3000 finansrådgivere forsvinner i England?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3000 finansrådgivere forsvinner i England?"

Transkript

1 for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 9 - september 2010 Denne publikasjon sendes som . For å abonnere vennligst send en til Flere i hvert selskap kan abonnere, og det er helt gratis. Magasinet utgis 4 ganger i året. Redaktør for dette magasinet er Lasse Meholm, administrerende direktør i FinanceCube as finansrådgivere forsvinner i England? Etter 21 år med tett regulering av rådgivermarket i England lanserte FSA(det engelske finanstilsyn) RDR (Retail Distribution Review) for noen år siden. Dette er en gjennomgang og rapport av hele sparemarkedet i England med fokus på distribusjon til forbrukere. Utgangspunktet er å øke forbrukerenes tillit til finansmarkedet. Resultatet er nye regler som vil bli innført i løpet av de nest 2 årene. Det er nå kommet rapporter som kan tyde på at så mange som finansielle rådgivere forsvinner de neste årene. CoreData Research i London har intervjuet rådgivere i UK. 15 %, eller i antall, forventer å forlate dette markedet innen 2015, og nye 17 % er usikker på sin fremtid. FSA sier på sin side at mesteparten av disse likevel ville ha forlatt dette markedet, uansett strengere regulering. De minste taper mest. Det er særlig kunder med mindre formuer som taper, ettersom økt regulering resulterer i økte kostnader, som igjen fører til at rådgivere ikke vil ha kunder med små porteføljer. Noe av den samme situasjon som vi har sett i Norge og Sverige. CorelData sier at dette underminerer hele hensikten. Det er småsparere som skulle beskyttes av strengere regulering, men det er småsparere som nå taper. Det som nå skjer er nok at rådgivere erstattes av web sider hvor kundene kan sammenligne fond og spareprodukter leverandørene i mellom og gjøre egne valg. FSA er også under annen ild. Antall ansatte i FSA med en lønn over er tredoblet de siste 4 årene og er nå 241 i antall. I tillegg får hele 85 % av de ansatte bonuser som kan være opp til 15 % av lønnen. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund Forening for finansielle rådgivere i USA, (Financial Planner Association) Certified Financial Planner Board Forening for finansielle rådgivere i Europa Forening for finansielle rådgivere i UK. ng.org.uk Autorisasjon av Finansielle rådgivere i Norge. rdningen.no Svenska försäkringsförmedlares förening. Side 1 av 11

2 Mer Gresk tragedie Financial Fools opplyste i august at den greske staten betalte pensjoner til døde, mens de kutter i lønnen til de levende. Offentlige tjenestemenn fant at de hadde betalt pensjon til 321 personer som var døde, den eldste i så mye som i 10 år. Dette fremkom når de gjorde en undersøkelse av personer over 100 år som mottok statspensjon. Georgos Koutroumanis, den greske arbeidsminister, opplyser at de nå skal gjøre samme undersøkelse på personer under 100 år, og kaller oppdagelsen for forferdelig. Om du ønsker mer gresk tragedie gå til: Sverige, Fondbolagens Förening Annonser Vi tar imot annonser i dette magazine. For informasjon og priser send til Denne utgivelsen er sponset av: Zurich får bot Zurich har fått en bot av FSA i England på 2,3 millioner pund. Dette er den største boten noen sinne i England for manglende sikkerhet av kundedata. FinanceCube leverer web baserte systemer til Finansielle Rådgivere i Europa. MiFID tilpasset funksjonalitet. Bakgrunnen er at selskapet mistet kunders konfidensiell informasjon som identitet (personnummer), bank konto nummer og lignende. Zurich i sør Afrika mistet en ikke kryptert back-up tape under frakt til et lager. Ettersom det ikke var noen formell rutine for å rapportere slike tilfeller, fikk ikke administrasjonen i selskapet kunnskap om dette før etter ett år. FSA sier at kundene kunne ha tapt penger på dette og til og med blitt frastjålet verdier. Men det er ikke kommet noen rapport om at dataen er blitt brukt i noen sammenheng eller missbrukt på noen måte. FSA sier at Zurich har feilet ved ikke å ha adekvate rutiner og kontroller i forbindelse med håndtering av kundedata. FinanceCube Academy leverer opplæring og sertifisering av Finansielle Rådgivere i Norge. Mer informasjon på Tony Blair Tony Blair starter sitt eget selskap som finansiell rådgiver. Han skal fokusere på rike privatpersoner High Net Worth. TransactionCube er en helt ny plattform for kjøp/salg av finansielle instrumenter. Innholder også emisjon og annenhånds markets funksjonalitet. Side 2 av 11

3 Hans London baserte selskap har rekruttert noen senior finansrådgivere og har nå fått konsesjon (tilstand) til å starte opp som finansiell rådgiver. Mange av de ansatte har tidligere arbeidet i selskaper som Morgan Stanley og Dresdner Kleinworth. Når han gikk av som statsminister i 2007 startet han Tony Blair Associated (TBA) som gir råd om finans og politikk til bl.a. regjeringen i Kuwait og Mubadala wealth fund. Har startet så Windrush og Firerush som er en gruppe selskaper med ulike arbeids områder. Finansiell rådgivning er altså bare et av flere satsningsområder. Risiko styring for den nye normalen Mer informasjon på Min FinansGuide Et totalkonsept for kunder av finansielle rådgivere med boken, kundeseminarer hos rådgiver og internett side. På internettsidene finnes videoer, hjelpeberegninger og mye informasjon. Nå er boken også i handel hos vanlige bokhandlere. I motsetning til hva vi er vant til å tenke er det ikke lenger noen normal innen risikostyring for finansmarkedet. Verden har større fart, er mer global, endringene mer dramatiske og kommer langt mer plutselig enn tidligere. De fleste av oss missliker uventede endringer og blir stresset av de stadige opp og ned turene i finansmarkedet. Dette medfører ofte at mange motsetter seg endringer, heller enn å analysere og styre endringene. For finansielle rådgivere medfører dette nye utfordringer og muligheter i å kunne kommunisere til sine klienter hvilke muligheter og risiko som finnes, på en brukervennlig måte. For mer enn 150 år siden ga Ralph Waldo oss svaret på hvordan håndtere risiko i finansmarkedet. Han konkluderte med følgende: kunnskap er motgift mot frykt. For 10 år siden satt mange større investeringsselskaper og finansielle rådgivere opp CRO (chief risk officer) som en heltids stilling i selskapet. Nå har stadig flere oppdaget at dette er en alt for viktig funksjon både for selskapet og deres klienter for en person alene. Oppgaven er: Hvem kan klientene spørre for å forstå, forberede og planlegge for den risikoen de har oppdaget. Enda verre den de har, men ikke har oppdaget enda? Hvem kan sette seg ned med klientene og forklare dem hele bildet rundt risiko? Svaret er som oftest INGEN. Side 3 av 11

4 Risiko administrasjon i en mindre forutsigbar verden. Denne utfordringen er felles for alle privatpersoner som investerer, enten det er en småsparer for pensjon eller en større investor som ønsker høyest mulig avkastning på sin formue. Behovet for en personlig risiko administrasjon er lik for alle. Dette er samtidig en enorm mulighet for finansielle rådgivere. En rådgiver befinner seg litt på utsiden og kan komme med objektive råd, og bør ikke har interessekonflikter. Men bør ha kompetanse på risikostyring og kunnskap om markedet. Det er også mange felles punkter mellom aktiva allokering for en portefølje og risiko styring av investeringen. Det å kombinere avansert risiko håndtering med finansiell planlegging vil redusere klintens frykt for risiko. Det er gjort trend studier i flere land som underbygger behovet for en personlig risiko rådgiver. Holistisk risiko planlegger. Denne typen risiko smart planlegger er mer enn bare portefølje risiko, det inkluderer kunnskap, forståelse og forberedelse. Ikke bare statistikk. Det er basert på at risiko skal bli forstått og akseptert i klientens hjerne, før den blir implementert. Den er basert på at det er veldig sjeldent vi blir alvorlig skadet av en risiko vi forstår fullstendig og har akseptert. Implementering. De fleste av dine klienter har en plan med sine investeringer, men hvor mange har en plan for å håndtere sin risiko? Risiko håndtering kan fort bli en naturlig forlengelse av din rådgiver praksis og en god komplementær inntektskilde for deg. Et naturlig steg er å inkludere dette i dine fact find som vi i Norge kaller egnethetsdokument og i Sverige kaller rådgiverdokument. Prosessen kan være: 1. Diskusjon, ikke en overfladisk, men en dyp diskusjon om de risikoelementer som bekymrer klienten. 2. Følg opp, fortsett diskusjonen med klientens egne risikofaktorer og de risikofaktorer du mener klienten er utsatt for, men ikke har oppdaget selv. 3. Prioriter, de ulike risikoer etter hvor stor betydning de har, selv om sannsynligheter er lav. 4. Avtale, med klienten om å inkludere resultatet i en plan Fremtiden for risiko planlegger. For 30 år siden var finansiell rådgivning en ny bransje i USA. De fleste som drev med dette forsto ikke helt hva deres arbeidsoppgaver gikk ut på, og mange klienter fulgte ikke de råd de fikk. Nå i 2010 er situasjonen helt annerledes, finansielle planleggere lager konsistente råd som alle klientene følger og har tillit til. Konsistent risiko planlegging er i dag hvor finansiell planlegging var for 30 år siden. Med fortsatt akselerasjon av global handel, større usikkerhet og økt volatilitet vil vi nok snart se at risiko rådgivning blir mer vanlig veldig snart. Noen anbefalte magasiner: Professional Adviser, et ukemagasin for finansielle rådgivere, i posten til deg. co.uk/ (mange av artiklene her om UK er hentet fra Professional Adviser) Internett publikasjon for rådgivere. Du kan abonnere på nyhets . ng.co.uk/ Både internett og papirbasert ukeavis for finansielle rådgivere. Denne artikkelen er hentet fra Journal Financial Planning, USA. Side 4 av 11

5 Det du ikke visste om ETF ETF er er stadig oftere benyttet at finansielle rådgivere i porteføljer for deres klienter. Men det er fremdeles forhold ikke alle er klar over. I mange land hvor investorer må skatte av realisert gevinst et fond får, er ETF også en gunstig skattemotivert sparemåte. Likviditet Likviditeten i en ETF har liten sammenheng med handelsvolumet. Det finnes en likviditetsdybde som ikke vises på noen dataskjerm. Det de fleste vet om likviditetsdybde i en ETF er normalt bare toppen av et isfjell sier William Belden som arbeider i Claymore Securities som har 32 noterte ETF er i USA. Indeks Ikke alle ETF er er skapt likt. Alle ETF er er basert på en indeks. Men konstruksjonen av indeksen er ulike. I Norge har vi OBX indeksen som settes sammen med vekting basert på handelsvolum på børsen, mens hovedindeksen er satt sammen med vektig basert på de aksjene som har størst markedsverdi. Dow Jones og Nikkei 225 indeksene har ingen vekting i det hele tatt, alle aksjer i indeksen teller likt. ETC (råvarer) og ETN (renter) settes ofte sammen basert på en pool av markedsdata. Dermed kan avkastning på ulike ETF være ulike i samme markedet basert på hvilken indeks fondet bruker. Et USA basert magasin som både har en OK internett side og som kommer som et månedsmagasin i posten. Engelsk magasin som kommer i både utgave og papir utgave. Pleie ved alderdom I England kommer nye personer inn på behandlingshjem eller blir gitt hjemmepleie hvert år. 41 %, personer, må betale hele eller deler av dette selv, ettersom deres formue er for stor (mer enn ) til å få dekket alt fra det offentlige. Av disse får bare cirka personer tilstrekkelig finansiell rådgivning. Nucleus Euro Advisers er et nettverk av finansielle rådgivere i flere land. En undersøkelse i sommer gjort av Partnetship viser at bare 4 % av alle personer over 50 år får hjelp til å planlegge hvor og hvordan de skal tilbringe sine siste år. Undersøkelse viste at 40 % trodde årlige kostnadene til et behandlingshjem var under , 33 % under og 12 % under De faktiske kostnadene er nærmere [Hentet fra IFA Online] Side 5 av 11

6 Stress testing av produkter FSA ønsker at rådgivere stress tester produktene de selger til sine klienter. Hensikten er å være sikker på at klientene forstår hvordan produktene vil fungere i ulike markeds situasjoner. Sheila Nicoll hos FSA holdt et foredrag hos SFE (Scottish Financial Enterprise) i midten av juni hvor hun sa at Stress testing medfører at man finner ut hva produktet gjør, hvordan det opptrer under ulike markedsforhold, hvem det er egnet for og hvordan det er kommunisert til klientene. Det kan hende vi ber om slik dokumentasjon i en kontroll. Dette er et av stegene FSA har tatt for å gå gjennom hele verdikjeden for finansielle sparing, fra produsent via distributør til klient. Det er mye fokus på kundebeskyttelse i England i disse dager og det er meldt at FSA vil bli delt opp innen 2012, med en ny regulator myndighet for å ta vare på forbrukere med betegnelsen CPMA (Consumer Protection and Markets Agency). Dette er noe av det forbrukerrådet i Norge har bedt om, et Forbrukertilsyn (se FinansRådgiver Magazine nr 6) Hvordan øke klientens deltagelse De aller fleste rådgivere har registre med kunder som ikke er kontaktet på en stund. Er deres behov dekket? Er risikoprofil fremdeles riktig? Har det skjedd viktige endringer? Å miste kontakten med klientene er fort gjort og kan skje på mange måter. Det kan skje når en rådgiver slutter og en annen tar over. Eller at forsikringsselskapet som kunden bruker endrer rutinene. Eller at klientens situasjon er endret. Uansett grunn er det rådgivers rolle å sørge for at investeringene er egnet og hensiktsmessig. En måte er å periodisk gå gjennom alle klientene, og gjerne ha møte med dem, en etter en. Dette er like mye for å skape nye muligheter som å følge opp gamle. Det å bruke sine databaser for å gjennomgå klienter som har sluttet er også en måte å få nye klienter på. Side 6 av 11

7 Oppdatering fra FECIF Et par nyheter de siste månedene. Her finnes noen nyheter fra de siste månedene. Rådgivere i Europa mangler svar fra EU kommisjonen på viktige spørsmål Rådgivende uttalelser om datalagrings direktivet Rådgivende uttalelser om MiFID Rådgivende uttalelser om tied agents Bokanmeldelse Bok : Min RisikoGuide Forfatter: Lasse Meholm ISBN: Boken er på cirka 100 sider. Hva er egentlig risikostyring i finansmarkedet, og hva bør private investorer og pensjonssparere ta hensyn til? Denne boken er skrevet for privatpersoner som ikke arbeider i finansmarkedet til daglig. Den er også gunstig for bankansatte med kundeansvar og finansrådgivere. Her behandles risikostyring på en lettlest og informativ måte. Dette er en unik bok i Norge og muligens den eneste som forklarer kompliserte sammenhenger på en måte slik at alle kan følge med. Av temaene kan nevnes: Balanse mellom risiko og avkastning Markedsrisiko, selskapsrisiko, skade og andre typer risiko Psykologi og hvordan vi håndterer risiko Hva er mitt risikonivå? Risiko og min alder Volatilitet, korrelasjoner og et lite snev av risiko matematikk CAPM, Efficient Frontier, Sharps Ratio, Morningstar stjerne Det utenkelige kan faktisk inntreffe og andre sorte svaner Side 7 av 11

8 Keiserens nye klær Det er også lagt inn et lite avsnitt med mer matematikk og eksempler for de spesielt interesserte Finanstilsynet (Finansinspektionen) ønsker at privatpersoner som investerer eller sparer til sin pensjon har bedre kompetanse på finans og hvilke risiko som er involvert. Denne boken er spesielt skrevet for dette. Driver du som finansrådgiver, er dette muligens den riktige julegaven til dine kunder? Denne boken er den andre og foreløpig siste i en serie bøker for private investorer og pensjonssparere om finansmarkedet, sparing og pensjons planlegging. Forfatter er Lasse Meholm, som også skrev bestselgeren Investeringsguiden utgitt på Hegnar Media i Den første boken i serien heter Min Finansguide og kom høsten Den neste kommer høsten Min Finansguide kan kjøpes nå i de fleste bokhandlere og gjennom Hegnar Media på nett. Denne boken kommer i handel i november/desember og kan kjøpes fra internett siden Introduksjonstilbud på kr. 99,- + post, frem til 1. oktober ved salg rett fra forlaget. Ønskes flere oppgi antall. Send til for bestilling. Den kommer på Hegnar Media og i bokhandelen noe senere. Informasjon: Denne boken er skrevet av Lasse Meholm, som skriver dette magasinet og omtalen er nok ikke helt objektiv. Side 8 av 11

9 Kommende arrangementer Høstkonferansen 2010 oktober BI Nydalen i Oslo Ta kontakt med BI Bank og finans' studieadministrasjon: Tlf , e-post: Sommer konferansen Juni 2011 Kontakt: De har også lagt ut en del anbefalinger om MiFID dokumenter på sin hjemmeside FPA Annual Conference 9-12 oktober 2010 Kontakt : Dette er verdens største konferanse for finansielle rådgivere, fra hele verden. Anslagsvis finansielle rådgivere fra 30 land og mer enn 100 ulike foredrag over 3 dager. Side 9 av 11

10 Merknader fra Finanstilsynet og FinansInspektionen Det er nyttig for alle å lese myndighetenes brev og informasjon etter inspeksjon hos finansielle rådgivere. Her kommer det til å finnes en liste med merknader og rapporter fra inspeksjoner de siste årene. Listen blir lengre for hvert nummer av FinansRådgiver Magazine. Klikk på linken under for å hente hele rapporten. Linker til myndigheter august 2010 Finanstilsynet advarer mot investeringer i Camelot Advisors. Her finnes en liste over alle aktører som opererer i dette market uten tillatelse: 31. juni Finansdepartementet sendte en brev til Finanstilsynet angående forbrukertilsyn i finansmarkedet. orbrukerhensyn-i-finansmarkedene/ 25. juni 2009 Rapport fra FinansInspektionen i Sverige om Acta. De kritiske merknader som fremkommer i Finansinspektionens rapport, er på flere punkter i samsvar med Kredittilsynets endelige konklusjoner etter stedlig tematilsyn i Acta Kapitalforvaltnings norske virksomhet. kvartal/finansinspektionens-tilsyn-med-acta-i-sverige-avsluttet/ 10. juni 2009 Endelig Rapport etter tilsyn hos DnB NOR Bank ASA i Norge. Kredittilsynet gjennomførte emnetilsyn om investeringsrådgivning i DnB NOR 24. og 25. november Den endelige rapporten fra tilsynet foreligger nå, og er oversendt banken. %20vedlegg/ _Rapport_DnBNOR.pdf 12. mai 2009 Kredittilsynet retter sterk kritikk mot Acta Kapitalforvaltning ASA Rapporten konstaterer at Acta og foretakets rådgivere ofte tilrår kundene sine å reallokere porteføljene sine slik at det oppstår nye kjøp og salg som kan være til fordel for Acta og medarbeiderne i Acta, uten at det er åpenbart at det vil være til fordel for kundene. kvartal/kredittilsynet-retter-sterk-kritikk-mot-acta-kapitalforvaltning- ASA-/ Side 10 av 11

11 11.februar 2009 Forbrukerrådet la fram en rapport om sparemarkedet i Norge. Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning. kvartal/interessant-og-nyttig-undersokelse-fra-forbrukerradet/ Side 11 av 11

YouTube - følg med. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund www.nfmf.no

YouTube - følg med. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund www.nfmf.no for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 10 - desember 2010 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan

Detaljer

IFA s må splitte rådgivning fra kapitalforvaltning.

IFA s må splitte rådgivning fra kapitalforvaltning. for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 6 - november 2009 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan

Detaljer

Finans Rådgiver Magasin

Finans Rådgiver Magasin August 2011 Nummer 12 Finans Rådgiver Magasin Noen av artiklene i denne utgaven: Gratis Risiko Nivå tester? Just Retirement øker. Aktiv bruk av YouTube, Fidelity. Noen tall Finans forvaltning og tro. Portefølje

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

METODERAPPORT Drømmen om rikdom

METODERAPPORT Drømmen om rikdom METODERAPPORT Drømmen om rikdom Sendt i Brennpunkt på NRK, 23. november 2004 Programansvarlig: Kjersti Knudssøn Research: Ole Egil Størkson NRK Fakta, 5020 Bergen Tlf: 55 27 52 00 Redegjørelse for arbeidet

Detaljer

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 2008 28. jan. Permisjoner 1825 Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 43): 1. Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen 2. Innstilling fra

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET PRIVAT INVESTERING 7. UTGAVE - DESEMBER 2007 DIN EGEN BANK I BANKEN Private Banking-tjenester er som å ha sin egen bank i banken, bygget eksklusivt for en

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009. SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas

Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009. SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas Social Trading Norge www.socialtradingnorge.no haakon@socialtradingnorge.no +4797421009 SOCIAL TRADING GUIDEN Av Håkon Fuglaas Forord Takk for din interesse for social trading. Dette er en helt ny måte

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5.

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5. UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Direktebank In166 gruppe 3-5 Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen Prosjektrapport 18. november 1999 Forord

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Bidrar erfaring i aksjemarkedet til svakere disposisjonseffekt, og vil erfaring påvirke denne effekten mellom enkeltaksjer og aksjefond?

Bidrar erfaring i aksjemarkedet til svakere disposisjonseffekt, og vil erfaring påvirke denne effekten mellom enkeltaksjer og aksjefond? Bidrar erfaring i aksjemarkedet til svakere disposisjonseffekt, og vil erfaring påvirke denne effekten mellom enkeltaksjer og aksjefond? Masteroppgave ved Universitetet i Stavanger 2013 Morten Vadla Daniel

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer