Strindheim og Rosenborg skole. Vurdering FOR læring. Foto: Carl-Erik Eriksson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strindheim og Rosenborg skole. Vurdering FOR læring. Foto: Carl-Erik Eriksson"

Transkript

1 Strindheim og Rosenborg skole Vurdering FOR læring Foto: Carl-Erik Eriksson

2 Presentasjon To sentrumsskoler i Trondheim: Strindheim barneskole er avgiverskole til Rosenborg ungdomsskole Tre lærere: Vibeke Sandvik, engelsk 4. trinn Elin Hernes, norsk 5. trinn Lise Wang Eriksen, norsk 9. trinn

3 Mål for timen Vise eksempler på hvordan man kan lage kriterier sammen med elevene Vise ulike vurderingsformer Vise effektiv underveisvurdering og hvordan vi kan involvere elevene i læringsarbeidet Vise tre praksisfortellinger fra tre lærere

4 Prinsipper i læringsarbeidet Elevene skal: forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem få tilbakemeldinger som forteller dem hva som er forventet av dem få råd om hvordan de kan forbedre seg være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Kilde: Underveisvurdering i fag. Udir

5 Praksis ved Strindheim: Forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem Ukens læringsmål for alle fag står på ukeplanen Noen trinn har også målene hengende synlig i klasserommet Utvalgte oppgaver blir vurdert ut i fra kriterier og måloppnåelse Målet er at elevene skal forstå hva de skal lære, hva som er forventet av dem, og hva som er kvalitet

6 Får tilbakemeldinger som forteller dem hva som er forventet av dem og få råd om hvordan de kan forbedre seg Organisering av undervisningen er viktig for å få tilstrekkelig tid til individuell tilbakemelding Kontaktsamtalen hvor vi setter faglige og sosiale mål for eleven Elevsamtale hvor vi følger opp målene som ble satt på kontaktsamtalen Underveisvurdering Mappevurdering

7 Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Elevene deltar i arbeidet med å sette kriterier for et arbeid ved utvalgte oppgaver (Vi viser våre første erfaringer i forhold til kriterier og kjennetegn) Måloppnåelsen kan hjelpe dem med å se hvordan de kan utvikle seg Kameratvurdering Egenvurdering

8 Praksis ved Rosenborg Mye av det samme som ved Strindheim Læringsmål synlig for elevene (på planer og i klasserom) Utviklingssamtale og elevsamtale Skole-hjemgruppe 3 foreldre, 4 lærere og 2 elever: forslag til mal utvikles videre Lage kriterier med elever Felles utforming av mål og kriterier for hel- og halvdagsprøver Grunnleggende ferdigheter i lesing utviklingsarbeid med felles fokus på kompetanseheving for hele personalet, 4*0,5 time i uka. Retteark i matematikk. Synliggjør områder elevene skal utvikle seg på med fargekoder. Visuelt. Prinsipper fra Mappevurdering (eksempelvis: KuH, 2.fr.s, norsk, samfunnsfag, naturfag)

9 Organisering og veien fremover VFL-nettverksgruppen består av ledelse (fagledere på hvert trinn og rektor) og spes-ped-rådgiver. Mål: Felles utviklingsarbeid for hele skolen. Alle skal delta. Første steg: Synliggjøring av mål på ulike områder Andre steg: Grunnleggende ferdighet lesing BISON (før-, underveis- og etterlesing) Leseark Tredje steg: Plangruppe Utvikling av felles årsplaner Fagseksjoner Fra kompetansemål til læringsmål Fjerde steg: Veien videre Utviklings- og elevsamtalen videreutvikles Ferdigstille, iverksette og evaluere årsplan

10 Praksisfortelling 1: 4.trinn Strindheim Startet på 3. trinn med oppgaver med kompetansemål og kriterier Ble utfordret til å ta med elevene i å sette kriterier og kjennetegn Bruker engelskverket Stairs, og hadde nettopp arbeidet med temaet: The House I lyttekrok fikk så elevene mulighet til å komme med forslag til kriterier og kjennetegn i forhold til at vi skulle skrive om huset The House

11 Mappeoppgave

12 Fikk mange gode diskusjoner rundt kriterier og kjennetegn Elevene var veldig opptatt av lengde og rettferdighet Jeg var sekretær Gjorde dette i 3 grupper og kom fram til en felles utforming

13 Mappeoppgave

14

15 Kommet fram til et likt oppsett som vi har brukt i engelsk og norsk Lett å kjenne igjen Elevene kjenner figurene / fjesene og vet hva de representerer Vi har arbeidet med klokka på engelsk og elevene visste at de skulle ha en mappeoppgave etter å ha arbeidet med temaet noen uker Elevene skal så to og to skrive forslag til kriterier og kjennetegn for oppgaven Oppgaven har vi formulert ut sammen i lyttekrok

16

17

18 Praksisfortelling 2 Strindheim 5.trinn

19

20

21

22

23

24 Kompetansemål fra Kunnskapsløftet presentere et fagstoff muntlig, med mottakerbevissthet og ved bruk av digitale hjelpemidler, manus, stikkord og punktliste som støtte for framføringen lytte til andres presentasjoner og gi uttrykk for eget utbytte

25 Hva er kriterier? = kjennetegn på oppnåelse av mål Er kjent og synlig Du når målet når du oppfyller kravene Utarbeides av lærere i samarbeid med elever Lurt om de lages med utgangspunkt i eksempler (hva er knallbra? Hvorfor?) Er utgangspunkt for konkret tilbakemelding Belyser kvalitet OG innhold

26 Kriterier for muntlig framføring

27 Praksisfortelling 3: Rosenborg skole 8.trinn Oppstart norsk: 8. trinn dramatisering av eventyr Kompetansemål: gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesinger, rollespill og dramatisering tilpasset ulike mottakere. Godbiter fra generell del (lett å glemme): mestre utfordringer sammen med andre dyrking av kreative evner foreldrene er en viktig del i samarbeidet om den enkeltes elev og skolens miljø se ting i sammenheng

28 Forarbeid Mål for perioden: - Elevene skal lage en dramatisering av et kjent folkeeventyr - Elevene skal lage kriterier for dramatiseringen - Presentere dramatisering for foreldre på klassens første foreldrekveld Dramapedagogisk undervisningstime: - Gruppevis lage tre stillbilder til viktige scener i kjente folkeeventyr - Two stars and a wish: Gruppene ser på hverandres arbeider gir spontane tilbakemeldinger

29 Utforming av kriterier sammen med elever Stasjonsundervisning: Ulike stasjoner knyttet til lesing og samtale om de eventyrene vi jobbet med i dramatime Stasjon 4: Skrivebua: I denne perioden skal dere gruppevis lage en dramatisering av et eventyr. Tenk på hva du synes er viktig for en knallgod dramatisering du kunne tenke deg å se. Skriv ned ei liste med minst fem krav som gjelder for en fantastisk dramatisering av et eventyr. Skriv på et blankt ark som ligger på stasjonen med kriteriene til neste post: responsstasjonen.

30 Etterpå: Stasjon 5: Responsstasjonen Elevene legger frem sine krav til en fabelaktig forestilling og diskuterer hva som er viktig. Lærer styrer ordet og skriver referat:

31 Elev Vegard Alex Kari Ola Frank Kriterier Leser høyt og fint. Gode skuespillera: Lev seg inn i det en gjør. Et godt poneg med det man gjør. Det må være en grunn til at man gjør sånn som man gjør. Hotte damer Man trenger et høydepunkt. Det kan være mange høydepunkt, men et stort Skuespillerne må se mot publikum slik at publikum føler at de er tilstedet. Ha innlevelse Prate høyt og tydelig Bra avslutning. Heltan dør ikke, de overlever alt. Et bra stykke Alle lever seg inn i rollen sin og ikke bare sitter og sier replikkene sine Effekter trenger kanskje noen effekter. Ikke glemmer hva man skal si Et bra høydepunkt: spenningskurven stiger. Eller flere spenningspunkt. Vi merker fort om et stykke blir kjedelig. Ikke stå med ryggen til. Mening med historien, Gode skuespillere lever seg inn i den rollen man får Artig Likt virkeligheten Kjedelig å se et skuspill du føler at du har sett mange ganger før. Kroppsspråk ikke stå stille Snakke høyt og tydelig Se på publikum Planlegge Innlevelse Konsentrasjon En bra story Levde lykkelig alle sine dager. Lage parodi på eventyret. Ender: Og så levde de lykkelig alle sine dager

32 Jakob Karoline Ida Tor Sander Snakke høyt og tydelig. Ikke ha ryggen til publikum Innlevelse: snakke som om du mener det. Snakke alvorlig ikke bare snakke. Finn opp ting gjøre noe originalt. Ha med de riktige tingene Skuespillerne trenger god innlevelse, kullisene må se bra ut Viktig at informasjonen kommer frem il publikum Spenning! Drama! Slik at det blir fengende. Artig Må holde konsentrasjonen Originalt: være noe nytt! Moderinserer eventyr Viktig at skuespillerne lever seg inn i rollen - mange eksempler! Men ikke overdriv! Hold roen når det skal være ro men lev seg inn. Ikke stå helt stille lev seg inn! Trykk på det man sier Si ting spennende eksempler: ikke som å chille på cafe, men exiting liksom Handling: innledning oppbygning - mål Et godt manus! Han som skriver manuser har god fantasi. Skuespillerne: lever seg godt inn. Omgivelsene i skuespiller ser bra ut. Publikum oppfører seg. Viktig at alle på gruppa deltar like mye Gjøre noe originalt av noe kjent. Snakke høyt og tydelig Ser på publikum Innlevelse leve seg inn i rollen Laate som det virkelig skjer det var en gang Tretallet det magiske

33 Eleven påvirker: Oppgaveteksten endres: de skal modernisere eventyret de har fått utdelt. Hva vil denne teksten bety i vår samtid? viktige tema og uttrykksmåter sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv Velger kriterier som vi skal vurdere: Manus, stemmebruk, kroppsspråk, arbeidsfordeling på gruppa og framføring

34 Vi lager skjema: Kriterier Fremragende Kompetent Under utvikling På begynnerstadiet Manus Manusskriptet leveres til avtalt tid og er korrekt ført med rollelister, replikker og sceneanvisninger. Manuskriptet har noen feil, men ingen mangler i rolleliste, replikker eller sceneanvisninger. Manuskriptet har mange feil, og mangler enten rolleliste eller sceneanvisninger. Manusskriptet har svært mange feil eller mangler både rolleliste og sceneanvisninger. Stemmebruk Alle i gruppen snakker med tydelig stemme slik at publikum kan høre alle replikkene. En i gruppen snakker med lav stemme slik at publikum ikke kan høre deler av framføringen. To eller flere i gruppen snakker med lav stemme slik at publikum ikke kan høre deler av fremføringen. Publikum kan ikke høre store deler av fremføringen. Kroppsspråk Alle i gruppene bruker tydelig kroppsspråk for å uttrykke tanker og følelser under presentasjonen. En i gruppen bruker ikke tydelig kroppsspråk for å uttrykke tanker og følelser under presentasjonen. To eller flere i gruppen bruker ikke tydelig kroppsspråk for å uttrykke tanker og følelser under presentasjonen. Gruppen står helt i ro og sier replikkene på scenen. Framføring Ingen i gruppen trenger sufflør for å huske replikker eller handlinger Gruppen trenger sufflør en gang under fremføringen. Gruppen trenger sufflør to fire ganger under fremføringen. Gruppen trenger sufflør fem eller flere ganger under fremføringen. Arbeidsfordeling Alle i gruppen deltar i flere dialoger. To eller flere i gruppen deltar i flere dialoger. Bare to personer i gruppen deltar i dialoger; de andre har enkeltreplikker. En eller flere i gruppen har ikke replikker.

35 Så starter arbeidet Skriver manus Sjuende far i hula (i Afganistan) RedHood i New York på tur med bigbite til bestemor på luksushotel Snehvit og kortvokste hjelpere i et fremmed land og med en innvandrerprins og forbudt kjærlighet Eiendomsmeglere og mafia som ulv mot tre små karer Den stygge andungen på ungdomsskolen (klassiker) Øver med manus og skjema Generalprøve med kompisvurdering Premiere med foreldre Suksess!

36 8Cs sjekkliste for en glimrende bokmelding Kompetansemål: Formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon Læringsmål: Elevene skal - møte andres leseropplevelser gjennom å lese bokmeldinger - lage krav til hva som må være med i egen omtale - Vurdere egne og medelevers muntlige og skriftlige tekster underveis og tilslutt Elevene får i lekse å lete i aviser og blader hjemme. Ta med bokomtaler og anmeldelser de synes ser spennende ut. Vi lager en samling med bokomtaler som gruppene får utdelt. De skal sammen lese alle omtalene velge tre for et nærstudium. Skrive ned punkter på hvorfor nettopp disse er så bra. Punktene samles på tavla og vi lager en sjekkliste på hva som MÅ være med på deres egen bokmelding. Eget arbeid kompisvurdering underveis endelig vurdering med muntlig fremlegg

37 Eleverfaringer Positivt Vi for vite vor god vi er Vi for vite hva vi kan bli bedre i Vi lærer av feilene våres Artig at vi kan bestemme Det er bra å vite hva som forventes av oss Lærer oss til å bli bedre til å skrive tekster

38 Eleverfaringer Negativt Man gruer seg ofte før man får tingen som er vurdert Man føler at man skal få alt høyt Det er negativt og få lav måloppnåelse. Hvis du er fornøyd med arbeidet blir du skuffet hvis du får lav Om vi har gjort så godt vi kan med en tekst og så får vi lavt er det littegrande ekkelt Man kan bli dårligere og miste selvtillit vis man gjør det dårlig Vi er redde for og få lav mål-oppnåelse. Vi kan føle oss dårlige og flaue

39 Foreldreerfaringer Positivt Viser nivået som eleven ligger på. Ut i fra det kan man individualisere læringen Eleven blir motivert ved fremgang Lærer har bedre kontroll på utviklingen Å se hva som kreves for å få høy måloppnåelse Fin trening for elevene med tanke på karakterer om noen år Det er godt å se hva gutten min mestrer og hva han må jobbe videre med. Lettere for meg å hjelpe til med lekser.

40 Foreldreerfaringer Negativt Xxx er en svært følsom gutt. Kan du tenkte deg hvordan det føles for xxx å være redd eller lei seg, for at han ikke har skrevet bra nok, eller langt nok, til å få full måloppnåelse. Ja, for han er smertelig klar over at det er det han etterstreber, men at han ikke gjør det bra nok til noen gang å kunne få det. Slik vi ser det er det ikke viljen det står på, men det stresset det skaper i xxx å aldri bli ferdig og faktisk bli rost for det.

41 Refleksjoner Begrepsbruken; høy, middels, lav. Tidsbruk. Hvor lang tid skal vi bruke sammen med elevene med utarbeidelse av kriterier og kjennetegn? Trenger vi nivådelte kriterier i alle læringsog vurderingssituasjoner?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1 TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre

Detaljer