Du er alltid mer COACHING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du er alltid mer COACHING"

Transkript

1 COACHING Du er alltid mer Gillian Godtfredsen underviser i coaching og NLP. Det handler om å hjelpe andre mennesker til å manifestere det livet som de ønsker seg, sier hun. Vi møtte henne til en prat om hva coaching egenlig er. AV EIRIK SVENKE SOLUM Vi hjelper andre mennesker til å manifestere det livet som de ønsker seg, sier Gillian Godtfredsen. I alt vi gjør hos oss, er det en spirituell essens. Coaching gir forståelse for de dypere prosesser i livet. Det er verdibasert, bevisstsøkende og ressursfrigjørende, sier Gillian Godtfredsen, som er grunnlegger av Nordic Coach og NLP Academy (NOCNP). Her lærer man hvordan å bistå seg selv og andre til å gjøre positive endringer og progresjon i livet, forklarer Gillian. Sammen med sine kolleger holder hun til like ved Fram- og Kon Tiki-museet på Bygdøy i Oslo. Det er utsikt over fjorden og båtene glir rolig forbi. I en coachingsituasjon er det på forhånd alltid avklart hensikt, intensjon og ønskede målsetninger. Og spesifikke bevis på at målene er oppnådd. Prosessen er interaktiv, og det handler i stor grad om å bistå et menneske eller et team i å tenke, føle, handle og lære for å nå målene. Vi hjelper andre mennesker til å manifestere det livet som de ønsker seg. Er de spirituelle aspektene del av coachingen hos dere? I alt vi gjør hos oss, er det en spirituell essens. Våre skoler er bygget på en spirituell filosofi og er selve livsblodet i vårt arbeid. Det er fokus på indre personlige verdier og hensikten bak de ønskede målene. Ved å bevisstgjøre og akseptere årsakene bak utfordringene som oppstår, for deretter å sette fokus på frigjøring og mobilisering av egne ressurser for veien videre. Mennesker trenger å bruke seg selv og sine personlige ressurser for måloppnåelse, og de trenger spesifikke bevis for at de beveger seg i riktig retning og en handlingsplan, mener Gillian. LIVSFORMÅL Det trenger ikke alltid være konkrete mål som er tema i coaching. Det kan like gjærne være de store linjene, forklarer Gillian. Veldig ofte kommer mennesker til coaching med et ønske om å forstå seg selv bedre, for egenutvikling og for å finne sitt livsformål. Min motto er Your are always, in all 70 VISJON

2 Gillian Godtfredsen Møt Gillian Godtfredsen og hennes kolleger på Visjon Expo Alternativmessen november på Lillestrøm. I høst er dessuten Gillan og Melinda Merunada aktuelle med boken NOCNAs 100+ NLP- og coachingteknikker VISJON 71

3 COACHING Det er viktig å forstå at coaching er en prosess. Det er en allianse mellom to likestilte parter og ikke en veiledende ekspert som forteller hva klienten skal eller ikke skal gjøre, forteller Gillian Godtfredsen. ways more. Coaching er en oppdagelsesreise i selvet, man graver etter «gull og edelstener» i seg selv. Og de finnes alltid der. Vi jobber med ulike nevrologiske nivåer. Alt fra hvor vi befinner oss rent fysisk i omgivelsene, adferd og handling til evner og ferdigheter, verdier, ressurser og overbevisninger, identitet, misjon, visjon og livsformål. Når vi kommer til de høyere nivåene oppnår vi en høyere grad av bevissthet og spirituell forståelse. Mennesket er søkende av natur og vil gjerne lære, forstå og oppleve mer av de spirituelle aspektene i livet. De store spørsmålene vi kanskje alltid har lurt på, som ingen ekstern «rådgiver» er i stand til å besvare, kan besvares av spørsmålstilleren selv, som en integrert del av coachingen. Kunsten i coaching er å formulere og stille kvalitetsspørsmål slik at den søkende selv finner svarene som resonerer på et dypere plan, og gir aksept og forståelse for livets reise. EN PROSESS Hva kan vi oppnå i livet, ved å gå inn i en coaching-relasjon? Det er viktig å forstå at coaching er en prosess. Det er en allianse mellom to likestilte parter og ikke en veiledende ekspert som forteller hva klienten skal eller ikke skal gjøre. Endringene som klienten ønsker tar som oftest tid og er en prosess. Jeg lærer mine studenter at «det er prosessen som er målet». Uten å gjøre prosessen kan ikke målet oppnås. Coachen bistår ved å hjelpe klienten Coachen bistår ved å hjelpe klienten til å identifisere, frigjøre og aktivisere indre personlige ressurser. Til å sette nye mål. til å identifisere, frigjøre og aktivisere indre personlige ressurser. Til å sette nye mål, og handle for å nå dem. Det kan hjelpe oss til å tenke, føle og handle på nye måter, og til å være mer bevisst. Slik at man blir i enda bedre stand til å håndtere både de hverdagslige og de større utfordringene som vi møter på. EMOSJONER I coachingprosessen kan vi lære mer om oss selv, få et spark bak til å handle for å sette nye, flotte og hensiktsmessige mål. Ved å ta tak i de tingene som vi har skjøvet vekk og ikke hatt lyst til å jobbe med, kan mestring oppnås. Vi kan lære å ta større ansvar, styre våre emosjoner istedenfor å la våre emosjoner styre oss. Arbeid med emosjoner og tilstandskontroll er en viktig del av en coaching relasjon. Klienten kan oppleve for eksempel å være mer modig, mer selvdisiplinert, håndtere frykt og andre uønskede emosjoner, frigjøre mer energi, få tatt i bruk sin egen indre styrke, øke motivasjon og oppnå større glede og aksept i livet generelt. Personen selv definerer hva målet vil være, og hvor raskt eller hvor lenge coachingrelasjonen skal vare. Det mest optimale er at coachingrelasjonen foregår over tid, slik at personen virkelig får jobbet gjennom ulike livstemaer på et dypere plan for å skape det livet han eller hun ønsker seg. Hvem er det som tar en utdanning i coaching hos dere? Er det alle slags mennesker? Ja, det er alt fra bedriftseiere, ledere, poli- 72 VISJON

4 Hva er NLP? Det er en løsningsfokusert metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv. NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre våre ressurser. Metodikken hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier. NLP-metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål. NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. Nevro fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser. Lingvistisk fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans. Programmering fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke. NLP bruker ens selvbilde og innstilling til å skape forandringer og fremme vekst. Hvis en person føler seg hjelpeløs i forhold til et tema, kan vedkommende slutte å lete etter løsninger. Hvis han eller hun derimot lærer å se situasjonen og sin egen evne på en annen måte, vil nye muligheter og løsninger umiddelbart være tilgjengelig. Kilde: Den norske coachforening tikere, toppatleter og jurister til helsepersonell, behandlere, veiledere, lærere, kunstnere, foreldre og studenter. Felles for alle er at de ønsker å utvikle seg på ulike plan. Det fine med NLP-coaching er at det er mulig for alle å lære på en lett og effektiv måte, uansett alder og status. Det er subjektiv lærdom og noe å hente for alle som vil lære å mestre og håndtere ulike temaer i livet. Vi har alltid vært åpne for at så mange som mulig kan få muligheten til å få glede av dette fagområdet slik at mennesker i alle aldre og livsfaser kan få lære. Personlig mener jeg at det er bare et tidsspørsmål før NLP vil være en del av pensum i skoler og universiteter. I flere land er det allerede implementert. Hvordan begynte du å jobbe innen dette feltet? Jeg kom selv i kontakt med NLP igjennom mitt arbeid med spiritualitet for omkring 25 år siden. En engelsk kollega fortalte om NLP og jeg fikk en umiddelbar og sterk intuitiv fornemmelse av at dette var noe som var viktig for meg å lære. På dette tidspunktet var NLP lite kjent i Norge. Og coaching var helt ukjent. Som spirituell lærer hadde jeg lenge vært på søken etter en jordnær og effektiv metode for selvutvikling, noe som er en nødvendig del av åndelig utvikling. Jeg merket at mange søkende mennesker ønsket en trygg og letthåndterlig innfallsvinkel til spiritualitet uten å risikere å «miste bakkekontakt». GLOBAL INSPIRASJON De første årene brukte jeg NLP sammen med healingarbeidet og andre behandlingsmetoder. Jeg erfarte fort at NLP var et glimrende verktøy for å hjelpe andre til selvhjelp. Dette inspirerte meg til å reise rundt i verden for å oppsøke alle skapere og kjerneutviklere. NLP er utviklet av mange forskjellige bidragsytere og jeg lære direkte fra dem alle for å kunne danne mitt eget inntryk. Og for å skape en utdanning i Norge som ikke bare gir det totale NLP-pensum, men som også evner å ivareta individets søken på åndelig utvikling. Mellommenneskelige relasjoner og personlig økologi er viktige faktorer å ta hensyn til i prosesser med personlig og åndelig utvikling. Mange blir kreative og ønsker å finne en ny retning! fastslår Gillian Godtfredsen. Få Gillians coachingtips på neste side! VISJON 73

5 Gillians coaching-hjørne Bruk din «bestemmelsesmuskel»! Mennesker som lykkes begynner med sluttresultatet visjonen. De er krystallklare på hva de ønsker seg og hva de trenger å fokusere på for å nå målet. De vet hvorfor de vil ha det spesifikke målet, og fordi det finnes flere alternative veier, verdsetter de frihet og fleksibilitet som viktige faktorer. TEKST: GILLIAN GODTFREDSEN ILLUSTRASJON: ANAGRAM DESIGN Viktige punkter i målsetningsarbeid er: 1. Si spesifikt hva du vil ha la vær å bruke ordet «ikke» 2. Hold fokus på målet 3. Still gode spørsmål BRUKEN AV ORDET «IKKE» Bruk av ordet «ikke» er viktig å være oppmerksom på fordi det kan skape uønskede resultater, fordi hjernen har vanskelig med å bearbeide ordet. F.eks. hvis vi sier «ikke tenk på rødt» eller «ikke tenk på en elefant med en rosa skyggelue» hva skjer? Uttrykk som «jeg vil ikke føle meg trøtt» eller «jeg vil ikke mistrives i jobben». Hva forteller du deg selv? HVA ER FOKUS? Hovedingrediensene i fokus er en sammensetning av tid, energi og følelser. Fokus er den ypperste kraften som kan forandre måten vi tenker på, hvordan vi føler oss og hva vi gjør i hvert øyeblikk. For å få ønsket progresjon i målsetningsarbeidet er det nødvendig bevisst å kontrollere hva du fokuserer på. «BESTEMMELSESMUSKELEN» Å oppdage og trene opp din «bestemmelsesmuskel» er viktig. Da den ikke har noen anatomisk beliggenhet i kroppen er det viktig å bli kjent med den og gi den regelmessig trening. Den beste måten å trene din «bestemmelsesmuskel» på er å sette deg mål, og å forstå og iverksette prosessen som er nødvendig på veien mot målet. Mange ting krever fokus i våre liv. Det er derfor viktig bevisst å kontrollere ditt fokus og dine beslutninger. Om du ikke gjør dette, kan du oppleve å bli dratt i forskjellige retninger av kravene som omverdenen stiller til deg. Det er tre områder som stjeler vårt fokus dersom vi er uten mål og handlingsplan. 1. Frykt: Mennesker vil helst unngå det som har et potensial til å forårsake smerte. 74 VISJON

6 2. Krav fra andre: En slags smerte, siden vi ikke ønsker å skuffe dem rundt oss, og for å vedlikeholde våre forhold må vi ta hensyn til deres behov. 3. Glede: På grunn av høyt stressnivå lengter mange etter umiddelbar lindring. Kortsiktig lindring, som f.eks. bruk av usunn mat, alkohol og røyk kan på sikt danne unønskede mønstre og vaner. HVORDAN FORANDRE FOKUS? Den raskeste måten å forandre fokus på er gjennom spørsmål. Spørsmål som du stiller deg selv, kontrollerer det du fokuserer på. Hvis du stiller deg selv kvalitetsspørsmål, vil du gi deg selv gode svar. Kjenn på følgende: «Hvorfor kan jeg aldri gå ned i vekt»? I motsetning til: «Hvordan kan jeg gå ned i vekt og ha glede av prosessen?» Hvilket spørsmål ga deg den beste følelsen med flest muligheter? Nye, gode spørsmål kan forandre ditt liv. MENNESKER SOM LYKKES I LIVET HAR TRE TING TIL FELLES: 1. Målet: De vet spesifikt hva de vil ha og kan formulere det med få ord. De vet at det finnes flere alternativer på veien, og de er fleksible i deres handlinger. Spørsmål som kan stilles er: Hva ønsker jeg helt spesifikt? Hva er målet mitt? Hva er resultatet jeg vil ha? 2. Hensikten: I tillegg til å vite hva de vil ha, vet de også grunnen til at de ønsker seg nettopp dette. Det er de grunnleggende verdiene som gir energi og drivkraft til å handle og gjøre det, som skal til for å nå målet. Spørsmål de stiller seg er: Hva er grunnen til at jeg vil ha dette? Hva vil det gi meg? Hva er min virkelig hensikt? 3. Handlingsplan: Suksessrike mennesker vet hva de vil ha, grunnen til at de vil ha det, og de har tillit til at de kan manifestere det. Spørsmål man stiller seg er: «Hva er de spesifikke handlingene som må til for å oppnå dette resultatet, og som jeg er villig til å forplikte meg til?» De er også som oftest ydmyke i forhold til sine relasjoner og omgivelser. De stiller seg enkle, men kraftfulle spørsmål som: 1. Hva er du glad for akkurat nå? 2. Hva kunne du være glad for? 3. Hva er du stolt over i ditt liv akkurat nå? 4. Hva kunne du være stolt over? 5. Hva er du takknemlig for? 6. Hva kunne du være takknemlig for? 7. Hvem elsker du? 8. Hvem elsker deg? 9. Hvem kunne du elske? 10. Hvem kunne du tillate å elske deg? Når du har utviklet en resultatorientert og hensiktsdrevet handlingsplan, som du er forpliktet til å følge og som samtidig tar hensyn til din personlige økologi, da har du begynt å skape noe verdifullt. Dette vil bringe både deg selv og andre stor glede. Lykke til! VISJON 75

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer