samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)"

Transkript

1 Konsept og design: Foto: Blunderbuss Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Postboks Tønsberg Norsk brannvernforening Postboks 6754 Etterstad 0609 Oslo Gjensidige Forsikring ASA Postboks Lysaker Aksjon boligbrann vil benytte anledningen til å takke Norges håndballforbund og Håndballjentene for å ha stilt opp i forbindelse med kampanjen. Håndballjentene som er fotografert i vår kalender er: Ida Alstad, Karoline Dyhre Breivang, Kari Aalvik Grimsbø, Gro Hammerseng, Katrine Lunde Haraldsen, Camilla Herrem, Kari Mette Johansen, Tonje Larsen, Heidi Løke, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Linn-Kristin U. Riegelhuth, Tine Stange, Linn Sulland, Pernille Wibe. Vi benytter også anledningen til å takke Larvik brannvesen, Oslo brann- og redningsetat, samt OSL Brann og Redning. Kalender 2012

2 Hvis det brenner Redde Sørg for at familien kommer i trygghet på et avtalt møtested utenfor boligen. Les mer om brannøvelser i hjemmet på neste side. Merk deg datoene 15. februar og 15. september for brannøvelse i hjemmet. Varsle Ring brannvesenet på nødnummer 110. Husk også å varsle naboer. Slokke Det viktigste er å redde liv og tilkalle hjelp. Ikke forsøk å slokke brannen hvis situasjonen oppleves truende. Forlat heller bygningen og ring brannvesenet. Dersom situasjonen tillater det, kan voksne forsøke å slokke brannen med husbrannslange og/eller brannslokkeapparat. Unngå å utsette deg for stor fare. Husk at røyken er svært giftig. Bruk av slokkeutstyr Husbrannslange 1. Vurder situasjonen. 2. Gjør klar husbrannslangen. Vannkranen til brannslangen åpnes helt opp. Trekk slangen eller slangetrommelen med deg til brannstedet. 3. Gå ikke for nær fl ammene. Sikt mot bunnen av fl ammene. Ha en viss spredning på vannstrålen for best mulig effekt. 4. Bruk aldri vann mot branner i frityr, olje og fett. Det vil gi en eksplosjonsartet brannutvikling. Håndslokkeapparat 1. Vurder situasjonen. 2. Gjør klar brannslokkeapparatet. Sett det på gulvet. Trekk ut sikringen. Ta tak i håndtaket med den ene hånden og slangen med den andre. 3. Gå ikke for nær brannen. Sikt mot bunnen av fl ammene. Trykk ned håndtaket for å starte slokkingen. La pulveret kvele brannen ved å spre pulveret ut over det som brenner. Etterslokk gjerne med vann. Røykvarsler plassering og vedlikehold Røykvarslere redder hvert år liv i Norge. Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler. Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarslere, mens brren har ansvaret for å teste, vedlikeholde og bytte batteri. Det anbefales minst én røykvarsler i hver etasje. Dersom boligen din er stor eller består av fl ere etasjer, bør du ha fl ere røykvarslere. Røykvarslerne bør være koblet sammen, slik at de varsler samtidig. Det fi nnes egne varslere beregnet for dette. Sammenkoblingen er enkel og du kan gjøre dette selv. Det fi nnes også trådløse alternativer. Plassering Plassering av røykvarslere er svært viktig for hvor raskt de reagerer på røyk. De skal monteres på høyeste punkt i taket og minimum 50 centimeter fra vegg. I hus med fl ere etasjer bør varslerne monteres i nærheten av trappene. Varslerne bør monteres i rømningsveiene, for eksempel i gangen. De skal kunne høres fra alle soverom med dørene lukket. Vedlikehold Røykvarslere bør testes minst en gang per måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Batteriet bør vanligvis skiftes en gang per år. I kalenderen har vi merket av en påminnelse om test av røykvarsler den første dagen i hver måned. 1. desember skal batteriet skiftes.

3 Brannøvelser i hjemmet Brannøvelser og en rømningsplan for familien er en billig forsikring. Barnefamilier er den gruppen som har størst behov for å gjennomføre brannøvelser hjemme, fordi barna som regel er avhengig av hjelp i en nødssituasjon. Skap trygghet Foreldre som er trygge på hvordan de skal opptre i tilfelle brann, er med på å gi barna den tryggheten de trenger. Det er en god idé å gjennomføre brannøvelsen som en lek uten altfor mye alvor. Start med samtaler Snakk med barna om hva brann er og hvorfor det er viktig å ha brannøvelse. Fortell om røykvarsleren og hva det betyr hvis den piper. Lag noen enkle regler for hva barna skal gjøre dersom den begynner å pipe og det lukter røyk. Ingen fasit Hva man skal gjøre dersom røykvarsleren varsler brann avhenger av barnas alder, antall voksne til stede og hvilke rømningsmuligheter familien har. Lag en rømningsplan som passer best for dere. Viktige ting å huske på: - Barn våkner ofte ikke av lyden fra røykvarsleren. - Barn blir redde og kan fi nne på å gjemme seg for eksempel under senga eller i et skap. - Yngre barn trenger hjelp av voksne til å komme seg ut. - Er det fl ere voksne og barn i boligen, må de voksne avtale hvem som tar seg av hvilke barn. - Eldre barn kan lære å komme seg ut av boligen på egenhånd. - Eldre barn kan også lære å ringe til brannvesenet for å varsle om brann (nødnummer 110). - Avtal et fast møtested utenfor boligen som er enkelt å huske. - Øvelse gjør mester. Gjenta øvelsen minst to ganger per år. Du fi nner mer informasjon om brannvern på Nødnummer Produkter og brannfare Mange av produktene vi omgir oss med kan utgjøre en brannrisiko dersom de blir brukt feil eller det er feil ved produktene. Her er noen råd for å forebygge brann knyttet til produkter: - Husk at alle har et ansvar for å forebygge brann. - Finn ut om produktet er egnet for det du har tenkt å br det til. Spør forhandleren. - Bruk hodet. Vurder kvaliteten selv så langt det lar seg gjøre. - Følg monterings- og bruksanvisninger. Vær oppmerksom på advarselsmerkinger. - Sørg for at du har et elektrisk anlegg som tåler belastningen av det elektriske utstyret. - Kvitt deg med elektriske produkter hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg. Bla om og se hvilke enkle tiltak du kan gjøre for å forebygge brann i ditt hjem!

4 PRODUKTTYPE INNKJØP BRUK OG VEDLIKEHOLD Audio, video og IT Belysning Bioetanolpeiser Gassapparater Hvitevarer og husholdningsapparater Komfyr TV eller andre elektriske produkter med jordet strømkontakt brukt mot kabelnett, skal ha galvanisk skille. Spør forhandleren om råd. Halogenlamper med høy temperatur bør ha god stabilitet og en mekanisk konstruksjon som hindrer varmen fra lampen i å overopphete underlaget. Sjekk at peisen er merket med brenseltype og har norsk bruksanvisning. Sjekk at produktet er CE-merket og at det har en forståelig monteringsog bruksanvisning. Kjøp produkter som er egnet for tiltenkt bruk og plassering. Vurder kokeplater med temperaturregulering istedenfor effektregulering. - Ikke sovne fra mobil, MP3-spiller eller PC i sengen. - Trekk ut pluggen ved tordenvær for å unngå skader eller senskader. - Slå av TV-apparatet med AV-knapp der slik fi nnes. Ikke bare med fjernkontrollen. - Støvsug jevnlig. Følg bruksanvisningens anbefaling om rengjøring. - La aldri ledningen til lyskjeder gå gjennom dør- eller vindusåpninger. - Ikke koble sammen 12 V og 230 V lyskjeder, selv om pluggene passer i hverandre. - Lamper på barnerom bør være fastmonterte. - Vær oppmerksom på avstander til brennbare materialer ved plassering av peisen. - Fyll aldri på brensel når beholderen er varm eller andre beholdere brenner. - Fyring i små eller dårlig ventilerte rom kan medføre oksygenmangel og kvelning. - Utstyr som er beregnet for utendørs bruk, må ikke brs inne. - Gassbeholdere skal alltid stå oppreist. - Gassbeholdere skal ikke oppbevares i kjeller eller på loft. - En gang i året bør du gå nøye over slanger og koplinger. - Gassutstyr må kontrolleres og rengjøres jevnlig. - Dersom du kjenner gasslukt, må regulatoren på fl asken fjernes for å hindre videre lekkasjer. - Ventilen på fl asken skal lukkes når grillen ikke er i bruk. - Følg bruksanvisningen. - Slå alltid av vaskemaskinen, oppvaskmaskinen og tørketrommelen hvis du forlater boligen og når du sover. - Rengjør lofi lteret og hvitevarers bakside jevnlig. - Følg med på komfyren under bruk. - Bruk smarte komfyrvakter, unngå de med faste grenser eller bare én detektor. Leketøy Sjekk at leketøy er CE-merket. - Hold leketøy borte fra åpen fl amme. Levende lys og tilbehør Lysholdere bør være stødige og de bør være laget av et ikke-brennbart materiale. Det er spesielt viktig at telysholdere ikke er for tette, og - Forlat aldri et rom med levende lys. Levende lys bør plasseres på et stødig og ikke brennbart underlag. - Telys må ikke plasseres for tett sammen dersom de settes på et fat. - Blir lysholderen veldig varm, har den for dårlig lufting. Lighter Manuelt slokkeutstyr Røykvarslere Skjøteledninger og stikkontakter Tekstiler og stoppede møbler Varmeovner Varmtvannsbereder har god lufting. Lightere skal være barnesikre og skal ikke kunne forveksles med leker eller andre produkter. Alle boliger skal ha manuelt slokkeutstyr. Enten håndslokker eller brannslange. Håndslokkere skal være typegodkjent. Alle boliger og fritidsboliger skal ha minimum en røykvarsler. Det bør være minst en i hver etasje. Flere røykvarslere kan kobles sammen. Ikke overvurder produkters levetid. Noen tekstiler regnes som mer brannsikre enn andre. Ull er for eksempel mindre brennbart enn bomull. Sjekk fyllmateriale i stoppede møbler og madrasser. Har det tilstrekkelig brannsikring i forhold til ditt bruk? Spør forhandleren om råd. Flyttbare varmeovner bør kun brs som tilleggsoppvarming. Ovner på barnerom bør være fastmonterte og bør ha termostat. Varmtvannberedere skal ikke ha apparatinntak. - Dersom lys/lysholder blir sotet, kan det være tegn på at noe er galt. - Kvel fl ammen når du slukker lyset. Dette gjelder spesielt ved slukking av te-lys. - Lightere og fyrstikker bør oppbevares utilgjengelig for barn. - Håndslokkere bør ha kvalifi sert kontroll etter fem år, service etter ti år (for vann- og skumapparater, service etter fem år). Det anbefales sjekk av håndslokkere hver tredje måned. - Brannslanger bør også kontrolleres med jevne mellomrom, gjerne samtidig med sjekk av håndslokker. - hver måned og skift batteri hvert år. Bytt batteri med en gang den piper. - Unngå å kople sammen fl ere skjøteledninger. - Sørg for at plug-in trafoer sitter godt i stikkontakten. - Ikke bruk skjøteledning til langvarige høye belastninger. - Misfarging kan være en indikasjon på at noe er galt. - Overlat installasjoner og reparasjoner til fagfolk. - Røyk aldri på senga. - Pass på at lyskilder ikke faller ned på for eksempel sengetøy og møbler. - Bruk av fl yttbare varmeovner bør skje under tilsyn tilpasset forholdene. - Flyttbare ovner bør slås av om natten. - Vifteovner trenger god avstand til brennbart materiale foran og fri tilgang for luftstrømmen rundt ovnen. - Elektriske varmeovner må ikke tildekkes. - Beredere over 1750 W bør ha fast tilkopling.

5 Hver tiende boligbrann tilberedes bokstavelig talt på komfyren Januar

6 Unødig bruk av skjøteledninger fører til økt brannfare Februar Brannøvelse i hjemmet

7 Ikke dekk til elektriske apparater. Det gjelder også batteriladere. Mars Sjekk slokkeutstyr

8 Fra 15. april til 15. september er det restriksjoner på bålbrenning i Norge. Vær oppmerksom på at din kommune kan ha lokale bestemmelser. April

9 Husk at det kun er fagfolk som skal skru på det elektriske anlegget Mai Rengjør fi lter i kjøkkenvifte

10 Grilling med familie og venner kan gi mange hyggelige minner, men hvert år påføres mange barn og voksne alvorlige brannskader. Bruk grillvett. Juni Sjekk slokkeutstyr

11 Trekk ut støpslet til elektriske apparater når det lyner og tordner. Monter godkjent overspenningsvern. Juli

12 Pass på at slokkeutstyret er i orden og lett tilgjengelig August

13 Det er i hjemmet brannfaren er størst. Gjennomfør en brannøvelse for hele familien. September Brannøvelse i hjemmet Sjekk slokkeutstyr

14 Bruk levende lys bare når du er våken og tilstede i boligen. Gå ikke fra et rom med levende lys. Oktober

15 1. desember er Røykvarslerens dag. Bytt batteri og test varslerne. November Rengjør fi lter i kjøkkenvifte

16 Desember er den mest brannfarlige måneden. Røykvarslere redder liv! Desember Obs! Obs! Bytt batteri i røykvarsleren, og test at den virker Sjekk slokkeutstyr

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV?

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? Brannvern informasjon HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? FOREBYGGENDE BRANNVERN- INFORMASJON FRA BRANNVESENET BRANN- 110 AMBULANSE- 113 POLITI- 112 DU kan redde redde liv -ditt eget eller andre

Detaljer

Fakta 3. utgave, juni 2012

Fakta 3. utgave, juni 2012 Fakta 3. utgave, juni 2012 Trygghet i hjemmet for eldre Nødnummer Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Den eldre delen av befolkningen bor i større grad enn før i egne hjem eller i omsorgsboliger. Da blir

Detaljer

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann Røldalsvegen b, 0 dda Tlf. 0 0 - ax 0 eilmelding utenom kontortid 0 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. januar.: Nyttårsdag -.: Prinsesse Ingrid Alexandra desember uke

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern 2 Hei! Eldar og Vanja heter vi, og vi er veldig opptatt av brannvern. Av og til tenker vi at brann er kjempeskummelt. Men fordi vi allerede

Detaljer

LEDER. Om Moss Boligbyggelag

LEDER. Om Moss Boligbyggelag LEDER For oss i Moss Boligbyggelag handler alt om én sak KUNDEPLEIE. Det innebærer at alt vårt arbeid går ut på å levere best mulig kvalitet på våre tjenester til borettslagene og sameiene, og til deg

Detaljer

Loggboka min bolig. Del 2 Bruk av boligen. Sikkerhet i hjemmet. Forebygging av hjemmeulykker. Egne notater

Loggboka min bolig. Del 2 Bruk av boligen. Sikkerhet i hjemmet. Forebygging av hjemmeulykker. Egne notater Sikkerhet i hjemmet Forebygging av hjemmeulykker Vi starter med 10 gode råd for å bedre den alminnelige sikkerheten i hjemmet ditt. Du kan øke sikkerheten ved å: 1. Bedre belysningen 2. Feste løse tepper

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Fakta. Trygghet i hjemmet for eldre

Fakta. Trygghet i hjemmet for eldre Fakta 2. opplag, desember 2007 Trygghet i hjemmet for eldre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo!

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! har bearbeidet tidligere informasjonsbrosjyrer og tilbyr disse nå i en ny utgave. Vi har gjort jobben for deg! Brosjyren kan

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden 1 Her trengs det flere strømuttak, som på forsiden. Mange løse kontakter og ledninger kan være farlige. Spar energi. Med et styringsanlegg

Detaljer

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren.

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR 2014 NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater NY UTGAVE 2014 5 ÅR Hvordan bruke dette heftet? Velkommen som leser av Ny i Norge 2 3 1 4 Har du spørsmål om opphold, arbeid, skole, helse eller

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER VVS UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2009 INNHOLD 03 Sprinkling kan redde liv 04 Mindre branner kan bli store 05 Sprinkleranlegg 06 Branntetting 07 Vanntåke 08 Brannslukkere

Detaljer

Sameiet Drammensveien 52 C D Beboermappe. HMS Helse Miljø Sikkerhet

Sameiet Drammensveien 52 C D Beboermappe. HMS Helse Miljø Sikkerhet Sameiet Drammensveien 52 C D Beboermappe HMS Helse Miljø Sikkerhet V1 Oppdatert per 4. mars 2012 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Internkontroll... 3 2 Nyttige telefonnummer og e-post adresser... 4 2.1 Diverse

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

nå tennes tusen julelys

nå tennes tusen julelys TRYGG FEIRING 1.UTGAVE DESEMBER 2008 nå tennes tusen julelys -Mellom jul og nyttår er det tre ganger så mange boligbranner som ellers i året. Folk er mer innendørs, de bruker peisen mer, de bruker elektriske

Detaljer