Bedriftsblad for Stoltz Røthing AS - Julen 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsblad for Stoltz Røthing AS - Julen 2005"

Transkript

1 Bedriftsblad for Stoltz Røthing AS - Julen 2005 Boligbygging har stått sentralt for selskapene Stoltz Røthing og Stoltz Bolig i På Møhlenpris har arbeidene med oppføring av boligene i O.J.Brochsgate 18 og 22 gått for fullt. Vi er nå i desember 2005 og bak den blå presenningen foregår detaljarbeid på fasade og innredningsarbeidene. 22 leiligheter og 12 hybelleiligheter skal klargjøres for innflytting til mars I solheimsviken er vi nå i full gang med grunnarbeidene for et nytt boligprosjekt, Solheimsviken Borettslag. Adressen er Damsgårdsveien 22. Boligen er på 4 etasjer og rommer 11 moderne og spennende leiligheter. Les mer om boligprosjekter og annet entreprenørstoff. God Fornøyelse og God Jul! Vi gleder oss til hvit jul. Finn frem de røde vottene og tilhørende nisselue, raggsokker og beksomstøvler. Kaste snøballer og lag engler i snøen.

2 Et merkeår for Stoltz n Vi nærmer oss avslutning på det begivenhetsrike året For Stoltz Røthing AS har det vært et verdig jubileumsår der vi alle har fått ta del i den flotte jubileumsfesten, og vi kan se tilbake på et år med god produksjon og positive resultater. Vi har kunnet lese om bedriftens historie i gode artikler presentert i Byggeindustrien, Bergens Tidende og en rekke andre avismedier. Noe av dette har vi gjengitt i dette bladet. Stor aktivitet i entreprenørselskapet og i boligselskapet vitner om gode tider, men gode tider alene er ikke nok til å skape en blomstrende bedrift. Våre flinke håndtverkere, dyktige fagarbeidere, prosjektledere, kontoradministrasjon og ledelse har jobbet sammen i et team med høy moral og felles ønske om å skape gode byggverk. Om det gjelder en ny bolig, industribygg, eller vedlikehold og pleie av verneverdige bygg, så gjelder det å forsvare våre motto Bygg for generasjoner eller Stoltz Bolig oppfyller boligdrømmen Våre slagord forplikter, og de er også en spire til inspirasjon. Stoltz Røthing AS er navnet på entreprenørselskapet gjennom 100 år. Generasjoner har vært med på å gjøre dette til et begrep i det bergenske bygg og anleggsliv og vårt gode renome er solid forankret og knyttet til dette navnet. I dette bladet får vi presentert generasjonsskiftet og navneskifte og vi skal la oss inspirere til en verdig oppfølging av bedriftens nye profil. Vi skal være med å forme vår hverdag i Stoltz med samme lagånd og trausthet som tidligere. Og våre kunder, samarbeidspartnere og venner av Stoltz skal få oppleve en vital og fremtidsrettet entreprenør, selv om vårt nye navn bare er i støpeskjeen. Noen raketter med smell og Stoltz Røthing en del av ditt liv.. fargesprakende lys vil nok lette fra sin standplass til ære for jubilanten Stoltz denne nyttårsaften. Denne markeringen vil samtidig være en hyllest og ønske om en god start på en ny epoke i Stoltzen sitt entreprenørliv. I støpeskjeen finner du litt av hvert fra vår rikholdige meny. Fra redaksjonen ønskes alle medarbeidere, samarbeidspartnere og venner av Stoltzen en God Jul og et Godt Nytt År! Stoltz`n en del av ditt liv! Når jubileumsåret 2005 nå avsluttes, og jubilanten er hedret med mange gode ord og en flom av vakre blomsterhilsener, så vil vi i redaksjonen på vegne av ansatte og samarbeidspartnere få takke Stoltz Røthing for at vi har fått være med på en fantastisk opplevelse ordene Christian Stoltz brukte når han skulle gi uttrykk for sin opplevelse av den verdige feiringen av jubilanten. Det er nok mange som kunne vært nevnt med navn og som kunne fått beskrevet sin historie i et liv med Stoltz Røthing. Historiene er der, og mange er nedfelt i historiesamlingen som vi senere vil få presentert i bokform. Den som venter på noe godt. 2

3 Klubbens hjørne Hei alle nye og gamle medlemmer. Atter et travelt år er gått uten de store sakene for klubben lokalt. Sentralt jobbes det mye med innleid arbeidskraft, med henblikk på sosial dumping. Samarbeidet med ledelsen dette året har vært meget bra, slik det pleier å være. Det er gode tider i byggebransjen for tiden, og det gjør at klubben får mindre å ta tak i. Samholdet mellom de ansatte i bedriften virker meget godt og vi håper at det vil fortsette neste år også.. Klubben vil med dette ønske alle ansatte en god jul og et godt nyttår og takke for det året som har gått. Hilsen Klubbstyret. Rolf Nordbø Klubbleder Torbjørn Heie hedres på jubileumsfesten T&B Heie AS er et lite produksjonsselskap innenfor bedriftsmarkedsfilmer, datagrafikk og animasjon. Torbjørn Heie har en Bachelor of Communication Media Arts fra University of Western Sydney og 1 år spesialisering i filmproduksjon fra New York Film Academy. Torbjørn Heie har laget jubileumsfilmen vår. Han hatt mye arbeid med gransking i arkivene og talløse intervjuer for å få frem hovedpunktene i vår historie. Vi synes han har gjort en kjempejobb som han har all ære av. Å komprimere 100 års historie ned til 18 minutter med film var litt av en utfordring. Han har vist stort engasjement, og det bærer filmen tydelig preg av. Vi takker ham for vel utført jobb og vi ønsker ham lykke til videre. Anne Lie Stoltz DVD cover for jubileumsfi lmen om Stoltz Røthing 3

4 Adm. direktør har ordet Vi er i ferd med å legge et nytt år bak oss har vært et godt år for oss og for bransjen, med høy aktivitet og god inntjening. Store betong- og rehabiliteringsjobber er vel gjennomført, som Slettebakken BRL, Møllegårdene, Danckert Krohn Stiftelse, Møhlenpris Park og Mannsverk BRL som de største. I tillegg var aktiviteten stor for noen også i ferietiden. Da ble kontoret vårt i Damsgårdsveien rehabilitert, det er blitt en fryd å arbeide i nye, tidsriktige lokaler! På samme tid var det hektisk aktivitet på Veritas-bygget i Nygårdsgaten. I høst har demolering virkelig fått brynt seg på rivingsarbeider i Slottsgaten for det nye Choice-hotellet. Det har vært imponerende å følge hvor effektivt mannskap og maskiner har utført arbeidene. Likeså har Sæterveien Terrasse reist seg etter ferien, her skal 16 nye leiligheter ferdigstilles sommeren 2006 for Stoltz Aktiv. På tampen av året er vi kommet i gang med to større prosjekter; nybygget for Sano Eiendom på Myrdal i Åsane og ombyggingsarbeider på Storaneset Borettslag. Vi overleverer også i disse dager nytt bilanlegg for Algaard i Åsane. I tillegg har det vært utført en rekke andre prosjekter. De viktigste samarbeidselskap med andre, er igjen eiet av Stoltz Bolig. (se organisasjonskart). STOLTZ BOLIG AS (100%) STOLTZ RØTHING AS (91%) STOLTZ AKTIV AS (46,5%) Helge Sohlberg LYDER ( BERGE EIEN ( Året som helhet tegner bra når det gjelder økonomien, vi har resultatmarginer som ser ut til å bli høyst akseptable. Videre ser sykefraværet ut til å havne på 5-6 prosent. Dette er en flott forbedring fra fjoråret. Korttidsfraværet er nede på litt over 2 %, og dette kan ofte være en indikator på arbeidsmiljøet i en bedrift. I så måte tyder det bra for oss! Vi har sikret oss en god ordrereserve for neste år. Dette er mye takket være langsiktig arbeid med å utvikle nye prosjekter. Lyderhornsvei 40, eller Hornet Borettslag som det skal hete, er vel det vi har jobbet lengst med og ventet mest på. Dette er nå lagt ut for salg og oppstart planlagt til våren. Her skal vi utføre grunn, betong og stålarbeidene selv. Resten skal utføres i regi av samarbeidsselskapet mellom Stoltz Bolig og Vestbo, Lyderhornsvei 40 Utbygging AS. På Ågotnes sender vi nå inn byggesøknaden på et forretningsog boligkompleks. Her blir det dagligvarebutikk med mer, i tillegg til mellom 35 og 40 boliger. Planen er å starte i marken rundt sommerferien. Dette blir en totalentreprise for oss. Mye av bolig og næringsutviklingen vi står for gjøres gjennom egne aksjeselskap. Ofte opprettes det selskap for én eiendom. Dette gjøres som et redskap til å drive forretningsvirksomhet sammen med andre investorer. Målet er både å dele på risiko, søke kompetanse samt skaffe oss utbyggingsrettigheter. Vi velger dette for å kunne jobbe med en rekke ting samtidig. Alternativt ville være å konsentrere oss om ett og ett prosjekt. Det kunne da hentes ut større marginer, men samtidig ville vi være mye mer sårbare når ting forskyver seg i tid eller går dårlig resultatmessig. BRENNHAUGEN FOCUS AS (50%) LYDERHORNSVEI 40 UTBYGGING AS (50%) ÅGOTNES UTVIKLING AS (50%) Videre vil Stoltz Aktiv, som vi eier litt mindre enn halvparten av, være et selskap som tar seg av prosjekter vi gjerne ikke har kapasitet til å ta selv, samt å utvikle eiendommer som vi tidligere kjøpte. Her kan nevnes Ulset og Sæterveien. Dette selskapet har gitt meget gode resultater, og vi ønsker å videreføre samarbeidet med Aktiv Eiendomsutvikling Vest. Vi er hele tiden aktiv i anbudsmarkedet og leverer ukentlig inn nye tilbud. Dette har gitt oss gode jobber som Mannsverk Borettslag og ny Brannstasjon på Sture, som skal startes nå over nytt år. Det er viktig for oss å ta vare på det gode betong og rehabmiljøet vi har i bedriften. Dette er nemlig fundamentet som hele vår virksomhet er tuftet på. Vi legger vekt på å videreutvikle oss her, og vi investerer stadig i nytt, moderne utstyr. I Godvik er vi kommet et skritt nærmere realisering av nytt lager- og verkstedsbygg. Går alt etter planen, vil byggearbeidene starte til våren. Ny lastebil er også under produksjon, en Volvo med 32 tonn-meters kran vil være leveringsklar i februar. Jeg vil gjerne takke alle for innsatsen i året som har gått, både dere som er ute på prosjekt, på lager og kontor. En spesiell takk til dere som stod for opp-pussing av kontorene, med riving og rydding, kasting og arkivering, i støv og dårlig luft! Stoltz Bolig, som er eiet helt av Stoltz Røthing (Stoltz Entreprenør), skal primært besørge all boligbyggingen vår. 4

5 RAPPORT FRA STYRET, julen 2005 Etter et begivenhetsrikt år går vi i selskapets historie inn i det neste århundret, og det gjør vi med stor respekt for fortid og fremtid. Vi er evige optimister og realister, og vi er sikre på at vi har livets rett i den store entreprenørjungelen. Styrene i konsernet jobber samvittighetsfullt og har en meget god dialog med ledelsene i selskapene. Vi er sikre på at vi nå har den dyktige ledelse som er riktig for selskapene som vi representerer. Anne Lie Stoltz HVORFOR HAR VI STYRER? Å ha et styre i bedriften er lovpålagt i henhold til aksjeloven. Hvor aktivt styret skal være, det kan variere, men aksjeloven setter en del minimumskrav. Vi har et aktivt styrearbeid i selskapene våre. Styrets oppgaver er mange, men først og fremst har styret en overordnet rolle. Styret skal styre, og administrerende direktør skal lede. Styret skal være støttespiller for administrerende direktør. Styret skal sette mål og strategier for selskapet i samarbeid med ledelsen i selskapet. De skal kontrollere at mål oppnåes og strategier og handlingsplaner følges. Adm. dir. skal utøve og følge opp de retningslinjer og beslutninger som blir tatt i styret. Styret skal kort fortalt tatt sørge for at selskapet er på rett kurs og følger de lover og regler som samfunnet setter overfor ansatte, samfunnet og miljøet. De skal sette mål og rammer. De skal følge opp at alles interesser blir ivaretatt. Medarbeiderne skal bli ivaretatt, og eierne skal ha igjen for den kapitalen som er satt inn og blir forvaltet i selskapet. STOLTZ RØTHING AS Styret i Stoltz Røthing består av 6 medlemmer. Undertegnede er styreleder. I tillegg har vi 2 eksterne styremedlemmer, 1 eierrepresentant og 2 ansatte valgte styremedlemmer. På styremøtene deltar også administrerende direktør i Stoltz Røthing, Helge G. Sohlberg og økonomisjef Jan-Tore Gjervik. Rita Østgulen og Leif-Roger Kaspersen er nye styremedlemmer fra juni i år. De er allerede godt i gang med styrearbeid og er meget motiverte for oppgaven. De er valgt av og blant de ansatte, men de er i styret som personlige representanter med et personlig ansvar. De skal som oss andre først og fremst tenke bedriftens ve og vel. Men det som er best for bedriften, er som oftest også det som er best for de ansatte. Vi ønsker dem velkommen til et godt samarbeid for firmaets beste og takker avtroppende styremedlemmer Frode Skagen og Inge Josvanger for godt utført jobb. Vi har hatt 6 styremøter i Vi følger vår tidligere omtalte styreinstruks med hovedsaker for hvert styremøte, og vi har i tillegg faste saker som for eksempel økonomien i selskapet og andre saker som styret må ta stilling til. STOLTZ BOLIG AS Vårt datterselskap Stoltz Bolig er en meget viktig del av vår virksomhet. Omsetningen i selskapet er nå like stor som mor, Stoltz Røthing. Juridisk sett er det et eget aksjeselskap, men i praksis har vi et meget tett samarbeid. Og Stoltz Bolig er på en måte et redskap for Stoltz Røthing, selv om de skal leve sitt eget liv. Samarbeidet mellom Stoltz Røthing og Stoltz Bolig er meget, meget viktig, det er selve grunnlaget for at vi lykkes i fremtiden. Stoltz Bolig har 4 medlemmer i styret med undertegnede som styreleder også her. Vi har faste møter der vi som styre har de samme oppgavene som i Stoltz Røthing, og daglig leder er også her med på møtene sammen med økonomisjefen og informerer styret og har en god dialog med dem. Stoltz Bolig har mange spennende byggeprosjekter på gang. Informasjonen omkring dem overlater jeg til Erik Skorve. STRATEGISAMLING I november hadde vi strategisamling med begge styrer og ledelse i Stoltz Røthing og Stoltz Bolig. Vi hadde mange nyttige diskusjoner, der vi la opp fremtiden i selskapene ut fra det markedet vi befinner oss i. Vi har nå forretningsplaner og handlingsplanene på plass for kommende år i begge selskapene. Ingen av oss har trolldomsevner og kan spå helt sikkert for fremtiden, men vi kan sette mål og legge planer som skal være en god mix av optimisme og realisme som jeg innledet denne informasjonen med. Avgjørelser må baseres på fakta som vi innhenter, her hjelper ikke bare tro og håp. Nå vet vi alle at det går meget bra i bransjen, og også med oss, og styrene er fornøyd med utviklingen. Det gjelder da for styrene og oss alle at vi nå tar vare på de verdier som blir skapt. Vi har ingen av oss lyst til å oppleve 90 årene og jappetiden, da alle trodde at alt vokste inn i himmelen, det gjør det jo som kjent aldri. VÅRE MÅL Vi har alle et ansvar, både eiere og medarbeidere for at vi nå forvalter våre ressurser på en slik måte at firmaet kan drive videre på et sunt og godt grunnlag, der vi vet at vi har en sunn økonomi og dermed gode arbeidsplasser. Verdiene skal investeres på en fornuftig måte. Vi skal ikke bruke alt vi nå genererer. Vi skal være en lokal bedrift der vi investerer i fremtiden. Dette klarer vi! Vi synes at vi har mange spennende prosjekter på gang, prosjekter som gir oss alle utfordringer. Jeg synes vi kan være stolte over det vi har frembrakt av bygninger og anlegg 5

6 Styret og ledelse i Stoltz Røthing og Stoltz Bolig: F.v. Jan Tore Gjervik, Leif Roger Kaspersen, Oddmund Hamre, Helge G. Sohlberg, Christian K. Stoltz, Anne Lie Stoltz, Arne Myklebust, Rita Østgulen, Erik Skorve, Knut Haga Nyansatte og lærlinger NY PROSJEKTLEDER: 1. Christian Flølo Geithus Christian er ansatt som prosjektlederassistent fra 2. januar Han er snart 30 år og kommer fra Sandane i Nordfjord, hvor han jobbet hos Bolseth Glass. Velkommen til oss! ORDINÆRE LÆRLINGER BETONGFAG 1. Kim Henning Eide Instruktør: Nils Arne Spjeld Startet august 2004 og skal avlegge fagprøve innen august Jon Anders Kramer Lie Instruktør: Bjørn Frøland Startet august Thomas Løland Instruktør: Arild Merkesvik Startet august 2005 over den hele by, Vestlandet for øvrig og langs Norges kyst fra syd til nord. Året 2005 har vært spesielt for oss. Vi er meget fornøyde med at økonomien nå er slik at vi har hatt anledning til å gjøre noe spesielt i anledning 100 år i bransjen. Arrangementet i Håkonshallen som tidligere er behørig skrevet om i Støpeskjeen, var en opplevelse og noe vi vil huske. Jeg håper dere hygget dere like mye som vi gjorde. Med dette går vi som sagt videre på vår vei inn i de neste 100 år. På vegne av styrene vil jeg takke dere alle for innsatsen i 2005 og ønske dere en riktig GOD JUL og et GODT NYTTÅR. Velkommen igjen i 2006! Da har solen definitivt snudd, og vi har lyse tider i møte. Mange hilsener TAF: Lærling: 1. Kjell Aarhus Instruktør: Trond Johannessen Kjell avla fagprøven med meget godt resultat. Vi gratulerer instruktør og lærling. Kjell går nå på ingeniørhøgskolen og jobber en dag eller to i uken i Stoltz Røthing. Det er positivt for begge parter. Vi ønsker ham lykke til med studiene. Samtlige lærlinger som har jobbet og jobber i vår bedrift trives. De sier selv at de har blitt godt mottatt på byggeplassene, og at vi har engasjerte instruktører og arbeidskamerater som virkelig bryr seg om ungdommene. Det er kjempeflott. Det må vi fortsette med. TAF:ELEVER 1. Terje Leknessund Instruktør: Nils Arne Spjeld Startet august Erik Aase Kordt Instruktør: Terje Ekerhovd Startet: August 2005 HVA SKJEDDE MED DE LÆRLINGENE SOM AVLA FAGPRØVE I SOMMER? 4. Kenneth Kvamme Instruktør:Rolf Nordbø Kenneth avla fagprøven i august med meget godt resultat og er nå ansatt i Stoltz Røthing. Vi gratulerer instruktør og lærling og ønsker Kenneth velkommen som fagarbeider i bedriften. Jon Anders Kramer Lie snakker positivt om betongbransjen på Yrkesmessen i november

7 En læremester og en lærling Byggherrens fi rbente kontrollør blir godt mottatt og trives i selskap med Arild og Thomas. I bakgrunnen er Arild i full konsentrasjon om sin mur med innstøpt fi sk,mens Thomas står stødig på sin strekkfi sk. Forskaling, montering av trekantlekter,matriser og armering er utført av Thomas i sin helhet. Jeg har ikke slått en spiker, sier Arild Til høyre ser vi en tilberedning av den spenstige ørreten som skal avstøpes. Arild Merkesvik kan sitt fag og pusser på et vellykket resultat av vakende ørret i betong. Thomas trives i faget og har allerede lært mye om tradisjonell forskaling og at også vinterarbed kan varme en kreativ betongarbeider. Thomas Løland begynte sin læretid hos Stoltz Røthing i august i år. Han instrueres av Arild Merkesvik og vi aner allerede at dette paret jobber godt sammen. Selv om Thomas er i støpeskjeen som forskalingsnekker og betongstøper, så har han allerede rukket å bli fortrolig med faget og vil gjerne dele denne gleden med andre unge som ønsker seg inn i betongfaget. Dette faget dreier seg om mer enn to-fire, tibord, kam12 og 16, slump 20 og B30 og alle andre faguttrykk som skal læres.her er utfordringer for den som vil og allverdens rom for kreativ tenkning og arbeidslyst. I tillegg er det godt for kropp og sjel. Og selv om regnet øser ned eller snøen biter litt på fingertuppene, så er gleden av å prestere og være med og bygge varige bygg en stor inspirasjon. Thomas takker sin læremester for godt samarbeid og ønsker alle GOD JUL! Så er Thomas sin mur avduket, og kattens hale og en smilende lærling forteller alt om at begge trives og er fornøyd med resultatet. 7

8 Sæterveien 12 Stoltz Røthing har utført betongentreprisen på boligblokken hvor Stoltz Aktiv er Byggherre. Blokken har 16 leiligheter fordelt på 4 etasjer. Betongarbeidene startet i august måned og avsluttes nå til jul. Bygget består av plasstøpte dekker og betong skillevegger mellom leilighetene. I tillegg har vi støpt terrassene som blir slipt like over nyttår. Produksjonen har bestått av 9 mann + formann og anleggsleder. Bygget er delt i bygg A og bygg B med et mellombygg. Mellombygget går over to etasjer med hovedinngangsparti i 1. etg og et fellesrom med tekjøkken i 2. etg. Der er garasjeplasser til alle leilighetene i underetasjen av bygg A og boder til alle leilighetene i underetasjen av bygg B. I tillegg til trappehus, er der heis Her klargjøres terasse for støp. Stoler for armering er på plass. både i bygg A og i bygg B. Arbeidene har gått veldig bra og byggherren er fornøyd med kvaliteten. Arbeidslaget har hatt en særdeles god tone seg i mellom, og stemningen har vært veldig god. Dette smitter! Og det blir lagt merke til. Takk for en flott utført jobb! God Jul ønskes dere alle! Jørn Inge og Rita. Ricky Sundt og Kim Henning Eide med trappeforskaling. Her utøves godt teamarbeid og nøyaktighet. 8 Reidar Krey Hansen vet hvor viktig det er å renovere forskalingen. Harald Naustdal, vår dyktige jernbinder sikrer styrke i trappen

9 Perspektivskisse av Bygg A og Bygg B i Sæterveien 12 Fornying av kontorlokaler I sommerferien og utover høsten har kontorlokalene våre i Damsgårdsveien fått et betydelig ansiktsløft. Stoltz Røthing AS flyttet fra Vetrlidsalmenning 4 til Damsgårdveien 145 i Det var ingen tvil om at lokalene trengte en oppussing og rehabilitering etter 21 års bruk og slitasje. Oppussingen har bestått av: Nytt ventilasjonsanlegg med kjøling, nytt resepsjonsområde med logoprofilering, ny kjøkkeninnredning og utvidelse av kjøkkenet, nye vindusruter, montering av tett systemhimling, nye lysarmaturer, ny linoleum i korridor og på møterom, laminatgulv på de kontorer som hadde teppe, nytt møterom og flere kontorer etter omdisponering. Maling av yttervegg, inngangsparti og trappeoppgang samt nedlegging av skiferfliser i inngangspartiet gir bedre førsteinntrykk overfor våre besøkende. I møterommene, spiseområdet og resepsjonsområdet er det investert i nye bord og stoler. Den flotte kunsten som ble gitt til jubileumsfesten er kommet til sin rett. Møterommene har blitt døpt til Grieghallen og Puddefjorden. I møterommene er det bilder fra de to mest kjente prosjektene Stoltz Røthing AS har fullført. Undertegnede ønsker å takke huseier Stoltz Eiendom AS v/anne og Christian for at prosjektet ble gjennomført. Videre en stor takk til Arne Andersen og Tim Sætre for vel gjennomført prosjektledelse. Takk også til interiørarkitekt Nina Michelsen og øvrige ansatte som har bidratt med råd og vink. Og til slutt, men ikke minst, en stor takk også til rehabavdelingens ansatte som har jobbet med oppussingen! Kari, Tim og Jan-Tore i resepsjonen. Godt fornøyd med de fornyede kontorene. Alle er enig. Tilbakemeldingene på kontorlokalene fra kunder og ansatte har vært positive. Vi har fått godt utnyttede kontorlokaler og ikke minst kontorlokalene er tidsriktige og innbydende. Nå venter vi bare på å få jobbet i kontorlokalene en varm sommerdag. Da vil det nye kjøleanlegget slå inn... JAN-TORE GJERVIK 9

10 Damsgårdsveien 22 Innsyn fra Michael Krohns gt. Foran den grønne bygningen kommer den nye boligblokken 11 fl otte leiligheter i nytt bygg i Solheimsviken. Ca 400 meter fra Danmarksplass og en kort sykkeltur fra universitetet og sentrum Grunnarbeidene ved Damsgårdsveien 22 startet Planlagt ferdigstillelse av bygget er september 06. Bygget som skal inneholde 11 stk. studioleiligheter er organisert som borettslag og er på 4 etg + u. etg med boder. Alle leiligheter var solgt før oppstart. Dette er et samarbeid mellom: Stoltz Bolig AS som utbygger, Bergen og omegn Boligbyggelag som forretningsfører og ansvarlig for stifting av borettslag og Tellevik Bygg AS som eier av tomtegrunn. Her er trangt om plassen så det gjelder det å finne smidige løsninger. Oppstart betongarbeider er Formann er Trond Johannessen Bas er Nils Arne Spjeld God jul og godt Nyttår RUNE MATRE Krevende grunnarbeid og oppdemming mot Bergensleire. Her spuntes! Terje Ekerhovd og Trond Johannessen tar utfordringen. Her skal vi lage et fl ott bygg! Algaard i Åsane Tilbygg bilanlegg - overlevert desember EIENDOM AS 15. desember foretok vi en ferdigbefaring med representanter for byggherren, Bertel O. Steen Eiendom AS. De bygningsmessige arbeidene er avsluttet og brukerne er i gang med å installere eget utstyr. Mercedes og Peugeot forhandleren i Åsane får et nytt og flott bilanlegg med verkstedskapasitet for ca.70 biler om dagen. Vi har hatt et spennende byggeoppdrag og gode samarbeidspartnere, fra bruker og byggherre til utførende aktører i prosjektet. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for samarbeidet og overbringe et ønske om en trivelig julehelg. Ny moderne og fl islagt vaskehall har vi også levert. STEIN PETTERSEN 10 Gode samarbeidspartnere, fv:stein Pettersen, Anders Hybertsen, Tore Nilsen og Trond Rutle

11 Rapport fra AMU Stoltz Røthing har en avtale med Hjelp24 bedriftshelsetjeneste. Undertegnede, Terje, er kontaktpersonen deres i bedriftshelsetjenesten og gjennomfører og koordinerer oppdragene hos dere fra bedriftshelse-tjenestens side. Hvordan jobber vi? Terje Bakke HMS rådgiver fra bedriftshelsetjenesten. Vi har årlige samarbeidsmøter med bedriften gjennom AMU. Pr i dag er Espen Halland, Anne Lie Stoltz, Leif-Roger Kaspersen og Rolf Nordbø medlemmer. Her summerer vi opp aktiviteten for dette året (se under) og legger planen for kommende år. Hva gjør dere når dere får arbeidsrelaterte plager? Vi legger alltid av tid til uforutsette hendelser i handlingsplanen. At dere kan få behov for oppfølging av bedriftshelsetjenesten på grunn av arbeidsrelaterte plager som f.eks vondt i skulder på grunn av kjerneboring, må vi ta høyde for. I slike tilfeller skal dere melde fra til Espen eller en av de andre i AMU som vil formidle kontakten videre til meg, og dere vil bli fulgt opp. Hovedfokus på forebygging Hovedfokuset vårt er, som dere ser på handlingsplanen under, på forebyggende arbeid. Vårt hovedønske er at vi i samarbeid med dere kan forebygge at dere skader dere eller får slitasjeskader som følge av arbeidet. Handlingsplanen for året som har gått Dette har bedriftshelsetjenesten bistått dere med i år: 4 AMU møter. Kvartalsvise møter i arbeidsmiljøutvalget. 4 Ergonomiske vernerunder på byggeplasser med notater. Jeg har, i tett samarbeid med Leif-Roger og anleggsledere og formenn, gjennomført 4 vernerunder med hovedfokus på ergonomi, dvs. forebygging av plager i muskler og skjelett. Disse har vært gjennomført på Sano i Åsane i desember, Seterveien i september, Liamyrane i mai og Møllegården i februar. Notatene blir gjennomgått i AMU og skal gjennomgås på de aktuelle byggeplassene. Helseutvalgsmøter. 2 møter pluss diverse telefoner angående oppfølging av enkeltpersoner. Helseutvalget er et underutvalg av AMU der Anne, Leif- Roger, IA ved Ruth Grung og jeg deltar. Her følger vi opp de av dere som er sykemeldte. Vi har selvfølgelig taushetsplikt Fokus forebygging av fallulykker på byggeplasser. Fallulykker er den største risikoen i bransjen og jeg har laget et opplegg som er ment som et hjelpemiddel til å holde fokus på forebygging av at dere skal bli skadd som følge av fall. Dette ble presentert for formenn på mandagsmøtet 19. september. Selektive helseundersøkelser. 11 ansatte har vært hos bedriftslegen. Espen og jeg har dialog på hvem som skal inn til helseunderøkelser. Undervisning om ergonomi og bruk av vibrerende hånd verktøy for ansatte på rehab. Avd og nyansatte. Jeg hadde en undervisning 19 september for å gi disse ansatte tips i forhold til å forebygge plager i muskel og skjelett systemet. Ergonomisk kartlegging av data arbeidsplasser. 9 data arbeidsplasser. Jeg har kartlagt data arbeidsplasser både på kontoret og ute på byggeplasser for å gi ansatte tips for å forebygge muskel og skjelett plager relatert til data arbeid. Oppdrag utenom handlingsplanen: Prosjekt RUH (rapporterte uønskede hendelser) på byggeplass i Seterveien. Samarbeid med Leif Roger, anleggsleder Rita Østgulen og gutta på byggeplassen. Formålet var å gi de ansatte en metode for å bedre holde fokus på sikkerhet og unngå skader på den enkelte. Tilbakemelding på at det er gjort gode erfaringer med dette. Vi kommer til å fokusere videre på dette i Funksjonsvurderinger av ansatte. Noen av dere som har vært sykemeldte eller stått i fare for å bli det i løpet av året har enten fått en vurdering av hva dere kan/ ikke bør gjøre ut fra helsesituasjonen ved Terje på arbeidsplassen eller ved bedriftslegen inne på kontoret til bedriftshelsetjenesten. Oppfølging av sykemeldte. Koordinert oppfølging i forhold til ulike etater som Trygdeetaten og fastleger i samarbeid med Anne og Helseutvalget. Nå er det på tide å senke pennen og la julefreden sakte, men sikkert senke seg også. Ønsker å si takk for samarbeidet i året som har gått, og vi i bedriftshelsetjenesten ser frem til et fruktbart samarbeid i kommende år også J GOD JUL og GODT NYTTÅR Mvh Hjelp24 BHT TERJE BAKKE HMS-RÅDGIVER 11

12 Møllegårdene Fasade mot vest. Her er også utsikt mot Fløyen. Det har gått eit år sidan vi starta på byggeplassen i Møllendalsveien, og no er bygget reist og delar av fasaden er ferdigstilt. Det er spennande å sjå bygget ta form med ein sjeldant flott fasade og mange fine leiligheter. Stoltz Røthing er ferdig med betongarbeidet. Det er gjort ein svært god jobb, og resultatet har fått mykje skryt. No er det innredningsarbeidet som pågår for fullt i begge blokkene. I enkelte leiligheter er parketten lagt og kjøkkenet montert. Bygget skal stå klart til innflytting rundt 1. juni Eg vil ynskje alle ei god jul og eit godt nytt år!! HARALD INGE HOVSTAD Prosjektleiar. Møllegårdene ruver i landskapet, men er positivt pyntet med kobber og fl islagte fasader. Her blir det populært å bo. I en travel juletid er det godt at vi har nissen som innkjøper og lyser opp i mørketiden 12

13 DEN NYE BYDELEN: Aust for Møllendalselva reiser dei to Møllegårdene seg. Det store flate taket til høgre for dei to blokkene skal erstattast av den nye Kunsthøgskulen. Om nokre år vil det liggja ein heilt ny bydel i dette området. Tjuvstart i Møllendal KOPAR OG KERAMIKK: Kvite keramiske fliser og koparbeslag dominerer fasaden på Møllegårdene. Medan somme kranglar med kommunen og Statsbygg om korleis den nye bydelen i Møllendal skal sjå ut, byggjer andre. To store bustadblokker har reist seg på austre breidd ved Møllendalselva. EVA RØYRANE JAN. M. LILLEBØ (foto) DET ER STOLTZ BOLIG A/S og Vigen A/S som er på ferde. 52 nye husvære og 1000 kvadratmeter næringsareal skal det bli av det som i dag er litt av ei maurtue med arbeidsfolk over alt, inne, ute og oppetter veggene der dei monterer fasaden. Store, kvite keramiske fliser og rause koparbeslag rundt vindauge, balkongar og utanpå heissjaktene. Vi byggjer eit hus med høge kvalitetar og håpar å vera med på å setja ein standard for den vidare utbygginga av dette området, seier prosjektleiar Harald Inge Hovstad. Det er sjeldan det blir bygd så store og høge hus så upåakta som i dette tilfellet, meiner han. Dei to blokkene ruvar ni etasjar over bakken. Men fordi dei ligg tilbaketrekte i landskapet, verkar dei ikkje så høge, meiner både Hovstad og arkitekten, Svein Erik Lund i arkitektfirmaet Lund og Partnere. DETTE PROSJEKTET vart godkjent etter den gamle reguleringsplanen for området, og unngjekk dermed den pågåande debatten om mellom anna byggjehøgder. Hovstad og Lund ser fram til at Møllegårdene, som prosjektet deira heiter, skal bli næraste nabo til den nye Kunsthøgskulen, på andre sida av Møllendalsveien. Eit komande naboskap med eit Snøhetta-bygg blir attraktivt, synest dei. Kva slags bygg som kjem mellom Møllegårdene og Store Lungegårdsvannet, og kor høge desse blir, veit ingen, men det er mange grunneigarar i dette området som alle har planar om utbygging. ALLE HUSVÆRA i dei to blokkene, minus ei, blei selde før byggestart. Mange av leilegheitene har alt skifta eigar, til god forteneste for kjøpar nummer ein. Blokkene er plasserte slik i høve til kvarandre at alle skal få utsikt, til vatnet og mot byen. Alle husværa er utstyrde med balkongar. Storleiken på innearealet varierer frå 56 til 135 kvadratmeter. Gjennomsnittsprisen ved førsteutsalet var kring per kvadrat. I første høgda blir det parkeringsplassar. Andre etasje er bygd med tanke på kontor. I resten av blokkene skal det bu folk. Innflyttinga skal gå føre seg i byrjinga av juli ROMSLEG OG LUFTIG: Dei som skal flytta inn her i åttande etasje får romsleg balkong og storslegen utsikt. fredag 2. desember 2005 hus og hjem 7 13 Faksimile, Gjenngitt med tillatelse av Bergens Tidende, Hus og Hjem 2. desember 2005

14 FAKTA Stoltzekleiven Opp Stoltzekleiven Opp er et ca. 910 meter langt motbakkeløp (verdens bratteste løp) arrangert av Varegg. Løpet ble for første gang arrangert ved Fjellveiens 100- års jubileum i Det er 315 meters høydeforskjell fra bunn til topp. Det er ca. 710 trappetrinn i Stoltzekleiven. Trappene ble anlagt under kommunens nødsarbeidsprogram i 1930-årene. De bygde da ca. 600 trappetrinn. Resten av trinnene er kommet i senere tid, bla. trappetrinnene helt på toppen som er utført i tre i motsetning til alle steintrappene. Stoltzekleivens opprinnelige navn er Rævaskaret. Ravaskaret var en gammel sti som ble brukt som ankomst til stølene på fjellet. Christian K. Stoltz sin oldefar, Gerhard Stoltz (far til grunnleggeren av Stoltz Røthing AS Christian Brunchorst Stoltz), kjøpte i begynnelsen av 1870 årene lysstedet Frydenlund i Sandviken. Frydenlund var opprinnelig sommersted, og om vinteren bodde familien i leilighet på Stølen (ved dagens Støletorg). Senere flyttet familien ut på Frydenlund permanent. Navnet Stoltzekleiven har sin opprinnelse i nettopp denne eiendommen som tilhørte familien Stoltz. Gerhard Stoltz var interessert i planter og var en av de første som privat plantet furu og gran i utmarken. I 1873 kjøpte han flere tusen gran- og furuplanter fra Frostvesenets planteskole i Sandnes som ble til skogen bak Frydenlund. I august gikk det ut invitasjon til alle ansatte med ledsagere til å delta i Stoltzekleiven opp lørdag 1.oktober samt trening hver mandag og torsdag frem til løpsdagen. Trond Cook Tollefsen var idèskaperen og initiativtaker til både deltakelse i løpet/gangen og mottoet Stoltzen opp Stoltzen. Nyvinningen innenfor bedriftsidretten ble meget godt tatt i mot. Ansatte møtte på treningene med stor glød. Det å se Bergen fra Sandvikspilen i flott høstvær etter å ha besteget de ca. 710 trappetrinnene er definitivt godt for kropp og sjel. Treningene ble et hyggelig og annerledes snakketema rundt lunsjbordet denne høsten. Trond Cook Tollefsen fikk på siste trening utdelt premie for å ha deltatt på flest treninger. Gratulerer! Etter sigende gikk han kun glipp av en trening eller to. Takk også til Tronds samboer, Elin, for god inspirasjon og støtte under treningsturene. De siste årene har over 3000 deltakere deltatt i Stoltzekleiven Opp. I år deltok ca deltakere. Jan-Tore trente hardt, men fi kk god støtte av Andreas og de andre som også var sliten men lot seg inspirere av Jan-Tores gode humør. 14

15 Nr 1818 er Astrid Skorve. En sprek og spenstig 12- åring som løp fra de fl este av oss. Her er hun omsværmet av en glad Stoltzegjeng som forsatt har mye energi igjen. Ser du noen kjente fjes? Fredag 30. september kunne man lese en ½ sides artikkel i BT om Jubilanten Stoltz opp Stoltzen. Meget god markedsføring av bedriften. Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra forretningsforbindelser, familie og venner om avisartikkelen. Det er kjekt at det står noe hyggelig om bedriften vår når det benyttes mye spalteplass. Løpsdagen fikk de 28 oppmøtte utdelt rosiner, energisjokolade og spesiallagde t-skjorter ved Badstuen, Varegg Idrettslags klubbhus i Mulesvingen. Vi gjorde inntrykk på omgivelsene med t-skjortene våre. Speakeren hadde tydeligvis lest avisartikkelen og hadde en flott introduksjon av jubilantbedriften før Tone startet som førstemann av Stoltzegjengen klokken 15:02:00. Alle kom i mål med stil! På toppen ble det utdelt vann og t-skjorte. Espen Halland fikk bestetiden med 13 minutter og 31 seksunder. Dette gav ham 591. plass i herreklassen av totalt 1726 deltakere. Gratulerer! Av damene var det Astrid Skorve (12 år) som gikk av med seieren. Hun fikk tiden 16:29 og endte på 234. plass i kvinneklassen (av totalt 617 deltakere). Gratulerer! Elisabeth Sandvik stormer over mål i Stoltzekleiven Hun ser jo ikke sliten ut engang. Øystein Sylta snappet den ledige plassen på toppen av pallen når kongen av Stoltzekleiven, Jon Tvedt, ikke stilte til start. Sluttiden ble 8:49. Kristen Skjeldal kom opp fire sekunder bak, og Odd-Bjørn Hjelmeset løp på På damesiden vant favoritten Anita Håkenstad Evertsen på 10:53 med Kristin Størmer Steira bare ett sekund bak. Liv Grete Skjelbreid Poiree ble nr. 3 på 11:27. Espen Halland fullførte kun 2 minutter bak Liv Grethe Skjelbreid Poiree i tid. Vi har mao. sånn noenlunde lovnaden til Trond Cook Tollefsen i BT-arikkelen i behold: Våre beste holder fint nivå, omtrent som Liv Grethe Skjelbreid Poiree.... Etter løpet møttes vi i Meyermarken Bydelshus til en sosial sammenkomst med lapskaus, drikke, premiering og foredrag. Espen fikk premie for å ha fullført raskest og Harald Einar 15

16 De stolteste deltakere i morgendagens Stoltzekleiven Opp kommer sannsynligvis fra entreprenørfirmaet Stoltz Røthing AS, som er 100 år i år. Det er Stoltz-familien som har gitt sitt navn til Stoltzekleiven. JAN ARILD LARSEN Jeg synes dette var en særdeles artig kombinasjon, en fin knagg å henge mosjonstanken på, sier Trond Cook Tollefsen, som hadde ideen og initiativet til Stoltzen-kampanjen innad i det velrenommerte firmaet i Damsgårdsveien. For øvrig med utmerket utsikt til Sandviksfløyen i det fjerne. Til høyre ligger Puddefjordsbroen som Stoltz Røthing AS oppførte for snart 50 år siden. Kampanjen fenget voldsomt i våre rekker, og vi har 34 påmeldte ansatte og partnere. Ikke verst av en stab på 90 totalt, der de fleste har et krevende fysisk arbeid. Et hyggelig tema Etter sommerferien har Stoltz-gjengen trent to ganger i uken i kleiven. Siste økt var i går og hadde mer preg av tur enn trening. De flittigste har fått premier, og innad i bedriftsmiljøet er dette blitt et hyggelig og annerledes snakketema. Våre beste holder fint nivå, omtrent som Liv Grete Skjelbred Poiree (11.43) og det er jo ikke verst, humrer Tollefsen, som kan spenne på seg startnummer 1827 på sin brede bringe og blir klokket ut fra start nøyaktig Ti sekunder senere kommer kollega Arne Andersen. Hele gjengen fra entreprenørjubilanten, fra startnummer 1813 til 1847, har slagordet «STOLTZ N opp Stoltzen» på T-skjorteryggen. Frydenlund i Sandviken Stoltz-familien har nesten 200 år bak seg i Bergen. Gerhard Stoltz som var født i Tyskland, etablerte seg her i byen i Barnebarnet hans, Christian Brunchorst Stoltz, utdannet seg til ingeniør, og startet i 1905 forløperen til det som i dag er Stoltz Røthing AS. I begynnelsen av 1870-årene kjøpte Gerhard Stoltz lyststedet Frydenlund i Sandviken. Først var det et sommersted, senere ble det permanent bolig for den driftige familien. Navnet Stoltzekleiven har sin opprinnelse fra denne eiendommen og slekten der. Dagens «Stoltzen» fikk sin utforming under nødsarbeid i 1930-årene ca. 910 meter lang og 315 meters høydeforskjell. De aller, aller fleste vil ha problemer med å fatte at Jon Tvedt bare brukte 8 minutter og 13 sekunder fra Fjellveien og opp. Mange bygg Nå er det ikke bare i bratthenget ute i Sandviken at Stoltz-familien har satt spor etter seg. Entreprenørfirmaet mudret i sin tid ut Lille Lungegårdsvannet, og oppførte mange store kaianlegg i stein. Betongspesialisten har oppført sentrale bygg som Puddefjordsbroen, Grieghallen, Fylkesbaatanes hus, psykiatrisk klinikk på Haukeland, skolene Åstveit, Lynghaug, Løvås og Kronstad, og Magnus Barfot kino for å nevne noen få. I dag er firmaet engasjert i flere boligprosjekter, og eies av fjerde generasjon Stoltz Per Christian, Aasa Christine og Margarethe som har overtatt stafettpinnen etter sin far Christian. Moren Anne Lie Stoltz er styreleder. Familien har full kontroll. Men blir «STOLTZ N opp Stoltzen» et engangstilfelle? Personlig kunne jeg tenkt meg at vi fortsatte. Hvert år. Gjerne i 100 år til for meg. Treningen har sine plussverdier i seg selv, dessuten betyr det mye for det sosiale samholdet innad i bedriften at vi treffes på fritiden. Jeg ser bare positive effekter av dette, mener Trond Cook Tollefsen, som etterpå vil gå ned Skredderdalen sammen med sine kollegaer til Meyermarken bydelshus for å feire seg selv. Sikkert litt sigen i beina, men likevel stoltz og glad. FREDAG/SPORT/ 30. SEPTEMBER 2005 BERGENS TIDENDE Jubilanten Stoltz opp Stoltzen KLAR FOR OPPTUR: Trond Cook Tollefsen (t.h.) og Jan-Tore Gjervik i Stoltz Røthings mosjonskomité flankerer Anne Lie og Christian Stoltz med Sandviksfløyen og endestasjonen for morgendagens Stoltzekleiven Opp i bakgrunnen. FOTO: JAN ARILD LARSEN åtib nen 22 Bør bli il Faksimile gjengitt med tillatelse av Bergens Tidende 30. september 2005 Sundnes for å ha profilert Stoltz Røthing AS lengst i løypen. Siste premie ble trukket blant alle deltakerne. Den premien var det Lars Andersen som kapret. Vi fikk et inspirerende fordrag om motbakkeløp av Christian Prestegård. Han hadde flotte bilder fra bla. Skåla 1848 meter rett opp. Prestegård er visepresident i Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett og leder motbakkeløputvalget i Norges Friidrettsforbund. BJØRNAR BYÅSEN (15-16) TILSKUERE: DOMMERE: BJØRNAR: UTVISNINGER: TOPPSCORER BYÅSEN: Nr 1813 er i mål, og det er Tone som alltid har et overskuddslager av energi. Erfaringene fra denne kraftprøven er så gode og gjør så godt at bedriften vil sette dette opp som en prioritert høstlig fritidsaktivitet og nye oppturer for sine medarbeidere og ledsagere. Vel møtt til neste år - enten du ønsker å løpe eller gå opp Stoltzekleiven! Jan- Tore kjenner på melkesyren, men er ikke alene om å ha det tungt. Her har vi tatt oss skikkelig ut. JAN-TORE GJERVIK 16

17 Litt fra gammelt av - Lille Lungegårdsvann Stoltz Røthing har opp gjennom året hatt ulike oppgaver i Bergen. Ett av våre store prosjekter i dag i regi av Stoltz Bolig er oppføring av 52 boliger og næring ved Store Lungegårdsvann. Byen utvider seg, og nå tenker man seg områdene rundt Store Lungegårdsvann som en ny del av Bergen sentrum. Politikerne må tenke fremover og legge til rette for at dette vil bli et attraktivt sted å bo, og få av oss tenker tilbake på hvilken utfordringer som ligger i å utvikle en by og være fremsynt når avgjørelser skal taes. Byens borgere har måttet ta mange beslutninger for den byutvikling vi i dag ser resultater av. Noe positivt og noe negativt vil noen si. med seg en massiv diskusjon i pressen, og resultatet ble at planene ble lagt på is, og det ble besluttet at vannet skulle holdes åpent. Men lukten fortsatte. Og opinionen presset på med mengder av avisartikler, og politikerne vedtok endelig handling omkring problemet Lille Lungegårdsvann. I 1923 kom meldingen: Mudring av Lille Lungegårdsvann Lille Lungegaardsvand. Ca kubikmeter mudder skal fjernes. Bare havneingeniørvæsenets arbeider i vandet vil andra til over en halv million. Lille Lungegårdsvann Ett positivt eksempel kan være saken omkring det som vi nå regner som sentrum i Bergen, Lille Lungegårdsvannet. Vannet har ikke alltid vært en liten perle midt i hjertet av Bergen. Store problemer med lukt fra denne pølen krevde store tiltak, og dette var noe som opptok borgerne i Bergen by. Det var mange leserinnlegg i avisene som utøste sin sorg og forargelse over vannet. Det illeluktende vannet ble blant annet karakterisert som et giftig øye, og byens borgere mente at vannet med sin sentrale beliggenhet i bybildet burde vært en liten perle. Utdragene fra aviser i 1923, sier litt om problemene Lille Lungegårdsvann forårsaket. Man hadde snakket om saken i mange år, men lite ble gjort. Noe måtte gjøres. Allerede i 1917 ble det nedlagt en spesialkomité som foretok inngående undersøkelser av vannets konsistens ved tallrike prøver og boringer. Resultatet av disse ble bestemmelsen om at vannets mudderbunn kunne fjernes, og hele 5 meter ble anbefalt fjernet. Flere alternativer kom opp, blant annet en kanal mellom Lille og Store Lungegårdsvann, slik at dammen i byen ble stengt ved en slags sluseport som kunne hindre forurensing fra Storebror. I forbindelse med denne kanalen hadde man tenkt seg et båtbasseng. Men tiden gikk. Vannet var i stor fare da formannskapet i 1919 besluttet å fylle vannet igjen. Dette brakte imidlertid Imidlertid har formandskapet i møte igaar besluttet at tillate igangsat mudringsarbeider i Lille Lungegaardsvand, hvilket er det første og mest paakrævde skridt til rensing av det giftige øie...dette arbeidet vil sannsynligvis bli overdraget et privat firma, da havnevæsenets utstyr ikke egentlig er beregnet paa mudderarbeid i saa store dimensjoner (Bergens Tidende ). Bykassen var den gang som nå praktisk talt tom, så disse bevilgningene ble iherdig kommentert av byens Finansborgermester. Det var her Stoltz Røthing kom inn i bildet. I 1924 gjorde de jobben med å utmudre Lille Lungegårdsvann, og resultatet ble bra. Det var en stor jobb, og som det står i artiklene i Bergens Tidende fra den tiden; det er heller ikke smaabeløp det dreier sig om, i alt ca. ½ million kroner, nemlig foruten til mudring kr , kr til lanering av kanalsengen mellom begge vand, kanal i Strømgaten kr og kanal ved Nygaardstangen ved fl øimurer etc.kr Utenom denne sum kommer gateoparbeidelsene mm. Langs vandet. På denne tiden var dette store summer, og noe som var enda viktigere det var avgjørende for byens vel og vel å få en ren dam midt i sentrum. I dag er Lille Lungegårdsvann med på å gjøre bybildet litt grønnere og friskere, og det har sammen med Festplassen blitt en del av Bergens storstue. ANNE LIE STOLTZ 17

18 Generasjonskiftet og navneskiftet Generasjonsskifte er nå gjennomført i selskapet. Undertegnede er nå konsernsjef i morselskapet, Helge G. Sohlberg er administrerende direktør i driftsselskapet Stoltz Røthing, og Erik Skorve er daglig leder i Stoltz Bolig. De andre eierne av selskapet, Margarethe Kielland Stoltz, Aasa Christine Stoltz og Per Christian Lie Stoltz sitter foreløpig i styret i morselskapet og har en jobb med å sette seg inn i styrearbeid. Samtidig vil de bygge opp sin styrekompetanse gjennom eksterne kurs og annen relevant opplæring i styrearbeid. Stoltz konsernet består i dag av flere selskaper med Stoltz Holding som morselskap. Den aktive driften foregår i driftsselskapene Stoltz Røthing, datterselskapet Stoltz Bolig og tilsluttet selskap Stoltz Aktiv. AS, og det er det som skal profileres. Vi beholder logoen; den signaliserer 2 s er der den ene s en er speilvendt, eller den kan også sees på som en pollert som står på kaien, et av våre tidligere store forretningsområder. Entreprenørselskapet blir i foretaksregisteret i Brønnøysund registrert som STOLTZ ENTREPRENØR AS. I muntlig tale blir vel navnet som før: STOLTZEN Stoltz Røthing har selskapet hett i nesten 100 år, variert med AS foran eller bak navnet, og i en periode med et Co. som relaterte til dykkersjef Andersen som i noen år var medeier i firmaet. Navnet Stoltz Røthing er godt etablert som navn i entreprenørverden, men vi får stadig spørsmålet: Hvem er denne Røthing? Og kort fortalt: Navnet kommer fra Haugesund, der vi fra hadde avdelingskontor, og der Røthing familien hadde eierinteresser i firmaet. I 1987 ble firmaet delt. Røthing i Haugesund drev ikke firmaet videre. Han solgte sin del av firmaet til Veidekke, og Røthing lever ikke lenger. Undertegnede drev firmaet videre i Bergen, og mye har skjedd siden Vi har blant annet kommet inn i nye markeder og har etablert selskaper i forbindelse med det I anledning vårt 100 års jubileum har vi nå funnet det riktig å gå over i en ny tid. Vi har besluttet å fjerne navnet Røthing fra entreprenørselskapet, og det medfører noen endringer på navnene ellers i konsernet. Navnet på morselskapet og vår merkevare blir nå: STOLTZ 18

19 1984 Alt omkring dette er ikke ferdig utarbeidet ennå, men slik tenker vi at vi blir: STOLTZ AS STOLTZ EIENDOM AS, STOLTZ ENTREPRENØR AS STOLTZ BOLIG AS STOLTZ AKTIV AS Endelig utforming jobber vi med, men beslutningen er tatt. HVORDAN MERKER VI DET I HVERDAGEN? Dette er kun et navnebytte, og det vil ikke medføre noen organisatoriske endringer i selskapet. Det vil merkes på skilt på byggeplasser, brevpapir, merking av arbeidstøy og slike synlige, men viktige signaler på hvem vi er. Det rent praktiske hvordan vi skal forholde oss omkring dette, vil komme i et eget skriv til alle ansatte. Det vil også bli sendt ut egen informasjon til våre samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelser. Med dette mener vi å ha profilert oss som mer markedsrettet, BYGG FOR GENERASJONER. Jeg ønsker med dette alle en GOD JUL og et GODT NYTT ÅR og lykke til i de neste 100 år. Med beste hilsen CHRISTIAN K. STOLTZ 2006 Per Christian Lie Stoltz, Aasa Christine Stoltz, Margarethe Kielland Stoltz 19

20 STOLTZ BOLIG presenterer: Hornet borettslag, Ytre Laksevåg Stoltz Bolig oppfyller boligdrømmen. Vår visjon er kort og grei men hvordan vet vi om den oppfylles? I de siste 10 årene har ca 1000 bergensere hvert år realisert sin drøm om kjøp av ny bolig. I 2005 er dette tallet øket til ca I de siste årene er kundenes boligdrøm endret fra ny enebolig eller rekkehus i forstedene til lettstelt leilighet med sentrumsnær beliggenhet og heis og garasje. Dette har vi tatt konsekvensen av og markedets respons på prosjekter som Møllegårdene, Møhlenpris Park og Solheimsviken borettslag viser at vi har truffet godt. Av 85 boliger under produksjon i disse prosjektene er bare 6 leiligheter usolgt. Det siste prosjektet vi la ut i markedet Solheimsviken Borettslag med 11 leiligheter ble utsolgt i løpet av 2 dager. For å kunne tilby prosjekter med attraktiv beliggenhet er vi avhengige av å opprettholde det gode kontaktnettet vi har blant grunneiere og eiendomsutviklere. Det at vi kan tilby gode samarbeidsavtaler om gjennomføring av utbyggingsprosjekter, har vist seg å bli godt mottatt, og vi har i dag en sterk posisjon i markedet. borettslag som prismessig vil være tilgjengelig for store kundegrupper. Gartnerimarka ved Ortuvann i Fyllingsdalen er et annet samarbeidsprosjekt med Vestbo. Her pågår fortsatt arbeidet med reguleringsplan, og slik det nå ser ut, vil dette prosjektet kunne presenteres for markedet siste del av Golfkollen Like ved klubbhuset til Fana Golfklubb skal vi bygge 24 Dagens boligkunder er krevende individualister. For at boligdrømmen skal oppfylles, må vi derfor være i stand til å kunne levere boliger tilpasset kundenes egne ønsker. For å styrke dette arbeidet ytterligere, vil Rita Østgulen inngå i Stoltz Bolig. Samarbeid med Vestbo Samarbeidet med Vestbo vil forhåpentligvis bære frukter i Salgsprospektet for byggetrinn 1 på Hornet Borettslag i Lyderhornsveien er allerede godt mottatt i markedet, og vi håper på byggestart for dette prosjektet til våren. Vår målsetting er at alle de 162 boligene i prosjektet skal være igangsatt i løpet av Dette vil bli et attraktivt Her planlegges reguleringen for Hetlevikåsen, Mathopen. F.v. John Ravnanger, Harald Haldorsen, Tore Jensen, Gaute Bårøy og Laila Rosseland. 20

Turnhallen. Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007

Turnhallen. Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007 Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007 Turnhallen BALANSEKUNST PÅ HØYT NIVÅ.. Gamle turnhallen rehabiliteres og bygges om til næringsarealer og bolig. Samlet areal ca 6500 m 2 Stoltz Entreprenør AS utfører

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #03 Magasinet for Skanska-ansatte Det viktigste av alt I denne lederen vil jeg fokusere på det som er viktigst for deg og for meg som jobber i Skanska; nemlig at vi kan gå trygt og uskadet

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang.

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang. Nr. 4 2009 13. årgang Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu Side 5 Sollistrand første boligutviklingsprosjekt i Horten Side 8 Bjørn Bygg i gang med ledelsesbygget på Setermoen Side 10 Peabnytt

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer

posten Desember 3/2012

posten Desember 3/2012 posten Desember 3/2012 Gode utsikter for ES i 2013 Innhold Høy aktivitet og gode utsikter for 2013 RC-boring ved Gulli Bru over Glomma ved Kongsvinger. Leder: Hallvard Sindre, adm. Dir. s. 3 Dronning Eufemias

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN GENERALFORSAMLING OG KICKOFF RØRLEGGER I 50 ÅR FULLFØRT VB TRAINEE-PROGRAM VB MILJØPRIS 2014 TIL PIPELIFE FROKOSTGJENGEN I DRAMMEN VB-PROFILEN: ROLLEMODELLEN MADS MEISINGSET

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #04 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Dialog I forrige utgave av Relasjon skrev jeg en lederartikkel om våre verdier, hvor jeg blant annet kritiserte Statens Veg vesen. Lederen var såpass spissformulert

Detaljer

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer!

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer! Nr. 1 - mai - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening God sommer! Næringslivspris 2014 Næringshagen etablert Status sentrumsplan Det spirer og gror! Våren er her og for en fantastisk vår vi opplever i år! Sola

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Nr. 88 MARS 2008. -nytt

Nr. 88 MARS 2008. -nytt Nr. 88 MARS 2008 -nytt 2 TS-NYTT Nr. 88 Mars 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Mildver og goe start på det nya året e kjerkommen

Detaljer

info Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011

info Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011 Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 Anlegg: Barcode Forsidebildet: Asker fotball i ny garderobe på Føyka Stadion. Foto:

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

Hans Kristian Aasland Daglig leder ] Et godt team både. internavis nr. 1 2010. Internavis 1

Hans Kristian Aasland Daglig leder ] Et godt team både. internavis nr. 1 2010. Internavis 1 Hans Kristian Aasland Daglig leder ] Et godt team både internavis nr. 1 2010 Møt Jærentreprenørs nye superhelt Internavis 1 Snøen som falt i vinter Hans Kristian Aasland Daglig leder ] Innhold Frå redaksjonen

Detaljer

Relasjon #03 2013 A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte

Relasjon #03 2013 A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte #03 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon S V A L B A R D N O R E G Helhetstenking Ydmykhet Våre verdier! Åpenhet Ståle Rød Konstituert administrerende direktør Våre verdier; åpenhet, ydmykhet og

Detaljer