Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom Resultatregnskap... z20. Balanse Noter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter..."

Transkript

1

2 2

3 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14 Teknobygg Tekniske...16 Maja Eiendom...18 Resultatregnskap... z20 Balanse...21 Kontantstrømoppstilling...23 Noter...24 Revisjonsberetning...34 HMS...36 Samfunnsansvar...39 En av Midt-Norges største boligbyggere...40 Betydelig aktør innen næringsutvikling dagers programmet...43 Visjon og verdier...44 < Trønderhallen på Levanger Forsidebilde: Sparebank 1 SMNs nye hovedkontor Grafisk formgiving: Nonstop Reklamebyrå AS Papir: Cyclus Offset, 100% resirkulert papir, bleket uten klor. Omslag: 200 g. Øvrige sider: 140 g. 3

4 Sammen utvikler vi fremtiden Vi ble raskt enige om at Teknobygg sin visjon Sammen utvikler vi fremtiden skulle være visjonen til vårt nye konsern MajaTeknobygg. Både visjonen som setning og hvert ord skal gi mening for oss som jobber i konsernet, for våre kunder og leverandører. MajaTeknobygg skal være et verdidrevet konsern. Kjerneverdiene; offensiv, effektiv og ærlig skal forplikte vår adferd. MajaTeknobygg AS er konsernspiss i en ny konserndannelse bestående av konsernene Teknobygg, Maja Eiendom og Byggmester Grande. 350 ansatte i disse selskapene omsatte i 2010 for 770 mill. kr. Konsernet fremstår i dag som en av landsdelens største virksomheter med trøndersk eierskap. I november 2010 kjøpte MajaTeknobygg AS 46% av aksjene i Kjeldstad Holding. De øvrige 54% ble kjøpt av trelastkonsernet Inntre AS på Steinkjer. Eierandelen ble i 2011 økt til henholdsvis 49% for MajaTeknobygg og 51% for Intre. Konsernet Kjeldstad har ca 400 ansatte og omsatte for 700 mill kr i Forretningsområdene er trelast, hytter, elementproduksjon, detaljhandel byggvarer og eiendomsutvikling. Investeringen i Kjeldstad Holding AS var et ledd i MajaTeknobygg sin strategi om vekst gjennom både horisontal og vertikal integrasjon i verdikjeden. Markedsutsikter og konkurransesituasjonen Vi registrerer at markedet for nybygging av bolig og næringsbygg igjen er i vekst. I år vil boligbyggingen øke mer enn byggingen av næringsbygg. På den andre siden har ikke nedgangen vært like sterk for næringsbygg og nybygg for offentlig sektor som for boligbygg. Vi tror heller ikke Norge står overfor noen ny byggeboom, men at vi får en mer normalisert markedssituasjon fremover. Makrobildet globalt har fortsatt mange mørke skyer, det er flere usikkerhetsmomenter, og Norge påvirkes i stadig større grad av det som skjer globalt. Vi tror på vekst, men vi tror ikke at vekstkurven blir veldig bratt. Dette betyr fortsatt tøff konkurranse om oppdragene. Dersom vi gjør jobben vår, skal MajaTeknobyggkonsernet kunne ta sin del av det som skal bygges i Midt- Norge. Samtidig beundrer vi de store nasjonale og internasjonale aktørene i næringen vår når vi ser hvordan de har økt omsetning og ordrereserver i en krevende tid. Dette forteller at størrelse er en konkurransefaktor. Det motiverer oss i MajaTeknobygg til å utvikle oss i konkurranse med de største. Vi skal utvikle et konsern hvor målsettingen er å oppnå varige konkurransefortrinn, ikke bare på bakgrunn av størrelse, men vi skal utnytte vår nærhet til markedet, vår nærhet til kunnskapsmiljøene i Trondheim, korte beslutningsveier, effektive byggekonsepter og byggeprosesser. Og ikke minst, en organisasjon som er trimmet til å prestere i Midt-Norge. Våre mål MajaTeknobygg har som ambisjon å etablere seg som ledende innenfor eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg i Midt-Norge. Vi skal ligge i front innen industrialisering av byggeprosesser og entreprenørskap. Målet er at kundene skal oppleve større nytteverdi med våre leveranser enn det konkurrentene tilbyr. Og med nytteverdi mener vi ikke bare pris, men også det produktet og de løsninger vi leverer i samspill med våre kunder og leverandører. Produktiviteten skal opp Vi har mye å gå på når det gjelder produktivitet innenfor bygg og anlegg. Bransjen har et utviklingspotensial når det gjelder innovasjon og produktivitet. Bare tenk på at Empire State Building, som i nesten 50 år var verdens høyeste bygning, ble bygget på 13 måneder. I MajaTeknobygg skal vi ha produktiv- itetsvekst på alle nivåer i organisasjonen. Dette skal skje gjennom at våre konsepter og prosesser videreutvikles og forankres i hele organisasjonen. Alle ansatte skal være bevisst sin rolle i verdikjeden og hva som påvirker fremdrift og lønnsomhet. Vi skal sette oss produktivitetsmål og mål for reduserte byggekostnader. Byggetiden skal ned. Innen produksjonslogistikk skal vi videreutvikle pionerarbeidet Teknobygg har lagt ned i samspillsmodeller, trimmet bygging, rent, tørt bygg, og vi skal videreutvikle Teknobygg sitt gode produksjons- og styringsverktøy. Og vi skal styrke ytterligere den sterke posisjonen Grandegruppen og Kjeldstadkonsernet har i markedet gjennom et effektivt samspill med MajaTeknobyggselskapene. Teknologihovedstaden At vi bor i Norges teknologihovedstad skal vi fortsatt dra fordeler av. Teknobygg har allerede et godt samarbeid med flere kunnskapsmiljøer som skal videreføres gjennom MajaTeknobygg. Med NTNU, Sintef, HIST og HINT i ryggen har vi store muligheter til å ligge i front på viktige områder. Stikkord her er energi- og miljøkrav, materialer, byggeprosesser, prosjekteringsverktøy, logistikk og prosjektledelse. Dataverktøyet vil stå sentralt i dette arbeidet og virtuelle planverktøy vil bli utviklet og tatt i bruk i økende grad. Vi erkjenner at skal vi fortsette å vokse i denne bransjen må vi industrialisere og effektivisere hele verdikjeden, fra forespørsel og tomteerverv til innflyttingsklare bygg. I dette arbeidet vil vi ha fordeler av et tett samarbeid med Europas fremste forskningsmiljøer. Prosjektavdeling på konsernnivå MajaTeknobygg reorganiserer selskapsog organisasjonsstrukturen og etablerer en felles prosjektutviklingsenhet på konsernnivå. Med dette samler og styrker 4

5 vi kompetansen vår innenfor et område som er viktig for utviklingen. Enheten skal jobbe med utvikling, og bistå datterselskapene med bla. tekniske entrepriser, prosjektutvikling, reguleringssaker, anbud og innkjøp og ikke minst med effektiviseringstiltak på ulike områder. Datterselskapene, som er entreprenører og eiendomsutviklere, skal ha fokus på utførelse og prosjektgjennomføring. Det betyr at de skal levere som forventet på tid, kvalitet og kostnad. Her skal vi effektivisere leveransene gjennom ytterligere industrialisering av prosessene. Teknobygg Anlegg Vi har besluttet å etablere oss innenfor anleggssektoren i Beslutningen er både strategisk og forretningsmessig begrunnet. Anleggssektoren er en motkonjunkturnæring sammenlignet med byggebransjen. Etablering av Teknobygg Anlegg gjør oss mindre sårbar ved fremtidige konjunktursvingninger. Markedsutsiktene er gode, da investeringer i ny infrastruktur og fornyelse av den eksisterende ser ut til å ha høy prioritet. MajaTeknobygg sitt nettverk består allerede i dag av aktører og byggherrer i anleggssektoren. Denne sektoren er også interessant fordi vi kan gjenbruke mye av vår entreprenørkompetanse. Potensialet for økt produktivitet her mener vi er stort. Rekruttering MajaTeknobygg rekrutterer nye medarbeidere. Da vi i januar søkte etter folk, fikk vi over 170 søkere, og vi har nå fått besatt flere viktige stillinger med svært kompetente medarbeidere. I tillegg til prosjektrelaterte stillinger styrker vi organisasjonen innenfor kvalitetssikring (KS) og organisasjons-utvikling (HR). KS og HR er meget viktige funksjoner i vår bransje hvor dokumentasjonskravet er stort, og endring skjer kontinuerlig i og mellom avdelinger og selskaper. Vi er ute etter både unge godt skolerte medarbeidere, og medarbeidere med tung jobberfaring på utvalgte områder. Vi ønsker at flere kvinner søker jobb hos oss. Felles for alle er at de søker utfordringer i en prestasjonskultur og har gode samarbeidsegenskaper. Positive mennesker, som byr på seg selv overfor kolleger, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det er nå jobben starter Som konsernsjef får jeg nå ta del i videreutvikling av tre meget spennende konsern som hver for seg har et solid fotfeste i trøndersk næringsliv. Det er viktig å ta vare på tradisjonen, samtidig som det vil være nødvendig å ta nye strategiske grep. Kombinasjonen av gammelt og nytt skal befeste og styrke MajaTeknobyggs omdømme og posisjon i markedet. MajaTeknobygg og samfunnsansvar Vi skal være en samfunnsbygger i dobbelt forstand. På den ene siden bygger vi hus. På den andre vil vi være en samarbeids- og samtalepartner som bidrar med nye konsepter til beste for fellesskapet. Vi kan bygge idrettshaller til 10 mill. kr. og vi kan bygge idrettshaller til 1 mrd. kr. Vi kan bygge idrettshaller som er svært billig å drifte og vi kan gjøre det motsatte. Vi er opptatt av miljøregnskapet, lavenergi-konsepter, synergier brukergrupper mellom, funksjonalitet, drift, økonomi og finansiering for byggherre og samfunn. Vi skal sørge for at nytteverdien blir størst mulig både for byggherre og samfunn. MajaTeknobygg bygger for fremtiden. Svein O. Berg, konsernsjef 5

6 «MajaTeknobygg har ambisjoner om å være en ledende og innovativ aktør som lager gode løsninger for fremtiden» Svein O. Berg, konsernsjef Organisasjonen MajaTeknobygg konsernet er en av Midt- Norges ledende bygge- og eiendomsaktører med fagfelt som favner entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling og drift av egen eiendomsportefølje. Konsernet har i dag en budsjettert omsetning på kr ,- og har 116 ansatte. Opp dragene består i næringsbygg, offentlige bygg og boliger, og omfatter både nybygg og rehabilitering. De fleste av prosjektene gjennomføres etter en samspills modell. Prinsippene for Trimmet Bygging og Rent Tørt Bygg benyttes i alle våre oppdrag. Det fokuseres sterkt på HMS, energi, miljø og klima i alle deler av vår planlegging og produk sjon. MajaTeknobygg Konsernsjef Svein O. Berg Teknobygg Tekniske Daglig leder Sigmund Haavi Teknobygg Byggfornyelse Daglig leder Krister Jacobsen Teknobygg Entreprenør Adm. direktør Krister Jacobsen Maja Eiendom Adm.direktør Kjell William Aarsbog Grande Teknobygg Daglig leder Morten Hynne 200 ansatte - 50% eierandel 303 mill. omsetning Kjeldstad Holding Adm.direktør Rune Johnsen 49% eierandel 650 mill. omsetning Svein O. Berg Konsernsjef MajaTeknobygg Sigmund Haavi Daglig leder Teknobygg Tekniske Morten Hynne Daglig leder Grande Entreprenør Krister Jacobsen Adm. direktør Teknobygg Entreprenør Kjell William Aarsbog Adm. direktør Maja Eiendom Morten Christensen Markedsdirektør MajaTeknobygg Jan Erik Steen Eiendoms- og investeringsdirektør MajaTeknobygg Stein Eriksen Utviklings- og prosjektdirektør MajaTeknobygg Kåre Hynne Markedsdirektør Nord MajaTeknobygg Stein R. Dalheim Finansdirektør MajaTeknobygg 6

7 Nytt styre i MajaTeknobygg MajaTeknobygg AS har valgt nytt styre. Per Terje Vold blir ny styreleder for det midtnorske selskapet, mens Marit Arnstad og Bjørn Andersen er valgt til styremedlemmer. I tillegg er dagens eiere Jan Erik Steen, Ola Sirnes og Morten Christensen styremedlemmer. Det nye styret bidrar til at MajaTeknobygg styrker sin posisjon ytterligere som et effektivt og fremtidsrettet eiendomsog entreprenørkonsern innenfor bygg- og anleggssektoren. MajaTeknobygg ble etablert som konsernspiss da konsernene Teknobygg, Maja Eiendom og Grandegruppen (50%) ble slått sammen. Marit Arnstad Styremedlem Marit Arnstad er utdannet Cand. Jur. ved Universitetet i Oslo i Hun har erfaring fra stillinger som blant annet Stortingsrepresentant, parlamentarisk leder for Senterpartiets stortingsgruppe og statsråd i Olje- og Energidepartementet. Arnstad arbeider som advokat ved advokatfirmaet Arntzen de Besche i Trondheim. Hun har en rekke styreverv og er blant annet styreleder ved NTNU, i Statsskog SF og nestleder i styret i Statoil ASA. Jan Erik Steen Styremedlem Utdannet ingeniør. Anleggsleder med ansvar for tunnel og dambygging. Offshoreansvarlig. Overingeniør med ansvar for brubygging og serviceavdeling. Daglig leder Innherred Tegelverk AS og Frost Entreprenør AS. Direktør for byggavdelingen i AS Anlegg. Startet i 1995 egen virksomhet. Morten Christensen Styremedlem Morten Christensen er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole og økonom fra Trondheim Økonomiske Høgskole. Han har bred erfaring fra stillinger i byggeog anleggsnæringen, som blant annet byggeleder i Thyholt og Søvik, prosjektleder fra AS Anlegg og Eeg Henriksen Bygg, daglig leder i Teknobygg, konsernsjef i Teknobygg Konsern. I tillegg innehar Christensen en rekke verv blant annet i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Næringsforeningen i Trondheim. Per Terje Vold Styreleder Per Terje Vold er utdannet cand. mag/ realfag ved Universitetet i Oslo og er siviløkonom fra NHH, Bergen. Vold har bred erfaring fra offentlig administrasjon og fra norsk næringsliv. Vold har 9 års erfaring fra Olje- og Energidepartementet og 3 år fra OECD/IEA, konsernsjef i UNI Storebrand AS, dir. i Statoil Metanol, adm. dir. i Prosessindustriens Landsforening og adm. dir. i Oljeindustriens Landsforening. Vold driver i dag sitt eget rådgivingsfirma, Per Terje Vold Consulting AS og har samarbeidsavtale med First House AS. Vold har hatt en rekke styreverv og er i dag rådsmedlem og medlem i kontrollkomiteen i Det norske Veritas og har 4 styreverv. Bjørn Andersen Styremedlem Bjørn Andersen er sivilingeniør og Dr. ing. fra Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTH. Andersen er i dag professor ved Institutt for produksjonsog kvalitetsteknikk, NTNU. Andersen er også forskningsleder ved SINTEF Teknologi og Samfunn, Teknologiledelse, Produktivitet og Prosjektledelse. Andersen besitter betydelig prosjekterfaring, undervisningserfaring og har utgitt nær 200 publikasjoner. Ola Sirnes Styremedlem Ola Sirnes er utdannet ved Stjørdal Tekniske Fagskole og har jobbet i byggebransjen siden midten av syttitallet. Har hatt flere roller i AS Anlegg og i Teknobygg fra oppstarten i Svein O. Berg Konsernsjef, MajaTeknobygg Svein O. Berg er utdannet sivilingeniør og har hatt ledende jobber i trøndersk næringsliv siden Siden 1995 og frem til 2008 var Berg regionbanksjef for bedriftsmarkedet i DnB NOR Trøndelag. Berg startet i 2008 egen rådgivningsvirksomhet gjennom selskapet Mantinia Utvikling AS. Berg har hatt styreverv i flere bransjer og har drevet med rådgiving innenfor forretningsutvikling, omstillingsprosesser, kapitalinnhenting/ finansiering og resultatsikring. 7

8 Nøkkeltall for MajaTeknobygg ) ) Omsetning 217,3 302,7 277,5 428,4 667,1 467,3 Resultat før skatt / ekstraord. poster 10,3 18,8 9,1 12,8 32,3 28,5 Resultat i % av omsetningen 4,8 5,9 2,2 2,3 4,8 6,1 Egenkapital i kroner 12,9 19,4 25,9 34,8 149,9 168,3 Egenkapital i % 11,2 16,4 19,6 20,4 22,8 22,1 Egenkapital rentabilitet før skatt i % 94,4 116,7 40, ,1 17,9 Total rentabiliteter i % 10,8 16,9 7,9 9 7,8 6,2 Antall ansatte Omsetning pr. ansatt 5,7 7,6 1,9 2,5 4,6 4,2 Ordrereserve ) Beløp i milioner kroner 1) Tallene for 2009 gjelder for et stipulert regnskap hvor Maja Eiendom og Teknobyggs tall er slått sammen. 2) Tallene for 2010 gjelder for et fusjonert selskap bestående av Maja Eiendom konsernet og Teknobygg konsern. Tallene før dette gjelder for Teknobygg Konsern AS. 3) Inklusive GrandeTeknobygg AS. Omsetning Resultatoversikt egenkapital

9 Styrets beretning Opplysninger om virksomhetens art I løpet av sommeren 2010 ble Maja Eiendom-konsernet og Teknobyggkonsernet fusjonert. Med dette økes konsernets slagkraft og kompetanse innen kjernevirksomheten eiendomsutvikling og eiendomsdrift og entreprenørvirksomhet betydelig. Konsernets virksomhet er todelt med en entreprenørdel som består av tradisjonell byggevirksomhet i det åpne anbudsmarkedet i tillegg til forhandlede samspillskontrakter. Virksomhetsområdet er i hovedsak i Trondheimsregionen men er nå utvidet med Verdal, Steinkjer, Namsos og Levanger i forbindelse med eierskapet i Grande-gruppen. Foretakets forretningsstrategi er gjennomføring av hoved- og totalentrepriser med fokus på samhandlingsmodeller med konseptutvikling. Eiendomsdelen av selskapet består av en drift og forvaltning av ca m 2 med næringseiendom i Trondheim. I tillegg investeres det i utbyggingstomter som utvikles i hovedsak til boligformål. Driftsresultat Tall i millioner kroner ,3 17,8 Konsernet Morselskapet -0,7 6,2-0,3 10,0 3,0 34,0 1,9 42, Maja Eiendom har under utvikling boliger og m2 næringsareal til en totalverdi på 6,5 milliarder kroner, hvorav 700 boliger og m2 næringsareal er ferdig regulert eller har rammetillatelse. 50 Fra Konsernet ble MajaTeknobygg eier av 46 % av Kjeldstad-konsernet Morselskapet som 42,5 består av forretningsområdene trelast, 40 hytter, elementproduksjon, detaljhandel 34,0 og eiendomsutvikling. Kjeldstad-konsernet 30 har ca. 400 ansatte og omsetter for ca. kr.650 mill. i året. Eierandelen i Kjeldstad-konsernet ble utvidet 20 til 49%. Konsernet består av morselskapet 10,3 10,0 10 MajaTeknobygg AS som eier 100 % av aksjene i Teknobygg Entreprenør AS, 100 % 6,2 3,0 1,9 av aksjene i Teknobygg -0,7-0,3 Byggfornyelse AS 0 95,1 % 2006 av aksjene 2007 i Teknobygg Tekniske 2010 AS, 100 % av aksjene i Maja Eiendom, 50 % av aksjene i Grande Teknobygg AS og % av aksjene i Kjeldstad Holding AS ,1 17,8 Driftseinntekter Tall i millioner kroner 302,7 Konsernet Morselskapet 278 7,8 13, ,8 677,1 17,5 467, Redegjørelse om fortsatt drift Med hensyn til markedet har konsernet stor aktivitet og gode reserver inngår i selskapets virksomhet. Man kjenner ikke til noe som kan ha betydning eller interesse for selskapet, ut over hva som fremgår av årsregnskapet. Forutsetningen om fortsatt drift i forhold til driften bekreftes å være til stede. Arbeidsmiljø etc. Bedriften har nedsatt arbeidsmiljøutvalg og følger Arbeidsmiljølovens regler. Bedriften har hatt sykefravær på timer tilsvarende 5,33 % i Herav utgjør langtidsfravær 3,81 %. Det har i løpet av året ikke forekommet ulykker på byggeplass som har medført personskade med fravær blant våre ansatte. Bedriftens H-verdi er 0 for året Det har heller ikke forekommet ulykker som har medført materielle skader. Alle bedriftene i konsernet har inngått IA-avtaler og er medlem i StartBANK. Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være tilfredsstillende. Ytre miljø Selskapet er opptatt av miljøhensyn ved gjennomføring av alle våre prosjekter. Det fokuseres på miljø og energi gjennom hele prosessen fra planlegging, gjennomføring og drift av bygget. Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som er normalt for bransjen. Det benyttes kildesortering og etterstrebes og velge miljøriktige løsninger. Påvirkning av ytre miljø skjer primært gjennom energiforbruk, avfall og i noen grad bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer. Konsernet har gode rutiner som sikrer at støy, støv, rystelser, transport og utslipp blir ivaretatt på en sikker måte både for miljøet, naboer til våre byggeplasser og til våre ansatte. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling -10 9

10 mellom kvinner og menn, og uten noen forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 116 ansatte er 8 kvinner. Innenfor sammenlignbare stillinger er det svært små lønnsforskjeller. Styret i konsernet består av en kvinne og fem menn. Konsernet ønsker ett inkluderende arbeidsmiljø der enhver er forventet å medvirke til et fellesskap fritt for diskriminering. Bedriften vil fremme like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling av alle ansatte. Konsernet har ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne, men vil i den grad det er mulig søke å tilpasse arbeidsforholdene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Finansiell markedsrisiko Konsernet har en normal finansiell risiko i forhold til den forretningsvirksomhet som drives. Konsernet har lånefinansiert deler av sine investeringer med flytende rente og er således eksponert for variasjoner i rentenivå. Likviditetsrisikoen styres gjennom en aktiv oppfølging mot likviditetsbudsjetter og tett dialog med konsernets bankforbindelser. Konsernets kreditrisko vurderes som lav som følge av at de største oppdragsgivere er solide kunder med god betalingsevne. Konsernet er i liten grad eksponert for endringer i valutamarkedet ettersom transaksjoner i all hovedsak foregår i norsk valuta. Finansielle måltall Konsernet har en målsetning om en egenkapital på minimum 25 % og et resultatmål på 5 %. Forskning og utvikling Konsernets visjon er Sammen utvikler vi fremtiden. I dette ligger at vi skal være med å utvikle bygge- og eiendomsnæringen i Norge. I tillegg til kontinuerlig å søke forbedringer innen vår produksjon er vi også med i mange forskningsprogrammer. Her nevnes smarttes og Trefrakken som begge innbefatter utvikling av elementproduksjon og bygging med særlig fokus på eksisterende bebyggelse. MajaTeknobygg er medlem i Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP) som er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer og bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomhetens egen prosjektkompetanse. I tillegg søker vi samarbeidspartnere og byggeoppdrag som kan være med på å utvikle oss og næringen i riktig retning. Sparebank1 SMN sitt hovedkontor i Trondheim, hvor det arbeides for å oppnå Norges beste innemiljø og mest energieffektive bygg og Helsebyggs prosjekter som legger stor vekt på forbedring av planlegging og byggeprosesser har vært gode eksempler på dette. Vi søker nå Innovasjon Norge om midler til et hovedprosjekt over tre år innenfor bedriftsnettverksprogrammet for prosjektet energieffektivisering og Smart Bygging. Trimmet Bygging og BIM (Building Information Model) er viktige faktorer for å oppnå forbedringer med hensyn på energiforbruk og miljø. Samarbeid med HiST, NTNU og SINTEF er essensielt i vårt arbeid for å finne nye og bedre løsninger for hvordan vi gjennomfører prosjekter, med hensyn på styring av prosesser, miljø og energieffektivisering. Fremtidig utvikling I forbindelse med eierskapet i Grandegruppen vil vi utvikle Teknobygg og Grande til å bli et av Midt-Norges ledende entreprenørkonsern. I mars 2011 ble Brødrene Vangstad et 100 % eid datterselskap av Grande Teknobygg AS. Samordning og utvikling av felles ressurser på prosjektutvikling og markedsarbeid vil bli gjennomført. Likeså vil vi videreutvikle industrialiseringen av byggeprosessen som Grande allerede er godt i gang med. Byggmester Grandes elementfabrikk for ytterveggselementer skal videreutvikles og det samme gjelder Brødr. Vangstads produksjon av Plattendekker. Ved å implementere dette i tidligfasen av vår prosjektutvikling, vil dette gi gode effekter på pris og kvalitet for våre bygg. Likeså er det med fusjonen mellom Maja Eiendom og Teknobygg Konsern til MajaTeknobygg AS. Særlig i utviklingsfasen av prosjektene gir dette store synergier ved at prosjektutvikler og entreprenør arbeider sammen for å optimalisere byggene. Redegjørelse for årsregnskapet Morselskap Konsern Årets resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat De hovedfaktorer som påvirker konsernets virksomhet, ligger i hovedsak på gjennomføring hvor dette sikres gjennom kvalitetssikrede byggherrekontrakter, gode styringsrutiner og en kompetent arbeidsstokk. Når det gjelder ordrereserver sikres dette gjennom omfattende akkvisisjon og oppfølging av faste kontakter og fast kundemasse. Entreprenørvirksomheten finansieres gjennom utfakturert produksjon og det er ikke etablert kassekreditt. Eiendomsutviklingsdelen av konsernet lånefinansieres i vesentlig grad og driften av denne delen av konsernet har også i moderat grad kortsiktig finansiering gjennom kassekreditt. Bedriften har nådd sine målsettinger i 2010 både finansielt og driftsmessig. Der fremlagte årsregnskap er ikke beheftet med usikkerhet ut fra det faktum at resultatet er basert på en realistisk vurdering av de enkelte byggeoppdrag Redegjørelse for fremtidig utvikling Konsernet har en bra portefølje av prosjekter og har for 2011 fylt opp 80 % av sitt budsjett. Ordrereserven er pr på kr millioner og er pr steget til kr millioner. Av større prosjekter som er i gang eller under oppstart nevnes: Presthus hvor bygging ble igangsatt rundt juletider. Prosjektet består av 50 lavenergi-leiligheter på Ranheim. Ilsvika Xtra består av 140 leiligheter i sjøkanten samt noe næringsareal. Riving av eksisterende bebyggelse og utskifting av forurenset masse er under utførelse. Selve byggingen starter våren Hommelvik Sjøside består av totalt 400 leiligheter og m2 areal for næringsbebyggelse i sjøkanten på Hommelvik. Første byggetrinn som er 92 leiligheter, igangsettes sommeren 2011 Nedre Humlehaugen er et boligområde på nedre Ranheim og skal bebygges med totalt 256 boenheter. Første byggetrinn vil igangsettes sommeren 2011 og 10

11 Styret består av, fra venstre: Per Terje Vold, Marit Arnstad, Jan Erik Steen, Bjørn Andersen, Ola Sirnes og Morten Christensen. består av 11 eneboliger, 7 rekkehus og 150 leiligheter. Bergheim Panorama ble igangsatt i oktober. Her skal det bygges 42 nye leiligheter som både ligger landlig til, men samtidig sentralt. Grilstad Park for Heimdal Utbyggingsselskap. Boligprosjekt hvor to byggetrinn er bestilt og det foreligger opsjon på det tredje. Det første av disse består av to blokker med 57 leiligheter, trinn to består også av 57 leiligheter, mens det tredje omfatter 50 leiligheter. Oppstart for byggingen er i mars i år. Hell Amfi skal bygges for KLP. Dette er et prosjekt som omfatter bygging av nytt konferansesenter mellom de to hotellfløyene på Rica Hell. Statoil E2 Stjørdal er i sluttfasen og forventes ferdig før påske. Prosjektet omfatter bygging av kjelleretasjen på det nye kontorkomplekset Statoil bygger på Tangen. Hospitalsløkkan 20 B ombygges til 33 leiligheter i 4 etasjer med parkeringskjeller. Det er det gamle bygget fra 1901som ble bygget som vognhall og verksted for Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei som nå gjennomgår en forvandling til å bli et boligbygg. BN-Bank rehabiliteres for Sparebank 1 SMN og skal leies ut til Nordea. Det gamle BN-Bank bygget på torget i Trondheim rehabiliteres til moderne kontorlokaler. Ut over dette arbeides det med følgende prosjekter: Leuthen ved KBS kjøpesenter leiligheter, Munkvoll Gård ca.150 leiligheter, Selsbakkveien 3-5, 29 leiligheter, Elgeseter gate i samarbeid med Lykke 82 leiligheter pluss næringsareal, Balders Terrasse trinn 3, 30 leiligheter, Heimdal Sentrum ca. 100 leiligheter i nytt sentrumskvartal med kombinasjon næring/bolig. Forslag til anvendelse av overskudd Morselskapets årsoverskudd på kr foreslås disponert slik: Overført til annen egenkapital kr Egenkapitalsituasjonen i selskapet anses som tilfredsstillende. Selskapets frie egenkapital etter overføring utgjør kr Trondheim 15. april 2011 Morten Christensen Styremedlem Per Terje Vold Styreleder Svein O. Berg Konsernsjef/styremedlem Bjørn Andersen Styremedlem Marit Arnstad Styremedlem Ola Sirnes Styremedlem Jan Erik Steen Styremedlem 11

12 Vi går opp til eksamen hver dag! MajaTeknobygg skal være et ledende selskap innen eiendomsutvikling, bolig, bygg og anlegg i Midt-Norge. Vår virksomhet skal skape merverdi for våre kunder og for samfunnet, og skal gi et økonomisk grunnlag for solid drift av egne selskaper. I MajaTeknobygg som konsern finnes noen etiske regler, grunnfjellet, som alle selskaper, avdelinger og medarbeidere skal basere sin virksomhet på. Hver enkelt av oss må daglig spørre seg; kan jeg stå for den jobben vi gjør? - er det lovlig? er det rettferdig? er det skadelig? Dette må sitte i ryggmargen på hver enkelt medarbeider, vi må daglig reflektere over disse spørsmålene. Dette handler om å bygge merkevaren MajaTeknobygg, vårt omdømme i markedet. Skal vi være en ledende aktør, må vi ha et omdømme som gjør oss attraktiv, et førstevalg, for både kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. MajaTeknobygg skal være én enhet, vi skal ha de samme mål og visjoner uansett hvor i konsernet vi har vårt virke. Vi skal opptre konsistent og ikke bli oppfattet som vinglete. Dette betyr at vi alle har de samme holdningene, de samme kravene til kvalitet. Vår faglige stolthet og ydmykhet. Dette er hva vi skal vurdere oss mot hver dag, dette er det som avgjør om vi er et ledende selskap. Kan vi stå inne for 2010? Ja, absolutt! Vi har gjennomført store strukturelle og organisatoriske endringer for å møte de krav marked og samfunn vil stille i årene som kommer. Samtidig leverer vi prosjekter med høg kvalitet til våre kunder. Vi har gode statistikker for HMS, og MajaTeknobygg leverer et godt resultat. Dette har vi fått til i et marked som har vært meget utfordrende. Våre kunder kommer tilbake og engasjerer oss på nytt, noe som betyr at vi og våre samarbeidspartnere har gjort en god jobb i forhold til å gi kunden merverdi. Dette kan vi stå for, og være stolt av. 12

13 «Teknobygg Byggfornyelse sitt mål er å være den foretrukne samarbeidspartner på utvikling og gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter» Krister Jacobsen, adm. dir. Teknobygg Byggfornyelse Teknobygg Byggfornyelse AS tar mål av seg til å være den foretrukne samarbeidspartner når det gjelder når det gjelder Renovering, Ombygging og Tilbygg eller det såkalte ROT-markedet. Selskapet har ledelse og håndverkere med spesialkompetansen som kreves for å gå inn eksisterende bygningsmasser og foredle gamle bygg til nye formål eller å gjenopprette gammel verdighet. Selskapet består av 21 motiverte tømrere, ingeniører og sekretær. I tillegg er samarbeidet nært med utviklingsavdelingen i konsernet. Nøkkeltall Antall ansatte Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen Året 2010 Året ble preget av svært hard konkurranse om oppdragene frem til november hvor markedet løsnet betydelig. Ordrereserven ved årsskiftet var på kr. 79 millioner og har økt videre til 1. mars til kr. 135 millioner, hvorav 50 millioner er reserve som skal utføres i Årsregnskapet for selskapet preges betydelig av et stort prosjekt hvor utfordringene med uforutsette bæresystemer, endringer og fremdrift ga et betydelig negativt resultat for prosjektet. Øvrige prosjekter gjennomført gjennom året endte som kalkulert. Gjennom året ble mureravdelingen nedlagt på grunn av et svært anstrengt marked. Alle kostnader i den forbindelse er belastet 2010-regnskapet. Det er gjennom året gjennomført en rekke tiltak for å forbedre kompetanse på gjennomføring av prosjekter, innføring av Trimmet Bygging og felles møter med alle ansatte med fokus på forbedringer. Prosjekter 2010 Av prosjekter, gjennomført i 2010 ut over serviceoppdrag, nevnes her følgende: Arbeiderforeningen byggetrinn 2 Prosjektet ble startet med byggetrinn 1 i 2009 og ferdigstilt våren 2010 med byggetrinn 2. Arbeidene ble utført for Byscenen, Kongens gate 19 i totalentreprise. Prosjektet omfatter full ombygging/rehabilitering av den gamle Arbeiderforeningen til kontorer og øvingslokaler for Luftforsvarets musikkorps og ikke minst en storsal med plass til omtrent 600 tilskuere. I første etasje befinner det seg også flere restauranter og utesteder samt frisør. Bygget har blitt svært populært og med den svært spesielle fasaden har det blitt et signalbygg i Trondheim. Havstein Bofellesskap Teknobygg Byggfornyelse gjennomførte i høst brannoppgradering på Havstein Bofellesskap for Trondheim Eiendom. Trondheim Pirbad I løpet av året gjennomførte selskapet et prosjekt for Stiftelsen Trondheim Pirbad. Kontrakten var en totalentreprise som omfattet bygging av kontorer i 3. og 4. etg. på Pirbadet. Husebybadet På Husebybadet ble det gjennomført ombygging og brannsikringstiltak: Montering av klassifiserte dører, montering av ny himling i garderobeanlegg, branntetting og brannmaling, flytting av brannskillevegger og etablering av ny rømningsvei med en del terrengarbeid. Ombygging Orkdal Helsetun På Fannrem stod Teknobygg Byggfornyelse som totalentreprenør for ombygging av arealer til kontor for hjemmetjenesten i Orkdal kommune i et eksisterende sykehus pluss noe utearbeid i forbindelse med ny parkeringsplass. Sluppenveien 6 For Sluppen Eiendom AS ble det bygd om toalettkjerner og bitrapperom i et kontorbygg i bygningsmessig hovedentreprise. Otto Nielsens vei 12 Teknobygg Byggfornyelse er totalentreprenør på rehabilitering av kontorarealer i Otto Nielsens vei 12. Etter rehabilitering av blokk A4 skal blokk B2 følge. Prosjektet startet i vinter 2010, byggherre er Basale AS. Rimi Risvollan Teknobygg Byggfornyelse utfører flytting og ombygging av Rimi-butikk og treningssenter på Risvollan i totalentreprise for ICA Eiendom Norge AS. Prosjektet startet tidlig i 2010 med ca. 1 ½ års varighet. Hospitalsløkkan 20B Prosjektet startet opp i høst 2010 og skal vare i ca. 1 år. Her bygges et jernbanebygg om til boliger. Teknobygg Byggfornyelse jobber på prosjektet i arbeidsfellesskap med Teknobygg Entreprenør. Krister Jacobsen Adm. direktør 13

14 «Forventningene til nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN var høye, spesielt til innemiljø og energisparing. I samspill har Teknobygg Entreprenør AS absolutt levert et kvalitetsbygg som svarer opp til disse forventningene.» Jørgen Løfaldli, utbyggingsdirektør Sparebank1-kvartalet. Teknobygg Entreprenør Teknobygg Entreprenør AS har som mål å være attraktiv i markedet for større byggeoppdrag i Trondheimsregionen, oppdrag som krever nytenkning og god styring i planlegging, prosjektering og utførelse. Dette skal sikre oss tilgang på oppdrag som setter oss i stand til å utjevne svingninger i markedet og som gir et stabilt voksende volum. Vi er totalt 60 ansatte, fordelt med 34 i produksjon og 26 funksjonærer. For produksjonsarbeidere er målet å utvikle egne fagarbeidere gjennom lærlingeordninger og opplæring internt i bedriften. Administrasjon utvikler vi ved opplæring av egne ansatte, rekruttering av yngre ingeniører og ansettelse av erfarne medarbeidere. For oss er det helhetlige tankesettet for prosjekter viktig. Utvikling, samarbeid og effektivitet for det enkelte prosjekt står Nøkkeltall Antall ansatte Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen her sentralt. I dette arbeidet benytter vi våre modeller og metoder, som trimmet bygging og ulike varianter av samspill. Året 2010 Prosjekter 2010 har for vår del vært et år preget av avslutning av flere store prosjekter. Her kan vi trekke frem Sparebank1 SMN sitt nye hovedkontor, Portalen ved Nedre Elvehavn og Kattem Helse og Velferdssenter som de største blant prosjekter som er startet i løpet av 2010 kan nevnes Hospitalsløkkan 20b, rehabilitering av BN-bank, boliger på Bergheim, boliger på Presthus, Cavotec Microcontroll og Statoil NOBS i Stjørdal. Disse prosjektene er stort sett kontrahert i løpet av 2010 og skal fullføres i Kontraheringer Teknobygg Entreprenør har jobbet mye i markedet i Første halvdel har vært preget av sterk konkurranse og pressede priser. Utover året og spesielt mot slutten ser markedet ut til å ha stabilisert seg. Prisnivået har normalisert seg og vi har både kontrahert og forhandlet flere kontrakter. Dette har forsterket seg inn i 2011 og tilgangen på nye jobber har bedret seg betraktelig. Det er spesielt på boligsiden vi ser oppgang i prosjekter og her har vi kontrahert godt. De kontraherte prosjektene gir god ordrereserve for 2011 og Av viktige prosjekter kan her nevnes Ilsvika Extra, Grilstad park, Hommelvik sjøside og Hell Amfi. Ordrereserven er nå tilfredsstillende for 2011 og 2012, med en samlet ordrereserve på ca 850 mill. Markedsutsikter Markedet har tatt seg betydelig opp på slutten av 2010 og inn i Vi vurderer markedet som stigende og jobber med å skaffe oss oppdrag som passer vår kompetanse og kapasitet. Videre utvikling Teknobygg Entreprenør jobber med ulike prosesser for forbedring og effektivisering. Med sterk økning i boligbygging er sikring av ferdig produkt med tilfredsstillende kvalitet viktig. Satsing på kvalitetssikring både i konsernet og i Teknobygg Entreprenør vil understøtte dette arbeidet. Krister Jacobsen Adm. direktør 14

15 15

16 16

17 «Rørleggeren var en trivelig kar som gjorde akkurat som jeg forventet.» Dag Rune Settemsdal 09. sep 2010 Teknobygg Tekniske Teknobygg Tekniske har ytterligere forsterket sin posisjon som en foretrukket rørlegger både hos interne og eksterne kunder i OMSETNING, RESULTAT OG ORDRERESERVE 2010 har vært et krevende år hvor finanskrisen har satt sine spor i bransjen og hos oss som rørleggerbedrift. Dette gjør at selskapet til tross for solid drift, opplevde en omsetningssvikt første halvår og det ga et resultat som var noe svakere enn budsjettert. Ordreserven er god og danner et solid fundament for gode resultater i 2011 og årene fremover. ET ATTRAKTIVT SELSKAP Teknobygg Tekniske vil utvikle prosjekter og fremtidsrettede løsninger til beste for våre kunder, miljøet og samfunnet. Vi vil videreutvikle vår prosjektgjennomføringskompetanse basert på den Nøkkeltall Antall ansatte Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen kunnskapen gjennomførte prosjekter har gitt oss i forhold til trimmet prosjektering og trimmet bygging. Den totale prosjektgjennomføringskompetansen er samlet i Teknobyggmodellen som har som mål å effektivisere prosjektgjennomføringen i alle prosjekter og derved skape merverdi for både MajaTeknobygg og våre kunder. Vi har gjennom 2010 fått forsterket inntrykket av at vi er på riktig vei og har en entusiastisk stab på 25 rørleggere som har som ønske og ambisjon å være i tetsjiktet blant byens rørleggerbedrifter. Teknobygg Tekniske er en attraktiv arbeidsplass som gjenspeiles med liten turnover i arbeidsstyrken. EN TRØNDERSK AKTØR I ET TRØNDERSK KONSERN Vi er stolte av å være en del av MajaTeknobygg, som er en ledende trøndersk aktør i entreprenørmarkedet. Det gir oss styrke og tyngde å være en del av innovativt konsern som er opptatt av videreutvikling gjennom kompetanseoppbygging i alle ledd. Den interne utviklingsarenaen blir også en styrke i rørleggermarkedet utenfor Teknobygg, hvor vi skal ha minst like stor markedsandel som vi har internt. VÅR BEDRIFTSKULTUR SOM KONKURRANSEFORTRINN Teknobygg Tekniske er preget av en uformell tone, god faglig kvalitet og godt humør i arbeidshverdagen. Engasjementet og arbeidsiveren som kjennetegner selskapet er et grunnlag for å jobbe videre med prosessene og skape mer rasjonell prosjektgjennomføring. HVA HAR VI FÅTT TIL I 2010? Den viktigste milepælen i 2010 var overleveringen av Arbeiderforeningen. Selskapet har også hatt fokus på effektiv prosjektgjennomføring og videreutvikling av alle ansatte i 2010, noe som har gitt følgende resultat; 25 % effektivitetsforbedring i prosjektgjennomføring Utvikling av lærlinger til egne rørleggere og egne rørleggere til baser/ anleggsledere. GJENNOMFØRINGS- OG UTVIKLINGSMÅL I 2011 Vi vil i 2011 få en vesentlig del av omsetningen knyttet til både interne og eksterne boligprosjekter. Her er målet å utvikle enklere løsninger og mer kostnadseffektive løsninger med høyere kvalitet. Dette arbeidet er startet i 2010 og vil fortsette inn i I tillegg skal vår servicevirksomhet utvide sin andel av service- og rammeavtaler. Sigmund Haavi Daglig leder 17

18 «I dag fremstår vi som den ledende aktør innen bolig- og eiendomsutvikling i Trondheim og nærliggende kommuner.» Kjell William Aarsbog, adm. direktør i Maja Eiendom Maja Eiendom AS I 2010 kunne Maja Eiendom AS markere at selskapet var blitt 15 år. Samtidig kunne vi konstatere at den strategien vi la opp til ved etableringen om å være en langsiktig og trygg aktør i markedet har gitt positive resultater for så vel eiere, ansatte, kunder og samarbeidspartnere. I dag fremstår vi som en betydelig aktør innen bolig- og eiendomsutvikling i Trondheim og nærliggende kommuner. Vår visjon om at Våre kunder skal være våre beste venner forplikter. Dette innebærer at vi skal bestrebe oss til å tilby våre kjøpere og leietakere førsteklasses lokaler, med det lille ekstra som kan skape glede og begeistring utover det forventede. Eiendomsmarkedet ble, som en følge av finanskrisen i 2008, rystet i sine grunnvoller. Vi var forberedt på at boligmarkedet ville få en nedgang etter at eiendomsmarkedet over flere år hadde hatt en betydelig vekst, og hadde få igangsatte prosjekter som kunne svekke selskapet ved fravær av salg. Med solid egenkapital og tett samarbeid med vår bankforbindelse og andre samarbeidspartnere, har vi i tiden frem til i dag sakte og målrettet investert i attraktive prosjekter som Nøkkeltall Antall ansatte 7 7 Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen vil sikre selskapet ytterligere vekst og utvikling. Maja Eiendom AS fokuserer ikke på bygninger alene, men på menneskene i dem. Vi arbeider for å bli blant de ledende innen miljø- og energieffektivisering i vår bransje, og vil innfri våre kunders og våre eieres høye forventninger på samfunnsansvar. Våre ansatte skal ha en stor del av æren for den vekst og styrke selskapet har fått. Gjennom et godt arbeidsmiljø, engasjement og entusiasme har vi en organisasjon som er samstemt i å bidra til gode resultater og verdiskapning med mening, også i krevende tider. Eiendomsutvikling Maja Eiendom AS har som hovedoppgave å utvikle og realisere eiendomsprosjekter. Utviklingsporteføljen er økende og vi har inngått flere spennende kjøpekontrakter. Dette har primært vært tomter og eiendommer med fokus på boligutvikling, men også fremtidige næringseiendommer. Maja Eiendom AS styrke har vært å ha en organisasjon med kompetanse som er tilrettelagt alle eiendomsutviklingens faser. Vi samspiller med interne og eksterne samarbeidspartnere for best mulig organisering for god tilrettelegging og håndtering av fremtidige utviklingsprosjekter. Dette samspillet skal styrke selskapets posisjon som en ledende bolig og næringsutvikler i Trondheimsområdet, bygd på kundetilfredshet, soliditet, seriøsitet og teknisk kompetanse. Selskapet søker på en konstruktiv måte å bidra til lokalt og regionalt samarbeid både med myndigheter og sine samarbeidspartnere. Noen av våre kommende prosjekter: Ilsvika Extra Nedre Humlehaugen Presthus Nedre Ringvålveien 352 Liljendal Munkvoll Gård Bergheim Panorama Selsbakkveien 3-5 Balders Terrasse 3 Stjørdal stasjon Utviklingsprosjekt Heimdal sentrum Utviklingsprosjekt Jarleveien 4 Forvaltning og drift Maja Eiendom AS forvalter og drifter så vel egne bygg som bygg eid sammen med andre samarbeidspartnere. I tillegg forvalter og drifter selskapet eiendommer som er solgt til eksterne aktører. Ved utgangen av 2010 hadde vi ca kvm næringsareal i porteføljen til forvaltning og drift. Selskapets ansatte har betydelig forvalter- og driftskompetanse og har stor forståelse for leietakernes behov for problemfri drift. Noen av de eiendommer vi forvalter og drifter: Jarleveien 4 Jonsvannsvn 140 Mellomila 81 Ilsvikveien 22 Heimdalsveien 4 Prinsensgate 32 Kjell William Aarsbog Adm. direktør Ringvålveien 2 Haakon VII s gt 15 Haakon VII s gt 17 Liljendal Søbstadveien 2 Heggstadmoen

19 19

20 Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Morselskap KONSERN Noter Driftsinntekter og -kostnader Prosjektinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad/prosjektkostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Konsernbidrag fra datter Resultat fra investering i tilknyttede selskap Renteinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Majoritetens andel Minoritetens andel Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 215 ÅRSOPPGJØRET 215 STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 1 INNHOLD 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 6 BALANSE 8 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer