Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger"

Transkript

1 ØKONOMIAVISEN Tror på opptur i olje Trening: Juni Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Nettverk for bedre lønnsomhet Det Norske Oljeselskap og Subsea 7 er begge høyaktuelle aksjekjøp, mener Nordeas aksjestrateg. Side 2. Feier for egen dør God senterdrift kommer ikke av seg selv. Møteplasser for å se seg selv og andre i kortene er derfor gull verdt. Side 4. Hos Elverum Auto Bilsalg skjøt løsningsgraden i været da bedriften flyttet fokus fra vanskelige kunder til egne rutiner. Side 3. Slik vinner du kampen om kundene Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger Creno fagseminar september: Tar pulsen på innfordring Ta godt vare på de kundene du allerede har. Det gir fornøyde kunder, et godt rykte og penger i kassa. Side 5. Nye e-grensesnitt skal lette hverdagen til SiB-ledelsen og regnskapsavdelingen, men også for de nesten 70 driftsenhetene, sier regnskapssjef Lena Nilsen. Side 7. Aktuelle og reelle utfordringer er utgangspunktet når Creno inviterer til innfordringsseminar for Agresso- og M3-brukere. Side 6.

2 Lederen Aksjetipset Tror på opptur i olje Det Norske Oljeselskap (Det norske) og Subsea 7 (SUBC) er begge gamle travere blant Nordeas anbefalinger til CrenoAvisen. De er fremdeles høyaktuelle kjøpskandidater. Fornøyde kunder er lojale kunder Å hente nye kunder koster tid og penger. Da er det langt mer lønnsomt å ta godt vare på de kundene du allerede har. Det krever at du steller godt med dem. God og personlig kundebehandling viser seg stadig å være et større konkurransefortrinn enn mange er klar over. «Verdier skapes i møtet med kundene ikke i administrasjonen», har BI-professor Tor W. Andreassen sagt. Han slår fast at fornøyde kunder tenderer til å være lojale. God kundeservice kan være utrolig enkelt. Det handler om å møte kunden med respekt og ekte interesse. Samtidig vet vi at god kundeservice også kan være vanskelig. Ikke minst i situasjoner som angår klager, reklamasjoner, brutte forventninger og uoppgjorte regninger. I Creno har vi som uttalt mål at kunden din fortsatt skal være din kunde etter at vi har gjort vår jobb. Vi får stadig tilbakemelding om at vi lykkes. Faktisk opplever mange at kundene blir mer lojale og pliktoppfyllende etter at vi har vært inne i bildet. Hvorfor? Først og fremst fordi respekt og evne til å finne løsninger er viktige ledestjerner for oss. Vår kontakt med kundene dine viser seg ofte å være nøkkel til gode løsninger for både deg og kunden din. Det øker sjansen både for lange kundeforhold og for å gjenvinne kunder du trodde var tapt. God sommer! Ja til offentlig gjeldsregister Regjeringen foreslår å opprette et gjeldsregister. Vi har tro på initiativet; hvis kunden din unngår gjeldsproblemer, har han eller hun også bedre mulighet til å betale fakturaene fra deg. Vi venter spent på behandlingen i Stortinget til høsten. Eivind Rodem, adm. dir. 21. mai sa Stortinget ja til utbyggingen av Ivar Aasen, der Det norske er operatør med en eierandel på 35%. Feltet inneholder rundt 150 millioner fat oljeekvivalenter, og planen er å starte produksjon av olje i fjerde kvartal Illustrasjon: Det norske. Av Erik Roland, aksjestrateg i Nordea Globale aksjemarkeder utvikler seg positivt og gir forventninger om gradvis bedring i den globale veksten. Kombinert med vårt positive syn på oljeprisen, anbefaler vi to selskaper fra oljeog oljeservicesektoren: Subsea 7 og Det Norske Oljeselskap (Det norske). Subsea 7 Subsea 7 er et globalt ledende selskap innenfor havbunn-tiloverflate ingeniørarbeid. Selskapet er kjent for effektiv og sikker gjennomføring av komplekse offshore-prosjekter på dypt vann og i tøffe og utfordrende miljø. Det siste året har selskapet opparbeidet seg en rekordsterk ordrereserve på USD 10,2 milliarder. Dette avspeiles foreløpig ikke i aksjekursen. Noe av årsaken er at globale, institusjonelle investorer for tiden er kraftig undervektet i olje- og oljeservicesektoren. Denne trenden mener vi etter hvert vil snu i takt med et bedret vekstbilde globalt. Vest-Australia og Malaysia vil virke positivt, og vi har tro på at inntjeningsveksten i siste del av 2013 vil fortsette de neste to årene. I tillegg mener vi aksjen er attraktivt priset både i forhold til historiske nivåer og sammenlignet med de nærmeste konkurrentene, Saipem og Technip. Med dette som utgangspunkt anser vi Subsea 7 som svært attraktiv, og har et 12 måneders kursmål på NOK 157 per aksje. Det Norske Oljeselskap Det norske er et rendyrket lete- og produksjonsselskap som opererer utelukkende på norsk kontinentalsokkel. I antall operatørskap og lisenser er selskapet sokkelens nest største aktør. Selskapet har et aggressivt leteprogram og høye ambisjoner om vekst, med fokus på den tidlige fasen av E&P (lete og produksjon). Johan Sverdrup-feltet, selskapets største ressurs, vokser videre. De siste boreresultatene på feltet viser oljekolonner med god oljekvalitet og flyt. noe som sannsynligvis vil bidra positivt til verdivurderingen av Det norske. I dag handles aksjene til en pris som tilsvarer 84 % av vårt verdiestimat, og som dermed ligger vesentlig under selskapets underliggende verdier. Prisen reflekterer heller ikke selskapets leteportefølje; innen årsskiftet skal det bores ni lete- og avgrensningsbrønner, og funn her representerer et stort kursmessig potensial. Nordeas oljeprisprognoser for 2013 (USD 112/fat) og for 2014 (USD 115/fat), kombinert med attraktiv verdivurdering og stadig gode nyheter fra selskapet, understøtter vårt positive syn på aksjen. Vi har et kursmål på NOK 108 per aksje. Crenos samarbeidspartnere Fremover tror vi på en kraftig økning i inntjeningen. Den vil være drevet av sommersesong i Nordsjøen, høyere dagrate for fartøy (Kommandor 3000) og eskalering av prosjekter i Brasil. Også høyere bidrag fra økt offshore prosjektaktivitet i Vi har en verdivurdering av selskapets ressurser i bakken på USD 6 per fat på Johan Sverdrupfeltet, og forventer at prisen stiger jo nærmere feltet kommer produksjon. Statoil lanserer sine offisielle ressursestimater på Johan Sverdrup mot slutten av året, Aksjestrateg Erik Roland i Nordea har tro på aksjekjøp i olje- og oljeservicesektoren. Foto: Nordea 2

3 Elverum Auto Bilsalg: Enklere gjort enn sagt Mange flere innbetalinger på mye kortere tid. Det er fasiten etter at Elverum Auto Bilsalg flyttet fokus fra vanskelige kunder til egne rutiner. Fakta: Elverum Auto Bilsalg Elverum Auto Bilsalg AS startet som familiebedrift i 1930, med salg av bilrekvisita og sportsutstyr. I dag selger bedriften biler fra Opel, Saab, Chevrolet, Suzuki og Isuzu, i tillegg til verkstedtjenester og bildeler. Bedriften har avdelinger på Elverum, Tynset (Auto Tynset AS) og Hamar (Autopartner AS) Elverum Auto Bilsalg har stor virksomhet innenfor verkstedtjenester og delesalg, men merket at kundene ble stadig dårligere betalere. Etter at selskapet begynte å feie for egen dør, har løsningsgraden skutt i været. Foto: Elverum Auto Bilsalg På få år økte innfordringsarbeidet fra noen timer i måneden til nærmere full stilling. Vi måtte ta grep, sier serviceog ettermarkedssjef Ken Braanaas. Elverum-bedriften har smertelig erfart at betalingskulturen er i full endring. Ga opp å mase Før kjente vi alle kunder personlig, og alle fakturaer vi sendte ut, ble punktlig betalt. I dag vet vi at mange spekulerer i ikke å betale, sier Braanaas. Ved nyttår ga bedriften opp å mase på seine betalere. I stedet overlot de hele kredittporteføljen til Creno. Resultatene lot ikke vente på seg. Det første Creno gjorde, var å flytte fokuset fra kundene våre, til oss selv. Det ble en a-ha-opplevelse av dimensjoner, medgir Braanaas. Færre småfeil gir raskere betaling Creno avslørte raskt at vi ikke var gode nok på interne rutiner og kvalitetssikring. Det førte til at det altfor ofte var småfeil i fakturaene vi sendte ut. Feilene ble sjelden oppdaget før vi langt om lenge purret kunden. I stedet for å få pengene på konto, måtte vi dermed gjennom en runde med kundeklage, intern faktasjekk og ny faktura. Slik gikk kredittdagene fryktelig fort, slår Braanaas fast. Etter seks måneder er service- og ettermarkedssjefen begeistret over hvordan riktig fokus kan gi store og raske resultater. I dag er løsningsgraden på nærmere hundre prosent. Har fått mer punktlige betalere Creno har fulgt oss svært tett. Saksbehandlerne har loggført all aktivitet og kommunikasjon i hver enkelt sak i nettverktøyet Creno24. I tillegg har de gitt oss konkrete råd og stilt klare krav til rutinene våre. Også kundene har fått merke en mer ryddig og profesjonell oppfølging når fakturaen har forfalt. Det har gitt bedriften mer punktlige betalere. Vi ante ikke at vi hadde så mye å gå på! Og alt har gått mye raskere og enklere enn forventet. Resultatet er bedre økonomi og bedre kvalitet, sier Braanaas. Creno flyttet fokuset vårt fra dårlige betalere til gode rutiner. Det har gitt oss bedre kvalitet og lønnsomhet, sier service- og ettermarkedssjef Ken Braanaas. Foto: Elverum Auto Bilsalg Finn ut hva Creno kan gjøre for din bedrift! Ta kontakt med Vegard Myhrvang. tlf.: e-post: Experian Flere konkurser enda flere anmerkninger Fra første kvartal 2012 til første kvartal 2013 har antallet konkurser steget fra 1060 til Det gir en økning på 11,6 %, viser tall fra Experian. I tillegg har antallet anmerkninger eksplodert. Av Tina Rellsve, Head of Credit Services i Experian AS I januar 2012 gjorde myndighetene det enklere å starte ny bedrift. Nyetablerte behøvde å stille bare NOK i startkapital, sammenliknet med før årsskiftet. Samtidig ble revisjon ikke lenger obligatorisk. Vi ser nå at mange av disse bedriftene ikke er sterke nok til å overleve. Samtidig er også noen av Norges største bedrifter under stort press, for eksempel i papirindustrien, og dette har konsekvenser også for deres mindre leverandører. Når vi ser på norske privatpersoner, har antall personer med negative anmerkninger gått opp med 9,4 % i forhold til samme periode i Det er på nivå med økningen over de siste ti årene. Vi bør likevel være oppmerksomme på at selv om vekstkurven på antall dårlige betalere er jevn, vokser antallet anmerkninger per person raskere. Dette betyr at økningen av personer som ikke kan betjene regningene sine, er mer betydelig enn det kan se ut som ved første øyekast. I april har den kraftige veksten i konkurser i første kvartal eskalert. De ferskeste tallene viser hele 60 % flere konkurser i april i år enn i Tallene viser en generell økning. AS og spesielt ENK (enkeltpersonforetak) er likevel høyt representert blant konkursene. Bransjene som figurerer høyest på konkursstatistikken er fortsatt bygg og anlegg, virksomheter innen reparasjon av motorvogner, samt hotell- og restaurantnæringen. Dagens forretningsklima og økonomiske situasjon gir norske bedrifter utfordringer. Det er derfor viktigere enn noen gang å kjenne sine kunder, og å bygge tydelige broer mellom salg og kreditt. De som lykkes i å minimere risiko, og som samtidig har kredittrutiner som understøtter både salg og kundeoppfølging, vil ha et forsprang. 3

4 Trening Nettverk for bedre lønnsomhet God senterdrift kommer ikke av seg selv. Qicraft sin kundesamling i Italia ble en grundig gjennomgang av mekanismer som kan øke lønnsomheten. Å øke lønnsomheten krever bevissthet omkring blant annet forretnings- og markedsstrategi, om salg og kundeoppfølging, og om kompetanse knyttet til godt lederskap. Kort sagt handler det om at hele virksomheten må fungere, sier Ronny Helseth i Creno. Deler erfaringer Det er også grunnen til at Qicraft, Norges ledende leverandør av treningsutstyr, har valgt blant andre Creno og Expo Media som samarbeidspartnere når selskapet avholder sin årlige kundesamling for treningssenterbransjen i Italia. For sjette år på rad var Creno invitert med som bidragsyter på turen som hvert år samler 50 representanter fra ulike treningssentre over hele landet. Det ble en øvelse i å dele erfaringer og øke forståelsen for egen virksomhet. Bedre drift og lønnsomhet I forkant av samlingen hadde alle deltakerne gjennomført en såkalt swotanalyse en gjennomgang av sitt eget senters styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det ga et svært godt grunnlag for videre gruppearbeid. Vi ønsker å bidra til å øke bransjebevisstheten rundt god senterdrift og lønnsomhet. Et godt verktøy er å dele erfaringer og diskutere løsninger, sier Helseth. Han er imponert over arbeidet som ble lagt ned av deltakerne. Øker konkurranseevnen Norge har mange små treningssenter uten kjedetilknytning og uten gode, faglige nettverk og tilbud. Bedre samarbeid kan bidra til å styrke disse Møteplasser for å se seg selv og andre i kortene, er gull verdt. Fra venstre: Finn Erik Sjong fra e2 Treningssenter, Jan Johannessen fra Retail X, Janicke Johnsen fra Sprek og Blid Askøy, Ronny Pettersen fra Qicraft og Lin Margrethe Ytreland fra Sprek og Blid Åsane. Foto: Creno. Deltakerne diskuterte erfaringer og løsninger basert på godt forberedte Swot-analyser. Foto: Creno. sentrene i konkurransen om medlemmene, mener Helseth. Sammen med Qicraft og ExpoMedia har Creno blant annet utviklet forretningsspillet Wellness World for treningssenterbransjen et ledd i samarbeidet for å utvikle og styrke kjernevirksomheten til treningssentrene. I treningsbransjen generelt fornyer rundt 60 prosent av kundene medlemskapet når avtaletiden løper ut. Å øke andelen til 62 prosent utgjør summer du ikke har råd til å gå glipp av. Jan Johannessen, RetailX Fakta: Det finnes rundt 725 treningssentre i Norge. Rundt 10% av disse er lavprissentre. I fjor omsatte bransjen totalt for vel 4 milliarder kroner. Driftsmarginene blir stadig mindre. Høye etableringskostnader og store utgifter til lønn og treningsutstyr har ført til at driftsmarginen er nesten halvert de tre siste årene, fra 8,4% i 2008 til 4,3% i fjor. I 2011 var SATS og Elixia de to største treningssenterkjedene målt etter antall sentre. I 2012 ble disse kjedene forbigått av Stamina Hot etter oppkjøpet av blant annet Friskhuset. Kilde: Rapporten «Treningssenterbransjen 2012» utgitt av Virke Mye å jobbe videre med! Mye ny lærdom og mye å ta med hjem og jobbe videre med. Det sier Terje Hammerborg, mangeårig driver og deleier av Condis Lørenskog. Han var ikke den eneste som fikk ahaopplevelser under Qicrafts Italia-tur. I forkant hadde han og kollegene gjort godt forarbeid med swot-analyse for virksomheten. Verdien av kundepleie Det var svært nyttig og ble et godt utgangspunkt for gruppediskusjonene i Italia, med gode innspill og innsikt i andres erfaringer, sier Hammerborg. En særlig vekker ble ny kunnskap om «retention» verdien av å pleie og holde på de medlemmene du allerede har. Vi har lagt ned mye innsats i å få nye kunder, men har helt klart vært for dårlige til å ta vare på dem vi har, medgir Hammerborg. Han har nylig tatt i bruk nytt medlemssystem som gir mulighet til å få ut bedre tall og rapporter. Starter målinger Tidligere har vi målt nysalg. Nå skal vi begynne å måle på flere parametere og blant annet få mer kunnskap om medlemmene som forsvinner. Vi har konkrete mål. Etter fagsamlingen i Italia vet vi mer om hva som skal til for å nå dem, sier Hammerborg. Han fikk stort utbytte av både det faglige og det sosiale innholdet. Tøffere konkurranse gjør det enda viktigere enn før å bevare en stabil medlemsmasse. Nå er vi i gang! Gruppearbeidet på kundesamlingen ga gode innspill og nyttig innsikt i andres erfaringer, sier Terje Hammerborg. Her i hvit T-skjorte sammen med (fra venstre) Kari Tangen Nusser fra Moov Treningssenter, Alf Johansen fra arrangøren Qicraft og Renate Dullum Reitan fra Spenst Stjørdal. 4

5 Hold på kundene øk lønnsomheten! Legg innsats i å etablere lange og aktive kundeforhold. Det gir fornøyde kunder og penger i kassa. I mange bransjer er det i dag små forskjeller mellom priser og produkter til de ulike leverandørene. God og personlig service er det som kan skille deg fra konkurrentene og sørge for at kundene velger å bli hos deg, sier Jan Johannesen i salgsutviklingsselskapet RetailX. Han viser til undersøkelser som viser at lange kundeforhold gir bedre lønnsomhet enn stadige nysalg. Alt du gjør, skal gi kunden bekreftelse på at han eller hun har valgt riktig treningssenter, produkt eller leverandør. Da må du ha kundefokus i alle ledd. Og folk betaler gjerne litt ekstra for god og personlig hjelp. Start med medarbeiderne dine Blide, motiverte og kunnskapsrike medarbeidere er første skritt på veien til fornøyde kunder. Sørg for at medarbeiderne dine føler fellesskap og eierskap til senteret. Det kan du for eksempel gjøre ved å flytte flere medarbeidere fra senterkontoret til treningsområdene der kundene dine er. Ikke bare gir det nærkontakt med kjernevirksomheten; flere ansatte i lokalene gir også mulighet til bedre kundeservice, sier Johannessen. Finn ut hva kunden vil ha Vi er flinke til å fortelle om produktene vi tilbyr. Like viktig er det imidlertid å stille åpne spørsmål om hva kunden er ute etter. Har kunden forventning om fellesskap og treningsglede, kan henvisning til en ensom time i styrkeavdelingen føre til et kortvarig medlemskap. Finn ut så mye som mulig om kunden og hvorfor han eller hun kom til treningssenteret ditt. Det er ditt ansvar å avdekke forventningene kunden har, og gi råd og tips om en treningsform som passer. Det øker sjansen for at medlemmet kommer godt i gang med treningen sin. Vær personlig Helst vil han ha oss til å lære navnet på hvert eneste medlem. Gjerne også hva medlemmet trente i forrige økt, eventuelle skader, type yrke og andre behov. Tenk så flott å bli møtt med «Hei Anne! Hvordan føles beina etter forrige spinningøkt?». Det viser at vi bryr oss og er interessert i medlemmene våre. Johannessen medgir at navn kan bli en utfordring etter hvert som medlemsmassen vokser. Da gjelder det å ha et medlemssystem som lar deg kommunisere elektronisk via tekstmeldinger og e-post, basert på kundens interesser og treningsmønster. Medlemmer som trener, slutter ikke. Bevisst og personlig kundebehandling gir gode treningsopplevelser for kundene dine og god lønnsomhet for deg, sier Jan Johannessen (til høyre) i RetailX. Her sammen med Ronny Pettersen fra Qicraft. Foto: RetailX Resepsjonisten senterets hjerte Visste du at personen du plasserer i resepsjonen har en av de aller viktigste jobbene på treningssenteret? I sentre uten egne medlemsrådgivere skjer prosent av alle nysalg i resepsjonen. Her må også alle eksisterende medlemmer passere på vei inn til senteret, og det er hit kunden kommer med både klager og skryt. Hva resepsjonisten gjør og sier kan derfor være avgjørende for hva medlemmene synes om senteret og for hvor lenge de blir medlemmer. Selvsagt forutsatt at du ellers har treningstilbud og -produkter som passer. Hvis resepsjonisten strutter av stolthet, eierskap og engasjement, smitter det over på kundene. Grundig opplæring og teambygging for respesjonistene er derfor en god investering, mener Johannessen. Mersalg er god kundebehandling Er du redd for å presse på kunden noe han ikke har bedt om? Det bør du slutte med. Godt mersalg oppleves oftest som god service. Det handler om å se kundens behov for en ekstra drikke etter trening, for en time med personlig trener, eller for en ny squashracket. Og ikke bekymre deg for om kunden synes det er dyrt det er det faktisk opp til kunden å vurdere. Ditt ansvar er altså å se kundens behov. Da oppleves mersalg som omtanke heller enn som utidig mas og press. Bekreft, bekreft Hvert eneste besøk på treningssenteret ditt skal oppleves som en bekreftelse på at kunden har valgt riktig. Men også mellom besøkene kan du gi denne bekreftelsen. Sosiale medier som Facebook er en genial og billig arena for å styrke bånd og lojalitet. Gi treningstips, minn om dagens timeplan og inviter til kurs og foredrag på Facebook-siden din. Det gjør veien til senteret kortere, sier Johannessen. Slik holder du på kundene dine Bygg eierskap, stolthet og motivasjon blant medarbeiderne dine. Det smitter over på kundene. Spør hva kunden er ute etter og hvilke forventninger han eller hun har. Først da kan du selge inn riktig produkt. Vær personlig. Alle liker å bli sett og gjenkjent. Ikke vær redd for mersalg riktig mersalg er omtanke for kundens behov. Husk at all kundekontakt dreier seg om å gi bekreftelse. Ingenting er bedre enn vissheten om å ha gjort riktig valg! Konkurranse på ulike vilkår Virke har gjennomført en undersøkelse som viser at 65 prosent av private treningssentre sier de er utsatt for offentlig subsidiert konkurranse. Den subsidierte konkurransen kommer i første rekke fra kommunale treningssentre, Frisklivssentraler og fra treningssentre som mottar spillemidler fra Norsk tipping. Kilde: Virke Trening Creno Legal Regjeringen vil ha Grønt lys for offentlig gjeldsregister I dag har bankene ingen kilder til opplysninger om din og min eksisterende gjeld, annet enn det vi selv oppgir. Det har i mange tilfeller vist seg ikke å være nok. Av Henriette Hoelseter Kvam, Creno Legal Nå foreslår regjeringen å opprette et gjeldsregister. Registeret skal gi banker og kredittytere tilgang til opplysninger om den totale gjelden vi har. Slik skal det redusere risikoen for gjeldsproblemer, ikke minst blant ungdom. Bedre for kunden din bedre for deg Vi har tro på initiativet. Det kan bli lønnsomt for deg som selger varer og tjenester på kreditt til sluttbruker: hvis kunden din unngår gjeldsproblemer, har han eller hun også bedre mulighet til å betale fakturaene fra deg med betalingsproblemer I dag har om lag norske husholdninger betalingsproblemer. Tallet stiger stadig, og aldri før har flere personer vært under offentlig gjeldsordning. For mange er kredittkort og store forbrukslån hovedårsaken til gjeldsproblemene. Et gjeldsregister vil kunne hindre mennesker å komme i en dyp økonomisk krise som igjen vil kunne medføre gjeldsordning eller personlig konkurs. I tillegg kan det gjøre det enklere for bankene å overholde frarådningsplikten. Legger fram lovforslag til høsten Registeret er foreslått opprettet i Brønnøysundregistrene. Det jobbes nå med et lovforslag som pålegger finansforetakene å gi gjeldsopplysninger til Brønnøysundregistrene. Forslaget har vært ute på høring og har fått bred oppslutning. Etter planen skal lovforslaget legges fram for Stortinget til høsten. Fakta: Et offentlig gjeldsregister skal gi banker og andre finansinstitusjoner opplysninger om privatpersoner sin totale gjeld. Regjeringen forslår at det slikt gjeldsregister blir etablert i Brønnøysundregistrene. Registreringen gjelder kreditter som ikke er sikret ved registrert panterett, for eksempel kredittkort. De fleste europeiske land har allerede lignende ordninger på plass. 5

6 Fagseminar Creno fagseminar september: Tar pulsen på innfordring Creno-medarbeideren Anders Løwensprung Saksbehandler for internasjonale saker i Creno Oslo. 34 år. Singel. Aktuelle og reelle utfordringer er utgangspunktet når Creno inviterer til fagseminar for Agresso- og M3-brukere. Tett kontakt med økonomi- og kredittsjefer over hele landet gir Creno god føling med innfordringsarbeidets mange utfordringer. Det legger grunnlaget for høstens fagseminar. Fra kundefordring til kontanter Fagseminaret på Losby september tar tak i konkrete utfordringer ved fordringsadministrasjon. På timeplanen står blant annet elektronisk handelsformat og nye krav til infrastruktur, selskapsformens betydning for kredittsalg, reklamasjonshåndtering og tips til bedre bruk av Creno24. Lunsjen og festmiddagen er selvsagt felles. Ikke bare blir dette høstens mest matnyttige seminar det blir også det hyggeligste, lover Petter Rossbach. Konkrete problemstillinger I møte med økonomimedarbeidere og -ledere diskuterer vi daglig ulike problemstillinger knyttet til slikt som rutiner, systemer, regler og kundeoppfølging. Det gir oss god oversikt over hva som rører seg, sier Crenos Petter Rossbach. I tillegg har Creno tett samarbeid med Unit4 Agresso og Merit Consulting, leverandører av henholdsvis Agresso og M3, og har dermed kort vei fra utfordring til spesifikke innfordringstilpasninger. Det kommer Creno-kunder og seminardeltakere til gode. Selvsagt blir det også rom for a-haopplevelser når vi staker ut korteste vei fra kundefordring til kontanter, lover Rossbach. Agresso og M3 Nytt i høst er at seminaret får to parallelle løp ett for Agressobrukere, og ett for M3-brukere. En første felles del tar for seg generelle tema knyttet til fordringsadministrasjon. Deretter deler vi oss og dukker ned i problemstillinger og tips som er spesifikke for henholdsvis Agresso og M3. Meld deg på Creno fagseminar Tema: Fordringsadministrasjon i Agresso og M3 Tid og sted: Losby Gods september 2013 Påmelding og mer informasjon: Petter Rossbach, tlf , e-post Petter Rossbach, Creno. Foto: Ragnhild Bergsmyr Hva opptar deg akkurat nå? Akkurat nå gleder jeg meg veldig til å se Crystal Palace spille playofffinale mot Watford på Wembley på mandag. Jeg er kasserer i den skandinaviske supporterklubben, og får med meg 2-3 kamper hver sesong. Dette blir den tredje turen i år. I helgen skal jeg dessuten på golfkurs. Det blir nok både en opplevelse og en utfordring. Hva gjør deg glad? Jeg blir glad av å være sammen med venner og familie, både ved spesielle anledninger og over et par gode øl en fredagskveld. Musikk er også viktig for meg. Helst hører jeg på indie rock, som kan få meg glad selv på den gråeste dagen. Ny kortsvindelmetode bekymrer I en rapport fra Europol sin avdeling for cyberkriminalitet advares det om en ny og sofistikert form for skimming som kopierer chipen på bankkort, og samtidig leser av pinkoden. Tysk politi har avdekket to slike tilfeller. Selv om det stadig vekk advares mot nye metoder for kortsvindel også i Norge, så viser Visas egne tall for fjoråret at svindelen mot norske kortholdere er på et historisk lavt nivå. Kilde: Credit News/ABC Nyheter Økt nybilsalg mindre billån Ikke siden 1986 har nordmenn kjøpt flere nye biler enn vi gjorde i april. Økningen er på 28,6 prosent fra samme måned i fjor. Samtidig låner folk mindre penger til bilen de kjøper. Det viser ferske tall fra Skandiabanken. I gjennomsnitt låner kundene kroner mindre til den bilen de kjøper. Det tilsvarer en reduksjon på 7,6 prosent når en sammenligner de fire første månedene i år med samme periode i fjor, sier Leif-Kjartan Bjørsvik, informasjonssjef i Skandiabanken til DinSide. Kilde: DinSide Robust finansiell infrastruktur Endringer har gjort systemene for avregning og oppgjør av betalinger mellom banker mer robuste og effektive. Et nytt fjerde daglig oppgjør mellom bankene gjør betalingsformidlingen raskere. Norges Bank vurderer betalingsformidlingen i Norge som effektiv sammenliknet med andre land. Betalinger kan utføres både raskt og trygt og til lave kostnader, sier sentralbanksjefen i en pressemelding. Kilde: Norges Bank Hvor går drømmereisen? Jeg har fartet mye rundt i Europa, men skulle gjerne dratt på safari i Afrika. Kanskje helst i Botswana, som skal være et vennlig land med profesjonelle turer, flotte dyr og imponerende natur. Ellers står også USA høyt oppe på ønskelisten. Hva er den beste gaven du kan få? Vi har det stort sett så bra at vi kjøper det meste vi trenger selv. Et av høydepunktene gjennom året er å reise hjem til Ålesund på juleferie. Ikke for gavenes skyld, men for å være med dem jeg er glad i. Skulle jeg virkelig ønsket meg noe stort, kunne jeg tålt en gavereise til konsert med Seattle-bandet Pearl Jam i hjembyen. Hvem beundrer du? Jeg har så mange hyggelige folk rundt meg både på jobb og privat, og beundrer alle som gjør noe bra for andre. De fleste mennesker har evne til å gjøre gode ting når muligheten er der. 6

7 Økonomi i hverdagen Studentsamskipnaden i Bergen: Bedre flyt gir bedre beslutninger Målet er å få fagsystemene våre til å snakke med ERP-systemet. Da får vi dataene raskere inn til regnskapsavdelingen, og rapportene raskere ut til beslutningstakerne. NIF Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven Av Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening Foto: NIF Nye grensesnitt skal bedre flyten mellom regnskapsavdelingen og de nærmere 70 SiB-enhetene. Foto: SiB. Som fersk regnskapssjef i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) er Lena Nilsen (bildet) i full gang med å bedre transaksjonsflyten i virksomheten. Nye systemer og rutiner skal gi gevinster ikke bare til SiB-ledelsen og regnskapsavdelingen. Like viktig er det at systemene letter hverdagen i de nesten 70 driftsenhetene våre. Drømmen om én knapp Virksomhetsområdene i SiB har hvert sitt fagsystem og leverer manuelle bilag til regnskap. For mange enheter betyr det daglig tidkrevende, manuell punching og risiko for feil. Drømmen er å få hele dagsoppgjøret overført til regnskapsavdelingen ved å trykke på én knapp. Med seks virksomhetsområder og rundt 70 ulike driftsenheter er det mye som skal på plass før regnskapssjefen kan si seg fornøyd. Men hun er godt i gang. I dag mottar SiB halvparten av alle fakturaer elektronisk. Også stadig flere av de utgående fakturaene går elektronisk, delvis som et svar på det statlige kravet om e-faktura. I tillegg leverer ett av fagsystemene en elektronisk fil for dagsoppgjør. Gode grensesnitt Selvsagt skulle vi gjerne hatt alt på plass i går, men ting tar tid. Og det er helt nødvendig å ta seg tid til grundige forundersøkelser. Hvilke muligheter har vi for eksempel for å integrere alt i det eksisterende ERPsystemet vårt? Og hvilke besparelser gir det? spør Nilsen. Det er ikke sikkert at vi trenger å bytte ut hele systemer, men vi må sørge for å etablere grensesnitt som gjør at de ulike systemene kommuniserer elektronisk. Teknologiske muligheter er dessuten bare én side av saken. Det viktigste er at teknologien faktisk letter arbeidshverdagen. Som pådriver for nye rutiner og systemer må jeg først og fremst ha blikk for menneskene som skal bruke systemene. Hvem er de? Hvordan utfører de oppgavene sine? Hvilke utfordringer har de, og hva kan jeg lære av dem? sier Nilsen. Alltid a jour Parallelt med det langsiktige arbeidet med nye, elektroniske rutiner, legger Nilsen vekt på å være a jour med de daglige gjøremålene. Uansett langsiktige mål, må vi alltid ha full kontroll på daglige fakturereringer, purringer, innbetalinger og transaksjoner. Et regnskap som ikke er oppdatert, har ingen verdi, sier Nilsen, og utdyper: Et oppdatert og fullstendig regnskap er et svært viktig verktøy for å kunne ta gode beslutninger. Det betyr at alle månedsrapporter bør være klare den 1. i hver måned. I tillegg bør vi når som helst kunne gå inn i regnskapene og hente ut oppdatert informasjon. Vi er nok ikke der på en stund ennå, medgir Nilsen. Men hun er på god vei. 5 tips for en bedre økonomihverdag Vær a jour! Et regnskap som ikke er oppdatert har ingen verdi. Sett interne frister for godkjenning av fakturaer og bilag, og ikke vær redd for å purre. Få på plass systemer og grensesnitt som kommuniserer elektronisk. Det sikrer et oppdatert regnskap og reduserer risikoen for feil. Vær alltid på jakt etter muligheter for forbedringer og endinger, men gjør grundig forarbeid før du setter i gang. Husk at alle endringer først og fremst skal lette arbeidshverdagen til menneskene rundt deg! Fakta: Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) driver studentvelferd for nærmere studenter i Bergen. driver virksomhetsområdene SiB Helse og veiledning, SiB Bolig, SiB Kafé, SiB Idrett, SiB Barnehage og fagbokhandelen Studia AS. fører regnskap for nærmere 70 enheter. har hatt Creno som samarbeidspartner på innfordring siden mai ble Proposisjon 155L Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. oversendt Stortinget. Der vil det være familie- og kulturkomiteen som behandler saken. Gjeldsordningsloven trådte i kraft 1. januar Siden den gang har over personer benyttet seg av ordningen. Til enhver tid er anslagsvis hushold underlagt en frivillig eller tvungen gjeldsordning. Loven har vært oppe til vurdering med jevne mellomrom, og dette har medført enkelte endringer opp gjennom årene. SIFO, Statens institutt for forbruksforskning, har blant annet laget flere rapporter på området. Dagens forslag inneholder flere interessante problemstillinger og «moderniseringer». Det skal bli spennende å se resultatet herunder spørsmålet om en standardisert livsoppholdssats for gjeldsordning og utlegg. Noe som mange har ventet på. Endringer i aksjeloven Viktige endringer aksjeloven kan tre i kraft fra 1. juli. Endringene vil gi enklere og mer fleksible regler om stiftelse, kapital og organisering av selskapene. Endringene med størst praktisk betydning er mer fleksible regler for utdeling av utbytte opphevelse av krav til åpningsbalanse ved kontantstiftelser elektronisk stiftelse av aksjeselskaper alle aksjeselskaper kan ha ett styremedlem, og behøver ikke ha daglig leder eller varamedlem til styret ikke krav om fysisk styremøte for å behandle årsregnskapet Kilde: Revisorforeningen 7

8 Dette bør du vite om Merverdiavgift på inkasso Inkasso er belagt med merverdiavgift både på inkassotjenester betalt av kreditor/ fordringshaver, og på inkassosalær betalt av debitor/skyldner. Her er hovedreglene for hvordan inkassobyrået skal beregne merverdiavgift i inkassosaker. Når kreditor er registrert i Merverdiavgiftsregisteret: Kreditor belastes for inngående merverdiavgift på inkassotjenester (omkostninger og provisjon). Kreditor belastes merverdiavgift på inkassosalæret som debitor betaler. Se tekstboks. Kreditor bokfører mva. på tjenester og salær som inngående merverdiavgift og krever fradrag for dette. Slik blir mva. ikke en kostnad i forbindelse med inndrivingen. Debitor skal belastes salær etter satstabell 3. (Se under) Når kreditor ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret: Kreditor belastes for inngående merverdiavgift på inkassotjenester (omkostninger og provisjon), men får ikke fradrag for dette. Kreditor skal ikke belastes merverdiavgift av inkassosalæret som blir betalt av debitor. Debitor skal betale salær etter satstabell 4 (satstabell 3 + mva.). Slik bokfører du faktura på mva. fra inkassobyrået Eksempel: Faktura fra inkassobyrå til kreditor/fordringshaver: kr. 315,- (= 25% mva. på inkassosalær). Bokføring: kr 1 575,- bokføres mot konto D 7790 Annen kostnad (med mva.-kode for fradrag 25% inngående mva.) kr 1 260,- bokføres mot konto K 7790 Annen kostnad (med mva.-kode 0) kr 315,- bokføres mot konto K 2400 Leverandørgjeld Om salærsatsene Det finnes to salærsatser: 1. Salær etter satstabell 3 skal benyttes når kreditor/fordringshaver driver mva.-pliktig virksomhet. Da er han fradragsberettiget og kan føre inngående merverdiavgift til fradrag i sitt regnskap. 2. Salær etter satstabell 4 (= sats 3 + mva.) Skal benyttes når kreditors/fordringshavers virksomhet ikke er mva.- pliktig. I dette tilfellet skal debitor/skyldner belastes for mva., og salæret vil dermed øke med 25%. Årsaken til dette er at debitor, ifølge inkassoloven, skal dekke alle nødvendige inndrivingskostnader. Det er Finanstilsynet som fastsetter de maksimale salærene som kan belastes debitor. Inkassosalæret øker i takt med størrelsen på fakturakravet. En av tre inkassosaker avsluttet etter purring Én av tre nye inkassosaker i 2012 ble avsluttet før betalingsoppfordring ble sendt ut. Det viser tall fra landets inkassoforetak. I mange av sakene betaler skyldneren etter at foretakene har sendt ut purring/inkassovarsel. Det indikerer at mange av sakene som oversendes til inkassoforetakene, ikke er knyttet til alvorlige betalingsproblemer. PURRING Kilde: Finanstilsynet Kronikk Europa tvinges til reformer På den ene siden venter det europeiske næringslivet med å investere på grunn av lav økonomisk vekst. På den andre side forblir den økonomiske veksten lav fordi investeringene uteblir. Av Petter Rossbach, Creno I Europa er utsiktene dårlige. Statsgjeldskrisen, forsiktige investeringer, den høye arbeidsledigheten og svake finansinstitusjoner er hovedårsaker til stagnasjon. I år er det ventet en svak nedgang i økonomien i eurolandene på 0,25 %. Stagnasjon i Europa er en dramatisk diagnose, og i mange år fremover vil Norge leve i en avventende verdensdel. Økonomiene ser ut til å gli fra hverandre og differansene øker langs en nord sør-akse. Mer enn halvparten av alle grekere og spanjoler mellom 15 og 25 år er nå arbeidsledige, og det snakkes om en tapt generasjon i Sør-Europa. Den tyske sentralbanksjefen, Jens Weidmann, uttalte nylig at har tror det vil ta opp til ti år før krisen i eurosonen er over. Utenfor Europa er det de globale motorene i Asia og Amerika som bidrar til en bedring av verdensøkonomien. IMF (Det internasjonale pengefondet) mener at klodens økonomiske vekst vil øke fra 3,25 % i år til 4 % i Da de økonomiske urolighetene traff verdens finansmarkeder i 2008, senket landenes sentralbanker rentenivået. Kristin Halvorsen, som da var finansminister, besøkte Crenos fagseminar som et ledd i forsøk på å roe markedet. Økonomisk teori sier at man ved å trykke penger, holde renta lav og sprøyte penger inn i økonomien, vil stimulere økonomien til vekst. Man tenkte da at dette ville være kortsiktige tiltak, og både Amerika, England, Japan og eurosonen senket rentene. Nå er lave renter normalen, og aldri før i moderne økonomisk historie har rentenivået vært så lavt så lenge og for så mange. Europeiske land sliter også med en del strukturproblemer som lav yrkesdeltakelse, pensjonssystemer som ikke er bærekraftige, stivheter i arbeidsmarkedet og høye lønninger og sosiale kostnader. Investeringsnivået i Europa er også senket. Selskaper må vurdere en lang rekke faktorer når en langsiktig og stor investering skal foretas. Faktorer som tilbud og etterspørsel i bransjen, politiske reguleringer og tilgang til arbeidskraft er viktige faktorer. De europeiske selskapene flytter nå sine investeringer til land som har god og stabil økonomisk vekst. Europeiske selskaper brukte hele 42 % av sine investeringer utenfor Europa i 2012, mot bare 28 % i Norge har en manko på 1134 milliarder kroner for å kunne utbetale fremtidens pensjoner, ifølge revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i midten av mai. Det store gapet mellom pensjonsforpliktelser og faktiske reserver fører til enorme utfordringer. Det har vært, og det kommer, en ekstrem oppgang i eldre «babyboomers», og vi er langt verre stilt enn Europa. Samtidig går antall timeverk per innbygger ned. Dette gjør oss svært sårbare, og dersom vi i de nærmeste årene opplever kraftig og vedvarende fall i oljeprisene, vil dette få ringvirkninger i store deler av økonomien. En rekke land med svært lave lønnskostnader vil bli ytterligere integrert i den europeiske økonomien gjennom EU-medlemskap og innføring av euro. 27 nasjonalstater har tilsluttet seg EU siden Unionens opprinnelse i 1951, og neste land inn blir Kroatia 1. juli Enda flere bedrifter vil flytte ut av de gamle høykostlandene, og utvidelsen av EU mot øst blir kanskje utfordringen som vil tvinge gjennom nødvendige reformer for å skape ny optimisme og vekst i Europa. Utgiver: Creno AS Adresse: Bygdøy Allé 4 PB 2705 Solli, 0204 Oslo - Telefon: E-post: / web: www. creno.no Ansvarlig redaktør: Eivind Rodem Mobil: Grafisk utforming: Punctum Grafisk AS Red. produksjon: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Kommunikasjon og rådgivning Produktsjef Storkunde: Otto Havneraas, mobil: Produktsjef E-Verk: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Trening: Ronny Helseth, mobil: Produktsjef M3: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Agresso: Petter Rossbach, mobil: Account manager SMB: Vegard Myhrvang, mobil:

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Kreditt- og fordringsadministrasjon i M3 Utvikling og trender i markedet. Kunde eller risikostyrt innfordring? Rekordmange inkassosaker Inkassoforetakene

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Samfunnsoppdraget til norske

Samfunnsoppdraget til norske Samfunnsoppdraget til norske treningssenter Folkehelsen Verdens helseorganisasjon definerer helse som «en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet».

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA Situasjonen rundt Hellas har vært den som har høstet de største overskriftene i starten av juli. De fleste innlegg i debatten i hjemlige medier

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer FRIGJØR TID OG RESSURSER Gjør arbeidsdagen din enklere Som leder av et treningssenter kan hverdagen være veldig hektisk

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Treningssenterbransjen

Treningssenterbransjen Treningssenterbransjen 2012 1 Treningssenterbransjen 2012 2 Treningssenterbransjen 2012 Treningssenterbransjen 2012 3 Forord Sammendrag Treningssenterbransjen i Norge har vært i sterk vekst de siste årene.

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

European Payment Index 2010. Jan W. Græsvik EPI Research j.graesvik@no.intrum.com

European Payment Index 2010. Jan W. Græsvik EPI Research j.graesvik@no.intrum.com European Payment Index 2010 Jan W. Græsvik EPI Research j.graesvik@no.intrum.com Intrum Justitia er Europas ledende konsern innen kredittadministrasjon med verdensomspennende dekning Eneste virkelige paneuropeiske

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går.

Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går. Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går. Optimister skaper bevegelse mot det positive og det umulige. Da kommer vi lenger enn vi

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... %

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... % European Payment Index spørreskjema 2015 1. Hvilke standardd betalingsvilkår tilbyr dere kundene? Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor 2. Hva er gjennomsnittstiden kundene faktisk bruker

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Hva er gamle høyder? Gamle høyder er 524 = 11% -juli 2007/mai 2008 Side 2 Hvorfor tror vi det? Aksjer

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015 Penger og inflasjon 1. time av forelesning på ECON 1310 18. mars 2015 1 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva):

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

"Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?"

Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap? "Tusen vinduer må være speilblanke før sola går ned. Hvem har tid til å løpe mellom bank og forsikringsselskap?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Januar 2009 Godt nytt år! Bli med på Norcaps ekspert - konkurranse 2009 1. Oslo Børs Hovedindeks 31.12.09? 2. Oljeprisen 31.12.09? 3. Styringsrenten hos Norges Bank 31.12.09? 4. Endring

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN BA-Kompetanse 2010 Son, juni 2010 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN 1. NOEN FAKTA 2. KINA I FARTA 3. INDIA KOMMER ETTER 4. HVA SKJER I HELLAS?

Detaljer

Spillavhengighet - Norge

Spillavhengighet - Norge Barne- og likestillingsdepartementet Spillavhengighet Norge 9060 Lyngseidet 05.12-16 Høringssvar angående Gjeldsregister Spillavhengighet Norge har gjennom 14 år snakket med berørte familier av spillavhengighet.

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge

UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge Verden slik den så ut! Hva har skjedd? 1. Finansuro sensommeren

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal Runar Sandanger Sparebanken Møre Europa Massive likviditetstiltak ga kortsiktige resultater, men det er fremdeles dyrt og dyrere for flere

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Februar 2009 Januareffekten uteble selv om det begynte hyggelig Oslo børs: +0,2% S&P 500-9,6% FTSE World -9,9% FTSE Emerging -7,6% Oljepris: +3,6% Like ille som 30-tallet? Gjentatte

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. April 2010

NORCAP Markedsrapport. April 2010 NORCAP Markedsrapport April 2010 Utvikling i Mars Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Mars 4,7% 4,8% 5,5% 6,1% 5,8% 9,27% Hittil i år 1,4% 4,9% 2,7% 3,4% 4,5%

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Unge voksne og betalingsproblemer Oslo, 21. november 2011 Inkassobransjens syn på situasjonen og forslag til virkemidler 1 Politiker fokus i Norden: Forbrukslån og Gjeldsoffer. Fokus i EU sentralt: Hvordan

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer