November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s."

Transkript

1 November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1

2 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Emerging Investeringsområde Global Europa Norden Norge Emerging Markets Selskapsstørrelse Store Medium aksjer aksjer Små aksjer aksjer aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding *Stil = Blanding. Her, miks av verdi og vekstselskaper. Delphi Kombinasjon Investeringsområde: Norden Min 30 % Maks 70 % aksjer Min 30 % aksjer eller renter renter Stil: Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avviker fra gjennomsnitten. Antar vi en normalfordelt forventes det at to tredjedeler av en blir i intervallet: snitt pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanse og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv, eller så har det fått sin mer gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan en i et fond har samvariert eller avveket fra en til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGrawHill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGrawHill Companies, Inc. All rights reserved. Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption. 2

3 Børsoppturen fortsatte Oktober ble nok en god måned i aksjemarkedene, drevet av en midlertidig avklaring på budsjettsituasjonen i USA, forventninger om bedring i eurosonen, samt økt tiltro til aksjer generelt sett. Den amerikanske S&P 500indeksen steg 4,5 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 3,8 prosent målt i EUR, mens den nordiske VINXindeksen endte opp 1,2 prosent i NOK. Politisk drakamp i USA Måneden ble innledet av amerikanske politikeres manglende evne til å bli enige om statsbudsjettet for Rundt statsansatte måtte forlate sine jobber midlertidig, noe som blant annet førte til at publisering av økonomisk statistikk uteble. Samtidig stanget den amerikanske økonomien i gjeldstaket. Hektiske diskusjoner pågikk gjennom måneden. Til slutt ble det enighet om å heve gjeldstaket midlertidig frem til 7. februar 2014, og gjeninnsette alle permitterte frem til 15. januar. En komité skal nå utarbeide et forslag til budsjettbesparelse. Som følge av uroligheten forventes det at den amerikanske sentralbankens nedtrapping av obligasjonskjøp vil skyves noen måneder frem i tid. Samtidig er det en viss risiko for at usikkerheten kan påvirke økonomien, i form av redusert privat konsum og reduserte investeringer fra selskapene. Statistikk presentert i oktober indikerer likevel bedring for industrien, mens konsumenttilliten falt til det laveste nivået siden januar i år. Gradvis bedring i Europa Etter å ha vært gjennom ni strake kvartaler med fallende økonomisk vekst, beveget Spania seg omsider ut av resesjon i løpet av tredje kvartal. Den europeiske sentralbankens undersøkelser tyder på økt låneetterspørsel og forbedrede lånevilkår de seneste månedene. Bankenes vilje og evne til å låne ut penger har økt, noe som er avgjørende for å skape økonomisk vekst. I Tyskland fortsetter arbeidet med å få på plass en ny regjering. Angela Merkels parti (CDU) fikk imponerende 42 prosent av stemmene ved valget. Samtidig måtte de starte jakten på en ny koalisjonspartner, siden deres tidligere partner (FDP) havnet under sperregrensen. En koalisjon med sosialdemokratene (SDU) fremstår som det mest sannsynlige utfallet. Industriindikatorene i Europa tok en liten pause i forbedringstakten i oktober. For året under ett, har det imidlertid vært en klar forbedring for samtlige land. Europas motor, Tyskland, fortsetter å vise styrke, selv om det også her går relativt langsomt. For aksjemarkedet er imidlertid retningen det viktigste, og investorenes tillitt ser ut til å øke uke for uke. Gjentakelse i Kina? I Kina ble likviditeten i banksystemet nok en gang anstrengt mot slutten av måneden, med stigende renter som følge. Da samme situasjon inntraff i sommer, valgte sentralbanken å oversvømme banksystemet med likviditet. Så langt har sentralbanken holdt seg i ro. Stor inngang av utenlandsk kapital i september, kombinert med kraftig stigende boligpriser antas å være grunnene til det. De kinesiske industriindikatorene steg mer enn ventet gjennom oktober, men indikerer fremdeles en økonomisk vekst rundt dagens nivå på 7,5 prosent. Veien videre I Delphi Fondene forventer vi at USA vil fortsette å vokse fremover. Videre forventer vi at bedringen i eurosonen vil forsterkes, med ytterligere oppgang for europeiske aksjer som følge. Det er også grunn til å tro at fremvoksende markeder er gjennom det verste. På toppen av det hele fremstår investorene som mer selektive, og skiller klarere mellom attraktive og mindre attraktive selskaper. Det kommer aktive forvaltere som Delphi til gode. "All money is a matter of belief" Adam Smith Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en epost til Med vennlig hilsen Delphi Fondene 3

4 Delphi Global kommentar Oktober endte med en oppgang på 3,0 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,8 prosent. Vi har lagt bak oss nok en positiv måned for de fleste av verdens børser. Børsutviklingen i oktober var i stor grad preget av selskapenes resultatfremleggelse for tredje kvartal. Kort oppsummert kan vi si at lønnsomheten har vært god for mange selskaper, men at vi fremover må se mer vekst på topplinjene i selskapene. Vi opplever at det er mye penger på vei inn i aksjemarkedene, godt hjulpet av bedrede makroutsikter og ytterligere stimulanser fra myndighetene. Dette er forhold som understøtter den positive utviklingen. Brorparten av porteføljeselskapene som presenterte tall for tredje kvartal i oktober kunne rapportere om gode resultater. Blant månedens vinnere i Delphi Global finner vi selskaper som leverte over markedets forventninger. Her kan vi blant annet nevne; amerikanske Google, amerikanske Gilead, franske Valeo, danske Pandora, finske Nokia, belgiske KBC, amerikanske RCL, tyske Volkswagen, Danske Bank, svenske SCA og nederlandske Philips. Svakeste aksje forrige måned var SørKoreanske Samsung Heavy Industries, som korrigerte ned sammen med resten av sektoren. Vi tok inn to nye porteføljeselskaper i oktober; vår gamle kjenning Apple og den franske storbanken BNP. Sistnevnte bidrar til at vi fortsetter vår gradvise vridning fra amerikansk finans over mot økt europeisk eksponering. Vi opplever fortsatt det europeiske markedet som stadig mer attraktivt, og vi ser for oss ytterligere økning her i tiden fremover. I løpet av oktober solgte vi også ut to mindre poster fra porteføljen; det amerikanske farmasiselskapet Eli Lilly og svenske Electrolux. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning 32,70 13,14 24,29 11,45 10,09 30,31 Fond 9,15 5,90 11,84 8,43 2,08 0,05 +/ Indeks Årlig Fond Indeks , ,9 32, ,5 13, ,2 24, ,5 11, ,0 10, ,0 30,3 30,3 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. I år 30,0 22,5 15,0 7,5 0 7,5 15,0 22,5 30,0 Nøkkeldata Startdato 23 mai 2006 Stig Tønder ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 4.424,87 NOK NAV/Kurs (31 okt 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI World NR Forvaltningshonorar 04%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 6,59 11,83 13,48 Standardavvik Indeks 4,93 8,57 11,32 Information Ratio 0,29 0,30 0,17 Beta 1,13 1,28 1,13 Tracking Error 6,08 7,04 6,91 (31 okt 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 30,31 8,19 17,52 32,92 10,15 11,73 7,28 +/Idx 0,05 0,79 4,20 1,90 2,11 1,17 2,74 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 4

5 Delphi Global Portefølje per 31 okt 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Valeo SA 2,34 Gilead Sciences Inc 2,30 Carrefour 2,23 KBC Group SA/NV 2,20 American International Group Inc 2,19 Danske Bank AS 2,17 Credit Suisse Group 2,16 Valeant Pharmaceuticals... 2,15 Nike, Inc. Class B 2,14 Roche Holding AG 2,13 Totalt antall aksjer 53 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 21,99 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index SørKorea 1,63 Sverige 4,05 1,34 USA 42,97 52,74 Belgia 2,35 0,50 Canada 2,29 4,25 Sveits 10,96 3,99 Tyskland 3,52 3,62 Danmark 4,44 0,47 Finland 3,89 0,38 Frankrike 7,31 3,93 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 5,05 9,67 Materialer 4,50 5,77 Industri 11,26 11,35 Forbruksvarer 23,80 11,98 Konsumvarer 4,33 10,25 Helse 15,88 11,10 Finans 23,26 21,03 Informasjonsteknologi 11,92 11,70 Telekom 3,86 Forsyningsselskaper 3,28 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Stig Tønder Forvaltet fondet siden 23 mai 2006 Investeringsprofil Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et globalt investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 5060 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI World NTR. Årlig forvaltningshonorar: Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 prosentpoeng. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent pr år. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 5

6 Delphi Europe kommentar Oktober endte med en oppgang på 6,3 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 3,1 prosent. Vi har lagt bak oss en uvanlig sterk måned for de europeiske børsene, hvor den brede Stoxx 600 indeksen steg nærmere fire prosent (målt i EUR). Delvis reflekterer oppgangen at aksjer som helhet øker i popularitet, men også at europeiske aksjer fremstår som spesielt attraktivt nå som makrotallene for eurosonen viser bedring. Som vanlig stod oktober i rapporteringens tegn. Selv om tallene så langt har vært som forventet, er det tydelig at avstanden øker mellom selskapene som lever opp til investorenes forventninger og de som skuffer. Blant de positive overraskelsene finner vi Nokia, som leverte en overraskende positiv rapport, der spesielt nettverksutstyrsvirksomheten viser vesentlig bedre utvikling enn forventet. Nokia var å finne blant fondets nye posisjoner i oktober. I porteføljen økte vi risikoen ytterligere forrige måned ved å investere i to greske aksjer; Alpha Bank og Hellenic Telecom. Det er flere år siden sist vi hadde greske aksjer i porteføljen. Våre kjøp forklares blant annet med at den greske økonomien omsider viser tegn til stabilisering. I tillegg har mange greske aksjer falt betydelig mer enn tilsvarende aksjer i periferieuropa, noe som gir større oppsidepotensial. Til sist ser vi at større internasjonale investorer beveger seg inn i det greske markedet, på samme måte som de gjorde i fjor i noen av de øvrige periferimarkedene. Den greske økonomien er fremdeles i en tidlig innhentingsfase, og i så måte sårbar. Det gjør at vi foreløpig kun har fire prosent av porteføljen her. Utover dette valgte vi å ta noe gevinst i en rekke aksjer som har gått mye, og da spesielt noen av våre spanske aksjer. Samtidig økte vi vektingen i flere aksjer som allerede har vært gjennom en konsolideringsfase, og som fremdeles har betydelig oppsidepotensial. Ett eksempel er Associated British Foods. Her er juvelen Primark, en "lavende" kleskjede som vokser betydelig, og som viser sterkt økende lønnsomhet. Aksjen er inne i en reprisingsperiode hvor investorene i økende grad blir overbevist om selskapets kapasitet. Som én av Europas raskest voksende kleskjeder, har Primark med sin attraktive forretningsmodell potensial til å bli et nytt Hennes & Mauritz. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning 30,39 29,76 23,90 16,91 6,72 34,33 Fond 0,52 17,70 19,38 8,23 4,37 4,95 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 8 mar 1999 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 1.352,40 NOK NAV/Kurs (31 okt 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI Europe NR Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 8,87 14,10 15,42 Standardavvik Indeks 5,80 11,22 14,24 Information Ratio 1,01 0,39 0,60 Beta 1,16 1,11 1,02 Tracking Error 4,69 5,91 6,88 Årlig Fond Indeks 40,2 33,0 34,2 34,3 29,8 29,4 25,5 22,3 23,0 23,9 12,1 10,1 11,1 6,7 3,0 4,5 1,0 0,7 8,7 16,9 35,0 26,3 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 (31 okt 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 34,33 13,63 23,32 37,96 6,77 13,44 9,27 5,61 +/Idx 4,95 2,65 6,61 4,93 2,30 4,04 2,91 2,97 30,4 30, I år NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 6

7 Delphi Europe Portefølje per 31 okt 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Sacyr SA 3,76 Pandora AS 3,65 BT Group PLC 3,53 Carrefour 3,45 ITV PLC 3,37 ARM Holdings PLC 3,24 KBC Group SA/NV 3,12 Next PLC 3,12 Danske Bank AS 3,02 Amadeus IT Holding SA 2,96 Totalt antall aksjer 37 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 33,22 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Sveits 7,63 13,77 Danmark 10,46 1,68 Spania 16,12 5,13 Frankrike 6,93 14,17 Storbritannia 28,97 32,99 Norge 5,40 1,27 Sverige 0,15 4,73 Tyskland 11,21 13,10 Finland 2,26 1,38 Hellas 4,45 0,14 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 9,49 Materialer 7,99 Industri 16,41 11,66 Forbruksvarer 25,30 9,42 Konsumvarer 6,63 13,75 Helse 10,25 12,34 Finans 20,27 22,00 Informasjonsteknologi 15,01 3,19 Telekom 6,14 6,16 Forsyningsselskaper 3,99 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 8 mar 1999 Investeringsprofil Delphi Europe har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et europeisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Europe NTR. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 7

8 Delphi Nordic kommentar Oktober endte med en oppgang på 4,8 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 1,2 prosent. Selv om oktober som helhet bød på positiv, var det relativt store forskjeller på sektornivå, noe som først og fremst var et resultat av selskapsrapporteringen. Finans var beste sektor, drevet av solid inntjening på tvers av både bank og forsikring. Felles for disse er at det er kostnadskutt og ikke topplinjevekst som leder til høyere inntjening. Industri var på sin side svakeste sektor denne gangen, etter at selskapsrapportene skuffet på både inntjening og fremtidsutsikter. Markedet har priset inn kraftig vekst fra dagens nivåer i denne sektoren, så her kommer estimatene noe ned fremover. Vi er fortsatt skeptiske til industrisektoren, men noe mer edruelige forventninger gjør likevel sektoren mer interessant i tiden som kommer. Porteføljens viktigste bidragsytere i oktober var Pandora, Nokia og Opera Software. Vi beholder vårt positive syn på alle tre, og tror at disse aksjene vil gjøre det godt også inn i Spesielt vil vi trekke fram Pandora, som nok en gang leverte langt over forventning ved kvartalsrapporteringen. Pandora tilbyr en blanding av organisk vekst og solid kontantstrøm som vi finner svært attraktiv, samtidig som verdsettelsen er i den lavere enden av nordisk konsum. Vi gjorde noen endringer i porteføljen gjennom måneden. Vi solgte oss helt ut av svenske Transmode, etter at aksjen fremstod som relativt dyr på kort sikt. Videre reduserte vi vår eksponering i svenske Autoliv, som også handles i den høye enden av sin normale verdsettelsesområde. Av nye selskaper tok vi inn svenske AstraZeneca. Selskapet ser ut til å være i sakte forbedring, etter å ha mislykkes med å drive sin egen vekst det siste tiåret. AstraZeneca har nå en mer spennende pipeline enn på lenge, og passer porteføljeteknisk fint inn blant våre mer defensive eksponeringer. Vi har også redusert eksponeringen noe mot fiskesektoren etter sterk utvikling, men beholder vårt underliggende positive syn på sektoren. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 44,96 49,46 34,18 29,02 18,89 43,28 Fond 5,44 22,63 5,78 13,12 3,51 14,22 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 48,7 44,1 25,5 18,8 45,6 33,2 29,6 31,9 49,5 26,8 34,2 28,4 18,9 15,4 43,3 29,1 45,0 33,8 22,5 Nøkkeldata Startdato 18 mar 1991 Øyvind Fjell ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 936,54 NOK NAV/Kurs (31 okt 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks VINX Benchmark Cap Net Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 10,94 18,42 19,66 Standardavvik Indeks 8,72 14,38 17,31 Information Ratio 1,01 0,11 0,31 Beta 0,77 1,14 1,01 Tracking Error 8,87 8,69 8, , ,4 39,5 45, NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag , , I år 11,3 0 11,3 22,5 33,8 (31 okt 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 43,28 14,90 24,85 43,34 10,68 18,64 13,02 12,79 +/Idx 14,22 6,24 11,14 9,00 0,98 2,76 2,64 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 8

9 Delphi Nordic Portefølje per 31 okt 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 6,86 Genmab A/S 5,74 Opera Software ASA 5,00 GN Store Nord A/S 4,97 Danske Bank AS 4,51 Nokia Oyj 4,40 Sampo Oyj 3,96 Novo Nordisk A/S 3,77 Nordea Bank AB 3,72 Vestas Wind Systems A/S 3,49 Totalt antall aksjer 36 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 46,43 plasseringer 10 største land % Aksjer Finland 12,73 Storbritannia 1,11 Norge 27,17 USA 2,21 Danmark 39,52 Luxemburg 0,88 Sverige 16,39 Sektorfordeling % Aksjer Energi 7,19 Materialer 1,94 Industri 9,73 Forbruksvarer 21,49 Konsumvarer 5,75 Helse 23,10 Finans 17,12 Informasjonsteknologi 11,28 Telekom 2,40 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et nordisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 9

10 Delphi Norge kommentar Oktober endte med en oppgang på 6,0 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 6,3 prosent. I begynnelsen av måneden kom amerikanske politikere frem til en midlertidig løsning rundt gjeldtaket i USA, noe som sendte verdens børser kraftig opp. Her hjemme var det særlig større selskaper som gjorde det godt denne måneden, og OBXindeksen var opp hele 6,4 prosent, mens Small capindeksen "bare" la på seg to prosent. Blant de viktigste bidragsyterne i oktober finner vi Opera og DNB, fondets to høyest vektede posisjoner. DNB steg etter å ha lagt frem gode resultater nok en gang, mens Opera steg mye inn mot kvartalstallene, som kom inn omtrent som forventet. Blant aksjene som utviklet seg best i fondet i prosent, finner vi lavere vektede selskaper med REC Solar og Hexagon Composites i spissen. Førstnevnte ble skilt ut av REC (nå REC Silicon), og tegningsretter fra en relativt stor RECposisjon tidligere i år viste seg å være verdifulle. Vi har kjøpt oss ytterligere opp i REC Solar etter noteringen, samtidig som vi har solgt oss helt ut av REC Silicon. I begynnelsen av oktober tok vi inn Hexagon Composite i porteføljen. Aksjen endte opp over 40 prosent i oktober, etter å ha levert knalltall mot slutten av måneden. Selskapet har en enestående posisjon i det amerikanske markedet for CNGbeholdere (Compressed Natural Gas), som stadig finner nye bruksområder i USA. Spesielt innenfor transportbransjen kan det se ut som vi står foran en revolusjon, der billig gass gir sterke økonomiske insentiver for å velge gass fremfor diesel. Hexagon er markedsleder innenfor segmentet, og de er i gang med massive produksjonsøkninger. I tillegg til transportsegmentet, produserer selskapet større mobile gassbeholdere og mindre enheter som vi her hjemme kjenner fra gassgriller. Vi økte vår posisjon i selskapet etter de overbevisende kvartalstallene. På taperlisten finner vi nok en gang seismikkselskapene, og vi solgte oss noe ned i både Polarcus og Dolphin Group. I tillegg til nevnte Hexagon og REC Solar, tok vi inn bredbånd og fasttelefonselskapet Telio, samt bildelprodusenten Kongsberg Automotive i oktober. Begge har fått en god start. På salgssiden finner vi SpareBank 1 MidtNorge, samt nevnte REC Silicon. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning 53,92 80,27 23,56 20,87 15,83 22,60 Fond 3,50 10,15 1,29 2,12 4,82 2,38 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 3 jun 1994 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 937,80 NOK NAV/Kurs (31 okt 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 10,94 17,50 20,50 Standardavvik Indeks 10,65 17,13 20,49 Information Ratio 0,31 0,17 0,08 Beta 0,83 0,98 0,96 Tracking Error 6,72 5,09 6,06 Årlig Fond Indeks 68, ,1 44,1 38, , ,8 33,0 23, ,7 10, ,9 57, ,3 70, ,6 22, ,9 18, ,8 20, ,6 20,2 I år 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 (31 okt 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 22,60 9,13 14,39 18,76 8,07 17,72 14,92 13,37 +/Idx 2,38 2,50 3,17 2,09 0,88 0,47 2,66 4,19 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 10

11 Delphi Norge Portefølje per 31 okt 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Opera Software ASA 8,14 DNB ASA. 7,87 Statoil ASA 6,50 Marine Harvest ASA 6,33 Bakkafrost P/F 4,45 Yara International ASA 4,11 SalMar ASA 4,03 Storebrand ASA 3,48 InterOil Exploration and... 3,42 Algeta ASA 3,03 Totalt antall aksjer 35 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 51,36 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 97,52 USA 2,48 Sektorfordeling % Aksjer Energi 28,80 Materialer 4,53 Industri 5,38 Forbruksvarer 4,13 Konsumvarer 20,40 Helse 5,18 Finans 14,79 Informasjonsteknologi 15,32 Telekom 1,47 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 2535 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 11

12 Delphi Kombinasjon kommentar Oktober endte med en oppgang på 4,7 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode opp 0,8 prosent. Fondet investerer i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Oktober ble en sterk måned for Delphi Kombinasjon, først og fremst drevet av god "stock picking" i aksjeporteføljen. De to fremste bidragsyterne var danske Pandora og norske Opera Software, men det var også flere mindre selskaper som stod frem i løpet av måneden. Svakest utvikling så vi innenfor energisektoren. Vi tror imidlertid at denne sektoren nå har falt nok relativt til markedet, og beholder vår eksponering her. Vi gjorde noen endringer i løpet av måneden i aksjeporteføljen. Innenfor lakseoppdrett reduserte vi eksponeringen noe ved å selge oss helt ut av Bakkafrost, samt ved å redusere vår posisjon i Marine Harvest. Vi beholder vårt positive grunnsyn til sektoren. Vi reduserte også eksponeringen i riggselskapet Prospector Offshore gjennom måneden. På kjøpssiden tok vi inn svenske AstraZeneca og norske Kongsberg Automotive. AstraZeneca er et tilskudd til den stabile og defensive delen av porteføljen, mens Kongsberg Automotive er et spennende spill på den globale bilbransjen. Etter et par gode kvartaler har prisingen av selskapet kommet noe opp, men vi tror at det finnes mer oppside gitt at stabiliteten i inntjeningen fortsetter å bedre seg. I obligasjonsdelen av fondet var det ingen endringer i løpet av måneden. Med årets to siste måneder foran oss, ser vi det fortsatt som mest sannsynlig at vi får en positiv utvikling ut året. Vi velger dermed å ha en overvekt aksjer relativt obligasjoner. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 25,05 30,26 11,41 7,16 5,85 18,39 Fond 1,39 14,92 4,80 2,05 3,00 4,26 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 481,24 NOK NAV/Kurs (31 okt 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks 50% VINX Benchmark Cap TR NOK, 50% OSE Statsobligasjonsind 3.00 Forvaltningshonorar 1,50% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Årlig Fond Indeks 30,3 26,6 28,0 23,1 14,5 13,0 19,5 17,1 18,4 15,9 15,3 16,2 14,1 11,4 8,8 5,7 5,8 2,5 7,2 5,1 25,0 23, I år 25,0 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 6,60 7,54 9,57 Standardavvik Indeks 4,85 6,83 8,27 Information Ratio 0,52 0,07 0,02 Beta 0,79 0,94 1,00 Tracking Error 5,45 3,98 4,85 (31 okt 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 18,39 9,13 11,19 19,48 6,19 8,81 8,83 7,06 +/Idx 4,26 4,72 4,82 2,86 0,28 0,09 1,93 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 12

13 Delphi Kombinasjon Portefølje per 31 okt 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Opera Software ASA 4,97 Sparebank 1 Sr Bk... 4,32 Agder Energi As 2.61% ,20 Pandora AS 4,19 Fjellinjen As, Oslo... 4,19 StoltNielsen FRN ,71 Sparebk Hedmark FRN ,26 Aker Asa FRN ,15 Marine Harvest ASA 3,14 Solstad Offshore Asa,... 3,02 Totalt antall aksjer 29 Totalt antall obligasjoner 11 % av investeringer i fondets 10 største 38,15 plasseringer 10 største land % Aksjer Storbritannia 0,94 Danmark 39,62 Finland 5,81 Luxemburg 3,13 Norge 44,86 Sverige 2,83 USA 2,81 Sektorfordeling % Aksjer Energi 7,59 Materialer 1,59 Industri 7,34 Forbruksvarer 21,28 Konsumvarer 12,92 Helse 15,49 Finans 14,60 Informasjonsteknologi 16,01 Telekom 3,17 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 jan 2013 Investeringsprofil Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond hvor forvalter aktivt flytter midler mellom nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Både aksje og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondet har UCITS status. Fondets aksjedel forvaltes av Øyvind Fjell, mens fondets rentedel forvaltes av Håkon H. Sætre. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 13

14 Delphi Emerging kommentar Oktober endte med en oppgang på 3,7 prosent for Delphi Emerging. Fondets referanseindeks endte også opp 3,7 prosent i samme periode. Oktober ble en overraskende positiv børsmåned, hvor MSCI Emerging Markets kunne vise til oppgang på nesten fem prosent målt i USD. Det ser ut til at den sterke, negative pengestrømmen ut av Emerging Markets nå er i ferd med å stoppe opp. Det reflekteres i bedre aksjemarkeder og mer stabile valutamarkeder. Samtidig ser vi at avstanden mellom de ulike økonomiene øker. Mens situasjonen i Kina og SørKorea ser ut til å ha stabilisert seg, sliter fremdeles store økonomier som India og Brasil. Investorenes frykt er i stor grad knyttet til at økonomisk uro i EMland ofte leder til politisk uro. Dette er ekstra negativt siden politisk uro ofte gir binære utfall, som ikke alltid er forutsigbare. Dette bildet vil nok fortsette å prege flere av EMlandene fremover, men vil neppe spre seg videre. Til det er veksten i verdensøkonomien rett og slett for god, slik at de lokale økonomiene vil få drahjelp. Med et slikt bakteppe er det ekstra viktig å være selektiv med tanke på hvilke land og enkeltselskaper man søker eksponering mot, noe som passer godt med Delphis forvaltningsmetodikk. Med nesten 20 prosent av porteføljen, er Kina for tiden fondets største enkeltlandseksponering. Den kinesiske økonomien viser tegn til bedring, og myndighetene ser ut til å ha fått stabilisert veksttakten. Brasil er porteføljens nest største landeksponering, noe vi er meget godt fornøyd med, tross pågående politisk og økonomisk ustabilitet. På sektornivå er det syklisk konsum som utgjør vår største posisjon, med nesten 25 prosent av eksponeringen. Dette er et høyt nivå, men samtidig i tråd med våre tanker rundt økende kjøpekraft i store deler av Emerging Markets. I porteføljen gjorde vi kun mindre endringer i oktober. Vi økte blant annet noe i Polen gjennom kjøpet av Bank Millennium, én av landets største banker. Bank Millennium tilbyr et bredt tjenestespekter, og er et godt spill på tiltagende økonomisk vekst i Polen. I den andre enden har vi redusert vår eksponering mot Mexico og SørAfrika. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning Årlig Fond +/ Indeks Fond Nøkkeldata Startdato 15 apr 2013 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 184,19 NOK NAV/Kurs (31 okt 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI EM NR Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik Standardavvik Indeks Information Ratio Beta Tracking Error 30, I år 20,0 10,0 0 10,0 20,0 30,0 (31 okt 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart Avk. % 4,52 3,11 1,85 +/Idx 5,87 7,64 10,92 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 14

15 Delphi Emerging Portefølje per 31 okt 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Sands China Ltd. 3,39 Advantech Co., Ltd. 3,31 Aspen Pharmacare Holdings PLC 3,29 Great Wall Motor Co., Ltd. H... 3,28 China Oilfield Services... 3,07 BYD Co., Ltd. H Shares 3,04 Cielo SA 3,03 Naspers Ltd 3,03 SK Telecom Co., Ltd. 2,90 Alsea SAB de CV 2,89 Totalt antall aksjer 34 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 31,25 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Kina 16,91 19,74 Hong Kong 3,93 0,07 SørKorea 6,11 15,86 Polen 5,56 1,79 Indonesia 4,52 2,55 Malaysia 9,40 3,94 Thailand 4,95 2,61 Tyrkia 9,04 1,81 SørAfrika 10,57 7,80 Brasil 11,97 8,75 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 12,66 11,49 Materialer 5,28 9,00 Industri 18,83 6,42 Forbruksvarer 26,91 8,91 Konsumvarer 3,03 8,79 Helse 9,48 1,62 Finans 13,02 27,49 Informasjonsteknologi 7,40 15,44 Telekom 3,38 7,66 Forsyningsselskaper 3,16 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 15 apr 2013 Investeringsprofil Delphi Emerging har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper som er notert i, eller har en sterk tilknytting til, land som inngår i indeksen MSCI Emerging Markets NTR. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3545 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets NTR. NB: Fondet ble lansert 15. april Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 15

16 Omslagsfoto: Colourbox Adresse: Professor Kohts vei 9, postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Epost: Org.nr.: Delphi Fondene en enhet i Storebrand Fondene AS.. I denne rapporten har vi søkt å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Uttalelsene reflekterer vårt syn per månedsskiftet for den aktuelle rapport. 16

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 Markedsutvikling Et år med kraftig oppgang i aksjemarkedene verden over avsluttes med et gjesp. I desember var markedsbevegelsene moderate med avtagende momentum i det

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Putnam World Trust. Årsrapport

Putnam World Trust. Årsrapport Putnam World Trust 30 06 11 Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer