Pakkesvitsjet hodepine for Rikshospitalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pakkesvitsjet hodepine for Rikshospitalet"

Transkript

1 Testoppgaver 1 Hva menes med IS-infrastruktur? 2 Hva består en datamaskin av? 3 Hva er et binært tall? Hvordan skrives «seddel» med binære tall? 4 Hva kjennetegner femte generasjon datamaskiner sammenlignet med tidligere generasjoner? 5 Hva gjør et operativsystem? Hvilke operativsystemer er mest utbredt? 6 Hva gjør en kompilator? 7 Hvilke lag består OSI-modellen av? 8 Hvilke lag består TCP/IP av? 9 Hva menes med bit, byte, felt, post, fil og database? 10 Hvordan fungerer ulike databaser: hierarkisk database, nettverksdatabase, relasjonsdatabase og objektorientert database? 11 Hva kjennetegner femte generasjon programmeringsspråk sammenlignet med tidligere generasjoner? 12 Hvilke fordeler og ulemper forbindes med bruk av standardsystem? 13 Hva menes med objektorientering? 14 Hva menes med infrastrukturens rekkevidde og omfang? 15 Hvordan blir rekkevidde og omfang for bedriftens IS-infrastruktur påvirket av Internett? 16 Hvilke koplinger påvirker teknisk ustyr i samvirkemodellen? 17 Hvorfor er det viktig med et godt brukergrensesnitt? Pakkesvitsjet hodepine for Rikshospitalet (Kilde: Computerworld 12. januar 2001) Den lange byggetiden på det nye Rikshospitalet har ført til problemer på IT-siden. Hovedpulsåren i sykehuset, ATM-nettverket, er allerede for trang. Da Rikshospitalet var under oppbygging var 155 megabit per sekund ATM (Asynchronous Transfer Mode) den optimale løsningen. ATM overfører pakkevis tale, data og video på en og samme forbindelse og er en utbredt overføringsprotokoll i Figur 5.17 Hovedpulsåren i det nye Rikshospitalet, ATM-nettverket, er allerede for trang 154

2 Bedriftseksempel offentlige telenett. Dette er det beste på dagens marked. Hadde vi kunnet vente et par år ville vi valgt en løsning i retning av den Haukeland nå har, sier ITsjef på Rikshospitalet, Katrine Weisteen Bjerde. Hun påpeker at deres nett har for liten kapasitet. Spesielt har de problemer når de skal overføre bilder. Dette er ikke bra nok på sikt, sier hun. Men staten har stramme budsjetter for driften av sykehus. Bredbånd og IT blir ikke prioritert. Rikshospitalets nettverk Det er i dag et fullt utbygd ATM-nettverk mellom Universitetet i Oslo, Ullevål Sykehus og Rikshospitalet, men det er bare til bruk i forskning. Rikshospitalet har 155 megabit mellom ITavdelingen, som sitter i Oslo sentrum, og sykehuset. Mellom resterende lokasjoner er det en 100 megabit ATM-linje. Hordalands helsenettverk Et høyhastighets fibernett som er bygd ut av teleselskapet ElTele Vest. Sentralen vil være Haukeland Sykehus og omfatte 90 applikasjoner. Når bredbåndsnettet er på plass vil nærmere 200 helseinstitusjoner være koblet sammen i en 1 gigabit ethernet-løsning. IT-avdelingen på Haukeland har planer om å etablere seg som ASP-leverandør til de regionale enhetene. Samtidig som Oslo ikke har penger, investerer Hordaland Fylkeskommune i underkant av syv millioner kroner i nettverksutbygging. Ved hjelp av et splitter nytt 1 gigabit ethernet-nettverk kan røntgensystem, billedlagringssystem, psykiatrisystem, blodbanksystem og økonomisystem inngå i en felles løsning. Etter planen vil nærmere 200 helseinstitusjoner og IT-brukere i helsevesenet være tilknyttet nettet i løpet av januar. Haukeland Sykehus i Bergen er blitt hovedsete for opprustningen. Dermed kan sykehuset kurere hodepinen som det tidligere nettet påførte de ansatte. Å sende røntgenbilder over det lokale nettverket tok både for lang tid og opptok for mye kapasitet. Det var for eksempel ikke mulig å sende e-post samtidig som det ble sendt røntgenbilder over nettverket. Innføringen av det nye digitale røntgenlagringssystemet PACS ble en pådriver for utbygging av nettverket, sier nettverksansvarlig ved Haukeland Sykehus, Jan Erik Olsen. Utregninger viser at Hordaland Fylkeskommune vil spare mellom 10 og 15 millioner kroner i utstyrsinvesteringer som følge av å sentralisere røntgenlagring. I tillegg vil det bli besparelser som følge av effektivisert systemvedlikehold og tjenestedrift, sier Olsen. Blant de 200 helseinstitusjonene er bortimot 70 tannklinikker som skal tilkobles nettverket. Den sentrale serverløsningen vil redusere utstyrsinvesteringene med seks millioner kroner, sier Olsen. Dessuten vil bredbåndssambandet koste om lag 30 prosent mindre enn det fylket betaler for dagens 256 megabit løsning. Spørsmål for diskusjon: 1 Hvorfor vil IT-sjef Katrine Weisteen Bjerde ved Rikshospitalet ha bredbåndsnett? 2 Hvilke funksjoner har nettverket i Rikshospitalets IS-infrastruktur? 3 Hvilke forskjeller er det mellom Rikshospitalets og Haukelands nettverk? 4 Hvilke konsekvenser kan kapasitetsproblemet i Rikshospitalets nettverk få for andre deler av ISinfrastruktur ved sykehuset? 5 Hvorfor ble det nye digitale røntgenlagringssystemet PACS pådriver for utbygging av nettverket ved Haukeland? Fornebu 2001 en IT-odyssé (Kilde: Computerworld 16. mars 2001, av Christian Jahr) Telenors praktbygg på Fornebu har for lengst reist tre virtuelle dimensjoner. Nå skal visjonen realiseres og proppes fullt av avansert IT-utstyr. Fire leverandører har vunnet kampen om leveranser for 250 millioner kroner. Rett over gaten fra Telenors velbrukte hovedkontor i Oslo ligger Telenor Expo. Der, i et lite bakrom på knappe 30 kvadratmeter, ligger Telenors nye gigantbygg på Fornebu. Riktignok bare i tredimensjonale bilder, men komplett både innvendig og utvendig. 10 millioner kroner er brukt på det virtuelle hovedkontoret. Dette er verdens største tredimensjonale modell av et byggverk, skryter visekonsernsjef Jon Fredrik Baksaas. Kostnadene til modellen er likevel en dråpe i havet sammenlignet med de totale budsjettrammene for prosjektet. Fire milliarder kroner koster det ferdige bygget. Og den virtuelle modellen 155

3 Figur 5.18 Telenor på Fornebu skal være en av de mest avanserte arbeidsplassene i Norge brukes for å holde seg innenfor disse budsjettrammene. Det er billigere å feile i modellen, sier Baksaas. Derfor brukes det aktivt både for arkitekter og ansatte. Vi bruker modellen til å fortelle arkitektene hvordan vi vil ha det. Samtidig brukes den som motivasjonsfaktor overfor de ansatte. Alle ansatte har sett den, sier Baksaas. Mens bygningene stiger til værs starter arbeidet med å lage en av de mest avanserte arbeidsplassene i Norge. Oppgaven med å fylle bygningene med IT-løsninger har Baksaas overlatt til Geir Olav Nistad. Alt skal være på plass før de første ansatte flytter inn den 23. november i år. Han har allerede mange brikker på plass. Telenor har undertegnet avtaler med fire leverandører. Amerikanske Hewlett Packard og Saba, og norske Software Innovation og Webcenter Unique blir Telenors sverddragere i teknologiske spørsmål på Fornebu. Selskapene skal levere informasjonsteknologi med en kostnadsramme på over 250 millioner kroner. Det tilsvarer vanlige PC-er. Hewlett Packard (HP) har fått den gjeveste kontrakten. De skal stå for både konsulentbistand og maskinvare. Dette er sannsynligvis den største kontrakten vi har inngått i Norge, sier prosjektdirektør i HP Norge, Kaare Finbak. Men HP får konkurranse. Telenor har nemlig bestemt at selskapet ikke får være alene om kjempekontrakten. Vi vurderer en leverandør som skal konkurrere med HP. Hvem dette blir er 156 ennå ikke bestemt, sier Nistad. Trolig står det mellom IBM, Compaq og Dell. Til tross for mulig konkurranse, tror Finbak avtalen med Telenor blir verdifull. Avtalen er verdt et par hundre millioner kroner, sier Finbak. Blant maskinvaren HP er satt til å levere, er Nordens største installasjon av tynne klienter. Det legges opp til slike klienter for hele brukere. Det er mye lettere å bygge ut slike løsninger da dette gjøres på datarommet og ikke på hver enkelt arbeidsstasjon, sier Nistad. Han forteller at de skal kjøpe servere som har en lagringskapasitet på 40 terrabyte ( gigabyte). Men HP skal også bistå med konsulenthjelp for å sette alle løsningene sammen. Finbak tror konsulentavtalen alene er verdt et tosifret millionbeløp. HP har også inngått en samarbeidsavtale med Telenor der de sammen tar sikte på å markedsføre Telenors interne IKT-løsninger mot det eksterne marked. Vi tror vi kan tilby komplette IKTløsninger til eksterne kunder som vil koste rundt til per bruker ferdig driftet. Dette er en meget konkurransedyktig pris, mener Nistad. Men IKT-løsningene skal i første rekke lages for interne besparelser. Ifølge Nistad vil IT-kostnadene til Telenor bli redusert med kroner per ansatt når de flytter til Fornebu. Vi regner med en årlig besparelse på mellom 70 og 80 millioner kroner, sier Nistad. Bare flatskjermer til de ansatte utgjør en plassbesparelse på kvadratmeter. Du må huske på at det er ingen i Norge som har gjort det vi nå gjør i så stor skala, sier Nistad. Men Finbak i HP tror Nistads anslag er konservative. Telenor vil få en løsning som ligger foran alle teknologisk og enorme besparelser vil oppnås. Jeg tror Nistad er svært forsiktig med sitt anslag. Han tror det er mulig å spare rundt 100 millioner kroner i året på de nye løsningene. Software Innovation skal levere dokumenthåndteringssystemet DocuLive, mens Saba skal levere et e-læringssystem, og Webcenter Unique skal levere et nettbasert bookingsystem for reservasjon av møterom. Telenor vil ha 250 ulike møterom på Fornebu.

4 Bedriftseksempel Spørsmål for diskusjon 1 Hvorfor kan Telenors bygg på Fornebu kalles en av de mest avanserte arbeidsplassene i Norge? 2 Hvorfor har Telenor bestemt seg for at HP ikke får være alene om kjempekontrakten? 3 Hvorfor trenger Telenor servere med en lagringskapasitet på 40 terrabyte? 4 Hvorfor forventer Telenor en reduksjon i IT-kostnader per ansatt på kroner? 5 Hvordan vil du beskrive IS-infrastrukturen i Telenor? IT ble LOs pengesluk (Kilde: Aftenposten 22. januar 2001, av Johnny Gimmestad) LO lanserer i mars sin store IT-satsing to år forsinket og tre ganger dyrere enn forutsatt. Skepsisen er veldig stor, sier Egil Mongstad, leder av Fellesforbundet i Oslo. Ifølge Westby har LO-IT vært gjennom en sunn økonomisk utvikling siden starten i 1998 og vil vise overskudd på selve driften for fjoråret. Men regnskapstall for 1998 og 1999 viser et samlet driftsunderskudd på 22 millioner kroner før skatt. Figur 5.19 LO sliter med systemprosjektet Fane 2 og med aksjeselskapet LO-IT Fane 2 Fane 2 er ment å bli et elektronisk medlemssystem for hele LO, med 26 forbund og ca yrkesaktive medlemmer. Systemet skal både være medlemsregister og bli LOs egen nettportal, med muligheter for avstemninger og annen interaktiv kommunikasjon. Systemet utvikles og drives av LO-IT, et aksjeselskap eid av LO sentralt, en rekke fagforbund og VÅR bank og forsikring. Regningen blir på mellom 90 og 100 millioner kroner når LO begynner å bruke sitt nye IT-system, Fane 2 (se faktaramme) i månedsskiftet mars april. Opprinnelig skulle systemet ha vært på luften 1. april for to år siden og koste 30 millioner, ifølge nettavisen LO-aktuelt. Regnskapstall Aftenposten har innhentet viser at kostnadene for prosjektet bare i 1999 kom opp i 47 millioner kroner. Vi har aldri operert med noen endelig kostnadsramme. Prosjektet har vokst underveis. Derfor er kostnadene blitt høyere enn forutsatt. Men vi har full kontroll, sier Roger Westby til Aftenposten. Han er administrerende direktør i aksjeselskapet LO- IT, som har ansvaret for å utvikle og drive Fane 2. Vi bidro først med 15 millioner kroner til Fane 2, og regnet med at det skulle holde. I fjor måtte vi skyte til 8 millioner ekstra. Dette belaster forbundets økonomi. Men vi regner med at investeringen skal lønne seg med det unike systemet vi nå får, selv om de store forsinkelsene har vært vanskelige å svelge, sier sekretær Geir Mosti i Norsk Kommuneforbund. Sammen med Fellesforbundet er Kommuneforbundet utpekt til pilotforbund for IT-satsingen, som i 1994 ble vedtatt av LO-kongressen, Landsorganisasjonens høyeste organ. Begge de to forbundene, og LO sentralt, har skutt inn rente- og avdragsfrie lån på 15 millioner hver, samt ekstrabevilgninger i million- 157

5 klassen til prosjektet. Vår skepsis til satsingen er veldig stor, sier Egil Mongstad, leder av Fellesforbundet i Oslo, der han også har sittet i en styringsgruppe for IT-prosjektet. Mongstad setter store spørsmålstegn ved hvor klokt det er å la LO-IT selv utvikle programvaren til Fane 2, i stedet for å overlate jobben til en eller flere eksisterende, profesjonelle aktører. Samtidig er han bekymret for det LO-eide selskapets kompetanse på drift og vedlikehold. Mitt inntrykk er at også Fellesforbundet sentralt er engstelig for kompetansen til LO-IT. Resultatet kan lett bli at andre får jobben hvis systemet svikter, sier Mongstad. Meningen var at alle de 26 LO-forbundene skulle slutte seg til systemet. Men flere sier nei. Blant annet Forbundet for ledelse og teknikk, som var pilotforbund for LOs forrige IT-satsing, Fane 2. Basert på våre erfaringer med det prosjektet, der hele systemet var utgått på dato før det ble tatt i bruk, ønsker vi overhodet ikke å delta i Fane 2, sier forbundsleder Magnus Midtbø. Han tilføyer: Vi har helt bevisst valgt andre løsninger, basert på den totale kompetansen som finnes i bransjen. Og det vil vi fortsette med. Spørsmål for diskusjon 1 Hvordan er IT-funksjonen i LO organisert? Hvordan fungerer den? 2 Hva er problemene med prosjektet Fane 2? Hva kunne vært gjort annerledes? Hva bør gjøres nå? 3 Hvilke råd vil du gi til Roger Westby som er administrerende direktør i LO-IT i denne situasjonen? 4 Hvilke råd vil du gi til Egil Mongstad som er leder av Fellesforbundet i Oslo i denne situasjonen? 5 Hvilke råd vil du gi til Magnus Midtbø som er leder av Forbundet for ledelse og teknikk i denne situasjonen? 6 Dersom det elektroniske medlemssystemet Fane 2 blir tatt i bruk, hvordan kan LO utnytte systemet til kunnskapsforvaltning? 7 Hvilken IS-infrastruktur er nødvendig for å lykkes med Fane 2? 158

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013 Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune Mars 2013 1 Innledning PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune er i all hovedsak en videreføring av den opprinnelige Strategisk plan for digital

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva kan vi gjøre for deg? Vi har levert løsninger til noen av markedets mest krevende kunder! Hva kan vi gjøre for deg? Et utvalg kundereferanser Samarbeid er viktig Proact er et solid selskap med en trygg virksomhetshistorikk

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon til datakommunikasjon

Kapittel 1. Introduksjon til datakommunikasjon Kapittel 1 Introduksjon til datakommunikasjon Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du se sammenhengen mellom IKT og datakommunikasjon kjenne til hva som menes med bredbånd kjenne til noen hovedtrekk

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

vann AV BÅRD ANDERSSON

vann AV BÅRD ANDERSSON Telekompå dypt vann Før var de konger. Nå spises telekomselskapene opp av innovative it-bedrifter som er i ferd med å vinne slaget om utnyttelse av telenettene. Nye tjenester danker dem ut, mens de gamle

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Åpenhet lønner seg om lønnsomme IT-løsninger i offentlig sektor Heidi Arnesen Austlid

Åpenhet lønner seg om lønnsomme IT-løsninger i offentlig sektor Heidi Arnesen Austlid Åpenhet lønner seg om lønnsomme IT-løsninger i offentlig sektor Heidi Arnesen Austlid 429 kommuner, 341 offentlige etater og 19 fylkeskommuner tar i dag selvstendige beslutninger om IT-løsninger. Det innebærer

Detaljer

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5.

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5. UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Direktebank In166 gruppe 3-5 Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen Prosjektrapport 18. november 1999 Forord

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard.

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard. FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004 Vokser i rekordfart Regnskapskontorkjeden Vekstra startet opp høsten 2003, og under et halvt år senere har de allerede 12 kontorer knyttet til seg.

Detaljer

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FremTIDenS kommunikasjon 7. UTGAVE - SEPTEMBER 2008 RUTINER FOR DATALAGRING: FELLESMAIL VS. LEVENDE BILDER: FIBEROPTISKE NETT: Jakten på de forsvunne dokumenter

Detaljer

Accenture forventer mye av ledelsesverktøy

Accenture forventer mye av ledelsesverktøy Testoppgaver 1 Hvorfor er operative systemer så viktige? 2 Hvilke funksjoner ivaretas av et økonomisystem? 3 Hva er innholdet i evalueringsmodellen for valg av økonomisystem? 4 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Ledere svikter ehandelen

Ledere svikter ehandelen nr 2 2004 årgang 2 Din guide til lønnsom ebusiness Ledere svikter ehandelen Lokker med ekstrainntekt Småbedriftenes IKT-løsning Alle kan nå lære seg data 110 0 11 1 00 01100 1 010 111 Lønnsomme portaler

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer