MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!"

Transkript

1 EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen august arrangeres Festspillene i Elverum. Blir du InnlandsSpotkunde i løpet av mai, gir Eidsiva deg konsertbillett til Karpe Diem, Kaizers Orchestra eller Elvis Costello. Send sms kodeord «ELVERUM» til så tar vi kontakt med deg for bestilling. Du kan også møte oss på Kremmertorget 10, 11, 24 og 25 mai. EIERMELDING

2 Hunderfossen 2 kraftverk. EIERMELDING 2014

3 Innhold EIERNES HENSIKT MED EIERSKAPET: God finansiell avkastning på verdijustert egenkapital. Gode industrielle løsninger på produkter og tjenester for kundene. Regional utvikling. EIERSKAP OG UTBYTTE: Avkastningen på eierskapet i Eidsiva har de siste sju årene vært 7,0 prosent på verdijustert egenkapital etter skatt. Eidsiva Energi har hittil utbetalt årlig ca. 300 millioner kroner til eierne (utbytte og renter på ansvarlig lån). I tillegg fikk eierne utbetalt en milliard kroner i 2007 og 750 millioner kroner i Eidsivas årsrapporter finner du på Nøkkeltall...4 Dette er Eidsiva...5 Milepæler i energilovgivningen...6 Eieroversikt...7 Styreleder Alexandra Bech Gjørv...8 Regionale kraftselskaper i Norge...10 Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan...11 Eidsivas nyere historie...12 Eidsivas utfordringer og muligheter Eidsivas virksomhet...16 Produksjon...16 Infrastruktur...18 Vekst og utvikling...20 Organisasjonen...22 Eidsiva på kartet Vannkraft...26 Bioenergi...28 Vindkraft...30 Strømnett...32 Anlegg...34 Marked...36 Bredbånd...38 Vekst og utvikling...40 Morselskapet...42 Helse, miljø og sikkerhet Styring og kontroll...44 Etiske regler Klima og miljø...46 Innlandets muligheter «Eidsiva forvalter naturressursene våre, og bidrar til god infrastruktur og utvikling i regionen. Det er avgjørende for utviklingen i vår kommune og regionen for øvrig at dette blir gjort på en måte som gir god verdiskaping.» Ordfører Mari Botterud i Øyer kommune, eier EIERMELDING

4 Nøkkeltall EIDSIVA VANNKRAFT AS EIDSIVA BIOENERGI AS Egen produksjon: GWh Total energisalg: 249 GWh Operatøransvar totalt: GWh Antall anlegg: 8 stk Antall kraftverk (hel- og deleide): 44 stk Fjernvarmenett: 89 km Antall ansatte: 196 stk Antall ansatte: 49 stk Omsetning: MNOK Omsetning: 162 MNOK EIDSIVA NETT AS EIDSIVA ANLEGG AS Strømnett: km Antall ansatte: 376 stk Nettkapital (strømnett, fiber, bygninger): MNOK Omsetning: 723 MNOK Antall nettkunder: stk Antall ansatte: Omsetning: 100 stk MNOK EIDSIVA MARKED AS Antall strømkunder: stk EIDSIVA VEKST AS Selskaper i portefølje: 18 stk Antall ansatte: Omsetning: 51 stk MNOK Utviklingsprosjekter, regional utvikling: Antall ansatte: 14 stk 8 stk EIDSIVA BREDBÅND AS Omsetning Vekst «konsern» 391 MNOK Fiber: km Total omsetning i portefølje (brutto): MNOK Antall kunder: stk Antall ansatte: 115 stk Omsetning: 317 MNOK 4 EIERMELDING 2014

5 Dette er Eidsiva Eidsiva Energi er et regionalt energikonsern, eid av 26 kommuner og fylkeskommunene Hedmark og Oppland. Eidsivas ca 1000 ansatte er fordelt på 30 oppmøtesteder i regionen. NOEN AV EIDSIVAS HEL- OG DELEIDE SELSKAPER: Eidsiva Vannkraft Eidsiva Bioenergi Eidsiva Nett Eidsiva Anlegg Eidsiva Marked Eidsiva Vekst Eidsiva bredbånd (91 % eierandel) Elsikkerhet Norge (68 % eierandel) Oppland Energi (39 % eierandel) Opplandskraft (35 % eierandel) Kraftverkene i Orkla (12 % eierandel) Vinstra kraftselskap (28 % eierandel) Elverum Energi Nett (49 % eierandel) Investeringsselskapet Energy Future Invest AS (EFI) (49 % eierandel) Moelven Industrier ASA (24 % eierandel) Eidsiva eier Energiråd Innlandet sammen med Hedmark og Oppland fylkeskommuner Egenkapital VERDIJUSTERT EIERKAPITAL Eierlån Elspotpris i EUR/Mwh OMSETNING/ELSPOTPRIS ÅRSVERK EIERMELDING

6 Milepæler i energilovgivningen Energilovgivingen er en viktig del av rammebetingelsene for Eidsivas virksomhet. Lovgivingen påvirker både fordelingen av verdiskapingen og rammene for hvordan Eidsivas virksomhet kan organiseres og praktiseres. Her er noen av de viktigste milepælene: 1918 Hjemfallsretten vedtas Energiloven vedtas i Stortinget. Norge er dermed det første land i verden som foretar en deregulering av kraftmarkedet Revidering av Energiloven: Setter krav til juridiske og funksjonelle skiller mellom nettvirksomhet og strømproduksjon og strømsalg EUs fornybardirektiv implementert. Innføring av sertifikatordning for ny fornybar energi. Ordningen gjøres gjeldende for ny fornybar energi som settes i produksjon innen utgangen av Øvre Otta, Skjåk Ekspertutvalget: Mandatet gir rammer for vesentlige endringer i selskapsstrukturen innen norske nettselskaper og for nettselskapenes rammebetingelser. 6 EIERMELDING 2014

7 Eieroversikt Eidsiva Energi er et regionalt energikonsern, eid av 26 kommuner og fylkeskommunene Hedmark og Oppland. Eidskog 0,027 % Engerdal 1,049 % 1 Gausdal 3,829 % Gjøvik 3,313 % Grue 0,026 % Hamar 22,078 % Hedmark fylkeskommune 22,078 % Kongsvinger 0,052 % Lesja 0,057 % Lillehammer 12,937 % 1 Løten 1,951 % Nord-Fron 0,943 % Nord-Odal 0,342 % Oppland fylkeskommune 9,389 % Ringebu 0,768 % Ringsaker 14,828 % Skjåk 0,023 % Stor-Elvdal 0,602 % Sør-Odal 0,026 % Trysil 1,202 % Vang 0,074 % Vestre Slidre 0,310 % Våler 0,026 % Østre Toten 1,797 % Øyer 0,768 % Øystre Slidre 0,329 % Åsnes 0,029 % Åmot 1,204 % 1. Lillehammer og Gausdal har plassert sine aksjer i Eidsiva i eierselskapet LGE Holding AS, som har en eierandel på 16,766 % i Eidsiva. EIERMELDING

8 Det langsiktige eierskapet gir grunnlag for verdiskaping i regionen gjennom generasjoner. 8 EIERMELDING 2014

9 Styreleder Alexandra Bech Gjørv Eidsiva er en drivkraft Gjennom sin størrelse, omfang av aktiviteter, sterke kompetansemiljøer og offensive utbygging av infrastruktur og fornybar energi, representerer Eidsiva en drivkraft for Innlandet. Ideen bak etableringen av selskapet og samlingen av ressursene på energisektoren i regionen var å oppnå større verdiskaping gjennom økt kompetanse og større økonomisk og faglig løfteevne. Det mener jeg Eidsiva har klart. Samfunnsfaktor Konsernet investerer årlig over en halv milliard kroner i strømnett og fibernett for å forberede regionen på fremtidens vekst og utvikling. Eidsiva Bioenergi AS gjennomfører nå sluttfasen av en offensiv utbygging av fjernvarme og industridamp. Konsernet har flere store prosjekter for utbygging både av ny vannkraft og vindkraft i fellesskap med andre energiselskaper, som kommer til beslutning det neste året. Eidsiva er dermed ikke bare en energiaktør, men også en samfunnsfaktor i regionen. Eidsivas og Innlandets utvikling fremover hører nøye sammen. Energiselskapet er avhengig av regionen som primærmarked. Lokal etterspørsel etter selskapets tjenester og produkter er viktig for selskapets vekst og utvikling. Eidsiva er avhengig av at etterspørselen etter strøm, bredbåndstjenester, og fjernvarme i Innlandet vokser i årene som kommer. Bare slik kan Eidsiva utvikle sin kompetanse og sitt tjenestespekter videre. Derfor er Eidsivas sponsing av kultur og idrett, og engasjement innen samferdsel og annen utvikling utgifter som senere vil gi økte inntekter. Økt produktivitet Energiselskapene, både i Norge og i Europa, møter og vil fortsette å møte store utfordringer. Inntektene fra salget av vannkraftproduksjonen på kraftbørsen er avgjørende for utfallet på bunnlinjen. Etter et bratt fall har kraftprisene tilsynelatende flatet ut på et lavt nivå, og prognosene sier at dette vil vare i flere år fremover. Det betyr lavere inntekter og lavere resultat for selskaper som Eidsiva. Da må vi sørge for at Eidsiva jobber smartere og bedre, til fordel for bedre resultater. Derfor har Eidsiva allerede gjennomført en omfattende gjennomgang av hele sin virksomhet for å oppnå best mulig produktivitetsutvikling. Det har påvirket resultatet positivt med 100 millioner kroner i året etter skatt målt opp mot God styring Styret ser det som viktig at Eidsiva fortsatt skal være en drivkraft i Oppland og Hedmark. God styring, riktig utnyttelse av kompetanse og ressurser er avgjørende. Men i tillegg må Eidsiva fortsette å engasjere seg i utviklingen i både egen evne til å skape resultater for eierne, og for utvikling av Innlandet. Eierne Eidsivas 26 eierkommuner og de to fylkeskommunene er alle avgjørende viktige for Eidsivas forankring og posisjon i Innlandet. Aksjonæravtalen som løper til 2036 er unik i sin eierstyring og sin langsiktighet. Dialogen med aksjonærene og tilliten mellom eier, bedriftsforsamling, styret og administrasjon er et avgjørende fundament, historisk og i fremtiden. Eiernes hensikt med sitt eierskap knyttet opp mot god avkastning på kapitalen og forutsigbare utbytter, gode industrielle produkter og tjenester for kundene, og deltagelse i Innlandets regionale utvikling er viktige styresignaler for styret og konsern. Kraftprisene utfordrer bransjen på inntjening og investeringsevne. Det kan heller ikke Eidsiva ignorere. Men selv om fremtiden er utfordrende er den elektrisk og den gir nye forretningsmuligheter. Vi vil alle at langsiktighet, innovativ evne og kvalitet skal særprege konsernet slik er vi best skodd til å møte både utfordringer og muligheter. EIERMELDING

10 Regionale kraftselskaper i Norge Eidsiva er en av de store regionale energiselskapene i Norge. Figurene på denne siden gir et bilde av Eidsiva i forhold til de øvrige energiselskapene i Norge. Konsernomsetning Nettselskapene Hafslund Agder Lyse BKK Eidsiva Energi E-CO Troms NTE Skagerak Hafslund Eidsiva Nett BKK Agder Skagerak Lyse NTE Strømselskaper (privatkunder) Hafslund Strøm Fjordkraft LOS Lyse Eidsiva Marked Ishavskraft Gudbrandsdal Energi Entreprenørvirksomhet Infratek Otera Lyse Infra Eidsiva Anlegg Nettpartner Kraftproduksjon 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 BKK Agder Energi Lyse Skagerak NTE Eidsiva Østfold Energi Tall per I denne oversikten er ikke rene produksjonsselskaper, som Statkraft, tatt med. Statnett, som er et rent nettselskap, er heller ikke tatt med. 10 EIERMELDING 2014

11 Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan Eidsivas muligheter i et utfordrende marked Eiermeldingen 2014 er Eidsivas første utgivelse av sitt slag. Eiermeldingen kommer i tillegg til den mer formelle «Finansiell årsrapport 2013» som ferdigstilles samtidig. Årsrapporten for 2013 har stort fokus på finansielle resultater og status i året som gikk. Eiermeldingen har fokus på status og tanker om fremtid de nærmeste årene, i et Eidsiva-perspektiv. Vi håper at eiere, ansatte og andre interesserte liker Eiermeldingen. I så fall vil vi gjenta dette fremover, årlig eller annet hvert år. Strømmarkedet endres Nettfakturering og kraftsalg skal om noen år frontes overfor kundene av selskapene som i dag driver strømsalg. Her er Eidsiva godt posisjonert med hele 76 % markedsandel av strømkundene i eget nettområde, og med et kundesenter i Kongsvinger som er kåret til Norges beste i kraftbransjen! Lave priser Jeg liker lave kraftpriser rimelig dårlig, men det er en stor trøst at kundene våre liker prisutviklingen veldig godt. Eidsiva er ikke dårlig stilt når det gjelder muligheten for å realisere gode vannog vindprosjekter før 2020 med sterk subsidiering fra el-sertifikatene. Men gode bidrag fra prosjektene er ikke nok, selv om de kan kompenserer for et meget forsiktig syn på kraftpriser de nærmeste år. Optimisme Men det også grunnlag til optimisme. Vi har avsluttet programmet «P 100» som har gitt 100 millioner kroner bedre bunnlinje. Våre virksomheter leverer gode resultater fra drift, og ikke minst har Eidsiva bredbånd kommet opp med gode forutsetninger for resultater i tiden som kommer. Dermed er bredbånd modent for å bli konsernets sjuende virksomhetsområde. Rammebetingelser Det skjer også andre ting rundt rammebetingelser: Det forventes nye regler og forskrifter fra Olje- og Energidepartementet og NVE innenfor nettområdet med stimuleringer mot færre, større selskaper, og kanskje en utvikling mot felles, regionale rammer hvor de regionale nettselskapene kan få en utvidet rolle og ansvar. Samtidig skal alle strømmålere for private skiftes ut med avanserte målersystemer, med avlesning hver time. Bransjen forventer nå at tilbudene om tidsstyring av strømforbruk, og trådløs styring av lys og varme, samt komplette smarte hjem -løsninger kommer. Hvem som blir vinnere i dette markedet gjenstår å se, men Eidsiva ønsker å være aktive og innovative på dette området. Langsiktig eierskap Eidsiva er privilegert med sitt langsiktige og aktive eierskap. Våre 26 kommuner og begge fylkeskommunene i Innlandet har verdier på nær 10 milliarder kroner i konsernet. Aksjonærene må da forvente at Eidsiva leverer resultater på flere områder: Finansielt med årlige, forutsigbare utbetalinger, og i tillegg økt aksjeverdi over tid som i sum gir en avkastning på kapitalen på over 6 %. Fra 2004 og frem til i dag har avkastningen vært ca. 7 %. Industrielt med både å gi kundene gode produkter, løsninger og service, og ved å etablere god industri basert på regionens egne ressurser. Regionalt ved å bidra til en god vekst og utvikling. Vi tror vi gjør det best ved å bidra til at regionen er attraktiv både med alle virksomheter, og at bokvalitet og bolyst er og blir et kjennetegn i de to fylkene våre. Privilegerte Vi som er ansatt i Eidsiva er på mange områder privilegerte. Vi har spennende og meningsfylte oppgaver, vi har nærhet til eiere og kunder, og vi har gode relasjoner internt og høye score på motivasjon. Eidsiva har en sterk posisjon i bransjen, og nødvendig annerkjennelse fra regulator og tilsynsmyndigheter. Våre bankforbindelser er viktige og gode partnere, det betyr tilgang til kapitalressurser for kommende investeringer. På dette området kan vi også tillate oss å være optimistiske for fremtiden. Jeg vil avslutte mine betraktninger med en hyllest til eiere, samarbeidspartnere og egne kolleger. I sum er dette en enorm ressurs for bedriften. Det borger godt for kommende år selv med de lave kraftprisene. EIERMELDING

12 : MANGFOLD De fleste kommuner hadde sitt eget elverk. Større kraftutbygginger ble gjort av Staten eller i samarbeid mellom fylkene, som Opplandskraft. Energiloven (1990) førte til økt behov for effektivitet. Arbeidet for å samle selskapene til et regionselskap for Innlandet tok form. Vannkraftproduksjonen ble samlet i Vannkraft Øst (1999). 2000: EIDSIVA ENERGI I juni 2000 fusjonerte Lillehammer og Gausdal Energiverk AS og Hamar-regionen Energiverk AS sin nett- og omsetningsvirksomhet. Selskapet fikk navnet Eidsiva Energi. 2004: REGIONALT SELSKAP 15. april 2004 vedtok generalforsamlingene i Eidsiva Energis eierselskaper HrE, LGE og HEAS å fusjonere til Eidsiva Energi Holding AS. Dermed ble Eidsiva Energi et vertikalintegrert konsern og den største aktøren innen vannkraftproduksjon, overføring og salg av kraft i Hedmark og Oppland. Konsernet innbefattet også fjernvarme i Hamar og investeringsselskapet EFI hvor Statkraft også var aksjonær. Statkraft var da kjøpt ut som aksjonær etter at de måtte gjennomføre avbøtende tiltak etter krav fra Konkurransetilsynet i forbindelse med erverv av aksjer i Agder Energi. 2001: SAMLING 6. juni 2001, vedtok generalforsamlingene i Eidsiva Energi og Hedmark Energi (HEAS) å fusjonere sin nett- og omsetningsvirksomhet. Det nye selskapet valgte å videreføre navnet Eidsiva Energi AS. Statkraft ble også aksjonær da de i 2000 hadde blitt 49 prosent eier i HEAS. 12 EIERMELDING 2014

13 Eidsivas nyere historie Selskapene som gikk forut for Eidsiva startet utnyttelse av energiressursene i regionen allerede på slutten av 1800-tallet første kraftverk var Helvedesfossen i Mesnaelva, Lillehammer i Eidsivas nyere historie starter i : FLERE EIERE 13. november 2006 fikk Eidsiva Energi ni nye eiere da 2004: MJØSKRAFT 28. april 2005 vedtok bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi Holding AS å kjøpe Hafslunds aksjer i Mjøskraft AS og Mjøskraft Strøm AS. 12. mai vedtok ordinær generalforsamling i Eidsiva Energi Holding AS å gjennomføre en rettet emisjon mot Mjøskrafts eierkommuner Østre Toten og Gjøvik. Oppland fylkeskommune og kommunene Lesja, Skjåk, Nord-Fron, Ringebu, Øyer, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre tegnet aksjer i selskapet. Eidsiva Energi har nå 27 eiere. Det er Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, kommuner i begge fylker og kommunalt eide holdingselskaper. Aksjetegningen ga Eidsiva en eierandel på 38,65 prosent av aksjene i Oppland Energi AS. 2006: VANNKRAFT ØST 2004: EIDSIVA BREDBÅND Eidsiva bredbånd ble etablert. Bakgrunnen var behovet for å løfte infrastrukturen og bredbåndstilbudet i Innlandet fra 25 til 100 prosent. Sommeren 2006 ble det vedtatt å overføre virksomheten og alle ansatte fra Vannkraft Øst AS og Oppland Energi AS til Eidsiva Vannkraft. Overføringen ble gjennomført fra 1. september Fra da av har Eidsiva Vannkraft vært en organisasjon med ca 190 ansatte som er operatør for 44 kraftverk i Hedmark og Oppland. Eidsiva Nett AS overtok samtidig samtlige aksjer i Oppland Energi Nett AS, som eier deler av regionalnettet i Oppland. EIERMELDING

14 HISTORISK UTVIKLING OG PROGNOSE FOR VIKTIGE FAKTORER I ENERGIBRANSJEN SPOTPRIS SPOT-PRISEN KULLPRIS EURO/MWh USD/tonn Spotpris NO1 Prognose Kullpris Prognose CO2-PRIS EURNOK Euro/tonn 15 EURNOK CO2-pris Prognose EURNOK TYSK SPOTPRIS ELSERTIFIKATER Euro/MWh SEK/MWh Tysk spotpris Prognose Elsertifikater Prognose 14 EIERMELDING 2014

15 Eidsivas utfordringer og muligheter Raudalsmagasinet, Skjåk. Energibildet i Europa, Norden og Norge er i ferd med å endre seg. Økt tilgang på energiproduksjon fra fornybare kilder, stabilt høy kjernekraftproduksjon og liten økonomisk vekst i Europa peker mot varig lav kraftpris. Dette gir Eidsiva og andre produksjonsselskaper lavere inntekter i årene som kommer. Stikkord for utfordringene som Eidsiva og andre norske kraftprodusenter må forberede seg på er: DET NORDISKE MARKEDET: Fornybarmålene endrer bildet. Kjernekraft, fortsatt høy produksjon, ingen utfasing? Nye energikilder (sol). Markedsutvikling, befolkningsutvikling. Infrastruktur, kabler til utlandet. Eidsivas muligheter ligger i videreutvikling av fornybar energiproduksjon. Markedssituasjonen for fornybar energi i Norden og Europa vil endre seg på lengre sikt. Regulerbar fornybar energi fra Eidsivas produksjonssystem vil ha en betydelig verdi i fremtiden. Det er avgjørende for Eidsiva å realisere flest mulig lønnsomme prosjekter innenfor den tidsrammen som omfattes av sertifikatordningen. GLOBALT: CO 2 -klima og avgift. Japan, skifergass etc. EUs klimadirektiv, 20 % mer fornybar, -20 % redusert forbruk, -20 % mindre CO 2 -utslipp i IEAs prognoser, utflating av forbrukskurve, endret bruksmønster, høyere middeltemp. på vinter, økt kjølebehov på sommer. 15

16 EIDSIVAS VIRKSOMHET: 16 EIERMELDING 2014 Strandfossen kraftverk i Glomma.

17 Produksjon Eidsivas kraftproduksjon er basert på vannkraft og noe bioenergi. Utnyttelse av vindressursene i Hedmark er under forberedelse. Eidsiva har ansvar for en betydelig produksjon av fornybar energi fra Innlandets naturressurser. Gjøvik Energisentral er under bygging og settes i drift november Vannkraft Bioenergi Vindkraftverk Eidsiva Vannkraft eier ca. 3,4 TWh (milliarder kilowattimer) produksjon i 44 kraftverk i Hedmark, Oppland og Sør- Trøndelag. Eidsiva har flere større kraftprosjekter under planlegging og gjennomføring. Flere av prosjektene er i regi av deleide selskaper. Eidsiva Vannkraft har ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av kraftproduksjon for flere deleide selskaper, og i alt ca. 7,5 TWh produksjon pr. år. Eidsiva har landets mest offensive program for utbygging av bioenergi. Energisentralene i Hamar (satt i drift i 2012), Lillehammer (satt i drift i 2013) og Gjøvik (i drift i 2014), er et betydelig miljøløft for regionen. Sentralene med tilhørende fjernvarmenett vil erstatte et stort antall oljefyrte anlegg med betydelige utslipp, og bety en bedring av luftkvalitet i alle de tre byene. Utnyttelse av vindressursene i regionen er organisert gjennom Austri Vind, som eies av Eidsiva Vekst (50 %), Statskog Vind (25 %) og Gudbrandsdal Energi (25 %). Gjennom Austri Raskiftet og Austri Kvitvola mottok Austri konsesjon på henholdsvis et vindkraftverk i Trysil/Åmot og et i Engerdal som samlet vil gi en årlig produksjon på ca 700 GWh (milioner kilowattimer) fullt utbygd. EIERMELDING

18 EIDSIVAS VIRKSOMHET: Terrenggående 18 EIERMELDING lift, 2014 Eidsiva Anlegg.

19 Infrastruktur Mange konsesjonssøknader gir stor aktivitet. Mange konsesjonssøknader for utbygging av ny kraftproduksjon er medvirkende til at Eidsiva Nett regner med å gjøre store investeringer i nettet de kommende årene. Fjernvarme Strøm Bredbånd Eidsiva Bioenergi har gjennomført betydelig utbygging av fjernvarmenett i en rekke byer og tettsteder i regionen. Eidsiva Nett AS eier og driver km strømnett i Eidsivas konsesjonsområde. Kravet til sikker strømforsyning med god nok kapasitet krever store investeringer i opprusting og nybygging. Sammen med vedlikehold av eksisterende nett betyr dette investeringer og driftsutgifter for nær en milliard kroner i året. Eidsiva Anlegg AS utfører drift og vedlikehold av strømnettet. Eidsiva har gjennom de to datterselskapene etablert en omfattende vakt- og beredskapsordning som sikrer at feil blir rettet fortløpende og raskt, og at det er tilfredsstillende beredskap for å møte større feilsituasjoner ved ekstremvær o.l. Eidsiva bredbånd er eid 91 prosent av Eidsiva Vekst, og 9 prosent av andre energiselskaper. Selskapet har ansvar for utbygging og drift av fibernett i regionen i samarbeid med netteierne i regionen. Utbyggingen av denne infrastrukturen er krevende i Hedmark og Oppland gitt bosettingsstrukturen. Fiberutbyggingen ansees å ha stor betydning for regionens fremtid: Etableringsvilje og bolyst i en region med store avstander og spredt bosetting er krevende økonomisk og praktisk. EIERMELDING

20 EIDSIVAS VIRKSOMHET: 20 EIERMELDING 2014

21 Vekst og utvikling Eidsiva er i kraft av sin størrelse som næringslivsfaktor i Innlandet og eierskapet en naturlig aktør for regional utvikling. Eidsiva Vekst er tillagt oppgaver for konsernet innen regional utvikling, hvor målet er å styrke Innlandets attraktivitet gjennom positiv nærings- og samfunnsutvikling. Regional vekst Prosjekter som promotering av full utbygging av Inter City med dobbeltspor helt frem til Lillehammer innen 2025, utvikling av et forsknings- og kompetanseutviklingssenter innen cyber- og informasjonssikkerhet ved Høgskolen på Gjøvik, forskningspark ved Høgskolen i Lillehammer, elektrifisering av vegtransport og den årlige Mjøskonferansen står sentralt i arbeidet sammen med en generell styrking av høgskolene i Innlandet. Investeringsfond Eidsiva Vekst eier sammen med Hafslund hver 49,5 prosent i selskapet Energy Future Invest (EFI). EFI er et investeringsfond med fokus på investeringer innen fornybar energi, energieffektivisering og telekom. Selskapet har flere spennende prosjekter i porteføljen, blant annet utvikling av ny led-teknologi for mobiler og PCer. Målsettingen med eierskapet i EFI er utover finansiell avkastning tilgang til informasjon og nettverk om utviklingstrender. Investeringsselskaper Moelven Industrier Eidsiva Vekst eier også 24 prosent av Moelven Industrier ASA, og er med det selskapets nest største aksjonær. Engasjementet var en viktig faktor bak etableringen av Eidsiva Bioenergi for å sikre potensielle leveranser av bio-råstoff. Selskapet har vært gjennom noen svake år resultatmessig. Det ble gjennom 2013 iverksatt et strategiarbeid, som videreføres inn i 2014, med formål om styrking av selskapets konkur- ransekraft. Dette stiller også tydelig krav til aksjonærfelleskapet slik at det ivaretar selskapets utviklingsbehov over tid. Eierskapet i Moelven har bidratt til at selskapet er et regionalt industrikonsern i skognæringen. Prevent Systems Eidsiva Vekst eier 20 prosent av Prevent Systems som utvikler og leverer brannsikringssystem basert på vanntåke. Selskapet har mange gode referansekunder, og har siden 2012 levert positive resultater. Prevent Systems vokser jevnt og prosjektene øker i størrelse. Selskapet omsatte for 20 millioner kroner i 2013, en salgsøkning på over 70 % fra året før. Resultatet etter skatt ble 1,4 millioner kroner. Innovasjon og forretningsutvikling Eidsiva Vekst skal være drivkraft for lønnsom vekst og verdiskaping i konsernet. Dette krever økt fokus på innovasjon og forretningsutvikling på tvers av konsernet, gjennom blant annet administrativ prosjektledelse av utviklingsprosjekter. Sentralt i arbeidet står kunnskap om ny teknologi og nye trender som kan ha betydning for konsernets konkurranseposisjon på sikt og/eller kunderelasjoner. Eidsiva Challenge, som er en idékonkurranse internt i konsernet, har vært benyttet de siste tre årene for å få fokus både på nye ideer, men like mye hvordan vi kan gjøre våre interne arbeidsprosesser både sikrere og mer effektive. EIERMELDING

22 STRUKTUR BEDRIFTSFORSAMLINGEN 30 medlemmer Anita Ihle Steen STYRET Alexandra Bech Gjørv KONSERNSJEF Ola Mørkved Rinnan VANNKRAFT Oddleiv Sæle BIOENERGI John Marius Lynne NETT Morten Aalborg 22 EIERMELDING 2014

23 Organisasjonen KONSERNSTAB Marit Torgersen ØKONOMI Leif Henning Asla ANLEGG Kristoffer Lund MARKED Maren Kyllingstad VEKST Thor Svegården BREDBÅND Trond Skjellerud EIERMELDING

24 Bodø HEDMARK OG OPPLAND Trondheim Ålesund Otta Vinstra Bergen Moelv Gjøvik Lillehammer Brumunddal Elverum Hamar Oslo Kongsvinger Stavanger Kristiansand 24 EIERMELDING 2014

25 Eidsiva på kartet OS TYNSET LESJA Tynset TOLGA E6 FOLLDAL Dombås DOVRE ALVDAL ENGERDAL SKJÅK Lom LOM SEL Otta RENDALEN VÅGÅ Vinstra NORD-FRON SØR-FRON RINGEBU STOR- ELVDAL VANG VESTRE SLIDRE ØYSTRE SLIDRE NORD- AURDAL Fagernes ETNEDAL E16 SØR- AURDAL GAUSDAL 33 NORDRE LAND Dokka SØNDRE LAND ØYER LILLEHAMMER Lillehammer E6 GJØVIK Gjøvik 4 VESTRE TOTEN RINGSAKER ØSTRE TOTEN 33 HAMAR Rena Hamar LØTEN 3 E6 STANGE TRYSIL ÅMOT Nybergsund ELVERUM Elverum VÅLER ÅSNES GRAN NORD- ODAL GRUE E6 2 JEVNAKER LUNNER E16 OSL Gardermoen SØR- ODAL KONGSVINGER Kongsvinger Eidsiva strømnett, konsesjonsområde. EIDSKOG Kommuner der Eidsiva har produksjon av fornybar energi i hel- og deleide vannkraftverk og/eller bioenergisentraler. EIERMELDING

26 196 ansatte DETTE ER EIDSIVA VANNKRAFT Et av Nordens mest komplette vannkraftmiljøer. Fire av de ti største vannkraftprosjekter i Norge under planlegging. Rekruttering av ny kompetanse for å møte utfordringene med mange og nye prosjekter gjennomført. Desentralisert organisasjon ved drift av 44 kraftverk i Hedmark og Oppland. EIDSIVA VANNKRAFTS FOKUS Ansvar for drift og vedlikehold av 44 kraftverk i Hedmark og Oppland. Ansvar for produksjon av til sammen 7,5 TWh fornybar vannkraft. Eier 3,4 TWh kraftproduksjon i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Stor variasjon i konstruksjon, størrelse og alder i de 44 kraftverkene. Det eldste aggregatet i drift er fra 1899, det nyeste fra Videreutvikler vannkraftsystemet gjennom en rekke rehabiliterings- og utviklingsprosjekter. Planlegger og gjennomfører flere nye, større vannkraftprosjekter. Eidsivas andel av investeringer i ny vannkraft vil beløpe seg til 1,5 milliarder kroner over den kommende 10-årsperioden. Eidsiva Vannkraft utfører vedlikehold og ettersyn av reguleringsanlegg i en rekke vassdrag på vegne av Glommens og Laagens Brukseierforening og Foreningen til Bægnavassdragets Regulering. Omfattende tjenesteleveranser. Industrigata 45 LILLEHAMMER Raudalen pumpestasjon, Skjåk EIERMELDING

27 Vannkraft Eidsiva Vannkraft AS skal gjennom kompetent og effektiv drift og vedlikehold av kraftverkene, utvikling av produksjonssystemet og god forvaltning av produksjonen bidra til at eierne oppnår en best mulig avkastning av de store verdiene som vann kraftverkene representerer. Øyberget kraftstasjon. Braskereidfoss kraftverk, Glomma. Hunderfossen. Kompetent og effektiv drift av vannkraftverkene skal skape verdier både på kort og lang sikt Oddleiv Sæle, direktør Eidsiva Vannkraft EIERMELDING

28 49 ansatte 162 millioner kroner i omsetning i 2013 EIDSIVA BIOENERGIS FOKUS Eidsiva Bioenergi AS er i ferd med å fullføre en betydelig bioenergisatsing i Hamar, Lillehammer og Gjøvik: Trehørningen energisentral på Hamar ble åpnet i 2011, varmesentralen på Lillehammer ble satt i drift i 2013, og energisentralen på Gjøvik settes i drift høsten TREHØRNINGEN ENERGISENTRAL Anlegget tar imot over 7o 000 tonn restavfall fra Innlandet årlig og produserer damp til industri, el. og fjernvarme til Hamar by. Eidsiva Bioenergi jobber med Norges største satsing på bioenergi. Gjennom denne skal Norges største satsing på bioenergi realisere med en ambisjon om 1 TWh bioenergiproduksjon til Innlandet. Eidsiva Bioenergi har så langt utbygginger og prosjekter for ca halvparten av målet. NORDRE ÅL VARMESENTRAL Varmesentralen i Lillehammer ble satt i drift høsten Anlegget produserer ca. 70 GWh fornybar energi/år, og brenner greiner, topper, flis og bark. GJØVIK ENERGISENTRAL Energisentralen bygges på Kallerud i Gjøvik, og settes i drift i november Anlegget vil produsere ca. 70 GWh energi/år, og skal brenne flis, hovedsakelig fra returtrevirke. Selger i løpet av 2014 varme i 9 byer og tettsteder i Innlandet: Hamar Brumunddal Lillehammer Gjøvik Moelv Trysil, gjennom eierskap i Trysil Fjernvarme AS (65 prosent) Kongsvinger, gjennom eierskap i Kongsvinger Bioenergi AS (66 prosent) Lena gjennom Lena Fjernvarme AS (51 prosent) Flisa gjennom eierskap i Åsnes Fjernvarme AS (74 prosent) Eierandel i Oplandske Bioenergi AS (35 prosent) som eier og drifter en rekke småskala anlegg. Merkantilveien 2 GJØVIK Gjøvik Energisentral er under bygging på Kallerud. Settes i drift i november EIERMELDING

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010 ET ROBUST STRØMNETT - for fremtiden Årsrapport 2010 Om årets rapport I år trykker vi bare den lovpålagte delen av årsrapporten. All øvrig informasjon finner du i nettversjonen på: www.bkk.no/finans. Et

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future Årsrapport 2010 Fornybar energi for framtiden Renewable energy for the future 1 Høydepunkter 2010 APRIL 1. april fikk vindparken Tooma I i Estland endelig godkjennelse fra myndighetene. Parken består av

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Grenlands nye storstue for idrett og kultur

Grenlands nye storstue for idrett og kultur SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2006 06 ÅRSRAPPORT 2006 Skagerak Arena: Grenlands nye storstue for idrett og kultur Energiskolen: Lærer elever el-sikkerhet Skagerak-eierskap: Gullgruve for kommunene i Grenland

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011 Virksomheten 2011 1 av 22 Redegjørelse fra konsernsjefen Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm)

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm) Årsrapport og årsregnskap for 2014 Omslagsbilder: Atlanterhavsveien har satt Nordmøre på kartet som en nasjonal og internasjonal turistattraksjon. Her er det opplevelser i storm og stille. (Foto: Steinar

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer