Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom Resultatregnskap... z20. Balanse Noter...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter..."

Transkript

1

2 2

3 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14 Teknobygg Tekniske...16 Maja Eiendom...18 Resultatregnskap... z20 Balanse...21 Kontantstrømoppstilling...23 Noter...24 Revisjonsberetning...34 HMS...36 Samfunnsansvar...39 En av Midt-Norges største boligbyggere...40 Betydelig aktør innen næringsutvikling dagers programmet...43 Visjon og verdier...44 < Trønderhallen på Levanger Forsidebilde: Sparebank 1 SMNs nye hovedkontor Grafisk formgiving: Nonstop Reklamebyrå AS Papir: Cyclus Offset, 100% resirkulert papir, bleket uten klor. Omslag: 200 g. Øvrige sider: 140 g. 3

4 Sammen utvikler vi fremtiden Vi ble raskt enige om at Teknobygg sin visjon Sammen utvikler vi fremtiden skulle være visjonen til vårt nye konsern MajaTeknobygg. Både visjonen som setning og hvert ord skal gi mening for oss som jobber i konsernet, for våre kunder og leverandører. MajaTeknobygg skal være et verdidrevet konsern. Kjerneverdiene; offensiv, effektiv og ærlig skal forplikte vår adferd. MajaTeknobygg AS er konsernspiss i en ny konserndannelse bestående av konsernene Teknobygg, Maja Eiendom og Byggmester Grande. 350 ansatte i disse selskapene omsatte i 2010 for 770 mill. kr. Konsernet fremstår i dag som en av landsdelens største virksomheter med trøndersk eierskap. I november 2010 kjøpte MajaTeknobygg AS 46% av aksjene i Kjeldstad Holding. De øvrige 54% ble kjøpt av trelastkonsernet Inntre AS på Steinkjer. Eierandelen ble i 2011 økt til henholdsvis 49% for MajaTeknobygg og 51% for Intre. Konsernet Kjeldstad har ca 400 ansatte og omsatte for 700 mill kr i Forretningsområdene er trelast, hytter, elementproduksjon, detaljhandel byggvarer og eiendomsutvikling. Investeringen i Kjeldstad Holding AS var et ledd i MajaTeknobygg sin strategi om vekst gjennom både horisontal og vertikal integrasjon i verdikjeden. Markedsutsikter og konkurransesituasjonen Vi registrerer at markedet for nybygging av bolig og næringsbygg igjen er i vekst. I år vil boligbyggingen øke mer enn byggingen av næringsbygg. På den andre siden har ikke nedgangen vært like sterk for næringsbygg og nybygg for offentlig sektor som for boligbygg. Vi tror heller ikke Norge står overfor noen ny byggeboom, men at vi får en mer normalisert markedssituasjon fremover. Makrobildet globalt har fortsatt mange mørke skyer, det er flere usikkerhetsmomenter, og Norge påvirkes i stadig større grad av det som skjer globalt. Vi tror på vekst, men vi tror ikke at vekstkurven blir veldig bratt. Dette betyr fortsatt tøff konkurranse om oppdragene. Dersom vi gjør jobben vår, skal MajaTeknobyggkonsernet kunne ta sin del av det som skal bygges i Midt- Norge. Samtidig beundrer vi de store nasjonale og internasjonale aktørene i næringen vår når vi ser hvordan de har økt omsetning og ordrereserver i en krevende tid. Dette forteller at størrelse er en konkurransefaktor. Det motiverer oss i MajaTeknobygg til å utvikle oss i konkurranse med de største. Vi skal utvikle et konsern hvor målsettingen er å oppnå varige konkurransefortrinn, ikke bare på bakgrunn av størrelse, men vi skal utnytte vår nærhet til markedet, vår nærhet til kunnskapsmiljøene i Trondheim, korte beslutningsveier, effektive byggekonsepter og byggeprosesser. Og ikke minst, en organisasjon som er trimmet til å prestere i Midt-Norge. Våre mål MajaTeknobygg har som ambisjon å etablere seg som ledende innenfor eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg i Midt-Norge. Vi skal ligge i front innen industrialisering av byggeprosesser og entreprenørskap. Målet er at kundene skal oppleve større nytteverdi med våre leveranser enn det konkurrentene tilbyr. Og med nytteverdi mener vi ikke bare pris, men også det produktet og de løsninger vi leverer i samspill med våre kunder og leverandører. Produktiviteten skal opp Vi har mye å gå på når det gjelder produktivitet innenfor bygg og anlegg. Bransjen har et utviklingspotensial når det gjelder innovasjon og produktivitet. Bare tenk på at Empire State Building, som i nesten 50 år var verdens høyeste bygning, ble bygget på 13 måneder. I MajaTeknobygg skal vi ha produktiv- itetsvekst på alle nivåer i organisasjonen. Dette skal skje gjennom at våre konsepter og prosesser videreutvikles og forankres i hele organisasjonen. Alle ansatte skal være bevisst sin rolle i verdikjeden og hva som påvirker fremdrift og lønnsomhet. Vi skal sette oss produktivitetsmål og mål for reduserte byggekostnader. Byggetiden skal ned. Innen produksjonslogistikk skal vi videreutvikle pionerarbeidet Teknobygg har lagt ned i samspillsmodeller, trimmet bygging, rent, tørt bygg, og vi skal videreutvikle Teknobygg sitt gode produksjons- og styringsverktøy. Og vi skal styrke ytterligere den sterke posisjonen Grandegruppen og Kjeldstadkonsernet har i markedet gjennom et effektivt samspill med MajaTeknobyggselskapene. Teknologihovedstaden At vi bor i Norges teknologihovedstad skal vi fortsatt dra fordeler av. Teknobygg har allerede et godt samarbeid med flere kunnskapsmiljøer som skal videreføres gjennom MajaTeknobygg. Med NTNU, Sintef, HIST og HINT i ryggen har vi store muligheter til å ligge i front på viktige områder. Stikkord her er energi- og miljøkrav, materialer, byggeprosesser, prosjekteringsverktøy, logistikk og prosjektledelse. Dataverktøyet vil stå sentralt i dette arbeidet og virtuelle planverktøy vil bli utviklet og tatt i bruk i økende grad. Vi erkjenner at skal vi fortsette å vokse i denne bransjen må vi industrialisere og effektivisere hele verdikjeden, fra forespørsel og tomteerverv til innflyttingsklare bygg. I dette arbeidet vil vi ha fordeler av et tett samarbeid med Europas fremste forskningsmiljøer. Prosjektavdeling på konsernnivå MajaTeknobygg reorganiserer selskapsog organisasjonsstrukturen og etablerer en felles prosjektutviklingsenhet på konsernnivå. Med dette samler og styrker 4

5 vi kompetansen vår innenfor et område som er viktig for utviklingen. Enheten skal jobbe med utvikling, og bistå datterselskapene med bla. tekniske entrepriser, prosjektutvikling, reguleringssaker, anbud og innkjøp og ikke minst med effektiviseringstiltak på ulike områder. Datterselskapene, som er entreprenører og eiendomsutviklere, skal ha fokus på utførelse og prosjektgjennomføring. Det betyr at de skal levere som forventet på tid, kvalitet og kostnad. Her skal vi effektivisere leveransene gjennom ytterligere industrialisering av prosessene. Teknobygg Anlegg Vi har besluttet å etablere oss innenfor anleggssektoren i Beslutningen er både strategisk og forretningsmessig begrunnet. Anleggssektoren er en motkonjunkturnæring sammenlignet med byggebransjen. Etablering av Teknobygg Anlegg gjør oss mindre sårbar ved fremtidige konjunktursvingninger. Markedsutsiktene er gode, da investeringer i ny infrastruktur og fornyelse av den eksisterende ser ut til å ha høy prioritet. MajaTeknobygg sitt nettverk består allerede i dag av aktører og byggherrer i anleggssektoren. Denne sektoren er også interessant fordi vi kan gjenbruke mye av vår entreprenørkompetanse. Potensialet for økt produktivitet her mener vi er stort. Rekruttering MajaTeknobygg rekrutterer nye medarbeidere. Da vi i januar søkte etter folk, fikk vi over 170 søkere, og vi har nå fått besatt flere viktige stillinger med svært kompetente medarbeidere. I tillegg til prosjektrelaterte stillinger styrker vi organisasjonen innenfor kvalitetssikring (KS) og organisasjons-utvikling (HR). KS og HR er meget viktige funksjoner i vår bransje hvor dokumentasjonskravet er stort, og endring skjer kontinuerlig i og mellom avdelinger og selskaper. Vi er ute etter både unge godt skolerte medarbeidere, og medarbeidere med tung jobberfaring på utvalgte områder. Vi ønsker at flere kvinner søker jobb hos oss. Felles for alle er at de søker utfordringer i en prestasjonskultur og har gode samarbeidsegenskaper. Positive mennesker, som byr på seg selv overfor kolleger, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det er nå jobben starter Som konsernsjef får jeg nå ta del i videreutvikling av tre meget spennende konsern som hver for seg har et solid fotfeste i trøndersk næringsliv. Det er viktig å ta vare på tradisjonen, samtidig som det vil være nødvendig å ta nye strategiske grep. Kombinasjonen av gammelt og nytt skal befeste og styrke MajaTeknobyggs omdømme og posisjon i markedet. MajaTeknobygg og samfunnsansvar Vi skal være en samfunnsbygger i dobbelt forstand. På den ene siden bygger vi hus. På den andre vil vi være en samarbeids- og samtalepartner som bidrar med nye konsepter til beste for fellesskapet. Vi kan bygge idrettshaller til 10 mill. kr. og vi kan bygge idrettshaller til 1 mrd. kr. Vi kan bygge idrettshaller som er svært billig å drifte og vi kan gjøre det motsatte. Vi er opptatt av miljøregnskapet, lavenergi-konsepter, synergier brukergrupper mellom, funksjonalitet, drift, økonomi og finansiering for byggherre og samfunn. Vi skal sørge for at nytteverdien blir størst mulig både for byggherre og samfunn. MajaTeknobygg bygger for fremtiden. Svein O. Berg, konsernsjef 5

6 «MajaTeknobygg har ambisjoner om å være en ledende og innovativ aktør som lager gode løsninger for fremtiden» Svein O. Berg, konsernsjef Organisasjonen MajaTeknobygg konsernet er en av Midt- Norges ledende bygge- og eiendomsaktører med fagfelt som favner entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling og drift av egen eiendomsportefølje. Konsernet har i dag en budsjettert omsetning på kr ,- og har 116 ansatte. Opp dragene består i næringsbygg, offentlige bygg og boliger, og omfatter både nybygg og rehabilitering. De fleste av prosjektene gjennomføres etter en samspills modell. Prinsippene for Trimmet Bygging og Rent Tørt Bygg benyttes i alle våre oppdrag. Det fokuseres sterkt på HMS, energi, miljø og klima i alle deler av vår planlegging og produk sjon. MajaTeknobygg Konsernsjef Svein O. Berg Teknobygg Tekniske Daglig leder Sigmund Haavi Teknobygg Byggfornyelse Daglig leder Krister Jacobsen Teknobygg Entreprenør Adm. direktør Krister Jacobsen Maja Eiendom Adm.direktør Kjell William Aarsbog Grande Teknobygg Daglig leder Morten Hynne 200 ansatte - 50% eierandel 303 mill. omsetning Kjeldstad Holding Adm.direktør Rune Johnsen 49% eierandel 650 mill. omsetning Svein O. Berg Konsernsjef MajaTeknobygg Sigmund Haavi Daglig leder Teknobygg Tekniske Morten Hynne Daglig leder Grande Entreprenør Krister Jacobsen Adm. direktør Teknobygg Entreprenør Kjell William Aarsbog Adm. direktør Maja Eiendom Morten Christensen Markedsdirektør MajaTeknobygg Jan Erik Steen Eiendoms- og investeringsdirektør MajaTeknobygg Stein Eriksen Utviklings- og prosjektdirektør MajaTeknobygg Kåre Hynne Markedsdirektør Nord MajaTeknobygg Stein R. Dalheim Finansdirektør MajaTeknobygg 6

7 Nytt styre i MajaTeknobygg MajaTeknobygg AS har valgt nytt styre. Per Terje Vold blir ny styreleder for det midtnorske selskapet, mens Marit Arnstad og Bjørn Andersen er valgt til styremedlemmer. I tillegg er dagens eiere Jan Erik Steen, Ola Sirnes og Morten Christensen styremedlemmer. Det nye styret bidrar til at MajaTeknobygg styrker sin posisjon ytterligere som et effektivt og fremtidsrettet eiendomsog entreprenørkonsern innenfor bygg- og anleggssektoren. MajaTeknobygg ble etablert som konsernspiss da konsernene Teknobygg, Maja Eiendom og Grandegruppen (50%) ble slått sammen. Marit Arnstad Styremedlem Marit Arnstad er utdannet Cand. Jur. ved Universitetet i Oslo i Hun har erfaring fra stillinger som blant annet Stortingsrepresentant, parlamentarisk leder for Senterpartiets stortingsgruppe og statsråd i Olje- og Energidepartementet. Arnstad arbeider som advokat ved advokatfirmaet Arntzen de Besche i Trondheim. Hun har en rekke styreverv og er blant annet styreleder ved NTNU, i Statsskog SF og nestleder i styret i Statoil ASA. Jan Erik Steen Styremedlem Utdannet ingeniør. Anleggsleder med ansvar for tunnel og dambygging. Offshoreansvarlig. Overingeniør med ansvar for brubygging og serviceavdeling. Daglig leder Innherred Tegelverk AS og Frost Entreprenør AS. Direktør for byggavdelingen i AS Anlegg. Startet i 1995 egen virksomhet. Morten Christensen Styremedlem Morten Christensen er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole og økonom fra Trondheim Økonomiske Høgskole. Han har bred erfaring fra stillinger i byggeog anleggsnæringen, som blant annet byggeleder i Thyholt og Søvik, prosjektleder fra AS Anlegg og Eeg Henriksen Bygg, daglig leder i Teknobygg, konsernsjef i Teknobygg Konsern. I tillegg innehar Christensen en rekke verv blant annet i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Næringsforeningen i Trondheim. Per Terje Vold Styreleder Per Terje Vold er utdannet cand. mag/ realfag ved Universitetet i Oslo og er siviløkonom fra NHH, Bergen. Vold har bred erfaring fra offentlig administrasjon og fra norsk næringsliv. Vold har 9 års erfaring fra Olje- og Energidepartementet og 3 år fra OECD/IEA, konsernsjef i UNI Storebrand AS, dir. i Statoil Metanol, adm. dir. i Prosessindustriens Landsforening og adm. dir. i Oljeindustriens Landsforening. Vold driver i dag sitt eget rådgivingsfirma, Per Terje Vold Consulting AS og har samarbeidsavtale med First House AS. Vold har hatt en rekke styreverv og er i dag rådsmedlem og medlem i kontrollkomiteen i Det norske Veritas og har 4 styreverv. Bjørn Andersen Styremedlem Bjørn Andersen er sivilingeniør og Dr. ing. fra Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTH. Andersen er i dag professor ved Institutt for produksjonsog kvalitetsteknikk, NTNU. Andersen er også forskningsleder ved SINTEF Teknologi og Samfunn, Teknologiledelse, Produktivitet og Prosjektledelse. Andersen besitter betydelig prosjekterfaring, undervisningserfaring og har utgitt nær 200 publikasjoner. Ola Sirnes Styremedlem Ola Sirnes er utdannet ved Stjørdal Tekniske Fagskole og har jobbet i byggebransjen siden midten av syttitallet. Har hatt flere roller i AS Anlegg og i Teknobygg fra oppstarten i Svein O. Berg Konsernsjef, MajaTeknobygg Svein O. Berg er utdannet sivilingeniør og har hatt ledende jobber i trøndersk næringsliv siden Siden 1995 og frem til 2008 var Berg regionbanksjef for bedriftsmarkedet i DnB NOR Trøndelag. Berg startet i 2008 egen rådgivningsvirksomhet gjennom selskapet Mantinia Utvikling AS. Berg har hatt styreverv i flere bransjer og har drevet med rådgiving innenfor forretningsutvikling, omstillingsprosesser, kapitalinnhenting/ finansiering og resultatsikring. 7

8 Nøkkeltall for MajaTeknobygg ) ) Omsetning 217,3 302,7 277,5 428,4 667,1 467,3 Resultat før skatt / ekstraord. poster 10,3 18,8 9,1 12,8 32,3 28,5 Resultat i % av omsetningen 4,8 5,9 2,2 2,3 4,8 6,1 Egenkapital i kroner 12,9 19,4 25,9 34,8 149,9 168,3 Egenkapital i % 11,2 16,4 19,6 20,4 22,8 22,1 Egenkapital rentabilitet før skatt i % 94,4 116,7 40, ,1 17,9 Total rentabiliteter i % 10,8 16,9 7,9 9 7,8 6,2 Antall ansatte Omsetning pr. ansatt 5,7 7,6 1,9 2,5 4,6 4,2 Ordrereserve ) Beløp i milioner kroner 1) Tallene for 2009 gjelder for et stipulert regnskap hvor Maja Eiendom og Teknobyggs tall er slått sammen. 2) Tallene for 2010 gjelder for et fusjonert selskap bestående av Maja Eiendom konsernet og Teknobygg konsern. Tallene før dette gjelder for Teknobygg Konsern AS. 3) Inklusive GrandeTeknobygg AS. Omsetning Resultatoversikt egenkapital

9 Styrets beretning Opplysninger om virksomhetens art I løpet av sommeren 2010 ble Maja Eiendom-konsernet og Teknobyggkonsernet fusjonert. Med dette økes konsernets slagkraft og kompetanse innen kjernevirksomheten eiendomsutvikling og eiendomsdrift og entreprenørvirksomhet betydelig. Konsernets virksomhet er todelt med en entreprenørdel som består av tradisjonell byggevirksomhet i det åpne anbudsmarkedet i tillegg til forhandlede samspillskontrakter. Virksomhetsområdet er i hovedsak i Trondheimsregionen men er nå utvidet med Verdal, Steinkjer, Namsos og Levanger i forbindelse med eierskapet i Grande-gruppen. Foretakets forretningsstrategi er gjennomføring av hoved- og totalentrepriser med fokus på samhandlingsmodeller med konseptutvikling. Eiendomsdelen av selskapet består av en drift og forvaltning av ca m 2 med næringseiendom i Trondheim. I tillegg investeres det i utbyggingstomter som utvikles i hovedsak til boligformål. Driftsresultat Tall i millioner kroner ,3 17,8 Konsernet Morselskapet -0,7 6,2-0,3 10,0 3,0 34,0 1,9 42, Maja Eiendom har under utvikling boliger og m2 næringsareal til en totalverdi på 6,5 milliarder kroner, hvorav 700 boliger og m2 næringsareal er ferdig regulert eller har rammetillatelse. 50 Fra Konsernet ble MajaTeknobygg eier av 46 % av Kjeldstad-konsernet Morselskapet som 42,5 består av forretningsområdene trelast, 40 hytter, elementproduksjon, detaljhandel 34,0 og eiendomsutvikling. Kjeldstad-konsernet 30 har ca. 400 ansatte og omsetter for ca. kr.650 mill. i året. Eierandelen i Kjeldstad-konsernet ble utvidet 20 til 49%. Konsernet består av morselskapet 10,3 10,0 10 MajaTeknobygg AS som eier 100 % av aksjene i Teknobygg Entreprenør AS, 100 % 6,2 3,0 1,9 av aksjene i Teknobygg -0,7-0,3 Byggfornyelse AS 0 95,1 % 2006 av aksjene 2007 i Teknobygg Tekniske 2010 AS, 100 % av aksjene i Maja Eiendom, 50 % av aksjene i Grande Teknobygg AS og % av aksjene i Kjeldstad Holding AS ,1 17,8 Driftseinntekter Tall i millioner kroner 302,7 Konsernet Morselskapet 278 7,8 13, ,8 677,1 17,5 467, Redegjørelse om fortsatt drift Med hensyn til markedet har konsernet stor aktivitet og gode reserver inngår i selskapets virksomhet. Man kjenner ikke til noe som kan ha betydning eller interesse for selskapet, ut over hva som fremgår av årsregnskapet. Forutsetningen om fortsatt drift i forhold til driften bekreftes å være til stede. Arbeidsmiljø etc. Bedriften har nedsatt arbeidsmiljøutvalg og følger Arbeidsmiljølovens regler. Bedriften har hatt sykefravær på timer tilsvarende 5,33 % i Herav utgjør langtidsfravær 3,81 %. Det har i løpet av året ikke forekommet ulykker på byggeplass som har medført personskade med fravær blant våre ansatte. Bedriftens H-verdi er 0 for året Det har heller ikke forekommet ulykker som har medført materielle skader. Alle bedriftene i konsernet har inngått IA-avtaler og er medlem i StartBANK. Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være tilfredsstillende. Ytre miljø Selskapet er opptatt av miljøhensyn ved gjennomføring av alle våre prosjekter. Det fokuseres på miljø og energi gjennom hele prosessen fra planlegging, gjennomføring og drift av bygget. Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som er normalt for bransjen. Det benyttes kildesortering og etterstrebes og velge miljøriktige løsninger. Påvirkning av ytre miljø skjer primært gjennom energiforbruk, avfall og i noen grad bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer. Konsernet har gode rutiner som sikrer at støy, støv, rystelser, transport og utslipp blir ivaretatt på en sikker måte både for miljøet, naboer til våre byggeplasser og til våre ansatte. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling -10 9

10 mellom kvinner og menn, og uten noen forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 116 ansatte er 8 kvinner. Innenfor sammenlignbare stillinger er det svært små lønnsforskjeller. Styret i konsernet består av en kvinne og fem menn. Konsernet ønsker ett inkluderende arbeidsmiljø der enhver er forventet å medvirke til et fellesskap fritt for diskriminering. Bedriften vil fremme like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling av alle ansatte. Konsernet har ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne, men vil i den grad det er mulig søke å tilpasse arbeidsforholdene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Finansiell markedsrisiko Konsernet har en normal finansiell risiko i forhold til den forretningsvirksomhet som drives. Konsernet har lånefinansiert deler av sine investeringer med flytende rente og er således eksponert for variasjoner i rentenivå. Likviditetsrisikoen styres gjennom en aktiv oppfølging mot likviditetsbudsjetter og tett dialog med konsernets bankforbindelser. Konsernets kreditrisko vurderes som lav som følge av at de største oppdragsgivere er solide kunder med god betalingsevne. Konsernet er i liten grad eksponert for endringer i valutamarkedet ettersom transaksjoner i all hovedsak foregår i norsk valuta. Finansielle måltall Konsernet har en målsetning om en egenkapital på minimum 25 % og et resultatmål på 5 %. Forskning og utvikling Konsernets visjon er Sammen utvikler vi fremtiden. I dette ligger at vi skal være med å utvikle bygge- og eiendomsnæringen i Norge. I tillegg til kontinuerlig å søke forbedringer innen vår produksjon er vi også med i mange forskningsprogrammer. Her nevnes smarttes og Trefrakken som begge innbefatter utvikling av elementproduksjon og bygging med særlig fokus på eksisterende bebyggelse. MajaTeknobygg er medlem i Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP) som er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer og bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomhetens egen prosjektkompetanse. I tillegg søker vi samarbeidspartnere og byggeoppdrag som kan være med på å utvikle oss og næringen i riktig retning. Sparebank1 SMN sitt hovedkontor i Trondheim, hvor det arbeides for å oppnå Norges beste innemiljø og mest energieffektive bygg og Helsebyggs prosjekter som legger stor vekt på forbedring av planlegging og byggeprosesser har vært gode eksempler på dette. Vi søker nå Innovasjon Norge om midler til et hovedprosjekt over tre år innenfor bedriftsnettverksprogrammet for prosjektet energieffektivisering og Smart Bygging. Trimmet Bygging og BIM (Building Information Model) er viktige faktorer for å oppnå forbedringer med hensyn på energiforbruk og miljø. Samarbeid med HiST, NTNU og SINTEF er essensielt i vårt arbeid for å finne nye og bedre løsninger for hvordan vi gjennomfører prosjekter, med hensyn på styring av prosesser, miljø og energieffektivisering. Fremtidig utvikling I forbindelse med eierskapet i Grandegruppen vil vi utvikle Teknobygg og Grande til å bli et av Midt-Norges ledende entreprenørkonsern. I mars 2011 ble Brødrene Vangstad et 100 % eid datterselskap av Grande Teknobygg AS. Samordning og utvikling av felles ressurser på prosjektutvikling og markedsarbeid vil bli gjennomført. Likeså vil vi videreutvikle industrialiseringen av byggeprosessen som Grande allerede er godt i gang med. Byggmester Grandes elementfabrikk for ytterveggselementer skal videreutvikles og det samme gjelder Brødr. Vangstads produksjon av Plattendekker. Ved å implementere dette i tidligfasen av vår prosjektutvikling, vil dette gi gode effekter på pris og kvalitet for våre bygg. Likeså er det med fusjonen mellom Maja Eiendom og Teknobygg Konsern til MajaTeknobygg AS. Særlig i utviklingsfasen av prosjektene gir dette store synergier ved at prosjektutvikler og entreprenør arbeider sammen for å optimalisere byggene. Redegjørelse for årsregnskapet Morselskap Konsern Årets resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat De hovedfaktorer som påvirker konsernets virksomhet, ligger i hovedsak på gjennomføring hvor dette sikres gjennom kvalitetssikrede byggherrekontrakter, gode styringsrutiner og en kompetent arbeidsstokk. Når det gjelder ordrereserver sikres dette gjennom omfattende akkvisisjon og oppfølging av faste kontakter og fast kundemasse. Entreprenørvirksomheten finansieres gjennom utfakturert produksjon og det er ikke etablert kassekreditt. Eiendomsutviklingsdelen av konsernet lånefinansieres i vesentlig grad og driften av denne delen av konsernet har også i moderat grad kortsiktig finansiering gjennom kassekreditt. Bedriften har nådd sine målsettinger i 2010 både finansielt og driftsmessig. Der fremlagte årsregnskap er ikke beheftet med usikkerhet ut fra det faktum at resultatet er basert på en realistisk vurdering av de enkelte byggeoppdrag Redegjørelse for fremtidig utvikling Konsernet har en bra portefølje av prosjekter og har for 2011 fylt opp 80 % av sitt budsjett. Ordrereserven er pr på kr millioner og er pr steget til kr millioner. Av større prosjekter som er i gang eller under oppstart nevnes: Presthus hvor bygging ble igangsatt rundt juletider. Prosjektet består av 50 lavenergi-leiligheter på Ranheim. Ilsvika Xtra består av 140 leiligheter i sjøkanten samt noe næringsareal. Riving av eksisterende bebyggelse og utskifting av forurenset masse er under utførelse. Selve byggingen starter våren Hommelvik Sjøside består av totalt 400 leiligheter og m2 areal for næringsbebyggelse i sjøkanten på Hommelvik. Første byggetrinn som er 92 leiligheter, igangsettes sommeren 2011 Nedre Humlehaugen er et boligområde på nedre Ranheim og skal bebygges med totalt 256 boenheter. Første byggetrinn vil igangsettes sommeren 2011 og 10

11 Styret består av, fra venstre: Per Terje Vold, Marit Arnstad, Jan Erik Steen, Bjørn Andersen, Ola Sirnes og Morten Christensen. består av 11 eneboliger, 7 rekkehus og 150 leiligheter. Bergheim Panorama ble igangsatt i oktober. Her skal det bygges 42 nye leiligheter som både ligger landlig til, men samtidig sentralt. Grilstad Park for Heimdal Utbyggingsselskap. Boligprosjekt hvor to byggetrinn er bestilt og det foreligger opsjon på det tredje. Det første av disse består av to blokker med 57 leiligheter, trinn to består også av 57 leiligheter, mens det tredje omfatter 50 leiligheter. Oppstart for byggingen er i mars i år. Hell Amfi skal bygges for KLP. Dette er et prosjekt som omfatter bygging av nytt konferansesenter mellom de to hotellfløyene på Rica Hell. Statoil E2 Stjørdal er i sluttfasen og forventes ferdig før påske. Prosjektet omfatter bygging av kjelleretasjen på det nye kontorkomplekset Statoil bygger på Tangen. Hospitalsløkkan 20 B ombygges til 33 leiligheter i 4 etasjer med parkeringskjeller. Det er det gamle bygget fra 1901som ble bygget som vognhall og verksted for Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei som nå gjennomgår en forvandling til å bli et boligbygg. BN-Bank rehabiliteres for Sparebank 1 SMN og skal leies ut til Nordea. Det gamle BN-Bank bygget på torget i Trondheim rehabiliteres til moderne kontorlokaler. Ut over dette arbeides det med følgende prosjekter: Leuthen ved KBS kjøpesenter leiligheter, Munkvoll Gård ca.150 leiligheter, Selsbakkveien 3-5, 29 leiligheter, Elgeseter gate i samarbeid med Lykke 82 leiligheter pluss næringsareal, Balders Terrasse trinn 3, 30 leiligheter, Heimdal Sentrum ca. 100 leiligheter i nytt sentrumskvartal med kombinasjon næring/bolig. Forslag til anvendelse av overskudd Morselskapets årsoverskudd på kr foreslås disponert slik: Overført til annen egenkapital kr Egenkapitalsituasjonen i selskapet anses som tilfredsstillende. Selskapets frie egenkapital etter overføring utgjør kr Trondheim 15. april 2011 Morten Christensen Styremedlem Per Terje Vold Styreleder Svein O. Berg Konsernsjef/styremedlem Bjørn Andersen Styremedlem Marit Arnstad Styremedlem Ola Sirnes Styremedlem Jan Erik Steen Styremedlem 11

12 Vi går opp til eksamen hver dag! MajaTeknobygg skal være et ledende selskap innen eiendomsutvikling, bolig, bygg og anlegg i Midt-Norge. Vår virksomhet skal skape merverdi for våre kunder og for samfunnet, og skal gi et økonomisk grunnlag for solid drift av egne selskaper. I MajaTeknobygg som konsern finnes noen etiske regler, grunnfjellet, som alle selskaper, avdelinger og medarbeidere skal basere sin virksomhet på. Hver enkelt av oss må daglig spørre seg; kan jeg stå for den jobben vi gjør? - er det lovlig? er det rettferdig? er det skadelig? Dette må sitte i ryggmargen på hver enkelt medarbeider, vi må daglig reflektere over disse spørsmålene. Dette handler om å bygge merkevaren MajaTeknobygg, vårt omdømme i markedet. Skal vi være en ledende aktør, må vi ha et omdømme som gjør oss attraktiv, et førstevalg, for både kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. MajaTeknobygg skal være én enhet, vi skal ha de samme mål og visjoner uansett hvor i konsernet vi har vårt virke. Vi skal opptre konsistent og ikke bli oppfattet som vinglete. Dette betyr at vi alle har de samme holdningene, de samme kravene til kvalitet. Vår faglige stolthet og ydmykhet. Dette er hva vi skal vurdere oss mot hver dag, dette er det som avgjør om vi er et ledende selskap. Kan vi stå inne for 2010? Ja, absolutt! Vi har gjennomført store strukturelle og organisatoriske endringer for å møte de krav marked og samfunn vil stille i årene som kommer. Samtidig leverer vi prosjekter med høg kvalitet til våre kunder. Vi har gode statistikker for HMS, og MajaTeknobygg leverer et godt resultat. Dette har vi fått til i et marked som har vært meget utfordrende. Våre kunder kommer tilbake og engasjerer oss på nytt, noe som betyr at vi og våre samarbeidspartnere har gjort en god jobb i forhold til å gi kunden merverdi. Dette kan vi stå for, og være stolt av. 12

13 «Teknobygg Byggfornyelse sitt mål er å være den foretrukne samarbeidspartner på utvikling og gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter» Krister Jacobsen, adm. dir. Teknobygg Byggfornyelse Teknobygg Byggfornyelse AS tar mål av seg til å være den foretrukne samarbeidspartner når det gjelder når det gjelder Renovering, Ombygging og Tilbygg eller det såkalte ROT-markedet. Selskapet har ledelse og håndverkere med spesialkompetansen som kreves for å gå inn eksisterende bygningsmasser og foredle gamle bygg til nye formål eller å gjenopprette gammel verdighet. Selskapet består av 21 motiverte tømrere, ingeniører og sekretær. I tillegg er samarbeidet nært med utviklingsavdelingen i konsernet. Nøkkeltall Antall ansatte Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen Året 2010 Året ble preget av svært hard konkurranse om oppdragene frem til november hvor markedet løsnet betydelig. Ordrereserven ved årsskiftet var på kr. 79 millioner og har økt videre til 1. mars til kr. 135 millioner, hvorav 50 millioner er reserve som skal utføres i Årsregnskapet for selskapet preges betydelig av et stort prosjekt hvor utfordringene med uforutsette bæresystemer, endringer og fremdrift ga et betydelig negativt resultat for prosjektet. Øvrige prosjekter gjennomført gjennom året endte som kalkulert. Gjennom året ble mureravdelingen nedlagt på grunn av et svært anstrengt marked. Alle kostnader i den forbindelse er belastet 2010-regnskapet. Det er gjennom året gjennomført en rekke tiltak for å forbedre kompetanse på gjennomføring av prosjekter, innføring av Trimmet Bygging og felles møter med alle ansatte med fokus på forbedringer. Prosjekter 2010 Av prosjekter, gjennomført i 2010 ut over serviceoppdrag, nevnes her følgende: Arbeiderforeningen byggetrinn 2 Prosjektet ble startet med byggetrinn 1 i 2009 og ferdigstilt våren 2010 med byggetrinn 2. Arbeidene ble utført for Byscenen, Kongens gate 19 i totalentreprise. Prosjektet omfatter full ombygging/rehabilitering av den gamle Arbeiderforeningen til kontorer og øvingslokaler for Luftforsvarets musikkorps og ikke minst en storsal med plass til omtrent 600 tilskuere. I første etasje befinner det seg også flere restauranter og utesteder samt frisør. Bygget har blitt svært populært og med den svært spesielle fasaden har det blitt et signalbygg i Trondheim. Havstein Bofellesskap Teknobygg Byggfornyelse gjennomførte i høst brannoppgradering på Havstein Bofellesskap for Trondheim Eiendom. Trondheim Pirbad I løpet av året gjennomførte selskapet et prosjekt for Stiftelsen Trondheim Pirbad. Kontrakten var en totalentreprise som omfattet bygging av kontorer i 3. og 4. etg. på Pirbadet. Husebybadet På Husebybadet ble det gjennomført ombygging og brannsikringstiltak: Montering av klassifiserte dører, montering av ny himling i garderobeanlegg, branntetting og brannmaling, flytting av brannskillevegger og etablering av ny rømningsvei med en del terrengarbeid. Ombygging Orkdal Helsetun På Fannrem stod Teknobygg Byggfornyelse som totalentreprenør for ombygging av arealer til kontor for hjemmetjenesten i Orkdal kommune i et eksisterende sykehus pluss noe utearbeid i forbindelse med ny parkeringsplass. Sluppenveien 6 For Sluppen Eiendom AS ble det bygd om toalettkjerner og bitrapperom i et kontorbygg i bygningsmessig hovedentreprise. Otto Nielsens vei 12 Teknobygg Byggfornyelse er totalentreprenør på rehabilitering av kontorarealer i Otto Nielsens vei 12. Etter rehabilitering av blokk A4 skal blokk B2 følge. Prosjektet startet i vinter 2010, byggherre er Basale AS. Rimi Risvollan Teknobygg Byggfornyelse utfører flytting og ombygging av Rimi-butikk og treningssenter på Risvollan i totalentreprise for ICA Eiendom Norge AS. Prosjektet startet tidlig i 2010 med ca. 1 ½ års varighet. Hospitalsløkkan 20B Prosjektet startet opp i høst 2010 og skal vare i ca. 1 år. Her bygges et jernbanebygg om til boliger. Teknobygg Byggfornyelse jobber på prosjektet i arbeidsfellesskap med Teknobygg Entreprenør. Krister Jacobsen Adm. direktør 13

14 «Forventningene til nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN var høye, spesielt til innemiljø og energisparing. I samspill har Teknobygg Entreprenør AS absolutt levert et kvalitetsbygg som svarer opp til disse forventningene.» Jørgen Løfaldli, utbyggingsdirektør Sparebank1-kvartalet. Teknobygg Entreprenør Teknobygg Entreprenør AS har som mål å være attraktiv i markedet for større byggeoppdrag i Trondheimsregionen, oppdrag som krever nytenkning og god styring i planlegging, prosjektering og utførelse. Dette skal sikre oss tilgang på oppdrag som setter oss i stand til å utjevne svingninger i markedet og som gir et stabilt voksende volum. Vi er totalt 60 ansatte, fordelt med 34 i produksjon og 26 funksjonærer. For produksjonsarbeidere er målet å utvikle egne fagarbeidere gjennom lærlingeordninger og opplæring internt i bedriften. Administrasjon utvikler vi ved opplæring av egne ansatte, rekruttering av yngre ingeniører og ansettelse av erfarne medarbeidere. For oss er det helhetlige tankesettet for prosjekter viktig. Utvikling, samarbeid og effektivitet for det enkelte prosjekt står Nøkkeltall Antall ansatte Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen her sentralt. I dette arbeidet benytter vi våre modeller og metoder, som trimmet bygging og ulike varianter av samspill. Året 2010 Prosjekter 2010 har for vår del vært et år preget av avslutning av flere store prosjekter. Her kan vi trekke frem Sparebank1 SMN sitt nye hovedkontor, Portalen ved Nedre Elvehavn og Kattem Helse og Velferdssenter som de største blant prosjekter som er startet i løpet av 2010 kan nevnes Hospitalsløkkan 20b, rehabilitering av BN-bank, boliger på Bergheim, boliger på Presthus, Cavotec Microcontroll og Statoil NOBS i Stjørdal. Disse prosjektene er stort sett kontrahert i løpet av 2010 og skal fullføres i Kontraheringer Teknobygg Entreprenør har jobbet mye i markedet i Første halvdel har vært preget av sterk konkurranse og pressede priser. Utover året og spesielt mot slutten ser markedet ut til å ha stabilisert seg. Prisnivået har normalisert seg og vi har både kontrahert og forhandlet flere kontrakter. Dette har forsterket seg inn i 2011 og tilgangen på nye jobber har bedret seg betraktelig. Det er spesielt på boligsiden vi ser oppgang i prosjekter og her har vi kontrahert godt. De kontraherte prosjektene gir god ordrereserve for 2011 og Av viktige prosjekter kan her nevnes Ilsvika Extra, Grilstad park, Hommelvik sjøside og Hell Amfi. Ordrereserven er nå tilfredsstillende for 2011 og 2012, med en samlet ordrereserve på ca 850 mill. Markedsutsikter Markedet har tatt seg betydelig opp på slutten av 2010 og inn i Vi vurderer markedet som stigende og jobber med å skaffe oss oppdrag som passer vår kompetanse og kapasitet. Videre utvikling Teknobygg Entreprenør jobber med ulike prosesser for forbedring og effektivisering. Med sterk økning i boligbygging er sikring av ferdig produkt med tilfredsstillende kvalitet viktig. Satsing på kvalitetssikring både i konsernet og i Teknobygg Entreprenør vil understøtte dette arbeidet. Krister Jacobsen Adm. direktør 14

15 15

16 16

17 «Rørleggeren var en trivelig kar som gjorde akkurat som jeg forventet.» Dag Rune Settemsdal 09. sep 2010 Teknobygg Tekniske Teknobygg Tekniske har ytterligere forsterket sin posisjon som en foretrukket rørlegger både hos interne og eksterne kunder i OMSETNING, RESULTAT OG ORDRERESERVE 2010 har vært et krevende år hvor finanskrisen har satt sine spor i bransjen og hos oss som rørleggerbedrift. Dette gjør at selskapet til tross for solid drift, opplevde en omsetningssvikt første halvår og det ga et resultat som var noe svakere enn budsjettert. Ordreserven er god og danner et solid fundament for gode resultater i 2011 og årene fremover. ET ATTRAKTIVT SELSKAP Teknobygg Tekniske vil utvikle prosjekter og fremtidsrettede løsninger til beste for våre kunder, miljøet og samfunnet. Vi vil videreutvikle vår prosjektgjennomføringskompetanse basert på den Nøkkeltall Antall ansatte Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen kunnskapen gjennomførte prosjekter har gitt oss i forhold til trimmet prosjektering og trimmet bygging. Den totale prosjektgjennomføringskompetansen er samlet i Teknobyggmodellen som har som mål å effektivisere prosjektgjennomføringen i alle prosjekter og derved skape merverdi for både MajaTeknobygg og våre kunder. Vi har gjennom 2010 fått forsterket inntrykket av at vi er på riktig vei og har en entusiastisk stab på 25 rørleggere som har som ønske og ambisjon å være i tetsjiktet blant byens rørleggerbedrifter. Teknobygg Tekniske er en attraktiv arbeidsplass som gjenspeiles med liten turnover i arbeidsstyrken. EN TRØNDERSK AKTØR I ET TRØNDERSK KONSERN Vi er stolte av å være en del av MajaTeknobygg, som er en ledende trøndersk aktør i entreprenørmarkedet. Det gir oss styrke og tyngde å være en del av innovativt konsern som er opptatt av videreutvikling gjennom kompetanseoppbygging i alle ledd. Den interne utviklingsarenaen blir også en styrke i rørleggermarkedet utenfor Teknobygg, hvor vi skal ha minst like stor markedsandel som vi har internt. VÅR BEDRIFTSKULTUR SOM KONKURRANSEFORTRINN Teknobygg Tekniske er preget av en uformell tone, god faglig kvalitet og godt humør i arbeidshverdagen. Engasjementet og arbeidsiveren som kjennetegner selskapet er et grunnlag for å jobbe videre med prosessene og skape mer rasjonell prosjektgjennomføring. HVA HAR VI FÅTT TIL I 2010? Den viktigste milepælen i 2010 var overleveringen av Arbeiderforeningen. Selskapet har også hatt fokus på effektiv prosjektgjennomføring og videreutvikling av alle ansatte i 2010, noe som har gitt følgende resultat; 25 % effektivitetsforbedring i prosjektgjennomføring Utvikling av lærlinger til egne rørleggere og egne rørleggere til baser/ anleggsledere. GJENNOMFØRINGS- OG UTVIKLINGSMÅL I 2011 Vi vil i 2011 få en vesentlig del av omsetningen knyttet til både interne og eksterne boligprosjekter. Her er målet å utvikle enklere løsninger og mer kostnadseffektive løsninger med høyere kvalitet. Dette arbeidet er startet i 2010 og vil fortsette inn i I tillegg skal vår servicevirksomhet utvide sin andel av service- og rammeavtaler. Sigmund Haavi Daglig leder 17

18 «I dag fremstår vi som den ledende aktør innen bolig- og eiendomsutvikling i Trondheim og nærliggende kommuner.» Kjell William Aarsbog, adm. direktør i Maja Eiendom Maja Eiendom AS I 2010 kunne Maja Eiendom AS markere at selskapet var blitt 15 år. Samtidig kunne vi konstatere at den strategien vi la opp til ved etableringen om å være en langsiktig og trygg aktør i markedet har gitt positive resultater for så vel eiere, ansatte, kunder og samarbeidspartnere. I dag fremstår vi som en betydelig aktør innen bolig- og eiendomsutvikling i Trondheim og nærliggende kommuner. Vår visjon om at Våre kunder skal være våre beste venner forplikter. Dette innebærer at vi skal bestrebe oss til å tilby våre kjøpere og leietakere førsteklasses lokaler, med det lille ekstra som kan skape glede og begeistring utover det forventede. Eiendomsmarkedet ble, som en følge av finanskrisen i 2008, rystet i sine grunnvoller. Vi var forberedt på at boligmarkedet ville få en nedgang etter at eiendomsmarkedet over flere år hadde hatt en betydelig vekst, og hadde få igangsatte prosjekter som kunne svekke selskapet ved fravær av salg. Med solid egenkapital og tett samarbeid med vår bankforbindelse og andre samarbeidspartnere, har vi i tiden frem til i dag sakte og målrettet investert i attraktive prosjekter som Nøkkeltall Antall ansatte 7 7 Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Sum eiendeler Egenkapital Beløp i hele tusen vil sikre selskapet ytterligere vekst og utvikling. Maja Eiendom AS fokuserer ikke på bygninger alene, men på menneskene i dem. Vi arbeider for å bli blant de ledende innen miljø- og energieffektivisering i vår bransje, og vil innfri våre kunders og våre eieres høye forventninger på samfunnsansvar. Våre ansatte skal ha en stor del av æren for den vekst og styrke selskapet har fått. Gjennom et godt arbeidsmiljø, engasjement og entusiasme har vi en organisasjon som er samstemt i å bidra til gode resultater og verdiskapning med mening, også i krevende tider. Eiendomsutvikling Maja Eiendom AS har som hovedoppgave å utvikle og realisere eiendomsprosjekter. Utviklingsporteføljen er økende og vi har inngått flere spennende kjøpekontrakter. Dette har primært vært tomter og eiendommer med fokus på boligutvikling, men også fremtidige næringseiendommer. Maja Eiendom AS styrke har vært å ha en organisasjon med kompetanse som er tilrettelagt alle eiendomsutviklingens faser. Vi samspiller med interne og eksterne samarbeidspartnere for best mulig organisering for god tilrettelegging og håndtering av fremtidige utviklingsprosjekter. Dette samspillet skal styrke selskapets posisjon som en ledende bolig og næringsutvikler i Trondheimsområdet, bygd på kundetilfredshet, soliditet, seriøsitet og teknisk kompetanse. Selskapet søker på en konstruktiv måte å bidra til lokalt og regionalt samarbeid både med myndigheter og sine samarbeidspartnere. Noen av våre kommende prosjekter: Ilsvika Extra Nedre Humlehaugen Presthus Nedre Ringvålveien 352 Liljendal Munkvoll Gård Bergheim Panorama Selsbakkveien 3-5 Balders Terrasse 3 Stjørdal stasjon Utviklingsprosjekt Heimdal sentrum Utviklingsprosjekt Jarleveien 4 Forvaltning og drift Maja Eiendom AS forvalter og drifter så vel egne bygg som bygg eid sammen med andre samarbeidspartnere. I tillegg forvalter og drifter selskapet eiendommer som er solgt til eksterne aktører. Ved utgangen av 2010 hadde vi ca kvm næringsareal i porteføljen til forvaltning og drift. Selskapets ansatte har betydelig forvalter- og driftskompetanse og har stor forståelse for leietakernes behov for problemfri drift. Noen av de eiendommer vi forvalter og drifter: Jarleveien 4 Jonsvannsvn 140 Mellomila 81 Ilsvikveien 22 Heimdalsveien 4 Prinsensgate 32 Kjell William Aarsbog Adm. direktør Ringvålveien 2 Haakon VII s gt 15 Haakon VII s gt 17 Liljendal Søbstadveien 2 Heggstadmoen

19 19

20 Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Morselskap KONSERN Noter Driftsinntekter og -kostnader Prosjektinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad/prosjektkostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Konsernbidrag fra datter Resultat fra investering i tilknyttede selskap Renteinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Majoritetens andel Minoritetens andel Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2011 1 2011 2 2011 2011 3 NØKKELTALL OPTIMO PROSJEKT AS Tusen kroner 2011* 2010** 2009** 2008** 2007** Omsetning 194 051 144 159 181 836 139 997 107 109 Driftsresultat 11 177 14 346 11 306 11 633 10 664

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA. årsrapport. Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere!

ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA. årsrapport. Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere! ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA 1999 årsrapport Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere! VEIDEKKE er en av Norges største og ledende entreprenørbedrifter.

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 2012 2 2012 2012 3 Hovedtall Optimo Prosjekt as Innholdsfortegnelse Tusen kroner 2012 2011* 2010** 2009** 2008** Omsetning 177 890 194 051 144 159 181 836 139 997 Driftsresultat 11 123 11 177 14 346 11

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer