Kretsting Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00"

Transkript

1

2 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding Regnskap Arbeidsplan Utsikten og Vigdarheim 6 Budsjett Val 3 styremedlemmer for 2 år 2 styremedlem for 1 år 3 varamedlemmer 2 revisorar 2 valkomitemedlemmer for to år Representantar til landsting Representantar til patruljeførarlandsting 7 Orienteringssaker Kretsleiren i Vats. Oppsummering Blikshavnleiren 2013 Orientering om aktuelle kurs og leirar for eldre speidarar og leiarar Landsleir 2014 Facebook/heimeside Side 2

3 Sak 2: Årsmelding Innledning. Når me nå skal stoppa opp litt, sjå tilbake på året som gjekk så er det to arrangement som klart skil seg ut: Blikshavnleiren og kretsleiren i Vats. Begge arrangementa var gode, vellykka arrangement, med god deltaking, flott planlegging og eit fint økonomisk overskot. Sjølv om opplegget er nokolunde likt frå år til år, frå kretsleir til kretsleir, så blir det ikkje leir av seg sjølv. Tusen takk til alle som har vore med på å laga desse leirane til flotte minner for deltakarane. Det var god deltaking på begge patruljeførarkursa som vart arrangert i året som gjekk. Deltakarane reiser heim frå kursa med ny lærdom og nye venskap. Kretsstyret håper og trur kursa er til nytte for patruljeførarane i arbeidet sitt heime i gruppene. Hjelparar og leiarar som er med får god leiartrening og erfaring. I april var den første gruppeleiarsamlinga i forbundet arrangert. Mange grupper frå Haugaland var med denne helga i Stavanger. Det var ei triveleg helg med mykje informasjon, inspirasjon og ny kunnskap. Kretsstyret håper dette arrangementet vert arrangert med jevne mellomrom, i ein eller annan form. I haust arrangerte kretsstyret leiarsamling i Udland kyrkje. Det var godt frammøte av leiarar og roverar, som fekk eit inspirerande foredrag framført av Kjell Inge Bråtveit. Her var det mange moment kring temaet «relasjon unge og vaksne» me kan ta med oss inn i speidararbeidet. Kvelden vart flott avslutta i kyrkjerommet ved Jon Ådnøy. Førre gjorde det også i år kjempeflott i NM i speiding- med ein flott 4. plass. Det var også kjekt å vera med på oppstart i Odda. I november var kretsekretæren og kretsleiaren på opptak og speidarfest. Me synes det er flott at speidararbeidet er starta opp att i Odda. Takk til alle som er med i speidararbeidet rundt om i alle gruppene i kretsen. Det er dykk som er med å gjere det viktige og gode speidararbeidet i by og bygd. Det er dykk som har den jevnlege kontakten med unge og eldre speidarar. Det er dykk som gir gode speidarminner innanfor trygge rammer. Takk! 2. Kretstinget 2012 Kretstinget for Haugaland KFUK-KFUM-speidarar vart arrangert på Suldal bedehus, søndag 5. februar Frå 13 grupper møtte det 31 med stemmerett. Årsmelding, rekneskap, arbeidsplan og budsjett, vart vedteke. Side 3

4 3. Kretsstyret sitt arbeid Kretsstyret i 2012 : Lars Koltveit (kretsleiar), Hildegunn Mortveit (visekretsleiar), Borghild Velde Eskeland, Helga- Lise Owe, Marius Sunde, Vebjørn Nordhus. Annhild Mortveit har møtt fast som 1 varamann. Birte Barane deltek i styret som kretssekretær. Harald Undheim sat i styret som roverrepresentant. Harald og Marius vart kalla inn til 1.gangsteneste i haust, dermed vart Annhild fast medlem av styret. I haust har både Liv Tryti og Martin Tveit vore kalla inn til styremøta, Kretsstyret har hatt 10 møter, og behandlet 68 saker. De viktigaste sakene som har vore behandla er: Kretsen sine arrangement Blikshavnleiren Kretsleiren i Vats PF- kurs, Oppdrag sør og nord Leiarsamling Kontakt med gruppene i kretsen Visjon Vigdarheim/ Utsikten leirsted 4. Arrangement som kretsen har hatt ansvar for Vandrarar Oppdagarar og stifinnarar Blikshavnleiren ble arrangert juni. Her var det totalt 407 deltakere, 286 av desse var oppdagarar og stifinnarar. Eit flott arrangement for oppdagarar og stifinnarar. God planlegging og dugnadsvillige leiarar gjere dette til ein svært vellykka leir. Haugesunds Avis var og laga ein flott reportasje frå leiren. Gruppene som var ansvarlige i 2012: Norheim, Etne og Haugesund 1. Kretssekretær Birte Barane hadde nokre administrative oppgåver i forkant av leiren. Johannes Skartland, Vikebygd hadde også i år ansvaret for trykksakene PF-kurs Oppdrag Nord vart arrangert på Vigdarheim mars. Her var det 27 deltakarar, og 14 i stab Kurset ble gjennomført med Harald Undheim som ansvarlige kursleiar. Godt gjennomført kurs med ein ung stab. PF-kurs Oppdrag Sør vart arrangert på Stord september. Krretsen har enda ikkje faste kursleiarar eller stab. Lars og Birte var med og drog arrangementet i gang. Lars var hovudleiar deler av helga saman med Iselin Eidhammer Tveit og Inger Kværnø Kretsen får etter kvart ein god del hjelparar som har vore med på fleire kurs, slik at det begynner å bli ein stab med erfaring og rutine. Kretsleiren, Vats 2012 Årets store speidarhending for vandrarar, rovarar var utan tvil kretsleiren. 464 speidarar og leiarar hadde ei flott veke i byrjinga av juli i Nedre Vats. Kretsstyret overbringer ein stor Side 4

5 takk til hovudkomiteen, og alle andre som var med på å laga leiren til det den blei. Tradisjonell leir med bra program som gutane og jentene sette pris på. Dette arrangementet er eit kjempestort dugnadsarbeid. La oss holde på denne gode tradisjonen, slik at nye generasjonar få lov til å oppleve gleda med å vera arrangør og deltakar. Roverarbeidet Harald Undheim var leiar av Roverombudet fram til han reiste i militæret i august, deretter overtok Vebjørn Nordhus. Roverombudet deltok på Roverkongressen i Ålesund i februar. Kretsarrangement for roverane har i år vore kretsleir i Vats. Det var ei roversamling på Sandbekken i byrjinga av november. Omlag 20 deltakarar. Året vart avslutta med roverball på Førre bedehus 21. desember deltakarar Leiarar På årsmøtet i Suldal bedehus deltok 31 leiarar. I april var det Gruppeleiarsamling i Stavanger. Det var mange frå vår krets som deltok på denne samlinga som var for alle gruppeleiarane i forbundet. Me fekk mange positive tilbakemeldingar frå denne hektiske og innhaldsrike helga. På leiarsamlinga i Udland kirke møtte det litt over 50 personar. Fotballtrenar og pedagog Kjell Inge Bråtveit heldt eit inspirerande foredrag med tema «Relasjonsbygging mellom vaksne og barn/unge» Bjarne Henrik Gjellesvik frå Haugesund KFUK KFUM presenterte «Visjon Vigdarheim» Kveldsavsluttinga var ved prest Jon Ådnøy Heider og ære: 10 år : Anita Kallevik Nes, Anne Karin Bårvåg Nesse, Birte Barane, Eldbjørg Solheim, Ida Elin Hatlevik Tvedt, Guttorm Undheim, Ingrid Henrikke Høie, Ingunn Bergsager Våge, Ingunn Frette, Krist Hellend, Kristin Ådnøy Eriksen, Marit Alice Stensland, Marit Brekke Lodden, Marit Lovise Eikeland, May Jorunn Vatnaland, Svanhild Alvestad. 25 år : Anne Lise Ø Mortveit, Einar Kalland Olsen, Ida Elin Hatlevik Tvedt, Liv Tryti, Solveig Leikvoll, Tore Hjortland, Forbundsarrangement i vår krets: Vinter-Roland på Utsikten i første halvdel av påsken. Vinter-Roland ekstrem ble arrangert i siste halvdel av påsken i fjellområdet Seljestad - Kyrkjenuten 5. Representasjon Rover-kongressen i Ålesund : Frå Haugaland krets deltok Harald Undheim, (Førre) Vebjørn Nordhus,(Torvastad) Vebjørn Thorsen (Førre) og Ommund Kolnes (Førre) Kretsforum, Hadeland: Lars Koltveit, (Sand) og Annhild Mortveit. (Skjold) Kretskontaktsamling for rovere: Omund Kolnes, (Førre) Side 5

6 Ungsdomsting mars: Even Johansen og Kaja Marie Leversund (Begge fra Førre) Kretsting Rogaland KFUK KFUM speidarar, kretsleiar. Lars Koltveit, kretsleiar 6. Verv i kretsen og forbundet Valde verv i kretsen: Valkomite: Revisorar: Roverstyret: Oppnevnte verv: Kretskasserer Kretstrener Judit Vikingstad, Norheim, Torodd F. Ottestad, Fitjar, Håvard Tveit, Vikebygd. Einar Kalland Olsen jr., 15.Haugesund og Svein Ove Alvestad, Bokn Harald Undheim (Førre),leiar fram til sommaren. Leiar frå hausten Vebjørn Nordhus (Torvastad), Ommund Kolnes (Førre), Vebjørn Thorsen (Førre), Elisabeth Kristoffersen (Vea) og Kjersti Melvær (Kopervik). Øyvind Apeland, 15.Haugesund. Følgjande av våre medlemmer har sentrale verv i forbundet: Atle Aas, (Etne.) er landssjef. Gunvor Meling er medlem i Landsstyret. Øyvind Valen, (Vikebygd), er leiar i kontrollkomiteen. Mary Anne Rasmusen Vestre, kontrollkomiteen. Kjell Einar Bergsager (13.Haugesund) er med i hedersteiknkomiteen. Kjell Einar Bergsager er med i utviklingskomiteen for Nordtangen. Herleik Overøye Johnsen (Stord) er medlemmer i program-og ledertreningsutvalget. Sindre Nesse er vararepresentant i rovernemda Solveig Leikvoll, (Kopervik) Komite for å laga veiledar til speidarløfte Lars Erling Lofthus, (Førre) Revidering av regelverket til NM i speiding Kaja Marie Leversund, unge talspersoner Olav Velde, (Vats) er mentor i Mentorprogrammet 7. Økonomi Rekneskapet viser et underskot på kr , som er kr meir enn budsjett. Årsakene til avviket i forhold til budsjett er i hovudsak: Innkjøp av kretsutstyr kr høgare enn budsjett Mindre tilskot frå Rogaland fylkeskommune (ikkje tilskot til Blikshavnleiren) Overskot frå Blikshavnleiren lågare enn budsjett og 2011 rekneskap Lågare lønskostnader og kontorkostnader enn budsjettert Overskotet frå kretsleiren i Vats var på kr Disse pengene vert ført inn i rekneskapen for 2013 og overskotet vert fordelt ut på dei fire neste åra. Regnskapen til kretsleiren er revidert og funne i orden. Side 6

7 8. Medlemstall og ekspansjon Kretsen har pr registrert medlemmer. Talet er noko usikkert som følgje av manglande rapportering frå nokre få grupper. Medlemsmassen er litt høgare enn ved førre årsskifte. Bokn er framleis den største gruppa i kretsen med medlemmer innan alle arbeidsgreiner, men har igjen fått medlemsmessig konkurranse frå Førre som igjen har passert 100 medlemmer. Me registrerer i årets medlemsstatisikk ein gledelig auke blant oppdagarar, stifinnarar og vandrarar. Dette lover godt for tida som kjem. 9. Informasjon Informasjonen frå kretsen og ut til gruppene går stort sett gjennom 3 kanalar. Det vert sendt ut nokre informasjonsmailar gjennom året. Desse vert sendt til gruppeleiarane, dersom ikkje anna vert oppgitt. Gruppeleiarane må vidaresenda i gruppa si. Det ligger ein del informasjon på nettsida til kretsen, men sida er for statisk. Informasjonen som er der skal vera rett, og kretsstyret ser det er ein jobb å gjera med heimesida vår. Me kan kanskje også ha ein diskusjon om kva som skal vera på heimesida vår. Facebook er kanalen som lettast når ut til speidarar og leiarar. Informasjonen når raskt ut, og me får raske tilbakemeldingar Det er eigne grupper for kretsstyret og for stabane til PFkursa, og dette fungerer godt for deling av informasjon og planlegging mellom møter Me har gode erfaringar med å nytta Facebook for å dela informasjon. Kretsstyret oppfordrar speidarar og leiarar til å nytte desse kanalane for å finna informasjon om kretsen. 10. Inspirasjonsfondet Det er ikkje kommet inn nokon søknader i Utanlandsfondet.. Det er komme inn ein søknad i 2012, og søknaden vart innvilga. Det vart ikkje utbetalt noko, da turen likevel ikkje vart gjennomført. 12. Kretssekretær Birte Barane har vore tilsett som kretssekretær i 20% stilling i 2012 Sekretæren har vore med på kretsstyremøta og er referent på desse møta. Birte var også med i HK til kretsleiren i Vats 2012, der ho var programsjef. Mykje av tida har i år vore relatert til kretsleiren i Vats. Å laga til leir er ei kjekk oppgåve, særleg når komiteen jobbar godt saman og leiren vert flott. I august var sekretæren med på oppstartsmøte i Aksdal/Førre KM. I november deltok sekretæren på oppstartfest i Odda. På begge desse samlingane vart det informert om nytt frå krets og forbund. Side 7

8 Kretssekretæren jobbar også med informasjon og informasjonsflyt i kretsen. Kretsstyret ser me har ei utfordring med å få god og rett informasjon ut til rette vedkomande i rett tid. Korleis kan kretsstyret nå ut til den enkelte med informasjon i den kanalen vedkomande ønskjer? 13. Sluttord Me går nå inn eit nytt år, nye mål, nye sjansar og nye utfordringar. Eit år der mange speidargrupper har alternative leirar til sommaren. Me vil ønskje lykke til med planlegging og gjennomføring. Me vil og oppfordra grupper til å laga alternative leirar, slik at gutane og jentene får nye utfordringar. Det er viktig at me utfordrar dei unge leiarane meir, sender dei på kurs og gjev dei god oppfylging. Det er mange positive og kjekke unge. Vår oppgåve er å støtte opp om og veilede dei når dette er nødvendig Tida går framover, og verda er heile tida i forandring. Me i speidaren må også følje med i denne forandringa. På årsmøtet vil framtida til Utsikten og Vigdarheim bli diskutert Korleis vert speidararbeidet om år? Korleis vil me påvirka framtida? Kva er rett bruk av ressursane våre? Me i kretsstyret vil vere med i denne utviklinga. Me ønskjer å laga til gode kurs og arrangement for speiarar og leiarar i åra som kjem. Skal desse arrangementa bli vellykka, må me få tilbakemeldingar om kva gruppene i kretsen ønskjer, og sjølvsagt må me motivera og inspirera kvarandre til å vera med på det som skjer i kretsen. Me kjem stadig attende til dette: send speidarane på kurs og samlingar, nasjonalt og internasjonalt. Gruppene får inspirerte speidarar tilbake. Dette kan vere Rolandleir, leiarkurs, KILT- kurs mm. Følg med på forbundet sine sider, så kan du kanskje representera KFUK-KFUM-speidarane på ei internasjonal samling. Kretsstyret vil oppfordra alle speidarar og leiarar til å gå inn på mine sider i medlemsdatabasen. Registrer opplysningar om deg sjølv og dine interesser. Me veit at forbundet bruker desse sidene aktivt. Takk til alle som i 2012 var med på å laga gode speidarminner. Me håper og trur 2013 skal bli eit like flott speidarår. La oss gjere dette saman. Lars Koltveit Borghild Velde Eskeland Liv Tryti Martin Tveit Hildegunn Mortveit Helga-Lise Owe Annhild Mortveit Forslag til vedtak: Framlagd årsmelding for 2012, frå kretsstyret, vert godkjend. Side 8

9 Vedlegg 2.1: Evaluering av vedteke arbeidsplan for 2012 Programtilbod: Arrangere speiderleir, Blikshavn Gjennomført som planlagt Arrangere kretsleir Arrangere PF kurs- oppdrag nord og sør, vår og haust Arrangere minimum 2 samlingar for rovarar. Støtte tiltak som grupper eller ledere arrangerer som går ut som tilbud til hele kretsen eller deler av kretsen Gjennomføre KM i speiding saman med NSF Leiarmiljø Arrangere ein leiarsamlingar kvart halvår Tildele fra inspirasjonsfondet til 1-2 erfarne ledere Utanlandsfond Bevisst byggje opp et miljø av yngre leiarar gjennom å bruke disse i stab på PF-kurs og på Blikshavn Ekspansjon Følge opp eksisterande og evt. nye grupper og einingar Støtte forespørsel om hjelp frå grupper. Arbeide med å få faste kretstrenarar og kursstabar Støttefunksjonar i kretsen: Oppretthalde godt samarbeid med, NSF kretsen og nabokretsane Sørge for at informasjon når ut til mottakarane via internett, e-post og Facebook Gjennomført som planlagt Gjennomført som planlagt Roversamling på Sandbekken og roverball i Førre Kampen om Vikingskipet på Bokn. Gjennomført som planlagt Kretsting i Suldal i februar. Leiarsamling på Blikshavn og på kretsleiren i Vats Leiarsamling i Udland kirke i november. Ingen søkere Det kom inn ein søknad, men turen vart ikkje gjennomført Gjennomført Har gjennomført ein ringerunde til gruppene i kretsen. Oppstart i Odda. Kretsleiar og sekretær var på oppstartfesten. Besvart og følgd opp henvendelser Arbeider med det, men har enda ingen faste trenarar Me har arrangert KM i speiding saman med Ryvarden krets. og delteke på kretsting i Rogaland. Gjennomført Side 9

10 Vedlegg 2.2: Personar som har delteke i komitear til arrangementa: PF-kurs: Oppdrag nord Hovudleiar Harald Undheim, (Førre) og Torbjørn Søndenå, (15. Haugesund) Instruktørar Og hjelpeleiarar Ommund Kolnes, Vebjørn Thorsen, Sveinung Storesund, Karen Undheimog Elisabeth Lofthus. (Førre). Vebjørn Nordhus og Ola Mathias Grønningen Aa, (Torvastad). Amalie Lepsøy Hansen, (Stord). Iselin Eidhammer Tveit, (Vikebygd). Karl Arvid Sørdal, (Haugesund 1). Annhild Mortveit og André Hustoft Nesheim (Skjold) PF-kurs: Oppdrag sør. Blikshavnleir Hovudleiar Instruktørar og hjelpeleiarar Etne Haugesund 1 Norheim Lars Koltveit Inger Kværnø (Førre), Iselin E Tveit (Vikebygd), Ola Mattias Grønningen, Vebjørn Nordhus (Torvastad), Amalie L Hansen (Stord), Kaja Marie Leversund, Elisabeth Lofthus, Sveinung Storesund og Vebjørn H Thorsen (Førre) Marta Onstein, Oddbjørn Sande og Rune Birkeland (Etne). Judit Vikingstad og Hilde Gudmundsen (Norheim). Knut Ivar Alvestad og Laila Engenes (Haugesund 1) Side 10

11 Deltakere Ledere/speidere Deltakere Deltakere Deltakere Vedlegg 2.3: Deltakarar på kretsen sine arrangement i 2012 Blikshavnleir PF-kurs 1 PF-kurs 2 Kretsleir Aksdal Avaldsnes Avaldsnes Bokn Bremnes 9 3 Etne Fitjar 2 17 Førre Halsnøy 12 Hgsd Hgsd Hgsd HGsd Husnes 12 Kopervik Leirvik 3 Norheim Odda 3 1. Rossabø Rossabø Sagvåg 1 9 Sand 6 Skjold Stord 3 Suldal Torvastad Tysværvåg 6 Vats Vea Vikebygd Eksterne/gjester 17 Sum Side 11

12 Vedlegg 2.4: Medlemsstatistikk pr gruppe pr : Speidere Ledere, assistenter, voksne Under Sum Sum Gruppe FAM OF ST VT RL Vok SUM /Ass Led SUM 26 år /- Aksdal Avaldsnes Avaldsnes Bokn Bremnes Etne Fitjar Førre Halsnøy Haugesund Haugesund Haugesund Haugesund Husnes Kopervik Leirvik Norheim Odda Rossabø Rossabø Sagvåg Sand Skjold Skåre Stord Suldal Torvastad Tysværvåg Vats Vea Vikebygd Sum Fylke FAM OF ST VT RL Vok SUM /Ass Led SUM < 26 år /- Rogaland Hordaland Side 12

13 Vedlegg 2.5: Medlemsutvikling siste 10 år Hare/oppdager Meis/ulv/stifinner Speider/vandrer Rover Familie Ledere/ass Sum Hare/oppdager Meis/ulv/stifinner Speider/vandrer Side 13

14 Sak 3: Regnskap 2012 Resultatregnskap Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett avvik INNTEKTER Offentlig støtte Rogaland Fylke Offentlig støtte Hordaland Fylke Offentlig støtte andre Offentlig støtte Inntekt PF Kurs Inntekt Blikshavnleir Inntekt PF Kurs Inntekt rover Inntektsført leiroverskudd Inntekter arrangementer/kurs Gaver Leieinntekter Kretskontingent Diverse inntekter Andre inntekter Totale inntekter KOSTNADER - Utgifter ansatt Reiseutgifter kretsstyre Møteutgifter kretsstyre Gaver o.l Kontorkostnader Kostnader administrasjon Utgift PF Kurs Utgift årsmøte Utgift Blikshavnleir Utgift ledersamling Utgift PF Kurs Utgift rover Utgift ungdomstreff Kostnader arrangementer/kurs Utgift landsting Utgift Roverkongress Utgift kretskonferanse Utgifter sentrale kurs/leirer Kurs og representasjon Kostnader kretsutstyr Diverse utgifter Andre kostnader Totale kostnader Driftsresultat Renteinntekter Sum finansposter Årets resultat Side 14

15 Balanse Eiendeler Andel Utsikten 1 1 Mellomregning kretsarrangementer - - Utestående speidergrupper Periodisering inntekter - - Brukskonto Høyrentekonto Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Årets resultat Overskudd kretsleir Fond nedlagte grupper Inspirasjonsfond Fond for utenlandsreiser Kortsiktig gjeld Periodisering kostnader - - Sum egenkapital og gjeld Haugesund, Revidert og funnet i orden. Øyvind Apeland - kasserer sign Einar Kalland Olsen jr - revisor sign Forslag til vedtak: Framlagt regnskap godkjennes som kretsens regnskap for Side 15

16 Vedlegg 3.1: Spesifikasjon fond REGNSKAP INSPIRASJONSFOND Dato Bevegelse Saldo Innskudd etter vedtak i årsmøtet , ,00 Reisestipend til Kari Apeland (5 000,00) ,00 Reisestipend til Atle Aas (5 000,00) ,00 Renteinntekter , ,00 Reisestipend til Sigbjørn Mortveit (5 000,00) ,00 Reisestipend til Svein Gisle Apeland (5 000,00) ,00 Renteinntekter , ,00 Renteinntekter , ,00 Stipend Karina Nonslid (5 000,00) ,00 Stipend Steinar Sørhus (5 000,00) ,00 Renteinntekter 2008 (6,25%) , ,00 Renteinntekter 2009 (3,25%) , ,00 Renteinntekter 2010 (3,5%) , ,00 Renteinntekter 2011 (3,5%) , ,00 Renteinntekter 2012 (3,35%) , ,00 REGNSKAP FOND NEDLAGTE GRUPPER Dato Bevegelse Saldo Nedlegging Eidfjord 1 KFUK , ,98 Salg speiderhytte Skudeneshavn , ,98 Renteinntekter , ,98 Andel salgssum speiderhytte overført Fredtun ( ,00) ,98 Renteinntekter 2008 (6,25%) , ,98 Renteinntekter 2009 (3,25%) , ,00 Renteinntekter 2010 (3,5%) , ,00 Renteinntekter 2011 (3,5%) , ,00 Renteinntekter 2012 (3,35%) , ,00 REGNSKAP FOND UTENLANDSLEIRER Dato Bevegelse Saldo Opprettelse fond , ,00 Tilskudd Norheim - Jenteleir London (1 250,00) ,00 Tilskudd Sand - ESG jamboree Tyskland (8 750,00) ,00 Renteinntekter 2012 (3,35%) , ,00 Side 16

17 Vedlegg 3.2: Økonomi arrangementer Resultat arrangementer 2012 Inntekt Utgift Resultat PF kurs Årsmøte Blikshavnleir Ledersamling PF kurs Roverarrangement Sum Resultat arrangementer 2011 Inntekt Utgift Resultat PF kurs Årsmøte Blikshavnleir Ledersamling PF kurs Roverarrangement Sum Side 17

18 Sak 4: Forslag til arbeidsplan for 2013 Visjonen til Norges KFUK-KFUM-speidere fram mot 2019 seier: Me er i 2019 ein organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderande leiarar for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidarar. Dette vil Haugaland KFUK KFUM speidarar også jobba fram mot, og har laga til denne arbeidsplanen for 2013 Dette skal først og fremst skje i speidergruppene. Kretsen vil bidra ved å: 1. Gjennom programtiltak på kretsplan hjelpe gruppene til å nå målsettinga 2. Skape et godt leiarmiljø for ledere som skal drive speiderarbeid i speidergruppene. 3. Arbeide for at nye menigheter tar i bruk KFUK-KFUM-speidarmetoden. Tiltak i kretsen for å nå denne målsettinga: Programtilbud: Arrangere Blikshavnleiren. Arrangere Peff-kurs vår og haust. Arrangere treff for eldre speidere. Arrangere minimum 2 samlingar for rovere. Støtte tiltak som grupper eller leiarar arrangerer og som går ut som tilbud til hele kretsen eller deler av kretsen Arrangere / delta i KM i speiding, saman med Ryvarden krets av NSF. Leiarmiljø: Arrangere en ledersamling hvert halvår. Tildele stipend til 1-2 erfarne leiarar. Søknadsfrist 1.mars. Bevisst byggje opp et miljø av yngre leiarar gjennom å bruke dem i stab på PF-kurs, kretsleirstab og småspeidarleir. Ekspansjon: Følge opp eksisterende og evt. nye grupper og enheter. Støtte forespørsler om hjelp fra grupper. Arbeide med å få til faste kursstab til kursa i kretsen Støttefunksjoner i kretsen: Oppretthalde godt samarbeid med NSF og nabokretsane. Sørge for at informasjon når ut til mottakerne via internett, e-post og Facebook. Lage /vedlikeholde/revidere sikkerhetshandbok for kretsen Forslag til vedtak: Arbeidsplanen for 2013 blir vedteke som retningsgivande for kretsstyret sitt arbeid. Side 18

19 Sak 5: Utsikten og Vigdarheim I løpet av hausten 2012 har det kome forespørslar frå både styret for Utsikten og Haugesund KFUK-KFUM si prosjektgruppe for Vigdarheim (Visjon- og Prosjekt- Vigdarheim). Begge leirstadar treng oppgradering. Til kretsarrangementa vert det i dag leigd lokalitetar som Stemnestaden, Solgry, Fredtun og Vigdarheim. Dette er ei ordning som fungerar tilfredsstillande, og kretsstyret ønskjer å halde fram med denne ordninga. Kretsstyret veit at mange, oss sjølve inkludert, er glade i Utsikten, og kanskje spesielt Vigdarheim. I utgangspunktet er kretsstyret positive til oppgraderingar av Vigdarheim, men er skeptiske til å forplikte kretsen på framtidig vedlikehald og kostnadar. Budsjettforslaget for 2013 inneheld difor ikkje tilskot til Haugesund KFUK-KFUM og Visjon Vigdarheim. Kretsen sitt forhold til Utsikten stiller seg formelt annleis, då kretsen her har ein eigarandel på 3/77 delar. Styret for Utsikten ber kretsen om å ta stilling til tre alternativer: 1) Utsikten KFUK-KFUM leirstad held fram som i dag med andelseigarar heimehøyrande i Haugaland krets av Norges KFUK/KFUM. Dette forutset tilførsel av ny kapital. (Estimert til 1 million kroner). 2) Utsikten får inn nye andelseigarar frå andre kristne organisasjonar som årsmøtet kan godkjenne felles statutter for drifta saman med. 3) Utsikten vert lyst ut for sal, fyrst til kristne organisasjonar, evt. på den frie marknaden. Salgssum vert fordelt etter eigarandelar. Kretsstyret sin erfaring er at Utsikten er godt brukt om vinteren, og ledig om sommaren. Standarden på leirstaden er svært låg. Dersom øvrige andelseigarar går inn med ekstra midlar, går kretsstyret inn for å dekke kretsen andel av oppgraderingskostnad. Dette vil utgjere om lag ,- Beløpet er lagt inn i forslag til budsjett Kretsstyret er også opne for fleire nye andelseigar, eventuelt sal av leirstaden. Kretsstyret ønskjer gjerne ein diskusjon kring dette på årsmøtet. Forslag til vedtak: Desom øvrige andelseigarar er opne for å tilføre ny kapital til Utsikten, dekkjer Haugaland krets sin andel på kr ,- av samla oppgradering Side 19

20 Sak 6 Budsjett 2013 Reiseutgifter kretsstyre Møteutgifter kretsstyre Gaver og lignende Kontorkostnader Kostnader administrasjon Utgifter PF Kurs Utgift årsmøte Utgift Blikshavnleir Utgift ledersamling Utgift PF Kurs Utgift rover Utgift ungdomstreff Kostnader arrrangement/kurs Utgift landsting Utgift Roverkonferanse Utgift kretskonkurranse Utgifter sentrale kurs/leirer Kurs og representasjon Kostnader kretsutstyr Diverse utgifter Oppgradering Utsikten Andre kostnader Totale kostnader Driftsresultat Renteinntekter Sum finansposter Årets resultat Forslag til vedtak: Budsjettet for 2013 vedtas. Side 20

21 Sak 7: Val Kretsstyre Kretsleiar: Lars Koltveit (Sand) På val Visekretsleiar: Hildegunn Mortveit (Norheim) På val Styremedlemmer: Marius Sunde (Bokn) På val Borghild Velde Eskeland (Vats) På val Helga Lise Owe (Vikebygd) Ikkje på val Vebjørn Nordhus (Torvastad) På val Annhild Motveit (Skjold) På val Varamedlemmer: Liv Tryti (Førre) På val Martin Tveit (Tysværvåg) På val På val Val av kretsstyre: valgkomiteens forslag: Styremedlemmer Varamedlemmer: Valgkomite Judit Vikingstad Torodd F Ottestad Håvard Tveit På val På val Ikkje på val 2 revisorer Einar Kalland Olsen jr (15.Haugesund) Svein Ove Alvestad (Bokn) På val På val Side 21

22 Vedlegg: NorgesKFUK-KFUM-speidere - ORGANISASJONSBESTEMMELSER Med endringar vedteke KRETS Norges KFUK-KFUM-speidere er delt inn i kretser som opprettes av landsstyret. Kretsens oppgave er å legge til rette for et godt speider- og ledermiljø og å virke for at KFUK-KFUM - speiderarbeidet skal bli kjent og tatt opp på nye steder. Ved endring av kretsgrenser avgjør landsstyret fordeling av eiendeler, etter samråd med kretsene. 2.1 KRETSTING Kretsens besluttende organ er kretsting MØTE, TALE, FORSLAGS- OG STEMMERETT Alle medlemmer som er fylt 15 år kan velges som gruppenes representanter. Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder. På kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett: - Gruppeledere. - Valgte representanter fra gruppene. - Kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer. - To Rover-representanter, valgt av kretsens roverting. - To patruljeførerrepresentanter, valgt av kretsens patruljeførerting. Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: - Ansatte i kretsen. - Ledere i faste komiteer. Alle medlemmer i kretsen over 15 år kan møte som observatører KRETSTING BEHANDLER Kretstingets årsmøte skal behandle følgende saker: - Årsmelding og revidert regnskap. - Fastsetting av kretskontingent. - Arbeidsplan og budsjett for kommende år. - Valg av kretsleder, eventuelt visekretsleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer - Valg av representanter til landsting. - Valg av valgkomité. - Valg av revisor. Revisor skal være myndig. - Endringer i kretsens lovverk/retningslinjer herunder representasjonsregler til kretsting. - Innsendte saker ANDRE BESTEMMELSER OM KRETSTING Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være skriftlig avstemming når minst en person ønsker det. Kretstingets årsmøte avholdes før 15. mars i påfølgende år. Side 22

23 Kretsting kan for øvrig sammenkalles av kretsstyret eller ved at 1/3 av kretsens grupper forlanger det. Utskrift av kretstingets protokoll sendes alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd. Kretsting kan vedta supplerende bestemmelser til organisasjonsbestemmelsene som gjelder kretsen. Slike bestemmelser skal godkjennes av landsstyret. 2.2 KRETSSTYRET Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene Kretsstyret består av - Kretsleder. - Ingen, en eller to visekretsledere. Antallet bestemmes av kretstinget. - To eller flere styremedlemmer. Antallet bestemmes av kretstinget. Kretsstyret skal ha minst ett medlem under 26 år. Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år. Dersom kretstinget ønsker det, kan det velges varamedlemmer til styret for ett år om gangen. På møter i kretsstyret møter leder av kretsens rovernemnd med tale- og forslagsrett. Ved forfall kan en annen representant for kretsens rovernemnd møte i lederens sted. Dersom det ikke finnes noen fungerende rovernemnd i kretsen, møter kretsens roverkontakt. Dersom kretsen har en egen arrangementskomité eller tilsvarende, uavhengig av kretsstyret, og denne komiteen er valgt av kretsting, kan kretsting vedta at en representant fra denne komiteen deltar i kretsstyret med fulle rettigheter KRETSSTYRETS OPPGAVER - Lede kretsens arbeid i overensstemmelse med Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser. - Iverksette de tiltak eller videreføre de saker som har vært behandlet på årsmøte. - Ivareta kretsens løpende kontakt med forbundets sentralledd. - Holde seg orientert om arbeidet i gruppene og gi lederne støtte, råd og oppmuntring. - Påse at gruppenes regnskap blir revidert. - Planlegge felles tiltak for kretsens grupper og enheter så som kretsleir, ledersamvær etc. - Arbeide for medlemsvekst i kretsen. - Sette i verk landsting/kretstings vedtak vedrørende kretsen. - Forvalte midler og eiendeler fra nedlagte grupper i samråd med landsstyret. - Påse at det blir ført særskilt protokoll for kretsstyret og kretsting. - Påse at det blir ført regnskap over kretsens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Kretsleder plikter å se til at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret. 2.3 KRETSLEDER - Leder kretsstyrets arbeid. - Representerer kretsen utad. - Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene. - Anbefaler godkjenning av nye ledere og sender søknadene videre til forbundskontoret. I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted. Side 23

24 Side 24

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Mandal I KFUK-KFUM-speidere 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Dette dokumentet er skrevet som et resultat av beslutning på

Detaljer

HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2011. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar

HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2011. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar HORDALAND KRINS AV NSF Årsmelding 2011 Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar Side 2 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Her finner du oss: Bergen kommune 1. Storåsen Ungdomshus 82, Ulset Eva Næss

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting.

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Vedlegg til sak 12 Valg Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Kandidater til landsstyret Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene: 1. Hvilke tre områder

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 10 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Har du vært på leir i sommer? Jeg har vært så heldig å få besøke hele to kretsleirer i år. Sammen

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer