Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?..."

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm. dir. Jan Larsen og økonomidirektør Margaret Bjørge Bringa. side 2 3 Utviklingen i inkassomarkedet... side 7 Et håndslag til de fattige?... side 8 Åpen eller innadvent Peggy Brønn og Øyvind Ihlen med ny omdømmebok. Conecto s verdiprosess ble tatt inn som praktisk case. side 4 5

2 Leder «Et håndslag til de fattige» Dynamisk ved Sverre O. Helsem Lille Juleaften 2008 gikk justisminister Knut Storberget ut i media og proklamerte at regjeringen skulle gi et «håndslag til de fattige» ved å redusere inkassosalærene de «grådige» inkassobyråene belastet skylderne med. Samtidig mottok Norske Inkassobyråers Forening, som høringsinstans, Justisdepartementets høringsnotat og forslag til endring av Inkassoforskriften. Inkassolovens 17 sier at skyldner skal dekke de nødvendige kostnadene skyldner har ved å inndrive fordringen. Dette er et av de viktigste prinsippene i inkassoloven. Høringsnotatet drøfter om dette prinsippet skal videreføres eller om det skal endres slik at fordringshaver skal bære en del av inndrivningskostnadene selv. Det vises til Svensk rett, der det er nedfelt et prinsipp om at fordringshaver selv må dekke kostnadene som overstiger erstatningsbeløpene. Disse er satt så lavt at det forventes at fordringshaver må dekke deler av kostnadene selv. I utkastet til forskrift foreslår Justisdepartementet at antall salærklasser skal reduseres fra 10 til 5 og at innslagspunktet for tungt salær skal økes fra 28 til 42 dager. Det konkluderes med at dette vil gi fra % reduksjon av inkassobyråenes inntekter. Bransjen selv har beregnet dette til 38 % reduksjon av inntekter i en normalportefølje. Dette er en vesentlig reduksjon som medfører endring av erstatningsprinsippet. Konsekvensen er at fordringshaver må dekke deler av konstnadene ved inndrivelsen. Det er et klart prinsipp i norsk rett at en lov vedtatt av Stortinget ikke kan endres av Regjerningen ved forskrift. Vi er av den oppfatning at justisminister Knut Storberget, gjennom den foreslåtte forskriftsendringen, forsøker å endre på Inkassolovens erstatningsprinsipp nedfelt i 17. Regjeringen burde ha fremmet dette som et lovendringsforslag, ikke som en forskriftsendring. Det hadde vært korrekt fremgangsmåte og gitt forslaget en bredere politisk behandling og konsekvensutredning. Med dagens politiske klima vil fordringhaverne og inkassobyråene uansett måtte påregne endrede vilkår. Vi kan gjerne være med på å diskutere hvilket innfordringssystem vi skal ha i Norge, men det bør undergis en bred og grundig behandling der næringslivet og inkassobransjen tas med på råd, før et eventuelt lov- eller forskriftsendringsforslag fremsettes. Sverre O. Helsem Administrerende direktør Eidsiva bredbånd AS vokste seg ut av sin gamle løsning for fakturering og reskontroadministrasjon. Hverdagen har blitt en ganske annen etter at de satte det hele ut til Conecto. Hedmark og Oppland var for noen år siden de fylkene med dårligst bredbåndsdekning i Norge. Etter etableringen av Eidsiva bredbånd AS i Lillehammer, har Hedmark og Oppland på fem-seks år blitt blant de beste bredbåndsfylkene i landet. Det sier litt om veksten i Eidsiva bredbånd de siste årene. Og med felles fakturasystem i et konsern med blant annet flere kraftleverandører, vokste bredbåndsleverandøren ut av etablerte former. Våre behov var helt motsatt av konsernets. Et kraftselskap har fire fakturabunker i året. Det er veldig lite som skjer mellom hovedfaktureringene. Hos oss er det stadige forandringer i kundemasse og produkter og krav til raskere ekspedering; det er en helt annen og dynamisk hverdag, og det krevde et annet system, sier administrerende direktør for Eidsiva bredbånd, Jan Larsen. De er som oss I fjor vår ble det besluttet å sette ut hele fakturaadministrasjonen. At valget falt på Conecto, var ingen selvfølge. I forkant hadde seks selskaper vært med i en anbudsprosess på halvannen måned. Deltagerne ble alle evaluert etter ti ulike kriterier. Rent bortsett fra gode system og rutiner, så de spesielt etter fleksibilitet totalt sett, forteller økonomidirektør Margaret Bjørge Bringa. Conecto opptrådte dessuten klart smidigere enn konkurrentene hva gjaldt tilpasning til oss. Vi opplever at vi og Conecto har en ganske lik hverdag. De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss! Nettkontor ga nye muligheter Alt faktureringsarbeid og avstemming av reskontro og mot bank, ligger hos Conecto. Fakturafiler sendes til Conecto, som videresender til samarbeidspartner EDB Business Partner for produksjon og utsendelse elektronisk eller per post. Conecto følger opp de som ikke betaler i tide. Via «nettkontor» og fakturahotell kan Eidsiva bredbånd følge med på ståa. De kan med et tastetrykk se originalfaktura, fryse faktura, kommunisere med Conecto og ikke minst ta ut rapporter som er systematiske og ordentlige helt etter en revisors hjerte. Nettkontoret gir oss muligheter vi ikke hadde før, sier Bjørge Bringa. At alt ligger inne på ett sted gjør det oversiktlig og lett å slå opp i for saksbehandlere og de som håndterer inngående samtaler. Det gjør oss mer fleksible og effektive. I tillegg så har vi faste saksbehandlere og forholde oss til som kjenner Eidsiva bredbånd veldig godt. Relasjonene ivaretas Mange kan tilby fakturaadministrasjon. Men ikke mange har like stor troverdighet som Conecto gjennom sitt omdømmefokus. 2 Connected 1/2009

3 hverdag med Conecto Vi skal ha et godt forhold til de som har betalingsproblemer også. Det koster mye å få nye kunder, fastslår Larsen. Derfor er det viktig å kunne stole på at vår samarbeidspartner på fakturaadministrasjonen ivaretar kunderelasjonene våre. De har ikke hatt mange inkassosaker via Conecto ennå, men økonomidirektøren ser at gjenvinningsgraden har gått opp etter at de gikk til Conecto. Dette mener økonomidirektøren skyldes tettere og raskere oppfølging av skyldnere enn de fikk til i sitt gamle, mer tungrodde system. Det å sette ut hele prosessen med fakturaproduksjon og reskontroføring til en ekstern samarbeidspartner, gjør en også sårbar, mener Bjørge Bringa. Conecto har et meget stort ansvar. Om ting ikke fungerer, kan det fort få store konsekvenser. Men kvaliteten på Conectos systemer og rutiner, herunder reskontroføring, avstemminger, backup og logger med blant annet personalia på privatkunder, gjør utsettingen til et riktig valg for Eidsiva bredbånd. Gjennom våre kontaktpersoner i Conecto føler vi virkelig at Conecto tar ansvaret seriøst, og vi føler oss svært godt ivaretatt som kunde. Administrerende direktør Jan Larsen og økonomidirektør Margaret Bjørge Bringa i Eidsiva bredbånd. Connected 1/2009 3

4 Conecto inn i aka Den første akademiske omdømmeboken på norsk kom ut i januar. Conectos omdømmeprosess er viet en egen del, som eneste case som beskriver hvordan man kan gå frem, skritt for skritt. «Alle» snakker om omdømme. Men er omdømme egentlig viktig? Og i hvilken grad kan det kontrolleres? Begrep som omdømme, image og identitet brukes ofte om hverandre. Hvor er egentlig forskjellene? Hva ligger i omdømmebygging versus omdømmehåndtering? Er det å være populær det samme som å ha godt omdømme, og er rykte og omdømme synonymord, ettersom begge deler oversettes til reputation på engelsk? Mange spørsmål, og få klare svar har det vært å finne for de som har søkt dem i helhetlige, norske akademiske verk. Inntil nå. Oppklaringer fra Øyvind Ihlen: Identitet handler om hvordan man ser på seg selv internt. Image dreier seg om hvordan man ønsker at eksterne skal se en. Omdømme er et biprodukt av hva man faktisk gjør og hvordan det oppfattes. En virksomhet kan ha mange identiteter og flere image. Image gir gjerne ubevisst et omdømme. Et omdømme er mer varig enn et image. En virksomhet har ofte ulikt omdømme hos ulike interessenter. Omdømme kan ikke styres. Et godt omdømme lønner seg og er viktig. sjoner», søker forfatterne å skille alle begrepene som de siste årene har svirret rundt i mediene. De oppsummerte uttrykkene er alle relevante for dem som er opptatt av omdømme, og det å forstå hvilke faktorer som påvirker omdømmet til enhver organisasjon enten det faktisk er en organisasjon, en privat bedrift eller offentlig virksomhet. Førsteamanuensisene Peggy Brønn og Øyvind Ihlen har plukket fra flere fagfelt og utforsker i boken omdømme på akademisk og grundig vis, uten at det blir vanskelig lesbart av den grunn. Teori og praksis hånd i hånd Selv om dette er teori, har vi vært bevisste på å se til virkeligheten hele veien, forteller Brønn. Hun kjente allerede til Conectos omdømmebyggingshistorie, og vurderte en detaljert beskrivelse av den som nyttig praktisk erfaring å ta med i boken. Kanskje kan andre virksomheter la seg inspirere av deres fremgangsmåte. Men ingen kan gi en oppskrift på hvordan alle organisasjoner skal jobbe med sitt omdømme, presiserer hun. Vi mener det er visse årsakssammenhenger som vanligvis gjør seg gjeldene, og det kan være et utgangspunkt. Men omdømme er noe man må jobbe med hele tiden, og måle det for å se hvordan det går. Alt annet er dumt, mener akademikeren, ellers kan man jo ikke vite hva andre tenker om en. Og dette er vesentlig om man ønsker å stadig være god eller forbedre seg. Det har med omdømme å gjøre, og er en I den nye boken «Åpen eller innadvendt omdømmebygging for organisaviktig faktor for å kunne styrke dette. Noen innvender at omdømmebygging ikke er noe alle virksomheter bør befatte seg med. Eksempelvis offentlige etater, bør de bruke ressurser på dette? Selv om det for noen mer komplekse organisasjoner kan være en større utfordring å jobbe skikkelig med omdømmebygging, er det utvilsomt viktig og lønnsomt for alle å ivareta omdømmet sitt, ifølge forfatterne. Men vi tar også med i betraktningen at ikke alle er enige med oss, sier Brønn. Kan omdømme styres? De innrømmer også at et omdømme ikke kan styres. Fordi du ikke kan styre hva folk tenker. Men egen adferd kan styres. Og omdømmet ditt avhenger av denne, stipulerer forfatterene. Men adferd er så mangt. Som bokens tittel avslører, ligger en viktig suksessfaktor i virksomhetens kommunikasjon og evne til å etablere gode relasjoner til omverdenen, ikke kun i virksomhetens adferd for øvrig. Da må ord følges av handling, og handlingen må svare til forventningene til interessentene. Du må være den du er og vise det og ikke vise et bilde av hvem du ønsker å være. Dette handler om tillit nok en krumtapp av et ord i omdømmesammenheng. Boken er å få kjøpt på hjemmesidene til Gyldendal Akademiske eller i bokhandelen. Les og bli lærd! 4 Connected 1/2009

5 demia Conectos administrerende direktør, Sverre Olav Helsem (t.h.) hadde en naturlig plass sammen med forfatterne Peggy Brønn og Øyvind Ihlen da det var tid for fotosesjon under boklanseringen. Connected 1/2009 5

6 Conecto 20 år Bak enhver suksess finnes det ofte en god historie, så også med Conecto. Selskapet feirer sitt 20-årsjubileum i år, noe som viser at «gründerideen» fra 1989 virkelig hadde livets rett. Når andre gode makter i tillegg har stått selskapet bi er det mange som kan glede seg over at Conecto i dag har et godt fotfeste i norsk næringsliv. Nærmere 80 personer finner hver dag sin arbeidsplass på hovedkontoret på Østerås i Bærum, eller på avdelingskontorene i Drammen og på Gjøvik. Det hele startet med at Sverre O. Helsem og Øyvind Aas sluttet i politiet midt på 80-tallet for å selge tjenester knyttet til bl.a. etterforskning og oppsøkende virksomhet. Etter to års innsats var det magre resultatet for de unge «gründerne» et konkursbo, som skulle komme til å bli inngangsbilletten til egen virksomhet. Det var som å ro motstrøms da Conecto ble etablert 1.august årenes «jappetid» var definitivt over. Bakrusen herjet og stadig nye lik ramlet ut av skapene, både hos banker og næringsliv. Ingen hadde vært spesielt opptatt av tapsavsetninger i de hektiske 80-årene, det hele handlet mest om utlån. Nå stod en gigantisk opprydding for tur. Navnet Conecto er latinsk. Navnet betyr «å knytte sammen», «organisere» og «sette i system». Det manglet forholdsvis mye på systemsiden, men manuelt arbeid ga også resultater. Noen kunder var på plass, men langt flere manglet. De unge «gründerne» så likevel flere muligheter enn begrensninger. 4 medarbeidere ble fort til 6, og de var sjelden hjemme til middag det første året. Porteføljen det første året bestod hovedsakelig av innhentingsoppdrag fra de store bilfinanskundene. Et utall av solsenger byttet også oppholdssted ettersom bankkontiene ble tomme. Det ble drevet et intensivt salgsarbeid, men med dårlig resultat. Redningen kom da selve storfisken Den norske Bank bet på. Det var nå blitt sommeren På denne tiden hadde vi 6-sifrede telefonnumre, og mobiltelefonene var så vidt blitt bærbare. Conecto var blitt en effektiv inkassator, en fryktet konkurrent og rett og slett bedre enn mange andre. Rutiner og systemer var begynt å falle på plass, og vi var fortsatt unge, fryktløse og veldig optimistiske. Samarbeidet med DnB skulle vare i 8 år, og dannet i stor grad grunnlaget for den vekst Conecto hadde på hele 90-tallet. Men også andre kunder bød på nye og store utfordringer. I kjølvannet av «jappetiden» fulgte konkurser og tvangsavviklinger. Da Oslobanken ble besluttet avviklet fikk Conecto i 1993 oppgaven med å nedbygge bankens kundeportefølje. Dette ble et svært vellykket prosjekt, som ble avsluttet i Conecto var fra etableringen lokalisert i HP- bygget i Grini Næringspark. Da det ble for trangt der flyttet vi til Eiksmarka, hvor vi igjen vokste ut av lokalene i Flyttelasset gikk tilbake til Grini Næringspark, hvor vi fortsatt befinner oss. Veksten på 90-tallet førte til opprettelsen av et eget kundesenter. Det ble etablert en avdeling for utenrettslig inkasso kalt PreInkasso ), og et et nytt produkt for fordringsadministrasjon kalt ProCredit ) så dagens lys. Antall ansatte økte jevnt på 90-tallet, men det var først i 2001 det ikke lenger var en selvfølge å kunne alle kollegers fulle navn. Fra den spede start med ca 2,5 mill i omsetning i 1990 forventer Conecto i 2009 en omsetning på ca 75 mill. Conectos vekst har i all hovedsak skjedd organisk og i kontrollerte former. Vi fortsetter historien i neste utgave av Connected. 6 Connected 1/2009

7 Rent vann i Kishenyi De 3000 innbyggerne i fiskelandsbyen Kishenyi i Uganda kan glede seg over rent drikkevann fra nye vannposter. Rense- og pumpeanlegget er nå i full drift til stor glede for landsbyens innbyggere. Conecto har vært hovedsponsor for dette utviklingsprosjektet i regi av Rotary Eiksmarka. I høstutgaven 2007 skrev vi om at Conecto hadde gått inn som hovedsponsor i et Rotary-ledet prosjekt for å skaffe rent vann for 3000 innbyggere i Kishenyi, Uganda. 120 kroner har vist seg å være nok til å gi ett menneske i fiskelandsbyen alt det vannet de trenger. Arbeidet er gjennomført med Fontes Foundation som praktisk stedlig utfører. Prosjektet er nå suksessfullt gjennomført godt innenfor budsjettrammen på kroner, så godt at det står igjen midler til å montere solcellepaneler til å drive vannpumpene slik at bruk av kostbart dieselbrennstoff kan reduseres betydelig. Solcellepanelene skal stå ferdige våren Det å bidra til samfunnsutvikling, det være seg lokalt, nasjonalt eller internasjo- nalt, er viktig for oss i Conecto, sier adm. dir. Sverre Olav Helsem. Vi mener at enhver bedrift med suksess bør gi noe videre. Tidligere har vi involvert oss i å gi informasjon til elver på videregående skole om konsekvensene ved inkasso og ubetjent gjeld. Dette har vært et lokalt tiltak i vår egen kommune, sier Helsem. I Kishenyi er det opprettet et driftsstyre bestående av innbyggere fra landsbyen. Dette styret skal blant annet stå for innkreving av betaling for vannet. Betalingen skal dekke lønn til lokale teknikere samt drifts- og vedlikeholdsutgifter, slik at driften videreføres etter at Eiksmarka Rotary har avsluttet prosjektet. På denne måten er det lagt grunnlag for bærekraftig utvikling i dette området. Conecto vil nå se etter nye samfunnsutviklende prosjekter å involvere seg i. Fornøyde innbyggere i Kishenyi tapper vann fra nye vannposter. Barna benyttet utstyret på sin måte. Markert økning i antall inkassosaker og gjeld til inndrivelse Inkassoselskapene mottok i ,5 % flere inkassosaker til inndrivelse i forhold til året før. I samme periode drev inkassobransjen inn 11 % mer enn i Den samlede gjelden til inndrivelse økte med hele 19 % fra 2007 til Kredittilsynet skriver i en pressemelding at samtidig som det økende antallet innkomne saker er et varsel om økende betalingsproblemer, så viser veksten i innbetalingene at det også er evne og vilje til å betale for seg. Ser vi nøyere på tallene ser vi at veksten i innkomne inkassosaker i 2. halvår 2008 var på hele 20,7 % mot 7,5 % i første halvår. Dette viser med tydelighet at finanskrisen har hatt en betydelig effekt i forhold til bedrifters og privatpersoner evne til å betale for seg. Samtidig viser Kredittilsynets tallmateriale at innkasserte midler økte med 11 %. Dette viser at det også er en betydelig betalingsvilje og evne, men at dette sannsynligvis gjelder andre grupper enn veksten i innkomne saker. Et annet tydelig tegn på at tidene er blitt vanskeligere kan man lese ut av tallene for den samlede gjelden til inndrivelse. Ved utgangen av 2008 skyldte norske bedrifter og privatpersoner 54,3 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 19 % fra utgangen av Dette viser med all tydelighet at kredittgivere må være spesielt aktsomme i tiden som kommer. Vi har sannsynligvis ikke sett hele effekten av finanskrisen enda, og risikoen for økte tap på fordringer vil være overhengende i lang tid fremover. Pass på at du kredittvurderer ikke bare nye, men også eksisterende kunder. Connected 1/2009 7

8 Et håndslag til de fattige? Regjeringen vil kutte i inkassosalærene, og 31. mars går høringsfristen ut for Justisdepartementets forslag til endring av Inkassoforskriften. Forslaget vil medføre vesentlig reduksjon av inkassosalærene. Bakgrunnen for utspillet et at Regjeringen i Soria Moria erklæringen lovet å «gi et håndslag til de fattige» i Norge. Det finnes mange muligheter til å oppfylle denne lovnaden. Justisminister Knut Storberget har imidlertid valgt å foreslå å redusere erstatningsansvaret skylder har overfor fordringshaver. Inkassoforskriften regulerer hvor mye fordringshaver (les: inkassobyrået) kan kreve dekket av en skylder som ikke betaler sin gjeld innen forfall. kan være lønnsomt for fordringshaver fordi endret arbeidsmetodikk som følge av dårligere økonomiske vilkår vil gi lavere løsningsgrad. Denne kostnaden er sannsynligvis høyere enn de ekstra kostnadene forskriftendringen vil påføre fordringshaverne for å opprettholde den gode arbeidsmetodikken og løsningsgraden vi har i dag. Men da endres prinsippet i Inkassolovens 17 om at skylder skal bære de nødvendige kostnadene for å inndrive fordringen. Høringsinstansene leverer nå fortløpende inn sine høringsuttalelser til Justisdepartementet. Du finner forslaget til forskriftendring og de tilhørende høringsuttalelsene på denne adressen: k/hoeringer/hoeringsdok/2008/hoyring-- endringar-i-inkassoforskriften-/horingsuttalelser.html?id= Design og produksjon: Foto: Conecto 95 % av inkassosakene løses uten bruk av rettsystemet. Eller sagt på en annen måte, kun 5 % av sakene sendes inn i rettsystemet for inndriving. Conecto bruker betydelige ressurser på å snakke med skylder, finne løsninger, gi veiledning, råd og oppfølging. Dette arbeidet krever ansatte, og lønnskostnadene er den største enkeltkostnaden vi har. Det er av den grunn ikke mulig å redusere inntektene uten samtidig å legge om hele vår arbeidsmetodikk. Vi er bekymret for at dette kan føre til at mange skyldere ikke får den hjelp og oppfølging som de får i dag. Tiden vi har brukt på dialogen må spares inn, og langt flere saker vil måtte tvangsinndrives av myndighetene. Alternativt kan fordringshaver selv dekke kostnadene for å opprettholde arbeidsmetodikken vi har i dag. Dette Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 1/2009

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Fra én krise til en annen

Fra én krise til en annen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer