Markedsrapport 1 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 1 / 2015"

Transkript

1 Omstilling i norsk økonomi Rekordtall i trykket i transaksjonsmarkedet fortsetter Utfordringer i utleiemarkedet Et meget sterkt marked i UK / London

2 Omstilling i norsk økonomi Norsk økonomi preges av omstilling ved inngangen til det nye år. Vekk fra tidligere års sterke vekst i oljerelaterte næringer, over til mer tradisjonelle næringsveier. Den samlede BNP-veksten forblir moderat, under press fra en oljenæring som fortsatt vil være vår viktigste næringsvei, men som nå gradvis skal redusere sin aktivitet. Arbeidsledigheten vil stige forsiktig som følge av at den økonomiske veksten blir for svak til å skaffe nok jobber til alle, mens lønnsveksten kommer ned. Norges Bank antas å gradvis redusere sine styringsrenter, slik at kronekursen kan holde seg svak i årene som kommer. I prognosen antas vi å få et rentekutt per år til og med 2017 slik at foliorenten i sentralbanken stabiliseres på 0,5 pst. Krona antas å styrke seg fra dagens unormalt svake nivå med en akkumulert styrking på om lag 10 pst i kommende år. 5 års Swap NOK Makroprognoser for norsk økonomi BNP 0,7 2,2 0,4 0,5 1,0 BNP fast 2,3 2,6 1,0 1,1 1,5 Lønnsvekst 3,9 3,1 3 2,5 2,5 KPI, Snittvekst 2 2,1 2,6 1 1 KPI JAE snitt 1,6 2,5 3,8 1 1 Arbeidsledighet desember 3,5 3,7 4,5 5 5,5 3mnd rente, NIBOR 1,8 1,5 1,2 1 0,75 desember Boligprisvekst, NEF, snitt 5,5 2,5 4 2,5 2,5 for år Oljepris, desember 3mnd brent, usd NOK/USD, årsslutt 6,08 7,43 7,5 7,16 6,8 NOK/EURO, årslutt 8,38 9,03 8,21 7,72 7,65 I-44 93, , Kilde: Eika Gruppen 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Risikoene er mange, alt fra at ytterligere fall i oljepris, til oppløsning av Euro-samarbeidet. Her hjemme er det godt håp om at partene i arbeidslivet, politikere og sentralbanken vil samarbeide godt. Både for å løse dagens utfordringer med omstillingsbehov i næringslivet, og å takle de uventede kriser som måtte komme. Antall sysselsatte vil fortsette å øke, men i et lavere tempo enn før. Oljeinvesteringene vil ha redusert behov for arbeidskraft, mens sysselsettingen i offentlig sektor bare vil øke. Bruken av oljepenger, målt ved det oljekorrigerte budsjettunderskudd, antas å stige med om lag mrd kroner per år i prognoseperioden. Prisveksten vil avta etter hvert som kronekursen stabiliseres, og dagens midlertidige sterke vekst i importpriser faller bort. Den langsiktige prisveksten bør bli som i Euro-landene, om lag ett prosentpoeng per år. Boligprisene, som i fjor vokste svakere enn husholdningenes inntekter, vil i år ta igjen det tapte. I det meste av kongeriket får vi en boligprisvekst på 5-10 pst, men det er fortsatt betydelig usikkerhet om utvikling i Agderfylkene og i Rogaland. Her kan prisen falle mot slutten av året. Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen Nøkkeltall makro pr Norges banks styringsrente 1,25 % KPI inflasjon siste 12 mnd 2,0 % Byggekostnadsindeks endring fra forrige år 3,3 % SSB februar

