Fagseminar plantekultur SESONGOPPDATERINGER Hamar 3. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagseminar plantekultur SESONGOPPDATERINGER Hamar 3. februar 2014"

Transkript

1 Fagseminar plantekultur SESONGOPPDATERINGER Hamar 3. februar 2014 Anne G. Kraggerud Markedssjef Syngenta Norge

2 Innledning Endringer - Boxer - Reglone Oppdateringer - Potet - Korn 2

3 Bruksutvidelser Potet mot - Svartsøtvier - Klengemaure - Tunrapp Nedvisning av åkerbønne Grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrap om høsten - mot tunrapp, klengemaure, knereverumpe og to-frøbladet ugras 3

4 Syngentas produkter i potet 4

5 Hvorfor beise potetene? 5

6 Beising kan bidra til bekjempelse av skadegjørere jevnere oppspiring flere stengler per plante bedre knollansett Beiset Demofelt Solør 10. aug 2012 Ubeiset bedre skallkvalitet jevnere knollstørrelse mindre frasortering bedre økonomi 6

7 Bredtvirkende beisemiddel Forbedret skallkvalitet Forbedret økonomi

8 Bredtvirkende beisemiddel Svartskurv 8

9 Fleksibel i bruk Rullebord om høsten, ved sortering eller klargjøring om våren På setteren Dosering 250 ml Maxim per tonn Kan blandes med WS/FS formuleringer bl.a.prestige. 250 ml Maxim (60) % dose med Prestige 9

10 Forutsetninger for et vellykket resultat Minst mulig jord på knollene Mest mulig friske settepoteeter Korrekt dosering God dekning på knollene Rask opptørking

11 Ingen helsefaremerking Avgiftsklasse 1 Forsiktighetsregler: o Ved beising og rengjøring Bruk vernehansker og heldekkende arbeidstøy Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes o Ved håndtering av beisa settepotet Bruk hansker Dersom støv bruk halvmaske med støvfilter P2 o Ubenyttet beisa settepotet bringes til lovlig avfallsanlegg 11

12 Revus Ridomil Gold MZ Pepite Tørråtebekjempelse

13 Fakta om Revus Kontaktmiddel med gjennomtrengende effekt - beskytter både på over- og undersiden Effektiv mot spirende soppsporer - både sporangie- og zoosporer Beskytter nytilvekst - bindes i vokslaget og følger med når planten vokser 13

14 Tørråtebekjempelse - Revus Euroblight aug

15 Fakta om Revus 15 Gjennomtrengende effekt, soppsporer og nytilvekst Enkel å bruke, 60 ml/daa Brukes inntil 6 ganger, maks 4 ganger etter hverandre Ingen helse- eller miljøfaremerking Kun 3 dagers behandlingsfrist Regnfast etter ½-1 time Kan blandes med sopp- insekts- ugrasog mikronæringsmidler av god kvalitet

16 Ridomil Gold MZ Pepite Mot tørråte - to virkestoffer - Systemisk - metalaksyl-m - Kontaktvirkning - mankozeb Skal brukes forebyggende Brukes maks 1 gang per sesong, - pga fare for utvikling av resistens Brukes ved 1. eller 2. sprøyting - God effekt på frøsmitte Dose: 200 g per dekar Regnfast etter 1-2 timer 16

17 Forslag tørråte- og tørrflekkstrategi i Mot tørrflekksjuke Andre Tørråtemidler 17

18 Korn Stereo Moddus Axial 18

19 Soppsprøyting i korn er god økonomi for bonden Økte avlinger Bedre kvalitet Krever god agronomi (IMP) - Bl. a. optimal bruk av plantevernmidler 19

20 1. sprøyting 28. juni Bladøret til flaggbladet så vidt synlig (Z 40) 1/2 dose Stereo 75 ml 3/4 dose Stereo 112,5 ml 1/1 dose Stereo 150 ml 2. Sprøyting 5. juli Begynnende blomstring (Z 63) 1/2 dose Delaro + Proline 25 ml + 20 ml 3/4 dose Delaro + Proline 37,5 ml + 30 ml 1/1 dose Delaro + Proline 50 ml + 40 ml 20 Kilde: Romerike Landbruksrådgiving

21 Sopp- og resistensstrategier To virkestoffer Viktig vekslings- og blandingspartner Anbefaling i Høst- og vårhvete Høyt smittepress: - 1. sprøyting tidlig (Z 31-37) med Stereo ( ml) sammen med vekstregulering med Moddus (30 ml) - 2. sprøyting ved blomstring (Z 60) Proline/Delaro/Stereo/Comet Pro - F.eks: ml Proline ml Stereo Lite smittepress - En sprøyting (Z 50-55). Blanding - Proline/Delaro/Stereo/Comet Pro 21

22 Anbefaling i bygg - Effekt på stråknekker, mjøldogg, grå øyeflekk byggbrunflekk, rust, bipolaris - Aktuell å blande med Moddus/Cerone Sprøytetid og dosering Høyt smittepress: - 1. sprøyting ml Stereo fra begynnende busking - 2. sprøyting f.eks. etter aksskyting f.eks ml Proline/60 ml Delaro + 60 ml Stereo Lavt smittepress: - Behanling rundt Z F.eks 60 ml Stereo + 50 ml Proline/60 ml Delaro Stereo har en virkningstid 4 uker (full dose) og er regnfast etter 2 timer 22

23

24 Moddus: Vekstregulering er en billig forsikring mot tapte inntekter Stående åker utnytter potensialet Økt avling og bedre kvalitet, økt matkornandel Legde fører til: Kvalitetstrekk - lavere falltall, skrupne korn, lavere hektolitervekt, mer fusarium, lavere pris på avlinga Vanskligere innhøsting - Spiring, gjenvekst og ugras - Fare for innkjøring av stein - Tidkrevende Økte tørkekostnader - høyere vanninnhold i kornet 24

25 MODDUS virker på alle årsaker til legde Strålengde Stråstyrke Rotmengde 25

26 26

27 Effekt av tidlig behandling i BBCH 31 Forkorting 5 % Økt tykkelse på stråvegger Nedre strådel Spesiellt stabiliserende del Økt rotutvikling 27

28 Effekt av sen behandling i BBCH 39 Forkorting 10 % Aksknekk Cellvegger med normal tykkelse Spesiellt forkorted del Øvre strådel 28

29 Kraftigere kronrøtter med større volum Økt rotlengde Flere finrøtter Økt opptak av næring og bedre utnytting av vannet Nedre internoder forkortes Kraftigere stråbasis Optimal behandlingstidpunkt for å hindre legde Forkorting av internodern mitt på eller i toppen av strået Optimalt behandlingstidpunkt mot aksknekk 29/ /32 32/

30 Fakta om Moddus M Kan brukes i alle kornartene samt i frøenger Brukes fra BBCH Havre Bygg og vårhvete Høsthvete og rug Dose ml/daa, høyeste dose tidlig maks 30 ml/daa i havre Kan blandes med de fleste midler unntatt Hussar, Ally Class, Ally 50 T og Puma Extra Blander med et triazol reduseres dosen med 20 %, men ikke under 20 ml/daa 30

31 Fakta om Moddus M Regnfast etter 2 timer Optimale sprøyteforhold - Temp over 10 C og oppadgående - På tørre planter - Morgen eller formiddag med høy luftfuktighet, samt sol - Ikke over 24 C 31

32 Effektivt Skånsomt Fleksibelt

33 Erfaringer med Axial Veldig godt mottatt Gunstig pris Solgt til bruk på over dekar (snitt 80 ml/daa) Tilbakemeldinger: - Virker som forventet - Helt rent - Full effekt - Veldig bra - Imponert - Fleksibelt - Billig 33 - Fint middel

34 Fakta om Axial Effektivt - Floghavre, spillkorn av havre, raigras, hirser - Også effekt på åkerkvein, markrapp, timotei, engrapp, strandrør og engreverumpe Fleksibelt - Alle kornartene unntatt havre (ikke i gjenlegg) - Kan brukes fra 2-bladstadiet til bladørene til flaggbladet er synlig (BBCH 12-39) - Kan blandes med sopp- og insektmidler, noen ugrasmidler og CCC eller Moddus - Regnfast etter 1 time (1/2) 34

35 Oppsummering Potet Korn - Maxim nytt beisemiddel Forbedret skallkvalitet Mer salgbar avling - Effektive tørråtemidler Revus Ridomil Gold MZ Pepite - Lønnsomt å soppsprøyte - Viktig å veksle og/eller blande - Vekstregulering en billig forsikring - Effektiv, fleksibel og rimelig bekjempelse av floghavre mm 37

36 Kontakt: mob: e-post: TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 38

37 Faktaark på de fleste produkter eller dirkete til produkt produktnavn.syngenta.no ugras Nedvisnin 39

38 Nytt Våre Internettsider tilpasset smarttelefonen 40

39 Produkter fra Produkter Januar 2013 Pakning str. Virksomt stoff Bruksområde Virkeområde Off-label UGRASMIDLER Axial 4 x 5 liter pinoksaden Bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete Floghavre, spillkorn av havre, raigras og hirser mm Mot grasugras i frøeng av bladfaks. Banvel 12 x 1 liter Boxer 2 x 10 liter Touchdown Premium SOPPMIDLER Amistar 4 x 5 liter Apron 12 x 1 liter Revus 4 x 5 liter dikamba Eng og beite, bygg og vårhvete Eng og beite: Høymole, syrearter, kvitkløver, ryllik, groblad, løvetann, soleie, vassarve og tungras. Korn: som Express men bedre effekt på vindelslirekne, jordrøyk og klengemaure prosulforkarb Høstkorn, potet og frøenger av raigras, rødsvingen og engrapp Tunrapp, knereverumpe, vassarve, klengemaure og rødtvetann samt svartsøtvier Ugras i produksjon av gran i pottebrett. Frøugras i kapaløk, sjalottløk,purre, gulrot, knollselleri, kålrot, nepe. Jordbær og bærvekster. glyfosat Alt Kveke, andre ugras og lauvkratt Frøugras i kålrot (skjermet sprøyting) azoksystrobin Korn, oljevekster, potet, mange grønnsaker, jordbær og bringebær Soppsjukdommer metalaksyl-m Prydplanter i veksthus Algesopper mandipropamid Potet, salat, ruccola og tomat i veksthus Tørråte og bladskimmel Agurkbladflekk og agurbladskimmel i gresskar. Storknolla råtesopp i oljedodre Spinatskimmel i spinat Ridomil Gold Granulat 10 x 1 kg Ridomil Gold MZ Pepite 10 kg metalaksyl-m metalaksyl-m + mankozeb Gulrot, rotpersille, blomkål, brokkoli, prydplanter i grøntanlegg, planteskoler og veksthus samt juletrær og pyntegrønt Potet, kepalløk og sjalottløk Algesopper i jord Potettørråte, løkbladskimmel og papirflekk Rød rotråte i bringebær og rød marg i jordbær. Mot algesopper i jord for pastinakk Soppsjukdommer i vårløk

40 Produkter fra Virksomt stoff Bruksområde Virkeområde Off-label SOPPMIDLER forts Stereo 4 x 5 liter cyprodinil + propikonazol Bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete Meldugg, gråøyeflekk, byggbrunflekk, hvetebladprikk, hveteaksprikk, rustsopper og stråknekk Timoteibrunflekk og engsvingelbrunflekk i frøeng av timotei og engsvingel Switch 62,5 WG 10 x 1 kg Thiovit Jet 20 kg cyprodinil + fludioksonil svovel Jordbær, bærbusker, kirsebær, salat, ert, bønner og prydplanter Kjerne- og steinfrukt, jordbær, bringebær, solbær, ert til modning, korsblomstra grønnfôrvekster, rotgrønnsaker, kålvekster, agurk på friland, prydplanter samt edelgran Gråskimmel, monilia og storknolla råtesopp samt noe effekt på bladflekksjukdommer Meldugg og skurv samt bladmidd og skuddtoppmidd Løkbladgråskimmel i stikkløk- produksjon Topas 12 x1 liter penkonazol Eple, pære, jordbær, kinakål og prydplanter. Meldugg og skurv samt tilleggseffekt mot rustsopper Gresskar og squash. Mjøldogg og jordbærøyeflekk i jordbær i plasttunnel samt mjøldogg i kålrot. SKADEDYRMIDLER Karate 5 CS 12 x 1 liter lambdacyhalotrin Korn, eng og beite, gras- og kløverfrøeng, oljevekter, potet, grønnsaker, bærvekster, prydplanter, småplanter i skogplanteskoler, juletrær og pyntegrønt samt tømmer på velteplass Insekter med sugende og bitendemunndeler f.eks bladlus, sikader, teger, trips, fluer, bladveps, sommerfugllarver, glansbiller, jordlopper mm Nattflylarver i asparges og midd og trips i gresskar. Jordbærvikler i jordbær i tunnel. Jordloppe, sommerf. larver, glansbille og bladlus i ruccola. Mot bladlus og gulrotflue i fennikel. Mot jordloppe, glansbille, tege, minerflue, beteflue, sommerfugllarver og bladlus i babyleaf

41 Produkter fra Produkter Virksomt stoff Bruksområde Virkeområde Off-label SKADEDYRMIDLER forts Pirimor 1 x 10 kg pirimikarb Bladlus Vertimec 12 x 1 liter abamectin VEKSTREGULERING/VEKSTAVSLUTNING Bonzi 12 x 1 liter Tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Ut 2012 også tillatt i korn, potet, grønnsaker, bærbusker, frukt og prydvekster Prydplanter i veksthus og jordbær på friland, veksthus og plasttunnel Amerikansk blomstertrips, minerfluer, midd, veksthus- og bomullsmellus. paklobutrazol Prydplanter Vekstregulering Bladlus i søtkirsebær i plasttunnel og bringebær og bjørnebær i veksthus. Salat på friland (kun 2013) Moddus 12 x 1 liter trineksapaketyl Alle kornartene og frøenger Vekstregulering mv Reglone 2 x 10 liter BEISEMIDLER Apron 12 x 1 liter Celest Formula M 50 og 1000 liter dikvat-dibromid Potet, kløverfrøeng, ert og åkerbønne til modning, oljevekster og utløper i jordbær Nedvisning og nedsviing metalaksyl-m Korsblomstra jordbruksvekster, bete, grønnsaker unntatt bønne, gras til grøntanlegg, setteløk og blomsterløk Beising mot soppsjukdommer fludioksonil Hvete, bygg, havre og rug Frøoverførte soppsykdommer Maxim 100 FS 4 x 5 liter fludioksonil Beisemiddel i settepotet Svartskurv, sølvskurv, svartprikk og tilleggseffekt mot flatskurv samt effekt på lagersykdommer Zardex G cyprokonazol + Beisemiddel i bygg og havre Naken sot, stripesyke og Nedsviing av ruccola og nedsviing av nyskudd og ugras i bringebær friland og tunnel

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. L1005683 NORW/12S PPE 4046981 Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE CDQ SX NO 100G BKL K-33977 20/01/15 09:24 Page1 K-33977/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Â ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst.

Detaljer

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. L154894 NORW/3P PPE 325517 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Les alltid etiketten nøye før anvenning. Product

Detaljer

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

Grøntanlegg 2012. Legg grunnlaget for en vakker og varig plen

Grøntanlegg 2012. Legg grunnlaget for en vakker og varig plen Grøntanlegg 2012 Legg grunnlaget for en vakker og varig plen Felleskjøpet Agri har et bredt utvalg av produkter til grøntanlegg som presenteres i katalogen GRØNTANLEGG 2012. I frøblandingene fra Felleskjøpet

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

SOPPMIDDEL. Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug

SOPPMIDDEL. Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug Bumper 25 EC Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%) Blandingspartner for bekjempelse av ulike soppsjukdommer Vekster Bygg, havre, hvete og rug SOPPMIDDEL Virksomt stoff: Propikonazol 250 g/l (25,1 vikt-%)

Detaljer

Effektiv. Jordbærdyrking

Effektiv. Jordbærdyrking Effektiv Jordbærdyrking Største trussel mot stor avling og god kvalitet kan ha stor innnvirkning på bærkvaliteten. Kontroller feltene nøye fra begynnende blomstring og videre gjennom hele høsteperioden.

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

24-09-2014. Bayer CropScience DK

24-09-2014. Bayer CropScience DK Front cover 200 g WG 70 Imidakloprid Vannløselig granulat Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i 24-09-2014 veksthus. REG. NR. 2012.20.14 AVGIFTSKLASSE: 1

Detaljer

Autorisasjonskurs 2015

Autorisasjonskurs 2015 2015 Foto: N. Bjugstad, NLH Hva er et plantevernmiddel? Definisjon - plantevernmidler I Plantevernmidler er stoffer, preparater eller organismer som: Verner kulturplanter mot eller bekjemper skadegjørere

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2012 2013 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no KORN OG OLJEFRØ 20122013 Korn og oljefrø 2 0 1 2 2 0 1 3 I n n h o l d 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen

Detaljer

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking av Per J, Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll Utarbeidet for Gartnerhallen`s kontraktdyrkere på økologisk potet. Arbeidet er utført i regi av prosjektet Økt

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 89. 24. februar, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo.

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 89. 24. februar, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo. PLANTESORTSNEMNDA 1 Møtebok nr. 89 PLANTESORTSNEMNDA Møtebok nr. 89 Møtetid/sted: 24. februar, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo. Til stede: Medlemmer: Arne O. Skjelvåg (leder),

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 37 Kornarter og sorter Foto: Tove Sundgren 38 Åssveen, M. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Sorter og sortsprøving 2013 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1,

Detaljer

Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet

Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet innen tema: Plantevern i korn - integrert bekjempelse ajour per 11. mars 2013 Plantevern i korn - pensum for autorisasjonskurs

Detaljer

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 4 I 2009 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster Redaksjon: Lars Olav Brandsæter, Kjell Mangerud, Svein

Detaljer

Generelt om beising i potet og virkningen på ulike sjukdommer. Ragnhild Nærstad Bioforsk Plantehelse

Generelt om beising i potet og virkningen på ulike sjukdommer. Ragnhild Nærstad Bioforsk Plantehelse Generelt om beising i potet og virkningen på ulike sjukdommer Ragnhild Nærstad Bioforsk Plantehelse Svartskurv forårsakes av Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris) Knollsmitte og jordsmitte skader

Detaljer

Jo det er mulig å produsere grønnsaker!

Jo det er mulig å produsere grønnsaker! 11-13. august arrangerte Fabio forsøksring studietur til Danmark med tema grønnsaker. Her følger en beskrivelse av produksjonen på gardene vi besøkte. I neste nr kommer det flere artikler fra turen. Kari

Detaljer

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12.

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12. Nr. 26-2014 12.12. Korn Verdiprøvinger 2012-2014 På kornmøtene i høst har vi brukt foreløpige tall. Selv om ikke sortsvalgene blir annerledes nå, er det nyttig å se sammendragstallene. Bioforsk har sammenstilt

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 2 Innhold Møter og kurs... 2 Informasjon fra LNV... 4 Hvordan gjøre penger av møkk... 6 Normal eller tynn møkk... 7 Analyse av

Detaljer

TEMA Nr. 15 - Mai 2014

TEMA Nr. 15 - Mai 2014 TEMA Nr. 15 - Mai 2014 Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk, Kari Bysveen, Økoringen Vest og Thomas Holz, NLR Østafjells E-post: grete.lene.serikstad@bioforsk.no

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007 BioforskFOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007 Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvoll Delt gjødsling til bygg og havre Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av:

Detaljer

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012 Kornsorter på Julemøte Sørum 18. desember 2012 Hva skjer i Landbruksrådgivinga? Nye kontorlokaler fra mars Vikar for Stine Vandsemb 2013: Kari Engmark Konkrete Rådgivingsprodukter Grupperådgiving økonomi

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Et større skurvprosjekt kan løse brukerrelaterte problemstillinger!

Et større skurvprosjekt kan løse brukerrelaterte problemstillinger! Et større skurvprosjekt kan løse brukerrelaterte problemstillinger! Improved potato quality by reduced skin blemish diseases (scab and scurf) in Norwegian potato production KMB prosjekt: 2008-2012 Ragnhild

Detaljer