SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER KURS OG KARRIEREPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER KURS OG KARRIEREPLAN"

Transkript

1 SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER KURS OG KARRIEREPLAN Fagkurs SHV Befalskurs SHV Kurs i regi av HVSKSK Kurs i regi av eksterne Refererer til tidligere utdanning Stilling / Antall dager STILLINGER MED FLYTENDE GRAD ER MARKERT MED HVILKET KURS SOM ER GRADSGIVENDE V

2 SHV INNSATSTYRKE Som hovedprinsipp skal alt personell som rekrutteres til SHV styrkene inneha relevant og oppdatert bakgrunn for å fungere i stilling. Dette danner også grunnlag for vurdering av kursbehov.

3 DYKKERTROPP Forutsetter skips-/minedykkerutdanning Lag Troppstab Dykkerbefal KVM LF Fen-Kvm NK / TRSJ Lt-Fen / Lt Innføring Resertifisering Dykkerutdanning 17 dager Dykkerleder 10 dager Modul 2: Maritimt ledelseskurs LF utdanningen 31 dager Totalt ant. Dager = 17 Totalt ant. Dager = 33 Totalt ant. Dager = 35 Spesialistutdanning for operatør Laget må ha spesialister innenfor San N3 og SB Sanitet Nivå 3 1 Samband/KKIS 1 Samband/KKIS 2

4 KYP -ULM KVM FEN FEN - LT Lag Troppstab Operatør Modul 1C: Sensor Grunnkurs KYP 7 dager NLF / LF Kvm Ulm / Fen - Kvm Operatørutdanning 1 NK / TRSJ Lt Fen / Lt LF Utdanning 30 dager Modul 2: Maritimt ledelseskurs Totalt ant. Dager = 14 Totalt ant. Dager = 32 Totalt ant. Dager = 34 Spesialistutdanning for operatør Laget må ha spesialister innenfor San N3 og SB Sanitet Nivå 3 1 Samband/KKIS 1 Samband/KKIS 2

5 BORDING Lag Troppstab Operatør NLF / LF Kvm-Ulm / Fenr Kontrolloffiser Fenr NK / TRSJ Lt-Fenr / Lt GK Bording: Unopposed 1 Operatørutdanning 2 Bordingsoffiser LF Utdanning 42 dager VG Bording: Non-Cooperative 1 Bordingsoffiser Modul 2: Maritimt ledelseskurs Modul 2: Maritimt ledelseskurs Totalt ant. Dager = 28 Totalt ant. Dager = 42 Totalt ant. Dager = 16 Totalt ant. Dager = 48 Spesialistutdanning for operatør Laget må ha spesialister innenfor San N3 og SB Sanitet Nivå 3 1 Samband/KKIS 1 Samband/KKIS 2

6 BÅTSKVADRON Fartøysbesetning Skipsteknikker Typekurs Ops-ass Typekurs NK / Skipssjef Fenr-Kvm / Lt-Fenr Typekurs 12,7 Brukerkurs Motorpasser Modul I 12,7 Bordingsoffiser Motorpasser Modul II Modul 1C: Sensor Hurtigbåtfører Samband / KKIS 1 Sjefskurs fartøy 7 dager Totalt ant. Dager = 24 Totalt ant. Dager = 23 Totalt ant. Dager: 37 Spesialistutdanni ng for operatør Sanitet Nivå 3 1

7 BÅTSKVADRON Skvadronstab Skipstekniker Fenr-Kvm Typekurs NK Lt-Fenr Skipssjef utdanning 37 dager 12,7 Brukerkurs Motorpasser Modul I Motorpasser Modul II Stabstroppkurs 2 Totalt ant. Dager = 43 Totalt ant. Dager = 41

8 INNSATSKOMMANDO NK KL Forutsetter at NK rekrutteres eksternt med maritim bakgrunn. Eller har gjennomført kursstigen internt. Kurs fjernes etter real kompetanse. N-1 KL-LT Personellkurs 1 Jurist KL-LT Modul 3: Maritim taktikk Modul 3: Maritim taktikk Stabstroppkurs 2 Modul 3: Maritim taktikk Områdesjefskurs I Ant. Dager: 32 Ant. Dager: 20 Ant. Dager: 31

9 INNSATSKOMMANDO Ass N-2 LT-FENR N-2 KL-LT Ass N-3 LT-FENR Ass N-3 KL-LT E&S Kurs område / sikkerhetskurs område E&S Kurs område/ GK E (FEH) Modul 2: Maritim Etterretning SB/KKIS Modul 1 Modul 1C: Sensor Modul 2: Maritim Etterretning Modul 3: Maritim taktikk Modul 3: Maritim taktikk Ant. Dager: 31 Ant. Dager: 35 Ant. Dager: 23 Ant. Dager: 27

10 INNSATSKOMMANDO Ass N-4 Sanitet - Lt-Fen N-6 Kl-Lt Sanitet nivå 3 / Fagbefal 14 / Samband/KKIS 1 Troppsjef II Sanitet 10 dager Samband/KKIS 2 TRSJ III Samband Modul 3: Maritim taktikk Ant. Dager: 31/40 Ant. Dager: 39

11 STABSTROPP Troppstab NK Tropp/Ass N-4 Forsyning / Lt-Fenr TRSJ / Våpenoff. Lt Stabstropp kurs 1 12,7 Brukerkurs Stabstropp kurs 2 Grunnleggende skyteinstruktør Modul 2: PBP Instruktør Håndvåpen eller tilsvarende 7 dager Stabstroppkurs 1 Modul 2: PBP Ant. Dager: 36 Ant. Dager: 41

12 STABSTROPP Støttelag Ass N-1 Fenr-Kvm Systemtekniker SB Fenr-Kvm Forsyningsbef Fenr-Kvm Lagfører /Forsyningsbef Fenr 7 dager Personellkurs 1 Samband / KKIS 1 Stabstropp kurs 1 Stabstropp kurs 1 Stabstroppkurs 2 Samband / KKIS 2 Stabstropp kurs 2 Stabstropp kurs 2 TRSJ SB II Ant. Dager: 24 Ant. Dager: 31 Ant. Dager: 30 Ant. Dager: 29

13 STABSTROPP Støttelag Matriell ass/ VF MB 240 Proviant ass/kokk Ops assistent Samband / KKIS 1 Ant. Dager: 3 Ant. Dager: 0 Ant. Dager: 11

14 STABSTROPP Hjelpeplasslag Sanitetssoldat Sykepleier Fenr Lege Lt Lagfører Fenr Sanitet Nivå 3 1 Sanitet N3 - Hjelpeplass 10 dager Sanitet N3 - Hjelpeplass 10 dager Sanitet N3 - Hjelpeplass 10 dager Sanitet Nivå 3 - Fagbefal Sanitet Nivå 3 - Fagbefal Sanitet Nivå 3 1 Troppsjef II Sanitet 10 dager Sanitet N3 - Hjelpeplass 10 dager Ant. Dager: 24 Ant. Dager: 15 Ant. Dager: 15 Ant. Dager: 42

15 STABSTROPP Evakueringslag San soldat/vf Ambulanse Sanitetssoldat Sykepleier Fenr Lagfører Fenr Sanitet Nivå 3 1 Sanitet Nivå 3 1 Sanitet N3 - Evakuering 10 dager Sanitet N3 - Evakuering 7 dager Sanitet N3 - Evakuering 10 dager Sanitet Nivå 3 - Fagbefal Sanitet Nivå 3 1 VF AMBULANSE? dager Troppsjef II Sanitet* 10 dager Sanitet N3 - Evakuering 10 dager Ant. Dager:? Ant. Dager: 24 Ant. Dager: 15 Ant. Dager: 42

16 SHV OMRÅDET Som hovedprinsipp skal alt personell som rekrutteres til SHV styrkene inneha relevant og oppdatert bakgrunn for å fungere i stilling. Dette danner også grunnlag for vurdering av kursbehov.

17 OMRÅDESTAB Ledelse Liason Kl-Lt SIMIS- og Liaisonoffiserskurs Modul 3: Maritim taktikk NK Kl-Lt Forutsetter at NK rekrutteres eksternt med maritim bakgrunn. Eller har gjennomført kursstigen internt. Kurs fjernes etter realkompetanse. Sjef Kl Forutsetter at Sjef rekrutteres eksternt med maritim bakgrunn. Eller har gjennomført kursstigen internt. Kurs fjernes etter realkompetanse. Modul 3: Maritim taktikk Modul 3: Maritim taktikk Områdesjefskurs I Områdesjefskurs I Områdesjefskurs II Områdesjefskurs II Totalt ant. Dager = 21 Totalt ant. Dager = 34 Totalt ant. Dager = 34

18 PERSONELLSEKSJONEN Sanitetsbefal Lt-Fen Sanitet nivå 3 1 Ass N-1/8 Personellkurs 1 N-1/8 Lt Personellkurs 1 TRSJ II SANITET Stabtroppskurs 2 Totalt ant. Dager = 37 Totalt ant. Dager = 5 Totalt ant. Dager = 32

19 OPERASJONSSEKSJON Ass N-2 Kvm N-2 Lt Ass N-3 Kvm N-3 Lt E&S Kurs område / sikkerhetskurs område E&S Kurs område / sikkerhetskurs område Modul 2: Maritim Etterretning SB/KKIS Modul 1 Modul 2: MLK Modul 2: Maritim Etterretning Modul 3: Maritim taktikk Totalt ant. Dager = 27 Totalt ant. Dager = 31 Totalt ant. Dager = 23 Totalt ant. Dager = 27

20 OPERASJONSSEKSJON N-5 Lt Ass N-6 Kvm N-6 Lt Samband/KKIS 1 Samband/KKIS 1 Modul 3: Maritim taktikk Områdesjef II Samband/KKIS 2 Samband/KKIS 2 TRSJ II Samband Totalt ant. Dager = 27 Totalt ant. Dager = 20 Totalt ant. Dager = 35

21 LOGISTIKKSEKSJON Admass/ Sjåfør Skipstekniker /Maskinist Lt-Fen Våpenoff Lt-Fen Ass N-4 Lt-Fen N-4 Lt MB 240 Typekurs 12,7 Brukerkurs Stabstropp kurs 1 10 dager Modul 1B: Operasjonsrom Motorpaaser Modul I Instruktør Håndvåpen 7 dager Stabstropp kurs 2 Stabstropp kurs 1 10 dager Motorpasser Modul II Modul 2: MLK Stabstropp kurs 2 Modul 2: PBP Totalt ant. Dager = 3 Totalt ant. Dager = 33 Totalt ant. Dager = 30 Totalt ant. Dager = 33 Totalt ant. Dager: 35

22 FARTØYSGRUPPE Hurtigbåt Opsbefal Fen-Kvm NK Fen-Kvm Skipssjef Lt-Fen NK utdanningen 2 Modul 2: Maritimt ledelseskurs Modul 2: Maritimt ledelseskurs Hurtigbåtførerkurs Sjefskurs fartøy 7 dager Totalt ant. Dager = 21 Totalt ant. Dager = 23 Totalt ant. Dager = 34 Spesialistutdanning for operatør Laget må ha spesialister innenfor samband Samband/KKIS 1 Samband/KKIS 2

23 Skytter Opsass FARTØYSGRUPPE Bevoktningsfartøy Skips-tekniker Fen-Kvm Opsbefal Fen-Kvm NK Fen-Kvm Skipssjef Lt-Fen 12,7 Brukerkurs Modul 1A: Billedbygging Modul 1B: Operasjonsrom Motorpasser Modul 1 Modul 1A: Billedbygging Modul 1B: Operasjonsrom Modul 1B: Operasjonsrom Modul 1C: Sensor Motorpasser Modul II Modul 1B: Operasjonsrom Modul 2: Maritimt ledelseskurs Modul 2: Maritimt ledelseskurs SB/KKIS 1 Modul 1C: Sensor Sjefskurs fartøy 7 dager Totalt ant. Dager = 5 Totalt ant. Dager =15 Totalt ant. Dager = 19 SB/KKIS 1 Totalt ant. Dager = 18 Totalt ant. Dager = 25 Modul 2: Maritimt ledelseskurs Totalt ant. Dager = 29

24 FARTØYSGRUPPE Stort fartøy Maskinbefal Fen-Kvm Opsbefal Fen-Kvm NK Fen-Kvm Skipssjef Lt-Fen Motorpasser Modul I Motorpasser Modul II Modul 1C: Sensor Modul 2: Maritimt ledelseskurs Modul 2: Maritimt ledelseskurs SB/KKIS 1 Sjefskurs fartøy 7 dager Modul 2: Maritimt ledelseskurs Totalt ant. Dager = 19 Totalt ant. Dager =29 Totalt ant. Dager = 21 Totalt ant. Dager =28

25 FARTØYSGRUPPE Stort fartøy Kokk/san soldat Båtsmann Skytter Opsass Sanitet Nivå ,7 Brukerkurs Modul 1C: Sensor SB/KKIS 1 Totalt ant. Dager = 14 Totalt ant. Dager =7 Totalt ant. Dager =5 Totalt ant. Dager =15

26 FARTØYSGRUPPE Skvadronstab NK Skvadron Lt-Fen Skvadronssjef Kl-Lt Modul 2: Maritimt ledelseskurs Modul 2: Maritimt ledelseskurs Sjefskurs fartøy 7 dager Sjefskurs fartøy 7 dager Modul 3: Maritim taktikk Totalt ant. Dager = 28 Totalt ant. Dager = 36

27 KYP Lag (3) Troppstab Operatør Modul 1C: Sensor Grunnkurs KYP 7 dager NLF / LF Fen-Kvm / Fen Operatørutdanning 1 NK / TRSJ Lt-Fen / Lt LF Utdanning 32 dager Modul 2: Maritimt ledelseskurs Totalt ant. Dager = 14 Totalt ant. Dager = 32 Totalt ant. Dager = 36 Spesialistutdanning for operatør Laget må ha spesialister innenfor samband Samband/KKIS 1 Samband/KKIS 2

28 Visitasjonslag Visitasjonslag Kontrollass Kontrollbefal Fen-Kvm Kontrolloffiser Lt-Fen Samband/KKIS 1 Bordingsoffiser Bordingsoffiser Modul 2: Maritimt ledelseskurs Modul 2: Maritimt ledelseskurs Totalt ant. Dager = 4 Totalt ant. Dager = 19 Totalt ant. Dager = 23

STABOMRÅDESTAB OG STAB/TRENTROPP DISTRIKT

STABOMRÅDESTAB OG STAB/TRENTROPP DISTRIKT STABMRÅDESTAB G STAB/TRENTRPP Korp Korp Sjt Fenr Lt Lt Kapt/Lt P Stabstropp Grunnkurs Lederskap Stabstropp Kurs II mr sjefs Stabs offiserskurs Stomr sjefs I Fagkurs mrådestab mrådesjef mrådestab Kapt x

Detaljer

STAB- OG TRENTROPP INNSATSSTYRKE og Ass S-2 og Ass S-3

STAB- OG TRENTROPP INNSATSSTYRKE og Ass S-2 og Ass S-3 STAB- G TRENTRPP INNSATSSTRKE og Ass S-2 og Ass S-3 FHSK FHSK Korp Korp Korp Sjt Fenr Fenr Fenr Fenr Lt Lt Lt Grunnkurs hund Stabstr kurs I Grunnkurs Lederskap Stabstr kurs II Instr kurs hund trinn 1 Trsj

Detaljer

FORKLARINGSKODER Må ha Må ha dette kurset eller andre kurs merket (x) (valgmulighet for enkelte tjenestestillinger). Må ha dette kurset for å oppnå

FORKLARINGSKODER Må ha Må ha dette kurset eller andre kurs merket (x) (valgmulighet for enkelte tjenestestillinger). Må ha dette kurset for å oppnå () dette kurset eller andre kurs merket (x) (valgmulighet for enkelte tjenestestillinger). dette kurset for å oppnå høyeste grad i stilling. dette kurset eller andre kurs merket () for å oppnå høyeste

Detaljer

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET2016 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER OG SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET2016 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER OG SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET2016 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER OG SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER www.forsvaret.no Àjour pr 30.10.2015 Heimevernets kurskatalog 2 Innledning... 5

Detaljer

Kurskatalog For Heimevernet 2014

Kurskatalog For Heimevernet 2014 Kurskatalog For Heimevernet 2014 Heimevernets skoleog kompetansesenter og Sjøheimevernets utdanningog kompetansesenter www.forsvaret.no Àjour pr 24.01.14 2 1 Innledning... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PÅMELDINGSRUTINER...

Detaljer

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015 KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER www.forsvaret.no Àjour pr 10.12.2014 orb/f:\hvsks\10 utdanning\02 kurskatalog\kurskatalog 2015\kurskatalog 2015_10.12.2014.docx

Detaljer

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER KURSKATALOG HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER og SJØHEIMEVERNSKOMMANDOEN www.forsvaret.no Àjour pr 19.10.12 e/c:\documents and settings\ekleveland\lokale innstillinger\temporary internet files\olk369\kurskatalog

Detaljer

Hvorfor Sjøheimevern?

Hvorfor Sjøheimevern? Hvorfor Sjøheimevern? Jens Christian Mikkelsen Områdesjef Nærmere 66.000 anløp skjer inn til Norske havner løpet av ett år Over 70% av verdiene transporteres inn og ut av landet over kjøl Brorparten av

Detaljer

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER KURSKATALOG HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER og SJØHEIMEVERNSKOMMANDOEN www.forsvaret.no Àjour pr 19.10.12 orb/f:\hvsks\10 utdanning\02 kurskatalog\kurskatalog 2013\kurskatalog orginal 2013.doc

Detaljer

HISTORIKK. Siden den tid har MTB-våpenet vært i stadig utvikling, og utgjør i dag kanskje den mest slagkraftige del av vårt sjøforsvar.

HISTORIKK. Siden den tid har MTB-våpenet vært i stadig utvikling, og utgjør i dag kanskje den mest slagkraftige del av vårt sjøforsvar. t HISTORIKK Det norske MTB-våpen har lange tradisjoner. Verdens første MTB, "RAP", ble bygget i 1873. MTB' enes hovedprinsipp; å utnytte skjærgården til egen fordel, er imidlertid enda eldre. Allerede

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Kontaktmøte for beredskapsansvarlige Oppland 21 mars 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

For å starte med begynnelsen, så ble Sjøheimevernet opprettet i 1951 med en spesifikk oppgave for øyet:

For å starte med begynnelsen, så ble Sjøheimevernet opprettet i 1951 med en spesifikk oppgave for øyet: Foredrag i Sjømilitært Forum 290212 Kapt.lt. Jens Ch. Mikkelsen Mine damer og herrer Først la meg takke for invitasjonen, introduksjonen og denne muligheten til å fortelle litt om Sjøheimevernet i dag

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Orientering til Fylkesberedskapsrådet Oppland 3 mai 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

Orientering om Sjøheimevernet. Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad

Orientering om Sjøheimevernet. Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad Orientering om Sjøheimevernet Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad Heimevernets hovedoppgaver Å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, herunder: Styrkebeskyttelse uttak/rullering

Detaljer

Orientering fra HV-08

Orientering fra HV-08 Orientering fra HV-08 Firas Brahimi Kaptein Ass G-9 SIMIS 2013.10.29 1 Agenda Heimevernets historie oppgaver og egenart Organisasjon Heimevernets bistand til det sivile samfunn HV kapasiteter 2013.10.29

Detaljer

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Jørgen Roaldset GENERALSEKRETÆR LANDSRÅDET FOR HEIMEVERNET Heimevernet Innhold Historien Organisering og oppdrag HVs egenart HV-tjenesten

Detaljer

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2018 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2018 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2018 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER www.forsvaret.no Àjour pr 13.12.2017 Heimevernets kurskatalog 2 1 Innledning... 5 GENERELT... 5 PÅMELDINGSRUTINER... 5 KURSSTED...

Detaljer

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2017

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2017 KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2017 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER OG SJØHEIMEVERNETS UTDANNING- OG KOMPETANSESENTER www.forsvaret.no Àjour pr 02.01.2017 hjp/c:\users\jhestdal\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Detaljer

Totalforsvaret i et nytt lys?

Totalforsvaret i et nytt lys? Totalforsvaret i et nytt lys? Trussebilde Sivilt-militært samarbeid FSJs Fagmilitære råd «Vi hadde forsømt å forberede oss også på det verste alternativet, hvilket et suverent rike må gjøre» Jens Chr Hauge

Detaljer

Håndbok for Heimevernet. Håndbok for Heimevernet. Stabstropp. Objektsikringstropp. Stabstropp i innsatsstyrken

Håndbok for Heimevernet. Håndbok for Heimevernet. Stabstropp. Objektsikringstropp. Stabstropp i innsatsstyrken Håndbok for Heimevernet Håndbok for Heimevernet Objektsikringstropp Stabstropp Stabstropp i innsatsstyrken Stabstropp I-styrken Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV Stabstropp Innsatsstyrke SIKKERHETSGRADERING:

Detaljer

Last ned Request tango - Håvard Klevberg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Request tango Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Request tango - Håvard Klevberg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Request tango Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Request tango - Håvard Klevberg Last ned Forfatter: Håvard Klevberg ISBN: 9788215018638 Antall sider: 456 Format: PDF Filstørrelse: 23.80 Mb Dette er historien omspesialenheten 333 skvadron, en

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Helge Orbekk HV09

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Helge Orbekk HV09 «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Distriktssjef Helge Orbekk HV09 1 Bergenhus heimevernsdistrikt 09 Voss 5 nov 13 - KKL 2 Forutsetninger, prosedyrer kapasiteter

Detaljer

Håndbok for Heimevernet. Håndbok for Heimevernet. Stabstropp. Objektsikringstropp. HV-område

Håndbok for Heimevernet. Håndbok for Heimevernet. Stabstropp. Objektsikringstropp. HV-område Håndbok for Heimevernet Håndbok for Heimevernet Objektsikringstropp Stabstropp HV-område Stabstropp HV-område Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV Stabstropp HV-område SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Enkel bruksanvisning for Idrettskurs Denne modulen erstatter kursregistreringsskjemaet fra og med

Enkel bruksanvisning for Idrettskurs Denne modulen erstatter kursregistreringsskjemaet fra og med Enkel bruksanvisning for Idrettskurs Denne modulen erstatter kursregistreringsskjemaet fra og med 01.01.2018 Disse kursene finnes per i dag: HPS - Grunnkurs hanggliding HPS - Grunnkurs paragliding HPS

Detaljer

Etablering av et maritimt sikkerhetssenter i Fosnavåg

Etablering av et maritimt sikkerhetssenter i Fosnavåg Etablering av et maritimt sikkerhetssenter i Fosnavåg Muligheter også for det lokale næringsliv Gunnar Knudsen, Daglig leder OilComp AS Presentasjon i Shipping-klubben i Fosnavåg 23.November 2015 Kompetansebegrepet

Detaljer

Overvåknings- /kontrolltroppen

Overvåknings- /kontrolltroppen Overvåknings- /kontrolltroppen Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV OK-troppen SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Utvikling og utdanning av kapasitet ANSVARLIG FAGMYNDIGHET:

Detaljer

Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre

Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre Maritim Utdanning i Sjøforsvaret Status og veien videre Presentasjon MUF 23 nov 2009 Flaggkommandør Bernt Grimstvedt Navn på presentasjon 27.11.2009 1 Sjøkrigsskolen 27.11.2009 2 KNM Statsraad Lehmkuhl

Detaljer

Last ned Håndbok i militærpsykiatri - Jon G. Reichelt. Last ned

Last ned Håndbok i militærpsykiatri - Jon G. Reichelt. Last ned Last ned Håndbok i militærpsykiatri - Jon G. Reichelt Last ned Forfatter: Jon G. Reichelt ISBN: 9788245020069 Antall sider: 149 Format: PDF Filstørrelse:17.04 Mb Å være soldat er forbundet med helt spesielle

Detaljer

Last ned Håndbok i militærpsykiatri - Jon G. Reichelt. Last ned

Last ned Håndbok i militærpsykiatri - Jon G. Reichelt. Last ned Last ned Håndbok i militærpsykiatri - Jon G. Reichelt Last ned Forfatter: Jon G. Reichelt ISBN: 9788245020069 Antall sider: 149 Format: PDF Filstørrelse: 10.40 Mb Å være soldat er forbundet med helt spesielle

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

2.4 Kompetanseplan for seksjon for kurative tjenester 2013

2.4 Kompetanseplan for seksjon for kurative tjenester 2013 BÅTSFJORD KOMMUNE INTERNKONTROLL HELSE KAPITTEL 2. Ledelse Versjon: 3 Utarbeidet av: Beate Lupton Dato: 31.01.13 Godkjent av: Øyvind hauken Dato: 15.02.13 Revideres av Dato:primo 2014 av virksomhetsleder

Detaljer

Last ned Sjørett og økonomi - Per Aasmundseth. Last ned

Last ned Sjørett og økonomi - Per Aasmundseth. Last ned Last ned Sjørett og økonomi - Per Aasmundseth Last ned Forfatter: Per Aasmundseth ISBN: 9788292284773 Antall sider: 96 Format: PDF Filstørrelse:11.28 Mb Denne oppgavesamlingen følger samme oppbygging som

Detaljer

Last ned Blodig snø - Günter K. Koschorrek. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Blodig snø Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Blodig snø - Günter K. Koschorrek. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Blodig snø Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Blodig snø - Günter K. Koschorrek Last ned Forfatter: Günter K. Koschorrek ISBN: 9788282111171 Antall sider: 285 Format: PDF Filstørrelse: 10.61 Mb Dette er den selvbiografiske historien til en

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Livbåtfører repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Referat fra den 26.04.03

Referat fra den 26.04.03 Dugnad MMU BLINK, Marinemuseet Horten. Referat fra den 26.04.03 15 personer møtte opp for å bemanne MMU BLINK. Vi møttes klokka 1000 i den nye storstuen i 1. etage på Marinemuseet. Dugnadsleder Haakon

Detaljer

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13 Frem mot 01.01.2017 orm@dnmf.no 01.12.13 STCW revisjon Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk ble vedtatt 7. juli 1978 og trådte i kraft 28. april 1984.

Detaljer

FORSVARET Sjøforsvarsstaben/Sanitetsinspektøren

FORSVARET Sjøforsvarsstaben/Sanitetsinspektøren Avdelingstittel Forfatter Prosjektittel 2012.10.20 20.10.2012 1 1 Avdelingstittel Sjøforsvarets Støttelag og Brannen på MS Nordlys Sjøforsvarets Støttelags innsats 2011-09-15-18 Kommandør Sanitetsinspektør

Detaljer

Skarpskyttertroppen PRØVE PRØVE. Håndbok for HV Skarpskyttertroppen SIKKERHETSGRADERING: KORTTITTEL: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL:

Skarpskyttertroppen PRØVE PRØVE. Håndbok for HV Skarpskyttertroppen SIKKERHETSGRADERING: KORTTITTEL: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Skarpskyttertroppen KORTTITTEL: Håndbok for HV Skarpskyttertroppen SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Utvikling og utdanning av kapasitet ANSVARLIG UTGIVER: Sjef Heimevernets

Detaljer

Luftforsvarets 330 skvadron 2014

Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Visjon 330 skvadron Overordnet organisasjon Justisdepartementet Redningstjeneste Innkjøp av helikoptre Forsvarsdepartementet Driftsansvar for Sea King Utdanning personell

Detaljer

Overvåknings- /kontrolltroppen

Overvåknings- /kontrolltroppen Overvåknings- /kontrolltroppen Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV OK-troppen SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Utvikling og utdanning av kapasitet ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Arild O Arnesen Kommandørkaptein FD IV Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging Innhold i presentasjon FD organisasjon FD IV. organisasjon

Detaljer

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Innhold Fakta om Heimevernet HV-14 Sivilt-militært samarbeid lokalt VERNER VOKTER VIRKER De enkle fakta om HV 45 000 soldater.

Detaljer

Last ned Båtførerprøven - Trond Ålvik. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Båtførerprøven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Båtførerprøven - Trond Ålvik. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Båtførerprøven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Båtførerprøven - Trond Ålvik Last ned Forfatter: Trond Ålvik ISBN: 9788244201551 Antall sider: 107 Format: PDF Filstørrelse:35.96 Mb Denne konsentrerte lommehåndboka inneholder det man må kunne

Detaljer

Last ned Sportsboka. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sportsboka Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Sportsboka. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sportsboka Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Sportsboka Last ned ISBN: 9788278227732 Antall sider: 448 Format: PDF Filstørrelse: 16.51 Mb Boken gir en innføring i ulike sportsgrener. For hver sportsgren blir reglene, taktikkene og teknikkene

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/01459-4 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3013576456) Sykepleier Med 7A Felles - Medisinsk klinikk - st. ref. 3013576456 Belen Munoz-Simon Dok. dato: 03.04.2016

Detaljer

Saniteten i Sjøforsvaret - operativt nødvendig eller en klamp om foten? Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen Sjef SANSJØ SMS Frokostforedrag 2008-05-09

Saniteten i Sjøforsvaret - operativt nødvendig eller en klamp om foten? Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen Sjef SANSJØ SMS Frokostforedrag 2008-05-09 Saniteten i Sjøforsvaret - operativt nødvendig eller en klamp om foten? Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen Sjef SANSJØ SMS Frokostforedrag 2008-05-09 Agenda Problemstilling Premisser Historikk Visjon Status

Detaljer

HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003. Kompetanse som virkemiddel. Per Ove Økland, SAFE. Status: Draft

HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003. Kompetanse som virkemiddel. Per Ove Økland, SAFE. Status: Draft HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003 Kompetanse som virkemiddel Status: Draft Per Ove Økland, SAFE 1 Trender! Nye teknologiske løsningerl " Eks; Snubbing, coil tubing,, ombygging av plattformer o.s.v

Detaljer

SJØHEIMEVERNET Innsats- og Områdesjefene i Sjøheimevernet

SJØHEIMEVERNET Innsats- og Områdesjefene i Sjøheimevernet SJØHEIMEVERNET Innsats- og Områdesjefene i Sjøheimevernet Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse KL J.Ch. Mikkelsen jens.mikkelsen@shv-io.no 19.01.2012 1 av 2 Tidligere dato Tidligere referanse Til Distribusjonsliste

Detaljer

Pålitelighet - Vi tar ansvar, holder det vi lover og opptrer troverdig i alle sammenhenger Engasjement - Vi er positive, løsningsorientert, ønsker å

Pålitelighet - Vi tar ansvar, holder det vi lover og opptrer troverdig i alle sammenhenger Engasjement - Vi er positive, løsningsorientert, ønsker å Pålitelighet - Vi tar ansvar, holder det vi lover og opptrer troverdig i alle sammenhenger Engasjement - Vi er positive, løsningsorientert, ønsker å spre energi og yter alltid vårt beste. Innovasjon -

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Kronprins Haakon. Lovpålagte

Kronprins Haakon. Lovpålagte Kronprins Haakon Lovpålagte Kompetansebevis Dekksoffiser klasse 1 Kompetansebevis Dekksoffiser klasse 2 Kompetansebevis Dekksoffiser klasse 3 Kompetansebevis Maskinoffiser klasse 1 Kompetansebevis Maskinoffiser

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ICS organisering Tor Eivind Moss Beredskapskonferansen 2017 Operasjonsseksjon Hva er ICS? Incident Command System Et standardisert ledelsessystem designet for

Detaljer

Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker

Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker Forsvarets Sanitet Forsvarets Felles Sanitetsstyrker Forsvarets Felles Sanitetsstyrker (FFSS) FFSS har som hovedoppgave å levere operative sanitetskapasiteter til støtte for hele Forsvarets organisasjon

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

NROF spør om kompetanse

NROF spør om kompetanse NROF spør om kompetanse Formannskonferansen i Stavern 017 Hva er hovedgrunnen(e) til ditt medlemskap i NROF? Maks tre kryss Føle tilhørighet til Forsvaret 77,8% Idrettsarrangementer og konkurranser 10,5%

Detaljer

Last ned Ordføreren - Odd Strand. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ordføreren Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ordføreren - Odd Strand. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ordføreren Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ordføreren - Odd Strand Last ned Forfatter: Odd Strand ISBN: 9788251406758 Antall sider: 164 Format: PDF Filstørrelse: 29.39 Mb Både som spesiallege og som politiker har Eilert Eilertsen markert

Detaljer

Oppsummering. Kværners granskningsrapport. Dødsulykke på Stord 7. mars 2015 1 / 5

Oppsummering. Kværners granskningsrapport. Dødsulykke på Stord 7. mars 2015 1 / 5 Oppsummering Kværners granskningsrapport Dødsulykke på Stord 7. mars 2015 1 / 5 Oppsummering av Kværners interne granskningsrapport i forbindelse med dødsulykken på Stord 7. mars 2015 Bakgrunn Kværner

Detaljer

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler.

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

"Marinens nye kapasiteter. Hva blir operasjonsmønsteret? " FKOM Henning Amundsen

Marinens nye kapasiteter. Hva blir operasjonsmønsteret?  FKOM Henning Amundsen Sjef Kysteskadren Commander Norwegian Task Group "Marinens nye kapasiteter. Hva blir operasjonsmønsteret? " SJKE og COM NorTG Denne presentasjonen er UGRADERT 1 Sjømaktens kompleksitet Tydeliggjøre nasjonal

Detaljer

Jegertropp. Metadata PRØVE PRØVE. Håndbok for HV - Jegertroppen SIKKERHETSGRADERING: KORTTITTEL: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL:

Jegertropp. Metadata PRØVE PRØVE. Håndbok for HV - Jegertroppen SIKKERHETSGRADERING: KORTTITTEL: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Jegertropp Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV - Jegertroppen SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Utvikling og utdanning av kapasitet ANSVARLIG UTGIVER: Sjef Heimevernets

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00095-19 Ber om endringsmelding Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/01430-7

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Last ned Alminnelig forvaltningsrett - Hans Petter Graver. Last ned

Last ned Alminnelig forvaltningsrett - Hans Petter Graver. Last ned Last ned Alminnelig forvaltningsrett - Hans Petter Graver Last ned Forfatter: Hans Petter Graver ISBN: 9788215020846 Antall sider: 591 Format: PDF Filstørrelse:11.43 Mb ALMINNELIG FORVALTNINGSRETT er en

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2016 2019

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2016 2019 Strategisk plan for kompanseutvikling for perioden 2016 2019 Omfatter generelle behov på tvers av avdelinger og sentraladministrasjonen spesielt i Hattfjelldal kommune Avdelingens formål: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr februar 2016 Frist Psykologspesialister

Detaljer

UGRADERT. Side 2 av 5

UGRADERT. Side 2 av 5 Til Forsvarsdepartementet Vår saksbehandler: BFO v/regionstyret for Nord-Norge +4791111783, rsl-nord@bfo.no Kopi til Vår referanse 2015/BFO/RSL Vår dato 10.11.2015 Internt Styret i BFO Region Nord-Norge

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Ansvar, stab, ressurser, taktikk Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann - ansvar Kommunen har ansvaret for slokkingen Kommunen skal inngå

Detaljer

SJØHEIMEVERNET Innsats- og Områdesjefene i Sjøheimevernet

SJØHEIMEVERNET Innsats- og Områdesjefene i Sjøheimevernet SJØHEIMEVERNET Innsats- og Områdesjefene i Sjøheimevernet Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse KL J.Ch. Mikkelsen jens.mikkelsen@shv-io.no 26.01.2012 1 av 2 Tidligere dato Tidligere referanse Til Distribusjonsliste

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00089-17 Statsregnskapet 2016 - Første leveranse fra DFØ til bekreftelse og oppfølging Journaldato: 31.01.2017 Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Last ned Knophs oversikt over Norges rett. Last ned

Last ned Knophs oversikt over Norges rett. Last ned Last ned Knophs oversikt over Norges rett Last ned ISBN: 9788215019925 Antall sider: 715 Format: PDF Filstørrelse:37.33 Mb KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT ble utgitt for første gang i 1934, og har i dag

Detaljer

Driftsanskaffelser og rammeavtaler i Forsvaret.

Driftsanskaffelser og rammeavtaler i Forsvaret. Driftsanskaffelser og rammeavtaler i Forsvaret. 5. november 2014 Magnus Hansvold Sjef Driftsanskaffelser 10.11.2014 1 Innledning Anskaffelser er krevende Anskaffelser, og spesielt offentlige anskaffelser,

Detaljer

MARITIMT UTDANNINGSFORUM KIELKONFERANSEN 24/26 NOVEMBER 2003

MARITIMT UTDANNINGSFORUM KIELKONFERANSEN 24/26 NOVEMBER 2003 MARITIMT UTDANNINGSFORUM KIELKONFERANSEN 24/26 NOVEMBER 2003 V/ AVDELINGSLEDER KNUT BIE HAUGSUND MARITIME TEKNISKE V.G. SKOLE 1. ET SAMMENDRAG OVER KARAKTERER I DE SENTRALGITTE EKSAMENSFAG FOR 3 MARITIME

Detaljer

Utdanning til redningsmann i Luftforsvaret.

Utdanning til redningsmann i Luftforsvaret. Kunngjøring for Luftforsvaret KFL/Utdanning nr 25/2015 Utdanning til redningsmann i Luftforsvaret. Luftforsvaret har behov for å utdanne redningsmenn for tjeneste i Luftforsvarets helikoptre. Søknader

Detaljer

Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret?

Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret? Kunngjøring for Luftforsvaret KFL/Utdanning - nr 1/2017 Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret? Luftforsvaret planlegger utdanning av operative besetningsmedlemmer innenfor flere kategorier

Detaljer

Noen tanker om hvordan FOHK ser for seg utnyttelsen av NH 90 som en del av Kampsystemet Fridtjof Nansen (KFN)

Noen tanker om hvordan FOHK ser for seg utnyttelsen av NH 90 som en del av Kampsystemet Fridtjof Nansen (KFN) Noen tanker om hvordan FOHK ser for seg utnyttelsen av NH 90 som en del av Kampsystemet Fridtjof Nansen (KFN) Orlogskaptein Ståle Pedersen FOHK/J3N/ OPS OFF AWW FF 1 Noen viktige begreper Nivåer for militær

Detaljer

Fra teori til praktisk utøvelse

Fra teori til praktisk utøvelse Usikkerhetshåndtering Fra teori til praktisk utøvelse Usikkerhetsseminar på Kielfergen 2 4 oktober Christian Irgens Kommandørkaptein PL P2513 Logistikk og støttefartøyer Klipp fra BT 28 sep 07 Usikkerhets

Detaljer

Brigader Bjarne Nermo

Brigader Bjarne Nermo Fra prosjekt t - operativt tilgjengelig Brigader Bjarne Nermo Sjef FLO Landkapasiteter Forfatter Prosjektittel 07.11.2013 07.11.2013 1 Innhold Fremskaffelser i FLO Utviklingsperspektiver landmateriell

Detaljer

Last ned Skipsbygging - Øystein Meland. Last ned

Last ned Skipsbygging - Øystein Meland. Last ned Last ned Skipsbygging - Øystein Meland Last ned Forfatter: Øystein Meland ISBN: 9788271284213 Antall sider: 342 Format: PDF Filstørrelse:11.12 Mb Skipsbygging er fortsatt en viktig del den maritime industri

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

SAK NR 073-2015 OVERSIKT OVER UTDANNINGS- OG REKRUTTERINGSTILTAK I SYKEHUSET INNLENDET VEDTAK:

SAK NR 073-2015 OVERSIKT OVER UTDANNINGS- OG REKRUTTERINGSTILTAK I SYKEHUSET INNLENDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 073-2015 OVERSIKT OVER UTDANNINGS- OG REKRUTTERINGSTILTAK I SYKEHUSET INNLENDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar oversikten over utdannings- og rekrutteringstiltak

Detaljer

Turøy-ulykken Håndtering av involvert personell

Turøy-ulykken Håndtering av involvert personell Turøy-ulykken Håndtering av involvert personell Haakonsvern orlogsstasjon 2016.10.31 1 Om Sjøforsvarets støttelag Hva Støttelaget består i utgangspunktet av leger, psykologer, prester og sykepleiere. Kan

Detaljer

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN

Tabell 2.3.1a KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. KVINNER OG MENN Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.329 29.120 26.176 40.507 1.678 252

Detaljer

Elvebredden Bruneset, 4330 Ålgård. Fasade mot nordvest 04.04.11

Elvebredden Bruneset, 4330 Ålgård. Fasade mot nordvest 04.04.11 Rev.: Byggesøknad - vedlegg E1 13.09.2011 09:30:08 Rev Dato ekst egn. Kontr. LF: 3 25 10 5 FAX: 3 25 10 8 egnet av: egningsnavn iltakshaver: Fasade mot nordvest 04.04.11 Målestokk: egningsnr.: Vedleggnr.:

Detaljer

Presidenten Sjømilitære Samfund:

Presidenten Sjømilitære Samfund: SJØMILITÆRE SAMFUND For Sjøforsvarets tarv og utvikling Norge trenger et allsidig og velfungerende Sjøforsvar Sjøforsvarets viktigste oppgave er å håndheve suverenitet i norske havområder og slik forhindre

Detaljer

Håndbok for skarpskyttertropp

Håndbok for skarpskyttertropp Troppehåndbok for Heimevernet Håndbok for skarpskyttertropp [dd. måned åååå] [Fornavn Etternavn] [Grad] [Tittel] Håndbok for skarpskyttertropp Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV - Skarpskyttertropp SIKKERHETSGRADERING:

Detaljer

Last ned Veien til førerkortet - Leif N. Olsen Last ned Forfatter: Leif N. Olsen ISBN: 9788273103260 Antall sider: 32 Format: PDF Filstørrelse: 16.76 Mb Dette er arbeidsboka til Trafikalt grunnkurs lærebok,

Detaljer

Sjøforsvarets skoler

Sjøforsvarets skoler Orientering for MUF 2007 Flaggkommandør Bernt Grimstvedt Søknadstall til BSS 1978-2006 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Detaljer

Innhold Del A Generelle spørsmål

Innhold Del A Generelle spørsmål Innhold Del A Generelle spørsmål............................. 21 Del B Internasjonal væpnet konflikt.................... 39 Del C Intern væpnet konflikt (borgerkrig).............. 282 Del D Internasjonale

Detaljer

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning,

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning) Det norske storting ratifiserte

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00279-20 Agenda for stormøte med Oslo kommune mandag 080615 kl 13-16 Samhandling i praksis Helse Sør-Øst RHF Samhandlingsavdelingen Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Radio Medico Norway. Helsetjenesten for skip. Av Agnar Tveten, Leder Radio Medico Norway For Norsk forening for maritim medisin 19 Okt.

Radio Medico Norway. Helsetjenesten for skip. Av Agnar Tveten, Leder Radio Medico Norway For Norsk forening for maritim medisin 19 Okt. Radio Medico Norway Helsetjenesten for skip Av Agnar Tveten, Leder Radio Medico Norway For Norsk forening for maritim medisin 19 Okt. 2012 Kort om Radio Medico Norway Telemedisinløsningen Organisering

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Skipstekniske utfordringer for STA

Skipstekniske utfordringer for STA Skipstekniske utfordringer for STA 0 Systemstyringenhetens rolle Grensesnitt Grensesnitt Kunde Systemstyring Tjenesteproduksjon Behov og budsjett Vurdering før tilbud/avtale Vedlikehold Forsyning IKT GIL

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Kompetanse og logistikk på skadepoliklinikken Prosjektgruppas sammensetning:

Kompetanse og logistikk på skadepoliklinikken Prosjektgruppas sammensetning: Kompetanse og logistikk på skadepoliklinikken Prosjektgruppas sammensetning: Mette Grundetjern, sykepleier akuttmottak, prosjektleder Ingar Boge, seksjonsoverlege akuttmottak Erik M. Pettersen, ass.lege

Detaljer

Sprang Klasse 01, Ponni III 0.60 (LC) (Individuell) Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk. Antall: Påmeldte = 2, Startende = 2 Info:

Sprang Klasse 01, Ponni III 0.60 (LC) (Individuell) Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk. Antall: Påmeldte = 2, Startende = 2 Info: Sprang Klasse 01, Ponni III 0.60 (LC) (Individuell), 09:00 Sprang Klasse 02, Ponni II 0.70 (LC) (Individuell) Sprang Klasse 03, Ponni I 0.80 (LC) (Individuell) Status: Klassen er ny Antall: Påmeldte =

Detaljer

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i nautikk (OM)

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i nautikk (OM) Innledning Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i militære studier Lederskap med fordypning i nautikk (OM) 1 INNLEDNING...2 2 LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER...2 3 EMNEOVERSIKT OG EMNEBESKRIVELSER...5

Detaljer