Bedriftsblad for Stoltz Røthing AS - Julen 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsblad for Stoltz Røthing AS - Julen 2005"

Transkript

1 Bedriftsblad for Stoltz Røthing AS - Julen 2005 Boligbygging har stått sentralt for selskapene Stoltz Røthing og Stoltz Bolig i På Møhlenpris har arbeidene med oppføring av boligene i O.J.Brochsgate 18 og 22 gått for fullt. Vi er nå i desember 2005 og bak den blå presenningen foregår detaljarbeid på fasade og innredningsarbeidene. 22 leiligheter og 12 hybelleiligheter skal klargjøres for innflytting til mars I solheimsviken er vi nå i full gang med grunnarbeidene for et nytt boligprosjekt, Solheimsviken Borettslag. Adressen er Damsgårdsveien 22. Boligen er på 4 etasjer og rommer 11 moderne og spennende leiligheter. Les mer om boligprosjekter og annet entreprenørstoff. God Fornøyelse og God Jul! Vi gleder oss til hvit jul. Finn frem de røde vottene og tilhørende nisselue, raggsokker og beksomstøvler. Kaste snøballer og lag engler i snøen.

2 Et merkeår for Stoltz n Vi nærmer oss avslutning på det begivenhetsrike året For Stoltz Røthing AS har det vært et verdig jubileumsår der vi alle har fått ta del i den flotte jubileumsfesten, og vi kan se tilbake på et år med god produksjon og positive resultater. Vi har kunnet lese om bedriftens historie i gode artikler presentert i Byggeindustrien, Bergens Tidende og en rekke andre avismedier. Noe av dette har vi gjengitt i dette bladet. Stor aktivitet i entreprenørselskapet og i boligselskapet vitner om gode tider, men gode tider alene er ikke nok til å skape en blomstrende bedrift. Våre flinke håndtverkere, dyktige fagarbeidere, prosjektledere, kontoradministrasjon og ledelse har jobbet sammen i et team med høy moral og felles ønske om å skape gode byggverk. Om det gjelder en ny bolig, industribygg, eller vedlikehold og pleie av verneverdige bygg, så gjelder det å forsvare våre motto Bygg for generasjoner eller Stoltz Bolig oppfyller boligdrømmen Våre slagord forplikter, og de er også en spire til inspirasjon. Stoltz Røthing AS er navnet på entreprenørselskapet gjennom 100 år. Generasjoner har vært med på å gjøre dette til et begrep i det bergenske bygg og anleggsliv og vårt gode renome er solid forankret og knyttet til dette navnet. I dette bladet får vi presentert generasjonsskiftet og navneskifte og vi skal la oss inspirere til en verdig oppfølging av bedriftens nye profil. Vi skal være med å forme vår hverdag i Stoltz med samme lagånd og trausthet som tidligere. Og våre kunder, samarbeidspartnere og venner av Stoltz skal få oppleve en vital og fremtidsrettet entreprenør, selv om vårt nye navn bare er i støpeskjeen. Noen raketter med smell og Stoltz Røthing en del av ditt liv.. fargesprakende lys vil nok lette fra sin standplass til ære for jubilanten Stoltz denne nyttårsaften. Denne markeringen vil samtidig være en hyllest og ønske om en god start på en ny epoke i Stoltzen sitt entreprenørliv. I støpeskjeen finner du litt av hvert fra vår rikholdige meny. Fra redaksjonen ønskes alle medarbeidere, samarbeidspartnere og venner av Stoltzen en God Jul og et Godt Nytt År! Stoltz`n en del av ditt liv! Når jubileumsåret 2005 nå avsluttes, og jubilanten er hedret med mange gode ord og en flom av vakre blomsterhilsener, så vil vi i redaksjonen på vegne av ansatte og samarbeidspartnere få takke Stoltz Røthing for at vi har fått være med på en fantastisk opplevelse ordene Christian Stoltz brukte når han skulle gi uttrykk for sin opplevelse av den verdige feiringen av jubilanten. Det er nok mange som kunne vært nevnt med navn og som kunne fått beskrevet sin historie i et liv med Stoltz Røthing. Historiene er der, og mange er nedfelt i historiesamlingen som vi senere vil få presentert i bokform. Den som venter på noe godt. 2

3 Klubbens hjørne Hei alle nye og gamle medlemmer. Atter et travelt år er gått uten de store sakene for klubben lokalt. Sentralt jobbes det mye med innleid arbeidskraft, med henblikk på sosial dumping. Samarbeidet med ledelsen dette året har vært meget bra, slik det pleier å være. Det er gode tider i byggebransjen for tiden, og det gjør at klubben får mindre å ta tak i. Samholdet mellom de ansatte i bedriften virker meget godt og vi håper at det vil fortsette neste år også.. Klubben vil med dette ønske alle ansatte en god jul og et godt nyttår og takke for det året som har gått. Hilsen Klubbstyret. Rolf Nordbø Klubbleder Torbjørn Heie hedres på jubileumsfesten T&B Heie AS er et lite produksjonsselskap innenfor bedriftsmarkedsfilmer, datagrafikk og animasjon. Torbjørn Heie har en Bachelor of Communication Media Arts fra University of Western Sydney og 1 år spesialisering i filmproduksjon fra New York Film Academy. Torbjørn Heie har laget jubileumsfilmen vår. Han hatt mye arbeid med gransking i arkivene og talløse intervjuer for å få frem hovedpunktene i vår historie. Vi synes han har gjort en kjempejobb som han har all ære av. Å komprimere 100 års historie ned til 18 minutter med film var litt av en utfordring. Han har vist stort engasjement, og det bærer filmen tydelig preg av. Vi takker ham for vel utført jobb og vi ønsker ham lykke til videre. Anne Lie Stoltz DVD cover for jubileumsfi lmen om Stoltz Røthing 3

4 Adm. direktør har ordet Vi er i ferd med å legge et nytt år bak oss har vært et godt år for oss og for bransjen, med høy aktivitet og god inntjening. Store betong- og rehabiliteringsjobber er vel gjennomført, som Slettebakken BRL, Møllegårdene, Danckert Krohn Stiftelse, Møhlenpris Park og Mannsverk BRL som de største. I tillegg var aktiviteten stor for noen også i ferietiden. Da ble kontoret vårt i Damsgårdsveien rehabilitert, det er blitt en fryd å arbeide i nye, tidsriktige lokaler! På samme tid var det hektisk aktivitet på Veritas-bygget i Nygårdsgaten. I høst har demolering virkelig fått brynt seg på rivingsarbeider i Slottsgaten for det nye Choice-hotellet. Det har vært imponerende å følge hvor effektivt mannskap og maskiner har utført arbeidene. Likeså har Sæterveien Terrasse reist seg etter ferien, her skal 16 nye leiligheter ferdigstilles sommeren 2006 for Stoltz Aktiv. På tampen av året er vi kommet i gang med to større prosjekter; nybygget for Sano Eiendom på Myrdal i Åsane og ombyggingsarbeider på Storaneset Borettslag. Vi overleverer også i disse dager nytt bilanlegg for Algaard i Åsane. I tillegg har det vært utført en rekke andre prosjekter. De viktigste samarbeidselskap med andre, er igjen eiet av Stoltz Bolig. (se organisasjonskart). STOLTZ BOLIG AS (100%) STOLTZ RØTHING AS (91%) STOLTZ AKTIV AS (46,5%) Helge Sohlberg LYDER ( BERGE EIEN ( Året som helhet tegner bra når det gjelder økonomien, vi har resultatmarginer som ser ut til å bli høyst akseptable. Videre ser sykefraværet ut til å havne på 5-6 prosent. Dette er en flott forbedring fra fjoråret. Korttidsfraværet er nede på litt over 2 %, og dette kan ofte være en indikator på arbeidsmiljøet i en bedrift. I så måte tyder det bra for oss! Vi har sikret oss en god ordrereserve for neste år. Dette er mye takket være langsiktig arbeid med å utvikle nye prosjekter. Lyderhornsvei 40, eller Hornet Borettslag som det skal hete, er vel det vi har jobbet lengst med og ventet mest på. Dette er nå lagt ut for salg og oppstart planlagt til våren. Her skal vi utføre grunn, betong og stålarbeidene selv. Resten skal utføres i regi av samarbeidsselskapet mellom Stoltz Bolig og Vestbo, Lyderhornsvei 40 Utbygging AS. På Ågotnes sender vi nå inn byggesøknaden på et forretningsog boligkompleks. Her blir det dagligvarebutikk med mer, i tillegg til mellom 35 og 40 boliger. Planen er å starte i marken rundt sommerferien. Dette blir en totalentreprise for oss. Mye av bolig og næringsutviklingen vi står for gjøres gjennom egne aksjeselskap. Ofte opprettes det selskap for én eiendom. Dette gjøres som et redskap til å drive forretningsvirksomhet sammen med andre investorer. Målet er både å dele på risiko, søke kompetanse samt skaffe oss utbyggingsrettigheter. Vi velger dette for å kunne jobbe med en rekke ting samtidig. Alternativt ville være å konsentrere oss om ett og ett prosjekt. Det kunne da hentes ut større marginer, men samtidig ville vi være mye mer sårbare når ting forskyver seg i tid eller går dårlig resultatmessig. BRENNHAUGEN FOCUS AS (50%) LYDERHORNSVEI 40 UTBYGGING AS (50%) ÅGOTNES UTVIKLING AS (50%) Videre vil Stoltz Aktiv, som vi eier litt mindre enn halvparten av, være et selskap som tar seg av prosjekter vi gjerne ikke har kapasitet til å ta selv, samt å utvikle eiendommer som vi tidligere kjøpte. Her kan nevnes Ulset og Sæterveien. Dette selskapet har gitt meget gode resultater, og vi ønsker å videreføre samarbeidet med Aktiv Eiendomsutvikling Vest. Vi er hele tiden aktiv i anbudsmarkedet og leverer ukentlig inn nye tilbud. Dette har gitt oss gode jobber som Mannsverk Borettslag og ny Brannstasjon på Sture, som skal startes nå over nytt år. Det er viktig for oss å ta vare på det gode betong og rehabmiljøet vi har i bedriften. Dette er nemlig fundamentet som hele vår virksomhet er tuftet på. Vi legger vekt på å videreutvikle oss her, og vi investerer stadig i nytt, moderne utstyr. I Godvik er vi kommet et skritt nærmere realisering av nytt lager- og verkstedsbygg. Går alt etter planen, vil byggearbeidene starte til våren. Ny lastebil er også under produksjon, en Volvo med 32 tonn-meters kran vil være leveringsklar i februar. Jeg vil gjerne takke alle for innsatsen i året som har gått, både dere som er ute på prosjekt, på lager og kontor. En spesiell takk til dere som stod for opp-pussing av kontorene, med riving og rydding, kasting og arkivering, i støv og dårlig luft! Stoltz Bolig, som er eiet helt av Stoltz Røthing (Stoltz Entreprenør), skal primært besørge all boligbyggingen vår. 4

5 RAPPORT FRA STYRET, julen 2005 Etter et begivenhetsrikt år går vi i selskapets historie inn i det neste århundret, og det gjør vi med stor respekt for fortid og fremtid. Vi er evige optimister og realister, og vi er sikre på at vi har livets rett i den store entreprenørjungelen. Styrene i konsernet jobber samvittighetsfullt og har en meget god dialog med ledelsene i selskapene. Vi er sikre på at vi nå har den dyktige ledelse som er riktig for selskapene som vi representerer. Anne Lie Stoltz HVORFOR HAR VI STYRER? Å ha et styre i bedriften er lovpålagt i henhold til aksjeloven. Hvor aktivt styret skal være, det kan variere, men aksjeloven setter en del minimumskrav. Vi har et aktivt styrearbeid i selskapene våre. Styrets oppgaver er mange, men først og fremst har styret en overordnet rolle. Styret skal styre, og administrerende direktør skal lede. Styret skal være støttespiller for administrerende direktør. Styret skal sette mål og strategier for selskapet i samarbeid med ledelsen i selskapet. De skal kontrollere at mål oppnåes og strategier og handlingsplaner følges. Adm. dir. skal utøve og følge opp de retningslinjer og beslutninger som blir tatt i styret. Styret skal kort fortalt tatt sørge for at selskapet er på rett kurs og følger de lover og regler som samfunnet setter overfor ansatte, samfunnet og miljøet. De skal sette mål og rammer. De skal følge opp at alles interesser blir ivaretatt. Medarbeiderne skal bli ivaretatt, og eierne skal ha igjen for den kapitalen som er satt inn og blir forvaltet i selskapet. STOLTZ RØTHING AS Styret i Stoltz Røthing består av 6 medlemmer. Undertegnede er styreleder. I tillegg har vi 2 eksterne styremedlemmer, 1 eierrepresentant og 2 ansatte valgte styremedlemmer. På styremøtene deltar også administrerende direktør i Stoltz Røthing, Helge G. Sohlberg og økonomisjef Jan-Tore Gjervik. Rita Østgulen og Leif-Roger Kaspersen er nye styremedlemmer fra juni i år. De er allerede godt i gang med styrearbeid og er meget motiverte for oppgaven. De er valgt av og blant de ansatte, men de er i styret som personlige representanter med et personlig ansvar. De skal som oss andre først og fremst tenke bedriftens ve og vel. Men det som er best for bedriften, er som oftest også det som er best for de ansatte. Vi ønsker dem velkommen til et godt samarbeid for firmaets beste og takker avtroppende styremedlemmer Frode Skagen og Inge Josvanger for godt utført jobb. Vi har hatt 6 styremøter i Vi følger vår tidligere omtalte styreinstruks med hovedsaker for hvert styremøte, og vi har i tillegg faste saker som for eksempel økonomien i selskapet og andre saker som styret må ta stilling til. STOLTZ BOLIG AS Vårt datterselskap Stoltz Bolig er en meget viktig del av vår virksomhet. Omsetningen i selskapet er nå like stor som mor, Stoltz Røthing. Juridisk sett er det et eget aksjeselskap, men i praksis har vi et meget tett samarbeid. Og Stoltz Bolig er på en måte et redskap for Stoltz Røthing, selv om de skal leve sitt eget liv. Samarbeidet mellom Stoltz Røthing og Stoltz Bolig er meget, meget viktig, det er selve grunnlaget for at vi lykkes i fremtiden. Stoltz Bolig har 4 medlemmer i styret med undertegnede som styreleder også her. Vi har faste møter der vi som styre har de samme oppgavene som i Stoltz Røthing, og daglig leder er også her med på møtene sammen med økonomisjefen og informerer styret og har en god dialog med dem. Stoltz Bolig har mange spennende byggeprosjekter på gang. Informasjonen omkring dem overlater jeg til Erik Skorve. STRATEGISAMLING I november hadde vi strategisamling med begge styrer og ledelse i Stoltz Røthing og Stoltz Bolig. Vi hadde mange nyttige diskusjoner, der vi la opp fremtiden i selskapene ut fra det markedet vi befinner oss i. Vi har nå forretningsplaner og handlingsplanene på plass for kommende år i begge selskapene. Ingen av oss har trolldomsevner og kan spå helt sikkert for fremtiden, men vi kan sette mål og legge planer som skal være en god mix av optimisme og realisme som jeg innledet denne informasjonen med. Avgjørelser må baseres på fakta som vi innhenter, her hjelper ikke bare tro og håp. Nå vet vi alle at det går meget bra i bransjen, og også med oss, og styrene er fornøyd med utviklingen. Det gjelder da for styrene og oss alle at vi nå tar vare på de verdier som blir skapt. Vi har ingen av oss lyst til å oppleve 90 årene og jappetiden, da alle trodde at alt vokste inn i himmelen, det gjør det jo som kjent aldri. VÅRE MÅL Vi har alle et ansvar, både eiere og medarbeidere for at vi nå forvalter våre ressurser på en slik måte at firmaet kan drive videre på et sunt og godt grunnlag, der vi vet at vi har en sunn økonomi og dermed gode arbeidsplasser. Verdiene skal investeres på en fornuftig måte. Vi skal ikke bruke alt vi nå genererer. Vi skal være en lokal bedrift der vi investerer i fremtiden. Dette klarer vi! Vi synes at vi har mange spennende prosjekter på gang, prosjekter som gir oss alle utfordringer. Jeg synes vi kan være stolte over det vi har frembrakt av bygninger og anlegg 5

6 Styret og ledelse i Stoltz Røthing og Stoltz Bolig: F.v. Jan Tore Gjervik, Leif Roger Kaspersen, Oddmund Hamre, Helge G. Sohlberg, Christian K. Stoltz, Anne Lie Stoltz, Arne Myklebust, Rita Østgulen, Erik Skorve, Knut Haga Nyansatte og lærlinger NY PROSJEKTLEDER: 1. Christian Flølo Geithus Christian er ansatt som prosjektlederassistent fra 2. januar Han er snart 30 år og kommer fra Sandane i Nordfjord, hvor han jobbet hos Bolseth Glass. Velkommen til oss! ORDINÆRE LÆRLINGER BETONGFAG 1. Kim Henning Eide Instruktør: Nils Arne Spjeld Startet august 2004 og skal avlegge fagprøve innen august Jon Anders Kramer Lie Instruktør: Bjørn Frøland Startet august Thomas Løland Instruktør: Arild Merkesvik Startet august 2005 over den hele by, Vestlandet for øvrig og langs Norges kyst fra syd til nord. Året 2005 har vært spesielt for oss. Vi er meget fornøyde med at økonomien nå er slik at vi har hatt anledning til å gjøre noe spesielt i anledning 100 år i bransjen. Arrangementet i Håkonshallen som tidligere er behørig skrevet om i Støpeskjeen, var en opplevelse og noe vi vil huske. Jeg håper dere hygget dere like mye som vi gjorde. Med dette går vi som sagt videre på vår vei inn i de neste 100 år. På vegne av styrene vil jeg takke dere alle for innsatsen i 2005 og ønske dere en riktig GOD JUL og et GODT NYTTÅR. Velkommen igjen i 2006! Da har solen definitivt snudd, og vi har lyse tider i møte. Mange hilsener TAF: Lærling: 1. Kjell Aarhus Instruktør: Trond Johannessen Kjell avla fagprøven med meget godt resultat. Vi gratulerer instruktør og lærling. Kjell går nå på ingeniørhøgskolen og jobber en dag eller to i uken i Stoltz Røthing. Det er positivt for begge parter. Vi ønsker ham lykke til med studiene. Samtlige lærlinger som har jobbet og jobber i vår bedrift trives. De sier selv at de har blitt godt mottatt på byggeplassene, og at vi har engasjerte instruktører og arbeidskamerater som virkelig bryr seg om ungdommene. Det er kjempeflott. Det må vi fortsette med. TAF:ELEVER 1. Terje Leknessund Instruktør: Nils Arne Spjeld Startet august Erik Aase Kordt Instruktør: Terje Ekerhovd Startet: August 2005 HVA SKJEDDE MED DE LÆRLINGENE SOM AVLA FAGPRØVE I SOMMER? 4. Kenneth Kvamme Instruktør:Rolf Nordbø Kenneth avla fagprøven i august med meget godt resultat og er nå ansatt i Stoltz Røthing. Vi gratulerer instruktør og lærling og ønsker Kenneth velkommen som fagarbeider i bedriften. Jon Anders Kramer Lie snakker positivt om betongbransjen på Yrkesmessen i november

7 En læremester og en lærling Byggherrens fi rbente kontrollør blir godt mottatt og trives i selskap med Arild og Thomas. I bakgrunnen er Arild i full konsentrasjon om sin mur med innstøpt fi sk,mens Thomas står stødig på sin strekkfi sk. Forskaling, montering av trekantlekter,matriser og armering er utført av Thomas i sin helhet. Jeg har ikke slått en spiker, sier Arild Til høyre ser vi en tilberedning av den spenstige ørreten som skal avstøpes. Arild Merkesvik kan sitt fag og pusser på et vellykket resultat av vakende ørret i betong. Thomas trives i faget og har allerede lært mye om tradisjonell forskaling og at også vinterarbed kan varme en kreativ betongarbeider. Thomas Løland begynte sin læretid hos Stoltz Røthing i august i år. Han instrueres av Arild Merkesvik og vi aner allerede at dette paret jobber godt sammen. Selv om Thomas er i støpeskjeen som forskalingsnekker og betongstøper, så har han allerede rukket å bli fortrolig med faget og vil gjerne dele denne gleden med andre unge som ønsker seg inn i betongfaget. Dette faget dreier seg om mer enn to-fire, tibord, kam12 og 16, slump 20 og B30 og alle andre faguttrykk som skal læres.her er utfordringer for den som vil og allverdens rom for kreativ tenkning og arbeidslyst. I tillegg er det godt for kropp og sjel. Og selv om regnet øser ned eller snøen biter litt på fingertuppene, så er gleden av å prestere og være med og bygge varige bygg en stor inspirasjon. Thomas takker sin læremester for godt samarbeid og ønsker alle GOD JUL! Så er Thomas sin mur avduket, og kattens hale og en smilende lærling forteller alt om at begge trives og er fornøyd med resultatet. 7

8 Sæterveien 12 Stoltz Røthing har utført betongentreprisen på boligblokken hvor Stoltz Aktiv er Byggherre. Blokken har 16 leiligheter fordelt på 4 etasjer. Betongarbeidene startet i august måned og avsluttes nå til jul. Bygget består av plasstøpte dekker og betong skillevegger mellom leilighetene. I tillegg har vi støpt terrassene som blir slipt like over nyttår. Produksjonen har bestått av 9 mann + formann og anleggsleder. Bygget er delt i bygg A og bygg B med et mellombygg. Mellombygget går over to etasjer med hovedinngangsparti i 1. etg og et fellesrom med tekjøkken i 2. etg. Der er garasjeplasser til alle leilighetene i underetasjen av bygg A og boder til alle leilighetene i underetasjen av bygg B. I tillegg til trappehus, er der heis Her klargjøres terasse for støp. Stoler for armering er på plass. både i bygg A og i bygg B. Arbeidene har gått veldig bra og byggherren er fornøyd med kvaliteten. Arbeidslaget har hatt en særdeles god tone seg i mellom, og stemningen har vært veldig god. Dette smitter! Og det blir lagt merke til. Takk for en flott utført jobb! God Jul ønskes dere alle! Jørn Inge og Rita. Ricky Sundt og Kim Henning Eide med trappeforskaling. Her utøves godt teamarbeid og nøyaktighet. 8 Reidar Krey Hansen vet hvor viktig det er å renovere forskalingen. Harald Naustdal, vår dyktige jernbinder sikrer styrke i trappen

9 Perspektivskisse av Bygg A og Bygg B i Sæterveien 12 Fornying av kontorlokaler I sommerferien og utover høsten har kontorlokalene våre i Damsgårdsveien fått et betydelig ansiktsløft. Stoltz Røthing AS flyttet fra Vetrlidsalmenning 4 til Damsgårdveien 145 i Det var ingen tvil om at lokalene trengte en oppussing og rehabilitering etter 21 års bruk og slitasje. Oppussingen har bestått av: Nytt ventilasjonsanlegg med kjøling, nytt resepsjonsområde med logoprofilering, ny kjøkkeninnredning og utvidelse av kjøkkenet, nye vindusruter, montering av tett systemhimling, nye lysarmaturer, ny linoleum i korridor og på møterom, laminatgulv på de kontorer som hadde teppe, nytt møterom og flere kontorer etter omdisponering. Maling av yttervegg, inngangsparti og trappeoppgang samt nedlegging av skiferfliser i inngangspartiet gir bedre førsteinntrykk overfor våre besøkende. I møterommene, spiseområdet og resepsjonsområdet er det investert i nye bord og stoler. Den flotte kunsten som ble gitt til jubileumsfesten er kommet til sin rett. Møterommene har blitt døpt til Grieghallen og Puddefjorden. I møterommene er det bilder fra de to mest kjente prosjektene Stoltz Røthing AS har fullført. Undertegnede ønsker å takke huseier Stoltz Eiendom AS v/anne og Christian for at prosjektet ble gjennomført. Videre en stor takk til Arne Andersen og Tim Sætre for vel gjennomført prosjektledelse. Takk også til interiørarkitekt Nina Michelsen og øvrige ansatte som har bidratt med råd og vink. Og til slutt, men ikke minst, en stor takk også til rehabavdelingens ansatte som har jobbet med oppussingen! Kari, Tim og Jan-Tore i resepsjonen. Godt fornøyd med de fornyede kontorene. Alle er enig. Tilbakemeldingene på kontorlokalene fra kunder og ansatte har vært positive. Vi har fått godt utnyttede kontorlokaler og ikke minst kontorlokalene er tidsriktige og innbydende. Nå venter vi bare på å få jobbet i kontorlokalene en varm sommerdag. Da vil det nye kjøleanlegget slå inn... JAN-TORE GJERVIK 9

10 Damsgårdsveien 22 Innsyn fra Michael Krohns gt. Foran den grønne bygningen kommer den nye boligblokken 11 fl otte leiligheter i nytt bygg i Solheimsviken. Ca 400 meter fra Danmarksplass og en kort sykkeltur fra universitetet og sentrum Grunnarbeidene ved Damsgårdsveien 22 startet Planlagt ferdigstillelse av bygget er september 06. Bygget som skal inneholde 11 stk. studioleiligheter er organisert som borettslag og er på 4 etg + u. etg med boder. Alle leiligheter var solgt før oppstart. Dette er et samarbeid mellom: Stoltz Bolig AS som utbygger, Bergen og omegn Boligbyggelag som forretningsfører og ansvarlig for stifting av borettslag og Tellevik Bygg AS som eier av tomtegrunn. Her er trangt om plassen så det gjelder det å finne smidige løsninger. Oppstart betongarbeider er Formann er Trond Johannessen Bas er Nils Arne Spjeld God jul og godt Nyttår RUNE MATRE Krevende grunnarbeid og oppdemming mot Bergensleire. Her spuntes! Terje Ekerhovd og Trond Johannessen tar utfordringen. Her skal vi lage et fl ott bygg! Algaard i Åsane Tilbygg bilanlegg - overlevert desember EIENDOM AS 15. desember foretok vi en ferdigbefaring med representanter for byggherren, Bertel O. Steen Eiendom AS. De bygningsmessige arbeidene er avsluttet og brukerne er i gang med å installere eget utstyr. Mercedes og Peugeot forhandleren i Åsane får et nytt og flott bilanlegg med verkstedskapasitet for ca.70 biler om dagen. Vi har hatt et spennende byggeoppdrag og gode samarbeidspartnere, fra bruker og byggherre til utførende aktører i prosjektet. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for samarbeidet og overbringe et ønske om en trivelig julehelg. Ny moderne og fl islagt vaskehall har vi også levert. STEIN PETTERSEN 10 Gode samarbeidspartnere, fv:stein Pettersen, Anders Hybertsen, Tore Nilsen og Trond Rutle

11 Rapport fra AMU Stoltz Røthing har en avtale med Hjelp24 bedriftshelsetjeneste. Undertegnede, Terje, er kontaktpersonen deres i bedriftshelsetjenesten og gjennomfører og koordinerer oppdragene hos dere fra bedriftshelse-tjenestens side. Hvordan jobber vi? Terje Bakke HMS rådgiver fra bedriftshelsetjenesten. Vi har årlige samarbeidsmøter med bedriften gjennom AMU. Pr i dag er Espen Halland, Anne Lie Stoltz, Leif-Roger Kaspersen og Rolf Nordbø medlemmer. Her summerer vi opp aktiviteten for dette året (se under) og legger planen for kommende år. Hva gjør dere når dere får arbeidsrelaterte plager? Vi legger alltid av tid til uforutsette hendelser i handlingsplanen. At dere kan få behov for oppfølging av bedriftshelsetjenesten på grunn av arbeidsrelaterte plager som f.eks vondt i skulder på grunn av kjerneboring, må vi ta høyde for. I slike tilfeller skal dere melde fra til Espen eller en av de andre i AMU som vil formidle kontakten videre til meg, og dere vil bli fulgt opp. Hovedfokus på forebygging Hovedfokuset vårt er, som dere ser på handlingsplanen under, på forebyggende arbeid. Vårt hovedønske er at vi i samarbeid med dere kan forebygge at dere skader dere eller får slitasjeskader som følge av arbeidet. Handlingsplanen for året som har gått Dette har bedriftshelsetjenesten bistått dere med i år: 4 AMU møter. Kvartalsvise møter i arbeidsmiljøutvalget. 4 Ergonomiske vernerunder på byggeplasser med notater. Jeg har, i tett samarbeid med Leif-Roger og anleggsledere og formenn, gjennomført 4 vernerunder med hovedfokus på ergonomi, dvs. forebygging av plager i muskler og skjelett. Disse har vært gjennomført på Sano i Åsane i desember, Seterveien i september, Liamyrane i mai og Møllegården i februar. Notatene blir gjennomgått i AMU og skal gjennomgås på de aktuelle byggeplassene. Helseutvalgsmøter. 2 møter pluss diverse telefoner angående oppfølging av enkeltpersoner. Helseutvalget er et underutvalg av AMU der Anne, Leif- Roger, IA ved Ruth Grung og jeg deltar. Her følger vi opp de av dere som er sykemeldte. Vi har selvfølgelig taushetsplikt Fokus forebygging av fallulykker på byggeplasser. Fallulykker er den største risikoen i bransjen og jeg har laget et opplegg som er ment som et hjelpemiddel til å holde fokus på forebygging av at dere skal bli skadd som følge av fall. Dette ble presentert for formenn på mandagsmøtet 19. september. Selektive helseundersøkelser. 11 ansatte har vært hos bedriftslegen. Espen og jeg har dialog på hvem som skal inn til helseunderøkelser. Undervisning om ergonomi og bruk av vibrerende hånd verktøy for ansatte på rehab. Avd og nyansatte. Jeg hadde en undervisning 19 september for å gi disse ansatte tips i forhold til å forebygge plager i muskel og skjelett systemet. Ergonomisk kartlegging av data arbeidsplasser. 9 data arbeidsplasser. Jeg har kartlagt data arbeidsplasser både på kontoret og ute på byggeplasser for å gi ansatte tips for å forebygge muskel og skjelett plager relatert til data arbeid. Oppdrag utenom handlingsplanen: Prosjekt RUH (rapporterte uønskede hendelser) på byggeplass i Seterveien. Samarbeid med Leif Roger, anleggsleder Rita Østgulen og gutta på byggeplassen. Formålet var å gi de ansatte en metode for å bedre holde fokus på sikkerhet og unngå skader på den enkelte. Tilbakemelding på at det er gjort gode erfaringer med dette. Vi kommer til å fokusere videre på dette i Funksjonsvurderinger av ansatte. Noen av dere som har vært sykemeldte eller stått i fare for å bli det i løpet av året har enten fått en vurdering av hva dere kan/ ikke bør gjøre ut fra helsesituasjonen ved Terje på arbeidsplassen eller ved bedriftslegen inne på kontoret til bedriftshelsetjenesten. Oppfølging av sykemeldte. Koordinert oppfølging i forhold til ulike etater som Trygdeetaten og fastleger i samarbeid med Anne og Helseutvalget. Nå er det på tide å senke pennen og la julefreden sakte, men sikkert senke seg også. Ønsker å si takk for samarbeidet i året som har gått, og vi i bedriftshelsetjenesten ser frem til et fruktbart samarbeid i kommende år også J GOD JUL og GODT NYTTÅR Mvh Hjelp24 BHT TERJE BAKKE HMS-RÅDGIVER 11

12 Møllegårdene Fasade mot vest. Her er også utsikt mot Fløyen. Det har gått eit år sidan vi starta på byggeplassen i Møllendalsveien, og no er bygget reist og delar av fasaden er ferdigstilt. Det er spennande å sjå bygget ta form med ein sjeldant flott fasade og mange fine leiligheter. Stoltz Røthing er ferdig med betongarbeidet. Det er gjort ein svært god jobb, og resultatet har fått mykje skryt. No er det innredningsarbeidet som pågår for fullt i begge blokkene. I enkelte leiligheter er parketten lagt og kjøkkenet montert. Bygget skal stå klart til innflytting rundt 1. juni Eg vil ynskje alle ei god jul og eit godt nytt år!! HARALD INGE HOVSTAD Prosjektleiar. Møllegårdene ruver i landskapet, men er positivt pyntet med kobber og fl islagte fasader. Her blir det populært å bo. I en travel juletid er det godt at vi har nissen som innkjøper og lyser opp i mørketiden 12

13 DEN NYE BYDELEN: Aust for Møllendalselva reiser dei to Møllegårdene seg. Det store flate taket til høgre for dei to blokkene skal erstattast av den nye Kunsthøgskulen. Om nokre år vil det liggja ein heilt ny bydel i dette området. Tjuvstart i Møllendal KOPAR OG KERAMIKK: Kvite keramiske fliser og koparbeslag dominerer fasaden på Møllegårdene. Medan somme kranglar med kommunen og Statsbygg om korleis den nye bydelen i Møllendal skal sjå ut, byggjer andre. To store bustadblokker har reist seg på austre breidd ved Møllendalselva. EVA RØYRANE JAN. M. LILLEBØ (foto) DET ER STOLTZ BOLIG A/S og Vigen A/S som er på ferde. 52 nye husvære og 1000 kvadratmeter næringsareal skal det bli av det som i dag er litt av ei maurtue med arbeidsfolk over alt, inne, ute og oppetter veggene der dei monterer fasaden. Store, kvite keramiske fliser og rause koparbeslag rundt vindauge, balkongar og utanpå heissjaktene. Vi byggjer eit hus med høge kvalitetar og håpar å vera med på å setja ein standard for den vidare utbygginga av dette området, seier prosjektleiar Harald Inge Hovstad. Det er sjeldan det blir bygd så store og høge hus så upåakta som i dette tilfellet, meiner han. Dei to blokkene ruvar ni etasjar over bakken. Men fordi dei ligg tilbaketrekte i landskapet, verkar dei ikkje så høge, meiner både Hovstad og arkitekten, Svein Erik Lund i arkitektfirmaet Lund og Partnere. DETTE PROSJEKTET vart godkjent etter den gamle reguleringsplanen for området, og unngjekk dermed den pågåande debatten om mellom anna byggjehøgder. Hovstad og Lund ser fram til at Møllegårdene, som prosjektet deira heiter, skal bli næraste nabo til den nye Kunsthøgskulen, på andre sida av Møllendalsveien. Eit komande naboskap med eit Snøhetta-bygg blir attraktivt, synest dei. Kva slags bygg som kjem mellom Møllegårdene og Store Lungegårdsvannet, og kor høge desse blir, veit ingen, men det er mange grunneigarar i dette området som alle har planar om utbygging. ALLE HUSVÆRA i dei to blokkene, minus ei, blei selde før byggestart. Mange av leilegheitene har alt skifta eigar, til god forteneste for kjøpar nummer ein. Blokkene er plasserte slik i høve til kvarandre at alle skal få utsikt, til vatnet og mot byen. Alle husværa er utstyrde med balkongar. Storleiken på innearealet varierer frå 56 til 135 kvadratmeter. Gjennomsnittsprisen ved førsteutsalet var kring per kvadrat. I første høgda blir det parkeringsplassar. Andre etasje er bygd med tanke på kontor. I resten av blokkene skal det bu folk. Innflyttinga skal gå føre seg i byrjinga av juli ROMSLEG OG LUFTIG: Dei som skal flytta inn her i åttande etasje får romsleg balkong og storslegen utsikt. fredag 2. desember 2005 hus og hjem 7 13 Faksimile, Gjenngitt med tillatelse av Bergens Tidende, Hus og Hjem 2. desember 2005

14 FAKTA Stoltzekleiven Opp Stoltzekleiven Opp er et ca. 910 meter langt motbakkeløp (verdens bratteste løp) arrangert av Varegg. Løpet ble for første gang arrangert ved Fjellveiens 100- års jubileum i Det er 315 meters høydeforskjell fra bunn til topp. Det er ca. 710 trappetrinn i Stoltzekleiven. Trappene ble anlagt under kommunens nødsarbeidsprogram i 1930-årene. De bygde da ca. 600 trappetrinn. Resten av trinnene er kommet i senere tid, bla. trappetrinnene helt på toppen som er utført i tre i motsetning til alle steintrappene. Stoltzekleivens opprinnelige navn er Rævaskaret. Ravaskaret var en gammel sti som ble brukt som ankomst til stølene på fjellet. Christian K. Stoltz sin oldefar, Gerhard Stoltz (far til grunnleggeren av Stoltz Røthing AS Christian Brunchorst Stoltz), kjøpte i begynnelsen av 1870 årene lysstedet Frydenlund i Sandviken. Frydenlund var opprinnelig sommersted, og om vinteren bodde familien i leilighet på Stølen (ved dagens Støletorg). Senere flyttet familien ut på Frydenlund permanent. Navnet Stoltzekleiven har sin opprinnelse i nettopp denne eiendommen som tilhørte familien Stoltz. Gerhard Stoltz var interessert i planter og var en av de første som privat plantet furu og gran i utmarken. I 1873 kjøpte han flere tusen gran- og furuplanter fra Frostvesenets planteskole i Sandnes som ble til skogen bak Frydenlund. I august gikk det ut invitasjon til alle ansatte med ledsagere til å delta i Stoltzekleiven opp lørdag 1.oktober samt trening hver mandag og torsdag frem til løpsdagen. Trond Cook Tollefsen var idèskaperen og initiativtaker til både deltakelse i løpet/gangen og mottoet Stoltzen opp Stoltzen. Nyvinningen innenfor bedriftsidretten ble meget godt tatt i mot. Ansatte møtte på treningene med stor glød. Det å se Bergen fra Sandvikspilen i flott høstvær etter å ha besteget de ca. 710 trappetrinnene er definitivt godt for kropp og sjel. Treningene ble et hyggelig og annerledes snakketema rundt lunsjbordet denne høsten. Trond Cook Tollefsen fikk på siste trening utdelt premie for å ha deltatt på flest treninger. Gratulerer! Etter sigende gikk han kun glipp av en trening eller to. Takk også til Tronds samboer, Elin, for god inspirasjon og støtte under treningsturene. De siste årene har over 3000 deltakere deltatt i Stoltzekleiven Opp. I år deltok ca deltakere. Jan-Tore trente hardt, men fi kk god støtte av Andreas og de andre som også var sliten men lot seg inspirere av Jan-Tores gode humør. 14

15 Nr 1818 er Astrid Skorve. En sprek og spenstig 12- åring som løp fra de fl este av oss. Her er hun omsværmet av en glad Stoltzegjeng som forsatt har mye energi igjen. Ser du noen kjente fjes? Fredag 30. september kunne man lese en ½ sides artikkel i BT om Jubilanten Stoltz opp Stoltzen. Meget god markedsføring av bedriften. Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra forretningsforbindelser, familie og venner om avisartikkelen. Det er kjekt at det står noe hyggelig om bedriften vår når det benyttes mye spalteplass. Løpsdagen fikk de 28 oppmøtte utdelt rosiner, energisjokolade og spesiallagde t-skjorter ved Badstuen, Varegg Idrettslags klubbhus i Mulesvingen. Vi gjorde inntrykk på omgivelsene med t-skjortene våre. Speakeren hadde tydeligvis lest avisartikkelen og hadde en flott introduksjon av jubilantbedriften før Tone startet som førstemann av Stoltzegjengen klokken 15:02:00. Alle kom i mål med stil! På toppen ble det utdelt vann og t-skjorte. Espen Halland fikk bestetiden med 13 minutter og 31 seksunder. Dette gav ham 591. plass i herreklassen av totalt 1726 deltakere. Gratulerer! Av damene var det Astrid Skorve (12 år) som gikk av med seieren. Hun fikk tiden 16:29 og endte på 234. plass i kvinneklassen (av totalt 617 deltakere). Gratulerer! Elisabeth Sandvik stormer over mål i Stoltzekleiven Hun ser jo ikke sliten ut engang. Øystein Sylta snappet den ledige plassen på toppen av pallen når kongen av Stoltzekleiven, Jon Tvedt, ikke stilte til start. Sluttiden ble 8:49. Kristen Skjeldal kom opp fire sekunder bak, og Odd-Bjørn Hjelmeset løp på På damesiden vant favoritten Anita Håkenstad Evertsen på 10:53 med Kristin Størmer Steira bare ett sekund bak. Liv Grete Skjelbreid Poiree ble nr. 3 på 11:27. Espen Halland fullførte kun 2 minutter bak Liv Grethe Skjelbreid Poiree i tid. Vi har mao. sånn noenlunde lovnaden til Trond Cook Tollefsen i BT-arikkelen i behold: Våre beste holder fint nivå, omtrent som Liv Grethe Skjelbreid Poiree.... Etter løpet møttes vi i Meyermarken Bydelshus til en sosial sammenkomst med lapskaus, drikke, premiering og foredrag. Espen fikk premie for å ha fullført raskest og Harald Einar 15

16 De stolteste deltakere i morgendagens Stoltzekleiven Opp kommer sannsynligvis fra entreprenørfirmaet Stoltz Røthing AS, som er 100 år i år. Det er Stoltz-familien som har gitt sitt navn til Stoltzekleiven. JAN ARILD LARSEN Jeg synes dette var en særdeles artig kombinasjon, en fin knagg å henge mosjonstanken på, sier Trond Cook Tollefsen, som hadde ideen og initiativet til Stoltzen-kampanjen innad i det velrenommerte firmaet i Damsgårdsveien. For øvrig med utmerket utsikt til Sandviksfløyen i det fjerne. Til høyre ligger Puddefjordsbroen som Stoltz Røthing AS oppførte for snart 50 år siden. Kampanjen fenget voldsomt i våre rekker, og vi har 34 påmeldte ansatte og partnere. Ikke verst av en stab på 90 totalt, der de fleste har et krevende fysisk arbeid. Et hyggelig tema Etter sommerferien har Stoltz-gjengen trent to ganger i uken i kleiven. Siste økt var i går og hadde mer preg av tur enn trening. De flittigste har fått premier, og innad i bedriftsmiljøet er dette blitt et hyggelig og annerledes snakketema. Våre beste holder fint nivå, omtrent som Liv Grete Skjelbred Poiree (11.43) og det er jo ikke verst, humrer Tollefsen, som kan spenne på seg startnummer 1827 på sin brede bringe og blir klokket ut fra start nøyaktig Ti sekunder senere kommer kollega Arne Andersen. Hele gjengen fra entreprenørjubilanten, fra startnummer 1813 til 1847, har slagordet «STOLTZ N opp Stoltzen» på T-skjorteryggen. Frydenlund i Sandviken Stoltz-familien har nesten 200 år bak seg i Bergen. Gerhard Stoltz som var født i Tyskland, etablerte seg her i byen i Barnebarnet hans, Christian Brunchorst Stoltz, utdannet seg til ingeniør, og startet i 1905 forløperen til det som i dag er Stoltz Røthing AS. I begynnelsen av 1870-årene kjøpte Gerhard Stoltz lyststedet Frydenlund i Sandviken. Først var det et sommersted, senere ble det permanent bolig for den driftige familien. Navnet Stoltzekleiven har sin opprinnelse fra denne eiendommen og slekten der. Dagens «Stoltzen» fikk sin utforming under nødsarbeid i 1930-årene ca. 910 meter lang og 315 meters høydeforskjell. De aller, aller fleste vil ha problemer med å fatte at Jon Tvedt bare brukte 8 minutter og 13 sekunder fra Fjellveien og opp. Mange bygg Nå er det ikke bare i bratthenget ute i Sandviken at Stoltz-familien har satt spor etter seg. Entreprenørfirmaet mudret i sin tid ut Lille Lungegårdsvannet, og oppførte mange store kaianlegg i stein. Betongspesialisten har oppført sentrale bygg som Puddefjordsbroen, Grieghallen, Fylkesbaatanes hus, psykiatrisk klinikk på Haukeland, skolene Åstveit, Lynghaug, Løvås og Kronstad, og Magnus Barfot kino for å nevne noen få. I dag er firmaet engasjert i flere boligprosjekter, og eies av fjerde generasjon Stoltz Per Christian, Aasa Christine og Margarethe som har overtatt stafettpinnen etter sin far Christian. Moren Anne Lie Stoltz er styreleder. Familien har full kontroll. Men blir «STOLTZ N opp Stoltzen» et engangstilfelle? Personlig kunne jeg tenkt meg at vi fortsatte. Hvert år. Gjerne i 100 år til for meg. Treningen har sine plussverdier i seg selv, dessuten betyr det mye for det sosiale samholdet innad i bedriften at vi treffes på fritiden. Jeg ser bare positive effekter av dette, mener Trond Cook Tollefsen, som etterpå vil gå ned Skredderdalen sammen med sine kollegaer til Meyermarken bydelshus for å feire seg selv. Sikkert litt sigen i beina, men likevel stoltz og glad. FREDAG/SPORT/ 30. SEPTEMBER 2005 BERGENS TIDENDE Jubilanten Stoltz opp Stoltzen KLAR FOR OPPTUR: Trond Cook Tollefsen (t.h.) og Jan-Tore Gjervik i Stoltz Røthings mosjonskomité flankerer Anne Lie og Christian Stoltz med Sandviksfløyen og endestasjonen for morgendagens Stoltzekleiven Opp i bakgrunnen. FOTO: JAN ARILD LARSEN åtib nen 22 Bør bli il Faksimile gjengitt med tillatelse av Bergens Tidende 30. september 2005 Sundnes for å ha profilert Stoltz Røthing AS lengst i løypen. Siste premie ble trukket blant alle deltakerne. Den premien var det Lars Andersen som kapret. Vi fikk et inspirerende fordrag om motbakkeløp av Christian Prestegård. Han hadde flotte bilder fra bla. Skåla 1848 meter rett opp. Prestegård er visepresident i Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett og leder motbakkeløputvalget i Norges Friidrettsforbund. BJØRNAR BYÅSEN (15-16) TILSKUERE: DOMMERE: BJØRNAR: UTVISNINGER: TOPPSCORER BYÅSEN: Nr 1813 er i mål, og det er Tone som alltid har et overskuddslager av energi. Erfaringene fra denne kraftprøven er så gode og gjør så godt at bedriften vil sette dette opp som en prioritert høstlig fritidsaktivitet og nye oppturer for sine medarbeidere og ledsagere. Vel møtt til neste år - enten du ønsker å løpe eller gå opp Stoltzekleiven! Jan- Tore kjenner på melkesyren, men er ikke alene om å ha det tungt. Her har vi tatt oss skikkelig ut. JAN-TORE GJERVIK 16

17 Litt fra gammelt av - Lille Lungegårdsvann Stoltz Røthing har opp gjennom året hatt ulike oppgaver i Bergen. Ett av våre store prosjekter i dag i regi av Stoltz Bolig er oppføring av 52 boliger og næring ved Store Lungegårdsvann. Byen utvider seg, og nå tenker man seg områdene rundt Store Lungegårdsvann som en ny del av Bergen sentrum. Politikerne må tenke fremover og legge til rette for at dette vil bli et attraktivt sted å bo, og få av oss tenker tilbake på hvilken utfordringer som ligger i å utvikle en by og være fremsynt når avgjørelser skal taes. Byens borgere har måttet ta mange beslutninger for den byutvikling vi i dag ser resultater av. Noe positivt og noe negativt vil noen si. med seg en massiv diskusjon i pressen, og resultatet ble at planene ble lagt på is, og det ble besluttet at vannet skulle holdes åpent. Men lukten fortsatte. Og opinionen presset på med mengder av avisartikler, og politikerne vedtok endelig handling omkring problemet Lille Lungegårdsvann. I 1923 kom meldingen: Mudring av Lille Lungegårdsvann Lille Lungegaardsvand. Ca kubikmeter mudder skal fjernes. Bare havneingeniørvæsenets arbeider i vandet vil andra til over en halv million. Lille Lungegårdsvann Ett positivt eksempel kan være saken omkring det som vi nå regner som sentrum i Bergen, Lille Lungegårdsvannet. Vannet har ikke alltid vært en liten perle midt i hjertet av Bergen. Store problemer med lukt fra denne pølen krevde store tiltak, og dette var noe som opptok borgerne i Bergen by. Det var mange leserinnlegg i avisene som utøste sin sorg og forargelse over vannet. Det illeluktende vannet ble blant annet karakterisert som et giftig øye, og byens borgere mente at vannet med sin sentrale beliggenhet i bybildet burde vært en liten perle. Utdragene fra aviser i 1923, sier litt om problemene Lille Lungegårdsvann forårsaket. Man hadde snakket om saken i mange år, men lite ble gjort. Noe måtte gjøres. Allerede i 1917 ble det nedlagt en spesialkomité som foretok inngående undersøkelser av vannets konsistens ved tallrike prøver og boringer. Resultatet av disse ble bestemmelsen om at vannets mudderbunn kunne fjernes, og hele 5 meter ble anbefalt fjernet. Flere alternativer kom opp, blant annet en kanal mellom Lille og Store Lungegårdsvann, slik at dammen i byen ble stengt ved en slags sluseport som kunne hindre forurensing fra Storebror. I forbindelse med denne kanalen hadde man tenkt seg et båtbasseng. Men tiden gikk. Vannet var i stor fare da formannskapet i 1919 besluttet å fylle vannet igjen. Dette brakte imidlertid Imidlertid har formandskapet i møte igaar besluttet at tillate igangsat mudringsarbeider i Lille Lungegaardsvand, hvilket er det første og mest paakrævde skridt til rensing av det giftige øie...dette arbeidet vil sannsynligvis bli overdraget et privat firma, da havnevæsenets utstyr ikke egentlig er beregnet paa mudderarbeid i saa store dimensjoner (Bergens Tidende ). Bykassen var den gang som nå praktisk talt tom, så disse bevilgningene ble iherdig kommentert av byens Finansborgermester. Det var her Stoltz Røthing kom inn i bildet. I 1924 gjorde de jobben med å utmudre Lille Lungegårdsvann, og resultatet ble bra. Det var en stor jobb, og som det står i artiklene i Bergens Tidende fra den tiden; det er heller ikke smaabeløp det dreier sig om, i alt ca. ½ million kroner, nemlig foruten til mudring kr , kr til lanering av kanalsengen mellom begge vand, kanal i Strømgaten kr og kanal ved Nygaardstangen ved fl øimurer etc.kr Utenom denne sum kommer gateoparbeidelsene mm. Langs vandet. På denne tiden var dette store summer, og noe som var enda viktigere det var avgjørende for byens vel og vel å få en ren dam midt i sentrum. I dag er Lille Lungegårdsvann med på å gjøre bybildet litt grønnere og friskere, og det har sammen med Festplassen blitt en del av Bergens storstue. ANNE LIE STOLTZ 17

18 Generasjonskiftet og navneskiftet Generasjonsskifte er nå gjennomført i selskapet. Undertegnede er nå konsernsjef i morselskapet, Helge G. Sohlberg er administrerende direktør i driftsselskapet Stoltz Røthing, og Erik Skorve er daglig leder i Stoltz Bolig. De andre eierne av selskapet, Margarethe Kielland Stoltz, Aasa Christine Stoltz og Per Christian Lie Stoltz sitter foreløpig i styret i morselskapet og har en jobb med å sette seg inn i styrearbeid. Samtidig vil de bygge opp sin styrekompetanse gjennom eksterne kurs og annen relevant opplæring i styrearbeid. Stoltz konsernet består i dag av flere selskaper med Stoltz Holding som morselskap. Den aktive driften foregår i driftsselskapene Stoltz Røthing, datterselskapet Stoltz Bolig og tilsluttet selskap Stoltz Aktiv. AS, og det er det som skal profileres. Vi beholder logoen; den signaliserer 2 s er der den ene s en er speilvendt, eller den kan også sees på som en pollert som står på kaien, et av våre tidligere store forretningsområder. Entreprenørselskapet blir i foretaksregisteret i Brønnøysund registrert som STOLTZ ENTREPRENØR AS. I muntlig tale blir vel navnet som før: STOLTZEN Stoltz Røthing har selskapet hett i nesten 100 år, variert med AS foran eller bak navnet, og i en periode med et Co. som relaterte til dykkersjef Andersen som i noen år var medeier i firmaet. Navnet Stoltz Røthing er godt etablert som navn i entreprenørverden, men vi får stadig spørsmålet: Hvem er denne Røthing? Og kort fortalt: Navnet kommer fra Haugesund, der vi fra hadde avdelingskontor, og der Røthing familien hadde eierinteresser i firmaet. I 1987 ble firmaet delt. Røthing i Haugesund drev ikke firmaet videre. Han solgte sin del av firmaet til Veidekke, og Røthing lever ikke lenger. Undertegnede drev firmaet videre i Bergen, og mye har skjedd siden Vi har blant annet kommet inn i nye markeder og har etablert selskaper i forbindelse med det I anledning vårt 100 års jubileum har vi nå funnet det riktig å gå over i en ny tid. Vi har besluttet å fjerne navnet Røthing fra entreprenørselskapet, og det medfører noen endringer på navnene ellers i konsernet. Navnet på morselskapet og vår merkevare blir nå: STOLTZ 18

19 1984 Alt omkring dette er ikke ferdig utarbeidet ennå, men slik tenker vi at vi blir: STOLTZ AS STOLTZ EIENDOM AS, STOLTZ ENTREPRENØR AS STOLTZ BOLIG AS STOLTZ AKTIV AS Endelig utforming jobber vi med, men beslutningen er tatt. HVORDAN MERKER VI DET I HVERDAGEN? Dette er kun et navnebytte, og det vil ikke medføre noen organisatoriske endringer i selskapet. Det vil merkes på skilt på byggeplasser, brevpapir, merking av arbeidstøy og slike synlige, men viktige signaler på hvem vi er. Det rent praktiske hvordan vi skal forholde oss omkring dette, vil komme i et eget skriv til alle ansatte. Det vil også bli sendt ut egen informasjon til våre samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelser. Med dette mener vi å ha profilert oss som mer markedsrettet, BYGG FOR GENERASJONER. Jeg ønsker med dette alle en GOD JUL og et GODT NYTT ÅR og lykke til i de neste 100 år. Med beste hilsen CHRISTIAN K. STOLTZ 2006 Per Christian Lie Stoltz, Aasa Christine Stoltz, Margarethe Kielland Stoltz 19

20 STOLTZ BOLIG presenterer: Hornet borettslag, Ytre Laksevåg Stoltz Bolig oppfyller boligdrømmen. Vår visjon er kort og grei men hvordan vet vi om den oppfylles? I de siste 10 årene har ca 1000 bergensere hvert år realisert sin drøm om kjøp av ny bolig. I 2005 er dette tallet øket til ca I de siste årene er kundenes boligdrøm endret fra ny enebolig eller rekkehus i forstedene til lettstelt leilighet med sentrumsnær beliggenhet og heis og garasje. Dette har vi tatt konsekvensen av og markedets respons på prosjekter som Møllegårdene, Møhlenpris Park og Solheimsviken borettslag viser at vi har truffet godt. Av 85 boliger under produksjon i disse prosjektene er bare 6 leiligheter usolgt. Det siste prosjektet vi la ut i markedet Solheimsviken Borettslag med 11 leiligheter ble utsolgt i løpet av 2 dager. For å kunne tilby prosjekter med attraktiv beliggenhet er vi avhengige av å opprettholde det gode kontaktnettet vi har blant grunneiere og eiendomsutviklere. Det at vi kan tilby gode samarbeidsavtaler om gjennomføring av utbyggingsprosjekter, har vist seg å bli godt mottatt, og vi har i dag en sterk posisjon i markedet. borettslag som prismessig vil være tilgjengelig for store kundegrupper. Gartnerimarka ved Ortuvann i Fyllingsdalen er et annet samarbeidsprosjekt med Vestbo. Her pågår fortsatt arbeidet med reguleringsplan, og slik det nå ser ut, vil dette prosjektet kunne presenteres for markedet siste del av Golfkollen Like ved klubbhuset til Fana Golfklubb skal vi bygge 24 Dagens boligkunder er krevende individualister. For at boligdrømmen skal oppfylles, må vi derfor være i stand til å kunne levere boliger tilpasset kundenes egne ønsker. For å styrke dette arbeidet ytterligere, vil Rita Østgulen inngå i Stoltz Bolig. Samarbeid med Vestbo Samarbeidet med Vestbo vil forhåpentligvis bære frukter i Salgsprospektet for byggetrinn 1 på Hornet Borettslag i Lyderhornsveien er allerede godt mottatt i markedet, og vi håper på byggestart for dette prosjektet til våren. Vår målsetting er at alle de 162 boligene i prosjektet skal være igangsatt i løpet av Dette vil bli et attraktivt Her planlegges reguleringen for Hetlevikåsen, Mathopen. F.v. John Ravnanger, Harald Haldorsen, Tore Jensen, Gaute Bårøy og Laila Rosseland. 20

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon Illustrasjon Sandvedmarka 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum Illustrasjon Siste innspurt på Sandvedmarka grip sjansen! I denne brosjyren presenterer vi siste salgstrinn i

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem!

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Heldal Eiendom AS startet i 1999, og er et datterselskap av Entreprenør Magne Heldal AS som har drevet med grunn- og betongarbeider i 36 år. Til nå har Heldal

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes Fasade mot syd BOLIG I MERGELBAKKEN Sandnes Tekst: Sivilarkitekt MNAL Odd M. Vatne Foto: Inger Mette Meling Kostveit Fra den store tomten til det verneverdige Jugendhuset fra 1920 var det skilt ut to boligtomter.

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen GARANTI BOLIGAVIS Nr. 11/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen Alta Breverud Brl ALTA/BREVERUD BRL Koselig 3-roms BL-leilighet i Breverudmyra. Dette er en innbydende

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Sandvedmarka. 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter. Illustrasjon

Sandvedmarka. 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter. Illustrasjon Sandvedmarka 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter Illustrasjon Bo godt i ny leilighet på Sandvedmarka! På jakt etter en praktisk og lettstelt leilighet nær sentrum og park? Da må du se nærmere på

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet!

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! DET NÆRMER SEG BYGGESTART I RISØR Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! Kompromissløs utsikt

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER FINN DIN BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER, MEN LIKEVEL SENTRALT I SELBU. 6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER I dette rolige og familievennlige området i Innbygda har du gangavstand til det aller meste. Her bygges

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom. Ørnaberget K2. Snøde sør, Sola

Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom. Ørnaberget K2. Snøde sør, Sola Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom Ørnaberget K2 Snøde sør, Sola Beliggenhet og avstander Gode boliger med Ca 600 m Ca 2,0 km til Hafrsfjord til Risavika Havn funksjonell planløsning Ca 3,0

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Nytt Fra. Posten Fredag 14. august 2015. I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre!

Nytt Fra. Posten Fredag 14. august 2015. I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre! Nytt Fra Fredag Lørdag Søndag Vidaråsen landsby 22 21 20 Posten Fredag 14. august 2015 I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre! I dag er

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE MAI 2011 Hei alle sammen! Så er mai måned også forbi og sommeren er ikke langt borte. I mai måned har vi holdt på med 17.mai aktiviteter og hatt fokus på fargene rødt, hvitt

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

Urbanhus er i kontinuerlig utvikling og vi har derfor ikke en vanlig huskatalog. Urbanhus har 22 husmodeller på. www.urbanhus.no

Urbanhus er i kontinuerlig utvikling og vi har derfor ikke en vanlig huskatalog. Urbanhus har 22 husmodeller på. www.urbanhus.no av lampholmen DITT NYE HJEM DIN FREMTID VELG SELV Urbanhus er prisvennlige designerboliger med høy standard og gode planløsninger. Boligene er lekre og funksjonelle, skreddersydd etter dine ønsker og behov.

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 2 /2016 Bladet utgis av GARANTI Alta Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Kaiskuru Alta NYHET Visning, l k 26.01.16.30. 16.30-17 en! Velkomm ALTA/KAISKURU Enebolig med

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 16/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Skal du selge bolig eller leilighet? Vi kan hjelpe deg! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! Kronstad Alta Nyhet! SPIREAVEIEN

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole Cecilie Abrahamsen Hovedverneombud for barnehage og skole Rådstuplass 8 5020 Bergen Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober 2013 Varsel om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet

Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet 1 Familien Mo ønsket seg til havet og slo til da det gamle Block Watne-huset ved Karmsundet ble lagt ut for salg. Nå har de havørret plaskende i hagen. Nr. 4 2009 5

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

en STØDIG samarbeidspartner

en STØDIG samarbeidspartner en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør ble etablert i 1983 og har ca. 75 ansatte. Fra kontoret på Varhaug bygger vi videre på jærske entreprenørtradisjoner.

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Bytte dører Skifte dører og lister

Bytte dører Skifte dører og lister Bytte dører Skifte dører og lister 3,0 Bokmerk siden Tips en venn Print PDF Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid Garderobe og oppbevaring

Detaljer

- ET GODT STED Å BO - BYGG 3 4 5

- ET GODT STED Å BO - BYGG 3 4 5 - ET GODT STED Å BO - BYGG 3 4 5 EN PRAKTISK BOFORM Skafjellgrenda er et helt nytt boligprosjekt i etablerte og populære Skafjellåsen i Sande. Skafjellgrenda vil fullt utbygget få i alt 120 boenheter.

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Puls 07. Uke 7 - mandag

Puls 07. Uke 7 - mandag Uke 7 - mandag Jeg gruet meg litt på starten fordi jeg er forkjølet. Jeg skulle låne klokka til Maia som var god. Jeg følte meg litt kvalmen på starten men jeg tror jeg bare gruet meg litt. Jeg er forkjølet

Detaljer

OBOSBLADET. SAMFUNN Bygg mot kreft. KULTUR Sånne som oss! NY BOLIG Full oversikt SIDE 60 FRA SIDE 68 FRA SIDE 79

OBOSBLADET. SAMFUNN Bygg mot kreft. KULTUR Sånne som oss! NY BOLIG Full oversikt SIDE 60 FRA SIDE 68 FRA SIDE 79 OBOSBLADET NR 5 JUNI 2015 SAMFUNN Bygg mot kreft SIDE 60 KULTUR Sånne som oss! FRA SIDE 68 NY BOLIG Full oversikt FRA SIDE 79 TEMA: MILJØ Grønn hverdag Ny vår på Romsås Lag din egen humlehage Fra kaffegrut

Detaljer

INNHOLDSRIKE LEILIGHETER I GRØNNE OMGIVELSER

INNHOLDSRIKE LEILIGHETER I GRØNNE OMGIVELSER INNHOLDSRIKE LEILIGHETER I GRØNNE OMGIVELSER BYGG B BYGG B DET ER GRØNT OG GODT Å BO PÅ SVILAND I årene som kommer er det i Sandnes Øst og på Sviland det skjer. Hele 30 000 nye innbyggere skal etablere

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer