Erfaringer fra innovasjonssentre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra innovasjonssentre"

Transkript

1 Erfaringer fra innovasjonssentre Seminar om forskningsdrevet innovasjon, Bergen 8. desember 2009 Dag Kavlie, Norges forskningsråd Hva kjennetegner et kompetansesenter? Forskningsmiljøer i nært samarbeid med forskningsaktive bedrifter og offentlige foretak Høy vitenskapelig kvalitet Stort verdiskapings- og innovasjonspotensiale Universitet Institutt Brohode for internasjonalt forskningssamarbeid Rekruttering av forskere Bedrift Bedrift Bedrift Off foretak 1

2 SFI ligger med tyngden i Pasteurs Kvadrant, (SFF i Bohrs kvadrant) Orientering mot anvendelse Nei Ja Grunnleggende innsikt Ja Nei Nysgjerrighetsdrevet grunnforskning (Bohr) Her ønsker ingen å være Målrettet grunnleggende forskning (Pasteur) Anvendt forskning og Utvikling (Edison) Kompetansesentra Langsiktig forskning i samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer - internasjonale erfaringer Langsiktig forskning med næringslivsmedvirkning Utvikler kunnskapsnettverk mellom næringsliv og akademia mellom bedrifter, mellom forskere, er ofte tverrfaglige Tålmodighet kreves, resultater kommer ofte først etter 7-8 år Styrker internasjonalt samarbeid Tiltrekker seg unge talenter 2

3 Competence Centre Programmes Internasjonal utvikling - - Engineering Research Centres, NSF, USA Networks of Centres of Excellence, Canada Cooperative Research Centres, Australia Kompetenssentra, VINNOVA, Sweden 1995/ Kplus/Comet Competence Centres,Austria1998/ KKK Competence Centres, Hungary Competence Centres, Estonia Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), - Norges forskningsråd, COMPERA ERA-net for Competence Research Centres (CRC) 15 deltakere fra 12 europeiske land Kompetansesentra har fått internasjonal aksept Erfaringer deles Sverige (VINNOVA), Østerrike (FFG) og Belgia (IWT) er foregangsland i Europa 3

4 Kompetansesentra Norske utfordringer hva fremkommer i evalueringer av teknologisk forskning Stimulere bedrifter til å tenke mer langsiktig Styrke den nasjonale innsatsen innen grunnleggende næringsrettet forskning Behov for virkemiddel rettet mot bedrifter og forskningsmiljøer med ambisjoner om å ligge i fremste linje internasjonalt Hvilke resultater forventer vi fra SFI-ordningen Fremme næringslivets konkurransekraft på områder hvor Norge har en sterk internasjonal posisjon Gi et vesentlig bidrag til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsoverføring Styrke forskningsmiljøer som er viktig for videre utvikling av norsk næringsliv 4

5 SFI ordningen er en betydelig satsing på langsiktig forskning 400 mill kr/år i åtte år fordelt på 14 sentre, samlet satsing 3200 mill kroner Minst 25 % fra bedriftspartnerne 25 % fra verstsinstitusjonen og andre Max 50 % fra Forskningsrådet SFI utgjør 10 % av Forskningsrådets næringsrettede satsinger Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Start 2007 Integrerte operasjoner i petroleumsvirksomheten Betonginnovasjon Medisinsk billedbehandling Havbruksteknologi Neste generasjons produksjonsteknikker Sikre og kosteffektive konstruksjoner Måleteknikk og sensorteknologi Neste generasjons søkeverktøy Telemedisin Bioaktive organismer fra marine arktiske miljø Naturgass, prosesser og produkter Flerfasestrømning i petroleumsvirksomheten Moderne statistikk i næringslivet Stamcellebasert kreftbehandling 5

6 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), Start 2009 CO 2 capture and storage Offshore wind technology Offshore wind energy CO 2 storage Renewable energy systems Zero emission buildings Solar cell technology Bioenergy SFI Sentre for forskningsdrevet innovasjon 14 sentre men ikke 14 bygninger Et langsiktig forpliktende samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og forskningsaktive bedrifter Bedriftene i førersetet Engasjement og legitimitet hos alle parter viktig for suksess Store krav til organisering og ledelse Fysisk samlokalisering av forskere en fordel 6

7 Tromsø Telemedicine Laboratory Vertsinstitusjon: Universitetssykehuset i Nord-Norge Forskningspartnere: Universitetet i Tromsø, Norut IT Bedriftspartnere: Telenor, IBM, DIPS, Well Diagnostics, WPR Medical Center for integrated operations in the Petroleum Industry Vertsinstitusjon: NTNU Forskningspartn.: SINTEF IFE- Halden Bedriftspartn.: StatoilHydro Aker Solutions, Det Norske Veritas, Kongsberg Maritime, FMC Kongsberg Subsea, ConocoPhilips, ENI Gaz de France, IBM, Shell, Total Internasjonalt samarbeid: Stanford Univ, Smart Fields Cent. USA Delft Technical University, Nederland Carnegie Mellon University, USA Ecole de Mines, Frankrike 7

8 Structural Impact Laboratory - SIMLab Vertsinstitusjon: NTNU Forskningspartner: SINTEF Bedriftspartnere: Hydro, BMW, Renault, Audi, StatoilHydro, Plastal, Svenskt Stål Offentlige partnere: Vegdirektoratet, Forsvarsbygg SFI Hvor står de ved årsskiftet 2009/10 Alle sentrene er nå kommet godt i gang med virksomheten Antall stipendiater Om lag 100 bedrifter og offentlige foretak deltar i SFI-konsortiene Totalt årsbudsjett utgjør 400 mill kr, Forskningsrådet bevilget 140 mill kr Årsskiftet 07/08. Årsskiftet 08/09. Post doc Doktorgrad Omfattende internasjonalt samarbeid 8

9 SFI Noen utfordringer Norske stipendiater ikke lett å få tak i Mange har fortsatt et potensial for organisert internasjonalt samarbeid Vil bedriftene gi prioritet til satsing på langsiktig forskning i lys av finanskrisen? FME - Erfaringer med start av sentre og etablering av konsortieavtaler FME har gitt en imponerende nasjonal mobilisering av samarbeid mellom forskningsmiljøer, bedrifter og offentlige foretak Det tar tid å starte et senter med en stor gruppe partnere, lokalisert ulike steder Internasjonale bedrifter er spesielt krevende når det gjelder avtaletekster IPR er nå blitt en større utfordring enn tidligere 9

10 Rettigheter Forskningsrådet har utarbeidet rettighetspolitikk Hovedspørsmål knyttet til rettigheter Eierskap til resultater Rettigheter til bruk av resultater Publisering er en krevende balanse mellom to hovedønsker: Akademia: Fri publisering Bedriftene: Vil ikke gi konkurrentene tilgang til resultater Forskningsrådets rettighetspolitikk Resultatene skal komme samfunnet til nytte, både gjennom oppbygging av kunnskap og kommersiell utnyttelse Det skal inngås en konsortieavtale som regulerer forholdet mellom prosjektdeltakerne Eiendomsrett til prosjektresultater Skal i utgangspunktet tilfalle de partnerne som skaper resultatene. I samarbeidsprosjekter kan partene avtale hvordan eiendoms-retten og utnyttelsesretten til prosjektresultatene skal forvaltes. Publisering Prosjektresultatene skal som hovedregel gjøres kjent så hurtig som mulig. Dersom dette er til hinder for forretningsmessig anvendelse, kan en midlertidig utsettelse avtales. I helt spesielle tilfeller kan varig hemmelighold avtales. 10

11 Status for kompetansesentre 2009 Åtte forskningssentre for miljøvennlig energi, (FME) er i ferd med å komme i gang Ny utlysning av SFI, Søknadsfrist skisser 21. desember 2009 SFI - Midtveisevaluering høsten 2010 Konklusjoner: - Kompetansesentra er ett av de mest spennende virkemidler i Forskningsrådet - SFI er i ferd med å innfri forventningene - Sentrene krever stor motivasjon fra alle partnere for å lykkes 11

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett)

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett) 5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU innovasjon (kun nett) Innledning....................................... 5.5. Østfold..................................... 4 5.5. Akershus...................................

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet.

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet. cuvudssruw 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

CMR og IFE vertsinstitusjoner for to nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Av Per Lunde, CMR

CMR og IFE vertsinstitusjoner for to nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Av Per Lunde, CMR NR. 2/2006 July 2006 Solfrid Sunde, FMC Kongsberg Metering og Dag H. Flølo, Norsk Hydro nye i styret Einar Halvorsen, OD ble valgt til nestleder Solfrid Sunde, FMC ble valgt til redaktør av Nytt fra NFOGM

Detaljer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad & Dorothy S. Olsen Rapport 24/2012 Produktivt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Betydningen av SFI for NTNU v/ingvald Strømmen Dekan fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Oktober 2014

Betydningen av SFI for NTNU v/ingvald Strømmen Dekan fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Oktober 2014 Betydningen av SFI for NTNU v/ingvald Strømmen Dekan fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Oktober 2014 Kunnskap for en bedre verden 1 FACTS NTNU key figures Vision: Knowledge for a better world

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Presentert på NHO-konferanse den 15. november 2013 Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler 2 1. Vitenskapelig

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Rapport Innhold Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Side 2-5 Side 6-9 med studenter, universiteter, internasjonale bedrifter ol Kommunikasjon Side 9 Kvinnesatsing

Detaljer