Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?..."

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm. dir. Jan Larsen og økonomidirektør Margaret Bjørge Bringa. side 2 3 Utviklingen i inkassomarkedet... side 7 Et håndslag til de fattige?... side 8 Åpen eller innadvent Peggy Brønn og Øyvind Ihlen med ny omdømmebok. Conecto s verdiprosess ble tatt inn som praktisk case. side 4 5

2 Leder «Et håndslag til de fattige» Dynamisk ved Sverre O. Helsem Lille Juleaften 2008 gikk justisminister Knut Storberget ut i media og proklamerte at regjeringen skulle gi et «håndslag til de fattige» ved å redusere inkassosalærene de «grådige» inkassobyråene belastet skylderne med. Samtidig mottok Norske Inkassobyråers Forening, som høringsinstans, Justisdepartementets høringsnotat og forslag til endring av Inkassoforskriften. Inkassolovens 17 sier at skyldner skal dekke de nødvendige kostnadene skyldner har ved å inndrive fordringen. Dette er et av de viktigste prinsippene i inkassoloven. Høringsnotatet drøfter om dette prinsippet skal videreføres eller om det skal endres slik at fordringshaver skal bære en del av inndrivningskostnadene selv. Det vises til Svensk rett, der det er nedfelt et prinsipp om at fordringshaver selv må dekke kostnadene som overstiger erstatningsbeløpene. Disse er satt så lavt at det forventes at fordringshaver må dekke deler av kostnadene selv. I utkastet til forskrift foreslår Justisdepartementet at antall salærklasser skal reduseres fra 10 til 5 og at innslagspunktet for tungt salær skal økes fra 28 til 42 dager. Det konkluderes med at dette vil gi fra % reduksjon av inkassobyråenes inntekter. Bransjen selv har beregnet dette til 38 % reduksjon av inntekter i en normalportefølje. Dette er en vesentlig reduksjon som medfører endring av erstatningsprinsippet. Konsekvensen er at fordringshaver må dekke deler av konstnadene ved inndrivelsen. Det er et klart prinsipp i norsk rett at en lov vedtatt av Stortinget ikke kan endres av Regjerningen ved forskrift. Vi er av den oppfatning at justisminister Knut Storberget, gjennom den foreslåtte forskriftsendringen, forsøker å endre på Inkassolovens erstatningsprinsipp nedfelt i 17. Regjeringen burde ha fremmet dette som et lovendringsforslag, ikke som en forskriftsendring. Det hadde vært korrekt fremgangsmåte og gitt forslaget en bredere politisk behandling og konsekvensutredning. Med dagens politiske klima vil fordringhaverne og inkassobyråene uansett måtte påregne endrede vilkår. Vi kan gjerne være med på å diskutere hvilket innfordringssystem vi skal ha i Norge, men det bør undergis en bred og grundig behandling der næringslivet og inkassobransjen tas med på råd, før et eventuelt lov- eller forskriftsendringsforslag fremsettes. Sverre O. Helsem Administrerende direktør Eidsiva bredbånd AS vokste seg ut av sin gamle løsning for fakturering og reskontroadministrasjon. Hverdagen har blitt en ganske annen etter at de satte det hele ut til Conecto. Hedmark og Oppland var for noen år siden de fylkene med dårligst bredbåndsdekning i Norge. Etter etableringen av Eidsiva bredbånd AS i Lillehammer, har Hedmark og Oppland på fem-seks år blitt blant de beste bredbåndsfylkene i landet. Det sier litt om veksten i Eidsiva bredbånd de siste årene. Og med felles fakturasystem i et konsern med blant annet flere kraftleverandører, vokste bredbåndsleverandøren ut av etablerte former. Våre behov var helt motsatt av konsernets. Et kraftselskap har fire fakturabunker i året. Det er veldig lite som skjer mellom hovedfaktureringene. Hos oss er det stadige forandringer i kundemasse og produkter og krav til raskere ekspedering; det er en helt annen og dynamisk hverdag, og det krevde et annet system, sier administrerende direktør for Eidsiva bredbånd, Jan Larsen. De er som oss I fjor vår ble det besluttet å sette ut hele fakturaadministrasjonen. At valget falt på Conecto, var ingen selvfølge. I forkant hadde seks selskaper vært med i en anbudsprosess på halvannen måned. Deltagerne ble alle evaluert etter ti ulike kriterier. Rent bortsett fra gode system og rutiner, så de spesielt etter fleksibilitet totalt sett, forteller økonomidirektør Margaret Bjørge Bringa. Conecto opptrådte dessuten klart smidigere enn konkurrentene hva gjaldt tilpasning til oss. Vi opplever at vi og Conecto har en ganske lik hverdag. De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss! Nettkontor ga nye muligheter Alt faktureringsarbeid og avstemming av reskontro og mot bank, ligger hos Conecto. Fakturafiler sendes til Conecto, som videresender til samarbeidspartner EDB Business Partner for produksjon og utsendelse elektronisk eller per post. Conecto følger opp de som ikke betaler i tide. Via «nettkontor» og fakturahotell kan Eidsiva bredbånd følge med på ståa. De kan med et tastetrykk se originalfaktura, fryse faktura, kommunisere med Conecto og ikke minst ta ut rapporter som er systematiske og ordentlige helt etter en revisors hjerte. Nettkontoret gir oss muligheter vi ikke hadde før, sier Bjørge Bringa. At alt ligger inne på ett sted gjør det oversiktlig og lett å slå opp i for saksbehandlere og de som håndterer inngående samtaler. Det gjør oss mer fleksible og effektive. I tillegg så har vi faste saksbehandlere og forholde oss til som kjenner Eidsiva bredbånd veldig godt. Relasjonene ivaretas Mange kan tilby fakturaadministrasjon. Men ikke mange har like stor troverdighet som Conecto gjennom sitt omdømmefokus. 2 Connected 1/2009

3 hverdag med Conecto Vi skal ha et godt forhold til de som har betalingsproblemer også. Det koster mye å få nye kunder, fastslår Larsen. Derfor er det viktig å kunne stole på at vår samarbeidspartner på fakturaadministrasjonen ivaretar kunderelasjonene våre. De har ikke hatt mange inkassosaker via Conecto ennå, men økonomidirektøren ser at gjenvinningsgraden har gått opp etter at de gikk til Conecto. Dette mener økonomidirektøren skyldes tettere og raskere oppfølging av skyldnere enn de fikk til i sitt gamle, mer tungrodde system. Det å sette ut hele prosessen med fakturaproduksjon og reskontroføring til en ekstern samarbeidspartner, gjør en også sårbar, mener Bjørge Bringa. Conecto har et meget stort ansvar. Om ting ikke fungerer, kan det fort få store konsekvenser. Men kvaliteten på Conectos systemer og rutiner, herunder reskontroføring, avstemminger, backup og logger med blant annet personalia på privatkunder, gjør utsettingen til et riktig valg for Eidsiva bredbånd. Gjennom våre kontaktpersoner i Conecto føler vi virkelig at Conecto tar ansvaret seriøst, og vi føler oss svært godt ivaretatt som kunde. Administrerende direktør Jan Larsen og økonomidirektør Margaret Bjørge Bringa i Eidsiva bredbånd. Connected 1/2009 3

4 Conecto inn i aka Den første akademiske omdømmeboken på norsk kom ut i januar. Conectos omdømmeprosess er viet en egen del, som eneste case som beskriver hvordan man kan gå frem, skritt for skritt. «Alle» snakker om omdømme. Men er omdømme egentlig viktig? Og i hvilken grad kan det kontrolleres? Begrep som omdømme, image og identitet brukes ofte om hverandre. Hvor er egentlig forskjellene? Hva ligger i omdømmebygging versus omdømmehåndtering? Er det å være populær det samme som å ha godt omdømme, og er rykte og omdømme synonymord, ettersom begge deler oversettes til reputation på engelsk? Mange spørsmål, og få klare svar har det vært å finne for de som har søkt dem i helhetlige, norske akademiske verk. Inntil nå. Oppklaringer fra Øyvind Ihlen: Identitet handler om hvordan man ser på seg selv internt. Image dreier seg om hvordan man ønsker at eksterne skal se en. Omdømme er et biprodukt av hva man faktisk gjør og hvordan det oppfattes. En virksomhet kan ha mange identiteter og flere image. Image gir gjerne ubevisst et omdømme. Et omdømme er mer varig enn et image. En virksomhet har ofte ulikt omdømme hos ulike interessenter. Omdømme kan ikke styres. Et godt omdømme lønner seg og er viktig. sjoner», søker forfatterne å skille alle begrepene som de siste årene har svirret rundt i mediene. De oppsummerte uttrykkene er alle relevante for dem som er opptatt av omdømme, og det å forstå hvilke faktorer som påvirker omdømmet til enhver organisasjon enten det faktisk er en organisasjon, en privat bedrift eller offentlig virksomhet. Førsteamanuensisene Peggy Brønn og Øyvind Ihlen har plukket fra flere fagfelt og utforsker i boken omdømme på akademisk og grundig vis, uten at det blir vanskelig lesbart av den grunn. Teori og praksis hånd i hånd Selv om dette er teori, har vi vært bevisste på å se til virkeligheten hele veien, forteller Brønn. Hun kjente allerede til Conectos omdømmebyggingshistorie, og vurderte en detaljert beskrivelse av den som nyttig praktisk erfaring å ta med i boken. Kanskje kan andre virksomheter la seg inspirere av deres fremgangsmåte. Men ingen kan gi en oppskrift på hvordan alle organisasjoner skal jobbe med sitt omdømme, presiserer hun. Vi mener det er visse årsakssammenhenger som vanligvis gjør seg gjeldene, og det kan være et utgangspunkt. Men omdømme er noe man må jobbe med hele tiden, og måle det for å se hvordan det går. Alt annet er dumt, mener akademikeren, ellers kan man jo ikke vite hva andre tenker om en. Og dette er vesentlig om man ønsker å stadig være god eller forbedre seg. Det har med omdømme å gjøre, og er en I den nye boken «Åpen eller innadvendt omdømmebygging for organisaviktig faktor for å kunne styrke dette. Noen innvender at omdømmebygging ikke er noe alle virksomheter bør befatte seg med. Eksempelvis offentlige etater, bør de bruke ressurser på dette? Selv om det for noen mer komplekse organisasjoner kan være en større utfordring å jobbe skikkelig med omdømmebygging, er det utvilsomt viktig og lønnsomt for alle å ivareta omdømmet sitt, ifølge forfatterne. Men vi tar også med i betraktningen at ikke alle er enige med oss, sier Brønn. Kan omdømme styres? De innrømmer også at et omdømme ikke kan styres. Fordi du ikke kan styre hva folk tenker. Men egen adferd kan styres. Og omdømmet ditt avhenger av denne, stipulerer forfatterene. Men adferd er så mangt. Som bokens tittel avslører, ligger en viktig suksessfaktor i virksomhetens kommunikasjon og evne til å etablere gode relasjoner til omverdenen, ikke kun i virksomhetens adferd for øvrig. Da må ord følges av handling, og handlingen må svare til forventningene til interessentene. Du må være den du er og vise det og ikke vise et bilde av hvem du ønsker å være. Dette handler om tillit nok en krumtapp av et ord i omdømmesammenheng. Boken er å få kjøpt på hjemmesidene til Gyldendal Akademiske eller i bokhandelen. Les og bli lærd! 4 Connected 1/2009

5 demia Conectos administrerende direktør, Sverre Olav Helsem (t.h.) hadde en naturlig plass sammen med forfatterne Peggy Brønn og Øyvind Ihlen da det var tid for fotosesjon under boklanseringen. Connected 1/2009 5

6 Conecto 20 år Bak enhver suksess finnes det ofte en god historie, så også med Conecto. Selskapet feirer sitt 20-årsjubileum i år, noe som viser at «gründerideen» fra 1989 virkelig hadde livets rett. Når andre gode makter i tillegg har stått selskapet bi er det mange som kan glede seg over at Conecto i dag har et godt fotfeste i norsk næringsliv. Nærmere 80 personer finner hver dag sin arbeidsplass på hovedkontoret på Østerås i Bærum, eller på avdelingskontorene i Drammen og på Gjøvik. Det hele startet med at Sverre O. Helsem og Øyvind Aas sluttet i politiet midt på 80-tallet for å selge tjenester knyttet til bl.a. etterforskning og oppsøkende virksomhet. Etter to års innsats var det magre resultatet for de unge «gründerne» et konkursbo, som skulle komme til å bli inngangsbilletten til egen virksomhet. Det var som å ro motstrøms da Conecto ble etablert 1.august årenes «jappetid» var definitivt over. Bakrusen herjet og stadig nye lik ramlet ut av skapene, både hos banker og næringsliv. Ingen hadde vært spesielt opptatt av tapsavsetninger i de hektiske 80-årene, det hele handlet mest om utlån. Nå stod en gigantisk opprydding for tur. Navnet Conecto er latinsk. Navnet betyr «å knytte sammen», «organisere» og «sette i system». Det manglet forholdsvis mye på systemsiden, men manuelt arbeid ga også resultater. Noen kunder var på plass, men langt flere manglet. De unge «gründerne» så likevel flere muligheter enn begrensninger. 4 medarbeidere ble fort til 6, og de var sjelden hjemme til middag det første året. Porteføljen det første året bestod hovedsakelig av innhentingsoppdrag fra de store bilfinanskundene. Et utall av solsenger byttet også oppholdssted ettersom bankkontiene ble tomme. Det ble drevet et intensivt salgsarbeid, men med dårlig resultat. Redningen kom da selve storfisken Den norske Bank bet på. Det var nå blitt sommeren På denne tiden hadde vi 6-sifrede telefonnumre, og mobiltelefonene var så vidt blitt bærbare. Conecto var blitt en effektiv inkassator, en fryktet konkurrent og rett og slett bedre enn mange andre. Rutiner og systemer var begynt å falle på plass, og vi var fortsatt unge, fryktløse og veldig optimistiske. Samarbeidet med DnB skulle vare i 8 år, og dannet i stor grad grunnlaget for den vekst Conecto hadde på hele 90-tallet. Men også andre kunder bød på nye og store utfordringer. I kjølvannet av «jappetiden» fulgte konkurser og tvangsavviklinger. Da Oslobanken ble besluttet avviklet fikk Conecto i 1993 oppgaven med å nedbygge bankens kundeportefølje. Dette ble et svært vellykket prosjekt, som ble avsluttet i Conecto var fra etableringen lokalisert i HP- bygget i Grini Næringspark. Da det ble for trangt der flyttet vi til Eiksmarka, hvor vi igjen vokste ut av lokalene i Flyttelasset gikk tilbake til Grini Næringspark, hvor vi fortsatt befinner oss. Veksten på 90-tallet førte til opprettelsen av et eget kundesenter. Det ble etablert en avdeling for utenrettslig inkasso kalt PreInkasso ), og et et nytt produkt for fordringsadministrasjon kalt ProCredit ) så dagens lys. Antall ansatte økte jevnt på 90-tallet, men det var først i 2001 det ikke lenger var en selvfølge å kunne alle kollegers fulle navn. Fra den spede start med ca 2,5 mill i omsetning i 1990 forventer Conecto i 2009 en omsetning på ca 75 mill. Conectos vekst har i all hovedsak skjedd organisk og i kontrollerte former. Vi fortsetter historien i neste utgave av Connected. 6 Connected 1/2009

7 Rent vann i Kishenyi De 3000 innbyggerne i fiskelandsbyen Kishenyi i Uganda kan glede seg over rent drikkevann fra nye vannposter. Rense- og pumpeanlegget er nå i full drift til stor glede for landsbyens innbyggere. Conecto har vært hovedsponsor for dette utviklingsprosjektet i regi av Rotary Eiksmarka. I høstutgaven 2007 skrev vi om at Conecto hadde gått inn som hovedsponsor i et Rotary-ledet prosjekt for å skaffe rent vann for 3000 innbyggere i Kishenyi, Uganda. 120 kroner har vist seg å være nok til å gi ett menneske i fiskelandsbyen alt det vannet de trenger. Arbeidet er gjennomført med Fontes Foundation som praktisk stedlig utfører. Prosjektet er nå suksessfullt gjennomført godt innenfor budsjettrammen på kroner, så godt at det står igjen midler til å montere solcellepaneler til å drive vannpumpene slik at bruk av kostbart dieselbrennstoff kan reduseres betydelig. Solcellepanelene skal stå ferdige våren Det å bidra til samfunnsutvikling, det være seg lokalt, nasjonalt eller internasjo- nalt, er viktig for oss i Conecto, sier adm. dir. Sverre Olav Helsem. Vi mener at enhver bedrift med suksess bør gi noe videre. Tidligere har vi involvert oss i å gi informasjon til elver på videregående skole om konsekvensene ved inkasso og ubetjent gjeld. Dette har vært et lokalt tiltak i vår egen kommune, sier Helsem. I Kishenyi er det opprettet et driftsstyre bestående av innbyggere fra landsbyen. Dette styret skal blant annet stå for innkreving av betaling for vannet. Betalingen skal dekke lønn til lokale teknikere samt drifts- og vedlikeholdsutgifter, slik at driften videreføres etter at Eiksmarka Rotary har avsluttet prosjektet. På denne måten er det lagt grunnlag for bærekraftig utvikling i dette området. Conecto vil nå se etter nye samfunnsutviklende prosjekter å involvere seg i. Fornøyde innbyggere i Kishenyi tapper vann fra nye vannposter. Barna benyttet utstyret på sin måte. Markert økning i antall inkassosaker og gjeld til inndrivelse Inkassoselskapene mottok i ,5 % flere inkassosaker til inndrivelse i forhold til året før. I samme periode drev inkassobransjen inn 11 % mer enn i Den samlede gjelden til inndrivelse økte med hele 19 % fra 2007 til Kredittilsynet skriver i en pressemelding at samtidig som det økende antallet innkomne saker er et varsel om økende betalingsproblemer, så viser veksten i innbetalingene at det også er evne og vilje til å betale for seg. Ser vi nøyere på tallene ser vi at veksten i innkomne inkassosaker i 2. halvår 2008 var på hele 20,7 % mot 7,5 % i første halvår. Dette viser med tydelighet at finanskrisen har hatt en betydelig effekt i forhold til bedrifters og privatpersoner evne til å betale for seg. Samtidig viser Kredittilsynets tallmateriale at innkasserte midler økte med 11 %. Dette viser at det også er en betydelig betalingsvilje og evne, men at dette sannsynligvis gjelder andre grupper enn veksten i innkomne saker. Et annet tydelig tegn på at tidene er blitt vanskeligere kan man lese ut av tallene for den samlede gjelden til inndrivelse. Ved utgangen av 2008 skyldte norske bedrifter og privatpersoner 54,3 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 19 % fra utgangen av Dette viser med all tydelighet at kredittgivere må være spesielt aktsomme i tiden som kommer. Vi har sannsynligvis ikke sett hele effekten av finanskrisen enda, og risikoen for økte tap på fordringer vil være overhengende i lang tid fremover. Pass på at du kredittvurderer ikke bare nye, men også eksisterende kunder. Connected 1/2009 7

8 Et håndslag til de fattige? Regjeringen vil kutte i inkassosalærene, og 31. mars går høringsfristen ut for Justisdepartementets forslag til endring av Inkassoforskriften. Forslaget vil medføre vesentlig reduksjon av inkassosalærene. Bakgrunnen for utspillet et at Regjeringen i Soria Moria erklæringen lovet å «gi et håndslag til de fattige» i Norge. Det finnes mange muligheter til å oppfylle denne lovnaden. Justisminister Knut Storberget har imidlertid valgt å foreslå å redusere erstatningsansvaret skylder har overfor fordringshaver. Inkassoforskriften regulerer hvor mye fordringshaver (les: inkassobyrået) kan kreve dekket av en skylder som ikke betaler sin gjeld innen forfall. kan være lønnsomt for fordringshaver fordi endret arbeidsmetodikk som følge av dårligere økonomiske vilkår vil gi lavere løsningsgrad. Denne kostnaden er sannsynligvis høyere enn de ekstra kostnadene forskriftendringen vil påføre fordringshaverne for å opprettholde den gode arbeidsmetodikken og løsningsgraden vi har i dag. Men da endres prinsippet i Inkassolovens 17 om at skylder skal bære de nødvendige kostnadene for å inndrive fordringen. Høringsinstansene leverer nå fortløpende inn sine høringsuttalelser til Justisdepartementet. Du finner forslaget til forskriftendring og de tilhørende høringsuttalelsene på denne adressen: k/hoeringer/hoeringsdok/2008/hoyring-- endringar-i-inkassoforskriften-/horingsuttalelser.html?id= Design og produksjon: Foto: Conecto 95 % av inkassosakene løses uten bruk av rettsystemet. Eller sagt på en annen måte, kun 5 % av sakene sendes inn i rettsystemet for inndriving. Conecto bruker betydelige ressurser på å snakke med skylder, finne løsninger, gi veiledning, råd og oppfølging. Dette arbeidet krever ansatte, og lønnskostnadene er den største enkeltkostnaden vi har. Det er av den grunn ikke mulig å redusere inntektene uten samtidig å legge om hele vår arbeidsmetodikk. Vi er bekymret for at dette kan føre til at mange skyldere ikke får den hjelp og oppfølging som de får i dag. Tiden vi har brukt på dialogen må spares inn, og langt flere saker vil måtte tvangsinndrives av myndighetene. Alternativt kan fordringshaver selv dekke kostnadene for å opprettholde arbeidsmetodikken vi har i dag. Dette Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 1/2009

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Omdømme og kommunikasjon

Omdømme og kommunikasjon Omdømme og kommunikasjon HiST 13. oktober 2011 Fra Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag 2009-2012 Kommunikasjonsmål: 1. HiST skal øke sin generelle synlighet og forbedre omdømmet gjennom

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017 Statistikk Inkasso Virke Inkasso April, 2017 Omsetning, lønnsomhet og vekst (million kroner) 20 % 15 % 10 % 5 % 7,0 % +9 % 3.517 3.710 3.618 3.024 13,0 % 12,1 % 12,5 % 12,3 % 3.960 15,3 % Samlet omsatte

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Omdømme foredrag 13. juni 2017 for

Omdømme foredrag 13. juni 2017 for Omdømme foredrag 13. juni 2017 for Næringsforeningen i Trondheimsregionen med Trond Stiklestad NTNU Handelshøyskolen Trond.stiklestad@ntnu.no Trond Stiklestad Siviløkonom og organisasjonssosiolog Førstelektor

Detaljer

Omdømmebygging. Elin Kragset Vold. Læringsmiljøprosjektet. laeringsmiljosenteret.no

Omdømmebygging. Elin Kragset Vold. Læringsmiljøprosjektet. laeringsmiljosenteret.no Omdømmebygging Elin Kragset Vold Læringsmiljøprosjektet 09.05.2014 laeringsmiljosenteret.no Hvorfor temaet omdømme i Læringsmiljøprosjektet? Skoler med vedvarende høye mobbetall kan ha utviklet dårlig

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2008 CONNECTED Forbrukerombudet Flere forbrukerfeller i krisetider? Vi har spurt forbrukerombud Bjørn Erik Thon. side 4-5 Bonanza for inkasso?... side

Detaljer

Kunsten å få god kontantstrøm

Kunsten å få god kontantstrøm #03 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Kunsten å få god kontantstrøm Gode rutiner for oppfølging sørger for at Ringnes AS har relativt få inkassosaker. Resultatet er stabil og god kontantstrøm.

Detaljer

Fra én krise til en annen

Fra én krise til en annen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

forord mange faglige diskusjoner som ikke nødvendigvis har endt i enighet om noe annet enn det å være uenige.

forord mange faglige diskusjoner som ikke nødvendigvis har endt i enighet om noe annet enn det å være uenige. Forord Våren 2005 svirret ordet omdømme så å si konstant i lufta. Samtidig måtte vi konstatere at vi ikke kunne gi verken våre studenter, næringslivet eller andre virksomheter gode tips om bøker som behandler

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

OMDØMME; forventning og opplevelse

OMDØMME; forventning og opplevelse OMDØMME; forventning og opplevelse 24. Mars -09 Kjersti Morset Lillehammer kommune Hva er omdømme? Summen av oppfatningene som ulike grupper har til virksomheten. Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Kjøp nå betal senere Konferanse i BLD 21. november 2011 Gjeldsspiralen Fra inkassosak til alvorlige gjeldsproblemer 1 Den skal tidlig krøkes - som aktiv kortbruker skal bli! Mange barn får hyggelig brev

Detaljer

HØRING - ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN - REDUKSJON AV INKASSOSATSER

HØRING - ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN - REDUKSJON AV INKASSOSATSER KpKredittPart as Justisdepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep 0300 Oslo 32 oogo -A-tA3y LAV EP Ski, 30. mars 2009 HØRING - ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN - REDUKSJON AV INKASSOSATSER Det vises til

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser

Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser Gjeldsoffer-Alliansens høringsuttalelse til Justisdepartementet om: Endringer i inkassoforskriften Reduksjon av inkassosatser GOA Kontaktinformasjon: Bengt Scheldt Tlf: 22 20 64 10 Epost: goa@gjeld.org

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Styrket markedsposisjon

Styrket markedsposisjon Årsrapport Innhold Administrerende direktør har ordet.................. 2 Administrerende direktør har ordet Styrket markedsposisjon Innovasjon................. 3 Conectohistorien En historie om gjenvinning...

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Saknr. 16/6128-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener at inntektene som Vegfinans AS

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

ZL G o$0. --:v. Justis- og Politidepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep OSLO

ZL G o$0. --:v. Justis- og Politidepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep OSLO The Financial Supervisory Authority of Norway Justis- og Politidepartementet Lovavdelinga Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO ZL G o$0 --:v Saksbehandler: Wilhelm Mohn Grostad Dir. tlf.: 22 93 98 02 Vårreferanse:

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

Inkasso i Norge i dag i morgen AAA-DAGENE Brüssel. Generalsekretær Thor A. Andersen

Inkasso i Norge i dag i morgen AAA-DAGENE Brüssel. Generalsekretær Thor A. Andersen Inkasso i Norge i dag i morgen AAA-DAGENE 2011 Brüssel Generalsekretær Thor A. Andersen Rapport 2009-037: Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist Som et ledd i Regjeringens

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso

Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso Totalleverandør av tjenester innenfor regnskap, fakturering og inkasso HAMMERSBORG REGNSKAPS- OG INNBETALINGSSERVICE AS (HBRI AS) Hammersborg Regnskaps- og Innbetalingsservice AS tilbyr tjenester innenfor

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Rapport 2009-037. Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist

Rapport 2009-037. Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist Rapport 2009-037 Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist Econ-report nr. 2009-037, Prosjekt nr. 5Z090019.10 SFJ/OSO/mja, RAR, 31. mars 2009 Offentlig Samfunnsmessige

Detaljer

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden #01 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

Nina Skalleberg, Leder Virke Inkasso

Nina Skalleberg, Leder Virke Inkasso Nina Skalleberg, Leder Virke Inkasso 1 Virke Inkasso og politisk påvirkningsarbeid for bedre rammebetingelser Nina Skalleberg, Leder Virke Inkasso Virke Inkasso - en samlet bransjeorganisasjon 67 medlemmer

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen.

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen. PayERTS IN PAYMENTS Det Konglige justis- og politidepartement Lovavdelingen PB 8005 Dep 0030 Oslo Att.: Tone Ofstad/Tore Fjørtoft PayEx Colledon AS Post adresse: Postboks 613 Senbum 0106 Oslo Besøks adresse:

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

Inkasso i Norge i dag i morgen. Brüssel

Inkasso i Norge i dag i morgen. Brüssel Inkasso i Norge i dag i morgen AAA-DAGENE 2011 Brüssel Rapport 2009-037: Samfunnsmessige effekter av redusert inkassosalær og forlenget betalingsfrist t ledd i Regjeringens kamp mot fattigdom har Justis-

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato:

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato: Kommunikasjonsstil Andres vurdering Navn på vurdert person: Ole Olsen Utfylt dato: Svar spontant og ærlig - første innfall er som regel det beste. Det utfylte spørreskjema returneres snarest mulig. 1 1.

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 217 Norge European Payment Report er basert på en undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land i løpet av februar og mars 217. Intrum Justitia har samlet inn data fra 1.468 selskaper

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING VEDLEGG 1 Egenhandelsforbudet Ved lovendring 13. desember 2002 nr. 76 ble det i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling (emgll.) vedtatt

Detaljer

ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN REDUKSJON AV INKASSOSATSER.

ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN REDUKSJON AV INKASSOSATSER. Justis og Politidepartementet Lovavdelingen Boks 8005 Dep. 0030 OSLO Saksbehandler: Baard Sig. Bratsberg Direkte tlf: 920 31 773 Deres ref: 2008 07634 EP TFJ/mk Arkivkode: 640.1 Dato: 31. Mars 2009. HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2005 CONNECTED Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme Tar din outsourcing-partner vare på omdømmet ditt? - Ditt inkassobyrå forvalter din bedrifts

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes forskrift om politivedtekter:

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes forskrift om politivedtekter: Saksframlegg ENDRING AV FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKTER Arkivsaksnr.: 09/38169 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer