Kretsting Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00"

Transkript

1

2 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding Regnskap Arbeidsplan Utsikten og Vigdarheim 6 Budsjett Val 3 styremedlemmer for 2 år 2 styremedlem for 1 år 3 varamedlemmer 2 revisorar 2 valkomitemedlemmer for to år Representantar til landsting Representantar til patruljeførarlandsting 7 Orienteringssaker Kretsleiren i Vats. Oppsummering Blikshavnleiren 2013 Orientering om aktuelle kurs og leirar for eldre speidarar og leiarar Landsleir 2014 Facebook/heimeside Side 2

3 Sak 2: Årsmelding Innledning. Når me nå skal stoppa opp litt, sjå tilbake på året som gjekk så er det to arrangement som klart skil seg ut: Blikshavnleiren og kretsleiren i Vats. Begge arrangementa var gode, vellykka arrangement, med god deltaking, flott planlegging og eit fint økonomisk overskot. Sjølv om opplegget er nokolunde likt frå år til år, frå kretsleir til kretsleir, så blir det ikkje leir av seg sjølv. Tusen takk til alle som har vore med på å laga desse leirane til flotte minner for deltakarane. Det var god deltaking på begge patruljeførarkursa som vart arrangert i året som gjekk. Deltakarane reiser heim frå kursa med ny lærdom og nye venskap. Kretsstyret håper og trur kursa er til nytte for patruljeførarane i arbeidet sitt heime i gruppene. Hjelparar og leiarar som er med får god leiartrening og erfaring. I april var den første gruppeleiarsamlinga i forbundet arrangert. Mange grupper frå Haugaland var med denne helga i Stavanger. Det var ei triveleg helg med mykje informasjon, inspirasjon og ny kunnskap. Kretsstyret håper dette arrangementet vert arrangert med jevne mellomrom, i ein eller annan form. I haust arrangerte kretsstyret leiarsamling i Udland kyrkje. Det var godt frammøte av leiarar og roverar, som fekk eit inspirerande foredrag framført av Kjell Inge Bråtveit. Her var det mange moment kring temaet «relasjon unge og vaksne» me kan ta med oss inn i speidararbeidet. Kvelden vart flott avslutta i kyrkjerommet ved Jon Ådnøy. Førre gjorde det også i år kjempeflott i NM i speiding- med ein flott 4. plass. Det var også kjekt å vera med på oppstart i Odda. I november var kretsekretæren og kretsleiaren på opptak og speidarfest. Me synes det er flott at speidararbeidet er starta opp att i Odda. Takk til alle som er med i speidararbeidet rundt om i alle gruppene i kretsen. Det er dykk som er med å gjere det viktige og gode speidararbeidet i by og bygd. Det er dykk som har den jevnlege kontakten med unge og eldre speidarar. Det er dykk som gir gode speidarminner innanfor trygge rammer. Takk! 2. Kretstinget 2012 Kretstinget for Haugaland KFUK-KFUM-speidarar vart arrangert på Suldal bedehus, søndag 5. februar Frå 13 grupper møtte det 31 med stemmerett. Årsmelding, rekneskap, arbeidsplan og budsjett, vart vedteke. Side 3

4 3. Kretsstyret sitt arbeid Kretsstyret i 2012 : Lars Koltveit (kretsleiar), Hildegunn Mortveit (visekretsleiar), Borghild Velde Eskeland, Helga- Lise Owe, Marius Sunde, Vebjørn Nordhus. Annhild Mortveit har møtt fast som 1 varamann. Birte Barane deltek i styret som kretssekretær. Harald Undheim sat i styret som roverrepresentant. Harald og Marius vart kalla inn til 1.gangsteneste i haust, dermed vart Annhild fast medlem av styret. I haust har både Liv Tryti og Martin Tveit vore kalla inn til styremøta, Kretsstyret har hatt 10 møter, og behandlet 68 saker. De viktigaste sakene som har vore behandla er: Kretsen sine arrangement Blikshavnleiren Kretsleiren i Vats PF- kurs, Oppdrag sør og nord Leiarsamling Kontakt med gruppene i kretsen Visjon Vigdarheim/ Utsikten leirsted 4. Arrangement som kretsen har hatt ansvar for Vandrarar Oppdagarar og stifinnarar Blikshavnleiren ble arrangert juni. Her var det totalt 407 deltakere, 286 av desse var oppdagarar og stifinnarar. Eit flott arrangement for oppdagarar og stifinnarar. God planlegging og dugnadsvillige leiarar gjere dette til ein svært vellykka leir. Haugesunds Avis var og laga ein flott reportasje frå leiren. Gruppene som var ansvarlige i 2012: Norheim, Etne og Haugesund 1. Kretssekretær Birte Barane hadde nokre administrative oppgåver i forkant av leiren. Johannes Skartland, Vikebygd hadde også i år ansvaret for trykksakene PF-kurs Oppdrag Nord vart arrangert på Vigdarheim mars. Her var det 27 deltakarar, og 14 i stab Kurset ble gjennomført med Harald Undheim som ansvarlige kursleiar. Godt gjennomført kurs med ein ung stab. PF-kurs Oppdrag Sør vart arrangert på Stord september. Krretsen har enda ikkje faste kursleiarar eller stab. Lars og Birte var med og drog arrangementet i gang. Lars var hovudleiar deler av helga saman med Iselin Eidhammer Tveit og Inger Kværnø Kretsen får etter kvart ein god del hjelparar som har vore med på fleire kurs, slik at det begynner å bli ein stab med erfaring og rutine. Kretsleiren, Vats 2012 Årets store speidarhending for vandrarar, rovarar var utan tvil kretsleiren. 464 speidarar og leiarar hadde ei flott veke i byrjinga av juli i Nedre Vats. Kretsstyret overbringer ein stor Side 4

5 takk til hovudkomiteen, og alle andre som var med på å laga leiren til det den blei. Tradisjonell leir med bra program som gutane og jentene sette pris på. Dette arrangementet er eit kjempestort dugnadsarbeid. La oss holde på denne gode tradisjonen, slik at nye generasjonar få lov til å oppleve gleda med å vera arrangør og deltakar. Roverarbeidet Harald Undheim var leiar av Roverombudet fram til han reiste i militæret i august, deretter overtok Vebjørn Nordhus. Roverombudet deltok på Roverkongressen i Ålesund i februar. Kretsarrangement for roverane har i år vore kretsleir i Vats. Det var ei roversamling på Sandbekken i byrjinga av november. Omlag 20 deltakarar. Året vart avslutta med roverball på Førre bedehus 21. desember deltakarar Leiarar På årsmøtet i Suldal bedehus deltok 31 leiarar. I april var det Gruppeleiarsamling i Stavanger. Det var mange frå vår krets som deltok på denne samlinga som var for alle gruppeleiarane i forbundet. Me fekk mange positive tilbakemeldingar frå denne hektiske og innhaldsrike helga. På leiarsamlinga i Udland kirke møtte det litt over 50 personar. Fotballtrenar og pedagog Kjell Inge Bråtveit heldt eit inspirerande foredrag med tema «Relasjonsbygging mellom vaksne og barn/unge» Bjarne Henrik Gjellesvik frå Haugesund KFUK KFUM presenterte «Visjon Vigdarheim» Kveldsavsluttinga var ved prest Jon Ådnøy Heider og ære: 10 år : Anita Kallevik Nes, Anne Karin Bårvåg Nesse, Birte Barane, Eldbjørg Solheim, Ida Elin Hatlevik Tvedt, Guttorm Undheim, Ingrid Henrikke Høie, Ingunn Bergsager Våge, Ingunn Frette, Krist Hellend, Kristin Ådnøy Eriksen, Marit Alice Stensland, Marit Brekke Lodden, Marit Lovise Eikeland, May Jorunn Vatnaland, Svanhild Alvestad. 25 år : Anne Lise Ø Mortveit, Einar Kalland Olsen, Ida Elin Hatlevik Tvedt, Liv Tryti, Solveig Leikvoll, Tore Hjortland, Forbundsarrangement i vår krets: Vinter-Roland på Utsikten i første halvdel av påsken. Vinter-Roland ekstrem ble arrangert i siste halvdel av påsken i fjellområdet Seljestad - Kyrkjenuten 5. Representasjon Rover-kongressen i Ålesund : Frå Haugaland krets deltok Harald Undheim, (Førre) Vebjørn Nordhus,(Torvastad) Vebjørn Thorsen (Førre) og Ommund Kolnes (Førre) Kretsforum, Hadeland: Lars Koltveit, (Sand) og Annhild Mortveit. (Skjold) Kretskontaktsamling for rovere: Omund Kolnes, (Førre) Side 5

6 Ungsdomsting mars: Even Johansen og Kaja Marie Leversund (Begge fra Førre) Kretsting Rogaland KFUK KFUM speidarar, kretsleiar. Lars Koltveit, kretsleiar 6. Verv i kretsen og forbundet Valde verv i kretsen: Valkomite: Revisorar: Roverstyret: Oppnevnte verv: Kretskasserer Kretstrener Judit Vikingstad, Norheim, Torodd F. Ottestad, Fitjar, Håvard Tveit, Vikebygd. Einar Kalland Olsen jr., 15.Haugesund og Svein Ove Alvestad, Bokn Harald Undheim (Førre),leiar fram til sommaren. Leiar frå hausten Vebjørn Nordhus (Torvastad), Ommund Kolnes (Førre), Vebjørn Thorsen (Førre), Elisabeth Kristoffersen (Vea) og Kjersti Melvær (Kopervik). Øyvind Apeland, 15.Haugesund. Følgjande av våre medlemmer har sentrale verv i forbundet: Atle Aas, (Etne.) er landssjef. Gunvor Meling er medlem i Landsstyret. Øyvind Valen, (Vikebygd), er leiar i kontrollkomiteen. Mary Anne Rasmusen Vestre, kontrollkomiteen. Kjell Einar Bergsager (13.Haugesund) er med i hedersteiknkomiteen. Kjell Einar Bergsager er med i utviklingskomiteen for Nordtangen. Herleik Overøye Johnsen (Stord) er medlemmer i program-og ledertreningsutvalget. Sindre Nesse er vararepresentant i rovernemda Solveig Leikvoll, (Kopervik) Komite for å laga veiledar til speidarløfte Lars Erling Lofthus, (Førre) Revidering av regelverket til NM i speiding Kaja Marie Leversund, unge talspersoner Olav Velde, (Vats) er mentor i Mentorprogrammet 7. Økonomi Rekneskapet viser et underskot på kr , som er kr meir enn budsjett. Årsakene til avviket i forhold til budsjett er i hovudsak: Innkjøp av kretsutstyr kr høgare enn budsjett Mindre tilskot frå Rogaland fylkeskommune (ikkje tilskot til Blikshavnleiren) Overskot frå Blikshavnleiren lågare enn budsjett og 2011 rekneskap Lågare lønskostnader og kontorkostnader enn budsjettert Overskotet frå kretsleiren i Vats var på kr Disse pengene vert ført inn i rekneskapen for 2013 og overskotet vert fordelt ut på dei fire neste åra. Regnskapen til kretsleiren er revidert og funne i orden. Side 6

7 8. Medlemstall og ekspansjon Kretsen har pr registrert medlemmer. Talet er noko usikkert som følgje av manglande rapportering frå nokre få grupper. Medlemsmassen er litt høgare enn ved førre årsskifte. Bokn er framleis den største gruppa i kretsen med medlemmer innan alle arbeidsgreiner, men har igjen fått medlemsmessig konkurranse frå Førre som igjen har passert 100 medlemmer. Me registrerer i årets medlemsstatisikk ein gledelig auke blant oppdagarar, stifinnarar og vandrarar. Dette lover godt for tida som kjem. 9. Informasjon Informasjonen frå kretsen og ut til gruppene går stort sett gjennom 3 kanalar. Det vert sendt ut nokre informasjonsmailar gjennom året. Desse vert sendt til gruppeleiarane, dersom ikkje anna vert oppgitt. Gruppeleiarane må vidaresenda i gruppa si. Det ligger ein del informasjon på nettsida til kretsen, men sida er for statisk. Informasjonen som er der skal vera rett, og kretsstyret ser det er ein jobb å gjera med heimesida vår. Me kan kanskje også ha ein diskusjon om kva som skal vera på heimesida vår. Facebook er kanalen som lettast når ut til speidarar og leiarar. Informasjonen når raskt ut, og me får raske tilbakemeldingar Det er eigne grupper for kretsstyret og for stabane til PFkursa, og dette fungerer godt for deling av informasjon og planlegging mellom møter Me har gode erfaringar med å nytta Facebook for å dela informasjon. Kretsstyret oppfordrar speidarar og leiarar til å nytte desse kanalane for å finna informasjon om kretsen. 10. Inspirasjonsfondet Det er ikkje kommet inn nokon søknader i Utanlandsfondet.. Det er komme inn ein søknad i 2012, og søknaden vart innvilga. Det vart ikkje utbetalt noko, da turen likevel ikkje vart gjennomført. 12. Kretssekretær Birte Barane har vore tilsett som kretssekretær i 20% stilling i 2012 Sekretæren har vore med på kretsstyremøta og er referent på desse møta. Birte var også med i HK til kretsleiren i Vats 2012, der ho var programsjef. Mykje av tida har i år vore relatert til kretsleiren i Vats. Å laga til leir er ei kjekk oppgåve, særleg når komiteen jobbar godt saman og leiren vert flott. I august var sekretæren med på oppstartsmøte i Aksdal/Førre KM. I november deltok sekretæren på oppstartfest i Odda. På begge desse samlingane vart det informert om nytt frå krets og forbund. Side 7

8 Kretssekretæren jobbar også med informasjon og informasjonsflyt i kretsen. Kretsstyret ser me har ei utfordring med å få god og rett informasjon ut til rette vedkomande i rett tid. Korleis kan kretsstyret nå ut til den enkelte med informasjon i den kanalen vedkomande ønskjer? 13. Sluttord Me går nå inn eit nytt år, nye mål, nye sjansar og nye utfordringar. Eit år der mange speidargrupper har alternative leirar til sommaren. Me vil ønskje lykke til med planlegging og gjennomføring. Me vil og oppfordra grupper til å laga alternative leirar, slik at gutane og jentene får nye utfordringar. Det er viktig at me utfordrar dei unge leiarane meir, sender dei på kurs og gjev dei god oppfylging. Det er mange positive og kjekke unge. Vår oppgåve er å støtte opp om og veilede dei når dette er nødvendig Tida går framover, og verda er heile tida i forandring. Me i speidaren må også følje med i denne forandringa. På årsmøtet vil framtida til Utsikten og Vigdarheim bli diskutert Korleis vert speidararbeidet om år? Korleis vil me påvirka framtida? Kva er rett bruk av ressursane våre? Me i kretsstyret vil vere med i denne utviklinga. Me ønskjer å laga til gode kurs og arrangement for speiarar og leiarar i åra som kjem. Skal desse arrangementa bli vellykka, må me få tilbakemeldingar om kva gruppene i kretsen ønskjer, og sjølvsagt må me motivera og inspirera kvarandre til å vera med på det som skjer i kretsen. Me kjem stadig attende til dette: send speidarane på kurs og samlingar, nasjonalt og internasjonalt. Gruppene får inspirerte speidarar tilbake. Dette kan vere Rolandleir, leiarkurs, KILT- kurs mm. Følg med på forbundet sine sider, så kan du kanskje representera KFUK-KFUM-speidarane på ei internasjonal samling. Kretsstyret vil oppfordra alle speidarar og leiarar til å gå inn på mine sider i medlemsdatabasen. Registrer opplysningar om deg sjølv og dine interesser. Me veit at forbundet bruker desse sidene aktivt. Takk til alle som i 2012 var med på å laga gode speidarminner. Me håper og trur 2013 skal bli eit like flott speidarår. La oss gjere dette saman. Lars Koltveit Borghild Velde Eskeland Liv Tryti Martin Tveit Hildegunn Mortveit Helga-Lise Owe Annhild Mortveit Forslag til vedtak: Framlagd årsmelding for 2012, frå kretsstyret, vert godkjend. Side 8

9 Vedlegg 2.1: Evaluering av vedteke arbeidsplan for 2012 Programtilbod: Arrangere speiderleir, Blikshavn Gjennomført som planlagt Arrangere kretsleir Arrangere PF kurs- oppdrag nord og sør, vår og haust Arrangere minimum 2 samlingar for rovarar. Støtte tiltak som grupper eller ledere arrangerer som går ut som tilbud til hele kretsen eller deler av kretsen Gjennomføre KM i speiding saman med NSF Leiarmiljø Arrangere ein leiarsamlingar kvart halvår Tildele fra inspirasjonsfondet til 1-2 erfarne ledere Utanlandsfond Bevisst byggje opp et miljø av yngre leiarar gjennom å bruke disse i stab på PF-kurs og på Blikshavn Ekspansjon Følge opp eksisterande og evt. nye grupper og einingar Støtte forespørsel om hjelp frå grupper. Arbeide med å få faste kretstrenarar og kursstabar Støttefunksjonar i kretsen: Oppretthalde godt samarbeid med, NSF kretsen og nabokretsane Sørge for at informasjon når ut til mottakarane via internett, e-post og Facebook Gjennomført som planlagt Gjennomført som planlagt Roversamling på Sandbekken og roverball i Førre Kampen om Vikingskipet på Bokn. Gjennomført som planlagt Kretsting i Suldal i februar. Leiarsamling på Blikshavn og på kretsleiren i Vats Leiarsamling i Udland kirke i november. Ingen søkere Det kom inn ein søknad, men turen vart ikkje gjennomført Gjennomført Har gjennomført ein ringerunde til gruppene i kretsen. Oppstart i Odda. Kretsleiar og sekretær var på oppstartfesten. Besvart og følgd opp henvendelser Arbeider med det, men har enda ingen faste trenarar Me har arrangert KM i speiding saman med Ryvarden krets. og delteke på kretsting i Rogaland. Gjennomført Side 9

10 Vedlegg 2.2: Personar som har delteke i komitear til arrangementa: PF-kurs: Oppdrag nord Hovudleiar Harald Undheim, (Førre) og Torbjørn Søndenå, (15. Haugesund) Instruktørar Og hjelpeleiarar Ommund Kolnes, Vebjørn Thorsen, Sveinung Storesund, Karen Undheimog Elisabeth Lofthus. (Førre). Vebjørn Nordhus og Ola Mathias Grønningen Aa, (Torvastad). Amalie Lepsøy Hansen, (Stord). Iselin Eidhammer Tveit, (Vikebygd). Karl Arvid Sørdal, (Haugesund 1). Annhild Mortveit og André Hustoft Nesheim (Skjold) PF-kurs: Oppdrag sør. Blikshavnleir Hovudleiar Instruktørar og hjelpeleiarar Etne Haugesund 1 Norheim Lars Koltveit Inger Kværnø (Førre), Iselin E Tveit (Vikebygd), Ola Mattias Grønningen, Vebjørn Nordhus (Torvastad), Amalie L Hansen (Stord), Kaja Marie Leversund, Elisabeth Lofthus, Sveinung Storesund og Vebjørn H Thorsen (Førre) Marta Onstein, Oddbjørn Sande og Rune Birkeland (Etne). Judit Vikingstad og Hilde Gudmundsen (Norheim). Knut Ivar Alvestad og Laila Engenes (Haugesund 1) Side 10

11 Deltakere Ledere/speidere Deltakere Deltakere Deltakere Vedlegg 2.3: Deltakarar på kretsen sine arrangement i 2012 Blikshavnleir PF-kurs 1 PF-kurs 2 Kretsleir Aksdal Avaldsnes Avaldsnes Bokn Bremnes 9 3 Etne Fitjar 2 17 Førre Halsnøy 12 Hgsd Hgsd Hgsd HGsd Husnes 12 Kopervik Leirvik 3 Norheim Odda 3 1. Rossabø Rossabø Sagvåg 1 9 Sand 6 Skjold Stord 3 Suldal Torvastad Tysværvåg 6 Vats Vea Vikebygd Eksterne/gjester 17 Sum Side 11

12 Vedlegg 2.4: Medlemsstatistikk pr gruppe pr : Speidere Ledere, assistenter, voksne Under Sum Sum Gruppe FAM OF ST VT RL Vok SUM /Ass Led SUM 26 år /- Aksdal Avaldsnes Avaldsnes Bokn Bremnes Etne Fitjar Førre Halsnøy Haugesund Haugesund Haugesund Haugesund Husnes Kopervik Leirvik Norheim Odda Rossabø Rossabø Sagvåg Sand Skjold Skåre Stord Suldal Torvastad Tysværvåg Vats Vea Vikebygd Sum Fylke FAM OF ST VT RL Vok SUM /Ass Led SUM < 26 år /- Rogaland Hordaland Side 12

13 Vedlegg 2.5: Medlemsutvikling siste 10 år Hare/oppdager Meis/ulv/stifinner Speider/vandrer Rover Familie Ledere/ass Sum Hare/oppdager Meis/ulv/stifinner Speider/vandrer Side 13

14 Sak 3: Regnskap 2012 Resultatregnskap Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett avvik INNTEKTER Offentlig støtte Rogaland Fylke Offentlig støtte Hordaland Fylke Offentlig støtte andre Offentlig støtte Inntekt PF Kurs Inntekt Blikshavnleir Inntekt PF Kurs Inntekt rover Inntektsført leiroverskudd Inntekter arrangementer/kurs Gaver Leieinntekter Kretskontingent Diverse inntekter Andre inntekter Totale inntekter KOSTNADER - Utgifter ansatt Reiseutgifter kretsstyre Møteutgifter kretsstyre Gaver o.l Kontorkostnader Kostnader administrasjon Utgift PF Kurs Utgift årsmøte Utgift Blikshavnleir Utgift ledersamling Utgift PF Kurs Utgift rover Utgift ungdomstreff Kostnader arrangementer/kurs Utgift landsting Utgift Roverkongress Utgift kretskonferanse Utgifter sentrale kurs/leirer Kurs og representasjon Kostnader kretsutstyr Diverse utgifter Andre kostnader Totale kostnader Driftsresultat Renteinntekter Sum finansposter Årets resultat Side 14

15 Balanse Eiendeler Andel Utsikten 1 1 Mellomregning kretsarrangementer - - Utestående speidergrupper Periodisering inntekter - - Brukskonto Høyrentekonto Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Årets resultat Overskudd kretsleir Fond nedlagte grupper Inspirasjonsfond Fond for utenlandsreiser Kortsiktig gjeld Periodisering kostnader - - Sum egenkapital og gjeld Haugesund, Revidert og funnet i orden. Øyvind Apeland - kasserer sign Einar Kalland Olsen jr - revisor sign Forslag til vedtak: Framlagt regnskap godkjennes som kretsens regnskap for Side 15

16 Vedlegg 3.1: Spesifikasjon fond REGNSKAP INSPIRASJONSFOND Dato Bevegelse Saldo Innskudd etter vedtak i årsmøtet , ,00 Reisestipend til Kari Apeland (5 000,00) ,00 Reisestipend til Atle Aas (5 000,00) ,00 Renteinntekter , ,00 Reisestipend til Sigbjørn Mortveit (5 000,00) ,00 Reisestipend til Svein Gisle Apeland (5 000,00) ,00 Renteinntekter , ,00 Renteinntekter , ,00 Stipend Karina Nonslid (5 000,00) ,00 Stipend Steinar Sørhus (5 000,00) ,00 Renteinntekter 2008 (6,25%) , ,00 Renteinntekter 2009 (3,25%) , ,00 Renteinntekter 2010 (3,5%) , ,00 Renteinntekter 2011 (3,5%) , ,00 Renteinntekter 2012 (3,35%) , ,00 REGNSKAP FOND NEDLAGTE GRUPPER Dato Bevegelse Saldo Nedlegging Eidfjord 1 KFUK , ,98 Salg speiderhytte Skudeneshavn , ,98 Renteinntekter , ,98 Andel salgssum speiderhytte overført Fredtun ( ,00) ,98 Renteinntekter 2008 (6,25%) , ,98 Renteinntekter 2009 (3,25%) , ,00 Renteinntekter 2010 (3,5%) , ,00 Renteinntekter 2011 (3,5%) , ,00 Renteinntekter 2012 (3,35%) , ,00 REGNSKAP FOND UTENLANDSLEIRER Dato Bevegelse Saldo Opprettelse fond , ,00 Tilskudd Norheim - Jenteleir London (1 250,00) ,00 Tilskudd Sand - ESG jamboree Tyskland (8 750,00) ,00 Renteinntekter 2012 (3,35%) , ,00 Side 16

17 Vedlegg 3.2: Økonomi arrangementer Resultat arrangementer 2012 Inntekt Utgift Resultat PF kurs Årsmøte Blikshavnleir Ledersamling PF kurs Roverarrangement Sum Resultat arrangementer 2011 Inntekt Utgift Resultat PF kurs Årsmøte Blikshavnleir Ledersamling PF kurs Roverarrangement Sum Side 17

18 Sak 4: Forslag til arbeidsplan for 2013 Visjonen til Norges KFUK-KFUM-speidere fram mot 2019 seier: Me er i 2019 ein organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderande leiarar for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidarar. Dette vil Haugaland KFUK KFUM speidarar også jobba fram mot, og har laga til denne arbeidsplanen for 2013 Dette skal først og fremst skje i speidergruppene. Kretsen vil bidra ved å: 1. Gjennom programtiltak på kretsplan hjelpe gruppene til å nå målsettinga 2. Skape et godt leiarmiljø for ledere som skal drive speiderarbeid i speidergruppene. 3. Arbeide for at nye menigheter tar i bruk KFUK-KFUM-speidarmetoden. Tiltak i kretsen for å nå denne målsettinga: Programtilbud: Arrangere Blikshavnleiren. Arrangere Peff-kurs vår og haust. Arrangere treff for eldre speidere. Arrangere minimum 2 samlingar for rovere. Støtte tiltak som grupper eller leiarar arrangerer og som går ut som tilbud til hele kretsen eller deler av kretsen Arrangere / delta i KM i speiding, saman med Ryvarden krets av NSF. Leiarmiljø: Arrangere en ledersamling hvert halvår. Tildele stipend til 1-2 erfarne leiarar. Søknadsfrist 1.mars. Bevisst byggje opp et miljø av yngre leiarar gjennom å bruke dem i stab på PF-kurs, kretsleirstab og småspeidarleir. Ekspansjon: Følge opp eksisterende og evt. nye grupper og enheter. Støtte forespørsler om hjelp fra grupper. Arbeide med å få til faste kursstab til kursa i kretsen Støttefunksjoner i kretsen: Oppretthalde godt samarbeid med NSF og nabokretsane. Sørge for at informasjon når ut til mottakerne via internett, e-post og Facebook. Lage /vedlikeholde/revidere sikkerhetshandbok for kretsen Forslag til vedtak: Arbeidsplanen for 2013 blir vedteke som retningsgivande for kretsstyret sitt arbeid. Side 18

19 Sak 5: Utsikten og Vigdarheim I løpet av hausten 2012 har det kome forespørslar frå både styret for Utsikten og Haugesund KFUK-KFUM si prosjektgruppe for Vigdarheim (Visjon- og Prosjekt- Vigdarheim). Begge leirstadar treng oppgradering. Til kretsarrangementa vert det i dag leigd lokalitetar som Stemnestaden, Solgry, Fredtun og Vigdarheim. Dette er ei ordning som fungerar tilfredsstillande, og kretsstyret ønskjer å halde fram med denne ordninga. Kretsstyret veit at mange, oss sjølve inkludert, er glade i Utsikten, og kanskje spesielt Vigdarheim. I utgangspunktet er kretsstyret positive til oppgraderingar av Vigdarheim, men er skeptiske til å forplikte kretsen på framtidig vedlikehald og kostnadar. Budsjettforslaget for 2013 inneheld difor ikkje tilskot til Haugesund KFUK-KFUM og Visjon Vigdarheim. Kretsen sitt forhold til Utsikten stiller seg formelt annleis, då kretsen her har ein eigarandel på 3/77 delar. Styret for Utsikten ber kretsen om å ta stilling til tre alternativer: 1) Utsikten KFUK-KFUM leirstad held fram som i dag med andelseigarar heimehøyrande i Haugaland krets av Norges KFUK/KFUM. Dette forutset tilførsel av ny kapital. (Estimert til 1 million kroner). 2) Utsikten får inn nye andelseigarar frå andre kristne organisasjonar som årsmøtet kan godkjenne felles statutter for drifta saman med. 3) Utsikten vert lyst ut for sal, fyrst til kristne organisasjonar, evt. på den frie marknaden. Salgssum vert fordelt etter eigarandelar. Kretsstyret sin erfaring er at Utsikten er godt brukt om vinteren, og ledig om sommaren. Standarden på leirstaden er svært låg. Dersom øvrige andelseigarar går inn med ekstra midlar, går kretsstyret inn for å dekke kretsen andel av oppgraderingskostnad. Dette vil utgjere om lag ,- Beløpet er lagt inn i forslag til budsjett Kretsstyret er også opne for fleire nye andelseigar, eventuelt sal av leirstaden. Kretsstyret ønskjer gjerne ein diskusjon kring dette på årsmøtet. Forslag til vedtak: Desom øvrige andelseigarar er opne for å tilføre ny kapital til Utsikten, dekkjer Haugaland krets sin andel på kr ,- av samla oppgradering Side 19

20 Sak 6 Budsjett 2013 Reiseutgifter kretsstyre Møteutgifter kretsstyre Gaver og lignende Kontorkostnader Kostnader administrasjon Utgifter PF Kurs Utgift årsmøte Utgift Blikshavnleir Utgift ledersamling Utgift PF Kurs Utgift rover Utgift ungdomstreff Kostnader arrrangement/kurs Utgift landsting Utgift Roverkonferanse Utgift kretskonkurranse Utgifter sentrale kurs/leirer Kurs og representasjon Kostnader kretsutstyr Diverse utgifter Oppgradering Utsikten Andre kostnader Totale kostnader Driftsresultat Renteinntekter Sum finansposter Årets resultat Forslag til vedtak: Budsjettet for 2013 vedtas. Side 20

21 Sak 7: Val Kretsstyre Kretsleiar: Lars Koltveit (Sand) På val Visekretsleiar: Hildegunn Mortveit (Norheim) På val Styremedlemmer: Marius Sunde (Bokn) På val Borghild Velde Eskeland (Vats) På val Helga Lise Owe (Vikebygd) Ikkje på val Vebjørn Nordhus (Torvastad) På val Annhild Motveit (Skjold) På val Varamedlemmer: Liv Tryti (Førre) På val Martin Tveit (Tysværvåg) På val På val Val av kretsstyre: valgkomiteens forslag: Styremedlemmer Varamedlemmer: Valgkomite Judit Vikingstad Torodd F Ottestad Håvard Tveit På val På val Ikkje på val 2 revisorer Einar Kalland Olsen jr (15.Haugesund) Svein Ove Alvestad (Bokn) På val På val Side 21

22 Vedlegg: NorgesKFUK-KFUM-speidere - ORGANISASJONSBESTEMMELSER Med endringar vedteke KRETS Norges KFUK-KFUM-speidere er delt inn i kretser som opprettes av landsstyret. Kretsens oppgave er å legge til rette for et godt speider- og ledermiljø og å virke for at KFUK-KFUM - speiderarbeidet skal bli kjent og tatt opp på nye steder. Ved endring av kretsgrenser avgjør landsstyret fordeling av eiendeler, etter samråd med kretsene. 2.1 KRETSTING Kretsens besluttende organ er kretsting MØTE, TALE, FORSLAGS- OG STEMMERETT Alle medlemmer som er fylt 15 år kan velges som gruppenes representanter. Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder. På kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett: - Gruppeledere. - Valgte representanter fra gruppene. - Kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer. - To Rover-representanter, valgt av kretsens roverting. - To patruljeførerrepresentanter, valgt av kretsens patruljeførerting. Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: - Ansatte i kretsen. - Ledere i faste komiteer. Alle medlemmer i kretsen over 15 år kan møte som observatører KRETSTING BEHANDLER Kretstingets årsmøte skal behandle følgende saker: - Årsmelding og revidert regnskap. - Fastsetting av kretskontingent. - Arbeidsplan og budsjett for kommende år. - Valg av kretsleder, eventuelt visekretsleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer - Valg av representanter til landsting. - Valg av valgkomité. - Valg av revisor. Revisor skal være myndig. - Endringer i kretsens lovverk/retningslinjer herunder representasjonsregler til kretsting. - Innsendte saker ANDRE BESTEMMELSER OM KRETSTING Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være skriftlig avstemming når minst en person ønsker det. Kretstingets årsmøte avholdes før 15. mars i påfølgende år. Side 22

23 Kretsting kan for øvrig sammenkalles av kretsstyret eller ved at 1/3 av kretsens grupper forlanger det. Utskrift av kretstingets protokoll sendes alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd. Kretsting kan vedta supplerende bestemmelser til organisasjonsbestemmelsene som gjelder kretsen. Slike bestemmelser skal godkjennes av landsstyret. 2.2 KRETSSTYRET Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene Kretsstyret består av - Kretsleder. - Ingen, en eller to visekretsledere. Antallet bestemmes av kretstinget. - To eller flere styremedlemmer. Antallet bestemmes av kretstinget. Kretsstyret skal ha minst ett medlem under 26 år. Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år. Dersom kretstinget ønsker det, kan det velges varamedlemmer til styret for ett år om gangen. På møter i kretsstyret møter leder av kretsens rovernemnd med tale- og forslagsrett. Ved forfall kan en annen representant for kretsens rovernemnd møte i lederens sted. Dersom det ikke finnes noen fungerende rovernemnd i kretsen, møter kretsens roverkontakt. Dersom kretsen har en egen arrangementskomité eller tilsvarende, uavhengig av kretsstyret, og denne komiteen er valgt av kretsting, kan kretsting vedta at en representant fra denne komiteen deltar i kretsstyret med fulle rettigheter KRETSSTYRETS OPPGAVER - Lede kretsens arbeid i overensstemmelse med Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser. - Iverksette de tiltak eller videreføre de saker som har vært behandlet på årsmøte. - Ivareta kretsens løpende kontakt med forbundets sentralledd. - Holde seg orientert om arbeidet i gruppene og gi lederne støtte, råd og oppmuntring. - Påse at gruppenes regnskap blir revidert. - Planlegge felles tiltak for kretsens grupper og enheter så som kretsleir, ledersamvær etc. - Arbeide for medlemsvekst i kretsen. - Sette i verk landsting/kretstings vedtak vedrørende kretsen. - Forvalte midler og eiendeler fra nedlagte grupper i samråd med landsstyret. - Påse at det blir ført særskilt protokoll for kretsstyret og kretsting. - Påse at det blir ført regnskap over kretsens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Kretsleder plikter å se til at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret. 2.3 KRETSLEDER - Leder kretsstyrets arbeid. - Representerer kretsen utad. - Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene. - Anbefaler godkjenning av nye ledere og sender søknadene videre til forbundskontoret. I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted. Side 23

24 Side 24

Velkommen til Kretsting

Velkommen til Kretsting Velkommen til Kretsting Velkommen til kretsting i Norheim kirke, søndag 8. februar 2015. Her er sakspapira for kretstinget. Me har heller ikkje i år trykt opp sakspapira til kretstinget. Ønskjer du å skriva

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere Haugaland krets Kretsting 2016

Norges KFUK-KFUM-speidere Haugaland krets Kretsting 2016 Norges KFUK-KFUM-speidere Haugaland krets Kretsting 2016 Etnespeidarar på Nomestrand, Telemarkskanalen, juni 2015 Foto: Atle Aas Kretsting 2016 Brandøy leirstad, søndag 7. februar 2016 kl. 10.00 Saksliste

Detaljer

Velkommen til kretsting

Velkommen til kretsting Velkommen til kretsting Velkommen til kretsting i Skjold kyrkje, søndag 2. februar 2014. Her er sakspapira for kretstinget. Me har i år lagt om litt på sakspapira til kretstinget. Me kjem i år IKKJE til

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 01.4.17 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund REFERAT TIL STYREMØTE 28.08.2012 Klokken 18.00-21.00 på Speidersenteret. Tilstede: Ragnar Pettersen, Louise Pettersen, Kjell Aalvik, Ulf Larsen, Christopher Kvalvåg, Hege Christin Olsen og Bjørn Helland

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE PROTOKOLL Måndag 25. april 2016 blei det halde møte i representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen f.o.m. sak 3/16. Dagleg leiar

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2013

Innkalling til årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte 2013 Søndag 10. mars i Biskopshavn kirke, menighetssalen Søndag 10. mars er det årsmøte for Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi tar sikte på å ha en innholdsrik dag hvor

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009

Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009 Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009 Inspirasjonen for foredraget Eigne erfaringar som troppsleiar i Ørsta og Trondheim Kortkurs om å satse

Detaljer

Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012

Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012 Til gruppeleiarar i Hordaland krins Bergen 23. februar 2012 Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012 Det kallast inn til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars kl 17.30 til kl 22.00 på Storetveit

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 4. mars 2015 Frå saksnummer: 8/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 19/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/Mspeidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Tilstede: Meldt forfall: Totalt 19 personer, hvorav 16 stemmeberetigede

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Gunvor Meling Øystein Sørgjerd FRAVÆRENDE Siri Bremdal Ingeborg Skjelmo

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte DELTAKERE Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark Landssjef

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, lørdag 2. mars

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ASKER OG BÆRUM KRETS AV NORGES KFUK-KFUM- SPEIDERE REFERAT FRA KRETSTING 2006

ASKER OG BÆRUM KRETS AV NORGES KFUK-KFUM- SPEIDERE REFERAT FRA KRETSTING 2006 ASKER OG BÆRUM KRETS AV NORGES KFUK-KFUM- SPEIDERE REFERAT FRA KRETSTING 2006 Tid: Torsdag 19. oktober kl. 18.00-20.30. Sted: Slemmestad kirke Kirkeallen 6, 3470 Slemmestad Arrangør: Slemmestad KFUK-KFUM

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013

Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013 Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Mats Billermark FRAVÆRENDE Gunvor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, fredag

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Lover for Roverting og Rovernemnda

Lover for Roverting og Rovernemnda Lover for Roverting og Rovernemnda Vedtatt av Roverting 09.02.2013 Godkjent av landsstyret 15.06.13 DEL 1: Roverting 1-1 Rovertings formål og ramme Roverting er rovernes øverste organ, og arbeider innenfor

Detaljer

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA Protokoll fra kretsting 2009/1 Tlf: 67 13 60 32 Org.nr: 971429593 Hjemmeside: abspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no

Detaljer

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Info Gruppeledersamlingen Ny generalsekretær Kort referat og tips Kretsting 2014 Valg Medlemsstatistikk for Agder KMspeiderkrets Tips Kommunikasjon i gruppene «Whatsapp»

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 DELTAKERE Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Øystein Sørgjerd Gunvor Meling Anders Østeby Siri Bremdal Øyvind Øygarden Mats Billermark FRAVÆRENDE

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14 Side 1 av 5 DEN NORSKE KYRKJA Bore sokneråd Protokoll frå møte Frå saksnummer: 08/14 Til saksnummer: 16/14 Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 13. febr.2014 Møtestad: Kyrkjestova på Bore. Av soknerådet sine

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 20.02. 2014 Møtestad: Telefon/Helse Vest RHF, Stavanger Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer