Markedsrapport 1 / 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 1 / 2015"

Transkript

1 Omstilling i norsk økonomi Rekordtall i trykket i transaksjonsmarkedet fortsetter Utfordringer i utleiemarkedet Et meget sterkt marked i UK / London

2 Omstilling i norsk økonomi Norsk økonomi preges av omstilling ved inngangen til det nye år. Vekk fra tidligere års sterke vekst i oljerelaterte næringer, over til mer tradisjonelle næringsveier. Den samlede BNP-veksten forblir moderat, under press fra en oljenæring som fortsatt vil være vår viktigste næringsvei, men som nå gradvis skal redusere sin aktivitet. Arbeidsledigheten vil stige forsiktig som følge av at den økonomiske veksten blir for svak til å skaffe nok jobber til alle, mens lønnsveksten kommer ned. Norges Bank antas å gradvis redusere sine styringsrenter, slik at kronekursen kan holde seg svak i årene som kommer. I prognosen antas vi å få et rentekutt per år til og med 2017 slik at foliorenten i sentralbanken stabiliseres på 0,5 pst. Krona antas å styrke seg fra dagens unormalt svake nivå med en akkumulert styrking på om lag 10 pst i kommende år. 5 års Swap NOK Makroprognoser for norsk økonomi BNP 0,7 2,2 0,4 0,5 1,0 BNP fast 2,3 2,6 1,0 1,1 1,5 Lønnsvekst 3,9 3,1 3 2,5 2,5 KPI, Snittvekst 2 2,1 2,6 1 1 KPI JAE snitt 1,6 2,5 3,8 1 1 Arbeidsledighet desember 3,5 3,7 4,5 5 5,5 3mnd rente, NIBOR 1,8 1,5 1,2 1 0,75 desember Boligprisvekst, NEF, snitt 5,5 2,5 4 2,5 2,5 for år Oljepris, desember 3mnd brent, usd NOK/USD, årsslutt 6,08 7,43 7,5 7,16 6,8 NOK/EURO, årslutt 8,38 9,03 8,21 7,72 7,65 I-44 93, , Kilde: Eika Gruppen 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Risikoene er mange, alt fra at ytterligere fall i oljepris, til oppløsning av Euro-samarbeidet. Her hjemme er det godt håp om at partene i arbeidslivet, politikere og sentralbanken vil samarbeide godt. Både for å løse dagens utfordringer med omstillingsbehov i næringslivet, og å takle de uventede kriser som måtte komme. Antall sysselsatte vil fortsette å øke, men i et lavere tempo enn før. Oljeinvesteringene vil ha redusert behov for arbeidskraft, mens sysselsettingen i offentlig sektor bare vil øke. Bruken av oljepenger, målt ved det oljekorrigerte budsjettunderskudd, antas å stige med om lag mrd kroner per år i prognoseperioden. Prisveksten vil avta etter hvert som kronekursen stabiliseres, og dagens midlertidige sterke vekst i importpriser faller bort. Den langsiktige prisveksten bør bli som i Euro-landene, om lag ett prosentpoeng per år. Boligprisene, som i fjor vokste svakere enn husholdningenes inntekter, vil i år ta igjen det tapte. I det meste av kongeriket får vi en boligprisvekst på 5-10 pst, men det er fortsatt betydelig usikkerhet om utvikling i Agderfylkene og i Rogaland. Her kan prisen falle mot slutten av året. Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen Nøkkeltall makro pr Norges banks styringsrente 1,25 % KPI inflasjon siste 12 mnd 2,0 % Byggekostnadsindeks endring fra forrige år 3,3 % SSB februar

3 Transaksjonsmarkedet 2014 ble preget av betydelig aktivitet i 2. halvår og totalomsetningen i markedet endte på godt over NOK 70 milliarder inklusive Entra-børsnoteringen og Fortin-porteføljens norske del. Holder vi Entra-tallene utenfor ble det registrerte volumet på i underkant av NOK 60 milliarder. Den meget høye aktiviteten i transaksjonsmarkedet ultimo 2014 har fortsatt inn i Dette skyldes i naturligvis i noen grad salgsprosesser og saker som ikke kom på plass før nyttår, men i hovedtrekk forklares den store interessen for næringseiendom med de gunstige rammebetingelsene. Med lav rente og press på marginene hos bankene er finansiering både rimelig og tilgjengelig. Bankene opplever skarp konkurranse om kundene. I 2014 så vi prime yield i kontorsegmentet komme ned på ca. 4,7 %. I 2015 vil vi nok oppleve press ned mot 4,5 % for de beste objektene. «Normal-yield» i kontorsektoren som i Q4 i fjor lå på ca. 6,5 % er kommet ned til 6,25 %. Innen lager- og logistikk vil vi se at yield på gode eiendommer nærmer seg 6 %. Utenlandske aktører er fortsatt til stede i markedet, men kanskje ikke like aktive som i siste del av fjoråret. I 2014 sto utenlandsk kapital for omkring 27 % av det registrerte transaksjonsvolumet. Det er høyere enn noen gang tidligere, og varslet at Norge har kommet på listen hos mange av de større internasjonale aktørene. Hittil i år er det særlig svenske aktører, bl.a. Hemfosa, som har markert seg med større kjøp. Lav kroneverdi mot andre valutaer styrker utenlandske investorers interesse. På den annen side vil vi sikkert oppleve noe tilbakeholdenhet hos enkelte pga. uroen i oljesektoren og de ringvirkninger dette kan gi i eiendomsmarkedet etterhvert. Blant aktørene i markedet er det en forventning om omtrent samme nivå i 2015 som i fjor. I skrivende stund er det hittil i år (pr. medio februar) registrert et omsetningsvolum på ca. NOK 8 milliarder fordelt på over 20 transaksjoner. Vi forventer at flere fond og syndikater vil vurdere salg i tiden som kommer. Viktigste drivere i transaksjonsmarkedet i 2015 Tilgjengelig egenkapital finnes og det er risikovilje blant investorene. Lav rente og tilgjengelig finansiering. Avkastning på alternative plasseringer er lavere investering i næringseiendom kan gi meget god EK-avkastning ved dages lave rentenivåer og låneutmåling selv med synkende yieldnivå. Mange vil inn i markedet, kanskje også en del nye aktører. Transaksjoner i den senere tid Oslo-området Dato Ca. m 2 Type Selger Kjøper Kjøpesum NOK mill. Yield Lilleakerveien 4 A Okt Kontor Private investorer Mustad Eiendom 205 ~6 Økernveien 9 Okt Kontor Syndikat Syndikat 390 ~7 Lørenveien 68 Okt Kontor Storebrand Eiendomsfond Oslo Pensjonsforsikring 240 6,7 Nycoveien 2 Nov Utvikling GE Healthcare AS Veidekke ASA - Hans Møller Gasmanns vei 7 Nov Utvikling Anthon B. Nilsen Akershus Energi/Bulk EIendom Lørenveien 37 (Nortura HQ) Nov Kontor Nortura Ragde EIendom 158 7,3 Økernveien Nov Kontor Syndikat Bergens Komm. Pensjonskasse 300 Schweigaardsgate Nov Kontor Rom EIendom KLP Eiendom ~4,7 Christian Krohgs gate 32 Nov Utvikling Aberdeen Asset Mgmt Anthon B Nilsen/ OBOS Forretningsbgygg - Bolette Brygge 1 Des Kontor Investorgruppe City Finansiering ~375 4,5 Karl Johans gate 14/Kirkegata Des Handel Genesta Nordic Baltic Real Estate AVA Eiendomspartner Grensen 17 Des Handel Madison/Søylen Eiendom Meyer Bergman Euro. Partners II 280 ~4,5 Drammensveien Jan Kontor Egil Stenshagen DTZ Corporate Finance 220 Haslevangen 45/47 Jan Kontor Haslelund Bygg AS Syndikat (Platou) 195 7,5 Grenseveien 95 Jan Kontor DNB Liv Aberdeen Eiendomsfond Norge I Kalbakkveien 6 Jan Handel Gunnar Landgraff Eiendom AS/Cognito Privat investor 110 6,5 Sannergata 2 Feb Kontor Syndikat (Pareto) Hemfosa Fastigheter AB 680 ~6,6 Comfort Hotel Xpress Youngstorget Feb rom Hotell Wenaasgruppen Ragde Eiendom Gaustadalleén 21 Feb Kontor Oslotech Syndikat ~700 6,05 Karl Johans gate 13 Feb Handel Aberdeen Eiendomsfond Norge II Søylen Eiendom ~100 5 Sinsenveien 45-49, Lørenvangen 22, tomt innenfor ring 3 Feb. 15 Boligutvikling Flere Selvaag (Sinsenveien: samarbeid m/ Veidekke) 550-3

4 Landet forøvrig Dato Ca. m 2 Type Selger Kjøper Kjøpesum Yield NOK mill. Haakon VIIs gate 14, Trondheim Okt Utvikling Forsvarsbygg Koteng Eiendom 77 - Gamle Trysilveg 1 (Postgården), Elverum Okt Handel ICA Eiendom Norge AS Sektor Eiendomsutvikling ~25 - SAS teknisk base, Gardermoen Okt Lager/Kontor SAS Oslo Pensjonsforsikring 650 Verksgata 1 A, Stavanger Okt Kontor DNB Livsforsikring Syndikat 240 6,5 Markens gate 9, Kristiansand Nov Kontor Sparebanken Sør Private investorer 157 ~6,5 Moseidsletta 122, Forus Nov Kontor/Lager Hitec Vision W.P. Carey Inc. 685 FMC Kongsberg Subsea HQ, Kongsberg Nov Kontor SG FInans Syndikat (Arctic) 362 7,5 Høgslundveien 49, Skedsmo Nov Kontor/Logistikk Syndikat (DNB Markets) 90 North RE Partners OBO Al- Tijaria JV Arzan Financial Group Kong Olav Vs plass 4, Bergen Nov Handel/Kontor/ Bolig Munkegata 26/ 30/40 (Residencekvartalet), Trondheim Jåttåvågen (Aker-bygg), Stavanger 450 ~6,5 Bara Eiendom Nye Dickens AS 92 4,2 Nov Kontor Sparebank 1 Midt-Norge 4 investorer inkl. Odd Reitan 307 6,5 Nov Kontor Syndikat NIAM Fond V ,8 Destilleriveien 11 (Arcus HQ), Nittedal Nov Industri/Logistikk Gjelleråsen Eiendom Ragde Eiendom/Canica ~6,1 Toveien 28, Vestby Des Logistikk Storebrand Livsforsikring NRP Finans AS ~7,5 Strandgata 41 (Posthuset), Tromsø Des Utvikling Entra Eiendom Pellerin 70 - Sluppenveien 14, Trondheim Des Kontor/Lager Posten Eiendom Heglund Holding 200 7,5 Coop Logistikkbygg, Gardermoen Des Logistikk Coop Eiendom Syndikat Fuglesangen Næringspark, Skedsmo Des. 14 Logistikk NRP Eiendom 2010 AS Cordea Savills Nordic Logistics Fund Kilden Opplevelsessenter, Tønsberg Des Annet Nordea Næringseiendom Syndikat Lagårdsveien 61, Stavanger Des Hotell KLP Eiendom ~7,5 RIngvålvegen 3-7, Trondheim Des Handel Pareto EIendomsinvest Lord Eiendom 52 8 Skansegaten 2 (Tollpakkhuset), Stavanger Des Annet Entra Eiendom Camar Eiendom 110 Grønnegata 122, Tromsø Des Utvikling Entra Eiendom William Eiendom 72 - Brotorvet senter, Bamble Des, Handel O. G. Ottersland LL Holding & Sørco ~500 7,25 Torget 1, Bergen Des Handel Kløver Eiendom Thore Arild Økland Invest 46 5,22 Fortin-portefølje, 27 eiendommer Des Kontor/Handel/ Logistikk DNB NOR Eiendomsvest I Starwood Capital Group Cicignon Sykehus, Fredrikstad Des Utvikling Sykehuset Østfold Kan Cao Industrieiendom, Aurskog Jan. 15 Industri 07 Aurskog AS Harlem Eiendom AS 55 ~8 Nygårdskrysset Næringspark, Ås Jan. 15 Handel Coop Eiendom Syndikat (Pareto) Portefølje, 6 eiendommer, Lillestrøm, Moss & Fredrikstad Jan Kontor/Offentlig Entra ASA Hemfosa Fastigheter AB Olav Ingstadsvei 12, Bærum Jan Industri RBS Nordisk Renting NRP Finans AS ~139 ~7 Dronningens gate 30/Rådhusgata 3, Bodø Feb Industri Tine SA/Bodø kommune Malerhaugen/John Martin Berglund Lysaker Polaris, Lysaker Feb Kontor NCC Property Development Storebrand Eiendomsfond KS Rygge Storsenter, Rygge Feb Handel Aberdeen Property Funds Thon Reitan AS 175 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Feb Offentlig Syndikat Hemfosa Fastigheter AB 723 Aibel-bygget, Bergen Feb Kontor Ferd Eiendom Fond (Union) 570 ~5,9 52 ~7,25 4

5 Leiemarkedet Det er i hovedtrekk balanse i utleiemarkedet i Stor-Oslo, men det er klare tegn til økt ledighet. Den totale aktiviteten i utleiemarkedet er i begynnelsen av 2015 som ventet ikke økt fra et relativt moderat aktivitetsnivå i Med bakgrunn i tall fra Arealstatistikk kan vi konstatere at det vil være færre kontraktutløp på større arealer og et lavere antall forventede bevegelser i utleiemarkedet i år i forhold til de gode år 2012 og Likevel forventer vi et fair aktivitetsnivå drevet av nye behov, ønske om bedre lokaler og/eller beliggenhet og andre faktorer som motiverer bedrifter til å flytte. Det kan bli tyngre å leie ut lokaler. Aktiviteten vil trolig preges av nøkternhet og forsiktighet - mange leietakere vil «sitte på gjerdet». Men dette vil også gi muligheter for noen. Utleiere vil kanskje måtte kjempe mer enn før for å få signaturen til de «beste» leietakerne. Leieprisene på signerte kontrakter faller i 4. kvartal 2014 for første gang i på 5 kvartaler: snittprisen i Oslo endte på kr pr. m 2 /år, ned fra kr pr. m 2 /år i forrige kvartal. Volumene av signerte leieavtaler i 2014 er de laveste 4. kvartalsvolumene signert siden begynnelsen av tidsserien i 2008, både målt i kvadratmeter ( m 2 ), og antall (198 signerte kontrakter). Årsaken er at det er relativt få leieavtaler som utløper i 2015 og 2016 som medfører lavere volum på signerte leieavtaler. I følge Arealstatistikk flater toppsegmentet (prime CBD) ut på kr m 2 /år. Vika-Aker Brygge endte uendret i forhold til forrige kvartal på kr pr. m 2 /år, mens resten av sentrum så en svak nedgang på 2 % til kr pr. m 2 /år. Antall prosjekter som blir ferdigstilt i 2015 er iht. Eiendomsspars Oslostudie estimert til m 2 sammen lignet med 2014 hvor det kun ble ferdigstilt m 2. Alle nybygg er i hovedtrekk utleide det er lite av arealet som er uten leiekontrakt og i realiteten fint lite på spekulasjon. Vi estimerer ledigheten på kontorarealer i Oslo primo 2015 til å være oppunder 8 %. Det er relativt store forskjeller i de ulike regioner. Usikkerhet knyttet til norsk økonomi, og særskilt ringvirkninger knyttet til nedskalering i oljebransjen, kan medføre økt arealledighet i de kommende årene. Gjennomsnitt nominelle leiepriser per sone kontor Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Vika - Aker Brygge Indre by sentrum Kilde: Arealstatistikk AS Indre by Skøyen Lysaker Nydalen Bryn-Helsfyr Oslo totalt Den lave oljeprisen betyr i første omgang mye for leiemarkedet i de områder oljesektoren er sterkt representert. Dette vil for Oslo-områdets del mest ramme vestkorridoren fra Lysaker og utover, samt Stavanger- og Bergensområdet. Det blir økt ledighet i kontorsektoren, som igjen fører til behov for fremleie. Det betyr press ned på leienivåene. Når dette er sagt er det grunn til å poengtere også noen positive trekk ved utviklingen. Norsk økonomi går ikke nødvendigvis dårlig på grunn av den siste tids utvikling i oljeprisen - vi er tross alt ikke fullstendig avhengig av oljeprisen. Kanskje den siste tids utvikling kan bidra til å styrke annen næringsvirksomhet og vår konkurransekraft på andre områder? 5

6 Ved lav oljepris og gunstig valutasituasjon for annen norsk-internasjonal virksomhet kan vi kanskje oppleve en «boost» i andre virksomhetsområder. Dette kan igjen gi gunstige ringvirkninger, også i eiendomsmarkedet. Det er dertil en generell forventning om sterk befolkningsvekst i Oslo-området i de kommende årene, med tilhørende behov for flere boliger og arbeidsplasser, og nødvendig infrastruktur og service-funksjoner knyttet til dette. I en langsiktig stabil veksttrend må vi etter så mange år være forberedt på noen perioder med «korreksjoner». Leiemarkedet i Tromsø Leiemarkedet i Tromsø kjennetegnes for tiden av mange tilbydere av fremtidig ledig areal. Det meste av dette arealet er prosjekterte nybygg som vil sluses gradvis inn i leiemarkedet. En erfarer et økt skifte fra gammelt til nytt, noe som gir seg utslag i økt nominell gjennomsnittsleie, men samtidig lavere drifts- og felleskostnader. Fokuset på energigunstige bygg øker sterkt. Nedgang i oljeprisen influerer ikke stemningen blant leietakerne, dette da den forventede oljeboomen «heldigvis» ikke hadde kommet skikkelig i gang før prisen på råvaren gikk kraftig ned. Leienivåer Oslo-området Kontor Område 10 % høyeste 10% laveste CBD Bjørvika Sentrum Kvadraturen Skøyen Lysaker Nydalen Bryn / Helsfyr Hasle / Økern Lager Type 10 % høyeste 10% laveste Lager - Kategori A Handel Type 10 % høyeste 10% laveste Oslo - Kategori A Forventet utvikling Forventet utvikling Forventet utvikling Leienivåer Tromsø Kontor Område 10 % høyeste 10% laveste Tromsø Forventet utvikling Leiekontrakter i den senere tid Adresse Type Leietaker Ca. m 2 Stensberggata (Holberg Terrasse) Kontor Bydel St. Hanshaugen Hoffsveien 1 C Kontor Joint Collaboration Strømsveien 96 Kontor Statens legemiddelverk Sørkedalsveien 8 Kontor Bouvet Kai Bygning 1 Kontor Google Norway Drammensveien 288 Kontor Bayer Stortingsgaten 30 Kontor / Helse Volvat Medisinske senter 800 Sandvika Business Center Kontor Skatt Øst 3000 Grenseveien 92 Kontor Skala Prosessteknikk Schweigaards gate 16 Kontor Dinamo Sandakerveien 116 Kontor Evolve 532 Hamangskogen 60 Kontor / Helse Bærum kommune Helse og Sosial

7 Nytt fra NAI FirstPartners Medarbeidere Prosjekter i prosess Vi arbeider med et variert utvalg av prosjekter og nevner her et lite utvalg av løsninger i den senere tid, samt noen eksempler på pågående oppdrag. Utleie Oppdrag i prosess Oslo Gøril Bergh er ny fagansvarlig og partner fra januar Gøril har jobbet i NAI FirstPartners tidligere, i perioden Hun skal jobbe primært med transaksjoner, verdivurderinger og rådgivning. Gøril har arbeidet med eiendom siden 1996, og primært næringseiendom. Hun har en bred erfaring fra eiendom både fra forvaltning, næringsmegling, tilrettelegging/kjøp og salg knyttet til finansielle eiendomsprosjekter blant annet fra Orkla Finans, Telenor Eiendom og Foss & Co Næringsmegling. Gøril kom fra Foss & Co Næringsmegling AS som leder for transaksjonsavdelingen. Hun er utdannet eiendomsmegler og diplommarkedsfører fra BI. Utleie av handelsarealer i Vika Terrassen i samarbeid med utleier Storebrand Eiendom. Vika Terrassen er under totalrehabilitering og skal revitaliseres, les mer på side 9. Bergehus / Frøyas gate 15, ca. 700 m 2 kontor. Aslakveien 14, utleie av totalt ca m 2 kontor og noe lager. Se hele vår utleieportefølje på og les gjerne vårt utleiebilag Ledige Lokaler nr som kommer i slutten av uke 9. Søk / leietakerrådgivning Løsninger Visma - Dikeveien 56, Fredrikstad, ca m 2. BDO AS Avd. Lillestrøm - Kanalveien 2, Lillestrøm, ca m 2. BDO AS Avd. Gardermoen - Balder Alle 2, Gardermoen, ca m 2. Søk i prosess Tromsø Kåre Hansen er ansatt som eiendomsrådgiver fra januar Kåre er utdannet EDB-Økonom og Data ingeniør. Han er tidligere leder for undervisningsavdelingen i Telenor i Tromsø, og fisjonerte avdelingen ut i eget AS. Tidligere eier, daglig leder og instruktør for KunnskapiNord AS og Regionleder for Imente Fagskole med offentlig anskaffelser som fagområde. Rik erfaring fra forhandlinger, dypere ITkunnskaper og ledelse. For Andvord Grafisk AS, søk etter ca m 2 produksjonslokaler m/ lager og kontor. For Synnøve Finden AS, søk etter ca m 2 kjøleog tørrlager. For Aggreko AS, søk etter ca m 2 lager/verksted m 2 asfaltert uteareal. 7

8 Transaksjon Vi nevner her et lite utvalg av det vi arbeider med for tiden. Våre oppdrag og mandater innen kjøp og salg skal oftest ikke omtales i media når de er i prosess. Vi presenterer gjerne det vi kan tilby av prosjekter og nye muligheter - og evt. hva vi kan gjøre for dere. Vi har salgsprosesser både innen kontoreiendom, lager- og logistikk og handelseiendom, - samt tomter og utviklingsprosjekter. Dertil har vi ulike kjøpsmandater, både fra norske og internasjonale aktører. Oppdrag i prosess Strandvegen 13, Tromsø for Entra Eiendom Eiendommen er på ca m 2 og har bare offentlige bedrifter som leietakere. Årlig inntekt ca. kr. 14,8 mill. Vektet gjenværende leietid på 9,2 år. Vi har dialog med flere potensielle kjøpere. Resten av det store og sentrale komplekset på ca m 2 eies av Fylkeskommunen. Frydenlundsgt. 8, Oslo I Frydenlundgt. 8 på St. Hanshaugen vil vi om kort tid gå ut med salg av 16 boligseksjoner på til sammen ca m 2 P-areal, et salg som også inkluderer en større andel av et u-utbygget loft som er vedtatt å legge ut til salgs. Markedet for bygårder og leiligheter oppleves for tiden som «hot», og det er forventet stor interesse for leiligheter i et slikt attraktivt strøk. Prisantydning ca mill. REC Wafer Norway AS, dets konkursbo Arbeidet med salg av den del av eiendomsmassen som ble benyttet av REC Wafer Norway AS er i god fremdrift, og vi har over en håndfull interessenter til hele og/eller vesentlige deler av bygningsmassen på ca m 2. Blant interessentene er både norske og internasjonale industriselskaper. Herøya Industripark er i en særstilling i Norge som en meget veldrevet næringspark med et mangfold av virksomheter med høy verdiskapning og et høyt kompetansenivå. Rundt 80 virksomheter er etablert her i ulike størrelser og innen ulike bransjer fra industri- og vedlikeholdsbedrifter med mange hundre ansatte, til mindre gründerbedrifter med noen få ansatte. Totalt er det ca personer som har sitt daglige virke på Herøya. Ullensaker kommune - rådgivning og vurdering av kommunale eiendommer NAI FirstPartners har på oppdrag fra Ullensaker kommune gjennomgått et definert omfang av kommunale eiendommer på et overordnet nivå med henblikk på å belyse alternativer og med fokus på fordeler og ulemper knyttet til eventuelt salg av eiendommer. Vi har bidratt til å belyse eiendommenes utviklingspotensial og relevante risikomomenter ved at kommunen eventuelt involverer seg videre i utviklingsprosessen. NAI FirstPartners har i tillegg utført en forenklet verdiberegning for de respektive eiendommer. Rapporten ble levert til kommunen rett før jul 2014, og ble meget godt mottatt av både politikere og administrasjon i kommunen. Verdivurdering og analyse Verdivurdering er grunnlaget ved planlegging av transaksjon, finansiering av eiendomskjøp, refinansiering, presentasjon ved finansiering i obligasjonsmarkedet, emisjoner i eiendomsselskap/-fond, børsnoteringer, rapportering til investorer, m.v. Vi foretar uavhengig verdivurdering og analyse av næringseiendom, eiendomsportefølje eller selskap. Våre oppdragsgivere er både institusjonelle investorer, større og mindre eiendomsbesittere og andre aktører i markedet. Vi har oppdragsgivere innen både offentlig og privat sektor, norske og internasjonale. Vi har mange av Norges ledende bedrifter på kundelisten. Vi benytter anerkjente metoder for verdifastsettelse, kombinert med vår erfaring og markedskunnskap. Rapportens utforming kan tilpasses kundens behov og ønsker. Herøya 8

9 Vika Terrassen Vika Terrassen NAI FirstPartners har inngått et utleiesamarbeid med Storebrand Eiendom, i fm. at de er godt i gang med rehabilitering av handlegaten og butikker i Vika Terrassen. Handlegaten består av 3 eiendommer i Ruseløkkveien - Haakon VII`s gate 10, Ruseløkkveien 1 og 3, og Ruseløkkveien 14. Vika rangeres i dag som et av hovedstadens mest attraktive områder for kontorbygg og butikklokaler. House of Oslo, Norges eneste interiørmagasin, ligger i enden av Vika Terrassen og er et mye besøkt senter for de som søker det seneste innen interiør og design. Vika er også et senter for kultur, med Konserthuset, Vika Kino og Stenersenmuseet som nærmeste naboer. Storebrand Eiendom har en visjon om å sammen med leietakerne sine begeistre nabolaget, byen og kvalitetsbevisste besøkende fra hele verden som ønsker å handle og spise med lave skuldre hos dedikerte spesialister. Vika Terrassen skal rett og slett bli «et levende byrom der du får kvalitet hos entusiastiske eksperter og spesialister». Henvendelse ifm. interesse for prosjektet og ledige lokaler bes rettet til NAI FirstPartners Næringsmegling v/ Sabine Jennica Bartler og Michael Færden. Atelier Rude,

10 Impulser utenfra UK Commercial Property A Brief Overview Throughout 2014, UK Commercial property delivered strong returns across all of the various sectors and regions. This was driven by investor appetite for real estate, particularly prime assets, which continued to outstrip supply. The result was a rapid increase in prices, the likes of which, we have not witnessed since early Investor demand was principally driven by the UK Pension Funds and Retail Funds. The latter saw dramatic inflows of cash, which in some instances was running at between 5.0m- 10.0m per day. Given restrictions on cash weightings, this money had to be invested in the market as quickly as possible. The result was competition amongst the funds, who all wanted similar prime assets which drove yields downwards. As demand continued to increase, so investor confidence improved and more secondary product became acceptable. Other investors in the UK market included overseas opportunity funds, particularly from the United States and the Middle East. Generally, these investors were seeking bigger assets with a premium being paid for anything above 50.0m, particularly portfolios. Overseas investors included the likes of Harbert, Blackstone, Oaktree and Benson Elliott all of whom were able to obtain debt finance, which was another characteristic that returned to the market in As the year progressed debt became more available and loan to value ratios which had been as low as % increased to levels of %, dependent upon quality of real estate and also pedigree of the borrower. This enabled new debt financed purchasers to enter the market, attracted by the positive arbitrage between all in funding costs of circa 4.00 % and property yields. With regards to sellers, these were somewhat limited but included a number of the opportunity style investors who were able to crystallise their profits from rising prices. Many had purchased in when prices were extremely low, and the yield shift in 2014 enabled them to achieve their business plans months ahead of schedule. Other vendors included property companies, who were again looking at profit taking and some of the UK Funds seeking to churn and upgrade the quality of their portfolio. Prospects for 2015 remain strong, with an improving occupational market and a vast wall of money seeking to invest. Investors continue to become less risk adverse, as evidenced by the increasing number of transactions outside London. Given the combination of supply-demand imbalances, the resultant weight of money will continue to exert downward pressure on yields. Taxation The UK Local Property Tax system is the most expensive in the world. It is based on rental values and rebased every five years, the last time in 2010 (based on April 2008 values). The next revaluation/rebasing exercise was due in April this year but the Government has postponed this to April 2017 (when the new valuation date will be April 2015). It is important to note, however, that the last date for appeals against the assessments that can be backdated to April 2010 has effectively been brought forward to 31 March This means that if you have not already reviewed your rating assessment, you should do so in the next few weeks, or risk losing up to five years worth of refunds/overpayments. Any appeals made after 31 March this year will only be effective in terms of refunds from 1 April Contact us at NAI FirstPartners for assistance in reviewing your rating assessment. We can put you in contact with our colleagues in the UK. Yields, United Kingdom Property Type Yield Prime Shops 4,50 Good Secondary Shops 6,50 Prime Shopping Centres 4,75 Good Secondary Shopping Centres 6,25 Retail Parks: Prime open Planning user 4,25 Retail Parks: Prime restricted Planning user 5,85 Retail Parks: Secondary 6,75 Prime Offices: Core ++ eg. West End 3,75 Prime Offices: Core eg. City 4,50 Prime Offices: M25 / South East 5,50 Prime Offices: Major Provincial 5,50 Offices: Secondary 11,50 Prime Distribution Unit 5,00 Prime Industrial Estates (Core + eg. Greater London) 5,25 Prime Industrial Estates (Core- eg. Ex Greater London) 5,75 Secondary Industrial Estates (20 years old) 9,00 Demand - driven by the UK funds, specifically retail funds who have significant cash to invest. Also Overseas buyers for Central London with debt purchasers returning to the market due to improved bank liquidity, premium for lot size - particularly from the US. Supply - improvement in the amount of property coming to the market, lot of profit taking particularly from property companies and some UK funds, albeit more problematic assets being sold. Tekst og tabell fra Gerald Eve LLP, London. 10

11 Eiliv Christensen CEO / Partner Transaksjon / Søk Bjørn Einar Sundby Partner Transaksjon Tor Bergan Partner/Megler MNEF Transaksjon Gøril Bergh Partner/Fagansvarlig Transaksjon Sabine J. Bartler Leder Utleie/Megler MNEF Utleie Michael Færden Senior Eiendomsrådgiver Utleie Geir Atle Finden Eiendomsrådgiver Søk Stine Marie Olaussen Markedskoordinator NAI FirstPartners er et megler- og rådgivningsselskap innen næringseiendom etablert i Selskapet er uavhengig og partnereiet. For tiden er vi 16 meglere og rådgivere. Vi skaper løsninger og gjennomfører eiendomsprosjekter for klienter over hele landet. Vi leverer tjenester innen transaksjon, utleie og søk etter eiendom, - samt analyse, rådgivning og verdivurdering. Vår styrke er merverdi for våre kunder gjennom Kompetanse Erfaring Et godt utviklet kontaktnett Løsningsorientert og innovativt engasjement Pålitelighet NAI FirstPartners Næringsmegling Dronning Mauds gate 10 Postboks 1540 Vika 0117 Oslo Tlf: Epost: Det er vår målsetting å være en preferert leverandør for våre kunder i et tillitsfullt, langsiktig og mangfoldig samarbeide.

12 Dronning Mauds gate 10, Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo Tlf: E-post:

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM Leietakerrådgivning Innhold 03 05 06 07 08 REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING Leietakerrådgivning REFORHANDLING

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q3-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo Forretningsklimaindeksen for industri og handel falt i september marginalt til 115,2 poeng. Noe som betyr at forventningene

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution Hvorfor Drammen? Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon 13. oktober 2016 Knut Haraldson, Fondsleder, Aberdeen Eiendomsfond Norge I For investment professional use only Not for public

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 211 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering Norge Sandvika Kino Den 1. april 211 inngikk NBO avtale om kjøp av Sandvika kino i Bærum (Kinoen) i Claude

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2016 8. november 2016 VOLUMFALL, MEN REKORDHØY AKTIVITET All time high i normalsegmentet! 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50-300 mill. 50-300

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Transaksjonsmarkedet 3. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Åsane Nordre Brurås 5 Areal: 3.200 m² Type: Handel Ferdig: Q4-2012

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q2-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg til 116,0 Punkter i juli. Dette er den tredje rekorden på rad

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2017 7. november 2017 TRANSAKSJONSMARKEDET KOKER Flere transaksjoner enn noensinne 80 70 60 50 40 30 20 10-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Under 1 mrd Over 1 mrd Antall

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 3-2015

Ledige lokaler Nr. 3-2015 Ledige lokaler Nr. 3-2015 Innhold GRENSEVEIEN 99 03 GRENSEVEIEN 99 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 KARENSLYST ALLÉ 9A 06 RÅDHUSGATEN 5B 07 KONOWS GATE 67B 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL. Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge

LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL. Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge Betydelig behov for investeringer i ny infrastruktur Forventet investeringbehov for urban infrastruktur

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q3-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Stemningen i den tyske økonomien har bedret seg betraktelig. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg

Detaljer

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 Leietakertilpasninger Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 DTZ i dag Sub heading 208 24,200 52 194 Offices People Countries Cities 2 DTZ Norge Capital Markets Leietakerrådgivning Verdivurdering

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Oppdrag: Utvikling av Marienlyst-området med ny multifunksjonshall Oppdragsgiver: Drammen kommune Drammen 11. Sept. 2012 Richard Gilde Senioranalytiker Bjørn-Erik

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer