Glemt oppfølging av dine ansatte? Gi et plaster på såret. Eller kjøp Huldt & Lillevik Oppfølging.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glemt oppfølging av dine ansatte? Gi et plaster på såret. Eller kjøp Huldt & Lillevik Oppfølging."

Transkript

1 Glemt oppfølging av dine ansatte? Gi et plaster på såret. Eller kjøp Huldt & Lillevik Oppfølging.

2 Bli en mer populær leder! Huldt & Lillevik Oppfølging gir deg full oversikt og kontroll på alle dine oppgaver som leder. Oppfølging er et elektronisk lederverktøy som hjelper deg å ivareta alle de ansatte i organisasjonen. Her kan du lese om hvordan systemets ulike moduler gjør deg til en enda bedre og mer populær leder i praksis. Gi dine ansatte et plaster på såret - kjøp Huldt & Lillevik Oppfølging.

3 10 9 Dokumentarkiv Korttidsoppfølging Hva inneholder Huldt Q&A & Lillevik Oppfølging? Huldt & Lillevik Oppfølging gir deg full oversikt og kontroll på alle dine oppgaver som leder. Oppfølging er et elektronisk lederverktøy som hjelper deg å ivareta alle de ansatte i organisasjonen. Huldt & Lillevik Oppfølging er bygget opp av moduler slik at du kan velge de som passer for din bedrift. For å gjøre valget Medarbeidersamtale enklere for deg og redusere kostnadene, har vi satt sammen to pakkeløsninger: og. I tillegg har vi to moduler Kr. som 22,- er pr. mer ansatt/mnd bransjerettet, dette er Planlegging, som passer best for de bedrifter som har mye ressursplanlegging og skiftarbeid samt Skadebase, som passer for bedrifter med behov Sykefravær for registrering, håndtering og forebygging av skader. Modulene du kan velge mellom Kr. 45, Oppfølging sluttede Kompetanse Oppfølging nyansatte Integrasjon Altinn Sykefravær Integrasjon Lønn 5.0 Modulpakke 1 Modulpakke 2 Moduloversikt Kr. 22, Dokumentarkiv Korttidsoppfølging Oppfølging sluttede Q&A Kompetanse Oppfølging nyansatte Medarbeidersamtale Integrasjon Altinn Sykefravær Integrasjon Lønn 5.0 Tilleggsmoduler 11 Planlegging 12 Skadebase Kr. 45,-

4 Kr. 22,- Kr. 45,- Kr. 45,- Ønsker du å redusere sykefraværet i din bedrift, men mangler et verktøy som kan gjøre det praktiske arbeidet rundt sykefraværsoppfølging enklere? Da er pakken noe for deg. Den hjelper deg med alt arbeid rundt oppfølging av sykemeldte og hjelper deg å redusere sykefraværet. Trenger du et HR- og personalsystem for oppfølging av dine ansatte? Da er pakken en komplett løsning for deg som personalsjef og leder, noe som igjen bidrar til at den ansatte føler seg sett og ivaretatt i organisasjonen. gir deg: gir deg: Støtte til hele prosessen rundt oppfølging av sykmeldte arbeidstakere fra A til Å Webbasert Varsel på alle oppgaver via e-post eller SMS Genererer automatisk dokumentasjon og rapporter til NAV Individbasert, med fokus på nærvær. Enkelt å legge inn kommentarer Ansattkartotek, der all informasjon er samlet ett sted Kalendere, diagrammer og modeller for individ og grupper i hver avdeling Alle lover og regler er ivaretatt Integrert med Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Elektronisk innsending direkte til NAV via Altinn* Helhetlig oppfølging av de ansatte Utføring av all ansattoppfølging og alle tiltak på ett sted Mulighet til å følge ansatte fra ansettelse til avgang, med sjekkpunkter og varsel via e-post Ivaretar alle regler for oppfølging av ansatte Oversikt over kurs og kompetanse, samt utløpsdato på sertifikat Kontroll på korttids- og langtidsfravær Mer effektive, enklere og bedre rutiner for ledelse og oppfølging av ansatte Bedre trivsel og redusert sykefravær Visuelle modeller, oversikter og rapporter på individ- og gruppenivå Elektronisk innsending direkte til NAV via Altinn*

5 1 Integrasjon Lønn Sykefravær 5 Oppfølging nyansatte 6 Kompetanse Systemet har integrasjon mot ditt lønnssystem - Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Med denne integrasjonen sikrer du at alle persondata fra ditt lønnssystem kommer inn i ditt nye oppfølgingssystem. Også organisasjonsstruktur og fravær kan integreres. Disse er synkronisert mot hverandre og gjør sitt til at du har alle persondata tilgjengelig og oppdatert til enhver tid. Modulen inkluderer alt av tjenester rundt sykefravær og oppfølging rundt sykefravær: fraværsregistrering, sykemeldinger, permisjoner, rapporter til NAV samt innkalling og skjemaer på dialogmøter. Det er viktig å gi god oppfølging til nyansatte for å sikre en god inkludering. Modulen hjelper deg med oppfølging av nyansatte fra dag én og ut prøvetiden. Her kan du lett få oversikt og kontroll på utlevert utstyr og gjennomførte tiltak i bedriften når en nyansatt starter. Modulen har et fleksibelt oppsett på samtalemaler med basispunkter, samt rapporteringsmuligheter. Modulen gir deg en komplett oversikt over all kompetansen i din bedrift og avdeling. Her kan du registrere og få oversikt over de ansattes kurs og sertifikater, med varsel til leder eller personalsjef om utløpsdato. I tillegg kan du legge opp egne kurs og kursgrupper, registrere CV, bygge opp egne prosesser med krav til kompetanse og rapporter. 3 Integrasjon Altinn 4 Medarbeidersamtale 7 Q&A 8 Oppfølging sluttede Ved å kjøpe et virksomhetssertifikat har du nå mulighet til å sende sykemeldinger direkte til Altinn. Etter det nye reglverket rundt krav om digital registrering av sykemeldinger og dialogmøter vil denne tjenesten lette ditt arbeid betraktelig, og gjøre det mulig å sende oppfølgingsplan for sykmeldte og 9 ukers rapport direkte fra systemet til NAV via Altinn. Modulen hjelper deg med å gjennomføre medarbeidersamtaler. Ferdig definerte samtalemaler ligger inne, og du kan også bygge opp egne maler. I tillegg får du rapporter på status for gjennomføring av medarbeidersamtaler, tiltak med frister og videresending til leder eller andre i bedriften. Modulen hjelper deg til å lage enkle medarbeiderundersøkelser for hele bedriften, eller bare deler av den. Utsendelse skjer via e-post med mulighet for anonyme eller personlige svar. Du har også mulighet for å lage maler for bedriften. I etterkant av undersøkelsen kan du enkelt ta ut rapport på innsendte besvarelser. Modulen hjelper deg med oppfølging av sluttede i bedriften. Her inngår all oppfølging av sluttede arbeidstagere, sluttintervju, oppsigelsesdokumentasjon, innlevert utstyr, gjennomførte tiltak ved opphør, rapporter og personalarkiv. Med integrasjon til lønn gjør det det enkelt å holde oversikt på sluttdato.

6 9 Korttidsoppfølging Glemt dialogmøte med ansatt, fastlege og NAV? 11 Planlegging Kr 9,- 12 Skadebase Kr 9,- Modulen gir deg oversikt over alt korttidsfraværet i din bedrift. Ansatte kan enkelt gå inn å registrere korttidsfravær og egenmeldinger. Du får en oversikt både på individnivå, men også visuelle modeller på korttidsfraværet for hele din avdeling eller hele din bedrift. Er det noen avdelinger som utpeker seg med sitt korttidsfravær? Da kan du enkelt sette i verk tiltak. For hvert fravær kan det sendes varsel til leder, du kan også legge inn informasjon om og samtaler rundt fraværet. 10 Dokumentarkiv Med Huldt & Lillevik Oppfølging har du til enhver tid oppdatert dokumentarkiv på all oppfølging rundt de ansatte. Nå trenger du ikke lenger lagre alle dokumenter, CVer eller arbeidsavtaler andre steder. Du har nå et komplett dokumentarkiv for dine ansatte. Planleggingsmodulen er et effektivt planleggingsverktøy for ressurshåndtering. Her får lederen full oversikt og kan raskt tilpasse kalendere, skiftplaner, endringer, ansatte, tidsforbruk, overtid og kostnader. Alt i henhold til lovpålagte rammer. Planleggingsmodulen gjør det enklere for den ansvarlige lederen å løse arbeidsfordelingen uten å overskride tilgjengelige arbeidstimer for den enkelte ansatte, blant annet i tilfeller der det ikke er ønskelig med overtid. Planleggingsmodulen gir god oversikt over hvilke kostnader som er knyttet opp mot de ulike skiftene, noe som gjør at lederen på en enkel måte kan erstatte skiftet med en ansatt som gir lavere kostnad. Arbeidsplanen gir ledelsen oversikt over hvor mange timer de ansatte jobber hver uke og kan enkelt kontrollere at skiftleder ikke overskrider de lovpålagte rammene fra staten. Skadebasen er et HMS-verktøy med oversikt, registrering, dokumentasjon, analyser og rapporter. Dette gjelder blant annet riktig registrering, håndtering og forebygging av skader på arbeidsplassen. Modulen sikrer lovpålagt dokumentasjon. Skadebasen effektiviserer hverdagen til de ansatte i bedriften, dersom en arbeidsulykke skulle inntreffe. Systemet gjør det enkelt å kontrollere at arbeidsgiver har gjennomført de nødvendige tiltakene og hele hendelsesforløpet blir dokumentert. Systemet regner automatisk ut riktig H-verdi. AMU kan få egen tilgang og revurdere saker, for så å sende dem tilbake til ledelsen. Skadebasen sikrer dokumentasjon til NAV og forsikringsselskapet slik at en ansatt er sikret økonomisk ved eventuelle arbeidsulykker. Videre er skadebasen et effektivt verktøy i arbeidet med risikoanalyser og forebyggende HMS-arbeid.

7 Aditro AS Rognebakken 4, 2770 Jaren Postboks 23, 2711 Gran Telefon ET PRODUKT

Med fokus på de ansatte! De ansatte føler fordelene og din bedrift opplever effekten.

Med fokus på de ansatte! De ansatte føler fordelene og din bedrift opplever effekten. Med fokus på de ansatte! De ansatte føler fordelene og din bedrift opplever effekten. 6 Dette er Huldt & Lillevik Programvareserien fra Huldt & Lillevik dekker din bedrifts behov innen Lønn og HR! Med

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL

BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL OM BLUEGARDEN Bluegarden er ikke et stort teknologiselskap. Vi leverer riktignok avanserte løsninger innen lønn og personal gjennom internett-teknologi, men er mer opptatt av

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer