Selskapspresentasjon. Oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapspresentasjon. Oktober 2013"

Transkript

1 Selskapspresentasjon Oktober 2013

2 Innhold 1. MELHUS SPAREBANK EN OVERSIKT 2. UTLÅNS- OG MARKEDSFORHOLD 3. FINANSIELL INFORMASJON 4. EGENKAPITALBEVISET OG EIERFORHOLD Appendix 2

3 Kort om banken En selvstendig, lønnsom og solid sparebank tilknyttet Eika Gruppen Børsnotert siden november årsverk i banken Forvaltningskapital på NOK 5,7 mrd Brutto utlån på NOK 4,9 mrd, hvorav 62% til personkunder. I tillegg totalt NOK 1,2 mrd i utlån formidlet til Eika Boligkreditt (26,5% av totale privatmarkedsutlån*) Egenkapital på NOK 376,7m Egenkapitalavkastning per 1. halvår på 12,6% Utbytte per egenkapitalbevis på NOK 11,5 for 2012 (7,6% av kurs siste dag ink.utbytte) Innskuddsdekning på 75,6% Ledes av Administrerende Banksjef Ragnar Torland * Medregnet volum overført til boligkreditt, totalt NOK 1,1 mrd for privatmarked 3

4 Selskapsstruktur / alliansetilknytning Melhus Sparebank 2,27% 20% Eika Gruppen AS 2,30% 100% Heimdal Eiendomsmegling AS Eika Boligkreditt AS Melhus Sparebank Eiendom AS * * Melhus Sparebank Eiendom AS er et overtatt engasjement, bestående av en tomt samt en festet eiendom 4

5 NOKm 34 største norske sparebanken målt etter forvaltningskapital - av 109 banker * TIME SPB; MODUM SPB; LILLESTRØMBANKEN ; KLEPP SPB; SKUDENES & AAKRA SPB; JERNBpers. SPB; NES PRESTEGJELDS SPB; SBP NARVIK; MELHUS SPB; FLEKKEFJORD SPB; HØLAND & SETSKOG SPB; SPB 1 GUDBRANDSDAL FRON SPAREBANK; * Ex DnB. Kilde Sparebankforeningen 2012, Morbank-tall 5

6 Ledelsen Adm. banksjef Ragnar Torland (1965) Utdanning som statsautorisert revisor og MBA i strategisk ledelse Erfaring fra revisjon og rådgiving i tillegg til allsidig bankerfaring fra Sparebank1 Midt-Norge og Fokus Bank Styreleder i Melhus Sparebank Eiendom AS og styremedlem i Heimdal Eiendomsmegling AS Ansatt som banksjef siden april 2013 Ass. Banksjef Jarle Gustad (1953) Utdanning som bankøkonom ved Bankakademiet Leder- og banktilpasset utdanning via bl.a. Eikaskolen Erfaring fra de fleste områder i sparebank siden 1979 Styremedlem i Melhus Tomteselskap AS Ansatt som Ass.banksjef 1998 Kredittsjef Ragnvald Lenes (1960) Utdanning fra Trondheim Øk. Høgskole og Bankakademiet / Eika-skolen Allsidig erfaring fra sparebank siden 1982 Ansatt som kredittsjef 2007 Salgssjef Anne Hakvåg (1965) Utdanning fra Forsikringsakademiet Sertifisert innen forsikring og som salgsleder fra Eika-skolen Erfaring innen salg og ledelse i forsikring siden 1985 Styremedlem (vara) i Melhus Tomteselskap AS Ansatt som salgssjef 2006 Leder sparing og plassering (1963) Utdanning som EDB økonom og Agrotekniker Tillegg: Studier fra BI, Høskolen i Gjøvik og Eikaskolen. Autorisert finansiell rådgiver (AFR) Erfaring fra bank og finans siden Leder av bankens verdipapirforetak finansrådgivning fra 2005 til 2010 Ansatt som leder sparing og plassering fra 2010 Controller Atle Morken (1972) Utdanning ved TØH og NHH Erfaring fra Revisjonsfirmaet Arne Klæth AS og KPMG, statsautorisert revisor Ansatt som controller i 2005 Adm. sjef / Advokat Ingunn Tunes (1974) Utdanning som jurist i fra Universitetet i Bergen/Universitetet i Tromsø med spesialfag i selskapsrett. Bachelorgrad i generell bedriftsøkonomi fra Trondheim Økonomiske Høgskole (TøH) Erfaring som Advokat i Deloitte Advokatfirma AS, og Advokatfirmaet PwC AS Allsidig erfaring i fra forretningsjuridiske emner med fokus på selskapsrett og kontraktsrett, herunder forhandlinger. I MelhusBanken har det i tillegg vært fokus på verdisikring og mislighold samt interne juridiske anliggender Ansatt som Administrasjonssjef og Advokat siden 13. desember

7 God og lønnsom vekst* Forvaltningskapital / % vekst % 10.8 % 6.7 % 10.0 % 8.8 % 13.4 % 12.5 % 1.4 % 2.6 % 7.4 % Q H 2013 Rapportert egenkapitalavkastning i % av gjennomsnittlig egenkapital 16.0 % 14.0 % 14.9 % 12.0 % 12.1 % 12.6 % 10.0 % 10.7 % 8.0 % 6.0 % 8.8 % 7.5 % 8.1 % 9.9 % 9.2 % 10.1 % 9.4 % 4.0 % Gjsnitt Q 20131H 2013 *NOK millioner / %. Egenkapitalavkastning i morbank vist. Egenkapital justert for utbetalte utbytter/gaver. I perioden 2005 t.o.m. 2010, er morbank, eksl. Finansrådgivning AS, innfusjonert fra og med Ekskl. effekt av TBK transaksjon var egenkapitalavkastningen ca 8,9% i 2012, og gjennomsnittlig egenkapitalavkastning i perioden tilsvarer da 9,4% mot gjennomsnittl10,1% i perioden inkl. EBK effekt i (Gjennomsnittlig EK-avkastning for på konsernbasis, ink. EBK effekt, var ca 9.8%.). 7

8 Utbyttegrad ca. 100% av resultatet til egenkapitalbeviseierne* Utbytte per egenkapitalbevis, utdelingsgrad av andel resultat rapporterte tall 120 % 100 % 80 % 101 % 98 % 108 % 103 % 104 % 93 % 109 % 103 % 62 % 102 % 97 % 60 % 40 % 20 % % Gjsnitt Q H 2013 Utbytte per egenkapitalbevis (NOK) Korrigert for 2012 EBK effekt Utdelingsgrad *EK-beviseiernes andel av resultatet som kom fra Eika Gruppen AS sin utdeling i form av EBK-aksjer, ble holdt tilbake i selskapet i Dette var et avvik fra bankens utbyttepolitikk, men skyldtes at dette ikke var en kontantgenererende transaksjon. 8

9 Tilknyttet Eika Gruppen Eika Gruppen AS er eid av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Melhus Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen med en eierandel på 2,27% og i Eika Boligkreditt med 2,30% Eika-Gruppens produktselskap har siden etablering i 1997 levert konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker eier-bankenes behov En av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag NOK 200 mrd og en betydelig distribusjonskapasitet med 200 bankkontorer i 137 kommuner Bankene som er tilsluttet Eika-Gruppen har totalt over 1 million kunder 9

10 Innhold 1. MELHUS SPAREBANK EN OVERSIKT 2. UTLÅNS- OG MARKEDSFORHOLD 3. FINANSIELL INFORMASJON 4. EGENKAPITALBEVISET OG EIERFORHOLD Appendix 10

11 Klart definert markedsområde Banken har sterk lokal markedsposisjon og nyter godt av umiddelbar nærhet til Trondheim by (kunder i Trondheim utgjør nesten 50%) Fullskala produkttilbud Ca privatkunder og ca bedriftskunder Melhus Trondheim Korsvegen Ler Heimdal Fem kontorer i Sør Trøndelag fylke Kunder i andre fylker enn Sør Trøndelag utgjør ca. 4,5% av brutto utlån (2012) 11

12 Regionale makroøkonomiske forhold: Lav arbeidsledighet og høy befolkningsvekst Befolkningsvekst Ledighet 3.0 % Trondheim Kommune Melhus Kommune Sør-Trøndelag Fylke 2.5 % Norge 2.0 % 3.0 % 2.5 % 2.0 % 2.8 % 2.4 % 2.4 % 2.2 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 1.6 % 1.5 % 1.4 % 1.2 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % Sør-Trøndelag Fylke Melhus Kommune Norge Trondheim 0.0 % 0.0 % 2012M M M M07 Kilde: SSB. Befolkningsvekst år, slutten av kvartal (k/k) og registrerte arbeidsledige % 12

13 Regionale makroøkonomiske forhold: Sysselsetting per industri Sysselsette per industri (tusen personer) Trondheim Sysselsette per industri (tusen personer) Melhus Kommune 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, ,5 0,7 1,6 2,3 3,7 3,8 4,1 4,3 5,2 5,2 5,9 6,1 9,6 11,112,4 18,7 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, ,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,1 1,2 1,6 Melhusbanken sine utlån gjenspeiles av næringsstrukturen i Melhus og Trondheim kommune. Det er en relativt høy andel av sysselsatte innenfor offentlig sektor, varehandel, bygg og eiendom samt tjenesteyting. Bankens utlån innenfor bedriftsmarkedet er i stor grad knyttet opp mot utvikling og drift av eiendommer som er tilpasset regionens næringsstruktur Kilde: SSB 13

14 Regionale makroøkonomiske forhold: Boligpriser; Trondheim /Trøndelag vs Oslo/Norge Boligpriser (Tnok/m2) SNITT Oslo SNITT Trøndelagsfylkene SNITT Trondheim Norge Kilde: NEF. Per sept

15 Lokale og regionale utviklingstrekk Melhus er del arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen - Ca. 60 % av kommunens yrkesaktive har sin arbeidsplass i Trondheim Trondheim er en av de sterkest voksende by-regioner i Norge. Innenfor 30 minutters bilkjøring fra Trondheim Torg er det ca innbyggere og befolkningen vokser med ca innbyggere hvert år En rekke større boligprosjekter er under utvikling/utbygging. Ca nye boligenheter ventes fullført i 2013 På sørsiden av Trondheim mot Melhus, er første del av forlengelsen av firefelts E6 kommet godt i gang Melhus er med sine knapt innbyggere den største landkommunen i Sør Trøndelag og er i sterk vekst Næringslivet er dominert av landbruk, handelsbedrifter, mindre og mellomstore bedrifter innen bygg og anlegg, samt transportbedrifter Melhus Kommune er, som nabokommune til Trondheim, under kontinuerlig press for å tilrettelegge nye områder for boligbygging Kilde: Banken / div. offentlig statistikk 15

16 Kredittvekst og markedsmuligheter 35 % Endring innenlandsk bruttogjeld, banker, kredittforetak og obligasjonsgjeld (kun NOK) 30 % 25 % 20 % Husholdinger Ikke finansielle foretak m/obligasjonsmarked Ikke fin. Foretak - eksl. obligasjonsmarked 15 % 10 % 5 % 0 % 6.5 % 3.5 % -0.4 % -5 % 2006M M M M M M07 Kilde: SSB 16

17 NOKm Melhusbankens utvikling i utlån ink. EBK* (2005-1H2013) 7, % 10 % 3 % 5 % 14 % 7 % 9 % 2 % 11 % 6,000 5,000 4,000 3,000 2, ,887 1, ,000 2,028 2, , ,605 1,084 1,126 2,767 2,849 1,165 3,011 1, ,060 1,214 1,235 1,494 1,538 1,586 1,597 1, Q Q 2013 Brutto utlån til bedriftsmarked Overført Eika Boligkreditt Brutto utlån til privatmarked Vekst ink. Boligkreditt * Brutto utlån. Sum utlån formidlet til boligkreditt, ikke splittet på privat/bedriftsmarked. For årene er både Finans Rådgivning AS og Melhusbanken sin portefølje inkludert i tall for overført beløp til Eika Boligkreditt (Tidligere Terra Boligkreditt). Innfusjonert fra Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 17

18 Sammensetning av utlånsportefølje* ex EBK (2012) Eiendomsdrift; 917 ; 21 % Annen næring; 557 ; 13 % Personmarked; ; 63 % Andre; 641 ; 15 % Melhus; ; 38 % Jordbruk; 112 ; 3 % Trondheim ; ; 47 % Eiendomsdrift består i hovedsak av byggelån og bedrifter med forretningseiendommer og boligeiendommer for utleie i Trondheim og Melhus Annen næring består i hovedsak av enkeltmannsforetak og små bedrifter innenfor bygg og anlegg, samt transport Melhus sin portefølje overført til Eika Boligkreditt (EBK) økte vesentlig i 2012 med 25 % til NOK mill. Dette utgjør 20% av totale utlån og er forholdsvis liten overføringsgrad sammenlignet med hva mange andre banker har overført *NOK millioner. Brutto utlån Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 18

19 NOKm Utlånsporteføljen* Annen næring Eiendomsdrif t Jordbruk Personmarked * Brutto utlån. Eksklusive portefølje i Eika Boligkreditt Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 19

20 Rentenetto og tap på utlån* 3.00 % 2.50 % 2.00 % 1.50 % 2.32 % 2.12 % 2.12 % 2.09 % 1.94 % 1.89 % 1.67 % 1.62 % 1.56 % 1.65 % 1.00 % 0.50 % 0.22 % 0.29 % 0.27 % 0.11 % 0.07 % 0.12 % 0.02 % 0.05 % 0.01 % 0.03 % 0.00 % Q H 2013 Tap/brutto utlån Rentenetto (gj.snittl. FVK) Rentemargin har vært under press, noe som delvis skyldes stor fokus på volumvekst i noen av de større bankene. Med nye kapitalkrav for bankene er det foretatt marginjusteringer som viser en bedring etter 1. halvår. Effekten vil forsterkes framover da renteendringene er gjennomført i 2. og 3. kvartal 2013 *Brutto utlån per 1/1. Målt iht. rapportert forvaltningskapital (midlere). Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 20

21 Kapitalisering vs. nye krav 20.0 % 18.0 % 16.0 % 14.0 % 12.0 % 10.0 % 3.5 % 4.3 % 3.5 % 3.5 % 8.0 % 6.0 % 4.0 % 9.0 % 11.3 % 12.5 % 14.5 % 2.0 % 0.0 % Formellt kapitalkrav 2013 Melhus Spb 2Q13 * Nye krav Ved motsyklisk buf f er inntil 2,5% Krav Ved motsyklisk buffer inntil 2,5% og systemviktig krav 2,0% Ren kjernekapitaldekning Hybridkapital og ansvarlig lån Med dagens beregningsgrunnlag, ville 14,5% ren kjernekapital for Melhus Sparebank implisere behov for å bygge ca. NOK 100m i ny egenkapital * Kjernekapital eks. fondsobligasjoner (NOK 130m) Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 21

22 Innhold 1. MELHUS SPAREBANK EN OVERSIKT 2. UTLÅNS- OG MARKEDSFORHOLD 3. FINANSIELL INFORMASJON 4. EGENKAPITALBEVISET OG EIERFORHOLD Appendix 22

23 NOKm Resultatutvikling* Andel resultat tilknyttet selskap Sum andre driftsinntekter Netto rente- og kredittprovisjoner Tap skatt Sum andre driftskostnader Resultat før skatt Q H Q H 2013 K/I 53.8 % 56.4 % 61.1 % 58.9 % 55.5 % 55.3 % 60.4 % 52.3 % 61.8 % 55.1 % K/I ekskl. kursgev % 54.1 % 57.5 % 51.0 % 55.9 % 55.3 % 59.2 % 62.7 % 66.4 % 56.9 % Kostnadene er de 2 siste år økt pga økt kapasitet i kunderettet virksomhet og en markedstilpasning av lønnsnivået. Melhusbanken har kapasitet til vekst uten vesentlig økning i kostnadsnivået * Rapportert resultat etter skatt. Av sum andre driftsinntekter for 2012 på totalt NOK 52m, utgjorde NOK 31,7m netto gevinst finansielle instrumenter til virkelig verdi. Kilde: Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 23

24 Resultat NOKt Alle beløp i NOK Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjons inntekter og inntekter av banktjenester Provisjons kostnader og kostn. ved banktjenester Netto gevinster/(tap) finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader før tap på utlån Driftsresultat før nedskrivninger og tap på utlån Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Driftsresultat Andel av resultat tilknyttet selskap Resultat før skatt Skatt på resultat Resultat etter skatt Utvidet resultat Verdiendringer finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Resultat pr. egenkapitalbevis 18,65 11,47 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 18,65 11,47 Netto gevinster finansielle instrumenter til virkelig verdi i 2012 består av bl.a. utbytte fra Eika Gruppen AS i form av EBK-aksjer til en verdi på 22,8 mill. Av og nedskrivninger består i 2012 bl.a. av nedskrivning av aksjer i Eika Gruppen AS i forbindelse med denne transaksjonen på til sammen 1,9 mill. Netto effekt av denne transaksjonen utgjorde 20,9 mill Kilde: Bankens årsregnskap

25 Balanse eiendeler NOKt EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Aksjer og ek. bevis til virkelig verdi over resultat Pengemarkedsfond til virkelig verdi over res Sertifikater og obl. tilgjengelig for salg Pengemarkedsfond tilgjengelig for salg Overtatte eiendeler Finansielle derivater Andre eiendeler Aksjer og egenkapitalbevis tilgjengelig for salg Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i konsernselskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler SUM EIENDELER Aksjer og egenkapitalbevis består i hovedsak av eierandel i Eika Gruppen AS og EBK AS Banken har en forholdsvis stor likviditetsbuffer bestående av obligasjoner og pengemarkedsfond. Likviditet og lav risiko er prioritert foran avkastning Kilde: Bankens årsregnskap

26 Balanse gjeld og egenkapital NOKt GJELD OG EGENKAPITAL Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Betalbar skatt Annen gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikat- og obligasjonsgjeld Finansielle derivater Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån SUM GJELD Eierandelskapital Overkursfond Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Garantiansvar Pantstillelser Økning i pensjonsforpliktelsen fra 2011 til 2012 skyldes i hovedsak endring i forutsetninger og førtidspensjonsavtale til avtroppende banksjef. Banken vil vurdere tilpasning til nye pensjonsordninger når nytt lovforslag foreligger Kilde: Bankens årsregnskap

27 Detaljer - kapitaldekning Beregnet kapitaldekning 2Q 2013 Andel 2Q 2013 eks. res. delårsres. ink.res % / NOKt Sum beregningsgrunnlag % 3,109,688-3,109, % Innskutt kapital 2.9 % 89,049-89, % Opptjent kapital 8.5 % 264, , % Kjernekapital før fradrag/fondsobl % 353, , % Sum fradrag -0.5 % -15, , % 50% av delårsresultat 0.0 % - 11,634 11, % Kjernekapital etter fradrag/fondsobl % 338,215 11, , % Fondsobligasjoner 4.2 % 130, , % Sum kjernekapital 15.0 % 468,215 11, , % Urealiserte gevinster og 50/50 fradrag 0.1 % 2,465-2, % Netto ansvarlig kapital 15.1 % 470,680 11, , % Kjernekapital er beregnet iht corep-skjema, Kilde: Bankens 2.kvartals rapport / beregninger 27

28 Innhold 1. MELHUS SPAREBANK EN OVERSIKT 2. UTLÅNS- OG MARKEDSFORHOLD 3. FINANSIELL INFORMASJON 4. EGENKAPITALBEVISET OG EIERFORHOLD Appendix 28

29 Resultatdisponering og utbyttepolitikk Utdelingspolitikk MelhusBanken har i mange år delt ut omlag 1 million i gaver som fordeles til ulike lag, foreninger og samfunnsnyttige tiltak/prosjekter i kommunen. I tillegg deltar banken aktivt med midler og kompetanse ved behov innenfor rammen av bankens retningslinjer, når større prosjekter skal realiseres. Særskilt prioritert er støtte til barne- og ungdomsarbeid innen kultur og idrett. Historisk sterkt fokus på attraktivt utbytte til egenkapitalbeviseierne Gjeldende utbyttepolitikk: ( ) Banken skal tilstrebe og utbetale årlig til utbytte tilsvarende eierandelskapitalens matematiske andel av bankens samlede egenkapital ( ) NOK 9,2m i utbytte til egenkapitalbeviseierne Resultatdisponering 2012 NOK 6,7m overført til utjevningsfond NOK 0,85m avsatt til gaver NOK 36,5m overført til grunnfondet Egenkapitalbevisbrøk endret fra 30,5% i 2011 til 28,5% i ,6% i

30 Egenkapitalbeviset MELG - Nøkkeltall Totalt egenkapitalbevis utestående Emisjon i ,- egenkapitalbevis Egenkapitalbevisbrøk: 26,6% Børsnotert siden 1998 Egenkapitalbevisets kurs: NOK 137 * NOK 110m total børsverdi Totalt ca. 550 forskjellige eiere av egenkapitalbevis i banken NOK 125,3** i bokført verdi per egenkapitalbevis Pålydende NOK 100 per egenkapitalbevis Gjennomsnittlig utbyttegrad på nær 100% siste 8 år av andel resultat * 11. okt 2013 ** Ink. brøk-andel resultat YTD 2013 og andel annen egenkapital. NOK 116 eksklusive dette. 30

31 Kursutvikling, volum og bokført verdi* per egenkapitalbevis Omsetning, tnok (v. akse) Kurs (h.akse) BV/EKB 2Q (h. akse) jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt * Beregnet ink. brøk-andel resultat YTD 2013 og andel annen egenkapital 31

32 Eiersammensetning - egenkapitalbeviset MELHUS SPAREBANK EGENKAPIT (MELG) % 1 MP PENSJON PK 75, % 2 BERG INVEST HOLDING AS 72, % 3 SCHLØSSER-MØLLER GRUPPEN AS 28, % 4 ALLUM GERD NINNI 26, % 5 RAKON EIENDOM AS 23, % 6 SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR 20, % 7 RONALDINHO AS 20, % 8 HORTEN GUNNAR 15, % 9 JOHANSEN KJELL PETTER 15, % 10 FOSSUM SIGVARD 12, % 11 JOHS. HAUGERUDSVEI AS 12, % 12 HEGGEM ANDERS 11, % 13 BACKER HANS HVISTENDAHL 10, % 14 JUEL IVER ALBERT 9, % 15 LIAN TOR PEDER 9, % 16 RØBECH EILIF ANSGAR 8, % 17 J BERG HOLDING AS 8, % 18 OLA LØKBAKKS FOND 7, % 19 LEGA AS 7, % 20 GRAVRÅK LEIDULF 6, % 21 HORTEN ANNE GRETHE 6, % 22 BRÅTHEN TERJE 6, % 23 VERDIPAPIRFONDET EIKA UTBYTTE 6, % 24 BERG DØDSBO OLAV 6, % 25 FINANS AS 6, % 26 BRATT BENTE RAND 5, % 27 EBBESEN HENRIK 5, % 28 FA INVEST HOLDING AS 5, % 29 OLSEN TOR OTTO HÅGENSEN 5, % 30 ROGSTAD JON ODDVAR 5, % SUM 459, % Andre 340, % SUM TOTAL 800, % 32

33 Styret i Banken Styreleder Bjarne Berg (1969) Utdanning: Sivilmarkedsfører (Msc) fra NMH/BI, Cand.mag Øk.adm fra TØH/NTNU Erfaring: 17 års erfaring som konsulent og leder i reklamebyrå Styreverv: Styreleder i MelhusBanken og Brødrene Flaarønning AS Styremedlem i Minera Skifer AS, Rosenborg Reklame AS, HK Reklamebyrå AS, HK Link AS, PK Trykk AS, Montana Holding AS, Giallo AS, Eiendomsselskapet Mellomila 88 AS, Mye i Media AS, Arkadia Regnskap AS Medlem i styret i MelhusBanken siden 2004 Nestleder Bernt Gagnås (1954) Tømrer, byggmester Jobbet som tømrer i 10 år. Drevet eget foretak, Trio-Bygg AS i 27 år, daglig leder i Trio-Bygg AS Styreleder i Dregesetveien 1 AS, Lenamælen Utbygging AS Styremedlem i Ølsholmen AS Medlem i styret i Melhus Sparebank siden Nestleder Styremedlem Inger Tangvik (1948) Handelsskole / Skatteetatskolen. Skatteetaten siden 1978 Melhus Sparebank Medlem i styret i Melhus Sparebank siden 2003 Styremedlem Jo Temre (1953) Utdanning Siv.øk. fra NHH (78), TØH/HiST (75), 1.avd jus UiB (77), Solstrand (99) Erfaring 35 års variert styre- og næringslivserfaring som leder, bl.a. 10 år fra Fokus Bank - Fonds/Kapitalmarked, Electromagnetic Geoservices AS (VP), Wist gruppen og som AD i E.C. Dahls Eiendom Styreverv ;House of Beauty AS, Nordenfjeldske Eiendomsfond AS Medlem i styret i Melhus Sparebank siden 2010 Styremedlem Marianne Bringedal (1958) Utdanning: Handel og Kontor Kjøpmannsinstituttets lederopplæring Fagkurs markedsføring Tilpasset utdanning innen nettvirksomhet strøm og kraftmarkedet. Erfaring innen : Innfordring/ Inkasso/kredittadministrasjon salg og service, markedsføring, nettvirksomhet strøm og kraftmarkedet, regnskap og økonomi Medlem i styret i Melhus Sparebank siden 2006 Styremedlem Roar Øverbø (1950) Utdannet som veterinær fra Norges Vet.høgskole 1975 Erfaring. Selvstendig næringsdrivende veterinær. Heleid AS med eiendomshandel, verdipapirhandel og forvaltning samt avl / oppdrett og konkurranse innen travsport Styreverv nest leder Leangen Travbane AS Styremedlem i Leangentravets Eiendom AS Medlem i styret i Melhus Sparebank siden 2007 Styremedlem Esten Bollingmo (1978) Utdanning fra Trondheim Økonomiske Høgskole, BI og Høgskolen i Gjøvik Ansatt i banken siden 2001: 2 år i Kundeservice, resterende på Bedriftsmarked Medlem i styret i Melhus Sparebank siden

34 Informasjon til mottaker Dette dokumentet er kun for informasjonsformål, og skal ikke benyttes eller videredistribueres uten å avtale dette med Melhus Sparebank Selskapspresentasjonen inneholder blant annet informasjon om Melhus Sparebank sin tidligere samt nåværende og fremtidige virksomhet, finansielle forhold knyttet til banken og markedsmessige betraktninger lokalt og regionalt Informasjonen er basert på forutsetninger og observasjoner slik som banken vurderer disse og er gjort per dato for presentasjonen, og ingen garanti gis for at disse ikke kan bli eller allerede er blitt endret Presentasjonen inneholder også tredjepartsinformasjon, hentet fra offentlige tilgjengelige kilder, som er stolt på uten nærmere kvalitetssikring eller verifisering Verken ledelsen eller banken påtar seg noe form for ansvar for eventuelle feil eller mangler i innholdet Presentasjonen er ikke noe form for tilbud om å investere i noen form for verdipapirer utstedt av banken 34

Selskapspresentasjon

Selskapspresentasjon Selskapspresentasjon Innhold Kort om banken En selvstendig, lønnsom og solid sparebank tilknyttet Eika Gruppen Børsnotert siden november 1998 51 årsverk i banken Forvaltningskapital på NOK 5,7 mrd Brutto

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 %

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 % 81 % Utlån 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Personkunder Styreleder Ansattes representant Fungerende banksjef RESULTATREGNSKAP

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Tinn Sparebank

Kvartalsrapport Tinn Sparebank Kvartalsrapport Tinn Sparebank Regnskap Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 20 765 25 018 92 832 Rentekostnader og lignende kostnader 8 151 12 408 41 713 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.023 30.656 83.311 90.025 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 14.193 18.427 43.857

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

MelhusBanken. Selskapspresentasjon, februar 2016

MelhusBanken. Selskapspresentasjon, februar 2016 MelhusBanken Selskapspresentasjon, februar 2016 Tilknyttet Eika-alliansen Noterte egenkapitalbevis 67 ansatte Forvaltningskapital NOK 7,0 mrd. Egenkapital NOK 586,3m Brutto utlån inkl. EBK NOK 7,6 mrd.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 29.203 34.881 133.563 Rentekostnader og lignende kostnader 9.478 15.886 57.606 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 18.748 20.961 37.862 42.992 83.409 Rentekostnader og

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer