Årsmøte i RRMC , kl. 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00"

Transkript

1 Årsmøte i RRMC , kl. 14:00 Sted: Klubbhuset 20 medlemmer møtte. Sak 1: Godkjenning av innkalling Gro ønskte velkommen til årsmøtet. Det ble godt mottatt at sakslisten var lagt ut på hjemmesiden vår en uke i forkant av årsmøtet, noe som er i henhold til vedtektene våre nå. Innkallingen ble godkjent, uten merknader. Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og 2 stk. til å skrive under referatet Ola N. ble valgt til ordstyrer. Olav T. ble valgt til referent. Arna Berge og Ola Nykland ble valgt til å skrive under referatet. Sak 3: Årsmelding Olav T. fremla årsmeldingen: Styret har i løpet av året hatt 4 møter. Styret har bestått av; Formann; Gro, Nestformann; Arna, Kasserer; Aamund, Sekretær; Olav T., Styremedlemmer; Liv, Steinar T. og Kevin. På sist årsmøte ble det tatt opp 6 nye medlemmer, i løpet av året er det 7 stk. som har meldt seg ut av RRMC. RRMC har for tiden 65 medlemmer. 1

2 Evjetreffet 2010 var særdeles vellykket, vi satt nesten ny rekord i antall innmeldte, flere nye innmeldte p.g.a. Norgestreffet vårt i Teltet; har vært lånt ut til Tveit Blues Bikers sitt treff på Hamresanden. Tveit Blues Bikers får låne teltet vårt gratis i 3 år p.g.a. at de valgte å droppe eget treff den helgen vi arrangerte Norgestreffet 09, i tillegg stilte de opp og jobbet for oss den helgen Dølemomarknaden lånte også teltet av oss, vi har en gjensidig avtale om at vi låner telt av hverandre etter behov, uten å blande inn penger. Teltet har ellers vært utleid til Landbrukets Dag på Evje og til Høstfestival på Bortelid. Det står nå kr. 57,774,- på Teltkontoen. Festene; i løpet av året har vi hatt 3fester på huset. Sommerfesten som ga kr. 8,345,- i overskudd. Klubbkveld, hvor det ikke var salg Pinnekjøttfesten med gjesterekord, ca. 160 betalende, kr. 17,380,- i netto. Det er rift om plassene til Pinnekjøttfesten, vi får mye skryt av festene våre. RRMC vil rette en stor takk spesielt til Kokkelaget under Pinnekjøttfesten, men også til alle andre som er med og jobber på festene og treffet vårt. Aktiviteten ellers; har vært laber i året som har gått. Men det er blitt ryddet i garasjen og litt rundt på utsiden, montert smekklås i ytterdøren ut fra trapperommet, montert projektor og lerret (kr. 13,870,-) og montert PVC- veggduker mellom stolpene på verandaen (kr. 17,250,-) Noen av medlemmene våre er aktive med å reise på treff. Treff som har vært besøkt er; Blues Bikers, Moi, Humle, Veskei Treffet, Averøya, Norgestreffet, Træf på Toppen, Olje Treffet og Troll Rally. 2

3 Felles søndagsturer og andre dags/- kveldsturer har det vært sparsomt med. For og gjør noe med dette vil styret henge opp ei liste på oppslagstavlen kalt; Jeg er nesten alltid klar for en tur, ring meg. Listen vil også kunne legges på nettsiden vår, under For medlemmer. Sist årsmøte vedtok at Ola N. og Olav T. skulle legge frem tegninger og priskalkyle på ett tilbygg ut fra Gamle stua og mot veggen til det nye nabobygget, samt forslag og priskalkyle på utbedring av plenen. Styret har i løpet av året valgt å legge byggeplanene på is. Styret foreslår at plenen blir planert ut og at det bare blir lagt på grus el. pukk nå i denne omgang. Styret i RRMC mener det er viktigere og gjør ferdig den bygningsmassen vi allerede har, før vi begynner på noe nytt byggeprosjekt. Vi må også komme à jour med vedlikeholdet av byggene våre før noe nytt og stort settes i gang. Årsmeldingen ble enstemmig godtatt av årsmøtet, med en tilleggskommentar på at det er ønskelig at RRMC arrangerer felles kjøreturer. Så som turer vi har hatt til Lysebotn. Sak 4: Regnskap Aamund var forhindret i å være på årsmøtet, så Kristian la frem regnskapet. Regnskapet viser en sunn økonomi og fornuftig pengebruk. Av større investeringer kan nevnes; projektor og lerret, bærbar PC til lederen og veggdukene på verandaen. Vi har for tiden kr. 300,250,- på bok Årsregnskapet er revidert og funnet i orden av Einar Uleberg. Se hele årsregnskapet på neste side. 3

4 Regnskapet ble enstemmig godtatt av årsmøtet. 4

5 Sak 5: Nye medlemmer Styret innstilling ble vedtatt, d.v.s. at samtlige som søkte medlemskap i RRMC ble tatt opp som medlemmer av klubben. Disse var: Dreng Homme Hornnes Ånund Haugen Valle Steven Rasmussen Byglandsfjord Morten Hageland Byglandsfjord Frode Rasmussen Evje Helge Flateland Valle Sak 6: Evaluering av utleie av MC- huset Olav T. la frem saken for årsmøtet. Styret for RRMC har kommet i flere dilemmaer når de skal si ja eller nei til medlemmer som ønsker å leie klubbhuset til diverse arrangement. Ordningen med å leie ut klubbhuset evalueres ca. hvert år. Styret ønsker at ordningen med utleie til medlemmer skal fortsette. For og gjør det litt enklere for styret foreslåes det for årsmøtet bedre presiseringer i Regler og søknadsskjema ved leie av klubbhuset. Utleien av klubbhuset går med litt tap og styret signaliserer for årsmøtet at prisen på utleie bør økes sånn at klubben ikke får utgifter med utleie. Forslag til presiseringer går ut på å føye til i pkt. 1; Ved utleie er det medlemmet, dens samboer/ ektefelle el. barn under 16 år, som skal være midtpunktet. Og videre ett nytt pkt., pkt. 16; Det er styret til RRMC som behandler søknadene. Ved uenighet i styret om innvilgelse el. ikke, er det simpelt flertall i styret som avgjør søknaden. Avslag på søknaden må ha begrunnelse i reglene her. 5

6 Ola N. hadde ordet og sa at det ville være en gest til klubbens medlemmer at leien holdes på det nivået som det er nå. Dette så lenge som at ordningen med å leie ut blir begrenset til medlemmer og dets samboer/ ektefelle el. barn under 16 år. Prisene er kr. 500,- for voksenselskaper og kr. 250,- for barneselskaper. Kristian foreslo, som et tillegg til styrets forslag, at vi setter lik pris ved utleie, d.v.s. kr. 500,- uansett om det er voksen- el. barneselskap. Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til presiseringer i Regler og søknadsskjema ved leie av klubbhuset. Årsmøtet vedtok også tilleggsforslaget fra Kristian. Sak 7: Valg av treffkomité og TT- komité Gro la frem saken. Styret foreslår og legge TT- komiteen død. Videre foreslår styret gjenvalg på den sittende treffkomiteen, som er: Ola N, Nils T. Svein Åtland, Åslaug, Elisabeth, Aamund, Gitte og Gro. Årsmøtet gikk enstemmig inn for styrets forslag. TT- komiteen er død. Og treffkomiteen består av: Ola N, Nils T. Svein Åtland, Åslaug, Elisabeth, Aamund, Gitte og Gro. 6

7 Sak 8: Innstilling fra valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av; Børre (leder), Beate og Ole Jakob. De som er på valg i styret til RRMC er; Arna, Aamund og Steinar T. På vegne av valgkomiteen la Børre frem følgende innstilling på styremedlemmer i RRMC; gjenvalg på de 3 som er på valg. Sak 9: Valg av nytt styre og valg av formann Det ble en veldig diskusjon rundt valget, ikke på personer, men om hvilken rekkefølge valget skulle skje. Dette som følge av vedtektsendringene på sist årsmøte, hvor det ble bestemt at årsmøtet skal velge formannen. Underveis i diskusjonen ble det stilt mange spørsmål. Skal formannen eller styret velges først? Skal formannen velges på fritt grunnlag? Skal styret velges med nok personer til at formannen også er blant dem? Skal formannen velges for ett eller to år? Hvis formannen går av etter ett år, skal personen sitte ett år til i styret? Hva med benkeforslag? Kan en risikere at valg av styre, og spesielt formannen, kan bli kuppet? Personer til styret skal velges først, sånn at styret består av sju personer, deretter velges formannen blant de sju personene. Styremedlemmene velges for to år. Formannen velges for ett år. Når formannen går av, går personen samtidig ut av styret. Til neste årsmøte må styret komme med forslag til en presisering av dette i vedtektene våre. 7

8 Etter at årsmøtet ble enig om hvordan valget bør foregå, ble følgende styre valgt: Formann: Gro valgt for 1 år Medlem: Olav T. ett år igjen Aamund valgt for 2 år Arna valgt for 2 år Liv ett år igjen Steinar T. valgt for 2 år Kevin ett år igjen Sak 10: Innkomne saker Åse hadde sendt forslag om å ha levende musikk både fredag og lørdag på treffet vårt, både nå i år og for senere år (muligens bare en knallgod DJ fredagen). Et annet ønske fra Åse er å få et godt dansegulv foran senen i teltet. Styret har allerede bestilt musikk fredag og lørdag, Bjørn Solbakken fredag og Hawk m. band lørdag. For senere år er styret usikker på hvordan musikktilbudet blir, det er et økonomisk spørsmål. Et dansegulv er under planlegging, det skal i hvertfall bli noe annet enn bare pukk å danse på under årets Evjetreff. Spotify; spørsmål om RRMC kan abonnere på Spotify. Dette blir en kommende styresak. 8

9 Prosedyren på valg av styre og formann ble såpass forvirrende at vi glemte helt å velge ny valgkomité før årsmøtet var offisielt avsluttet. Men Børre hadde kladden på ny valgkomité klar, og i samråd med Gro, Ole Jakob og Olav T. ble følgende valgkomité valgt: Formann: Beate Medlem: Ole Jakob May-Lisbet ett år igjen to år igjen tre år igjen Møtet slutt kl. 15:50 Arna Berge Ola Nykland Ref.; Olav T. 9

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa.

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa. Leder Først vil jeg takke for gjenvalg som formann, 2009 gikk veldig bra med lite problemer. Det er veldig enkelt å være formann med et styre som har masse kompetanse og erfaring i tillegg til å være likanes.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014

REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014 REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014 0. Orientering om prosedyrer a. Generalforsamling er H.M. Aarhønens høyeste organ b. Alle har muligheten til å være med på å forme foreningen vår c.

Detaljer