3 Transaksjonsmarkedet 2014 ble preget av betydelig aktivitet i 2. halvår og totalomsetningen i markedet endte på godt over NOK 70 milliarder inklusive Entra-børsnoteringen og Fortin-porteføljens norske del. Holder vi Entra-tallene utenfor ble det registrerte volumet på i underkant av NOK 60 milliarder. Den meget høye aktiviteten i transaksjonsmarkedet ultimo 2014 har fortsatt inn i Dette skyldes i naturligvis i noen grad salgsprosesser og saker som ikke kom på plass før nyttår, men i hovedtrekk forklares den store interessen for næringseiendom med de gunstige rammebetingelsene. Med lav rente og press på marginene hos bankene er finansiering både rimelig og tilgjengelig. Bankene opplever skarp konkurranse om kundene. I 2014 så vi prime yield i kontorsegmentet komme ned på ca. 4,7 %. I 2015 vil vi nok oppleve press ned mot 4,5 % for de beste objektene. «Normal-yield» i kontorsektoren som i Q4 i fjor lå på ca. 6,5 % er kommet ned til 6,25 %. Innen lager- og logistikk vil vi se at yield på gode eiendommer nærmer seg 6 %. Utenlandske aktører er fortsatt til stede i markedet, men kanskje ikke like aktive som i siste del av fjoråret. I 2014 sto utenlandsk kapital for omkring 27 % av det registrerte transaksjonsvolumet. Det er høyere enn noen gang tidligere, og varslet at Norge har kommet på listen hos mange av de større internasjonale aktørene. Hittil i år er det særlig svenske aktører, bl.a. Hemfosa, som har markert seg med større kjøp. Lav kroneverdi mot andre valutaer styrker utenlandske investorers interesse. På den annen side vil vi sikkert oppleve noe tilbakeholdenhet hos enkelte pga. uroen i oljesektoren og de ringvirkninger dette kan gi i eiendomsmarkedet etterhvert. Blant aktørene i markedet er det en forventning om omtrent samme nivå i 2015 som i fjor. I skrivende stund er det hittil i år (pr. medio februar) registrert et omsetningsvolum på ca. NOK 8 milliarder fordelt på over 20 transaksjoner. Vi forventer at flere fond og syndikater vil vurdere salg i tiden som kommer. Viktigste drivere i transaksjonsmarkedet i 2015 Tilgjengelig egenkapital finnes og det er risikovilje blant investorene. Lav rente og tilgjengelig finansiering. Avkastning på alternative plasseringer er lavere investering i næringseiendom kan gi meget god EK-avkastning ved dages lave rentenivåer og låneutmåling selv med synkende yieldnivå. Mange vil inn i markedet, kanskje også en del nye aktører. Transaksjoner i den senere tid Oslo-området Dato Ca. m 2 Type Selger Kjøper Kjøpesum NOK mill. Yield Lilleakerveien 4 A Okt Kontor Private investorer Mustad Eiendom 205 ~6 Økernveien 9 Okt Kontor Syndikat Syndikat 390 ~7 Lørenveien 68 Okt Kontor Storebrand Eiendomsfond Oslo Pensjonsforsikring 240 6,7 Nycoveien 2 Nov Utvikling GE Healthcare AS Veidekke ASA - Hans Møller Gasmanns vei 7 Nov Utvikling Anthon B. Nilsen Akershus Energi/Bulk EIendom Lørenveien 37 (Nortura HQ) Nov Kontor Nortura Ragde EIendom 158 7,3 Økernveien Nov Kontor Syndikat Bergens Komm. Pensjonskasse 300 Schweigaardsgate Nov Kontor Rom EIendom KLP Eiendom ~4,7 Christian Krohgs gate 32 Nov Utvikling Aberdeen Asset Mgmt Anthon B Nilsen/ OBOS Forretningsbgygg - Bolette Brygge 1 Des Kontor Investorgruppe City Finansiering ~375 4,5 Karl Johans gate 14/Kirkegata Des Handel Genesta Nordic Baltic Real Estate AVA Eiendomspartner Grensen 17 Des Handel Madison/Søylen Eiendom Meyer Bergman Euro. Partners II 280 ~4,5 Drammensveien Jan Kontor Egil Stenshagen DTZ Corporate Finance 220 Haslevangen 45/47 Jan Kontor Haslelund Bygg AS Syndikat (Platou) 195 7,5 Grenseveien 95 Jan Kontor DNB Liv Aberdeen Eiendomsfond Norge I Kalbakkveien 6 Jan Handel Gunnar Landgraff Eiendom AS/Cognito Privat investor 110 6,5 Sannergata 2 Feb Kontor Syndikat (Pareto) Hemfosa Fastigheter AB 680 ~6,6 Comfort Hotel Xpress Youngstorget Feb rom Hotell Wenaasgruppen Ragde Eiendom Gaustadalleén 21 Feb Kontor Oslotech Syndikat ~700 6,05 Karl Johans gate 13 Feb Handel Aberdeen Eiendomsfond Norge II Søylen Eiendom ~100 5 Sinsenveien 45-49, Lørenvangen 22, tomt innenfor ring 3 Feb. 15 Boligutvikling Flere Selvaag (Sinsenveien: samarbeid m/ Veidekke) 550-3

4 Landet forøvrig Dato Ca. m 2 Type Selger Kjøper Kjøpesum Yield NOK mill. Haakon VIIs gate 14, Trondheim Okt Utvikling Forsvarsbygg Koteng Eiendom 77 - Gamle Trysilveg 1 (Postgården), Elverum Okt Handel ICA Eiendom Norge AS Sektor Eiendomsutvikling ~25 - SAS teknisk base, Gardermoen Okt Lager/Kontor SAS Oslo Pensjonsforsikring 650 Verksgata 1 A, Stavanger Okt Kontor DNB Livsforsikring Syndikat 240 6,5 Markens gate 9, Kristiansand Nov Kontor Sparebanken Sør Private investorer 157 ~6,5 Moseidsletta 122, Forus Nov Kontor/Lager Hitec Vision W.P. Carey Inc. 685 FMC Kongsberg Subsea HQ, Kongsberg Nov Kontor SG FInans Syndikat (Arctic) 362 7,5 Høgslundveien 49, Skedsmo Nov Kontor/Logistikk Syndikat (DNB Markets) 90 North RE Partners OBO Al- Tijaria JV Arzan Financial Group Kong Olav Vs plass 4, Bergen Nov Handel/Kontor/ Bolig Munkegata 26/ 30/40 (Residencekvartalet), Trondheim Jåttåvågen (Aker-bygg), Stavanger 450 ~6,5 Bara Eiendom Nye Dickens AS 92 4,2 Nov Kontor Sparebank 1 Midt-Norge 4 investorer inkl. Odd Reitan 307 6,5 Nov Kontor Syndikat NIAM Fond V ,8 Destilleriveien 11 (Arcus HQ), Nittedal Nov Industri/Logistikk Gjelleråsen Eiendom Ragde Eiendom/Canica ~6,1 Toveien 28, Vestby Des Logistikk Storebrand Livsforsikring NRP Finans AS ~7,5 Strandgata 41 (Posthuset), Tromsø Des Utvikling Entra Eiendom Pellerin 70 - Sluppenveien 14, Trondheim Des Kontor/Lager Posten Eiendom Heglund Holding 200 7,5 Coop Logistikkbygg, Gardermoen Des Logistikk Coop Eiendom Syndikat Fuglesangen Næringspark, Skedsmo Des. 14 Logistikk NRP Eiendom 2010 AS Cordea Savills Nordic Logistics Fund Kilden Opplevelsessenter, Tønsberg Des Annet Nordea Næringseiendom Syndikat Lagårdsveien 61, Stavanger Des Hotell KLP Eiendom ~7,5 RIngvålvegen 3-7, Trondheim Des Handel Pareto EIendomsinvest Lord Eiendom 52 8 Skansegaten 2 (Tollpakkhuset), Stavanger Des Annet Entra Eiendom Camar Eiendom 110 Grønnegata 122, Tromsø Des Utvikling Entra Eiendom William Eiendom 72 - Brotorvet senter, Bamble Des, Handel O. G. Ottersland LL Holding & Sørco ~500 7,25 Torget 1, Bergen Des Handel Kløver Eiendom Thore Arild Økland Invest 46 5,22 Fortin-portefølje, 27 eiendommer Des Kontor/Handel/ Logistikk DNB NOR Eiendomsvest I Starwood Capital Group Cicignon Sykehus, Fredrikstad Des Utvikling Sykehuset Østfold Kan Cao Industrieiendom, Aurskog Jan. 15 Industri 07 Aurskog AS Harlem Eiendom AS 55 ~8 Nygårdskrysset Næringspark, Ås Jan. 15 Handel Coop Eiendom Syndikat (Pareto) Portefølje, 6 eiendommer, Lillestrøm, Moss & Fredrikstad Jan Kontor/Offentlig Entra ASA Hemfosa Fastigheter AB Olav Ingstadsvei 12, Bærum Jan Industri RBS Nordisk Renting NRP Finans AS ~139 ~7 Dronningens gate 30/Rådhusgata 3, Bodø Feb Industri Tine SA/Bodø kommune Malerhaugen/John Martin Berglund Lysaker Polaris, Lysaker Feb Kontor NCC Property Development Storebrand Eiendomsfond KS Rygge Storsenter, Rygge Feb Handel Aberdeen Property Funds Thon Reitan AS 175 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Feb Offentlig Syndikat Hemfosa Fastigheter AB 723 Aibel-bygget, Bergen Feb Kontor Ferd Eiendom Fond (Union) 570 ~5,9 52 ~7,25 4

5 Leiemarkedet Det er i hovedtrekk balanse i utleiemarkedet i Stor-Oslo, men det er klare tegn til økt ledighet. Den totale aktiviteten i utleiemarkedet er i begynnelsen av 2015 som ventet ikke økt fra et relativt moderat aktivitetsnivå i Med bakgrunn i tall fra Arealstatistikk kan vi konstatere at det vil være færre kontraktutløp på større arealer og et lavere antall forventede bevegelser i utleiemarkedet i år i forhold til de gode år 2012 og Likevel forventer vi et fair aktivitetsnivå drevet av nye behov, ønske om bedre lokaler og/eller beliggenhet og andre faktorer som motiverer bedrifter til å flytte. Det kan bli tyngre å leie ut lokaler. Aktiviteten vil trolig preges av nøkternhet og forsiktighet - mange leietakere vil «sitte på gjerdet». Men dette vil også gi muligheter for noen. Utleiere vil kanskje måtte kjempe mer enn før for å få signaturen til de «beste» leietakerne. Leieprisene på signerte kontrakter faller i 4. kvartal 2014 for første gang i på 5 kvartaler: snittprisen i Oslo endte på kr pr. m 2 /år, ned fra kr pr. m 2 /år i forrige kvartal. Volumene av signerte leieavtaler i 2014 er de laveste 4. kvartalsvolumene signert siden begynnelsen av tidsserien i 2008, både målt i kvadratmeter ( m 2 ), og antall (198 signerte kontrakter). Årsaken er at det er relativt få leieavtaler som utløper i 2015 og 2016 som medfører lavere volum på signerte leieavtaler. I følge Arealstatistikk flater toppsegmentet (prime CBD) ut på kr m 2 /år. Vika-Aker Brygge endte uendret i forhold til forrige kvartal på kr pr. m 2 /år, mens resten av sentrum så en svak nedgang på 2 % til kr pr. m 2 /år. Antall prosjekter som blir ferdigstilt i 2015 er iht. Eiendomsspars Oslostudie estimert til m 2 sammen lignet med 2014 hvor det kun ble ferdigstilt m 2. Alle nybygg er i hovedtrekk utleide det er lite av arealet som er uten leiekontrakt og i realiteten fint lite på spekulasjon. Vi estimerer ledigheten på kontorarealer i Oslo primo 2015 til å være oppunder 8 %. Det er relativt store forskjeller i de ulike regioner. Usikkerhet knyttet til norsk økonomi, og særskilt ringvirkninger knyttet til nedskalering i oljebransjen, kan medføre økt arealledighet i de kommende årene. Gjennomsnitt nominelle leiepriser per sone kontor Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Vika - Aker Brygge Indre by sentrum Kilde: Arealstatistikk AS Indre by Skøyen Lysaker Nydalen Bryn-Helsfyr Oslo totalt Den lave oljeprisen betyr i første omgang mye for leiemarkedet i de områder oljesektoren er sterkt representert. Dette vil for Oslo-områdets del mest ramme vestkorridoren fra Lysaker og utover, samt Stavanger- og Bergensområdet. Det blir økt ledighet i kontorsektoren, som igjen fører til behov for fremleie. Det betyr press ned på leienivåene. Når dette er sagt er det grunn til å poengtere også noen positive trekk ved utviklingen. Norsk økonomi går ikke nødvendigvis dårlig på grunn av den siste tids utvikling i oljeprisen - vi er tross alt ikke fullstendig avhengig av oljeprisen. Kanskje den siste tids utvikling kan bidra til å styrke annen næringsvirksomhet og vår konkurransekraft på andre områder? 5

6 Ved lav oljepris og gunstig valutasituasjon for annen norsk-internasjonal virksomhet kan vi kanskje oppleve en «boost» i andre virksomhetsområder. Dette kan igjen gi gunstige ringvirkninger, også i eiendomsmarkedet. Det er dertil en generell forventning om sterk befolkningsvekst i Oslo-området i de kommende årene, med tilhørende behov for flere boliger og arbeidsplasser, og nødvendig infrastruktur og service-funksjoner knyttet til dette. I en langsiktig stabil veksttrend må vi etter så mange år være forberedt på noen perioder med «korreksjoner». Leiemarkedet i Tromsø Leiemarkedet i Tromsø kjennetegnes for tiden av mange tilbydere av fremtidig ledig areal. Det meste av dette arealet er prosjekterte nybygg som vil sluses gradvis inn i leiemarkedet. En erfarer et økt skifte fra gammelt til nytt, noe som gir seg utslag i økt nominell gjennomsnittsleie, men samtidig lavere drifts- og felleskostnader. Fokuset på energigunstige bygg øker sterkt. Nedgang i oljeprisen influerer ikke stemningen blant leietakerne, dette da den forventede oljeboomen «heldigvis» ikke hadde kommet skikkelig i gang før prisen på råvaren gikk kraftig ned. Leienivåer Oslo-området Kontor Område 10 % høyeste 10% laveste CBD Bjørvika Sentrum Kvadraturen Skøyen Lysaker Nydalen Bryn / Helsfyr Hasle / Økern Lager Type 10 % høyeste 10% laveste Lager - Kategori A Handel Type 10 % høyeste 10% laveste Oslo - Kategori A Forventet utvikling Forventet utvikling Forventet utvikling Leienivåer Tromsø Kontor Område 10 % høyeste 10% laveste Tromsø Forventet utvikling Leiekontrakter i den senere tid Adresse Type Leietaker Ca. m 2 Stensberggata (Holberg Terrasse) Kontor Bydel St. Hanshaugen Hoffsveien 1 C Kontor Joint Collaboration Strømsveien 96 Kontor Statens legemiddelverk Sørkedalsveien 8 Kontor Bouvet Kai Bygning 1 Kontor Google Norway Drammensveien 288 Kontor Bayer Stortingsgaten 30 Kontor / Helse Volvat Medisinske senter 800 Sandvika Business Center Kontor Skatt Øst 3000 Grenseveien 92 Kontor Skala Prosessteknikk Schweigaards gate 16 Kontor Dinamo Sandakerveien 116 Kontor Evolve 532 Hamangskogen 60 Kontor / Helse Bærum kommune Helse og Sosial

7 Nytt fra NAI FirstPartners Medarbeidere Prosjekter i prosess Vi arbeider med et variert utvalg av prosjekter og nevner her et lite utvalg av løsninger i den senere tid, samt noen eksempler på pågående oppdrag. Utleie Oppdrag i prosess Oslo Gøril Bergh er ny fagansvarlig og partner fra januar Gøril har jobbet i NAI FirstPartners tidligere, i perioden Hun skal jobbe primært med transaksjoner, verdivurderinger og rådgivning. Gøril har arbeidet med eiendom siden 1996, og primært næringseiendom. Hun har en bred erfaring fra eiendom både fra forvaltning, næringsmegling, tilrettelegging/kjøp og salg knyttet til finansielle eiendomsprosjekter blant annet fra Orkla Finans, Telenor Eiendom og Foss & Co Næringsmegling. Gøril kom fra Foss & Co Næringsmegling AS som leder for transaksjonsavdelingen. Hun er utdannet eiendomsmegler og diplommarkedsfører fra BI. Utleie av handelsarealer i Vika Terrassen i samarbeid med utleier Storebrand Eiendom. Vika Terrassen er under totalrehabilitering og skal revitaliseres, les mer på side 9. Bergehus / Frøyas gate 15, ca. 700 m 2 kontor. Aslakveien 14, utleie av totalt ca m 2 kontor og noe lager. Se hele vår utleieportefølje på og les gjerne vårt utleiebilag Ledige Lokaler nr som kommer i slutten av uke 9. Søk / leietakerrådgivning Løsninger Visma - Dikeveien 56, Fredrikstad, ca m 2. BDO AS Avd. Lillestrøm - Kanalveien 2, Lillestrøm, ca m 2. BDO AS Avd. Gardermoen - Balder Alle 2, Gardermoen, ca m 2. Søk i prosess Tromsø Kåre Hansen er ansatt som eiendomsrådgiver fra januar Kåre er utdannet EDB-Økonom og Data ingeniør. Han er tidligere leder for undervisningsavdelingen i Telenor i Tromsø, og fisjonerte avdelingen ut i eget AS. Tidligere eier, daglig leder og instruktør for KunnskapiNord AS og Regionleder for Imente Fagskole med offentlig anskaffelser som fagområde. Rik erfaring fra forhandlinger, dypere ITkunnskaper og ledelse. For Andvord Grafisk AS, søk etter ca m 2 produksjonslokaler m/ lager og kontor. For Synnøve Finden AS, søk etter ca m 2 kjøleog tørrlager. For Aggreko AS, søk etter ca m 2 lager/verksted m 2 asfaltert uteareal. 7

8 Transaksjon Vi nevner her et lite utvalg av det vi arbeider med for tiden. Våre oppdrag og mandater innen kjøp og salg skal oftest ikke omtales i media når de er i prosess. Vi presenterer gjerne det vi kan tilby av prosjekter og nye muligheter - og evt. hva vi kan gjøre for dere. Vi har salgsprosesser både innen kontoreiendom, lager- og logistikk og handelseiendom, - samt tomter og utviklingsprosjekter. Dertil har vi ulike kjøpsmandater, både fra norske og internasjonale aktører. Oppdrag i prosess Strandvegen 13, Tromsø for Entra Eiendom Eiendommen er på ca m 2 og har bare offentlige bedrifter som leietakere. Årlig inntekt ca. kr. 14,8 mill. Vektet gjenværende leietid på 9,2 år. Vi har dialog med flere potensielle kjøpere. Resten av det store og sentrale komplekset på ca m 2 eies av Fylkeskommunen. Frydenlundsgt. 8, Oslo I Frydenlundgt. 8 på St. Hanshaugen vil vi om kort tid gå ut med salg av 16 boligseksjoner på til sammen ca m 2 P-areal, et salg som også inkluderer en større andel av et u-utbygget loft som er vedtatt å legge ut til salgs. Markedet for bygårder og leiligheter oppleves for tiden som «hot», og det er forventet stor interesse for leiligheter i et slikt attraktivt strøk. Prisantydning ca mill. REC Wafer Norway AS, dets konkursbo Arbeidet med salg av den del av eiendomsmassen som ble benyttet av REC Wafer Norway AS er i god fremdrift, og vi har over en håndfull interessenter til hele og/eller vesentlige deler av bygningsmassen på ca m 2. Blant interessentene er både norske og internasjonale industriselskaper. Herøya Industripark er i en særstilling i Norge som en meget veldrevet næringspark med et mangfold av virksomheter med høy verdiskapning og et høyt kompetansenivå. Rundt 80 virksomheter er etablert her i ulike størrelser og innen ulike bransjer fra industri- og vedlikeholdsbedrifter med mange hundre ansatte, til mindre gründerbedrifter med noen få ansatte. Totalt er det ca personer som har sitt daglige virke på Herøya. Ullensaker kommune - rådgivning og vurdering av kommunale eiendommer NAI FirstPartners har på oppdrag fra Ullensaker kommune gjennomgått et definert omfang av kommunale eiendommer på et overordnet nivå med henblikk på å belyse alternativer og med fokus på fordeler og ulemper knyttet til eventuelt salg av eiendommer. Vi har bidratt til å belyse eiendommenes utviklingspotensial og relevante risikomomenter ved at kommunen eventuelt involverer seg videre i utviklingsprosessen. NAI FirstPartners har i tillegg utført en forenklet verdiberegning for de respektive eiendommer. Rapporten ble levert til kommunen rett før jul 2014, og ble meget godt mottatt av både politikere og administrasjon i kommunen. Verdivurdering og analyse Verdivurdering er grunnlaget ved planlegging av transaksjon, finansiering av eiendomskjøp, refinansiering, presentasjon ved finansiering i obligasjonsmarkedet, emisjoner i eiendomsselskap/-fond, børsnoteringer, rapportering til investorer, m.v. Vi foretar uavhengig verdivurdering og analyse av næringseiendom, eiendomsportefølje eller selskap. Våre oppdragsgivere er både institusjonelle investorer, større og mindre eiendomsbesittere og andre aktører i markedet. Vi har oppdragsgivere innen både offentlig og privat sektor, norske og internasjonale. Vi har mange av Norges ledende bedrifter på kundelisten. Vi benytter anerkjente metoder for verdifastsettelse, kombinert med vår erfaring og markedskunnskap. Rapportens utforming kan tilpasses kundens behov og ønsker. Herøya 8

9 Vika Terrassen Vika Terrassen NAI FirstPartners har inngått et utleiesamarbeid med Storebrand Eiendom, i fm. at de er godt i gang med rehabilitering av handlegaten og butikker i Vika Terrassen. Handlegaten består av 3 eiendommer i Ruseløkkveien - Haakon VII`s gate 10, Ruseløkkveien 1 og 3, og Ruseløkkveien 14. Vika rangeres i dag som et av hovedstadens mest attraktive områder for kontorbygg og butikklokaler. House of Oslo, Norges eneste interiørmagasin, ligger i enden av Vika Terrassen og er et mye besøkt senter for de som søker det seneste innen interiør og design. Vika er også et senter for kultur, med Konserthuset, Vika Kino og Stenersenmuseet som nærmeste naboer. Storebrand Eiendom har en visjon om å sammen med leietakerne sine begeistre nabolaget, byen og kvalitetsbevisste besøkende fra hele verden som ønsker å handle og spise med lave skuldre hos dedikerte spesialister. Vika Terrassen skal rett og slett bli «et levende byrom der du får kvalitet hos entusiastiske eksperter og spesialister». Henvendelse ifm. interesse for prosjektet og ledige lokaler bes rettet til NAI FirstPartners Næringsmegling v/ Sabine Jennica Bartler og Michael Færden. Atelier Rude,

10 Impulser utenfra UK Commercial Property A Brief Overview Throughout 2014, UK Commercial property delivered strong returns across all of the various sectors and regions. This was driven by investor appetite for real estate, particularly prime assets, which continued to outstrip supply. The result was a rapid increase in prices, the likes of which, we have not witnessed since early Investor demand was principally driven by the UK Pension Funds and Retail Funds. The latter saw dramatic inflows of cash, which in some instances was running at between 5.0m- 10.0m per day. Given restrictions on cash weightings, this money had to be invested in the market as quickly as possible. The result was competition amongst the funds, who all wanted similar prime assets which drove yields downwards. As demand continued to increase, so investor confidence improved and more secondary product became acceptable. Other investors in the UK market included overseas opportunity funds, particularly from the United States and the Middle East. Generally, these investors were seeking bigger assets with a premium being paid for anything above 50.0m, particularly portfolios. Overseas investors included the likes of Harbert, Blackstone, Oaktree and Benson Elliott all of whom were able to obtain debt finance, which was another characteristic that returned to the market in As the year progressed debt became more available and loan to value ratios which had been as low as % increased to levels of %, dependent upon quality of real estate and also pedigree of the borrower. This enabled new debt financed purchasers to enter the market, attracted by the positive arbitrage between all in funding costs of circa 4.00 % and property yields. With regards to sellers, these were somewhat limited but included a number of the opportunity style investors who were able to crystallise their profits from rising prices. Many had purchased in when prices were extremely low, and the yield shift in 2014 enabled them to achieve their business plans months ahead of schedule. Other vendors included property companies, who were again looking at profit taking and some of the UK Funds seeking to churn and upgrade the quality of their portfolio. Prospects for 2015 remain strong, with an improving occupational market and a vast wall of money seeking to invest. Investors continue to become less risk adverse, as evidenced by the increasing number of transactions outside London. Given the combination of supply-demand imbalances, the resultant weight of money will continue to exert downward pressure on yields. Taxation The UK Local Property Tax system is the most expensive in the world. It is based on rental values and rebased every five years, the last time in 2010 (based on April 2008 values). The next revaluation/rebasing exercise was due in April this year but the Government has postponed this to April 2017 (when the new valuation date will be April 2015). It is important to note, however, that the last date for appeals against the assessments that can be backdated to April 2010 has effectively been brought forward to 31 March This means that if you have not already reviewed your rating assessment, you should do so in the next few weeks, or risk losing up to five years worth of refunds/overpayments. Any appeals made after 31 March this year will only be effective in terms of refunds from 1 April Contact us at NAI FirstPartners for assistance in reviewing your rating assessment. We can put you in contact with our colleagues in the UK. Yields, United Kingdom Property Type Yield Prime Shops 4,50 Good Secondary Shops 6,50 Prime Shopping Centres 4,75 Good Secondary Shopping Centres 6,25 Retail Parks: Prime open Planning user 4,25 Retail Parks: Prime restricted Planning user 5,85 Retail Parks: Secondary 6,75 Prime Offices: Core ++ eg. West End 3,75 Prime Offices: Core eg. City 4,50 Prime Offices: M25 / South East 5,50 Prime Offices: Major Provincial 5,50 Offices: Secondary 11,50 Prime Distribution Unit 5,00 Prime Industrial Estates (Core + eg. Greater London) 5,25 Prime Industrial Estates (Core- eg. Ex Greater London) 5,75 Secondary Industrial Estates (20 years old) 9,00 Demand - driven by the UK funds, specifically retail funds who have significant cash to invest. Also Overseas buyers for Central London with debt purchasers returning to the market due to improved bank liquidity, premium for lot size - particularly from the US. Supply - improvement in the amount of property coming to the market, lot of profit taking particularly from property companies and some UK funds, albeit more problematic assets being sold. Tekst og tabell fra Gerald Eve LLP, London. 10

11 Eiliv Christensen CEO / Partner Transaksjon / Søk Bjørn Einar Sundby Partner Transaksjon Tor Bergan Partner/Megler MNEF Transaksjon Gøril Bergh Partner/Fagansvarlig Transaksjon Sabine J. Bartler Leder Utleie/Megler MNEF Utleie Michael Færden Senior Eiendomsrådgiver Utleie Geir Atle Finden Eiendomsrådgiver Søk Stine Marie Olaussen Markedskoordinator NAI FirstPartners er et megler- og rådgivningsselskap innen næringseiendom etablert i Selskapet er uavhengig og partnereiet. For tiden er vi 16 meglere og rådgivere. Vi skaper løsninger og gjennomfører eiendomsprosjekter for klienter over hele landet. Vi leverer tjenester innen transaksjon, utleie og søk etter eiendom, - samt analyse, rådgivning og verdivurdering. Vår styrke er merverdi for våre kunder gjennom Kompetanse Erfaring Et godt utviklet kontaktnett Løsningsorientert og innovativt engasjement Pålitelighet NAI FirstPartners Næringsmegling Dronning Mauds gate 10 Postboks 1540 Vika 0117 Oslo Tlf: Epost: Det er vår målsetting å være en preferert leverandør for våre kunder i et tillitsfullt, langsiktig og mangfoldig samarbeide.

12 Dronning Mauds gate 10, Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo Tlf: E-post:

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL. Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge

LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL. Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge Betydelig behov for investeringer i ny infrastruktur Forventet investeringbehov for urban infrastruktur

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Transaksjonsmarkedet 3. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Åsane Nordre Brurås 5 Areal: 3.200 m² Type: Handel Ferdig: Q4-2012

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 3-2015

Ledige lokaler Nr. 3-2015 Ledige lokaler Nr. 3-2015 Innhold GRENSEVEIEN 99 03 GRENSEVEIEN 99 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 KARENSLYST ALLÉ 9A 06 RÅDHUSGATEN 5B 07 KONOWS GATE 67B 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Markedsrapport 2 / 2014. Kinesiske drag over norsk økonomi Vårløsning i transaksjonsmarkedet Leiemarkedet aktivt igjen

Markedsrapport 2 / 2014. Kinesiske drag over norsk økonomi Vårløsning i transaksjonsmarkedet Leiemarkedet aktivt igjen Kinesiske drag over norsk økonomi Vårløsning i transaksjonsmarkedet Leiemarkedet aktivt igjen Kinesiske drag over norsk økonomi Ok, vi spiser potet, der de slurper nudler, og ja, Norge er langt mindre

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 Olav Line, CEO Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 NFF SEMINAR, OSLO KONSERTHUS Agenda Norwegian Property ASA Hvem er vi? Eiendomsbransjen

Detaljer

Grønne bygg: Verdiøkning i for eiere og investorer

Grønne bygg: Verdiøkning i for eiere og investorer Grønne bygg: Verdiøkning i for eiere og investorer Grønn byggallianse, 8. mars 2012 Ragnar Eggen Analysesjef, Akershus Eiendom Akershus Eiendom: Forretningsområder og markedsandeler DAGLIG LEDER Per Kumle

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 Leietakertilpasninger Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 DTZ i dag Sub heading 208 24,200 52 194 Offices People Countries Cities 2 DTZ Norge Capital Markets Leietakerrådgivning Verdivurdering

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 211 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering NORGE Trollåsveien (1 %) Det er inngått leieavtale med en av Norges ledende dagligvareaktører for

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Eiendom I Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom I - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 6,5 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 2-2015

Ledige lokaler Nr. 2-2015 Ledige lokaler Nr. 2-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWSGATE 67B 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 RÅDHUSGATEN 5B 06 BYGDØY ALLÉ 23 07 RÅDHUSGATEN 26 08 KARENSLYST ALLÉ 9A 08 KARENSLYST ALLÉ 9B/C 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 12 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Om Sveits EiendomsInvest AS Sveits EiendomsInvest AS har

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Smalvollveien 62 og 64, Alnabru

Smalvollveien 62 og 64, Alnabru Smalvollveien 62 og 64, Alnabru Utviklingseiendom med kontantstrøm for salg #64 #62 Smalvollveien 62 og 64 Utviklingseiendommer på Alnabru med god kontantstrøm selges samlet COOP Norge Eiendom AS selger

Detaljer