for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for perioden"

Transkript

1 Styrer, råd, utvalg, komiteer, m.v. for perioden SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre ( ) Sist endret av kst

2 Innholdsfortegnelse KOMMUNESTYRE FORMANNSKAP... 6 KONTROLLUTVALG... 6 FAGUTVALG... 7 Helse- og omsorgsutvalget... 7 Oppvekst- og kulturutvalget... 7 Næring-, miljø- og klimautvalget... 8 Planutvalget (fast utvalg for plansaker jf pbl 3-3)... 9 Partssammensatt utvalg K.l Forhandlingsutvalg RÅD Eldres råd Funksjonshemmedes råd Forliksrådet Kirkelig fellesråd EIERREPRESENTANTER, REPRESENTASJON M.V Kommunens Sentralforbund (KS) Fylkesmøte Odal Sparebanks Representantskap Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap (GIR) representantskap Kommunal rep. i styret for Sentrum borettslag Representantskap Glåmdalssekretæren IKS Representantskapet Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring Representantskapet Hedmark revisjon IKS Representantskapet Glåmdal krisesenter IKS Stiftelsen/styret revyskolen Solbakken Stiftelsen Fredheim NEMNDER Klagenemnd jf kommunelovens Klageorgan kommunehelse og sosialtjeneste Klageorgan Oppvekst og kultur Klageorgan Næring- miljø-, og klima Dyrevernsnemnd for Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal LOVPÅLAGTE NEMNDER BEREDSKAP Krigsskadenemnd Heimevernsnemnda Militære skjønnsnemnder A/04-01 (alminnelig) Militære skjønnsnemnder (motorkjøretøyer)... 20

3 Tilflyttingsnemnd NEMNDER I FORBINDELSE MED EIENDOMSSKATT Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt SAMARBEIDSUTVALG SKOLER OG BARNEHAGER STYRER Styret for Kulturhuset Skogtun Styret for Odal Tunlag Styret for Sør-Odal Boligstiftelse Styret for Stiftelsen Lyshusets Billedsamling Styret for vegen Overåsvegen (2) Styremedlem museumsstiftelsen ANDRE UTVALG Sør-Odal kommunale bygdebokutvalg Storsjøutvalget Navnekomite Oppnevningsutvalget for konfliktråd Partnerskapsforum Sør-Odal, Nord-Odal, Hedmark fylkeskommune Representant til felles trafikksikkerhetsutvalg for grunnskolen Damlibekken miljøprosjekt... 27

4 KOMMUNESTYRET Representanter Vararepresentanter Arbeiderpartiet 1 Knut Hvithammer 1 Grethe Aas (fast tom mars 2019 i Ida Nordlis permisjon) 2 Tor Egil Pålerud 2 Odd Arne Sønsterud 3 Jane Merethe Brøther 3 Grete Sparby 4 Bente Lill Hagen 4 Rolf Brun 5. Thomas Monsen 5 Atle Snapa 6. Ida Jeanette Nordby (perm tom 6 Mads Robin B. Aanerud mars 2019) 7 Bernt Olav Neskvern 7 Inger Lise Johnsen 8. Veslemøy Nordseth (U) 8 Dag Amundsen 9 Silje Eugenie S. Øktner 9 Steinar Martin Sørøy 10 Gunn Anita Fjukmoen (U) 10 Trond Ellefsrud 11 Erland Nordsethmoen (U) 11 Solveig M. J. Smedsberg 12 Elisabeth Østby 13 Pål Erik Berntsen 14 Ivar Hagen Senterpartiet 1 Heidi Hitland 1 Frode Moss 2 Jan Arne Broen 2 Cecilie L. Roverudseter 3 Håkon A. Ellevold 4 Gunhild T. Vatne 5 Marius Glomsås Miljøpartiet De Grønne 1 Hanna Gjermundrød Jorun S. Lindblad (U) Karen Gjermundrød Lene Myrdal Pensjonistpartiet 1 Per Ivar Sveheim 1 Tara Krsitine Bale 2 Marit Thoner 3 Ragnar Rognhaug 4 Pål Gorseth Sosialistisk Venstreparti 1 Sigrun E. Kristoffersen 1 Trond Eriksen 2 Elin O. Kristoffersen

5 3 Ellen Anne Marit Utsi 4 Tone Teppen Høyre 1 Anne-Mette Øvrum 1 Ola Rustad Boisen 2 Morten Holmen 2 Bjørnar Grendel 3 Anne Marie Svenneby 3 Linda Merethe Ellefsrud 4 Helene Ullerlien 4 Thomas Karpow 5 Erlend Moe Pekeberg 5 Bjørn Hernæs 6 Bjørn Amund Bonsak 6 Richard Teigen 7 Berit Lund 8 Dina Veflen Sør-Odal Bygdeliste 1 Petter Rundén 1 Jane C Ottesen Nygård (permisjon ut 2018) 2 Sølvi Helene Nylend 2 Tom Nordengen 3 Knut Erik Enger 3 Lise-Mari Karlsen 4 Sigvardt Pran 4 Hilde Larsen Myrvang 5 Anders Lien 5 Trude Engebretsen 6 Elisabeth Hoff Aarstad 7 Ragni Haare

6 FORMANNSKAP Valgt i k.str Ap/sp/mdg Knut Hvithammer Hanna Gjermundrød Heidi Hitland Jane Brøther Tor Pålerud Bente Hagen Thomas Monsen Ida Nordby (permisjon t.o.m. mars 2019) Grethe Aas Bernt Olav Neskvern Per Ivar Sveheim H Morten Holmen Anne Marie Svenneby Helene Ullerlien Bjørn Bonsak Soby/Sv Petter Rundén Sølvi Nylend Sigrun Kristoffersen Knut Enger Anders Lien Sigvard Pran KONTROLLUTVALG (5 medl. med personlig varamedl.) Valgt i k.str Anne Mette Øvrum (leder) Geir Spigseth (nestleder) Vidar Bråten Bjørn Siegwarth Vidar Holstad Grete Kristoffersen Bjørg Thoner Tone Teppen

7 Elisabeth Hoff Aarstad Anurag Shukla FAGUTVALG HELSE- OG OMSORGSUTVALGET 7 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Per Ivar Sveheim leder Marit Thoner Anne Marie Svenneby n.leder Veslemøy Nordset Frode Moss Helene Ullerlien Ida Nordby (Permisjon t.o.m. mars 2019) Grete Aas (medlem i permisjonstiden) Thomas Karpow Rolf Brun Caroline Ellevold Ellen Marie Engeflaen Dag Amundsen Karin Grendel BL/SV Jane Nygård (permisjon til ) 1. vara fast i permisjonstiden Trude Engebretsen Hytmarken Jan Gulbrandsen Ellen Anne Marit Utsi OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET 7 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Morten Holmen, leder Dina Veflen Gunn Fjukmoen n.leder Grete Sparby

8 Thomas Monsen Grethe Aas Gunhild T. Vatne Kristine Bale Erland Nordsetmoen Camilla Betzer Ragnar Rognhaug Mads Robin Aanerud Erlend Barkbu Linda Ellefsrud BL/SV Elise Rundén Pran Lise Mari Karlsen Ragni Haare Trond Eriksen NÆRING-, MILJØ- OG KLIMAUTVALGET 7 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Jan Arne Broen, leder Håkon A. Ellevold Bente Hagen, n.leder Bernt Olav Neskvern Ola Boisen Hanna Gjermundrød Silje Øktner Odd Arne Sønsterud Inger Lise Johnsen Berit Lund Jorun Lindblad Rolf Brun Thomas Willard Olav Sagen BL/SV Knut Enger Sølvi Nylend Carina Lysakerrud Anders Lien

9 PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER JF PBL 3-3) 9 medlemmer (Formannskap + PP og MDG) AP/ Knut Hvithammer, leder Bente Hagen SP Heidi Hitland, n.leder Thomas Monsen AP Tor Pålerud Ida Nordby (permisjon t.o.m. mars 2019) Grethe Aas AP Jane Brøther Bernt Olav Neskvern H Morten Holmen Anne Marie Svenneby Helene Ullerlien Bjørn Bonsak BL Petter Rundén Sølvi Nylend SV Sigrun Kristoffersen Knut Enger Anders Lien Sigvardt Pran MDG Hanna Gjermundrød Jorun Lindblad Karen Gjermundrød Aase Haug Eskevik Lene Myrdal PP Per Ivar Sveheim Tara Kristine Bale Marit Thoner Ragnar Rognhaug Pål Gorseth

10 PARTSSAMMENSATT UTVALG K.L. 25 (erstatter Administrasjonsutvalget) 12 medlemmer: 4 politisk, 4 tillitsvalgte og 4 fra administrativ ledelse AP/SP/MDG/PP/H Knut Hvithammer (leder) Jane Brøther Heidi Hitland n.leder Morten Holmen Jan Arne Broen Anne Marie Svenneby BL/SV Sigrun Kristoffersen Petter Rundén Rådmanns representant Rådmanns representant Tillitsvalgt Tillitsvalgt FORHANDLINGSUTVALG (4 medlemmer fra formannskap) AP/SP/MDG/PP/H Knut Hvithammer, leder Jane Brøther Heidi Hitland, n.leder Tor Pålerud Morten Holmen BL/SV Sigrun Kristoffersen Petter Rundén ELDRES RÅD (7 medl. hvorav 3 politisk valgte) RÅD

11 AP/SP/MDG/PP/H Inger Lise Johnsen Helene Ullerlien Jorun L Ragnar R Rolf Brun Solveig Smedsberg Sør-Odal sanitetsforening Reidun Kvisla Guri Kareliussen Sør-Odal sanitetsforening Astrid Rørholt Ellen Marie G. Eriksen Sør-Odal eldres forening Edel Lilleseth Sør-Odal LHL Jorun Tovseth Anne Lise Monge FUNKSJONSHEMMEDES RÅD (7 medlemmer hvorav 3 politisk valgte) AP/SP/MDG/PP/H Ivar Hagen (leder) Kari Gran Grethe Aas Paal Gorseth Hege Søreng Øystein Utstumo Sør-Odal sanitetsforening Hørselshemmedes landsforbund Svein Ove Svendsen Grete Kristoffersen (nestleder) Steinar Sørensen Norges handicapforbund Margarethe Lillehagen Laila Hansen Odal helsesportslag Ingrid Engebretsen-Karlsen FORLIKSRÅDET

12 AP/SP/MDG/PP/H Grete Sparby (leder) Jens Julsrud Kåre Karterud (nestleder) Silje Øktner Vidar Holstad Lise Mari Karlsen KIRKELIG FELLESRÅD (1 repr. Fra kommunestyret) AP/SP/MDG/PP/H Heidi Hitland Tor Pålerud EIERREPRESENTANTER, REPRESENTASJON M.V. KOMMUNENS SENTRALFORBUND (KS) FYLKESMØTE 2 representanter valg i kstr 27.okt

13 AP/SP/MDG/PP/H Knut Hvithammer Morten Holmen Heidi Hitland Jane Brøther ODAL SPAREBANKS REPRESENTANTSKAP (NB Endringer: Det skal nå velges en representant med vara) AP/SP/MDG/PP/H Morten Holmen Heidi Hitland GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (GIR) REPRESENTANTSKAP 2 representanter med vara A/SP/MDG/PP/H Steinar Martin Sørøy Håkon A. Ellevold Jan Arne Broen Grethe Aas KOMMUNAL REP. I STYRET FOR SENTRUM BORETTSLAG (1 representant)

14 AP/SP/MDG/PP/H Helene Ullerlien Bernt Olav Neskvern REPRESENTANTSKAP GLÅMDALSSEKRETÆREN IKS 1 representant med 1 vara AP/SP/MDG/PP/H Anne Mette Øvrum Geir Spigseth REPRESENTANTSKAPET GLÅMDAL INTERKOMMUNALE VOKSENOPPLÆRING (GIV) 1 representant med 2 vararepresentanter AP/SP/MDG/PP/H Heidi Hitland Morten Holmen Grethe Aas REPRESENTANTSKAPET HEDMARK REVISJON IKS Tidl. Glåmdal revisjon 1 medlem 2 varamedlemmer AP/SP/MDG/PP/H Knut Hvithammer Heidi Hitland Tor Pålerud

15 FOLKEVALGT NEMND, GLÅMDAL KRISESENTER 2 medlem 2 varamedlemmer AP/SP/MDG/PP/H Jane Brøther Kristine Bale Heidi Hitland Caroline Ellevold STIFTELSEN/STYRET REVYSKOLEN SOLBAKKEN 1 medlem 2 varamedlemmer AP/SP/MDG/PP/H Heidi Hitland Silje Øktner Helene Ullerlien STIFTELSEN FREDHEIM AP/SP/MDG/PP/H Thomas Monsen Ida Nordby (permisjon ut mars 2019)

16 NEMNDER KLAGENEMND JF KOMMUNELOVENS 10 5 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Trond Henning Ellefsrud Odd Arne Sønsterud Inger Lise Johnsen Emil Fjeld Magne I. Teppen Hege M. Søreng Dina Veflen Heidi Hitland BL/SV Per K.Rundén Trude Engebretsen Trond Eriksen Klageorganene går ut jfr nytt delegeringsreglement vedtatt i kommunestyret KLAGEORGAN KOMMUNEHELSE OG SOSIALTJENESTE - UTGÅR 3 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Grete Sparby Jens Julsrud Mads Robin Aanerud Terje Hagen Grethe Aas Marit Thoner

17 KLAGEORGAN OPPVEKST OG KULTUR - UTGÅR 3 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Veslemøy Nordset Dag Amundsen Frode Moss Anne Marie Svenneby Hilde Kristin Korbøl Hanna Gjermundrød KLAGEORGAN NÆRING- MILJØ-, OG KLIMA - UTGÅR 3 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Gunn Fjukmoen Elisabeth Mannerud Odd Arne Sønsterud Bjørn Bonsak Erland Nordsetmoen Dina Veflen DYREVERNSNEMND FOR KONGSVINGER, EIDSKOG, NORD- ODAL OG SØR-ODAL (Oppnevnes av Mattilsynet etter forslag fra kommunene) (Ny nemnd skal velges fra ???.)

18

19 LOVPÅLAGTE NEMNDER BEREDSKAP KRIGSSKADENEMND 4 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Tor Pålerud, leder Geir Spigseth Elisabeth Østby Jens Julsrud Ivar Hagen Gunn Fjukmoen BL/SV Petter Rundén Sigrun Kristoffersen Knut Enger Sølvi Nylend HEIMEVERNSNEMNDA AVVIKLET JFR BREV FRA FORSVARSDEPARTEMENTET DATERT medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Veslemøy Nordset Steinar Martin Sørøy Per Ivar Sveheim Terje Hagen MILITÆRE SKJØNNSNEMNDER A/04-01 (ALMINNELIG) AP/SP/MDG/PP/H Harald Hove Leif Holt

20 MILITÆRE SKJØNNSNEMNDER (MOTORKJØRETØYER) AP/SP/MDG/PP/H Ragnar Rognhaug Veslemari Pran Geir Spigseth Tor Pålerud TILFLYTTINGSNEMND 4 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Veslemøy Nordset Bente Hagen Dag Amundsen Marit Thoner Steinar Martin Sørøy Gunn Fjukmoen Lyder Hove Ellevold BL/SV Sigrun Kristoffersen Petter Rundén Sølvi Nylend Anders Lien NEMNDER I FORBINDELSE MED EIENDOMSSKATT SAKKYNDIG TAKSTNEMND FOR EIENDOMSSKATT 3 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Bernt Olav Neskvern Rolf Brun

21 Atle Snapa Trond Henning Ellefsrud Veslemari Pran Helene Ullerlien SAKKYNDIG ANKENEMND FOR EIENDOMSSKATT 3 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Odd Arne Sønsterud Elisabeth Østby Ole Sverre Larsen Thomas Stang Ola Boisen Olav Sagen

22 SAMARBEIDSUTVALG SKOLER OG BARNEHAGER Tillegges representanter (og vararepresentanter) i oppvekst og kultur utvalget. Valgt i oppvekst- og kulturutvalgets møte sak 005/16 Samarbeidsutvalg Disenå barnehage Fast Kristine Bale Vara Ragnar Rognhaug Fast Erlend Barkbu Vara Morten Holmen Samarbeidsutvalg Tronbøl/Trondbølgrinda barnehage Fast Morten Holmen Vara Dina Veflen Fast Grethe Aas Vara Ragni Haare Samarbeidsutvalg Sander barnehage Fast Thomas Monsen Vara Erland Nordsetmoen Fast Grethe Sparby Vara Linda Ellefsrud Samarbeidsutvalg Korsmo barnehage Fast Dina Veflen Vara Trond Eriksen Fast Gunnhild T. Vatne Vara Camilla Betzer Samarbeidsutvalg Korsmo skole

23 Fast Gunn Fjukmoen Vara Grethe Aas Samarbeidsutvalg Disenå skole Fast Kristine Bale Vara Ragnar Rognhaug Samarbeidsutvalg Ullern skole Fast Elise Rundén Pran Vara Lise-Mari Karlsen Samarbeidsutvalg Slåstad skole Fast Gunnhild T. Vatne Vara Camilla Betzer Samarbeidsutvalg Sander skole Fast Erland Nordsetmoen Vara Mads R. Aanerud Samarbeidsutvalg Sør-Odal ungdomsskole Fast Thomas Monsen Vara Grethe Sparby STYRER STYRET FOR KULTURHUSET SKOGTUN 1 representant AP/SP/MDG/PP/H Ragnar Rognhaug Per Ivar Sveheim STYRET FOR ODAL TUNLAG (UTSETTES!) 2 representanter?????? rådmannens representant

24 STYRET FOR SØR-ODAL BOLIGSTIFTELSE 4 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Dag Amundsen Jens Julsrud Jane Brøther Tom Nordengen Helene Ullerlien BL/SV Heidi Aarstad STYRET FOR STIFTELSEN LYSHUSETS BILLEDSAMLING 2 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Heidi Hitland Gulbrand Thoner Silje Øktner Trond Henning Ellefsrud STYRET FOR VEGEN OVERÅSVEGEN (2) 2 representanter AP/SP/MDG/PP/H Bernt Olav Neskvern Ivar Hagen

25 Morten Holmen Harald Holt STYREMEDLEM MUSEUMSSTIFTELSEN (UTSETTES!) 1 representant Sjekkes ANDRE UTVALG SØR-ODAL KOMMUNALE BYGDEBOKUTVALG 3 politisk valgte 2 fra lag og foreninger AP/SP/MDG/PP/H Bernt Olav Neskvern Rolf Brun Ivar Hagen Kari Hilde Holth Trond Henning Ellefsrud Bjørg Thoner

26 STORSJØUTVALGET 3 rep med vara fra hver av kommunene, til sammen 6 AP/SP/MDG/PP/H Rolf Brun Gunn Fjukmoen Erland Nordsetmoen Berit Lund Thomas Monsen Ellen Engeflaen NAVNEKOMITE 3 medlemmer AP/SP/MDG/PP/H Ivar Hagen Elisabeth Østby Solveig Smedsberg Oskar Bekkevold Bernt Olav Neskvern Øystein Utstumo OPPNEVNINGSUTVALGET FOR KONFLIKTRÅD 1 medlem AP/SP/MDG/PP/H Heidi Hitland Jan Arne Broen

27 PARTNERSKAPSFORUM SØR-ODAL, NORD-ODAL, HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ordfører, varaordfører, AP/SP/MDG/PP/H Knut Hvithammer Heidi Hitland REPRESENTANT TIL FELLES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG FOR GRUNNSKOLEN 1 representant AP/SP/MDG/PP/H Morten Holmen Gunn Fjukmoen DAMLIBEKKEN MILJØPROSJEKT Rolf Brun, prosjektleder.

28