Avkastning av kr. Indeks: MSCI World Free Ndtr_D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avkastning av 1.000 kr. Indeks: MSCI World Free Ndtr_D 2400 2100 1800 1500 1200 900 31.1.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07"

Transkript

1 Skagen Fondene er så nær genierklært som man kan bli i det norske markedet. Den genierklæringen hviler imidlertid på en ganske misvisende sammenligning. Ned fra pidestallen Skagen har vært den lysende stjernen på en ellers mørk fondshimmel. Ingen andre forvaltere har fått så mye ros, og ingen andre har trukket så mange nye kunder. Skagen Fondene har nesten helt sluppet unna den sure kritikken om høye kostnader og undermåls resultater som har rammet store deler av den norske fondsbransjen. Med den historisk sett høye avkastningen i Skagens aksjefond har kundene gladelig akseptert at det har dryppet friskt med incentivbaserte honorarer på forvalterne. Andelseierne betalte i 28 hele 1,2 milliarder kroner i honorarer, i stor grad som et resultat av fantastisk meravkastning. Men dette er glansbildet. En nærmere analyse viser at meravkastningen ikke er så fantastisk likevel. Den skyldes snarere at målestokken selskapet har valgt ikke er den som best beskriver hvor flinke forvalterne faktisk har vært og hvilken suksess kundene burde betale suksesshonorar av. Kritiske røster i bransjen kaller dette glansbildet en bløff, selv om ingen vil stå frem med den karakteristikken av bransjens suverene gigant. Vi kan tilføye at det i så fall er en stor bløff, siden honorarene med et annet kriterium for suksess ville ha vært 4 millioner lavere i 27. Men dette hviler på til dels tekniske faglige vurderinger. Vi skal prøve å gjøre det vanskelige lett forståelig. Så kan leserne vurdere det selv. Vekstmarkedsfond i globale klær? La oss se nærmere på Skagens flaggskip, Skagen Global. Dette fondet har levert spektakulær avkastning og fortjener all mulig ros for det. Spørsmålet er hvilken hjelp de har hatt av generelle markedsforhold. Skagen selv måler meravkastningen i forhold til verdensindeksen fra Morgan Stanley (MSCI). Denne indeksen er valgt som referanse både i fondets markedsføring og ved beregning av vari- 132 Avkastning av 1. kr Fond: Skagen Globl Acc Indeks: MSCI World Free Ndtr_D Kilde: Morningstar Skagen Global et genialt fond? Eller et kompetent vekstmarkedsfond? Avkastning av 1. kr Fond: Skagen Globl Acc Indeks: MSCI EM (Emerg Mkts) NDTR_D Kilde: Morningstar IKKE GUD LIKEVEL: Skagen-ikon Kristoffer Stensrud representerer forvaltningsmiljøet som ikke kunne gjøre noe galt. De har imidlertid fått god hjelp av vekstmarkedenes usynlige hånd. KAPITAL nr. 14/28 FOTO: IVÁN KVERME

2 able honorarer. Et sparebeløp på 1. kroner for ti år siden ville i dag hatt en verdi på 5.4 kroner, en årlig snittavkastning på over 18 prosent. Avkastningen for den som i samme periode valgte å satse på verdensindeksen, ville knapt finansiert en halvliter øl på Aker Brygge. Når noe høres for godt ut til å være sant, så er det kanskje det. Den absolutte avkastningen er det ingen grunn til å betvile, men det er slett ikke gitt at alt kan tilskrives vellykket aksjeplukking. Fondet har nemlig dratt fordel av en vellykket og kanskje heldig geografisk porteføljetilting mot vekstmarkeder: Helt siden oppstart har Skagen Global vært betydelig overvektet i vekstmarkedene. De siste tre år har Skagen Globals gjennomsnittlige portefølje bestått av mer enn 5 prosent vekstmarkedsaksjer. Tiltingen nådde toppen i 26 med hele 75 prosent av porteføljen i vekstmarkeder. Til sammenligning har vekstmarkedene en vekt på bare 12 prosent i MSCIs globale investeringsunivers. Er det kanskje en annen indeks som bedre gjenspeiler den faktiske eksponeringen i fondet? Ifølge Morningstar er det faktisk det. På Morningstars nettsider oppgis Morgan Stanleys indeks for nye vekstmarkeder MSCI Emerging Markets som best fit. Morningstars beregning indikerer at 93 prosent av Skagen Globals bevegelser i de siste tre år kan forklares av svingninger i MSCI vekstmarkedsindeks. Det samme tallet for verdensindeksen er bare 82 prosent. Og med MSCI vekstmarkedsindeks Fire ganger overvekt i vekstmarkeder Kon-Tiki Global MSCI World % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% som referanse ser ikke lenger Skagen Globals avkastning like imponerende ut. 4 suksessmillioner? I dette perspektivet ser Skagen Global mer ut som et kompetent forvaltet vekstmarkedsfond enn et genialt globalt fond. De har gjort det bedre enn denne indeksen også, og all ære til dem for det, men marginen skrumper inn fra spektakulær til temmelig beskjeden (se grafer). Skagen fortjener honnør for vellykket overvekting i vekstmarkeder, som gjennom de siste årenes høykonjunktur i verdensøkonomien har gått som en kule mange steder. Spørsmålet er om kundene vet at de har plassert pengene sine i det som kan fremstå som et globalt verdibasert makrofond. Pr. juli 28 var 45 prosent av Globals verdier plassert i vekstmarkeder. Det er en frisk eksponering i dagens marked. Et minst like interessant spørsmål er om kundene ville vært fornøyd med å betale et suksesshonorar på 4 millioner i fjor hvis de visste at fondet ikke bare slo verdensindeksen med 13 prosent, men underpresterte med tilsvarende margin mot den mer relevante vekstmarkedsindeksen. Skagen om feil referanseindeks Kilde: MSCI/Skagen Vekst i vekstmarkeder 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Kilde: Skagen % Andelen vekstmarkedsaksjer i Skagen Global I henhold til moderne porteføljeteori kan meravkastningen som følge av vellykkede aksjevalg uttrykkes gjennom nøkkeltallet alfa (i motsetning til det mer kjente beta, som forteller om effekten av bare å ta høyere risiko). Jo høyere alfa, desto bedre. Morningstar publiserer fortløpede beregninger av alfa, og for Skagen Global oppgir Morningstar en gjennomsnittlig alfa på hele 1,89 prosent i de siste tre år. Svært imponerende. Hadde derimot den mer treffende vekstmarkedsindeksen vært lagt til grunn, ville alfa krympet til langt mindre imponerende 1,29. Nesten 9 prosent av meravkastningen skyldes altså at fondet er skjevt eksponert i forhold til refe- Forvalter Tore Bang avviser at Skagen Global er et forkledd vekstmarkedsfond. Å påstå at vi har valgt feil referanseindeks med bakgrunn i at porteføljen geografisk er helt annerledes sammensatt enn indeksen, viser at man misforstår hva det betyr å være aktiv forvalter. Å være aktiv absolutt forvalter betyr jo at vi velger de aksjene i porteføljen vi mener er mest attraktivt priset til enhver tid, for å oppnå målsettingen om høyest mulig risikojustert avkastning. Og Skagen Global har hele verden som meny, sier Bang. Vi følger selskaper, ikke markeder og indekser. I perioder vil noen regioner være overvektet og andre undervektet i forhold til verdensindeksen, avhengig av hvor vi finner de mest undervurderte aksjene. Hvorfor baseres da honoraret på en indeks dere likevel ikke følger? Vi er ikke et indeksfond, men vi har en avregning av honorarer som har en referanseindeks. Den referansen som ligger nærmest er MSCI verdensindeks, hevder Bang. Vi skal ha et høyt avvik fra indeks. Det kunden betaler for, er en bedre risikojustert avkastning enn indeks. Dere har altså valgt indeksen fordi dere mener den er mest representativ, ikke fordi den er mest representativ. Dere er ikke bekymret for at kundene skal tro noe annet? Nei, budskapet er godt formidlet til kundene gjennom markedsrapporter og årsrapporter. Honorarmodellene har vært uendrede siden fondene ble stiftet. Det er nettoavkastningen som er viktigst for kunden. Så lenge den er bedre enn det de kan oppnå andre steder, er de fornøyde. I praksis har dere tatt et klart vekstmarkeds-bet. Er Skagen Global et makro- eller aksjeplukkerfond? Vi er ikke et makrofond. Det er selskapene som viser veien, verdiene og verdiskapingen i selskapene, og hvilke rammebetingelser de opererer under. Hvis Samsung er det billigste selskapet i verden innen mobil, minnebrikker og forbrukerelektronikk, da kjøper vi det, uavhengig av hvilket land det ligger i. Av og til bommer vi, men det er feil å si at vi gjør veddemål. Vi gjør det motsatte. Vi investerer i selskaper der den finansielle risikoen er godt tilpasset den operasjonelle risikoen. Vi foretrekker heller overkapitaliserte selskaper enn det motsatte. Sikkerheten ligger i selskapenes verdier. KAPITAL nr. 14/28 133

3 ranseindeksen. Verdipapirfondenes forening har en bransjeanbefaling som sier dette om valg av investeringsunivers: For å sikre et likt sammenligningsgrunnlag bør investeringsmandatet og referanseindeksen ta utgangspunkt i samme investeringsunivers. Her er det altså slik at Skagen Global ligner mest på et annet investeringsunivers enn referanseindeksen. Etter Skagens mening skyldes dette at de bedriver aksjeplukking innenfor det mye større globale universet, og tiltingen mot sør og øst som både har gitt høyere avkastning og høyere honorarer gjennom oppgangsperioden er bare en konsekvens av dette. Men hvis det ikke er bevisst fra Skagens side at Skagen Global ser ut som et vekstmarkedsfond, bare en konsekvens av selskapets aktive aksjeplukking, hvor fornuftig er det da å bruke verdensindeksen som terskel for suksesshonoraret? Topp fem Global Kon-Tiki Vekst Global Kon-Tiki Vekst Samsung Electronics Siemens AG 2 n/a 6 Pride International Eletrobras LG Corp Andel av total portefølje 23% 26% 13% INSISTERER PÅ INDEKSVALG: Den referansen som ligger nærmest Skagen Global er MSCI verdensindeks, sier forvalter og pressekontakt Tore Bang i Skagen Fondene. 134 Skagen om likviditet Er det tilfeldig at de fem største plasseringene i Skagen Global er gjengangere i Vekst og Kon-Tiki? Det er naturlig så lenge vi har aktivt forvaltede fond og frihet til å velge selskaper. Teamene bak hvert av aksjefondene har det samme tankegodset og jobber sammen for å komme opp med ideer og undervurderte selskaper, svarer forvalter Tore Bang. Skagen har store plasseringer i flere selskaper og eier inntil ni prosent av enkelte selskaper. Kan dere få problemer med å likvidere posisjonene hvis andelseierne rømmer fondene? La meg først påpeke at det kun er i det amerikanske riggselskapet Pride at alle aksjefondene til sammen sitter med en eierandel på rundt ni prosent. I de øvrige selskapene sitter vi med mindre eierandeler. Vi har hatt perioder med store utsalg. Senvinteren 26, da vekstmarkedene gikk inn i et svalestup, hadde vi en utgang på flere hundre millioner i Kon-Tiki som vi håndterte uten problemer. Det har vi derfor ingen bekymringer om. Hva med et utsalg på to milliarder kroner? Det skjer jo vanligvis ikke over natten. Vi klarer fint å tilpasse oss likviditeten. Skagen Avkastning tapte mer enn fire prosent av forvaltningskapitalen på islandske statsobligasjoner. Det førte til at 4 prosent av forvaltningskapitalen rømte. Kan dere risikere tilsvarende utsalg i aksjefondene? Man bør ikke blande obligasjonsfondene inn i vår aksjeforvaltning. Det er to forskjellige områder. Vår forvalter gjorde en blemme på Island, og vi er de første til å innrømme at vi bommet der. Vi burde ikke gått så tungt inn. Aksjegjenbruk De største plasseringene i Skagens tre fond er hverken underanalyserte, undervurderte eller upopulære internt i selskapet. De er tvert imot gjengangere i alle tre fondene. I et investerbart aksjeunivers med mer enn 1. aksjer er det påfallende hvor like topp 1-listene over utenlandske aksjer er i Skagens tre aksjefond. Globals fem største plasseringer utgjør til sammen 26 prosent av porteføljeverdien til Kon-Tiki. De samme aksjene utgjør 13 prosent av Skagen Veksts portefølje, hvor mer enn 5 prosent av aksjene skal være norske. Den tunge eksponeringen i de samme aksjene kan gjøre Skagen sårbare den dagen andelseierne begynner å gå i flokk og vil ut samtidig særlig når så store deler av fondet er plassert i mindre modne og mindre likvide vekstmarkeder. Problemer med trang utgangsdør kan illustreres av Skagen Avkastning, et obligasjonsfond, som i mars 28 tapte mer enn fire prosent av forvaltningskapitalen da den islandske kronen kollapset. Skagen hadde plassert 9,9 prosent av fondets eiendeler i islandske statsobligasjoner, et stort veddemål i fondsbransjen, hvor Verdipapirfondloven begrenser et fonds innehav av finansielle instrumenter fra samme utsteder til ti prosent. Så langt i år har forvalt- KAPITAL nr. 14/28

4 ningskapitalen til Skagen Avkastning sunket med hele 44 prosent, etter at skuffede kunder har tatt ut nærmere to milliarder kroner. Skagen Globals kunder bør ha betydelig høyere toleranse for tap, men fallhøyden er likevel stor. I 27 fikk fondet ni milliarder kroner i netto tegning. Hvis det samme beløpet vil ut på samme tid, mens lavkonjunktur fester sin klamme hånd over de mer volatile vekstmarkedene, kan det i verste fall resultere i en likviditetsskvis. Tilbake til gjennomsnittet Skagens kunder bør, i likhet med andre fondskunder, lese det som vanligvis står med liten skrift i fondsbransjens prospekter: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De siste fem års resultater viser at selv ikke Skagen er immun mot fondsbransjens tyngdelover. Skagen Kon-Tiki ble stiftet i april 22 og fikk et ublidt møte med markedet da MSCI vekstmarkedsindeks falt med 4 prosent på et halvt år. Siden 23 har det vært hyggeligere å være både forvalter og kunde i Kon-Tiki. Fondet har blitt løftet av en enorm vekst samt multippelekspansjon i verdens vekstmarkeder. Forvalterne har også vært dyktige og levert 12 prosent avkastning over indeks. Fremover bør likevel kundene fokusere mer på glasskulen enn på bakspeilet. Det var nok lettere for Kristoffer Stensrud å grisebanke markedet da han hadde under to milliarder kroner under forvaltning i 23, enn det vil bli å gjøre det samme med 18 milliarder kroner i 28. I 23 var vekstmarkedene underanalyserte, upopulære og undervurderte. Det var da. Etter kredittkrisen fikk de til og med en opphøyet status som trygge havner. Selv om den statusen har falmet etter et kraftig fall i 28, er det ingen tvil om at Skagen Kon-Tiki har større konkurranse om godbitene i dag. Kon-Tiki leverte i 26 og 27 et par prosent over referanseindeksen. Det er i seg selv ingen dårlig prestasjon, spesielt med tanke på at forvaltningshonoraret på rundt 2,5 prosent er trukket fra. Så langt i 28 har riktignok Kon-Tiki hatt en meravkastning på nesten åtte prosent. Likevel er det sannsynlig at vekstmarkedene har blitt for populære og Skagen Kon- Tiki for stort til at avkastningen kan komme tilbake til fordums høyder. KAPITAL nr. 14/ Skagen Global: Global eller vekstmarked? Meravkastning vs. MSCI World Meravkastning vs. MSCI Emerging Kon-Tiki: Mindre meravkastning Meravkastning vs. MSCI Emerging Skagen Vekst: Et gjennomsnittsfond Meravkastning vs. OSEBX jul-8 jul-8 2% 15% 1% 5% -5% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% -5% -1% -15% -1% 27 jul Kilde: VFF/Skagen/Kapital 6% 5% 4% 3% 2% 1%

5 NOK mill. under forvaltning Skagen ensom på fondstronen Skagen DnB/Avanse Odin Storebrand KLP Skagen om fremtidig meravkastning 7 Skagen Vekst er et modent fond. Avkastningen har vært akseptabel, men på ingen måte spektakulær. Det spektakulære har i så fall vært det variable honoraret. Det er en utmerket mekanisme for å tåkelegge de forventede forvaltningshonorarene. I 23 hadde Skagen Kon-Tiki to milliarder kroner i forvaltningskapital. I 28 har dere over 18 milliarder, og meravkastningen har falt betraktelig. Har dere blitt for store? Fondet har så langt i år levert et resultat som er ni prosentpoeng bedre enn vekstmarkedsindeksen, noe som bør være bevis godt nok for at vi ikke er for store. At fondet i 26 og 27 bare slo vekstmarkedsindeksen med en mindre margin, skyldtes ikke størrelsen, men det faktum at Kon-Tikis forvalter, Kristoffer Stensrud, bevisst valgte å ikke henge seg på de spekulative boblene som ble blåst opp i Russland og Kina i de respektive årene. Vi var tro mot vår verdibaserte filosofi og lot oss ikke lokke til å bli momentumdrevet. Vi tror andelseierne er godt fornøyde med at vi ikke ble med på boblene, og at vi likevel klarte å levere avkastning over indeks. Vi er en relativt liten aktør sett i global målestokk, og markedet er så stort i forhold til fondets størrelse at vi tror vi har gode muligheter til fortsatt å levere meravkastning i fremtiden, sier Bang. Skagen Global lider i likhet med de øvrige fondene av fordøyelsesbesvær og høy kjøttvekt. Det er vanskelig å vite hvilken risiko man utsetter seg for som kunde, men det er vel likevel det av Skagens fond som har best diversifisering og de laveste forventede forvaltningskostnadene. Kompetente, men ikke geniale Når så denne kritikken er lagt på bordet: Det er ingen tvil om Skagen Fondene har levert solide resultater over tid. De har dyktige forvaltere og et fortjent rykte som et alfaleverende selskap, altså et selskap som gir meravkastning på grunn av aksjevalg selv om man kan diskutere hvor høy den meravkastningen egentlig er. Skagens fond er kort sagt kompetent, men ikke genialt, forvaltet. Den store frihetsgraden i fondene tillater dem å ta snarveier som andre fond må se langt etter. Det har gått bra så langt, men bli ikke overrasket om Skagen over tid nærmer seg fondsbransjens middelhavsfarere. Arne Thommessen Skreddersydde honorarer Skagen reklamerer med lave faste kjøpskostnader, et lavt årlig forvaltningshonorar og et såkalt variabelt forvaltningshonorar. De krever,7 prosent i kjøpskostnad for innskudd under 5. kroner. Dette er betydelig lavere enn hos konkurrentene, der de små kundene begynner på tre prosent i minus. Med kun tre aksjefond gjør også Skagen det lett for kundene å velge. Til sammenligning tilbyr DnB NOR over 4 aksjefond i ulike regionale og bransjemessige varianter. Med så mange fond kan DnB, foruten å forvirre sine kunder til underkastelse, alltid vise til noen fond som har gjort det bedre enn gjennomsnittet. Innpakningen av de årlige forvaltningshonorarene er imidlertid i overkant fiffige og vanskelige for alminnelige fondssparere å forstå. Forvalterne i Skagen Vekst får ti prosent av årlig avkastning over seks prosent uavhengig av Oslo Børs. Om fondet bare hadde fulgt OBX-indeksen i de siste ti år, ville denne modellen gitt et årlig snitthonorar på to prosent, eller tre prosent når det faste honoraret inkluderes. Forventet avkastning ligger riktignok betydelig lavere enn i disse ti årene. Hvis vi antar en forventet årlig avkastning på ti prosent og standardavvik på 2 prosent, kan forvalterne forvente,7 prosent i variabelt honorar uten å gjøre annet enn å møte på jobben for å indeksjustere porteføljen. Skagen Kon-Tiki er bundet til den adskillig trangere vekstmarkedsindeksen fra MSCI. Da passer det bra for Skagen at dette fondet har et høyt fast honorar på 2,5 prosent i året. Det variable honoraret skiller seg fra strukturen i søsterfondene, takket være Kredittilsynets forbud mot asymmetriske honorarer i 21. Kon- Tiki beregner seg ti prosent suksesshonorar av avkastningen over vekstmarkedsindeksen. De har imidlertid et tak på fire prosent i totalt honorar og et gulv på én prosent dersom avkastningen blir lavere enn referanseindeksen. De siste fem års honorarnivåer har vært meget hyggelige for både eiere og ansatte i Skagen. Riktignok har honorarene falt i prosent av forvaltningskapitalen, men veksten i nytegning har mer enn kompensert for den relative nedgangen. Det kan se ut som om Skagen har behovstilpasset honorarene etter hvor vanskelig det er å slå referanseindeksene. Hvor prestasjonsbasert er for eksempel det variable honoraret i Skagen Vekst, med en fast referanserate på seks prosent? Honorarene våre er prestasjonsbaserte og har selvfølgelig ligget fast siden fondenes oppstart, sier forvalter Tore Bang. Skagen Vekst har et absolutt mål for beregning av variabelt honorar, mens Global og Kon-Tiki har et relativt mål i forhold til respektive referanseindekser. Kundene kan fritt velge hvilket fond og hvilken modell de ønsker. Hvis den svake børsutviklingen fortsetter ut året, betaler andelseierne i Skagen Vekst et til dels mye lavere honorar enn de såkalte skapindeksforvaltede aksjefondene. Vår filosofi er at kundene bare skal betale lave faste kostnader hvis ikke vi leverer bedre avkastning enn referansene, sier Bang. Han minner om at Skagen Vekst har slått børsen siden oppstarten i desember 1993 og levert lavere risiko enn indeksfond som følger Oslo Børs. 136 KAPITAL nr. 14/28

Prises norske fond ansvarlig?

Prises norske fond ansvarlig? Prises norske fond ansvarlig? Nordmenn kan spare 500 millioner i året i kostnader og samtidig få bedre avkastning over tid Sammendrag KLP har analysert sammenhengen mellom avkastningen og pris på fond

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Figur 1. Selskapene i den norske OSEBX-indeksen

Figur 1. Selskapene i den norske OSEBX-indeksen Indeksfond Aksjeindekser ble introdusert som en metode for å måle gjennomsnittlig avkastning til et utvalg aksjer. Den eldste eksisterende amerikanske aksjeindeksen Dow Jones Industrial Average ble publisert

Detaljer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Nytt aksjefond Bli med nå P.S. Krøyers hund, Rap, 1898. Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert). SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Kunsten å bruke

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 30.06.2017 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Globale obligasjoner er best, men vær OBS.

Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Av: Ernst Hagen, Investeringskonsulent Gabler Investment Consulting AS Norske investorer har fortsatt ikke helt sett verdien av globale obligasjoner, og har lave

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Ageposten. 1885. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Dagens program Hva er et aksjefond? Hvordan redusere

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS:

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: Støttefoiler 30.06.2017 Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: martin.henrichsen@odinfond.no/ 907 55 239 Utviklingen av bokført egenkapital på Oslo Børs Solid, jevn

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Tematilsyn kombinasjonsfond

Tematilsyn kombinasjonsfond Tematilsyn kombinasjonsfond Oppsummering av tematilsyn med kombinasjonsfond DATO: 30.09.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Honorarnivå 4 3 Utnyttelse av allokeringsrammer 5 4 Separat rapportering

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23.

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23. Markedet for verdipapirfond 212: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 23. januar 213 Administrerende direktør Lasse Ruud 212 et år med god avkastning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Markedet for verdipapirfond 1. kvartal. Pressekonferanse 18. april 2008 Direktør Bernt S. Zakariassen

Markedet for verdipapirfond 1. kvartal. Pressekonferanse 18. april 2008 Direktør Bernt S. Zakariassen Markedet for verdipapirfond 1. kvartal Pressekonferanse 18. april 2008 Direktør Bernt S. Zakariassen 1. kvartal 2008 Flukten fra risiko Samlet nettotegning på 0,7 mrd. kr. gjennom kvartalet Nettotegning

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert 31.12.2015

Grafpakke. Oppdatert 31.12.2015 Grafpakke Oppdatert 31.12.2015 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,14 % i mars. Indeksens avkastning i samme periode var 0,05 %. Fondets effektive rente

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Hvorfor investere i SISSENER Canopus? Hvorfor investere i SISSENER Canopus?

Hvorfor investere i SISSENER Canopus? Hvorfor investere i SISSENER Canopus? Forvalterteamet Hvorfor investere i? Hvorfor investere i? er et fond som er skapt av investorer for investorer. Fondet er tilrettelagt for de som ønsker å tjene penger og ikke for å dekke markedseksponeringen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

Markedet for. Pressekonferanse 21. januar 2008

Markedet for. Pressekonferanse 21. januar 2008 Markedet for verdipapirfond 2008 Pressekonferanse 21. januar 2008 Overblikk 2008 Samlet nettotegning på -23,8 mrd. kroner, hvorav aksjefond -8,3 83mrd. kr. obligasjonsfond 1,6 mrd. kr. pengemarkedsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015 Januar 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,18 % i januar. Indeksens avkastning i samme periode var 0,11 %. De norske interbankrentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Nordic Multi Strategy UCITS Fund

Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Capital Management AS The difference Nordic Multi Strategy UCITS Fund (NMS) Hva er NMS? NMS er et 100% aktivt forvaltet fond som skal bevare kapitalen i vanskelige

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Kan man bli rik med renter?

Kan man bli rik med renter? Kan man bli rik med renter? I 2016 ble du rikere med renter 3,52 % ODIN Rente A ODIN Aksje A -0,65 % og du ble fattigere med aksjer Over tid vet vi jo at man blir rikere med aksjer Men hvor lang tid er

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer