart. Bedrifta har også vore i kontakt med helsesjef og kommuneoverlege Knut Cotta Schønberg og helsekoordinator Britt Veum Hauge i Luster Kommune, dei meiner det vil bli større marknad for ernæringsfysiolog i kommunen etter kvart som Folkehelselova blir innarbeid, og det blir peng til å drive folkehelsearbeid. I vente på dette har bedrifta ei prosjektkontor på Campus i Sogndal, for å mellom anna samarbeide med Frisklivssentralen. Her kan bedrifta ta med seg kunnskap og erfaringar når Frisklivssentralen i Luster åpnar. Luster treningssenter Luster treningssenter har mange medlemmer i Luster Kommune. Mange av desse trenar for å redusere vekt, medan andre trenar for å bli i betre form, sterkare osv. For å få betre resultat treninga, både i form av vektreduksjon og prestasjonsevne på treninga, vil eit sunt kosthald vere avgjerande. Etter eit møte med dagleg leiar og senter leiar for treningssenteret er me blitt enige om eit samarbeid, der kurs skal bli tilbddt alle, men medlemene til treningssenteret vil få moderasjon. Fyrste kursdato blir 16.okt Lustrabadet Etter møte med dagleg leiar på Lustrabadet kom me fram til å vente til januar før me startar med eit samarbeid. Både for at Lustrabadet treng litt innkøyring, og fordi januar er ein svært aktuell månad for å starte med kosthaldskurs. Kurs vil vere for alle, men med moderasjon til dei som årskort ved badet. Det er tenkt å ha både gruppe og individuell rådgjeving, samt større felles kurs. Sogndal Fotball Bedrifta er i ferd med å få på plass eit samarbeid med Sogndal Fotball, som er interesserte i å lære/forandre kosthaldet til fotballaget. Sogndal Fotball ynskjer etterkvart å kjøpe varm, ernæringsmessig riktig lunsj 2-3 dagar per veke frå bedrifta. Sogndal idrettssenter Fleire av medlemmene på Sogndal Idrettssenter trenar for å gå ned i vekt, for desse vil det vere ein viktig faktor å få råd om kosthald. Eit samarbeid med idrettssenteret (som allereie er på plass) vil truleg føre til at medlemer også blir kundar av bedrifta. Sogn Bedrifthelseteneste Gjennom samarbeid med bedrifthelsetenesta har fleire bedrifter vist interesse for undervisning om sunnare livsstil, samt oppføljing av enkeltpersonar med særskilte behov, på bedrifta sin rekning. Fleire bedrifter kan vise til betre miljø, mindre sjukmelding og vektnedgang hjå dei tilsette etter felles omlegging av ein sunnare livsstil (t.d TINE). Sogn Bedrifthelseteneste har 220 medlemsbedrifter i Indre Sogn.

4 I tillegg har bedrifta kontakt med Gry Tokvam, ho har hatt mange kurs rundt om i fylket. I haust skal bedrifta vere med å halde Fiskesprell kurs. Dette er noko som det er marknad for kvart år. Målet til Johanne Grov er at verksemda skal utvikle seg til å bli levebrødet hennar. No i oppstartfasen har ho eit vikariat på Luster vidg skule i 20%, ho tek og nokre vakter som kokk på omsorgssentera i kommunen. Hovudkontoret til Grov Mat vert i Jostedalen (heimekontor), men i samband med avtalen med Sogndal Fotball vil ho også ha eit prosjektkontor på Campus. Ho har budsjettert slike oppstartingskostnader, det føreligg og inntektsbudsjett for oppstartsfasen: Utgifter: kroner Kontorleige (Campus) Telekommunikasjon (data/telefon) Kjøp av kontormøblar Skrivepult + stol 6000 Stol + bord til besøkande Lampar ol. 500 Kontorrekvisita 500 Anna Reisekostnader (bedriftsbesøk for å skaffe kundar) Kurskostnader 5000 Eige arbeid Sum utgifter Vurdering: Johanne Grov startar ei verksemd innafor eit område som har mykje fokus, både i offentlege satsingar og i mediabiletet. Det er få andre som tilbyr desse tenestene i vårt område enno. Ho har i løpet av kort tid fått mange kontaktar som kan gje henne interessante avtalar om kjøp av hennar tenester. Johanne Grov har vore ute og skaffa seg utdanning, det er positivt for Luster kommune at ho vel å flytte heim for å etablere verksemd. Rådmannen vil tilrå eit oppstartingstilskot stort kr Dato: Jarle Skartun Olav Grov rådmann næringssjef Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

5

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766 LedLux AS. Finansiering Rådmannen si tilråding: Ledlux AS får eit utviklings- og etableringstilskot stort kr 300.000. Tilskotet

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan.

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer