Hypoadrenokortisisme Skjult sykdom - tydelig løsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hypoadrenokortisisme Skjult sykdom - tydelig løsning"

Transkript

1 ZYCORTAL Hypoadrenokortisisme Skjult sykdom - tydelig løsning

2 Hva er hypoadrenokortisisme (Addisons sykdom)?? Addisons sykdom skyldes manglende produksjon av kortikosteroider; mineralkortikoider (hovedsakelig aldosteron) og glukokortikoider (hovedsakelig kortisol). Den vanligste årsaken til Addisons sykdom er primær hypoadrenokortisisme, som nesten alltid skyldes en immunmediert destruksjon av binyrene. Tilstanden medfører vanligvis både glukokortikoidmangel og mineralkortikoidmangel, men tilfeller med kun glukokortikoidmangel er rapportert (atypisk hypoadrenokortisisme). Sekundær hypoadrenokortisisme (forårsaket av hypofysedysfunksjon) medfører mangel på hormonet ACTH (adrenokortikotropt hormon). Dette er en veldig uvanlig årsak til hypoadrenokortisisme hos hund og medfører ofte kun glukokortikoidmangel. Regulering av kortisol og aldosteron Metabolsk stress Hypothalamus lindring CRH Hypofysen glukoneogenese Protein- & fettmobilisering Immunsuppresjon ACTH Kapsel Zona glomerulosa Kortisol Aldosteron Binyre Binyre Medulla Zona fasciculata Renin-Angiotensin-System Cortex Na + -reabsorpsjon K + -utskillelse Vannretensjon Nyre Nyre Zona reticularis Blodkar Medulla Lavt blodvolum Stimulering Inhibering Økt blodvolum Blodkar Dersom Addisons sykdom ikke behandles kan tilstanden bli akutt og livstruende.

3 Hvordan kjenner man igjen Addisons sykdom? Addisons sykdom er ikke så lett å kjenne igjen, så mye er vunnet dersom bevisstheten rundt tilstanden øker. Hypoadrenokortisisme er en potensielt livstruende tilstand. Ettersom sykdomsbildet er uspesifikt, symptomene kan komme å gå og hunden kan respondere på uspesifikk behandling (som intravenøs væsketerapi), kan tilstanden lett forveksles med annen sykdom (f.eks. nyresykdom, gastroenteritt inkludert parvovirusinfeksjon, nevromuskulære eller stoffskiftesykdommer). Addisons sykdom likner på mange andre sykdommer, så det kan være utfordrende å stille diagnosen. Den kalles ofte the great pretender. De vanligste symptomene på Addisons sykdom er: Nesten samtlige tilfeller Vanlige Mindre vanlige Anamnese Appetittløshet Letargi Svakhet Oppkast Diaré Vekttap Skjelving/muskelstivhet Polyuri Polydipsi Klinisk undersøkelse Depresjon Svakhet Dehydrering Bradykardi Hypotermi Nedstemthet på grunn av Addisons sykdom* Mikrokardi sekundært til hypovolemi* Galleoppkast** Melena** Tap av tyggemuskulatur* Ung valp med Addisons sykdom* *Copyright University of Glasgow **Med tillatelse fra BMJ In Practice 2003;25:18-25

4 Hematologiske og biokjemiske forandringer (etter fallende frekvens) Hematologi Biokjemiske parametre Fravær av stressleukogram hos et stresset/sykt dyr Nøytropeni Ikke-regenerativ anemi Eosinofili Lymfocytose Hyperkalemi Azotemi Hyponatremi Hyperfosfatemi Urindensitet <1,030 Hypokloremi Metabolsk acidose Hyperkalsemi Hypoglykemi Rammede hunder kan enten ha gradvis innsettende kliniske symptomer eller akutt havne i en livstruende tilstand (Addisonkrise). Dyr i Addisonkrise har ofte kliniske symptomer som tyder på hypovolemisk sjokk, som forlenget kapillær etterfyllingstid, svak perifer puls, svakhet eller kollaps. Dyret trenger ikke ha takykardi, til tross for at det er hypovolemisk, på grunn av hyperkalemiens bradykardieffekt. Med et utførlig anamneseopptak kan veterinærens mistanke om Addisons sykdom forsterkes, og etter en grundig klinisk undersøkelse følger en diagnostisk utredning av disse tilfellene, som vanligvis omfatter hematologi, biokjemi (inkludert elektrolytter) samt mulig ytterligere diagnostikk i form av røntgen, ultralyd og elektrokardiografi. 600 Å stille diagnosen hypoadrenokortisisme Selv om basalnivåer av kortisol >55 nmol/l kan brukes til å utelukke Addisons sykdom, holder det ikke med en lav kortisolverdi for å stille diagnosen. Gold standard -testen for å stille diagnosen Addisons sykdom er ACTH-stimuleringstesten, som vurderer binyrenes evne til å produsere kortisol. Kortisolkonsentrasjon (nmol/l) minutter Pre-ACTH 30 minutter Post-ACTH Ikke Addisons sykdom Addisons sykdom eller steroidbehandling

5 Trinn-for-trinn diagnostisering av hypoadrenokortisisme Ingen tidligere relevant anamnese Anamnese Fysisk undersøkelse Anamnese som indikerer hypoadrenokortisisme. F.eks. besvimelsesanfall, vekttap, tilbakevendende gastrointestinale tegn, letargi Hypoadrenokortisisme mindre sannsynlig Takykardi, fedme Normalt Na + og K + Økt leukocyttall med stressleukogram Biokjemiske rutineprøver (husk elektrolytter) Hematologi (blodutstryk) ACTH-stimuleringstest Lavere puls, tynnere eller mer dehydrert enn forventet Lavt Na+ og/eller høyt K+ (viktig), Na+ : K+-ratio < 27, lavt albumin, glukose og/eller økt urea og kreatinin Anemi og lavt leukocyttall med relativ lymfocytose, eosinofili og nøytropeni, manglende stress-leukogram Hypoadrenokortisisme sannsynlig Post-ACTH-kortisol > 55 nmol/l* Post-ACTH-kortisol < 55 nmol/l* Hypoadrenokortisisme kan utelukkes Ingen anamnese med steroidbruk bekreftet Hypoadrenokortisisme svært sannsynlig *Bruk de spesifikke referanseverdiene som angis av laboratoriet som analyserte prøvene. Med tillatelse fra professor Ian Ramsey (University of Glasgow) Behandling Dersom hypoadrenokortisisme oppdages i de milde/tidlige stadiene av sykdommen og egnet behandling startes, f. eks. Zycortal og prednisolon, minsker risikoen for utvikling av en Addisonkrise, noe som kan være livreddende for hunden. Med større bevissthet og korrekt diagnose kan Zycortal minske risikoen for en livstruende Addisonkrise.

6 Zycortal Zycortal er en depotsuspensjon som brukes som substitusjonsbehandling ved mineralkortikoidmangel hos hunder med primær hypoadrenokortisisme (Addisons sykdom). Zycortal er det eneste godkjente veterinærpreparatet i Europa til behandling av Addisons sykdom hos hund. En depotsuspensjon gir trygghet for at Addisons sykdom holdes under kontroll i omtrent en måned. Zycortal inneholder desoksykortonpivalat (DOCP), som er et hormon med ren mineralkortikoid effekt. Det regulerer elektrolytt- og væskebalansen som er påvirket ved Addisons sykdom med mineralkortikoidmangel. I motsetning til visse andre mineralkortikoider har DOCP begrenset glukokortikoid effekt, noe som gjør at mineralkortikoiddosen kan titreres uavhengig av glukokortikoiddosen. Dermed risikerer man ikke å forårsake markante bivirkninger på grunn av overdosering av glukokortikoider (f.eks. polyuri, polydipsi, polyfagi og muskelatrofi) når mineralkortikoiddosen økes. Individuell dosetitrering av henholdsvis mineralkortikoid- og glukokortikoidsubstitusjonen gir optimal kontroll og minsker risikoen for uønskede bivirkninger.

7 Zycortal inneholder DOCP som kontrollerer elektrolyttene mer effektivt enn fludrokortison. I Europa ble hunder med Addisons sykdom tidligere behandlet med et humanregistrert legemiddel som inneholder fludrokortisonacetat (i mangel av veterinærregistrert alternativ). Fludrokortisonacetat har hovedsakelig mineralkortikoid effekt, men også i mindre grad en glukokortikoid aktivitet. Behovet for mineralkortikoider og glukokortikoider er likevel individuelt og varierer fra hund til hund. Det avhenger også av sykdommens progresjon, så visse hunder kan ikke kontrolleres tilfredsstillende med fludrokortisonacetat 1. Zycortal inneholder desoksykortonpivalat (DOCP) som er vist å kontrollere serumelektrolyttene (natrium og kalium) mer effektivt enn fludrokortisonacetat. Derfor anses det å være legemidlet å foretrekke til mineralkortikoidsubstitusjon sammenlignet med fludrokortisonacetat 1. Hunder som har både mineralokortikoid- og glukokortikoidmangel trenger også glukokortikoidsubstitusjon, vanligvis i form av prednisolon. Zycortal er tiltenkt langtidsbehandling der intervallet og doseringen avhenger av den individuelle hundens respons på behandlingen. Startdosen er 2,2 mg/kg kroppsvekt, og den gis som en subkutan injeksjon. Langtidsvirkende behandling gir langvarig kontroll av primær hypoadrenokortisisme. Prognose Prognosen for hunder med Addisons sykdom er utmerket, forutsatt at de behandles hele livet. Da kan de leve et langt og lykkelig liv. Det kan være nødvendig å øke substitusjonen av glukokortikoider i perioder der hunden utsettes for økt stress.

8 Oppfølging og dosejustering Dag 1 Første dose Startdose Zycortal 2,2 mg/kg. Start glukokortikoidbehandling. Dag 10 Interimmonitorering Sjekk kliniske tegn og elektrolytter. Hvis klinisk unormalt, juster glukokortikoiddose og/eller se etter andre årsaker. Bruk elektrolyttverdiene fra dag 10. Dag 25 Andre dose Klinisk normalt Sjekk kliniske tegn og elektrolytter. Klinisk unormalt Juster dosen basert på dag 10 Na+/K+-ratio som beskrevet i tabell nedenfor Unormalt elektrolyttnivå eller unormal Na+/K+-ratio PU/PD Depresjon, letargi, oppkast, diaré eller svakhet Andre kliniske tegn Hvis dag 10 Na+/K+-ratio er: dager etter første dose, gi Zycortal som følger*: Reduser dose til 2,0 mg/kg kroppsvekt. Reduser glukokortikoiddose 32 to < to < to < 27 Reduser dose til 2,1 mg/kg kroppsvekt. Fortsett med dose 2,2 mg/kg kroppsvekt. Øk dose til 2,3 mg/kg kroppsvekt. Juster Zycortal basert på dag 10** elektrolyttnivå PU/PD vedvarer og Na+/K+ > 32 Øk glukokortikoiddose Revurder diagnose og se etter samtidig sykdom < 24 Øk dose til 2,4 mg/kg kroppsvekt. *I stedet for å endre dosen, kan doseringsintervallet endres. For mer informasjon, kontakt teknisk service på Reduser Zycortaldose Påfølgende doser og langtidsbehandling: Når hunden er under optimal kontroll, behold samme doseringsregime. Ved unormal klinisk tilstand eller unormalt elektrolyttnivå ved påfølgende besøk, fortsett å titrere dosen med samme økninger som beskrevet ovenfor. I perioder med stress kan det være nødvendig å øke glukokortikoiddosen. ** Bruk elektrolyttnivå fra dag 25 dersom elektrolyttnivå fra dag 10 er normalt

9 Doseringstabell for Zycortal: Startdose: 2,2 mg/kg* Kroppsvekt (kg) Volum Zycortal [ml] Kroppsvekt (kg) Volum Zycortal [ml] Kroppsvekt (kg) Volum Zycortal [ml] Kroppsvekt (kg) Volum Zycortal [ml] Kroppsvekt (kg) Volum Zycortal [ml] 1 0, ,1 23 2,0 34 3,0 45 4,0 2 0, ,1 24 2,1 35 3,1 46 4,0 3 0, ,2 25 2,2 36 3,2 47 4,1 4 0, ,3 26 2,3 37 3,3 48 4,2 5 0, ,4 27 2,4 38 3,3 49 4,3 6 0, ,5 28 2,5 39 3,4 50 4,4 7 0, ,6 29 2,6 40 3,5 51 4,5 8 0, ,7 30 2,6 41 3,6 52 4,6 9 0, ,8 31 2,7 42 3,7 53 4,7 10 0, ,8 32 2,8 43 3,8 54 4,8 11 0, ,9 33 2,9 44 3,9 55 4,8 *For ytterligere dosingeringstabeller, vennligst kontakt Dechra via Effektivitet Zycortal har vist seg å være høyeffektivt med hensyn til kontroll av Addisons sykdom, med klinisk bevist effekt hos > 80 %. I en internasjonal (multisenter) klinisk feltstudie viste Zycortal likeverdig effektivitet sammenlignet med et kontrollpreparat inneholdende DOCP som er godkjent i USA. Zycortal tolereres godt ved anbefalte dose % Prosent hunder med positiv behandlingsrespons 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 85% 84% 87% 84% Zycortal (n=109) Kontrollpreparat (n=38) Positivt behandlingsresultat for Zycortal dag 90 og dag 180 sammenlignet med kontrollpreparatet (DOCP, kun godkjent i USA) 2. 0% Dag 90 Dag 180 Behandlingsdag Fordelene med Zycortal er at det er effektivt, tolereres godt og tillater skreddersydd dosering tilpasset hver enkelt hund med Addisons sykdom.

10 Å bytte fra annen pågående behandling til Zycortal Data fra Zycortals kliniske studier viser at det ikke er noen signifikant forskjell i effektivitet hos nydiagnostiserte tilfeller som starter direkte med Zycortal, sammenlignet med tilfeller som starter behandlingen med fludrokortison og siden bytter til Zycortal (p > 0,05)3. Hunder som byttet fra langtidsbehandling med fludrokortison til Zycortal viste ingen bivirkninger. Zycortal kan således gis både til nydiagnostiserte tilfeller og tilfeller som tidligere er behandlet med fludorkortison. Behandling av Addisonkrise (akutt hypoadrenokortisisme) Akutt Addisonkrise er en livstruende tilstand med alvorlige symptomer, og hunden må få behandling så fort som mulig. Behandlingsmålet er å korrigere hypotensjon, hypovolemi, forstyrrelser i elektrolyttbalansen, acidose og hypoglykemi. Væsketerapi er den viktigste delen av behandlingen i akuttfasen, men det kan maskere tegn på Addisons sykdom. Dersom det er mulig bør derfor blodprøve tas til hematologi og biokjemi (inkludert elektrolytter og kortisol) før dryppet kobles til. En ACTH-stimulering bør utføres før substitusjon med mineral- og glukokortikoider gis, ettersom ACTH kommer til å hemmes av glukokortikoidene, noe som gjør testresultatet vanskelig å tolke. Dersom den kliniske mistanken er sterk i akutte tilfeller, bør man likevel ikke vente med å starte medisinsk behandling til prøvesvarene er klare. Når hunden er klinisk stabil kan den settes over på vedlikeholdsbehandling av Addisons sykdom.

11 Treffer du samme hund om og om igjen? Det kan finnes en annen årsak.

12 PRODUKTINFORMASJON 1, VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Zycortal 25 mg/ml depotinjeksjonsvæske, suspensjon til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff: Desoksykortonpivalat 25 mg/ml. Hjelpestoffer: Klorkresol 1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1, 3. LEGEMIDDELFORM. Depotinjeksjonsvæske, suspensjon. Opak hvit suspensjon. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter). Hund. 4.2 Indikasjoner, med angivelse av målarter. Til substitusjonsbehandling ved mineralkortikoidmangel hos hund med primær hypoadrenokortisisme (Addisons sykdom). 4.3 Kontraindikasjoner. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. 4.4 Spesielle advarsler for hver enkelt målart. Før behandling med veterinærpreparatet startes, skal Addisons sykdom være diagnostisert med stor grad av sikkerhet.. Hunder med alvorlig hypovolemi, dehydrering, pre-renal azotemi og utilstrekkelig vevsperfusjon (også kjent som Addison krise ) må rehydreres med intravenøs væskebehandling (saltvann) før behandling med veterinærpreparatet startes.4.5 Særlige forholdsregler. Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr. Bruk med forsiktighet til hunder med kongestiv hjertesykdom, alvorlig nyresykdom, primær leversvikt eller ødem. Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr. Unngå kontakt med øynene og huden. Ved utilsiktet søl på hud eller øyne, vask stedet med vann. Hvis det forekommer irritasjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Dette produktet kan forårsake smerte og opphovning på injeksjonstedet hvis det ved et uhell blir selvadministrert. Dette produktet kan ha negative effekter på menns forplantningsorganer og, som et resultat, fertilitet. Dette produktet kan ha negative effekter på ufødte og nyfødte barns utvikling. Gravide og ammende kvinner bør unngå å administrere dette produktet. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. 4.6 Bivirkninger (frekvens og alvorlighetsgrad). I en klinisk studie var polydipsi og polyuri svært vanlige bivirkninger. Vanlige bivirkninger var urinering innendørs, letargi, alopeci, stønning, oppkast, nedsatt matlyst, anoreksi, nedsatt aktivitet, depresjon, diaré, polyfagi, skjelving, trøtthet og urinveisinfeksjoner. Frekvensen av bivirkninger er definert i henhold til følgende konvensjon: - Svært vanlige (flere enn 1 av 10 dyr får bivirkning(er) i løpet av en behandling) - Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 dyr) 4.7 Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging. Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under avl, drektighet, eller diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. 4.8 Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjon. Varsomhet må utvises når Zycortal administreres samtidig med andre preparater som innvirker på enten natriumeller kaliumkonsentrasjonen i serum, eller den cellulære transporten av natrium eller kalium, f.eks.: trimetoprim, amfoterisin B, digoksin eller insulin. 4.9 Dosering og tilførselsvei. Subkutan bruk. Før bruk, rist forsiktig hetteglasset for å resuspendere produktet. Bruk en tilstrekkelig gradert sprøyte slik at nøyaktig dosering er mulig. Dette er spesielt viktig når det injiseres små volum. Zycortal erstatter bare mineralokortikoid-hormonene. Hunder med kombinert glukokortikoid- og mineralokortikoidmangel bør også få et glukokortikoid som for eksempel prednisolon i henhold til standard tekster. Zycortal er beregnet til langtidsbehandling og doser og doseringsintervall tilpasses individuelt. Doseringen av Zycortal og substitusjonsbehandlingen med et glukokortikoid tilpasses individuelt med bakgrunn i hundens kliniske respons og normalisering av Na + - og K + konsentrasjoner i serum. Startdose med Zycortal: Startdosen er 2.2 mg/kg kroppsvekt, administrert ved subkutan injeksjon. Kontroll mellom første og andre dose: Revurder hunden og mål natrium/kalium-forholdet (Na + /K + -forhold) i serum omtrent 10 dager etter den første dosen (som er tiden for maksimum konsentrasjon (Tmax) av desoksykorton). Hvis hundens kliniske tegn har forverret seg eller ikke vist bedring, juster dosen av glukokortikoid og/eller undersøk andre grunner til de kliniske tegnene. Andre dose med Zycortal: Omtrent 25 dager etter den første dosen, revurder hunden og mål Na + /K + -forholdet. Hvis hunden er både klinisk normal og har et normalt Na+/K+-forhold (dvs. 27 til 32) på dag 25, juster dosen basert på dag 10 Na + /K + -forholdet ved bruk av retningslinjene i tabell 1, nedenfor. Hvis hunden er klinisk normal og har et Na + /K + -forhold > 32 på dag 25, enten juster dosen basert på dag10 Na + /K + -forholdet i henhold til tabell 1 eller utsett dosen (se Forlenge doseringsintervallet). Hvis hunden enten ikke er klinisk normal eller hvis Na + /K + -forholdet er unormalt på dag 25, juster dosen av glukokortikoid eller Zycortal (se Senere doser og langtidsadministrasjon). Tabell 1: Dag 25: Administrere den andre dosen med Zycortal. Hvis dag 10 Na + /K + -forholdet er: Ikke administrer dose 2 på dag dager etter den første dosen, administrer Zycortal, som følger: 34 Reduser dosen til: 2.0 mg/kg kroppsvekt 32 til < 34 Reduser dosen til: 2.1 mg/kg kroppsvekt 27 til < 32 Fortsett med: 2.2 mg/kg kroppsvekt 24 til < 27 Øk dosen til: 2.3 mg/kg kroppsvekt < 24 Øk dosen til: 2.4 mg/kg kroppsvekt Forlenge doseringsintervallet: Hvis hunden er klinisk normal og dag 25 Na + /K + -forholdet er > 32. er det mulig å forlenge doseringsintervallet istendenfor å justere dosen som beskrevet i tabell 1, Vurder elektrolyttene hver 5 9 dag inntil Na + /K + -forholdet er < 32. og administrer deretter 2.2 mg/kg med Zycortal. Senere doser og langtidsadministrasjon: Etter at den optimale dosen og doseringsintervallet er blitt fastslått, fortsett med samme doseringsregime. Hvis hunden utvikler unormale kliniske tegn eller Na + - eller K + -serumkonsentrasjoner, bruk følgende retningslinjer for etterfølgende doser: Kliniske tegn på polyuri/polydipsi: Reduser glukokortikoid-dosen først. Hvis polyuri/polydipsi vedvarer og Na + /K + -forholdet er >32. reduser dosen Zycortal uten å endre doseringsintervallet. Kliniske tegn på depresjon, letargi, oppkast, diaré eller svakhet: Øk glukokortikoid-dosen. Hyperkalaemi, hyponatremi eller Na + / K + -forhold < 27: Reduser doseringsintervallet for administrasjon av Zycortal med 2 3 dager eller øk dosen. Hypokalaemi, hypernatremi eller Na + /K + -forhold > 32: Reduser Zycortal-dosen. Før en stress-situasjon, overvei en midlertidig økning i glukokortikoid dosen. I det kliniske studiet var den gjennomsnittlige endelige dosen med desoksykorton pivalat 1,9 mg/kg (variasjonsbredde 1,2 2.5 mg/kg) og det gjennomsnittlige endelige doseringsintervallet var 38,7 ± 12.7 dager (variasjonsbredde20 99 dager). Doseringsintervallet for majoriteten av hundene var mellom 20 og 46 dager Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig. Når gitt til hunder i tre til fem ganger den anbefalte dosen, forekommer det reaksjoner på injeksjonstedet karakterisert av erytem og ødem. Som forventet ut fra den farmakodynamiske effekten, er en opptrapping av dosen med desoksykorton forbundet med en doserelatert trend mot økning i serumnatrium, reduksjon av blodureanitrogen, serumkalium og urinens spesifikke vekt. Polyuri og polydipsi kan forekomme. Hypertensjon er blitt observert hos hunder som får 20 mg/kg med desoksykorton pivalat. Det finnes ingen spesifikk antidot. Ved tegn på overdose, skal huden behandles symptomatisk, og dosen reduseres ved senere administrasjoner Tilbakeholdelsestid(er). Ikke relevant. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER. Farmakoterapeutisk gruppe: kortikosteroider for systemisk bruk, mineralokortikoider ATC vet-kode: QH02AA Farmakodynamiske egenskaper. Desoksykorton er et kortikosteroid med primært mineralokortikoid aktivitet, lik aldosteron. I nyrene forårsaker desoksykorton natrium- og kloridion-retensjon, og hydrogen- og kaliumion-ekskresjon, og skaper en osmotisk gradient. Den osmotiske gradient fremmer vannabsorpsjon fra nyretubuli som resulterer i økt ekstracellulært væskevolum som fører til utvidelse av blodvolum, forbedret venøs retur til hjertet, og økt kardial effekt. 5.2 Farmakokinetiske opplysninger. Etter subkutan administrasjon av desoksykorton pivalat ved en dosering på 11 mg/kg kroppsvekt (fire ganger den anbefalte dosering), er halveringstiden i plasma (gjennomsnitt ± standard avvik) ca. 17 ± 7 dager, med en maksimum serumkonsentrasjon (Cmax) på 13.2 ± 5 ng/ml,og tiden til maksimum serumkonsentrasjon (Tmax) på 10 ± 3.5 dager. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Liste over hjelpestoffer Metylcellulose Natriumkarboksymetylcellulose Polysorbat 60 Natriumklorid Klorkresol Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter. Da det ikke foreligger forlikelighetsstudier, bør dette veterinærpreparatet ikke blandes med andre veterinærpreparater. 6.3 Holdbarhet. Holdbarhet for veterinærpreparatet i uåpnet salgspakning: 3 år. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 120 dager 6.4. Oppbevaringsbetingelser. Oppbevares ved høyst 30 oc. Skal ikke fryses. 6.5 Indre emballasje, type og sammensetning. Type I hetteglass av glass (inneholder 4 ml) med en belagt klorobutylgummipropp og aliuminiumforsegling med en plasthette. Pakkestørrelse: Særlige forholdsregler for destruksjon av ubrukt veterinærpreparat eller av avfallsmaterialer fra bruken av slike preparater Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE Dechra Limited Snaygill Industrial Estate Keighley Road Skipton North Yorkshire BD23 2RW STORBRITANNIA 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSENUMMER(NUMRE). EU/2/15/189/ DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE. Dato for første markedsføringstillatelse: 06/11/ OPPDATERINGSDATO. Detaljert informasjon om dette veterinærpreparatet finnes på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret ( Referanser 1. Baumstark, M.E et al (2014) Use of plasma renin activity to monitor mineralocorticoid treatment in dogs with primary hypoadrenocorticism: desoxycorticosterone versus fludrocortisone. Journal of Veterinary Internal Medicine 28(5): CVMP Assessment report for Zycortal (EMEA/V/C/003782/0000) 2015 pg Lockart-Mason, B. and Farr, H (2015) Internal report ZYC : A comparison of the efficacy and safety of desoxycortone pivalate (Zycortal Suspension for Injection ) for the treatment of primary hypoadrenocorticism in client-owned dogs previously treated with fludrocortisone acetate and in newly diagnosed cases Ytterligere lesning 1. Scott-Moncrieff, J. C (2015) Canine and Feline Endocrinology, 4th Edition Dechra Veterinary Products AS, Henrik Ibsens Gate 90, 0255 Oslo Telefon: Dechra Veterinary Products A/S Juli 2016