MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03 03/00499 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR /03 03/00403 BEWI POLAR AS: SØKNAD OM OVERTAKELSE AV LÅN - KASSEFABRIKKEN 0069/03 03/00405 AUDUN MATHIASSEN: SØKNAD OM STØTTE TIL SPEEDSJARK 0070/03 03/00461 TERESA FIGUEIREDO: SØKNAD OM STØTTE TIL TORGSALG 0071/03 03/00384 LEIE AV TOMT TIL BRAKKERIGG 0072/03 03/00311 SALG BRAKKER I SKÅNINGSBUKT 0073/03 02/01283 GRUNNOPPLÆRING FOR VOKSNE 0074/03 02/02075

2 TVIBITS REGIONPROSJEKT FOR BALSFJORD, KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE 0075/03 02/00061 SKOGSFJORDVATN SKOLE - BYGNINGEN 0076/03 02/00088 AVLØP FRA BOLIGFELT PÅ KARLSØY. 0077/03 03/00137 OMORGANISERING AV IKA TROMS TIL INTERKOMMUNALT SELSKAP 0078/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS 0079/03 03/00497 REFERAT SAKER. 0080/03 03/00498 JORDLOVS- OG KONSESJONSSAKER Sted, dato Hanny Ditlefsen ordfører

3 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00499 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0066/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges nå fram for godkjenning.

4 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00343 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0052/03 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Søknaden avslås. Det kan ikke innvilges lån fra næringsfondet til søker som tidligere har fått innvilget maksimum lånebeløp som ikke er innfridd. Dette med bakgrunn i næringsfondets begrensede midler. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0052/03 Behandling: Saken utsettes. Administrasjonen utreder nærmere om næringsfondet bør finansiere prosjekter der en reder blir eier av flere båter. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Administrasjonen utreder nærmere om næringsfondet bør finansiere prosjekter der en reder blir eier av flere båter. Saksutredning til formannskapsmøte : Formannskapet ber i sitt vedtak i sak 52/03 om ny vurdering av denne saken på en mer generell basis. I vedtektenes punkt 3 heter det: Næringsfondets midler skal brukes slik at det stimulerer til økt næringsvirksomhet både innen eksisterende og nye næringer.... Det finnes ingen formelle regler om at en person eller samme virksomhet ikke kan ha to eller flere lån i næringsfondet. Slik vi tolker Johannessens søknad gjelder det samme virksomhet, og at det innenfor denne virksomheten planlegges to fiskefartøy. Fra næringsfondet har det også tidligere vært innvilget nytt lån til nye tiltak innenfor samme virksomhet, ofte har vi da foreslått at lån slås sammen til ett lån. Fartøyplanen satte tidligere begrensninger i forhold til størrelse og alder på fiskefartøyet det søktes finansiering til. Som et unntak her lå bestemmelsen om førstegangsetablering.

5 Størrelses- og aldersgrensebestemmelsen i fartøyplanen er jo opphevet, slik at fartøyplanen er uinteressant i denne sammenheng. Vurdering: Ut fra prinsippet om at enhver sak skal behandles individuelt, blir det vanskelig å foreslå noe generelt i denne saken. Da saken var til utredning til forrige møte, kunne vi ut fra regelverket ikke innstille negativt på søknaden. Næringsfondet vil alltid ha begrensede midler til disposisjon, og det må alltid foretas ei vurdering ut fra dette faktum. Karlsøy kommune har dessuten etter hvert lagt seg på ei linje at maksimum støtte til hver søker ikke overskrider kr ,-. På den måten rekker fondet til flere etablerere. Ut fra dette prinsipp bør vel ikke samme søker få nytt lån når han så kort tid i forveien har fått innvilget og utbetalt maksimum lån. Vi er imidlertid mer usikker på om dette er noe som bør inn i vedtektene. Det blir kanskje mer riktig å behandle tilsvarede saker individuelt. Vi ser også at lave kvoter og relativt lave priser driver fiskerne til å vurdere to fiskefartøy (les: to fartøykvoter). Noen hevder at nasjonens fiskeripolitikk er på ville veier. I Jan Johannessens tilfelle ble det viktig med to båter (to kvoter), bl.a. fordi fartøykvota på nybåten var for liten i forhold til båtens størrelse. Båten var rett og slett blitt større og dyrere enn bestilt, og det ble vanskelig å drive et fiske som kunne forsvare kapitalutgiftene. Men om det er riktig å bruke av kommunens næringsfond til å finansiere et nytt båtkjøp, det blir et politisk fordelingsspørsmål. Et eventuelt avslag kan begrunnes med begrensede midler som burde tilsi maksimum lån kr ,- til hvert prosjekt / hver person.

6 BEWI POLAR AS: SØKNAD OM OVERTAKELSE AV LÅN - KASSEFABRIKKEN Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 03/00403 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0068/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1) 1) Bewi Polar AS overtar næringslån, opprinnelig kr , -, innvilget til Kassefabrikken AS, nå til rest kr ,- samt forfalt termin, avdrag og renter, pr på kr ,50. 2) 2) Karlsøy kommune setter følgende betingelser for dette debitorskifte: a) a) Som sikkerhet for lånet tas pant i tinglyst leieavtale mellom Dåfjord Laks AS og Bewi Polar AS. b) b) Hvis bedriften legges ned og/eller flyttes ut av kommunen, skal hele lånet innfries. Saksutredning: Bewi Polar AS, et nystartet selskap, har overtatt selskapet Isonor AS, tidligere Kassefabrikken AS, og kjøpt kassefabrikkene på Hansnes, i Torsken på Senja og i Øksnes i Loppa kommune. Bewi Polar AS eies av Bewi Produkter AS (54%), beliggende på Frøya i Nord-Trøndelag, og Thermo Polar (46%), et Finnmark-firma med kontorsted Hammerfest. Aksjekapitalen i nystartede Bewi Polar AS er kr 5,5 millioner, som søkes utvidet til 7,5 mill. Eierselskapene Thermo Polar og Bewi Produkter har hatt et fruktbart og godt samarbeid i en 10-årsperiode, opplyser styreleder i Bewi Polar AS, Svenn Bekken. Bewi Polar AS søker Karlsøy kommune om overtakelse av restgjeld, kr ,- pr , innvilget til Kassefabrikken AS i Lånet var opprinnelig på kr ,-, gitt på vanlige vilkår og utbetalt i oktober I forbindelse med utbetaling ble det administrativt bestemt at det skulle tas pant i eiendom. Eiendommen (gbnr. 44/190) tilhører Karlsøy kommune (industriområdet) og er festet av Dåfjord Laks. Bygningsmassen tilhører pr. i dag Dåfjord Laks og leies av Bewi Polar. Vurdering: En forutsetning for dette debitorskifte må være at pantet følger låntaker. Det bør også presiseres at ifølge Vedtekter for forvaltning av næringsfondet, punkt 12 B, skal restlån innfries dersom bedriften nedlegges og/eller flyttes ut av kommunen. Ellers vurderes det nye eierselskapet som seriøst. Styreleder uttrykker ønske om møte med kommunens ledelse når han i nær framtid skal besøke fabrikkene i selskapet.

7 Vedlegg: Fra Bewi Polar AS, datert : Ad. søknad om debitorskifte, vedlagt firmaattest. Fra Karlsøy kommune, datert : Melding om vedtak.

8 AUDUN MATHIASSEN: SØKNAD OM STØTTE TIL SPEEDSJARK Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U41 Arkivsaksnr.: 03/00405 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0069/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Audun Mathiassen og Gry Berntzen innvilges egenkapitallån kr ,- til finansiering av speedsjark. 2. Finansiering må være i orden og kjøpekontrakt underskrevet før lånet utbetales. 3. Vanlige vilkår, det vil si nedbetaling over 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 7,8%. 4. Belastes næringsfondet: Saksutredning: Audun Mathiassen og Gry Berntzen, begge født i 1966, ønsker å danne partsrederi for kjøp og drift av Viksund Speedsjark. Opplysninger om fartøyet følger vedlagt. Fartøykvote. Mathiassen har lang erfaring som fisker, 8 år som skipper. Forretningsideen inneholder i tillegg til ordinært fiske et ønske om å satse på fisketurisme. Båten har vært brukt til dette tidligere, og er utstyrt for å ta med 4 6 personer. Investeringskostnader: Fartøy, eks. moms kr ,- Kvote kr ,- Bruk (brukt) kr ,- Rigging for line kr ,- Sum investering kr ,- Finansiering: Lån kr ,- Egenkapitallån, Karlsøy kommune kr ,- Annen egenkapital kr ,- Sum finansiering kr ,- Vurdering: Vi ser positivt på at flere unge fiskere skaffer seg egen båt. Spesielt på vestre Vannøy har det utviklet seg et meget aktivt, sterkt og godt fiskerimiljø med mange relativt unge redere.

9 Karlsøy kommune har gjennom næringsfondet støttet mange gjennom egenkapitallån. Vi ønsker å fortsette med det så langt det fins midler på fondet. Vedlegg: Fra Audun Mathiassen og Gry Berntzen, mottatt her : Søknad om støtte fra næringsfondet, vedlagt inve sterings- og driftsbudsjett samt opplysninger om fartøy.

10 TERESA FIGUEIREDO: SØKNAD OM STØTTE TIL TORGSALG Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U61 Arkivsaksnr.: 03/00461 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0070/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Teresa Figueiredo innvilges etableringstilskudd kr 5000,- og lån kr ,- til oppstart av torghandel med klær Lånet gis på vanlige vilkår, det vil si 10 års nedbetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 7,8% Beløpene utbetales når det kan dokumenteres at investeringene er foretatt Belastes næringsfondet: Lån Tilskudd Saksutredning: Teresa Figueiredo, født , bosted Hansnes, ønsker å starte torghandel med klær, hovedsakelig ungdoms- og dameklær. Hun søker økonomisk støtte til oppstartfasen, til salgsbod/telt pluss innkjøp av klær til oppstart av virksomheten. Figueiredo opplyser at hun har støtte og hjelp av en venninne i Tromsø som driver i bransjen. Klærne hun skal selge kjøpes inn direkte fra utlandet. Virksomheten skal hovedsakelig drives i sommermånedene juni, juli og august. Hun ønsker å ambulere mellom torget ved fergeleiet på Hansnes og torget i Tromsø. Hvis dette blir god butikk, kan hun på sikt tenke seg å åpne fast, helårig utsalg. Investeringsbudsjett: Salgsbod/telt kr 2.500,- Inventar i salgsbod kr 3.000,- Vareinnkjøp v/oppstart kr ,- Torgleie kr 1.200,- Markedsføring kr 3.300,- Sum investering: kr ,- Finansieringsplan:

11 Karlsøy kommune, lån i næringsfondet kr ,- Karlsøy kommune, tilskudd fra næringsfondet kr 5.000,- Egenkapital kr 5.000,- Sum finansiering kr ,- I henhold til vedtektenes 3 og 4 anbefales at næringsfondet finansierer 75 %, derav kr 5.000,- i tilskudd. Vurdering: Det har tidligere vært forsøkt med klesforretning på Hansnes, med nedlegging som resultat på grunn av for lite kundegrunnlag og for nært til Tromsø. I dette torghandelprosjektet vil kundegrunnlaget være utvidet i forhold til en fast butikk, i og med at hun ønsker å fordele salget mellom Tromsø og Hansnes. Som mange andre kvinner som starter egen virksomhet, ønsker Figueiredo å starte forsiktig med lave investeringskostnader og heller øke virksomheten når det blir grunnlag for det. Dette minker også tapsrisikoen for næringsfondet. Generelt sett bør det være god politikk å støtte kvinnelige etablerere i en distrikts -/ fiskerikommune med stort kvinneunderskudd og få arbeidsplasser i alternative næringer ved siden av fiskeri/fiskerirelatert. Vedlegg: Søknad fra Teresa Regina Figueiredo, datert

12 LEIE AV TOMT TIL BRAKKERIGG Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 03/00384 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0071/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Karlsøy kommune leier ikke ut tomt til brakkerigg. Saksutredning: Karlsøy Jeger og Fiskeforening har søkt om å leie tomt på kommunens eiendom som er regulert til forretnings- kontorområdet ved kommuneadministrasjonen. Foreningen har søkt om å kjøpe brakkeriggen til Juno Bygg. Dersom de får kjøpe den, må de ha ei tomt til å sette den på. Juno Bygg fikk en midlertidig tillatelse til å sette brakkeriggen på området mens byggingen av Karlsøy omsorgssenter pågikk. Karlsøy kommune skal nå selge kommuneadministrasjonsbyggene, og ønsker i den forbindelse ikke å ha brakkeriggen på sitt område. Administrasjonen ser det vanskelig å leie ut området til et annet formål enn det som området er regulert til, nemlig forretning- og kontorområde. Dersom klubben ønsker å kjøpe permanent tomt på kommunens eiendommer andre steder, må de levere en søknad på det. Vedlegg: Søknaden fra Karlsøy Jeger og Fiskeforening.

13 SALG BRAKKER I SKÅNINGSBUKT Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 03/00311 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0072/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Søknaden kan ikke imøtekommes. Kommunen ønsker ikke å selge brakkene som står i Skåningsbukt. Saksutredning: Karlsøy kommune kjøpte gnr. 48, bnr. 12 i Skåningsbukt med Tak & Metall Eiendom AS. Eiendommen har et tomteareal på 906 m2 og det står 4 stk Moelven brakker på eiendommen. Brakkene er noe ombygd. Det er kommet søknad til kommunen om kjøp av disse brakkene. Søker ønsker å sette brakkene sammen til stall. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg:

14 GRUNNOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksbehandler: Else Sørensen Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 02/01283 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0125/02 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1 1 Karlsøy kommune gir tilbud om grunnskoleopplæring for voksne fra Lokalt informasjonsopplegg om voksnes rett til grunnskole dras i gang i løpet av mai Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0125/02 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Karlsøy kommune kan ikke gi tilbud om grunnopplæring for voksne før staten yter økonomisk kompensasjon til kommunen. Saksutredning: Formannskapet har i sak 0125/02 gjort følgende vedtak: Karlsøy kommune kan ikke gi tilbud om grunnopplæring for voksne før staten yter økonomisk kompensasjon til kommunene. Vedtaket ble fattet etter at KS-Troms hadde oppfordret kommunene til å ta et felles standpunkt om ikke å sette reformen ut i livet. Gjennom Opplæringslovens kapittel 4A har voksne fått rettighet til grunnskoleopplæring slik at de kan ha et vitnemål på fullført grunnskole. I merknadene fra Ot.prp. nr.44 til 4A-1 sies det at retten vil gjelde dei som ikke har fullført grunnskolen, men også dei som formelt sett har fullført, men likevel treng meir grunnskoleopplæring. En telefonrunde til flere kommuner viser at noen gir tilbud, mens andre følger oppfordringen fra KS-Troms.

15 UFD v/kristin Clemet har i brev av til Skjervøy kommune sagt at det ligger midler til grunnskoleopplæring for voksne inne i rammeoverføringene, og at de forutsetter at disse blir brukt til å innfri retten til grunnskoleopplæring for voksne. Selv om Karlsøy kommune ikke har gjort noe lokalt for å informere om grunnskolerettighetene for voksne, merker en at flere har etterspurt tilbudet hos Kultur- og oppvekstetaten. Bakgrunn: Vurdering: De som har rettigheter i forhold til Opplæringslovens 4A vil kunne påklage kommunens manglende tilbud til Fylkesmannen. Sannsynlig utgang på en slik klage er et kommunen får pålegg om å følge opp gjeldende paragraf. En rettighet som ikke er fulgt opp kan også utløse erstatningsansvar etter en tid. Ut fra den informasjonen en har skal det ligge penger i rammeoverføringene til å tilby grunnskoleopplegg for de voksne. Det vil ikke bli gitt noe ekstra fra UFD før en kan argumentere for større utgifter enn det departemente mener at kommunene har fått. Et grunnlag for å vurdere reelle utgifter vil en først ha når kommunen har en oversikt over potensielle voksne grunnskoleelever. Kommunen bør ta høyde for å starte opp dette arbeidet og legge grunnskoleopplæring for voksne inn i budsjettet for 2004, samtidig som en gjør praktisk-/forberedende tilrettelegging innenfor årets budsjett Vedlegg: Brev fra UFD til Grunnskoleprosjektet i Skjærvøy kommune

16 TVIBITS REGIONPROSJEKT FOR BALSFJORD, KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: C14 Arkivsaksnr.: 02/02075 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0031/03 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0031/03 Behandling: Forslag fra Bård Eilertsen: Saken utsettes og en prøver å få til en fordelingsnøkkel etter innbyggertall. Vedtak: Saken utsettes og en prøver å få til en fordelingsnøkkel etter innbyggertall. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPSMØTET Det vil komme en representant fra TVIBIT til formannskapsmøtet for å orientere om TVIBIT og prosjektet. Saken legges derfor fram uten innstilling. Saksutredning: Ungdomshuset Tvibit v/prosjektleder Karl K. Hansen har søkt Karlsøy kommune om kr ,- i tilskudd til et regionprosjekt. Målet med prosjektet er å skape aktivitet ut i bygdesentrene i regionene der ungdom selv skal være aktiv i å tilrettelegge sin egen fritid. Dette søkes oppnådd ved bruk av prosjektarbeidsmetoden. I søknaden sies det om metoden: Teknikken som brukes i prosjektlederkursene er lagt opp slik at de lett skal kunne videreformidles, og dermed kunne nå en videre brukergruppe. Samtidig som de unge opparbeider seg teoretisk og praktisk realiseringskompetanse. Ringvirkningene av et slikt prosjekt vil være at unge dras inn i positive aktiviteter og at det oppretter nettverk som ivaretar og kvalitetssikrer deres opphold i nye miljø. Høsten 2002 ble det gjennomført et forprosjekt der ungdom fra regionen hadde helgesamling på Reinøya. Karlsøy kommune støttet dette med kr 5000,-. Regionprosjektet er satt sammen av flere delprosjekt (Prosjektlederkurs, Regional prosjektvugge, Hybelprosjekt fase 2 og Kultur- og mediakurs)

17 Til sammen har regionprosjektet en kostnadsramme på kr ,-. Av dette er det budsjettert at Troms fylke tar 75 %. Restsummen, kr ,- deles på de 3 kommunene i regionen. Bakgrunn: Ungdom og utvikling er satsningsområde i fylkeskommunen ut Karlsøy kommune samarbeider i regionråd med Tromsø - og Balsfjord kommune. Regionrådet har et arbeidsutvalg som består av ordfører fra Karlsøy og Balsfjord samt varaordfører i Tromsø. Representanter for de som driver ungdomshuset TVIBIT i Tromsø har tatt initiativ til flere samarbeidsprosjekt der de aktivt går ut og inviterer ungdom fra regionen til positiv og målrettet aktivitet. Søknaden er fremmet ut fra de erfaringer en har med slikt samarbeid. Vurdering: En del ungdommer i kommunen benytter seg av de organiserte tilbudene som finnes. Aktivitetene er innenfor begrensete områder, og mange finner ikke sine interesser ivaretatt. Regionprosjektet vil være et supplem ent til det som finns fra før. Det unike med dette opplegget er at ungdom skal aktivisere seg selv og dermed tilpasse aktivitetstilbud til deres lokale forhold. De fleste av kommunens ungdommer vil ha Tromsø som base for skolegang og arbeid. Det viser seg at flere av ungdommene bryter av skoleløpet i videregående. En av årsakene til dette er kanskje at de ikke har nettverk, og at der er vanskelig å administrere sin hybeltilværelse. Regionprosjektet vil uten tvil være en kommunal handsrekning til de som s trever med å finne seg til rette - samtidig som det kvalitetstilbud ut til ungdomsmiljøene. Vedlegg: Prosjektbeskrivelse for Tvibits regionprosjekt.

18 SKOGSFJORDVATN SKOLE - BYGNINGEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 02/00061 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/02 Formannskapet /02 Formannskapet /02 Kommunestyret /03 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak: Overdragelsen av Skogsfjordvatn skole fra Karlsøy kommune til Skogsfjordvatn Grendehus utsettes med fem år, slik at Skogsfjordvatn Grendehus overtar bygget først i Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0023/02 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Ansvarsgruppa for aktivitet ved Skogsfjordvatn skole får leie skolebygningen som omsøkt. 1. For dette leieforholdet settes det opp følgende avtale der ansvarsgruppa er leietaker og Karlsøy kommune eier. - - Leietaker kan disponere hele skolebygningen bortsett fra guttegarderoben, biblioteket, kontoret og grupperommene mot nordvest. Disse rommene skal være avlåst og tjene som lager for en del utstyr og læremidler som kommunen e ier. - - Inventar og utstyr som står framme kan brukes. - - Skader som oppstår som følge av skjødesløshet betales av leietaker. - - Framleie med leietaker som ansvarlig aksepteres. - - Leietaker gir skriftlig beskjed til eier så snart det oppdages feil og større mangler med bygningen. - - Leietaker må selv betale for snørydding. - - Skolen skal være vasket og ryddet for leietakers eiendeler når leieforholdet opphører. - - Leieforholdet gjelder fra til , men kan sies opp skriftlig i løpet av perioden med 2 måneders frist for begge parter. - - Leia settes til kr 1500,- pr. måned og betales etterskuddsvis hvert kvartal. Innbetalingsdatoer: , , , Strøm er

19 inkludert i leieprisen. Det påhviler leietaker et stort ansvar i å holde strømutgiftene på et lavmål. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0140/02 Behandling: Formannskapets forslag til nytt pkt. 3: Karlsøy kommune som selger forutsetter at den nye eier holder eiendommen forsikret til en hver tid, Pkt. 3 i innstillingen blir pkt. 4 i vedtak. Innstilling med endring enstemmig vedtatt. Vedtak: Eiendommen Skogsfjordvatn skole gnr. 13, bnr. 32 og 33, i Karlsøy overdraes til det nystiftede A/L Skogsfjordvatn grendehus for kr 1.000, Kommunen forbeholder seg tinglyst forkjøpsrett til kr 1.000,- hvis eiendommen legges ut til salgs Karlsøy kommune som selger forutsetter at den nye eier holder eiendommen forsikret til en hver tid Eiendommen kan ikke belånes eller fradeles uten kommunens samtykke. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0060/02 Behandling: Administrasjonen endret ordet forsikret i pkt. 3 til fullverdiforsikret. Vedtak: Eiendommen Skogsfjordvatn skole gnr. 13, bnr. 32 og 33 i Karlsøy overdraes til det nystiftede A/L Skogsfjordvatn grendehus for kr 1.000, Kommunen forbeholder seg tinglyst forkjøpsrett til kr 1.000,- hvis eiendommen legges ut til salgs Karlsøy kommune som selger forutsetter at den nye eier holder eiendommen fullverdiforsikret til en hver tid Eiendommen kan ikke belånes eller fradeles uten kommunens samtykke.

20 Vedlegg: Saksutredning til formannskapsmøtet den : Skogsfjordvatn Grendehus v/einar Ludvigsen søker om at de først overtar skolen om fem år, og at de leier skolen fram til overtakelse. Søknaden begrunnes med at kommunen har billig forsikring og strøm. Disse utgiftene vil bli så høy for laget at de ikke vil klare å svare for det. Saken er diskutert med økonomisjefen som sier at dette er uproblematisk for kommunen. Overtakelsen utsettes i fem år og det lages avtale med Skogsfjord Grendehus som sikrer kommunen dekning av reelle utgifter til strøm, forsikring og renovasjon. Søknaden om bruksendring er oversendt byggesak og oppmåling for behandling i teknisk utvalg. Saksutredning til formannskapets møte : Skogsfjordvatn skole ble nedlagt fra skoleårets begynnelse 2001/2002. Nedleggelse av en skole har ikke bare konsekvenser for elever, foreldre og ansatte. Lokalsamfunnet mister også den institusjon som har fungert som møteplass og aktiv sosial arena. Lokalbefolkningen ved ei ansvarsgruppe tok initiativ til å opprettholde Skogsfjordvatn skole som møteplass og treffsted. I formannskapsmøte fikk denne ansvarsgruppa leie skolen fram til Husleia ble satt til kr. 1500,- pr. måned. Ansvarsgruppa har fått god respons på det arbeidet de har lagt ned for å videreføre Skogsfjordvaten skole som det felles sosiale og kulturelle samlingssted for området. Ut erfaringen de har med å drive bygget ser de at dette er et potensiale for trivsel og utvikling, og har ønsket å få det i en mer formell form med å danne et andelslag, Skogsfjordvatn grendehus, som ønsker å overta bygget fra kommunen. Utskrift fra stiftelsesmøtet og medlemsliste følger som vedlegg til søknaden. Av medlemslista går det fram at det pr har tegnet seg 48 medlemmer. 17 av disse er bofaste. De andre er enten utflyttere fra området og/eller hyttefolk. Skogsfjordvatn grendehus søker om å få overta skolen vederlagsfritt. De påpeke r at laget er nystiftet og at det ikke har økonomi til større låneopptak. Hensikten er ikke å drive kommersiell foretningsdrift. De ønsker at kommunen skal se en vederlagsfri overdragelse som en investering for dette området som sliter med stagnasjon og tilbakegang både i antall innbyggere og arbeidsplasser. Av søknaden går det videre fram at de ser det som naturlig at kommunen både kan være andelseier og knytte hefter til en eventuell overdragelse. Vurdering:

21 Vedlikehold og nødvendige faste utgifter som forsikring, strøm og kommunale avgifter vil for et så stort bygg være av en slik størrelsesorden at Skogsfjordvatn grendehus må jobbe svært aktivt for å få inntjening til dette. Om aktiviteten skal holdes oppe over tid, må det også i drifta inngå en del lønnsmidler til de som tildeles ansvaret med å holde aktivitetene i gang. Det vil derfor ikke være realistisk at Skogsfjordvatn grendehus kan eksistere med gjeldsforpliktelser i tillegg. Det er kort tid siden skolen ble nedlagt, og pessimisme og nedstemthet over å ha mistet skolen er ikke over. Folket i området vil nok føle seg veldig glemt og oversett av kommunen dersom skolen blir lagt ut på salg på i det åpne markedet der hensikten er at det det høgste budet får tilslaget. I tillegg ser folket det slik at gammelskolen var bygdas bidrag til kommunen da skoleanlegget sto klart i Styret i Skogsfjordvatn grendehus ser for seg at ved en overtakelse kan kommunen sikre seg med forkjøpsrett og eventuell avtale om at bygget kan leveres tilbake dersom kommunen igjen skulle få behov for å drive skole fra bygget. Dette innspillet bør være grunnleggende i en eventuell overdragelse slik at når Skogsfjordvatn grendehus ikke lenger vil/kan beholde bygningsmassen så overdras den tilbake til kommunen for det vederlaget de fikk den for. Rådmannens vurderinger: Etter rådmannens vurderinger er det flere muligheter i denne sak: Kommunen står fortsatt som eier av eiendommen, og leier den ut Kommunen overdrar eiendommen vederlagsfritt eller til en symbolsk sum Kommunen legger eiendommen ut til salg på det åpne markedet Økonomisk vil kommunen selvsagt tjene på å bruke alternativ 3. Imidlertid vil rådmannen utfra en samlet vurdering anbefale at man følger alternativ 2 og overdrar eiendommen til en symbolsk sum kr 1.000,-. Samtidig må kommunen forbeholde seg tinglyst forkjøpsrett til samme pris., samtidig som kommunen må samtykke i eventuell belåning av eiendommen.

22 AVLØP FRA BOLIGFELT PÅ KARLSØY. Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: M32 Arkivsaksnr.: 02/00088 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0086/02 Teknisk utvalg /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Teknisk utvalg ber formannskapet vurdere en finansiering av utbedring av avløpsforholdene på Karlsøya i forbindelse med økonomiplanen. Teknisk utvalg ber også om at det umiddelbart skaffes midler til frostsikring av privat avløpsanlegg og at dette utføres raskest mulig. Behandling/vedtak i Teknisk utvalg den sak 0086/02 Behandling: Vedtak: Teknisk utvalg ber formannskapet vurdere en finansiering til utbedring av avløpsforholdene på Karlsøya i forbindelse med økonomiplanen. Teknisk utvalg ber også om at det umiddelbart skaffes midler til frostsikring av privat avløpsanlegg og at dette utføres raskest mulig. Vedlegg: Kart over det aktuelle området Saksutredning til formannskapet Saken legges fram for formannskapet for avklaring nå fordi teknisk utvalg ba om at dette skulle avklares i forbindelse med økonomiplanarbiedet. Det ble ikke gjort i den forbindelse. Saksutredning: Det er til dels svært utilfredstillende kloakkforhold for deler av Karlsøya. Dette gjelder spesielt i området ovenfor Karlsøy skole. Bolig til en av grunneierne har fått bygetillatelse under forutsetning av at avløpet fra slamavskiller føres til et infiltrasjonsanlegg. Boligen til en annen av grunneierne har fått byggetillatelse under forutsetning av at avløp føres til sjøen under laveste vannstand. Denne løsningen kunne vært grei, hadde ikke vært for at avstanden fra bolig til sjø er ca m. Kostnaden for dette er pr dags dato ca ,- kr. Infiltrasjon er uaktuelt på grunn av at terrenget nedenfor boligen består av myr og fjell. Infiltrasjon i en våt myr vil ikke fungere p.g.a. myren allerede er mettet med væske.

23 All masse i myra vil måtte skiftes ut. Dessuten vil et slikt anlegg ha behov for å skifte ut massene etter ca års drift. Høsten 2001 ble det foretatt en befaring av området sammen med Alf Bertheussen fra Norprosjekt AS. Det ble sett på aktuelle alternativer. Pr. i dag går det avløpsledning fra skolen på Karlsøya og ut i havet som vist på vedlagte kart. Grunnforholdene fra skolen og opp til boligene ovenfor skolen består for det meste av fjell i dagen med til dels småkuppert terreng. På grunn av de til dels vanskelige grunnforholdene med mye fjell, bør det foretas en nærmere grunnundersøkelse for å finne en mest mulig optimal trasè for en avløpsledning. Det burde være mulig for kommunen å foreta disse undersøkelsene selv med enkle hjelpemidler. Ved å forlenge avløpsledning fra Karlsøy skole til boliger ovenfor skolen vil det være mulig å få koplet til 3 boliger som pr. dags dato ikke har helt tilfredstillende avløpsforhold. I tillegg vil det påløpe kostnader for hver grunneier for påkopling til en eventuell kommunal kloakkledning. Det er opp gjennom årene bygd noen hytter i området som også kan være aktuell å knytte til avløpsledningen. De problemene som er med avløpsforholdene i dette området har sannsynligvis Karlsøy kommune selv en del skyld i. Det burde ikke vært gitt byggetillatelse før boligene var sikret tilfredsstillende avløpsforhold. Eller boligene skulle vært plasse rt et helt annet sted, der forholdene for å løse avløpsproblematikken kunne vært gjort på en enkel og grei måte. Som nevnt ovenfor vil en utbedring av avløpsforholdene bli til dels svært kostbart. Norprosjekt AS har utarbeidet et kostnadsoverslag ut fra ovenfor nevnte befaring. BYGGETRINN 1. Avløp fra eksisterende Sp-kum A ved skolen og opp til Sp-kum B i boligfeltet. Beløp: kr ,- BYGGETRINN 2. Avløp fra Sp-kum B ned av eksisterende tomter og videre opp til Sp-kum D ved de regulerte tomtene. Beløp: kr ,- BYGGETRINN 3. Avløp fra eksisterende Sp-kum A ved skolen og ned til Sp-kum C ved flomål med utslippsledning til 3 m vanndybde. Beløp: kr ,- Sum kostnader byggetrinn 1, 2 og 3: ,- Et mer nøyaktig kostnadsoverslag vil ikke være mulig før en nøyere grunnundersøkelse er utført. Det har vært sett på muligheten for å etablere et biologisk avløpsanlegg, men p.g.a. de vanskelige terrengforholdene vil dette også bli svært kostbart. Etter samtaler med

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sak

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

SØKNAD OM REDUKSJON I KOMMUNALE AVGIFTER

SØKNAD OM REDUKSJON I KOMMUNALE AVGIFTER Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.05.2013 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SALG AV DELER AV KASSEFABRIKKEN - NOFI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

Møteprotokoll for Næringsstyret

Møteprotokoll for Næringsstyret ANDØY KOMMUNE Møteprotokoll for Næringsstyret Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 12 1430 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 020/16-029/16 Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - GNR 5 BNR 212 - ENDRING ETTER KLAGE ERLING OG MARIANN LERVIK

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - GNR 5 BNR 212 - ENDRING ETTER KLAGE ERLING OG MARIANN LERVIK HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Fjordcamp, Kråkberget Møtedato: 07.09.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen Kjell Richardsen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0033/03 03/00057 DAG NILSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KUNSTATELIER/- VERKSTED

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0033/03 03/00057 DAG NILSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KUNSTATELIER/- VERKSTED Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 12.02.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 22.05.2017 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sauherad kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede SKIPTVET KOMMUNE Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Samtlige medlemmer tilstede

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: 06.11.2014 Tid: kl. 08.30 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/14 14/664 ETTERGIVELSE AV LÅN FRA NÆRINGSFONDET - NORGES

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll for Næringsstyret

Møteprotokoll for Næringsstyret ANDØY KOMMUNE Møteprotokoll for Næringsstyret Møtedato: 16.06.2016 Møtetid: Kl. 11:00 15:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/16-019/16 Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedl.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer