MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!"

Transkript

1 EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen august arrangeres Festspillene i Elverum. Blir du InnlandsSpotkunde i løpet av mai, gir Eidsiva deg konsertbillett til Karpe Diem, Kaizers Orchestra eller Elvis Costello. Send sms kodeord «ELVERUM» til så tar vi kontakt med deg for bestilling. Du kan også møte oss på Kremmertorget 10, 11, 24 og 25 mai. EIERMELDING

2 Hunderfossen 2 kraftverk. EIERMELDING 2014

3 Innhold EIERNES HENSIKT MED EIERSKAPET: God finansiell avkastning på verdijustert egenkapital. Gode industrielle løsninger på produkter og tjenester for kundene. Regional utvikling. EIERSKAP OG UTBYTTE: Avkastningen på eierskapet i Eidsiva har de siste sju årene vært 7,0 prosent på verdijustert egenkapital etter skatt. Eidsiva Energi har hittil utbetalt årlig ca. 300 millioner kroner til eierne (utbytte og renter på ansvarlig lån). I tillegg fikk eierne utbetalt en milliard kroner i 2007 og 750 millioner kroner i Eidsivas årsrapporter finner du på Nøkkeltall...4 Dette er Eidsiva...5 Milepæler i energilovgivningen...6 Eieroversikt...7 Styreleder Alexandra Bech Gjørv...8 Regionale kraftselskaper i Norge...10 Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan...11 Eidsivas nyere historie...12 Eidsivas utfordringer og muligheter Eidsivas virksomhet...16 Produksjon...16 Infrastruktur...18 Vekst og utvikling...20 Organisasjonen...22 Eidsiva på kartet Vannkraft...26 Bioenergi...28 Vindkraft...30 Strømnett...32 Anlegg...34 Marked...36 Bredbånd...38 Vekst og utvikling...40 Morselskapet...42 Helse, miljø og sikkerhet Styring og kontroll...44 Etiske regler Klima og miljø...46 Innlandets muligheter «Eidsiva forvalter naturressursene våre, og bidrar til god infrastruktur og utvikling i regionen. Det er avgjørende for utviklingen i vår kommune og regionen for øvrig at dette blir gjort på en måte som gir god verdiskaping.» Ordfører Mari Botterud i Øyer kommune, eier EIERMELDING

4 Nøkkeltall EIDSIVA VANNKRAFT AS EIDSIVA BIOENERGI AS Egen produksjon: GWh Total energisalg: 249 GWh Operatøransvar totalt: GWh Antall anlegg: 8 stk Antall kraftverk (hel- og deleide): 44 stk Fjernvarmenett: 89 km Antall ansatte: 196 stk Antall ansatte: 49 stk Omsetning: MNOK Omsetning: 162 MNOK EIDSIVA NETT AS EIDSIVA ANLEGG AS Strømnett: km Antall ansatte: 376 stk Nettkapital (strømnett, fiber, bygninger): MNOK Omsetning: 723 MNOK Antall nettkunder: stk Antall ansatte: Omsetning: 100 stk MNOK EIDSIVA MARKED AS Antall strømkunder: stk EIDSIVA VEKST AS Selskaper i portefølje: 18 stk Antall ansatte: Omsetning: 51 stk MNOK Utviklingsprosjekter, regional utvikling: Antall ansatte: 14 stk 8 stk EIDSIVA BREDBÅND AS Omsetning Vekst «konsern» 391 MNOK Fiber: km Total omsetning i portefølje (brutto): MNOK Antall kunder: stk Antall ansatte: 115 stk Omsetning: 317 MNOK 4 EIERMELDING 2014

5 Dette er Eidsiva Eidsiva Energi er et regionalt energikonsern, eid av 26 kommuner og fylkeskommunene Hedmark og Oppland. Eidsivas ca 1000 ansatte er fordelt på 30 oppmøtesteder i regionen. NOEN AV EIDSIVAS HEL- OG DELEIDE SELSKAPER: Eidsiva Vannkraft Eidsiva Bioenergi Eidsiva Nett Eidsiva Anlegg Eidsiva Marked Eidsiva Vekst Eidsiva bredbånd (91 % eierandel) Elsikkerhet Norge (68 % eierandel) Oppland Energi (39 % eierandel) Opplandskraft (35 % eierandel) Kraftverkene i Orkla (12 % eierandel) Vinstra kraftselskap (28 % eierandel) Elverum Energi Nett (49 % eierandel) Investeringsselskapet Energy Future Invest AS (EFI) (49 % eierandel) Moelven Industrier ASA (24 % eierandel) Eidsiva eier Energiråd Innlandet sammen med Hedmark og Oppland fylkeskommuner Egenkapital VERDIJUSTERT EIERKAPITAL Eierlån Elspotpris i EUR/Mwh OMSETNING/ELSPOTPRIS ÅRSVERK EIERMELDING

6 Milepæler i energilovgivningen Energilovgivingen er en viktig del av rammebetingelsene for Eidsivas virksomhet. Lovgivingen påvirker både fordelingen av verdiskapingen og rammene for hvordan Eidsivas virksomhet kan organiseres og praktiseres. Her er noen av de viktigste milepælene: 1918 Hjemfallsretten vedtas Energiloven vedtas i Stortinget. Norge er dermed det første land i verden som foretar en deregulering av kraftmarkedet Revidering av Energiloven: Setter krav til juridiske og funksjonelle skiller mellom nettvirksomhet og strømproduksjon og strømsalg EUs fornybardirektiv implementert. Innføring av sertifikatordning for ny fornybar energi. Ordningen gjøres gjeldende for ny fornybar energi som settes i produksjon innen utgangen av Øvre Otta, Skjåk Ekspertutvalget: Mandatet gir rammer for vesentlige endringer i selskapsstrukturen innen norske nettselskaper og for nettselskapenes rammebetingelser. 6 EIERMELDING 2014

7 Eieroversikt Eidsiva Energi er et regionalt energikonsern, eid av 26 kommuner og fylkeskommunene Hedmark og Oppland. Eidskog 0,027 % Engerdal 1,049 % 1 Gausdal 3,829 % Gjøvik 3,313 % Grue 0,026 % Hamar 22,078 % Hedmark fylkeskommune 22,078 % Kongsvinger 0,052 % Lesja 0,057 % Lillehammer 12,937 % 1 Løten 1,951 % Nord-Fron 0,943 % Nord-Odal 0,342 % Oppland fylkeskommune 9,389 % Ringebu 0,768 % Ringsaker 14,828 % Skjåk 0,023 % Stor-Elvdal 0,602 % Sør-Odal 0,026 % Trysil 1,202 % Vang 0,074 % Vestre Slidre 0,310 % Våler 0,026 % Østre Toten 1,797 % Øyer 0,768 % Øystre Slidre 0,329 % Åsnes 0,029 % Åmot 1,204 % 1. Lillehammer og Gausdal har plassert sine aksjer i Eidsiva i eierselskapet LGE Holding AS, som har en eierandel på 16,766 % i Eidsiva. EIERMELDING

8 Det langsiktige eierskapet gir grunnlag for verdiskaping i regionen gjennom generasjoner. 8 EIERMELDING 2014

9 Styreleder Alexandra Bech Gjørv Eidsiva er en drivkraft Gjennom sin størrelse, omfang av aktiviteter, sterke kompetansemiljøer og offensive utbygging av infrastruktur og fornybar energi, representerer Eidsiva en drivkraft for Innlandet. Ideen bak etableringen av selskapet og samlingen av ressursene på energisektoren i regionen var å oppnå større verdiskaping gjennom økt kompetanse og større økonomisk og faglig løfteevne. Det mener jeg Eidsiva har klart. Samfunnsfaktor Konsernet investerer årlig over en halv milliard kroner i strømnett og fibernett for å forberede regionen på fremtidens vekst og utvikling. Eidsiva Bioenergi AS gjennomfører nå sluttfasen av en offensiv utbygging av fjernvarme og industridamp. Konsernet har flere store prosjekter for utbygging både av ny vannkraft og vindkraft i fellesskap med andre energiselskaper, som kommer til beslutning det neste året. Eidsiva er dermed ikke bare en energiaktør, men også en samfunnsfaktor i regionen. Eidsivas og Innlandets utvikling fremover hører nøye sammen. Energiselskapet er avhengig av regionen som primærmarked. Lokal etterspørsel etter selskapets tjenester og produkter er viktig for selskapets vekst og utvikling. Eidsiva er avhengig av at etterspørselen etter strøm, bredbåndstjenester, og fjernvarme i Innlandet vokser i årene som kommer. Bare slik kan Eidsiva utvikle sin kompetanse og sitt tjenestespekter videre. Derfor er Eidsivas sponsing av kultur og idrett, og engasjement innen samferdsel og annen utvikling utgifter som senere vil gi økte inntekter. Økt produktivitet Energiselskapene, både i Norge og i Europa, møter og vil fortsette å møte store utfordringer. Inntektene fra salget av vannkraftproduksjonen på kraftbørsen er avgjørende for utfallet på bunnlinjen. Etter et bratt fall har kraftprisene tilsynelatende flatet ut på et lavt nivå, og prognosene sier at dette vil vare i flere år fremover. Det betyr lavere inntekter og lavere resultat for selskaper som Eidsiva. Da må vi sørge for at Eidsiva jobber smartere og bedre, til fordel for bedre resultater. Derfor har Eidsiva allerede gjennomført en omfattende gjennomgang av hele sin virksomhet for å oppnå best mulig produktivitetsutvikling. Det har påvirket resultatet positivt med 100 millioner kroner i året etter skatt målt opp mot God styring Styret ser det som viktig at Eidsiva fortsatt skal være en drivkraft i Oppland og Hedmark. God styring, riktig utnyttelse av kompetanse og ressurser er avgjørende. Men i tillegg må Eidsiva fortsette å engasjere seg i utviklingen i både egen evne til å skape resultater for eierne, og for utvikling av Innlandet. Eierne Eidsivas 26 eierkommuner og de to fylkeskommunene er alle avgjørende viktige for Eidsivas forankring og posisjon i Innlandet. Aksjonæravtalen som løper til 2036 er unik i sin eierstyring og sin langsiktighet. Dialogen med aksjonærene og tilliten mellom eier, bedriftsforsamling, styret og administrasjon er et avgjørende fundament, historisk og i fremtiden. Eiernes hensikt med sitt eierskap knyttet opp mot god avkastning på kapitalen og forutsigbare utbytter, gode industrielle produkter og tjenester for kundene, og deltagelse i Innlandets regionale utvikling er viktige styresignaler for styret og konsern. Kraftprisene utfordrer bransjen på inntjening og investeringsevne. Det kan heller ikke Eidsiva ignorere. Men selv om fremtiden er utfordrende er den elektrisk og den gir nye forretningsmuligheter. Vi vil alle at langsiktighet, innovativ evne og kvalitet skal særprege konsernet slik er vi best skodd til å møte både utfordringer og muligheter. EIERMELDING

10 Regionale kraftselskaper i Norge Eidsiva er en av de store regionale energiselskapene i Norge. Figurene på denne siden gir et bilde av Eidsiva i forhold til de øvrige energiselskapene i Norge. Konsernomsetning Nettselskapene Hafslund Agder Lyse BKK Eidsiva Energi E-CO Troms NTE Skagerak Hafslund Eidsiva Nett BKK Agder Skagerak Lyse NTE Strømselskaper (privatkunder) Hafslund Strøm Fjordkraft LOS Lyse Eidsiva Marked Ishavskraft Gudbrandsdal Energi Entreprenørvirksomhet Infratek Otera Lyse Infra Eidsiva Anlegg Nettpartner Kraftproduksjon 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 BKK Agder Energi Lyse Skagerak NTE Eidsiva Østfold Energi Tall per I denne oversikten er ikke rene produksjonsselskaper, som Statkraft, tatt med. Statnett, som er et rent nettselskap, er heller ikke tatt med. 10 EIERMELDING 2014

11 Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan Eidsivas muligheter i et utfordrende marked Eiermeldingen 2014 er Eidsivas første utgivelse av sitt slag. Eiermeldingen kommer i tillegg til den mer formelle «Finansiell årsrapport 2013» som ferdigstilles samtidig. Årsrapporten for 2013 har stort fokus på finansielle resultater og status i året som gikk. Eiermeldingen har fokus på status og tanker om fremtid de nærmeste årene, i et Eidsiva-perspektiv. Vi håper at eiere, ansatte og andre interesserte liker Eiermeldingen. I så fall vil vi gjenta dette fremover, årlig eller annet hvert år. Strømmarkedet endres Nettfakturering og kraftsalg skal om noen år frontes overfor kundene av selskapene som i dag driver strømsalg. Her er Eidsiva godt posisjonert med hele 76 % markedsandel av strømkundene i eget nettområde, og med et kundesenter i Kongsvinger som er kåret til Norges beste i kraftbransjen! Lave priser Jeg liker lave kraftpriser rimelig dårlig, men det er en stor trøst at kundene våre liker prisutviklingen veldig godt. Eidsiva er ikke dårlig stilt når det gjelder muligheten for å realisere gode vannog vindprosjekter før 2020 med sterk subsidiering fra el-sertifikatene. Men gode bidrag fra prosjektene er ikke nok, selv om de kan kompenserer for et meget forsiktig syn på kraftpriser de nærmeste år. Optimisme Men det også grunnlag til optimisme. Vi har avsluttet programmet «P 100» som har gitt 100 millioner kroner bedre bunnlinje. Våre virksomheter leverer gode resultater fra drift, og ikke minst har Eidsiva bredbånd kommet opp med gode forutsetninger for resultater i tiden som kommer. Dermed er bredbånd modent for å bli konsernets sjuende virksomhetsområde. Rammebetingelser Det skjer også andre ting rundt rammebetingelser: Det forventes nye regler og forskrifter fra Olje- og Energidepartementet og NVE innenfor nettområdet med stimuleringer mot færre, større selskaper, og kanskje en utvikling mot felles, regionale rammer hvor de regionale nettselskapene kan få en utvidet rolle og ansvar. Samtidig skal alle strømmålere for private skiftes ut med avanserte målersystemer, med avlesning hver time. Bransjen forventer nå at tilbudene om tidsstyring av strømforbruk, og trådløs styring av lys og varme, samt komplette smarte hjem -løsninger kommer. Hvem som blir vinnere i dette markedet gjenstår å se, men Eidsiva ønsker å være aktive og innovative på dette området. Langsiktig eierskap Eidsiva er privilegert med sitt langsiktige og aktive eierskap. Våre 26 kommuner og begge fylkeskommunene i Innlandet har verdier på nær 10 milliarder kroner i konsernet. Aksjonærene må da forvente at Eidsiva leverer resultater på flere områder: Finansielt med årlige, forutsigbare utbetalinger, og i tillegg økt aksjeverdi over tid som i sum gir en avkastning på kapitalen på over 6 %. Fra 2004 og frem til i dag har avkastningen vært ca. 7 %. Industrielt med både å gi kundene gode produkter, løsninger og service, og ved å etablere god industri basert på regionens egne ressurser. Regionalt ved å bidra til en god vekst og utvikling. Vi tror vi gjør det best ved å bidra til at regionen er attraktiv både med alle virksomheter, og at bokvalitet og bolyst er og blir et kjennetegn i de to fylkene våre. Privilegerte Vi som er ansatt i Eidsiva er på mange områder privilegerte. Vi har spennende og meningsfylte oppgaver, vi har nærhet til eiere og kunder, og vi har gode relasjoner internt og høye score på motivasjon. Eidsiva har en sterk posisjon i bransjen, og nødvendig annerkjennelse fra regulator og tilsynsmyndigheter. Våre bankforbindelser er viktige og gode partnere, det betyr tilgang til kapitalressurser for kommende investeringer. På dette området kan vi også tillate oss å være optimistiske for fremtiden. Jeg vil avslutte mine betraktninger med en hyllest til eiere, samarbeidspartnere og egne kolleger. I sum er dette en enorm ressurs for bedriften. Det borger godt for kommende år selv med de lave kraftprisene. EIERMELDING

12 : MANGFOLD De fleste kommuner hadde sitt eget elverk. Større kraftutbygginger ble gjort av Staten eller i samarbeid mellom fylkene, som Opplandskraft. Energiloven (1990) førte til økt behov for effektivitet. Arbeidet for å samle selskapene til et regionselskap for Innlandet tok form. Vannkraftproduksjonen ble samlet i Vannkraft Øst (1999). 2000: EIDSIVA ENERGI I juni 2000 fusjonerte Lillehammer og Gausdal Energiverk AS og Hamar-regionen Energiverk AS sin nett- og omsetningsvirksomhet. Selskapet fikk navnet Eidsiva Energi. 2004: REGIONALT SELSKAP 15. april 2004 vedtok generalforsamlingene i Eidsiva Energis eierselskaper HrE, LGE og HEAS å fusjonere til Eidsiva Energi Holding AS. Dermed ble Eidsiva Energi et vertikalintegrert konsern og den største aktøren innen vannkraftproduksjon, overføring og salg av kraft i Hedmark og Oppland. Konsernet innbefattet også fjernvarme i Hamar og investeringsselskapet EFI hvor Statkraft også var aksjonær. Statkraft var da kjøpt ut som aksjonær etter at de måtte gjennomføre avbøtende tiltak etter krav fra Konkurransetilsynet i forbindelse med erverv av aksjer i Agder Energi. 2001: SAMLING 6. juni 2001, vedtok generalforsamlingene i Eidsiva Energi og Hedmark Energi (HEAS) å fusjonere sin nett- og omsetningsvirksomhet. Det nye selskapet valgte å videreføre navnet Eidsiva Energi AS. Statkraft ble også aksjonær da de i 2000 hadde blitt 49 prosent eier i HEAS. 12 EIERMELDING 2014

13 Eidsivas nyere historie Selskapene som gikk forut for Eidsiva startet utnyttelse av energiressursene i regionen allerede på slutten av 1800-tallet første kraftverk var Helvedesfossen i Mesnaelva, Lillehammer i Eidsivas nyere historie starter i : FLERE EIERE 13. november 2006 fikk Eidsiva Energi ni nye eiere da 2004: MJØSKRAFT 28. april 2005 vedtok bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi Holding AS å kjøpe Hafslunds aksjer i Mjøskraft AS og Mjøskraft Strøm AS. 12. mai vedtok ordinær generalforsamling i Eidsiva Energi Holding AS å gjennomføre en rettet emisjon mot Mjøskrafts eierkommuner Østre Toten og Gjøvik. Oppland fylkeskommune og kommunene Lesja, Skjåk, Nord-Fron, Ringebu, Øyer, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre tegnet aksjer i selskapet. Eidsiva Energi har nå 27 eiere. Det er Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, kommuner i begge fylker og kommunalt eide holdingselskaper. Aksjetegningen ga Eidsiva en eierandel på 38,65 prosent av aksjene i Oppland Energi AS. 2006: VANNKRAFT ØST 2004: EIDSIVA BREDBÅND Eidsiva bredbånd ble etablert. Bakgrunnen var behovet for å løfte infrastrukturen og bredbåndstilbudet i Innlandet fra 25 til 100 prosent. Sommeren 2006 ble det vedtatt å overføre virksomheten og alle ansatte fra Vannkraft Øst AS og Oppland Energi AS til Eidsiva Vannkraft. Overføringen ble gjennomført fra 1. september Fra da av har Eidsiva Vannkraft vært en organisasjon med ca 190 ansatte som er operatør for 44 kraftverk i Hedmark og Oppland. Eidsiva Nett AS overtok samtidig samtlige aksjer i Oppland Energi Nett AS, som eier deler av regionalnettet i Oppland. EIERMELDING

14 HISTORISK UTVIKLING OG PROGNOSE FOR VIKTIGE FAKTORER I ENERGIBRANSJEN SPOTPRIS SPOT-PRISEN KULLPRIS EURO/MWh USD/tonn Spotpris NO1 Prognose Kullpris Prognose CO2-PRIS EURNOK Euro/tonn 15 EURNOK CO2-pris Prognose EURNOK TYSK SPOTPRIS ELSERTIFIKATER Euro/MWh SEK/MWh Tysk spotpris Prognose Elsertifikater Prognose 14 EIERMELDING 2014

15 Eidsivas utfordringer og muligheter Raudalsmagasinet, Skjåk. Energibildet i Europa, Norden og Norge er i ferd med å endre seg. Økt tilgang på energiproduksjon fra fornybare kilder, stabilt høy kjernekraftproduksjon og liten økonomisk vekst i Europa peker mot varig lav kraftpris. Dette gir Eidsiva og andre produksjonsselskaper lavere inntekter i årene som kommer. Stikkord for utfordringene som Eidsiva og andre norske kraftprodusenter må forberede seg på er: DET NORDISKE MARKEDET: Fornybarmålene endrer bildet. Kjernekraft, fortsatt høy produksjon, ingen utfasing? Nye energikilder (sol). Markedsutvikling, befolkningsutvikling. Infrastruktur, kabler til utlandet. Eidsivas muligheter ligger i videreutvikling av fornybar energiproduksjon. Markedssituasjonen for fornybar energi i Norden og Europa vil endre seg på lengre sikt. Regulerbar fornybar energi fra Eidsivas produksjonssystem vil ha en betydelig verdi i fremtiden. Det er avgjørende for Eidsiva å realisere flest mulig lønnsomme prosjekter innenfor den tidsrammen som omfattes av sertifikatordningen. GLOBALT: CO 2 -klima og avgift. Japan, skifergass etc. EUs klimadirektiv, 20 % mer fornybar, -20 % redusert forbruk, -20 % mindre CO 2 -utslipp i IEAs prognoser, utflating av forbrukskurve, endret bruksmønster, høyere middeltemp. på vinter, økt kjølebehov på sommer. 15

16 EIDSIVAS VIRKSOMHET: 16 EIERMELDING 2014 Strandfossen kraftverk i Glomma.

17 Produksjon Eidsivas kraftproduksjon er basert på vannkraft og noe bioenergi. Utnyttelse av vindressursene i Hedmark er under forberedelse. Eidsiva har ansvar for en betydelig produksjon av fornybar energi fra Innlandets naturressurser. Gjøvik Energisentral er under bygging og settes i drift november Vannkraft Bioenergi Vindkraftverk Eidsiva Vannkraft eier ca. 3,4 TWh (milliarder kilowattimer) produksjon i 44 kraftverk i Hedmark, Oppland og Sør- Trøndelag. Eidsiva har flere større kraftprosjekter under planlegging og gjennomføring. Flere av prosjektene er i regi av deleide selskaper. Eidsiva Vannkraft har ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av kraftproduksjon for flere deleide selskaper, og i alt ca. 7,5 TWh produksjon pr. år. Eidsiva har landets mest offensive program for utbygging av bioenergi. Energisentralene i Hamar (satt i drift i 2012), Lillehammer (satt i drift i 2013) og Gjøvik (i drift i 2014), er et betydelig miljøløft for regionen. Sentralene med tilhørende fjernvarmenett vil erstatte et stort antall oljefyrte anlegg med betydelige utslipp, og bety en bedring av luftkvalitet i alle de tre byene. Utnyttelse av vindressursene i regionen er organisert gjennom Austri Vind, som eies av Eidsiva Vekst (50 %), Statskog Vind (25 %) og Gudbrandsdal Energi (25 %). Gjennom Austri Raskiftet og Austri Kvitvola mottok Austri konsesjon på henholdsvis et vindkraftverk i Trysil/Åmot og et i Engerdal som samlet vil gi en årlig produksjon på ca 700 GWh (milioner kilowattimer) fullt utbygd. EIERMELDING

18 EIDSIVAS VIRKSOMHET: Terrenggående 18 EIERMELDING lift, 2014 Eidsiva Anlegg.

19 Infrastruktur Mange konsesjonssøknader gir stor aktivitet. Mange konsesjonssøknader for utbygging av ny kraftproduksjon er medvirkende til at Eidsiva Nett regner med å gjøre store investeringer i nettet de kommende årene. Fjernvarme Strøm Bredbånd Eidsiva Bioenergi har gjennomført betydelig utbygging av fjernvarmenett i en rekke byer og tettsteder i regionen. Eidsiva Nett AS eier og driver km strømnett i Eidsivas konsesjonsområde. Kravet til sikker strømforsyning med god nok kapasitet krever store investeringer i opprusting og nybygging. Sammen med vedlikehold av eksisterende nett betyr dette investeringer og driftsutgifter for nær en milliard kroner i året. Eidsiva Anlegg AS utfører drift og vedlikehold av strømnettet. Eidsiva har gjennom de to datterselskapene etablert en omfattende vakt- og beredskapsordning som sikrer at feil blir rettet fortløpende og raskt, og at det er tilfredsstillende beredskap for å møte større feilsituasjoner ved ekstremvær o.l. Eidsiva bredbånd er eid 91 prosent av Eidsiva Vekst, og 9 prosent av andre energiselskaper. Selskapet har ansvar for utbygging og drift av fibernett i regionen i samarbeid med netteierne i regionen. Utbyggingen av denne infrastrukturen er krevende i Hedmark og Oppland gitt bosettingsstrukturen. Fiberutbyggingen ansees å ha stor betydning for regionens fremtid: Etableringsvilje og bolyst i en region med store avstander og spredt bosetting er krevende økonomisk og praktisk. EIERMELDING

20 EIDSIVAS VIRKSOMHET: 20 EIERMELDING 2014

21 Vekst og utvikling Eidsiva er i kraft av sin størrelse som næringslivsfaktor i Innlandet og eierskapet en naturlig aktør for regional utvikling. Eidsiva Vekst er tillagt oppgaver for konsernet innen regional utvikling, hvor målet er å styrke Innlandets attraktivitet gjennom positiv nærings- og samfunnsutvikling. Regional vekst Prosjekter som promotering av full utbygging av Inter City med dobbeltspor helt frem til Lillehammer innen 2025, utvikling av et forsknings- og kompetanseutviklingssenter innen cyber- og informasjonssikkerhet ved Høgskolen på Gjøvik, forskningspark ved Høgskolen i Lillehammer, elektrifisering av vegtransport og den årlige Mjøskonferansen står sentralt i arbeidet sammen med en generell styrking av høgskolene i Innlandet. Investeringsfond Eidsiva Vekst eier sammen med Hafslund hver 49,5 prosent i selskapet Energy Future Invest (EFI). EFI er et investeringsfond med fokus på investeringer innen fornybar energi, energieffektivisering og telekom. Selskapet har flere spennende prosjekter i porteføljen, blant annet utvikling av ny led-teknologi for mobiler og PCer. Målsettingen med eierskapet i EFI er utover finansiell avkastning tilgang til informasjon og nettverk om utviklingstrender. Investeringsselskaper Moelven Industrier Eidsiva Vekst eier også 24 prosent av Moelven Industrier ASA, og er med det selskapets nest største aksjonær. Engasjementet var en viktig faktor bak etableringen av Eidsiva Bioenergi for å sikre potensielle leveranser av bio-råstoff. Selskapet har vært gjennom noen svake år resultatmessig. Det ble gjennom 2013 iverksatt et strategiarbeid, som videreføres inn i 2014, med formål om styrking av selskapets konkur- ransekraft. Dette stiller også tydelig krav til aksjonærfelleskapet slik at det ivaretar selskapets utviklingsbehov over tid. Eierskapet i Moelven har bidratt til at selskapet er et regionalt industrikonsern i skognæringen. Prevent Systems Eidsiva Vekst eier 20 prosent av Prevent Systems som utvikler og leverer brannsikringssystem basert på vanntåke. Selskapet har mange gode referansekunder, og har siden 2012 levert positive resultater. Prevent Systems vokser jevnt og prosjektene øker i størrelse. Selskapet omsatte for 20 millioner kroner i 2013, en salgsøkning på over 70 % fra året før. Resultatet etter skatt ble 1,4 millioner kroner. Innovasjon og forretningsutvikling Eidsiva Vekst skal være drivkraft for lønnsom vekst og verdiskaping i konsernet. Dette krever økt fokus på innovasjon og forretningsutvikling på tvers av konsernet, gjennom blant annet administrativ prosjektledelse av utviklingsprosjekter. Sentralt i arbeidet står kunnskap om ny teknologi og nye trender som kan ha betydning for konsernets konkurranseposisjon på sikt og/eller kunderelasjoner. Eidsiva Challenge, som er en idékonkurranse internt i konsernet, har vært benyttet de siste tre årene for å få fokus både på nye ideer, men like mye hvordan vi kan gjøre våre interne arbeidsprosesser både sikrere og mer effektive. EIERMELDING

22 STRUKTUR BEDRIFTSFORSAMLINGEN 30 medlemmer Anita Ihle Steen STYRET Alexandra Bech Gjørv KONSERNSJEF Ola Mørkved Rinnan VANNKRAFT Oddleiv Sæle BIOENERGI John Marius Lynne NETT Morten Aalborg 22 EIERMELDING 2014

23 Organisasjonen KONSERNSTAB Marit Torgersen ØKONOMI Leif Henning Asla ANLEGG Kristoffer Lund MARKED Maren Kyllingstad VEKST Thor Svegården BREDBÅND Trond Skjellerud EIERMELDING

24 Bodø HEDMARK OG OPPLAND Trondheim Ålesund Otta Vinstra Bergen Moelv Gjøvik Lillehammer Brumunddal Elverum Hamar Oslo Kongsvinger Stavanger Kristiansand 24 EIERMELDING 2014

25 Eidsiva på kartet OS TYNSET LESJA Tynset TOLGA E6 FOLLDAL Dombås DOVRE ALVDAL ENGERDAL SKJÅK Lom LOM SEL Otta RENDALEN VÅGÅ Vinstra NORD-FRON SØR-FRON RINGEBU STOR- ELVDAL VANG VESTRE SLIDRE ØYSTRE SLIDRE NORD- AURDAL Fagernes ETNEDAL E16 SØR- AURDAL GAUSDAL 33 NORDRE LAND Dokka SØNDRE LAND ØYER LILLEHAMMER Lillehammer E6 GJØVIK Gjøvik 4 VESTRE TOTEN RINGSAKER ØSTRE TOTEN 33 HAMAR Rena Hamar LØTEN 3 E6 STANGE TRYSIL ÅMOT Nybergsund ELVERUM Elverum VÅLER ÅSNES GRAN NORD- ODAL GRUE E6 2 JEVNAKER LUNNER E16 OSL Gardermoen SØR- ODAL KONGSVINGER Kongsvinger Eidsiva strømnett, konsesjonsområde. EIDSKOG Kommuner der Eidsiva har produksjon av fornybar energi i hel- og deleide vannkraftverk og/eller bioenergisentraler. EIERMELDING

26 196 ansatte DETTE ER EIDSIVA VANNKRAFT Et av Nordens mest komplette vannkraftmiljøer. Fire av de ti største vannkraftprosjekter i Norge under planlegging. Rekruttering av ny kompetanse for å møte utfordringene med mange og nye prosjekter gjennomført. Desentralisert organisasjon ved drift av 44 kraftverk i Hedmark og Oppland. EIDSIVA VANNKRAFTS FOKUS Ansvar for drift og vedlikehold av 44 kraftverk i Hedmark og Oppland. Ansvar for produksjon av til sammen 7,5 TWh fornybar vannkraft. Eier 3,4 TWh kraftproduksjon i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Stor variasjon i konstruksjon, størrelse og alder i de 44 kraftverkene. Det eldste aggregatet i drift er fra 1899, det nyeste fra Videreutvikler vannkraftsystemet gjennom en rekke rehabiliterings- og utviklingsprosjekter. Planlegger og gjennomfører flere nye, større vannkraftprosjekter. Eidsivas andel av investeringer i ny vannkraft vil beløpe seg til 1,5 milliarder kroner over den kommende 10-årsperioden. Eidsiva Vannkraft utfører vedlikehold og ettersyn av reguleringsanlegg i en rekke vassdrag på vegne av Glommens og Laagens Brukseierforening og Foreningen til Bægnavassdragets Regulering. Omfattende tjenesteleveranser. Industrigata 45 LILLEHAMMER Raudalen pumpestasjon, Skjåk EIERMELDING

27 Vannkraft Eidsiva Vannkraft AS skal gjennom kompetent og effektiv drift og vedlikehold av kraftverkene, utvikling av produksjonssystemet og god forvaltning av produksjonen bidra til at eierne oppnår en best mulig avkastning av de store verdiene som vann kraftverkene representerer. Øyberget kraftstasjon. Braskereidfoss kraftverk, Glomma. Hunderfossen. Kompetent og effektiv drift av vannkraftverkene skal skape verdier både på kort og lang sikt Oddleiv Sæle, direktør Eidsiva Vannkraft EIERMELDING

28 49 ansatte 162 millioner kroner i omsetning i 2013 EIDSIVA BIOENERGIS FOKUS Eidsiva Bioenergi AS er i ferd med å fullføre en betydelig bioenergisatsing i Hamar, Lillehammer og Gjøvik: Trehørningen energisentral på Hamar ble åpnet i 2011, varmesentralen på Lillehammer ble satt i drift i 2013, og energisentralen på Gjøvik settes i drift høsten TREHØRNINGEN ENERGISENTRAL Anlegget tar imot over 7o 000 tonn restavfall fra Innlandet årlig og produserer damp til industri, el. og fjernvarme til Hamar by. Eidsiva Bioenergi jobber med Norges største satsing på bioenergi. Gjennom denne skal Norges største satsing på bioenergi realisere med en ambisjon om 1 TWh bioenergiproduksjon til Innlandet. Eidsiva Bioenergi har så langt utbygginger og prosjekter for ca halvparten av målet. NORDRE ÅL VARMESENTRAL Varmesentralen i Lillehammer ble satt i drift høsten Anlegget produserer ca. 70 GWh fornybar energi/år, og brenner greiner, topper, flis og bark. GJØVIK ENERGISENTRAL Energisentralen bygges på Kallerud i Gjøvik, og settes i drift i november Anlegget vil produsere ca. 70 GWh energi/år, og skal brenne flis, hovedsakelig fra returtrevirke. Selger i løpet av 2014 varme i 9 byer og tettsteder i Innlandet: Hamar Brumunddal Lillehammer Gjøvik Moelv Trysil, gjennom eierskap i Trysil Fjernvarme AS (65 prosent) Kongsvinger, gjennom eierskap i Kongsvinger Bioenergi AS (66 prosent) Lena gjennom Lena Fjernvarme AS (51 prosent) Flisa gjennom eierskap i Åsnes Fjernvarme AS (74 prosent) Eierandel i Oplandske Bioenergi AS (35 prosent) som eier og drifter en rekke småskala anlegg. Merkantilveien 2 GJØVIK Gjøvik Energisentral er under bygging på Kallerud. Settes i drift i november EIERMELDING

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Hvorfor og hvordan involvere hele organisasjonen i AMS?

Hvorfor og hvordan involvere hele organisasjonen i AMS? Hvorfor og hvordan involvere hele organisasjonen i AMS? Elmåledagene 2009 Anne S. Nysæther Prosjektleder AMS Eidsiva Nett AS Disposisjon Status og organisering av AMS i Eidsiva Hvorfor er intern forankring

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020 Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Forhold som påvirker utbyggingens størrelse

Detaljer

Arkivkonferanse Lillehammer 31. mai 2011

Arkivkonferanse Lillehammer 31. mai 2011 Arkivkonferanse Lillehammer 31. mai 2011 Arkivlederrollen Arkivleder Anne Karin T Adolfsen Eidsiva Energi AS 1. Presentasjon av Eidsiva 2. Arkivlederrollen Eidsiva Energi Et regionalt energiselskap i Innlandet

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

Vil grønne sertifikater fremme biokraft i Norge

Vil grønne sertifikater fremme biokraft i Norge Vil grønne sertifikater fremme biokraft i Norge Årsmøte Norsk Energi, 8. juni 2011 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Har delt oppgaven i 2 Eidsiva og bioenergi Hva vil grønne sertifikater

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis Ola Børke Daglig leder Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 300 millioner kroner i utbytte Eies av 27 lokale kommuner

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014

Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014 Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014 3-delt plan Eidsivakonsernet og Eidsiva Bioenergi så langt.. Våre anlegg Utbyggingen på Lillehammer Norges femte største kraftprodusent

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Dokka-, Lågen-, Glomma- og Trysilvassdraget.

Dokka-, Lågen-, Glomma- og Trysilvassdraget. VANNKRAFT E i d s i va E n e r g i Eidsiva er et regionalt energikonsern i Innlandet, eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 26 kommuner i de to fylkene. Konsernet er et resultat av en omfattende

Detaljer

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012 Eidsiva Nett Drivkraft Årsrapport 2012 1 Eidsiva Dette er Eidsiva Innhold Lavere kraftpriser på den nordiske børsen svekker kraftbransjens resultater i årene fremover. Vår utfordring er å drive så effektivt,

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 6. november 2015. Kl. 12.00. Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 6. november 2015. Kl. 12.00. Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar Eidsiva Energi AS Ekstraordinær generalforsamling 6. november 2015 Kl. 12.00 i Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar 1 Innholdsfortegnelse Innkalling... side 3 Sak nr.1 Åpning av møtet... side 4 Sak nr.2

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Innlandet som energiprodusent. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Innlandet som energiprodusent. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Innlandet som energiprodusent Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Fakta om energiproduksjon i Innlandet Forsyningssikkerhet Verdiskapning Miljø Energiproduksjon i Innlandet Vannkraft

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Styring og kontroll i Eidsiva

Styring og kontroll i Eidsiva Konsernpolicy Styring og kontroll i Eidsiva Policyeier Operativeier Fagansvarlig Ola Mørkved Rinnan Leif Henning Asla Leif Henning Asla Dokumentnr: 83457 Godkjent: 30.06.2015 Innhold 1 Innledning... 2

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Eidsiva Energi AS Ekstraordinær generalforsamling 12. november 2013 Sak 01 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Åpning av møtet Allmennaksjeloven har følgende bestemmelse om

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: GV-Press 5 Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og eierformer Energiverkene Statnett SF 5.1 Eiere og eierformer Kommunene og fylkeskommunene eier om lag 57 prosent av produksjonskapasiteten

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

drivkraft årsrapport 2011

drivkraft årsrapport 2011 drivkraft årsrapport 2011 N eidsivas virksomhet i hedmark og oppland V Ø S Os Lesja Folldal Tynset Tolga 1 2 3 Skjåk Dovre 23 24 25 Alvdal Engerd Lom Sel 26 Rendalen 38 5 Vågå 4 5 Nord-Fron Sør-Fron 6

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

NVEs tolkning av Energilovforskriften et sikkerhetsmessig dilemma? Tom Knutsen Nettkonferansen 2008

NVEs tolkning av Energilovforskriften et sikkerhetsmessig dilemma? Tom Knutsen Nettkonferansen 2008 NVEs tolkning av Energilovforskriften et sikkerhetsmessig dilemma? Tom Knutsen Nettkonferansen 2008 Eidsiva Nett -konsesjonsområder Regionalnett: R-nett hele i Hedmark og Oppland med unntak av Hadeland

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk. Trysil, 30. august 2016

Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk. Trysil, 30. august 2016 Status utbygging av Raskiftet vindkraftverk Trysil, 30. august 2016 Raskiftet vindkraftverk et kort tilbakeblikk Austri Vind har siden 2010 arbeidet med et vindkraftprosjekt på vestsiden av Osensjøen i

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL AVTALE OM ANSVARLIG LÅN EIDSIVA ENERGI AS

TILLEGGSAVTALE TIL AVTALE OM ANSVARLIG LÅN EIDSIVA ENERGI AS TILLEGGSAVTALE TIL AVTALE OM ANSVARLIG LÅN I EIDSIVA ENERGI AS 1. BAKGRUNN Det ble den 14. januar 2015 (med Elverum Energi) og i 2011 (med alle de øvrige aksjonærer) inngått avtaler om etablering av ansvarlige

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2016 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre

Detaljer

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus?

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Hva tror vi at vi vet og hvordan tror vi arbeidet skal foregå? andreas.moan@helse-sorost.no

Detaljer

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft internasjonalt

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR

ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR Kommunene i Innlandet politidistrikt INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201610219-9 012 Sted, Dato Hamar 07.02.2017 ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUDET I NY STRUKTUR 13.

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Kommuner i Hedmark og Oppland Fagorganisasjoner i Innlandet politidistrikt Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Hedmark Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune KS Hedmark og Oppland INNLANDET POLICE

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Eierskap til nettvirksomhet

Eierskap til nettvirksomhet Eierskap til nettvirksomhet Er det finansielt attraktivt? Ketil Grasto Røn, Hafslund ASA s.1 Endres i topp-/bunntekst Hvorfor eie nettvirksomhet? Kontroll og styring med viktig infrastruktur Arbeidsplasser

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernstrategi 2014-2018 Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernsjefen har ordet 3 Energibransjen har de siste par årene vært preget av store markedsmessige endringer og nye rammebetingelser.

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

EBL temadag 13.3.2008

EBL temadag 13.3.2008 Os Lesja Folldal Tynset Tolga Skjåk Lom Vågå Dovre Sel Alvdal Rendalen Engerdal EBL temadag 13.3.2008 Vang Øystre Slidre Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Stor-Elvdal Gausdal Øyer Åmot Marginaltap - praksis i

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Strategier og verdier

Strategier og verdier Strategier og verdier 2011-2015 2 STRATEGIer og verdier 2011-2015 Glommen skal gi økt avkastning på andelseiernes eiendommer. Glommens innsats skal gi et positivt utslag i eiernes økonomi uavhengig av

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017 Presentasjon for formannskapet i Drammen Kommune 21. november 2017 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2017 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning:

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Paul Chaffey, Statssekretær Fylkesmannen i Oppland, Fagernes, 01.11.17 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer