Viking fotballklubb. Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl på Viking Stadion. års beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viking fotballklubb. Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl. 18.00 på Viking Stadion. års beretning"

Transkript

1 Viking fotballklubb Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl på Viking Stadion års beretning 2014

2 Innholdsfortegnelse Årsmøte 4 Dagsorden 4 Æresmedlemmer 4 Årsberetning til ordinært årsmøte 5 Styrets beretning Trenere Medlemmer og Kontingent 10 Medlemmer Kontingent A-laget 12 Seriekamper 15 Treningskamper 15 Flest kamper 16 Flest mål 16 Antall kamper /scoringer i NM-cupen 17 Jubileer 17 Landslagsspillere 18 Viking 2 20 Kamper Viking 2 21 Viking 2 tabell 21 Spilleroversikt 22 NM kamper og scoringer 23 Antall Jet kamper og scoringer 24 Junior Elite 25 Kamper 26 Tabell 27 Antall kamper /scoringer 27 Vikingspillere med 28 aldersbestemte landskamper 28 Junior 2 31 G G J G G G J G G G J G 12-1 og 2 48 G 12-3 og 4 50 J J G 11 1 og 4 53 G 11 2 og 7 54 G 11 3 og 5 55 J HC-laget 57 GATE laget Veteranlaget Dommerrapport Viking FK - Regnskap 61 Viking FK - Balanse 62 Viking FK - Noter 64 Revisors beretning 68 Kontrollkomiteens b eretning for Innkomne forslag 71 Kontingent 71 Gave til stiftelsen Viking F.K. 71 Organisasjonskart Viking FK - organisasjonskart 72 Budsjett Valg 74 Premier og medaljer årsmøtet Referat fra årsmøtet Viking FK - Statutter for spiller utviklingsfondet 81 Viking FK - Statutter for a nleggsfond 82 Viking FK - Statutter 83 Fortjenestemedaljer 84 Notater 85 Forsidefoto: Lars Kristian Aalgaard Andre bilder: Viking FK, foresatte. Design og trykk: DataTrykk AS 2

3 3

4 Årsmøte Dagsorden Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokollen Styrets beretning og utvalgenes beretning Styrets beretning A-laget Viking 2 Menn og kvinner junior Gutte- og jentelagene Smågutter og småjenter Lillegutter og lillejenter HC lag Veteran Gatelag Dommere Regnskap Revisors beretning Godkjennelse av regnskap Regnskap Stiftelsen Viking F.K. (orientering) Regnskap vikinghallen (orientering) Innkomne forslag Punkt 7 Fastsettelse av kontingent for 2015 Punkt 8 Budsjett 2015 Punkt 9 Punkt 10 Organisasjonskart Utmerkelser og valg Vedlegg: Referat fra årsmøtet 2013 Æresmedlemmer Andersen, Sverre Æresmedlem fra 1979 Nilsen, Olav Æresmedlem fra 1979 Johannessen, Arne Idar Æresmedlem fra 1983 Larsen, Martin Æresmedlem fra 1989 Slinning, Sigbjørn Æresmedlem fra 1994 Goa, Reidar Æresmedlem fra 2000 Rugland, Ole Æresmedlem fra

5 Årsberetning til ordinært årsmøte Viking Fotball Klubb sitt styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamann: Dag Husebø Charlie Granfelt Tonning Hammer Annette Kvia Siri J.S. Dalehaug Alf Koksvik Kristin Kragseth Egil Østenstad Asbjørn Waage Oppmenn 3. d i v i s j o n s l a g : Te r j e L a r s e n o g L e i f O f te d a l Juniorlag1: Jone Kleppa J uniorl ag 2: Erik T. Hir th Guttelag 16-1: Ståle Corneliussen Guttelag 16-2: Trond Furenes Guttelag 16-3: Espen Bru Jenter 16-1: Truls Dishington Jenter 16-2: Bjørn Henrik Auestad Gutter 15-1: Trond Furenes Gutter 14-1: Jostein Husebø Gutter 14-2: Egil C. Svel a Jenter 14-1: Anina Hadland J e nte r 1 4-2: B j ø rg H e n n y N e s h e im Gutter 13-1: Jone Heggheim Gutter 13-2: Anders Thingbø Gutter 13-3: Morten S.Wendelborg J e nte r : M i k a e l T h o ra re n s e n Gutter 12-1og2: Gutter 12-3 og 4: Jenter 12-1: J enter 12-2: Gutter 11-1 og 4: Gutter 11-2: Gutter11-3 og5: J e nte r o g 2 : Veteran: HC lag: Christiane Emilsen May Lill Lillesund Nina Guldbrandsen Karine Næ s s Fraf jord Odd Rune Skilbrei Lill Erlandsen Stig Sandal Sve i n u n g E l i a s s e n Jens A.Thorsen Asbjørn Waage Stiftelsen Viking F.K. Leder: Ole Rugland Medlemmer: Valgkomite: Kontrollkomite: Varamedlemmer: Revisor: Ådne Grødem Arne Idar Johannesen Erik Forgaard Jone Heggheim Torill Aardal Lill Erlandsen Jan O. Jansen Erik T. Hirth Frank Olsen Price Waterhouse Coopers A/S v/ Stats.aut.revisor Alf Aage Sandbakk Styret: Fra venstre: Alf Koksvik, Kristin Kragseth, Annette Kvia, Charlie Granfeldt, Egil Østenstad og Dag Husebø. Ikke tilstede: Siri J S Dalehaug og Tonning Hammer. 5

6 Styrets beretning 2014 Styret i Viking F.K. har hatt følgende medlemmer og ansvarsområder: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem I 2014 er alle planlagte styremøter avholdt tett koblet til vedtatt styreinstruks og årshjul. I tillegg har det vært avholdt felles møter mellom FK og ASA styret, der det er funnet hensiktsmessig. Styremedlemmene Dag Husebø, Siri J.S. Dalehaug og Alf Koksvik har vært F.K.s representanter i ASA styret. En større omorganiseringsprosess ble satt i gang i forlengelsen av årets evaluering av sesongen. Deler av denne omorganiseringen er allerede iverksatt samtidig som nye strukturer, og følger av denne, vil gjøre seg gjeldene utover Organisasjonens art Viking FKs formål er å drive idrett organisert i.h.h.t. NIF. Klubben er lokalisert i Stavanger Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret har da lagt til grunn budsjett for 2015 og klubbens langsiktige prognoser. Styret vurderer den økonomiske situasjonen i fotballklubben som tilfredsstillende. Dag Husebø, elite Charlie Granfelt, barn og unge Siri J.S. Dalehaug, barn og unge Alf Koksvik, elite Annette Kvia, barn og unge Egil Østenstad, elite Kristin Kragseth, barn og unge Tonning Hammer, barn og unge Arbeidsmiljø og likestilling Sykefraværet var totalt 2,2% Utover det som normalt følger av fotballklubbens virke er det ikke forekommet eller rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i materielle eller personskader. Hoveddelen av de ansatte er fotballspillere. Klubben har iverksatt en rekke tiltak for å holde sykefraværet nede, samt tiltak for å få sykemeldte raskest mulig tilbake. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det er iverksatt tiltak for forbedringer med utgangspunkt i de tilbakemeldinger som er fremkommet gjennom året. Viking F.K. har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av klubbens ansatte, som til sammen utgjør 44 årsverk er det 2 kvinner og 42 menn. Av styremedlemmene er 3 kvinner. Miljørapportering Viking F.K. sin virksomhet medfører i en liten grad forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner. HMS En egen HMS-Håndbok er i ferd med å ferdigstilles. Styrende dokumenter og Laglederhåndbok Styrets oppdatering av Vikings styrende dokumenter og Laglederhåndboken ble også fullført i løpet av året. Elitefotballen 2014 var et år der A-laget viste at Viking kan prestere godt over tid og vinne flere påfølgende kamper. Vårsesongen var rett og slett en åpenbaring som gledet med høy kvalitet i både det defensive og offensive spillet. Til sommeren hadde vi god los på medalje og optimismen var stor. Høstsesongen ble en like stor nedtur som våren var en opptur. Vi tapte for mange kamper, og klarte ikke å avgjøre dem vi hadde grep om. Til slutt endte vi på en skuffende 10. plass. Utskiftningene i stallen før sesongen var knyttet til at sentrale navn som Johan Lædre Bjørdal, Rune Almenning Jarstein og Trond Olsen forsvant, mens islendertrioen Björn Daniel Sverrisson, Sverrir Ingason og Steinthor Thorsteinsson kom inn, sammen med Joackim Jørgensen og Iven Austbø. Nye unggutter ble også tatt opp i stallen. Samlet sett utgjorde 2014 en tropp som trenerne i stor grad kunne kalle deres «egen», samtidig som gjennomgangsmelodien var å styrke angrepsleddet for å få flere scoringer. Som oppsummering nådde vi ikke målsetningen om å ta nye steg mot å etablere klubben blant topp tre i Norge. Dette igangsatte en evaluering hvor kritiske spørsmål ble stilt hvorfor så ikke var tilfelle. Spørsmålene handlet om de rammer og ressurser som må etableres rundt hovedtrener, hvilke spillerkvaliteter som trengs for å styrke troppen og hvilken trenings- og prestasjonskultur som må utvikles for å nå våre hovedmål. Totalt hadde Viking sju spillere på A-landslag i Tre spillere fikk sin debut; André Danielsen, Björn Daniel Sverrisson og Sverrir Ingason for henholdsvis Norge og Island. I tillegg spilte 12 vikinger på aldersbestemte landslag, fra G16 til U23. 6

7 Når det gjelder cup, nådde A-lag kvartfinale, mens Juniorlaget og G16 nådde semifinalen i NM. Barne- og ungdomsavdelingen Barne- og ungdomsutvalget ser tilbake på nok et år med stor innsats av både ansatte, foreldre og trenere. Nye tiltak og ny aktivitet, og da spesielt med tanke på aktivitet i Vikinghallen, som har ytterligere ekspandert vår virksomhet. FFO: Høsten 2014 åpnet Viking FK en fotballfritidsordning (FFO) og idrettsfritidsordning (IFO) i den nye Vikinghallen. IFO er et samarbeid med St Svithun VGS v/ Christer Corneliussen, lærer 3.klasseelever i faget treningsledelse. Ca. 250 barn deltar ukentlig på Vikings fritidsordninger, enten i Vikinghuset, Vikinghallen eller VBK Tasta bydelshus. Fotballskoler: To sommer-skoler ble arrangert i 2014, første og siste sommerferieuke. Ca. 100 barn var med pr fotballskole. Fire helger; fredag til søndag, ble det arrangert elitefotballskoler. Ca. 100 deltakere pr skole. Knotteskolen ble gjennomført seks ganger før sommerferien og seks ganger etter sommerferien. Totalt 70 deltakere og 5 knottelag ble etablert i etterkant. Oppfølging/kursing av Vikings frivillige foreldre: Alle foreldretrenere har en fotballfaglig person i klubben som skal bidra til at de får den inspirasjon og kunnskap som skal til for at de skal føle seg trygge i sitt virke. Årsplan til hvert kull ble laget og sendt ut til foreldretrenerne og i tillegg lagt på Viking-ungdom sine nettsider. Eksempeltreninger med trenerforum har blitt gjennomført, en gang før, og en gang etter sesong. Trenerkurs: Del 1 i Uefa C-lisens kurs ble gjennomført av Mats Ullereng i november. Ca. 15 av Vikings foreldretrenere deltok her gjennomførte barne- og ungdomsavdelingen Camp Stavanger for andre gang. Om lag 140 lag deltok i en velorganisert og i alt vellykket turnering. På grunn av den omfattende dugnadsinnsats turneringen krevde, og at vi ikke klarte å nå målsetninger budsjettmessig med turneringen, har vi imidlertid valgt å ta en pause med turneringen i Målet er å bruke litt tid til å tenke gjennom hvilke sportslige aktiviteter og turneringsformer som kan passe. Viking har også tatt nye grep i forhold til egen jentesatsing. Team Viking og Viking Satelitt har satt seg som et veldig godt spillerutviklertiltak for regionens beste jenter, og i tillegg har vi etablert et eget damelag, som skal spille 3. divisjon i Styret har besluttet at Viking F.K. på sikt ønsker å etablere et toppserielag for kvinner. En Jentekomite er etablert for å være en pådriver for at dette langsiktige målet skal nåes. Jentekomiteen har bestått av: Tommy Andre Velde (leder), Kristin Kragseth, Janne Dirdal, Ole Johan Askeland og Jan Olav Pedersen. Anlegg Vikinghallen Ferdigstillelse av Vikinghallen ble gjort de første ukene i august 2014, slik at den var klar til å tas i bruk under årets ONS. I forlengelsen av ONS var det offisiell åpning for ordinær sportslig bruk. Søknad om kommunal selvskyldnergaranti er innvilget av kommunen, og hallen har fått utbetalt lån i Kommunalbanken. Fylkeskommune, kommune og ONS sikrer hallen god økonomi i årene som kommer, og vi forventer overskudd allerede i Foruten noen småfeil på finishnivå, fremstår hallen som et fantastisk anlegg. En av Norges flotteste flerbrukshaller. Også uteområdet er i ferd med å ferdigstilles. Hallen er allerede et kjempebra tilskudd til klubbens sportslige aktiviteter. Det kryr av barn og unge i hallen i helgene, og hallen tas i bruk til ekstra trening for ivrige spillere i alle aldre. Det er, som nevnt igangsatt en egen FFO-avdeling og en IFO i hallen, og nye turneringskonsepter og ulik aktivitet kan utvikles på sikt. I tillegg er et konstruktivt samarbeid med Svithun VGS iverksatt, og planer legges for å utnytte sam-lokaliseringen i fremtiden. Når det gjelder sponsormidler så tror vi det er enda mer å hente ifht. anlegget. Vikinghuset Det er fremdeles ganske kaotisk utenfor huset ettersom nabobyggets uteområder ikke er ferdig. Inne er imidlertid det meste på plass og det er høy aktivitet både på dagtid og kveldstid. Vi har søkt, men fått avslag av kommunen om leie av underetasjen i Vikinghuset. Søknaden omhandler å bære driftskostnader for garderobeanlegget. Ny søknad vurderes. Et positivt svar fra kommunen krever at kommunen gis bruksrett. Utstyrsgarasje Denne er oppført og allerede i bruk. Utnyttelsesgraden av garasjen kan bedres. 7

8 Styrets beretning 2014, fortsetter Vestbanen/Lille Wembley Her har vi en vedlikeholdsavtale for de neste årene med Stavanger Kommune. Økonomi Regnskapet legges frem med underskudd. Dette er mer av teknisk art, og viser at den økonomiske styringen av klubben er tilfredsstillende. Likviditeten er god. Budsjettet for 2015 legges også frem med et teknisk underskudd. Budsjettet reflekterer økning av lønnsutgifter på sport kontra Styret foreslår følgende disponering av års resultatet i Viking F.K. Totalt disponert/overført fra e g e n k a p i t a l e n k r Styret ønsker til slutt å takke alle medlemmer, spillere, trenere, ledere og andre samarbeidspartnere for et positivt samarbeid og ser frem til kommende sesong. Januar 2015 Styret i Viking FK Dag Husebø Charlie Granfelt Siri J.S. Dalehaug Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Kristin Kragseth Annette Kvia Egil Østenstad Styremedlem Styremedlem Styremedlem Alf Koksvik Tonning Hammer Arne Larsen Økland Styremedlem Styremedlem Adm.Dir 8

9 Trenere 2014 A lag: Kjell Jonevret, Kåre Ingebretsen (til sommeren), Kurt Hegre og Thomas Pereira Rekruttlag: Gaute Schei Junior 1: Gaute Schei og Alexander Hauge Junior 2: Svein Petter Johnsen, Erik T. Hirth og Lars Nesheim Ungdomsavdelingen Sportslig ansvarlig/fysisk trener: Stine Emilsen Trenerkoordinator barnefotball: Arild Sværen, Mats Ullereng og Espen Andersen Gutt 16-1 og 2: Mats Ullereng og Espen Andersen Gutt 16-3: Christian Hagemann Jenter 16-1: Tommy Andre Velde, Tor Erik Hadland og Morten Alstadsæther Jenter 16-2: Lars Drage, Ragnar Aga og Christian Steinsland Gutter 14-1: Øystein Sjo og Hans Petter Jørgensen Gutter 14-2: Mads Hembre, Bjørn G. Sæbø og Lars Ola Solstad Jenter 14-1 og 2: Anina Hadland, Liv Marit Klausen, Ola Bergjord og Ole J. Askeland, Arne Fredlund og Thorvald Bringsjord. Gutter 13-1: Thore Jan Kleiberg Gutter 13-2 og 3: Karton Nilsen, Øystein Stray og Roar S.Bjørnsen Jenter 13: Mikael Thorarensen Gutter 12: Mikkel Fjeldheim, Arne Nordhagen, Kjetil Drivflådt, Steinar Lerstøl, Thorvald Bringsjord, Carl Gunnar Gundersen, Henning Schutz og Chris Spencer Jenter 12: Ida Lorentze Vik, Morten Eskeland, og Sigbjørn Birkenes. Gutter 11: Bendik Heggelund, Kristian Johannesen, Ken Milne, Kjetil Drag, Alain Fassotte, Jon Trygve Stokka, Ove Tengesdal, Joachim Henriksen, Stig Sandal, Trine Merete Salvesen, Sverre Strand, Fredrik Dahle Johnsen, Rolf Mikkelsen og Yohannes Rai. Jenter 11: Graham Hill, Arne Hovda, Bjørn Serck-Hansen og Grete Simonsen Veteran: Jens A. Thorsen HC lag: Asbjørn Waage, Morten Waage og Jan Harald Steen 10 års lagene: Rune Bertelsen, Gaute Løvset, Stein Erik Opheim, Ivar M. Iversen, Waldemar Pettersen, Anders Vassenden, Ståle Kristiansen,, Kjell Hegre, Petter Pettersen, Rune Karlson, Ole Risa og Tore Wiig Jonsbråten 9 års lagene: Henning Madsen, Rine Giske, Tom Ole Dalsrud, Vidar Kristensen, Roar Høydal,Arne Nordhagen, Helge Torgersen, Matt Hammond, John Reidar Endresen og Roger Verstad 8 års lagene: Stig Botnen, Christian Hagemann, Stein Tengs Arnestad, Eirik Myhre, Terje Eide, Paal Johansen, Jane Vikum, Stein Inge Løvlund, Vidar Aanensen, Vincent Lien, Arne Hovda, Ivar Rettedal og Nick Hegreberg. 7 års lagene: Gudmund Jønsson, Richard Hermez, Stig Håvard Dirdal, Harald Lunde, Torbjørn Frøystein, Karl Henry Steen, Thomas Laudal, Tom Erik Olsen. 6 års lagene: Eirik Sønneland, Kenneth Thorsen, Dag Omre, Per Kristian Ramsland, Per Andre Rykhus, Knut Egil Sæther, Bård Slaattelid og Finn Lea. 9

10 Medlemmer og Kontingent Medlemmer 2014 Alder Totalt Kvinner Menn Livsvarige 6 Æresmedlemmer 7 Totalt 1059 Medlemmer med tillitsverv: Trude Wiik sitter i kretsstyret Egil Østenstad nestleder Konkurranseutvalget NTF Landslagsspillere: Se oversikt A-lag og jr. lag KONTINGENTER 2014 Pensjonister: kr Passive: kr Andre: kr Familie: kr

11 11

12 12 A-laget

13 13

14 A-laget, fortsetter "Kan noen slå Viking i år?". Dette var overskriften som lyste mot oss fra forsiden av Stavanger Aftenblad. Datoen var 22. april, dagen før hadde vi slått Haugesund 2-0. "Viking har verken vinnerkulturen eller kvalitetene som trengs for å henge med i toppen over en lang sesong." Dette var hovedbudskapet i Aftenbladets oppsummering av sesongen etter at siste serierunde endte med et 2-3 tap for Bodø Glimt. Disse to refleksjonene fra distriktets største avis gir et ganske godt bilde på hvordan sesongen 2014 artet seg. Optimismen var stor. En vellykket treningsleir i Sør Afrika, ble etterfulgt av treningskamper som ga bud om at Viking anno 2014 så ut til å "ha noe på gang". De nye spillerne gjorde et godt inntrykk, laget virket homogent og selvsikkert. Serieåpningen mot Rosenborg forsterket egentlig bare det gode inntrykket vi alle hadde. Vi spilte en god kamp, sløste med sjansene, lå under 0-2, men en islandsk "sprinter" sørget for 2-2 i en vanskelig åpningskamp. Og slik fortsatte det. Etter 8 serieomganger var vi fortsatt ubeseiret. Vi lå 3 poeng bak Molde, og i den 9. serierunden hadde vi hjemmekamp mot Sandnes Ulf. Datoen for den kampen var 16. mai. Stadion var fullstappet, 3 poeng skulle innkasseres og posisjonen i toppen av tabellen skulle befestes... Som vi alle husker, så ble det ikke slik. Vi lå under 0-2, klarte etter hvert å redde 1 poeng, ble kanskje snytt for straffe. Uansett: Festen som vi hadde invitert til ble aldri en fest. Nedturen som fulgte ble tung. På de 8 første kampene i sesongen tok vi 16 poeng. På de neste 22 kampene tok vi 20 poeng... I cupen stoppet det opp i kvartfinalen. Molde på bortebane ble for tøft. 1-5 var for mye. Så hva skjedde? Overpresterte vi i starten på sesongen? Hadde vi uflaks? Trente vi feil? Hvilken betydning hadde det at Kåre Ingebrigtsen forsvant til RBK midt i sesongen? Hadde vi ikke økonomisk handlefrihet til å forsterke laget? Hva gjorde vi galt? Spørsmålene var mange, de gode svarene var det ikke så mange som hadde, og til slutt så må vi være glade for at sesongen ikke varte lenger enn den gjorde. Vårt rekrutt lag endte på 3. plass i 3. divisjon. Laget bestod stort sett av juniorspillere, som gjennom kamper på seniornivå fikk en god kamparena. Disse spillerne utgjorde også stammen på vårt G -19 lag som spilte seg frem til semifinalen i Norgesmesterskapet, og finalen i NTFs U -19 turnering. Vårt G -16 lag hadde også en god sesong, selv om Rosenborg ble for sterke i semifinalen i NM. Vi er godt representert på aldersbestemte landslag, og nå består det å se om noen av våre unge talent klarer å ta det siste, store steget, inn på vårt A lag. Vi var Norges 10. beste lag i Vårt uttalte mål er å være med å kjempe om medaljer i 2015, og gjennom en god plassering være kvalifisert til spill i Europa i Dersom vi er heldige, så kan vi faktisk oppleve Europacupspill på Viking Stadion allerede i 2015, gjennom Fair Play- kvoten. Det hadde vært en kjærkommen oppmuntring i en sesong, der vi må bevise for oss selv og alle som er glade i klubben, at vi er et topp lag. Det vil kreve knallhard jobbing på alle plan, i en tid der innskrenkninger og besparelser preger hverdagen. Det er i slike perioder vi vil finne ut om vi er et lag og en klubb med vilje og mot. Hvis "motgang gjør sterk", så bør 2015 bli et fabelaktig fotball år. Svein Fjælberg 14

15 Seriekamper Dato Runde Hjemme Resultat Borte 29. mars 1. Rosenborg 2-2 Viking 4. april 2. Viking 0-0 Strømsgodset 12. april 3. Lillestrøm 0-1 Viking 21. april 4. Viking 2-0 Haugesund 27. april 5. Start 0-2 Viking 1. mai 6. Aalesund 1-2 Viking 5. mai 7. Viking 1-1 Odd 11. mai 8. Vålerenga 1-1 Viking 16. mai 9. Viking 2-2 Sandnes Ulf 20. mai 10. Molde 1-0 Viking 25. mai 11. Viking 2-3 Bodø/Glimt 9. juni 12. Sarpsborg Viking 12. juni 13. Viking 4-1 Stabæk 6. juli 14. Viking 0-2 Brann 12. juli 15. Sogndal 0-0 Viking 20. juli 16. Viking 0-0 Lillestrøm 27. juli 17. Brann 0-1 Viking 2. aug. 18. Viking 5-5 Vålerenga 10. aug. 19. Haugesund 1-1 Viking 16. aug. 20. Viking 4-2 Sogndal 22. aug. 21. Sandnes Ulf 2-2 Viking 31. aug. 22. Viking 1-2 Rosenborg 13. sep. 23. Odd 4-1 Viking 21. sep. 24. Viking 0-1 Start 27. sep. 25. Strømsgodset 2-1 Viking 4. okt. 26. Viking 1-2 Molde 19. okt. 27. Stabæk 1-1 Viking 26. okt. 28. Viking 1-2 Aalesund 2. nov. 29. Viking 1-0 Sarpsborg nov. 30. Bodø/Glimt 3-2 Viking Treningskamper Dato Lag Resultat Bane 28. januar Santos-Viking 1-1 Santos treningssenter, Cape Town 22. februar Viking-FK Haugesund 2-1 Randaberg Arena 1. mars Viking-Bryne 6-3 Randaberg Arena 9. mars Viking-Hødd 4-1 La Manga 12. mars Hønefoss-Viking 0-3 La Manga 16. mars Sandnes Ulf-Viking 1-0 Sandnes stadion 23. mars Viking-Ranheim 3-1 Randaberg stadion 24. juni Moi-Viking 1-5 Moi stadion 14. oktober Viking-Folkets lag 4-3 Viking stadion 15

16 A-laget, fortsetter Flest kamper Nr. Navn Kamper Mål Fra - Til Landslag 1. Svein Kvia Norge 2. Sigbjørn Slinning Norge 3. Erik Johannessen Norge 4. Torbjørn Svendsen Norge 5. Sverre Andersen Norge 6. Thomas Pereira Norge 7. Bjarte Lunde Aarsheim Norge 8. Olav Nilsen Norge 9. Isak Arne Refvik Norge 10. Reidar Goa Norge 11. Arvid Knutsen Gunnar Aase Norge 13. Per Henriksen Norge 14. André Danielsen Norge 15. Lauritz Abrahamsen William Danielsen Norge 17. Lars Gaute Bø Tonning Hammer Norge 19. Bjørn Dahl Norge 20. Inge Valen Norge 21. Trygve Nygaard Egil Østenstad Norge 23. Egil Østenstad Norge 23. Erik Nevland Norge 25. Cato Andersen Leif Nicolaisen Flest mål Nr. Navn Mål Kamper Fra - Til Landslag 1. Reidar Kvammen X 2. Trygve Johannessen X 3. William Danielsen X 4. Arthur Kvammen X 5. Egil Østenstad X 6. Åsbjørn Skjærpe Erik Nevland X 8. Arvid Knutsen Torbjørn Svendsen X 10. Håkon Kindervåg X 10. Olav Nilsen X 12. Nils Ove Hellvik X 13. Endre Aanensen Gunvald Bøe Kåre Ingvaldsen Rolf Bjørnsen d.e Hans Edgar Paulsen X 18. Johan Fosse Rikhardur Dadason X 20. Gunnar Aase X 21. Alf Kåre Tveit Isak Arne Refvik X 23. Gary Goodchild Kjell Jonevret Bjørn Berland

17 Antall kamper/scoringer i 2014 Navn Totalt Serie Cup Privat Björn Daniel Sverrisson Steinthor Thorsteinsson Sverrir Ingason Joackim Jørgensen Jón Dadi Bödvarsson Andre Danielsen Indridi Sigurdsson Yann-Erik de Lanlay Veton Berisha Vidar Nisja Kristoffer Haugen Makhtar Thioune Christian Landu Landu Arild Østbø Osita Chikere Håkon Skogseid Iven Austbø Trond Erik Bertelsen Rasmus Martinsen Pål Fjelde Julian Veen Uldal Martin Hummervoll Carl-Henrik Refvik Pål Vestly Heigre Øyvind Nilsen Markus Attila Julian Ryerson Sondre Norheim Mathias Bringaker NM-cupen Dato Hjemme Resultat Borte 24.4 Brodd 0-3 Viking 8.5 Sola 1-7 Viking 4.6 EIK 0-3 Viking 27.6 Viking 4-1 Sogndal 13.8 Molde 5-1 Viking Jubileer 200 A-kamper Indridi Sigurdsson 200 seriekamper Andre Danielsen 100 A-kamper Veton Berisha 100 seriekamper Yann-Erik de Lanlay 17

18 A-laget, fortsetter Landslagsspillere Oppdatert januar 2015 Debut-år Spiller Nasjon Motstander Kamper/mål 2013 Johan Lædre Bjørdal Norge Kypros 3 / Yann-Erik de Lanlay Norge Sør-Afrika 5 / Henri Anier Estland Chile 6 / Valon Berisha Norge Danmark 6 / Jóan Símun Edmundsson Færøyene 10 / Rune Almenning Jarstein Norge Montenegro 28 / Birkir Bjarnason Island Andorra 9 / Indridi Sigurdsson Island Slovakia 20 / Martin Fillo Tsjekkia Malta 1 / Artur Kotenko Estland Wales 1 / Trond Erik Bertelsen Norge Tyskland 2 / Andrius Velicka Litauen Aserbadsjan 1 / Sandro Grande Canada Spania 3 / Peter Kovacs Ungarn Skottland 8 / Robert Mambo Mumba Kenya Marokko 3 / Hannes Sigurdsson Island Italia 5 / Bjørn Dahl Norge Singapore 1 / Brede Paulsen Hangeland Norge Østerrike 21 / Frode Olsen Norge Bosnia 8 / Bjarte Lunde Aarsheim Norge Sør-Korea 3 / Toni Kuivasto Finland Sverige 23 / Morten Berre Norge Nord-Irland 1 / Erik Nevland Norge Hviterussland 1 / Thomas Pereira Norge Tyrkia 6 / Peter Kopteff Finland Bahrain 36 / Hannu Tihinen Finland Færøyene 23 / Rikhardur Dadason Island Sloveina 23 / Magnus Svensson Sverige Russland 7 / Audun Helgason Island Latvia 22 / Gunnar Aase Norge Luxenbourg 3 / Egil Ulfstein Norge Jamaica 2 / Egil Østenstad Norge Færøyene 4 / Ulf Karlsen Norge Tsjekkoslovakia 3 / Erik Pedersen Norge Sovjetunionen 10 / Roger Nilsen Norge Kamerun 12 / Nils Ove Hellvik Norge Sovjetunionen (OL) 2 / Per Henriksen Norge Finland 10 / Erik Thorstvedt Norge Kuwait 22 / Tonning Hammer Norge Kuwait 1 / Svein Fjælberg Norge Vest-Tyskland 33 / Isak Arne Refvik Norge Portugal 7 / Torbjørn Svendsen Norge Irland 7 / Bjarne Berntsen Norge Finland 33 / Trygve Johannessen Norge Sovjetunionen 5 / Erik Johannessen Norge Finland 6 / Inge Valen Norge Sverige 2 / Johannes Vold Norge Irland 3 / Svein Hammerø Norge Nederland 1 / Anbjørn Ekeland Norge Finland 3 / Reidar Goa Norge Tsjekkoslovakia 4 / Hans Edgar Paulsen Norge Finland 4 / Svein Kvia Norge Bermuda 39 / Sigbjørn Slinning Norge Bermuda 42 / 1 18

19 Debut-år Spiller Nasjon Motstander Kamper/mål 1962 Olav Nilsen Norge Sverige 62 / Kåre Bjørnsen Norge Danmark 1 / Jan Ørke Norge Øst-Tyskland 1 / Sverre Andersen Norge Finland 41 / Edgar Falch Norge Island 28 / Håkon Kindervåg Norge Island 1 / Inge Paulsen Norge Sverige 1 / Karsten Johannessen Norge Sverige 1 / Torgeir Torgersen Norge Polen 22 / Sverre Kvammen Norge Sveits 1 / William Danielsen Norge Østerrike 6 / Arthur Kvammen Norge Tyskland 1 / Reidar Kvammen Norge Tyskland 51 / Bernhard Lund Norge Tyskland 3 / 0 19

20 Viking 2 Viking 2 har i år blitt ledet av Gaute Schei, Alexander Hauge, keepertrener Kjetil Østbø og Kåre Ingebretsen, samt Thomas Pereira i noen kamper. I tillegg har det medisinske støtteapparatet stilt fast fysio Morten Johan Jacobsen, Mirek Wiik og Halvar Grova. Leif Oftedal har fungert som oppmann og lagleder. Før seriekampene startet spilte vi en del privatkamper med spillere fra juniorlaget. I serien startet vi dårlig, men etter sommeren klatret vi til en fin andreplass. Det røynte på mot slutten, og i siste kamp mot Sandnes ble det kollaps og tap 0-5. Sandnes 2 måtte vinne for å hindre nedrykk. Vi hadde for så vidt intet å spille for, men det er aldri kjekt å tape kamper. Dette medførte at vi endte på fjerde plass i serien, men dette bør vi være fornøyd med tatt i betraktning det unge laget. Vi stilte rent juniorlag i de fleste kampene. Dersom vi skal ha som mål om å rykke opp til andredivisjon krever det mye større tropp med seniorspillere. Viser til statistikken for spillere og antall kamper og mål. Juniorlaget spilte privatkamper før sesongen, og sesongens høydepunkt er som alltid Junior elite turnering på Hamar. Også i år var det snakk om nedlegging av turneringen på grunn av store kostnader, men heldigvis ble dette nedstemt. I år kom vi i en vanskelig pulje sammen med Sandnes, men kom videre som vinner av puljen. I semifinalen møtte vi Odd Grenland til kamp på Briskeby. Det ble en spennende kamp som måtte avgjøres på straffespark. Vi vant 5-3 og gikk videre til finalen. I finalen stod Vålerenga for tur og det ble en vanskelig kamp. De hadde mer krefter og vant 1-0. Men en sølvmedalje er jo ikke å forakte. Viser ellers til statistikken for resultater, målscore osv. I Norgesmesterskapet fikk vi Ålgård i første runde på nye Ålgård stadion i bane åpning. Jone Kleppa hadde med blomster, og overrakte og gratulerte med nytt flott anlegg. Vi vant kampen hele 6-0. Vi tok oss helt til semifinale og møtte Lillestrøm i LSK hallen. Her var det jevnt til 70 minutter, men så gikk de opp til 1-0 og vant fortjent 2-0. Vi får komme sterkere tilbake neste år. Laget er ungt og de fleste er med også neste år. Viser ellers til statistikken og egen rapport fra Jone Kleppa angående juniorlaget og kretserien samt privatkamper. Ellers vil også benytte anledningen til å takke spillere, trenere og støtte apparat for en fin sesong og lykke til videre. Sportslig hilsen Leif Oftedal Gaute Schei hilser pent på dommerene. (Foto: Leif Oftedal) Pål Fjelde spilte flest kamper for Viking (Foto: Leif Oftedal) 20

ADRESSELISTER VIKING FK 2015 ( fra og med 11 årslagene til og med HC laget) 04.08.2015 Lag Navn Mobil Mail Tittel Mats Ullereng

ADRESSELISTER VIKING FK 2015 ( fra og med 11 årslagene til og med HC laget) 04.08.2015 Lag Navn Mobil Mail Tittel Mats Ullereng ADRESSELISTER VIKING FK 05 ( fra og med årslagene til og med HC laget) 04.08.05 Lag Navn Mobil Mail Tittel Mats Ullereng 95954 Mats@viking-fk.no Trenerkoordin ator Arild Sværen 906609 Arild.svaeren@lyse.net

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Randaberg Stavanger SK STARTLISTE KLASSEVIS Tempo Rekrutt

Randaberg Stavanger SK STARTLISTE KLASSEVIS Tempo Rekrutt Tempo Rekrutt K6-9 19 20 Haga Adele Sandnes Sykleklubb 13:00:00 Mohr Astrid Elise Hole Stavanger SK 13:00:00 1 Tempo Rekrutt M6-9 22 23 24 25 Rege Anders Sola CK 13:00:00 Karlsen Hans Kristian Stavanger

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Start list. LM Rulleskiskyting Feed skiarena Birkenes IL. Antall: 7. etiming versjon :10:30 Side:1

Start list. LM Rulleskiskyting Feed skiarena Birkenes IL. Antall: 7. etiming versjon :10:30 Side:1 Birkenes IL 77 Martin Uldal Gutter 15 år 1 13:40.00 3514254 85 Katinka Dorothea Kleveland Kvinner 17 år 1 13:40.00 3409729 87 Siri Aas Kvinner 17 år 1 13:40.00 3407442 116 Espen Uldal Menn 19 år 1 14:10.00

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Alltid alt for laget. Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017

Alltid alt for laget. Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017 Alltid alt for laget Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017 Fredrik Sundell 1999 BSK Thomas Bøgle 1998 Fredrikstad Brage Harby 1998 Freidig Jonathan Moldjord 1998 Freidig Kjetil

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

LM Rulleskiskyting. Startliste. Feed skiarena Ingvill Sporaland Figgjo IL 12:07:00 15* 16 Eira Kanestrøm Sandnes SSL 12:07:30 16*

LM Rulleskiskyting. Startliste. Feed skiarena Ingvill Sporaland Figgjo IL 12:07:00 15* 16 Eira Kanestrøm Sandnes SSL 12:07:30 16* Jenter 10 år & yngre ny 1 2 3 Pia Gilje Sandnes SSL 12:00:00 Ida Sofie Nevland Figgjo IL 12:00:30 Mia Stakkeland Knaben IL 12:01:00 Jenter 11-12 år Nybeg 4 5 6 Karen Amalie Tonstad Tonstad IL 12:01:30

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Sprintcup Lundehaugen

Sprintcup Lundehaugen Sprintcup Lundehaugen 18.05.10 Totalt 95 deltakere Vinner D U16 og D over 55 Vinner D 17 Vinner Superfinale Damer Vinner H U 16 og over 55 Vinner H17 Vinner Superfinale Herrer Torill Brekken, Ganddal Jorunn

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 1. TOPPFOTBALLENS STYRE Leder: Styremedlemmer: Trond Tostrup Tor R. Jensen Roar Norheim Larsen Inger Andersen Arild Nygård Svein Erik Gevelt Kenneth Karlsen har vært sportslig

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Bringserien runde 3 Charlottenlundhallene

Bringserien runde 3 Charlottenlundhallene Bringserien runde 3 Charlottenlundhallene Kampprogram 14. januar 2012 1 NY RUNDE NYE KAMPER OM POENG Snøen har lagt seg og temperaturen ute er under frysepunktet. Allikevel kan vi som er så heldige å være

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

KM Rogaland Sprint. Offisiell resultatliste. Tjørhom

KM Rogaland Sprint. Offisiell resultatliste. Tjørhom Jenter 10 år & yngre ny Lisa Gjesteland Finnesand Figgjo IL 7 17:02 * Martine Korsbø Moi IL 4 12:56 Fride Grønstøl Leinebø Moi IL 6 12:41 Mari Lunde Sandnes SSL 8 14:42 Alida Oftedal Figgjo IL 3 13:29

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 20:00 Onsdag G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 18:00 Tirsdag G12 Nivå 2 avd 07 Varhaug 1 Bogafjell 2 18.04.2017

Detaljer

Starterliste. RM Sør Tempo Bokn Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00

Starterliste. RM Sør Tempo Bokn Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 13:23:00 13:25:00 13:26:00 13:27:00 13:28:00 13:29:00 13:30:00 13:31:00 13:35:00 13:36:00 1 Adele HAGA

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

KM Rogaland Normal. Startliste. Tjørhom

KM Rogaland Normal. Startliste. Tjørhom Jenter 0 år & yngre ny Ane Nevland Figgjo IL :0:00 Mari Lunde Sandnes SSL :0:00 Martine Korsbø Moi IL :0:00 Alida Oftedal Figgjo IL :0:00 Fride Grønstøl Leinebø Moi IL :0:00 Ingvill Sporaland Figgjo IL

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01 STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo 5 KM NR Kvinner 11-12 START MÅL DIF TID 289 Grünert Christine 18:00 Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL 18:01 291 Hestness Christoffer

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Runar Oterkiil Mælum 49 48 50 147 135,- 2. Terje Allum Siljan 49 49 49 147 96,- 3. Jon Aslak Erichsrud Holla 48 49 48 145 58,- 4. Sigurd Berg Bamble 50 46 48 144 0,- 5. Jan

Detaljer

Romjulsprinten. Offisiell resultatliste

Romjulsprinten. Offisiell resultatliste Jenter 10 år & yngre ny Sprint Lisa Gjesteland Finnesand Figgjo IL 5 16:54 Benedikte Fundal Gauthun Tonstad IL 6 18:07 Ida Sofie Nevland Figgjo IL 1 12:01 Oda Therese Oddsen Sandnes SSL 4 20:16 Ingrid

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Bogsdalen. Resultatliste

Bogsdalen. Resultatliste 07.05.207 BÅpen Kjetil Torgersen Egersund OK 79 20:39 2 Jane M Helland Egersund OK 8 23:28 02:49 3 Olav Helland Egersund OK 78 26:06 05:27 4 Team Horpestad Horpestad Egersund OK 83 33:2 2:33 5 Arild Svihus

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior 1 414 Magnus Simonsen NMK Kvinesdal Opel 2 407 Mads Skjæveland NMK Sandnes og Jæren Opel 3 408 Ørjan Ottesen KNA Aust-Agder Volkswagen 4 401 Hege

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato

Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato 11119101025 G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 11111210001 G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 11112207004 G12 Nivå 2 avd 07 Varhaug 1 Bogafjell

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Grovfjord IL. Iflg. dommerrapporten ble også Fredrik Siem gitt to gule, men ikke rødt kort på banen av dommeren.

Grovfjord IL. Iflg. dommerrapporten ble også Fredrik Siem gitt to gule, men ikke rødt kort på banen av dommeren. Endelig poeng Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 17.05.2016 Tøft oppgjør mot Kabelvåg i går for Viktor Framvik og grovfjordgutta. Men ett poeng fulgte med i bagasjen hjem etter 2-2 i Lofoten. 4.divisjon

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

RC Sprint. Offisiell resultatliste. Bortelid skistadion

RC Sprint. Offisiell resultatliste. Bortelid skistadion Gutter 10 år & yngre ny Endre brøvig Torridal IL 7 06:38 Oskar Dalene Birkenes IL 5 08:32 Tord Hegre Sirdal Skilag 1 06:49 William Brekken Ramsfjell Figgjo IL 6 04:49 Johan Tjørhom Sirdal Skilag 3 06:52

Detaljer

A-stallen A-laget 2008

A-stallen A-laget 2008 A-stallen 2008 Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 07.09.2008 Oversikt av spillerstallen for inneværende år. Det ser ut som om vi er nokså ajour om hvem som kommer til å spille for oss i år, men vi kommer

Detaljer

NEDERLANDS VETERANER GJENTOK BRAGDEN FRA 2016: EUROPAMESTERE 2017

NEDERLANDS VETERANER GJENTOK BRAGDEN FRA 2016: EUROPAMESTERE 2017 NEDERLANDS VETERANER GJENTOK BRAGDEN FRA 2016: EUROPAMESTERE 2017 En tydelig rørt nederlandsk coach, Meep Poel, sammen med spillerne Martin Bakker, Bert van Dick, Rajen Koebeer og Henri Calvetti, som nettopp

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug G 8 år 1 km fri Elias Haugstad Kverneland Ski 257 07:11,0 Vetle Idland Gjesdal IL 253 05:18,0 Torbjørn Koksvik Figgjo IL 254 05:14,0 Jakob Brun Rekeland Bjerkreim IL 256 04:32,0 Adrian Ueland Gjesdal IL

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar :00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar :00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 20:00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 18:00 Tirsdag Bjørn V Aanestad, 95942689

Detaljer

KM - Agder og Rogaland sprint

KM - Agder og Rogaland sprint J10 Nybeg og yngre Sarah Hagen Fitzgerald Sandnes Skiskytterlag 14:26 0 (0-0) Pia Gilje Sandnes Skiskytterlag 12:46 0 (0-0) Ida Sofie Nevland Figgjo IL 10:07 0 (0-0) Ane Ovedal-Haugen Tonstad IL 20:16

Detaljer

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste 03.10.2013 J 8 år 1 KM fri Ine Bøe Vøllestad 07:25,0 Ina Hamre 04:41,6 Johanna Kjetilstad Muff Matningsdal Idrettslag Ski 08:29,6 G 8 år 1 KM fri Linus Aksnes

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

Karmøy 3 4/0 4/4 5/2 3/1 3/3 19/10

Karmøy 3 4/0 4/4 5/2 3/1 3/3 19/10 Premieliste HV 1 Odd Arild Stava Karmøy 5 6/4 6/4 6/5 6/2 6/0 30/15 2 Tore Indreiten Stavanger 5 6/0 6/0 6/3 6/2 6/3 30/8 3 Kjell Strand Hovland Klepp 5 6/4 6/0 6/5 5/0 6/6 29/15 4 Dag Voigt Egersund V55

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

ÅRSHJUL FOR G03 2014

ÅRSHJUL FOR G03 2014 ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014 LAG: SKRIM G03 LAGLEDER: Hanne Lindh FORELDREKONTAKT: Knut Almås TRENER: Vebjørn Engerud, Bjørn Johannessen og Svein Tore Bråthen ANTALL SPILLERE: 25 ÅRSHJUL FOR G03 2014 Spillere

Detaljer