TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA"

Transkript

1 TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 TRÅDLÖS IP-KAMERA, INOMHUS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHET 6. ÖVERSIKTSBILD 7. ANVÄNDNING 8. SKÖTSEL 9. AVFALL 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och eventuella varningar. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. 2. TEKNISKA DATA Sensor: 1.0 Megapixel CMOS Sensor Processor, krav: Intel Core i3-4005u Processor (3M Cache, 1.80 GHz) eller större. WIFI: WIFI b/g/n Kompatibla operativsystem: Windows XP 32 bit; Windows 7 32 bit, 64 bit; Windows 8 32 bit, 64 bit; Windows Vista Storlek: 1/4 Effektiva pixlar: 1 MP:1280x720 LUX: 0.5 LUX (IR ON) B/W: Ja IR-känslig: Ja IR-filter: Ja Lins: 3,6 mm Bildvinkel: Horisontell 355 Vertikal 90 Rörlighet PTZ: Horisontell 65 IR räckvidd: 8-10 m BLC: Ja AGC: Auto Vitbalans: Fast bländartal F1.2 S/N: >50 db Bildkomprimering: H.264 Bildresolution: 1280x720; 640x360; 320x180 Bithastighet: 32 K~ 2.0 M bps Bilder per sekund: 25 fps Ljudkomprimering: G.711 Tvåvägsljud: Ja Alarm: 1 kanal in/ut Ethernet: 10/100 Base-T, RJ-45 IP: HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/ DDNS/RTSP/SMTP; WIFI/ /b/g/n Web Browser: Explorer, Firefox, Safari, Chrome m.fl Smartphone: Iphone, Android Fjärrstyrning: DDNS, P2P Användingstemperatur/Luftfuktighet: -10 C ~ 60 C/20 80 % Strömförbrukning: DC 5 V, 2 A Mått: 100 x 99 x 118 mm (lxbxh) Vikt: 0,5 kg Minneskort min-max: 4-32 GB Micro SD, class 4 3. MÄRKNING Här följer en förklaring av symboler på produkten och förpackningen. Produkten är dubbelisolerad. Produkten får endast användas inomhus. 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna trådlösa övervakningskamera får användas för privat bruk i privata hem. Lagar och föreskrifter som begränsar användningen av kameraövervakning skiljer sig åt mellan olika länder. Kontrollera vilka dessa är innan du monterar kameran Biltema Nordic Services AB 2

3 Det är lämpligt att sätta upp en skylt som upplyser eventuella besökare om att det finns kameraövervakning, vilket också har en brottsförebyggande effekt. 6. ÖVERSIKTSBILD Tillbehör Kameran kan styras via programmet P2P CAMLIVE från en dator eller en app i en smartphone eller surfplatta. Se instruktioner på medföljande CD. 5. SÄKERHET VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 5.1 Säkerhetsföreskrifter Läs denna manual före användning. Öppna inte produkten. Ta inte bort skruvar eller skydd. Endast en kvalificerad tekniker får utföra service och reparation. Produkten får endast öppnas av en kvalificerad tekniker. Hantera kameran försiktigt. Undvik slag, skakningar m.m. Använd inga starka rengöringsmedel vid rengöring. Använd en torr duk och milt tvålvatten Använd endast rekommenderad adapter. Repa ej linsen. Rengör med en mjuk trasa vid behov. Funktionen för filmning i mörker kan påverkas av rök, dimma och om objekt som filmas saknar reflekterande material. Placera inte monitorn i närheten av vatten eller på fuktiga platser. Placera inte produkten i närheten av värmekällor, magnetiska fält eller på ojämna eller instabila underlag. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn Anslutning för högtalare/hörapparat 2. Antenn 3. Port för TF minneskort 4. Anslutning för RJ45-kabel. 5. Anslutning för alarm 6. Anslutning för adapter 7. ANVÄNDNING 7.1 Uppackning VARNING! Förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn. Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela. Förpackningen innehåller: Kamera Adapter CD Ethernetkabel Monteringsbeslag 7.2 Installation OBS! Kameran får endast installeras i privata hem. 1. Anslut kablar a. Anslut RJ45-kabeln från kameran till en router eller switch. b. Anslut adaptern till kameran och ett eluttag. 2. Gör en funktionskontroll a. Kontrollera att den gröna lampan lyser, vilket betyder att kameran får ström. b. Kontrollera att den gula lampan blinkar, vilket betyder att anslutningen till Internet fungerar Biltema Nordic Services AB

4 7.3 Handhavande Se medföljande CD för information om program. 8. SKÖTSEL VARNING! Dra ut stickkontakten från eluttaget före underhåll. 8.1 Förvaring Rengör och förvara produkten på en fuktfri plats, oåtkomlig för barn. 8.2 Rengöring Torka av produktens utsida med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. 9. AVFALL El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB 4

5 TRÅDLØST IP-KAMERA, INNENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 2. TEKNISKE DATA 3. MERKING 4. BRUKSOMRÅDE 5. SIKKERHET 6. OVERSIKTSBILDE 7. BRUK 8. VEDLIKEHOLD 9. AVFALL 1. INTRODUKSJON Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsforskriftene og eventuelle advarsler. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet. Dette utstyret overholder de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. 2. TEKNISKE DATA Sensor: 1.0 Megapixel CMOS Sensor Prosessor, krav: Intel Core i3-4005u Processor (3M Cache, 1,80 GHz) eller større. WIFI: WIFI b/g/n Kompatible operativsystemer: Windows XP 32 bit; Windows 7 32 bit, 64 bit; Windows 8 32 bit, 64 bit; Windows Vista Størrelse: 1/4 Effektive piksler: 1 MP:1280 x 720 LUX: 0,5 LUX (IR ON) B/W: Ja IR-følsomt: Ja IR-filter: Ja Glass: 3,6 mm Bildevinkel: Horisontalt 355, vertikalt 90 Bevegelser PTZ: Horisontalt 65 IR-rekkevidde: 8-10 m BLC: Ja AGC: Auto Hvitbalanse: Fast blender F1.2 S/N: >50 db Bildekomprimering: H.264 Bildeoppløsning: 1280 x 720; 640 x 360; 320 x 180 Bithastighet: 32 K~ 2,0 Mbps Bilder per sekund: 25 fps Lydkomprimering: G.711 Toveislyd: Ja Alarm: 1 kanal inn/ut Ethernet: 10/100 Base-T, RJ-45 IP: HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/ DDNS/RTSP/SMTP; WIFI/ /b/g/n Nettleser: Explorer, Firefox, Safari, Chrome m.fl Smarttelefon: iphone, Android Fjernstyring: DDNS, P2P Brukstemperatur/luftfuktighet: -10 C ~ 60 C / % Strømforbruk: DC 5 V, 2 A Mål: 100 x 99 x 118 mm (lxbxh) Vekt: 0,5 kg Minnekort min-maks: 4-32 GB Micro SD, class 4 3. MERKING Her er en forklaring av symbolene på produktet og forpakningen. Produktet er dobbeltisolert. Produktet må kun brukes innendørs. 4. BRUKSOMRÅDE Dette trådløse overvåkningskameraet må kun brukes til private formål i private hjem. De fleste land har lover og forskrifter som begrenser bruken av kameraovervåkning. Undersøk disse før du monterer kameraet Biltema Nordic Services AB

6 Du bør sette opp et skilt som opplyser eventuelle besøkende om at du har kameraovervåkning, noe som også vil kunne forebygge innbrudd og annen kriminalitet. 6. OVERSIKTSBILDE Tilbehør Kameraet kan styres via programmet P2P CAMLIVE fra en datamaskin eller en app på smarttelefon eller nettbrett. Se instruksjoner på CDen som medfølger. 5. SIKKERHET ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk. 5.1 Sikkerhetsforskrifter Les bruksanvisningen før bruk. Produktet må ikke åpnes. Ikke fjern skruer eller beskyttelse. Kun kvalifisert tekniker kan utføre service og reparasjon. Produktet må kun åpnes av elektriker. Håndter kameraet forsiktig. Unngå slag, ristning og lignende. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler ved rengjøring. Bruk en tørr klut og mildt såpevann. Bruk kun anbefalt adapter. Linsen må ikke ripes. Rengjør med myk klut ved behov. Funksjonen for filming i mørket kan påvirkes av røyk, tåke og hvis objektet som filmes ikke har reflekterende materialer. Ikke plasser monitoren brukes i nærheten av vann eller på fuktige steder. Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder, magnetiske felt eller på ujevnt eller ustabilt underlag. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn Tilkobling for høyttaler/høreapparat 2. Antenne 3. Port for TF minnekort 4. Tilkobling for RJ45-kabel 5. Tilkobling for alarm 6. Tilkobling for adapter 7. BRUK 7.1 Utpakking ADVARSEL! Emballasjen kan være farlig for barn. Etter utpakking må du fjerne all emballasje og levere den til gjenvinning. Kontroller at alle deler medfølger og at de er hele. Pakken inneholder: Kamera Adapter CD Ethernetkabel Monteringsbeslag 7.2 Montering OBS! Kameraet må kun monteres i private hjem. 1. Koble til kabler a. Koble RJ45-kabelen fra kameraet til en router eller en switch. b. Koble adapteren til kameraet og et strømuttak. 2. Gjennomfør en funksjonskontroll. a. Kontroller at den grønne pæren lyser, noe som betyr at kameraet får strøm. b. Kontroller at den gule pæren blinker, noe som betyr at Internettilkoblingen fungerer Biltema Nordic Services AB 6

7 7.3 Bruk Se medfølgende CD for informasjon om program. 8. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Trekk ut støpselet fra vegguttaket før vedlikehold. 8.1 Oppbevaring Rengjør og oppbevar produktet på et sted uten fuktighet, utilgjengelig for barn. 8.2 Rengjøring Tørk av produktets utside med en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler. 9. AVFALL EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 LANGATON IP-KAMERA SISÄTILOIHIN SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. MERKINTÄ 4. KÄYTTÖKOHTEET 5. TURVALLISUUS 6. YLEISKUVA 7. KÄYTTÄMINEN 8. HOITO 9. HÄVITTÄMINEN 1. JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja seuraaviin varoituksiin: Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta. Tämä varuste on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. 2. TEKNISET TIEDOT Anturi: 1.0 megapikseliä, CMOS-anturi Prosessori, vaatimukset: Intel Core i3-4005u - prosessori (3M Cache, 1,80 GHz) tai suurempi. WIFI: WIFI b/g/n Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows XP 32-bittinen; Windows 7 32-bittinen, 64-bittinen; Windows 8 32-bittinen, 64-bittinen; Windows Vista Koko: 1/4 Teholliset pikselit: 1 MP:1280x720 LUX: 0,5 LUX (IR ON) B/W: Kyllä IR-herkkä: Kyllä IR-suodatin: Kyllä Linssi: 3,6 mm Kuvakulma: Horisontaali 355 Vertikaali Biltema Nordic Services AB 8 Liikkuvuus PTZ: Horisontaali 65 IR-kantama: 8-10 m BLC: Kyllä AGC: Automaattinen Valkotasapaino: Kiinteä aukko F1.2 Signaali/kohina: >50 db Kuvanpakkaus: H.264 Kuvan resoluutio: 1280x720; 640x360; 320x180 Bittinopeus: 32 K~ 2.0 M bps Kuvaa sekunnissa: 25 fps Äänenpakkaus: G.711 Kaksisuuntainen kommunikointi: Kyllä Hälytys: 1 kanava sisään/ulos Ethernet: 10/100 Base-T, RJ-45 IP: HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/ DDNS/RTSP/SMTP; WIFI/ /b/g/n Selain: Explorer, Firefox, Safari, Chrome ym. Älypuhelin: iphone, Android Kauko-ohjaus: DDNS, P2P Käyttölämpötila/Ilmankosteus: -10 C ~ 60 C/20 80 % Virrankulutus: DC 5 V, 2 A Mitat: 100 x 99 x 118 mm (p x l x k) Paino: 0,5 kg Muistikortti min-maks.: 4-32 GB Micro SD, class 4 3. MERKINTÄ Seuraavassa on selitetty tuotteessa ja pakkauksessa olevat symbolit. Tuote on kaksoiseristetty. Tuotetta saa käyttää vain sisätiloissa. 4. KÄYTTÖKOHTEET Tätä langatonta valvontakameraa saa käyttää yksityiseen käyttöön yksityiskodeissa. Kameravalvontaa koskeva lainsäädäntö ja määräykset vaihtelevat maittain. Tarkasta tilanne oman kamerasi kohdalta ennen laitteen asentamista.

9 Kameravalvonnasta kannattaa kertoa mahdollisille kävijöille ilmoituskilvellä, jolla on myös rikoksia ehkäisevä vaikutus. 6. YLEISKUVA Varusteet Kameraa voi ohjata ohjelmalla P2P CAMLIVE tietokoneella tai älypuhelimeen tai tablettiin asennetulla sovelluksella. Katso tarkemmat ohjeet oheiselta CD:tä. 5. TURVALLISUUS VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina ennen käyttöä. 5.1 Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä. Älä avaa laitetta. Älä irrota ruuveja tai suojusta. Korjaus- ja huoltotyöt on annettava pätevän teknikon tehtäviksi. Vain valtuutettu teknikko saa avata laitteen. Käsittele kameraa varovasti. Vältä esimerkiksi lyöntejä ja ravistamista. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Käytä kuivaa liinaa ja mietoa veden ja pesuaineen seosta. Käytä vain suositettua adapteria. Älä naarmuta näyttöä. Puhdista tarvittaessa pehmeällä kankaalla. Savu ja sumu voivat haitata kuvaamista pimeässä, jos kuvattavan kohteen pinta ei heijasta. Älä sijoita näyttöä veden läheisyyteen tai kosteaan paikkaan. Älä aseta mitään laitteiston osia lämmönlähteen tai magneettikentän lähelle tai epätasaiselle tai epävakaalle alustalle. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heidät on koulutettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapsi ei saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa Liitäntä kaiuttimelle/kuulokojeelle 2. Antenni 3. Portti TF-muistikortille 4. Liitäntä RJ45-kaapelille. 5. Liitäntä hälyttimelle 6. Liitäntä muuntajaa varten 7. KÄYTTÄMINEN 7.1 Purkaminen pakkauksesta VAROITUS! Pakkausmateriaalit voivat olla haitallisia lapsille. Siirrä pakkaus syrjään avaamisen jälkeen ja toimita se kierrätykseen. Tarkista, että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä. Pakkauksen sisältö: Kamera Sovitin CD Ethernet-kaapeli Asennuskiinnikkeet 7.2 Asentaminen HUOM! Kameran saa asentaa vain yksityisasuntoon. 1. Kaapelien kytkeminen a. Liitä kameran RJ45-kaapeli reitittimeen tai katkaisimeen. b. Liitä sovitin kameraan ja pistorasiaan. 2. Kokeile, toimiiko kokonaisuus. a. Tarkista, että vihreä lamppu palaa, sillä silloin kamera saa virtaa. b. Karkista, että keltainen lamppu vilkkuu, sillä silloin Internet-yhteys toimii Biltema Nordic Services AB

10 7.3 Käyttäminen Perehdy ohjelmaan oheisen CD:n avulla. 8. HOITO VAROITUS! Irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa. 8.1 Säilytys Puhdista ja säilytä laitetta kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 8.2 Puhdistaminen Pyyhi tuotteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. 9. HÄVITTÄMINEN Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB 10

11 TRÅDLØST IP-KAMERA, INDENDØRS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. MÆRKNING 4. ANVENDELSESOMRÅDE 5. SIKKERHED 6. OVERSIGTSBILLEDE 7. ANVENDELSE 8. VEDLIGEHOLDELSE 9. AFFALD 1. INTRODUKTION Læs denne manual, før produktet anvendes, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud på produktet. Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. 2. TEKNISKE DATA Sensor: 1,0 Megapixel CMOS Sensor Processor, krav: Intel Core i3-4005u Processor (3M Cache, 1,80 GHz) eller større. WIFI: WIFI b/g/n Kompatible operativsystemer: Windows XP 32 bit; Windows 7 32 bit, 64 bit; Windows 8 32 bit, 64 bit; Windows Vista Størrelse: 1/4 Effektive pixler: 1 MP: 1280 x 720 LUX: 0,5 LUX (IR ON) B/W: Ja IR-følsom: Ja IR-filter: Ja Linse: 3,6 mm Billedvinkel: Horisontal 355 Vertikal 90 Bevægelse PTZ: Horisontal 65 IR-rækkevidde: 8-10 m BLC: Ja AGC: Auto Hvidbalance: Fast blændertal F1.2 S/N: >50 db Billedkomprimering: H.264 Billedopløsning: 1280 x 720; 640 x 360; 320 x 180 Bithastighed: 32 K~ 2,0 M bps Billeder pr. sekund: 25 fps Lydkomprimering: G.711 Tovejslyd: Ja Alarm: 1 kanal ind/ud Ethernet: 10/100 Base-T, RJ-45 IP: HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/ DDNS/RTSP/SMTP; WIFI/ /b/g/n Webbrowser: Explorer, Firefox, Safari, Chrome m.fl Smartphone: Iphone, Android Fjernstyring: DDNS, P2P Brugstemperatur/ luftfugtighed: -10 C ~ 60 C/20-80 % Strømforbrug: DC 5 V, 2 A Mål: 100 x 99 x 118 mm (lxbxh) Vægt: 0,5 kg Hukommelseskort min-maks.: 4-32 GB Micro SD, class 4 3. MÆRKNING Her følger en forklaring af symboler på produktet og emballagen. Produktet er dobbeltisoleret. Produktet må kun anvendes indendørs. 4. ANVENDELSESOMRÅDE Dette trådløse overvågningskamera kan anvendes til privat brug i private hjem. Der er forskellige love og forskrifter i forskellige lande, som begrænser brugen af kameraovervågning. Kontroller, hvilke der gælder, inden du monterer kameraet Biltema Nordic Services AB

12 Det er en god ide at sætte et skilt op, som oplyser evt. besøgende om, at der er kameraovervågning, og det vil tillige have en forebyggende virkning mod forbrydelser. 6. OVERSIGTSBILLEDE Tilbehør Kameraet kan styres via programmet P2P CAMLIVE fra en computer eller en app i en smartphone eller tablet. Se instruktionerne på den medfølgende CD. 5. SIKKERHED ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug. 5.1 Sikkerhedsforskrifter Læs denne manual inden brug. Åbn ikke produktet. Fjern ikke skruer eller beskyttelsesanordninger. Reparationer og service må kun udføres af en autoriseret fagmand. Produktet må kun åbnes af en autoriseret tekniker. Kameraet skal behandles forsigtigt. Undgå slag, rystelser m.m. Brug ikke stærke rengøringsmidler til rengøring. Brug en tør klud og mildt sæbevand. Brug kun den anbefalede adapter. Rids ikke linsen. Rengør med en blød klud efter behov. Funktionen til at filme i mørke kan påvirkes af røg, tåge, og hvis objektet, som filmes, ikke har reflekterende materiale. Placer ikke monitoren i nærheden af vand eller fugtige områder. Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder, magnetiske felter eller på ujævne eller ustabile underlag. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn Tilslutning til højttaler/høreapparat 2. Antenne 3. Port til TF-hukommelseskort 4. Tilslutning til RJ45-kabel 5. Tilslutning til alarm 6. Tilslutning til adapter 7. ANVENDELSE 7.1 UDPAKNING ADVARSEL! Emballagematerialer kan være skadelige for børn. Efter udpakning skal al emballagen fjernes og indleveres til genbrug. Kontrollér, at alle dele er med, og at de er ubeskadigede. Emballagen indeholder: Kamera Adapter CD Ethernetkabel Monteringsbeslag 7.2 Installation OBS! Kameraet må kun installeres i private hjem. 1. Tilslut kabler. a. Tilslut RJ45-kablet fra kameraet til en router eller switch. b. Tilslut adapteren til kameraet og en stikkontakt. 2. Udfør en funktionskontrol. a. Kontrollér, at den grønne lampe lyser, hvilket betyder, at kameraet får strøm. b. Kontrollér, at den gule lampe blinker, hvilket betyder, at forbindelsen til internettet virker Biltema Nordic Services AB 12

13 7.3 Betjening Se den medfølgende CD for at få information om programmer. 8. VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! Træk stikket ud af stikkontakten før vedligeholdelse. 8.1 Opbevaring Rengør og opbevar produktet på et tørt sted utilgængeligt for børn. 8.2 Rengøring Tør produktets yderside af med en let fugtet klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler. 9. AFFALD El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

14 Biltema Nordic Services AB 14

15 Biltema Nordic Services AB

16 Biltema Nordic Services AB 16

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 1 2 Kontroller, at alle elementer er med i pakken. / Varmista, että kaikki osat sisältyvät pakettiin. / Kontroller at esken inneholder alle komponentene. / Kontrollera att alla

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska 1 A B max 90 cm Fig.1 20 B A 265 A Fig.2 Fig.3 A D C B A Fig.4 B 2 1 2 C A B Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 B C D E A Fig.9 3 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com KHS 3700 KHS 5200 462 706 b c d e f 2007 www.al-ko.com A 1 2 3 4 5 KHS 3700 8 6 7 B KHS 5200 1 2 3 4 5 8 6 7 9 11 12 10 13 C 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 2 1 5 6 1 2 7 8 1 2 1 max min Vedklyv Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer