TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA"

Transkript

1 TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 TRÅDLÖS IP-KAMERA, INOMHUS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHET 6. ÖVERSIKTSBILD 7. ANVÄNDNING 8. SKÖTSEL 9. AVFALL 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och eventuella varningar. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. 2. TEKNISKA DATA Sensor: 1.0 Megapixel CMOS Sensor Processor, krav: Intel Core i3-4005u Processor (3M Cache, 1.80 GHz) eller större. WIFI: WIFI b/g/n Kompatibla operativsystem: Windows XP 32 bit; Windows 7 32 bit, 64 bit; Windows 8 32 bit, 64 bit; Windows Vista Storlek: 1/4 Effektiva pixlar: 1 MP:1280x720 LUX: 0.5 LUX (IR ON) B/W: Ja IR-känslig: Ja IR-filter: Ja Lins: 3,6 mm Bildvinkel: Horisontell 355 Vertikal 90 Rörlighet PTZ: Horisontell 65 IR räckvidd: 8-10 m BLC: Ja AGC: Auto Vitbalans: Fast bländartal F1.2 S/N: >50 db Bildkomprimering: H.264 Bildresolution: 1280x720; 640x360; 320x180 Bithastighet: 32 K~ 2.0 M bps Bilder per sekund: 25 fps Ljudkomprimering: G.711 Tvåvägsljud: Ja Alarm: 1 kanal in/ut Ethernet: 10/100 Base-T, RJ-45 IP: HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/ DDNS/RTSP/SMTP; WIFI/ /b/g/n Web Browser: Explorer, Firefox, Safari, Chrome m.fl Smartphone: Iphone, Android Fjärrstyrning: DDNS, P2P Användingstemperatur/Luftfuktighet: -10 C ~ 60 C/20 80 % Strömförbrukning: DC 5 V, 2 A Mått: 100 x 99 x 118 mm (lxbxh) Vikt: 0,5 kg Minneskort min-max: 4-32 GB Micro SD, class 4 3. MÄRKNING Här följer en förklaring av symboler på produkten och förpackningen. Produkten är dubbelisolerad. Produkten får endast användas inomhus. 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna trådlösa övervakningskamera får användas för privat bruk i privata hem. Lagar och föreskrifter som begränsar användningen av kameraövervakning skiljer sig åt mellan olika länder. Kontrollera vilka dessa är innan du monterar kameran Biltema Nordic Services AB 2

3 Det är lämpligt att sätta upp en skylt som upplyser eventuella besökare om att det finns kameraövervakning, vilket också har en brottsförebyggande effekt. 6. ÖVERSIKTSBILD Tillbehör Kameran kan styras via programmet P2P CAMLIVE från en dator eller en app i en smartphone eller surfplatta. Se instruktioner på medföljande CD. 5. SÄKERHET VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 5.1 Säkerhetsföreskrifter Läs denna manual före användning. Öppna inte produkten. Ta inte bort skruvar eller skydd. Endast en kvalificerad tekniker får utföra service och reparation. Produkten får endast öppnas av en kvalificerad tekniker. Hantera kameran försiktigt. Undvik slag, skakningar m.m. Använd inga starka rengöringsmedel vid rengöring. Använd en torr duk och milt tvålvatten Använd endast rekommenderad adapter. Repa ej linsen. Rengör med en mjuk trasa vid behov. Funktionen för filmning i mörker kan påverkas av rök, dimma och om objekt som filmas saknar reflekterande material. Placera inte monitorn i närheten av vatten eller på fuktiga platser. Placera inte produkten i närheten av värmekällor, magnetiska fält eller på ojämna eller instabila underlag. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn Anslutning för högtalare/hörapparat 2. Antenn 3. Port för TF minneskort 4. Anslutning för RJ45-kabel. 5. Anslutning för alarm 6. Anslutning för adapter 7. ANVÄNDNING 7.1 Uppackning VARNING! Förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn. Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela. Förpackningen innehåller: Kamera Adapter CD Ethernetkabel Monteringsbeslag 7.2 Installation OBS! Kameran får endast installeras i privata hem. 1. Anslut kablar a. Anslut RJ45-kabeln från kameran till en router eller switch. b. Anslut adaptern till kameran och ett eluttag. 2. Gör en funktionskontroll a. Kontrollera att den gröna lampan lyser, vilket betyder att kameran får ström. b. Kontrollera att den gula lampan blinkar, vilket betyder att anslutningen till Internet fungerar Biltema Nordic Services AB

4 7.3 Handhavande Se medföljande CD för information om program. 8. SKÖTSEL VARNING! Dra ut stickkontakten från eluttaget före underhåll. 8.1 Förvaring Rengör och förvara produkten på en fuktfri plats, oåtkomlig för barn. 8.2 Rengöring Torka av produktens utsida med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. 9. AVFALL El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB 4

5 TRÅDLØST IP-KAMERA, INNENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 2. TEKNISKE DATA 3. MERKING 4. BRUKSOMRÅDE 5. SIKKERHET 6. OVERSIKTSBILDE 7. BRUK 8. VEDLIKEHOLD 9. AVFALL 1. INTRODUKSJON Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsforskriftene og eventuelle advarsler. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet. Dette utstyret overholder de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. 2. TEKNISKE DATA Sensor: 1.0 Megapixel CMOS Sensor Prosessor, krav: Intel Core i3-4005u Processor (3M Cache, 1,80 GHz) eller større. WIFI: WIFI b/g/n Kompatible operativsystemer: Windows XP 32 bit; Windows 7 32 bit, 64 bit; Windows 8 32 bit, 64 bit; Windows Vista Størrelse: 1/4 Effektive piksler: 1 MP:1280 x 720 LUX: 0,5 LUX (IR ON) B/W: Ja IR-følsomt: Ja IR-filter: Ja Glass: 3,6 mm Bildevinkel: Horisontalt 355, vertikalt 90 Bevegelser PTZ: Horisontalt 65 IR-rekkevidde: 8-10 m BLC: Ja AGC: Auto Hvitbalanse: Fast blender F1.2 S/N: >50 db Bildekomprimering: H.264 Bildeoppløsning: 1280 x 720; 640 x 360; 320 x 180 Bithastighet: 32 K~ 2,0 Mbps Bilder per sekund: 25 fps Lydkomprimering: G.711 Toveislyd: Ja Alarm: 1 kanal inn/ut Ethernet: 10/100 Base-T, RJ-45 IP: HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/ DDNS/RTSP/SMTP; WIFI/ /b/g/n Nettleser: Explorer, Firefox, Safari, Chrome m.fl Smarttelefon: iphone, Android Fjernstyring: DDNS, P2P Brukstemperatur/luftfuktighet: -10 C ~ 60 C / % Strømforbruk: DC 5 V, 2 A Mål: 100 x 99 x 118 mm (lxbxh) Vekt: 0,5 kg Minnekort min-maks: 4-32 GB Micro SD, class 4 3. MERKING Her er en forklaring av symbolene på produktet og forpakningen. Produktet er dobbeltisolert. Produktet må kun brukes innendørs. 4. BRUKSOMRÅDE Dette trådløse overvåkningskameraet må kun brukes til private formål i private hjem. De fleste land har lover og forskrifter som begrenser bruken av kameraovervåkning. Undersøk disse før du monterer kameraet Biltema Nordic Services AB

6 Du bør sette opp et skilt som opplyser eventuelle besøkende om at du har kameraovervåkning, noe som også vil kunne forebygge innbrudd og annen kriminalitet. 6. OVERSIKTSBILDE Tilbehør Kameraet kan styres via programmet P2P CAMLIVE fra en datamaskin eller en app på smarttelefon eller nettbrett. Se instruksjoner på CDen som medfølger. 5. SIKKERHET ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk. 5.1 Sikkerhetsforskrifter Les bruksanvisningen før bruk. Produktet må ikke åpnes. Ikke fjern skruer eller beskyttelse. Kun kvalifisert tekniker kan utføre service og reparasjon. Produktet må kun åpnes av elektriker. Håndter kameraet forsiktig. Unngå slag, ristning og lignende. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler ved rengjøring. Bruk en tørr klut og mildt såpevann. Bruk kun anbefalt adapter. Linsen må ikke ripes. Rengjør med myk klut ved behov. Funksjonen for filming i mørket kan påvirkes av røyk, tåke og hvis objektet som filmes ikke har reflekterende materialer. Ikke plasser monitoren brukes i nærheten av vann eller på fuktige steder. Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder, magnetiske felt eller på ujevnt eller ustabilt underlag. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn Tilkobling for høyttaler/høreapparat 2. Antenne 3. Port for TF minnekort 4. Tilkobling for RJ45-kabel 5. Tilkobling for alarm 6. Tilkobling for adapter 7. BRUK 7.1 Utpakking ADVARSEL! Emballasjen kan være farlig for barn. Etter utpakking må du fjerne all emballasje og levere den til gjenvinning. Kontroller at alle deler medfølger og at de er hele. Pakken inneholder: Kamera Adapter CD Ethernetkabel Monteringsbeslag 7.2 Montering OBS! Kameraet må kun monteres i private hjem. 1. Koble til kabler a. Koble RJ45-kabelen fra kameraet til en router eller en switch. b. Koble adapteren til kameraet og et strømuttak. 2. Gjennomfør en funksjonskontroll. a. Kontroller at den grønne pæren lyser, noe som betyr at kameraet får strøm. b. Kontroller at den gule pæren blinker, noe som betyr at Internettilkoblingen fungerer Biltema Nordic Services AB 6

7 7.3 Bruk Se medfølgende CD for informasjon om program. 8. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Trekk ut støpselet fra vegguttaket før vedlikehold. 8.1 Oppbevaring Rengjør og oppbevar produktet på et sted uten fuktighet, utilgjengelig for barn. 8.2 Rengjøring Tørk av produktets utside med en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler. 9. AVFALL EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 LANGATON IP-KAMERA SISÄTILOIHIN SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. MERKINTÄ 4. KÄYTTÖKOHTEET 5. TURVALLISUUS 6. YLEISKUVA 7. KÄYTTÄMINEN 8. HOITO 9. HÄVITTÄMINEN 1. JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja seuraaviin varoituksiin: Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta. Tämä varuste on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. 2. TEKNISET TIEDOT Anturi: 1.0 megapikseliä, CMOS-anturi Prosessori, vaatimukset: Intel Core i3-4005u - prosessori (3M Cache, 1,80 GHz) tai suurempi. WIFI: WIFI b/g/n Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows XP 32-bittinen; Windows 7 32-bittinen, 64-bittinen; Windows 8 32-bittinen, 64-bittinen; Windows Vista Koko: 1/4 Teholliset pikselit: 1 MP:1280x720 LUX: 0,5 LUX (IR ON) B/W: Kyllä IR-herkkä: Kyllä IR-suodatin: Kyllä Linssi: 3,6 mm Kuvakulma: Horisontaali 355 Vertikaali Biltema Nordic Services AB 8 Liikkuvuus PTZ: Horisontaali 65 IR-kantama: 8-10 m BLC: Kyllä AGC: Automaattinen Valkotasapaino: Kiinteä aukko F1.2 Signaali/kohina: >50 db Kuvanpakkaus: H.264 Kuvan resoluutio: 1280x720; 640x360; 320x180 Bittinopeus: 32 K~ 2.0 M bps Kuvaa sekunnissa: 25 fps Äänenpakkaus: G.711 Kaksisuuntainen kommunikointi: Kyllä Hälytys: 1 kanava sisään/ulos Ethernet: 10/100 Base-T, RJ-45 IP: HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/ DDNS/RTSP/SMTP; WIFI/ /b/g/n Selain: Explorer, Firefox, Safari, Chrome ym. Älypuhelin: iphone, Android Kauko-ohjaus: DDNS, P2P Käyttölämpötila/Ilmankosteus: -10 C ~ 60 C/20 80 % Virrankulutus: DC 5 V, 2 A Mitat: 100 x 99 x 118 mm (p x l x k) Paino: 0,5 kg Muistikortti min-maks.: 4-32 GB Micro SD, class 4 3. MERKINTÄ Seuraavassa on selitetty tuotteessa ja pakkauksessa olevat symbolit. Tuote on kaksoiseristetty. Tuotetta saa käyttää vain sisätiloissa. 4. KÄYTTÖKOHTEET Tätä langatonta valvontakameraa saa käyttää yksityiseen käyttöön yksityiskodeissa. Kameravalvontaa koskeva lainsäädäntö ja määräykset vaihtelevat maittain. Tarkasta tilanne oman kamerasi kohdalta ennen laitteen asentamista.

9 Kameravalvonnasta kannattaa kertoa mahdollisille kävijöille ilmoituskilvellä, jolla on myös rikoksia ehkäisevä vaikutus. 6. YLEISKUVA Varusteet Kameraa voi ohjata ohjelmalla P2P CAMLIVE tietokoneella tai älypuhelimeen tai tablettiin asennetulla sovelluksella. Katso tarkemmat ohjeet oheiselta CD:tä. 5. TURVALLISUUS VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina ennen käyttöä. 5.1 Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä. Älä avaa laitetta. Älä irrota ruuveja tai suojusta. Korjaus- ja huoltotyöt on annettava pätevän teknikon tehtäviksi. Vain valtuutettu teknikko saa avata laitteen. Käsittele kameraa varovasti. Vältä esimerkiksi lyöntejä ja ravistamista. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Käytä kuivaa liinaa ja mietoa veden ja pesuaineen seosta. Käytä vain suositettua adapteria. Älä naarmuta näyttöä. Puhdista tarvittaessa pehmeällä kankaalla. Savu ja sumu voivat haitata kuvaamista pimeässä, jos kuvattavan kohteen pinta ei heijasta. Älä sijoita näyttöä veden läheisyyteen tai kosteaan paikkaan. Älä aseta mitään laitteiston osia lämmönlähteen tai magneettikentän lähelle tai epätasaiselle tai epävakaalle alustalle. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heidät on koulutettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapsi ei saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa Liitäntä kaiuttimelle/kuulokojeelle 2. Antenni 3. Portti TF-muistikortille 4. Liitäntä RJ45-kaapelille. 5. Liitäntä hälyttimelle 6. Liitäntä muuntajaa varten 7. KÄYTTÄMINEN 7.1 Purkaminen pakkauksesta VAROITUS! Pakkausmateriaalit voivat olla haitallisia lapsille. Siirrä pakkaus syrjään avaamisen jälkeen ja toimita se kierrätykseen. Tarkista, että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä. Pakkauksen sisältö: Kamera Sovitin CD Ethernet-kaapeli Asennuskiinnikkeet 7.2 Asentaminen HUOM! Kameran saa asentaa vain yksityisasuntoon. 1. Kaapelien kytkeminen a. Liitä kameran RJ45-kaapeli reitittimeen tai katkaisimeen. b. Liitä sovitin kameraan ja pistorasiaan. 2. Kokeile, toimiiko kokonaisuus. a. Tarkista, että vihreä lamppu palaa, sillä silloin kamera saa virtaa. b. Karkista, että keltainen lamppu vilkkuu, sillä silloin Internet-yhteys toimii Biltema Nordic Services AB

10 7.3 Käyttäminen Perehdy ohjelmaan oheisen CD:n avulla. 8. HOITO VAROITUS! Irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa. 8.1 Säilytys Puhdista ja säilytä laitetta kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 8.2 Puhdistaminen Pyyhi tuotteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. 9. HÄVITTÄMINEN Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB 10

11 TRÅDLØST IP-KAMERA, INDENDØRS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. MÆRKNING 4. ANVENDELSESOMRÅDE 5. SIKKERHED 6. OVERSIGTSBILLEDE 7. ANVENDELSE 8. VEDLIGEHOLDELSE 9. AFFALD 1. INTRODUKTION Læs denne manual, før produktet anvendes, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud på produktet. Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. 2. TEKNISKE DATA Sensor: 1,0 Megapixel CMOS Sensor Processor, krav: Intel Core i3-4005u Processor (3M Cache, 1,80 GHz) eller større. WIFI: WIFI b/g/n Kompatible operativsystemer: Windows XP 32 bit; Windows 7 32 bit, 64 bit; Windows 8 32 bit, 64 bit; Windows Vista Størrelse: 1/4 Effektive pixler: 1 MP: 1280 x 720 LUX: 0,5 LUX (IR ON) B/W: Ja IR-følsom: Ja IR-filter: Ja Linse: 3,6 mm Billedvinkel: Horisontal 355 Vertikal 90 Bevægelse PTZ: Horisontal 65 IR-rækkevidde: 8-10 m BLC: Ja AGC: Auto Hvidbalance: Fast blændertal F1.2 S/N: >50 db Billedkomprimering: H.264 Billedopløsning: 1280 x 720; 640 x 360; 320 x 180 Bithastighed: 32 K~ 2,0 M bps Billeder pr. sekund: 25 fps Lydkomprimering: G.711 Tovejslyd: Ja Alarm: 1 kanal ind/ud Ethernet: 10/100 Base-T, RJ-45 IP: HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/ DDNS/RTSP/SMTP; WIFI/ /b/g/n Webbrowser: Explorer, Firefox, Safari, Chrome m.fl Smartphone: Iphone, Android Fjernstyring: DDNS, P2P Brugstemperatur/ luftfugtighed: -10 C ~ 60 C/20-80 % Strømforbrug: DC 5 V, 2 A Mål: 100 x 99 x 118 mm (lxbxh) Vægt: 0,5 kg Hukommelseskort min-maks.: 4-32 GB Micro SD, class 4 3. MÆRKNING Her følger en forklaring af symboler på produktet og emballagen. Produktet er dobbeltisoleret. Produktet må kun anvendes indendørs. 4. ANVENDELSESOMRÅDE Dette trådløse overvågningskamera kan anvendes til privat brug i private hjem. Der er forskellige love og forskrifter i forskellige lande, som begrænser brugen af kameraovervågning. Kontroller, hvilke der gælder, inden du monterer kameraet Biltema Nordic Services AB

12 Det er en god ide at sætte et skilt op, som oplyser evt. besøgende om, at der er kameraovervågning, og det vil tillige have en forebyggende virkning mod forbrydelser. 6. OVERSIGTSBILLEDE Tilbehør Kameraet kan styres via programmet P2P CAMLIVE fra en computer eller en app i en smartphone eller tablet. Se instruktionerne på den medfølgende CD. 5. SIKKERHED ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug. 5.1 Sikkerhedsforskrifter Læs denne manual inden brug. Åbn ikke produktet. Fjern ikke skruer eller beskyttelsesanordninger. Reparationer og service må kun udføres af en autoriseret fagmand. Produktet må kun åbnes af en autoriseret tekniker. Kameraet skal behandles forsigtigt. Undgå slag, rystelser m.m. Brug ikke stærke rengøringsmidler til rengøring. Brug en tør klud og mildt sæbevand. Brug kun den anbefalede adapter. Rids ikke linsen. Rengør med en blød klud efter behov. Funktionen til at filme i mørke kan påvirkes af røg, tåge, og hvis objektet, som filmes, ikke har reflekterende materiale. Placer ikke monitoren i nærheden af vand eller fugtige områder. Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder, magnetiske felter eller på ujævne eller ustabile underlag. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn Tilslutning til højttaler/høreapparat 2. Antenne 3. Port til TF-hukommelseskort 4. Tilslutning til RJ45-kabel 5. Tilslutning til alarm 6. Tilslutning til adapter 7. ANVENDELSE 7.1 UDPAKNING ADVARSEL! Emballagematerialer kan være skadelige for børn. Efter udpakning skal al emballagen fjernes og indleveres til genbrug. Kontrollér, at alle dele er med, og at de er ubeskadigede. Emballagen indeholder: Kamera Adapter CD Ethernetkabel Monteringsbeslag 7.2 Installation OBS! Kameraet må kun installeres i private hjem. 1. Tilslut kabler. a. Tilslut RJ45-kablet fra kameraet til en router eller switch. b. Tilslut adapteren til kameraet og en stikkontakt. 2. Udfør en funktionskontrol. a. Kontrollér, at den grønne lampe lyser, hvilket betyder, at kameraet får strøm. b. Kontrollér, at den gule lampe blinker, hvilket betyder, at forbindelsen til internettet virker Biltema Nordic Services AB 12

13 7.3 Betjening Se den medfølgende CD for at få information om programmer. 8. VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! Træk stikket ud af stikkontakten før vedligeholdelse. 8.1 Opbevaring Rengør og opbevar produktet på et tørt sted utilgængeligt for børn. 8.2 Rengøring Tør produktets yderside af med en let fugtet klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler. 9. AFFALD El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

14 Biltema Nordic Services AB 14

15 Biltema Nordic Services AB

16 Biltema Nordic Services AB 16

Trådløst overvågningskamera. Langaton valvontakamera

Trådløst overvågningskamera. Langaton valvontakamera Trådlös övervakningskamera utomhus Trådløst overvåkningskamera utendørs Langaton valvontakamera ulkotiloihin Trådløst overvågningskamera udendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

FJÄRRKONTROLL TILL VINSCH FJERNKONTROLL TIL VINSJ VINSSIN KAUKO-OHJAIN FJERNBETJENING TIL SPIL

FJÄRRKONTROLL TILL VINSCH FJERNKONTROLL TIL VINSJ VINSSIN KAUKO-OHJAIN FJERNBETJENING TIL SPIL FJÄRRKONTROLL TILL VINSCH FJERNKONTROLL TIL VINSJ VINSSIN KAUKO-OHJAIN FJERNBETJENING TIL SPIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS KYL-/VÄRMEBOX 12 V / 230 V KJØLE-/VARMEBOKS 12 V / 230 V KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU 12 V / 230 V KØLE/VARMEBOKS 12 V / 230 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION MC-GLASÖGON INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. TILLVERKARE 4. ANVÄNDNING 5. SÄKERHET 6. SKÖTSEL 7. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

GLASÖGON. Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA

GLASÖGON. Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA GLASÖGON Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHETSINFORMATION 6. ANVÄNDNING 7. SKÖTSEL 8. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE (A)BM 4595 Installation instruction Montage anleitung Instruction de montage Installatie instructie Instrucción instalación Instalaçao instrução

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE Art. 35-9575 1000 W Art. 35-9573 500 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

ARBETSBELYSNING Lågenergi

ARBETSBELYSNING Lågenergi SE ARBETSBELYSNING Lågenergi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHET 6. ÖVERSIKTSBILD 7. ANVÄNDNING 8. SKÖTSEL 9. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor.

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor. DECKLIGHT KIT LED ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd för dekorationsbelysning utomhus. LED-lamporna är gjorda för infällt montage i terrassgolv, trappor, stenplattor m.m. Produkten får ej byggas

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

ibaby Monitor Modell: M3s Bruksanvisning

ibaby Monitor Modell: M3s Bruksanvisning ibaby Monitor Modell: M3s Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Pakkens Innhold... 3 1.2 Funksjoner og egenskaper... 3 1.3 Produktspesifikasjoner... 4 2 Utseende og komponenter...

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

PUSH Alarm - IP-Kamera

PUSH Alarm - IP-Kamera Strict Standards: Accessing static property TableProducts::$_cache as non static in Standards: Accessing static property TableProduct_medias::$_cache as non static in Standards: Accessing static property

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Teknologiske forklaringer XA25, XA20 og LEGRIA HF G30

Teknologiske forklaringer XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Teknologiske forklaringer XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Dette dokumentet inneholder forklaringer om nye teknologier på nylig lanserte produkter. Nyutviklet vidvinkelobjektiv med 20x optisk zoom XA25, XA20

Detaljer

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft 300 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER

RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

SLOT RACING TRACK 1:43

SLOT RACING TRACK 1:43 rt. 45-8008 SOT RIN TR 1:43 2014-12-15 iltema Nordic Services rt. 45-8008 SOT RIN TR 1:43 VRNIN! Innehåller små delar. Risk för kvävning. Inte lämplig för barn under tre år. ontrollera att nätsladden inte

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L STRØMADAPTER ADAPTER ETHERNETKABEL (CAT5 UTP) KOBLE KANERAET TIL RUTEREN

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer