Halvårsrapport halvår 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007"

Transkript

1 Halvårsrapport halvår 2007

2 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon Telefax Design og utforming: Signatur Opplag: Ansvarlig redaktør: André Vatsgar Innhold Kjære andelseier 2 Å være de første til å finne morgendagens vinnere 5 Danske Fund Norge I 7 Danske Fund Norge II 8 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 9 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon II 10 Danske Fund Norge Vekst 11 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning 12 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer 13 Danske Fund Norsk Likviditet I 12 Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon I 15 Danske Fund Norsk Obligasjon 16 Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon 17 Fokus Open 18 Kjære andelseier MAKROØKONOMI Norge Norges Bank satte opp styringsrenten på rentemøtet i slutten av juni, og justerte opp prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport. Høy etterspørselsvekst, stramt arbeidsmarked og utsikter til tiltagende prisstigning er stadig blant de viktigste begrunnelsene for at Norges Bank mener at norsk økonomi trenger høyere rente. Dette tyder på at Norges Bank tar inn over seg at den økonomiske utviklingen er sterkere enn forutsatt i forrige Pengepolitisk rapport, og at oppgangen vil bli lengre og sterkere enn Norges Bank har lagt til grunn tidligere. Forventningene til fremtidige rentehevninger har økt betydelig i andre land. Dette gir Norges Bank mer rom til å øke renten uten at dette resulterer i uønsket kronestyrkelse som følge av høy kronerente i forhold til andre valutaer. USA Den lave veksten i USA i de seneste kvartalene skyldes hovedsakelig den svake utviklingen i boligmarkedet og oppbremsingen i produksjonssektoren. Men den underliggende økonomien er stadig i god behold, og den videre utviklingen i USAs økonomi er dermed serlig avhengig av utviklingen i disse to nevnte sektorene. BNP veksten i USA i 1. kvartal var lav, men annen økonomisk statistikk tyder på at fremgangen har vært bedre de seneste månedene, og for 1. halvår sett under ett, ligger den årlige veksten an til å bli ca. 2 %. Med denne farten kan veksten bli 3 % i 2. halvår, og dette kan igjen gi grunn til bekymring omkring kapasitetsutnyttelsen og fornyet prispress i USAs økonomi. Dette vil føre til et fortsatt press på amerikanske renter, og vi forventer derfor noe høyere renter i USA gjennom året. Investeringsprofil Aksjer 19 Investeringsprofil Renter 20 Vekterfond Trygg 21 Vekterfond Balansert 22 Vekterfond Offensiv 23 Vekterfond Aksjer I 24 Vekterfond Aksjer II 25 Danica Pensjon Norge Renter 26 Danica Pensjon Norge Aksjer 27 Marked Endring Endring siste 6 måneder siste 12 måneder Aksjer Norge (OSEBX) 509,62 14,39 % 35,00 % USA (S&P 500) 1503,40 6,00 % 18,40 % USA (Nasdaq) 2603,20 7,78 % 19,80 % Europa (FTSE Eurotop 300) 1605,30 8,21 % 22,20 % Japan (Nikkei 225) 18138,40 5,30 % 17,00 % Renter % p.a. 3 mnd NIBOR 4,85 % 0,95 1,80 5 år Norge (stat) 5,22 % 0,83 1,13 10 år Norge (stat) 5,18 % 0,85 0,79 10 år Tyskland (stat) 4,55 % 0,61 0,49 10 år USA (stat) 5,07 % 0,36-0,11 Valuta USD/NOK 5,90-5,52 % -5,27 % EUR/NOK 7,97-3,10 % 0,27 % EUR/USD 1,35 2,61 % 5,93 % Råvarer Brentolje spot (USD) 73,57 25,89 % -0,07 % Kilde: Reuters, avkastningstall i lokal valuta 2 Halvårsrapport 2007

3 Eurosonen Den tyske økonomien fortsetter fremgangen, og er således med på å trekke økonomien i Eurosonen. Den svake veksten i USA i 1. kvartal har ikke gitt større negative utslag i Tyskland, og mva. forhøyelsen fra nyttårsskiftet har heller ikke dempet fremgangen vesentlig. Mva. forhøyelsen gav utslag i forbruket i 1. kvartal, men tyske virksomheter har likeveld holdt aktiviteten oppe. Lavere forbruk og stabil produksjon har resultert i lageroppbygging i tyske virksomheter. Alt tyder nå på at etterspørselen både fra amerikansk industri og tyske forbrukere vil ta seg opp i de kommende kvartalene, og det kan sette ny fart i Europas ledende økonomi. Det ligger derfor til rette for ytterligere renteoppgang i Eurosonen i løpet av Aksjemarkedet De økonomiske vekstutsiktene, spesielt i USA, har bedret seg den siste tiden, men de bedrede økonomiske utsiktene har fått følge av noe inflasjonsfrykt. Renteoppgangen både i USA og Europa de siste månedene har lagt en demper på verdiutviklingen i aksjemarkedene. Høye renter demper den økonomiske aktiviteten, og gjør investeringer i rentemarkedet mer attraktiv sett i forhold til å investere i aksjer. I tillegg har bekymringene knyttet til visse segmenter av det amerikanske boliglånsmarkedet fått fornyet oppmerksomhet. Stigende misligholderater for boliglån til låntakere med svak betalingsevne og svak kreditthistorikk har skapt noen problemer, og selv om problemene er avgrenset, kan dette påvirke den generelle risikoappetitten i finansmarkedene. Danske Funds avkastningstabell juni 2007 Historisk avkastning 3 mndr. 6 mndr. 12 mndr. 24 mndr. 36 mndr. 48 mndr. 60 mndr. Aksjer Danske Fund Norge I 9,14 % 13,82 % 30,12 % 69,89 % 138,41 % 141,33 % 90,85 % Danske Fund Norge II 9,25 % 14,11 % 30,45 % 71,81 % 143,15 % 149,82 % 101,48 % Danske Fund Norske Aksjer Inst. I 9,55 % 13,39 % 30,90 % 76,86 % 155,12 % 162,78 % 111,49 % Danske Fund Norske Aksjer Inst. II 9,71 % 13,83 % 22,91 % 61,72 % 155,84 % Danske Fund Norge Vekst 7,21 % 11,66 % 22,91 % 61,72 % 155,84 % 148,86 % 79,23 % Kreative strategier Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning 7,03 % 3,23 % 10,00 % 30,74 % 68,11 % 100,63 % 72,78 % Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer 10,11 % 5,26 % 14,47 % Rentefond Danske Fund Norsk Likviditet I 1,05 % 1,98 % 3,47 % 6,03 % 8,35 % 11,52 % 19,05 % Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon I 1,05 % 1,99 % 3,53 % 5,99 % 7,95 % 11,00 % 18,63 % Danske Fund Norsk Obligasjon 0,04 % 0,75 % 1,45 % 1,98 % 7,09 % 12,61 % 27,33 % Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon 0,53 % 1,43 % 2,61 % 4,00 % Fond i Fond (Solutions) Fokus Open 6,58 % 9,71 % 24,79 % 51,78 % Investeringsprofil Aksjer 4,98 % 6,81 % Investeringsprofil Renter -0,56 % -0,01 % Vekterfond Trygg 0,38 % 1,01 % Vekterfond Balansert 2,12 % 3,11 % Vekterfond Offensiv 3,73 % 4,99 % Vekterfond Aksjer I 4,83 % 6,47 % Vekterfond Aksjer II 5,04 % 6,86 % Danica Pensjon Norge Obligasjon -0,14 % 0,53 % Danica Pensjon Norge Aksjer 5,06 % 4,66 % Kilde: Oslo Børs Aksjemarkedene verden rundt har vært litt urolige i juni, men for det meste ligger de viktigste indeksene i USA og Europa stadig omkring nivåene ved inngangen til måneden. Stigende oljepris har bidratt til å løfte Hoved-indeksen på Oslo Børs i juni, og på månedens siste handelsdag avsluttet Hovedindeksen med ny rekordnotering. Etter fire gode år i aksjemarkedet, har første halvår i 2007 også gitt en god avkasting med en oppgang på ca. 14 %. Den gode avkastningen gjenspeiles også i våre norske aksjefond, som alle har gitt omtrent den samme avkastningen som fondsindeksen. Rente- og valutamarkedet Renteoppgangen fortsetter omtrent som forventet. Norges Bank satte opp styringsrenten i slutten av juni, etter å ha holdt den uendret på det foregående møtet i mai. I siste Pengepolitisk rapport legger imidlertid Norges Bank opp til en rentestigning som er høyere enn den som ble skissert i forrige Pengepolitiske rapport som ble lagt ut i mars. Sterk økonomisk vekst og tegn til tiltagende prisstigning danner bakgrunnen for den nye renteprognosen. Samtidig har obligasjonsrentene steget både i Europa og USA de siste månedene, og dette gir Norges Bank mer rom til å øke renten uten at dette medfører uønsket kronestyrkelse. De relative rentene valutaene imellom påvirker valutastrømmene, som gjerne trekkes til valutaer der renten er høy. Som følge av renteoppgangen har det vært en relativt lav avkastning for obligasjonsfond 1. halvår. Likevel har våre obligasjonsfond gitt en god avkastning relativt til indeksen. Våre obligasjonsfond har hatt en positiv avkastning på hhv. 0,8 % og 1,4 %, mens indeksen har hatt en negativ avkastning på 0,3 %. Pengemarkedsfondene nyter godt av stigende korte renter, og har gitt en avkastning på 2 % som er noe bedre enn indeksen. Vårt allokeringsfond, Aktiv Formuesforvaltning, har hatt en avkastning på 3,2 % 1. halvår. Avkastningen er bedre enn avkastningen på pengemarkedsindeksen i samme periode, men ligger en del bak utviklinen på aksjemarkedet på Oslo Børs. Det at Halvårsrapport

4 fondets avkastning ligger mellom disse to indeksene i perioden, skyldes at fondet delevis har vært investert i renter og delevis i aksjer. Vårt fond i fond Fokus Open skifter nå navn til Danske Fund Horisont Aksje. Dette er et aktivt forvaltet fond som er investert i aksjemarkedet gjennom valg av ulike aksjefond. Et aktivt forhold til valg av regioner, land, sektorer og forvalter har medført at dette fondet har levert gode resultater, og ved utgangen av første halvår var fondet opp 9,7 % som er nesten 1 % mer enn fondets indeks som består av 50 % Norge og 50 % MSCI World. Gjennom riktige valg av investeringer og forvaltere har fondet også gitt en betydelig lavere risiko, målt som standardavvik, enn det norske aksjemarkedet for øvrig. Dette fondet gir våre kunder tilgang til en godt diversifisert aksjeportefølje bestående av de markedene våre forvaltere har mest tro på. Vi benytter oss både av interne og eksterne forvaltere, avhengig av hvem vi mener er den beste på det respektive markedet. I tillegg til fond som markedsføres under Danske Fund navnet, forvalter vi fond i fond for Danica og Gjensidige. Disse fondene markedsføres av de respektive organisasjonene og deres distributører. Informasjon vedrørende disse fondene fås ved å henvende seg til de respektive selskapene eller på deres nettsider. Fremtidsutsikter Vi mener fortsatt at forholdene er tilrettelagt for å være investert i aksjer fremover. De makroøkonomiske forholdene er gode, og selskapsinntjeningen er fortsatt sterk. Prisingsbildet er imidlertid ikke like entydig som det har vært de foregående årene, og riktig aksjevalg vil være viktigere fremover for å få gode resultater i forvaltningen. I denne forbindelsen har vi økt eksponeringen mot selskaper som er eksponert mot norsk økonomi, som forbruk, konsum og bank. Samtidig har vi oppretholdt en sterk eksponering mot oil service, men redusert eksponeringen mot oljeselskaper, og har solgt oss helt ut av shipping og andre råvarebaserte selskaper. Vi har også trodd på økte markedsrenter i både Norge og en rekke andre land, noe som er blitt innfridd. Mye ligger til rette for en fortsatt økning av markedsrentene fremover, og vi har derfor opprettholdt vår begrensede renterisiko i våre rentefond. I tråd med at renteforventningene blir innfridd kan det imidlertid hende at investeringer i obligasjonsfond med lengre løpetid kan bli attraktivt, men foreløpig anbefaler vi fortsatt korte løpetider fremfor lange. For å synliggjøre at vi er en del av et større forvaltningsmiljø, har vi endret navnet på forvaltningsselskapet fra Danske Capital Norge AS til Danske Capital AS. Gjennom våre øvrige forvaltningsenheter kan vi tilby en rekke andre fondsprodukter. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes web-side; Jevn sparing i en bredt sammensatt portefølje bestående av ulike aksje- og rentefond, gjerne gjennom spareavtaler, reduserer risikoen for feil timing ved kjøp og salg. Dersom du ønsker rådgivning angående sparing er du alltid velkommen til å ringe en rådgiver hos vår distributør Fokus Bank på telefon Med vennlig hilsen André Vatsgar Adm. direktør 4 Halvårsrapport 2007

5 Å være de første til å finne morgendagens vinnere Det handler om å finne de selskapene som aksjemarkedet enda ikke har oppdaget og investert i, forteller Ivan Larsen og Henrik Knudsen, sjefporteføljeforvaltere i Danske Capitals europeiske aksjeteam. De forvalter Danske Fund Europe Small Cap og Danske Fund Europe. Oppskriften høres enkel ut, men er i korte trekk historien bak suksessen i våre europeiske aksjefond, Danske Fund Europe Small Cap og Danske Fund Europe. Siden Henrik Knudsen og Ivan Larsen overtok forvaltningen av Danske Fund Europe Small Cap i juli 2004 har fondet levert en avkastning på 139 prosent, noe som er 47 prosentpoeng bedre enn gjennomsnittet av sammenlignbare europeiske aksjefond og 23 prosent bedre enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien bak Danske Fund Europe Small Cap brukes også for Danske Fund Europe, som også forvaltes av Ivan og Henrik. Portføljen ga i 2006 en avkastning på 29 prosent mens det generelle markedet, MCSI Europe, steg med 23 prosent. Oppskriften Hva er så hemmeligheten bak denne suksessen? Makkerparet, som har jobbet sammen siden 2000, har gjennom systematiske analyser og et grundig fotarbeid tilegnet seg en solid kompetanse på europeiske aksjer. Og da spesielt i små og mellomstore europeiske aksjer. Et segment der de har erfart at det er et stort potensiale for å finne investeringsjuveler billige, undervurderte bedrifter med utsikter og muligheter for å vokse seg større. Blant de små og mellomstore bedriftene finner vi ofte bedrifter med lokale monopoler, dvs. som har som har en sterk lokal og regional markedsposisjon. Bedrifter som tjener godt uten å være utsatt for en større konkurranse. sier Ivan. Markedet for disse selskapene er ikke så gjennomanalysert som markedet for de større selskapene, derfor er mulighetene for å finne uoppdagete kvalitetsselskaper store nettopp i dette segmentet. I og med at analysene er få og sporadiske, må forvalterne selv gå på jakt etter selskapene, noe som krever et godt nettverk og solid analyse. Høyrating At det går bra for våre Europafond fremgår av den ratingen som Danske Fund Europe og Danske Fund Europe Small Cap har akkurat nå. Morningstar har gitt begge fond 4 stjerner, mens Financial Times Fund Ratings gir Danske Fund Europe den høyeste rating (5 av 5) og Danske Fund Europe Small Cap rates til 4. I løpet av de årene vi har jobbet sammen har vi opparbeidet en grundig kjennskap til markedet og bruker de lokale børsmeglerne til å komme med ideer til hvilke interessante bedrifter som ligger i deres nærområde. Det krever et stort forbruk av arbeidstid og innebærer mange reisedager. Til gjen- Halvårsrapport 2007 Vi inngår aldri kompromiss når det gjelder kvaliteten av selskapet. Derfor besøker vi alltid bedriftene for å møte ledelsen. Vi ønsker å forstå bedriftene og investerer ikke i noe vi ikke forstår. 5

6 Henrik Knudsen og Ivan Larsen Svenskene velger Danske Fund Europe og Danske Fund Europe Small Cap Da det svenske magasinet Privata Affärer i mai 2007 skulle velge de seks mest attraktive europeiske aksjefondene (tre large cap og tre small cap) på det svenske markedet for investeringsfond falt valget på både Danske Fund Europe og Danske Fund Europe Small Cap. For en investor som ønsker aktivt forvaltede Europafond er våre fond altså et opplagt valg i følge Privata Affärer. gjeld er potensialet og mulighetene for å skaffe en god avkastning til investorene stort, forklarer Henrik. Kvalitet kommer først. Ivan og Henrik bruker mye tid på å reise rundt og besøke bedrifter og "snuse" i markedet. Vi går aldri på kompromiss når det gjelder kvaliteten av selskapet. Derfor besøker vi alltid bedriftene for å møte ledelsen. Vi ønsker å forstå bedriftene og investerer ikke i noe vi ikke forstår. Vi bruker mye tid på bedriftenes regnskaper for å forstå hvordan inntekt og kontantstrøm utvikler seg, forklarer forvalterne. og overlever nervøse markeder I prosessen med å finne den optimale balansen mellom selskapenes vekstpotensial og risiko, har strategien om å fokusere på kvalitetsselskaper med god ledelse og en attraktiv prisfastsettelse gitt resultater. Som alle andre fikk vi juling under de to siste markedskorreksjonene i mai 2006 og februar/mars 2007, men fondene kom raskt tilbake igjen, og det tok ikke mange uker før de var tilbake på nivåene før fallene i markedene. Dette understøtter vår strategi om at kvalitetsselskapene greier seg godt også i nervøse markeder. Flere investerings juveler ligger og venter Forvalterne er optimistiske med hensyn til nærmeste fremtid. Det går bra for europeisk økonomi og inntjeningen i bedriftene fortsetter å overraske positivt. Selv om vi ikke nødvendigvis forventer å oppleve en like kraftig utvikling som vi har hatt de siste tre årene, er vi optimistiske. Utsiktene for europeisk økonomi ser lysere ut enn noen sinne og vifortsetter vår jakt etter investeringsjuvelene og de finnes, også i resten av 2007, sier Ivan og Henrik. Blant de små og mellomstore bedriftene finner vi ofte bedrifter med lokale monopoler, dvs. som har som har en sterk lokal og regional markedsposisjon. Bedrifter tjener godt uten å være utsatt for en større konkurranse som 6 Halvårsrapport 2007

7 Danske Fund Norge I Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,7 % 0,06 % Aker Floating Production OSE ,1 % 0,30 % Awilco Offshore OSE ,4 % 0,20 % Deep Ocean OSE ,9 % 0,20 % Fred. Olsen Energy OSE ,4 % 0,04 % Norsk Hydro OSE ,7 % 0,02 % Petroleum Geo-Services OSE ,6 % 0,07 % Prosafe OSE ,8 % 0,09 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,20 % Seadrill OSE ,7 % 0,05 % Siem Offshore Inc Rights 29/ OSE ,0 % 0,18 % Siem Offshore OSE ,9 % 0,13 % Solstad Offshore OSE ,7 % 0,33 % Statoil OSE ,7 % 0,01 % Energi ,1 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,35 % Orkla OSE ,6 % 0,01 % Tomra Systems OSE ,8 % 0,11 % Veidekke OSE ,6 % 0,21 % Kapitalvarer ,9 % Norwegian Air Shuttle OSE ,4 % 0,51 % Transport ,4 % Cermaq OSE ,2 % 0,06 % Marine Harvest OSE ,1 % 0,03 % Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % DnB NOR OSE ,2 % 0,05 % Sparebank 1 Sr Bank OSE ,6 % 0,20 % Sparebanken Midt-Norge OSE ,6 % 0,22 % Banker ,4 % Storebrand OSE ,8 % 0,04 % Forsikring ,8 % EDB Business Partner OSE ,1 % 0,34 % Fast Search & Transfer OSE ,9 % 0,21 % Opera Software OSE ,1 % 0,30 % Programvare og tjenester ,2 % Chipcon Escrow ,0 % 0,00 % Tandberg OSE ,2 % 0,04 % Teknologisk utstyr ,2 % Nordic Semiconductor OSE ,2 % 0,42 % Halvledere og halvlederutstyr ,2 % Telenor OSE ,3 % 0,02 % Telekommunikasjon og tjenester ,3 % Sum Verdipapirer ,6 % Kontanter ,3 % Tilgode/skyldig meglere ,2 % Påløpte renter ,0 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norge I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 13,82 % 30,12 % 69,89 % 138,41 % 254,07 % 218,89 % Indeks (OSEFX) 14,16 % 32,94 % 80,70 % 150,20 % 284,83 % 249,85 % Teg. Provisjon (maks) 2,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 2,00 % kr 4 915,38 kr 4 930, kr 4 318,58 kr 4 331,57 Halvårsrapport

8 Danske Fund Norge II Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,8 % 0,01 % Aker Floating Production OSE ,1 % 0,06 % Awilco Offshore OSE ,4 % 0,04 % Deep Ocean OSE ,9 % 0,04 % Fred. Olsen Energy OSE ,4 % 0,01 % Norsk Hydro OSE ,5 % 0,00 % Petroleum Geo-Services OSE ,7 % 0,01 % Prosafe OSE ,9 % 0,02 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,04 % Seadrill OSE ,7 % 0,01 % Siem Offshore Inc Rights 29/ OSE ,0 % 0,03 % Siem Offshore OSE ,9 % 0,03 % Solstad Offshore OSE ,8 % 0,06 % Statoil OSE ,7 % 0,00 % Energi ,3 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,07 % Orkla OSE ,7 % 0,00 % Tomra Systems OSE ,8 % 0,02 % Veidekke OSE ,6 % 0,04 % Kapitalvarer ,0 % Norwegian Air Shuttle OSE ,4 % 0,10 % Transport ,4 % Cermaq OSE ,2 % 0,01 % Marine Harvest OSE ,1 % 0,00 % Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % DnB NOR OSE ,9 % 0,01 % Sparebank 1 Sr Bank OSE ,6 % 0,04 % Sparebanken Midt-Norge OSE ,5 % 0,04 % Banker ,1 % Storebrand OSE ,8 % 0,01 % Forsikring ,8 % EDB Business Partner OSE ,2 % 0,07 % Fast Search & Transfer OSE ,9 % 0,04 % Opera Software OSE ,1 % 0,06 % Programvare og tjenester ,3 % Chipcon Escrow ,0 % 0,00 % Tandberg OSE ,2 % 0,01 % Teknologisk utstyr ,2 % Nordic Semiconductor OSE ,1 % 0,08 % Halvledere og halvlederutstyr ,1 % Telenor OSE ,3 % 0,00 % Telekommunikasjon og tjenester ,3 % Sum Verdipapirer ,6 % Kontanter ,2 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norge II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 14,11 % 30,45 % 71,81 % 143,15 % 263,37 % 231,03 % Indeks (OSEFX) 14,16 % 32,94 % 80,70 % 150,20 % 284,83 % 249,85 % Teg. Provisjon (maks) 1,50 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 1,25 % kr 5 449,12 kr 5 465, kr 4 775,49 kr 4 789,86 8 Halvårsrapport 2007

9 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,8 % 0,02 % Aker Floating Production OSE ,9 % 0,10 % Awilco Offshore OSE ,4 % 0,07 % Deep Ocean OSE ,7 % 0,07 % Fred. Olsen Energy OSE ,9 % 0,01 % Norsk Hydro OSE ,9 % 0,01 % Petroleum Geo-Services OSE ,8 % 0,04 % Prosafe OSE ,4 % 0,05 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,08 % Seadrill OSE ,1 % 0,02 % Siem Offshore Inc Rights 29/ OSE ,0 % 0,07 % Siem Offshore OSE ,8 % 0,06 % Solstad Offshore OSE ,5 % 0,09 % Statoil OSE ,0 % 0,01 % Energi ,6 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,14 % Orkla OSE ,3 % 0,00 % Tomra Systems OSE ,3 % 0,03 % Veidekke OSE ,5 % 0,06 % Kapitalvarer ,9 % Norwegian Air Shuttle OSE ,2 % 0,10 % Transport ,2 % Cermaq OSE ,2 % 0,03 % Marine Harvest OSE ,1 % 0,01 % Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % DnB NOR OSE ,3 % 0,02 % Banker ,3 % Storebrand OSE ,1 % 0,02 % Forsikring ,1 % EDB Business Partner OSE ,4 % 0,11 % Fast Search & Transfer OSE ,4 % 0,07 % Opera Software OSE ,8 % 0,09 % Programvare og tjenester ,6 % Tandberg OSE ,6 % 0,01 % Teknologisk utstyr ,6 % Nordic Semiconductor OSE ,6 % 0,10 % Halvledere og halvlederutstyr ,6 % Telenor OSE ,4 % 0,01 % Telekommunikasjon og tjenester ,4 % Sum Verdipapirer ,7 % Kontanter ,0 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,1 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 13,39 % 30,90 % 76,86 % 155,12 % 283,14 % 249,68 % Indeks (OSEFX) 14,16 % 32,94 % 80,70 % 150,20 % 284,83 % 249,85 % Teg. Provisjon (maks) 0,30 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 0,90 % kr 3 001,02 kr 3 010, kr 2 646,62 kr 2 654,58 Halvårsrapport

10 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon II Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert Aksjekap. verdi gevinst/tap % Fond andel i % Acergy OSE ,8 % 0,01 % Aker Floating Production OSE ,9 % 0,08 % Awilco Offshore OSE ,4 % 0,05 % Deep Ocean OSE ,7 % 0,05 % Fred. Olsen Energy OSE ,9 % 0,01 % Norsk Hydro OSE ,9 % 0,01 % Petroleum Geo-Services OSE ,8 % 0,03 % Prosafe OSE ,4 % 0,03 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,06 % Seadrill OSE ,1 % 0,02 % Siem Offshore Inc Rights 29/ OSE ,0 % 0,06 % Siem Offshore OSE ,9 % 0,04 % Solstad Offshore OSE ,6 % 0,07 % Statoil OSE ,9 % 0,00 % Energi ,9 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,11 % Orkla OSE ,4 % 0,00 % Tomra Systems OSE ,3 % 0,03 % Veidekke OSE ,6 % 0,05 % Kapitalvarer ,1 % Norwegian Air Shuttle OSE ,2 % 0,08 % Transport ,2 % Cermaq OSE ,2 % 0,02 % Marine Harvest OSE ,2 % 0,01 % Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % DnB NOR OSE ,4 % 0,02 % Banker ,4 % Storebrand OSE ,2 % 0,02 % Forsikring ,2 % EDB Business Partner OSE ,4 % 0,08 % Fast Search & Transfer OSE ,5 % 0,05 % Opera Software OSE ,8 % 0,07 % Programvare og tjenester ,8 % Tandberg OSE ,6 % 0,01 % Teknologisk utstyr ,6 % Nordic Semiconductor OSE ,7 % 0,08 % Halvledere og halvlederutstyr ,7 % Telenor OSE ,4 % 0,01 % Telekommunikasjon og tjenester ,4 % Sum Verdipapirer ,7 % Kontanter ,0 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,0 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norske Aksjer Institusjon II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. og depotmottager har byttet navn siste halvår. I fondets vedtekter 2 endres forvaltningsselskapets navn til Danske Capital AS og depotmottager til Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Historisk avkastning Siden oppstart Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 13,83 % Indeks (OSEFX) 15,42 % Teg. Provisjon (maks) 0,30 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 0,45 % kr 1 240,71 kr 1 244, kr 1 090,01 kr 1 093,29 10 Halvårsrapport 2007

11 Danske Fund Norge Vekst Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Awilco Offshore OSE ,7 % 0,27 % Bjørge OSE ,3 % 1,09 % BV Energi ,6 % 3,23 % Deep Ocean OSE ,1 % 0,29 % EOC ,7 % 0,00 % Fred. Olsen Energy OSE ,9 % 0,06 % Monitor Oil ,3 % 0,86 % Odfjell Invest OSE ,1 % 0,31 % PA Resources AB OSE ,0 % 0,08 % Pertra OSE ,0 % 0,34 % Petroleum Geo-Services OSE ,0 % 0,12 % Prosafe OSE ,5 % 0,10 % Revus Energy Ordinære OSE ,3 % 0,56 % Scan Geophysical OSE ,4 % 0,64 % Seadrill OSE ,5 % 0,08 % Sealift OSE ,3 % 0,33 % Seametric International OSE ,4 % 1,08 % Sevan Marine OSE ,1 % 0,07 % Solstad Offshore OSE ,6 % 0,39 % Trefoil OSE ,4 % 0,68 % Energi ,1 % Akva Group OSE ,9 % 0,74 % Hexagon Composites OSE ,2 % 0,65 % Kongsberg Gruppen OSE ,6 % 0,40 % Luxo OSE ,0 % 4,43 % Tomra Systems OSE ,9 % 0,14 % Veidekke OSE ,0 % 0,14 % Kapitalvarer ,5 % Norwegian Air Shuttle OSE ,2 % 0,33 % Transport ,2 % Kongsberg Automotive Holding OSE ,7 % 0,49 % Biler og komponenter ,7 % Winder ,1 % 3,24 % Forbruksvarer og klær ,1 % Lerøy Seafood Group OSE ,4 % 0,33 % Probio ,4 % 4,19 % Synnøve Finden OSE ,8 % 1,15 % Drikkevarer, mat og tobakk ,5 % Axis-Shield OSE ,9 % 0,95 % Profdoc OSE ,4 % 1,39 % Helsevern - utstyr og tjenester ,3 % Nordiag OSE ,1 % 1,96 % Navamedic OSE ,6 % 3,56 % Clavis Pharma OSE ,6 % 0,63 % Farmasi og bioteknologi ,3 % Bank ,3 % 1,93 % DnB NOR OSE ,8 % 0,02 % B2 Holding OSE ,9 % 0,89 % Banker ,0 % Protector Forsikring OSE ,3 % 1,01 % Forsikring ,3 % Bouvet OSE ,8 % 1,17 % Confirmit OSE ,5 % 0,83 % EDB Business Partner OSE ,2 % 0,29 % Fast Search & Transfer OSE ,9 % 0,12 % Funcom OSE ,1 % 0,03 % Superoffice OSE ,4 % 1,15 % Trolltech OSE ,3 % 0,31 % Vizrt OSE ,9 % 0,18 % Programvare og tjenester ,0 % 2VK Invest ,1 % 6,65 % Chipcon Escrow ,0 % 0,00 % Ignis OSE ,0 % 1,33 % Komplett OSE ,4 % 1,17 % Q-Free OSE ,5 % 1,18 % VMetro OSE ,6 % 1,08 % Teknologisk utstyr ,6 % Dolphin Interconnect Solutions OSE ,0 % 3,76 % Nordic Semiconductor OSE ,4 % 1,06 % Halvledere og halvlederutstyr ,3 % Telenor OSE ,8 % 0,02 % Telekommunikasjon og tjenester ,8 % Sum Verdipapirer ,7 % Kontanter ,0 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norge Vekst er et aksjefond som i vesentlig grad investerer i små og mellomstore norske bedrifter, samt selskaper med vekstprofil. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men kan i begrenset omfang også investere i ikke børsnoterte verdipapirer. Danske Fund Norge Vekst investerer i liten grad i nystartet virksomhet eller andre selskaper med særlig høy risiko. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs SMB-indeks (OSESX), som er fondets referanseindeks. Da den finansielle risikoen ofte er noe høyere, og likviditeten (omsetteligheten) til aksjene i perioder er lavere for små og mellomstore bedrifter enn for større selskaper, vil fondets risiko normalt være noe høyere enn risikoen i aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 11,66 % 22,91 % 61,72 % 155,84 % 285,11 % 210,46 % Indeks (OSESX) 15,96 % 38,71 % 109,87 % 260,44 % 484,22 % 399,81 % Teg. Provisjon (maks) 2,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 1,75 % kr ,09 kr , kr ,32 kr ,73 Halvårsrapport

12 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert Aksjekap. verdi gevinst/tap % Fond andel i % Acergy OSE ,7 % 0,03 % Aker A OSE ,1 % 0,01 % Aker Kværner OSE ,9 % 0,01 % Awilco Offshore OSE ,3 % 0,02 % DNO OSE ,0 % 0,03 % Fred. Olsen Energy OSE ,1 % 0,01 % Frontline OSE ,3 % 0,01 % Norsk Hydro OSE ,9 % 0,00 % Petroleum Geo-Services OSE ,1 % 0,02 % Prosafe OSE ,4 % 0,02 % Seadrill OSE ,5 % 0,01 % Statoil OSE ,2 % 0,00 % Subsea 7 OSE ,1 % 0,02 % TGS Nopec Geophysical Company OSE ,6 % 0,03 % Energi ,1 % Norske Skogindustrier OSE ,2 % 0,03 % Yara International OSE ,4 % 0,01 % Materialer ,6 % Orkla OSE ,1 % 0,01 % Renewable Energy Corp. OSE ,6 % 0,01 % Tomra Systems OSE ,8 % 0,03 % Kapitalvarer ,5 % Golden Ocean Group OSE ,7 % 0,02 % Transport ,7 % Marine Harvest OSE ,3 % 0,02 % Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % DnB NOR OSE ,3 % 0,01 % Banker ,3 % Storebrand OSE ,0 % 0,03 % Forsikring ,0 % Tandberg OSE ,8 % 0,03 % Teknologisk utstyr ,8 % Telenor OSE ,0 % 0,01 % Telekommunikasjon og tjenester ,0 % Sum Verdipapirer ,4 % Kontanter ,3 % Tilgode/skyldig meglere ,4 % Påløpte renter ,1 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning er et kombinasjonsfond som investerer både i aksjer og rentebærende verdipapirer. Basert på forvalters markedssyn allokeres fondets midler mellom de to aktivaklassene, inntil 100 % eksponering i en aktivaklasse er mulig. Fondet har adgang til å investere i både norske og utenlandske papirer, men hovedvekten vil ligge på norske papirer. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke-børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn en vektet referanseindeks bestående av 70 % Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) og 30 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X). En moderat risikoprofil oppnås ved at fondet over tid investerer i ca 65 % aksjer, resten i rentebærende papirer. Fondet vil investere i lett omsettelige papirer. og depotmottager har byttet navn siste halvår. I fondets vedtekter 2 endres forvaltningsselskapets navn til Danske Capital AS og depotmottager til Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 3,23 % 10,00 % 30,74 % 68,11 % 127,63 % 120,71 % Indeks* 9,98 % 22,90 % 53,44 % 96,38 % 170,92 % 167,97 % Teg. Provisjon (maks) 2,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 1,75 % kr 3 379,10 kr 3 389, kr 3 273,52 kr 3 283,37 * Indeksen er en vektet indeksverdi bestående av 70% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 30% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X). 12 Halvårsrapport 2007

13 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert verdi gevinst/tap % Fond OBX future juli 2007 OSE ,6 % Futures ,0 % Sum Verdipapirer ,0 % Kontanter* ,5 % Andre fordringer 0 0,0 % Påløpte renter ,9 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % * Kontanter viser kontantbeholdningen utover det som er bundet opp i future kontrakten. Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer er et norsk aksjeindeks-fond som skal gjenspeile avkastningen til det norske aksjemarkedet. Fondet benytter kun børsnoterte futures i forvaltningen og investerer ikke i enkeltaksjer. Fondet er et fond med begrenset krets av innskytere og kun åpent for investorer med aktiv forvaltningsavtale i Danske Capital AS. Fondets avkastning skal gjenspeile avkastningen til Oslo Børs OBXindeks. Fondet vil kun inneha markedsrisiko og vil følge utviklingen til Oslo Børs OBX-indeks. Fondets risikoprofil er høy. og depotmottager har byttet navn siste halvår. I fondets vedtekter 2 endres forvaltningsselskapets navn til Danske Capital AS og depotmottager til Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 5,26 % 14,47 % Indeks (OBX) 14,85 % 32,86 % Teg. Provisjon (maks) 0,30 % Innl. Provisjon (maks) 0,00 % Forv. Provisjon 0,90 % kr 1 301,05 kr 1 301, kr 1 236,05 kr 1 236,05 Halvårsrapport

14 Danske Fund Norsk Likviditet I ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,65 Fana Sparebank ,62 % ,41 % 20 NO ,91 Ankenes Sparebank ,03 % ,96 % 20 NO ,24 Ankenes Sparebank ,06 % ,76 % 100 NO ,94 Blaker Sparebank ,97 % ,76 % 20 NO ,95 Blaker Sparebank ,22 % ,66 % 20 NO ,14 Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,35 % ,48 % 100 NO ,78 Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,78 % ,51 % 20 NO ,94 Etnedal Sparebank ,12 % ,20 % 20 NO ,87 Harstad Sparebank ,93 % ,51 % 20 NO ,77 Hegra Sparebank ,83 % ,76 % 20 NO ,74 Hegra Sparebank ,92 % ,51 % 20 NO ,75 Hjelmeland Sparebank OSE ,93 % ,51 % 20 NO ,68 Hjelmeland Sparebank ,82 % ,51 % 20 NO ,21 Hol Sparebank ,48 % ,26 % 100 NO ,75 Hønefoss Sparebank ,75 % ,76 % 20 NO ,78 Lom og Skjåk Sparebank OSE ,96 % ,76 % 20 NO ,77 Ofoten Sparebank ,94 % ,25 % 20 NO ,70 Opdals Sparebank ,88 % ,76 % 20 NO ,58 Sandsvær Sparebank ,21 % ,26 % 100 NO ,71 Sauda Sparebank ,73 % ,25 % 20 NO ,66 Sparebanken Hardanger ,73 % ,10 % 20 NO ,73 Sparebanken Hemne ,81 % ,51 % 20 NO ,19 Sparebanken Møre OSE ,13 % ,28 % 100 NO ,69 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,74 % ,03 % 20 NO ,80 Strømmen Sparebank ,84 % ,27 % 20 NO ,39 Tinn Sparebank ,32 % ,46 % 100 NO ,05 Totens Sparebank ,00 % ,27 % 20 NO ,89 Totens Sparebank ,81 % ,76 % 20 NO ,69 Ørland Sparebank ,78 % ,27 % 20 NO ,00 Ørland Sparebank ,08 % ,05 % 20 NO ,78 Aasen Sparebank ,78 % ,51 % 20 NO ,75 Aasen Sparebank OSE ,93 % ,51 % 20 Sparebanker ,80 % NO ,38 Danske Andelskassers Bank ,48 % ,27 % 100 NO ,48 Ringkjøbing Bank OSE ,68 % ,01 % 100 NO ,36 Roskilde Bank OSE ,53 % ,52 % 100 NO ,87 Storebrand Bank ,15 % ,51 % 100 NO ,89 Storebrand Bank OSE ,97 % ,03 % 20 NO ,70 Storebrand Bank OSE ,77 % ,52 % 20 NO ,75 Voss Veksel- og Landmandsbank ,54 % ,26 % 100 NO ,76 Voss Veksel- og Landmandsbank ,83 % ,25 % 20 Forretningsbanker ,37 % NO ,34 Bolig- og Næringsbanken OSE ,57 % ,76 % 100 NO ,39 Bolig- og Næringsbanken OSE ,73 % ,75 % 100 NO ,94 Kommunalbanken ,29 % ,06 % 100 NO ,61 Kommunalbanken ,78 % ,53 % 100 Kredittforetak ,10 % NO ,99 Storebrand OSE ,98 % ,53 % 20 NO ,89 Storebrand OSE ,94 % ,01 % 20 Forsikring, holding ,54 % NO ,93 Aker OSE ,19 % ,16 % 100 NO ,78 Bergesen Worldwide Gas OSE ,94 % ,53 % 100 NO ,80 E-CO Energi ,98 % ,52 % 100 NO ,70 Eidsiva Energi ,82 % ,79 % 100 NO ,06 Eiendomsspar ,15 % ,51 % 100 NO ,61 Entra Eiendom OSE ,70 % ,53 % 100 NO ,38 Felleskjøpet Øst Vest BA OSE ,10 % ,04 % 100 NO ,86 Fredrikstad Energi ,93 % ,52 % 100 NO ,39 GEO OSE ,07 % ,50 % 100 NO ,18 Hafslund OSE ,74 % ,56 % 100 NO ,49 Kongsberg Gruppen OSE ,15 % ,55 % 100 NO ,47 Norwegian Property OSE ,67 % ,52 % 100 NO ,96 Olav Thon Eiendomsselskap ,11 % ,52 % 100 NO ,83 Orkla ,85 % ,44 % 100 NO ,56 Posten Norge ,82 % ,06 % 100 NO ,85 Rieber & Søn ,94 % ,86 % 100 NO ,87 Seadrill Limited ,12 % ,53 % 100 NO ,81 Steen & Strøm ,01 % ,04 % 100 NO ,71 Steen & Strøm OSE ,88 % ,02 % 100 NO ,93 Sunnhordland Kraftlag ,04 % ,53 % 100 NO ,62 Telenor OSE ,85 % ,59 % 100 NO ,66 Thon Holding ,82 % ,53 % 100 NO ,65 Tine BA ,82 % ,02 % 100 NO ,36 Umoe Industri ,62 % ,53 % 100 NO ,79 Wilh. Wilhelmsen OSE ,01 % ,99 % 100 Industriselskap ,37 % Sum Verdipapirer ,18 % Kontanter ,08 % Tilgode/skyldig meglere ,68 % Påløpte renter ,10 % Annen gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere 0 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,04 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Likviditet I er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet kan investere i verdipapirer utstedt av industriselskaper, samt ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondet har en meget lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 120 dager. 2 endres forvaltningsselskapets Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 1,98 % 3,47 % 6,03 % 8,35 % 11,52 % 19,05 % Indeks (ST1X) 1,96 % 3,50 % 5,90 % 7,86 % 10,81 % 18,42 % Teg. Provisjon (maks) 0,25 % Innl. Provisjon (maks) 0,10 % Forv. Provisjon 0,50 % kr 1 100,41 kr 1 101, kr 1 110,10 kr 1 111,21 14 Halvårsrapport 2007

15 Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon I ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,69 Fana Sparebank ,96 % ,27 % 20 NO ,91 Ankenes Sparebank ,03 % ,85 % 20 NO ,83 Bamble og Langesund Sparebank ,87 % ,86 % 20 NO ,71 Blaker Sparebank ,89 % ,28 % 20 NO ,94 Blaker Sparebank ,97 % ,28 % 20 NO ,97 Bø Sparebank ,03 % ,28 % 20 NO ,92 Etne Sparebank ,11 % ,43 % 20 NO ,94 Etnedal Sparebank ,12 % ,43 % 20 NO ,73 Halden Sparebank ,62 % ,56 % 20 NO ,78 Haltdalen Sparebank ,74 % ,43 % 20 NO ,77 Hegra Sparebank ,83 % ,86 % 20 NO ,84 Helgeland Sparebank ,87 % ,71 % 20 NO ,75 Hjelmeland Sparebank OSE ,93 % ,85 % 20 NO ,68 Hjelmeland Sparebank ,82 % ,85 % 20 NO ,75 Hønefoss Sparebank ,75 % ,28 % 20 NO ,64 Klepp Sparebank ,86 % ,27 % 20 NO ,71 Klæbu Sparebank ,70 % ,85 % 20 NO ,83 Larvikbanken Brunlanes Sparebank OSE ,00 % ,71 % 20 NO ,08 Nesset Sparebank ,02 % ,86 % 20 NO ,94 Nesset Sparebank ,95 % ,86 % 20 NO ,10 Nøtterø Sparebank ,19 % ,43 % 20 NO ,64 Nøtterø Sparebank ,80 % ,27 % 20 NO ,02 Orkdal Sparebank ,96 % ,85 % 20 NO ,82 Ringerikes Sparebank ,90 % ,71 % 20 NO ,62 Sandnes Sparebank ,81 % ,56 % 20 NO ,71 Sauda Sparebank ,73 % ,43 % 20 NO ,70 Selbu Sparebank ,70 % ,28 % 20 NO ,76 Soknedal Sparebank OSE ,93 % ,85 % 20 NO ,88 Sparebanken Bien OSE ,05 % ,85 % 20 NO ,60 Sparebanken Grenland ,65 % ,42 % 20 NO ,81 Sparebanken Midt-Norge ,02 % ,43 % 20 NO ,84 Sparebanken Rogaland OSE ,76 % ,67 % 20 NO ,70 Sparebanken Telespar ,76 % ,85 % 20 NO ,76 Sparebanken Vest OSE ,71 % ,28 % 20 NO ,72 Sparebanken Volda Ørsta ,94 % ,41 % 20 NO ,71 Sparebanken Øst OSE ,70 % ,57 % 20 NO ,63 Stadsbygd Sparebank ,82 % ,56 % 20 NO ,69 Strømmen Sparebank OSE ,88 % ,13 % 20 NO ,96 Sunndal Sparebank ,78 % ,43 % 20 NO ,91 Søgne og Greipstad Sparebank ,99 % ,71 % 20 NO ,99 Tolga-Os Sparebank ,01 % ,94 % 20 NO ,94 Valle Sparebank OSE ,10 % ,43 % 20 NO ,88 Vegårshei Sparebank ,04 % ,43 % 20 NO ,69 Ørland Sparebank ,78 % ,14 % 20 NO ,75 Aasen Sparebank OSE ,93 % ,85 % 20 Sparebanker ,24 % NO ,90 Nordea Bank Norge ,67 % ,41 % 20 NO ,89 Storebrand Bank OSE ,97 % ,14 % 20 NO ,76 Storebrand Bank OSE ,04 % ,13 % 20 NO ,76 Voss Veksel- og Landmandsbank ,83 % ,85 % 20 NO ,90 Voss Veksel- og Landmandsbank ,07 % ,14 % 20 Forretningsbanker ,67 % NO ,64 Bolig- og Næringsbanken OSE ,01 % ,42 % 20 NO ,87 Kredittforeningen for Sparebanker OSE ,97 % ,27 % 20 NO ,33 Landkreditt OSE ,12 % ,71 % 20 NO ,78 Terra Boligkreditt ,83 % ,26 % 20 NO ,60 Terra Boligkreditt ,95 % ,85 % 20 NO ,80 Terra Boligkreditt ,87 % ,27 % 20 Kredittforetak ,79 % Sum Verdipapirer ,70 % Kontanter ,35 % Tilgode/skyldig meglere ,79 % Påløpte renter ,19 % Annen gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere 0 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,02 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet investerer ikke i verdipapirer utstedt av industriselskaper. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondet har en meget lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 120 dager. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 1,99 % 3,53 % 5,99 % 7,95 % 11,00 % 18,63 % Indeks (ST1X) 1,96 % 3,50 % 5,90 % 7,86 % 10,81 % 18,42 % Teg. Provisjon (maks) 0,25 % Innl. Provisjon (maks) 0,10 % Forv. Provisjon inntil 0,20% * kr 1 016,29 kr 1 017, kr 1 023,94 kr 1 024,96 * Fondet har differensiert forvaltningshonorar som varierer med antall andeler man eier i fondet. Halvårsrapport

16 Danske Fund Norsk Obligasjon ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,05 Fana Sparebank OSE ,84 % ,01 % 20 NO ,25 Fana Sparebank OSE ,84 % ,58 % 20 NO ,15 Aurskog Sparebank OSE ,94 % ,80 % 20 NO ,94 Etnedal Sparebank ,12 % ,67 % 20 NO ,76 Grong Sparebank ,86 % ,25 % 20 NO ,10 Klepp Sparebank ,84 % ,80 % 20 NO ,60 Larvikbanken Brunlanes Sparebank ,73 % ,45 % 20 NO ,20 Lillestrøm Sparebank ,52 % ,44 % 20 NO ,40 Nøtterø Sparebank ,76 % ,01 % 20 NO ,80 Rindal Sparebank OSE ,85 % ,43 % 20 NO ,50 Sandnes Sparebank OSE ,61 % ,84 % 20 NO ,30 Sandnes Sparebank OSE ,84 % ,56 % 20 NO ,60 Sparebanken Grenland ,84 % ,28 % 20 NO ,66 Sparebanken Hardanger ,73 % ,67 % 20 NO ,15 Sparebanken Hedmark OSE ,51 % ,61 % 20 NO ,10 Sparebanken Hedmark OSE ,92 % ,38 % 20 NO ,68 Sparebanken Midt-Norge OSE ,70 % ,84 % 20 NO ,95 Sparebanken Midt-Norge OSE ,84 % ,43 % 20 NO ,80 Sparebanken Midt-Norge OSE ,86 % ,53 % 20 NO ,15 Sparebanken Midt-Norge ,52 % ,63 % 20 NO ,30 Sparebanken Møre OSE ,68 % ,67 % 20 NO ,60 Sparebanken Møre OSE ,75 % ,17 % 20 NO ,65 Sparebanken Nord-Norge OSE ,72 % ,39 % 20 NO ,05 Sparebanken Pluss OSE ,57 % ,49 % 20 NO ,75 Sparebanken Pluss OSE ,84 % ,74 % 20 NO ,70 Sparebanken Rogaland OSE ,84 % ,96 % 20 NO ,80 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,84 % ,68 % 20 NO ,75 Sparebanken Sør OSE ,87 % ,01 % 20 NO ,07 Sparebanken Vest OSE ,10 % ,04 % 20 NO ,19 Sparebanken Vest OSE ,84 % ,63 % 20 NO ,30 Sparebanken Vest ,84 % ,62 % 20 NO ,62 Sparebanken Vestfold OSE ,85 % ,17 % 20 NO ,69 Strømmen Sparebank OSE ,88 % ,17 % 20 NO ,88 Vegårshei Sparebank ,04 % ,09 % 20 NO ,00 Ørland Sparebank ,08 % ,04 % 20 Sparebanker ,09 % NO ,50 Bank 1 Oslo OSE ,84 % ,31 % 20 NO ,13 Storebrand Bank OSE ,91 % ,26 % 20 NO ,10 Storebrand Bank OSE ,24 % ,66 % 20 NO ,70 Storebrand Bank OSE ,80 % ,81 % 20 Forretningsbanker ,03 % NO ,10 Bolig- og Næringskreditt OSE ,62 % ,11 % 20 NO ,60 Kredittforeningen for Sparebanker OSE ,84 % ,21 % 20 NO ,57 Landkreditt OSE ,82 % ,40 % 20 NO ,00 Landkreditt OSE ,87 % ,78 % 20 NO ,00 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,79 % ,51 % 20 Kredittforetak ,02 % Sum Verdipapirer ,15 % Kontanter ,78 % Tilgode/skyldig meglere ,65 % Påløpte renter ,02 % Annen gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere 0 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,04 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondet investerer ikke i verdipapirer utstedt av industriselskaper. Fondet har adgang til å investere i både norske og utenlandske papirer, men hovedvekten vil ligge på norske papirer. Fondets midler kan i begrenset omfang plasseres i andre verdipapirfond. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X), som er fondets referanseindeks. Fondet investerer i en portefølje av obligasjoner med lav debitorrisiko. Fondets varighet vurderes kontinuerlig i tråd med forvalters oppfatning om renteutviklingen og ligger innen intervallet 2 4 år. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 0,75 % 1,45 % 1,98 % 7,09 % 12,61 % 27,33 % Indeks (ST4X) -0,27 % 0,62 % 0,67 % 6,90 % 12,82 % 29,66 % Teg. Provisjon (maks) 0,25 % Innl. Provisjon (maks) 0,10 % Forv. Provisjon 0,50 % kr 973,30 kr 974, kr 995,63 kr 996,63 16 Halvårsrapport 2007

17 Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,50 Kongeriket Norge OSE ,34 % ,46 % 0 NO ,00 Kongeriket Norge OSE ,79 % ,88 % 0 Statsobligasjoner ,33 % NO ,95 Blaker Sparebank ,22 % ,44 % 20 NO ,14 Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,35 % ,11 % 100 NO ,76 Grong Sparebank ,86 % ,22 % 20 NO ,68 Hjelmeland Sparebank ,82 % ,45 % 20 NO ,60 Larvikbanken Brunlanes Sparebank ,73 % ,24 % 20 NO ,20 Lillestrøm Sparebank ,52 % ,30 % 20 NO ,80 Rindal Sparebank OSE ,85 % ,23 % 20 NO ,30 Sandnes Sparebank OSE ,84 % ,11 % 20 NO ,65 Seljord Sparebank ,39 % ,39 % 20 NO ,66 Sparebanken Hardanger ,73 % ,11 % 20 NO ,15 Sparebanken Hedmark OSE ,51 % ,26 % 20 NO ,75 Sparebanken Pluss OSE ,84 % ,10 % 20 NO ,70 Sparebanken Rogaland OSE ,84 % ,18 % 20 NO ,75 Sparebanken Sør OSE ,87 % ,14 % 20 NO ,00 Sparebanken Vest OSE ,33 % ,46 % 20 NO ,62 Sparebanken Vestfold OSE ,85 % ,17 % 20 NO ,50 Sparebanken Øst OSE ,77 % ,18 % 20 NO ,39 Tinn Sparebank ,32 % ,23 % 100 NO ,00 Ørland Sparebank ,08 % ,33 % 20 Sparebanker ,66 % NO ,38 Danske Andelskassers Bank ,48 % ,11 % 100 NO ,36 Roskilde Bank OSE ,53 % ,11 % 100 Forretningsbanker ,23 % NO ,10 Bolig- og Næringskreditt OSE ,62 % ,10 % 20 NO ,80 Bolig- og Næringskreditt OSE ,91 % ,22 % 20 NO ,00 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,79 % ,23 % 20 Kredittforetak ,55 % NO ,18 Storebrand OSE ,15 % ,24 % 20 Forsikring, holding ,24 % NO ,93 Aker OSE ,19 % ,11 % 100 NO ,39 GEO OSE ,07 % ,12 % 100 NO ,82 Orkla OSE ,78 % ,45 % 100 NO ,36 Umoe Industri ,62 % ,22 % 100 Industriselskap ,90 % Sum Verdipapirer ,91 % Kontanter ,47 % Tilgode/skyldig meglere ,43 % Påløpte renter ,20 % Annen gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere 0 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,01 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon er et obligasjonsfond som investerer i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondet har en begrenset adgang til å investere i verdipapirer utstedt av industriselskaper, samt ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X), som er fondets referanseindeks. Fondet investerer i en portefølje hovedsaklig bestående av stat, kommuner og finans obligasjoner med lav debitorrisiko. Fondets varighet vurderes kontinuerlig i tråd med forvalters oppfatning om renteutviklingen og ligger innen intervallet 1 5 år. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 1,43 % 2,61 % 4,00 % Indeks (ST4X) -0,27 % 0,62 % 0,67 % Teg. Provisjon (maks) 0,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,00 % Forv. Provisjon inntil 0,15% * kr 978,70 kr 978, kr 999,31 kr 999,31 * Fondet har differensiert forvaltningshonorar som varierer med antall andeler man eier i fondet. Halvårsrapport

18 Fokus Open Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond verdi gevinst/tap Fidelity Funds - European Growth A ,99 % Danske Fund Financial and Investment ,22 % Danske Fund Europe Small Cap ,30 % Europa ,51 % Merrill Lynch Global Fundamental Value ,38 % Danske Fund High Dividend ,02 % Global ,40 % Merill Lynch USA Basic, Aksjefond (Nok) ,84 % Nord-Amerika ,84 % Danske Fund Norge Vekst ,43 % Danske Fund Norge I ,02 % Norge ,45 % Danske Fund Eastern Europe Convergence ,06 % Nye Markeder ,06 % Sum verdipapirer ,25 % Kontanter ,24 % Fordringer 0,00 % Påløpte renter ,03 % Annen gjeld 0,00 % Skyldig andelseiere 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,04 % Total portefølje ,00 % Fokus Open er et fond i fond som plasserer i globale aksjemarkeder med hovedvekt på Europa, Nord- Amerika, Nye markeder og Norge. Fondet plasserer i underfond av kjente leverandører som Fidelity, Danske Fund og Merill Lynch. Fondets målsetning er å oppnå en bedre avkastning enn en sammensatt referanse indeks bestående av 50 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 50 % Morgan Stanley World Index. Fondets risikoprofil vil over tid være lavere enn svingningene i det norske markedet, men høyere enn en global aksjeindeks. Fondets risikoprofil er middels/ høy. Danske Capital AS har fått Kredittilsynets tillatelse til å foreta vedtektsendringer i fondets vedtekter. Dette gjelder blant annet materielle endringer vedrørende fondsnavn, forvaltningsgodtgjørelse som kan belastes i underfondene og tegnings- og innløsningskostnader. Fondet endrer navn til Danske Fund Horisont Aksjer. Hensikten med endringene er å gi fondet et mer beskrivende navn. Samtidig tilpasses honorarer de nye og lavere omkostningene markedet belaster i denne type fond. Det er i tillegg foretatt ytterligere endringer i vedtektene av mer teknisk karakter. Mer utførlig informasjon får du ved å kontakte forvaltningsselskapet på Samtlige endringer er godkjent av Kredittilsynet og vil tre i kraft etter 25. august Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 9,71 % 26,17 % 51,78 % Indeks* 8,79 % 27,25 % 55,65 % * Se avkastningsmål Teg. Provisjon (maks) 2,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,50 % Forv. Provisjon 0,50 % ** kr 1 674,29 kr 1 682, kr 1 526,11 kr 1 533,78 ** For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Samlet forvaltningsprovisjon i Fokus Open utgjør inntil 2,5% p.a. 18 Halvårsrapport 2007

19 Investeringsprofil Aksjer Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond verdi gevinst/tap ACM Global Growth Trends ,98 % Axa Rosenberg Equity -A Global Equity ,81 % Gartmore-Global Focus-D1 Acc ,79 % GLG Performance Fund - K ,53 % Skagen Global (Norge) ,06 % Global ,17 % DnB Nor Norge Selektiv (II) ,09 % Holberg Norge ,08 % Pareto Verdi-Units ,19 % Norge ,36 % Sum verdipapirer ,53 % Kontanter ,89 % Fordringer ,15 % Påløpte renter ,02 % Annen gjeld ,52 % Skyldig andelseiere 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,07 % Total portefølje ,00 % Investeringsprofil Aksjer er et fond i fond som investerer hovedsakelig i norske og globale aksjefond. Forvaltningsselskapet skal søke å oppnå meravkastning ved å finne frem til de beste tilgjengelige forvalterne i verden og kombinere disses verdipapirfond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn referanseindeksen som består av 100 % aksje-indekser (fordelt med 20 % Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og 80 % Morgan Stanley International World Net Index. Fondets investeringsstrategi utøves delvis i underfondene og delvis gjennom sammensetning av enkeltfond og finansielle instrumenter. Forvaltningsselskapet vil søke etter svært aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels innenfor samme aktivaklasse. Fondets risikoprofil er høy. Historisk avkastning Siden oppstart Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 6,81 % Indeks* 5,87 % * Se avkastningsmål Teg. Provisjon (maks) 0,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,00 % Forv. Provisjon 1,00 % ** kr 1 190,95 kr 1 190, kr 1 003,48 kr 1 003,48 ** For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Halvårsrapport

20 Investeringsprofil Renter Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond verdi gevinst/tap Pimco Gl Bond Inst NOK Hed Fund ,05 % Global ,05 % Nordea Likviditet II ,99 % Nordea Obligasjon II ,93 % Norge ,91 % Sum verdipapirer ,96 % Kontanter ,44 % Fordringer ,02 % Påløpte renter ,01 % Annen gjeld ,43 % Skyldig andelseiere 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,01 % Total portefølje ,00 % Investeringsprofil Renter er et fond i fond som investerer hovedsakelig i norske og globale rentefond. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn referanseindeksen som består av 100 % renteindekser (fordelt med 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) og 50 % global renteindeks, Lehman Global Aggregate (valutasikret til NOK). Fondets investeringsstrategi utøves delvis i underfondene og delvis gjennom sammensetning av enkeltfond og finansielle instrumenter. Forvaltningsselskapet vil søke etter aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels innenfor samme aktivaklasse. Fondets risikoprofil er lav. Historisk avkastning Siden oppstart Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond -0,01 % Indeks* -0,24 % * Se avkastningsmål Teg. Provisjon (maks) 0,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,00 % Forv. Provisjon 0,10 % ** kr 1 001,18 kr 1 001, kr 1 114,98 kr 1 114,98 ** For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. 20 Halvårsrapport 2007

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Han leder Norges beste bank

Han leder Norges beste bank 01 FEB 14 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Se årets kåring: Han leder Norges beste bank Flere kreftpasienter på venteliste i Helse-Norge

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer