SLØVÅG POSTEN. God Jul og Godt Nytt År! SløvågPosten nr 5 - desember Forside: Open dag i Sløvåg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLØVÅG POSTEN. God Jul og Godt Nytt År! SløvågPosten nr 5 - desember 2011 - Forside: Open dag i Sløvåg"

Transkript

1 SLØVÅG POSTEN God Jul SløvågPosten nr 5 - desember Forside: Open dag i Sløvåg

2 Miljøkompost Johny Birkeland Transport Ny «kraftkar»! Nye spylebilen til JBT har vore på sine første tunnellvaskejobber. Glaskartunnellen i Bergen Mosseporten i Oslo. Den har 18 spyledyser med kapasitet på 25 bar pr dyse, ca 20 liter pr.dyse/min. Bilen er byrja bli kjent i markedet. Mesta har brukt den til fjell-sikring. Eitt år er gått! No har våre tilsette, eigarar, styrer mange andre motteke Sløvåg Posten gjennom eitt år. Eg håpar Sløvåg Posten er til nytte inspirasjon for alle som er tilknytt Sløvåg på ein eller anna måte, at bladet er god marknadsføring av bedriftene utviklinga i dette viktige industriområdet. Gasellebedrift! Miljøkompost vart i 2011 kåra til Gassellebedrift. «Gaselle (bedrift) er en betegnelse innført av avisen Dagens Næringsliv for norske bedrifter med ryddig økonomi jevn omsetningsøkning over flere år.» Det var stor reportasje i Dagens Næringsliv Miljøkompost har no fått opp bygg nr 2 er bedre rusta for framtida. Det er så bygd ny betre veg forbi anlegget. GRATULERER! Arve Wergeland fyller 30 år den 26. januar 2012! Mosseporten - før etter spyling. Arbeidsgruppa for bladet, i lag med Sløvåg Friforum skal ha ei evaluering av Sløvåg Posten etter nyttår. I den anledning er det fint å få attendemelding frå lesarane våre. Har du noko på hjarta i dette høvet, kan du sende meg ein liten e-post. Mi adresse er Takk for samarbeidet så langt, eg ser fram til neste nr. av Sløvåg Posten! Kurs «Arbeid på veg» JBT skal i løpet av desember kurse alle sine sjåførar i kurset «Arbeid på veg». Dette er krav frå myndighetene for å kunne arbeide ved i vegen. JBT har saman med Birkeland Entreprenør kjøpt Royal tomta som grensar inn til oss. Entreprenør Ansgar Birkeland as vann anbodet med å planere den i løpet av vinteren. Sløvåg Utvikling (Birkeland entr JBT) har no fått asfaltert heile tomta. Vart veldig bra. Me har investert i heilt nytt vaskeutstyr i felles vaskehall. Retteleg God Jul til alle, Helsing Irene Kjellby Wergeland 3 karer framfor topturn (vendemaskinen i kompostanlegget): Kristian Eide, Torstein Skuggedal Terje Daae.

3 Gulen Masfjorden Utvikling Sløvåg Næringsbygg Sløvåg Næringsbygg nærmer seg realisering. Helgesen Tekniske-bygg AS (HTB) er engasjert til å lage grunnlaget for å gå ut med anbudsforespørsel. Vi er nå i detaljeringsfasen. Hvis de «riktige» beslutningene blir tatt - tidsnok, vil vi kunne gå ut med forespørsel i begynnelsen av februar Ny dagleg leiar! TOMT Prosessen med utskilling av tomten er satt i verk, vil bli sluttført når de endelige skissene av bygget omliggende arealer er klare. Den valgte størrelsen formen på bygget medfører at tomten vil bli 12 mål for å gi tilstrekkelig passasje rundt bygget. Som nytilsett vikar for Torill som dagleg leiar i Gulen Masfjorden Utvikling AS vil eg nytte høvet til å presentere meg sjølv for lesarane av SløvågPosten. Eg tok til i stillinga 1. des. i år. Eg heiterarvid Røysum, er 61 år, bur i Eivindvik saman med Olaug, som er lærar ved Eivindvik skule. Vi har sonen Rune, som for tida er driller i nordsjøen for selskapet COSL. Eg har vore kommunekontorsjef rådmann i Gulen kommune i til saman ca 6,5 år, kontorsjef hjå rådmannen i Førde i ca 6 år, rådmann i Førde i ca 3,5 år. Då jobben GMU her i Sløvåg dukka opp, hadde eg arbeidd i nesten 1 år som rekneskapsførar. Tanken var å samle nok praksis til at eg kunne få autorisasjon. Arbeidsoppgåvene i GMU verka så spennande at eg berre måtte ta utfordringa! Kontaktinfo: Arvid Røysum Gulen Masfjorden Utvikling AS Gulafjordvegen Dalsøyra tlf: / INFRASTRUKTUR Vann, avløp, strøm varme - Vann er allerede ført frem til tomtegrensen. Avløp er vurdert lagt ned mot Stangevikane, langs Halsvik Aggregates kjørerampe. Fjernvarme vurderes. Om det blir aktuelt avhenger av totalkostnadene i forhold til alternativene som kan være jordvarme, fjordvarme, e.l. Blir det aktuelt, vil rørtraséen bli lagt fra Wergeland-Halsvik, langs den gamle anleggsveien, parallelt med fylkesveien Telekomunikasjon/bredbånd NettStar har foreløpig plassert en radiomast ved Johny Birkeland Transport sitt bygg. Denne er planlagt flyttet til næringsbygget.. Trafikkmønster rundt bygget Porten må flyttes ca. 30 meter nærmere vekten veien foran bygget utvides med ett felt. BYGGET Etter de siste skissene vil bygge få et bebygd areal (BYA) på 3155m 2, brutto areal (BTA) på 7221m 2. Endelig avgjørelse om en tredje etasje er ennå ikke tatt. Beslutningen avhenger av kostnadene sammenlignet med alternative løsninger. LEIETAKERE Bygget er i ferd med å fylles opp både i etasje. Totalt har vi nå 21 leietakere er i dial med ytterligere 3 aktuelle. De nye leietakerne er: Eg er utdanna siviløkonom frå NHH, har tilleggsutdanning i juss. Eg har røynsle både som administrtiv leiar som fagmann på økonomiområdet. God jul til alle lesarane Arvid Røysum Gulen Masfjorden Utvikling Østerbø Maskin AS Entreprenør Ansgar Birkeland AS Birkeland Entreprenør AS Vetter VVS GuMa Aktiv AS Grieg Wergeland Market AS Eg er godt kjend med næringslivet i regionen i kraft av at eg har arbeidd i Sparebanken Sn Fjordane i nesten 20 år, 11 av dei som avdelingsbanksjef i Gulen nesten 9 år som kundeansvarleg for næringslivskundar i region Ytre Sn. Kundemassen representerte dei fleste bransjar, så tunge industrielle aktørar. Ellers ÅPEN DAG må vi se på som en vellykket presentasjon av industriområdet generelt næringsbygget spesielt - med deltakelse fra nesten alle fremtidige leietakere. Overraskende stort fremmøte av både yngre eldre publikum. Tilbakemeldingene fra publikum har vært meget positive. Neste «ÅPEN DAG» kan være naturlig å legge til åpningen av næringsbygget i God Jul! Tore Halsvik GMU/Sløvåg Næringsbygg

4 Halsvik Aggregates TESS Sløvåg Vintermånader i teltet! Teste stein?!? Det har lenge vore planar om å bygge nytt laboratorie ved knuseverket, endeleg er vårt etterlengta laboratorie på plass! Vi tok i bruk dei nye lokala mandag 21 nov. feira med kaffi kaker. Vi er tre kjekke damer som jobbar her, Hanne-Marit Neverdal, Lilly Støylen Haveland Luiza Guzy, vi er veldig glade for å få heilt nye lokaler å jobbe i. Lokala er lyse trivelige alt ligg til rette for eit hyggeleg arbeidsmiljø. Det nye laboratoriet består av kontoravdeling, finlab. grovlab. Vi har så fått meir utstyr som gjer at vi kan øke effektiviteten utføre fleire typar testar som me tidlegare har sendt til andre sertifiserte laboratorier for testing. Mange lurer nok på kva me gjer på eit laboratorie knytta til eit steinknuseverk. Teste stein?? Ja, det er faktisk det me gjer! For å kunne levere stein til inn utland, er me forplikta til å produsere levere etter felles europeiske standarder som har krav til størrelse, form styrke. Det er så strenge krav til fysiske kjemiske egenskapar til steinen. I tillegg har kundane våre i mange tilfeller sine eigne spesielle krav som me må kunne etterleve. Alt dette skal kunne dokumenterast i form av ulike testresultat. Her på Halsvik Aggregate leverer vi stein til offshore, som tilslag til betong asfalt, jernbanepukk til vegdekke. Me leverer i hovudsak stein til Europa, som Danmark, Polen, Holland, dei baltiske landa samt Russland. Vårt arbeid på laboratoriet er ein svært viktig del av kvalitetsikringa av Halsvik Aggregates sine produkt. Utan vår dokumentasjon, får me ikke dei sertifikata som me treng for å kunne selge levere steinen vår. Arbeidet på laboratoriet er variert spennande. Det kreves nøyaktighet evne til samarbeid mellom avdelingane. Samtidig gir det oss ein forståelse for heile produksjonsprosessen, frå steinen blir sprengt ut frå fjellet, sjølve knuseprosessen fram til ferdigproduktet blir levert til kunden. Belønninga vår er å kunne vise til gode testresultat ha fornøgde kunder. God Jul Både Berit andre kraftige stormar har ruska godt i teltet vårt den siste tida. Dette er andre vinteren Tess Sløvåg tilbringer i teltet, jula har me for lengst ringt inn via klokkespel som vinden lagar når fastnøklane dansar langs teltveggen. Den kalde vinteren i fjor merka me godt her hjå oss, men det er heldigvis spådd ein noko mildare vinter i år. Så teltlivet skal gå fint denne sesongen så. 1 årsdag 20. oktober 2011 feira me at da var 1 år sidan den offisiell åpninga av TESS Vest AS sin avdeling her i Sløvåg. Dette måtte sjølvsagt markerast, noko me gjorde med gode tilbud enkel servering til våre trivelige kundar. Året som har gått har vore svært innholdsrikt for oss me har fått mange spennende utfordringar. Sidan me begge fortsatt er relativt ferske i TESS samanheng seier det seg sjølv at me har hatt eit svært lærerikt år på mange måtar. Året som kjem De er med stor glede me etter kvart har sett eit økande behov for ein tredje person ved avdelinga vår. Det er lyst ut ledig stilling forhåpentligvis er denne personen på plass i begynnelsen av Me ser fram til denne styrkinga av teamet vårt, for betre å kunna yta god service til deg som kunde. Ein del kundar etterspør muligheten til å kunna kjøpa gass på denne sida av fjorden. Dette er ei sak me jobbar aktivt med, slik at et gasslager vil vera på plass så fort som mulig. Me vil med dette ynskja alle ei riktig god jul eit trivelig nytt år! Helsing Tove & Arild i TESS teltet.

5 Alexela Sløvåg Grieg Wergeland Market Ny brannstasjon hos Alexela Etnisk juletradisjon hos Alexela Ved Alexela er vi nå i gang med å lage ny brannstasjon. YIT kjemper mot vær vind med å få opp rørgatene til brannsystemet. Wergeland har hatt gjort en god innsats med å støpe ferdigstille fundament til pumpestasjonen. Til nå har vi mottatt en del prosessutstyr som er montert. Arbeidet med å montere pumper vil vi begynne på til nyttår. Når pumpene er montert vil man kunne oppkoble brannstasjonen mot tank T-308 VBS- Consult AS Som tidligere nevnt i Sløvåg posten har Alexela Sløvåg inngått kontrakt samarbeid med VBS- Consult AS. VBS tilbyr konsulenttjenester innen Helse Miljø Sikkerhet, Kvalitetssikring Commisjoning. Vibecke Dale har startet hos oss som kontorleder. Vibecke har tidligere jobbet via VBS hos Dong Energy ved oppbygning av varmekraftverket på Mongstad. Vi håper at vi fra nyttår vil få inn operatører ledere via VBS som skal være med på fremdrift oppbygging av vårt prosjekt. Med Etniske eiere har vi både norsk etnisk «julegleder». Estland har noe av de samme tradisjoner som vi har her i Norge med gaver, nisser god mat. En av tradisjonene i henhold til julemiddag er blodpølse. Den blir laget i en ilot som er en rengjort dyre mage. I denne fyller man en blanding av dyreblod, vann, poteter, gryn, hvetemel, salt, pepper, sukker, allehande sirup før man syr den igjen koker den i 2 timer. Noen av Alexela sine ansatte fra Estland har arbeidet i Norge i mange år uten å smake norsk julemat, så i år bør vel vi klare å la de få litt norske tradisjoner med seg hjem når de reiser hjem for julefeiring Vi ønsker dere alle en riktig God Jul et Godt Nyttår. Intervju med daglig leder, Rolf Petter Hernæs Litt kort om deg selv: Rolf Petter Hernæs, 27 år Bergenser med Bachelor i Maritime Business. Har en veldig variert arbeidsbakgrunn, med alt fra seiling, teknikker, tømrer salg/ markedsføring. Lever for seiling frikjøring. Hva skal selskapet gjøre i Sløvåg: Grieg Wergeland Market har som mål å øke aktiviteten på Sløvåg, gjennom utnyttelse av Grieg Listics Wergeland selskapene sine markedsposisjoner. Det vil bli jobbet målrettet mot å skaffe nye kunder, sammen med dem generere nye muligheter aktivitet på området. Hva potensiale ser du i Sløvåg Industriområde? Sløvåg har ett enormt potensiale som havn. Det er få områder igjen langs kysten som kan tilby så store landområder i tilknytting til dypvannskaier, med tilgjengelig kran/ håndteringsutstyr for tungløft/ prosjekt. Områdene åpner for å tilby kunder landområder til å lagre utstyr moduler hvis ønskelig, samt muligheter for omlasting funksjon som knutepunkt for skipsfart. God Jul Å starte opp en ny bedrift kan være krevende altoppslukende. Hvor ser du selskapet om 1 år? Det jobbes målrettet ut i markedet. Det er muligheter for aktivitet innen, offshore, seismikk, moduler opplag. I den innledende fasen som vi er i nå er det bare positive tilbakemeldinger å hente fra markedet, så jeg har tro på at vi kan klare å konkretisere noen av disse i løpet av ett års tid.

6 Wergelandgruppa Wergelandgruppa i endring Eit gammalt ordtak seier at når det stormar som verst er mlegheitene størst. Etter ein turbolent vinter 2009 er Wergelandselskapa atter i framgong. Begrepet Wergelandgruppa er innførd, med spissing på det enkelte forretningsområdet. Wergeland- Halsvik går vidare som eit reint miljøselskap. Verksemda er innafor oljeavfall, LRA industriavfall. Evalueringa har vore langvarig grundig. Konklusjonen er at ingen søkjarar kunne konkurrere med våre interne slitarar. Desse har avlevert eit kvalitetsprodukt over mange år. Arve Hatlevik har overteke som leiar i Wergeland- Halsvik AS. Frå 1. januar overtek Hugo Sleire som leiar i Wergeland AS. Ei riktig god jul godt nytt år! Mitt motto er som før: Når du likevel skal vere på arbeid, bruk deg sjølv optimalt! Det gir kunnskap, styrke eit godt liv! Hans Wergeland Wergeland AS er konglomeratet har forretningsområdet sitt innafor, Betong, betongvare, byggjevarer, ferje, båtar, hamn kaier, lager transport, kranar, grus pukk(nord sør) entreprenør, maskiner med meir. Leiarstillingar har vore lyst ut, me fekk fleire kvalifiserte søkjarar. Reidun Halland som har leia selskapa dei siste åra, går inn som assisterande konsernleiar har hovudansvar for leiargruppa i konsernet. Eg fortset som konsernleiar enno, men i noko redusert stilling. Eg vil takka for året som har gått til alle som har vore med bidrege! Wergeland Holding AS Styreleiar Irene Wergeland Konsernsjef Hans Wergeland Ass. konsernsjef Reidun K. Halland Hans Wergeland Ove Sleire NORGES VEL SIN MEDALJE FOR LANG OG TRU TENESTE På Wergelandgruppa sitt julebord 2. desember 2011 vart Ove Sleire Geir Birkeland heidra for lang tru teneste i konsernet. Ove Sleire har vore tilsett i 30 år Geir Birkeland har vore tilsett i 32 år. Konsernsjef Hans Wergeland la vekt på deira gode lojale innsats i gjennom mange år. Wergeland-Halsvik Arve Hatlevik SF Gass Wergeland Hugo Sleire VMS SafePort Repparfjord Eigedom Hugo Sleire Alvertunet Reidun K. Halland Hugo Sleire Solund Verft Fjordgass Irene Wergeland Finnmark Gjenvinning Det vart utdeling av blomar medalje til stor jubel frå øvrige tilsette i Wergeland gruppa. Grieg Wergeland Market Kvalsund Næringspark Hans Wergeland Geir Birkeland

7 Sløvåg Næringsbygg, Tore Halsvik, tel , Gulen Masfjorden Utvikling, Arvid Røysum, tel , Halsvik Aggregates, Rigmor Søvik, tel , Miljøkompost, Terje Daae, tel , Alexela Sløvåg,, Terminal tel , Birkeland Entreprenørforretning, Pål Børslid, tel , Johny Birkeland Transport, Turid Westervik, tel , Sløvåg Utvikling, Johny Birkeland, tel , Baker Hughes,, Ragnvald Tangedal, tel , Wergeland, Reidun K. Halland, tel , Wergeland-Halsvik, Arve Hatlevik, tel , Tess Sløvåg, Arild Ekerold-Fredriksen, tel , Grieg Wergeland Market, Rolf Petter Hærnes, tel , God Jul Neste nummer kommer 15. mars 2012

SLØVÅG POSTEN God Sommar!

SLØVÅG POSTEN God Sommar! SLØVÅG POSTEN God Sommar! TESS Dager og Vårtreff i teltet! s. 2 ISO sertifisert og rusta for framtida! s. 4 55 år med betonghistorie! s. 7 Friforum NYTT! s. 8 SløvågPosten nr 3 - juni 2011 Hyggelig fagprat

Detaljer

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 VEDLEGG TI L STR I LEN N R. 109 TOR SDAG 27. SEPTEM B ER 2012 Velkomne til Sløvåg Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 T O R S D

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Nr. 1 Mars 2013 4. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Propelleventyr på Stord Vi befinner oss i et lite kontor i Sæ ved Leirvik sentrum på Stord. Bjørnar Helgesen

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Nr. 88 MARS 2008. -nytt

Nr. 88 MARS 2008. -nytt Nr. 88 MARS 2008 -nytt 2 TS-NYTT Nr. 88 Mars 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Mildver og goe start på det nya året e kjerkommen

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20 Mai 2007 Veksten held fram Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke i 2007 Side 9 Aukande mangel på arbeidskraft Kvar andre bedrift innanfor mekanisk industri og bygg og anlegg slit med å skaffe

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7 Tørkekurs på Løten s 8-9 Medlemsbedriften s 10-11 Rundtømmerprosjektet i Nord- Gudbrandsdal s 12-13 Spesialkledning

Detaljer

ROGALAND. i utvikling

ROGALAND. i utvikling ROGALAND i utvikling Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Nr. 2 juni. 2003 8. årgang Hylen midt i verda Regionalt utviklingsarbeid Fylkesdelplan på Haugalandet Havbruk viktig næring i matfylket

Detaljer

Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen.

Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen. DIN kundeavis nr. 3/2014 Sparebanken DIN Sparebanken DIN gjev meg rom til å leve mitt liv utanfor A4-boksen. VESLEMØY SOLBERG Bård Langkaas Transport AS SIDE 8 og 9 Eggproduksjon i Åsgrend SIDE 10 FN Eigedom

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesag Forening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder.

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. ÅRET 2013 Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. Leder 2013 har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

kystglimt Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Fyrferie i sommer? Havet menneskehetens felles eie

kystglimt Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Fyrferie i sommer? Havet menneskehetens felles eie kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET KYSTGLIMT 1 / 2013 Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Side 2 og 3 Ansiktsløftning for Kvitsøy VTS SIDE 4 Fyrferie i sommer? SIDE 10-11 Havet

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

posten Desember 3/2012

posten Desember 3/2012 posten Desember 3/2012 Gode utsikter for ES i 2013 Innhold Høy aktivitet og gode utsikter for 2013 RC-boring ved Gulli Bru over Glomma ved Kongsvinger. Leder: Hallvard Sindre, adm. Dir. s. 3 Dronning Eufemias

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB Samfunnssikkerhet Nr. 04-2008 Foto: Odd Skarbomyr, DSB Øvelser gir læring Side 3 11 2 Kalender Innhold Januar M T O T F L S 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer