Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011

2 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon - fokus på SKAGEN Vekst Markedsutsikter Den usynlige risiko

3 2010 er tigerens år uforutsigbart, endringer kan skje hurtig

4 Et tilbakeblikk på 2010

5 Våre fond topper sjelden avkastningsrangeringen siste år..

6 Hvem trodde for et år siden at Kina ble taper i 2010? Estland 62 % Thailand 58 % Indonesia 56 % Sør-Afrika 31 % Sverige 31 % Mexico 28 % Sør-Korea 28 % Danmark 28 % Russland 24 % India 23 % Canada 22 % Tyrkia 22 % Singapore 21 % SKAGEN KON-TIKI 21 % Taiwan 21 % USA (Nasdaq) 20 % Vekstmarkedsindeksen 19 % Norge (OSEBX) 18 % SKAGEN GLOBAL 16 % SKAGEN VEKST 15 % USA (S&P 500) 14 % Verdensindeksen 13 % Polen 12 % Finland 12 % Japan 11 % Sveits 11 % Østerrike 9 % Tyskland 9 % Brasil 8 % Storbritannia 6 % Hong Kong 6 % Kina (Hong Kong) 0 % Nederland -1 % Belgia -4 % Ungarn -8 % Frankrike -9 % Kina (lokal) -11 % Italia -18 % Spania -22 % Hellas -39 %

7 SKAGENs tre globale aksjefond har gitt gode resultater SKAGEN Vekst (1993) SKAGEN Global (1997) SKAGEN Kon-Tiki (2002) 17 % 17 % 22 % 10 % 12 % 1 % SKAGEN Vekst MSCI AC/OSEBX (50/50) SKAGEN Global MSCI AC SKAGEN Kon-Tiki MSCI EM Standard & Poor s - siste 5 år ( ) SKAGEN Vekst rangert som 38 av 2925 globale fond SKAGEN Global rangert som 59 av 2925 globale fond SKAGEN Kon-Tiki rangert som 22 av 563 vekstmarkedsfond..og er rangert blant de beste Oppdatert per 31/12

8 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Våre fond Porteføljekonstruksjon - fokus på SKAGEN Vekst Markedsutsikter Den usynlige risiko

9 Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Porteføljeforvalter Beate Bredesen Porteføljeforvalter Ross Porter Fremtidens En håndplukket bukett bukett

10 SKAGEN Vekst har gitt god langsiktig avkastning* SKAGEN Vekst Oslo Børs *Tall for indeks før er OSEBX, etter denne dato OSEBX og MSCI AC World Index 50/50 Alle avkastningstall er etter forvaltningshonorar. Oppdatert pr 31. desember 2010

11 SKAGEN Vekst Det beste fra to verdener.. 12 største poster pr Topp 12 P/E 2010 P/E 2011 P/B Kursmål SKAGEN Vekst 30,6% 12,4 9,3 1,1 31% OSEBX 15,9 11,1 1,7 MSCI AC 15,7 12,8 1,9

12 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN GLOBAL Investeringsdirektør & porteføljeforvalter Kristian Falnes Porteføljeforvalter Torkell Eide Porteføljeforvalter Søren M. Christiansen Trader Chris-Tommy Simonsen En En verden verden av av muligheter muligheter

13 SKAGEN Global har gitt god langsiktig avkastning* SKAGEN Global 811 Verdensindeksen 120 * Før var referanseindeks MSCI World, etter denne datoen er det MSCI AC World Index. Oppdatert per 31/12 13

14 SKAGEN Global En verden av muligheter 10 største poster pr Topp 10 P/E 2010 P/E 2011 P/B Kursmål SKAGEN Global 37,4% 12,9 9,6 1,0 29% MSCI AC 15,7 12,8 1,9

15 Skagen Rev fyrskib Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki Portfolio manager Kristoffer Stensrud Portfolio manager Knut Harald Nilsson Portfolio manager Cathrine Gether Viser vei i nytt farvann

16 SKAGEN Kon-Tiki har gitt god langsiktig avkastning SKAGEN Kon-Tiki Vekstmarkedsindeksen Oppdatert per 31/8

17 SKAGEN Kon-Tiki Viser vei i nytt farvann 12 største poster pr Topp 12 P/E 2010 P/E 2011 P/B Kursmål SKAGEN Kon- Tiki 41,7% 7,7 6,8 1 48% Emerging markets 13,3 11,4 2,1

18 Andel porteføljeselskaper som er felles i fondene per 28/12-10 SKAGEN Global 63 % 14 % 13% 10 % SKAGEN Kon-Tiki 68 % 6 % 71 % SKAGEN Vekst

19 Interiør. Brøndums anneks. Ca Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

20 Hva er SKAGEN Tellus? Interiør. Brøndums anneks. Ca Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Portfeføljeforvalter Torgeir Høien Oppstart: 29 sept Mandat: Statsobligasjoner (globalt) Basisvaluta: Euro Forvaltningskapital: 785 mill Over 2300 andelseiere Referanseindeks: Barclays Global Treasury indeks (3-5 år durasjon) Morningstar: SKAGEN Tellus er et aktivt forvaltet globalt obligasjonsfond med et bredt mandat til å investere i rentepapirer og i valutaer vi mener vil gi andelseiere best mulig risikojustert avkastning. Avkastning i NOK Fondet, som måles i euro, investerer kun i statsobligasjoner og statssertifikater. Vi investerer både i utviklede og frem voksende økonomier. Basert på egne analyser investerer fondet i obligasjoner vi anser å være feil priset, enten i den lange eller korte enden av rentekurven. * Årlig gjennomsnittlig avkastning

21 Hjemvendende fiskere, Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

22 Hva er SKAGEN Avkastning? jemvendende fiskere, Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Interiør. Brøndums anneks. Ca Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Portfeføljeforvalter Jane Tvedt Oppstart: 29 sept Forvaltningskapital: mill. kroner Ca andelseiere Referanseindeks: ST4X (indeksen for 3 års norsk statsobligasjon) Effektiv rente: 3,34% Rentefølsomhet: 1,19% Morningstar: SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med mandat til å investere en andel av fondet i det vi mener er attraktive utenlandske statsobligasjoner Avkastning i NOK Den norske delen av porteføljen er plassert i norske statsobligasjoner, kredittsikre bankpapirer og bankinnskudd på særvilkår. Basert på grundig undersøkelse og omfattende overvåkning av globale markeder leter vi etter obligasjoner som er feilpriset i globale markeder og som vil gi andelseierne en høyere risikofri avkastning enn kun å være plassert i norske obligasjoner og sertifikater. Alle utenlandsinvesteringene er valutasikret per Det betyr at endringer i kronekursen ikke påvirker utviklingen i fondskursen. * Årlig gjennomsnittlig avkastning

23 Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Sammen for bedre renter

24 Hva er SKAGEN Høyrente? Interiør. Brøndums anneks. Ca Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Oppstart: 18 sept Forvaltningskapital: 3518 mill. kroner Ca andelseiere Referanseindeks: ST2X Effektiv rente: 2,78 % Rentefølsomhet: 0,14 Morningstar: Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth A. Gausel Pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner med gjenværende løpetid under ett år, samt bankinnskudd. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet Kan ta kredittrisiko (ikke bare stat/finans) * Årlig gjennomsnittlig avkastning

25 Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Kveldens agenda Porteføljekonstruksjon - fokus på SKAGEN Vekst Markedsutsikter Den usynlige risiko Fremtidens En håndplukket bukett bukett

26 Årlig gjennomsnittsavkastning siste 10 år i NOK

27 Et godt investeringsresultat er avhengig av en disiplinert investeringsfilosofi basert på sunn fornuft

28 Ulike investeringsstiler som en aktiv fondsforvalter Momentum Top down Vekstorientert

29 Investeringsstiler som vektlegges av SKAGEN Bottom up Fokuser på selskapene i første rekke, så rammebetingelsene Verdiorientert Finner selskaper som er oversett av markedet og lite analysert Avgjørende er lav prising relativt til inntjening samt skjulte verdier i selskapene (substans)

30 Selskapsvalget helt sentralt i våre fond Andre viktige momenter å tenke på ved porteføljekonstruksjon: Bransjebalanse (vi har vanligvis ca maks 20% i en bransje) Går mot strømmen kjøper upopulære aksjer Langt eierskap (vanligvis 3-5år) Kjøp aksjer med stor oppside. Vår ambisjon er å investere i selskaper hvor vi ser 50% oppside innen 2 år. Dette for å tilfredsstille vår interne ambisjon om 20% årlig avkastning. SKAGEN investerer globalt: - vi har evne og vilje til å investere der vi vil, uavhengig av noteringssted i verden

31 Sunn fornuft tilsier god bransjebalanse Sektorfordeling Oslo Børs SKAGEN Vekst Bank og Finans Medisin Defensive konsumvarer Inntektsavhengige forbruksvarer Nyttetjenester Telekom IT Kapitalvarer, Service og Transport Råvarer Energi Bank og Finans Medisin IT Defensive konsumvarer Nyttetjenester Telecom Inntektsavhengige forbruksvarer Energi Råvarer Kapitalvarer, Service og Transport OSEAX og SKAGEN Vekst

32 Vi kjøper aksjer fordi de er billige, ikke fordi de er store.. OBX 31. desember 2010 (100%)

33 Dermed blir vi mindre sårbare for bobler 100 % 90 % Others 80 % 70 % Energy Financials 60 % 50 % 40 % Cyclicals Traditional Growth 30 % 20 % Telecom 10 % Technology 0 % Energiboble Japansk bankboble Techboble Finanskrisen All Equity markets: Sectorial composition of Mega-Cap Universe *(1975 to 12/31/2010) * By capitalization; data smoothed on a trailing three-month basis. Source: MSCI and Bernstein Analysis

34 Bedre balanse skal gi bedre risikojustert avkastning SKAGEN Vekst pr 31. desember ca 50% av total portefølje

35 Telekomsektoren: SKAGEN Vekst var kraftig undervektet til Kraftig undervektet

36 .. deretter kjøpte vi Telenor (og noen russiske telekom aksjer) Andel Telenor

37 Hvorfor? Vi selger oss helt ut. Vårt kursmål er nådd. Aksjekurs Telenor Telenor blir: Upopuær Undervurdert Feilanalysert

38 Hvilke telekom aksjer er SKAGEN Vekst investert i dag? 3. største telekomoperatøren i Europa Upopulær aksje Upopulær bransje Upopulær region Undervurdert 20% av selskapsverdiene i vekstmarkedene Fallende topplinje i Frankrike ser ut til å ha snudd, uten at dette er tilstrekkelig repriset i aksjekurs P/E = 9 P/B = 1,5 Utbytte: 8,4%

39 Inntektsavhengige forbruksvarer fra undervekt i 2003 til overvekt 2010

40 Vi kjøper RCL etter nedgangstider og svineinfluensa Aksjekurs RCL Andel RCL * Vi har inkludert vår eierpost i ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD OBLIGASJON 5 5/8 f.o.m nov 2008 til høst 2009.

41 Inntektsavhengige forbruksvarer

42 Carnival Corp (CCL US) 42,3 USD Nøkkeltall: Børsverdi: USD 39 mrd NOK 225 mrd Antall aksjer: 607 mill. P/E (11e): Pris/Bok: EV/Ebidta: 15,5 x 1,5 x 11,1 x Netto gjeld: 8,9 mrd USD Utbytteavk: 2,1 % (2011) Verdens største cruise operatør med 93 skip og ytterligere 13 skip med levering i 2011 og Familiedrevet selskap. Sønnen av grûnderen Micky Arison er fortsatt administrerende direktør og familien kontrollerer 35 prosent av selskapet. Operer 11 forskjellige cruise brands der de største er Carnival Cruise Lines (Nord Amerika), Princess Cruises (Nord-Amerika), Costa Cruises (Europa), og Holland America Line (luksusmerke i Nord-Amerika). Total passasjerkapasitet er passasjerer. Cruisemarkedet bør over tid være attraktivt. I praksis er det et duopol. RCCL og Carnival kontrollerer over 80 prosent av markedet. Moderat flåtevekst i tidsrommet Selskapet har hatt en god og jevn avkastning på egenkapitalen til tross for høy egenkapitalandel. Gjennom det siste tiåret har selskapet blitt handlet til en pris/bok på 2 2,5. En ytterligere forbedring av driftsmarginen fra 16 til 22 prosent bør være tilstrekkelig til å reprise aksjen til historisk prising. Historisk lav prising sammenlignet med RCCL. Selskapsprising i forhold til kapasitet er nå på linje med RCCL men har tidligere vært opptil dobbelt så høy. Triggere: - Cruise blir stor suksess i Asia (Costa Cruises) - Åpning av Cuba som cruise marked - Forbedring i consumer confidence Risiko: - Nye kontraheringer - Ulykker RP

43 Bank og Finans

44 Bank og finans fra 18% til 11% SKAGEN Vekst stabil. Selskapsvalget sentralt Finanskrisen

45 Olav Thon Eiendom Langt eierskap kan lønne seg.. Olav Thon Eiendom Oslo Børs Olav Thon i SKAGEN Vekst: Totalt investert: 34 mill Verdi i dag: 142 mill Mottatt utbytte på 20 mill i perioden Årlig avkastning siden 2001: 20% Rabatt i dag: 25% Olav Thon Eiendom: Nordens 3. største børsnoterte. eiendomsselskap Eier 110 eiendommer med totalt 1,2 millioner kvm eiendomsmasse hvorav kjøpesentre utgjør 78%

46 Gjensidige Forsikring Kurs 59 Nøkkeltall: Børsverdi: NOK 29,5 mrd. P/E ( 10e): 11 P/E ( 11e): 9 Pris/bok( 10e): 1,3 Utbytte ( 10e): 6,3% Ledende norsk aktør innen skadeforsikring med 28 prosent markedsandel i Norge. Har også virksomhet i: Danmark, Sverige og Baltikum Gjensidigestiftelsen eier 60 prosent av selskapet Eier 24,3% av Storebrand og 10,8% av SR-Bank Direkte avkastning på 6,3% viser at selskapet har vilje til å betale utbytte. At selskapet er overkapitalisert med 6,4 mrd NOK mener vi gir selskapet evne til å opprettholde et høyt utbytte fremover. Selskapet er godt drevet med sterk markedsposisjon. Økt effektivisering, kostnadskutt og økte forsikringspremier vil øke inntjeningen til neste år. Vi tror frykten for verdiødeleggende oppkjøp er overdrevet. Pr ,89% - SKAGEN Vekst 1,52% - SKAGEN Global 0,86% - SKAGEN Kon-Tiki Kursmål 75

47 Kapitalvarer, Service og Transport: Sterk overvekt i hele perioden

48 SKAGEN Fondenes investeringsfilosofi Den ideelle investering er Undervurdert Konglomerat, utenfor rampelyset Upopulær Negative historiske meritter, informasjonsbrist Underanalysert Begrenset analysedekning Feilanalysert/ Misforstått Fokus i selskapsutvelgelsen Katalysatorer for omvurdering Gjeld og risiko Forståelig og velprøvd forretningsmodell Aktiv forvaltning ikke fokus på indeks! Fokus på selskaper over hele verden

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris?

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007 Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 10 år på flåten SKAGEN Kon-Tiki begynte som en reise inn i det ukjente. 12 Kortsiktighetens verdi Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Stavanger Næringsforening

Stavanger Næringsforening Kunsten å bruke sunn fornuft Stavanger Næringsforening Aksjemøte 2009 9 januar 2009 Kristoffer C. Stensrud Velkommen til year of the RAT! BRUN ROTTE/VANDREROTTE (RATTUS NORVEGICUS) Spådommer Våre forventninger

Detaljer

Næringsforeningens nyttårsaksje-rakettseanse - 06/01 2011. J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki

Næringsforeningens nyttårsaksje-rakettseanse - 06/01 2011. J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki Næringsforeningens nyttårsaksje-rakettseanse - 06/01 2011 J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki Spådommer The year of the Tiger is one filled with drama and there is often tension

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Pr utgangen av november 2011

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer