Manual for beslutningstagere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual for beslutningstagere"

Transkript

1 Manual for beslutningstagere av Monika Petermandl, Angelika Ehrenhofer, Gertrud Burtscher, Susana Saez-Garcia FHW GmbH, Austria 1

2 Innhold Forord Grunner til å flytte på seg Grunner til å sende lærlinger utenlands Fordeler for bedriftene Utsagn Grunner til at utdannings institusjoner skal sende sine studenter utenlands Utsagn Fordeler for lærlingene Rapporter Resultat fra en studie Fordeler for lærlingens instuktører og lærere Rapporter Sjekklister Hvordan organisere en god lærlingutveksling Fase 1-8 Noen andre suksesskriterier Model: 1-3 Likheter og ulikheter Å være i forkant av problemene Formalisering av arbeidsperioden via Europass Finansiersingsmuligheter God praksis Case studier Kriterier Vedlegg Skjemaer 2

3 INTRODUKSJON Denne veiviseren er en del av ett sett med guidebøker som er laget gjennom et pilotprosjekt: Pro Europass lærlinger over grenser, finansiert av EU-kommisjonen. Guidebøkene er et resultat erfaringer samlet gjennom dette prosjektets forskjellige utvekslinger og andre lærlingutvekslinger. Målet med disse bøkene er å hjelpe organisasjoner og bedrifter til å høyne kvaliteten på lærlingutvekslingene sine til andre land. I lærlingopplæringen er det mange aktører som bør vite noe om hvordan forbereder seg og gjennomfører en utplassering i utlandet. Derfor har disse bøkene blitt laget til forskjellige målgrupper som arbeider med lærlinger og har fått følgende titler: Manual for beslutningstakere Manual for lærlinger Manual for yrkesrettede videregående skoler Manual for instruktører i bedrifter Alle bøkene kan brukes uavhengig av hverandre, selv om det i bøkene referert til de andre bøkene. Utgangspunket for denne boken er basert på ulike felles Europeiske mobilitetsverktøy for kvalitetskontroll. Dette er gjort for å vise fellesskapet mellom Europass, sertifikat-tillegg og Euro- CV. Disse guide bøkene er ment å være til støtte og rettesnor og kan ikke dekke alle mulige eventualiteter som kan oppstå under planlegging og gjennomføring av en lærlingutplassering Forfattere: Ms. Monika Petermandl, Ms. Angelika Ehrenhofer (University of Applied Sciences for Communication and Business Management, Austria), Mr. Gard Tekrø (International Service Office of Oppland, Norway), Ms. Sisko Temmes (Amiedu, Finland), Mr. Horst Trodler (ABB Training Center Rhein-Neckar GmbH, Germany), Ms. Sari Turunen-Zwinger (City of Helsinki / Education department / Apprenticeship Training Centre, Finland). Forfatterne takker Ms. Pia Hegner fra Cirius (Denmark), Ms. Susana Saez-Garcia fra IFA (Austria), Ms. Gertrud Burtscher (student ved Vienna University of Economics and Business Administration), Mr. Arthur Schneeberger fra Institute for research on Qualification and Training of the Austrian Economy (Austria) og alle Pro Europass project partnere for støtte og hjelp.

4 Forord. Denne guiden er skrevet for beslutningstakere innen lærlingopplæring, personer med ansvar for lærlingopplæring i bedrifter, yrkesskoler, voksenopplæringsinstitusjoner, ansatte ved fagopplæringskontorer, servicekontorer og andre utdanningskonsulenter. Yrkesopplæringsnemnd Bedrifter Beslutningstagere Fagansvarlige Videregående skoler Beslutningstagere Lærere Lærlinger Teachers Opplæringskontorer og andre som har med lærlinger å gjøre Globalisering av økonomien gjør det nødvendig at arbeidstakerne får mer og mer internasjonal erfaring og kulturell forståelse I denne guiden setter vi fokus på internasjonalisering av lærlingopplæringen og arbeidsutplassering i utlandet og hvlke fordeler det innebærer for lærlinger og bedrifter. Vi ser på følgende momenter: Læring med å reise, rollen til EUROPASS, kap. 1.Europassets rolle, kap 1 Grunner for å sende lærlinger på arbeidsutpalssering, kap. 2. Hvordan organisere et vellykket mobilitetsprosjekt. Vi ser på en modell som passer inn i rammeverket til EUROPASS, kap. 3. Noen flere suksessfaktorer, kap.4. God praksis, kap. 5. Denne guiden vil gi deg gode argumenter, sjekklister, rapporter og eksempler på god praksis. Faglige ledere, personalansvarlige og andre som har med lærlinger å gjøre, vil kunne bruke denne håndboken som en oppskriftsbok. Ledere og rektorer i yrkes- voksenutdanningsinstitusjoner vil her få en god oversikt over de prosesser som finner sted ved arbeidsutplassering i et utland. (for mer spesifikk informasjon se Guide for yrkesskoler og institusjoner ). Nøkkelpersoner i fagopplæringskontorer vil her få en oversikt hvordan prosessene går og hvordan arbeidsfordelingen er mellom berørte parter i en arbeidsutplassering i utlandet. Læring ved reising 3

5 De reisende arbeiderne På en plass i sentrum av Wien i Østerrike, i nærheten St. Stefans`s-katedralen, står et gammelt tre hvor stammen er full av nåler, der Stock-im-Eisen ( Jernstolpen ), som et vitne over en lang tradisjon på mobilitet av håndverkere. Allerede fra Middelalderen av, reiste håndverkere til andre land. Sagnet sier at alle håndverkere som kom til Wien, spikret en spiker inn i denne stolpen. Stolpen ble til slutt så full av spiker at den fikk navnet Jernstolpen..Og dagens fagarbeidere. I dagens globaliserte samfunn og i et Europa med så mye frihet i valg av jobber, har mobilitet blitt en viktig del av alle yrkeskarrierer. Å være villig til å flytte på seg er blitt et viktig karrierepluss. Med dette på minnet markedsfører den Europeiske Union arbeidsutplassering ikke bare for skoler, universiteter og ferdig utdannede akademikere, men også for lærlinger, unge arbeidere, instruktører og lærere i yrkesutdanningen. Over unge europeere har vært i et annet land for å skaffe seg arbeidspraksis i et annet europeisk land..og ideen med EUROPASS Europass Training er innført innenfor EU, slik at alle opplæringsperioder kan dokumenteres i denne databasen. Dette er gjort for at opplæring i et EU-land skal kunne vises enkelt i et annet EU-land som en integrert del av opplæringen. EUROPASS garanterer for innsyn og kvalitet i opplæringen! Europass Training er mer en et dokument. Det er en idè. Den understreker i tillegg at yrkesutdanning over grenser vil gi lærlingene og instruktørerene tilgang på erfaring fra andre europeiske land. Denne tilleggsverdien EUROPASS Training gir, gjelder ikke bare for impliserte lærlinger og bedrifter, men også for EU nasjoner og deres sameksistens 4

6 Gode grunner for å sende lærlinger utenlands I denne guiden er mobilitet brukt som et felles ord for alle typer utplasseringer utenlands. Deltakere kan være alt fra lærlinger til lærlingens instruktør eller lærere. Mobilitet indikerer en forflyttning, ikke bare geografisk, men en måte å vokse på, se andre ferdigheter, kunnskaper, måter å tenke på osv. Gevinsten av mobilitet kan være mange - noen av dem er beskrevet i de neste kapitlene. Bedriftenes nytte og fordeler: De øker i mange tilfeller sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sine lærlinger. (se under lærlingenes fordeler) De kvalifiserer sine ansatte for internasjonalt arbeide og lærer dem å arbeide og omgås mennesker fra andre land. De oppnår ny erfaring ved å la sine ansatte arbeide i internasjonale bedrifter De vil profitere på at de ansatte får brukt sitt talent i andre arbeidssituasjoner internasjonalt. For faglige ledere og instruktører vil lærlingenes erfaringer være en form for etter- og videreutdanning. Bedriftenes ansatte vil lære om andre lands kulturer og det same vil skje med avlæring av innkommende instruktører og lærlinger De vil oppnå nye kontakter og partnerskapsavtaler med bedrifter I andre europeiske land 5

7 Uttalelser fra bedrifter og daglige ledere: Våre ansatte må være i stand til å arbeide i et annet land og til å veilede og lede arbeidere fra et annet land.. (Instruktør i en industribedrift I Østerrike) Vi har mange utenlandske kunder. Derfor må våre ansatte minst kunne snake engelsk. Vi ønsker at våre ansatte skal være kjent med de siste trender innen faget sitt. (Leder for en liten frisørsalong i Østerrike) 6

8 Fordeler og nytte for undervisningsinstitusjoner: De vil øke sin undervisningspraksis gjennom sitt internasjonale engasjement De vil kanskje trykke hardere på for å gjennomføre og/eller starte nye interaktive programmer med andre institusjoner i europeiske land. Ved å ta i mot lærlinger og instruktører/lærere gir de sine lærere og elever muligheter til å treffe mennesker fra andre land selv om ikke selv sender noen til andre land i EU De vil gjennom deltakelse i utvekslinger av lærlinger og instruktører/lærere bli en deltakende og påvirkende part i EUs utdanningssystemer. (For mer informasjon se: Guiden for yrkesskoler og institusjoner) Uttalser fra beslutningstakere I yrkesskoler og institusjoner: Arbeidstakere og lærlinger skal ha muligheter til øke sin forståelse for Europa og sin sosiale kompetanse. Vi ønsker å støtte dette. ( Leder av et opplæringssenter i Tyskland) Å erfare å arbeide i et annet land og å klare de daglige oppgavene der, øker deres forståelse av det Europeiske samfunnet og styrker den europeiske tankegang. (Leder av et voksenopplæringssenter i Tyskland) 7

9 Fordeler for lærlingene: De utvider sine profesjonelle ferdigheter og kunnskaper De lærer om andre organisasjoners strukturer, nye produksjonsprosesser, arbeidsmåter og produksjonsutstyr. De utfører service og produserer produkter til fremmed og ukjent marked De vil øke sin profesjonelle fleksibilitet, utvide sine kvalifikasjoner og øke sine arbeids og karriere muligheter De får arbeide sammen andre lærlinger, erfarne fagarbeidere og kunder fra andre kulturer De vil forhåpentligvis bli mer tolerante over for andre måter å tenke og å gjøre ting på. De vil forstå en fremmed person som de møter bedre i eget land nå rde har samme erfaring med å være fremmed i et annet land De øker sine kunnskaper I fremmed språk vil fange opp de nødvendige ord og vendinger i det som tidligere var et ukjent språk De utvikler egenskaper som er nødvendige for å opptre i en internasjonal atmosfære De utvikler ny selvforståelse og trygghet De blir venner med mennesker fra andre kulturer som kanskje senere blir en viktig del av deres liv Rapporter fra lærlinger etter deres utplassering Jeg har lært enormt mye spesielt om meg selv, men også om mitt arbeidsområde. (Lærling fra Norge) De menneskene jeg har arbeidet med har vært svært vennlige og hjelpsomme. Alle har prøvd å gjøre det best mulig for meg og jeg var i stand til å arbeide sammen med dem. (Lærling fra Finland) For det første fikk jeg muligheten til å skaffe meg arbeidserfaring I et annet land. Jeg kunne se innsiden av arbeidsforholdene i fremmed land. I tillegg fikk jeg med meg de lokale skikkene og historien. (Lærling fra Tyskland) Hvis noen snakker engelsk til meg nå, så føler jeg meg faktisk veldig komfortabel med det. (Lærling fra Østerrike) Jeg ble behandlet som en vanlig arbeidstaker. Jeg var ikke sett på som en lærling ( på en positiv måte!) Det var mange unge mennesker som jobbet der. Det gjorde det lett å få venner. (Lærling fra Norge) 8

10 Resultater fra en undersøkelse: Læringseffekter gjennom arbeidsutplassering i utlandet Følgende empiriske resultater er tatt fra en studie gjennomført av IBW-Istitutt for Utdanningsforskning i bedrifter (Sabine Nowak, Wien 2000) i forbindelse med Pro Europassprosjektet. Undersøkelsen er basert på spørreskjema til 50 lærlinger. Spørsmål: Økte du din kompetanse gjennom arbeidsutplassering i utlandet? (svar i prosent) Kompetanseområder Svært mye Noe Ingen kompetanseøkning Vet ikke Trygghet Språkferdigheter * Selvtillit Ansvar Økt toleranse Motivert for å lære mer Arbeide sammen men andre Faglige kunnskaper * Ingen svar 9

11 Fordeler for lærlingens instruktører og lærere De økte sine tekniske, didaktiske og metodiske ekspertise De fikk nye stimuli for trening og undervisning De økte sin motivasjon for å fortsette trening/ undervisning De lærte om lærling/fag opplæring i andre europeiske land og oppdaget likeheter og ulikeheter De fikk ny kompetanse om organisering og gjennomføring av nye mobilitetsprosjekt i framtiden De fikk økt toleranse for andre måter I tenke, organisere, ledelsesprinsipper og verdisystemer i andre kulturer De fikk økt sine språkferdigheter De fikk knyttet nye vennskaps bånd over grensene Rapport fra instruktører etter deres utlandsopphold: Jeg var I stand til å øke mine generelle kunnskaper og jeg har lært nye tekniske termer og metoder som er viktige i mitt fag. (Instruktør fra Tyskland etter sitt opphold I Finland) Det var nyttig utveksling av erfaringer på tekniske områder, pedagogiske metoder og didaktiske områder. (Instruktør i stor tysk bedrift etter sitt opphold I Tyskland) Rapport fra yrkesfaglærer etter sitt utenlandsopphold: Jeg har sett svært interessante undervisningsmetoder innefor yrkesutdanningen som jeg fikk se ved besøk i laoratorium. Jeg ble imponert over at de hadde egne opplæringssentre innenfor bedriftenes vegger. I vårt land er regjeringens som har ansvar for opplæring av kvalifiserte fagarbeidere. Opplæringssystemene Europa er svært forskjellige fra vårt. Hos oss er lærlingene voksne mens ellers i Europa er lærlingene ungdommer. (Yrkesfaglærer etter sitt opphold i Østerrike) 10

12 Sjekkliste for beslutningstakere Hvor viktig er internasjonal erfaring innen de yrkene vi utdanner mennesker for? Hvor viktig er internasjonal erfaring for vår bedrift? Du vil finne noen eksempler i sjekklisten. Hvis noen av disse er relevante for din bedrift, bør du ta opp til vurdering om du skal prøve med en arbeidsutplassering av dine instruktører. Denne sjekklisten er ikke komplett og du kan selv tilføye egne punkter. 11

13 Hvor viktig er internasjonal erfaring innen de yrkene vi utdanner mennesker for? For each statement you may select the grade of relevance for your own situation. Du må for hvert utsagn gjøre et relevant valg for din egen situasjon Utsagn Relevant Delvis relevant Ikke relevant Det er vanlig for vår bransje å ha internasjonale kunder Manualer, veiledninger og instruksjoner er ofte skrevet på engelsk eller på annet fremmedspråk Trendsetterne i vår bransje finnes i andre land. Noen land har sine egne tradisjoner på bestemte områder (e.g. cooking). Kan de utvikle sine områder med impulser fra andre land? I andre landbruker de teknologier og produksjonsmetoder som i framtiden vil bli viktig for vår bransje I andre land kan de ha andre kvalitetsstandarder som kanskje kan være en bra modell for god praksis 12

14 Hvor viktig er internasjonal erfaring for vår bedrift? For hvert utsagn må du velge den graden som er relevant for din situasjon Utsagn Relevant Delvis relevant Ikke relevant Vår bedrift har forbindelser med utenlandske bedrifter (grossister og kunder) Vår bedrift har markeder i andre land og gjennomføre prosjekter i andre land Vår bedrift er del av et internasjonalt nettverk Vår bedrift har mange utenlandske arbeidere Vår bedrift planlegger etablering i utenlandske markeder og ønsker å gi våre ansatte trening i internasjonalisering Vi rekrutterer våre ledere og mellomledere fra våre egne ansatte. Lærlinger er og våre menneskelige ressurser og erfaring fra utenlands-opphold passer godt inn i en framtidig bakgrunn for våre ledere 13

15 Hvordan organisere et vellykket mobilitetsopphold En prosessmodell i innenfor EUROPASS I dette kapitlet vil vi introdusere en prosessmodell for lærlingutplassering Bedrifter kan bruke denne veiviseren til å planlegge og organisere utplasseringsprosjekter. Skoler og andre opplæringsinstitusjoner vil finne mer om dette i håndboka for Skoler og utdanningsinstitusjoner. Oversikt Det skilles mellom 8 faser I et mobilitetsprosjekt. Kvaliteten i hver enkelt fase bestemmer suksessnivået for mobilitetsprosjektet. Fase 1 og 2 er prinsipielle beslutninger og er langvarige Fase 3 8 omhandler hver arbeidsutplassering og må planlegges nøye i hvert enkelt tilfelle Fase 3-8 er koplet til enhver arbeidsutplassering og planlegges individuelt i hvert enkelt tilfelle 14

16 Fase 1: Planlegging av en strategi for mobilitet innenfor EUROPASS Bedrifter har ofte en strategi for personalutvikling. Dette inkluderer som regel også lærlingopplæringen. De følgende spørsmålene kan være til hjelp for å veie for og imot i valg av strategi for internasjonalisering av lærlingopplæringen: Relevante spørsmål: Hvorfor er internasjonalisering viktig for oss(se sjekkliste)? Vårt fagområde krever det fordi: Vår bedrifts valg av forretningsstrategi krever det fordi: Hvilke fordeler forventer vi å oppnå gjennom internasjonaliseringen av opplæringen(se Fordeler for bedriften )? For lærlingene For instruktørene For vår bedrift Hvilke basisvurderinger må gjøres før en utplassering kan gjennomføres utenlands? Prioriterte europeiske partnere Kun utsending av lærlinger og instruktører eller å være vertskap for lærlinger fra andre land (utveksling) Utplasseringens posisjon i opplæringsprogrammet Varigheten av utplasseringen: Anerkjennelse av arbeidsutplassering i utlandet som en integrert del av opplæringsprogrammet: (bruk av EUROPASS) Krav til organisering av mobilitetsprosjektet: (medvirkning fra ansatte, omfang av medvirkning) Hva er vi villige til å investere i mobilitetsprosjektet: Hvordan skal lærlingens utplasseringskostnader finansieres etc. 15

17 Fase 2: Oppbygging Europeiske partnerskapsavtaler De følgende spørsmålene vil være til hjelp forl å klarlegge om den valgte bedriften er villig til å yte den opplæringen som er nødvendig for en utplasseringen skal bli best mulig for lærlingen(e) Har din bedrift og partnerbedrift sjekket ut at arbeidsoppgavene til innkommende lærling(er) er relevante for deres opplæring? Vil begge bedriftene bruke Eurpean CV ( se Eurpean CV og sertifikat tilleggene for å klarlegge om arbeids- og opplæringsoppgavene er innenfor rammene) Er din bedrift og partner bedrift enige om hvilke oppgaver som skal læres og gjennomføres under oppholdet. (se avtale om arbeidsutplassering) Vil begge bedriftene bruke EUROPASS opplæring for å dokumentere lengden på arbeidsoppholdet for hver lærlingene, samt besvare innholdet i opplæringen Er begge bedriftene enige i antallet lærlinger og instruktører som skal utveksles og varigheten av oppholdet. Har begge bedriftene bestemt hvilke personer som skal ha ansvar for forberedelser og organisering av arbeidsutplasseringen? Har begge partnerne blitt enige om hvordan de vil bruke hjelpen fra de nasjonale servickontorene for lærlingers arbeidsutplassering? ( Leonardo da Vinciontoret v/ Teknologisk Institutt, Oslo) Har dere inngått avtaler om hvem som betaler for lærlingene under deres utplassering. (lønn,forsikring,etc) Har dere klarert hvor mye hvor mye økonomisk støtte lærlingene får til daglig bruk. (bolig, måltider, fritidsaktiviteter, etc) 16

18 Fase 3: Valg av deltakere (lærlinger, instruktører), bestemme mål og innhold, tidsplan Etter at man er kommet til enighet med partnerbedriftene kommer nomineringen av lærlingene som skal få lov til å reise på utplassering, når det kan skje og tidsrammer. Følgende spørsmål kan stilles: Hvilke utvalgskriterier har vi? Progresjon i utdanningsprogrammene: Nivå Språkferdigehter Selvsikkerhet og modenhet Hvilke individuelle mål skal lærlingen nå under sitt opphold utenlands? (se også fase 2) Er det noen individuelle forberedelser som må gjøres for at lærlingen skal nå sine mål? (se også fase 4) Hva er den optimale rammen for arbeidsutplassering for lærlingen? ( lengde, sett i forhold obligatoriske skoleperioder, sesongarbeid osv.) Det vil være nyttig at lærlingens instruktør blir gitt muligheten til å besøke mottaker-bedriften for å forberede lærlingen(e) på hva som forventes av dem. (Se Modeller for utveksling ) 17

19 Fase 4: Forberedelser av deltakerne Forberedelsene bør ta hensyn til følgene momenter: Arbeidsplassen Informasjon om partnerbedriften Kontaktpersoner: Arrangere personlig kontakt før lærlingen reiser via e-post og eller telefon Gå gjennom hva som forventes av lærlingen Pedagogisk Hvordan være ansvarlig for egen læring, og hvor kan det søkes råd og støtte fra din mentor Hvordan kan du kontrollere din egen læringsprosess? (Arbeidsutplasseringsrapport) Språk Frisk opp engelsken din! Lær de mest vanlige frasene og de mest brukte fagtekniske ordene i mottakerlandets språk Kultur Informasjon om byen /regionen hvor partnerbedriften holder til Informasjon om landet du skal ha arbeidsutplassering i Forskjellene i utdanningsystemene, spesielt gjelder dette lærlingopplæringen Forskjellene i arbeidskultur (formelt/ uformelt, mer / mindre autoritært, bestemte regler/ den enkeltes ansvar) Praktisk Informasjon om: Reisemåten Bolig og priser mat Helseattest og arbeidsulykkeforsikringer EUROPASS Psykologisk Hvordan klare seg under forandringer og utfordringer Hvordan komme tilbake til hverdagen 18

20 Fase 5: Gjennomføring av utveksling, oppfølging og støtte til deltakerne Oppfølging av lærlinger og instruktører mens de oppholder seg utenlands Oppretthold kontakt via e-post, telefon,etc Forlang rapporter og gi tilbakemeldinger på rapportene Hold kontakten med mentorene i gjestebedriften Oppfølging av lærlinger i bedrifter som tar inn lærlinger og instruktører Detaljplanelegging og organisering av hvilke områder som skal læres og gjennomføres Gi råd og støtte ved behov Hjelp innkommende lærlinger med å komme i kontakt oersoner i vertslandet Ha faste samtaler og dokumetasjon om læringsprosessen. (se arbeidsutplasseringsrapporten) Krisehåndtering om det er behov Oppfølgende kontaktmøter med nøkkelpersoner i utsendende bedrifter Ved avslutningen av oppholdet: Fyll ut nødvendig informasjon i Europasset 19

21 Fase 6: Oppfølging ved hjemkomst Drøft med lærlingene hvilke erfaringer de har fått fra sin utplassering, hva de har lært og hvordan de har det etter utplasseringen Gi lærlingene mulighet til å rapportere fra sitt utenlandsopphold til lærlinger og kolleger/ instruktører Gi lærlingene en oppdatering på det som her skjedd i bedriften mens de har vært borte. På ledelsenivået, avklar hva bedriften har lært av erfaringene lærlingen har med seg tilbake fra utplasseringen og i gitte situasjoner hvordan kan disse overføres til bedriften og brukes innovativt. Tenk over hvilke effekter fra utplasseringen som vil være viktig for lærlingens framtidige karriere 20

22 Fase 7: Vurdering av gjennomført utveksling Gjennomføring av arbeidsutplassering og resultatene vil bli systematisk vurdert Hva gikk bra? Hvilke suksess faktorer har vært de viktigste? Hvilke svakheter og skuffelser har vi opplevd? Hva var årsaken? Hvordan kan fordelene med mobilitetsprosjekter bli verdsatt? For lærlinger og instruktører: For bedriftene: Hvordan kan resultatene av utplasseringer bli enda bedre Under dette vil det vanligvis bli tilgjengelige dokumenter som kan anvendes til å analyse av arbeids - og opplæringsutvekslingens resultater. En av disse er EUROPASS. I tilfelle utvekslingene er finansiert av EU eller en nasjonal organisasjon, vil det normalt forligge obligatoriske rapporter Disse evalueringsprosessene vil gjelde for både utsendte og innkommende lærlinger og instruktører. 21

23 Fase 8: Konklusjoner for forbedringer av framtidige utvekslingsprosjekt Ansvarlige for utplasseringer vil så identifisere forbedringspotensiale for fremtidige mobilitetsprosjekter. De vil så, sammen med ledelsen, bestemme hvilke endringer som er nødvendige. Disse endringene blir kanskje relatert til utvelgelse av lærlinger, klarere målformuleringer om hva som skal oppnås, tidsrammer, forberedelser og evaluering De vil kanskje også vurdere om det er behov for nye partnere eller avslutt problematiske partneravtaler. Evalueringen kan også lede til en ny vurdering av at mobilitetsstrategien er riktig. Er gammelt tankegods for internasjonalisering i lærlingopplæringen anno 2004 fortsatt gyldig? Hva skal endres? Hvis et utvekslingsprogram med en partnerbedrift i et annet land er vellykket, er det fornuftig å sikre dette partnerskapet. Ved at samarbeide over tid resulterer i felles forbedringer som optimaliserer resultatene For å oppnå ønsket resultat bør partnerskapsavtaler virke over minst tre eller flere år. Noen flere suksess faktorer Modeller for utveksling av lærlinger og instruktører Et vellykket og innholdsrikt partnerskap mellom to europeiske bedrifter vil være best når mobiliteten går begge veier. Er den ene bedriften i utsendingsrollen og den andre kun i mottakerrollen vil ikke utbyttet bli likt fordelt mellom bedriftene og partnerskapet vil før eller siden ramle fra hverandre. Det er derfor rimelig å anta at de beste partnerskap vil oppnås i situasjoner hvor utvekslingen er toveis. Det er flere modeller for dette som vil bli beskrevet senere. Det er selvfølgelig flere variasjoner over dette temaet, slik at det må vurderes hva som passer best for den enkelte. 22

24 Modell 1: Utvekslingen skjer trinnvis over en periode Først reiser instruktøren til partnerskapsbedriften i et annet europeisk land. Her kan han overfor partnerbedriften beskrive hva han ønsker for sin lærling, bli kjent med bedriftens instruktører og med de lærlingene som ønsker utveksling til hans bedrift. De første planleggingskrittene tas også. Dette følges så opp med gjenvisitt fra partnerbedriftens lærlingansvarlig/instruktør. Den avsluttende planleggingen for lærlingutvekslingen kan da foretas ansikt til ansikt. Utveksling av lærlinger kan så skje trinnvis ved at gjestende lærling kan være sammen med vertens lærling og vice versa og bygge opp et gjensidig vennskap. Vertskaps bedriften kan da la lærlingene jobbe sammen og gi dem samme opplæring. Tidsplan for besøk: Planlegging og forberedelsefasen Gjennomføringsfasen Instruktør A til B Lærling A til B Instruktør r B til A Lærling B til A 23

25 Modell 2: Kun utveksling av instruktører skjer trinnvis. Utveksling av lærlinger vil skje samtidig Som i model 1 må instruktørene forberede lærlingene på utveksling trinnvis. Innkommende lærling(er) vil bli satt i arbeide på samme tid i partnerskapsbedriftene og vil aldri møtes. Tidsplan for besøk Planlegging og forberedelsefasen Gjennomføringsfasen Instruktør A til B Instruktør B til A Lærling A til B Lærling B til A 24

26 Model 3: Instruktørers utveksling og lærlingenes utveksling skjer på samme tid Fordelen her er at lærlingen i begynnelsen av utplasseringsperioden i utlandet fortsatt har sin instruktør rundt seg som en mellommann mot partnerbedriften. For en ung og uerfaren lærling kan dette være den beste ordningen. Ulempen vil være at planleggingen av utvekslingen skjer på distanse gjennom telefon eller e-post og ikke hos partnerbedriften Tidsplan for Planlegging og forberedelsefasen Gjennomføringsfasen Instruktør A til B Lærling A til B Lærling B til A Instruktør B til A besøk eller 25

27 Planlegging og forberedelsefasen Gjennomføringsfasen Instruktørr A til B Lærling A til B Lærling B til A Instruktør B til A 26

28 Bli kjent med likheter og ulikheter i lærlingopplæringen i eget land og i vertslandet Systemene for lærlingopplæringen er svært forskjellige i de europeiske land. Det er derfor viktig å samle informasjon om dette på forhånd: Hvordan er lærlingopplæringen i integrert i landets skolesystem og videregående opplæring Hvilke forkunnskaper og ferdigheter vil lærlingene ta med seg når de møter til utplasseringen (European CV; sertifikattillegg) Hvor gamle er lærlingene normalt? Er de fortsatt unge mennesker med stor læringskapasitet med alle små kriser som kjennetegner denne aldersgruppen? Eller er de voksne mennesker som bringer med seg en faglig erfaring? Hvordan er opplæringsmålene programmene i vertslandet definert ( i de enkelte fagene)? Korresponderer de med utsenderlandets? Hvis ikke, hva er felles? På hvilken måte blir kombinasjonen skole og praksis gjennomført? Blir opplæringen i bedriftene og utdanningen i den videregående skolen kjørt parallelt fra starten av eller trenger lærlingene en solid teoretisk basis før de slipper til i bedriftene? Hva er viktig å vite om arbeidsmarkedslover og sosiale rettigheter i vertslandet? Er det forventet at sendende bedrift betaler lønn til sine utreisende lærlinger? Er vertskapsbedriften nødt til å betale ulykkeforsikring for innkommende lærlinger? Vektlegging av disse spørsmålene gjør det mulig å utføre en godt koordinert utveksling av lærlinger og instruktører. En vil også unngå skuffelser som oppstår gjennom feil forventninger om de faktiske forholdene. For mer informasjon se: Eurydice er et utdanningsnettverk i Europa 27

29 Plan for krisehåndtering En lærlings arbeidsutplassering har både positive og negative sider, og mangt kan skje av. Normalt løses disse problemene enkelt på lærlingens hjemmearena, mens det kan være verre å få til løsninger i et fremmed land med en fremmed kultur. Krisehåndtering starter alltid med at noen av problemene som dukker opp er forutsett Vanskeligheter med reiseruten, ikke tilfredstillende boforhold, mangel på penger, sykdom, eller tyveri Kommunikasjonsproblemer, missforståelser, konflikter, isolasjon Psykiske problemer, følelse av overbeskyttet eller overkjørt, lite utfordrende oppgaver, mangel på kontakt med andre, ensomhet eller hjemlengsel Unge mennesker med begrenset livserfaring, kan bli satt ut av slike situasjoner og kan oppfatte dem som kriser. Av denne grunn kan det være på sin plass forberede utvekslingsdeltakerne på at kritiske situasjoner kan oppstå. Derfor behøver de et sett med kontaktadresser hvor de kan få råd og støtte når det er behov. 28

30 Formell registrering av opplæring utenlands Arbeidsutplassering i utlandet bør være en integrert del av lærlingopplæringen og er ikke bli en forlengelse av denne. EUROPASS-opplæring ble laget for at unge mennesker under fagutdanning skulle ha mulighet til å få gjennomføre deler av sin utdanning i en bedrift i annet land. For at dette skulle kunne registreres likt i alle europeiske land, ble EUROPASS-ordningen etablert. Alle data fra arbeidsutplasseringen kan registeres i databasen for EUROPASS. Norge Nederland Belgia Finland Spania Irland Storbritannia Itala Østerrike Liechtenstein Frankrike Sverige Tyskland Danmark 29

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter ii The European Intercultural Workplace Små og mellomstore bedrifter En komparativ studie av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter i ti europeiske land ii iii Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer