Halvårsrapport halvår 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007"

Transkript

1 Halvårsrapport halvår 2007

2 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon Telefax Design og utforming: Signatur Opplag: Ansvarlig redaktør: André Vatsgar Innhold Kjære andelseier 2 Å være de første til å finne morgendagens vinnere 5 Danske Fund Norge I 7 Danske Fund Norge II 8 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 9 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon II 10 Danske Fund Norge Vekst 11 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning 12 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer 13 Danske Fund Norsk Likviditet I 12 Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon I 15 Danske Fund Norsk Obligasjon 16 Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon 17 Fokus Open 18 Kjære andelseier MAKROØKONOMI Norge Norges Bank satte opp styringsrenten på rentemøtet i slutten av juni, og justerte opp prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport. Høy etterspørselsvekst, stramt arbeidsmarked og utsikter til tiltagende prisstigning er stadig blant de viktigste begrunnelsene for at Norges Bank mener at norsk økonomi trenger høyere rente. Dette tyder på at Norges Bank tar inn over seg at den økonomiske utviklingen er sterkere enn forutsatt i forrige Pengepolitisk rapport, og at oppgangen vil bli lengre og sterkere enn Norges Bank har lagt til grunn tidligere. Forventningene til fremtidige rentehevninger har økt betydelig i andre land. Dette gir Norges Bank mer rom til å øke renten uten at dette resulterer i uønsket kronestyrkelse som følge av høy kronerente i forhold til andre valutaer. USA Den lave veksten i USA i de seneste kvartalene skyldes hovedsakelig den svake utviklingen i boligmarkedet og oppbremsingen i produksjonssektoren. Men den underliggende økonomien er stadig i god behold, og den videre utviklingen i USAs økonomi er dermed serlig avhengig av utviklingen i disse to nevnte sektorene. BNP veksten i USA i 1. kvartal var lav, men annen økonomisk statistikk tyder på at fremgangen har vært bedre de seneste månedene, og for 1. halvår sett under ett, ligger den årlige veksten an til å bli ca. 2 %. Med denne farten kan veksten bli 3 % i 2. halvår, og dette kan igjen gi grunn til bekymring omkring kapasitetsutnyttelsen og fornyet prispress i USAs økonomi. Dette vil føre til et fortsatt press på amerikanske renter, og vi forventer derfor noe høyere renter i USA gjennom året. Investeringsprofil Aksjer 19 Investeringsprofil Renter 20 Vekterfond Trygg 21 Vekterfond Balansert 22 Vekterfond Offensiv 23 Vekterfond Aksjer I 24 Vekterfond Aksjer II 25 Danica Pensjon Norge Renter 26 Danica Pensjon Norge Aksjer 27 Marked Endring Endring siste 6 måneder siste 12 måneder Aksjer Norge (OSEBX) 509,62 14,39 % 35,00 % USA (S&P 500) 1503,40 6,00 % 18,40 % USA (Nasdaq) 2603,20 7,78 % 19,80 % Europa (FTSE Eurotop 300) 1605,30 8,21 % 22,20 % Japan (Nikkei 225) 18138,40 5,30 % 17,00 % Renter % p.a. 3 mnd NIBOR 4,85 % 0,95 1,80 5 år Norge (stat) 5,22 % 0,83 1,13 10 år Norge (stat) 5,18 % 0,85 0,79 10 år Tyskland (stat) 4,55 % 0,61 0,49 10 år USA (stat) 5,07 % 0,36-0,11 Valuta USD/NOK 5,90-5,52 % -5,27 % EUR/NOK 7,97-3,10 % 0,27 % EUR/USD 1,35 2,61 % 5,93 % Råvarer Brentolje spot (USD) 73,57 25,89 % -0,07 % Kilde: Reuters, avkastningstall i lokal valuta 2 Halvårsrapport 2007

3 Eurosonen Den tyske økonomien fortsetter fremgangen, og er således med på å trekke økonomien i Eurosonen. Den svake veksten i USA i 1. kvartal har ikke gitt større negative utslag i Tyskland, og mva. forhøyelsen fra nyttårsskiftet har heller ikke dempet fremgangen vesentlig. Mva. forhøyelsen gav utslag i forbruket i 1. kvartal, men tyske virksomheter har likeveld holdt aktiviteten oppe. Lavere forbruk og stabil produksjon har resultert i lageroppbygging i tyske virksomheter. Alt tyder nå på at etterspørselen både fra amerikansk industri og tyske forbrukere vil ta seg opp i de kommende kvartalene, og det kan sette ny fart i Europas ledende økonomi. Det ligger derfor til rette for ytterligere renteoppgang i Eurosonen i løpet av Aksjemarkedet De økonomiske vekstutsiktene, spesielt i USA, har bedret seg den siste tiden, men de bedrede økonomiske utsiktene har fått følge av noe inflasjonsfrykt. Renteoppgangen både i USA og Europa de siste månedene har lagt en demper på verdiutviklingen i aksjemarkedene. Høye renter demper den økonomiske aktiviteten, og gjør investeringer i rentemarkedet mer attraktiv sett i forhold til å investere i aksjer. I tillegg har bekymringene knyttet til visse segmenter av det amerikanske boliglånsmarkedet fått fornyet oppmerksomhet. Stigende misligholderater for boliglån til låntakere med svak betalingsevne og svak kreditthistorikk har skapt noen problemer, og selv om problemene er avgrenset, kan dette påvirke den generelle risikoappetitten i finansmarkedene. Danske Funds avkastningstabell juni 2007 Historisk avkastning 3 mndr. 6 mndr. 12 mndr. 24 mndr. 36 mndr. 48 mndr. 60 mndr. Aksjer Danske Fund Norge I 9,14 % 13,82 % 30,12 % 69,89 % 138,41 % 141,33 % 90,85 % Danske Fund Norge II 9,25 % 14,11 % 30,45 % 71,81 % 143,15 % 149,82 % 101,48 % Danske Fund Norske Aksjer Inst. I 9,55 % 13,39 % 30,90 % 76,86 % 155,12 % 162,78 % 111,49 % Danske Fund Norske Aksjer Inst. II 9,71 % 13,83 % 22,91 % 61,72 % 155,84 % Danske Fund Norge Vekst 7,21 % 11,66 % 22,91 % 61,72 % 155,84 % 148,86 % 79,23 % Kreative strategier Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning 7,03 % 3,23 % 10,00 % 30,74 % 68,11 % 100,63 % 72,78 % Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer 10,11 % 5,26 % 14,47 % Rentefond Danske Fund Norsk Likviditet I 1,05 % 1,98 % 3,47 % 6,03 % 8,35 % 11,52 % 19,05 % Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon I 1,05 % 1,99 % 3,53 % 5,99 % 7,95 % 11,00 % 18,63 % Danske Fund Norsk Obligasjon 0,04 % 0,75 % 1,45 % 1,98 % 7,09 % 12,61 % 27,33 % Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon 0,53 % 1,43 % 2,61 % 4,00 % Fond i Fond (Solutions) Fokus Open 6,58 % 9,71 % 24,79 % 51,78 % Investeringsprofil Aksjer 4,98 % 6,81 % Investeringsprofil Renter -0,56 % -0,01 % Vekterfond Trygg 0,38 % 1,01 % Vekterfond Balansert 2,12 % 3,11 % Vekterfond Offensiv 3,73 % 4,99 % Vekterfond Aksjer I 4,83 % 6,47 % Vekterfond Aksjer II 5,04 % 6,86 % Danica Pensjon Norge Obligasjon -0,14 % 0,53 % Danica Pensjon Norge Aksjer 5,06 % 4,66 % Kilde: Oslo Børs Aksjemarkedene verden rundt har vært litt urolige i juni, men for det meste ligger de viktigste indeksene i USA og Europa stadig omkring nivåene ved inngangen til måneden. Stigende oljepris har bidratt til å løfte Hoved-indeksen på Oslo Børs i juni, og på månedens siste handelsdag avsluttet Hovedindeksen med ny rekordnotering. Etter fire gode år i aksjemarkedet, har første halvår i 2007 også gitt en god avkasting med en oppgang på ca. 14 %. Den gode avkastningen gjenspeiles også i våre norske aksjefond, som alle har gitt omtrent den samme avkastningen som fondsindeksen. Rente- og valutamarkedet Renteoppgangen fortsetter omtrent som forventet. Norges Bank satte opp styringsrenten i slutten av juni, etter å ha holdt den uendret på det foregående møtet i mai. I siste Pengepolitisk rapport legger imidlertid Norges Bank opp til en rentestigning som er høyere enn den som ble skissert i forrige Pengepolitiske rapport som ble lagt ut i mars. Sterk økonomisk vekst og tegn til tiltagende prisstigning danner bakgrunnen for den nye renteprognosen. Samtidig har obligasjonsrentene steget både i Europa og USA de siste månedene, og dette gir Norges Bank mer rom til å øke renten uten at dette medfører uønsket kronestyrkelse. De relative rentene valutaene imellom påvirker valutastrømmene, som gjerne trekkes til valutaer der renten er høy. Som følge av renteoppgangen har det vært en relativt lav avkastning for obligasjonsfond 1. halvår. Likevel har våre obligasjonsfond gitt en god avkastning relativt til indeksen. Våre obligasjonsfond har hatt en positiv avkastning på hhv. 0,8 % og 1,4 %, mens indeksen har hatt en negativ avkastning på 0,3 %. Pengemarkedsfondene nyter godt av stigende korte renter, og har gitt en avkastning på 2 % som er noe bedre enn indeksen. Vårt allokeringsfond, Aktiv Formuesforvaltning, har hatt en avkastning på 3,2 % 1. halvår. Avkastningen er bedre enn avkastningen på pengemarkedsindeksen i samme periode, men ligger en del bak utviklinen på aksjemarkedet på Oslo Børs. Det at Halvårsrapport

4 fondets avkastning ligger mellom disse to indeksene i perioden, skyldes at fondet delevis har vært investert i renter og delevis i aksjer. Vårt fond i fond Fokus Open skifter nå navn til Danske Fund Horisont Aksje. Dette er et aktivt forvaltet fond som er investert i aksjemarkedet gjennom valg av ulike aksjefond. Et aktivt forhold til valg av regioner, land, sektorer og forvalter har medført at dette fondet har levert gode resultater, og ved utgangen av første halvår var fondet opp 9,7 % som er nesten 1 % mer enn fondets indeks som består av 50 % Norge og 50 % MSCI World. Gjennom riktige valg av investeringer og forvaltere har fondet også gitt en betydelig lavere risiko, målt som standardavvik, enn det norske aksjemarkedet for øvrig. Dette fondet gir våre kunder tilgang til en godt diversifisert aksjeportefølje bestående av de markedene våre forvaltere har mest tro på. Vi benytter oss både av interne og eksterne forvaltere, avhengig av hvem vi mener er den beste på det respektive markedet. I tillegg til fond som markedsføres under Danske Fund navnet, forvalter vi fond i fond for Danica og Gjensidige. Disse fondene markedsføres av de respektive organisasjonene og deres distributører. Informasjon vedrørende disse fondene fås ved å henvende seg til de respektive selskapene eller på deres nettsider. Fremtidsutsikter Vi mener fortsatt at forholdene er tilrettelagt for å være investert i aksjer fremover. De makroøkonomiske forholdene er gode, og selskapsinntjeningen er fortsatt sterk. Prisingsbildet er imidlertid ikke like entydig som det har vært de foregående årene, og riktig aksjevalg vil være viktigere fremover for å få gode resultater i forvaltningen. I denne forbindelsen har vi økt eksponeringen mot selskaper som er eksponert mot norsk økonomi, som forbruk, konsum og bank. Samtidig har vi oppretholdt en sterk eksponering mot oil service, men redusert eksponeringen mot oljeselskaper, og har solgt oss helt ut av shipping og andre råvarebaserte selskaper. Vi har også trodd på økte markedsrenter i både Norge og en rekke andre land, noe som er blitt innfridd. Mye ligger til rette for en fortsatt økning av markedsrentene fremover, og vi har derfor opprettholdt vår begrensede renterisiko i våre rentefond. I tråd med at renteforventningene blir innfridd kan det imidlertid hende at investeringer i obligasjonsfond med lengre løpetid kan bli attraktivt, men foreløpig anbefaler vi fortsatt korte løpetider fremfor lange. For å synliggjøre at vi er en del av et større forvaltningsmiljø, har vi endret navnet på forvaltningsselskapet fra Danske Capital Norge AS til Danske Capital AS. Gjennom våre øvrige forvaltningsenheter kan vi tilby en rekke andre fondsprodukter. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes web-side; Jevn sparing i en bredt sammensatt portefølje bestående av ulike aksje- og rentefond, gjerne gjennom spareavtaler, reduserer risikoen for feil timing ved kjøp og salg. Dersom du ønsker rådgivning angående sparing er du alltid velkommen til å ringe en rådgiver hos vår distributør Fokus Bank på telefon Med vennlig hilsen André Vatsgar Adm. direktør 4 Halvårsrapport 2007

5 Å være de første til å finne morgendagens vinnere Det handler om å finne de selskapene som aksjemarkedet enda ikke har oppdaget og investert i, forteller Ivan Larsen og Henrik Knudsen, sjefporteføljeforvaltere i Danske Capitals europeiske aksjeteam. De forvalter Danske Fund Europe Small Cap og Danske Fund Europe. Oppskriften høres enkel ut, men er i korte trekk historien bak suksessen i våre europeiske aksjefond, Danske Fund Europe Small Cap og Danske Fund Europe. Siden Henrik Knudsen og Ivan Larsen overtok forvaltningen av Danske Fund Europe Small Cap i juli 2004 har fondet levert en avkastning på 139 prosent, noe som er 47 prosentpoeng bedre enn gjennomsnittet av sammenlignbare europeiske aksjefond og 23 prosent bedre enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien bak Danske Fund Europe Small Cap brukes også for Danske Fund Europe, som også forvaltes av Ivan og Henrik. Portføljen ga i 2006 en avkastning på 29 prosent mens det generelle markedet, MCSI Europe, steg med 23 prosent. Oppskriften Hva er så hemmeligheten bak denne suksessen? Makkerparet, som har jobbet sammen siden 2000, har gjennom systematiske analyser og et grundig fotarbeid tilegnet seg en solid kompetanse på europeiske aksjer. Og da spesielt i små og mellomstore europeiske aksjer. Et segment der de har erfart at det er et stort potensiale for å finne investeringsjuveler billige, undervurderte bedrifter med utsikter og muligheter for å vokse seg større. Blant de små og mellomstore bedriftene finner vi ofte bedrifter med lokale monopoler, dvs. som har som har en sterk lokal og regional markedsposisjon. Bedrifter som tjener godt uten å være utsatt for en større konkurranse. sier Ivan. Markedet for disse selskapene er ikke så gjennomanalysert som markedet for de større selskapene, derfor er mulighetene for å finne uoppdagete kvalitetsselskaper store nettopp i dette segmentet. I og med at analysene er få og sporadiske, må forvalterne selv gå på jakt etter selskapene, noe som krever et godt nettverk og solid analyse. Høyrating At det går bra for våre Europafond fremgår av den ratingen som Danske Fund Europe og Danske Fund Europe Small Cap har akkurat nå. Morningstar har gitt begge fond 4 stjerner, mens Financial Times Fund Ratings gir Danske Fund Europe den høyeste rating (5 av 5) og Danske Fund Europe Small Cap rates til 4. I løpet av de årene vi har jobbet sammen har vi opparbeidet en grundig kjennskap til markedet og bruker de lokale børsmeglerne til å komme med ideer til hvilke interessante bedrifter som ligger i deres nærområde. Det krever et stort forbruk av arbeidstid og innebærer mange reisedager. Til gjen- Halvårsrapport 2007 Vi inngår aldri kompromiss når det gjelder kvaliteten av selskapet. Derfor besøker vi alltid bedriftene for å møte ledelsen. Vi ønsker å forstå bedriftene og investerer ikke i noe vi ikke forstår. 5

6 Henrik Knudsen og Ivan Larsen Svenskene velger Danske Fund Europe og Danske Fund Europe Small Cap Da det svenske magasinet Privata Affärer i mai 2007 skulle velge de seks mest attraktive europeiske aksjefondene (tre large cap og tre small cap) på det svenske markedet for investeringsfond falt valget på både Danske Fund Europe og Danske Fund Europe Small Cap. For en investor som ønsker aktivt forvaltede Europafond er våre fond altså et opplagt valg i følge Privata Affärer. gjeld er potensialet og mulighetene for å skaffe en god avkastning til investorene stort, forklarer Henrik. Kvalitet kommer først. Ivan og Henrik bruker mye tid på å reise rundt og besøke bedrifter og "snuse" i markedet. Vi går aldri på kompromiss når det gjelder kvaliteten av selskapet. Derfor besøker vi alltid bedriftene for å møte ledelsen. Vi ønsker å forstå bedriftene og investerer ikke i noe vi ikke forstår. Vi bruker mye tid på bedriftenes regnskaper for å forstå hvordan inntekt og kontantstrøm utvikler seg, forklarer forvalterne. og overlever nervøse markeder I prosessen med å finne den optimale balansen mellom selskapenes vekstpotensial og risiko, har strategien om å fokusere på kvalitetsselskaper med god ledelse og en attraktiv prisfastsettelse gitt resultater. Som alle andre fikk vi juling under de to siste markedskorreksjonene i mai 2006 og februar/mars 2007, men fondene kom raskt tilbake igjen, og det tok ikke mange uker før de var tilbake på nivåene før fallene i markedene. Dette understøtter vår strategi om at kvalitetsselskapene greier seg godt også i nervøse markeder. Flere investerings juveler ligger og venter Forvalterne er optimistiske med hensyn til nærmeste fremtid. Det går bra for europeisk økonomi og inntjeningen i bedriftene fortsetter å overraske positivt. Selv om vi ikke nødvendigvis forventer å oppleve en like kraftig utvikling som vi har hatt de siste tre årene, er vi optimistiske. Utsiktene for europeisk økonomi ser lysere ut enn noen sinne og vifortsetter vår jakt etter investeringsjuvelene og de finnes, også i resten av 2007, sier Ivan og Henrik. Blant de små og mellomstore bedriftene finner vi ofte bedrifter med lokale monopoler, dvs. som har som har en sterk lokal og regional markedsposisjon. Bedrifter tjener godt uten å være utsatt for en større konkurranse som 6 Halvårsrapport 2007

7 Danske Fund Norge I Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,7 % 0,06 % Aker Floating Production OSE ,1 % 0,30 % Awilco Offshore OSE ,4 % 0,20 % Deep Ocean OSE ,9 % 0,20 % Fred. Olsen Energy OSE ,4 % 0,04 % Norsk Hydro OSE ,7 % 0,02 % Petroleum Geo-Services OSE ,6 % 0,07 % Prosafe OSE ,8 % 0,09 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,20 % Seadrill OSE ,7 % 0,05 % Siem Offshore Inc Rights 29/ OSE ,0 % 0,18 % Siem Offshore OSE ,9 % 0,13 % Solstad Offshore OSE ,7 % 0,33 % Statoil OSE ,7 % 0,01 % Energi ,1 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,35 % Orkla OSE ,6 % 0,01 % Tomra Systems OSE ,8 % 0,11 % Veidekke OSE ,6 % 0,21 % Kapitalvarer ,9 % Norwegian Air Shuttle OSE ,4 % 0,51 % Transport ,4 % Cermaq OSE ,2 % 0,06 % Marine Harvest OSE ,1 % 0,03 % Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % DnB NOR OSE ,2 % 0,05 % Sparebank 1 Sr Bank OSE ,6 % 0,20 % Sparebanken Midt-Norge OSE ,6 % 0,22 % Banker ,4 % Storebrand OSE ,8 % 0,04 % Forsikring ,8 % EDB Business Partner OSE ,1 % 0,34 % Fast Search & Transfer OSE ,9 % 0,21 % Opera Software OSE ,1 % 0,30 % Programvare og tjenester ,2 % Chipcon Escrow ,0 % 0,00 % Tandberg OSE ,2 % 0,04 % Teknologisk utstyr ,2 % Nordic Semiconductor OSE ,2 % 0,42 % Halvledere og halvlederutstyr ,2 % Telenor OSE ,3 % 0,02 % Telekommunikasjon og tjenester ,3 % Sum Verdipapirer ,6 % Kontanter ,3 % Tilgode/skyldig meglere ,2 % Påløpte renter ,0 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norge I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 13,82 % 30,12 % 69,89 % 138,41 % 254,07 % 218,89 % Indeks (OSEFX) 14,16 % 32,94 % 80,70 % 150,20 % 284,83 % 249,85 % Teg. Provisjon (maks) 2,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 2,00 % kr 4 915,38 kr 4 930, kr 4 318,58 kr 4 331,57 Halvårsrapport

8 Danske Fund Norge II Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,8 % 0,01 % Aker Floating Production OSE ,1 % 0,06 % Awilco Offshore OSE ,4 % 0,04 % Deep Ocean OSE ,9 % 0,04 % Fred. Olsen Energy OSE ,4 % 0,01 % Norsk Hydro OSE ,5 % 0,00 % Petroleum Geo-Services OSE ,7 % 0,01 % Prosafe OSE ,9 % 0,02 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,04 % Seadrill OSE ,7 % 0,01 % Siem Offshore Inc Rights 29/ OSE ,0 % 0,03 % Siem Offshore OSE ,9 % 0,03 % Solstad Offshore OSE ,8 % 0,06 % Statoil OSE ,7 % 0,00 % Energi ,3 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,07 % Orkla OSE ,7 % 0,00 % Tomra Systems OSE ,8 % 0,02 % Veidekke OSE ,6 % 0,04 % Kapitalvarer ,0 % Norwegian Air Shuttle OSE ,4 % 0,10 % Transport ,4 % Cermaq OSE ,2 % 0,01 % Marine Harvest OSE ,1 % 0,00 % Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % DnB NOR OSE ,9 % 0,01 % Sparebank 1 Sr Bank OSE ,6 % 0,04 % Sparebanken Midt-Norge OSE ,5 % 0,04 % Banker ,1 % Storebrand OSE ,8 % 0,01 % Forsikring ,8 % EDB Business Partner OSE ,2 % 0,07 % Fast Search & Transfer OSE ,9 % 0,04 % Opera Software OSE ,1 % 0,06 % Programvare og tjenester ,3 % Chipcon Escrow ,0 % 0,00 % Tandberg OSE ,2 % 0,01 % Teknologisk utstyr ,2 % Nordic Semiconductor OSE ,1 % 0,08 % Halvledere og halvlederutstyr ,1 % Telenor OSE ,3 % 0,00 % Telekommunikasjon og tjenester ,3 % Sum Verdipapirer ,6 % Kontanter ,2 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norge II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 14,11 % 30,45 % 71,81 % 143,15 % 263,37 % 231,03 % Indeks (OSEFX) 14,16 % 32,94 % 80,70 % 150,20 % 284,83 % 249,85 % Teg. Provisjon (maks) 1,50 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 1,25 % kr 5 449,12 kr 5 465, kr 4 775,49 kr 4 789,86 8 Halvårsrapport 2007

9 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,8 % 0,02 % Aker Floating Production OSE ,9 % 0,10 % Awilco Offshore OSE ,4 % 0,07 % Deep Ocean OSE ,7 % 0,07 % Fred. Olsen Energy OSE ,9 % 0,01 % Norsk Hydro OSE ,9 % 0,01 % Petroleum Geo-Services OSE ,8 % 0,04 % Prosafe OSE ,4 % 0,05 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,08 % Seadrill OSE ,1 % 0,02 % Siem Offshore Inc Rights 29/ OSE ,0 % 0,07 % Siem Offshore OSE ,8 % 0,06 % Solstad Offshore OSE ,5 % 0,09 % Statoil OSE ,0 % 0,01 % Energi ,6 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,14 % Orkla OSE ,3 % 0,00 % Tomra Systems OSE ,3 % 0,03 % Veidekke OSE ,5 % 0,06 % Kapitalvarer ,9 % Norwegian Air Shuttle OSE ,2 % 0,10 % Transport ,2 % Cermaq OSE ,2 % 0,03 % Marine Harvest OSE ,1 % 0,01 % Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % DnB NOR OSE ,3 % 0,02 % Banker ,3 % Storebrand OSE ,1 % 0,02 % Forsikring ,1 % EDB Business Partner OSE ,4 % 0,11 % Fast Search & Transfer OSE ,4 % 0,07 % Opera Software OSE ,8 % 0,09 % Programvare og tjenester ,6 % Tandberg OSE ,6 % 0,01 % Teknologisk utstyr ,6 % Nordic Semiconductor OSE ,6 % 0,10 % Halvledere og halvlederutstyr ,6 % Telenor OSE ,4 % 0,01 % Telekommunikasjon og tjenester ,4 % Sum Verdipapirer ,7 % Kontanter ,0 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,1 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 13,39 % 30,90 % 76,86 % 155,12 % 283,14 % 249,68 % Indeks (OSEFX) 14,16 % 32,94 % 80,70 % 150,20 % 284,83 % 249,85 % Teg. Provisjon (maks) 0,30 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 0,90 % kr 3 001,02 kr 3 010, kr 2 646,62 kr 2 654,58 Halvårsrapport

10 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon II Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert Aksjekap. verdi gevinst/tap % Fond andel i % Acergy OSE ,8 % 0,01 % Aker Floating Production OSE ,9 % 0,08 % Awilco Offshore OSE ,4 % 0,05 % Deep Ocean OSE ,7 % 0,05 % Fred. Olsen Energy OSE ,9 % 0,01 % Norsk Hydro OSE ,9 % 0,01 % Petroleum Geo-Services OSE ,8 % 0,03 % Prosafe OSE ,4 % 0,03 % Scorpion Offshore OSE ,4 % 0,06 % Seadrill OSE ,1 % 0,02 % Siem Offshore Inc Rights 29/ OSE ,0 % 0,06 % Siem Offshore OSE ,9 % 0,04 % Solstad Offshore OSE ,6 % 0,07 % Statoil OSE ,9 % 0,00 % Energi ,9 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,11 % Orkla OSE ,4 % 0,00 % Tomra Systems OSE ,3 % 0,03 % Veidekke OSE ,6 % 0,05 % Kapitalvarer ,1 % Norwegian Air Shuttle OSE ,2 % 0,08 % Transport ,2 % Cermaq OSE ,2 % 0,02 % Marine Harvest OSE ,2 % 0,01 % Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % DnB NOR OSE ,4 % 0,02 % Banker ,4 % Storebrand OSE ,2 % 0,02 % Forsikring ,2 % EDB Business Partner OSE ,4 % 0,08 % Fast Search & Transfer OSE ,5 % 0,05 % Opera Software OSE ,8 % 0,07 % Programvare og tjenester ,8 % Tandberg OSE ,6 % 0,01 % Teknologisk utstyr ,6 % Nordic Semiconductor OSE ,7 % 0,08 % Halvledere og halvlederutstyr ,7 % Telenor OSE ,4 % 0,01 % Telekommunikasjon og tjenester ,4 % Sum Verdipapirer ,7 % Kontanter ,0 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,0 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norske Aksjer Institusjon II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert ved Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. og depotmottager har byttet navn siste halvår. I fondets vedtekter 2 endres forvaltningsselskapets navn til Danske Capital AS og depotmottager til Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Historisk avkastning Siden oppstart Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 13,83 % Indeks (OSEFX) 15,42 % Teg. Provisjon (maks) 0,30 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 0,45 % kr 1 240,71 kr 1 244, kr 1 090,01 kr 1 093,29 10 Halvårsrapport 2007

11 Danske Fund Norge Vekst Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Awilco Offshore OSE ,7 % 0,27 % Bjørge OSE ,3 % 1,09 % BV Energi ,6 % 3,23 % Deep Ocean OSE ,1 % 0,29 % EOC ,7 % 0,00 % Fred. Olsen Energy OSE ,9 % 0,06 % Monitor Oil ,3 % 0,86 % Odfjell Invest OSE ,1 % 0,31 % PA Resources AB OSE ,0 % 0,08 % Pertra OSE ,0 % 0,34 % Petroleum Geo-Services OSE ,0 % 0,12 % Prosafe OSE ,5 % 0,10 % Revus Energy Ordinære OSE ,3 % 0,56 % Scan Geophysical OSE ,4 % 0,64 % Seadrill OSE ,5 % 0,08 % Sealift OSE ,3 % 0,33 % Seametric International OSE ,4 % 1,08 % Sevan Marine OSE ,1 % 0,07 % Solstad Offshore OSE ,6 % 0,39 % Trefoil OSE ,4 % 0,68 % Energi ,1 % Akva Group OSE ,9 % 0,74 % Hexagon Composites OSE ,2 % 0,65 % Kongsberg Gruppen OSE ,6 % 0,40 % Luxo OSE ,0 % 4,43 % Tomra Systems OSE ,9 % 0,14 % Veidekke OSE ,0 % 0,14 % Kapitalvarer ,5 % Norwegian Air Shuttle OSE ,2 % 0,33 % Transport ,2 % Kongsberg Automotive Holding OSE ,7 % 0,49 % Biler og komponenter ,7 % Winder ,1 % 3,24 % Forbruksvarer og klær ,1 % Lerøy Seafood Group OSE ,4 % 0,33 % Probio ,4 % 4,19 % Synnøve Finden OSE ,8 % 1,15 % Drikkevarer, mat og tobakk ,5 % Axis-Shield OSE ,9 % 0,95 % Profdoc OSE ,4 % 1,39 % Helsevern - utstyr og tjenester ,3 % Nordiag OSE ,1 % 1,96 % Navamedic OSE ,6 % 3,56 % Clavis Pharma OSE ,6 % 0,63 % Farmasi og bioteknologi ,3 % Bank ,3 % 1,93 % DnB NOR OSE ,8 % 0,02 % B2 Holding OSE ,9 % 0,89 % Banker ,0 % Protector Forsikring OSE ,3 % 1,01 % Forsikring ,3 % Bouvet OSE ,8 % 1,17 % Confirmit OSE ,5 % 0,83 % EDB Business Partner OSE ,2 % 0,29 % Fast Search & Transfer OSE ,9 % 0,12 % Funcom OSE ,1 % 0,03 % Superoffice OSE ,4 % 1,15 % Trolltech OSE ,3 % 0,31 % Vizrt OSE ,9 % 0,18 % Programvare og tjenester ,0 % 2VK Invest ,1 % 6,65 % Chipcon Escrow ,0 % 0,00 % Ignis OSE ,0 % 1,33 % Komplett OSE ,4 % 1,17 % Q-Free OSE ,5 % 1,18 % VMetro OSE ,6 % 1,08 % Teknologisk utstyr ,6 % Dolphin Interconnect Solutions OSE ,0 % 3,76 % Nordic Semiconductor OSE ,4 % 1,06 % Halvledere og halvlederutstyr ,3 % Telenor OSE ,8 % 0,02 % Telekommunikasjon og tjenester ,8 % Sum Verdipapirer ,7 % Kontanter ,0 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Norge Vekst er et aksjefond som i vesentlig grad investerer i små og mellomstore norske bedrifter, samt selskaper med vekstprofil. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men kan i begrenset omfang også investere i ikke børsnoterte verdipapirer. Danske Fund Norge Vekst investerer i liten grad i nystartet virksomhet eller andre selskaper med særlig høy risiko. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs SMB-indeks (OSESX), som er fondets referanseindeks. Da den finansielle risikoen ofte er noe høyere, og likviditeten (omsetteligheten) til aksjene i perioder er lavere for små og mellomstore bedrifter enn for større selskaper, vil fondets risiko normalt være noe høyere enn risikoen i aksjemarkedet generelt. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 11,66 % 22,91 % 61,72 % 155,84 % 285,11 % 210,46 % Indeks (OSESX) 15,96 % 38,71 % 109,87 % 260,44 % 484,22 % 399,81 % Teg. Provisjon (maks) 2,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 1,75 % kr ,09 kr , kr ,32 kr ,73 Halvårsrapport

12 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert Aksjekap. verdi gevinst/tap % Fond andel i % Acergy OSE ,7 % 0,03 % Aker A OSE ,1 % 0,01 % Aker Kværner OSE ,9 % 0,01 % Awilco Offshore OSE ,3 % 0,02 % DNO OSE ,0 % 0,03 % Fred. Olsen Energy OSE ,1 % 0,01 % Frontline OSE ,3 % 0,01 % Norsk Hydro OSE ,9 % 0,00 % Petroleum Geo-Services OSE ,1 % 0,02 % Prosafe OSE ,4 % 0,02 % Seadrill OSE ,5 % 0,01 % Statoil OSE ,2 % 0,00 % Subsea 7 OSE ,1 % 0,02 % TGS Nopec Geophysical Company OSE ,6 % 0,03 % Energi ,1 % Norske Skogindustrier OSE ,2 % 0,03 % Yara International OSE ,4 % 0,01 % Materialer ,6 % Orkla OSE ,1 % 0,01 % Renewable Energy Corp. OSE ,6 % 0,01 % Tomra Systems OSE ,8 % 0,03 % Kapitalvarer ,5 % Golden Ocean Group OSE ,7 % 0,02 % Transport ,7 % Marine Harvest OSE ,3 % 0,02 % Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % DnB NOR OSE ,3 % 0,01 % Banker ,3 % Storebrand OSE ,0 % 0,03 % Forsikring ,0 % Tandberg OSE ,8 % 0,03 % Teknologisk utstyr ,8 % Telenor OSE ,0 % 0,01 % Telekommunikasjon og tjenester ,0 % Sum Verdipapirer ,4 % Kontanter ,3 % Tilgode/skyldig meglere ,4 % Påløpte renter ,1 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje ,0 % Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning er et kombinasjonsfond som investerer både i aksjer og rentebærende verdipapirer. Basert på forvalters markedssyn allokeres fondets midler mellom de to aktivaklassene, inntil 100 % eksponering i en aktivaklasse er mulig. Fondet har adgang til å investere i både norske og utenlandske papirer, men hovedvekten vil ligge på norske papirer. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke-børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn en vektet referanseindeks bestående av 70 % Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) og 30 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X). En moderat risikoprofil oppnås ved at fondet over tid investerer i ca 65 % aksjer, resten i rentebærende papirer. Fondet vil investere i lett omsettelige papirer. og depotmottager har byttet navn siste halvår. I fondets vedtekter 2 endres forvaltningsselskapets navn til Danske Capital AS og depotmottager til Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 3,23 % 10,00 % 30,74 % 68,11 % 127,63 % 120,71 % Indeks* 9,98 % 22,90 % 53,44 % 96,38 % 170,92 % 167,97 % Teg. Provisjon (maks) 2,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,30 % Forv. Provisjon 1,75 % kr 3 379,10 kr 3 389, kr 3 273,52 kr 3 283,37 * Indeksen er en vektet indeksverdi bestående av 70% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 30% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X). 12 Halvårsrapport 2007

13 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert verdi gevinst/tap % Fond OBX future juli 2007 OSE ,6 % Futures ,0 % Sum Verdipapirer ,0 % Kontanter* ,5 % Andre fordringer 0 0,0 % Påløpte renter ,9 % Annen gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % * Kontanter viser kontantbeholdningen utover det som er bundet opp i future kontrakten. Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer er et norsk aksjeindeks-fond som skal gjenspeile avkastningen til det norske aksjemarkedet. Fondet benytter kun børsnoterte futures i forvaltningen og investerer ikke i enkeltaksjer. Fondet er et fond med begrenset krets av innskytere og kun åpent for investorer med aktiv forvaltningsavtale i Danske Capital AS. Fondets avkastning skal gjenspeile avkastningen til Oslo Børs OBXindeks. Fondet vil kun inneha markedsrisiko og vil følge utviklingen til Oslo Børs OBX-indeks. Fondets risikoprofil er høy. og depotmottager har byttet navn siste halvår. I fondets vedtekter 2 endres forvaltningsselskapets navn til Danske Capital AS og depotmottager til Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 5,26 % 14,47 % Indeks (OBX) 14,85 % 32,86 % Teg. Provisjon (maks) 0,30 % Innl. Provisjon (maks) 0,00 % Forv. Provisjon 0,90 % kr 1 301,05 kr 1 301, kr 1 236,05 kr 1 236,05 Halvårsrapport

14 Danske Fund Norsk Likviditet I ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,65 Fana Sparebank ,62 % ,41 % 20 NO ,91 Ankenes Sparebank ,03 % ,96 % 20 NO ,24 Ankenes Sparebank ,06 % ,76 % 100 NO ,94 Blaker Sparebank ,97 % ,76 % 20 NO ,95 Blaker Sparebank ,22 % ,66 % 20 NO ,14 Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,35 % ,48 % 100 NO ,78 Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,78 % ,51 % 20 NO ,94 Etnedal Sparebank ,12 % ,20 % 20 NO ,87 Harstad Sparebank ,93 % ,51 % 20 NO ,77 Hegra Sparebank ,83 % ,76 % 20 NO ,74 Hegra Sparebank ,92 % ,51 % 20 NO ,75 Hjelmeland Sparebank OSE ,93 % ,51 % 20 NO ,68 Hjelmeland Sparebank ,82 % ,51 % 20 NO ,21 Hol Sparebank ,48 % ,26 % 100 NO ,75 Hønefoss Sparebank ,75 % ,76 % 20 NO ,78 Lom og Skjåk Sparebank OSE ,96 % ,76 % 20 NO ,77 Ofoten Sparebank ,94 % ,25 % 20 NO ,70 Opdals Sparebank ,88 % ,76 % 20 NO ,58 Sandsvær Sparebank ,21 % ,26 % 100 NO ,71 Sauda Sparebank ,73 % ,25 % 20 NO ,66 Sparebanken Hardanger ,73 % ,10 % 20 NO ,73 Sparebanken Hemne ,81 % ,51 % 20 NO ,19 Sparebanken Møre OSE ,13 % ,28 % 100 NO ,69 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,74 % ,03 % 20 NO ,80 Strømmen Sparebank ,84 % ,27 % 20 NO ,39 Tinn Sparebank ,32 % ,46 % 100 NO ,05 Totens Sparebank ,00 % ,27 % 20 NO ,89 Totens Sparebank ,81 % ,76 % 20 NO ,69 Ørland Sparebank ,78 % ,27 % 20 NO ,00 Ørland Sparebank ,08 % ,05 % 20 NO ,78 Aasen Sparebank ,78 % ,51 % 20 NO ,75 Aasen Sparebank OSE ,93 % ,51 % 20 Sparebanker ,80 % NO ,38 Danske Andelskassers Bank ,48 % ,27 % 100 NO ,48 Ringkjøbing Bank OSE ,68 % ,01 % 100 NO ,36 Roskilde Bank OSE ,53 % ,52 % 100 NO ,87 Storebrand Bank ,15 % ,51 % 100 NO ,89 Storebrand Bank OSE ,97 % ,03 % 20 NO ,70 Storebrand Bank OSE ,77 % ,52 % 20 NO ,75 Voss Veksel- og Landmandsbank ,54 % ,26 % 100 NO ,76 Voss Veksel- og Landmandsbank ,83 % ,25 % 20 Forretningsbanker ,37 % NO ,34 Bolig- og Næringsbanken OSE ,57 % ,76 % 100 NO ,39 Bolig- og Næringsbanken OSE ,73 % ,75 % 100 NO ,94 Kommunalbanken ,29 % ,06 % 100 NO ,61 Kommunalbanken ,78 % ,53 % 100 Kredittforetak ,10 % NO ,99 Storebrand OSE ,98 % ,53 % 20 NO ,89 Storebrand OSE ,94 % ,01 % 20 Forsikring, holding ,54 % NO ,93 Aker OSE ,19 % ,16 % 100 NO ,78 Bergesen Worldwide Gas OSE ,94 % ,53 % 100 NO ,80 E-CO Energi ,98 % ,52 % 100 NO ,70 Eidsiva Energi ,82 % ,79 % 100 NO ,06 Eiendomsspar ,15 % ,51 % 100 NO ,61 Entra Eiendom OSE ,70 % ,53 % 100 NO ,38 Felleskjøpet Øst Vest BA OSE ,10 % ,04 % 100 NO ,86 Fredrikstad Energi ,93 % ,52 % 100 NO ,39 GEO OSE ,07 % ,50 % 100 NO ,18 Hafslund OSE ,74 % ,56 % 100 NO ,49 Kongsberg Gruppen OSE ,15 % ,55 % 100 NO ,47 Norwegian Property OSE ,67 % ,52 % 100 NO ,96 Olav Thon Eiendomsselskap ,11 % ,52 % 100 NO ,83 Orkla ,85 % ,44 % 100 NO ,56 Posten Norge ,82 % ,06 % 100 NO ,85 Rieber & Søn ,94 % ,86 % 100 NO ,87 Seadrill Limited ,12 % ,53 % 100 NO ,81 Steen & Strøm ,01 % ,04 % 100 NO ,71 Steen & Strøm OSE ,88 % ,02 % 100 NO ,93 Sunnhordland Kraftlag ,04 % ,53 % 100 NO ,62 Telenor OSE ,85 % ,59 % 100 NO ,66 Thon Holding ,82 % ,53 % 100 NO ,65 Tine BA ,82 % ,02 % 100 NO ,36 Umoe Industri ,62 % ,53 % 100 NO ,79 Wilh. Wilhelmsen OSE ,01 % ,99 % 100 Industriselskap ,37 % Sum Verdipapirer ,18 % Kontanter ,08 % Tilgode/skyldig meglere ,68 % Påløpte renter ,10 % Annen gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere 0 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,04 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Likviditet I er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet kan investere i verdipapirer utstedt av industriselskaper, samt ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondet har en meget lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 120 dager. 2 endres forvaltningsselskapets Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 1,98 % 3,47 % 6,03 % 8,35 % 11,52 % 19,05 % Indeks (ST1X) 1,96 % 3,50 % 5,90 % 7,86 % 10,81 % 18,42 % Teg. Provisjon (maks) 0,25 % Innl. Provisjon (maks) 0,10 % Forv. Provisjon 0,50 % kr 1 100,41 kr 1 101, kr 1 110,10 kr 1 111,21 14 Halvårsrapport 2007

15 Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon I ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,69 Fana Sparebank ,96 % ,27 % 20 NO ,91 Ankenes Sparebank ,03 % ,85 % 20 NO ,83 Bamble og Langesund Sparebank ,87 % ,86 % 20 NO ,71 Blaker Sparebank ,89 % ,28 % 20 NO ,94 Blaker Sparebank ,97 % ,28 % 20 NO ,97 Bø Sparebank ,03 % ,28 % 20 NO ,92 Etne Sparebank ,11 % ,43 % 20 NO ,94 Etnedal Sparebank ,12 % ,43 % 20 NO ,73 Halden Sparebank ,62 % ,56 % 20 NO ,78 Haltdalen Sparebank ,74 % ,43 % 20 NO ,77 Hegra Sparebank ,83 % ,86 % 20 NO ,84 Helgeland Sparebank ,87 % ,71 % 20 NO ,75 Hjelmeland Sparebank OSE ,93 % ,85 % 20 NO ,68 Hjelmeland Sparebank ,82 % ,85 % 20 NO ,75 Hønefoss Sparebank ,75 % ,28 % 20 NO ,64 Klepp Sparebank ,86 % ,27 % 20 NO ,71 Klæbu Sparebank ,70 % ,85 % 20 NO ,83 Larvikbanken Brunlanes Sparebank OSE ,00 % ,71 % 20 NO ,08 Nesset Sparebank ,02 % ,86 % 20 NO ,94 Nesset Sparebank ,95 % ,86 % 20 NO ,10 Nøtterø Sparebank ,19 % ,43 % 20 NO ,64 Nøtterø Sparebank ,80 % ,27 % 20 NO ,02 Orkdal Sparebank ,96 % ,85 % 20 NO ,82 Ringerikes Sparebank ,90 % ,71 % 20 NO ,62 Sandnes Sparebank ,81 % ,56 % 20 NO ,71 Sauda Sparebank ,73 % ,43 % 20 NO ,70 Selbu Sparebank ,70 % ,28 % 20 NO ,76 Soknedal Sparebank OSE ,93 % ,85 % 20 NO ,88 Sparebanken Bien OSE ,05 % ,85 % 20 NO ,60 Sparebanken Grenland ,65 % ,42 % 20 NO ,81 Sparebanken Midt-Norge ,02 % ,43 % 20 NO ,84 Sparebanken Rogaland OSE ,76 % ,67 % 20 NO ,70 Sparebanken Telespar ,76 % ,85 % 20 NO ,76 Sparebanken Vest OSE ,71 % ,28 % 20 NO ,72 Sparebanken Volda Ørsta ,94 % ,41 % 20 NO ,71 Sparebanken Øst OSE ,70 % ,57 % 20 NO ,63 Stadsbygd Sparebank ,82 % ,56 % 20 NO ,69 Strømmen Sparebank OSE ,88 % ,13 % 20 NO ,96 Sunndal Sparebank ,78 % ,43 % 20 NO ,91 Søgne og Greipstad Sparebank ,99 % ,71 % 20 NO ,99 Tolga-Os Sparebank ,01 % ,94 % 20 NO ,94 Valle Sparebank OSE ,10 % ,43 % 20 NO ,88 Vegårshei Sparebank ,04 % ,43 % 20 NO ,69 Ørland Sparebank ,78 % ,14 % 20 NO ,75 Aasen Sparebank OSE ,93 % ,85 % 20 Sparebanker ,24 % NO ,90 Nordea Bank Norge ,67 % ,41 % 20 NO ,89 Storebrand Bank OSE ,97 % ,14 % 20 NO ,76 Storebrand Bank OSE ,04 % ,13 % 20 NO ,76 Voss Veksel- og Landmandsbank ,83 % ,85 % 20 NO ,90 Voss Veksel- og Landmandsbank ,07 % ,14 % 20 Forretningsbanker ,67 % NO ,64 Bolig- og Næringsbanken OSE ,01 % ,42 % 20 NO ,87 Kredittforeningen for Sparebanker OSE ,97 % ,27 % 20 NO ,33 Landkreditt OSE ,12 % ,71 % 20 NO ,78 Terra Boligkreditt ,83 % ,26 % 20 NO ,60 Terra Boligkreditt ,95 % ,85 % 20 NO ,80 Terra Boligkreditt ,87 % ,27 % 20 Kredittforetak ,79 % Sum Verdipapirer ,70 % Kontanter ,35 % Tilgode/skyldig meglere ,79 % Påløpte renter ,19 % Annen gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere 0 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,02 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet investerer ikke i verdipapirer utstedt av industriselskaper. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondet har en meget lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 120 dager. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 1,99 % 3,53 % 5,99 % 7,95 % 11,00 % 18,63 % Indeks (ST1X) 1,96 % 3,50 % 5,90 % 7,86 % 10,81 % 18,42 % Teg. Provisjon (maks) 0,25 % Innl. Provisjon (maks) 0,10 % Forv. Provisjon inntil 0,20% * kr 1 016,29 kr 1 017, kr 1 023,94 kr 1 024,96 * Fondet har differensiert forvaltningshonorar som varierer med antall andeler man eier i fondet. Halvårsrapport

16 Danske Fund Norsk Obligasjon ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,05 Fana Sparebank OSE ,84 % ,01 % 20 NO ,25 Fana Sparebank OSE ,84 % ,58 % 20 NO ,15 Aurskog Sparebank OSE ,94 % ,80 % 20 NO ,94 Etnedal Sparebank ,12 % ,67 % 20 NO ,76 Grong Sparebank ,86 % ,25 % 20 NO ,10 Klepp Sparebank ,84 % ,80 % 20 NO ,60 Larvikbanken Brunlanes Sparebank ,73 % ,45 % 20 NO ,20 Lillestrøm Sparebank ,52 % ,44 % 20 NO ,40 Nøtterø Sparebank ,76 % ,01 % 20 NO ,80 Rindal Sparebank OSE ,85 % ,43 % 20 NO ,50 Sandnes Sparebank OSE ,61 % ,84 % 20 NO ,30 Sandnes Sparebank OSE ,84 % ,56 % 20 NO ,60 Sparebanken Grenland ,84 % ,28 % 20 NO ,66 Sparebanken Hardanger ,73 % ,67 % 20 NO ,15 Sparebanken Hedmark OSE ,51 % ,61 % 20 NO ,10 Sparebanken Hedmark OSE ,92 % ,38 % 20 NO ,68 Sparebanken Midt-Norge OSE ,70 % ,84 % 20 NO ,95 Sparebanken Midt-Norge OSE ,84 % ,43 % 20 NO ,80 Sparebanken Midt-Norge OSE ,86 % ,53 % 20 NO ,15 Sparebanken Midt-Norge ,52 % ,63 % 20 NO ,30 Sparebanken Møre OSE ,68 % ,67 % 20 NO ,60 Sparebanken Møre OSE ,75 % ,17 % 20 NO ,65 Sparebanken Nord-Norge OSE ,72 % ,39 % 20 NO ,05 Sparebanken Pluss OSE ,57 % ,49 % 20 NO ,75 Sparebanken Pluss OSE ,84 % ,74 % 20 NO ,70 Sparebanken Rogaland OSE ,84 % ,96 % 20 NO ,80 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,84 % ,68 % 20 NO ,75 Sparebanken Sør OSE ,87 % ,01 % 20 NO ,07 Sparebanken Vest OSE ,10 % ,04 % 20 NO ,19 Sparebanken Vest OSE ,84 % ,63 % 20 NO ,30 Sparebanken Vest ,84 % ,62 % 20 NO ,62 Sparebanken Vestfold OSE ,85 % ,17 % 20 NO ,69 Strømmen Sparebank OSE ,88 % ,17 % 20 NO ,88 Vegårshei Sparebank ,04 % ,09 % 20 NO ,00 Ørland Sparebank ,08 % ,04 % 20 Sparebanker ,09 % NO ,50 Bank 1 Oslo OSE ,84 % ,31 % 20 NO ,13 Storebrand Bank OSE ,91 % ,26 % 20 NO ,10 Storebrand Bank OSE ,24 % ,66 % 20 NO ,70 Storebrand Bank OSE ,80 % ,81 % 20 Forretningsbanker ,03 % NO ,10 Bolig- og Næringskreditt OSE ,62 % ,11 % 20 NO ,60 Kredittforeningen for Sparebanker OSE ,84 % ,21 % 20 NO ,57 Landkreditt OSE ,82 % ,40 % 20 NO ,00 Landkreditt OSE ,87 % ,78 % 20 NO ,00 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,79 % ,51 % 20 Kredittforetak ,02 % Sum Verdipapirer ,15 % Kontanter ,78 % Tilgode/skyldig meglere ,65 % Påløpte renter ,02 % Annen gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere 0 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,04 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondet investerer ikke i verdipapirer utstedt av industriselskaper. Fondet har adgang til å investere i både norske og utenlandske papirer, men hovedvekten vil ligge på norske papirer. Fondets midler kan i begrenset omfang plasseres i andre verdipapirfond. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X), som er fondets referanseindeks. Fondet investerer i en portefølje av obligasjoner med lav debitorrisiko. Fondets varighet vurderes kontinuerlig i tråd med forvalters oppfatning om renteutviklingen og ligger innen intervallet 2 4 år. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 0,75 % 1,45 % 1,98 % 7,09 % 12,61 % 27,33 % Indeks (ST4X) -0,27 % 0,62 % 0,67 % 6,90 % 12,82 % 29,66 % Teg. Provisjon (maks) 0,25 % Innl. Provisjon (maks) 0,10 % Forv. Provisjon 0,50 % kr 973,30 kr 974, kr 995,63 kr 996,63 16 Halvårsrapport 2007

17 Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,50 Kongeriket Norge OSE ,34 % ,46 % 0 NO ,00 Kongeriket Norge OSE ,79 % ,88 % 0 Statsobligasjoner ,33 % NO ,95 Blaker Sparebank ,22 % ,44 % 20 NO ,14 Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,35 % ,11 % 100 NO ,76 Grong Sparebank ,86 % ,22 % 20 NO ,68 Hjelmeland Sparebank ,82 % ,45 % 20 NO ,60 Larvikbanken Brunlanes Sparebank ,73 % ,24 % 20 NO ,20 Lillestrøm Sparebank ,52 % ,30 % 20 NO ,80 Rindal Sparebank OSE ,85 % ,23 % 20 NO ,30 Sandnes Sparebank OSE ,84 % ,11 % 20 NO ,65 Seljord Sparebank ,39 % ,39 % 20 NO ,66 Sparebanken Hardanger ,73 % ,11 % 20 NO ,15 Sparebanken Hedmark OSE ,51 % ,26 % 20 NO ,75 Sparebanken Pluss OSE ,84 % ,10 % 20 NO ,70 Sparebanken Rogaland OSE ,84 % ,18 % 20 NO ,75 Sparebanken Sør OSE ,87 % ,14 % 20 NO ,00 Sparebanken Vest OSE ,33 % ,46 % 20 NO ,62 Sparebanken Vestfold OSE ,85 % ,17 % 20 NO ,50 Sparebanken Øst OSE ,77 % ,18 % 20 NO ,39 Tinn Sparebank ,32 % ,23 % 100 NO ,00 Ørland Sparebank ,08 % ,33 % 20 Sparebanker ,66 % NO ,38 Danske Andelskassers Bank ,48 % ,11 % 100 NO ,36 Roskilde Bank OSE ,53 % ,11 % 100 Forretningsbanker ,23 % NO ,10 Bolig- og Næringskreditt OSE ,62 % ,10 % 20 NO ,80 Bolig- og Næringskreditt OSE ,91 % ,22 % 20 NO ,00 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,79 % ,23 % 20 Kredittforetak ,55 % NO ,18 Storebrand OSE ,15 % ,24 % 20 Forsikring, holding ,24 % NO ,93 Aker OSE ,19 % ,11 % 100 NO ,39 GEO OSE ,07 % ,12 % 100 NO ,82 Orkla OSE ,78 % ,45 % 100 NO ,36 Umoe Industri ,62 % ,22 % 100 Industriselskap ,90 % Sum Verdipapirer ,91 % Kontanter ,47 % Tilgode/skyldig meglere ,43 % Påløpte renter ,20 % Annen gjeld 0 0,00 % Skyldig andelseiere 0 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,01 % Total portefølje ,00 % Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon er et obligasjonsfond som investerer i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondet har en begrenset adgang til å investere i verdipapirer utstedt av industriselskaper, samt ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X), som er fondets referanseindeks. Fondet investerer i en portefølje hovedsaklig bestående av stat, kommuner og finans obligasjoner med lav debitorrisiko. Fondets varighet vurderes kontinuerlig i tråd med forvalters oppfatning om renteutviklingen og ligger innen intervallet 1 5 år. Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 1,43 % 2,61 % 4,00 % Indeks (ST4X) -0,27 % 0,62 % 0,67 % Teg. Provisjon (maks) 0,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,00 % Forv. Provisjon inntil 0,15% * kr 978,70 kr 978, kr 999,31 kr 999,31 * Fondet har differensiert forvaltningshonorar som varierer med antall andeler man eier i fondet. Halvårsrapport

18 Fokus Open Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond verdi gevinst/tap Fidelity Funds - European Growth A ,99 % Danske Fund Financial and Investment ,22 % Danske Fund Europe Small Cap ,30 % Europa ,51 % Merrill Lynch Global Fundamental Value ,38 % Danske Fund High Dividend ,02 % Global ,40 % Merill Lynch USA Basic, Aksjefond (Nok) ,84 % Nord-Amerika ,84 % Danske Fund Norge Vekst ,43 % Danske Fund Norge I ,02 % Norge ,45 % Danske Fund Eastern Europe Convergence ,06 % Nye Markeder ,06 % Sum verdipapirer ,25 % Kontanter ,24 % Fordringer 0,00 % Påløpte renter ,03 % Annen gjeld 0,00 % Skyldig andelseiere 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,04 % Total portefølje ,00 % Fokus Open er et fond i fond som plasserer i globale aksjemarkeder med hovedvekt på Europa, Nord- Amerika, Nye markeder og Norge. Fondet plasserer i underfond av kjente leverandører som Fidelity, Danske Fund og Merill Lynch. Fondets målsetning er å oppnå en bedre avkastning enn en sammensatt referanse indeks bestående av 50 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 50 % Morgan Stanley World Index. Fondets risikoprofil vil over tid være lavere enn svingningene i det norske markedet, men høyere enn en global aksjeindeks. Fondets risikoprofil er middels/ høy. Danske Capital AS har fått Kredittilsynets tillatelse til å foreta vedtektsendringer i fondets vedtekter. Dette gjelder blant annet materielle endringer vedrørende fondsnavn, forvaltningsgodtgjørelse som kan belastes i underfondene og tegnings- og innløsningskostnader. Fondet endrer navn til Danske Fund Horisont Aksjer. Hensikten med endringene er å gi fondet et mer beskrivende navn. Samtidig tilpasses honorarer de nye og lavere omkostningene markedet belaster i denne type fond. Det er i tillegg foretatt ytterligere endringer i vedtektene av mer teknisk karakter. Mer utførlig informasjon får du ved å kontakte forvaltningsselskapet på Samtlige endringer er godkjent av Kredittilsynet og vil tre i kraft etter 25. august Historisk avkastning Siste 6 mdr. Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 9,71 % 26,17 % 51,78 % Indeks* 8,79 % 27,25 % 55,65 % * Se avkastningsmål Teg. Provisjon (maks) 2,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,50 % Forv. Provisjon 0,50 % ** kr 1 674,29 kr 1 682, kr 1 526,11 kr 1 533,78 ** For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Samlet forvaltningsprovisjon i Fokus Open utgjør inntil 2,5% p.a. 18 Halvårsrapport 2007

19 Investeringsprofil Aksjer Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond verdi gevinst/tap ACM Global Growth Trends ,98 % Axa Rosenberg Equity -A Global Equity ,81 % Gartmore-Global Focus-D1 Acc ,79 % GLG Performance Fund - K ,53 % Skagen Global (Norge) ,06 % Global ,17 % DnB Nor Norge Selektiv (II) ,09 % Holberg Norge ,08 % Pareto Verdi-Units ,19 % Norge ,36 % Sum verdipapirer ,53 % Kontanter ,89 % Fordringer ,15 % Påløpte renter ,02 % Annen gjeld ,52 % Skyldig andelseiere 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,07 % Total portefølje ,00 % Investeringsprofil Aksjer er et fond i fond som investerer hovedsakelig i norske og globale aksjefond. Forvaltningsselskapet skal søke å oppnå meravkastning ved å finne frem til de beste tilgjengelige forvalterne i verden og kombinere disses verdipapirfond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn referanseindeksen som består av 100 % aksje-indekser (fordelt med 20 % Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og 80 % Morgan Stanley International World Net Index. Fondets investeringsstrategi utøves delvis i underfondene og delvis gjennom sammensetning av enkeltfond og finansielle instrumenter. Forvaltningsselskapet vil søke etter svært aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels innenfor samme aktivaklasse. Fondets risikoprofil er høy. Historisk avkastning Siden oppstart Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond 6,81 % Indeks* 5,87 % * Se avkastningsmål Teg. Provisjon (maks) 0,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,00 % Forv. Provisjon 1,00 % ** kr 1 190,95 kr 1 190, kr 1 003,48 kr 1 003,48 ** For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Halvårsrapport

20 Investeringsprofil Renter Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond verdi gevinst/tap Pimco Gl Bond Inst NOK Hed Fund ,05 % Global ,05 % Nordea Likviditet II ,99 % Nordea Obligasjon II ,93 % Norge ,91 % Sum verdipapirer ,96 % Kontanter ,44 % Fordringer ,02 % Påløpte renter ,01 % Annen gjeld ,43 % Skyldig andelseiere 0,00 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,01 % Total portefølje ,00 % Investeringsprofil Renter er et fond i fond som investerer hovedsakelig i norske og globale rentefond. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn referanseindeksen som består av 100 % renteindekser (fordelt med 50% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) og 50 % global renteindeks, Lehman Global Aggregate (valutasikret til NOK). Fondets investeringsstrategi utøves delvis i underfondene og delvis gjennom sammensetning av enkeltfond og finansielle instrumenter. Forvaltningsselskapet vil søke etter aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels innenfor samme aktivaklasse. Fondets risikoprofil er lav. Historisk avkastning Siden oppstart Siste 12 mdr. Siste 24 mdr. Siste 36 mdr. Siste 48 mdr. Siste 60 mdr. Fond -0,01 % Indeks* -0,24 % * Se avkastningsmål Teg. Provisjon (maks) 0,00 % Innl. Provisjon (maks) 0,00 % Forv. Provisjon 0,10 % ** kr 1 001,18 kr 1 001, kr 1 114,98 kr 1 114,98 ** For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. 20 Halvårsrapport 2007

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33 x HALVÅRSRAPPORT 211 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 33 INNHOLD Kjære andelseier 2 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer

Detaljer

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax:

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax: 6 Danske INVEST / halvårsrapport 1 Danske INVEST / halvårsrapport 1 1 Returadresse: Danske Capital AS PB, 7 Sentrum NO-7 OSLO, Norway Tel: 8 4 98 Fax: 8 4 98 1 www.danskeinvest.no HALVÅRSRAPPORT 1 Danske

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Halvårsrapport 2017 2 Halvårsrapport 2017 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lone L.

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1 Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 7 Danske

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 20 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Investeringsprofil Aksjer

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Innhold. 3 Tilbakeblikk

Innhold. 3 Tilbakeblikk Halvårsrapport 2016 2 Halvårsrapport 2016 Innhold Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Halvårsrapport 2017 2 Halvårsrapport 2017 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lone L.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Innhold. 3 Tilbakeblikk

Innhold. 3 Tilbakeblikk Halvårsrapport 2016 2 Halvårsrapport 2016 Innhold Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Globale obligasjoner er best, men vær OBS.

Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Av: Ernst Hagen, Investeringskonsulent Gabler Investment Consulting AS Norske investorer har fortsatt ikke helt sett verdien av globale obligasjoner, og har lave

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2014 4 Innkalling til valgmøte 7 Investeringsprofil Aksjer 8 Investeringsprofil Renter

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer