FLYTT TIL HARDANGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLYTT TIL HARDANGER www.flyttilhardanger.no anette.hjeltnes@hardangerregionen.no"

Transkript

1 FLYTT TIL HARDANGER

2 2 Visjon og hovudmål

3 3

4 Visjon og hovudmål Visjon: Fruktbare Hardanger er eit naturleg førsteval å bu i og flytta til, fordi det er ein region med trivnad, opplevingar og utfordringar ein utviklande region Hovudmål: På ein offensiv måte marknadsføra regionen sine tilbod og kvalitetar og snu flyttestraumen innan utgangen av Strategier: 1. Informasjon og marknadsføring 2. Innbyggjarjakt /rekruttering 3. Utdanning 4

5 5

6 6

7 Bakgrunn for prosjektet «Flytt til Hardanger» Folketalsnedgang ca personar siste 20 år. Framskriving Tid Hardanger Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Kvam Hovudmål: På ein offensiv måte marknadsføra regionen sine tilbod og kvalitetar og snu flyttestraumen innan utgangen av

8 Netto innvandring Netto innanlandsk flytting Fødselsoverskot Folkevekst

9 Folketalsutvikling, siste 10 år Fødselsoverskot, nettoflytting og folketalsvekst pr Fødselsoverskot Nettoflytting Folketilvekst

10 FLYTT TIL HARDANGER, FASE 1 Fase 1: Rammer: 10,5 mill. Nok (8,6) Fylkeskommune: 80 % Kommunane: 20 % Hovudmål: På ein offensiv måte marknadsføra Regionen sine tilbod og kvalitetar og snu flyttestraumen innan utgangen av Slagord for prosjektet og regionen Ja, det ordnar me 10

11 PROSJEKTORGANISERING, FASE 1: Styringsgruppe/prosjektgruppe + 8 DELPROSJEKTGRUPPER: 1. Kommunegruppe 2. Placementgruppe 3. Databasegruppe 4. Marknadsføringsgruppe 5. Næringslivsgruppe 6. Hardangerlokk 7. Grunnskulegruppe 8. Fylkesgruppe Veil 90 personar deltok i delprosjekt/grupper! 11

12 FLYTT TIL HARDANGER, FASE 2, Flytt til Hardanger attraktive bukommunar Rammer: 9 mill. Nok Fylkeskommune: 33 % Kommunane 67 % (eigeninnsats) : Gode bukommunar: Bustad, integrering, møteplassar, norskkurs, gode rutinar rundt tilflytting, m.m : Marknadsføring og rekruttering 12

13 MÅL FOR PROSJEKTET Hovudmål: Hovudmålet er å gjera Hardangerkommunane til attraktive bukommunar. Godt og varierte bustadtilbod, møtestadar og eit inkluderande lokalsamfunn skal vera kjenneteikn ved Hardangerkommunane FTH skal ilag med kommunane rekruttera tilflyttarar med et føremål å auka folketalet. 13

14 ORGANISERING % stilling som prosjektleiar Styringsgruppe: Rådmenn, fylkeskommune, næringsliv, ungdom Kommunegruppe: Kontaktpersonar Bustadgruppe: Bustadansvarleg Marknadsføringsgruppe Norskkursgruppe «Flytt til Hardanger skal vera ein integrert del av kommunane, ikkje eit prosjekt som lever eige liv» 14

15 REKRUTTERING, FASE 1 Hovudmålgruppe, personar i alderen år 1. Placement Utvikling: Livsstilsflyttarar frå Nederland, Tyskland og Belgia 2. Hardangerlokk: Kunstnarar til Hardanger 3. Utflytta hardingar 4. Nasjonal kampanje 5. Trainee 6. Nav Eures 15

16 Placement utvikling: 100 tilflyttarar til Hardanger : Nederland, Tyskland og Belgia. Livsstilsmesser, annonser, registrering av interessenter. Gode rutinar for tilflytting, Kompetansebehov frå kommune/næringsliv, kommunebesøk Raske resultat! 16

17 Hardangerlokk: Kunstnarar til Hardanger Frå Kvammalokk til Hardangerlokk: Hardanger for kunstnarar, lokkehelger Regionalt kunstnarsenter Messen i Ålvik, Kunstnarhusvære i Berlin, Kunstnarstipend Hardnger Open - God mediadekning 17

18 18 Rekruttering

19 19 Rekruttering

20 UTFLYTTA HARDINGAR God kjennskap til regionen, «Kortare veg» til flytting Spørreundersøking og fokusgrupper blant denne gruppa: Over 90 % hadde ein god/ svært god oppvekst i Hardanger Over 80 % har jamnleg kontakt med regionen. Intern kommunikasjon: Veldig viktig! Over 200 medieinnslag, folkemøter, konferansar, flygeblad til alle husstandar 20

21 Nasjonal kampanje i 2009: Målgruppe år Kunsten å selja ein livsstil på 5 sekund Marknadsføringsgruppe 9 pers, 2 års førebuing - Marknadsundersøking blant alle 31-åringar vakse opp i Hardanger - Fokusgrupper i Oslo og Bergen - Liknande undersøkingar utført andre stader, forsking rundt temaet flytting - Identifisering av målgruppe; Kjenneteikn - Kartlegging av svake/sterke sider ved Hardanger - Kjenneteikn ved hardingen, Hardanger historielag - Kva kan Hardanger tilby målgruppe: Styrke, match 21

22 Marknadsføring Endrar syn på distriktet når dei er rundt 30 år, sitat prof. Jørgen Amdam: I alderen år får folk eit anna syn på byen og bygda». Meir medvitne val, anna prioritering etter at ein har fått born Andre studiar viser at det er før ungane tek til på skulen at det er mest aktuelt å flytte. I følgje Sørlie (2006) er dei fleste flyttingane unnagjort når man er i års alderen. 22

23 Kjenneteikn ved målgruppe Menneske i etableringsfase, år Hovudsakeleg par Småbornsforeldre eller har planar om å stifta familie Bur i storbyen Urbant trøytte menneske og utflytta hardingar Gjerne høgare utdanning Travle dagar tidsklemma Opptatt av livskvalitet, sosialt nettverk, familie, vener, arbeid og fritid Gjer medvetne val Nedslagsfelt: Oslo og Bergen 23

24 Marknadsføring - førebuing Kjenneteikn ved Hardanger Det gode liv, dramatisk natur, vener, uteliv i naturen, nært og godt, bryr oss om kvarandre på ein god måte, friskt og naturleg. Samsvar mellom målgruppe og det Hardanger kan tilby Gode og trygge oppvekstvilkår, gode vilkår for familieaktivitetar i naturen, lett å få nettverk og vener, varierte og innhaldsrike jobbar, ein får meir tid til dei mjuke verdiane. 24

25 Bakgrunn Marknadskampanje - Nøkkelord: Lukka, friluft og tryggleik - Visualisera nøkkelord - Bruk av humor, supermann Orangeriet: Beste konsept, 4 personar i målgruppa Utarbeidde konseptet medieplan og valg av Mediekanalar Utgangspunkt i Dieselreklame frå 90-talet: Happy, shiny people - Bruk av sterke fargar, natur og teatralsk uttrykk 25

26 mood/referanse dieselkampanje

27 mood/referanse dieselkampanje

28 kreativt konsept LUKKA ER SPONSA AV HARDANGER

29 annonser

30 annonser

31 annonser

32 Bakgrunn Marknadskampanje 32

33 NETTANNONSER

34 skyskraper

35 nett-banner

36 bakside buss

37 kampanjeside

38 PREMIER HOVEDPREMIE (uansett tema): Helikoptertur + overnatting Ullensvang for hele familien LUKKA: 1. premie: Weekendopphold for 2 personer under Fiskefestivalen i Ulvik inklusiv overnatting 2. premie: Familiepakke fra Eidfjord (2 voksne og 2 barn): Ei overnatting på Eidfjord Gjestgiveri og ein minnerik kajakktur TRYGGLEIK: 1. premie: Hesteridning og overnatting i Granvin: Mer info kommer. 2. premie: Båttur på Fyksesund med M/S Peer Gynt + gardsbesøk. Mer info kommer. FRILUFT: 1. premie: Brevandring og overnatting Jondal. Mer info kommer. 2. premie: Brevandring (?) og overnatting Odda. Mer info kommer.

39 dm

40 dm

41 dm

42 MEDIEKANALER Annonser i lokalavis Bakside buss Nettannonser Kampanjeside med fotokonkurranse Radiospotter DM til utflytta hardinger Info-DM på overnattingssteder etc. Synleg under festivalar i Hardanger Treff i Oslo/Bergen

43 Bakgrunn Marknadskampanje 43

44 Resultat av marknadskampanje Auka trafikk på heimesida Særskild god respons på nettannonser Auka tilflytting til Hardanger i 2009 Gode tilbakemeldingar på kampanje, både frå innbyggjarar, utflytta hardingar og andre Bussane i Bergen / Oslo vart lagt merke til, folk hugsar dei enno Nøkkelorda blir brukt medvite i marknadsføring av Hardanger 44

45 bakside buss

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Sluttrapport Tuddal Frå bygd til landsby - fase 1 oktober 2010 august 2012

Sluttrapport Tuddal Frå bygd til landsby - fase 1 oktober 2010 august 2012 Frå bygd til landsby - fase 1 Sluttrapport Sluttrapport Tuddal Frå bygd til landsby - fase 1 oktober 2010 august 2012 Prosjektleiar: Anne-Bjørg Haugan Prosjektansvarleg: Hjartdal kommune v/ Rådmannen Prosjekteigar:

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13.

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging 2013 I FORORD: Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling

Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling Bygdeforum Stongfjorden 11.6.13 Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.:

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse FORORD Folkehelse: Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid: Samfunnet sin innsats for å påverke faktorar

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 NYE VOSSEBANEN MODERNISERING OG REVITALISERING AV VOSSEBANEN FRAM MOT 2019 INNHALD VISJON 2019 Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 INNLEIING Vossebanen - del av eit framtidsretta transportsystem 4 Kvifor

Detaljer