LEIRGAUKEN. Informasjonsblad for eldre i Sandnes NR. 1 JANUAR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRGAUKEN. Informasjonsblad for eldre i Sandnes NR. 1 JANUAR 2015 37. ÅRGANG"

Transkript

1 LEIRGAUKEN Informasjonsblad for eldre i Sandnes NR. 1 JANUAR ÅRGANG

2 LEIRGAUKEN Informasjonsblad for eldre i Sandnes. Redaksjonsutvalg: Marianne Skrettingland Karen Margrethe Mjelde Nina Tengesdal Redaktør: Turid Nordbø Tranøy Redaksjonssekretær: Grace Lura Redaksjonens adresse: Gandsfjord Seniorsenter Roald Amundsensgate 28B 4307 SANDNES Telefon: E-post: NB! Redaksjonen ingen tilgang til adresselistene. Listene blir tatt ut fra folkeregisteret av firmaet Evry sendt direkte til trykkeriet. Evt. adresseendringer må meldes folkeregisteret posten. Utgivelser: Bladet kommer ut 3 ganger i året, sendes gratis til alle alderspensjonister i Sandnes kommune. Årsabonnementspris for ikke-pensjonister 100,- Neste utgave kommer Mai 2015 Stoff må være redaksjonen i hende 20. mars 2015 Forsidebilde: nter Foto: Astrid Gausel Trykksted: Gunnarshaug Trykkeri AS REDAKSJONENS HILSEN Livsdagens enkle drama passerer i revy av Ole Eliseussen Tiden går dager blir uker uker blir år. Og i denne evige tidenes strøm, jager vi frem mot vårt mål vår drøm. Vår livsdrøm begynte alt da vi var små ja, kanskje vi knapt hadde lært oss å gå. Da tanken begynte å formes til lengsel, trang til å bryte hvert bånd hvert stengsel. Vår barndom var sorgløs, ja, var den nu det? Det vekslet vel helst mellom solskinn sne. Men mest var det solskinn lek bortved grinden, om tårer iblandt laget strimer kinnen. I ungdommens tid lot vi tankene gå, mot lykken som ventet bak Berget det Blå. så ikke bak, bare fremad gikk ferden, vårt blikk holdt vi festet mot fremtidens verden. Men tiden gått, vi ble eldre av år, vår vandring skjenket oss sølv i vårt hår. Så nu vi tid til å se oss tilbake, minnes husker de henfarne dage. vant, men vi tapte òg mye ferden, så mangt ble forandret i denne vår verden. Moderne teknikk satte preg strukturen, fjernet oss suksessivt bort fra naturen. Men hva enn gikk tapt de kronglete veie, minnene er d vårt evige eie. atter kan oppleve tider som gikk, ta fram de skatter vi den gangen fikk. Det helst vi vil minnes er barndommens dage, den tømrede stua, litt jord, ingen hage. Et fjøs, noen sauer, ei geit ei ku, samt havet bekken som randt under bru. vokste ei opp i en villa med hage, nei, stua var tømret med grastorv taket. Et bislag veggen var gang entrê, det vernet så godt imot landvind sne. ØNSKER ALLE LESERE ET GODT NYTT ÅR! Beste hilsen Turid Nordbø Tranøy ORD PÅ VEIEN v/ Misjonssalen NLM, Svein Anton Hansen, forsamlingsleder Nytt år - ny nåde, eller? For noen uker siden feiret vi nyttår. la 2014, det gamle året bak oss. Og vi så fram til det nye året, Ordet januar kommer fra den romerske guden Janus. Han hadde 2 ansikter. 1 som så framover 1 som så bakover. Ved nyttår ser vi tilbake det som vært. oppsummerer skuffelser gleder, personlige nederlag seire i året som gikk. prøver forhåpentligvis å lære noe av det som skjedde. Et års erfaring rikere. Samtidig ser vi framover mot det som kommer. Å være kristen er en måte å leve i en nyttårsaften. Paulus sier: Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se alt er blitt nytt. (2. Kor.5,17). ser tilbake et liv med synd. Men synden kan tilgis. Den kan bli borte fra Guds øyne. tror tilgivelse av fortiden. Samtidig ser vi framover. Tro for en ny retning i framtiden. Å være en kristen er å ha fått en ny fortid, en tilgitt fortid. I tillegg jeg fått et liv med mål mening et hjem i himmelen en dag. Ny nåtid ny framtid. Livet rommer mange spenninger. Liv død. Glede sorg. Oppturer nedturer. I Klagesangene sier profeten Jeremia Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. De er ny hver en morgen. Stor er din trofasthet. (Klag.3, 22-23). Guds miskunnhet barmhjertighet er både ny gammel. Ny hver morgen samtidig trofast gjennom lange tider. En sønn hadde blitt med faren fisketur. De satt ved elvekanten prøvde fiskelykken. Etter å ha sett lenge vannet, spør gutten: Far, hvor gammel er elven? Rart spørsmål tenker du. Faren så. Men svaret han gav er til å bli klok av. Du skjønner det sønn, at elven er ny hele tiden. Hva mente han med det? Jo, elven ligget der gjennom lange tider, men vannet som renner i den er hele tiden nytt. For det er ikke det samme vannet. Men vann det vært i elven hele tiden. Slik er det så med Guds nåde. Fra en side sett er nåden ny hver morgen. Ny nåde for nye synder. Samtidig er det den samme nåden jeg trenger. Gud er trofast. Han gir ikke mindre nåde nå enn før. Nåden ikke gått ut dato. Jesu blod er ikke datostemplet. Det samme blod frelser nye syndere nye synder hver morgen. Ny nåde. Disse to ordene sier helt grunnleggende ting om Herren Gud. Nåde. Gud er nådig. Han vil gjerne tilgi. Han vil heller tilgi synden enn å straffe synderen. sier at Gud er hellig. Det betyr at Han er annerledes enn oss. Han synder ikke tåler ikke synd. Han straffer synden. Men i sin hellighet, i sin annerledeshet, så lot Han straffen for synden ramme sin egen Sønn. Jesus i stedet for deg meg. som hadde fortjent straff evig død, blir i stedet tilgitt. Får evig liv. Jeg kjenner ikke et ord som dekker dette bedre enn ordet nåde. Ny. Mange bibelvers ordet ny i seg. Det er tydelig gjennom hele Bibelen ny passer bedre Gud enn gammel. Når Gud er ferde så er det ikke gammel som brukes om ham, men ny. Bibelen taler om en ny fødsel, ny sang, ny pakt, ny kraft, ny ånd, nytt hjerte, ny vin, nytt liv, det nye menneske, en ny himmel ny jord. Når jeg får med Gud Jesus å gjøre, så får jeg med nåden det nye livet å gjøre. Det er de kjempegode nyhetene for den som vil vende seg til Jesus med livet sitt syndene sine. Så ikke Gud bare nåde å gi første gang. Nåden er som bølgene ved havet. Som bølge følger bølge, slik følger nåden nåden. Den samme nåden, men like frisk ny hver gang. 2 3

3 Nytt fra Sandnes Eldreråd Nytt fra Sandnes Eldreråd Sandnes Eldreråd hatt en travel høst. I skrivende stund 1. oktober vi kommet var den «Internasjonale til slutten av 2014, Eldredagen». da er det i tid Eldrerådet for Sandnes begynte kommune allerede å den legge 29. fram september forslag til med budsjett aktivitetsdag for i Aboretet, med rusletur, musikk salg av vafler kaffe. Det er Tilbudet både gode var et samarbeid dårlige nyheter med Lions for oss Club. eldre. 1. oktober ble markert med åpen kafè i Byhagen Boas. Byens politikere var invitert, En god nyhet holdt hvert at nå sitt åpner innlegg Sandnes om planene Helsesenter fremover for innen full drift. eldreomsorgen. Det betyr at pasienter som er ferdigbehandlet Etter kom det sykehuset spørsmål blir innlegg sendt direkte fra en fullsatt til Sandnes sal. Det Helsesenter. var tydelig at byens eldre satte Her blir pris pasientene arrangementet. tatt hånd om, ferdigbehandlet av et dyktig kvalifisert personell. Onsdag 2. oktober var Fredheim Arena møtested for eldrefest. Her var det bevertning, Annet som er positivt er at man nå er i gang med nytt BOAS (Rundesken BOAS) med 61 heldøgnplasser. underholdning, Det blir hilsen riktignok fra ordfører ikke Stanley innflytningsklart Wirak, et før engasjerende tidligst i slutten foredrag av 2016, av en i beste fall, men fascinerende kommunen Birgitta er nå Andersson, kommet i gang. som snakket om betydningen av musikk i eldreomsorgen. Man bygger ut Riska BOAS med 29 heldøgnplasser med oppstart i midten av Så det Ellers skjer da noe. de siste ukene vært preget av fremleggelsen av økonomiplanen for neste år. Eldrerådet gått nøye igjennom først fremst den delen som angår oss eldre. Det som Det er var mindre mye bra positivt i rådmannens er at kommunen forslag. Blant vil avvikle annet at Riskatun. Sandnes Helsesenter Eldrerådet ser understreker ut til å bli sterkt ferdigstilt i sine kommentarer som planlagt til i budsjettet Dette at resulterer Riskatun i ikke at de må som avvikles nå etter før endt Rundesken behandling BOAS er åpnet. sykehuset Dette håper legges vi inn å få gjennomslag Stavanger gamle for. sykehus, kan få komme til Sandnes Helsesenter. Likeledes at det vil komme et nytt Boas med 60 nye sykehjemsplasser, som er lovet ferdig i Dessuten fjerde legges kvartal det i opp til I tillegg urimelig kommer store innsparinger et tilbygg med i helse 30 nye plasser omsorg i Riska 2017 Boas Det ser Det blir ut til flere at vi er flere god eldre vei i til kommunen full sykehjemsdekning. Eldrerådet mener at det er uforsvarlig med så store kutt. Kuttene som foreslås tilsvarer om lag 120 årsverk. Dette mener Eldrerådet ikke er Eldrerådet er allikevel skeptiske til at det legges opp til store innsparinger innen tilfredsstillende. Nok kvalifisert eldreomsorgen. personell Sett i er lys en av forutsetning at tidligere innsparingskrav for en forsvarlig ikke pleie. er innfridd, er det fare for at kvaliteten omsorgen vil gå ned. Dette er noe av det Eldrerådet fremhever i sine merknader Nå må til vi rådmannen. jo tilføye at dette er kommunens forslag. Når politikerne sagt sitt, blir det kanskje noe annerledes. får håpe at kuttene blir mindre. Ellers er høsten her. Og med milde fine dager er det fortsatt fint å gå tur. Så Sandnes Eldreråd oppfordrer alle til å ta en spasertur så lenge det er bare fine veier. Sandnes Eldreråd ønsker alle et riktig godt nytt år! for Sandnes Eldreråd Karen Margrethe Mjelde For Sandnes eldreråd Karen Margrethe Mjelde SENIORKINO SENIORKINO HVER TORSDAG KL PRIS KR. 80,- På dagtid er det rolig man unngår kø trengsel. Her er så lydnivået bedre tilrettelagt for eldre. Kinoene i Sandnes er lagt godt til rette for rullestolbrukere. Annonseres i lokalavisene. VERDENS AKTIVITETSDAG 2015 Sandnes eldreråd vil markere Verdens Aktivitetsdag for eldre 11. mai Arrangementet vil foregå i nærområdet i Sandnes vil bli annonsert med tidspunkt sted når dette nærmer seg. Hold av datoen allerede nå. Dette skal bli en festlig aktiv dagj. FRIVILLIGHET I forbindelse med at det blir mer mer behov for frivillighet i samfunnet ønsker Sandnes eldreråd at lag, foreninger privatpersoner engasjerer seg. For å rekruttere frivillige ber vi om at dere tar kontakt med oss dersom dere ønsker å være med å bidra til dette. Ta kontakt med: Sandnes eldreråd v/anne Tjessem Ognedal Tlf: Eller mail; 4

4 SANDNES SANITETSFORENING Har møtene Gandsfjord Seniorsenter, Roald Amundsensgate 28 B. Møtene avholdes 3. tirsdagen i måneden Prram vinter/våren 2015: 20. JANUAR: Organisasjonsleder i N.K.S. - Ellen-Sofie Egeland. Foredrag med tema: Lokalforeningene som kraftsenter i organisasjonen. 10. FEBRUAR: (NB. merk datoen) Årsmøte. 17. MARS: Foredrag ved leder for eldrerådet i Sandnes Aase-Brit Borsheim med tema: Eldrerådet en ressurs for godt voksne. En vakker dag gjelder det oss. 21. APRIL: Mannekengoppvisning. 19. MAI: Foredrag ved Njål gesdal. 16. JUNI: Sommerfest. Vel møtt! BYHAGEN BO OG AKTIVITETSSENTER (Forbehold om endring av prrammet) MAIL: TELEFON: (RESEPSJONEN) FRISØR: GRETE SALONGEN HAR MANDAG, TIRSDAG OG TORSDAG FRA KL TELEFON: / FOTTERAPEUT: FOTTERAPEUT VIVIAN HAR HVER ONSDAG FRA KL TELEFON: ØNSKER DU Å VÆRE FRIVILLIG PÅ BYHAGEN BO- OG AKTIVITETSSENTER? KONTAKT AKTIVITØR MIRIAM NILSEN TLF: ELLER FIGGJO HELSELAGS ELDRESENTER Telefon: Eldresenteret holder til i Figgjohuset drives av Figgjo Helselag med støtte fra Sandnes kommune. ÅPNINGSTIDER: TIRSDAG OG TORSDAG: KL ONSDAGER: SE PROGRAM TIRSDAG: Smårett ONSDAG: «Gubbeklubben» i partallsuker. Alle voksne «gubber» er velkomne, alder ingen betydning. Mange verdensproblemer blir løst her. Bingo i partallsuker. Kaffe kaffemat. TORSDAG: Servering av m/ dessert Må bestilles dagen før. Bingo etter i oddetallsuker. Det serveres kaffe kaffemat. Du kan så få kjøpe kaffe med ne attåt, eller bare komme innom for en drøs. Hvis det ikke passer å spise senteret, kan en hentes. dessverre ingen som kan bringe for tiden VARATUN GÅRD Kultur- håndverkssenter, bydelshus for Trones. Kom bruk vår unike samling verksted. treskjæringssaler, dreieverksted, sølvsmie, steinsliperi, keramikkverksted malersaler. Tilbud dagtid: Verkstedene kafeen er åpne dagtid, tirsdag torsdag. Fra til i verkstedene, fra til i kafeen. Tilbud kveldstid: Håndverksforeninger låner verkstedet tilbyr sine medlemmer kurs andre aktiviteter. Ta kontakt tlf for mer informasjon. GANDDAL BYDELSHUS inviterer til Eldres kafe siste onsdag i hver måned fra Her er det sosialt lag med venner kjente, mat drikke, utlodning, høytlesning musikk m/ allsang. Ja, dette er noe av det vi kan tilby. Hjertelig velkommen fra hele Sandnes! Følgende datoer: 28.januar februar mars april mai. Ta gjerne kontakt med Ine E. Hegre telefon / 6 7

5 Gandsfjord Seniorsenter Gandsfjord Seniorsenter Roald Amundsensgate 28B 4307 SANDNES Tlf: Fax: Gandsfjord Seniorsenter Roald Amundsensgate 28B Roald 4307 SANDNES Amundsensgate 28B Tlf: Fax: Tlf: Fax: Gandsfjord 4307 Sandnes Seniorsenter Roald Amundsensgate 28B Sandnes Gandsfjord Seniorsenter eies av Tlf: Sandnes - Fax: Sanitetsforening med driftstilskudd fra Sandnes kommune, 5,11 årsverk fordelt 10 ansatte. Gandsfjord Seniorsenter Frivillige deltar eies daglig av i det praktiske arbeidet. Sandnes Sanitetsforening Senteret eget med kjøkken driftstilskudd hvor våre kokker lager, desserter kaker m.m. Gandsfjord fra Sandnes Seniorsenter kommune, Vår kafè eies åpent av 5,11 alle hverdager årsverk fordelt ansatte. Her får du kjøpt rundstykker, Sandnes Sanitetsforening smørbrød, med kaker, driftstilskudd kaffe mineralvann. Vårt kjøkken lager så hele kaker for salg. Frivillige deltar daglig i det praktiske arbeidet. fra Senteret Sandnes kommune, eget 5,11 årsverk fordelt 9 ansatte. Frivillige deltar daglig ÅPEN kjøkken i KAFÈ: hvor våre kokker lager, desserter kaker m.m. det praktiske arbeidet. Vår kafè åpent Senteret eget alle hverdager kjøkken hvor våre kokker lager, Diverse Her desserter smurt får du / kaker kjøpt kaker m.m. rundstykker, smørbrød, m.m. Vår smørbrød, kaker, kafè kaffe kaker, åpent mineralvann. alle kaffe hverdager mineralvann Vårt kjøkken Vårt lager kjøkken Her Middag så får du m/ hele lager kjøpt dessert kaker så rundstykker, for hele salg. kaker smørbrød, 70,- for salg. Onsdag Lunchbuffet 55,- kaker, kaffe mineralvann. Vårt kjøkken lager så hele kaker for salg. ÅPEN KAFÈ Torsdag ALLE HVERDAGER KL Diverse smurt / kaker m.m. Fredag Middag m/ dessert 70,- ÅPEN serverer KAFÈ varm ALLE mat HVERDAGER følgende dager: KL serverer varm mat følgende dager: Middag m/ dessert Middag m/ dessert 70, HVER MANDAG Middag OG m/ dessert TORSDAG BRINGER VI 70,- Onsdag Lunchbuffet Lunchbuffet 70,- 55,- Onsdag TIL - ELDRE Lunchbuffet OG ANDRE SOM MÅTTE ØNSKE 70,- DET. Torsdag Smårett 55,- Smårett Middag m/dessert 70,- 55,- Torsdag Pris ,- for Smårett 55,- m/ dessert. Middag m/dessert 70,- Fredag Middag m/ dessert Middag m/ dessert 70,- Fredag Tilbudet kan Middag benyttes m/ av dessert alle! 70,- tilbyr diett-, diabetiker-, oppskåret-, moset mat etc. HVER MANDAG Ring senteret OG OG TORSDAG for TORSDAG bestilling BRINGER eller for BRINGER ytterligere VI informasjon VI / meny. TIL ELDRE OG Tlf. OG ANDRE SOM I blokkene SOM MÅTTE i MÅTTE Roald ØNSKE Amundsensgate ØNSKE DET. 28 DET. bringer vi hver dag. Pris 70,- for for m/ dessert. m/ dessert. Tilbudet kan kan Vårt benyttes kjøkken av alle! lager av alle! hele kaker for salg til følgende priser: Marsipankake 350,- Fløtekake 300,- (må bestilles) tilbyr diett-, diabetiker-, oppskåret-, moset mat etc. tilbyr diett-, Sjokoladekake diabetiker-, oppskåret-, Fyrstekake moset Suksesskake. mat etc. Pris 200,- Se meny side 12. /tirsdag samme meny. Torsdag/ samme meny. Ring Se meny senteret side for 12. bestilling /tirsdag eller for ytterligere samme meny. informasjon Torsdag/ / meny. samme meny. Tlf. Ring 51 senteret for I blokkene bestilling eller i Roald for Amundsensgate Senteret ytterligere fine informasjon 28 lokaler bringer som vi mat kan / meny. hver leies til dag. selskap. Tlf I blokkene i Roald leier Amundsensgate så ut lokalene 28 i ukedager bringer til vi foreninger mat hver dag. lag. Ring senteret for nærmere informasjon, tlf Vårt kjøkken lager hele kaker for salg til følgende priser: Marsipankake Vårt kjøkken lager 370,- Fløtekake hele kaker for 320,- salg (disse til to følgende må bestilles) priser: Sjokoladekake Marsipankake Fyrstekake 370,- 350,- Fløtekake Suksesskake. 320,- 300,- Pris (disse 220,- to pr. må stk. bestilles) Sjokoladekake Fyrstekake Suksesskake. Pris 220,- 200,- pr. stk. Senteret fine lokaler som kan leies til selskap. leier så ut lokalene i ukedager til foreninger lag. Senteret Senteret Ring senteret fine for nærmere lokaler fine lokaler informasjon, som kan som leies kan tlf. 51 til leies 66 selskap. til selskap leier så leier ut så lokalene ut lokalene i ukedager i ukedager til foreninger til foreninger lag. lag. Ring senteret Ring senteret for nærmere for nærmere informasjon, informasjon, tlf. 51 tlf mange hobbyaktiviteter ved senteret vårt. l du være mange med hobbyaktiviteter eller spørsmål, ved kontakt senteret vår vårt. aktivitør Grete Ikdahl Refsnes. l du være mange med hobbyaktiviteter eller spørsmål, ved kontakt senteret vår vårt. aktivitør Grete Ikdahl Refsnes. l MANDAG: du være med eller spørsmål, kontakt vår aktivitør Grete Ikdahl Refsnes. Kl streff. Her møtes mange unge pensjonister. MANDAG: Kl Trim v/ Turid Thorsen. Kr. Kr. 200,- pr. pr. halvår. Kl streff. Her møtes mange unge lag pensjonister. Kl Håndarbeidsklubben. Bli med lag ting til til messe basar. Kl Trim v/ Turid Thorsen. Kr. 200,- pr. halvår. Kl Håndarbeidsklubben. Bli med lag ting til messe basar. TIRSDAG: Kl : sklubben. Her lages håndarbeid for for salg til til messer. TIRSDAG: Kl : Seniordans - en lett danseform for kvinner menn. Kl : Kr. sklubben. 200,- pr. halvår. Her lages håndarbeid for salg til messer. Kl. Kl : : Litteraturgruppen. Seniordans - en lett danseform leser litteratur for kvinner prater. menn. Kr. 200,- pr. halvår. Kl. ONSDAG: : Litteraturgruppen. leser litteratur prater. Kl : Kreativ gruppe. ONSDAG: Kl : Vanngymnastikk i Varatun helsebasseng. Påmelding, kontakt aktivitør. Kl : Kr. Kreativ 200,- gruppe. pr. halvår. Kl : Vanngymnastikk i Varatun helsebasseng. Påmelding, kontakt aktivitør. TORSDAG: STRIKKEKAFÈ. NYHET! Kr. 200,- pr. STRIKKEKAFÈ. halvår. Fra 10.00: Ta med deg håndarbeidet ditt kom til til vår koselige kafè. TORSDAG: Her NYHET! kan du STRIKKEKAFÈ. kjøpe kaffe, kake, smørbrød smårett/. Fra 10.00: ALLE Ta med aldersgrupper deg håndarbeidet er hjertelig ditt velkomne! til vår koselige kafè. Her kan du kjøpe kaffe, kake, smørbrød smårett/. FREDAG: ALLE aldersgrupper er hjertelig velkomne! Kl : Turgruppe. God mosjon sammen med hyggelig følge! FREDAG: Det er bare å møte opp senteret. Kl : Turgruppe. God mosjon sammen med hyggelig følge! Det er bare å møte opp senteret. FRISØR: Minisalongen v/ Torill Kleppa. FRISØR: Åpent tirsdag - fra Minisalongen Jeg tar imot nye v/ kunder, Torill Kleppa. unge som eldre. For For timebestilling kontakt Åpent frisøren tirsdag i åpningstiden - fra senteret eller telefon Jeg tar imot nye kunder, unge som eldre. For timebestilling kontakt frisøren i åpningstiden senteret eller telefon FOTTERAPEUT: FOTTERAPEUT: Rose-Mari s Rose-Mari s Fotterapi Fotterapi Klinikk. Klinikk. Åpent Åpent FOTTERAPEUT: - - torsdag torsdag fra fra For For Rose-Mari s timebestilling timebestilling Fotterapi kontakt kontakt Klinikk. fotterapeuten fotterapeuten Åpent senteret senteret eller eller - torsdag telefon 51 telefon fra For timebestilling kontakt fotterapeuten senteret eller telefon

6 ONSDAGER HAR VI FØLGENDE TILBUD: (NB! Merk ulike klokkeslett) 07. januar: Andakt mars: Andakt januar: Bingo mars: Bingo januar: Spill mars: Spill januar: Bingo mars: VÅRMESSE KL februar: Andakt april: Stengt 11. februar: Bingo april: Bingo februar: Spill april: Spill februar: Bingo april: Bingo ONSDAGER KL vi lunchbuffet. Her serveres det en varmrett, samt diverse brødmat, legg etc. Pris 70,- FOLKEMINNEGRUPPE. ene 27. januar 24. mars Fra disse dagene arrangeres folkeminnegruppe/ evt. visning av lokalhistoriske filmer i samarbeid med Sandnes historielag v/ Njål gesdal. Middag fra i kafeen. Alle hjertelig velkomne! STRIKKEKAFÈ. TORSDAGER FRA Kl Ta med deg håndarbeidet ditt kom til vår koselige kafé. Her kan du kjøpe kaffe, kake, smørbrød smårett /. ALLE aldersgrupper er hjertelig velkomne! HØRSELHJELPEN / LIKEMENN kommer til senteret 1 gang pr. måned. Her kan du kjøpe batterier, få renset eller skifte slange, filter etc. høreapparatet. De vil være senteret følgende dager: 9. januar 10. februar 13. mars 14. april 19. mai. DANSEAFTEN PÅ SENTERET TORSDAG 19. FEBRUAR KL Dansemusikk v/ TOTTO. En koselig kveld med mulighet for å svinge seg i dansen eller bare lytte til fin musikk. Åpen kafè med salg av smørbrød, vafler kaffe. Inngang 50,- SANG SANG OG OG MUSIKK MUSIKK i i salongen salongen senteret. senteret. v/ v/ Gunnar Gunnar Barstad Barstad Troneskoret. Troneskoret. Fredag Fredag januar januar Fredag Fredag mars mars SALG SALG AV AV KLÆR KLÆR FRA FRA KAREMA KAREMA VÅRENS VÅRENS NYHETER. NYHETER. Fredag Fredag februar februar fra fra Stort Stort utvalg utvalg av av dameklær dameklær noe noe herreklær. herreklær. Kom Kom se! se! VÅRMESSE ONSDAG MARS MARS KL. KL Salg Salg av av diverse diverse håndarbeid. håndarbeid. Åpen Åpen kafe kafe med med skebuffet. skebuffet. Utlodning. Utlodning. Fri Fri entrè. entrè. Hjertelig Hjertelig velkommen! velkommen! KULTURSKOLENS DAGER TIRSDAG TIRSDAG APRIL APRIL KL. KL Elever Elever fra fra kulturskolen kulturskolen kommer kommer til til Gandsfjord Gandsfjord synger synger spiller spiller for for oss. oss. VÅRFEST PÅ PÅ GANDSFJORD SENIORSENTER MAI MAI KL. KL UNDERHOLDNING V/ V/ RITA RITA FOTLAND BØE BØE Bevertning. Bevertning. Åresalg. Åresalg. Billetter Billetter à à 150,- 150,- kjøpes kjøpes i i god god tid tid forhånd. forhånd. TORSDAG 5. FEBRUAR Holder senteret stengt pga. boning av gulv. (vi kjører ut som vanlig) 10 11

7 MENY GANDSFJORD SENIORSENTER Reiseklubben Gandsfjord Seniorsenter Tlf MENY JANUAR Fre. 02. Karbonader Tirs. 06. Torsk m/ ertestuing baconfett 07. Lunchbuffet 08. Smårett / Fre. 09. Komle Tirs. 13. Pannekaker ertesuppe 14. Lunchbuffet 15. Smårett / Fre. 16. Ferskt kjøtt suppe Tirs. 20. Fiskekaker i brun saus 21. Lunchbuffet 22. Smårett / Fre. 23. Kjøttkaker m/ kålstuing Tirs. 27. Laks 28. Lunchbuffet 29. Smårett / Fre. 30. Kyllingbryst m/ råstekte poteter FEBRUAR Tirs. 03. Torsk fiskesuppe 04. Lunchbuffet 05. Stengt i kafé, kun utkjøring Fre. 06. Biff Stranoff Tirs. 10. Panert fisk 11. Lunchbuffet 12. Smårett / Fre. 13. Komle Tirs. 17. Kveite 18. Lunchbuffet 19. Smårett / Fre. 20. Røkt svinekam Tirs. 24. Stekt sei m/ løk 25. Lunchbuffet 26. Smårett / Fre. 27. Nakkekoteletter m/ tomatsaus MARS Tirs. 03. Røkt fisk 04. Lunchbuffet 05. Smårett / Fre. 06. Sosekjøtt Tirs. 10. Fiskegrateng 11. Lunchbuffet 12. Smårett / Fre. 13. Komle Tirs. 17. Fiskegryte 18. Lunchbuffet 19. Smårett / Fre. 20. Kjøttpudding Tirs. 24. Steinbitfilet 25. Lunchbuffet 26. Smårett / Fre. 27. Lammesteik Tirs. 31. Plukkfisk APRIL 01. Stengt 02/04 man. 06/04 STENGT pga ske. Tirs. 07. Fiskekaker m/ snitteb.stuing 08. Lunchbuffet 09. Smårett / Fre. 10. Kylling Tirs. 14. Laks 15. Lunchbuffet 16. Smårett / Fre. 17. Komle Tirs. 21. Fiskegryte 22. Luncbuffet 23. Smårett / Fre. 24. Sursteik Tirs. 28. Torsk fiskesuppe 29. Lunchbuffet 30. Smårett / MAI Fre. 01. Stengt Tirs. 05. Fiskegryte 06. Lunchbuffet 07. Smårett / Fre. 08. Lapskaus Det følger alltid dessert eller suppe med en (ikke v/ komle). Forbehold om endringer i menyen. MAT LEVERT PÅ DØREN? Hver torsdag leverer vi m/ dessert døren til de som måtte ønske det. Pris 70,- Du kan stå en fast ordning eller ringe oss når du ønsker å få levert hjem. Telefon: ÅRSMØTE MANDAG 23. FEBRUAR 2015 KL Årets turer blir presentert, Torbjørn Vasstveit vil orientere oss om reiseforsikring/forsikringer for vi over 70 år. Musikkunderholdning, loddsalg bevertning. I år ønsker vi melding. HØG OG LÅG- JÆREN Time, Klepp Hå 27. april. Avreise fra Gandsfjord En rundtur som favner både karrige Høg - Jæren jordbruksrike Låg - Jæren. kjører mot Ålgård over Sikvaland mot Jæren. Passerer Arne Garborgs Knudaheio til Agnes Vålands private museum Våland. Her får vi omvisning fors kaffe. Bussen kjører til ndmølleparken så til Holmavatn Misjonssenter hvor en blir servert. Reisen tilbake går forbi Åna Krets-fengsel Nordsjøveien med stopp hos Kåre Wiigs gartneri. kjører mot Undheim Undheimsmiå. Her får vi både kaffe litt historie. Hjemturen går over Fotland øvre Time. Pris 710,- FITJARØYANE Fra mære til mage - Torsdag 28. mai. Avreise fra Gandsfjord En litt annerledes dagstur. Fitjar er kjent for et fantastisk øyrike. Turen går gjennom Rennfast til Mortavika med ferge over til Arsvågen. kjører nordover gjennom Sveio Bømlafjordtunellen til kommunesenteret i Fitjar. Der får vi en flott 10 minutters tur med båt til Dyr-holmen for å besøke Engesund Fiskeoppdrett. Et lite lakseoppdrett som tar imot omvisning for turister. Her serveres kortreist. Tilbake Fitjar besøker vi gårdsutsalget Fitjarbær. Pris 810,- 6 DAGERS TUR TIL OSLO 26. JUNI 1. JULI. Østlandet Strømstad med Telemarks fruktbygder høye fjell bort-tur det blide Sørlandet hjemtur. Avreise fra Gandsfjord Seniorsenter. velger korteste vei til Oslo over Suleskar Telemark. I Gvarv besøker vi Lindheim Frukt hvor vi får smaksprøver av fruktmosten de produserer selvfølgelig mulighet for å kjøpe med. I tillegg de startet opp med et microbryggeri hvor de så prøver å kombinere fruktdyrking med ølbrygging. Holmenkollen Scandic Park Hotel skal være vårt hjem under oppholdet i Oslo dag, Utflukter i Oslo omegn m/skibladner Eidsvoll. nyter gode hotellfrokoster hver dag før vi tar ut utflukter både i Oslo i omegn. En av dagene legges turen opp til Hamar hvor Mjøsas hvite svane Skibladner ligger venter oss. krysser over Mjøsa til Gjøvik, får så krysse tilbake med bussen over Mjøsbroen. Omvisning v/ Eidsvollsbygningen. På søndagen kjører vi til Stomperudland. Den smalsporede Ursk-Hølandsbanen kjent som Tertitten er et stykke jernbanehistorie. På Sørumsand stasjon blir vi satt tilbake i tid både i stasjonsbygningen i tsettet som dras av et kullfyrt damplokomotiv. Rundtur søndre Romerike hvor vi passerer flere kjente godbiter som festningsverket fra 1683, Blaker Skanse, kraftverkene ved Rånåsfoss Bingsfoss. Siste dagen vier vi til virkelig å se hovedstaden. Her finner vi landets eldste samvirkelagsbutikk. Etter kjører vi mot Oslo sentrum kjører en bysightseeing hvor vi ser gelandsparken andre kjente attraksjoner. Ved operaen får vi en guidet omvisning deretter står en interessant omvisning i slottet prrammet. Hver kveld spiser vi i hotellets restaurant med følgende sosialt samvær. 5. dag - Oslo Østfold Strömstad. Etter gode dager i Holmenkollåsen skal vi ut nye opplevelser i Østfold. går om bord i MS Strømsfoss ved Strømsfoss brygge turen går gjennom slusene innsjøene sørover til Tistedal, underveis får vi så servert dagens lunsjmåltid. tar en handlestopp Nordbysenteret sjekker inn Quality Spa & Resort Strömstad for overnatting. 6. dag - Strömstad Sandefjord Sandnes. Fjordlines ferge MS Oslofjord avgang fra Strömstad Under den 2,5 timer rolige overfarten er der mulig for handel i taxfreebutikkene. Etter ankomst Sandefjord følger vi sørlandet hjem mot Sandnes. Pris 7350,- tillegg for enkeltrom 1650,- pr. person. Turen blir arrangert sammen med Fagforbundet Sandnes. Turoperatør Sverre Haga A/S. GJESTDAL 17. AUGUST KNABEN 17. SEPTEMBER. Kontakt senteret for full turbeskrivelse. kan så sende dem pr. epost. Kontakt oss 12 13

8 MOSSIGE MINDE SENIORSENTER ER ET AKTIVITESHUS. gode servicetilbud, tidsriktige kurs varierte aktivitetsgrupper fra 60+. Har du lyst til å bli kjent med senteret? Stikk innom for en prat eller ring for informasjon. Se så våre bli kjent med senteret? Stikk innom for en prat eller ring for informasjon. Se så våre nettsider. nettsider. LOGO LOGO LOGO Mossiges LOGO Mossiges Minde ü Minde SENIORSENTER - 32 LEILIGHETER Mossiges Minde Minde LOGO LOGO ü Mossiges SENIORSENTER LEILIGHETER ü EIER ü HØYLAND HELSELAG Minde ü ü Mossiges SENIORSENTER 32 LEILIGHETER SENIORSENTER - 32 LEILIGHETER SENIORSENTER 32 LEILIGHETER Mossiges Minde ü ü EIER ü HØYLAND HELSELAG ü EIER FRA HØYLAND HELSELAG ü EIER MED STØTTEN KOMMUNE -SANDNES 32 LEILIGHETER Mossiges Minde SENIORSENTER HØYLAND HELSELAG ü EIER HØYLAND HELSELAG SENIORSENTER - 32 LEILIGHETER ü ü MED STØTTEN SANDNES KOMMUNE ü SENIORSENTER EIER FRA HØYLAND HELSELAG ü EIER - 32 LEILIGHETER STØTTEN FRA SANDNES KOMMUNE HØYLAND HELSELAG ü MED MED STØTTEN FRA SANDNES KOMMUNE LOGO LOGO Mossiges Minde Senterets treningstilbud; ta kontakt nærmere informasjon Senterets treningstilbud; ta kontakt medmed oss oss for for nærmere informasjon.. HOLD DEG IDEG FORM! OppstartOppstart våren 2015høsten 2014 HOLD I FORM! ü STØTTEN MED STØTTEN FRA SANDNES MED FRA SANDNES KOMMUNE KOMMUNE Telefon: Påmelding fra 5. januar Telefon: Hjemmeside Telefon: Telefon: 7 9 Telefon: Telefon: E- post Telefon: Hjemmeside Hjemmeside Hjemmeside Hjemmeside Hjemmeside Telefon: Postadresse: Solaveien 58, 4316 SANDNES Hjemmeside E- post E- post E- post E- post E- post Hjemmeside E- post Postadresse: Solaveien 5 8, S ANDNES Postadresse: Solaveien Postadresse: Mossiges 58, 548, 316 S4til ANDNES Seniorsenter holder Postadresse: Solaveien 548, 316 SStangeland ANDNES E- post Postadresse: Solaveien Solaveien 316 SANDNES Påmelding fra 11. august. Postadresse: Solaveien 8, S4ANDNES 316 SANDNES Postadresse: Solaveien 58, Mossiges Seniorsenter holder Mossiges Seniorsenter holder til Stangeland Mossiges Seniorsenter holder til Stangeland Mossiges Seniorsenter holder til Stangeland Mossiges Seniorsenter holder Stangeland Mossiges Seniorsenter holder til til Stangeland Mossiges Seniorsenter holder til Stangeland ü MED STØTTEN FRA SANDNES KOMMUNE ÅPNINGSTIDER Senter: ü EIER HØYLAND HELSELAG Kafé: ü MED STØTTEN FRA SANDNES KOMMUNE ÅPNINGSTIDER ÅPNINGSTIDER ÅPNINGSTIDER ÅPNINGSTIDER ÅPNINGSTIDER MOSS IGE S MINDE SENIORSENTER ER ET AKTIVITE T SHUS Senter: Senter: ÅPNINGSTIDER Senter: ÅPNINGSTIDER: Senter: 9.00 VELKOMMEN TIL AKTIV VÅRSESONG. gode servicetilbud, tidsriktige kurs Senter: 9.00 Senter: Kafé: Kafé: Senter: Kafé: med Kafé: varierte aktivitetsgrupper fra Har du lyst til å9.30 bli kjent senteret? Kafé: 9.30 TTSHUS Kafé: informasjon MOSS IGE S Kafé: MINDE SENIORSENTER ET AKTIVITE SHUS MOS SIGE MINDE SENIORSENTER ER ET AKTIVITESHUS MOSS IGE S MINDE ERER ET AKTIVITE Stikk innom for enseniorsenter prat eller ring for Se så våre nettsider. MOSS SVELKOMMEN MINDE SENIORSENTER ER ET AKTIVITE T SHUS IGE VELKOMMEN gode servicetilbud, tidsriktige kurs varierte aktivitetsgrupper fra 50+. Har duaktivite lyst til å TIL AKTIV VÅRSESONG. gode servicetilbud, tidsriktige kurs MOSS IGE S MINDE SENIORSENTER ER ET T SHUS TIL AKTIV VÅRSESONG. gode servicetilbud, tidsriktige kurs 2-RETTERS KUN KR. 70,inkludert kaffekurs bli kjent med senteret? innom for en50+. prat TIL eller ring for informasjon. Se så våre nettsider. VELKOMMEN TILStikk AKTIV VÅRSESONG. gode servicetilbud, tidsriktige varierte aktivitetsgrupper fra Har du lyst til å bli kjent med senteret? * SERVICETILBUD* * varierte aktivitetsgrupper fra 50+. Har du lyst til å bli kjent med senteret? VELKOMMEN TIL AKTIV VÅRSESONG. gode servicetilbud, tidsriktige kurs *fra SERVICETILBUD * lyst til varierte aktivitetsgrupper 50+. Har du åtil bli kjent med senteret? Stikk innom for en prat eller ring for informasjon. så våre nettsider. prat eller ring for informasjon. så våre nettsider. 2-RETTERS KUN KR. 70, med Stikk varierte fra 50+. Har du lyst Se tilse å bli kjent senteret? SERVICETILBUD Kaja`s Kinnom afe aktivitetsgrupper for en StikkKaker, innom for en prat eller ring for informasjon. Se så våre nettsider. Kaja`s Kafe fre smørbrød g småretter. Stikk innom for oen prat eller ring for informasjon. Se så våreman nettsider. inkludert kaffe Kaker, smørbrød småretter. * * Alt vi varmrett. Alt er hjemmelaget. SERVICETILBUD* er hjemmelaget * SERVICETILBUD* Kaja`s Kafe Kaker, smørbrød småretter. * MAN-FRE vi varmrett Kaja`s Kafe * SERVICETILBUD* * vi varmrett. * SERVICETILBUD* * Kaja`s retters senteret. Tirs ons - fre Alt er Kafe hjemmelaget * retters kjøpes MED senteret: Pris 2k* r. SERVICETILBUD* 70,- kjøpes Kaker, smørbrød småretter. - Alt er hjemmelaget SUPPE/DESSERT Pris 70, Kaker, smørbrød småretter. Kaja`s Kafe Tir - f re Alt er hjemmelaget HJEMKJØRT vi varmrett. Kaja`s Kafe : MED SUPPE/DESSERT HJEMKJØRT Tirs ons - fre bringer våre frivillige sjåfører vi varmrett. Kafe Kaker, smørbrød småretter. Man - fre - småretter. Middagen blir senest dagen før pkaker, å tlf. 51 9smørbrød /E- post: AltKaja`s erbestilles hjemmelaget varm mat hjem tilsmåretter. helsesvake. Ferdigpakket Middagen blir- -fre MED 2 retters kjøpes senteret: senteret. Tirs - ons Kaker, smørbrød MED 2 retters kjøpes TIRS-ONS-FRE utkjørt m ellom Alt er hjemmelaget Kl Alt er hjemmelaget vi varmrett. Våre frivillige sjåfører bringer v arm m at h jem t il h elsesvake. MED 2 retters kjøpes senteret. Tirs ons fre vi varmrett. Bestilles senest dagen før kan så forhåndsbestilles hentes. utkjørt mellom SUPPE/DESSERT Pris 70, vi varmrett. SUPPE/DESSERT 70, Ferdigpakket kan så fpris orhåndsbestilles hentes. SUPPE/DESSERT Pris 70,13.00 MED kjøpes diett senteret. ons ons---fre - fre tlf retters eller tilbyr alle typer moset mat. sjåfører Tirs HJEMKJØRT bringer våre frivillige MED 2 retters kjøpes senteret: Tirs t ilbyr a lle d ietter o g m oset m at. P ris k r. 7 0,- MED retters senteret. Tirs - fre mail.www.mossigesminde.no HJEMKJØRT bringer våre frivillige sjåfører Pris 70,- kjøpes SUPPE/DESSERT Pris2Pris 70,Middagen ons varm mathjem til helsesvake. Ferdigpakket blir DATAOPPLÆRING/IPAD - lesebrett Ring senteret Kl. for SUPPE/DESSERT 70, SUPPE/DESSERT Pris 70, FOTPLEIE Kirsti Marie Fiskebekk. Onsdag-torsdag varm mat hjem til helsesvake. Ferdigpakket Middagen blir HJEMKJØRT btimebestilling: bringer frivillige sjåfører dagen før så forhåndsbestilles hentes. TIRS-FRE utkjørt hbestilles ar to PCer senest til fri disposisjon for v åre rukere. O laf H øie hvåre ar våre timeavtale HJEMKJØRT kan bringer frivillige Fotterapiklinikk telefon: mellom Bestilles senest dagen før kan så hentes. utkjørt mellom HJEMKJØRT bringer våre frivillige - begynnerkurs for deg 10 som vvarm il lære m er tilbyr ohjem m d ata, kmat r. 1forhåndsbestilles 00,- p r. time. moset tlf.51 9sjåfører 7 29 Middagen 1Tir-fre 0 Middagen HJEMKJØRT bringer våre frivillige tlf eller alle typer diett mat. mat til helsesvake. Ferdigpakket blir Bestilles senest dagen før sjåfører varm hjem. blir etter Ftlf dagen 10 eller Mtilbyr alle typer diett mosetferdigpakket mat.onsdag- torsdag varm mat hjem til helsesvake. Middagen OTPLEIE F otterapiklinikk. K irsti arie F iskebekk mail.www.mossigesminde.no Bestilles senest før sjåfører varm mat hjem. Middagen blir Pris 70, Ferdigpakket kan så forhåndsbestilles Bestilles dagen før kan så forhåndsbestilles hentes. utkjørt utkjørt mellomblir avtale! tlf.senest eller mellom mail.www.mossigesminde.no 70, Timebestilling: tdagen lf. 9eller 59 2før VPris i p ensjonistpriser. ediett tter a vtale! 09:00 15:00utkjørt Bestilles senest kan så forhåndsbestilles hentes. utkjørt Ferdigpakket kan så forhåndsbestilles hentes. kan tilby alle typer moset mat. fra tlf FOTPLEIE Kirsti Marie Fiskebekk. Onsdag-torsdag mail: tlf eller tilbyrfrisør: alle Atyper diett moset mat. Man fre mellom DIN F RISØR D AME & H ERREFRISØR. ino H olm. FOTPLEIE Kirsti Marie Fiskebekk. Onsdag-torsdag hentes. kan tilby alle dietter moset mat. Pris 70,mail: tlf. Fotterapiklinikk eller Pristilbyr alle typertelefon: diett moset mat. Timebestilling: Kl mail.www.mossigesminde.no Timebestilling i senterets åpningstid t70,lf: 70, Pris Fotterapiklinikk Timebestilling: telefon: mail.www.mossigesminde.no etter Pris 70, Etter a vtale h ar p ensjonistpriser. k veldsåpent o g l ørdagsåpent e tter a vtale. FOTPLEIE Kirsti Fiskebekk. Onsdag-torsdag FOTPLEIE Timebestilling: tlf etter Onsdag-torsdag FOTPLEIE Kirsti Marie Fiskebekk Marie avtale! FOTPLEIE Kirsti Marie Fiskebekk. Onsdag-torsdag Fotterapiklinikk Timebestilling: telefon: Fotterapiklinikk ONS-TORS Timebestilling: tlf. 959 etter Fotterapiklinikk avtale. Kl. Åpningstid: avtale! DIN FRISØR Frisør: Aino Holm. Fotterapiklinikk telefon: etter *Timebestilling: SELVBETJENT BOKUTLÅN* avtale! etter DINDAME FRISØR Frisør: Aino Holm. Åpningstid: & Timebestilling i senterets åpningstid - etter Senteret egne bøker som kan lånes i egen bokhylle. avtale! DIN FRISØR Frisør: Aino Holm. DAME & Timebestilling i20 senterets - HERREFRISØR telefon: åpningstid fra til DIN FRISØR Frisør: Aino Holm. Åpningstid: avtale! DINDAME FRISØR Frisør: Aino452 Holm. Åpningstid: & Timebestilling senterets åpningstid fra HERREFRISØR telefon: 20i 901. fra lørdagsåpent etter avtale. DAME Timebestilling i senterets åpningstid til DIN FRISØR Frisør: Holm. Åpningstid: HERREFRISØR. Tlf. 452Aino åpningstid DAME & & Timebestilling i senterets - lørdagsåpent etter avtale. HERREFRISØR. tlf: fra DAME & Timebestilling i lørdagsåpent senterets åpningstid - etter avtale. HERREFRISØR telefon: fra kveldsåpent lørdagsåpent etter avtale HERREFRISØR telefon: etter fra lørdagsåpent avtale. DATAOPPLÆRING/IPAD6 lørdagsåpent avtale. to PCer til fri disposisjon for våre brukere. Olaf Høie etter begynnerkurs for deg som vil lære MOSSIGE S MINDE SENIORSENTER ER ET AKTIVITE T SHUS. mer om data. Kr. 100,- pr. time. Ring senteret for timeavtale tlf gode servicetilbud, tidsriktige kurs varierte aktivitetsgrupper fra 60+. Har du lyst til å 14 Håndarbeidsgruppe Håndarbeidsgruppe Bridge/Sjakk, /Sjakk, Bridge Lesesirkel Lesesirkel Bassengtrening Bassengtrening HOS OSSOSS SKJER DETDET NOENOE HVER DAG:DAG: HOS SKJER HVER Onsdag Torsdag tirsdag onsdag torsdag Oljemalingsgruppe Oljemalingsgruppe Bøy tøy Treningstime Møteplassen Lett trim Andakt /Sangstund Møteplassen Andakt /Sangstund VÅRENS KURS melding fra 5. januar HØSTENS KURS Trening i oppvarmet basseng. melding fra 19. august TreskjærergruppeDebatthjørnet Debatthjørnet Treskjærergruppe Temadag Håndarbeid Temadag Kortlaging Treningstime Gutta Bingo Guttatreff treff Bingo Turgruppe Billedvev Turgruppe Billedvev Treningstime Gågruppe Spasergruppe antall dag klokke dato Fredag Lett Bøy trim tøy Fredagssamling Nyhetsrunden tilquiz nyheter Quiz lærer pris antall dag klokke dato lærer pris Første gang: Solvor 15 ganger man. 700,- 5. januar Undheim a` 1 time Trening i oppvarmet basseng. Første gang: Kirsten Øvelser som er godt for kropp sjel ganger man. 700,- Lesebrett / i P ad Daughdrill a` 1 time For mer informasjon ta kontakt fra 11.8 september «nytt vindu mot verden» Lesebrett kan de erstatte bøker, magasiner SPANSKKURS aviser? Første g8. ang: Olaf Høie 3 ganger tirs , bruker IPAD, men kan så bruke 12 ganger Første gang:apple 8. september febr. EivindIsabel Olsen september Man. a`1,5 time ,- Fuentes Sony eller lesebrett 1 time Varighet: 12Samsung ganger (t.o.m ) (Begrensede plasser) Øvelser som er godt for kropp sjel. For mer informasjon ta kontakt. SMINKEKURS Ta med bordspeil. kontant til kurslærer DATAOPPLÆRING/IPAD 1 gang fred. 2 timer Overraskelse til deltagerne. 19. september Wenche Edland 200,- to PC er til fri disposisjon for våre brukere. Olaf Høie begynnerkurs for deg som vil lære mer om data. Kr. 100,- pr. time. Ring senteret for timeavtale telefon Lesebrett / i Pad «nytt vindu mot verden» Olaf Høie 3 ganger tirs. telefon Du trenger ikke 450,- Lesebrett kan de erstatte bøker, magasiner For nærmere opplysninger melding ta kontakt a`1,5 time oktober Eivind Olsen aviser? (Begrensede plasser) være pensjonist eller uføretrygdet for å delta våre kurs. Alle er velkomne til å melde seg! Frist en uke før kursstart. Bindende melding. Kurs kan avlyses ved for få meldte. Formingskurs tema jul Anne Gro SENTERETS BUTIKK 4 gang tirs. Materialer kan kjøpes senteret. 2 time november Stangeland Flotte håndarbeidvarer til små store for salg. plass til flere, så bli med om du tid lyst. Håndarbeidsgruppen 200,- Regnes som frivillig arbeid. For nærmere opplysninger melding, ta kontakt telefon Du trenger ikke være pensjonist eller uføretrygdet for å delta våre kurs. Alle er velkomne til å melde seg. For mer informasjon, se egne oppslag melding. senteret. Husk hver! Frist en uke før kursstart. Bindende Kurs ukenytt kan avlyses ved for få meldte. *HUSETS BOKUTLÅN* Selvbetjent. Mye godt lesestoff. 15

9 VÅRENS ARRANGEMENTER SENIORSHOP FEST FOR DE FRIVILLIGE DANS SKALLDYRAFTEN PÅSKEBRUNCH M/ KÅSERI KAREMA - DAME OG HERREKLÆR BYVANDRING DAG / DATO Tirs. - ons jan Kl Torsdag 29. januar Torsdag 26. februar 23. april Torsdag 5. mars Torsdag 26. mars Fredag 10. april Torsdag 30. april PROGRAM OPPHØRSSALG KLÆR Alle varer 100,- uansett førpris. Kl hedrer våre frivillige med fest underholdning. Velkommen til fin levende musikk, dansemuligheter trivelig miljø. Kafeteriasalg. Forhåndssalg av billett 100,-. Billetter til overs selges i døren. Skalldyrbuffet underholdning. Billett 400,- Kun forhåndssalg! Rita Fotland Bøe underholder! Kåseri god mat fra vårt utmerkede kjøkken. Billett 100,- KAREMA salg av dame herrekonfeksjon Påmelding senest 28. april. Oppmøte Øglænd park Januar Fred 02. Tirs 06. Ons 07. Fred 08. Tirs 13. Ons 14. Fred 16. Tirs 20. Ons 21. Fred 23. Tirs 27. Ons 28. Fred 30. Mars Tirs 03. Ons 04. Fred 06. Tirs 10. Ons 11. Fred 13. Tirs 17. Ons 18. Fred 20. Tirs 24. Ons 25. Fred 27. Tirs 31. Mai Tirs 05. Ons 06. Fred 08. MENY MOSSIGES MINDE: Februar Lapskaus. Fromasj. Tirs 03. Salt torsk. Suppe. Stekt rødspette. Blomkålsuppe. Ons 04. Kjøttboller i fløtesaus. Dessert. ltkarbonader. Dessert. Fred 06. Svinekoteletter m/ surkål. Dessert. Ferskt kjøtt suppe. Tirs 10. Stekt sei. Suppe. Fersk torskefilet. Fiskesuppe. Ons 11. Pannekaker. Suppe. Plukkfisk. Suppe. Fred 13. Gryterett. Dessert. Komle m/ tilbehør. Tirs 17. Plukkfisk. Suppe. Ovnsbakt laks. Suppe. Ons 18. Fersk torsk. Suppe. Lasagne m/ salat. Dessert. Fred 20. Komle m/ tilbehør. Kyllingbryst m/ paprikasaus. Dessert. Tirs 24. Røykt torsk. Suppe. Fiskegrateng. Suppe. Ons 25. Svinekoteletter. Dessert. Steik m/ tilbehør. Dessert. Fred 27. Kjøttpudding. Dessert. Kjøttkaker m/ ertestuing. Dessert April Fiskekaker m/ brun saus. Suppe. Ons 01. Butterdeigbakt laks m/ potetmos. Kylling i karri. Dessert. Suppe. Salt kjøtt ertesuppe. Tirs 07. Stekt rødspette. Suppe. Fersk torsk. Suppe. Ons 08. Karbonader m/ båtpoteter. Dessert. Stranoff m/ potetmos. Dessert. Fred 10. Svinesteik m/ surkål. Dessert. ltkarbonader. Dessert. Tirs 14. Salt torsk. Suppe. Dampet laks m/ agurksalat. Suppe. Ons 15. Snitzel m/ tilbehør. Dessert. Salt torsk. Suppe. Fred 17. Kjøttboller i fløtesaus. Dessert. Komle m/ tilbehør. Tirs 21. Plukkfisk. Suppe. Fiskeboller i karrisaus. Suppe. Ons 22. Kålruletter. Dessert. Moussaka m/ salat. Dessert. Fred 24. Komle m/ tilbehør. Lammefrikassé. Dessert. Tirs 28. Stekt sei. Suppe. Fiskegrateng. Suppe. Ons 29. Røykt torsk m/ gulrotstuing. Suppe. Fersk torsk. Suppe. Kjøttkaker. Dessert. Ferskt kjøtt. Suppe. Kjøp nybakt brød hver torsdag. Salg av kaker: suksesskake, sjokoladekake, oreokake, sviskekake, fløtekake marsipankake. (enkel pynting) CHAMPAGNE- LUNSJ MIDTSOMMERFEST Lørdag 30. mai Torsdag 18. juni Bobler i glasset kulinariske fristelser. Billett 250,-. Kun forhåndssalg! Mat fra grillen en valgfri drikke. Fin musikk, underholdning dans. Billett 200,-. Kun forhåndssalg! Høyland helselag Solaveien 58, 4316 Sandnes Høyland Helselag er tilsluttet Nasjonalforeningen for Folkehelsen (NFF). NFF er en landsomfattende forening som arbeider med forebyggende helsearbeid. Foreningens leder: Anne Marie Rønneberg tlf / Sekretær: Anne Lise Solberg tlf / SOMMERTUR Høyland Helselag Mossiges Minde arrangerer tur til Kragerø. Påmelding fra mai. Opplegg følger. Våre arrangementer er åpne, alle er velkommen. MØTER: 26. januar 23. februar Årsmøte april. Alle møter er Mossiges Minde markerer 100 års jubileet 19. mars med åpent hus

10 Mossiges Mindes Reiseklubb Her er våre planlagte turer til inn - utland i dagers tur til Berlin Dresden flyr direkte til Berlin. Her står bussen som tar oss til Dresden hvor vi skal bo 3 netter *****hotell i sentrum av byen. I Dresden får vi omvisning i byen omegn før vi drar til Berlin hvor vi igjen tar inn et fint ***** sentralt hotell i 4 netter. I Berlin får vi guide, hvor vi får se Riksdagen, Zoo Tiergarten, Den Norske Ambassaden, Kufurstendam m.m. får så se rester av muren oppleve et stort show. Pris ,-. Enkelrom 1.890,-. I prisen er inkludert frokost, noen lunsjer. Påmelding innen til: Olaf Høie, telefon: Dagstur til Sørlandet hvor vi lærer om Barnevandrerne - den gjemte historien. reiser E-39 til Lyngdal - geland - Audnedalen til Konsmo hvor vi møter vår guide som forteller om barn som for å overleve måtte vandre til storgårdene lenger øst for å arbeide som gjetere. På Barnevandrersenteret blir det vist film m.m. Pris I prisen er inkludert, for- etterskaffe. Påmelding snarest til: Racin Sandvik, telefon: dagers tur til Irland flyr via London til Dublin hvor vi møter vår buss guide som tar oss vestover i landet til en by ved navn Killarney hvor vi skal bo 3 netter. Derfra blir det en rekke utflukter til den fine vestkysten. setter så kursen mot Dublin hvor vi tar inn vårt hotell for 4 netter. Her blir det omvisning i byen i de nærliggende distrikter. En kveld skal vi oppleve irsk aften med dansere, musikk underholdning. Pris ,-. Enkelrom 1.400,- Prisen omfatter helpensjon. Påmelding snarest til: Olaf Høie, telefon: dagers tur til fantastiske Vestlandet med buss. kjører til Bergen-Telavåg Radøy hvor vi ligger en natt. Neste dag kjører vi derfra til Fosnavåg. Her blir vi i to netter får utflukter til bl.a. Runde/Gursøy Ullsteinvik. dere går turen via Trollstigen- Geiranger til Loen hvor vi blir 3 netter. Derfra får vi flere utflukter bl.a. til Vestkapp-Selje-Nordfjordeid, Briksdalsbreen m.m. Siste dag sier vi farvel til Loen reiser vestlandske hovedvei langs Jølstervannet-Sunnfjord Førde. krysser Snefjorden ved Lavik avslutnings i Bergen før turen går hjem til Sandnes. Pris I prisen er inkludert alle frokoster, er noen lunsjmåltider. Påmelding snarest til: Kåra Målvik, telefon: Dagstur til Svartevannsdammen helt nord i Sirdal reiser med buss gjennom Hunnedalen til nordre del av Sirdal. Her får vi forskaffe etter drar vi veien innover mot Holmevatn Grauthellervatn møter den 132 m. høge demningen som danner Svartevannsdammen. kjører helt opp demningen skuer innover mot Njardarheim. Her får vi servert ved selvfisket ørret, rømme syltetøy kaffe. På Kvæven møter vi vår guide som forteller viser film om Njardarheim heiebeitene for sauer. Hjemturen går via Tonstad med en kaffestopp bakeriet før vi reiser Gyadalen hjem mot Sandnes. Pris 795,- Påmelding til: Racin Sandvik tlf: dagers fint cruise i Adriaterhavet fra Venezia til Tyrkia retur via greske øyer flyr til Venezia hvor vi en natt før vi går om bord cruisebåten dagen etter. 7 overnattinger om bord med alle måltider inkludert med et variert tilbud av aktiviteter fasiliteter. Turen går via bl.a. Dubrovnik til Kusadasi i Tyrkia. Her kan en være med utflukter til historiske Efesos eller se seg om i Kusadasi før en neste dag ankommer de greske øyene byene Santorino eller Katakolon hvor en kan ta utflukt til Zeus tempel den gamle stadion. Siste dag ankommer en Venezia møter vår lokalguide som tar oss rundt i byen bl.a. i kanalbåt. Hjemreise via Frankfurt til Sola. Priser: Innvendig lugar ,-. Utvendig lugar ,-. Balkong ,-. Påmelding snarest til: Lars Heggland telefon: Detaljprram for turene finnes Mossiges Minde. Den kan bli små endringer i opplegg priser. Alle kan delta, men medlemmer fortrinnsrett. Du er velkommen til å være med våre turer de sosiale tilstellinger det koselige Mossige. Velkommen som medlem. Kontingent 200,- pr. år. + Da var 2014 historie vi tar fatt et nytt år vært et år med mye aktivitet kulturelle tilbud. vil at så 2015 skal bli et år hvor sosiale aktiviteter, kultur opplevelser blir en viktig del av tilbudet til våre brukere. Hver fra er det allsang, vafler kaffe Treffen Pårørende beboere er hjertelig velkommen! Gunnar Andersen Torsdag 5. mars kommer Gunnar Andersen til Rovik. Gunnar er en ekte entertainer ekspert å lede sitt publikum. Det blir både lun humor vakre ballader allsang. Billetter a 100,- selges fra 2. februar. (Kaffe kaker inkludert) Alle er hjertelig velkommen Torsdag 6. november 2014 fikk vi besøk av selveste Bjøro Håland. Over hundre tilhørere satt i salen fikk oppleve en fantastisk konsert med en varm tilstedeværende artist. Hatten var plass gamle perler trillet ut. For noen var nok høydepunktet gamle Jim Reeves slagere, det syntes i allefall Kari Rasmussen (bildet) En mørk novemberkveld ble til en strålende aften både for beboere, rørende, ansatte frivillige Har du lyst til å være frivillig Rovik bo- aktivitetssenter? Ta kontakt med kulturleder Sissel Rostøl tlf eller

11 Sandnes menighet inviterer så til: Sandnes menighet ønsker alle velkommen til Regelmessige besøk eldreinstitusjonene: gudstjenester. Hovedinngangen Andakt v/ prest er eller tilpasset diakon. for rullestolbrukere. Se egne prram for disse. Sandes menighet inviterer så til: Skyss til gudstjenester i Sandnes kirke hver søndag. Bestilles Regelmessige ved å besøk ringe kirken eldreinstitusjonene: søndag morgen Andakt v/ prest eller diakon. Tlf Telefonvakt Se egne prram ved den for disse. aktuelle sjåføren. Skyss til gudstjenester i Sandnes kirke hver søndag. Besøk med nattverd hjemme, eller samtale i enerom Bestilles ved å ringe kirken søndag morgen Tlf Det Telefonvakt kan gjelde ved spørsmål den aktuelle om sjåføren. tro - eller andre sider ved livet som er godt å dele med en som kan lytte - tie. Besøk med nattverd hjemme, eller samtale i enerom. Ta kontakt med prest eller diakon om du ønsker personlig kontakt. Det kan gjelde spørsmål om tro eller andre sider ved livet som er godt å dele med Sokneprest en som kan Ottar lytte Almås tie. Ta kontakt med prest eller diakon 415 om du 69 ønsker 707 personlig kontakt. Prost Sokneprest Ludvig Ottar Bjerkreim Almås Diakon Prost Ludvig Gunnlaug Bjerkreim Hidle Sigmundsen Diakon Gunnlaug Hidle Sigmundsen THORSEN LITT OG LITT TIL tlf Alternativ tlf. etter 15.00: Sandnes menighet ønsker alle velkommen til gudstjenester. Hovedinngangen er tilpasset for rullestolbrukere. BYHAGEN BO OG AKTIVITETSSENTER TRENGER DU HJELP TIL STELL AV GRAVSTED? Målet med dette tilbudet er å få til fleksible individuelle løsninger for dere som Telefon: ikke helse eller 21 anledning 00. til å stelle selv. For noen er det viktig med spesielle blomsterslag. For andre er det viktigst at graven er velstelt. I tillegg ønsker mange at spesielle datoer blir markert med blomster /eller lys. Frisør: Hvis ønskelig sender vi foto etter hvert stell. Vår frisør Grete, åpent, tirsdag torsdag fra LANGTIDSSTELL: Telefon: 1) Standard 51 stellavtale til / ,- 47 per 466. år: Sommerferie Vårplanting uke Sommerplanting nterdekking m/ edelgran 2) Utvidet stellavtale til 2.500,- per år: (Kan betales etter hvert stell.) Påskeblomster Vårplanting Sommerplanting Høstplanter (lyng?) Fotterapeut: nterdekking Julekrans/dekorasjon Vår Begge fotterapeut langtids stellavtaler vian, inneholder åpent i tillegg generelt vedlikehold hver i form onsdag av jord- fra fornyelse, planting, gjødsling, vanning luking. Telefon: ENKELT-OPPDRAG: 1) Pr. stell med luking/rydding: 125,- 2) Pr. stell + blomster: 225,- Med syv års erfaring kan Hjemmeomsorg as tilby private hjemme- omsorgs-tjenester som er tilpasset deg dine behov. Arbeidet utføres av litelige omsorgspersoner som er fleksible tilgjengelige. yter service av høy kvalitet tilstreber å innfri det som forventes. Ønsker du eller dine nærmeste hjelp med: Tilsyn avlastning for rørende Hovedrengjøring Konkurransedyktige priser Sosialt samvær Personlig assistent Personlig stell pleie Hjelp i hjemmet Følge til lege, tannlege eller sykehus Handling Tilberedelse av måltider Bedriftsvn. 20, Sandnes Tlf: , Mob. Jorunn: , Hilde: E-post: org. nr AS 20 21

12 GAND MENIGHET STIKK INNOM Gand menighet innbyr eldre yngre pensjonister til treffet: "Stikk innom", hver torsdag Her er det variert prram, litt trim, "goe skjeva" kjekke folk. KIRKESKYSS Det kan bestilles skyss til gudstjenester i Gand kirke hver søndag. Ring tlf mellom hver søndag. SAMTALER Dersom du ønsker noen å snakke med, enten det gjelder spørsmål om tro eller andre sider ved livet, ta gjerne kontakt med diakon eller prest. Diakon Kjersti Schanche Olsen tlf / Sokneprest Ola Hunsager tlf / Kapellanvikar Ragnhild Fasseland tlf / Alle unge eldre pensjonister er velkommen til: God drøs - trim - skjeva kaffi - variert prram - ord for dagen. Hver vår reiser Stikk innom tur. Kontaktperson: Diakon Kjersti Schanche Olsen - tlf NAV Hjelpemiddelsentral Raland Ressurs- kompetansesenter innen hjelpemidler hjelpemiddelformidling. Telefon: Besøksadresse: Svanholmen 7, 4313 Sandnes. Postboks 260 Forus, 4066 Stavanger. E-post: HANA HELSELAG Skippergata 5 B Helselaget er tilsluttet Nasjonalforeningen for Folkehelsa (NFF). Det er fast medlemsmøte første torsdag i hver måned. stor basar hvert år, hvor inntekten går til humanitære formål. I sommerhalvåret arrangeres dagstur for eldre. Ønsker noen å bli medlem i Helselaget, er de hjertelig velkomne! For opplysninger ring Turid Aase, telefon eller Audhill Gabrielsen, telefon APOTEKENE I SANDNES APOTEK 1 HEGREN, SOLAVEIEN Vågsgaten 16 (Bystasjonen) 3 tlf Fredag Lørdag VITUSAPOTEK SYMRA VÅGEN, VÅGSGT. 33 tlf Lørdag APOTEK 1 VÅGEN SANDNES, ELVEGT. 11 tlf Lørdag APOTEK 1 KVADRAT tlf Lørdag APOTEK 1 MAXI tlf Lørdag BOOTS APOTEK SAMARIT HOLBERGSGATEN 15 tlf Lørdag VITUS APOTEK HOMMERSÅK tlf Lørdag DITT APOTEK GANDDAL tlf : Lørdag: DITT APOTEK BOGAFJELL tlf : Lørdag: VAKTAPOTEK: tusapotek Løven, Olav V sgt. 11, Stavanger tlf : Lørdager: Søndag / helligdager:

13 Skeianetunet Eldresenter Jærveien Sandnes Tlf: Mail: tilbyr: Transport/følge til lege, tannlege, sykehus, fysioterapi, eldresenter, fotpleie o.l Avlastning for rørende Besøkstjeneste Tilsyn Hjelp til å handle Trivselkjøring Dette er et tilbud til alle i Sandnes kommune Skeianetunet Eldresenter ligger idyllisk til i Jærveien 36, med fine parkområde rundt huset. Huset er fra første halvdel av 1700 tallet, som viser igjen i sjarm sjel. Senteret er kommunal drift eie. Det er åpent for alle pensjonister i Sandnes. Senteret utleie kveld helger. Senteret er åpent enkel servering: Fast følge skjeva med egg sild, vafler/ pannekaker/ lapper/ kake. Kaffe te. minner om de faste aktivitetene: Hver dag 11.00: Dagens spørrerunde/ Quiz. Hver 12.00: Turgruppe. Avreise fra Skeianetunet eldresenter Kjører i egen bil, eller avtaler å få sitte med andre. Turen varer ca. 60 min. Turleder er Ingebret Ravnaas. Kom bli med! Hver tirsdag : Gladtrim Hver tirsdag: Damenes dag. Men damene er selvfølgelig hjertelig velkommen alle dager. Tjenestene koster 30,- pr. time, samt bilutgifter(km. sats, parkering, bomp.) Minstepris er 100,- pr. oppdrag. En av våre målsettinger er at flest mulig skal få bo i sitt hjem lengst mulig. Kontakt: Leder for Sykevakten: Randi Berge Tlf: , man-tors Epost: DEN NORSKE KIRKE I SANDNES TIRSDAG 3. FEBRUAR KL Sang & musikk ved Gunnar Barstad sanggruppen fra Tronessenteret. FREDAG 6. MARS KL Rekefest Skeianetunet. Se oppslag melding sentret fra 1. februar. TIRSDAG 24. MARS KL Sang & musikk ved Gunnar Barstad sanggruppen Tronessenteret. TIRSDAG 12. MAI KL Allmøte valg av brukerrådet. HVER MANDAG FRA t.o.m : Pentanque turnering mellom Gandsfjord, Mossige Skeianetunet oppstart 18. mai kl Sted: Skeianetunet. GANDDAL BYDELSHUS inviterer til HLF SANDNES OG SOLA Eldres kafe siste onsdag i hver måned fra Her er det sosialt lag med venner Ditt lokale kjente, hørselslag. mat Din drikke, hørsel utlodning, vår sak. høytlesning musikk m/ allsang. Ja, dette er noe av det vi HØRSEL-KNUTEPUNKT 2014 kan tilby. Disse Hjertelig blir å velkommen treffe den tredje fra tirsdagen hele Sandnes! i måneden Sandnes Frivillhetssentral, Eidsvollsgt mellom Følgende datoer: januar februar mars april mai. Møtedatoer: Ta gjerne kontakt 20. januar med 17. Ine februar E. Hegre telefon I gang pr. måned kommer hørselshjelpen / / likemenn til Gandsfjord Seniorsenter. Her kan du kjøpe batterier, få renset eller skifte slange, filter etc. høreapparatet. Tidspunkt: Kl følgende dager: 9. jan. 10. febr. 13. mars 14. april 19. mai

14 Trones bolig- eldresenter Trones boligjadarveien 2 eldresenter Jadarveien SANDNES 4307 SANDNES Trones bolig- eldresenter TRONESSENTERETS MISJONSFORENING arbeider for Misjonsalliansen ansvar for 5 fadderbarn. Nye gamle deltakere er velkommen følgende tirsdager: 27. januar 24. februar 31. mars 28. april. Jadarveien Tlf.: / Fax: , 4307 Sandnes. Tlf.: / Fax: Tlf.: / Fax: TORSDAG ER TRONESDAG: Hver torsdag vi åpne arrangementer for alle pensjonister som ønsker å besøke oss. Trones bolig- eldresenter er et kommunalt eldresenter. Det drives av omsorg Sentrum. Trones består bolig- av eldresenter, eldresenter erdagsenter, et kommunalt Det drives av11 omsorg Sentrum. Senteret samt eldresenter. 40 serviceleiligheter leiligheter i bofellesskap. Senteret består av eldresenter, samt 40 serviceleiligheter 11 i bofellesskap. Hjemmesykepleien Sone D dagsenter, sin base her senteret. presenterer herleiligheter noen av våre aktiviteter Hjemmesykepleien Sone D sin base her ønsker alle Sandnes pensjonister velkommen tilsenteret. å besøke oss. presenterer her noen av våre aktiviteter ønsker alle Sandnes pensjonister velkommen til å besøke oss. «PENSJONISTEN» KAFÈ Middag m/dessert eller suppe 80,KAFÈ «PENSJONISTEN» Embalasje 6,Middag m/dessert eller suppe 76,Alle dager: Gratis kaffe etter en Embalasje 6,Lapper, vafler, formkake 7,Alle dager: Gratis kaffe etter en Brødskive, smurt 12,Lapper, vafler, formkake 7,Kaffe / Te 5,Brødskive, smurt 11,Lørdager: Grøt m/ saft eller suppe 31,Kaffe/ Te 4,Embalasje 4,Lørdager: Grøt m/saft eller suppe 30,Embalasje 4,Kafeen selger så is, sjokolade, drops yhurt. Middag drops 13.30alle dager. Kafeen selges selger mellom så is, sjokolade, yhurt. TaMiddag turen innom senteret eller ring tlf for bestilling. selges mellom alle dager. Torsdag 08. jan. Kl Torsdag 15. jan. Kl Torsdag 22. jan. Kl Torsdag 29. jan. Kl Torsdag 05. febr. Kl Torsdag 12. febr. Kl Torsdag 19. febr. Kl Torsdag 26. febr. Kl Torsdag 05. mars Kl Torsdag 12. mars Kl Torsdag 19. mars Kl Torsdag 02. april Skjærtorsdag Torsdag 09. apr. Kl Torsdag 16. apr. Kl Torsdag 23. apr. Kl Torsdag 30. apr. Kl Torsdag 07. mai Kl Bingo Bingo Bingo Bingo. Kl Vårfest Andakt (Med forbehold om endringer i prrammet.) Ta turen innom senteret eller ring tlf for bestilling. FRISØR: Onsdag fra Timebestilling mobil: fra Frisører fra Ingunn`s frisørsalong A/S Tlf FRISØR: Timebestilling fra FOTTERAPEUT: fra FOTTERAPEUT:Bjørg BjørgReidun ReidunR. R.Tjessem Tjessem åpent åpent hver hver fra Timebestilling tlf Timebestilling tlf Hver torsdag: Kan vi tilby skyss til helsesvake eldre, med Tronesbussen. Ring tlf senest tirsdagen før. Pris 40,- tur/retur. TRIM: TRIM:Hver Hver ererdet detstoltrim stoltrim ii salongen. salongen. Alle Allekan kanvære væremed, med,uansett uansettalder alder funksjonsnivå. funksjonsnivå. KARATREFF: ONSDAGSTRIM: ONSDAGSTRIM:Hver Hveronsdag onsdag Mosjonsgruppe Kirsten Ånestad. Ånestad. Mosjonsgruppefor fordamer damermed medøvelser øvelsersom somer er litt litt mer mer krevende. krevende. Ledes av Kirsten Alle karer er velkommen til treff følgende tirsdager: TIRSDAG 6. JANUAR KL Tronessenteret. Daglig leder for det nye Sandnes Helsesenter, Morten Auglend, forteller om organiseringen av driften, kompetansen som de ansatte. Kaffe kake. Gevinst sbillett trekkes inngangsbilletten. INNGANG KR. 50,- ARBEIDSSTUEN ARBEIDSSTUEN Fredag Fredag Gratis Gratis kaffe kjeks. kjeks. Dukan kankomme kommebare barefor forååvære væresammen sammenmed medoss. oss. Du SNEKKERBODOG OGHOBBYVERKSTED: HOBBYVERKSTED: SNEKKERBOD Bli Blimed medåålage lageting ting til til deg deg selv selv eller basaren. Det Det er er maskiner maskinertil tilåådreie, dreie, sage,bore, bore,pusse pusse høvle høvleosv. osv.utstyr Utstyrtil tilåålage lage ting ting av av leire leire osv. ovn til sage, til åå brenne brenne keramikk keramikki.i. Dukan kanmale malesilke silkeeller ellermale malebilder bilderm.m. m.m.gratis Gratis kaffe kaffe noe attåt. Du Vekstedenekan kanbenyttes benyttesandre andredager dagerså. så. Vekstedene TIRSDAG 3. FEBRUAR KL Tronessenteret. Ingeniør Kristin Skjærpe c/o Statoil, fikk i oppdrag å være med blant 60 Statoilansatte til Kuala Lumpur i Malaysia for å assistere i prosjektet «Gina Krh», plattform som bygges i Sør-Korea. Etter et år der vil hun kåsere om Kuala Lumpur, som en aktiv by med et internasjonalt arbeids- næringsliv. Kaffe kake. Gevinst sbillett trekkes inngangsbilletten. INNGANG KR. 50,- DATAROMMET:Internettkurs Internett kursfor nr.pensjonister. 1 nr. 2 for pensjonister. l bli satt i gang ved nok meldte. DATAROMMET: Dublibør egen ved datamaskin, en bærbar pc litt kjennskap til maskinen, kun Windows 7, ikke l satthai gang nok meldte. nettbrett! Pris datamaskin, 450,- inen rundstykker kaffe. Du bør ha egen bærbar pc litt kjennskap til maskinen, kun Windows 7, ikke Kursets varighet er fra Ta kontakt med ekspedisjonen for melding. nettbrett! Pris 450,- inklusive rundstykker kaffe. Kursets varighet er fra Ta kontakt med ekspedisjonen for melding. 26 Andakt Film.«Skulle det dukke opp flere lik, er det bare å ringe» Bingo Syng med oss m/ Gunnar Barstad sanggruppen Andakt «Naturopplevelser fra fjord til fjell» Bildekåseri v/ Njål Vadla Bingo Syng med oss m/ Gunnar Barstad sanggruppen Andakt Bingo Bingo - Kl m/ Gunnar Barstad sanggruppen 19 27

15 TIRSDAG 3. MARS KL Tronessenteret Pensjonert ambassadør, bl.a i Sovjet, Russland Ukraina; Øyvind Nordsletten, forteller om gjennomsnitt-russeren, om forskjell i ledelse mentalitet. Nordsletten fått den nest høyeste utmerkelsen som Russland hedrer utlendinger med. Kaffe kake. Gevinst sbillett trekkes inngangsbilletten. INNGANG KR. 50,- TIRSDAG 7. APRIL Avreise med buss fra Tronessenteret Tur til Stavanger Forum, der direktør Cornelius Middelthon orienterer tar oss med omvisning det nest største olje- gass-forum anlegget i verden. Kr.150,- betales v/ melding innen 30. mars. TIRSDAG 5. MAI Oppmøte kaien i Sandnes, v/ kulturhuset Karane med ledsagere dametreffet er velkommen om bord OSCAR II. Enkel bevertning. Kr. 250,- betales v/ melding innen 27. april. DAMETREFF: Alle damer er velkommen følgende tirsdager: TIRSDAG 20. JANUAR KL Tronessenteret. «Sandnes før i tida». Bildekåseri v/ Karleif Lende. Kaffe kake. Gevinst sbillett trekkes inngangsbilletten. INNGANG KR. 50,- TIRSDAG 17. FEBRUAR KL Tronessenteret. «Livet fra grasrota» dikt v/ Kjellaug M. Bakke Kaffe kake. Gevinst sbillett trekkes inngangsbilletten. INNGANG KR. 50,- TIRSDAG 17. MARS KL Tronessenteret. «En god pensjonisttilværelse» v/ Per Inge Fjelde. Gevinst sbillett trekkes inngangsbilletten. Kaffe kake. INNGANG KR. 50,- TIRSDAG 21. APRIL Kl Tronessenteret. Gullsmed Ivar Thorsen, forteller om forskjellen perler, stell av gull smykkesteiner. Har du smykker du lurer om er ekte eller hvilke steiner du, ta med, så kan muligens Ivar gi deg svar. Gevinst sbillett trekkes inngangsbilletten. Kaffe kake. INNGANG KR. 50,- BADING I BASSENGET PÅ VARATUN HVER ONSDAG KL Kontakt vår aktivitør telefon for nærmere opplysninger. SENIORDANS: inviterer til seniordans hver tirsdag fra Seniordans er en danseform som passer godt for pensjonister, enten en er alene eller par. SANGGRUPPEN PÅ TRONESSENTERET: Sanggruppen øvelse hver tirsdag Tronessenteret. Gunnar Barstad er musikalsk leder. Ta kontakt med aktivitør for nærmere opplysninger. Gruppen ønsker nye sangglade pensjonister velkommen, både menn kvinner. LITTERATURGRUPPE: Annen hver fra Gruppen tar opp nye medlemmer når det blir ledig plass, ta kontakt med aktivitør for nærmere opplysninger VÅRFEST TORSDAG 30. APRIL Kl Sang musikk v/ Børge Ravndal. Kaffe kaker. Kr. 50,- betales v/ melding i ekspedisjonen innen 20. april. FRIVILLIG HJELPER DU OGSÅ? Er du glad i trim /er med i turn/trimgruppe kan bidra til at eldre får bevege seg en gang i uken til enkle øvelser? Har du lyst til å være arbeidsstuen, koke kaffe, lese, mimre litt om før i tia? Er du glad i håndarbeid lyst til å lage noe til basar eller for salg. Kan du ta med noen ut tur? Det er godt å nyte naturen sammen med noen. Kan du spise sammen med en som sitter mye alene? Spiller du et instrument? Kan du bidra med sang musikk stuen eller i avdelingene? Er du glad i bading i varmtvannsbasseng, vil ta livreddningskurs? DU KAN FÅ: Gjøre noe betydningfullt for andre Nye venner/bekjentskaper Lære nye ting Dele dine kunnskaper ferdigheter med andre Bli med sosiale sammenkomster trenger deg! Ta kontakt med vian, tlf: TIRSDAG 05. MAI Oppmøte kaien i Sandes, v/ kulturhuset Karane med ledsagere dametreffet er velkommen om bord OSCAR II. Enkel bevertning. Kr. 250,- betales v/ melding innen 27. april. «MENNESKER TRENGER MENNESKER» 28 29

16 Trones bolig- eldresenter Meny fra 01.jan. 9. mai 2015 JANUAR: 01. Egen meny Fre. 02. Fruktsuppe. Stekt kyllingbryst 03. Grøt Søn. 04. Dampet kveite. Fromasj Man. 05. Fiskekaker. Saftsuppe Tirs. 06. Skinkestuing. Sksbærgrøt 07. Seibiff m/ løk. Sjokoladepudding 08. Komler, salt kjøtt, pølser kålrot Fre. 09. Lapskaus. Yhurt 10. Grøt Søn. 11. Nakkekoteletter. Rød grøt Man. 12. Kjøttboller i fløtesaus. Bærsuppe Tirs. 13. Plukkfisk. Tropisk frukt 14. Hønsefrikassé. Gelé 15. Suppe. Dampet torsk m/ bacon Fre. 16. ltkarbonader. Semulegrøt 17. Grøt Søn. 18. Kyllingbryst. Sviskegrøt Man. 19. Pølsegryte. Fruktsuppe Tirs. 20. Lettsaltet torsk. Dessert 21. Bollefrikassé. Yhurt 22. Ovnsbakt laks m/rømme. Mandelp. Fre. 23. Kjøttkaker. Jordbær/rabarbrasuppe 24. Grøt Søn. 25. Svinenakke. Aprikoskompott Man. 26. Fiskegrateng. Havresuppe Tirs. 27. Lapskaus. Rød grøt 28. Tomatsuppe. Fiskeboller 29. Komler, salt kjøtt, pølser kålrot Fre. 30. Kokt laks. Aprikos/ eplegrøt 31. Grøt FEBRUAR: Søn. 01. Sosekjøtt. Karamellpudding Man. 02. Pølser potetmos. Gele Tirs. 03. Suppe. Fiskepudding 04. Kjøttkaker. Mandelpudding 05. Røkt torsk. Eplekompott Fre. 06. Fruktsuppe. Stekt kyllingbryst 07. Grøt Søn. 08. Dampet kveite. Fromasj Man. 09. Fiskekaker. Saftsuppe Tirs. 10. Skinkestuing. Sksbærgrøt 11. Seibiff m/løk. Sjokoladepudding 12. Komler, salt kjøtt, pølser kålrot Fre. 13. Lapskaus. Yhurt 14. Grøt Søn. 15. Nakkekotteletter. Rød grøt Man. 16. Kjøttboller i fløtesaus. Bærsuppe Tirs. 17. Plukkfisk. Tropisk frukt Fre. Søn. Man. Tirs. Fre. MARS: Søn. Man. Tirs. Fre. Søn. Man. Tirs. Fre. Søn. Man. Tirs. Fre. Søn. Man. Tirs. Fre. Søn. Man. Tirs. APRIL: Fre. Søn. Man. Tirs. Fre. Søn. Man. 18. Hønsefrikassé. Gelé 19. Suppe. Dampet torsk m/bacon 20. ltkarbonader. Semulegrøt 21. Grøt 22. Kyllingbryst. Sviskegrøt 23. Pølsegryte. Fruktsuppe 24. Lettsaltet torsk. Dessert 25. Bollefrikassé. Yhurt 26. Ovnsbakt laks m/rømme. Mandelp. 27. Kjøttkaker. Jordbær/rabarbrasuppe 28. Grøt 01. Svinenakke. Aprikoskompott 02. Fiskegrateng. Havresuppe 03. Lapskaus. Rød grøt 04. Tomatsuppe. Fiskeboller 05. Komler, salt kjøtt, pølser kålrot 06. Kokt laks. Aprikos/eplegrøt 07. Grøt 08. Sosekjøtt. Karamellpudding 09. Pølser potetmos. Gele 10. Suppe. Fiskepudding 11. Kjøttkaker. Mandelpudding 12. Røkt torsk. Eplekompott 13. Fruktsuppe. Stekt kyllingbryst 14. Grøt 15. Dampet kveite. Fromasj 16. Fiskekaker. Saftsuppe 17. Skinkestuing. Sksbærgrøt 18. Seibiff m/løk. Sjokoladepudding 19. Komler, salt kjøtt, pølser kålrot 20. Lapskaus. Yhurt 21. Grøt 22. Nakkekotteletter. Rød grøt 23. Kjøttboller i fløtesaus. Bærsuppe 24. Plukkfisk. Tropisk frukt 25. Hønsefrikassé. Gelé 26. Suppe. Dampet torsk m/bacon 27. ltkarbonader. Semulegrøt 28. Grøt 29. Kyllingbryst. Sviskegrøt 30. Pølsegryte. Fruktsuppe 31. Lettsaltet torsk. Dessert 01. Bollefrikassé. Yhurt 02. Påskemeny 03. Påskemeny 04. Grøt 05. Påskemeny 06. Påskemeny 07. Lapskaus. Rød grøt 08. Tomatsuppe. Fiskeboller 09. Komler, salt kjøtt, pølser kålrot 10. Kokt laks. Aprikos/eplegrøt 11. Grøt 12. Sosekjøtt. Karamellpudding 13. Pølser potetmos. Gele Tirs. Fre. Søn. Man. Tirs. Fre. Søn. Man. Tirs. 14. Suppe. Fiskepudding 15. Kjøttkaker. Mandelpudding 16. Røkt torsk. Eplekompott 17. Fruktsuppe. Stekt kyllingbryst 18. Grøt 19. Dampet kveite. Fromasj 20. Fiskekaker. Saftsuppe 21. Skinkestuing. Sksbærgrøt 22. Seibiff m/løk. Sjokoladepudding 23. Komler, salt kjøtt, pølser kålrot 24. Lapskaus. Yhurt 25. Grøt 26. Nakkekotteletter. Rød grøt 27. Kjøttboller i fløtesaus. Bærsuppe 28. Plukkfisk m/bacon. Tropisk frukt 29. Hønsefrikassé. Gelé 30. Suppe. Dampet torsk m/bacon ANNONSE MAI: Fre. Søn. Man. Tirs. Fred. 01. Egen meny 02. Grøt 03. Kyllingbryst. Sviskegrøt 04. Pølsegryte. Fruktsuppe 05. Lettsaltet torsk. Dessert 06. Bollefrikassè. Yhurt 07. Ovnsbakt laks m/rømme. Mandelp. 08. Kjøttkaker. Jordbær/rabarbrasuppe 09. Grøt VELKOMMEN INNOM! Forbehold om endringer. Suppe enkelte lørdager. VI TILBYR Vanngymnastikk for mosjonister (34 gr.) Vanngymnastikk for gravide (34 gr.) Pilates (nybeg. / videreg.) Medisinsk Ya Kundalini Ya Sirkeltrening Gruppetilbud i Sandnes, Stavanger Klepp. Instruktør er fysioterapeut. Mer info/ melding Mob: /

17 Hva er viktig for deg? Hva ønsker du å kunne gjøre? Hva var du interessert i tidligere? Hverdagsrehabilitering i Sandnes kommune Aktiv i egen hverdag Dette er spørsmål som stilles personer som får besøk av hverdagsrehabiliteringsteamet i Sandnes kommune. Tiltakene rettes mot personlig mål: Det som er viktig for deg! Hverdagsrehabiliteringstjenesten er nå tilgjengelig for nye søkere eksisterende brukere av hjemmetjenesten. Mer informasjon: Telefon: E-post: Seniorsaken Raland / Sandnes. Seniorsaken er en landsomfattende, upolitisk organisasjon som arbeider for seniorenes livsvilkår. Målsettingen er å synliggjøre seniorer som en ressurs, arbeide for god eldreomsorg, kamp mot aldersdiskriminering for seniorenes pensjons- økonomiske rettigheter. Seniorsaken jobber for at seniorene skal få sykehjemsplass når en trenger det. En drifter SOS telefonen besvarer henvendelser fra medlemmer vedr. jus, skatt, trygd pensjon. Seniorsaken utgir magasinet «SENIOR» nyhetsbrevet elektronisk. Lokalavdeling Raland ble etablert i medlemmer fra hele fylket. Leder for Raland er Elsa Kristiansen for Sandnes, Olaf Høie. Seniorsaken Raland fra starten av hatt alle sine aktiviteter åpne møter Mossiges Minde Seniorsenter Sandnes. Her bidrar vi ukentlig til treningsaktivitet for pensjonister i samarbeid med Norges Idrettshøgskole videre støtter vi senteret økonomisk. Seniorsaken hele tiden vært opptatt av mangelen sykehjem i Sandnes. Det tas jevnlig kontakt med administrasjonen politikerne i den hensikt å være vaktbikkje prøve å virke. vært sterkt engasjert i Sandnes Sykehus som etter lang tids kamp ble åpnet 1. desember 2014, som Sandnes Helsehus. dere mangelen sykehjemsplasser kutt i omsorgsstillinger. I øyeblikket er vi opptatt av hvordan det går med byggingen av nytt Riskatun som er lovet ferdig i 2015 nytt Boas Lura lovet ferdig i Engasjer deg! Bli medlem 50+. Det koster 390,- pr. år. Kontakt: Olaf Høie, telefon eller Per Kjølset, telefon SANDNES DEMENSFORENING PÅRØRENDESKOLE I SANDNES Et kurstilbud til deg som er rørende til personer med demenssykdom som gjerne vil vite mer. tar opp forskjellig tema etterfulgt av samtaler. starter tirsdag 24. februar, fortsetter 3. mars 10. mars 17. mars 24. mars. STED: Mossiges Minde, Solaveien 58, Sandnes. Nærmere informasjon prram kommer senere. Påmelding til: Anne Marie Rønneberg telefon: / Wenche Øxnevad telefon: / Siv Odberg telefon: Årsmøtet er planlagt til 16. februar Skeianetunet Eldresenter Medlemmene vil få invitasjon i god tid DEMENSLINJE er et tilbud for alle med spørsmål om demens. Pensjonistforbundet - Sandnes Lokallag Inviterer til Åpne Medlemsmøter våren Pensjonistforbundet Sandnes Lokallag vært i virksomhet i ca. ett år. Som lag vi gleden av å være i sterk utvikling, med et gradvis økende medlemstall. som styre benyttet perioden til å lære mer om hvilke utfordringer vi som pensjonister vil møte i det daglige, både landsbasis lokalt nivå. Hva vi lært, vil prøve å leve opp til er at vi som pensjonistlag i fremtiden må være aktive synlige overfor våre bevilgende myndigheter. Som pensjonister lever vi godt i landet vårt men som pensjonistlag i fremtiden, vil vi ha et felles ansvar for å stille krav om våre opparbeidede rettigheter, de lovnader som er gitt oss av våre politikere. Derfor trenger vi deg som medlem i Sandnes Lokallag! Jo, flere vi er som medlemmer jo tydeligere vil vi bli lyttet til! På våre medlemsmøter vil vi tilstrebe å ha tema foredragsholdere, hvor vi ønsker å belyse høyst aktuelle saksområder av betydning for hver enkelt av oss som pensjonister. Våre planlagte medlemsmøter våren 2015: Møte nr januar i Gandsfjord Seniorsenter. - Kveldens hovedtema: Helse Omsorg i Sandnes nå fremover. - Hoved foredragsholder: Kommuneoverlege Hans Petter Torvik. Møte nr mars i Gandsfjord Seniorsenter. - Kveldens hovedtema: Velferdsteknoli av stor betydning for oss eldre! - Hoved foredragsholder: Er under arbeid pr. i dag ikke endelig avtalt. Møte nr april i Gandsfjord Seniorsenter. - Kveldens hovedtema: Pensjonistenes økonomi Nav/ulike pensjonsavtaler. - Foredragsholder: Er under arbeid pr. i dag ikke endelig avtalt. VEL MØTT ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE! 32 33

18 Returadresse: «Mortepumpen» Eiganes Tasta helse- sosialdistrikt Løkkeveien 99, postboks STAVANGER (Lo med bilde) HØLE ELDRESENTER HØLE ELDRESENTER HØLE ELDRESENTER Skonnertveien 47, 4308 Sandnes Skonnertveien 47, 4308 Sandnes Skonnertveien 4308 Telefon 51 47, Sandnes Telefon Telefon SERVERING: Hver tirsdag torsdag serveres SERVERING: Hver tirsdag torsdag serveres m/dessert m/ dessert kaffe. HØLE ELDRESENTER kaffe. kjører til de som trenger. kjører ut til ut de468 som trenger. Ring oss! Ring oss! Skonnertveien 47, 4308 Sandnes - Telefon Bestilling mottas tlf Bestilling mottas tlf SERVERING: Hver tirsdag torsdag serveres m/ dessert BINGO: FørsteFørste onsdag måneden vivibingo. Kaffe kjøreronsdag ut i til de spiller som trenger. Ring oss! BINGO: kaffe. i måneden spiller bingo. Kaffe noe attåt. noe attåt. så tid til litt drøs. Kl Bestilling mottas tlf.tid 51 til 67 litt så drøs. Kl BINGO: Første onsdag månedensenter spiller vi bingo. Kaffe UTLEIE: Vårt lille ikoselige leies ut til små selskaper o.l. (Lo med bilde) lille så tid tilsenter litt drøs. Kl.ut UTLEIE: noe attåt. Vårt koselige leies til små selskaper o.l. UTLEIE: Vårt lille koselige senter leies ut til små selskaper o.l. velkommen til eldresenteret! Hjertelig tilhjertelig eldresenteret! Hjerteligvelkommen velkommen til eldresenteret! RISKA ELDRESENTER RISKA ELDRESENTER RISKA ELDRESENTER Amboltveien 6, 4311 Hommersåk - telefon Sandnes kommune ansvaret for driften av eldresenteret. holder til i kafeteriaen i Riska bo- aktivitetssenter. Kom innom besøk oss, treff kjentfolk eller få nye venner. Amboltveien 6, 4311 Hommersåk Servering av kaffemat. Telefon 516, Amboltveien 4311 Hommersåk ÅPNINGSTIDER: TIRSDAG OG TORSDAG KL Telefon 51 68SE59 86 ONSDAGER: OPPSLAG Sandnes kommune ansvaret for driften av eldresenteret. holder til i kafeteriaen TIRSDAG: Bingo i Riska bo aktivitetssenter. Sandnes kommune m/dessert/suppe ansvaret for driften eldresenteret. Middag Kom innom Prisav 76,-besøk oss, treff kjentfolk eller få nye venner. Servering av kaffemat. ONSDAG: Onsdagstreff hver tredje onsdag (se oppslag) holder til i kafeteriaen i Riska bo- aktivitetssenter. TORSDAG: Middag m/dessert/suppe Pris 76,- Kom innom besøk oss, treff kjentfolk eller få nye venner. ÅPNINGSTIDER: TIRSDAG OG TORSDAG: ONSDAGER: Andre aktiviteter tilstelninger annonsert etter hvert. Servering av blir kaffemat. KL SE OPPSLAG Frisøren senteret åpent er i partallsuker. ÅPNINGSTIDER: TIRSDAG OG TORSDAG: KL TIRSDAG: Bingo Fotpleier ca. 2 ganger i mnd. ONSDAGER: SE OPPSLAG Middag m/dessert/suppe Pris kr 76,Bestilling av, henting/bringing, gjøres tlf tirsdag torsdag. TIRSDAG Bingo ONSDAG: Onsdagstreff hver tredje onsdag (se oppslag). Middag m/dessert/suppe Pris 76,TORSDAG: Middag m/dessert/suppe (se Pris kr 76,ONSDAG: Onsdagstreff hver tredje onsdag oppslag) Andre aktiviteter tilstelninger blir annonsert etter hvert. TORSDAG: Middag m/dessert/suppe Pris 76,- Frisøren senteret åpent er i partallsuker. Fotpleier ca. 2 ganger i mnd. Velkommen tilavlørdagskafé!, henting/bringing, gjøresetter tlf.hvert tirsdag torsdag. Andre Bestilling aktiviteter tilstelninger blir annonsert Hver lørdag inviterer vi til lørdagskafé fra i Fdahuset Hana. Det serveres kaffe, te, vafler brus. Kom ha en trivelig stund i samvær med andre i et koselig, fredet hus. Frisøren senteret åpent er i partallsuker. VELKOMMEN! Det er så anledning til å leie ilokaler Fotpleier ca. 2 ganger mndtil. møter selskaper. Utleieansvarlige Fdahuset: 34 av, Bestilling henting/bringing, gjøres Hilde Eikeland, tlf / torsdag. Arne Thidesen, tlf / Fdahuset er ett av de eldste husene i Sandnes. VELKOMMEN! 34 SE N NO AN 993HJELP TIL ALT MULIG VI ER TOTAL LEVERANDØR AV ALLE TYPER HÅNDVERKTJENESTER OG KAN HJELPE MED TØMMERARBEID MURERARBEID MALERARBEID RØRLEGGERARBEID ELEKTRIKERARBEID FLISELEGGING HAGEARBEID OG MYE MER VI PÅTAR OSS OGSÅ TOTALRENOVERING AV BADEROM Ta kontakt Tlf tlf tirsdag Allservice 35

19 HØYLAND ELDRESENTER Kyrkjevegen 345, 4325 Sandnes Telefon Senteret drives av Høyland Menighet med tilskudd fra Sandnes kommune. Det er 1 ansatt som jobber tirsdag torsdag. Resten er frivillig basis. Diverse aktiviteter. Åpningstider: torsdag Servering: torsdag serveres, dessert kaffe kl Bestilling av mat innen samme dag. Mat kan så hentes senteret. Frisør: Annenhver torsdag. Bestilling til Siri Hetland Heskjedal tlf / alle hverdager etter klokken Fotpleie: Autorisert fotterapeut Maren Bosvik kommer til oss. Timebestilling til Maren Bosvik tlf Andakt: Annenhver torsdag ved en fra menighetskontoret. Sangstund: Første tirsdag i hver måned er det sangstund klokken Bibliotektjenester: bøker til utlån. Kom innom for å se utvalget. Skyss: Trenger du skyss til fra senteret kan vi muligens ordne det. Ta kontakt. Aktiviteter: Kreativ gruppe hver tirsdag fra klokken Her går det helst i strikking, men kjekt om noen kommer innom for å holde med andre ting så. Salg av vafler kaffe. Gruppe for oljemaling skal starte opp. Ta kontakt med eldresenteret for nærmere informasjon. Hvorfor sitte hjemme alene når vi kan være sammen utveksle erfaringer. Kom bli med, her er god plass til flere! MENY: (Det tas forbehold om endringer) JANUAR FEBRUAR 6. Fiskegrateng 3. Fiskekarbonader Torsdag 8. Kjøttkaker Torsdag 5. Kjøttpudding 13. Kylling 10. Nakkekoteletter Torsdag 15. Klippfisk Torsdag 12. Salt torsk 20. Torsk, eggesaus bacon 17. Fiskegrateng Torsdag 22. Komle Torsdag 19. Lammefrikasé 27. Kjøtt suppe med klimper 24. Komle Torsdag 29. Stekt sei Torsdag 26. Torsk i form MARS APRIL 3. Røkt fisk 7. Fiskekarbonader Torsdag 5. Kylling Torsdag 9. Salt lam ertersuppe 10. Kjøtt suppe med klimper 14. Kjøttkaker Torsdag 12. Klippfisk Torsdag 16. Laks 17. Stekt sei 21. Salt torsk Torsdag 19. Komle Torsdag 23. Potetgrateng 24. Stek 28. Komle Torsdag 26. Fiskegrateng Torsdag 30. Svinefilet i saus 31. Salt torsk TO NYE SALONGER I SANDNES FRISØR LEDIG TIME Du finner oss i samme bygg som Elixia, Trim Tower Forus Larsamyra 18 - Tlf i Sandnes sentrum - rett i krysset ved tidligere Mangnar Eikeland Oalsgata 1 - Tlf Her kan du som ved alle våre andre salonger droppe inn eller bestille time Alle våre frisører vært mye kurs holder høy faglig kvalitet Ta med denne annonsen få 100,- i rabatt! Ta med denne annonsen få 100,- i rabatt! tilbyr i tillegg til Frisør FOTPLEIE i vår avdeling i Oalsgata1 - Sandnes Sentrum Vær snill mot føttene dine! Gi dine trofaste undersåtter den pleien de fortjener la dem få en deilig fotpleie etter å ha båret kroppen din rundt hele dagen Ring Dropp Inn eller timebestilling nett appealfrisor.no 37

20 SYKEPLEIETJENESTER PERSONLIG HJELP FØLGETJENESTER AVLASTNING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER HJEM TIL DEG Nyttårskonsert: Stavanger operakor: Loppemarked: Kl FOR OSS ER SERVICE Å YTE MER ENN FORVENTET De fleste mennesker, unge som eldre, ønsker å være hjemme når sykdom eller alderdom rammer. Våre medarbeidere gir deg omsorg pleie i ditt eget hjem, slik at du kan opprettholde god livskvalitet. Du får en fast kontaktperson i en solid organisasjon, som tilrettelegger et opplegg tilpasset ditt behov. Prima Omsorg er et privat firma som tilbyr helse- omsorgstjenester til alle som behov for pleie personlig assistanse. ønsker å være et supplement til den kommunale helsetjenesten, bistå der det offentlige ikke strekker til. Ring oss i dag - vi kan gi deg dine en lysere hverdag! TRE OM PRIMA OMSORG Stein Knutsen, Stavanger Jeg bruker Prima Omsorg som min private støttekontakt. kjører turer, går kino, fotballkamper andre begivenheter. De får meg i godt humør får meg til å tenke positivt. Bjørn Eirik Westby, Follo Det vært en sann glede å oppleve Prima Omsorg som en trygg, nøye god personlig assistent. Jeg fikk en veldig god behandling, vet at dette er en erfaring som deles av mange brukere. Olav E. Hermansen, Oslo Etter dårlig erfaring med det kommunale ville jeg skrifte over til privat hjelp. Jeg fikk utdelt brosjyrer valgte Prima Omsorg. Jeg er veldig fornøyd med min faste pleier. Og jeg sier til de jeg kjenner: Ring Prima Omsorg! 12PUNKT Billetter: 100,- in kaffe festkake Strikkekafe hver tirsdag Kl FRISØR Torsdagsdans: LURA BOAS januar, 26. februar, 26. mars, 30. april, 28. mai Kl Billetter: 100,- in kaffe vin FRISØR LURA BOAS Fredagskos: Fra i partallsuker med salg av vafler/lapper kaffe 10,- Frisør: onsdag fra Kl Har du lyst å være frivillig Åse bo- aktivitetssenter? Kontakt aktivitør Merete Holta tlf Avd. Raland tlf.: KONTAKT OSS ALLE DAGER KL Hovedkontor tlf.: ASKER & BÆRUM BUSKERUD FOLLO GRENLAND LILLEHAMMER OSLO ROGALAND ROMERIKE VESTFOLD ØSTFOLD Elisabeth Stokka Mobil: Privat: Åpningstider: Hver torsdag fra annenhver onsdag (i partallsuker) fra

21 TILBUD FOR ELDRE I SANDNES Dersom leserne oppdager at det er aktiviteter som ikke er tatt med i oversikt, eller evt. endringer, er det fint om redaksjonen får beskjed telefon eller til vår mail: NAVN: ADRESSE: TLF: TILBUD: DAG: TID: Afasiforeningen Hordaveien 2B Treff 3. torsdag i mnd v/ Gro Tingvik 4307 Sandnes Austrått bydelstreff Austrått bydelshus Trim sosialt samvær Hver onsdag v/ Gerd Sandve Kyrkjeveien Ebeneser Pensjonisttreff Ebeneser Pensjonisttreff 1. tirsdag i mnd v/ Greta Vagle/Kåre Løvaas Kvernelandsveien Andakt, sang foredrag Frelsesarmeen Hoveveien De over 60 Siste torsdag i mnd Gand menighet v/ diakon Kjersti Schanche Olsen Ganddal Normisjon v/ Kjellaug Spanne Indremisjonsforbundet, Sandnes Juvelveien Salem Ganddal Vesleveien 3 Fredheim Arena, Årsvollv. 21 Soma Hana menighet Hana kirke Åsveien 124 Høyland menighet Høyland menighetshus Kyrkjeveien 345 Julebygda pensjonisttreff v/ John Mæland Lura menighet v/ diakoniarbeider Torill E. Tunheim Malmheim bedehus Leaveien 173 Lura kirke Kobberveien Stikk-innom treff Besøkstjeneste Eldretreff Andakt/Sang/Foredrag/Årlig tur Jule over 60 For skyss ring , før samme dag. Gudstjeneste Samling i kirken Alltid en tirsdag. Treff for voksne i peisestua. Kåseri, mat allsang Pensjonisttreff Bønn menighetshuset Høyland Eldresenter Festsamvær Fordrag, andakt underholdning Åpen kirke «sjømannskirken Lura». Vafler, kaffe, drøs aviser. Prram en onsdag i måneden Besøkstjeneste turer Kontortid etter avtale Hver torsdag tirsdag i mnd. Se oppslag senter 1. torsdag i mnd. Hver søndag er er Siste onsdag i mnd. Hver torsdag 5-6 lørdager pr. år Hver onsdag Se Menighetsbladet Metodistkirken v/ pastor Hilde Augensen Misjonssalen NLM v/ Karen Brekke Norkirken Sandnes v/ Tracy Rishton Pensjonisttrim v/mimmi Rasmussen Pensjonistforbundet Sandnes Lokallag Pinsemenigheten Klippen Eldrearbeid v/ Olav Moen Riska menighets eldretreff v/ Olaug Tveitane Riska misjonsforening v/ Lars Kristian Riska Sandnes menighet v/ diakon Gunnlaug Hidle Sigmundsen Sandnes Senior Høyre v/ Signe Helene Svendsen Sandnes Røde Kors Besøkstjeneste v/ Sigrun Usken Sandnes Sola hørselslag v/ Knut Alsaker Sandnes Sanitetsforening v/ Anne Brit Auestad Flintergaten Forstreff Kreativ kafè Treffpunkt Sentrum Andre onsdag i mnd. Første / tredje ons. i mnd. Første tirsdag i mnd Langgata Forstreff 2. tirsdag i mnd Gjesdalveien over torsdag i mnd Giskehallen Trim for pensjonister Hver onsdag Gandsfjord Seniorsenter Roald Amundsensgt. 28B Møter / foredrag Eidsvollsgaten Treff for vi over Ikke treff i juni juli Riska kirke, Amboltvn Hommersåk Foredrag, andakt Mat, drøs, ord for dagen 1. onsdag i mnd. Hver - ikke ferier Misjonshuset Forskjellige talere sangkrefter Servering av eller suppe 3. onsdag i mnd Storgata Sandnes Kirkeskyss - ring Hver søndag Skeianetunet Foreningsmøte Siste i mnd Besøkstjeneste Medlemsmøter, hyggekvelder, turer, Røde Kors feriebuss Bøndenes Hus Medlemsmøter m/teleslynge skrivetolk Hyggekvelder, turer, opplysning om hjelpemidler/hørselhjelpere Roald Amundsensgt. 28B Møte Besøkstjenester, turer etc. Ukentlig Forskjellige tider 2. i mnd Hver 3. tirsdag i mnd

22 Tips til hverdagen På denne årstiden kan det være både kaldt glatt utendørs. For mange betyr dette at man sjeldnere kommer seg ut tur er i mindre aktivitet. Her får du 5 tips til øvelser du kan gjøre hjemme i din egen stue for å bedre både balansen styrken i bena. Stå slik at du kan støtte deg til et bord, stol eller lignende. For å utfordre balansen kan du gjøre øvelsene med mindre støtte, eller helt uten støtte. 1. Knebøy Bøy i hofter knær som om du skulle sette deg en stol. Strekk deg godt opp igjen. Gjenta 10 ganger. 2. Opp tå Strekk deg opp tå med strake knær. Senk rolig ned igjen. Gjenta 10 ganger. 3. Utfallsteg fremover Ta et langt skritt fram pass at tærne peker rett fram begge bena. Mest vekt det fremste benet. Bøy så det bakerste kneet ned mot gulvet så langt du klarer se bilde 2. Helen dette benet må løfte seg fra gulvet. Reis så opp igjen. Pass at ryggen er rett hele tiden. Gjenta 10 ganger hvert ben. 4. Ben ut til siden Før benet rett ut til siden med tærne pekende rett fremover. Før benet rolig tilbake igjen Gjenta 10 ganger hvert ben. 5. Stå i gangstående Stå med den ene foten foran den andre. Hold balanse til du telt rolig til 10. Gjenta med andre foten. Hilsen ergo- fysioterapeutene i Sandnes kommune. l du være med å gjøre en forskjell i hverdagen? Noen trenger hjelp. Andre ønsker å hjelpe. Er du en av dem? Trenger du en ven noen som kan hjelpe deg med daglige gjøremål? Frivillighetssentralen kan hjel med å få gi hjelp. oppgaver til deg! Lønnen du får er ikke i form av p men du får glede, smil kontakt med andre mennesker. Bruker betaler dine ut Du treffer mange nye mennesker i alle aldre som setter farge hverdagen din. l l du du være med å å gjøre en en forskjell i i hverdagen? Noen Noen trenger trenger hjelp. hjelp. Andre Andre ønsker ønsker å å hjelpe. hjelpe. Er Er du du en en av av dem? dem? Trenger du du en en venn venn eller eller noen noen som som kan kan hjelpe hjelpe deg deg med med daglige daglige gjøremål? Frivillighetssentralen kan kan hjelpe hjelpe deg deg med med å å få få gi gi hjelp. hjelp. oppgaver til til deg! deg! Lønnen du du får får er er ikke ikke i i form form av av penger, men men du får får glede, glede, smil smil kontakt kontakt med med andre andre mennesker. Bruker betaler dine dine utgifter. Du Er treffer du mange interessert? Du treffer mange nye nye mennesker i alle i alle aldre aldre som som setter setter farge farge hverdagen din. din. Er Er du du interessert? FRIVILLIGHETSSENTRALEN I SANDNES FRIVILLIGHETSSENTRALEN Eidsvollsgaten 48, 4307 Sandnes, telefon I I SANDNES , mobil Eidsvollsgaten 48, 48, Sandnes, telefon , 90, mobil takker våre annonsører for velvillig støtte! takker våre annonsører for velvillig støtte! Apotek 11 Hegren tusapotek Apotek 1 Symra Hegren Vågen Obed tusapotek Begravelsesbyrå Symra Vågen Boots Obed apotek Begravelsesbyrå Samarit Coop Boots Høyland apotek Samarit Jæren BA Eva Modell A/S Knuts Konfeksjon A/S Sandnes Eva Modell Elektriske A/S Forretning A/S Sandnes Knuts Sanitetsforening Konfeksjon A/S Sparebank 11 SR-Bank Skoringen Sandnes Sanitetsforening Vold Regnskap AS Aarrestad Sparebank Blomster 1 SR-Bank Coop Høyland Jæren BA Sandnes Elektriske Forretning A/S Skoringen Stavanger Aftenblad Vold Regnskap AS Aarrestad Blomster 42 43

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

LEIRGAUKEN. Informasjonsblad for eldre i Sandnes NR. 2 MAI 2015 37. ÅRGANG

LEIRGAUKEN. Informasjonsblad for eldre i Sandnes NR. 2 MAI 2015 37. ÅRGANG LEIRGAUKEN Informasjonsblad for eldre i Sandnes NR. 2 MAI 2015 37. ÅRGANG LEIRGAUKEN REDAKSJONENS HILSEN ORD PÅ VEIEN 2 Informasjonsblad for eldre i Sandnes. Redaksjonsutvalg: Marianne Skrettingland Karen

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD. Mandag 4. juni 2012 kl. 09.00, møterom 1 A, Sandnes Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD. Mandag 4. juni 2012 kl. 09.00, møterom 1 A, Sandnes Rådhus INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD. Mandag 4. juni 2012 kl. 09.00, møterom 1 A, Sandnes Rådhus Saksliste: Sak 22/12 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 23. april 2012 Rettelse i protokoll

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017 Påskeprogram Vrådal 2017 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter og åpningstider, samt annen nyttig

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Kultur- og aktivitetsprogram For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter FEBRUAR 2018 Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Torsdag 1. Lese-/quizstund med leseombud Börje Johansson kl. 11 til 11.45 i

Detaljer

CHRISTMAS DINNER & SHOW

CHRISTMAS DINNER & SHOW CHRISTMAS DINNER & SHOW STARTER 20. NOVEMBER FARRIS BAD CHRISTMAS DINNER & SHOW FARRIS BADS JULETALLERKEN SPA+LUNSJ=SANT En utsøkt fireretters julemeny serveres med forrykende dinnershow med Wallmans salonger.

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2016 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2016 Vi gleder oss til høsten og alt den har å by på av både aktiviteter

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Program våren 2015 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Som du forstår satses det høyt og selveste Anita Skorgan vil

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 30. mai til 9. juni 2007 Konsert med Bjøro Håland Søndag 3. juni 2007 Konserten vil være på Strand hotel

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Kulturkalenderen høsten 2013 Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Toppenklubben Fritidsklubben er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Bryllupsfest. Bestill nå på eller pr. tlf

Bryllupsfest. Bestill nå på eller pr. tlf Bryllupsfest i naturskjønne omgivelser Hos oss er det mulig med bryllupsfest i fantastiske omgivelser og vielse ved vannkanten om ønskelig. Vi ønsker å tilby dere den perfekte rammen rundt deres store

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær

Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær Vi gjentar suksessen fra 2011, og legger igjen ut blant tallrike øyer, holmer og skjær på Helgelandskysten, og mot kommunene Herøy og Dønna. På denne vakre

Detaljer

WIEN- MUSIKKENS OG ROMANTIKKENS HOVEDSTAD

WIEN- MUSIKKENS OG ROMANTIKKENS HOVEDSTAD 1 WIEN- MUSIKKENS OG ROMANTIKKENS HOVEDSTAD Vakre Wien er en raffinert perle med mye å se og gjøre. Klassisk musikk, imponerende arkitektur og den sjarmerende kafékulturen er bare noe av det vi får oppleve.

Detaljer

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Velkommen Tema Helse AS spesialiserer seg på behandlingsreiser med varighet på 2-3 uker for revmatikere og andre med muskel- og leddrelaterte lidelser. Den

Detaljer

Livsgledeuken 2015 22. 28. August

Livsgledeuken 2015 22. 28. August Livsgledeuken 2015 22. 28. August Velkommen til Livsgledeuken 2015 Livsgledeuken 2015 vil i år gå gjennom flott natur og fjorder i Ryfylke og Hardanger noe av det vakreste. Men vi starter LIVSGLEDEUKEN

Detaljer

WWW.DFDS.NO/KLUBB 21 62 13 33

WWW.DFDS.NO/KLUBB 21 62 13 33 OSLO - KØBENHAVN SEAWAYSKLUBB - MØT VÅREN I KØBENHAVN KJÆRE KLUBBMEDLEM! I vårens klubbfolder finner du gunstige tilbud på ulike reiser til København. Tilbudene kan bestilles på dfds.no/klubb. Nytt i år

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten Borgehaven Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten Borgehaven Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager På denne reisen skal vi oppleve det sydlige Polen, som rommer den gamle kongeby Krakow og naturperlen Zakopane. Vi skal oppleve den

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Dresden kulturskattenes by ved Elbe

Dresden kulturskattenes by ved Elbe 1 Dresden kulturskattenes by ved Elbe Bli med på en reise til Dresden hovedstaden i fristaten Sachsen. Byen fortryller sine gjester med en fascinerende blanding av tradisjon og modernitet og er også kjent

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM vår 2017 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR VÅREN 2017 Her gleder vi oss til våren og alt den har å by på av både aktiviteter

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE Bli med på en fantastisk tur til det sydlige Italia og opplev noen unike dager i et landskap som er ukjent for de fleste nordmenn. Nyt vakker natur, god mat og deilig vin og den berømte Italienske gjestfriheten.

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Program høsten 2015 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et høstprogram som kan friste de fleste! Vi får et nytt besøk av Benny Borg, og John Smits forteller

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

En samarbeidspartner på vegen året rundt

En samarbeidspartner på vegen året rundt Budapest 6/9 10/9-15 Dag 1, søndag 6. September. Fra avtalt sted går bussen til Gardermoen hvor vi flyr med Norwegian til Budapest. Her møtes vi av vår guide som gir oss en liten «smak» av Budapest, både

Detaljer

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Har du lyst til å unne deg en liten stans før høstmørket setter inn? Turen er for voksne som savner et tilbud som ikke retter

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår mai - 14

Arbeidsplan for Gullhår mai - 14 Arbeidsplan for Gullhår mai - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 2. Barnehagen er stengt. 5. 6. 7. Fiskeboller i hvit saus. 8. Vårryddingsdag Kl 10.00. Dugnad fra kl 15.30 til 19.00. 9. 12. 13.

Detaljer

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 Eldrerådet i Skedsmo har også i år lagt opp til en kulturuke spesielt for eldre. Kulturopplevelser gir livet økt verdi, det er

Detaljer

Spania 13. april dager «I Kristina Håkonsdatters fotspor»

Spania 13. april dager «I Kristina Håkonsdatters fotspor» Spania 13. april 2016 11 dager «I Kristina Håkonsdatters fotspor» Med historiker Terje Bratberg «En ung kvinne med øyne blå som vår himmel, med hår gyllent som vår sol og hud hvit som snøen på de skandinaviske

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer