Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7"

Transkript

1 Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 4. - mai 2010 BIS Production Partner Meir side 3 Ewos Meir side 6 Det nye faget Meir side 7 E DETTE ER PRO Elkem Bremanger Lærling i gjenge Runar Eikenes (18) frå Førde har to lidenskapar; tunge maskiner og lette ballar. Når han ikkje produserer røyr og gjenge som lærling i Florø, spelar han volleyball på U19-laget i Førde. Meir side 8 nesseplast UTLA KJELDEVATN

2 MENNESKE VIKTIGARE ENN TEKNOLOGI Det undrar meg: - Er vi i Sogn og Fjordane nøgde med å vere nest best når ungdommar skal velje læreplassar? Eg er ikkje nøgd med det. Vi veit at vi har dei mest spennande lærebedriftene i verda, med utfordringar og framtidsmoglegheiter. Korleis skal vi bli dei mest attraktive lærebedriftene? Det er ei leiingsutfordring å komme dit. Det må meir enn festtaler til for å nå målet. Kloke hovud er utfordrande. Vil vi ha dei beste, må vi legge til rette for det. Min påstand er at skal ein vere med der det skjer, så må ein ha fokus på og delta i kampen om den beste arbeidskrafta. Teknologien yter ikkje meir enn det menneske bak tastaturet er i stand til å få den til å gjøre. Min påstand er at det er menneske som er innovativt, ikkje maskinene eller bedriftene, men hovuda som jobbar der. Eit krafttak for lærlingane; dei kloke hovuda - også kalla framtida, skal gjere di bedrift til den mest etterspurt lærebedrifta. Jorunn Kirketeig dagleg leiar PRO opplæringskontor Traileren som tenner små og store på teknologi UTGJEVAR: Opplæringskontoret for prosess og mekanisk industri. FORMÅL: Denne informasjonen er tilrettelagt for medlemsbedriftene og andre som direkte eller indirekte er involvert i PRO sitt arbeid. PRO ynskjer å være best på utdanning av fagarbeidarar i "våre" fag spesielt og fagopplæring generelt. PRO skal rekruttere lærlingar til medlemsbedriftene i tråd med bedriftene sine behov for fagarbeidarar, i samsvar med bedriftene sine strategiar. PRO skal være eit fleksibelt opplæringskontor i kontinuerleg utvikling for å tilpasse seg bedriftene sine behov. ADRESSE: Concordbygget Firdavegen 6 Postboks 492, 6803 Førde Telefon: (+47) Telefax: (+47) PRO: Jorunn Eide Kirketeig dagleg leiar / director Mob. (+47) Vil du oppdatere deg på det nyaste innafor teknologien? Då kjem du ikkje utanom eit besøk i traileren som er fylt med det siste på marknaden. Det siste nye er sveiseroboten. Han vil vere på plass frå hausten av, men traileren er alt i dag spekka med teknologi som er ny for mange innafor skuleverket og næringslivet i fylket. PRO lytter til ønska frå medlemane, og prøver så langt råd er å fylle traileren med teknologi som gir tenning. Stort og variert publikum Det er mange ulike grupper som har vore innom dørene til traileren. Alt frå besøk av små, nysgjerrige barnehageungar, skuleelevar i alle aldrar og lærevillige lærlingar til skuletilsette og fagfolk frå bedrifter som treng inspirasjon og oppdatering på det siste nye innafor teknologien. Fleksibel trailer Det er viktig at traileren er i bruk. Anten at folk besøkjer oss i Førde, eller at vi tek traileren ut på turné, seier Jorunn Kirketeig, dagleg leiar PRO opplæringskontoret. - Kontakt PRO-kontoret og vi noterer ønska dykkar. Kalendaren blir fylt opp etter først-tilmølla -prinsippet, seier ho. Wenche Tollefsen, administrasjonssekretær Mob. (+47) Jan Erik Øygard Opplæringskonsulent Mob. (+47) Ajdin Bahonjic Lærling kontor og administrasjon Mob. (+47) ANSVARLEG REDAKTØR: Jorunn Eide Kirketeig dagleg leiar / director Mob. (+47) REPORTASJE OG FOTO: Marit Bendz (Skrifta & Veggen BA) Oddrun Midtbø (Frilansjournalist) Vegard Fimland (Fotograf) GRAFISK PRODUKSJON: Eko-Trykk AS, 2

3 BIS Production Partner lærlingbedrift i vekst Lokalisert på tre stader i fylket og med sterke internasjonale koplingar, er BIS Production Partner ei spennande bedrift for lærlingar - innafor fagområda mekanisk, elektro, automasjon og bygg. Vi er ein tverrfagleg leverandør av alt frå industrielt vedlikehald, prosjektleiing, verkstadproduksjon, industrimuring og rådgiving til prosessindustri og energiprodusentar i Norden, fortel avdelingsleiar Kjell Nesse ved BIS Production Partner i Årdal. Vaks på omstilling Omorganiseringa ved Hydro for nokre år attende, gjorde at fleire tenester vart skilt ut og små verksemder vaks fram i industribygdene Høyanger og Årdal. Fleire av dei med Hydro som største kunde. I 2000 starta Hydro Production Partner. Åtte år etter vart bedrifta seld til det tyske firmaet Bilfinger Berger Industrial Services (BIS). Lang tradisjon for lærlingar Bedrifta har lange tradisjonar for å ta inn lærlingar, først gjennom Hydro. Dei har lærlingar innafor industrimekanikar, maskinarbeidar, plate/sveis, køyretøy, elektro og automasjon. - Gode lærlingkontraktar er viktig for rekruttering av arbeidskraft, seier Nesse. Han er oppteken av å få ordna kontraktane så tidleg som mogeleg, og har no innkalla fleire til intervju. Totalt har BIS 17 lærlingar fordelt i Svelgen, Høyanger og Årdal. Sterkare konkurranse om lærlingane Utfordringa i år er at det er svært få lokale kandidatar som lærlingar i mekaniske fag. Dette skuldast at VG2 produksjon og industriteknikk ikkje hadde klasse i skuleåret 2009/2010. Den linja vil vere på plass att til hausten. Dette vil vere positivt for inntaket av lokale lærlingar innan mekaniske fag i Konkurransen om lærlingane er stor i Årdal, fordi det er eit stort og variert industrimiljø her, legg Nesse til. Avdelingsleiaren ser ikkje på det som noko nederlag at lærlingar etter fullført lærlingtid vel høgare utdanning, eller å gå John Henry Schieldrop er lærling som automatikar. Her byggjer han styreskåp for trafikklys til bruk i støyperi. (Foto: Vegard Fimland) Som lærling innafor automatikk får John Henry Schieldrop prøve seg på ulike arbeidsoppgåver; som til dømes kontrollmåling av sikringstavle. (Foto: Vegard Fimland) Lærlingar er viktige for framtida til bedriftene. For å sikre lokale lærlingar, er det avgjerande å oppretthalde linjer på vidaregåande skular, seier avdelingsleiar ved BIS Production Partner i Årdal, Kjell Nesse. (Foto: Vegard Fimland) vidare til andre bedrifter. Vi opplever ofte at ungdomar vi har hatt som lærlingar søkjer attende til bedrifta etter at dei har vore ute av bygda nokre år. Ei bedrift i vekst I Sogn og Fjordane er det flest arbeidsoppgåver innafor vedlikehald, prosjektleiing og engineering. Den tekniske og administrative leiinga for avdelinga på Vestlandet ligg i Årdal. I hovudselskapet BIS er det totalt tilsette fordelt over heile verda. I dotterselskapet BIS Production Partner er det om lag 2.500, rundt 300 av desse arbeider i Sogn og Fjordane, i Årdal (235 årsverk), Høyanger (15) og Svelgen (60). FAKTA: BIS PRODUCTION PARTNER er leverandør av ulike tenester innafor prosessog energiindustrien rundt 300 tilsette i fylket, i landet og internasjonalt lokalisert på 16 stader i Norge, 8 i Sverige ønskjer å ha aktivitet i alle dei nordiske landa innan tre år omsetnad i 2009 var på 2 milliardar kroner 3

4 Det byrjar å haste Fagbrev eller påbygg? Får eg læreplass? Treng eg studiekompetanse? Klarer eg eksamen? Fem av 12 har lærlingplass Ved klasse 2PIB ved Øyrane vidaregåande skule i Førde har berre fem av dei 12 elevane skaffa seg lærlingplass til no. Nokon har fått god hjelp av PRO til å finne seg lærlingbedrift. Ein skal til Havyard i Leirvik, ein annan til Statoil på Kårstø. Sandra Instefjord Trædal, som dessutan er Noregsmeister i vektløfting, har fått tilbod om ein plass i Høyanger. Ho vil helst halde fram å bu i Førderegionen der treningsmiljøet er, så ho takka nei. Det byrjar å haste Dersom dei ikkje får ein kontrakt i hamn innan 1. juli, er det tryggaste å seie ja til plassen på Påbygging til generell studiekompetanse, sjølv om det i utgangspunktet ikkje var det dei ynskja. Dei aller fleste har heilgardert seg med påbygg som andreval, etter læreplass. Vanskelege val Men to av elevane har sett Påbygging til generell studiekompetanse på førsteplass på søknadsskjemaet for neste år. Ein av dei er Morten Høydal, som er veldig klar for meir teori etter to år på yrkesfag, sjølv om han veit at det vert eit knallhardt år. Eg har lyst på meir skule. Men eg vil ta fagbrev etterpå, seier han. Margrethe Årskaug er meir usikker. Eg er ikkje klar for å byrje å jobbe enno, vil berre bli ferdig med skulen, difor vil eg ha studiekompetanse. Eg anar ikkje kva eg skal gjere etterpå, veit berre at eg har lyst til å reise litt, seier ho. Som mange andre treng ho meir tid på å finne ut kva ho vil gjere vidare. Viktig dato: 1. juli Bransjane er vorte flinkare til å avklare læreplassar før 1. juli, meiner avdelingsleiar ved Øyrane vidaregåande skule, Magne Sellevold. Mange verksemder har frist allereie i februar på søknader om læreplass. Når elevane er usikre på om dei får læreplass, er det lett å velje allmenn påbygging når fristen for å svare går ut 1. juli. Men dei aller fleste får plass, ikkje så veldig mange hos oss som ynskjer allmenn påbygging etter andreåret. Det er nok fleire på helse- og sosial, elektro og restaurant- og matfag. - Dei som verkeleg vil ha læreplass, får det, meiner han. - Vi vil jo gjerne at dei tek ei yrkesutdanning. Det er stor trong for flinke folk i industrien, som både er eit interessant og viktig felt. Det er mange utfordringar når det gjeld evner og interesser. Næringslivet treng mangfald Det er viktig å fullføre eit fagbrev på den vegen ein har starta. Det gjev ein god plattform til å gå vidare. Praktisk tilnærming er noko ein ikkje får med studiespesialisering, meiner Sellevold. Til dømes kan ein maskiningeniør konstruere ei stålbru utan nokon gong å ha teke i ein dreiebenk eller eit sveiseapparat. Mange har ei førestilling av at nokon har det i hovudet, medan andre har det i hendene. Det er heilt feil. For det dei praktiske har i hendene, det sit også i toppen. Han oppmodar elevane til å vere veldig aktive sjølv i høve PRO, og i tillegg overfor slekt, vener og andre kjende. Dei må tenkje heile Sogn og Fjordane, Fem i klasse 2 Produksjon og industriteknikk B ved Øyrane vidaregåande skule i Førde har lærlingplass pr 10. mai. Framme frå venstre: Elling Strand, Vegard Leite og Anders Slåtten. 2. rad: Morten Waldeland Høydal, Tor Helge Klopstad Holsen, Daniel Skudal Senneset og Erlend Vie Bak: Margrete Ellingsen Årskaug, Sandra Instefjord Trædal og Petter Hårklau 4

5 men heller ikkje stoppe der. Det svingar alltid litt i industrien, men dei som vil får det til, meiner Sellevold. Tøft teoretisk år Dei Øyrane-elevane som ynskjer studiekompetanse søker som regel på Hafstad - den andre vidaregåande skulen i Førde. Her har det vore to klassar dette skuleåret. Påbygging til generell studiekompetanse er eit hardt skuleår, der elevane skal ta att mange fag som allmennelevane har tre år på å gjennomgå. Det er til dømes ti timar norsk i veka. Likevel har ikkje Hafstad iaugefallande større strykprosent blant dei som tek påbygg enn allmennelevane. Det har variert mellom fem og ti prosent stryk, fortel rådgjevar Magne Årdal. Svært mange av påbyggelevane kjem frå helse- og sosial med eit klart mål om å bli sjukepleiar. Elles er det mange innafor service og samferdsle som vel påbygg framfor lærlingplass. Dei går gjennom ein modningsprosess i løpet av dei to første åra i vidaregåande, og mange finn ut at dei heller vil studere vidare enn å bli fagarbeidarar, forklarer han. Det er heller ikkje mykje fråfall i løpet av året. Dette skuleåret har berre to - Det svingar alltid litt i industrien. Men dei som vil, får det til, seier avdelingsleiar ved Øyrane vidaregåande skule, Magne Sellevold. slutta i dei to påbyggklassane. Begge fordi dei fekk den læreplassen dei i utgangspunktet ynskte, seier Årdal. Elevane våre som har fagbrev, har eit anna utdanningsopplegg, og slepp unna med litt færre timar. Men dei som har fagbrev har eigentleg brukt opp den fireårige utdanningsretten som fylkeskommunen gjev dei. Valet etter to år på yrkesfag er anten lærlingplass eller påbygg, seier Årdal. Han legg til at ingen i Sogn og Fjordane har vorte stoppa i å få studiekompetanse etter at dei har fullført fagbrevet, så vidt han veit. Fleire søkjer opplæring i bedrift 5231 ungdomar har søkt vidaregåande opplæring i skule og bedrift i Sogn og Fjordane. Av desse har 464 søkt opplæring i bedrift. Det er ein liten auke frå Fylket har 4416 elevplassar i vidaregåande skule og 877 læreplassar i bedrift. Populariteten svingar Det svingar i populariteten til dei ulike faga frå år til år. Samanlikna med 2009 er det auke i søkjartalet til Vg1 innan idrettsfag, studiespesialisering og service og samferdsel. Bygg- og anleggsteknikk og elektrofag hadde ein nedgang i søkjartalet. Rift om påbygging På Vg2 er det helsearbeidarfaget og køyretøy som har ein auke, medan kokk og servitør, matfag, sal, service og sikkerheit og kjemiprosess var mindre populært i 2010 enn På Vg3 er det gode søkjartal til påbygging til generell studiekompetanse. 369 ungdomar har søkt på dei 255 plassane. Få vil bli helsearbeidarar Når det gjeld opplæring i bedrift er det elektrikarfaget, matrosfaget og yrkessjåførfaget som peiker oppover, medan nedgang råkar kokkefaget og tømrarfaget. Det er store utfordringar med å skaffe nok søkjarar til læreplassar i helsearbeidarfaget. Allmenn påbygging er eit tøft skuleår - Krev motivasjon og innsats Ungdomar i Sogn og Fjordane er blant dei beste på fullføring. Dei ligg på topp i landet i høve til dei som gjennomfører vidaregåande. Bekka Skaasheim, fylkesdirektør på opplæring, er glad for at fylket ligg såpass godt an. - Allmenn påbygging er eit svært krevjande år å fullføre. Det krev motivasjon og innsats, fordi faga er konsentrert over eitt år ikkje minst gjeld dette norsk, seier ho og leiter fram tal som er positive for fylket. Åtte for mange i fråfall Til no er det åtte av 109 som ikkje har fullført. I fjor var det 11 av 174 som ikkje fullførte allmenn påbygging, altså eit fråfall på 7 8 %. Det er eit langt sprang til dei dystre tala på landsbasis, der ein høyrer opp mot 40 % fråfall, seier ho. Fråfallet er jamnt fordelt i fylket. Desse tala seier ingenting om karakterane til elevane. Om ein går ut med to i alle fag, får ein stemplet fullført, men ikkje akkurat det beste utgangspunktet for vidare utdanning. Vi kan aldri vere heilt nøgde, eller lene oss attende og tenkje at dette er godt nok, seier fylkesdirektøren for opplæring, Bekka Skaasheim. 5

6 EWOS - mat for smolt Fiskeoppdrett har vorte ein av dei største og viktigaste næringane langs norskekysten. Oppdrettsfisk treng fôr. Og fôrprodusenten treng lærlingar. EWOS i Florø produserer mange typar fiskefôr; både yngelfôr, vekstfôr til laks, aure og torsk og fôr til avlusing av laks og aure. Fleire tonn gir fleire lærlingar Verksemda starta opp i I fjor vart fabrikkdelen utvida, slik at ein kan produsere over tonn meir fiskefôr i året, og ta inn fleire lærlingar. Fem lærlingar i produksjonsteknikk skal starte ved EWOS i løpet av sommaren. Det er viktig ikkje å gape for høgt. Lærlingane skal vere stolte av fagbrevet dei får her, og vi skal vere stolte av dei, understrekar produksjonsleiar Wilhelm Larsen. Vi har tidlegare hatt lærlingar i faga automatikk og automasjonsmekanikk, og køyrt kombinert opplæring både på vedlikehald og produksjon. Men vi skulle gjerne hatt eit fag som passa meir for oss. Vi må ha med næringsmiddelbiten også, i tillegg til prosessfaget, forklarer han. Men ein skal ikkje sjå bort ifrå at det kan vere plass til to-tre nye lærlingar til neste år. Vil ha fleire damer Intensjonen vår er å ta oss veldig godt av lærlingane. Vi vil bruke mykje tid på å følgje dei opp på skikkeleg vis. Det vert ein del intern opplæring, fordi dei skal lære litt frå mange yrkesgrupper. EWOS har også to TIP-lærlingar på vedlikehald. Dei skal ta fagbrev i industrimekanikerfaget, i tillegg til ein IKT-lærling og ein logistikklærling. Dei fem komande produksjonsteknikklærlingane kjem alle frå Sunnfjord, fire gutar og ei jente. Dei vil møte eit veldig bra miljø. Men det er 90 prosent menn hos oss, så vi higar etter fleire damer, ler han. Fagbrevjungelen Teknikk og industriell produksjon, industriteknologi og kjemiprosess, kva er eigentleg det? Alle veit kva snikkarar, kokkar og frisørar gjer. Faga skiftar namn heile tida. Ikkje så rart at dei unge vert forvirra. Larsen sjølv hugsar ikkje i farta at fagbrevet dei nye lærlingane skal arbeide mot heiter produksjonsteknikkfaget. Eg forstår at ungdom tykkjer det er vanskeleg å orientere seg i dette havet av moglegheiter, og at vi lett hamnar litt på sidelina. EWOS har hatt problem med å få tak i lærlingar. Vi har ikkje profilert oss godt nok, men tek no tak ilag med PRO. Ny prosessline stranda EWOS prøver å få til eit nytt opplegg saman med Flora vidaregåande skule, med utplassering av TIP-elevar i praksis. Tidlegare har det vore prøvd å sette saman eit nytt fag ved skulen, spesialsydd for denne typen verksemder. Vi prøvde å starte ei prosessline på vidaregåande i Florø. Avtalen med skulen var at vi skulle levere naudsynt utstyr og bygge opp lina. Men det kom inn berre tre søknader, så det var ikkje grunnlag for å starte opp. Det er altfor lite kunnskap om kva prosessindustrien er, og vi har heller ikkje vore flinke nok å informere tidlegare. Utveksling EWOS har to fabrikkar til i Norge - ved Bodø og ved Tromsø. Ewos i Florø produserte tonn fiskefôr i fjor, målet for i år er tonn. Eivind Brendø (til høgre) ynskjer å ta fagbrev i produksjonsteknikk når han er ferdig til sommaren. Her får han og Anne Grethe Andersen opplæring i ekstrudermaskina av Wilhelm Larsen. 6

7 Det nye faget PRODUKSJONSTEKNIKK Det vert kanskje aktuelt å utveksle lærlingar med desse to fabrikkane, seier Larsen. Elles har jo PRO-lærlingane tilbod om å hospitere nokre veker ved BASF i Tyskland. I framtida kan det kanskje vere aktuelt med ei utveksling med fabrikkane i Chile, Canada og Skottland, men det har mykje med kostnader å gjere. Dessutan er fabrikkane ulikt oppbygd. Det er til dømes meir automatisert her enn i Chile, sjølv om det der også er bra i høve chilensk standard, fortel Larsen. Dei fire nye lærlingane som skal byrje no i sommar, var tydeleg imponerte over kva EWOS balar FAKTA: PRODUKSJONSANLEGG TIL EWOS I FLORØ opna i 2009 produserte tonn fiskefôr i fjor. Målet for i år er tonn. 70 tilsette + 25 på økonomi/rekneskap og IT (Cermaq) + 20 sesong/ferievikarar investeringar siste tre år: 600 millionar kroner EWOS-GRUPPA 750 tilsette i Norge, Chile, Skottland og Canada samla omsetning: 6,8 milliardar kroner (2008) eigd 100 % av Cermaq ASA produksjon 2007: tonn fiskefôr omsetning 2007: 5,9 milliardar kroner Ole Kristian Berg Seljeseth er industrimekanikarlærling, og får tett oppfølging av Wilhelm Larsen. med då Larsen tok dei med på omvisning. Kompleksiteten ved EWOS, med PLS-styring og I/Obehandling, tilsvarer Ormen Lange og dei største boreplattformane i Nordsjøen. Alt vert styrt frå kontrollrommet gjennom PLS-systemet, i tillegg kjem manuell kontroll, ettersyn og førebyggande vedlikehald. To økter med lærlingstatus Etter to år som lærling og med eit fagbrev i handa vil dei fleste ut og tene pengar på skikkeleg vis. Men industrimekanikarlærling Eivind Brendø frå Florø har fått så stor interesse for faget at han satsar på nye år som lærling i produksjonsteknikkfaget etterpå. Så mange vegar vil ligge opne med begge fagbreva. Han vil verte veldig ettertrakta! No reparerer eg fabrikken, neste år skal eg styre fabrikken, humrar den arbeidsglade 20-åringen. Men den neste læretida vil bli kortare, maks halvanna år fordi han allereie har eit fagbrev. Når ein først er vant til dårleg løn, kan ein like godt halde fram, er den enkle forklaringa på kvifor han vel å sikre seg dobbelt opp med fagbrev i same verksemd. Så langt har det vore masse å lære og nye jobbar kvar dag. Eg har ingen planar om å gå meir skule - no iallfall. Kva eg finn på om eit par år er ikkje godt å seie, seier Brendø. Ny teknologi krev ny kunnskap - og nye fag. Vil du velje eit av dei mest moderne vegane innafor TIP, er dette faget for deg. Små og mellomstore industribedrifter er aktuelle arbeidsstader for ein produksjonsteknikar. Dersom du vurderer å utdanne deg i dette faget, bør du ha praktisk sans, godt handlag og vere nøyaktig. Du bør kunne arbeide både sjølvstendig og saman med andre. Interesse for ny teknologi er ein stor fordel. Ein fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive ein industriell produksjonsprosess. Viktige oppgåver er styring, som omfattar kontroll og justering av produksjonen, og start og stopp Det dreier seg om tilrettelegging, omlegging, reparasjon og vedlikehald. I tillegg kjem feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystem. Wilhelm Larsen har ansvaret for lærlingar i produksjonsteknikkfaget ved fiskefôrprodusenten EWOS i Florø. Lærlingane må like å handskast med store maskiner, dei må vere interesserte i å lære seg tekniske ferdigheitar, også innafor data og elektro. Reinhald og hygiene er sjølvsagt svært viktig i prosessindustrien, understrekar han. Nytt fag i ei ny tid: Meir automatisering og prosessovervåking har skapt det nye faget produksjonsteknikk. Produksjonsleiar Wilhelm Larsen ved EWOS forklarer lærling Anne Grethe Andersen Om ein ikkje kan alt sjølv, skal ein produksjonsteknikar kunne lokalisere at noko er gale og gje melding til dei rette fagfolka om at noko er feil. Produksjonsteknikk er eit veldig samansett fag, seier produksjonsleiaren ved EWOS. Ein lærling i produksjonsteknikkfaget får ein solid teoretisk kunnskap gjennom alle dei tinga som høyrer til i ein fabrikk som treng denne typen folk; det vere seg fiskefôrprodusentar, aluminiumsindustrien, legemiddelindustrien og alle som driv med prosessering, det vil seie vidareforedling av råvare. Vi skulle gjerne hatt delar av faget industriell næringsmiddelproduksjon inn i dette nye faget, til dømes mikrobiologi, seier Larsen. Difor treng ein eigentleg to fagbrev for å bli ein fullverdig mat- og fôrprodusent. Han har tidlegare, prøvd å lage eit eige fagbrev saman med Industriskolen, som er meir tilpassa verksemder som EWOS. 7

8 Tunge maskiner, lette ballar Om vegen til jobb i Florø kan vere lang på mørke vintermorgonar, er det berre to minutt å gå til volleyballtrening i Førdehuset. Det har lærlingen Runar Eikenes halde på med sidan 6. klasse. Vi var nokre gutar som både spela fotball og volleyball, men så kutta vi fotballen, for volleyball var artigare. Dessutan fekk vi etterkvart ein sabla god trenar, lensmann Jan Egil Tvinde, då vart det skikkeleg gøy, smiler han. Då Runar var ferdig på ungdomsskulen, var han som mange andre Førdegutar møkka lei teori - og interessert i motorar. Det måtte bli noko med mekanikk, så han byrja på Teknikk og industriell produksjon ved Øyrane vidaregåande skule. Andreåret fekk han verkeleg høve til å dyrke dei to lidenskapane sine. Han søkte og kom inn på ToppVolley ved Sauda vidaregåande skule i Suldal, ikkje langt frå Stavanger. Skulen legg opp til 20 timar volleyball og 30 timar skule i veka. Meir eller mindre tilfeldig kom eg inn på Produksjon og industriteknikk. Vi trena to gonger for dagen, både før og etter skuletid. Det vert ikkje så mykje her, berre ein gong for dagen, fortel han. Miljøet er viktig Då førdianaren skulle ha tre veker utplassering i bedrift, tok han kontakt med PRO. Eg tenkte på Førdeområdet, men hadde ikkje peiling på kva bedrifter som kunne vere aktuelle. PRO ordna alt, og eg fekk praksisplass på ITM i Florø, som produserer utstyr for Nordsjøen. Der fekk eg prøve mykje forskjellig, dei store CNC-maskinene fascinerte meg, det er noko med dei enorme kreftene... Runar treivst så godt ved verksemda på Fjordbase i Florø at han søkte om lærlingplass, og lærling har han vore der snart eit år no. Framleis gler han seg til å dra på jobb kvar einaste dag. Det er kjekke folk der, og eit godt og ungdommeleg miljø, det har mykje å seie. Dessutan har eg varierte arbeidsoppgåver. På avdelinga der Runar jobbar er det berre 12 tilsette, og berre karar - i tillegg til to kontordamer, klassisk nok. Det vert mykje barsk mannehumor. Mykje god humor, poengterer Runar. Dei første månadene som lærling sat han på med ein kollega, no køyrer han eigen Golf. Han må tidleg på beina når arbeidsdagen startar klokka 7, og det er mest ein time å køyre. Men det er greitt å bu gratis heime, å kome heim til duk og dekka bord etter ein lang arbeidsdag. Jo da, han veit han er heldig. Fordelane er større enn ulempene med framleis å bu på eit lite guterom med mamma som bryr seg litt for mykje. Rart med det, når ein allereie har budd borte eit år. Tredjekvar veke går han kveldsskift frå 15 til 24. Dei vekene vert det berre jobbing og soving. Eg er så glad i å sove lenge, så då søv eg til det er på tide å køyre. Men det vert jo litt ekstra løn dei vekene, smiler han. CNC-maskineringsteknikk ITM produserer gjenge på forings-, produksjons- og borerøyr, og lagar også diverse overgangar mellom ulike røyrtypar og dimensjonar. Runar liker seg best når han får gjere ein arbeidsoppgåve frå start til slutt, når han får ei teikning i handa og både kan planlegge, programmere, utføre og kontrollere. God oppfølging Det er ganske mange krevjande jobbar ved ITM, men som lærling får eg god oppfølging, også frå PRO, understrekar han. Det imponerer den unge lærlingen, for han har høyrd så ymse frå vener med andre erfaringar frå andre opplæringskontor. Det er bra med dei jamlege møta der vi går igjennom kva eg FAKTA: ITM AS I FLORØ Er ein av tre ITM-basar i Noreg; dei andre er NorSea base på Tananger og CCB base på Ågotnes. Totalt kring 60 tilsette er ein del av Aarbakke Group etablert i 1994 produserer gjenge på forings-, produksjons- og borerøyr, og lagar også diverse overgangar mellom ulike røyrtypar og dimensjonar har 16 tilsette og 2 lærlingar ITM står for I.O.S. Tubular Management har gjort og kva eg må gjere meir av framover mot fagprøven. Nordsjøen eller idrettshallen Kanskje flyttar han til Florø og jobbar vidare der når han har teke fagbrevet. Eller kanskje han tek teknisk fagskule i Førde. Draumen er å verte ingeniør, kanskje med jobb i Nordsjøen. Lange friperiodar og god løn lokkar. Men det er lite volleyball der ute på plattformene. Då må han velje. Det vert ikkje lett. Eg får vel i tilfelle kaste mynt og kron. Men eg er glad i Førde også, tykkjer det er fint her. Men ein vert litt lei, har jo budd her heile livet. Stavanger er ein fin by, eg liker sentrum der, og dialekten. Det er noko med atmosfæren. Oslo er for stor, Førde for lite. No spelar han av og til på elitelaget U19, frå før har han både gull- sølv og bronsemedaljar frå junior-nm. Neste sesong vert det U21. Men eg gidder ikkje bruke heile helga på å reise til Tromsø for å sitte på benken, så det har ikkje vorte så mange kampar i det siste. No tenkjer han mest på sommaren og junior-nm i sandvolleyball som skal arrangerast i Førde. Og eit fagbrev neste sommar. Varierte arbeidsoppgåver: Runar Eikenes produserer gjenge og røyrovergangar ved ITM i Florø.

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7.

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. - januar 2013 Gode råd gratis! Les s. 3 Kick-off for lærlingar Les s. 6 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger nesseplast Målet med denne utgåva

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r ENTER 2009 Fulldistribusjon infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

Pedro. eit møbeleventyr

Pedro. eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Pedro eit møbeleventyr Av Eldar Høidal Norsk Møbelfaglig Senter Grafisk design og produksjon: Hatlehols AS 051310-09, Brattvåg november 2005 Papir: 150 g Gallerie Silk ISBN: 82-92055-21-5

Detaljer