Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom Resultatregnskap... z20. Balanse Noter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter..."

Transkript

1

2 2

3 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14 Teknobygg Tekniske...16 Maja Eiendom...18 Resultatregnskap... z20 Balanse...21 Kontantstrømoppstilling...23 Noter...24 Revisjonsberetning...34 HMS...36 Samfunnsansvar...39 En av Midt-Norges største boligbyggere...40 Betydelig aktør innen næringsutvikling dagers programmet...43 Visjon og verdier...44 < Trønderhallen på Levanger Forsidebilde: Sparebank 1 SMNs nye hovedkontor Grafisk formgiving: Nonstop Reklamebyrå AS Papir: Cyclus Offset, 100% resirkulert papir, bleket uten klor. Omslag: 200 g. Øvrige sider: 140 g. 3

4 Sammen utvikler vi fremtiden Vi ble raskt enige om at Teknobygg sin visjon Sammen utvikler vi fremtiden skulle være visjonen til vårt nye konsern MajaTeknobygg. Både visjonen som setning og hvert ord skal gi mening for oss som jobber i konsernet, for våre kunder og leverandører. MajaTeknobygg skal være et verdidrevet konsern. Kjerneverdiene; offensiv, effektiv og ærlig skal forplikte vår adferd. MajaTeknobygg AS er konsernspiss i en ny konserndannelse bestående av konsernene Teknobygg, Maja Eiendom og Byggmester Grande. 350 ansatte i disse selskapene omsatte i 2010 for 770 mill. kr. Konsernet fremstår i dag som en av landsdelens største virksomheter med trøndersk eierskap. I november 2010 kjøpte MajaTeknobygg AS 46% av aksjene i Kjeldstad Holding. De øvrige 54% ble kjøpt av trelastkonsernet Inntre AS på Steinkjer. Eierandelen ble i 2011 økt til henholdsvis 49% for MajaTeknobygg og 51% for Intre. Konsernet Kjeldstad har ca 400 ansatte og omsatte for 700 mill kr i Forretningsområdene er trelast, hytter, elementproduksjon, detaljhandel byggvarer og eiendomsutvikling. Investeringen i Kjeldstad Holding AS var et ledd i MajaTeknobygg sin strategi om vekst gjennom både horisontal og vertikal integrasjon i verdikjeden. Markedsutsikter og konkurransesituasjonen Vi registrerer at markedet for nybygging av bolig og næringsbygg igjen er i vekst. I år vil boligbyggingen øke mer enn byggingen av næringsbygg. På den andre siden har ikke nedgangen vært like sterk for næringsbygg og nybygg for offentlig sektor som for boligbygg. Vi tror heller ikke Norge står overfor noen ny byggeboom, men at vi får en mer normalisert markedssituasjon fremover. Makrobildet globalt har fortsatt mange mørke skyer, det er flere usikkerhetsmomenter, og Norge påvirkes i stadig større grad av det som skjer globalt. Vi tror på vekst, men vi tror ikke at vekstkurven blir veldig bratt. Dette betyr fortsatt tøff konkurranse om oppdragene. Dersom vi gjør jobben vår, skal MajaTeknobyggkonsernet kunne ta sin del av det som skal bygges i Midt- Norge. Samtidig beundrer vi de store nasjonale og internasjonale aktørene i næringen vår når vi ser hvordan de har økt omsetning og ordrereserver i en krevende tid. Dette forteller at størrelse er en konkurransefaktor. Det motiverer oss i MajaTeknobygg til å utvikle oss i konkurranse med de største. Vi skal utvikle et konsern hvor målsettingen er å oppnå varige konkurransefortrinn, ikke bare på bakgrunn av størrelse, men vi skal utnytte vår nærhet til markedet, vår nærhet til kunnskapsmiljøene i Trondheim, korte beslutningsveier, effektive byggekonsepter og byggeprosesser. Og ikke minst, en organisasjon som er trimmet til å prestere i Midt-Norge. Våre mål MajaTeknobygg har som ambisjon å etablere seg som ledende innenfor eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg i Midt-Norge. Vi skal ligge i front innen industrialisering av byggeprosesser og entreprenørskap. Målet er at kundene skal oppleve større nytteverdi med våre leveranser enn det konkurrentene tilbyr. Og med nytteverdi mener vi ikke bare pris, men også det produktet og de løsninger vi leverer i samspill med våre kunder og leverandører. Produktiviteten skal opp Vi har mye å gå på når det gjelder produktivitet innenfor bygg og anlegg. Bransjen har et utviklingspotensial når det gjelder innovasjon og produktivitet. Bare tenk på at Empire State Building, som i nesten 50 år var verdens høyeste bygning, ble bygget på 13 måneder. I MajaTeknobygg skal vi ha produktiv- itetsvekst på alle nivåer i organisasjonen. Dette skal skje gjennom at våre konsepter og prosesser videreutvikles og forankres i hele organisasjonen. Alle ansatte skal være bevisst sin rolle i verdikjeden og hva som påvirker fremdrift og lønnsomhet. Vi skal sette oss produktivitetsmål og mål for reduserte byggekostnader. Byggetiden skal ned. Innen produksjonslogistikk skal vi videreutvikle pionerarbeidet Teknobygg har lagt ned i samspillsmodeller, trimmet bygging, rent, tørt bygg, og vi skal videreutvikle Teknobygg sitt gode produksjons- og styringsverktøy. Og vi skal styrke ytterligere den sterke posisjonen Grandegruppen og Kjeldstadkonsernet har i markedet gjennom et effektivt samspill med MajaTeknobyggselskapene. Teknologihovedstaden At vi bor i Norges teknologihovedstad skal vi fortsatt dra fordeler av. Teknobygg har allerede et godt samarbeid med flere kunnskapsmiljøer som skal videreføres gjennom MajaTeknobygg. Med NTNU, Sintef, HIST og HINT i ryggen har vi store muligheter til å ligge i front på viktige områder. Stikkord her er energi- og miljøkrav, materialer, byggeprosesser, prosjekteringsverktøy, logistikk og prosjektledelse. Dataverktøyet vil stå sentralt i dette arbeidet og virtuelle planverktøy vil bli utviklet og tatt i bruk i økende grad. Vi erkjenner at skal vi fortsette å vokse i denne bransjen må vi industrialisere og effektivisere hele verdikjeden, fra forespørsel og tomteerverv til innflyttingsklare bygg. I dette arbeidet vil vi ha fordeler av et tett samarbeid med Europas fremste forskningsmiljøer. Prosjektavdeling på konsernnivå MajaTeknobygg reorganiserer selskapsog organisasjonsstrukturen og etablerer en felles prosjektutviklingsenhet på konsernnivå. Med dette samler og styrker 4

5 vi kompetansen vår innenfor et område som er viktig for utviklingen. Enheten skal jobbe med utvikling, og bistå datterselskapene med bla. tekniske entrepriser, prosjektutvikling, reguleringssaker, anbud og innkjøp og ikke minst med effektiviseringstiltak på ulike områder. Datterselskapene, som er entreprenører og eiendomsutviklere, skal ha fokus på utførelse og prosjektgjennomføring. Det betyr at de skal levere som forventet på tid, kvalitet og kostnad. Her skal vi effektivisere leveransene gjennom ytterligere industrialisering av prosessene. Teknobygg Anlegg Vi har besluttet å etablere oss innenfor anleggssektoren i Beslutningen er både strategisk og forretningsmessig begrunnet. Anleggssektoren er en motkonjunkturnæring sammenlignet med byggebransjen. Etablering av Teknobygg Anlegg gjør oss mindre sårbar ved fremtidige konjunktursvingninger. Markedsutsiktene er gode, da investeringer i ny infrastruktur og fornyelse av den eksisterende ser ut til å ha høy prioritet. MajaTeknobygg sitt nettverk består allerede i dag av aktører og byggherrer i anleggssektoren. Denne sektoren er også interessant fordi vi kan gjenbruke mye av vår entreprenørkompetanse. Potensialet for økt produktivitet her mener vi er stort. Rekruttering MajaTeknobygg rekrutterer nye medarbeidere. Da vi i januar søkte etter folk, fikk vi over 170 søkere, og vi har nå fått besatt flere viktige stillinger med svært kompetente medarbeidere. I tillegg til prosjektrelaterte stillinger styrker vi organisasjonen innenfor kvalitetssikring (KS) og organisasjons-utvikling (HR). KS og HR er meget viktige funksjoner i vår bransje hvor dokumentasjonskravet er stort, og endring skjer kontinuerlig i og mellom avdelinger og selskaper. Vi er ute etter både unge godt skolerte medarbeidere, og medarbeidere med tung jobberfaring på utvalgte områder. Vi ønsker at flere kvinner søker jobb hos oss. Felles for alle er at de søker utfordringer i en prestasjonskultur og har gode samarbeidsegenskaper. Positive mennesker, som byr på seg selv overfor kolleger, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det er nå jobben starter Som konsernsjef får jeg nå ta del i videreutvikling av tre meget spennende konsern som hver for seg har et solid fotfeste i trøndersk næringsliv. Det er viktig å ta vare på tradisjonen, samtidig som det vil være nødvendig å ta nye strategiske grep. Kombinasjonen av gammelt og nytt skal befeste og styrke MajaTeknobyggs omdømme og posisjon i markedet. MajaTeknobygg og samfunnsansvar Vi skal være en samfunnsbygger i dobbelt forstand. På den ene siden bygger vi hus. På den andre vil vi være en samarbeids- og samtalepartner som bidrar med nye konsepter til beste for fellesskapet. Vi kan bygge idrettshaller til 10 mill. kr. og vi kan bygge idrettshaller til 1 mrd. kr. Vi kan bygge idrettshaller som er svært billig å drifte og vi kan gjøre det motsatte. Vi er opptatt av miljøregnskapet, lavenergi-konsepter, synergier brukergrupper mellom, funksjonalitet, drift, økonomi og finansiering for byggherre og samfunn. Vi skal sørge for at nytteverdien blir størst mulig både for byggherre og samfunn. MajaTeknobygg bygger for fremtiden. Svein O. Berg, konsernsjef 5

6 «MajaTeknobygg har ambisjoner om å være en ledende og innovativ aktør som lager gode løsninger for fremtiden» Svein O. Berg, konsernsjef Organisasjonen MajaTeknobygg konsernet er en av Midt- Norges ledende bygge- og eiendomsaktører med fagfelt som favner entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling og drift av egen eiendomsportefølje. Konsernet har i dag en budsjettert omsetning på kr ,- og har 116 ansatte. Opp dragene består i næringsbygg, offentlige bygg og boliger, og omfatter både nybygg og rehabilitering. De fleste av prosjektene gjennomføres etter en samspills modell. Prinsippene for Trimmet Bygging og Rent Tørt Bygg benyttes i alle våre oppdrag. Det fokuseres sterkt på HMS, energi, miljø og klima i alle deler av vår planlegging og produk sjon. MajaTeknobygg Konsernsjef Svein O. Berg Teknobygg Tekniske Daglig leder Sigmund Haavi Teknobygg Byggfornyelse Daglig leder Krister Jacobsen Teknobygg Entreprenør Adm. direktør Krister Jacobsen Maja Eiendom Adm.direktør Kjell William Aarsbog Grande Teknobygg Daglig leder Morten Hynne 200 ansatte - 50% eierandel 303 mill. omsetning Kjeldstad Holding Adm.direktør Rune Johnsen 49% eierandel 650 mill. omsetning Svein O. Berg Konsernsjef MajaTeknobygg Sigmund Haavi Daglig leder Teknobygg Tekniske Morten Hynne Daglig leder Grande Entreprenør Krister Jacobsen Adm. direktør Teknobygg Entreprenør Kjell William Aarsbog Adm. direktør Maja Eiendom Morten Christensen Markedsdirektør MajaTeknobygg Jan Erik Steen Eiendoms- og investeringsdirektør MajaTeknobygg Stein Eriksen Utviklings- og prosjektdirektør MajaTeknobygg Kåre Hynne Markedsdirektør Nord MajaTeknobygg Stein R. Dalheim Finansdirektør MajaTeknobygg 6

7 Nytt styre i MajaTeknobygg MajaTeknobygg AS har valgt nytt styre. Per Terje Vold blir ny styreleder for det midtnorske selskapet, mens Marit Arnstad og Bjørn Andersen er valgt til styremedlemmer. I tillegg er dagens eiere Jan Erik Steen, Ola Sirnes og Morten Christensen styremedlemmer. Det nye styret bidrar til at MajaTeknobygg styrker sin posisjon ytterligere som et effektivt og fremtidsrettet eiendomsog entreprenørkonsern innenfor bygg- og anleggssektoren. MajaTeknobygg ble etablert som konsernspiss da konsernene Teknobygg, Maja Eiendom og Grandegruppen (50%) ble slått sammen. Marit Arnstad Styremedlem Marit Arnstad er utdannet Cand. Jur. ved Universitetet i Oslo i Hun har erfaring fra stillinger som blant annet Stortingsrepresentant, parlamentarisk leder for Senterpartiets stortingsgruppe og statsråd i Olje- og Energidepartementet. Arnstad arbeider som advokat ved advokatfirmaet Arntzen de Besche i Trondheim. Hun har en rekke styreverv og er blant annet styreleder ved NTNU, i Statsskog SF og nestleder i styret i Statoil ASA. Jan Erik Steen Styremedlem Utdannet ingeniør. Anleggsleder med ansvar for tunnel og dambygging. Offshoreansvarlig. Overingeniør med ansvar for brubygging og serviceavdeling. Daglig leder Innherred Tegelverk AS og Frost Entreprenør AS. Direktør for byggavdelingen i AS Anlegg. Startet i 1995 egen virksomhet. Morten Christensen Styremedlem Morten Christensen er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole og økonom fra Trondheim Økonomiske Høgskole. Han har bred erfaring fra stillinger i byggeog anleggsnæringen, som blant annet byggeleder i Thyholt og Søvik, prosjektleder fra AS Anlegg og Eeg Henriksen Bygg, daglig leder i Teknobygg, konsernsjef i Teknobygg Konsern. I tillegg innehar Christensen en rekke verv blant annet i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Næringsforeningen i Trondheim. Per Terje Vold Styreleder Per Terje Vold er utdannet cand. mag/ realfag ved Universitetet i Oslo og er siviløkonom fra NHH, Bergen. Vold har bred erfaring fra offentlig administrasjon og fra norsk næringsliv. Vold har 9 års erfaring fra Olje- og Energidepartementet og 3 år fra OECD/IEA, konsernsjef i UNI Storebrand AS, dir. i Statoil Metanol, adm. dir. i Prosessindustriens Landsforening og adm. dir. i Oljeindustriens Landsforening. Vold driver i dag sitt eget rådgivingsfirma, Per Terje Vold Consulting AS og har samarbeidsavtale med First House AS. Vold har hatt en rekke styreverv og er i dag rådsmedlem og medlem i kontrollkomiteen i Det norske Veritas og har 4 styreverv. Bjørn Andersen Styremedlem Bjørn Andersen er sivilingeniør og Dr. ing. fra Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTH. Andersen er i dag professor ved Institutt for produksjonsog kvalitetsteknikk, NTNU. Andersen er også forskningsleder ved SINTEF Teknologi og Samfunn, Teknologiledelse, Produktivitet og Prosjektledelse. Andersen besitter betydelig prosjekterfaring, undervisningserfaring og har utgitt nær 200 publikasjoner. Ola Sirnes Styremedlem Ola Sirnes er utdannet ved Stjørdal Tekniske Fagskole og har jobbet i byggebransjen siden midten av syttitallet. Har hatt flere roller i AS Anlegg og i Teknobygg fra oppstarten i Svein O. Berg Konsernsjef, MajaTeknobygg Svein O. Berg er utdannet sivilingeniør og har hatt ledende jobber i trøndersk næringsliv siden Siden 1995 og frem til 2008 var Berg regionbanksjef for bedriftsmarkedet i DnB NOR Trøndelag. Berg startet i 2008 egen rådgivningsvirksomhet gjennom selskapet Mantinia Utvikling AS. Berg har hatt styreverv i flere bransjer og har drevet med rådgiving innenfor forretningsutvikling, omstillingsprosesser, kapitalinnhenting/ finansiering og resultatsikring. 7

8 Nøkkeltall for MajaTeknobygg ) ) Omsetning 217,3 302,7 277,5 428,4 667,1 467,3 Resultat før skatt / ekstraord. poster 10,3 18,8 9,1 12,8 32,3 28,5 Resultat i % av omsetningen 4,8 5,9 2,2 2,3 4,8 6,1 Egenkapital i kroner 12,9 19,4 25,9 34,8 149,9 168,3 Egenkapital i % 11,2 16,4 19,6 20,4 22,8 22,1 Egenkapital rentabilitet før skatt i % 94,4 116,7 40, ,1 17,9 Total rentabiliteter i % 10,8 16,9 7,9 9 7,8 6,2 Antall ansatte Omsetning pr. ansatt 5,7 7,6 1,9 2,5 4,6 4,2 Ordrereserve ) Beløp i milioner kroner 1) Tallene for 2009 gjelder for et stipulert regnskap hvor Maja Eiendom og Teknobyggs tall er slått sammen. 2) Tallene for 2010 gjelder for et fusjonert selskap bestående av Maja Eiendom konsernet og Teknobygg konsern. Tallene før dette gjelder for Teknobygg Konsern AS. 3) Inklusive GrandeTeknobygg AS. Omsetning Resultatoversikt egenkapital

9 Styrets beretning Opplysninger om virksomhetens art I løpet av sommeren 2010 ble Maja Eiendom-konsernet og Teknobyggkonsernet fusjonert. Med dette økes konsernets slagkraft og kompetanse innen kjernevirksomheten eiendomsutvikling og eiendomsdrift og entreprenørvirksomhet betydelig. Konsernets virksomhet er todelt med en entreprenørdel som består av tradisjonell byggevirksomhet i det åpne anbudsmarkedet i tillegg til forhandlede samspillskontrakter. Virksomhetsområdet er i hovedsak i Trondheimsregionen men er nå utvidet med Verdal, Steinkjer, Namsos og Levanger i forbindelse med eierskapet i Grande-gruppen. Foretakets forretningsstrategi er gjennomføring av hoved- og totalentrepriser med fokus på samhandlingsmodeller med konseptutvikling. Eiendomsdelen av selskapet består av en drift og forvaltning av ca m 2 med næringseiendom i Trondheim. I tillegg investeres det i utbyggingstomter som utvikles i hovedsak til boligformål. Driftsresultat Tall i millioner kroner ,3 17,8 Konsernet Morselskapet -0,7 6,2-0,3 10,0 3,0 34,0 1,9 42, Maja Eiendom har under utvikling boliger og m2 næringsareal til en totalverdi på 6,5 milliarder kroner, hvorav 700 boliger og m2 næringsareal er ferdig regulert eller har rammetillatelse. 50 Fra Konsernet ble MajaTeknobygg eier av 46 % av Kjeldstad-konsernet Morselskapet som 42,5 består av forretningsområdene trelast, 40 hytter, elementproduksjon, detaljhandel 34,0 og eiendomsutvikling. Kjeldstad-konsernet 30 har ca. 400 ansatte og omsetter for ca. kr.650 mill. i året. Eierandelen i Kjeldstad-konsernet ble utvidet 20 til 49%. Konsernet består av morselskapet 10,3 10,0 10 MajaTeknobygg AS som eier 100 % av aksjene i Teknobygg Entreprenør AS, 100 % 6,2 3,0 1,9 av aksjene i Teknobygg -0,7-0,3 Byggfornyelse AS 0 95,1 % 2006 av aksjene 2007 i Teknobygg Tekniske 2010 AS, 100 % av aksjene i Maja Eiendom, 50 % av aksjene i Grande Teknobygg AS og % av aksjene i Kjeldstad Holding AS ,1 17,8 Driftseinntekter Tall i millioner kroner 302,7 Konsernet Morselskapet 278 7,8 13, ,8 677,1 17,5 467, Redegjørelse om fortsatt drift Med hensyn til markedet har konsernet stor aktivitet og gode reserver inngår i selskapets virksomhet. Man kjenner ikke til noe som kan ha betydning eller interesse for selskapet, ut over hva som fremgår av årsregnskapet. Forutsetningen om fortsatt drift i forhold til driften bekreftes å være til stede. Arbeidsmiljø etc. Bedriften har nedsatt arbeidsmiljøutvalg og følger Arbeidsmiljølovens regler. Bedriften har hatt sykefravær på timer tilsvarende 5,33 % i Herav utgjør langtidsfravær 3,81 %. Det har i løpet av året ikke forekommet ulykker på byggeplass som har medført personskade med fravær blant våre ansatte. Bedriftens H-verdi er 0 for året Det har heller ikke forekommet ulykker som har medført materielle skader. Alle bedriftene i konsernet har inngått IA-avtaler og er medlem i StartBANK. Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være tilfredsstillende. Ytre miljø Selskapet er opptatt av miljøhensyn ved gjennomføring av alle våre prosjekter. Det fokuseres på miljø og energi gjennom hele prosessen fra planlegging, gjennomføring og drift av bygget. Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som er normalt for bransjen. Det benyttes kildesortering og etterstrebes og velge miljøriktige løsninger. Påvirkning av ytre miljø skjer primært gjennom energiforbruk, avfall og i noen grad bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer. Konsernet har gode rutiner som sikrer at støy, støv, rystelser, transport og utslipp blir ivaretatt på en sikker måte både for miljøet, naboer til våre byggeplasser og til våre ansatte. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling -10 9

10 mellom kvinner og menn, og uten noen forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 116 ansatte er 8 kvinner. Innenfor sammenlignbare stillinger er det svært små lønnsforskjeller. Styret i konsernet består av en kvinne og fem menn. Konsernet ønsker ett inkluderende arbeidsmiljø der enhver er forventet å medvirke til et fellesskap fritt for diskriminering. Bedriften vil fremme like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling av alle ansatte. Konsernet har ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne, men vil i den grad det er mulig søke å tilpasse arbeidsforholdene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Finansiell markedsrisiko Konsernet har en normal finansiell risiko i forhold til den forretningsvirksomhet som drives. Konsernet har lånefinansiert deler av sine investeringer med flytende rente og er således eksponert for variasjoner i rentenivå. Likviditetsrisikoen styres gjennom en aktiv oppfølging mot likviditetsbudsjetter og tett dialog med konsernets bankforbindelser. Konsernets kreditrisko vurderes som lav som følge av at de største oppdragsgivere er solide kunder med god betalingsevne. Konsernet er i liten grad eksponert for endringer i valutamarkedet ettersom transaksjoner i all hovedsak foregår i norsk valuta. Finansielle måltall Konsernet har en målsetning om en egenkapital på minimum 25 % og et resultatmål på 5 %. Forskning og utvikling Konsernets visjon er Sammen utvikler vi fremtiden. I dette ligger at vi skal være med å utvikle bygge- og eiendomsnæringen i Norge. I tillegg til kontinuerlig å søke forbedringer innen vår produksjon er vi også med i mange forskningsprogrammer. Her nevnes smarttes og Trefrakken som begge innbefatter utvikling av elementproduksjon og bygging med særlig fokus på eksisterende bebyggelse. MajaTeknobygg er medlem i Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP) som er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer og bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomhetens egen prosjektkompetanse. I tillegg søker vi samarbeidspartnere og byggeoppdrag som kan være med på å utvikle oss og næringen i riktig retning. Sparebank1 SMN sitt hovedkontor i Trondheim, hvor det arbeides for å oppnå Norges beste innemiljø og mest energieffektive bygg og Helsebyggs prosjekter som legger stor vekt på forbedring av planlegging og byggeprosesser har vært gode eksempler på dette. Vi søker nå Innovasjon Norge om midler til et hovedprosjekt over tre år innenfor bedriftsnettverksprogrammet for prosjektet energieffektivisering og Smart Bygging. Trimmet Bygging og BIM (Building Information Model) er viktige faktorer for å oppnå forbedringer med hensyn på energiforbruk og miljø. Samarbeid med HiST, NTNU og SINTEF er essensielt i vårt arbeid for å finne nye og bedre løsninger for hvordan vi gjennomfører prosjekter, med hensyn på styring av prosesser, miljø og energieffektivisering. Fremtidig utvikling I forbindelse med eierskapet i Grandegruppen vil vi utvikle Teknobygg og Grande til å bli et av Midt-Norges ledende entreprenørkonsern. I mars 2011 ble Brødrene Vangstad et 100 % eid datterselskap av Grande Teknobygg AS. Samordning og utvikling av felles ressurser på prosjektutvikling og markedsarbeid vil bli gjennomført. Likeså vil vi videreutvikle industrialiseringen av byggeprosessen som Grande allerede er godt i gang med. Byggmester Grandes elementfabrikk for ytterveggselementer skal videreutvikles og det samme gjelder Brødr. Vangstads produksjon av Plattendekker. Ved å implementere dette i tidligfasen av vår prosjektutvikling, vil dette gi gode effekter på pris og kvalitet for våre bygg. Likeså er det med fusjonen mellom Maja Eiendom og Teknobygg Konsern til MajaTeknobygg AS. Særlig i utviklingsfasen av prosjektene gir dette store synergier ved at prosjektutvikler og entreprenør arbeider sammen for å optimalisere byggene. Redegjørelse for årsregnskapet Morselskap Konsern Årets resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat De hovedfaktorer som påvirker konsernets virksomhet, ligger i hovedsak på gjennomføring hvor dette sikres gjennom kvalitetssikrede byggherrekontrakter, gode styringsrutiner og en kompetent arbeidsstokk. Når det gjelder ordrereserver sikres dette gjennom omfattende akkvisisjon og oppfølging av faste kontakter og fast kundemasse. Entreprenørvirksomheten finansieres gjennom utfakturert produksjon og det er ikke etablert kassekreditt. Eiendomsutviklingsdelen av konsernet lånefinansieres i vesentlig grad og driften av denne delen av konsernet har også i moderat grad kortsiktig finansiering gjennom kassekreditt. Bedriften har nådd sine målsettinger i 2010 både finansielt og driftsmessig. Der fremlagte årsregnskap er ikke beheftet med usikkerhet ut fra det faktum at resultatet er basert på en realistisk vurdering av de enkelte byggeoppdrag Redegjørelse for fremtidig utvikling Konsernet har en bra portefølje av prosjekter og har for 2011 fylt opp 80 % av sitt budsjett. Ordrereserven er pr på kr millioner og er pr steget til kr millioner. Av større prosjekter som er i gang eller under oppstart nevnes: Presthus hvor bygging ble igangsatt rundt juletider. Prosjektet består av 50 lavenergi-leiligheter på Ranheim. Ilsvika Xtra består av 140 leiligheter i sjøkanten samt noe næringsareal. Riving av eksisterende bebyggelse og utskifting av forurenset masse er under utførelse. Selve byggingen starter våren Hommelvik Sjøside består av totalt 400 leiligheter og m2 areal for næringsbebyggelse i sjøkanten på Hommelvik. Første byggetrinn som er 92 leiligheter, igangsettes sommeren 2011 Nedre Humlehaugen er et boligområde på nedre Ranheim og skal bebygges med totalt 256 boenheter. Første byggetrinn vil igangsettes sommeren 2011 og 10

11 Styret består av, fra venstre: Per Terje Vold, Marit Arnstad, Jan Erik Steen, Bjørn Andersen, Ola Sirnes og Morten Christensen. består av 11 eneboliger, 7 rekkehus og 150 leiligheter. Bergheim Panorama ble igangsatt i oktober. Her skal det bygges 42 nye leiligheter som både ligger landlig til, men samtidig sentralt. Grilstad Park for Heimdal Utbyggingsselskap. Boligprosjekt hvor to byggetrinn er bestilt og det foreligger opsjon på det tredje. Det første av disse består av to blokker med 57 leiligheter, trinn to består også av 57 leiligheter, mens det tredje omfatter 50 leiligheter. Oppstart for byggingen er i mars i år. Hell Amfi skal bygges for KLP. Dette er et prosjekt som omfatter bygging av nytt konferansesenter mellom de to hotellfløyene på Rica Hell. Statoil E2 Stjørdal er i sluttfasen og forventes ferdig før påske. Prosjektet omfatter bygging av kjelleretasjen på det nye kontorkomplekset Statoil bygger på Tangen. Hospitalsløkkan 20 B ombygges til 33 leiligheter i 4 etasjer med parkeringskjeller. Det er det gamle bygget fra 1901som ble bygget som vognhall og verksted for Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei som nå gjennomgår en forvandling til å bli et boligbygg. BN-Bank rehabiliteres for Sparebank 1 SMN og skal leies ut til Nordea. Det gamle BN-Bank bygget på torget i Trondheim rehabiliteres til moderne kontorlokaler. Ut over dette arbeides det med følgende prosjekter: Leuthen ved KBS kjøpesenter leiligheter, Munkvoll Gård ca.150 leiligheter, Selsbakkveien 3-5, 29 leiligheter, Elgeseter gate i samarbeid med Lykke 82 leiligheter pluss næringsareal, Balders Terrasse trinn 3, 30 leiligheter, Heimdal Sentrum ca. 100 leiligheter i nytt sentrumskvartal med kombinasjon næring/bolig. Forslag til anvendelse av overskudd Morselskapets årsoverskudd på kr foreslås disponert slik: Overført til annen egenkapital kr Egenkapitalsituasjonen i selskapet anses som tilfredsstillende. Selskapets frie egenkapital etter overføring utgjør kr Trondheim 15. april 2011 Morten Christensen Styremedlem Per Terje Vold Styreleder Svein O. Berg Konsernsjef/styremedlem Bjørn Andersen Styremedlem Marit Arnstad Styremedlem Ola Sirnes Styremedlem Jan Erik Steen Styremedlem 11

12 Vi går opp til eksamen hver dag! MajaTeknobygg skal være et ledende selskap innen eiendomsutvikling, bolig, bygg og anlegg i Midt-Norge. Vår virksomhet skal skape merverdi for våre kunder og for samfunnet, og skal gi et økonomisk grunnlag for solid drift av egne selskaper. I MajaTeknobygg som konsern finnes noen etiske regler, grunnfjellet, som alle selskaper, avdelinger og medarbeidere skal basere sin virksomhet på. Hver enkelt av oss må daglig spørre seg; kan jeg stå for den jobben vi gjør? - er det lovlig? er det rettferdig? er det skadelig? Dette må sitte i ryggmargen på hver enkelt medarbeider, vi må daglig reflektere over disse spørsmålene. Dette handler om å bygge merkevaren MajaTeknobygg, vårt omdømme i markedet. Skal vi være en ledende aktør, må vi ha et omdømme som gjør oss attraktiv, et førstevalg, for både kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. MajaTeknobygg skal være én enhet, vi skal ha de samme mål og visjoner uansett hvor i konsernet vi har vårt virke. Vi skal opptre konsistent og ikke bli oppfattet som vinglete. Dette betyr at vi alle har de samme holdningene, de samme kravene til kvalitet. Vår faglige stolthet og ydmykhet. Dette er hva vi skal vurdere oss mot hver dag, dette er det som avgjør om vi er et ledende selskap. Kan vi stå inne for 2010? Ja, absolutt! Vi har gjennomført store strukturelle og organisatoriske endringer for å møte de krav marked og samfunn vil stille i årene som kommer. Samtidig leverer vi prosjekter med høg kvalitet til våre kunder. Vi har gode statistikker for HMS, og MajaTeknobygg leverer et godt resultat. Dette har vi fått til i et marked som har vært meget utfordrende. Våre kunder kommer tilbake og engasjerer oss på nytt, noe som betyr at vi og våre samarbeidspartnere har gjort en god jobb i forhold til å gi kunden merverdi. Dette kan vi stå for, og være stolt av. 12

13 «Teknobygg Byggfornyelse sitt mål er å være den foretrukne samarbeidspartner på utvikling og gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter» Krister Jacobsen, adm. dir. Teknobygg Byggfornyelse Teknobygg Byggfornyelse AS tar mål av seg til å være den foretrukne samarbeidspartner når det gjelder når det gjelder Renovering, Ombygging og Tilbygg eller det såkalte ROT-markedet. Selskapet har ledelse og håndverkere med spesialkompetansen som kreves for å gå inn eksisterende bygningsmasser og foredle gamle bygg til nye formål eller å gjenopprette gammel verdighet. Selskapet består av 21 motiverte tømrere, ingeniører og sekretær. I tillegg er samarbeidet nært med utviklingsavdelingen i konsernet. Nøkkeltall Antall ansatte Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen Året 2010 Året ble preget av svært hard konkurranse om oppdragene frem til november hvor markedet løsnet betydelig. Ordrereserven ved årsskiftet var på kr. 79 millioner og har økt videre til 1. mars til kr. 135 millioner, hvorav 50 millioner er reserve som skal utføres i Årsregnskapet for selskapet preges betydelig av et stort prosjekt hvor utfordringene med uforutsette bæresystemer, endringer og fremdrift ga et betydelig negativt resultat for prosjektet. Øvrige prosjekter gjennomført gjennom året endte som kalkulert. Gjennom året ble mureravdelingen nedlagt på grunn av et svært anstrengt marked. Alle kostnader i den forbindelse er belastet 2010-regnskapet. Det er gjennom året gjennomført en rekke tiltak for å forbedre kompetanse på gjennomføring av prosjekter, innføring av Trimmet Bygging og felles møter med alle ansatte med fokus på forbedringer. Prosjekter 2010 Av prosjekter, gjennomført i 2010 ut over serviceoppdrag, nevnes her følgende: Arbeiderforeningen byggetrinn 2 Prosjektet ble startet med byggetrinn 1 i 2009 og ferdigstilt våren 2010 med byggetrinn 2. Arbeidene ble utført for Byscenen, Kongens gate 19 i totalentreprise. Prosjektet omfatter full ombygging/rehabilitering av den gamle Arbeiderforeningen til kontorer og øvingslokaler for Luftforsvarets musikkorps og ikke minst en storsal med plass til omtrent 600 tilskuere. I første etasje befinner det seg også flere restauranter og utesteder samt frisør. Bygget har blitt svært populært og med den svært spesielle fasaden har det blitt et signalbygg i Trondheim. Havstein Bofellesskap Teknobygg Byggfornyelse gjennomførte i høst brannoppgradering på Havstein Bofellesskap for Trondheim Eiendom. Trondheim Pirbad I løpet av året gjennomførte selskapet et prosjekt for Stiftelsen Trondheim Pirbad. Kontrakten var en totalentreprise som omfattet bygging av kontorer i 3. og 4. etg. på Pirbadet. Husebybadet På Husebybadet ble det gjennomført ombygging og brannsikringstiltak: Montering av klassifiserte dører, montering av ny himling i garderobeanlegg, branntetting og brannmaling, flytting av brannskillevegger og etablering av ny rømningsvei med en del terrengarbeid. Ombygging Orkdal Helsetun På Fannrem stod Teknobygg Byggfornyelse som totalentreprenør for ombygging av arealer til kontor for hjemmetjenesten i Orkdal kommune i et eksisterende sykehus pluss noe utearbeid i forbindelse med ny parkeringsplass. Sluppenveien 6 For Sluppen Eiendom AS ble det bygd om toalettkjerner og bitrapperom i et kontorbygg i bygningsmessig hovedentreprise. Otto Nielsens vei 12 Teknobygg Byggfornyelse er totalentreprenør på rehabilitering av kontorarealer i Otto Nielsens vei 12. Etter rehabilitering av blokk A4 skal blokk B2 følge. Prosjektet startet i vinter 2010, byggherre er Basale AS. Rimi Risvollan Teknobygg Byggfornyelse utfører flytting og ombygging av Rimi-butikk og treningssenter på Risvollan i totalentreprise for ICA Eiendom Norge AS. Prosjektet startet tidlig i 2010 med ca. 1 ½ års varighet. Hospitalsløkkan 20B Prosjektet startet opp i høst 2010 og skal vare i ca. 1 år. Her bygges et jernbanebygg om til boliger. Teknobygg Byggfornyelse jobber på prosjektet i arbeidsfellesskap med Teknobygg Entreprenør. Krister Jacobsen Adm. direktør 13

14 «Forventningene til nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN var høye, spesielt til innemiljø og energisparing. I samspill har Teknobygg Entreprenør AS absolutt levert et kvalitetsbygg som svarer opp til disse forventningene.» Jørgen Løfaldli, utbyggingsdirektør Sparebank1-kvartalet. Teknobygg Entreprenør Teknobygg Entreprenør AS har som mål å være attraktiv i markedet for større byggeoppdrag i Trondheimsregionen, oppdrag som krever nytenkning og god styring i planlegging, prosjektering og utførelse. Dette skal sikre oss tilgang på oppdrag som setter oss i stand til å utjevne svingninger i markedet og som gir et stabilt voksende volum. Vi er totalt 60 ansatte, fordelt med 34 i produksjon og 26 funksjonærer. For produksjonsarbeidere er målet å utvikle egne fagarbeidere gjennom lærlingeordninger og opplæring internt i bedriften. Administrasjon utvikler vi ved opplæring av egne ansatte, rekruttering av yngre ingeniører og ansettelse av erfarne medarbeidere. For oss er det helhetlige tankesettet for prosjekter viktig. Utvikling, samarbeid og effektivitet for det enkelte prosjekt står Nøkkeltall Antall ansatte Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen her sentralt. I dette arbeidet benytter vi våre modeller og metoder, som trimmet bygging og ulike varianter av samspill. Året 2010 Prosjekter 2010 har for vår del vært et år preget av avslutning av flere store prosjekter. Her kan vi trekke frem Sparebank1 SMN sitt nye hovedkontor, Portalen ved Nedre Elvehavn og Kattem Helse og Velferdssenter som de største blant prosjekter som er startet i løpet av 2010 kan nevnes Hospitalsløkkan 20b, rehabilitering av BN-bank, boliger på Bergheim, boliger på Presthus, Cavotec Microcontroll og Statoil NOBS i Stjørdal. Disse prosjektene er stort sett kontrahert i løpet av 2010 og skal fullføres i Kontraheringer Teknobygg Entreprenør har jobbet mye i markedet i Første halvdel har vært preget av sterk konkurranse og pressede priser. Utover året og spesielt mot slutten ser markedet ut til å ha stabilisert seg. Prisnivået har normalisert seg og vi har både kontrahert og forhandlet flere kontrakter. Dette har forsterket seg inn i 2011 og tilgangen på nye jobber har bedret seg betraktelig. Det er spesielt på boligsiden vi ser oppgang i prosjekter og her har vi kontrahert godt. De kontraherte prosjektene gir god ordrereserve for 2011 og Av viktige prosjekter kan her nevnes Ilsvika Extra, Grilstad park, Hommelvik sjøside og Hell Amfi. Ordrereserven er nå tilfredsstillende for 2011 og 2012, med en samlet ordrereserve på ca 850 mill. Markedsutsikter Markedet har tatt seg betydelig opp på slutten av 2010 og inn i Vi vurderer markedet som stigende og jobber med å skaffe oss oppdrag som passer vår kompetanse og kapasitet. Videre utvikling Teknobygg Entreprenør jobber med ulike prosesser for forbedring og effektivisering. Med sterk økning i boligbygging er sikring av ferdig produkt med tilfredsstillende kvalitet viktig. Satsing på kvalitetssikring både i konsernet og i Teknobygg Entreprenør vil understøtte dette arbeidet. Krister Jacobsen Adm. direktør 14

15 15

16 16

17 «Rørleggeren var en trivelig kar som gjorde akkurat som jeg forventet.» Dag Rune Settemsdal 09. sep 2010 Teknobygg Tekniske Teknobygg Tekniske har ytterligere forsterket sin posisjon som en foretrukket rørlegger både hos interne og eksterne kunder i OMSETNING, RESULTAT OG ORDRERESERVE 2010 har vært et krevende år hvor finanskrisen har satt sine spor i bransjen og hos oss som rørleggerbedrift. Dette gjør at selskapet til tross for solid drift, opplevde en omsetningssvikt første halvår og det ga et resultat som var noe svakere enn budsjettert. Ordreserven er god og danner et solid fundament for gode resultater i 2011 og årene fremover. ET ATTRAKTIVT SELSKAP Teknobygg Tekniske vil utvikle prosjekter og fremtidsrettede løsninger til beste for våre kunder, miljøet og samfunnet. Vi vil videreutvikle vår prosjektgjennomføringskompetanse basert på den Nøkkeltall Antall ansatte Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen kunnskapen gjennomførte prosjekter har gitt oss i forhold til trimmet prosjektering og trimmet bygging. Den totale prosjektgjennomføringskompetansen er samlet i Teknobyggmodellen som har som mål å effektivisere prosjektgjennomføringen i alle prosjekter og derved skape merverdi for både MajaTeknobygg og våre kunder. Vi har gjennom 2010 fått forsterket inntrykket av at vi er på riktig vei og har en entusiastisk stab på 25 rørleggere som har som ønske og ambisjon å være i tetsjiktet blant byens rørleggerbedrifter. Teknobygg Tekniske er en attraktiv arbeidsplass som gjenspeiles med liten turnover i arbeidsstyrken. EN TRØNDERSK AKTØR I ET TRØNDERSK KONSERN Vi er stolte av å være en del av MajaTeknobygg, som er en ledende trøndersk aktør i entreprenørmarkedet. Det gir oss styrke og tyngde å være en del av innovativt konsern som er opptatt av videreutvikling gjennom kompetanseoppbygging i alle ledd. Den interne utviklingsarenaen blir også en styrke i rørleggermarkedet utenfor Teknobygg, hvor vi skal ha minst like stor markedsandel som vi har internt. VÅR BEDRIFTSKULTUR SOM KONKURRANSEFORTRINN Teknobygg Tekniske er preget av en uformell tone, god faglig kvalitet og godt humør i arbeidshverdagen. Engasjementet og arbeidsiveren som kjennetegner selskapet er et grunnlag for å jobbe videre med prosessene og skape mer rasjonell prosjektgjennomføring. HVA HAR VI FÅTT TIL I 2010? Den viktigste milepælen i 2010 var overleveringen av Arbeiderforeningen. Selskapet har også hatt fokus på effektiv prosjektgjennomføring og videreutvikling av alle ansatte i 2010, noe som har gitt følgende resultat; 25 % effektivitetsforbedring i prosjektgjennomføring Utvikling av lærlinger til egne rørleggere og egne rørleggere til baser/ anleggsledere. GJENNOMFØRINGS- OG UTVIKLINGSMÅL I 2011 Vi vil i 2011 få en vesentlig del av omsetningen knyttet til både interne og eksterne boligprosjekter. Her er målet å utvikle enklere løsninger og mer kostnadseffektive løsninger med høyere kvalitet. Dette arbeidet er startet i 2010 og vil fortsette inn i I tillegg skal vår servicevirksomhet utvide sin andel av service- og rammeavtaler. Sigmund Haavi Daglig leder 17

18 «I dag fremstår vi som den ledende aktør innen bolig- og eiendomsutvikling i Trondheim og nærliggende kommuner.» Kjell William Aarsbog, adm. direktør i Maja Eiendom Maja Eiendom AS I 2010 kunne Maja Eiendom AS markere at selskapet var blitt 15 år. Samtidig kunne vi konstatere at den strategien vi la opp til ved etableringen om å være en langsiktig og trygg aktør i markedet har gitt positive resultater for så vel eiere, ansatte, kunder og samarbeidspartnere. I dag fremstår vi som en betydelig aktør innen bolig- og eiendomsutvikling i Trondheim og nærliggende kommuner. Vår visjon om at Våre kunder skal være våre beste venner forplikter. Dette innebærer at vi skal bestrebe oss til å tilby våre kjøpere og leietakere førsteklasses lokaler, med det lille ekstra som kan skape glede og begeistring utover det forventede. Eiendomsmarkedet ble, som en følge av finanskrisen i 2008, rystet i sine grunnvoller. Vi var forberedt på at boligmarkedet ville få en nedgang etter at eiendomsmarkedet over flere år hadde hatt en betydelig vekst, og hadde få igangsatte prosjekter som kunne svekke selskapet ved fravær av salg. Med solid egenkapital og tett samarbeid med vår bankforbindelse og andre samarbeidspartnere, har vi i tiden frem til i dag sakte og målrettet investert i attraktive prosjekter som Nøkkeltall Antall ansatte 7 7 Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen vil sikre selskapet ytterligere vekst og utvikling. Maja Eiendom AS fokuserer ikke på bygninger alene, men på menneskene i dem. Vi arbeider for å bli blant de ledende innen miljø- og energieffektivisering i vår bransje, og vil innfri våre kunders og våre eieres høye forventninger på samfunnsansvar. Våre ansatte skal ha en stor del av æren for den vekst og styrke selskapet har fått. Gjennom et godt arbeidsmiljø, engasjement og entusiasme har vi en organisasjon som er samstemt i å bidra til gode resultater og verdiskapning med mening, også i krevende tider. Eiendomsutvikling Maja Eiendom AS har som hovedoppgave å utvikle og realisere eiendomsprosjekter. Utviklingsporteføljen er økende og vi har inngått flere spennende kjøpekontrakter. Dette har primært vært tomter og eiendommer med fokus på boligutvikling, men også fremtidige næringseiendommer. Maja Eiendom AS styrke har vært å ha en organisasjon med kompetanse som er tilrettelagt alle eiendomsutviklingens faser. Vi samspiller med interne og eksterne samarbeidspartnere for best mulig organisering for god tilrettelegging og håndtering av fremtidige utviklingsprosjekter. Dette samspillet skal styrke selskapets posisjon som en ledende bolig og næringsutvikler i Trondheimsområdet, bygd på kundetilfredshet, soliditet, seriøsitet og teknisk kompetanse. Selskapet søker på en konstruktiv måte å bidra til lokalt og regionalt samarbeid både med myndigheter og sine samarbeidspartnere. Noen av våre kommende prosjekter: Ilsvika Extra Nedre Humlehaugen Presthus Nedre Ringvålveien 352 Liljendal Munkvoll Gård Bergheim Panorama Selsbakkveien 3-5 Balders Terrasse 3 Stjørdal stasjon Utviklingsprosjekt Heimdal sentrum Utviklingsprosjekt Jarleveien 4 Forvaltning og drift Maja Eiendom AS forvalter og drifter så vel egne bygg som bygg eid sammen med andre samarbeidspartnere. I tillegg forvalter og drifter selskapet eiendommer som er solgt til eksterne aktører. Ved utgangen av 2010 hadde vi ca kvm næringsareal i porteføljen til forvaltning og drift. Selskapets ansatte har betydelig forvalter- og driftskompetanse og har stor forståelse for leietakernes behov for problemfri drift. Noen av de eiendommer vi forvalter og drifter: Jarleveien 4 Jonsvannsvn 140 Mellomila 81 Ilsvikveien 22 Heimdalsveien 4 Prinsensgate 32 Kjell William Aarsbog Adm. direktør Ringvålveien 2 Haakon VII s gt 15 Haakon VII s gt 17 Liljendal Søbstadveien 2 Heggstadmoen

19 19

20 Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Morselskap KONSERN Noter Driftsinntekter og -kostnader Prosjektinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad/prosjektkostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Konsernbidrag fra datter Resultat fra investering i tilknyttede selskap Renteinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Majoritetens andel Minoritetens andel Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer