Sørum kommunestyre Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00"

Transkript

1 Sørum kommunestyre Side 1 av 13 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus Møtetidspunkt: Følgende representanter møtte: Ordfører: Hans Marius Johnsen (Ap) Varaordfører: Ivar Egeberg (Sp) Sosialistisk Venstreparti: Øyvind Fossum Vangberg, Ann-Kristin Brandt, Jane Bråthen. Det norske Arbeiderparti: Berit Kjeldseth Arntzen, Tove Steen, Bjørn Anmarkrud, Shahla Hirsai, Svein Hermansen, Vidar Døhli, Kith Klevan Skaalerud, Svein Sandnes, Tor Sveia. Senterpartiet: Ola Brændjord, Kari Tveit Mjønerud, Harald Stokstad. Kristelig Folkeparti: Øyvind Berger, Vidar Kristensen. Høyre: Odd Sars-Olsen, Ivar Øygarden, Berit Daae, Gudbrand Askvig. Fremskrittspartiet: Arne-Rune Gjelsvik, Anette Carnarius Elseth, Jon Olstad, Sølve Sesseng, Lise-Lill Braune Gjelsvik. Følgende representanter hadde forfall: Anne Maj Kvale (SV), Kjell Hermann (Ap), Bjørn Stenholen (FrP). Følgende vararepresentanter møtte: Steinar Dalbakk (SV), Bente Bjørnstad Ryen (Ap), Øivind Slora (FrP). Møtet ble ledet av ordfører Hans Marius Johnsen. I sak 17/07 ble møtet ledet av varaordfører Ivar Egeberg. Av 31 representanter møtte 31, men i sak 17/07 deltok 28 av 31, inkludert møtende vararepresentanter. Underskrifter: Berit Kjeldseth Arntzen Hans Marius Johnsen Odd Sars-Olsen Sakliste

2 Sørum kommunestyre Side 2 av 13 Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel Referatsaker - Kontrollutvalget: Protokoll fra møte Østre Romerike revisjonsdistrikt - Utskrift av møtebok: Revisjonens årsregnskap 2006, revisjonens årsberetning /07 07/1326 SØKSMÅLSFULLMAKT NRV AS 18/07 07/851 ÅRSREGNSKAPET FOR /07 07/233 SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR /07 07/915 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2006 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF 21/07 07/916 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2006 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF 22/07 07/917 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2006 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 23/07 06/2318 SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER 24/07 06/4069 REGULERINGSPLAN FOR SØRUMSAND IDRETTSPARK 25/07 07/40 UTBYGGINGSAVTALE FOR SOLGÅRD 26/07 07/80 UTBYGGINGSAVTALE FOR VESTBY NORD 27/07 07/741 ØKONOMISK SOSIALHJELP NORMER 28/07 07/947 FORPROSJEKT SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER VALG AV FIRMA 29/07 07/1369 SØRUMSAND SKOLE KOSTNADSDEKNING FOR TOMT 30/07 07/1126 ST.MELD NR. 12 ( ) REGIONALE FORTRINN REGIONAL FRAMTID UTTALELSE 31/07 07/1296 KONTROLLUTVALGET I SØRUM: ÅRSMELDING FOR 2006, ÅRSPLAN FOR /07 07/1428

3 Sørum kommunestyre Side 3 av 13 HOVEDPLAN VEG FOR SØRUM KOMMUNE 33/07 07/1727 INTERPELLASJON FRA HØYRE DEN BEBUDEDE UTPLASSERING AV SPILLEAUTOMATER PR. 1. JANUAR 2008

4 Sørum kommunestyre Side 4 av 13 Sak 17/07 SØKSMÅLSFULLMAKT - NRV AS Ordfører Hans Marius Johnsen og repr. Arne-Rune Gjelsvik og Lise-Lill Braune Gjelsvik fratrådte som inhabile under behandlingen av denne saken. Møtet ble ledet av varaordfører Ivar Egeberg i denne saken. Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 28 stemmer. Kommunens representanter i NRVs generalforsamling instrueres til å gi styret fullmakt til å anlegge søksmål om erstatning overfor tidligere daglig leder og styremedlemmer, forutsatt at styret finner at vilkårene er tilstede, og at det ellers er hensiktsmessig. Sak 18/07 ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 Kontrollutvalgets leder, Steinar Dalbakk, gav en orientering om kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og årsberetning. Fra økonomi- og administrasjonsutvalget forelå slik innstilling (forslag fra Ap, KrF og Sp): Det framlagte regnskap fastsettes som Sørum kommunes regnskap for Det regnskapsmessige mindreforbruk, kr ,23, benyttes som følger: Lydvegger Bingsfosshallen: kr Fond kunstgressbane Frogner/Sørumsand: kr Forprosjekt rehab. gammel del Sørum sykehjem: kr Fond/Kunnskapsløftet lærerinitiert: kr Veivedlikehold: k Fond/Kvalitetskommuneprosjektet: kr Fond/IKT: kr Disposisjonsfond: O/U: kr SO/U: kr K/U: kr Disposisjonsfond kr ,23 Disposisjonsfondene for innstillingsutvalgene disponeres av utvalgene selv etter innstilling fra administrasjonen. Det er en forutsetning at midlende ikke brukes slik at det fører til varige, fremtidige økte driftskostnader. Sørum kommunestyre er inneforstått med behovet for økt indre og ytre vedlikehold, samt utstyrsanskaffelser ved Sørum sykehjem. Det settes ned et forprosjekt for å få oversikt over det totale behov med kostnadsoverslag for dette. Deretter legges saken fram for kommunestyret, som avgjør

5 Sørum kommunestyre Side 5 av 13 finansieringen. De avsatte 1,5 mill. kroner benyttes til de mest prekære behov etter anvisning fra SO/U og Ø/A. Repr. Anette Carnarius Elseth satte på vegne av FrP fram slikt alternativt forslag: 1. Sørum kommunes regnskap for 2006 godkjennes, med følgende forbehold: 1. Kommunestyret har ikke sett noen bilag. 2. Kommunestyret har ikke etterprøvd revisjonens arbeid. 3. Kommunestyret har ikke gått igjennom regnskapsavdelingens rutiner, verken merkantile eller kontrollrutiner. 4. Kommunestyret har ikke sett noen anbudsdokumenter for byggeprosjekter fra entreprenører. 5. Kommunestyret har ikke etterprøvd KF-styrenes arbeid og kontrollrutiner. 6. Kommunestyret forholder seg utelukkende til det fremlagte regnskap, revisors beretning, samt rådmannens omdømme i denne saken. Kommunestyret viser også til de bemerkninger kontrollutvalget har hatt i sin vurdering av regnskapet. 2. Revisjonsfirma byttes ut hvert femte år etter anbudsrunde, første gang gjeldende for Regnskapsmessig mindreforbruk disponeres slik: Kr Nivå 4 i veiplanen (vedlikehold og asfaltering). Kr ,23 Ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Repr. Odd Sars-Olsen fremmet Høyres mindretallsforslag fra økonomi- og administrasjonsutvalget: Det fremlagte regnskap fastsettes som Sørum kommunes regnskap for Det regnskapsmessige mindreforbruk, kr ,23, tilføres et eget fond for utvikling og utbygging av Sørvald bo- og behandlingssenter. Repr. Jane Bråthen satte på vegne av SV fram slikt alternativt forslag: Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for Av regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,23, tilføres kr til fondet for indre vedlikehold og utstyrsanskaffelser på Sørum sykehjem, kr benyttes til lydvegger i Bingsfosshallen, kr til IKT-fondet, kr tilføres et nytt fond for forebyggende helsearbeid, kr tilføres et nytt fond som opprettes for deltagelse i kvalitetskommuneprosjektet, kr tilføres driftsfondet, kr ,23 tilføres disposisjonsfondet, og kr overføres til undervisningssektoren, hvorav kr øremerkes kompetanseheving for lærerne.

6 Sørum kommunestyre Side 6 av 13 Avstemningen: FrPs forslag, pkt. 1 : 6 25 stemmer, falt. FrPs forslag, pkt. 2 : 6 25 stemmer, falt. Høyres forslag : 4 27 stemmer, falt. FrPs forslag, pkt. 3 : 6 25 stemmer, falt. SVs forslag : 4 27 stemmer, falt. Ø/As innstilling (forslag fra Ap, KrF, Sp) : stemmer, vedtatt. Det framlagte regnskap fastsettes som Sørum kommunes regnskap for Det regnskapsmessige mindreforbruk, kr ,23, benyttes som følger: Lydvegger Bingsfosshallen: kr Fond kunstgressbane Frogner/Sørumsand: kr Forprosjekt rehab. gammel del Sørum sykehjem: kr Fond/Kunnskapsløftet lærerinitiert: kr Veivedlikehold: k Fond/Kvalitetskommuneprosjektet: kr Fond/IKT: kr Disposisjonsfond: O/U: kr SO/U: kr K/U: kr Disposisjonsfond kr ,23 Disposisjonsfondene for innstillingsutvalgene disponeres av utvalgene selv etter innstilling fra administrasjonen. Det er en forutsetning at midlende ikke brukes slik at det fører til varige, fremtidige økte driftskostnader. Sørum kommunestyre er inneforstått med behovet for økt indre og ytre vedlikehold, samt utstyrsanskaffelser ved Sørum sykehjem. Det settes ned et forprosjekt for å få oversikt over det totale behov med kostnadsoverslag for dette. Deretter legges saken fram for kommunestyret, som avgjør finansieringen. De avsatte 1,5 mill. kroner benyttes til de mest prekære behov etter anvisning fra SO/U og Ø/A. Sak 19/07 SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år Sak 20/07

7 Sørum kommunestyre Side 7 av 13 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2006 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsberetning og godkjenner årsregnskap 2006 for Bingsfosshallen i Sørum KF og styrets forslag til disponering av årsoverskuddet. Sak 21/07 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2006 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Leder i styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Ola Brændjord, orienterte om selskapets årsberetning og årsregnskap. Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsberetning og godkjenner årsregnskap 2006 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF og styrets forslag til disponering av årsoverskuddet. Sak 22/07 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2006 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Leder i styret for Sørum kommunalteknikk KF, Hans Marius Johnsen, orienterte om selskapets årsberetning og årsregnskap. Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsberetning og godkjenner årsregnskap 2006 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag til disponering av årsoverskuddet. Sak 23/07 SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER

8 Sørum kommunestyre Side 8 av 13 Følgende dokument ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Notat datert fra rådmannen, med forslag til tillegg i innstillingen. Miljø- og utviklingsutvalgets innstilling, som har tatt inn rådmannens forslag til tillegg i innstillingen, ble vedtatt enstemmig. Forslag til reguleringsplan med bestemmelser, datert og sist revidert , for Sørvald boog behandlingssenter vedtas med forbehold om dispensasjon fra Riksantikvaren i forhold til registrerte automatisk fredete kulturminner vist på plankartet. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Sak 24/07 REGULERINGSPLAN FOR SØRUMSAND IDRETTSPARK Miljø- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. Reguleringsplan for Sørumsand Idrettspark med bestemmelser, datert vedtas med forbehold om dispensasjon fra Riksantikvaren i forhold til registrerte automatisk fredete kulturminner vist på plankartet. Følgende planer overlappes helt eller delvis av planforslaget og oppheves der det er overlapp: hele reguleringsplan for Idrettsområde nordøst for BB-hallen, vedtatt del av reguleringsplan for Barnehagehage og helsestasjon ved idrettsplassen, vedtatt , som er regulert til idrett (gnr 46 bnr 331 og bnr 100) og den del regulert til gangveg som går gjennom idrettsparken. del av reguleringsplan for Solgård, vedtatt , gangveg som går igjennom idrettsparken fra Solgård til jernbaneundergangen. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Sak 25/07 UTBYGGINGSAVTALE FOR SOLGÅRD Miljø- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. Forslag til utbyggingsavtale for Solgård, rev godkjennes.

9 Sørum kommunestyre Side 9 av 13 Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 64c. Sak 26/07 UTBYGGINGSAVTALE FOR VESTBY NORD Miljø- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. Forslag til utbyggingsavtale for Vestby Nord, datert godkjennes. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 64c. Sak 27/07 ØKONOMISK SOSIALHJELP NORMER Saksordfører Kari Tveit Mjønerud orienterte om saken. Fra sosial- og omsorgsutvalget forelå slik innstilling: 1. Sørum kommune innfører statens veiledende satser for utmåling av stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester. 2. Satsene justeres årlig i tråd med statens anbefalinger. 3. Barnetrygd og kontantstøtte inntektsberegnes. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å innføre veiledende stønadstak på dekning av husleie gradert etter familiestørrelse. 5. Vedtaket trer i kraft fra Repr. Jane Bråthen satte på vegne av SV fram slikt alternativt forslag til pkt. 4 i innstillingen: Administrasjonen gis fullmakt til a) å innføre veiledende stønadstiltak på dekning av husleie gradert etter familiestørrelse b) å endre normen slik at fritidsaktiviteter for barn ikke dekkes av midler gitt til livsopphold c) å innføre stønadstiltak som sikrer at alle barn får et tilfredsstillende fritidstilbud Avstemningen: SO/Us innstilling pkt. 1 3 : Vedtatt enstemmig. Alternativ avstemning: SVs forslag pkt. 4 : 4 stemmer, falt. SO/Us innstilling pkt. 4 : 27 stemmer, vedtatt. SO/Us innstilling pkt. 5 : Vedtatt enstemmig.

10 Sørum kommunestyre Side 10 av Sørum kommune innfører statens veiledende satser for utmåling av stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester. 2. Satsene justeres årlig i tråd med statens anbefalinger. 3. Barnetrygd og kontantstøtte inntektsberegnes. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å innføre veiledende stønadstak på dekning av husleie gradert etter familiestørrelse. 5. Vedtaket trer i kraft fra Sak 28/07 FORPROSJEKT SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - VALG AV FIRMA Saksordfører Berit Daae orienterte om saken. Likelydende innstilling fra sosial- og omsorgsutvalget og fra økonomi- og administrasjonsutvalget ble vedtatt enstemmig. Konseptet Serve all fra Planforum arkitekter AS velges som grunnlag for videre arbeid med forprosjekt Sørvald bo- og behandlingssenter. Sak 29/07 SØRUMSAND SKOLE KOSTNADSDEKNING FOR TOMT Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. Investeringsrammen for grunnerverv ved Sørumsand skole settes til kr Sak 30/07 ST.MELD NR. 12 ( ) REGIONALE FORTRINN REGIONAL FRAMTID UTTALELSE

11 Sørum kommunestyre Side 11 av 13 Følgende dokument ble delt ut i møtet og legges ved saken: Uttalelse fra styret i Osloregionen i møte Saken har ikke vært realitetsbehandlet i andre utvalg forut for kommunestyrets behandling. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Sørum kommunestyre gir følgende uttalelse til stortingsmelding nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid: 1. Av de skisserte modellene for fremtidig regioninndeling bør alternativ 3, en regionmodell med få regioner velges. Regionene må få styrket myndighet og ansvar gjennom overføring av nye oppgaver fra staten. Slike oppgaver bør ligge innen bl.a. samferdsel (Statens vegvesen, evt. NSBs lokale og regionale personbefordring), kultur (Statens kulturråd) og for øvrig de oppgaver som skisseres i stortingsmeldingens kapittel 1.4. Høgskolene og helseregionene bør også vurderes overført/tilbakeført til regionalt folkevalgt nivå. 2. Av de skisserte modellene for fremtidig styringsmodell for hovedstadsområdet bør alternativ 1, en regionmodell som omfatter Oslo, Akershus og eventuelt Østfold velges. 3. Det frarådes at forvaltningsreformen for hovedstadsområdet begrenses til pålagt regionalt samarbeid etter plan- og bygningsloven eller opprettelse av særorgan for utvalgte regionale oppgaver. Slike løsninger vil redusere mulighetene for et kraftfullt politisk utviklingsorgan og mulighetene for helhetstenkning. Slike løsninger vil heller ikke løse styringsutfordringene i Osloregionen og er en dårligere løsning ut fra et demokratiaspekt enn opprettelse av et direkte folkevalgt regionnivå. Repr. Odd Sars-Olsen satte på vegne av Høyre og FrP fram slikt alternativt forslag: Sørum kommunestyre gir følgende uttalelse til stortingsmelding nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid: Det etableres to folkevalgte nivå i Norge. Det ble stemt alternativt: Forslaget fra Høyre og FrP : 10 stemmer, falt. Rådmannens innstilling : 21 stemmer, vedtatt. Sørum kommunestyre gir følgende uttalelse til stortingsmelding nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid: 1. Av de skisserte modellene for fremtidig regioninndeling bør alternativ 3, en regionmodell med få regioner velges. Regionene må få styrket myndighet og ansvar gjennom overføring av nye oppgaver fra staten. Slike oppgaver bør ligge innen bl.a. samferdsel (Statens vegvesen, evt. NSBs lokale og regionale personbefordring), kultur (Statens kulturråd) og for øvrig de oppgaver som skisseres i stortingsmeldingens kapittel 1.4. Høgskolene og helseregionene bør også vurderes overført/tilbakeført til regionalt folkevalgt nivå. 2. Av de skisserte modellene for fremtidig styringsmodell for hovedstadsområdet bør alternativ 1, en regionmodell som omfatter Oslo, Akershus og eventuelt Østfold velges. 3. Det frarådes at forvaltningsreformen for hovedstadsområdet begrenses til pålagt regionalt samarbeid etter plan- og bygningsloven eller opprettelse av særorgan for utvalgte regionale oppgaver. Slike løsninger vil redusere mulighetene for et kraftfullt politisk utviklingsorgan og mulighetene for helhetstenkning. Slike løsninger vil heller ikke løse styringsutfordringene i Osloregionen og er en dårligere løsning ut fra et demokratiaspekt enn opprettelse av et direkte folkevalgt regionnivå.

12 Sørum kommunestyre Side 12 av 13 Sak 31/07 KONTROLLUTVALGET I SØRUM: ÅRSMELDING FOR 2006, ÅRSPLAN FOR 2007 Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. Kontrollutvalgets årsmelding for 2006 tas til orientering. Det fremlagte forslag til årsplan for 2007 for kontrollutvalget vedtas. Sak 32/07 HOVEDPLAN VEG FOR SØRUM KOMMUNE Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 1. Hovedplan veg for Sørum kommune vedtas som styrende dokument for prioriteringen innenfor den til enhver tid gjeldende økonomiske ramme avsatt til veiformål. 2. Kommunestyret skal legge seg på det høyeste mulige nivå innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Sak 33/07 INTERPELLASJON FRA HØYRE DEN BEBUDEDE UTPLASSERING AV SPILLEAUTOMATER PR. 1. JANUAR 2008 Representanten Odd Sars-Olsen fremmet på vegne av Høyre interpellasjon vedr. den bebudede uplassering av spilleautomater pr. 1. januar 2008, med følgende grunngitte spørsmål: 1. Kan ikke Sørum kommune være en spillefri/automatfri kommune? 2. Hvordan kan Sørum kommune håndheve sin lokale styringsrett slik at det forhindrer utplassering av automater i vår kommune? 3. Kan de lokale partiforeningene være enige om en felles holdning mot utplassering av automater i Sørum kommune? 4. Kan kommunestyret få seg forelagt en sak med sikte på vedtak om at Sørum er en automatfri kommune?

13 Sørum kommunestyre Side 13 av 13 Ordfører besvarte interpellasjonen. Det ble ikke fremmet noe forslag, foretatt noen avstemning eller fattet noe vedtak i tilknytning til interpellasjonen. Det ble ikke fattet noe vedtak i tilknytning til interpellasjonen. Møtet hevet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 021/13-041/13 Møte nr: 3/2013 Til kl. 17:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2205 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer