Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger"

Transkript

1 ØKONOMIAVISEN Tror på opptur i olje Trening: Juni Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Nettverk for bedre lønnsomhet Det Norske Oljeselskap og Subsea 7 er begge høyaktuelle aksjekjøp, mener Nordeas aksjestrateg. Side 2. Feier for egen dør God senterdrift kommer ikke av seg selv. Møteplasser for å se seg selv og andre i kortene er derfor gull verdt. Side 4. Hos Elverum Auto Bilsalg skjøt løsningsgraden i været da bedriften flyttet fokus fra vanskelige kunder til egne rutiner. Side 3. Slik vinner du kampen om kundene Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger Creno fagseminar september: Tar pulsen på innfordring Ta godt vare på de kundene du allerede har. Det gir fornøyde kunder, et godt rykte og penger i kassa. Side 5. Nye e-grensesnitt skal lette hverdagen til SiB-ledelsen og regnskapsavdelingen, men også for de nesten 70 driftsenhetene, sier regnskapssjef Lena Nilsen. Side 7. Aktuelle og reelle utfordringer er utgangspunktet når Creno inviterer til innfordringsseminar for Agresso- og M3-brukere. Side 6.

2 Lederen Aksjetipset Tror på opptur i olje Det Norske Oljeselskap (Det norske) og Subsea 7 (SUBC) er begge gamle travere blant Nordeas anbefalinger til CrenoAvisen. De er fremdeles høyaktuelle kjøpskandidater. Fornøyde kunder er lojale kunder Å hente nye kunder koster tid og penger. Da er det langt mer lønnsomt å ta godt vare på de kundene du allerede har. Det krever at du steller godt med dem. God og personlig kundebehandling viser seg stadig å være et større konkurransefortrinn enn mange er klar over. «Verdier skapes i møtet med kundene ikke i administrasjonen», har BI-professor Tor W. Andreassen sagt. Han slår fast at fornøyde kunder tenderer til å være lojale. God kundeservice kan være utrolig enkelt. Det handler om å møte kunden med respekt og ekte interesse. Samtidig vet vi at god kundeservice også kan være vanskelig. Ikke minst i situasjoner som angår klager, reklamasjoner, brutte forventninger og uoppgjorte regninger. I Creno har vi som uttalt mål at kunden din fortsatt skal være din kunde etter at vi har gjort vår jobb. Vi får stadig tilbakemelding om at vi lykkes. Faktisk opplever mange at kundene blir mer lojale og pliktoppfyllende etter at vi har vært inne i bildet. Hvorfor? Først og fremst fordi respekt og evne til å finne løsninger er viktige ledestjerner for oss. Vår kontakt med kundene dine viser seg ofte å være nøkkel til gode løsninger for både deg og kunden din. Det øker sjansen både for lange kundeforhold og for å gjenvinne kunder du trodde var tapt. God sommer! Ja til offentlig gjeldsregister Regjeringen foreslår å opprette et gjeldsregister. Vi har tro på initiativet; hvis kunden din unngår gjeldsproblemer, har han eller hun også bedre mulighet til å betale fakturaene fra deg. Vi venter spent på behandlingen i Stortinget til høsten. Eivind Rodem, adm. dir. 21. mai sa Stortinget ja til utbyggingen av Ivar Aasen, der Det norske er operatør med en eierandel på 35%. Feltet inneholder rundt 150 millioner fat oljeekvivalenter, og planen er å starte produksjon av olje i fjerde kvartal Illustrasjon: Det norske. Av Erik Roland, aksjestrateg i Nordea Globale aksjemarkeder utvikler seg positivt og gir forventninger om gradvis bedring i den globale veksten. Kombinert med vårt positive syn på oljeprisen, anbefaler vi to selskaper fra oljeog oljeservicesektoren: Subsea 7 og Det Norske Oljeselskap (Det norske). Subsea 7 Subsea 7 er et globalt ledende selskap innenfor havbunn-tiloverflate ingeniørarbeid. Selskapet er kjent for effektiv og sikker gjennomføring av komplekse offshore-prosjekter på dypt vann og i tøffe og utfordrende miljø. Det siste året har selskapet opparbeidet seg en rekordsterk ordrereserve på USD 10,2 milliarder. Dette avspeiles foreløpig ikke i aksjekursen. Noe av årsaken er at globale, institusjonelle investorer for tiden er kraftig undervektet i olje- og oljeservicesektoren. Denne trenden mener vi etter hvert vil snu i takt med et bedret vekstbilde globalt. Vest-Australia og Malaysia vil virke positivt, og vi har tro på at inntjeningsveksten i siste del av 2013 vil fortsette de neste to årene. I tillegg mener vi aksjen er attraktivt priset både i forhold til historiske nivåer og sammenlignet med de nærmeste konkurrentene, Saipem og Technip. Med dette som utgangspunkt anser vi Subsea 7 som svært attraktiv, og har et 12 måneders kursmål på NOK 157 per aksje. Det Norske Oljeselskap Det norske er et rendyrket lete- og produksjonsselskap som opererer utelukkende på norsk kontinentalsokkel. I antall operatørskap og lisenser er selskapet sokkelens nest største aktør. Selskapet har et aggressivt leteprogram og høye ambisjoner om vekst, med fokus på den tidlige fasen av E&P (lete og produksjon). Johan Sverdrup-feltet, selskapets største ressurs, vokser videre. De siste boreresultatene på feltet viser oljekolonner med god oljekvalitet og flyt. noe som sannsynligvis vil bidra positivt til verdivurderingen av Det norske. I dag handles aksjene til en pris som tilsvarer 84 % av vårt verdiestimat, og som dermed ligger vesentlig under selskapets underliggende verdier. Prisen reflekterer heller ikke selskapets leteportefølje; innen årsskiftet skal det bores ni lete- og avgrensningsbrønner, og funn her representerer et stort kursmessig potensial. Nordeas oljeprisprognoser for 2013 (USD 112/fat) og for 2014 (USD 115/fat), kombinert med attraktiv verdivurdering og stadig gode nyheter fra selskapet, understøtter vårt positive syn på aksjen. Vi har et kursmål på NOK 108 per aksje. Crenos samarbeidspartnere Fremover tror vi på en kraftig økning i inntjeningen. Den vil være drevet av sommersesong i Nordsjøen, høyere dagrate for fartøy (Kommandor 3000) og eskalering av prosjekter i Brasil. Også høyere bidrag fra økt offshore prosjektaktivitet i Vi har en verdivurdering av selskapets ressurser i bakken på USD 6 per fat på Johan Sverdrupfeltet, og forventer at prisen stiger jo nærmere feltet kommer produksjon. Statoil lanserer sine offisielle ressursestimater på Johan Sverdrup mot slutten av året, Aksjestrateg Erik Roland i Nordea har tro på aksjekjøp i olje- og oljeservicesektoren. Foto: Nordea 2

3 Elverum Auto Bilsalg: Enklere gjort enn sagt Mange flere innbetalinger på mye kortere tid. Det er fasiten etter at Elverum Auto Bilsalg flyttet fokus fra vanskelige kunder til egne rutiner. Fakta: Elverum Auto Bilsalg Elverum Auto Bilsalg AS startet som familiebedrift i 1930, med salg av bilrekvisita og sportsutstyr. I dag selger bedriften biler fra Opel, Saab, Chevrolet, Suzuki og Isuzu, i tillegg til verkstedtjenester og bildeler. Bedriften har avdelinger på Elverum, Tynset (Auto Tynset AS) og Hamar (Autopartner AS) Elverum Auto Bilsalg har stor virksomhet innenfor verkstedtjenester og delesalg, men merket at kundene ble stadig dårligere betalere. Etter at selskapet begynte å feie for egen dør, har løsningsgraden skutt i været. Foto: Elverum Auto Bilsalg På få år økte innfordringsarbeidet fra noen timer i måneden til nærmere full stilling. Vi måtte ta grep, sier serviceog ettermarkedssjef Ken Braanaas. Elverum-bedriften har smertelig erfart at betalingskulturen er i full endring. Ga opp å mase Før kjente vi alle kunder personlig, og alle fakturaer vi sendte ut, ble punktlig betalt. I dag vet vi at mange spekulerer i ikke å betale, sier Braanaas. Ved nyttår ga bedriften opp å mase på seine betalere. I stedet overlot de hele kredittporteføljen til Creno. Resultatene lot ikke vente på seg. Det første Creno gjorde, var å flytte fokuset fra kundene våre, til oss selv. Det ble en a-ha-opplevelse av dimensjoner, medgir Braanaas. Færre småfeil gir raskere betaling Creno avslørte raskt at vi ikke var gode nok på interne rutiner og kvalitetssikring. Det førte til at det altfor ofte var småfeil i fakturaene vi sendte ut. Feilene ble sjelden oppdaget før vi langt om lenge purret kunden. I stedet for å få pengene på konto, måtte vi dermed gjennom en runde med kundeklage, intern faktasjekk og ny faktura. Slik gikk kredittdagene fryktelig fort, slår Braanaas fast. Etter seks måneder er service- og ettermarkedssjefen begeistret over hvordan riktig fokus kan gi store og raske resultater. I dag er løsningsgraden på nærmere hundre prosent. Har fått mer punktlige betalere Creno har fulgt oss svært tett. Saksbehandlerne har loggført all aktivitet og kommunikasjon i hver enkelt sak i nettverktøyet Creno24. I tillegg har de gitt oss konkrete råd og stilt klare krav til rutinene våre. Også kundene har fått merke en mer ryddig og profesjonell oppfølging når fakturaen har forfalt. Det har gitt bedriften mer punktlige betalere. Vi ante ikke at vi hadde så mye å gå på! Og alt har gått mye raskere og enklere enn forventet. Resultatet er bedre økonomi og bedre kvalitet, sier Braanaas. Creno flyttet fokuset vårt fra dårlige betalere til gode rutiner. Det har gitt oss bedre kvalitet og lønnsomhet, sier service- og ettermarkedssjef Ken Braanaas. Foto: Elverum Auto Bilsalg Finn ut hva Creno kan gjøre for din bedrift! Ta kontakt med Vegard Myhrvang. tlf.: e-post: Experian Flere konkurser enda flere anmerkninger Fra første kvartal 2012 til første kvartal 2013 har antallet konkurser steget fra 1060 til Det gir en økning på 11,6 %, viser tall fra Experian. I tillegg har antallet anmerkninger eksplodert. Av Tina Rellsve, Head of Credit Services i Experian AS I januar 2012 gjorde myndighetene det enklere å starte ny bedrift. Nyetablerte behøvde å stille bare NOK i startkapital, sammenliknet med før årsskiftet. Samtidig ble revisjon ikke lenger obligatorisk. Vi ser nå at mange av disse bedriftene ikke er sterke nok til å overleve. Samtidig er også noen av Norges største bedrifter under stort press, for eksempel i papirindustrien, og dette har konsekvenser også for deres mindre leverandører. Når vi ser på norske privatpersoner, har antall personer med negative anmerkninger gått opp med 9,4 % i forhold til samme periode i Det er på nivå med økningen over de siste ti årene. Vi bør likevel være oppmerksomme på at selv om vekstkurven på antall dårlige betalere er jevn, vokser antallet anmerkninger per person raskere. Dette betyr at økningen av personer som ikke kan betjene regningene sine, er mer betydelig enn det kan se ut som ved første øyekast. I april har den kraftige veksten i konkurser i første kvartal eskalert. De ferskeste tallene viser hele 60 % flere konkurser i april i år enn i Tallene viser en generell økning. AS og spesielt ENK (enkeltpersonforetak) er likevel høyt representert blant konkursene. Bransjene som figurerer høyest på konkursstatistikken er fortsatt bygg og anlegg, virksomheter innen reparasjon av motorvogner, samt hotell- og restaurantnæringen. Dagens forretningsklima og økonomiske situasjon gir norske bedrifter utfordringer. Det er derfor viktigere enn noen gang å kjenne sine kunder, og å bygge tydelige broer mellom salg og kreditt. De som lykkes i å minimere risiko, og som samtidig har kredittrutiner som understøtter både salg og kundeoppfølging, vil ha et forsprang. 3

4 Trening Nettverk for bedre lønnsomhet God senterdrift kommer ikke av seg selv. Qicraft sin kundesamling i Italia ble en grundig gjennomgang av mekanismer som kan øke lønnsomheten. Å øke lønnsomheten krever bevissthet omkring blant annet forretnings- og markedsstrategi, om salg og kundeoppfølging, og om kompetanse knyttet til godt lederskap. Kort sagt handler det om at hele virksomheten må fungere, sier Ronny Helseth i Creno. Deler erfaringer Det er også grunnen til at Qicraft, Norges ledende leverandør av treningsutstyr, har valgt blant andre Creno og Expo Media som samarbeidspartnere når selskapet avholder sin årlige kundesamling for treningssenterbransjen i Italia. For sjette år på rad var Creno invitert med som bidragsyter på turen som hvert år samler 50 representanter fra ulike treningssentre over hele landet. Det ble en øvelse i å dele erfaringer og øke forståelsen for egen virksomhet. Bedre drift og lønnsomhet I forkant av samlingen hadde alle deltakerne gjennomført en såkalt swotanalyse en gjennomgang av sitt eget senters styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det ga et svært godt grunnlag for videre gruppearbeid. Vi ønsker å bidra til å øke bransjebevisstheten rundt god senterdrift og lønnsomhet. Et godt verktøy er å dele erfaringer og diskutere løsninger, sier Helseth. Han er imponert over arbeidet som ble lagt ned av deltakerne. Øker konkurranseevnen Norge har mange små treningssenter uten kjedetilknytning og uten gode, faglige nettverk og tilbud. Bedre samarbeid kan bidra til å styrke disse Møteplasser for å se seg selv og andre i kortene, er gull verdt. Fra venstre: Finn Erik Sjong fra e2 Treningssenter, Jan Johannessen fra Retail X, Janicke Johnsen fra Sprek og Blid Askøy, Ronny Pettersen fra Qicraft og Lin Margrethe Ytreland fra Sprek og Blid Åsane. Foto: Creno. Deltakerne diskuterte erfaringer og løsninger basert på godt forberedte Swot-analyser. Foto: Creno. sentrene i konkurransen om medlemmene, mener Helseth. Sammen med Qicraft og ExpoMedia har Creno blant annet utviklet forretningsspillet Wellness World for treningssenterbransjen et ledd i samarbeidet for å utvikle og styrke kjernevirksomheten til treningssentrene. I treningsbransjen generelt fornyer rundt 60 prosent av kundene medlemskapet når avtaletiden løper ut. Å øke andelen til 62 prosent utgjør summer du ikke har råd til å gå glipp av. Jan Johannessen, RetailX Fakta: Det finnes rundt 725 treningssentre i Norge. Rundt 10% av disse er lavprissentre. I fjor omsatte bransjen totalt for vel 4 milliarder kroner. Driftsmarginene blir stadig mindre. Høye etableringskostnader og store utgifter til lønn og treningsutstyr har ført til at driftsmarginen er nesten halvert de tre siste årene, fra 8,4% i 2008 til 4,3% i fjor. I 2011 var SATS og Elixia de to største treningssenterkjedene målt etter antall sentre. I 2012 ble disse kjedene forbigått av Stamina Hot etter oppkjøpet av blant annet Friskhuset. Kilde: Rapporten «Treningssenterbransjen 2012» utgitt av Virke Mye å jobbe videre med! Mye ny lærdom og mye å ta med hjem og jobbe videre med. Det sier Terje Hammerborg, mangeårig driver og deleier av Condis Lørenskog. Han var ikke den eneste som fikk ahaopplevelser under Qicrafts Italia-tur. I forkant hadde han og kollegene gjort godt forarbeid med swot-analyse for virksomheten. Verdien av kundepleie Det var svært nyttig og ble et godt utgangspunkt for gruppediskusjonene i Italia, med gode innspill og innsikt i andres erfaringer, sier Hammerborg. En særlig vekker ble ny kunnskap om «retention» verdien av å pleie og holde på de medlemmene du allerede har. Vi har lagt ned mye innsats i å få nye kunder, men har helt klart vært for dårlige til å ta vare på dem vi har, medgir Hammerborg. Han har nylig tatt i bruk nytt medlemssystem som gir mulighet til å få ut bedre tall og rapporter. Starter målinger Tidligere har vi målt nysalg. Nå skal vi begynne å måle på flere parametere og blant annet få mer kunnskap om medlemmene som forsvinner. Vi har konkrete mål. Etter fagsamlingen i Italia vet vi mer om hva som skal til for å nå dem, sier Hammerborg. Han fikk stort utbytte av både det faglige og det sosiale innholdet. Tøffere konkurranse gjør det enda viktigere enn før å bevare en stabil medlemsmasse. Nå er vi i gang! Gruppearbeidet på kundesamlingen ga gode innspill og nyttig innsikt i andres erfaringer, sier Terje Hammerborg. Her i hvit T-skjorte sammen med (fra venstre) Kari Tangen Nusser fra Moov Treningssenter, Alf Johansen fra arrangøren Qicraft og Renate Dullum Reitan fra Spenst Stjørdal. 4

5 Hold på kundene øk lønnsomheten! Legg innsats i å etablere lange og aktive kundeforhold. Det gir fornøyde kunder og penger i kassa. I mange bransjer er det i dag små forskjeller mellom priser og produkter til de ulike leverandørene. God og personlig service er det som kan skille deg fra konkurrentene og sørge for at kundene velger å bli hos deg, sier Jan Johannesen i salgsutviklingsselskapet RetailX. Han viser til undersøkelser som viser at lange kundeforhold gir bedre lønnsomhet enn stadige nysalg. Alt du gjør, skal gi kunden bekreftelse på at han eller hun har valgt riktig treningssenter, produkt eller leverandør. Da må du ha kundefokus i alle ledd. Og folk betaler gjerne litt ekstra for god og personlig hjelp. Start med medarbeiderne dine Blide, motiverte og kunnskapsrike medarbeidere er første skritt på veien til fornøyde kunder. Sørg for at medarbeiderne dine føler fellesskap og eierskap til senteret. Det kan du for eksempel gjøre ved å flytte flere medarbeidere fra senterkontoret til treningsområdene der kundene dine er. Ikke bare gir det nærkontakt med kjernevirksomheten; flere ansatte i lokalene gir også mulighet til bedre kundeservice, sier Johannessen. Finn ut hva kunden vil ha Vi er flinke til å fortelle om produktene vi tilbyr. Like viktig er det imidlertid å stille åpne spørsmål om hva kunden er ute etter. Har kunden forventning om fellesskap og treningsglede, kan henvisning til en ensom time i styrkeavdelingen føre til et kortvarig medlemskap. Finn ut så mye som mulig om kunden og hvorfor han eller hun kom til treningssenteret ditt. Det er ditt ansvar å avdekke forventningene kunden har, og gi råd og tips om en treningsform som passer. Det øker sjansen for at medlemmet kommer godt i gang med treningen sin. Vær personlig Helst vil han ha oss til å lære navnet på hvert eneste medlem. Gjerne også hva medlemmet trente i forrige økt, eventuelle skader, type yrke og andre behov. Tenk så flott å bli møtt med «Hei Anne! Hvordan føles beina etter forrige spinningøkt?». Det viser at vi bryr oss og er interessert i medlemmene våre. Johannessen medgir at navn kan bli en utfordring etter hvert som medlemsmassen vokser. Da gjelder det å ha et medlemssystem som lar deg kommunisere elektronisk via tekstmeldinger og e-post, basert på kundens interesser og treningsmønster. Medlemmer som trener, slutter ikke. Bevisst og personlig kundebehandling gir gode treningsopplevelser for kundene dine og god lønnsomhet for deg, sier Jan Johannessen (til høyre) i RetailX. Her sammen med Ronny Pettersen fra Qicraft. Foto: RetailX Resepsjonisten senterets hjerte Visste du at personen du plasserer i resepsjonen har en av de aller viktigste jobbene på treningssenteret? I sentre uten egne medlemsrådgivere skjer prosent av alle nysalg i resepsjonen. Her må også alle eksisterende medlemmer passere på vei inn til senteret, og det er hit kunden kommer med både klager og skryt. Hva resepsjonisten gjør og sier kan derfor være avgjørende for hva medlemmene synes om senteret og for hvor lenge de blir medlemmer. Selvsagt forutsatt at du ellers har treningstilbud og -produkter som passer. Hvis resepsjonisten strutter av stolthet, eierskap og engasjement, smitter det over på kundene. Grundig opplæring og teambygging for respesjonistene er derfor en god investering, mener Johannessen. Mersalg er god kundebehandling Er du redd for å presse på kunden noe han ikke har bedt om? Det bør du slutte med. Godt mersalg oppleves oftest som god service. Det handler om å se kundens behov for en ekstra drikke etter trening, for en time med personlig trener, eller for en ny squashracket. Og ikke bekymre deg for om kunden synes det er dyrt det er det faktisk opp til kunden å vurdere. Ditt ansvar er altså å se kundens behov. Da oppleves mersalg som omtanke heller enn som utidig mas og press. Bekreft, bekreft Hvert eneste besøk på treningssenteret ditt skal oppleves som en bekreftelse på at kunden har valgt riktig. Men også mellom besøkene kan du gi denne bekreftelsen. Sosiale medier som Facebook er en genial og billig arena for å styrke bånd og lojalitet. Gi treningstips, minn om dagens timeplan og inviter til kurs og foredrag på Facebook-siden din. Det gjør veien til senteret kortere, sier Johannessen. Slik holder du på kundene dine Bygg eierskap, stolthet og motivasjon blant medarbeiderne dine. Det smitter over på kundene. Spør hva kunden er ute etter og hvilke forventninger han eller hun har. Først da kan du selge inn riktig produkt. Vær personlig. Alle liker å bli sett og gjenkjent. Ikke vær redd for mersalg riktig mersalg er omtanke for kundens behov. Husk at all kundekontakt dreier seg om å gi bekreftelse. Ingenting er bedre enn vissheten om å ha gjort riktig valg! Konkurranse på ulike vilkår Virke har gjennomført en undersøkelse som viser at 65 prosent av private treningssentre sier de er utsatt for offentlig subsidiert konkurranse. Den subsidierte konkurransen kommer i første rekke fra kommunale treningssentre, Frisklivssentraler og fra treningssentre som mottar spillemidler fra Norsk tipping. Kilde: Virke Trening Creno Legal Regjeringen vil ha Grønt lys for offentlig gjeldsregister I dag har bankene ingen kilder til opplysninger om din og min eksisterende gjeld, annet enn det vi selv oppgir. Det har i mange tilfeller vist seg ikke å være nok. Av Henriette Hoelseter Kvam, Creno Legal Nå foreslår regjeringen å opprette et gjeldsregister. Registeret skal gi banker og kredittytere tilgang til opplysninger om den totale gjelden vi har. Slik skal det redusere risikoen for gjeldsproblemer, ikke minst blant ungdom. Bedre for kunden din bedre for deg Vi har tro på initiativet. Det kan bli lønnsomt for deg som selger varer og tjenester på kreditt til sluttbruker: hvis kunden din unngår gjeldsproblemer, har han eller hun også bedre mulighet til å betale fakturaene fra deg med betalingsproblemer I dag har om lag norske husholdninger betalingsproblemer. Tallet stiger stadig, og aldri før har flere personer vært under offentlig gjeldsordning. For mange er kredittkort og store forbrukslån hovedårsaken til gjeldsproblemene. Et gjeldsregister vil kunne hindre mennesker å komme i en dyp økonomisk krise som igjen vil kunne medføre gjeldsordning eller personlig konkurs. I tillegg kan det gjøre det enklere for bankene å overholde frarådningsplikten. Legger fram lovforslag til høsten Registeret er foreslått opprettet i Brønnøysundregistrene. Det jobbes nå med et lovforslag som pålegger finansforetakene å gi gjeldsopplysninger til Brønnøysundregistrene. Forslaget har vært ute på høring og har fått bred oppslutning. Etter planen skal lovforslaget legges fram for Stortinget til høsten. Fakta: Et offentlig gjeldsregister skal gi banker og andre finansinstitusjoner opplysninger om privatpersoner sin totale gjeld. Regjeringen forslår at det slikt gjeldsregister blir etablert i Brønnøysundregistrene. Registreringen gjelder kreditter som ikke er sikret ved registrert panterett, for eksempel kredittkort. De fleste europeiske land har allerede lignende ordninger på plass. 5

6 Fagseminar Creno fagseminar september: Tar pulsen på innfordring Creno-medarbeideren Anders Løwensprung Saksbehandler for internasjonale saker i Creno Oslo. 34 år. Singel. Aktuelle og reelle utfordringer er utgangspunktet når Creno inviterer til fagseminar for Agresso- og M3-brukere. Tett kontakt med økonomi- og kredittsjefer over hele landet gir Creno god føling med innfordringsarbeidets mange utfordringer. Det legger grunnlaget for høstens fagseminar. Fra kundefordring til kontanter Fagseminaret på Losby september tar tak i konkrete utfordringer ved fordringsadministrasjon. På timeplanen står blant annet elektronisk handelsformat og nye krav til infrastruktur, selskapsformens betydning for kredittsalg, reklamasjonshåndtering og tips til bedre bruk av Creno24. Lunsjen og festmiddagen er selvsagt felles. Ikke bare blir dette høstens mest matnyttige seminar det blir også det hyggeligste, lover Petter Rossbach. Konkrete problemstillinger I møte med økonomimedarbeidere og -ledere diskuterer vi daglig ulike problemstillinger knyttet til slikt som rutiner, systemer, regler og kundeoppfølging. Det gir oss god oversikt over hva som rører seg, sier Crenos Petter Rossbach. I tillegg har Creno tett samarbeid med Unit4 Agresso og Merit Consulting, leverandører av henholdsvis Agresso og M3, og har dermed kort vei fra utfordring til spesifikke innfordringstilpasninger. Det kommer Creno-kunder og seminardeltakere til gode. Selvsagt blir det også rom for a-haopplevelser når vi staker ut korteste vei fra kundefordring til kontanter, lover Rossbach. Agresso og M3 Nytt i høst er at seminaret får to parallelle løp ett for Agressobrukere, og ett for M3-brukere. En første felles del tar for seg generelle tema knyttet til fordringsadministrasjon. Deretter deler vi oss og dukker ned i problemstillinger og tips som er spesifikke for henholdsvis Agresso og M3. Meld deg på Creno fagseminar Tema: Fordringsadministrasjon i Agresso og M3 Tid og sted: Losby Gods september 2013 Påmelding og mer informasjon: Petter Rossbach, tlf , e-post Petter Rossbach, Creno. Foto: Ragnhild Bergsmyr Hva opptar deg akkurat nå? Akkurat nå gleder jeg meg veldig til å se Crystal Palace spille playofffinale mot Watford på Wembley på mandag. Jeg er kasserer i den skandinaviske supporterklubben, og får med meg 2-3 kamper hver sesong. Dette blir den tredje turen i år. I helgen skal jeg dessuten på golfkurs. Det blir nok både en opplevelse og en utfordring. Hva gjør deg glad? Jeg blir glad av å være sammen med venner og familie, både ved spesielle anledninger og over et par gode øl en fredagskveld. Musikk er også viktig for meg. Helst hører jeg på indie rock, som kan få meg glad selv på den gråeste dagen. Ny kortsvindelmetode bekymrer I en rapport fra Europol sin avdeling for cyberkriminalitet advares det om en ny og sofistikert form for skimming som kopierer chipen på bankkort, og samtidig leser av pinkoden. Tysk politi har avdekket to slike tilfeller. Selv om det stadig vekk advares mot nye metoder for kortsvindel også i Norge, så viser Visas egne tall for fjoråret at svindelen mot norske kortholdere er på et historisk lavt nivå. Kilde: Credit News/ABC Nyheter Økt nybilsalg mindre billån Ikke siden 1986 har nordmenn kjøpt flere nye biler enn vi gjorde i april. Økningen er på 28,6 prosent fra samme måned i fjor. Samtidig låner folk mindre penger til bilen de kjøper. Det viser ferske tall fra Skandiabanken. I gjennomsnitt låner kundene kroner mindre til den bilen de kjøper. Det tilsvarer en reduksjon på 7,6 prosent når en sammenligner de fire første månedene i år med samme periode i fjor, sier Leif-Kjartan Bjørsvik, informasjonssjef i Skandiabanken til DinSide. Kilde: DinSide Robust finansiell infrastruktur Endringer har gjort systemene for avregning og oppgjør av betalinger mellom banker mer robuste og effektive. Et nytt fjerde daglig oppgjør mellom bankene gjør betalingsformidlingen raskere. Norges Bank vurderer betalingsformidlingen i Norge som effektiv sammenliknet med andre land. Betalinger kan utføres både raskt og trygt og til lave kostnader, sier sentralbanksjefen i en pressemelding. Kilde: Norges Bank Hvor går drømmereisen? Jeg har fartet mye rundt i Europa, men skulle gjerne dratt på safari i Afrika. Kanskje helst i Botswana, som skal være et vennlig land med profesjonelle turer, flotte dyr og imponerende natur. Ellers står også USA høyt oppe på ønskelisten. Hva er den beste gaven du kan få? Vi har det stort sett så bra at vi kjøper det meste vi trenger selv. Et av høydepunktene gjennom året er å reise hjem til Ålesund på juleferie. Ikke for gavenes skyld, men for å være med dem jeg er glad i. Skulle jeg virkelig ønsket meg noe stort, kunne jeg tålt en gavereise til konsert med Seattle-bandet Pearl Jam i hjembyen. Hvem beundrer du? Jeg har så mange hyggelige folk rundt meg både på jobb og privat, og beundrer alle som gjør noe bra for andre. De fleste mennesker har evne til å gjøre gode ting når muligheten er der. 6

7 Økonomi i hverdagen Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger Målet er å få fagsystemene våre til å snakke med ERP-systemet. Da får vi dataene raskere inn til regnskapsavdelingen, og rapportene raskere ut til beslutningstakerne. NIF Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven Av Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening Foto: NIF Nye grensesnitt skal bedre flyten mellom regnskapsavdelingen og de nærmere 70 SiB-enhetene. Foto: SiB. Som fersk regnskapssjef i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) er Lena Nilsen (bildet) i full gang med å bedre transaksjonsflyten i virksomheten. Nye systemer og rutiner skal gi gevinster ikke bare til SiB-ledelsen og regnskapsavdelingen. Like viktig er det at systemene letter hverdagen i de nesten 70 driftsenhetene våre. Drømmen om én knapp Virksomhetsområdene i SiB har hvert sitt fagsystem og leverer manuelle bilag til regnskap. For mange enheter betyr det daglig tidkrevende, manuell punching og risiko for feil. Drømmen er å få hele dagsoppgjøret overført til regnskapsavdelingen ved å trykke på én knapp. Med seks virksomhetsområder og rundt 70 ulike driftsenheter er det mye som skal på plass før regnskapssjefen kan si seg fornøyd. Men hun er godt i gang. I dag mottar SiB halvparten av alle fakturaer elektronisk. Også stadig flere av de utgående fakturaene går elektronisk, delvis som et svar på det statlige kravet om e-faktura. I tillegg leverer ett av fagsystemene en elektronisk fil for dagsoppgjør. Gode grensesnitt Selvsagt skulle vi gjerne hatt alt på plass i går, men ting tar tid. Og det er helt nødvendig å ta seg tid til grundige forundersøkelser. Hvilke muligheter har vi for eksempel for å integrere alt i det eksisterende ERPsystemet vårt? Og hvilke besparelser gir det? spør Nilsen. Det er ikke sikkert at vi trenger å bytte ut hele systemer, men vi må sørge for å etablere grensesnitt som gjør at de ulike systemene kommuniserer elektronisk. Teknologiske muligheter er dessuten bare én side av saken. Det viktigste er at teknologien faktisk letter arbeidshverdagen. Som pådriver for nye rutiner og systemer må jeg først og fremst ha blikk for menneskene som skal bruke systemene. Hvem er de? Hvordan utfører de oppgavene sine? Hvilke utfordringer har de, og hva kan jeg lære av dem? sier Nilsen. Alltid a jour Parallelt med det langsiktige arbeidet med nye, elektroniske rutiner, legger Nilsen vekt på å være a jour med de daglige gjøremålene. Uansett langsiktige mål, må vi alltid ha full kontroll på daglige fakturereringer, purringer, innbetalinger og transaksjoner. Et regnskap som ikke er oppdatert, har ingen verdi, sier Nilsen, og utdyper: Et oppdatert og fullstendig regnskap er et svært viktig verktøy for å kunne ta gode beslutninger. Det betyr at alle månedsrapporter bør være klare den 1. i hver måned. I tillegg bør vi når som helst kunne gå inn i regnskapene og hente ut oppdatert informasjon. Vi er nok ikke der på en stund ennå, medgir Nilsen. Men hun er på god vei. 5 tips for en bedre økonomihverdag Vær a jour! Et regnskap som ikke er oppdatert har ingen verdi. Sett interne frister for godkjenning av fakturaer og bilag, og ikke vær redd for å purre. Få på plass systemer og grensesnitt som kommuniserer elektronisk. Det sikrer et oppdatert regnskap og reduserer risikoen for feil. Vær alltid på jakt etter muligheter for forbedringer og endinger, men gjør grundig forarbeid før du setter i gang. Husk at alle endringer først og fremst skal lette arbeidshverdagen til menneskene rundt deg! Fakta: Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) driver studentvelferd for nærmere studenter i Bergen. driver virksomhetsområdene SiB Helse og veiledning, SiB Bolig, SiB Kafé, SiB Idrett, SiB Barnehage og fagbokhandelen Studia AS. fører regnskap for nærmere 70 enheter. har hatt Creno som samarbeidspartner på innfordring siden mai ble Proposisjon 155L Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. oversendt Stortinget. Der vil det være familie- og kulturkomiteen som behandler saken. Gjeldsordningsloven trådte i kraft 1. januar Siden den gang har over personer benyttet seg av ordningen. Til enhver tid er anslagsvis hushold underlagt en frivillig eller tvungen gjeldsordning. Loven har vært oppe til vurdering med jevne mellomrom, og dette har medført enkelte endringer opp gjennom årene. SIFO, Statens institutt for forbruksforskning, har blant annet laget flere rapporter på området. Dagens forslag inneholder flere interessante problemstillinger og «moderniseringer». Det skal bli spennende å se resultatet herunder spørsmålet om en standardisert livsoppholdssats for gjeldsordning og utlegg. Noe som mange har ventet på. Endringer i aksjeloven Viktige endringer aksjeloven kan tre i kraft fra 1. juli. Endringene vil gi enklere og mer fleksible regler om stiftelse, kapital og organisering av selskapene. Endringene med størst praktisk betydning er mer fleksible regler for utdeling av utbytte opphevelse av krav til åpningsbalanse ved kontantstiftelser elektronisk stiftelse av aksjeselskaper alle aksjeselskaper kan ha ett styremedlem, og behøver ikke ha daglig leder eller varamedlem til styret ikke krav om fysisk styremøte for å behandle årsregnskapet Kilde: Revisorforeningen 7

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Juni 2009 www.creno.no Tegn til taktskifte Miljø og moderne innfordringsarbeid hånd i hånd: Vi ser forsiktige

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer

Vær på hugget - følg opp!

Vær på hugget - følg opp! økonomiavisen Solid ordrebok Desember 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Vær på hugget - følg opp! Stor etterspørsel, et solid hjemmemarked

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem

Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine. Treningskjeden Sprek og Blid: Klare krav ga optimalt driftssystem økonomiavisen Mars 2014 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Lyse laksetider Dyktige saksbehandlere: Får fart på pengene dine Foto: Bakkafrost De

Detaljer

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje

Mer tid til trening. Progressiv oljeaksje ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester September 2009 www.creno.no Progressiv oljeaksje Mer tid til trening Noreco har sterk vekst og gode fremtidsutsikter.

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 Kredittskolen: Kredittkjøp og kredittsalg Foto: Morten Qvale Landets mest presise målgruppesøk gjør du lett, rett på nett. Det viktigste med et salg er å vite hvem du skal

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo 08 Tlf. 22 00 91 00 Styrets beretning 2008 marked@kredinor.no Regnskapsåret 2008 www.kredinor.no Om virksomheten Design: GRID design www.grid.no Trykk: Lobo Media AS rune

Detaljer

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2010 Nils Brendemo er ansvarlig for økonomien i et energiselskap som har vokst fra 5 til 600 millioner kroner i omsetning dette første desenniet av 2000.

Detaljer

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov.

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov. 6TIPS TIL CRM Ta vare på kundene i nedgangstider DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Dagens utfordringer for SMB-bedrifter Utskiftshåndtering Spar opp mot 30 prosent på printkostnader

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2014 slår bankene Salgsdirektør Siri Børsum K O M P L E T T C R O W D F U N D I N G t e g n e s e r i e R O B O T E R M C A S H A N S A T T E ØNSKER DU Å HOLDE

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009 E-faktura En tredjedel av bedrifter interessert i e-faktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leverandørkriterier Fem tips fra smbbedrift med suksess Ekspertene svarer Hvorfor sette ut deler

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer