Markedsrapport 1 / 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 1 / 2015"

Transkript

1 Omstilling i norsk økonomi Rekordtall i trykket i transaksjonsmarkedet fortsetter Utfordringer i utleiemarkedet Et meget sterkt marked i UK / London

2 Omstilling i norsk økonomi Norsk økonomi preges av omstilling ved inngangen til det nye år. Vekk fra tidligere års sterke vekst i oljerelaterte næringer, over til mer tradisjonelle næringsveier. Den samlede BNP-veksten forblir moderat, under press fra en oljenæring som fortsatt vil være vår viktigste næringsvei, men som nå gradvis skal redusere sin aktivitet. Arbeidsledigheten vil stige forsiktig som følge av at den økonomiske veksten blir for svak til å skaffe nok jobber til alle, mens lønnsveksten kommer ned. Norges Bank antas å gradvis redusere sine styringsrenter, slik at kronekursen kan holde seg svak i årene som kommer. I prognosen antas vi å få et rentekutt per år til og med 2017 slik at foliorenten i sentralbanken stabiliseres på 0,5 pst. Krona antas å styrke seg fra dagens unormalt svake nivå med en akkumulert styrking på om lag 10 pst i kommende år. 5 års Swap NOK Makroprognoser for norsk økonomi BNP 0,7 2,2 0,4 0,5 1,0 BNP fast 2,3 2,6 1,0 1,1 1,5 Lønnsvekst 3,9 3,1 3 2,5 2,5 KPI, Snittvekst 2 2,1 2,6 1 1 KPI JAE snitt 1,6 2,5 3,8 1 1 Arbeidsledighet desember 3,5 3,7 4,5 5 5,5 3mnd rente, NIBOR 1,8 1,5 1,2 1 0,75 desember Boligprisvekst, NEF, snitt 5,5 2,5 4 2,5 2,5 for år Oljepris, desember 3mnd brent, usd NOK/USD, årsslutt 6,08 7,43 7,5 7,16 6,8 NOK/EURO, årslutt 8,38 9,03 8,21 7,72 7,65 I-44 93, , Kilde: Eika Gruppen 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Risikoene er mange, alt fra at ytterligere fall i oljepris, til oppløsning av Euro-samarbeidet. Her hjemme er det godt håp om at partene i arbeidslivet, politikere og sentralbanken vil samarbeide godt. Både for å løse dagens utfordringer med omstillingsbehov i næringslivet, og å takle de uventede kriser som måtte komme. Antall sysselsatte vil fortsette å øke, men i et lavere tempo enn før. Oljeinvesteringene vil ha redusert behov for arbeidskraft, mens sysselsettingen i offentlig sektor bare vil øke. Bruken av oljepenger, målt ved det oljekorrigerte budsjettunderskudd, antas å stige med om lag mrd kroner per år i prognoseperioden. Prisveksten vil avta etter hvert som kronekursen stabiliseres, og dagens midlertidige sterke vekst i importpriser faller bort. Den langsiktige prisveksten bør bli som i Euro-landene, om lag ett prosentpoeng per år. Boligprisene, som i fjor vokste svakere enn husholdningenes inntekter, vil i år ta igjen det tapte. I det meste av kongeriket får vi en boligprisvekst på 5-10 pst, men det er fortsatt betydelig usikkerhet om utvikling i Agderfylkene og i Rogaland. Her kan prisen falle mot slutten av året. Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen Nøkkeltall makro pr Norges banks styringsrente 1,25 % KPI inflasjon siste 12 mnd 2,0 % Byggekostnadsindeks endring fra forrige år 3,3 % SSB februar

3 Transaksjonsmarkedet 2014 ble preget av betydelig aktivitet i 2. halvår og totalomsetningen i markedet endte på godt over NOK 70 milliarder inklusive Entra-børsnoteringen og Fortin-porteføljens norske del. Holder vi Entra-tallene utenfor ble det registrerte volumet på i underkant av NOK 60 milliarder. Den meget høye aktiviteten i transaksjonsmarkedet ultimo 2014 har fortsatt inn i Dette skyldes i naturligvis i noen grad salgsprosesser og saker som ikke kom på plass før nyttår, men i hovedtrekk forklares den store interessen for næringseiendom med de gunstige rammebetingelsene. Med lav rente og press på marginene hos bankene er finansiering både rimelig og tilgjengelig. Bankene opplever skarp konkurranse om kundene. I 2014 så vi prime yield i kontorsegmentet komme ned på ca. 4,7 %. I 2015 vil vi nok oppleve press ned mot 4,5 % for de beste objektene. «Normal-yield» i kontorsektoren som i Q4 i fjor lå på ca. 6,5 % er kommet ned til 6,25 %. Innen lager- og logistikk vil vi se at yield på gode eiendommer nærmer seg 6 %. Utenlandske aktører er fortsatt til stede i markedet, men kanskje ikke like aktive som i siste del av fjoråret. I 2014 sto utenlandsk kapital for omkring 27 % av det registrerte transaksjonsvolumet. Det er høyere enn noen gang tidligere, og varslet at Norge har kommet på listen hos mange av de større internasjonale aktørene. Hittil i år er det særlig svenske aktører, bl.a. Hemfosa, som har markert seg med større kjøp. Lav kroneverdi mot andre valutaer styrker utenlandske investorers interesse. På den annen side vil vi sikkert oppleve noe tilbakeholdenhet hos enkelte pga. uroen i oljesektoren og de ringvirkninger dette kan gi i eiendomsmarkedet etterhvert. Blant aktørene i markedet er det en forventning om omtrent samme nivå i 2015 som i fjor. I skrivende stund er det hittil i år (pr. medio februar) registrert et omsetningsvolum på ca. NOK 8 milliarder fordelt på over 20 transaksjoner. Vi forventer at flere fond og syndikater vil vurdere salg i tiden som kommer. Viktigste drivere i transaksjonsmarkedet i 2015 Tilgjengelig egenkapital finnes og det er risikovilje blant investorene. Lav rente og tilgjengelig finansiering. Avkastning på alternative plasseringer er lavere investering i næringseiendom kan gi meget god EK-avkastning ved dages lave rentenivåer og låneutmåling selv med synkende yieldnivå. Mange vil inn i markedet, kanskje også en del nye aktører. Transaksjoner i den senere tid Oslo-området Dato Ca. m 2 Type Selger Kjøper Kjøpesum NOK mill. Yield Lilleakerveien 4 A Okt Kontor Private investorer Mustad Eiendom 205 ~6 Økernveien 9 Okt Kontor Syndikat Syndikat 390 ~7 Lørenveien 68 Okt Kontor Storebrand Eiendomsfond Oslo Pensjonsforsikring 240 6,7 Nycoveien 2 Nov Utvikling GE Healthcare AS Veidekke ASA - Hans Møller Gasmanns vei 7 Nov Utvikling Anthon B. Nilsen Akershus Energi/Bulk EIendom Lørenveien 37 (Nortura HQ) Nov Kontor Nortura Ragde EIendom 158 7,3 Økernveien Nov Kontor Syndikat Bergens Komm. Pensjonskasse 300 Schweigaardsgate Nov Kontor Rom EIendom KLP Eiendom ~4,7 Christian Krohgs gate 32 Nov Utvikling Aberdeen Asset Mgmt Anthon B Nilsen/ OBOS Forretningsbgygg - Bolette Brygge 1 Des Kontor Investorgruppe City Finansiering ~375 4,5 Karl Johans gate 14/Kirkegata Des Handel Genesta Nordic Baltic Real Estate AVA Eiendomspartner Grensen 17 Des Handel Madison/Søylen Eiendom Meyer Bergman Euro. Partners II 280 ~4,5 Drammensveien Jan Kontor Egil Stenshagen DTZ Corporate Finance 220 Haslevangen 45/47 Jan Kontor Haslelund Bygg AS Syndikat (Platou) 195 7,5 Grenseveien 95 Jan Kontor DNB Liv Aberdeen Eiendomsfond Norge I Kalbakkveien 6 Jan Handel Gunnar Landgraff Eiendom AS/Cognito Privat investor 110 6,5 Sannergata 2 Feb Kontor Syndikat (Pareto) Hemfosa Fastigheter AB 680 ~6,6 Comfort Hotel Xpress Youngstorget Feb rom Hotell Wenaasgruppen Ragde Eiendom Gaustadalleén 21 Feb Kontor Oslotech Syndikat ~700 6,05 Karl Johans gate 13 Feb Handel Aberdeen Eiendomsfond Norge II Søylen Eiendom ~100 5 Sinsenveien 45-49, Lørenvangen 22, tomt innenfor ring 3 Feb. 15 Boligutvikling Flere Selvaag (Sinsenveien: samarbeid m/ Veidekke) 550-3

4 Landet forøvrig Dato Ca. m 2 Type Selger Kjøper Kjøpesum Yield NOK mill. Haakon VIIs gate 14, Trondheim Okt Utvikling Forsvarsbygg Koteng Eiendom 77 - Gamle Trysilveg 1 (Postgården), Elverum Okt Handel ICA Eiendom Norge AS Sektor Eiendomsutvikling ~25 - SAS teknisk base, Gardermoen Okt Lager/Kontor SAS Oslo Pensjonsforsikring 650 Verksgata 1 A, Stavanger Okt Kontor DNB Livsforsikring Syndikat 240 6,5 Markens gate 9, Kristiansand Nov Kontor Sparebanken Sør Private investorer 157 ~6,5 Moseidsletta 122, Forus Nov Kontor/Lager Hitec Vision W.P. Carey Inc. 685 FMC Kongsberg Subsea HQ, Kongsberg Nov Kontor SG FInans Syndikat (Arctic) 362 7,5 Høgslundveien 49, Skedsmo Nov Kontor/Logistikk Syndikat (DNB Markets) 90 North RE Partners OBO Al- Tijaria JV Arzan Financial Group Kong Olav Vs plass 4, Bergen Nov Handel/Kontor/ Bolig Munkegata 26/ 30/40 (Residencekvartalet), Trondheim Jåttåvågen (Aker-bygg), Stavanger 450 ~6,5 Bara Eiendom Nye Dickens AS 92 4,2 Nov Kontor Sparebank 1 Midt-Norge 4 investorer inkl. Odd Reitan 307 6,5 Nov Kontor Syndikat NIAM Fond V ,8 Destilleriveien 11 (Arcus HQ), Nittedal Nov Industri/Logistikk Gjelleråsen Eiendom Ragde Eiendom/Canica ~6,1 Toveien 28, Vestby Des Logistikk Storebrand Livsforsikring NRP Finans AS ~7,5 Strandgata 41 (Posthuset), Tromsø Des Utvikling Entra Eiendom Pellerin 70 - Sluppenveien 14, Trondheim Des Kontor/Lager Posten Eiendom Heglund Holding 200 7,5 Coop Logistikkbygg, Gardermoen Des Logistikk Coop Eiendom Syndikat Fuglesangen Næringspark, Skedsmo Des. 14 Logistikk NRP Eiendom 2010 AS Cordea Savills Nordic Logistics Fund Kilden Opplevelsessenter, Tønsberg Des Annet Nordea Næringseiendom Syndikat Lagårdsveien 61, Stavanger Des Hotell KLP Eiendom ~7,5 RIngvålvegen 3-7, Trondheim Des Handel Pareto EIendomsinvest Lord Eiendom 52 8 Skansegaten 2 (Tollpakkhuset), Stavanger Des Annet Entra Eiendom Camar Eiendom 110 Grønnegata 122, Tromsø Des Utvikling Entra Eiendom William Eiendom 72 - Brotorvet senter, Bamble Des, Handel O. G. Ottersland LL Holding & Sørco ~500 7,25 Torget 1, Bergen Des Handel Kløver Eiendom Thore Arild Økland Invest 46 5,22 Fortin-portefølje, 27 eiendommer Des Kontor/Handel/ Logistikk DNB NOR Eiendomsvest I Starwood Capital Group Cicignon Sykehus, Fredrikstad Des Utvikling Sykehuset Østfold Kan Cao Industrieiendom, Aurskog Jan. 15 Industri 07 Aurskog AS Harlem Eiendom AS 55 ~8 Nygårdskrysset Næringspark, Ås Jan. 15 Handel Coop Eiendom Syndikat (Pareto) Portefølje, 6 eiendommer, Lillestrøm, Moss & Fredrikstad Jan Kontor/Offentlig Entra ASA Hemfosa Fastigheter AB Olav Ingstadsvei 12, Bærum Jan Industri RBS Nordisk Renting NRP Finans AS ~139 ~7 Dronningens gate 30/Rådhusgata 3, Bodø Feb Industri Tine SA/Bodø kommune Malerhaugen/John Martin Berglund Lysaker Polaris, Lysaker Feb Kontor NCC Property Development Storebrand Eiendomsfond KS Rygge Storsenter, Rygge Feb Handel Aberdeen Property Funds Thon Reitan AS 175 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Feb Offentlig Syndikat Hemfosa Fastigheter AB 723 Aibel-bygget, Bergen Feb Kontor Ferd Eiendom Fond (Union) 570 ~5,9 52 ~7,25 4

5 Leiemarkedet Det er i hovedtrekk balanse i utleiemarkedet i Stor-Oslo, men det er klare tegn til økt ledighet. Den totale aktiviteten i utleiemarkedet er i begynnelsen av 2015 som ventet ikke økt fra et relativt moderat aktivitetsnivå i Med bakgrunn i tall fra Arealstatistikk kan vi konstatere at det vil være færre kontraktutløp på større arealer og et lavere antall forventede bevegelser i utleiemarkedet i år i forhold til de gode år 2012 og Likevel forventer vi et fair aktivitetsnivå drevet av nye behov, ønske om bedre lokaler og/eller beliggenhet og andre faktorer som motiverer bedrifter til å flytte. Det kan bli tyngre å leie ut lokaler. Aktiviteten vil trolig preges av nøkternhet og forsiktighet - mange leietakere vil «sitte på gjerdet». Men dette vil også gi muligheter for noen. Utleiere vil kanskje måtte kjempe mer enn før for å få signaturen til de «beste» leietakerne. Leieprisene på signerte kontrakter faller i 4. kvartal 2014 for første gang i på 5 kvartaler: snittprisen i Oslo endte på kr pr. m 2 /år, ned fra kr pr. m 2 /år i forrige kvartal. Volumene av signerte leieavtaler i 2014 er de laveste 4. kvartalsvolumene signert siden begynnelsen av tidsserien i 2008, både målt i kvadratmeter ( m 2 ), og antall (198 signerte kontrakter). Årsaken er at det er relativt få leieavtaler som utløper i 2015 og 2016 som medfører lavere volum på signerte leieavtaler. I følge Arealstatistikk flater toppsegmentet (prime CBD) ut på kr m 2 /år. Vika-Aker Brygge endte uendret i forhold til forrige kvartal på kr pr. m 2 /år, mens resten av sentrum så en svak nedgang på 2 % til kr pr. m 2 /år. Antall prosjekter som blir ferdigstilt i 2015 er iht. Eiendomsspars Oslostudie estimert til m 2 sammen lignet med 2014 hvor det kun ble ferdigstilt m 2. Alle nybygg er i hovedtrekk utleide det er lite av arealet som er uten leiekontrakt og i realiteten fint lite på spekulasjon. Vi estimerer ledigheten på kontorarealer i Oslo primo 2015 til å være oppunder 8 %. Det er relativt store forskjeller i de ulike regioner. Usikkerhet knyttet til norsk økonomi, og særskilt ringvirkninger knyttet til nedskalering i oljebransjen, kan medføre økt arealledighet i de kommende årene. Gjennomsnitt nominelle leiepriser per sone kontor Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Vika - Aker Brygge Indre by sentrum Kilde: Arealstatistikk AS Indre by Skøyen Lysaker Nydalen Bryn-Helsfyr Oslo totalt Den lave oljeprisen betyr i første omgang mye for leiemarkedet i de områder oljesektoren er sterkt representert. Dette vil for Oslo-områdets del mest ramme vestkorridoren fra Lysaker og utover, samt Stavanger- og Bergensområdet. Det blir økt ledighet i kontorsektoren, som igjen fører til behov for fremleie. Det betyr press ned på leienivåene. Når dette er sagt er det grunn til å poengtere også noen positive trekk ved utviklingen. Norsk økonomi går ikke nødvendigvis dårlig på grunn av den siste tids utvikling i oljeprisen - vi er tross alt ikke fullstendig avhengig av oljeprisen. Kanskje den siste tids utvikling kan bidra til å styrke annen næringsvirksomhet og vår konkurransekraft på andre områder? 5

6 Ved lav oljepris og gunstig valutasituasjon for annen norsk-internasjonal virksomhet kan vi kanskje oppleve en «boost» i andre virksomhetsområder. Dette kan igjen gi gunstige ringvirkninger, også i eiendomsmarkedet. Det er dertil en generell forventning om sterk befolkningsvekst i Oslo-området i de kommende årene, med tilhørende behov for flere boliger og arbeidsplasser, og nødvendig infrastruktur og service-funksjoner knyttet til dette. I en langsiktig stabil veksttrend må vi etter så mange år være forberedt på noen perioder med «korreksjoner». Leiemarkedet i Tromsø Leiemarkedet i Tromsø kjennetegnes for tiden av mange tilbydere av fremtidig ledig areal. Det meste av dette arealet er prosjekterte nybygg som vil sluses gradvis inn i leiemarkedet. En erfarer et økt skifte fra gammelt til nytt, noe som gir seg utslag i økt nominell gjennomsnittsleie, men samtidig lavere drifts- og felleskostnader. Fokuset på energigunstige bygg øker sterkt. Nedgang i oljeprisen influerer ikke stemningen blant leietakerne, dette da den forventede oljeboomen «heldigvis» ikke hadde kommet skikkelig i gang før prisen på råvaren gikk kraftig ned. Leienivåer Oslo-området Kontor Område 10 % høyeste 10% laveste CBD Bjørvika Sentrum Kvadraturen Skøyen Lysaker Nydalen Bryn / Helsfyr Hasle / Økern Lager Type 10 % høyeste 10% laveste Lager - Kategori A Handel Type 10 % høyeste 10% laveste Oslo - Kategori A Forventet utvikling Forventet utvikling Forventet utvikling Leienivåer Tromsø Kontor Område 10 % høyeste 10% laveste Tromsø Forventet utvikling Leiekontrakter i den senere tid Adresse Type Leietaker Ca. m 2 Stensberggata (Holberg Terrasse) Kontor Bydel St. Hanshaugen Hoffsveien 1 C Kontor Joint Collaboration Strømsveien 96 Kontor Statens legemiddelverk Sørkedalsveien 8 Kontor Bouvet Kai Bygning 1 Kontor Google Norway Drammensveien 288 Kontor Bayer Stortingsgaten 30 Kontor / Helse Volvat Medisinske senter 800 Sandvika Business Center Kontor Skatt Øst 3000 Grenseveien 92 Kontor Skala Prosessteknikk Schweigaards gate 16 Kontor Dinamo Sandakerveien 116 Kontor Evolve 532 Hamangskogen 60 Kontor / Helse Bærum kommune Helse og Sosial

7 Nytt fra NAI FirstPartners Medarbeidere Prosjekter i prosess Vi arbeider med et variert utvalg av prosjekter og nevner her et lite utvalg av løsninger i den senere tid, samt noen eksempler på pågående oppdrag. Utleie Oppdrag i prosess Oslo Gøril Bergh er ny fagansvarlig og partner fra januar Gøril har jobbet i NAI FirstPartners tidligere, i perioden Hun skal jobbe primært med transaksjoner, verdivurderinger og rådgivning. Gøril har arbeidet med eiendom siden 1996, og primært næringseiendom. Hun har en bred erfaring fra eiendom både fra forvaltning, næringsmegling, tilrettelegging/kjøp og salg knyttet til finansielle eiendomsprosjekter blant annet fra Orkla Finans, Telenor Eiendom og Foss & Co Næringsmegling. Gøril kom fra Foss & Co Næringsmegling AS som leder for transaksjonsavdelingen. Hun er utdannet eiendomsmegler og diplommarkedsfører fra BI. Utleie av handelsarealer i Vika Terrassen i samarbeid med utleier Storebrand Eiendom. Vika Terrassen er under totalrehabilitering og skal revitaliseres, les mer på side 9. Bergehus / Frøyas gate 15, ca. 700 m 2 kontor. Aslakveien 14, utleie av totalt ca m 2 kontor og noe lager. Se hele vår utleieportefølje på og les gjerne vårt utleiebilag Ledige Lokaler nr som kommer i slutten av uke 9. Søk / leietakerrådgivning Løsninger Visma - Dikeveien 56, Fredrikstad, ca m 2. BDO AS Avd. Lillestrøm - Kanalveien 2, Lillestrøm, ca m 2. BDO AS Avd. Gardermoen - Balder Alle 2, Gardermoen, ca m 2. Søk i prosess Tromsø Kåre Hansen er ansatt som eiendomsrådgiver fra januar Kåre er utdannet EDB-Økonom og Data ingeniør. Han er tidligere leder for undervisningsavdelingen i Telenor i Tromsø, og fisjonerte avdelingen ut i eget AS. Tidligere eier, daglig leder og instruktør for KunnskapiNord AS og Regionleder for Imente Fagskole med offentlig anskaffelser som fagområde. Rik erfaring fra forhandlinger, dypere ITkunnskaper og ledelse. For Andvord Grafisk AS, søk etter ca m 2 produksjonslokaler m/ lager og kontor. For Synnøve Finden AS, søk etter ca m 2 kjøleog tørrlager. For Aggreko AS, søk etter ca m 2 lager/verksted m 2 asfaltert uteareal. 7

8 Transaksjon Vi nevner her et lite utvalg av det vi arbeider med for tiden. Våre oppdrag og mandater innen kjøp og salg skal oftest ikke omtales i media når de er i prosess. Vi presenterer gjerne det vi kan tilby av prosjekter og nye muligheter - og evt. hva vi kan gjøre for dere. Vi har salgsprosesser både innen kontoreiendom, lager- og logistikk og handelseiendom, - samt tomter og utviklingsprosjekter. Dertil har vi ulike kjøpsmandater, både fra norske og internasjonale aktører. Oppdrag i prosess Strandvegen 13, Tromsø for Entra Eiendom Eiendommen er på ca m 2 og har bare offentlige bedrifter som leietakere. Årlig inntekt ca. kr. 14,8 mill. Vektet gjenværende leietid på 9,2 år. Vi har dialog med flere potensielle kjøpere. Resten av det store og sentrale komplekset på ca m 2 eies av Fylkeskommunen. Frydenlundsgt. 8, Oslo I Frydenlundgt. 8 på St. Hanshaugen vil vi om kort tid gå ut med salg av 16 boligseksjoner på til sammen ca m 2 P-areal, et salg som også inkluderer en større andel av et u-utbygget loft som er vedtatt å legge ut til salgs. Markedet for bygårder og leiligheter oppleves for tiden som «hot», og det er forventet stor interesse for leiligheter i et slikt attraktivt strøk. Prisantydning ca mill. REC Wafer Norway AS, dets konkursbo Arbeidet med salg av den del av eiendomsmassen som ble benyttet av REC Wafer Norway AS er i god fremdrift, og vi har over en håndfull interessenter til hele og/eller vesentlige deler av bygningsmassen på ca m 2. Blant interessentene er både norske og internasjonale industriselskaper. Herøya Industripark er i en særstilling i Norge som en meget veldrevet næringspark med et mangfold av virksomheter med høy verdiskapning og et høyt kompetansenivå. Rundt 80 virksomheter er etablert her i ulike størrelser og innen ulike bransjer fra industri- og vedlikeholdsbedrifter med mange hundre ansatte, til mindre gründerbedrifter med noen få ansatte. Totalt er det ca personer som har sitt daglige virke på Herøya. Ullensaker kommune - rådgivning og vurdering av kommunale eiendommer NAI FirstPartners har på oppdrag fra Ullensaker kommune gjennomgått et definert omfang av kommunale eiendommer på et overordnet nivå med henblikk på å belyse alternativer og med fokus på fordeler og ulemper knyttet til eventuelt salg av eiendommer. Vi har bidratt til å belyse eiendommenes utviklingspotensial og relevante risikomomenter ved at kommunen eventuelt involverer seg videre i utviklingsprosessen. NAI FirstPartners har i tillegg utført en forenklet verdiberegning for de respektive eiendommer. Rapporten ble levert til kommunen rett før jul 2014, og ble meget godt mottatt av både politikere og administrasjon i kommunen. Verdivurdering og analyse Verdivurdering er grunnlaget ved planlegging av transaksjon, finansiering av eiendomskjøp, refinansiering, presentasjon ved finansiering i obligasjonsmarkedet, emisjoner i eiendomsselskap/-fond, børsnoteringer, rapportering til investorer, m.v. Vi foretar uavhengig verdivurdering og analyse av næringseiendom, eiendomsportefølje eller selskap. Våre oppdragsgivere er både institusjonelle investorer, større og mindre eiendomsbesittere og andre aktører i markedet. Vi har oppdragsgivere innen både offentlig og privat sektor, norske og internasjonale. Vi har mange av Norges ledende bedrifter på kundelisten. Vi benytter anerkjente metoder for verdifastsettelse, kombinert med vår erfaring og markedskunnskap. Rapportens utforming kan tilpasses kundens behov og ønsker. Herøya 8

9 Vika Terrassen Vika Terrassen NAI FirstPartners har inngått et utleiesamarbeid med Storebrand Eiendom, i fm. at de er godt i gang med rehabilitering av handlegaten og butikker i Vika Terrassen. Handlegaten består av 3 eiendommer i Ruseløkkveien - Haakon VII`s gate 10, Ruseløkkveien 1 og 3, og Ruseløkkveien 14. Vika rangeres i dag som et av hovedstadens mest attraktive områder for kontorbygg og butikklokaler. House of Oslo, Norges eneste interiørmagasin, ligger i enden av Vika Terrassen og er et mye besøkt senter for de som søker det seneste innen interiør og design. Vika er også et senter for kultur, med Konserthuset, Vika Kino og Stenersenmuseet som nærmeste naboer. Storebrand Eiendom har en visjon om å sammen med leietakerne sine begeistre nabolaget, byen og kvalitetsbevisste besøkende fra hele verden som ønsker å handle og spise med lave skuldre hos dedikerte spesialister. Vika Terrassen skal rett og slett bli «et levende byrom der du får kvalitet hos entusiastiske eksperter og spesialister». Henvendelse ifm. interesse for prosjektet og ledige lokaler bes rettet til NAI FirstPartners Næringsmegling v/ Sabine Jennica Bartler og Michael Færden. Atelier Rude,

10 Impulser utenfra UK Commercial Property A Brief Overview Throughout 2014, UK Commercial property delivered strong returns across all of the various sectors and regions. This was driven by investor appetite for real estate, particularly prime assets, which continued to outstrip supply. The result was a rapid increase in prices, the likes of which, we have not witnessed since early Investor demand was principally driven by the UK Pension Funds and Retail Funds. The latter saw dramatic inflows of cash, which in some instances was running at between 5.0m- 10.0m per day. Given restrictions on cash weightings, this money had to be invested in the market as quickly as possible. The result was competition amongst the funds, who all wanted similar prime assets which drove yields downwards. As demand continued to increase, so investor confidence improved and more secondary product became acceptable. Other investors in the UK market included overseas opportunity funds, particularly from the United States and the Middle East. Generally, these investors were seeking bigger assets with a premium being paid for anything above 50.0m, particularly portfolios. Overseas investors included the likes of Harbert, Blackstone, Oaktree and Benson Elliott all of whom were able to obtain debt finance, which was another characteristic that returned to the market in As the year progressed debt became more available and loan to value ratios which had been as low as % increased to levels of %, dependent upon quality of real estate and also pedigree of the borrower. This enabled new debt financed purchasers to enter the market, attracted by the positive arbitrage between all in funding costs of circa 4.00 % and property yields. With regards to sellers, these were somewhat limited but included a number of the opportunity style investors who were able to crystallise their profits from rising prices. Many had purchased in when prices were extremely low, and the yield shift in 2014 enabled them to achieve their business plans months ahead of schedule. Other vendors included property companies, who were again looking at profit taking and some of the UK Funds seeking to churn and upgrade the quality of their portfolio. Prospects for 2015 remain strong, with an improving occupational market and a vast wall of money seeking to invest. Investors continue to become less risk adverse, as evidenced by the increasing number of transactions outside London. Given the combination of supply-demand imbalances, the resultant weight of money will continue to exert downward pressure on yields. Taxation The UK Local Property Tax system is the most expensive in the world. It is based on rental values and rebased every five years, the last time in 2010 (based on April 2008 values). The next revaluation/rebasing exercise was due in April this year but the Government has postponed this to April 2017 (when the new valuation date will be April 2015). It is important to note, however, that the last date for appeals against the assessments that can be backdated to April 2010 has effectively been brought forward to 31 March This means that if you have not already reviewed your rating assessment, you should do so in the next few weeks, or risk losing up to five years worth of refunds/overpayments. Any appeals made after 31 March this year will only be effective in terms of refunds from 1 April Contact us at NAI FirstPartners for assistance in reviewing your rating assessment. We can put you in contact with our colleagues in the UK. Yields, United Kingdom Property Type Yield Prime Shops 4,50 Good Secondary Shops 6,50 Prime Shopping Centres 4,75 Good Secondary Shopping Centres 6,25 Retail Parks: Prime open Planning user 4,25 Retail Parks: Prime restricted Planning user 5,85 Retail Parks: Secondary 6,75 Prime Offices: Core ++ eg. West End 3,75 Prime Offices: Core eg. City 4,50 Prime Offices: M25 / South East 5,50 Prime Offices: Major Provincial 5,50 Offices: Secondary 11,50 Prime Distribution Unit 5,00 Prime Industrial Estates (Core + eg. Greater London) 5,25 Prime Industrial Estates (Core- eg. Ex Greater London) 5,75 Secondary Industrial Estates (20 years old) 9,00 Demand - driven by the UK funds, specifically retail funds who have significant cash to invest. Also Overseas buyers for Central London with debt purchasers returning to the market due to improved bank liquidity, premium for lot size - particularly from the US. Supply - improvement in the amount of property coming to the market, lot of profit taking particularly from property companies and some UK funds, albeit more problematic assets being sold. Tekst og tabell fra Gerald Eve LLP, London. 10

11 Eiliv Christensen CEO / Partner Transaksjon / Søk Bjørn Einar Sundby Partner Transaksjon Tor Bergan Partner/Megler MNEF Transaksjon Gøril Bergh Partner/Fagansvarlig Transaksjon Sabine J. Bartler Leder Utleie/Megler MNEF Utleie Michael Færden Senior Eiendomsrådgiver Utleie Geir Atle Finden Eiendomsrådgiver Søk Stine Marie Olaussen Markedskoordinator NAI FirstPartners er et megler- og rådgivningsselskap innen næringseiendom etablert i Selskapet er uavhengig og partnereiet. For tiden er vi 16 meglere og rådgivere. Vi skaper løsninger og gjennomfører eiendomsprosjekter for klienter over hele landet. Vi leverer tjenester innen transaksjon, utleie og søk etter eiendom, - samt analyse, rådgivning og verdivurdering. Vår styrke er merverdi for våre kunder gjennom Kompetanse Erfaring Et godt utviklet kontaktnett Løsningsorientert og innovativt engasjement Pålitelighet NAI FirstPartners Næringsmegling Dronning Mauds gate 10 Postboks 1540 Vika 0117 Oslo Tlf: Epost: Det er vår målsetting å være en preferert leverandør for våre kunder i et tillitsfullt, langsiktig og mangfoldig samarbeide.

12 Dronning Mauds gate 10, Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo Tlf: E-post:

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

markedsrapport næringseiendom

markedsrapport næringseiendom markedsrapport næringseiendom 1 2004 1 2004 Innhold Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Internasjonale konjunkturer... 5 Oslo Børs... 6 Inflasjon... 7 Renter... 8 Arbeidsledighet... 9 Tema: langsiktige

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer