Agder og Rogaland Skikrets ting Protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder og Rogaland Skikrets ting 2015. Protokoll"

Transkript

1 Agder og Rogaland Skikrets ting 2015 Protokoll Tid: Agder og Rogaland Skikrets ting 9/ Sted: Jæren hotell, Bryne Sak 1. Åpning Kretsleder i Agder og Rogaland Skikrets Pål Angell Bergh ønsket alle deltakerne velkommen. En ekstra velkomst til NSF representant Audun Grønvold. Beklaget det noe dårlig oppmøte og at det kunne være grunner til dette, bla. tidspunkt, mulig stedsvalg og at klubbene generelt er fornøyd med skikretsens arbeid og klubbenes rammevilkår. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden: Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent Sak 2. Valg av dirigent, sekretærer, to til å underskrive protokollen Vedtak: Dirigent: Ole Kristian Halvorsen Sekretær: Petter Furseth 2 til å underskrive: Georg Solfjeld, Tvedestrand T&IF Nils Inge Gauthun, Tonstad IL Ole Kristian Halvorsen takket for tilliten og overtok Wüllerklubben (tingklubba) og loset oss videre gjennom sakslisten.

2 Sak 3. Opprop og godkjenning av representanter/deltakere. Følgende deltakere var møtt frem: Deltakere kretstinget Jæren 9. mai 2015 Nr. Navn Klubb Delegat/obs/Gjest 1. Petter Furseth Myra U&IL Adm. sjef 2. Pål Angell Bergh Skiforeningen i Stav. Kretsleder 3. Nils Inge Gauthun Tonstad IL Nestleder 4. Ole Kr. Halvorsen Plogen SK AK leder 5. Georg Solfjeld Tvedestrand T&IF HK leder 6. Geir Olav Håland Sandnes IL LK leder 7. Audun Grønvold Norges Skiforbund Gjest 8. Linn Wold Jæren Alpinklubb Delegat 9. Thomas Liland Vik Jæren Alpinklubb Delegat 10. Helge Andersen Jæren Alpinklubb Delegat 11. Trond Sandvik Hjelmeland IL Delegat 12. Nils Viga Hjelmeland IL Delegat 13 Thor Andreas Michalsen Sauda IL Delegat 14 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL Delegat 15. Kjersti Øvretveit Fjetland Plogen SK Delegat 16. Espen Anvedsen Plogen SK Delegat 17. Geir Magne Feed Otra IL Delegat 18. Inger Ravndal Gjesdal IL Delegat 19. Anders Opedal Sandnes IL Leder valgkom. kommer senere 20. Anne Brit Vestly Sandnes IL Ny Nestleder kommer senere Vedtak: tingforsamlingen består av 17 stemmeberettigede delegater. Sak 4. Behandle beretninger Det forelå foreløpige beretninger fra både hovedstyret og komiteene. Dirigenten tok for seg avsnitt for avsnitt. Leder for hovedstyret samt leder for hver komite fikk anledning til å utdype enkeltpunkter. Hovedstyrets beretning kretsleder orienterte kort om at vi er en stor krets med lange avstander, likevel er kommunikasjonen meget god. Stor honnør til fagkomiteene som fungerer meget bra. Mye bruk av telefonmøter, samt samlinger ved arrangement. Tok også for seg driften generelt, utfordringer, suksessfaktorer og fokusaker i perioden. Sportslig veldig bra. Kort gjennomgang fra kretsleder om komiteene. Langrenn Geir Olav Håland LK leder og ikke LK medlem i styresammensetningen. Orienterte om Team Veidekke spesielt, som har oppstart i disse dager. Alpint/Langrenn mulig enkelt resultater på junior og senior burde inn i rapporten. Takk spesielt til Isabella Fidjeland kongepokalvinner Stor honnør til kretslagstrener Hans Blattmann. Langrenn Trygve T. Larsen Avaldnes IL integrering. Ladslagsutøver og deltaker internasjonalt. Freestyle Petter orienterte kort og hilset fra komiteleder som var forhindret i å møte. Hopp NSF repr. Audun Grønvold lurte på om det ble gjort noe spesielt ovenfor jentehopping? Tor A. Michalsen kunne da fortelle om prosjekt i Sauda i samarbeidet med NSF jentehopp. Vedtak: Beretninger fra hovedstyret og komiteene vedtatt med kommentarer Sak. 5 Behandle regnskap for skikretsen Det forelå regnskaper for 2013 og Regnskapene viste avdelingsregnskaper og totalregnskaper (konsernregnskap), samt årsberetning og revisjonsrapport for hvert regnskapsår. Detaljene i regnskapene ble gjennomgått av adm. sjef. Alpint orienterte om sine underskudd og endringer/tiltak i forbindelse med dette. Langrenn sin økonomi er god og komiteen har de senere årene arbeidet for å stimulere til økt aktivitet gjennom økonomisk støtte til ulike tiltak og arrangement som sonelag, kretslag, samlinger og renn. Hopp er ferdige med gammel gjeld og ser fremover og vil byge opp gjennom øko. støtte til samlinger. Freestyle vil styrke sin satsing rundt freeskicupen

3 Vedtak: regnskaper 2013 og 2014 vedtatt og godkjent Sak 6. Valg av revisor Revisor for skikretsen har i tingperioden vært PricewaterhouseCooper Vedtak: PricewaterhouseCooper fortsetter som skikretsens revisor. Sak 7. Kretskontingent Kretskontingenten foreslås uendret i perioden, ifølge fordelingsnøkkel som ble orientert om på tinget Vedtak: kretskontingent forblir uendret i Sak 8. Behandle budsjett Budsjettforslag for 2015 ble gjennomgått av adm. sjef. Dette består av hovedstyret samt alle fagkomiteer. Langrenn spesielt legger frem et underskuddbudsjett etter føringer om økt bruk av oppspart egenkapital. Vedtak: Budsjett 2015 Agder og Rogaland Skikrets hovedstyret med komiteer vedtatt Sak 9. Innkomne forslag Styret fremla statutter for hedersbevisninger/priser i skikretsen. Dette gjaldt: Hederstegnet Plakett Årets trener Vedtak: skikretsen utmerkelser med tilhørende statutter, enstemmig vedtatt Sak 10. Skikretsens handlingsplan Det ble vist til organisasjonsplan med innsatsområder, samt arbeidsfordeling mellom hovedstyret og komiteene og adm. Dette må ses opp mot skiforbundets nye strategiplan og implementering av denne. Vedtak: skikretsstyret får fullmakt til utvikle organisasjonsplanen videre og arbeide for at komiteene følger denne opp i særdeleshet. Implementering av ny NSF strategiplan, ses i sammenheng med ny organisasjonsplan. Sak 11. Agder og Rogaland Skikrets lov Ny lov tilpasset etter mal fra Norges Skiforbund om lovnorm for særkretser ble utarbeidet og godkjent av skitinget høsten 2006, vedtatt av NSF desember Rettelser for denne følger NSF lovnorm for skikretser samt de rettelser som ble vedtatt på NSF skiting i 2014 og NIF s ting i Skikretsstyret foreslår: Agder og Rogaland Skikrets ting retter seg etter de tilpasninger som gjelder for Norges Skiforbunds lover og mal for særkretser, samt endringer i NIF s lov. Endringer flettes inn i ny lov som er gjeldende for kommende periode. Vedtak: Agder og Rogaland Skikrets ting retter seg etter de tilpasninger som gjelder for Norges Skiforbunds lover og mal for særkretser. Endringer flettes inn i ny lov som er gjeldende for kommende periode Sak 12. Orientering fra Norges Skiforbund Audun Grønvold hilste på vegne av skistyret. Gjennomgang av NSF strategier, fokusområder og sportslig suksess. Imponert over kretsens drift og de tillitsvalgtes arbeid generelt. Meget gode tall på idrettsregistreringen og Telenorkarusellarrangører. Vedtak: orientering fra NSF repr. tas til etterretning

4 Sak 13. Valg Valgkomiteen v/anders Opedal orienterte og komiteens arbeid. Beklaget at Helge Andersen hadde falt utav Alpin sin liste, samt at LK måtte utnevne egen repr. fra sone øst i langrennskomiteen i tillegg til øvrige medlemmer: Hovedstyret: Leder (AU): Pål Angell Bergh Skiforeningen i Stavanger Nestleder (AU): Anne Brit Vestly Sandnes IL Styremedlem (AU): Vibecke Håheim Sauda IL Leder AK: Ove Næss Øye Sauda IL Leder LK: Geir Olav Håland Sandnes IL Leder HK: Trond Sandberg IL Express Leder FK: Pål Berntzen Hovden Sportsklubb Alpinkomite (AK): Leder: Ove Næss Øye Sauda IL Vibecke Håheim Sauda IL Helge Andersen Jæren Alpinklubb Kristin Auestad (1 år) Sandnes IL Hans Petter Solberg Skiforeningen i Stavanger Per Ove Tønnessen Hovden Spkl. Eivind Skeie Plogen SK Øivind Naper Skarphedin IL Langrennskomite (LK) Leder: Geir Olav Håland Sandnes IL Stig Morten Nerheim Suldal IL (sone Ryfylke) Inger Ravndal Gjesdal IL (sone Vest) Kai Stokkeland Oddersjaa SSK (sone Sør) Mangler (sone Øst) Sven Reiersen Otra IL (sone Indre Agder) Jon Ola Rysstad Valle IL (sone Setesdal) Stine Murvold Gjesdal IL (ungdomsrepr.) Hoppkomite (HK) Leder: Trond Sandberg IL Express Jonny Lauvsland Øvrebø IL Svein Bjerland Øvrebø IL Dag Mikkelsen Tveit IL Tor A. Michalsen Sauda IL Lisbeth A. Eie Øyestad IF Pål Håheim (vara) Froland IL Freestylekomite (FK) Leder: Pål Berntzen Hovden Sportsklubb Trond Carsten Øye Sauda IL John A. Hetzberg Tveit IL Valgkomite 2017: Freestyle Pål Berntzen Langrenn Henning Wiig Alpint Helge Sverre Eide Hopp Håkon Helgesen Vedtak: alle verv i skikretsen ble enstemmig vedtatt, samt opprettet valgkomite.

5 Avslutning Pål Angell Bergh takket for tilliten og mottok blomster. Avtroppende styremedlemmer mottok blomster og skikretsens krus. Valgkomiteens leder Anders Opedal mottok blomster for deres arbeid, samt ny nestleder. Som siste post på programmet, tildelte skikretsen hederstegnet til Ole Kristian Halvorsen, til stor applaus. Hans innsats for skiidretten gjennom en mannsalder er unik og han ble hedret av samtlige. Skikretsens plakett ble tildelt Isabella Fidjeland for hennes kongepokal under senior NM alpint Hun hilste fra sykesengen på Geilo med nyoperert korsbånd. Skitinget trakk seg så tilbake for å møtes til tingmiddag med stort sosialt preg og høy skifaglig stemning og gode historier samt latter. Godkjenning av Agder og Rogaland Skikrets ting Underskriving av sekretær: Petter Furseth Sekretær Underskriving av protokollen: Nils Inge Gauthun Tonstad IL Georg Solfjeld Tvedestrand T&IF

6

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

NCF Region Sør Ting 2014

NCF Region Sør Ting 2014 Første Ting-møte i Region Sør etter konstitueringsåret og fusjon mellom Aust- Agder Cyklekrets, Rogaland Cyklekrets og Vest-Agder sykkelutvalg NCF Region Sør Ting 2014 Årsberetning og saksliste Kristiansand,

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk.

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG NORGE LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. Til stede: Per Henrik Bykvist Tom LØvskogen SteinOlaf RØberg Terje Horten Håkon Sæves

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Innholdsfortegnelse årsberetning 2007

Innholdsfortegnelse årsberetning 2007 Innholdsfortegnelse årsberetning 2007 1. Formannen har ordet 2 2. Referat fra TAK s årsmøte 22.03.2007 4 3. Regnskap 2007 7 4. Budsjett 2008-03-03 9 5. Hederstegn 10 6. Treningsoppmøte 11 7. Stevner og

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Tid: Torsdag 26. januar 2012 Sted: Brumunddal ungdomsskole 1. Åpning Leder Jon Anders Bordal ønsket velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av de

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer