Selskapspresentasjon. Oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapspresentasjon. Oktober 2013"

Transkript

1 Selskapspresentasjon Oktober 2013

2 Innhold 1. MELHUS SPAREBANK EN OVERSIKT 2. UTLÅNS- OG MARKEDSFORHOLD 3. FINANSIELL INFORMASJON 4. EGENKAPITALBEVISET OG EIERFORHOLD Appendix 2

3 Kort om banken En selvstendig, lønnsom og solid sparebank tilknyttet Eika Gruppen Børsnotert siden november årsverk i banken Forvaltningskapital på NOK 5,7 mrd Brutto utlån på NOK 4,9 mrd, hvorav 62% til personkunder. I tillegg totalt NOK 1,2 mrd i utlån formidlet til Eika Boligkreditt (26,5% av totale privatmarkedsutlån*) Egenkapital på NOK 376,7m Egenkapitalavkastning per 1. halvår på 12,6% Utbytte per egenkapitalbevis på NOK 11,5 for 2012 (7,6% av kurs siste dag ink.utbytte) Innskuddsdekning på 75,6% Ledes av Administrerende Banksjef Ragnar Torland * Medregnet volum overført til boligkreditt, totalt NOK 1,1 mrd for privatmarked 3

4 Selskapsstruktur / alliansetilknytning Melhus Sparebank 2,27% 20% Eika Gruppen AS 2,30% 100% Heimdal Eiendomsmegling AS Eika Boligkreditt AS Melhus Sparebank Eiendom AS * * Melhus Sparebank Eiendom AS er et overtatt engasjement, bestående av en tomt samt en festet eiendom 4

5 NOKm 34 største norske sparebanken målt etter forvaltningskapital - av 109 banker * TIME SPB; MODUM SPB; LILLESTRØMBANKEN ; KLEPP SPB; SKUDENES & AAKRA SPB; JERNBpers. SPB; NES PRESTEGJELDS SPB; SBP NARVIK; MELHUS SPB; FLEKKEFJORD SPB; HØLAND & SETSKOG SPB; SPB 1 GUDBRANDSDAL FRON SPAREBANK; * Ex DnB. Kilde Sparebankforeningen 2012, Morbank-tall 5

6 Ledelsen Adm. banksjef Ragnar Torland (1965) Utdanning som statsautorisert revisor og MBA i strategisk ledelse Erfaring fra revisjon og rådgiving i tillegg til allsidig bankerfaring fra Sparebank1 Midt-Norge og Fokus Bank Styreleder i Melhus Sparebank Eiendom AS og styremedlem i Heimdal Eiendomsmegling AS Ansatt som banksjef siden april 2013 Ass. Banksjef Jarle Gustad (1953) Utdanning som bankøkonom ved Bankakademiet Leder- og banktilpasset utdanning via bl.a. Eikaskolen Erfaring fra de fleste områder i sparebank siden 1979 Styremedlem i Melhus Tomteselskap AS Ansatt som Ass.banksjef 1998 Kredittsjef Ragnvald Lenes (1960) Utdanning fra Trondheim Øk. Høgskole og Bankakademiet / Eika-skolen Allsidig erfaring fra sparebank siden 1982 Ansatt som kredittsjef 2007 Salgssjef Anne Hakvåg (1965) Utdanning fra Forsikringsakademiet Sertifisert innen forsikring og som salgsleder fra Eika-skolen Erfaring innen salg og ledelse i forsikring siden 1985 Styremedlem (vara) i Melhus Tomteselskap AS Ansatt som salgssjef 2006 Leder sparing og plassering (1963) Utdanning som EDB økonom og Agrotekniker Tillegg: Studier fra BI, Høskolen i Gjøvik og Eikaskolen. Autorisert finansiell rådgiver (AFR) Erfaring fra bank og finans siden Leder av bankens verdipapirforetak finansrådgivning fra 2005 til 2010 Ansatt som leder sparing og plassering fra 2010 Controller Atle Morken (1972) Utdanning ved TØH og NHH Erfaring fra Revisjonsfirmaet Arne Klæth AS og KPMG, statsautorisert revisor Ansatt som controller i 2005 Adm. sjef / Advokat Ingunn Tunes (1974) Utdanning som jurist i fra Universitetet i Bergen/Universitetet i Tromsø med spesialfag i selskapsrett. Bachelorgrad i generell bedriftsøkonomi fra Trondheim Økonomiske Høgskole (TøH) Erfaring som Advokat i Deloitte Advokatfirma AS, og Advokatfirmaet PwC AS Allsidig erfaring i fra forretningsjuridiske emner med fokus på selskapsrett og kontraktsrett, herunder forhandlinger. I MelhusBanken har det i tillegg vært fokus på verdisikring og mislighold samt interne juridiske anliggender Ansatt som Administrasjonssjef og Advokat siden 13. desember

7 God og lønnsom vekst* Forvaltningskapital / % vekst % 10.8 % 6.7 % 10.0 % 8.8 % 13.4 % 12.5 % 1.4 % 2.6 % 7.4 % Q H 2013 Rapportert egenkapitalavkastning i % av gjennomsnittlig egenkapital 16.0 % 14.0 % 14.9 % 12.0 % 12.1 % 12.6 % 10.0 % 10.7 % 8.0 % 6.0 % 8.8 % 7.5 % 8.1 % 9.9 % 9.2 % 10.1 % 9.4 % 4.0 % Gjsnitt Q 20131H 2013 *NOK millioner / %. Egenkapitalavkastning i morbank vist. Egenkapital justert for utbetalte utbytter/gaver. I perioden 2005 t.o.m. 2010, er morbank, eksl. Finansrådgivning AS, innfusjonert fra og med Ekskl. effekt av TBK transaksjon var egenkapitalavkastningen ca 8,9% i 2012, og gjennomsnittlig egenkapitalavkastning i perioden tilsvarer da 9,4% mot gjennomsnittl10,1% i perioden inkl. EBK effekt i (Gjennomsnittlig EK-avkastning for på konsernbasis, ink. EBK effekt, var ca 9.8%.). 7

8 Utbyttegrad ca. 100% av resultatet til egenkapitalbeviseierne* Utbytte per egenkapitalbevis, utdelingsgrad av andel resultat rapporterte tall 120 % 100 % 80 % 101 % 98 % 108 % 103 % 104 % 93 % 109 % 103 % 62 % 102 % 97 % 60 % 40 % 20 % % Gjsnitt Q H 2013 Utbytte per egenkapitalbevis (NOK) Korrigert for 2012 EBK effekt Utdelingsgrad *EK-beviseiernes andel av resultatet som kom fra Eika Gruppen AS sin utdeling i form av EBK-aksjer, ble holdt tilbake i selskapet i Dette var et avvik fra bankens utbyttepolitikk, men skyldtes at dette ikke var en kontantgenererende transaksjon. 8

9 Tilknyttet Eika Gruppen Eika Gruppen AS er eid av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Melhus Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen med en eierandel på 2,27% og i Eika Boligkreditt med 2,30% Eika-Gruppens produktselskap har siden etablering i 1997 levert konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker eier-bankenes behov En av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag NOK 200 mrd og en betydelig distribusjonskapasitet med 200 bankkontorer i 137 kommuner Bankene som er tilsluttet Eika-Gruppen har totalt over 1 million kunder 9

10 Innhold 1. MELHUS SPAREBANK EN OVERSIKT 2. UTLÅNS- OG MARKEDSFORHOLD 3. FINANSIELL INFORMASJON 4. EGENKAPITALBEVISET OG EIERFORHOLD Appendix 10

11 Klart definert markedsområde Banken har sterk lokal markedsposisjon og nyter godt av umiddelbar nærhet til Trondheim by (kunder i Trondheim utgjør nesten 50%) Fullskala produkttilbud Ca privatkunder og ca bedriftskunder Melhus Trondheim Korsvegen Ler Heimdal Fem kontorer i Sør Trøndelag fylke Kunder i andre fylker enn Sør Trøndelag utgjør ca. 4,5% av brutto utlån (2012) 11

12 Regionale makroøkonomiske forhold: Lav arbeidsledighet og høy befolkningsvekst Befolkningsvekst Ledighet 3.0 % Trondheim Kommune Melhus Kommune Sør-Trøndelag Fylke 2.5 % Norge 2.0 % 3.0 % 2.5 % 2.0 % 2.8 % 2.4 % 2.4 % 2.2 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 1.6 % 1.5 % 1.4 % 1.2 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % Sør-Trøndelag Fylke Melhus Kommune Norge Trondheim 0.0 % 0.0 % 2012M M M M07 Kilde: SSB. Befolkningsvekst år, slutten av kvartal (k/k) og registrerte arbeidsledige % 12

13 Regionale makroøkonomiske forhold: Sysselsetting per industri Sysselsette per industri (tusen personer) Trondheim Sysselsette per industri (tusen personer) Melhus Kommune 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, ,5 0,7 1,6 2,3 3,7 3,8 4,1 4,3 5,2 5,2 5,9 6,1 9,6 11,112,4 18,7 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, ,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,1 1,2 1,6 Melhusbanken sine utlån gjenspeiles av næringsstrukturen i Melhus og Trondheim kommune. Det er en relativt høy andel av sysselsatte innenfor offentlig sektor, varehandel, bygg og eiendom samt tjenesteyting. Bankens utlån innenfor bedriftsmarkedet er i stor grad knyttet opp mot utvikling og drift av eiendommer som er tilpasset regionens næringsstruktur Kilde: SSB 13

14 Regionale makroøkonomiske forhold: Boligpriser; Trondheim /Trøndelag vs Oslo/Norge Boligpriser (Tnok/m2) SNITT Oslo SNITT Trøndelagsfylkene SNITT Trondheim Norge Kilde: NEF. Per sept

15 Lokale og regionale utviklingstrekk Melhus er del arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen - Ca. 60 % av kommunens yrkesaktive har sin arbeidsplass i Trondheim Trondheim er en av de sterkest voksende by-regioner i Norge. Innenfor 30 minutters bilkjøring fra Trondheim Torg er det ca innbyggere og befolkningen vokser med ca innbyggere hvert år En rekke større boligprosjekter er under utvikling/utbygging. Ca nye boligenheter ventes fullført i 2013 På sørsiden av Trondheim mot Melhus, er første del av forlengelsen av firefelts E6 kommet godt i gang Melhus er med sine knapt innbyggere den største landkommunen i Sør Trøndelag og er i sterk vekst Næringslivet er dominert av landbruk, handelsbedrifter, mindre og mellomstore bedrifter innen bygg og anlegg, samt transportbedrifter Melhus Kommune er, som nabokommune til Trondheim, under kontinuerlig press for å tilrettelegge nye områder for boligbygging Kilde: Banken / div. offentlig statistikk 15

16 Kredittvekst og markedsmuligheter 35 % Endring innenlandsk bruttogjeld, banker, kredittforetak og obligasjonsgjeld (kun NOK) 30 % 25 % 20 % Husholdinger Ikke finansielle foretak m/obligasjonsmarked Ikke fin. Foretak - eksl. obligasjonsmarked 15 % 10 % 5 % 0 % 6.5 % 3.5 % -0.4 % -5 % 2006M M M M M M07 Kilde: SSB 16

17 NOKm Melhusbankens utvikling i utlån ink. EBK* (2005-1H2013) 7, % 10 % 3 % 5 % 14 % 7 % 9 % 2 % 11 % 6,000 5,000 4,000 3,000 2, ,887 1, ,000 2,028 2, , ,605 1,084 1,126 2,767 2,849 1,165 3,011 1, ,060 1,214 1,235 1,494 1,538 1,586 1,597 1, Q Q 2013 Brutto utlån til bedriftsmarked Overført Eika Boligkreditt Brutto utlån til privatmarked Vekst ink. Boligkreditt * Brutto utlån. Sum utlån formidlet til boligkreditt, ikke splittet på privat/bedriftsmarked. For årene er både Finans Rådgivning AS og Melhusbanken sin portefølje inkludert i tall for overført beløp til Eika Boligkreditt (Tidligere Terra Boligkreditt). Innfusjonert fra Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 17

18 Sammensetning av utlånsportefølje* ex EBK (2012) Eiendomsdrift; 917 ; 21 % Annen næring; 557 ; 13 % Personmarked; ; 63 % Andre; 641 ; 15 % Melhus; ; 38 % Jordbruk; 112 ; 3 % Trondheim ; ; 47 % Eiendomsdrift består i hovedsak av byggelån og bedrifter med forretningseiendommer og boligeiendommer for utleie i Trondheim og Melhus Annen næring består i hovedsak av enkeltmannsforetak og små bedrifter innenfor bygg og anlegg, samt transport Melhus sin portefølje overført til Eika Boligkreditt (EBK) økte vesentlig i 2012 med 25 % til NOK mill. Dette utgjør 20% av totale utlån og er forholdsvis liten overføringsgrad sammenlignet med hva mange andre banker har overført *NOK millioner. Brutto utlån Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 18

19 NOKm Utlånsporteføljen* Annen næring Eiendomsdrif t Jordbruk Personmarked * Brutto utlån. Eksklusive portefølje i Eika Boligkreditt Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 19

20 Rentenetto og tap på utlån* 3.00 % 2.50 % 2.00 % 1.50 % 2.32 % 2.12 % 2.12 % 2.09 % 1.94 % 1.89 % 1.67 % 1.62 % 1.56 % 1.65 % 1.00 % 0.50 % 0.22 % 0.29 % 0.27 % 0.11 % 0.07 % 0.12 % 0.02 % 0.05 % 0.01 % 0.03 % 0.00 % Q H 2013 Tap/brutto utlån Rentenetto (gj.snittl. FVK) Rentemargin har vært under press, noe som delvis skyldes stor fokus på volumvekst i noen av de større bankene. Med nye kapitalkrav for bankene er det foretatt marginjusteringer som viser en bedring etter 1. halvår. Effekten vil forsterkes framover da renteendringene er gjennomført i 2. og 3. kvartal 2013 *Brutto utlån per 1/1. Målt iht. rapportert forvaltningskapital (midlere). Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 20

21 Kapitalisering vs. nye krav 20.0 % 18.0 % 16.0 % 14.0 % 12.0 % 10.0 % 3.5 % 4.3 % 3.5 % 3.5 % 8.0 % 6.0 % 4.0 % 9.0 % 11.3 % 12.5 % 14.5 % 2.0 % 0.0 % Formellt kapitalkrav 2013 Melhus Spb 2Q13 * Nye krav Ved motsyklisk buf f er inntil 2,5% Krav Ved motsyklisk buffer inntil 2,5% og systemviktig krav 2,0% Ren kjernekapitaldekning Hybridkapital og ansvarlig lån Med dagens beregningsgrunnlag, ville 14,5% ren kjernekapital for Melhus Sparebank implisere behov for å bygge ca. NOK 100m i ny egenkapital * Kjernekapital eks. fondsobligasjoner (NOK 130m) Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 21

22 Innhold 1. MELHUS SPAREBANK EN OVERSIKT 2. UTLÅNS- OG MARKEDSFORHOLD 3. FINANSIELL INFORMASJON 4. EGENKAPITALBEVISET OG EIERFORHOLD Appendix 22

23 NOKm Resultatutvikling* Andel resultat tilknyttet selskap Sum andre driftsinntekter Netto rente- og kredittprovisjoner Tap skatt Sum andre driftskostnader Resultat før skatt Q H Q H 2013 K/I 53.8 % 56.4 % 61.1 % 58.9 % 55.5 % 55.3 % 60.4 % 52.3 % 61.8 % 55.1 % K/I ekskl. kursgev % 54.1 % 57.5 % 51.0 % 55.9 % 55.3 % 59.2 % 62.7 % 66.4 % 56.9 % Kostnadene er de 2 siste år økt pga økt kapasitet i kunderettet virksomhet og en markedstilpasning av lønnsnivået. Melhusbanken har kapasitet til vekst uten vesentlig økning i kostnadsnivået * Rapportert resultat etter skatt. Av sum andre driftsinntekter for 2012 på totalt NOK 52m, utgjorde NOK 31,7m netto gevinst finansielle instrumenter til virkelig verdi. Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 23

24 Resultat NOKt Alle beløp i NOK Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjons inntekter og inntekter av banktjenester Provisjons kostnader og kostn. ved banktjenester Netto gevinster/(tap) finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader før tap på utlån Driftsresultat før nedskrivninger og tap på utlån Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Driftsresultat Andel av resultat tilknyttet selskap Resultat før skatt Skatt på resultat Resultat etter skatt Utvidet resultat Verdiendringer finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Resultat pr. egenkapitalbevis 18,65 11,47 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 18,65 11,47 Netto gevinster finansielle instrumenter til virkelig verdi i 2012 består av bl.a. utbytte fra Eika Gruppen AS i form av EBK-aksjer til en verdi på 22,8 mill. Av og nedskrivninger består i 2012 bl.a. av nedskrivning av aksjer i Eika Gruppen AS i forbindelse med denne transaksjonen på til sammen 1,9 mill. Netto effekt av denne transaksjonen utgjorde 20,9 mill Kilde: Bankens årsregnskap

25 Balanse eiendeler NOKt EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Aksjer og ek. bevis til virkelig verdi over resultat Pengemarkedsfond til virkelig verdi over res Sertifikater og obl. tilgjengelig for salg Pengemarkedsfond tilgjengelig for salg Overtatte eiendeler Finansielle derivater Andre eiendeler Aksjer og egenkapitalbevis tilgjengelig for salg Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i konsernselskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler SUM EIENDELER Aksjer og egenkapitalbevis består i hovedsak av eierandel i Eika Gruppen AS og EBK AS Banken har en forholdsvis stor likviditetsbuffer bestående av obligasjoner og pengemarkedsfond. Likviditet og lav risiko er prioritert foran avkastning Kilde: Bankens årsregnskap

26 Balanse gjeld og egenkapital NOKt GJELD OG EGENKAPITAL Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Betalbar skatt Annen gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikat- og obligasjonsgjeld Finansielle derivater Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån SUM GJELD Eierandelskapital Overkursfond Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Garantiansvar Pantstillelser Økning i pensjonsforpliktelsen fra 2011 til 2012 skyldes i hovedsak endring i forutsetninger og førtidspensjonsavtale til avtroppende banksjef. Banken vil vurdere tilpasning til nye pensjonsordninger når nytt lovforslag foreligger Kilde: Bankens årsregnskap

27 Detaljer - kapitaldekning Beregnet kapitaldekning 2Q 2013 Andel 2Q 2013 eks. res. delårsres. ink.res % / NOKt Sum beregningsgrunnlag % 3,109,688-3,109, % Innskutt kapital 2.9 % 89,049-89, % Opptjent kapital 8.5 % 264, , % Kjernekapital før fradrag/fondsobl % 353, , % Sum fradrag -0.5 % -15, , % 50% av delårsresultat 0.0 % - 11,634 11, % Kjernekapital etter fradrag/fondsobl % 338,215 11, , % Fondsobligasjoner 4.2 % 130, , % Sum kjernekapital 15.0 % 468,215 11, , % Urealiserte gevinster og 50/50 fradrag 0.1 % 2,465-2, % Netto ansvarlig kapital 15.1 % 470,680 11, , % Kjernekapital er beregnet iht corep-skjema, Kilde: Bankens 2.kvartals rapport / beregninger 27

28 Innhold 1. MELHUS SPAREBANK EN OVERSIKT 2. UTLÅNS- OG MARKEDSFORHOLD 3. FINANSIELL INFORMASJON 4. EGENKAPITALBEVISET OG EIERFORHOLD Appendix 28

29 Resultatdisponering og utbyttepolitikk Utdelingspolitikk MelhusBanken har i mange år delt ut omlag 1 million i gaver som fordeles til ulike lag, foreninger og samfunnsnyttige tiltak/prosjekter i kommunen. I tillegg deltar banken aktivt med midler og kompetanse ved behov innenfor rammen av bankens retningslinjer, når større prosjekter skal realiseres. Særskilt prioritert er støtte til barne- og ungdomsarbeid innen kultur og idrett. Historisk sterkt fokus på attraktivt utbytte til egenkapitalbeviseierne Gjeldende utbyttepolitikk: ( ) Banken skal tilstrebe og utbetale årlig til utbytte tilsvarende eierandelskapitalens matematiske andel av bankens samlede egenkapital ( ) NOK 9,2m i utbytte til egenkapitalbeviseierne Resultatdisponering 2012 NOK 6,7m overført til utjevningsfond NOK 0,85m avsatt til gaver NOK 36,5m overført til grunnfondet Egenkapitalbevisbrøk endret fra 30,5% i 2011 til 28,5% i ,6% i

30 Egenkapitalbeviset MELG - Nøkkeltall Totalt egenkapitalbevis utestående Emisjon i ,- egenkapitalbevis Egenkapitalbevisbrøk: 26,6% Børsnotert siden 1998 Egenkapitalbevisets kurs: NOK 137 * NOK 110m total børsverdi Totalt ca. 550 forskjellige eiere av egenkapitalbevis i banken NOK 125,3** i bokført verdi per egenkapitalbevis Pålydende NOK 100 per egenkapitalbevis Gjennomsnittlig utbyttegrad på nær 100% siste 8 år av andel resultat * 11. okt 2013 ** Ink. brøk-andel resultat YTD 2013 og andel annen egenkapital. NOK 116 eksklusive dette. 30

31 Kursutvikling, volum og bokført verdi* per egenkapitalbevis Omsetning, tnok (v. akse) Kurs (h.akse) BV/EKB 2Q (h. akse) jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt * Beregnet ink. brøk-andel resultat YTD 2013 og andel annen egenkapital 31

32 Eiersammensetning - egenkapitalbeviset MELHUS SPAREBANK EGENKAPIT (MELG) % 1 MP PENSJON PK 75, % 2 BERG INVEST HOLDING AS 72, % 3 SCHLØSSER-MØLLER GRUPPEN AS 28, % 4 ALLUM GERD NINNI 26, % 5 RAKON EIENDOM AS 23, % 6 SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR 20, % 7 RONALDINHO AS 20, % 8 HORTEN GUNNAR 15, % 9 JOHANSEN KJELL PETTER 15, % 10 FOSSUM SIGVARD 12, % 11 JOHS. HAUGERUDSVEI AS 12, % 12 HEGGEM ANDERS 11, % 13 BACKER HANS HVISTENDAHL 10, % 14 JUEL IVER ALBERT 9, % 15 LIAN TOR PEDER 9, % 16 RØBECH EILIF ANSGAR 8, % 17 J BERG HOLDING AS 8, % 18 OLA LØKBAKKS FOND 7, % 19 LEGA AS 7, % 20 GRAVRÅK LEIDULF 6, % 21 HORTEN ANNE GRETHE 6, % 22 BRÅTHEN TERJE 6, % 23 VERDIPAPIRFONDET EIKA UTBYTTE 6, % 24 BERG DØDSBO OLAV 6, % 25 FINANS AS 6, % 26 BRATT BENTE RAND 5, % 27 EBBESEN HENRIK 5, % 28 FA INVEST HOLDING AS 5, % 29 OLSEN TOR OTTO HÅGENSEN 5, % 30 ROGSTAD JON ODDVAR 5, % SUM 459, % Andre 340, % SUM TOTAL 800, % 32

33 Styret i Banken Styreleder Bjarne Berg (1969) Utdanning: Sivilmarkedsfører (Msc) fra NMH/BI, Cand.mag Øk.adm fra TØH/NTNU Erfaring: 17 års erfaring som konsulent og leder i reklamebyrå Styreverv: Styreleder i MelhusBanken og Brødrene Flaarønning AS Styremedlem i Minera Skifer AS, Rosenborg Reklame AS, HK Reklamebyrå AS, HK Link AS, PK Trykk AS, Montana Holding AS, Giallo AS, Eiendomsselskapet Mellomila 88 AS, Mye i Media AS, Arkadia Regnskap AS Medlem i styret i MelhusBanken siden 2004 Nestleder Bernt Gagnås (1954) Tømrer, byggmester Jobbet som tømrer i 10 år. Drevet eget foretak, Trio-Bygg AS i 27 år, daglig leder i Trio-Bygg AS Styreleder i Dregesetveien 1 AS, Lenamælen Utbygging AS Styremedlem i Ølsholmen AS Medlem i styret i Melhus Sparebank siden Nestleder Styremedlem Inger Tangvik (1948) Handelsskole / Skatteetatskolen. Skatteetaten siden 1978 Melhus Sparebank Medlem i styret i Melhus Sparebank siden 2003 Styremedlem Jo Temre (1953) Utdanning Siv.øk. fra NHH (78), TØH/HiST (75), 1.avd jus UiB (77), Solstrand (99) Erfaring 35 års variert styre- og næringslivserfaring som leder, bl.a. 10 år fra Fokus Bank - Fonds/Kapitalmarked, Electromagnetic Geoservices AS (VP), Wist gruppen og som AD i E.C. Dahls Eiendom Styreverv ;House of Beauty AS, Nordenfjeldske Eiendomsfond AS Medlem i styret i Melhus Sparebank siden 2010 Styremedlem Marianne Bringedal (1958) Utdanning: Handel og Kontor Kjøpmannsinstituttets lederopplæring Fagkurs markedsføring Tilpasset utdanning innen nettvirksomhet strøm og kraftmarkedet. Erfaring innen : Innfordring/ Inkasso/kredittadministrasjon salg og service, markedsføring, nettvirksomhet strøm og kraftmarkedet, regnskap og økonomi Medlem i styret i Melhus Sparebank siden 2006 Styremedlem Roar Øverbø (1950) Utdannet som veterinær fra Norges Vet.høgskole 1975 Erfaring. Selvstendig næringsdrivende veterinær. Heleid AS med eiendomshandel, verdipapirhandel og forvaltning samt avl / oppdrett og konkurranse innen travsport Styreverv nest leder Leangen Travbane AS Styremedlem i Leangentravets Eiendom AS Medlem i styret i Melhus Sparebank siden 2007 Styremedlem Esten Bollingmo (1978) Utdanning fra Trondheim Økonomiske Høgskole, BI og Høgskolen i Gjøvik Ansatt i banken siden 2001: 2 år i Kundeservice, resterende på Bedriftsmarked Medlem i styret i Melhus Sparebank siden

34 Informasjon til mottaker Dette dokumentet er kun for informasjonsformål, og skal ikke benyttes eller videredistribueres uten å avtale dette med Melhus Sparebank Selskapspresentasjonen inneholder blant annet informasjon om Melhus Sparebank sin tidligere samt nåværende og fremtidige virksomhet, finansielle forhold knyttet til banken og markedsmessige betraktninger lokalt og regionalt Informasjonen er basert på forutsetninger og observasjoner slik som banken vurderer disse og er gjort per dato for presentasjonen, og ingen garanti gis for at disse ikke kan bli eller allerede er blitt endret Presentasjonen inneholder også tredjepartsinformasjon, hentet fra offentlige tilgjengelige kilder, som er stolt på uten nærmere kvalitetssikring eller verifisering Verken ledelsen eller banken påtar seg noe form for ansvar for eventuelle feil eller mangler i innholdet Presentasjonen er ikke noe form for tilbud om å investere i noen form for verdipapirer utstedt av banken 34

Selskapspresentasjon

Selskapspresentasjon Selskapspresentasjon Innhold Kort om banken En selvstendig, lønnsom og solid sparebank tilknyttet Eika Gruppen Børsnotert siden november 1998 51 årsverk i banken Forvaltningskapital på NOK 5,7 mrd Brutto

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0 1 0 I M e l h u s B a n k e n delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank ...hele livet Kundens ønsker er vår utfordring! k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Nøkkeltall. * Disse tallene er i henhold til NGAAP

Nøkkeltall. * Disse tallene er i henhold til NGAAP Årsrapport 2012 Innhold 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud 4 Nøkkeltall 6 Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 10 Bankens styre 12 Årsberetning 20 Totalregnskap 21 Balanse

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef Arsrapport 2013 MelhusBanken i 2013 2013 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 2010 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Banksjefen har ordet 8 Ledelsen 10 Styret 12 Årsberetning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Årsberetning. Melhus Sparebank2006. d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g. Dine ønsker - vår utfordring!

Årsberetning. Melhus Sparebank2006. d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g. Dine ønsker - vår utfordring! Årsberetning Melhus Sparebank2006 d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g Dine ønsker - vår utfordring! melhus sparebank innhold Årsregnskap Melhus Sparebank 2006 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen

Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen NOTER - sidevisning Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 14 Resultat s 15 Balanse s 16 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 Bjørn Riise Banksjef 922 18 922 bjorn.riise@klabu-sparebank.no Finn Roger Buan Kunderågiver AFR 909 56 178 finn.buan@klabu-sparebank.no Geir Arntsen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 17 Resultat s 18 Balanse s 19 Kontantstrømoppstilling s

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer