Offentlig journal. ECPRD forespørsel Generasjonsskifte i landbruket - Oppdrag 002/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. ECPRD forespørsel Generasjonsskifte i landbruket - Oppdrag 002/2010"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A nnhold: ECPRD forespørsel Generasjonsskifte i landbruket - Oppdrag 002/2010 ECPRD - European Centre for Parliamentary Research and Documentation - henvendelser 2010/5-2 24/2010 European Centre for Parliamentary Research and Documentation ECPRD nnhold: Europarådsdelegasjonens fortur til Strasbourg program Europarådet - Stortingets delegasjon X 2009/ / Ylva Bie nnhold: nformasjon om uigurenes situasjon i Øst-Turkestan UFK - Henvendelser til komiteen - utenrikssaker / / Den norske Uigurkomiteen nnhold: Søknad om befaring til Afghanistan i 2010 Ombudsmannen for Forsvaret - søknad om reiser 2009/ /2010 Ombudsmannen for Forsvaret Side: 1 av 18

2 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen representanter fra CNF - opposisjonen i ran UFK - Forespørsler - besøk / / Kurdistans demokratiske parti i ran - PDK - Norge nnhold: Søknad om deltakelse i konferanse for ombudsmenn i Wien Ombudsmannen for Forsvaret - søknad om reiser 2009/ /2010 Ombudsmannen for Forsvaret nnhold: Møtegodtgjørelse for arbeid i Stortingets Menneskerettighetsutvalg Revisjon av Grunnloven med vekt på sentrale menneskerettigheter - oppnevne kommisjon - Lønning 2009/ / Matlary Janne Haaland nnhold: Valg av base for de nye jagerflyene UFK - Henvendelser til komiteen - forsvarssaker /7-1 31/2010 Thorsen Åge Side: 2 av 18

3 nnhold: Omsetningsoppgave for år Stortingets kafeteria Stortingets kafeteria - Fornyelse av skjenkebevillinger - Søknad - nnvilgelse - Skjenkeareal - Omsetningsoppgave - Sak SL 2009/ /2010 Vectura nnhold: Pensjonsordningen for representantene - ***** ***** Pensjonsordningen for representantene 2010/8-1 33/ O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Pensjonsordningen for representantene ***** ***** ***** ***** ***** Pensjonsordningen for representantene 2010/9-1 34/ O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Forespørsel om møte uke 7 i forbindelse med besøk av colombianske organisasjoner som arbeider med freds- og menneskerettighetsspørsmål UFK - Forespørsler - besøk / / Colombia Forum Side: 3 av 18

4 nnhold: Forespørsel om møte med Verdensbankens sjefsøkonom Justin Lin UFK - Forespørsler - besøk / /2010 The Word Bank - Nordic Countries nnhold: nvitasjon til Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Bergen UFK - nvitasjoner / /2010 Fiskebåtredernes Forbund nnhold: Statsbudsjett og statsregnskap Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter Rundskriv R Kopi av brev sendt samtlige departement og Statsministerens kontor Stortingets budsjett 2010 Kap. 41 Statsbudsjettet 2009/ /2010 Finansdepartementet nnhold: Opprettelse av ny bransjeorganisasjon for finansnæringen - Finansnæringens Fellesorganisasjon - FNO Ny bransjeorganisasjon for finansnæringen - Finansnæringens Fellesorganisasjon - FNO 2010/ /2010 Finansnæringens Fellesorganisasjon - FNO Side: 4 av 18

5 nnhold: Dokument 8:10 S Anmodning om høring Dokument 8:10 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell ngolf Ropstad om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier 2009/ /2010 Hjernebarna Norge nnhold: Tilleggsavtale til avtale av og Klubbygningen som utleier og Stortinget som leier Tilleggsavtale til avtale av og Klubbygningen som utleier og Stortinget som leier Sak i DL / /2010 Klubbygningen nnhold: Pensjonsordningen for representantene ***** ***** ***** Pensjonsordningen for representantene 2010/9-2 42/ O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Pensjonsordningen for representantene ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pensjonsordningen for representantene N 2010/9-3 43/ O 7 Taushetsbelagte opplysninger Hans Brattesta Side: 5 av 18

6 nnhold: Bekrefter at passer for stortingspresidentens besøk til Finland Finland - offisielt besøk til Finland av Stortingets president U 2009/ / Finland Riksdagen nnhold: Anskaffelsesprotokoll nr. 2010/1 Verditransport ***** ***** ***** ***** Verdihåndtering N 2009/ /2010 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Gunnar Lovland nnhold: Stortingspresidentens besøk til Finland Finland - offisielt besøk til Finland av Stortingets president U 2009/ /2010 Ambass Helsingfors nnhold: nvitasjon til åpningskonferanse - Fra blodrød skrekk til himmelblå idyll - Tromsø FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Tromsø nternasjonale Filmfestival Side: 6 av 18

7 nnhold: nvitasjon til deltakelse - Distinguished Visitors Programme under øvelsen Cold Response UFK - nvitasjoner / / Forsvaret nnhold: Verditransport ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Verdihåndtering 2009/ /2010 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Vakt Service nnhold: Prop 14 L Anmodning om høring Prop. 14 L ( ) Endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.) 2009/ /2010 Utdanningsforbundet nnhold: Stm41 Anmodning om høring STM41 ( ) Kvalitet i barnehagen 2009/ /2010 Fagforbundet Side: 7 av 18

8 nnhold: Stm41 Anmodning om høring STM41 ( ) Kvalitet i barnehagen 2009/ /2010 Utdanningsforbundet nnhold: Ferdigattest - Karl Johans gate 22 Ombyggingsarbeider i kjeller - kjøkkenareal - korridor - kjøl og frys - 20 kontorer - Sak DL 2008/ /2010 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten nnhold: Dokument 8:26 Departementets uttalelse - svar på brev av Dokument 8:26 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Knut Arild Hareide, Øyvind Håbrekke og Rigmor Andersen Eide om utarbeidelse av en handlingsplan for CO2-fangst og lagring fra store punktutslipp i industr 2009/ /2010 Olje- og energidepartementet Statsråden nnhold: Stm35 Anmodning om høring STM35 ( ) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 2009/ /2010 Brannfaglig Fellesorganisasjon Side: 8 av 18

9 nnhold: PropL4 Anmodning om høring PROPL4 ( ) Ny vergemålslov 2009/ /2010 Landsforeningen We Shall Overcome WSO nnhold: PropL4 Anmodning om høring PROPL4 ( ) Ny vergemålslov 2009/ /2010 Forbrukerombudet nnhold: Stm35 Anmodning om høring STM35 ( ) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 2009/ /2010 Norges Sivilforsvar nnhold: PropL4 Anmodning om høring PROPL4 ( ) Ny vergemålslov 2009/ /2010 KT-Norge Side: 9 av 18

10 nnhold: Stm35 Notat - Bekymring for konsekvenser av eventuell nedleggelse av Vagleleiren STM35 ( ) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 2009/ /2010 Stavanger Universitetssykehus nnhold: Søknad om støtte for tur til Færøyene for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - Norsk Revmatikerforbund - Norges Astma og Allergiforbund Nordisk råd - henvendelser / / Gudmundseth Roger nnhold: Stm35 Høringsnotat STM35 ( ) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 2009/ /2010 Hørselshemmedes Landsforbund nnhold: Søknad om økonomisk støtte for tur til Færøyene Nordisk råd - henvendelser 2009 U 2009/ /2010 Gudmundseth Roger Side: 10 av 18

11 nnhold: Tilbud på programvarelisenser og relaterte tjenester Kjøp av programvarelisenser og relaterte tjenester 2009/ /2010 OFL 23.3 Offentlige innkjøp nmeta nnhold: Arbeidsbesøk fra parlamentet i Mongolia Mongolia - Arbeidsbesøk til Stortinget av delegasjon fra parlamentet i Mongolia / / Riksrevisjonen nnhold: Stm35 Anmodning om høring STM35 ( ) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 2009/ / Landsforeningen for sivilt beredskap nnhold: Dokument 8:16 S Anmodning høring Dokument 8:16 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Kari Storstrand og Christian Tybring-Gjedde om å forby offentliggjøring av skattelister 2009/ /2010 Norsk Journalistlag Side: 11 av 18

12 nnhold: Dokument 8:16 S Anmodning om høring Dokument 8:16 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Kari Storstrand og Christian Tybring-Gjedde om å forby offentliggjøring av skattelister 2009/ /2010 Advokatforeningen nnhold: Dokument 8:16 S Anmodning om høring Dokument 8:16 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Kari Storstrand og Christian Tybring-Gjedde om å forby offentliggjøring av skattelister 2009/ /2010 Skattebetalerforeningen nnhold: Dokument 8:16 S Anmodning om høring Dokument 8:16 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Kari Storstrand og Christian Tybring-Gjedde om å forby offentliggjøring av skattelister 2009/ /2010 Norsk Presseforbund nnhold: Dokument 8:15 S Notat - forenklinger i rapportering - skjemaer og regelverk for næringslivet Dokument 8:15 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Harald T. Nesvik og Christian Tybring-Gjedde om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet 2009/ /2010 Næringslivets Hovedorganisasjon Side: 12 av 18

13 nnhold: Parlamentarisk konferanse om fredsbygging deltakelse fra delegasjonen til OSSE PA nternasjonal parlamentarisk konferanse om fredsbygging House of Parlilament London X 2009/ /2010 Hans Brattesta nnhold: Debatt - regelverk om lobbyvirksomhet i Sveriges Riksdag - Dnr 2009:1794 Debatt - regelverk om lobbyvirksomhet 2010/ / Sverige- Sveriges Riksdag Utredningstjenesten nnhold: Stm44 Anmodning om høring STM44 ( ) Utdanningslinja 2009/ /2010 Unio nnhold: Forsikringstjenester - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Forsikringstjenester Selvassuranse - Sak DL 2008/ /2010 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 13 av 18

14 nnhold: nvitasjon til frokostmøte - Energi for fremtiden - Oslo Cafe Christiania NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Civita nnhold: nvitasjon til Kunnskapsfrokost på Handelshøyskolen B i Oslo NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 B nnhold: Statsborger fra Sri Lanka ber om økonomisk støtte og hjelp til arbeide i Norge Statsborger fra Sri Lanka ber om økonomisk støtte og hjelp til arbeide i Norge 2010/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Monoharan S Edward nnhold: Økonomisk støtte og hjelp til arbeide i Norge Statsborger fra Sri Lanka ber om økonomisk støtte og hjelp til arbeide i Norge U 2010/ /2010 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Monoharan S Edward Side: 14 av 18

15 nnhold: Momenter til referat koordineringsgruppen Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt U Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 80/2010 Capgemini nnhold: Dokument 8:10 S nformasjon om Hjernebarna Norge - Pleiepenger Dokument 8:10 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell ngolf Ropstad om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier 2009/ /2010 Hjernebarna Norge nnhold: Klimakonsvensjonen 2009 København - invitasjon til parlamentarisk møte i regi av PU og Folketinget Samarbeid PU - FN - møter - konferanser organisert i samarbeid med FN høsten / / nterparlamentarisk Union - PU nnhold: Prop 64 L Oversendelse av høringsuttalelser Prop. 64 L ( ) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (bedre muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver) 2009/ /2010 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden Side: 15 av 18

16 nnhold: Ønsker møte om avklaringer av styring på klokker og lys på talerstolene Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt U Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 84/2010 Capgemini nnhold: Bekrefter deltakelse av PU delegat på møte Samarbeid PU - FN - møter - konferanser organisert i samarbeid med FN høsten / / nterparlamentarisk Union - PU nnhold: Søknad om filming kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass /2-3 86/ Faksvåg Henrik nnhold: Representantforslag S 40 DOK8:40 S Forslag om en helhetlig avfallspolitikk og fjerning av sluttbehandlingsavgiften for forbrenning av avfall X 2009/ / Stortingets presidentskap og direktør Side: 16 av 18

17 nnhold: Tillatelse til filming kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass 2010 U 2010/2-4 88/2010 Faksvåg Henrik nnhold: Stm47 Melder avbud til høring St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid 2009/ /2010 Næringslivets Hovedorganisasjon nnhold: Stm47 Høringsnotat St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid 2009/ /2010 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon nnhold: Stm47 Høringsnotat St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid 2009/ /2010 Den norske legeforening Side: 17 av 18

18 nnhold: Stm47 Høringsnotat St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid 2009/ /2010 Den norske jordmorforening nnhold: Antatt EØS-relevant EF-regelverk - halvårig skriftlig informasjon til Stortinget desember 2009 Antatt EØS-relevante forslag till EF-rettsakter Saksnr DL 2008/ / Utenriksdepartementet Side: 18 av 18