BRUKSANVISNING Spaltelampe BM 900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING Spaltelampe BM 900"

Transkript

1 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Spaltelampe BM Edition / HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / DOK. no _IFU_BM _nor.indd :32:37

2 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY BRUKSANVISNING Spaltelampe BM Edition / Forord Takk for at du valgte et HAAG-STREIT-produkt. Følg forskriftene i bruksanvisningen nøye for å sikre at produktet fungerer feilfritt og pålitelig. Tiltenkt medisinsk formål Spaltelamper brukes i forbindelse med øyeundersøkelser. De brukes for å diagnostisere og dokumentere sykdommer eller skader som påvirker øyets strukturelle egenskaper. Kontraindikasjon Det foreligger ingen kjente absolutte kontraindikasjoner knyttet undersøkelser med dette apparatet. Utvis profesjonell vurderingsevne og vær forsiktig. Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet for bruker og pasient. Apparatet er utstyrt med LED-lamper med høy intensitet. Overdreven bestråling av pasienter som behandles med bestemte legemidler, kan medføre fototoksiske bivirkninger som følge av fotosensitivitet. 2 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:38

3 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet Apparatets bruksområder Omgivelsesbetingelser Forsendelse og utpakking Installeringsadvarsler Bruk, omgivelser Lystoksisitet Desinfisering Garanti og produktansvar Symbolbeskrivelse Innføring Oversikt Montering/installering av apparatet Mikroskop og belysning Strømforsyningsenhet Regulere hvor lettgående spalteinnslingen er Idriftsettelse Slå på apparatet Bruk Sle inn okularene Klargjøring av pasienten Betjening av instrumentet Innsling av filter og blendeåpning Festestjerne Mikroskop og okular Ta ut av drift Tekniske data Spaltebelysning Stereomikroskop Instrumentet fundament Mål Vedlikehold Kontroll av apparatet Ettersyn Rengjøring og desinfisering Skifte ut belysningsspeil Støvtrekk...11 A. Vedlegg...11 A.1. Tilbehør/reservedeler...11 B. Forskrifter...11 C. Klassifisering...11 D. Avfallshåndtering...11 E. Standarder det er tatt hensyn...11 F. Informasjon og produsenterklæring om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) F.1 Generelt...12 F.2 Interferens (standardtabell 1)...12 F.3 Immunitet (standardtabell 2)...13 F.4 Immunitet for utstyr som ikke opprettholder liv (standardtabell 4)...14 F.5 Beskyttelsesavstander for utstyr som ikke opprettholder liv (standardtabell 6)...15 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:38

4 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 1. Sikkerhet FORBUDT! Manglende etterlevelse av disse merknadene vil trolig medføre materielle skader og utsette bruker og pasient for fare. Disse advarslene må tas hensyn for å sikre trygg bruk av produktet og unngå farer for bruker og pasient. MERKNAD! Viktige merknader! Må leses nøye! representanten for transportfirmaet må skrive under på denne protokollen. La apparatet være noen timer i emballasjen før du pakker det ut (kondensering). Etter at du har pakket ut apparatet, sjekker du om det har skader. Defekte apparater sendes bake i forskriftsmessig emballasje. Ta vare på emballasjen slik at du kan bruke den igjen ved retur eller flytting. Spaltelampen og hodestøtten må være montert på en elektrisk isolert og brannsikker bordplate. Skinnedekselet (a) hindrer at spaltelampen velter. Kontroller at forbindelsesdelene på behøret (skrueforbindelser, hurtiglås) sitter som de skal. 1.1 Apparatets bruksområder Enheten er ment å skulle brukes i helsefaglige miljøer som for eksempel på legekontorer, på sykehus eller ved optometriske og optiske klinikker, men ikke nær HF-kirurgisk utstyr eller RF-beskyttede rom der det utføres magnetisk resonanstomografi (MR). Visse typer radiofrekvent utstyr (for eksempel mobiltelefoner eller RF-telefonutstyr, inkludert antenner) kan forstyrre medisinsk utstyr. Denne typen utstyr må befinne seg minst 30 cm alle deler på enheten. Hvis denne forholdsregelen ikke tas, kan det føre at enheten ikke fungerer riktig. 1.2 Omgivelsesbetingelser Transport: Temperatur Lufttrykk Relativ fuktighet 40 C 500 hpa 10 % Oppbevaring: Temperatur Lufttrykk Relativ fuktighet Bruk: Temperatur Lufttrykk Relativ fuktighet 10 C 700 hpa 10 % +10 C 800 hpa 30 % +70 C 1060 hpa 95 % +55 C 1060 hpa 95 % +35 C 1060 hpa 90 % 1.3 Forsendelse og utpakking Før du pakker ut apparatet, må du sjekke om emballasjen har tegn på uforskriftsmessig behandling eller skader. Hvis du oppdager tegn på slike skader, kontakter du transportfirmaet som leverte varen. Pakk ut apparatet sammen med en representant for transportfirmaet. Protokollfør eventuelle skadde deler. Både du og (a) 1.4 Installeringsadvarsler Det er ikke latt å utføre endringer på apparatet med mindre produsenten har gitt samtykke dette. Installering og reparasjoner skal bare utføres av opplærte fagpersoner. Ved kobling av apparater andre produsenter må standarden EN tas hensyn. Er mogen alleen originele HS-onderdelen worden gebruikt. Enheten skal ikke stables eller brukes sammen med eller direkte ved siden av andre enheter. 1.5 Bruk, omgivelser FORBUDT! Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige områder hvor det arbeides med flyktige løsemidler (alkohol, bensin osv.) og brennbare narkosemidler. Apparatet må slås av etter hver gangs bruk. Hvis dette ikke gjøres, vil risikoen for overoppheting øke ved bruk av støvtrekk. 4 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:39

5 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI MERKNAD! Apparatet skal kun brukes av kvalifisert personale. Firmaet som bruker utstyret, har ansvaret for denne opplæringen Apparatet skal kun brukes slik det beskrives under «Tiltenkt medisinsk formål». 1.6 Lystoksisitet Ikke bruk apparatet unødvendig lenge ved øyeundersøkelser. Intensiv belysning over lengre tid kan skade netthinnen. Lyset denne spaltelampen avgir en stråling i området mellom 400 og 750 nm. Detaljerte opplysninger om strålingen kan oppgis etter ønske. Hvor stor den fotokjemiske belastningen kan være før netthinnen skades, avhenger av radiansen og varigheten av bestrålingen. Når radiansen halveres, dobles tiden det tar før grenseverdien for strålingstid nås. Det har så langt ikke blitt påvist noen akutt optisk strålingsrisiko i forbindelse med bruk av spaltelamper. Vi anbefaler likevel at styrken på lyset som faller på pasientens netthinne, begrenses et minimum for den respektive diagnosen. De mest utsatte pasientgruppene er barn samt personer med afaki eller øyesykdommer. Økt risiko kan også foreligge hvis netthinnen har vært eksponert for samme eller lignende enheter med synlig lyskilde i løpet av 24 timer. Dette gjelder særlig hvis netthinnen på forhånd har blitt fotografert med blits. Lyset i dette instrumentet kan være skadelig. Risikoen for øyeskader øker med varigheten av bestrålingen. Hvis bestrålingen med dette apparatet ved maksimal intensitet varer lenger enn 143 sekunder, overskrides den anbefalte fareverdien. 1.7 Desinfisering MERKNAD! Apparatet må ikke desinfiseres. Se kapittelet «Vedlikehold» for mer informasjon om rengjøring. 1.8 Garanti og produktansvar Haag-Streits produkter skal kun brukes i samsvar med anvisningene og for de godkjente formålene som beskrives i dokumentasjonen som følger med de respektive produktene. Produktet skal håndteres slik det beskrives under «Sikkerhet». Ikke-forskriftsmessig håndtering kan skade produktet. Dette fører at garantien blir ugyldig. Hvis du bruker produktet mens det er i ikke-forskriftsmessig stand, kan det forårsake personskader. Produsenten har i slike feller ikke noe ansvar. Haag-Streit gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier, herunder underforståtte HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK personskader. Produsenten har i slike feller ikke noe ansvar. Haag-Streit gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier, herunder underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Haag-Streit skriver seg alt ansvar for feldige skader eller konsekvensskader knyttet bruk av produktet. Produktet dekkes av en begrenset garanti som innvilges av selger. 1.9 Symbolbeskrivelse Følg manualen Se kapittelet «Bortskaffelse» for mer informasjon om hvordan du bortskaffer apparatet Produsent HS-referansenummer ETL-sertifiseringsmerke med godkjenning i USA og Canada Godkjenning CSA, godkjent i USA Les nøye gjennom bruksanvisningen Produksjonsdato Serienummer Europeisk CE-merking Testsymbol for TÜV Rheinland, med godkjenning for INMETRO Brasil 2. Innføring Spaltelampen består av belysning og et binokulært mikroskop. Instrumentets fundament gjør det mulig å bevege hele apparatet foran øynene. Belysningen kan sles inn på mange forskjellige måter for å synliggjøre de nesten usynlige områdene i øyet. Spaltelampen har svært mye behør, slik at det i legg å utføre generelle undersøkelser også er mulig å undersøke spesielle diagnoser. 5 09_IFU_BM _nor.indd :32:41

6 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 2.1 Oversikt 1. Lampekabel 2. Hodestøtte 3. Pannestøtte 4. Høydemarkering på hodestøtten (pasientens øye) 5. Justerbar fikseringslampe 6. Hakestøtte 7. Høydejustering for hakestøtten 8. Spredeglass 9. LED-belysningshode LI 900 (se separat bruksanvisning) 10. Filterspak 11. Skala for spaltebildets vinkel (5 -trinn) 12. Belysningsspeil 13. Pustebeskyttelse (ekstrautstyr) 14. Beskyttelsesdeksel 15. Vinkelskala mellom belysning og stereomikroskop 16. Riflet knapp for blokkering av belysningen på mikroskoparmen 17. Riflet knapp for blokkering av mikroskoparmen 18. Riflet knapp for innsling av spaltebredde 19. Skala for spaltelengde/blendeåpning 20. Riflet knapp for innsling av spaltelengde, blåfilter, festestjerne, håndtak for dreiing av spalten 21. Dekkskrue for behørsbasis 22. Stereomikroskop med okularer 23. Okularer 24. Spak for skifte av objektiv 25. Festeskrue for stereomikroskop 26. Sentreringsskrue 27. Stopper for hellingsvinkel Skrue for blokkering av horisontale bevegelser 29. Skinnedeksel Styrespak 31. Glideplate HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:42

7 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 3. Montering/installering av apparatet Det er ikke latt å utføre endringer på apparatet med mindre produsenten har gitt samtykke dette. Installering og reparasjoner skal bare utføres av opplærte fagpersoner. Kontakt en HAAG-STREIT-representant for å få installert, reparert og utført endringer av systemet. Du finner kontaktdataene på Er mogen alleen originele HS-onderdelen worden gebruikt. 3.1 Mikroskop og belysning Spaltelampen sendes i ferdigmontert stand. Fjern transportsikringen før du tar i bruk apparatet. 3.2 Strømforsyningsenhet MERKNAD! Følg de respektive bruksanvisningene HAAG-STREIT. (Kontakt en HAAG-STREIT-representant for mer informasjon.) Apparatet skal kun brukes med HS-strømforsyningsenhetene PS-LED, PS-LED HSM901 og Release Modul RM Regulere hvor lettgående spalteinnslingen er Den lille skruen midt på høyre innslingsknapp (18) gjør det mulig å regulere friksjonen i dreiebevegelsen for disse reguleringsknappene. Drei lett mot høyre (skru innover) for å gjøre responsen tregere, og mot venstre (skru utover) for å gjøre den raskere. Velg en treg nok innsling at spalten ikke klapper igjen av seg selv. 4. Idriftsettelse Apparatet kan slås på og av med skillebryteren på strømforsyningsenheten. Når apparatet er på, lyser den grønne lampen på vippebryteren. 4.1 Slå på apparatet Koble strømadapteren strømnettet, og trykk på vippebryteren. Når apparatet er på, lyser den grønne lampen på vippebryteren. Vri dreieknappen på belysningsregulatoren en posisjon mellom 1 og Bruk 5.1 Sle inn okularene TIPS! Okularene må sles inn enkeltvis før første undersøkelse, i samsvar med undersøkerens reksjon. Sett inn den medfølgende justeringspinnen (32) i stedet for beskyttelsesdekselet (14), og drei den svarte projeksjonsflaten i rett vinkel mikroskopaksen. Vri belysningen og mikroskopet bake midtslingen (0 ). 14. Beskyttelsesdeksel 32. Justeringspinne 33. Kantring med dioptriskala Hvert okular sles inn separat ved å vri kantringen med dioptriskala (33) slik at den projiserte spalten vises klart. Justeringen (+) ( ) utføres ved svak forstørrelse. Pupillavstanden må deretter sles inn på mikroskopet. 5.2 Klargjøring av pasienten For å sikre god støtte for panne og hake må bordhøyden justeres slik at pasienten sitter foroverbøyd. Sl inn spaltehøyden slik at lyset kun faller på den delen av øyet som skal undersøkes. Alle deler som kommer i kontakt med pasienten, må rengjøres med en tørr klut før hver bruk. Slå av lampen etter hver undersøkelse. 5.3 Betjening av instrumentet Apparatet må slås av etter hver bruk. Dersom dette ikke gjøres, er det fare for overoppheting ved bruk av støvtrekk. Juster hakestøtten (6) med dreieskruen (7) slik at pasientens øyne er på høyde med det svarte merket (4) på siden av hodestøtten. 33 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:43

8 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY Sl inn øyeavstanden, og juster okularet (23) ut undersøkerens reksjon ved å vri de riflede ringene. Aktiver belysningen ved å trykke på bryteren på strømforsyningsenheten. Juster høyden på spaltelampen ved å dreie styrespaken (30) inn lysbunten er på nivå med øynene. Styrespaken (30) vinkles lett mot undersøkeren og brukes å forskyve hele instrumentet inn spalten vises nærmet skarpt på hornhinnen. Denne grovinnslingen kontrolleres med det blotte øye. Fininnsling utføres ved at du vipper styrespaken, som føres forsiktig øvre del, samtidig som du ser gjennom stereomikroskopet (22). Spaltebredden samt vinkelen mellom stereomikroskopet og belysningen justeres mot venstre eller høyre med dreieknappen (17). Spaltebildet kan justeres vertikalt, horisontalt eller skrått (raster på 45, 90 og 135 ; stoppunkt på 0 og 180, skala i 5 -trinn) ved å dreie belysningsinnretningen på den riflede knappen (20). For å sikre uhindret binokular øyebunnsundersøkelse av det optiske snittet også ved sidevinkler på mellom 3 og 10 benyttes et kort speil (12). Belysningen vris 90 med den riflede knappen (20) og vinkles i trinn på 5 ved hjelp av stopperen (27). Belysningen og mikroskopet dreies midtposisjon (0 ). For å endre forstørrelsen i stereomikroskopet i spaltelampe BM 900 skifter du objektiv med spaken (24), eller bytter okular (behør). Baksiden av øyet undersøkes ved hjelp av forsats- eller kontaktglass. Diffus belysning: For å oppnå en diffus belysning settes det inn et spredeglass (8). Spredeglasset muliggjør oversiktsobservasjon, og kan brukes sammen med en Imaging-modul for oversiktsopptak. Indirekte belysning: Ved observasjon i regredient lys (indirekte belysning) løsnes sentreringsskruen (26) for å kunne bevege spaltebildet ut av midtre synsfelt. Spaltebildet sentreres igjen når skruen strammes. Vinkling av spalten: Belysningen kan vinkles i 5 -trinn ved hjelp av stopperen (27). Ved horisontal spalteretning vil lyset komme inn skrått undersiden. Vinklingen av spalten muliggjør refleksfri undersøkelse med kontaktglass (øyebunn og gonioskopi) og luper Innsling av filter og blendeåpning Åpen 38. Festestjerne 35. Gråfilter (10 %) 39. Runde blendeåpninger med ø 8, 5, 36. Rødfritt filter 3, 2, 1 og 0,2 mm 37. Reserveåpning for filter Ø 15mm (0 / 40. Visning av spaltelengde 1-0,2), tykkelse 2,5 mm 8 mm 41. Blåfilter HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:44

9 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 5.5 Festestjerne Når blenden vris helt mot venstre, aktiveres festestjernen, og symbolet «S» vises i vinduet. Ved visse øyebunnsundersøkelser blir denne stjernen projisert mot baksiden av øyet, og er samtidig synlig for pasienten, som bes om å fokusere på det midtre hullet i stjernen. Undersøkeren ser dermed hvor pasienten har skarpest syn. Festestjernen brukes gjerne ved laserbehandlinger nær macula. Projeksjon av festestjernen gjør det dessuten mulig å påvise mikrostrabisme. Festestjernen brukes i hovedsak med innskjøvet åpent rødt filter. 5.6 Mikroskop og okular Mikroskopforstørrelsen kan justeres ved enten å skifte objektivene i den roterende delen, eller bytte okular. Ved skifte av objektiv trenger du kun å sle om spaken (48) 1x 1,6x. Det er ikke nødvendig å avbryte undersøkelsen eller sle inn mikroskopet på nytt. Med dette skiftet endres den samlede forstørrelsen 10x 16x (10x-okularer), eller 25x 40x (25x-okularer). 42. Spak for justering av forstørrelse 43. Prismekabinett 44. Okularstøtter 45. Dioptriskala for innsling av undersøkerens reksjon (± 8 D) i 16x-okularer Dioptriskala for innsling av undersøkerens reksjon (± 8 D) i 10x-okularer 47. Indeks (hvitt punkt) x- eller 25x-okular 6. Ta ut av drift LED-belysningen kan slås av med belysningsregulatorene. Strømforsyningsenheten vil fortsatt være på, og bryteren lyser grønt. For å slå av systemet helt må vippebryteren settes posisjon 0 = AV. Det foreligger da en dobbeltpolet kobling strømnettet. TIPS! Koble strømenheten strømnettet hvis den ikke skal brukes på lengre tid. 7. Tekniske data 7.1 Spaltebelysning MERKNAD! Detaljerte opplysninger om strålingen kan oppgis etter ønske. Spektralområde for spaltebelysningen nm Spektralområde for omgivelsesbelysning nm Bredde på spaltebilde 0 8 mm kontinuerlig Lengde på spaltebilde 1 8 mm kontinuerlig Lysfeltdiameter ø 8 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0,2 mm Testmerke med festestjerne Dreiing av spaltebilde 0 90 Dreining av spaltebelysning i forhold Horisontalt ± 90, vertikalt 0 20 mikroskopaksen Filter Blått, rødfritt (grønt), grått (10 %) MERKNAD! Se bruksanvisningen for LED-belysning LI 900 hvis du trenger mer informasjon. 7.2 Stereomikroskop Stereovinkel 13 Forstørrelsesveksler 1x og 1,6x Forstørrelse med 10x-okular 10 og 16x (standard) Forstørrelse med 25x-okular 25x og 40x Dioptri-innsling av okularene +8-8 dioptrier Pupillavstand mm Objektiv 1x / 1,6x / 1x / 1,6x Okular 10x / 10x / 25x / 25x Samlet forstørrelse 10x / 16x / 25x / 40x Objektfelt ø 18 mm / 11,3 mm / 8 mm / 5 mm HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:44

10 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 7.3 Instrumentet fundament Bruk Énhåndsbetjening av styrespaken i tre dimensjoner Justering av instrumentets fundament 7.4 Mål Vekt: Masse L x B x H: Emballasje L x B x H: 8. Vedlikehold 100 mm (bortover) 100 mm (sideveis) 30 mm (oppover) 11.4 kg (uten strømforsyningsenhet, hodestøtte og ekstrautstyr) 290 x 332 x 700 mm 420 x 510 x 780 mm Det er ikke latt å utføre endringer på apparatet med mindre produsenten har gitt samtykke dette. Installering og reparasjoner skal bare utføres av opplærte fagpersoner. Kontakt en HAAG-STREIT-representant for å få installert, reparert og utført endringer av systemet. Du finner kontaktdataene på Er mogen alleen originele HS-onderdelen worden gebruikt. LED-belysningen er vedlikeholdsfri. 8.1 Kontroll av apparatet Gör som följer för att kontrollera korrekt funktion hos spaltlampan: Placera kontrollstaven i styrspindeln, ytan ska riktas in vinkelrätt mot mikroskopet Ställ in en spaltlängd på 8 mm Belysningsstyrkan på 50 % Ställ in förstoringen i mikroskopet på max. Ställ in okularen så att strukturen på kontrollstaven avbildas skarpt. För att göra detta vrider du okularen från sidan (+) mot sidan (-). Vid alla förstoringar måste kontrollstavens struktur avbildas skarpt. Stäng spaltsnittet l ca 0,5 mm. Kanterna måste då avbildas skarpt. Öppna spaltsnittet helt och vrid kontrollstaven 45, det skarpa området måste ligga i mitten av kontrollstaven. 8.2 Ettersyn For å sikre mange år i drift må apparatet rengjøres ukentlig som beskrevet. Beskytt apparatet med et støvtrekk når det ikke er i bruk. Vi anbefaler at apparatet kontrolleres årlig av en autorisert servicetekniker. For å sikre optimal funksjonalitet, må apparatet vedlikeholdes regelmessig. Lengden på vedlikeholdsintervallet avhenger av bruken, men får ikke overstige 3 år. 8.3 Rengjøring og desinfisering Haag-Streit-spaltelampene samt behør kan ved behov tørkes av grundig med desinfiserende engangsvåtservietter med 70 % etanol. Aldehydholdige/-frie desinfeksjonsmidler som er skånsomme mot overflaten (f.eks. Kohrsolin FF) kan også brukes. De angitte instruksjonene for forberedning gjelder ikke tonometerprismer! Tonometerprismene må forberedes slik det beskrives i den separate veiledningen. Ikke bruk spray Ta hensyn sikkerhetsmerknadene produsenten Ikke bruk dryppvåte kluter. Hvis kluten er for våt, vrir du den opp før bruk. Pass på at det ikke kommer væske i apparatet. Pass på virketiden Optiske flater må rengjøres med en svært myk klut etter desinfisering. MERKNAD! IP-kode: IPXO (Apparatet er ikke beskyttet mot væskeinntrengning.) 8.4 Skifte ut belysningsspeil Speilet er lettest gjengelig når mikroskopet svinges unna belysningen, og belysningen skråsles to hakk. Bruk kun speil med PARTI-nummer. 10 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:45

11 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 8.5 Støvtrekk Det anbefales å beskytte spaltelampen med støvtrekk (53) når den ikke er i bruk. A. Vedlegg A.1. Tilbehør/reservedeler Det er ikke latt å utføre endringer på apparatet med mindre produsenten har gitt samtykke dette. Installering og reparasjoner skal bare utføres av opplærte fagpersoner. Kontakt en HAAG-STREIT-representant for å få installert, reparert og utført endringer av systemet. Du finner kontaktdataene på Er mogen alleen originele HS-onderdelen worden gebruikt. MERKNAD! Én asterisk (*) angir at du kan kontakte en HAAG-STREIT-forhandler for mer informasjon. Komponent HS-art.nr. Blokk papirunderlag for hakestøtte Enkel belysningsregulator, «in table» Enkel belysningsregulator, «on table» Festeanordning Innsettingsspeil, kort Innsettingsspeil, langt Instrumentbord HSM 901 * Kontaktstift hakestøtte Okular 10x Okular 25x Okular 25x McIntyre Optikkpensel Sekskanthakenøkkel 5 mm Spredeglass Støvtrekk, lite (for spaltelampe) Støvtrekk, stort (for flere apparater) Strømforsyningsenhet for LED-belysning HSM Strømforsyningsenhet for LED-belysning og bord tredjepart Teststav USB-belysningskabel 2000 mm USB-belysningskabel 5000 mm B. Forskrifter Spaltelampen BM 900 er utviklet og konstruert i overensstemmelse med EN , EN ISO og EN ISO Produksjon, kontroll, montering, vedlikehold og reparasjoner skjer i henhold internasjonale pålegg. Hvis forskjellige typer medisinsk og/eller ikke-medisinsk elektrisk utstyr kombineres, må standarden EN tas hensyn. CE-merkingen bekrefter at spaltelampen BM 900 er i overensstemmelse med direktivet 93/42/EØS. Spaltelampen BM 900 oppfyller kravene elektromagnetisk kompatibilitet i henhold EN Apparatets konstruksjon hindrer at utstrålingen av elektromagnetiske forstyrrelser overstiger de lovpålagte retningslinjene eller forstyrrer andre enheter i nærheten. Apparatet oppfyller dessuten de lovpålagte kravene immunitet. Følg forskriftene for forebygging av ulykker. C. Klassifisering Standard IEC Driftsmåte CE-direktiv 93/42/EØS FDA Spaltelampe BM 900 i beskyttelsesklasse I Kontinuerlig drift Klasse I Klasse II D. Avfallshåndtering Elektriske og elektroniske apparater skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Dette apparatet kom i handelen etter den Henvend deg direkte din HAAG-STREIT-representant for mer informasjon om korrekt avfallshåndtering. Korrekt håndtering sikrer at verdifulle råstoffer gjenbrukes, og at det ikke kommer skadelige stoffer ut i miljøet. E. Standarder det er tatt hensyn EN ISO EN EN EN ISO HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:45

12 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY F. Informasjon og produsenterklæring om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) F.1 Generelt Spaltelampesystemet BM 900 oppfyller kravene elektromagnetisk kompatibilitet i henhold EN :2007 (IEC 3. Edition) + EN :2015 (IEC 4. Edition). Oppbygningen av apparatet begrenser dannelse og utstråling av elektromagnetisk støy, slik at andre apparaters forskriftsmessige drift ikke forstyrres. Utover dette har apparatet rimelig grad av immunitet mot elektromagnetisk støy andre kilder Medisinske elektriske apparater og systemer krever spesielle forholdsregler mht. EMK og må installeres i tråd med EMK-anvisningene i dette vedlegget. Bruk av andre ledninger eller behør enn det som er oppgitt, kan føre økt stråling eller gjøre at apparatet får nedsatt immunitet. Ved kobling av apparater andre produsenter må standarden EN tas hensyn. F.2 Interferens (standardtabell 1) Informasjonen er basert på kravene i EN :2007 (IEC 3. Edition) og EN :2015 (IEC 4. Edition). Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk stråling Dette produktet er konstruert for drift i et miljø som beskrevet nedenfor. Kunden eller brukeren av produktet må sikre at apparatet brukes i et slikt miljø. Interferensmålinger Samsvar Elektromagnetisk miljø / retningslinjer HF-stråling etter CISPR11 Gruppe 1 Dette produktet bruker bare HF-energi intern funksjon. Derfor er HF-strålingen svært lav. Det er usannsynlig at apparater som befinner seg i nærheten, vil bli forstyrret. HF-stråling etter CISPR11 Klasse B Dette produktet er egnet for bruk i alle bygg, inkludert bygg som er ment boligformål og som er Utsendelse av harmoniske strømmer iht. EN Klasse A direkte koblet det offentlige forsyningsnettet som også forsyner boliger med strøm. Stråling spenningsvariasjoner/flimring iht. EN Oppfylt 12 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:46

13 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK F.3 Immunitet (standardtabell 2) Informasjonen er basert på kravet i EN :2007 (IEC 3. Edition). Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Dette produktet er konstruert for drift i et miljø som beskrevet nedenfor. Kunden eller brukeren av produktet må sikre at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest EN testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø / retningslinjer Elektrostatisk utladning (ESD) iht. EN Hurtig transient elektrisk støy (bursts) iht. EN Overspenning iht. EN Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner i strømforsyningen etter EN ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft Gulv bør være av tre eller betong eller være belagt med keramikkfl iser. Ved bruk av syntetisk gulv må den relative luftfuktigheten være minst 30 %. ± 2 kv for strømledninger ± 2 kv for strømledninger Strømforsyningskvaliteten bør være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. ± 1 kv for differensialmodus ± 2 kv for normalmodus < 5 % U T (> 95 % fall i U T ) i ½ syklus < 40 % U T (> 60 % fall i U T ) i 5 sykluser < 70 % U T (> 30 % fall i U T ) i 25 sykluser < 5 % U T (> 95 % fall i U T ) i 5 sek Magnetfelt ved kraftfrekvens (50/60Hz) iht. EN A/m 100 A/m NB! U T = vekselstrømspenning før bruk av testnivået. ± 1 kv for differensialmodus ± 2 kv for normalmodus < 5 % U T (> 95 % fall i U T ) i ½ syklus < 40 % U T (> 60 % fall i U T ) i 5 sykluser < 70 % U T (> 30 % fall i U T ) i 25 sykluser < 5 % U T (> 95 % fall i U T ) i 5 sek Strømforsyningskvaliteten bør være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. Strømforsyningskvaliteten bør være den samme som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av produktet trenger kontinuerlig drift også ved strømbrudd, må produktet få strøm en avbruddsfri strømforsyning eller et batteri. Magnetfelt for strømfrekvens bør være på samme nivå som i et vanlig nærings- eller sykehusmiljø. HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:46

14 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY F.4 Immunitet for utstyr som ikke opprettholder liv (standardtabell 4) Informasjonen er basert på kravet i EN :2007 (IEC 3. Edition). Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Dette produktet er konstruert for drift i et miljø som beskrevet nedenfor. Kunden eller brukeren av produktet må sikre at apparatet brukes i et slikt miljø. Elektromagnetisk miljø - retningslinjer Bærbare og mobile radiosendere skal ikke brukes nærmere produktet enn anbefalt beskyttelsesavstand, ledninger medberegnet. Anbefalt avstand beregnes etter egnet formel for sendefrekvens. Immunitetstest EN testnivå Samsvarsnivå Anbefalt avstand (c) : Ledet HF-støy iht. EN Utstrålt HF-støy iht. EN Vrms 150 khz 80 MHz 3 V/m 80 MHz 2.7 GHz 10 Vrms 5 V/m 80 MHz 2.7 GHz D = 0.35 D = 0.7 D = MHz 800 MHz 800 MHz 2.7 GHz Med P som nominell ytelse for senderen i watt (W) iht. opplysningene produsenten av senderen, og som anbefalt beskyttelsesavstand D i meter (m). Feltstyrken faste radiosendere fastslås ved en undersøkelse på stedet (a) og skal være lavere enn samsvarsnivået (b). Det kan oppstå forstyrrelser i nærheten av apparater som har følgende symbol. MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder den største beskyttelsesavstanden. MERKNAD 2: Disse retningslinjene vil ikke gjelde i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refl eksjon bygninger, gjenstander og mennesker a. Feltstyrken faste sendere som f.eks. basestasjoner for trådløse og mobile telefoner, amatørradio, AM- og FM-kringkasting samt TV-sendere kan teoretisk sett ikke bestemmes nøyaktig på forhånd. For å fastslå elektromagnetisk miljø mht. faste HF-sendere, anbefales det å undersøke stedet der enheten skal drives. Hvis feltstyrken der produktet skal stå, overskrider samsvarsnivåene som er oppgitt ovenfor, må du følge med på produktet for å være sikker på at det fungerer som det skal på hvert brukssted. Hvis du oppdager tegn unormal funksjon, kan det være nødvendig å iverksette tak som f.eks. å snu eller flytte produktet. b. Over frekvensområdet 150 khz 80 MHz skal feltstyrken være mindre enn 3 V/m. c. Mulige kortere avstander utenfor ISM-båndene bidrar ikke økt anvendelighet i denne tabellen. 14 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:46

15 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK F.5 Beskyttelsesavstander for utstyr som ikke opprettholder liv (standardtabell 6) Informasjonen er basert på kravet i EN :2007 (IEC 3. Edition). Anbefalte beskyttelsesavstander mellom bærbart og mobilt HF-kommunikasjonsutstyr og dette apparatet. Produktet er konstruert for bruk i et elektromagnetisk miljø med kontrollert HF-støy. Kunden eller brukeren av produktet kan bidra å hindre elektromagnetisk støy ved å overholde minimumsavstander mellom bærbart og mobilt HF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og produktet som beskrevet nedenfor iht. maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsinnretningen. Senderens maksimale normerte utgangseffekt (W) Beskyttelsesavstand iht. sendefrekvens (m) 150 khz 80 MHz D = MHz 800 MHz D = MHz 2.7 GHz D = For sendere det ikke er oppgitt maksimal normert utgangseffekt for i tabellen, kan avstanden D i meter (m) bestemmes ved hjelp av formelen som hører den aktuelle kolonnen. P er senderens maksimale normerte utgangseffekt i watt (W) iht. opplysningene senderprodusenten. MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder den største beskyttelsesavstanden. MERKNAD 2: MERKNAD 3: For beregning av anbefalt beskyttelsesavstand for sendere på frekvensområdet 80 MHz 2.7 GHz er det brukt en ekstra faktor 10 / 3 for å redusere sannsynligheten for at mobilt/bærbart kommunikasjonsutstyr som noen har tatt med inn på pasientområdet, fører en forstyrrelse. Disse retningslinjene vil ikke gjelde i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refl eksjon bygninger, gjenstander og mennesker. HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:46

16 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY Hvis du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med din HAAG-STREIT-forhandler på: HAAG-STREIT AG Gartenstadtstrasse Koeniz, Switzerland Phone Fax Internet 16 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / _IFU_BM _nor.indd :32:47