SLØVÅG POSTEN. God Jul og Godt Nytt År! SløvågPosten nr 5 - desember Forside: Open dag i Sløvåg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLØVÅG POSTEN. God Jul og Godt Nytt År! SløvågPosten nr 5 - desember 2011 - Forside: Open dag i Sløvåg"

Transkript

1 SLØVÅG POSTEN God Jul SløvågPosten nr 5 - desember Forside: Open dag i Sløvåg

2 Miljøkompost Johny Birkeland Transport Ny «kraftkar»! Nye spylebilen til JBT har vore på sine første tunnellvaskejobber. Glaskartunnellen i Bergen Mosseporten i Oslo. Den har 18 spyledyser med kapasitet på 25 bar pr dyse, ca 20 liter pr.dyse/min. Bilen er byrja bli kjent i markedet. Mesta har brukt den til fjell-sikring. Eitt år er gått! No har våre tilsette, eigarar, styrer mange andre motteke Sløvåg Posten gjennom eitt år. Eg håpar Sløvåg Posten er til nytte inspirasjon for alle som er tilknytt Sløvåg på ein eller anna måte, at bladet er god marknadsføring av bedriftene utviklinga i dette viktige industriområdet. Gasellebedrift! Miljøkompost vart i 2011 kåra til Gassellebedrift. «Gaselle (bedrift) er en betegnelse innført av avisen Dagens Næringsliv for norske bedrifter med ryddig økonomi jevn omsetningsøkning over flere år.» Det var stor reportasje i Dagens Næringsliv Miljøkompost har no fått opp bygg nr 2 er bedre rusta for framtida. Det er så bygd ny betre veg forbi anlegget. GRATULERER! Arve Wergeland fyller 30 år den 26. januar 2012! Mosseporten - før etter spyling. Arbeidsgruppa for bladet, i lag med Sløvåg Friforum skal ha ei evaluering av Sløvåg Posten etter nyttår. I den anledning er det fint å få attendemelding frå lesarane våre. Har du noko på hjarta i dette høvet, kan du sende meg ein liten e-post. Mi adresse er Takk for samarbeidet så langt, eg ser fram til neste nr. av Sløvåg Posten! Kurs «Arbeid på veg» JBT skal i løpet av desember kurse alle sine sjåførar i kurset «Arbeid på veg». Dette er krav frå myndighetene for å kunne arbeide ved i vegen. JBT har saman med Birkeland Entreprenør kjøpt Royal tomta som grensar inn til oss. Entreprenør Ansgar Birkeland as vann anbodet med å planere den i løpet av vinteren. Sløvåg Utvikling (Birkeland entr JBT) har no fått asfaltert heile tomta. Vart veldig bra. Me har investert i heilt nytt vaskeutstyr i felles vaskehall. Retteleg God Jul til alle, Helsing Irene Kjellby Wergeland 3 karer framfor topturn (vendemaskinen i kompostanlegget): Kristian Eide, Torstein Skuggedal Terje Daae.

3 Gulen Masfjorden Utvikling Sløvåg Næringsbygg Sløvåg Næringsbygg nærmer seg realisering. Helgesen Tekniske-bygg AS (HTB) er engasjert til å lage grunnlaget for å gå ut med anbudsforespørsel. Vi er nå i detaljeringsfasen. Hvis de «riktige» beslutningene blir tatt - tidsnok, vil vi kunne gå ut med forespørsel i begynnelsen av februar Ny dagleg leiar! TOMT Prosessen med utskilling av tomten er satt i verk, vil bli sluttført når de endelige skissene av bygget omliggende arealer er klare. Den valgte størrelsen formen på bygget medfører at tomten vil bli 12 mål for å gi tilstrekkelig passasje rundt bygget. Som nytilsett vikar for Torill som dagleg leiar i Gulen Masfjorden Utvikling AS vil eg nytte høvet til å presentere meg sjølv for lesarane av SløvågPosten. Eg tok til i stillinga 1. des. i år. Eg heiterarvid Røysum, er 61 år, bur i Eivindvik saman med Olaug, som er lærar ved Eivindvik skule. Vi har sonen Rune, som for tida er driller i nordsjøen for selskapet COSL. Eg har vore kommunekontorsjef rådmann i Gulen kommune i til saman ca 6,5 år, kontorsjef hjå rådmannen i Førde i ca 6 år, rådmann i Førde i ca 3,5 år. Då jobben GMU her i Sløvåg dukka opp, hadde eg arbeidd i nesten 1 år som rekneskapsførar. Tanken var å samle nok praksis til at eg kunne få autorisasjon. Arbeidsoppgåvene i GMU verka så spennande at eg berre måtte ta utfordringa! Kontaktinfo: Arvid Røysum Gulen Masfjorden Utvikling AS Gulafjordvegen Dalsøyra tlf: / INFRASTRUKTUR Vann, avløp, strøm varme - Vann er allerede ført frem til tomtegrensen. Avløp er vurdert lagt ned mot Stangevikane, langs Halsvik Aggregates kjørerampe. Fjernvarme vurderes. Om det blir aktuelt avhenger av totalkostnadene i forhold til alternativene som kan være jordvarme, fjordvarme, e.l. Blir det aktuelt, vil rørtraséen bli lagt fra Wergeland-Halsvik, langs den gamle anleggsveien, parallelt med fylkesveien Telekomunikasjon/bredbånd NettStar har foreløpig plassert en radiomast ved Johny Birkeland Transport sitt bygg. Denne er planlagt flyttet til næringsbygget.. Trafikkmønster rundt bygget Porten må flyttes ca. 30 meter nærmere vekten veien foran bygget utvides med ett felt. BYGGET Etter de siste skissene vil bygge få et bebygd areal (BYA) på 3155m 2, brutto areal (BTA) på 7221m 2. Endelig avgjørelse om en tredje etasje er ennå ikke tatt. Beslutningen avhenger av kostnadene sammenlignet med alternative løsninger. LEIETAKERE Bygget er i ferd med å fylles opp både i etasje. Totalt har vi nå 21 leietakere er i dial med ytterligere 3 aktuelle. De nye leietakerne er: Eg er utdanna siviløkonom frå NHH, har tilleggsutdanning i juss. Eg har røynsle både som administrtiv leiar som fagmann på økonomiområdet. God jul til alle lesarane Arvid Røysum Gulen Masfjorden Utvikling Østerbø Maskin AS Entreprenør Ansgar Birkeland AS Birkeland Entreprenør AS Vetter VVS GuMa Aktiv AS Grieg Wergeland Market AS Eg er godt kjend med næringslivet i regionen i kraft av at eg har arbeidd i Sparebanken Sn Fjordane i nesten 20 år, 11 av dei som avdelingsbanksjef i Gulen nesten 9 år som kundeansvarleg for næringslivskundar i region Ytre Sn. Kundemassen representerte dei fleste bransjar, så tunge industrielle aktørar. Ellers ÅPEN DAG må vi se på som en vellykket presentasjon av industriområdet generelt næringsbygget spesielt - med deltakelse fra nesten alle fremtidige leietakere. Overraskende stort fremmøte av både yngre eldre publikum. Tilbakemeldingene fra publikum har vært meget positive. Neste «ÅPEN DAG» kan være naturlig å legge til åpningen av næringsbygget i God Jul! Tore Halsvik GMU/Sløvåg Næringsbygg

4 Halsvik Aggregates TESS Sløvåg Vintermånader i teltet! Teste stein?!? Det har lenge vore planar om å bygge nytt laboratorie ved knuseverket, endeleg er vårt etterlengta laboratorie på plass! Vi tok i bruk dei nye lokala mandag 21 nov. feira med kaffi kaker. Vi er tre kjekke damer som jobbar her, Hanne-Marit Neverdal, Lilly Støylen Haveland Luiza Guzy, vi er veldig glade for å få heilt nye lokaler å jobbe i. Lokala er lyse trivelige alt ligg til rette for eit hyggeleg arbeidsmiljø. Det nye laboratoriet består av kontoravdeling, finlab. grovlab. Vi har så fått meir utstyr som gjer at vi kan øke effektiviteten utføre fleire typar testar som me tidlegare har sendt til andre sertifiserte laboratorier for testing. Mange lurer nok på kva me gjer på eit laboratorie knytta til eit steinknuseverk. Teste stein?? Ja, det er faktisk det me gjer! For å kunne levere stein til inn utland, er me forplikta til å produsere levere etter felles europeiske standarder som har krav til størrelse, form styrke. Det er så strenge krav til fysiske kjemiske egenskapar til steinen. I tillegg har kundane våre i mange tilfeller sine eigne spesielle krav som me må kunne etterleve. Alt dette skal kunne dokumenterast i form av ulike testresultat. Her på Halsvik Aggregate leverer vi stein til offshore, som tilslag til betong asfalt, jernbanepukk til vegdekke. Me leverer i hovudsak stein til Europa, som Danmark, Polen, Holland, dei baltiske landa samt Russland. Vårt arbeid på laboratoriet er ein svært viktig del av kvalitetsikringa av Halsvik Aggregates sine produkt. Utan vår dokumentasjon, får me ikke dei sertifikata som me treng for å kunne selge levere steinen vår. Arbeidet på laboratoriet er variert spennande. Det kreves nøyaktighet evne til samarbeid mellom avdelingane. Samtidig gir det oss ein forståelse for heile produksjonsprosessen, frå steinen blir sprengt ut frå fjellet, sjølve knuseprosessen fram til ferdigproduktet blir levert til kunden. Belønninga vår er å kunne vise til gode testresultat ha fornøgde kunder. God Jul Både Berit andre kraftige stormar har ruska godt i teltet vårt den siste tida. Dette er andre vinteren Tess Sløvåg tilbringer i teltet, jula har me for lengst ringt inn via klokkespel som vinden lagar når fastnøklane dansar langs teltveggen. Den kalde vinteren i fjor merka me godt her hjå oss, men det er heldigvis spådd ein noko mildare vinter i år. Så teltlivet skal gå fint denne sesongen så. 1 årsdag 20. oktober 2011 feira me at da var 1 år sidan den offisiell åpninga av TESS Vest AS sin avdeling her i Sløvåg. Dette måtte sjølvsagt markerast, noko me gjorde med gode tilbud enkel servering til våre trivelige kundar. Året som har gått har vore svært innholdsrikt for oss me har fått mange spennende utfordringar. Sidan me begge fortsatt er relativt ferske i TESS samanheng seier det seg sjølv at me har hatt eit svært lærerikt år på mange måtar. Året som kjem De er med stor glede me etter kvart har sett eit økande behov for ein tredje person ved avdelinga vår. Det er lyst ut ledig stilling forhåpentligvis er denne personen på plass i begynnelsen av Me ser fram til denne styrkinga av teamet vårt, for betre å kunna yta god service til deg som kunde. Ein del kundar etterspør muligheten til å kunna kjøpa gass på denne sida av fjorden. Dette er ei sak me jobbar aktivt med, slik at et gasslager vil vera på plass så fort som mulig. Me vil med dette ynskja alle ei riktig god jul eit trivelig nytt år! Helsing Tove & Arild i TESS teltet.

5 Alexela Sløvåg Grieg Wergeland Market Ny brannstasjon hos Alexela Etnisk juletradisjon hos Alexela Ved Alexela er vi nå i gang med å lage ny brannstasjon. YIT kjemper mot vær vind med å få opp rørgatene til brannsystemet. Wergeland har hatt gjort en god innsats med å støpe ferdigstille fundament til pumpestasjonen. Til nå har vi mottatt en del prosessutstyr som er montert. Arbeidet med å montere pumper vil vi begynne på til nyttår. Når pumpene er montert vil man kunne oppkoble brannstasjonen mot tank T-308 VBS- Consult AS Som tidligere nevnt i Sløvåg posten har Alexela Sløvåg inngått kontrakt samarbeid med VBS- Consult AS. VBS tilbyr konsulenttjenester innen Helse Miljø Sikkerhet, Kvalitetssikring Commisjoning. Vibecke Dale har startet hos oss som kontorleder. Vibecke har tidligere jobbet via VBS hos Dong Energy ved oppbygning av varmekraftverket på Mongstad. Vi håper at vi fra nyttår vil få inn operatører ledere via VBS som skal være med på fremdrift oppbygging av vårt prosjekt. Med Etniske eiere har vi både norsk etnisk «julegleder». Estland har noe av de samme tradisjoner som vi har her i Norge med gaver, nisser god mat. En av tradisjonene i henhold til julemiddag er blodpølse. Den blir laget i en ilot som er en rengjort dyre mage. I denne fyller man en blanding av dyreblod, vann, poteter, gryn, hvetemel, salt, pepper, sukker, allehande sirup før man syr den igjen koker den i 2 timer. Noen av Alexela sine ansatte fra Estland har arbeidet i Norge i mange år uten å smake norsk julemat, så i år bør vel vi klare å la de få litt norske tradisjoner med seg hjem når de reiser hjem for julefeiring Vi ønsker dere alle en riktig God Jul et Godt Nyttår. Intervju med daglig leder, Rolf Petter Hernæs Litt kort om deg selv: Rolf Petter Hernæs, 27 år Bergenser med Bachelor i Maritime Business. Har en veldig variert arbeidsbakgrunn, med alt fra seiling, teknikker, tømrer salg/ markedsføring. Lever for seiling frikjøring. Hva skal selskapet gjøre i Sløvåg: Grieg Wergeland Market har som mål å øke aktiviteten på Sløvåg, gjennom utnyttelse av Grieg Listics Wergeland selskapene sine markedsposisjoner. Det vil bli jobbet målrettet mot å skaffe nye kunder, sammen med dem generere nye muligheter aktivitet på området. Hva potensiale ser du i Sløvåg Industriområde? Sløvåg har ett enormt potensiale som havn. Det er få områder igjen langs kysten som kan tilby så store landområder i tilknytting til dypvannskaier, med tilgjengelig kran/ håndteringsutstyr for tungløft/ prosjekt. Områdene åpner for å tilby kunder landområder til å lagre utstyr moduler hvis ønskelig, samt muligheter for omlasting funksjon som knutepunkt for skipsfart. God Jul Å starte opp en ny bedrift kan være krevende altoppslukende. Hvor ser du selskapet om 1 år? Det jobbes målrettet ut i markedet. Det er muligheter for aktivitet innen, offshore, seismikk, moduler opplag. I den innledende fasen som vi er i nå er det bare positive tilbakemeldinger å hente fra markedet, så jeg har tro på at vi kan klare å konkretisere noen av disse i løpet av ett års tid.

6 Wergelandgruppa Wergelandgruppa i endring Eit gammalt ordtak seier at når det stormar som verst er mlegheitene størst. Etter ein turbolent vinter 2009 er Wergelandselskapa atter i framgong. Begrepet Wergelandgruppa er innførd, med spissing på det enkelte forretningsområdet. Wergeland- Halsvik går vidare som eit reint miljøselskap. Verksemda er innafor oljeavfall, LRA industriavfall. Evalueringa har vore langvarig grundig. Konklusjonen er at ingen søkjarar kunne konkurrere med våre interne slitarar. Desse har avlevert eit kvalitetsprodukt over mange år. Arve Hatlevik har overteke som leiar i Wergeland- Halsvik AS. Frå 1. januar overtek Hugo Sleire som leiar i Wergeland AS. Ei riktig god jul godt nytt år! Mitt motto er som før: Når du likevel skal vere på arbeid, bruk deg sjølv optimalt! Det gir kunnskap, styrke eit godt liv! Hans Wergeland Wergeland AS er konglomeratet har forretningsområdet sitt innafor, Betong, betongvare, byggjevarer, ferje, båtar, hamn kaier, lager transport, kranar, grus pukk(nord sør) entreprenør, maskiner med meir. Leiarstillingar har vore lyst ut, me fekk fleire kvalifiserte søkjarar. Reidun Halland som har leia selskapa dei siste åra, går inn som assisterande konsernleiar har hovudansvar for leiargruppa i konsernet. Eg fortset som konsernleiar enno, men i noko redusert stilling. Eg vil takka for året som har gått til alle som har vore med bidrege! Wergeland Holding AS Styreleiar Irene Wergeland Konsernsjef Hans Wergeland Ass. konsernsjef Reidun K. Halland Hans Wergeland Ove Sleire NORGES VEL SIN MEDALJE FOR LANG OG TRU TENESTE På Wergelandgruppa sitt julebord 2. desember 2011 vart Ove Sleire Geir Birkeland heidra for lang tru teneste i konsernet. Ove Sleire har vore tilsett i 30 år Geir Birkeland har vore tilsett i 32 år. Konsernsjef Hans Wergeland la vekt på deira gode lojale innsats i gjennom mange år. Wergeland-Halsvik Arve Hatlevik SF Gass Wergeland Hugo Sleire VMS SafePort Repparfjord Eigedom Hugo Sleire Alvertunet Reidun K. Halland Hugo Sleire Solund Verft Fjordgass Irene Wergeland Finnmark Gjenvinning Det vart utdeling av blomar medalje til stor jubel frå øvrige tilsette i Wergeland gruppa. Grieg Wergeland Market Kvalsund Næringspark Hans Wergeland Geir Birkeland

7 Sløvåg Næringsbygg, Tore Halsvik, tel , Gulen Masfjorden Utvikling, Arvid Røysum, tel , Halsvik Aggregates, Rigmor Søvik, tel , Miljøkompost, Terje Daae, tel , Alexela Sløvåg,, Terminal tel , Birkeland Entreprenørforretning, Pål Børslid, tel , Johny Birkeland Transport, Turid Westervik, tel , Sløvåg Utvikling, Johny Birkeland, tel , Baker Hughes,, Ragnvald Tangedal, tel , Wergeland, Reidun K. Halland, tel , Wergeland-Halsvik, Arve Hatlevik, tel , Tess Sløvåg, Arild Ekerold-Fredriksen, tel , Grieg Wergeland Market, Rolf Petter Hærnes, tel , God Jul Neste nummer kommer 15. mars 2012

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SLØVÅG POSTEN. Slutt på muskelplager! s. 3 Ny satsing på vegvedlikehald! s. 5 Med miljø på dagsorden! s. 6

SLØVÅG POSTEN. Slutt på muskelplager! s. 3 Ny satsing på vegvedlikehald! s. 5 Med miljø på dagsorden! s. 6 SLØVÅG POSTEN Slutt på muskelplager! s. 3 Ny satsing på vegvedlikehald! s. 5 Med miljø på dagsorden! s. 6 SløvågPosten nr 2 - mars 2011 TESS Sløvåg Baker Hughes En hilsen fra Baker Hughes i Sløvåg TESS

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

SLØVÅG POSTEN. Sløvåg næringsbygg tek form! s. 2 Friforum NYTT! s. 3 Tungt løft hos Alexela! s. 6 Smartek AS! s. 8

SLØVÅG POSTEN. Sløvåg næringsbygg tek form! s. 2 Friforum NYTT! s. 3 Tungt løft hos Alexela! s. 6 Smartek AS! s. 8 SLØVÅG POSTEN Sløvåg næringsbygg tek form! s. 2 Friforum NYTT! s. 3 Tungt løft hos Alexela! s. 6 Smartek AS! s. 8 SløvågPosten nr 4 - september 2011 Sløvåg Næringsbygg FORELØPIGE LEIGETAKARAR Sløvåg Næringsbygg

Detaljer

Konsekvenser ved langvarig straumutfall

Konsekvenser ved langvarig straumutfall VA-dagane på Vestlandet 2015 Konsekvenser ved langvarig straumutfall Konsekvenser ved strømutfall for pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg. Sett i sammenheng med orkanen Nina Lindås

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

SLØVÅG POSTEN God Sommar!

SLØVÅG POSTEN God Sommar! SLØVÅG POSTEN God Sommar! TESS Dager og Vårtreff i teltet! s. 2 ISO sertifisert og rusta for framtida! s. 4 55 år med betonghistorie! s. 7 Friforum NYTT! s. 8 SløvågPosten nr 3 - juni 2011 Hyggelig fagprat

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

SLØVÅG POSTEN. Alle som vil er velkomne!

SLØVÅG POSTEN. Alle som vil er velkomne! SLØVÅG POSTEN Kurs for aktiv ungdom! s. 2 Fremdriftsplan for Næringsbygget! s. 4 Ledige jobber hos Alexela! s. 8 VMS-Safeport flytter inn! s. 9 JONSOKBÅLET vert tent kl 20 på Mekjarvikholmen i Sløvåg (samme

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kort presentasjon av Gravdalgruppa

Kort presentasjon av Gravdalgruppa Kort presentasjon av Gravdalgruppa Førde, 26. mai 2015 Side 1 Innhald Vår historie Vår aktivitet Vår kompetanse Vår leiargruppe Vår selskapsstruktur Vår økonomi Vår visjon Vår forretningsidè Våre mål Våre

Detaljer

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Ulvik Arbeiderparti 2011-2015 Kjære sambygding Ulvik Arbeiderparti har dei siste 4 åra arbeidd målretta med måla me sette oss for perioden 2007-2011. Me

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

VINN-VINN-prosjektet

VINN-VINN-prosjektet VINN-VINN-prosjektet Ideen om gjenbruksstasjon med verkstad og utsal Bakgrunn Kommunestyrevedtak i Hol og Ål febr. 2007: Vinn-Vinn er et samarbeid mellom Ål og Hol kommune for å utvikle arbeids- og aktivitetstiltak

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver 16. april 2015 Kurs i matrikkelføring Adresseoppgåver Innhold Oppgåve A1 Opprett ny veg... 3 Oppgåve A2 Etablering av ny vegadresse... 4 Oppgåve A3 Omadressering av adresse... 7 Oppgåve A4 Endre vegadressedata...

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

EnergiKompe- tansesenteret

EnergiKompe- tansesenteret EnergiKompe- tansesenteret Regional satsing med nasjonal attraktivitet Presentasjon av: Ove Kjøllesdal EnergiKompetanseSenteret EnergiKompetanseSenteret AS (EKS) vart stifta 7.februar 2014 av: Moderne

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre.

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa NDPTL Tromsø 23. februar 2011 Kjære alle saman! Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Partnarskapet

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År!

God Jul og Godt Nytt År! SLØVÅG POSTEN God Jul og Godt Nytt År! Moglegheiter på solsida... s. 2 Stein e gøy! s. 6 Sikkerhet i høysetet! s. 8 SløvågPosten nr 1 - desember 2010 Hans Wergeland har ordet Sløvåg - moglegheiter på solsida

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale.

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale. Fra: asbjørn eikerol [aeikerol@hotmail.com] Til: Postmottak Sentraladm [Postmottak.Sentraladm@sfj.no] Kopi: Sendt: 06.06.2016 00:05:58 Emne: Tannhelsetenesta. Tannklinikkar kan bli lagde ned. Vedlegg:

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer