Viking fotballklubb. Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl på Viking Stadion. års beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viking fotballklubb. Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl. 18.00 på Viking Stadion. års beretning"

Transkript

1 Viking fotballklubb Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl på Viking Stadion års beretning 2014

2 Innholdsfortegnelse Årsmøte 4 Dagsorden 4 Æresmedlemmer 4 Årsberetning til ordinært årsmøte 5 Styrets beretning Trenere Medlemmer og Kontingent 10 Medlemmer Kontingent A-laget 12 Seriekamper 15 Treningskamper 15 Flest kamper 16 Flest mål 16 Antall kamper /scoringer i NM-cupen 17 Jubileer 17 Landslagsspillere 18 Viking 2 20 Kamper Viking 2 21 Viking 2 tabell 21 Spilleroversikt 22 NM kamper og scoringer 23 Antall Jet kamper og scoringer 24 Junior Elite 25 Kamper 26 Tabell 27 Antall kamper /scoringer 27 Vikingspillere med 28 aldersbestemte landskamper 28 Junior 2 31 G G J G G G J G G G J G 12-1 og 2 48 G 12-3 og 4 50 J J G 11 1 og 4 53 G 11 2 og 7 54 G 11 3 og 5 55 J HC-laget 57 GATE laget Veteranlaget Dommerrapport Viking FK - Regnskap 61 Viking FK - Balanse 62 Viking FK - Noter 64 Revisors beretning 68 Kontrollkomiteens b eretning for Innkomne forslag 71 Kontingent 71 Gave til stiftelsen Viking F.K. 71 Organisasjonskart Viking FK - organisasjonskart 72 Budsjett Valg 74 Premier og medaljer årsmøtet Referat fra årsmøtet Viking FK - Statutter for spiller utviklingsfondet 81 Viking FK - Statutter for a nleggsfond 82 Viking FK - Statutter 83 Fortjenestemedaljer 84 Notater 85 Forsidefoto: Lars Kristian Aalgaard Andre bilder: Viking FK, foresatte. Design og trykk: DataTrykk AS 2

3 3

4 Årsmøte Dagsorden Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokollen Styrets beretning og utvalgenes beretning Styrets beretning A-laget Viking 2 Menn og kvinner junior Gutte- og jentelagene Smågutter og småjenter Lillegutter og lillejenter HC lag Veteran Gatelag Dommere Regnskap Revisors beretning Godkjennelse av regnskap Regnskap Stiftelsen Viking F.K. (orientering) Regnskap vikinghallen (orientering) Innkomne forslag Punkt 7 Fastsettelse av kontingent for 2015 Punkt 8 Budsjett 2015 Punkt 9 Punkt 10 Organisasjonskart Utmerkelser og valg Vedlegg: Referat fra årsmøtet 2013 Æresmedlemmer Andersen, Sverre Æresmedlem fra 1979 Nilsen, Olav Æresmedlem fra 1979 Johannessen, Arne Idar Æresmedlem fra 1983 Larsen, Martin Æresmedlem fra 1989 Slinning, Sigbjørn Æresmedlem fra 1994 Goa, Reidar Æresmedlem fra 2000 Rugland, Ole Æresmedlem fra

5 Årsberetning til ordinært årsmøte Viking Fotball Klubb sitt styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamann: Dag Husebø Charlie Granfelt Tonning Hammer Annette Kvia Siri J.S. Dalehaug Alf Koksvik Kristin Kragseth Egil Østenstad Asbjørn Waage Oppmenn 3. d i v i s j o n s l a g : Te r j e L a r s e n o g L e i f O f te d a l Juniorlag1: Jone Kleppa J uniorl ag 2: Erik T. Hir th Guttelag 16-1: Ståle Corneliussen Guttelag 16-2: Trond Furenes Guttelag 16-3: Espen Bru Jenter 16-1: Truls Dishington Jenter 16-2: Bjørn Henrik Auestad Gutter 15-1: Trond Furenes Gutter 14-1: Jostein Husebø Gutter 14-2: Egil C. Svel a Jenter 14-1: Anina Hadland J e nte r 1 4-2: B j ø rg H e n n y N e s h e im Gutter 13-1: Jone Heggheim Gutter 13-2: Anders Thingbø Gutter 13-3: Morten S.Wendelborg J e nte r : M i k a e l T h o ra re n s e n Gutter 12-1og2: Gutter 12-3 og 4: Jenter 12-1: J enter 12-2: Gutter 11-1 og 4: Gutter 11-2: Gutter11-3 og5: J e nte r o g 2 : Veteran: HC lag: Christiane Emilsen May Lill Lillesund Nina Guldbrandsen Karine Næ s s Fraf jord Odd Rune Skilbrei Lill Erlandsen Stig Sandal Sve i n u n g E l i a s s e n Jens A.Thorsen Asbjørn Waage Stiftelsen Viking F.K. Leder: Ole Rugland Medlemmer: Valgkomite: Kontrollkomite: Varamedlemmer: Revisor: Ådne Grødem Arne Idar Johannesen Erik Forgaard Jone Heggheim Torill Aardal Lill Erlandsen Jan O. Jansen Erik T. Hirth Frank Olsen Price Waterhouse Coopers A/S v/ Stats.aut.revisor Alf Aage Sandbakk Styret: Fra venstre: Alf Koksvik, Kristin Kragseth, Annette Kvia, Charlie Granfeldt, Egil Østenstad og Dag Husebø. Ikke tilstede: Siri J S Dalehaug og Tonning Hammer. 5

6 Styrets beretning 2014 Styret i Viking F.K. har hatt følgende medlemmer og ansvarsområder: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem I 2014 er alle planlagte styremøter avholdt tett koblet til vedtatt styreinstruks og årshjul. I tillegg har det vært avholdt felles møter mellom FK og ASA styret, der det er funnet hensiktsmessig. Styremedlemmene Dag Husebø, Siri J.S. Dalehaug og Alf Koksvik har vært F.K.s representanter i ASA styret. En større omorganiseringsprosess ble satt i gang i forlengelsen av årets evaluering av sesongen. Deler av denne omorganiseringen er allerede iverksatt samtidig som nye strukturer, og følger av denne, vil gjøre seg gjeldene utover Organisasjonens art Viking FKs formål er å drive idrett organisert i.h.h.t. NIF. Klubben er lokalisert i Stavanger Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret har da lagt til grunn budsjett for 2015 og klubbens langsiktige prognoser. Styret vurderer den økonomiske situasjonen i fotballklubben som tilfredsstillende. Dag Husebø, elite Charlie Granfelt, barn og unge Siri J.S. Dalehaug, barn og unge Alf Koksvik, elite Annette Kvia, barn og unge Egil Østenstad, elite Kristin Kragseth, barn og unge Tonning Hammer, barn og unge Arbeidsmiljø og likestilling Sykefraværet var totalt 2,2% Utover det som normalt følger av fotballklubbens virke er det ikke forekommet eller rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i materielle eller personskader. Hoveddelen av de ansatte er fotballspillere. Klubben har iverksatt en rekke tiltak for å holde sykefraværet nede, samt tiltak for å få sykemeldte raskest mulig tilbake. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det er iverksatt tiltak for forbedringer med utgangspunkt i de tilbakemeldinger som er fremkommet gjennom året. Viking F.K. har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av klubbens ansatte, som til sammen utgjør 44 årsverk er det 2 kvinner og 42 menn. Av styremedlemmene er 3 kvinner. Miljørapportering Viking F.K. sin virksomhet medfører i en liten grad forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner. HMS En egen HMS-Håndbok er i ferd med å ferdigstilles. Styrende dokumenter og Laglederhåndbok Styrets oppdatering av Vikings styrende dokumenter og Laglederhåndboken ble også fullført i løpet av året. Elitefotballen 2014 var et år der A-laget viste at Viking kan prestere godt over tid og vinne flere påfølgende kamper. Vårsesongen var rett og slett en åpenbaring som gledet med høy kvalitet i både det defensive og offensive spillet. Til sommeren hadde vi god los på medalje og optimismen var stor. Høstsesongen ble en like stor nedtur som våren var en opptur. Vi tapte for mange kamper, og klarte ikke å avgjøre dem vi hadde grep om. Til slutt endte vi på en skuffende 10. plass. Utskiftningene i stallen før sesongen var knyttet til at sentrale navn som Johan Lædre Bjørdal, Rune Almenning Jarstein og Trond Olsen forsvant, mens islendertrioen Björn Daniel Sverrisson, Sverrir Ingason og Steinthor Thorsteinsson kom inn, sammen med Joackim Jørgensen og Iven Austbø. Nye unggutter ble også tatt opp i stallen. Samlet sett utgjorde 2014 en tropp som trenerne i stor grad kunne kalle deres «egen», samtidig som gjennomgangsmelodien var å styrke angrepsleddet for å få flere scoringer. Som oppsummering nådde vi ikke målsetningen om å ta nye steg mot å etablere klubben blant topp tre i Norge. Dette igangsatte en evaluering hvor kritiske spørsmål ble stilt hvorfor så ikke var tilfelle. Spørsmålene handlet om de rammer og ressurser som må etableres rundt hovedtrener, hvilke spillerkvaliteter som trengs for å styrke troppen og hvilken trenings- og prestasjonskultur som må utvikles for å nå våre hovedmål. Totalt hadde Viking sju spillere på A-landslag i Tre spillere fikk sin debut; André Danielsen, Björn Daniel Sverrisson og Sverrir Ingason for henholdsvis Norge og Island. I tillegg spilte 12 vikinger på aldersbestemte landslag, fra G16 til U23. 6

7 Når det gjelder cup, nådde A-lag kvartfinale, mens Juniorlaget og G16 nådde semifinalen i NM. Barne- og ungdomsavdelingen Barne- og ungdomsutvalget ser tilbake på nok et år med stor innsats av både ansatte, foreldre og trenere. Nye tiltak og ny aktivitet, og da spesielt med tanke på aktivitet i Vikinghallen, som har ytterligere ekspandert vår virksomhet. FFO: Høsten 2014 åpnet Viking FK en fotballfritidsordning (FFO) og idrettsfritidsordning (IFO) i den nye Vikinghallen. IFO er et samarbeid med St Svithun VGS v/ Christer Corneliussen, lærer 3.klasseelever i faget treningsledelse. Ca. 250 barn deltar ukentlig på Vikings fritidsordninger, enten i Vikinghuset, Vikinghallen eller VBK Tasta bydelshus. Fotballskoler: To sommer-skoler ble arrangert i 2014, første og siste sommerferieuke. Ca. 100 barn var med pr fotballskole. Fire helger; fredag til søndag, ble det arrangert elitefotballskoler. Ca. 100 deltakere pr skole. Knotteskolen ble gjennomført seks ganger før sommerferien og seks ganger etter sommerferien. Totalt 70 deltakere og 5 knottelag ble etablert i etterkant. Oppfølging/kursing av Vikings frivillige foreldre: Alle foreldretrenere har en fotballfaglig person i klubben som skal bidra til at de får den inspirasjon og kunnskap som skal til for at de skal føle seg trygge i sitt virke. Årsplan til hvert kull ble laget og sendt ut til foreldretrenerne og i tillegg lagt på Viking-ungdom sine nettsider. Eksempeltreninger med trenerforum har blitt gjennomført, en gang før, og en gang etter sesong. Trenerkurs: Del 1 i Uefa C-lisens kurs ble gjennomført av Mats Ullereng i november. Ca. 15 av Vikings foreldretrenere deltok her gjennomførte barne- og ungdomsavdelingen Camp Stavanger for andre gang. Om lag 140 lag deltok i en velorganisert og i alt vellykket turnering. På grunn av den omfattende dugnadsinnsats turneringen krevde, og at vi ikke klarte å nå målsetninger budsjettmessig med turneringen, har vi imidlertid valgt å ta en pause med turneringen i Målet er å bruke litt tid til å tenke gjennom hvilke sportslige aktiviteter og turneringsformer som kan passe. Viking har også tatt nye grep i forhold til egen jentesatsing. Team Viking og Viking Satelitt har satt seg som et veldig godt spillerutviklertiltak for regionens beste jenter, og i tillegg har vi etablert et eget damelag, som skal spille 3. divisjon i Styret har besluttet at Viking F.K. på sikt ønsker å etablere et toppserielag for kvinner. En Jentekomite er etablert for å være en pådriver for at dette langsiktige målet skal nåes. Jentekomiteen har bestått av: Tommy Andre Velde (leder), Kristin Kragseth, Janne Dirdal, Ole Johan Askeland og Jan Olav Pedersen. Anlegg Vikinghallen Ferdigstillelse av Vikinghallen ble gjort de første ukene i august 2014, slik at den var klar til å tas i bruk under årets ONS. I forlengelsen av ONS var det offisiell åpning for ordinær sportslig bruk. Søknad om kommunal selvskyldnergaranti er innvilget av kommunen, og hallen har fått utbetalt lån i Kommunalbanken. Fylkeskommune, kommune og ONS sikrer hallen god økonomi i årene som kommer, og vi forventer overskudd allerede i Foruten noen småfeil på finishnivå, fremstår hallen som et fantastisk anlegg. En av Norges flotteste flerbrukshaller. Også uteområdet er i ferd med å ferdigstilles. Hallen er allerede et kjempebra tilskudd til klubbens sportslige aktiviteter. Det kryr av barn og unge i hallen i helgene, og hallen tas i bruk til ekstra trening for ivrige spillere i alle aldre. Det er, som nevnt igangsatt en egen FFO-avdeling og en IFO i hallen, og nye turneringskonsepter og ulik aktivitet kan utvikles på sikt. I tillegg er et konstruktivt samarbeid med Svithun VGS iverksatt, og planer legges for å utnytte sam-lokaliseringen i fremtiden. Når det gjelder sponsormidler så tror vi det er enda mer å hente ifht. anlegget. Vikinghuset Det er fremdeles ganske kaotisk utenfor huset ettersom nabobyggets uteområder ikke er ferdig. Inne er imidlertid det meste på plass og det er høy aktivitet både på dagtid og kveldstid. Vi har søkt, men fått avslag av kommunen om leie av underetasjen i Vikinghuset. Søknaden omhandler å bære driftskostnader for garderobeanlegget. Ny søknad vurderes. Et positivt svar fra kommunen krever at kommunen gis bruksrett. Utstyrsgarasje Denne er oppført og allerede i bruk. Utnyttelsesgraden av garasjen kan bedres. 7

8 Styrets beretning 2014, fortsetter Vestbanen/Lille Wembley Her har vi en vedlikeholdsavtale for de neste årene med Stavanger Kommune. Økonomi Regnskapet legges frem med underskudd. Dette er mer av teknisk art, og viser at den økonomiske styringen av klubben er tilfredsstillende. Likviditeten er god. Budsjettet for 2015 legges også frem med et teknisk underskudd. Budsjettet reflekterer økning av lønnsutgifter på sport kontra Styret foreslår følgende disponering av års resultatet i Viking F.K. Totalt disponert/overført fra e g e n k a p i t a l e n k r Styret ønsker til slutt å takke alle medlemmer, spillere, trenere, ledere og andre samarbeidspartnere for et positivt samarbeid og ser frem til kommende sesong. Januar 2015 Styret i Viking FK Dag Husebø Charlie Granfelt Siri J.S. Dalehaug Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Kristin Kragseth Annette Kvia Egil Østenstad Styremedlem Styremedlem Styremedlem Alf Koksvik Tonning Hammer Arne Larsen Økland Styremedlem Styremedlem Adm.Dir 8

9 Trenere 2014 A lag: Kjell Jonevret, Kåre Ingebretsen (til sommeren), Kurt Hegre og Thomas Pereira Rekruttlag: Gaute Schei Junior 1: Gaute Schei og Alexander Hauge Junior 2: Svein Petter Johnsen, Erik T. Hirth og Lars Nesheim Ungdomsavdelingen Sportslig ansvarlig/fysisk trener: Stine Emilsen Trenerkoordinator barnefotball: Arild Sværen, Mats Ullereng og Espen Andersen Gutt 16-1 og 2: Mats Ullereng og Espen Andersen Gutt 16-3: Christian Hagemann Jenter 16-1: Tommy Andre Velde, Tor Erik Hadland og Morten Alstadsæther Jenter 16-2: Lars Drage, Ragnar Aga og Christian Steinsland Gutter 14-1: Øystein Sjo og Hans Petter Jørgensen Gutter 14-2: Mads Hembre, Bjørn G. Sæbø og Lars Ola Solstad Jenter 14-1 og 2: Anina Hadland, Liv Marit Klausen, Ola Bergjord og Ole J. Askeland, Arne Fredlund og Thorvald Bringsjord. Gutter 13-1: Thore Jan Kleiberg Gutter 13-2 og 3: Karton Nilsen, Øystein Stray og Roar S.Bjørnsen Jenter 13: Mikael Thorarensen Gutter 12: Mikkel Fjeldheim, Arne Nordhagen, Kjetil Drivflådt, Steinar Lerstøl, Thorvald Bringsjord, Carl Gunnar Gundersen, Henning Schutz og Chris Spencer Jenter 12: Ida Lorentze Vik, Morten Eskeland, og Sigbjørn Birkenes. Gutter 11: Bendik Heggelund, Kristian Johannesen, Ken Milne, Kjetil Drag, Alain Fassotte, Jon Trygve Stokka, Ove Tengesdal, Joachim Henriksen, Stig Sandal, Trine Merete Salvesen, Sverre Strand, Fredrik Dahle Johnsen, Rolf Mikkelsen og Yohannes Rai. Jenter 11: Graham Hill, Arne Hovda, Bjørn Serck-Hansen og Grete Simonsen Veteran: Jens A. Thorsen HC lag: Asbjørn Waage, Morten Waage og Jan Harald Steen 10 års lagene: Rune Bertelsen, Gaute Løvset, Stein Erik Opheim, Ivar M. Iversen, Waldemar Pettersen, Anders Vassenden, Ståle Kristiansen,, Kjell Hegre, Petter Pettersen, Rune Karlson, Ole Risa og Tore Wiig Jonsbråten 9 års lagene: Henning Madsen, Rine Giske, Tom Ole Dalsrud, Vidar Kristensen, Roar Høydal,Arne Nordhagen, Helge Torgersen, Matt Hammond, John Reidar Endresen og Roger Verstad 8 års lagene: Stig Botnen, Christian Hagemann, Stein Tengs Arnestad, Eirik Myhre, Terje Eide, Paal Johansen, Jane Vikum, Stein Inge Løvlund, Vidar Aanensen, Vincent Lien, Arne Hovda, Ivar Rettedal og Nick Hegreberg. 7 års lagene: Gudmund Jønsson, Richard Hermez, Stig Håvard Dirdal, Harald Lunde, Torbjørn Frøystein, Karl Henry Steen, Thomas Laudal, Tom Erik Olsen. 6 års lagene: Eirik Sønneland, Kenneth Thorsen, Dag Omre, Per Kristian Ramsland, Per Andre Rykhus, Knut Egil Sæther, Bård Slaattelid og Finn Lea. 9

10 Medlemmer og Kontingent Medlemmer 2014 Alder Totalt Kvinner Menn Livsvarige 6 Æresmedlemmer 7 Totalt 1059 Medlemmer med tillitsverv: Trude Wiik sitter i kretsstyret Egil Østenstad nestleder Konkurranseutvalget NTF Landslagsspillere: Se oversikt A-lag og jr. lag KONTINGENTER 2014 Pensjonister: kr Passive: kr Andre: kr Familie: kr

11 11

12 12 A-laget

13 13

14 A-laget, fortsetter "Kan noen slå Viking i år?". Dette var overskriften som lyste mot oss fra forsiden av Stavanger Aftenblad. Datoen var 22. april, dagen før hadde vi slått Haugesund 2-0. "Viking har verken vinnerkulturen eller kvalitetene som trengs for å henge med i toppen over en lang sesong." Dette var hovedbudskapet i Aftenbladets oppsummering av sesongen etter at siste serierunde endte med et 2-3 tap for Bodø Glimt. Disse to refleksjonene fra distriktets største avis gir et ganske godt bilde på hvordan sesongen 2014 artet seg. Optimismen var stor. En vellykket treningsleir i Sør Afrika, ble etterfulgt av treningskamper som ga bud om at Viking anno 2014 så ut til å "ha noe på gang". De nye spillerne gjorde et godt inntrykk, laget virket homogent og selvsikkert. Serieåpningen mot Rosenborg forsterket egentlig bare det gode inntrykket vi alle hadde. Vi spilte en god kamp, sløste med sjansene, lå under 0-2, men en islandsk "sprinter" sørget for 2-2 i en vanskelig åpningskamp. Og slik fortsatte det. Etter 8 serieomganger var vi fortsatt ubeseiret. Vi lå 3 poeng bak Molde, og i den 9. serierunden hadde vi hjemmekamp mot Sandnes Ulf. Datoen for den kampen var 16. mai. Stadion var fullstappet, 3 poeng skulle innkasseres og posisjonen i toppen av tabellen skulle befestes... Som vi alle husker, så ble det ikke slik. Vi lå under 0-2, klarte etter hvert å redde 1 poeng, ble kanskje snytt for straffe. Uansett: Festen som vi hadde invitert til ble aldri en fest. Nedturen som fulgte ble tung. På de 8 første kampene i sesongen tok vi 16 poeng. På de neste 22 kampene tok vi 20 poeng... I cupen stoppet det opp i kvartfinalen. Molde på bortebane ble for tøft. 1-5 var for mye. Så hva skjedde? Overpresterte vi i starten på sesongen? Hadde vi uflaks? Trente vi feil? Hvilken betydning hadde det at Kåre Ingebrigtsen forsvant til RBK midt i sesongen? Hadde vi ikke økonomisk handlefrihet til å forsterke laget? Hva gjorde vi galt? Spørsmålene var mange, de gode svarene var det ikke så mange som hadde, og til slutt så må vi være glade for at sesongen ikke varte lenger enn den gjorde. Vårt rekrutt lag endte på 3. plass i 3. divisjon. Laget bestod stort sett av juniorspillere, som gjennom kamper på seniornivå fikk en god kamparena. Disse spillerne utgjorde også stammen på vårt G -19 lag som spilte seg frem til semifinalen i Norgesmesterskapet, og finalen i NTFs U -19 turnering. Vårt G -16 lag hadde også en god sesong, selv om Rosenborg ble for sterke i semifinalen i NM. Vi er godt representert på aldersbestemte landslag, og nå består det å se om noen av våre unge talent klarer å ta det siste, store steget, inn på vårt A lag. Vi var Norges 10. beste lag i Vårt uttalte mål er å være med å kjempe om medaljer i 2015, og gjennom en god plassering være kvalifisert til spill i Europa i Dersom vi er heldige, så kan vi faktisk oppleve Europacupspill på Viking Stadion allerede i 2015, gjennom Fair Play- kvoten. Det hadde vært en kjærkommen oppmuntring i en sesong, der vi må bevise for oss selv og alle som er glade i klubben, at vi er et topp lag. Det vil kreve knallhard jobbing på alle plan, i en tid der innskrenkninger og besparelser preger hverdagen. Det er i slike perioder vi vil finne ut om vi er et lag og en klubb med vilje og mot. Hvis "motgang gjør sterk", så bør 2015 bli et fabelaktig fotball år. Svein Fjælberg 14

15 Seriekamper Dato Runde Hjemme Resultat Borte 29. mars 1. Rosenborg 2-2 Viking 4. april 2. Viking 0-0 Strømsgodset 12. april 3. Lillestrøm 0-1 Viking 21. april 4. Viking 2-0 Haugesund 27. april 5. Start 0-2 Viking 1. mai 6. Aalesund 1-2 Viking 5. mai 7. Viking 1-1 Odd 11. mai 8. Vålerenga 1-1 Viking 16. mai 9. Viking 2-2 Sandnes Ulf 20. mai 10. Molde 1-0 Viking 25. mai 11. Viking 2-3 Bodø/Glimt 9. juni 12. Sarpsborg Viking 12. juni 13. Viking 4-1 Stabæk 6. juli 14. Viking 0-2 Brann 12. juli 15. Sogndal 0-0 Viking 20. juli 16. Viking 0-0 Lillestrøm 27. juli 17. Brann 0-1 Viking 2. aug. 18. Viking 5-5 Vålerenga 10. aug. 19. Haugesund 1-1 Viking 16. aug. 20. Viking 4-2 Sogndal 22. aug. 21. Sandnes Ulf 2-2 Viking 31. aug. 22. Viking 1-2 Rosenborg 13. sep. 23. Odd 4-1 Viking 21. sep. 24. Viking 0-1 Start 27. sep. 25. Strømsgodset 2-1 Viking 4. okt. 26. Viking 1-2 Molde 19. okt. 27. Stabæk 1-1 Viking 26. okt. 28. Viking 1-2 Aalesund 2. nov. 29. Viking 1-0 Sarpsborg nov. 30. Bodø/Glimt 3-2 Viking Treningskamper Dato Lag Resultat Bane 28. januar Santos-Viking 1-1 Santos treningssenter, Cape Town 22. februar Viking-FK Haugesund 2-1 Randaberg Arena 1. mars Viking-Bryne 6-3 Randaberg Arena 9. mars Viking-Hødd 4-1 La Manga 12. mars Hønefoss-Viking 0-3 La Manga 16. mars Sandnes Ulf-Viking 1-0 Sandnes stadion 23. mars Viking-Ranheim 3-1 Randaberg stadion 24. juni Moi-Viking 1-5 Moi stadion 14. oktober Viking-Folkets lag 4-3 Viking stadion 15

16 A-laget, fortsetter Flest kamper Nr. Navn Kamper Mål Fra - Til Landslag 1. Svein Kvia Norge 2. Sigbjørn Slinning Norge 3. Erik Johannessen Norge 4. Torbjørn Svendsen Norge 5. Sverre Andersen Norge 6. Thomas Pereira Norge 7. Bjarte Lunde Aarsheim Norge 8. Olav Nilsen Norge 9. Isak Arne Refvik Norge 10. Reidar Goa Norge 11. Arvid Knutsen Gunnar Aase Norge 13. Per Henriksen Norge 14. André Danielsen Norge 15. Lauritz Abrahamsen William Danielsen Norge 17. Lars Gaute Bø Tonning Hammer Norge 19. Bjørn Dahl Norge 20. Inge Valen Norge 21. Trygve Nygaard Egil Østenstad Norge 23. Egil Østenstad Norge 23. Erik Nevland Norge 25. Cato Andersen Leif Nicolaisen Flest mål Nr. Navn Mål Kamper Fra - Til Landslag 1. Reidar Kvammen X 2. Trygve Johannessen X 3. William Danielsen X 4. Arthur Kvammen X 5. Egil Østenstad X 6. Åsbjørn Skjærpe Erik Nevland X 8. Arvid Knutsen Torbjørn Svendsen X 10. Håkon Kindervåg X 10. Olav Nilsen X 12. Nils Ove Hellvik X 13. Endre Aanensen Gunvald Bøe Kåre Ingvaldsen Rolf Bjørnsen d.e Hans Edgar Paulsen X 18. Johan Fosse Rikhardur Dadason X 20. Gunnar Aase X 21. Alf Kåre Tveit Isak Arne Refvik X 23. Gary Goodchild Kjell Jonevret Bjørn Berland

17 Antall kamper/scoringer i 2014 Navn Totalt Serie Cup Privat Björn Daniel Sverrisson Steinthor Thorsteinsson Sverrir Ingason Joackim Jørgensen Jón Dadi Bödvarsson Andre Danielsen Indridi Sigurdsson Yann-Erik de Lanlay Veton Berisha Vidar Nisja Kristoffer Haugen Makhtar Thioune Christian Landu Landu Arild Østbø Osita Chikere Håkon Skogseid Iven Austbø Trond Erik Bertelsen Rasmus Martinsen Pål Fjelde Julian Veen Uldal Martin Hummervoll Carl-Henrik Refvik Pål Vestly Heigre Øyvind Nilsen Markus Attila Julian Ryerson Sondre Norheim Mathias Bringaker NM-cupen Dato Hjemme Resultat Borte 24.4 Brodd 0-3 Viking 8.5 Sola 1-7 Viking 4.6 EIK 0-3 Viking 27.6 Viking 4-1 Sogndal 13.8 Molde 5-1 Viking Jubileer 200 A-kamper Indridi Sigurdsson 200 seriekamper Andre Danielsen 100 A-kamper Veton Berisha 100 seriekamper Yann-Erik de Lanlay 17

18 A-laget, fortsetter Landslagsspillere Oppdatert januar 2015 Debut-år Spiller Nasjon Motstander Kamper/mål 2013 Johan Lædre Bjørdal Norge Kypros 3 / Yann-Erik de Lanlay Norge Sør-Afrika 5 / Henri Anier Estland Chile 6 / Valon Berisha Norge Danmark 6 / Jóan Símun Edmundsson Færøyene 10 / Rune Almenning Jarstein Norge Montenegro 28 / Birkir Bjarnason Island Andorra 9 / Indridi Sigurdsson Island Slovakia 20 / Martin Fillo Tsjekkia Malta 1 / Artur Kotenko Estland Wales 1 / Trond Erik Bertelsen Norge Tyskland 2 / Andrius Velicka Litauen Aserbadsjan 1 / Sandro Grande Canada Spania 3 / Peter Kovacs Ungarn Skottland 8 / Robert Mambo Mumba Kenya Marokko 3 / Hannes Sigurdsson Island Italia 5 / Bjørn Dahl Norge Singapore 1 / Brede Paulsen Hangeland Norge Østerrike 21 / Frode Olsen Norge Bosnia 8 / Bjarte Lunde Aarsheim Norge Sør-Korea 3 / Toni Kuivasto Finland Sverige 23 / Morten Berre Norge Nord-Irland 1 / Erik Nevland Norge Hviterussland 1 / Thomas Pereira Norge Tyrkia 6 / Peter Kopteff Finland Bahrain 36 / Hannu Tihinen Finland Færøyene 23 / Rikhardur Dadason Island Sloveina 23 / Magnus Svensson Sverige Russland 7 / Audun Helgason Island Latvia 22 / Gunnar Aase Norge Luxenbourg 3 / Egil Ulfstein Norge Jamaica 2 / Egil Østenstad Norge Færøyene 4 / Ulf Karlsen Norge Tsjekkoslovakia 3 / Erik Pedersen Norge Sovjetunionen 10 / Roger Nilsen Norge Kamerun 12 / Nils Ove Hellvik Norge Sovjetunionen (OL) 2 / Per Henriksen Norge Finland 10 / Erik Thorstvedt Norge Kuwait 22 / Tonning Hammer Norge Kuwait 1 / Svein Fjælberg Norge Vest-Tyskland 33 / Isak Arne Refvik Norge Portugal 7 / Torbjørn Svendsen Norge Irland 7 / Bjarne Berntsen Norge Finland 33 / Trygve Johannessen Norge Sovjetunionen 5 / Erik Johannessen Norge Finland 6 / Inge Valen Norge Sverige 2 / Johannes Vold Norge Irland 3 / Svein Hammerø Norge Nederland 1 / Anbjørn Ekeland Norge Finland 3 / Reidar Goa Norge Tsjekkoslovakia 4 / Hans Edgar Paulsen Norge Finland 4 / Svein Kvia Norge Bermuda 39 / Sigbjørn Slinning Norge Bermuda 42 / 1 18

19 Debut-år Spiller Nasjon Motstander Kamper/mål 1962 Olav Nilsen Norge Sverige 62 / Kåre Bjørnsen Norge Danmark 1 / Jan Ørke Norge Øst-Tyskland 1 / Sverre Andersen Norge Finland 41 / Edgar Falch Norge Island 28 / Håkon Kindervåg Norge Island 1 / Inge Paulsen Norge Sverige 1 / Karsten Johannessen Norge Sverige 1 / Torgeir Torgersen Norge Polen 22 / Sverre Kvammen Norge Sveits 1 / William Danielsen Norge Østerrike 6 / Arthur Kvammen Norge Tyskland 1 / Reidar Kvammen Norge Tyskland 51 / Bernhard Lund Norge Tyskland 3 / 0 19

20 Viking 2 Viking 2 har i år blitt ledet av Gaute Schei, Alexander Hauge, keepertrener Kjetil Østbø og Kåre Ingebretsen, samt Thomas Pereira i noen kamper. I tillegg har det medisinske støtteapparatet stilt fast fysio Morten Johan Jacobsen, Mirek Wiik og Halvar Grova. Leif Oftedal har fungert som oppmann og lagleder. Før seriekampene startet spilte vi en del privatkamper med spillere fra juniorlaget. I serien startet vi dårlig, men etter sommeren klatret vi til en fin andreplass. Det røynte på mot slutten, og i siste kamp mot Sandnes ble det kollaps og tap 0-5. Sandnes 2 måtte vinne for å hindre nedrykk. Vi hadde for så vidt intet å spille for, men det er aldri kjekt å tape kamper. Dette medførte at vi endte på fjerde plass i serien, men dette bør vi være fornøyd med tatt i betraktning det unge laget. Vi stilte rent juniorlag i de fleste kampene. Dersom vi skal ha som mål om å rykke opp til andredivisjon krever det mye større tropp med seniorspillere. Viser til statistikken for spillere og antall kamper og mål. Juniorlaget spilte privatkamper før sesongen, og sesongens høydepunkt er som alltid Junior elite turnering på Hamar. Også i år var det snakk om nedlegging av turneringen på grunn av store kostnader, men heldigvis ble dette nedstemt. I år kom vi i en vanskelig pulje sammen med Sandnes, men kom videre som vinner av puljen. I semifinalen møtte vi Odd Grenland til kamp på Briskeby. Det ble en spennende kamp som måtte avgjøres på straffespark. Vi vant 5-3 og gikk videre til finalen. I finalen stod Vålerenga for tur og det ble en vanskelig kamp. De hadde mer krefter og vant 1-0. Men en sølvmedalje er jo ikke å forakte. Viser ellers til statistikken for resultater, målscore osv. I Norgesmesterskapet fikk vi Ålgård i første runde på nye Ålgård stadion i bane åpning. Jone Kleppa hadde med blomster, og overrakte og gratulerte med nytt flott anlegg. Vi vant kampen hele 6-0. Vi tok oss helt til semifinale og møtte Lillestrøm i LSK hallen. Her var det jevnt til 70 minutter, men så gikk de opp til 1-0 og vant fortjent 2-0. Vi får komme sterkere tilbake neste år. Laget er ungt og de fleste er med også neste år. Viser ellers til statistikken og egen rapport fra Jone Kleppa angående juniorlaget og kretserien samt privatkamper. Ellers vil også benytte anledningen til å takke spillere, trenere og støtte apparat for en fin sesong og lykke til videre. Sportslig hilsen Leif Oftedal Gaute Schei hilser pent på dommerene. (Foto: Leif Oftedal) Pål Fjelde spilte flest kamper for Viking (Foto: Leif Oftedal) 20

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Komiteen har bestått av: Leder: Marthon Høvring, Kopervik IL / Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Medlem: Janne Dirdal, Randaberg IL Medlem: Alf Morten Skeie,

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

vinter 2014 Årgang 14 Til gratis distribusjon i Eigersund kommune ØVELSE GJØR MESTER EIGERHUSET 30 ÅR - S 6 en klubb for alle EIgersunds stolthet

vinter 2014 Årgang 14 Til gratis distribusjon i Eigersund kommune ØVELSE GJØR MESTER EIGERHUSET 30 ÅR - S 6 en klubb for alle EIgersunds stolthet EIGERPOSTEN vinter Årgang Til gratis distribusjon i Eigersund kommune ØVELSE GJØR MESTER teknikkmerkene - S EIGERHUSET ÅR - S Oppsummering sesongen - S en klubb for alle TILBAKEBLIKK TIL - S HISTORIEN

Detaljer

FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT. Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00

FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT. Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00 FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT 2013 Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00 INNHOLD Innhold Saksliste 1 Styrets beretning 2 Regnskap 2013 4 Revisjonsberetning 9 Aktiviteter: Anlegg 13 Aktiviteter:

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Årsmelding 2014 fra lagene

Årsmelding 2014 fra lagene Årsmelding 2014 fra lagene Tillegg til styrets beretning 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Jenter 2008 s. 4 Gutter 2008 s. 5 Jenter 2007 s. 7 Gutter 2007 s. 8 Jenter 2006 s. 9 Gutter 2006 s.11 Jenter 2005

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 1. Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

BSK-posten. Innebandyskole for de minste

BSK-posten. Innebandyskole for de minste BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2010 76. årgang Innebandyskole for de minste KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. Nr 1/2010 Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. En drøm å spille for Skeid! Oksene gir alt

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

Sommer 2013 Årgang 13

Sommer 2013 Årgang 13 EIGERPOSTEN Sommer 2013 Årgang 13 Til gratis distribusjon i Eigersund kommune en klubb for alle 500 kamper for Eiger: Fredrik Andersen 1976 et tilbakeblikk Sølvnålgjengen S 24 S 5 S 9 Rune Johansson ny

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer