Brukerveiledning. for. håndterminal EYZ444 F001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. for. håndterminal EYZ444 F001"

Transkript

1 Brukerveiledning for håndterminal EYZ444 F001

2 Brukerveiledningen inneholder : 1. Håndterminalens funksjoner, knapper og vindu side Passord side Avlese en temperatur side Korrigere et setpunkt side Avlese tidsprogram side Korrigere tidsprogram side Klokken side Sommer/ vintertidsdato side Egne notater side 009

3 000 Håndterminalens funksjoner, knapper og vindu Håndterminalens funksjon er å kommunisere med undersentralene. Dette kan være avlesing av temperaturer, tider eller korrigering av de foran nevnte. Håndterminalens knapper. ENTER Akseptere, gå videre, bekrefte valg. ESC Gå tilbake. INFO Viser i vinduet opplysninger som er aktuelle for A/S Satema`s servicemann. Pil opp. Flytter markøren i vindu oppover. Pil ned. Flytter markøren i vindu nedover. Hvis man trenger minus tegn ( -) trykker man på denne tasten. Hvis det ønskes å fjerne minus tegn er det også et trykk. Pil mot høyre. Flytter markøren mot høyre. Pil mot venstre. Flytter markøren mot venstre. Vinduet viser i klartekst opplysningene for de forskjellige anleggene.

4 Passord. Det er lagt inn passord i håndterminalen, slik at uønsket bruk elimineres. Dette passordet kan lages eksklusivt for Dem, hvis dette ønskes ta kontakt med A/S Satema og vi vil instruere Dem i hvordan dette gjøres, ev. på telefon. Slik legger man inn riktig passord: Man plugger i håndterminalen, setter så inn strømledningen (strømledning trengs ikke hvis man plugger inn på en undersentral), startsbilde kommer da opp i vinduet: Anleggets Navn Levert av A/S Satema Tlf: Trykk ENTER, Inst. protokoll Funksjon protokoll Passord Det vil også vises en foran Inst. protokoll, denne flyttes ned til foran Passord med piltast nedover, til står foran Passord. Trykk ENTER. PASSORD blinker, trykk på piltast opp. 0 vil da forandre seg til 1. Bruk piltast høyre til å flytte markøren en plass til høyre, trykk piltast opp slik at det vises en 0, dette gjentas helt til man har fylt ut alle nummerplassene, vinduet viser: 001 Trykk ENTER PASSORD PASSORD Operatør- Nivaa Tast ESC... De har nå logget Dem inn som operatør og kan gå inn og forandre setpunkt og tider. De står nå ved startsbilde på håndterminalen igjen. Passordet er i funksjon kun en kotr tid. Hvis ikke kommandoer blir utført, prøv p legg inn passord pånytt. Prøv så kommando igjen.

5 002 Avlese en temperatur. Her trenger man ikke legge inn passord. Plugg inn håndterminalen (ev. strømledning), etter en liten stund kommer startsbilde opp. Trykk ENTER. Inst. protokoll Funksjon protokoll Passord Trykk ENTER Anleggsnr. (eks , etc.etc.) Navnene på alle systemene, etter hverandre. Flytt ( bruk pil nedover) til den peker på navnet til anlegget De vil inn på. Trykk ENTER Vinduet viser(f.eks.): Inst.: S (36.01 etc.) 20ºC UTETEMP. 20ºC TILL.TEMP. 20ºC AVTR.TEMP. Det vises tre enheter av gangen i vinduet, og man blar frem og tilbake med piltastene, vil da flytte seg, og peker etterhvert på den man ønsker å velge.

6 003 Korrigere et setpunkt. Her trenger man å legge inn passord. Plugg inn håndterminalen (ev. strømledning), etter en liten stund kommer startsbilde opp. Trykk ENTER. Inst. protokoll Funksjon protokoll Passord Trykk ENTER Anleggsnr. (eks , etc.etc.) Navnene på alle systemene, etter hverandre. Flytt ( bruk pil nedover) til den peker på navnet til anlegget De vil inn på. Trykk ENTER Vinduet viser(f.eks.): Inst.: S (36.01 etc.) 20ºC UTETEMP. 20ºC TILL.TEMP. 20ºC AVTR.TEMP. Det vises tre enheter av gangen i vinduet, og man blar frem og tilbake med piltastene. vil da flytte seg og peke på den man velger. Man må flytte på slik at det pekes på en verdi som avsluttes med SP

7 004A Vinduet viser (f.eks.) : INST.: S ( anleggsnavn) 21.0SP AVTR. TEMP 25.0SP RET.V.TEMP 7.0SP FROSTVAKT HUSK Å PEKE PÅ DEN DE SKAL, ENTEN SJEKKE ELLER ENDRE. Trykk ENTER. Viduet viser : Anleggsnavn(f.eks. S , etc.) Sjekk parameter Endre parameter Velges Sjekk parameter viser vinduet: Trykk ENTER Navn på set.punktet(f.eks. AVTR.TEMP.) Set.pkt. Xs Integral tid Tn Prop.-band Xp Navn på set.punktet(f.eks. AVTR.TEMP.) Set.pkt. Xs Verd= 21.0 (f.eks. viser her verdien på set.pnkt.) Tast ESC... Trykk ESC De kommer da tilbake til vindu: Anleggsnavn(f.eks. S , etc.) Sjekk parameter Endre parameter

8 004B Velges Endre parameter viser vinduet: Trykk ENTER Navn på set.punktet(f.eks. AVTR.TEMP.) Set.pkt. Xs Integral tid Tn Prop.-band Xp Navn på set.punktet(f.eks. AVTR.TEMP.) Set.pkt. Xs Markøren vil stå og blinke før den første 0. Bruk piltast høyre for og komme dit De ønsker, slik at De kan legge inn den verdien De ønsker. De skriver tallet De ønsker ved å trykk piltast opp og bruke piltast høyre til å flytte med. F.eks 21.0 ºC skrives inn slik Trykk ENTER De kommer da tilbake til vindu: Navn på set.punktet(f.eks. AVTR.TEMP.) Set.pkt. Xs Integral tid Tn Prop.-band Xp Det er lurt å sjekke parameter etterpå, slik at man er sikker på at det ble riktig.

9 004C Avlese tidsprogram Her trenger man å legge inn passord. De står i startsbilde. Trykk ENTER. Inst. protokoll Funksjon protokoll Passord Velg Funksjons protokoll ( trykk piltast ned en gang) FUNKSJONS PROTOKOLL Erverdi Set.pkt. Teller Bruk piltast ned slik at De kommer til Tids Kommando. Trykk ENTER. Lese tids program? ENTER=JA; ESC=NEI INFO=Ledig linje Trykk ENTER. Angi adresse: 000 Markør blinker foran de tre 0. Her må man vite hvilken undersentral man ønsker å avlese. Slå inn riktig undersentral nr. F.eks. 001, dette gjøres med piltast opp og piltast høyre.

10 005A Lese: Vennligst Vent. Vent til det kommer nytt bilde. Det vil også være noen prikker som dukker opp før bildet endres. TID MFA K MTOTFLS F.eks URBRYTER 1 Ledig123 Linje 0 Forklaring på hva man ser i vinduet. Tid = Programmert tid. MFA = Nummeret på uret i undersentralen. K = Kobbling. 0 = AV, 1 = På, event. 2/3 hast., 2 = PÅ, event 1/1 hast. MTOTFLS = Ukedagene, tallene under angir om programmert tid gjelder denne dagen. Ledige = Man kan programmere så mange kommandoer til. Markør blinker mellom Linje og 0 Trykker man på piltast opp vil man kunne lese av de andre tids kommandoene som er programmert, og man ser at 0 forandrer seg til 1 så 2 osv., dette angir hvilket koblingspunkt som vises i vinduet. Med piltast ned kan man bla tilbake.

11 005B Korrigere tidsprogram Gjør akkurat det samme som ved avlesning av tidsprogram, til vinduet viser: TID MFA K MTOTFLS F.eks URBRYTER 1 Ledig123 Linje 0 Bruk piltast opp og piltast ned til og finne den programmerte tiden De ønsker å forandre. Bruk piltast høyre, til å flytte markøren til den tiden, dagen eller koblingen De ønsker og forandre. Still inn markøren rett oppe på det tallet De ønsker å forandre, bruk piltast opp eller piltast ned for å forandre på tallet. Trykk ENTER etter hver forandring. Når De er ferdig med deres korrigeringer, trykk ESC. Sende tidsprogram? ENTER=JA; ESC=NEI INFO=TILBAKE Hvis De ønsker og ta vare på Deres korrigeringer, trykk ENTER. Sende: Vennligst vent. De kommer tilbake til de programmerte tidene. Trykk ESC tre ganger, så er De tilbake på startsbilde.

12 006 Stille klokken. Her trenger man å legge inn passord. De står i startsbilde. Trykk ENTER. Inst. protokoll Funksjon protokoll Passord Velg Funksjons protokoll ( trykk piltast ned en gang) FUNKSJONS PROTOKOLL Erverdi Set.pkt. Teller Bruk piltast ned slik at De kommer til DATO / TID. Trykk ENTER. FUNKSJON: TID Velg Kommando Direkte US-adresse Bruk piltast ned slik at De kommer til Direkte US-adresse. Trykk ENTER Angi adresse: 000 Markør blinker foran de tre 0. Her må man vite hvilken undersentral man ønsker å avlese. Slå inn riktig undersentral nr. F.eks. 001, dette gjøres med piltast opp og piltast høyre.

13 007A FUNKSJON TID DATO KLOKKESLETT Bruk Piltast høyre for å flytte markøren til dato eller klokkeslett som ønskes forandret, og markøren skal blinke rett oppå tallet som skal forandres. Det må trykkes ENTER for hver dato ( både dag, mnd., århundre, år ), eller klokkeslett (timer og min.). Etter at De har trykket ENTER på min. anvisningen. Trykk ESC og De er tilbake til startsbilde.

14 007B Sommer/ vinter tid. Her trenger man å legge inn passord. De står i startsbilde. Trykk ENTER. Inst. protokoll Funksjon protokoll Passord Velg Funksjons protokoll ( trykk piltast ned en gang) FUNKSJONS PROTOKOLL Erverdi Set.pkt. Teller Bruk piltast ned slik at De kommer til Sommer/Vinter Tid. Trykk ENTER. FUNKSJON: Sommer/Vinter Tid Velg Kommando Direkte US-adresse Bruk piltast ned slik at De kommer til Direkte US-adresse. Trykk ENTER Angi adresse: 000 Markør blinker foran de tre 0. Her må man vite hvilken undersentral man ønsker å avlese. Slå inn riktig undersentral nr. F.eks. 001, dette gjøres med piltast opp og piltast høyre.

15 008A FUNKSJON Som./ Vin. Sommer / vinter Bruk Piltast høyre for å flytte markøren til dato som ønskes forandret, og markøren skal blinke rett oppå tallet som skal forandres. Det må trykkes ENTER for hver dato ( både dag og mnd), Etter at De har trykket ENTER på siste mnd. anvisningen, vil De bli bett om å vente litt, De kommer så tilbake til Funksjons Protokoll. Trykk ESC og De er tilbake til startsbilde.

16 008B Egne Notater:

17 009

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING QT-6100/6000/6600 BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING Januar 2010 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post: Web:

Detaljer

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE BRUKERVEILEDNING QT2000 RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 TELEFAX : 66 77 80 31 E-mail: WEB

Detaljer

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg.

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. 6 Betaling 6.1 Vekslevindu For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. Når du fullfører et salg får du opp følgende vindu: Her kan du: Trykke

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal)

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) 2 Brukerveiledning for PCK Lagehåndtering Innledning Lagerhåndtering V.1.0.0.5 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Utlevering...4 3 Innlevering...5

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Instruktørportalen - dokumentasjon

Instruktørportalen - dokumentasjon Instruktørportalen - dokumentasjon Forberedelser / ta i bruk portalen: Etter bestilling av instruktørportalen mottas en epost fra ibooking med senterets egen link til portalen, brukernavn (mobilnummer)

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer

Brukerstøtte trinn-for-trinn. Slik bruker du TwinSpace

Brukerstøtte trinn-for-trinn. Slik bruker du TwinSpace Brukerstøtte trinn-for-trinn Slik bruker du TwinSpace Slik oppdaterer du profilen din... Error! Bookmark not defined. Slik legger du til lærere og besøkende i TwinSpace... 4 Slik inviterer du elever til

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på Hvordan lager du en konto? Her vises hvordan du kommer i gang med Facebook ved å skrive deg inn som bruker. Vi forklarer også hva «verktøylinjen» består av. Gå til Google.no, skriv Facebook i søkefeltet

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer