Årsmøte for TELEMARKKYSTENS SEILKOGGKLUBB Lørdag 8 februar 2014 i Kragerø.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for TELEMARKKYSTENS SEILKOGGKLUBB Lørdag 8 februar 2014 i Kragerø."

Transkript

1 Årsmøte for TELEMARKKYSTENS SEILKOGGKLUBB Lørdag 8 februar 2014 i Kragerø. Dagsorden 1. Konstituering 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkommne forslag 6. Valg 7. Avslutning 1

2 ÅRSMELDING FOR TELEMARKKYSTENS SEILKOGGKLUBB 2013 Innholdsfortegnelse: Styret 2013 Klubbens drift / aktiviteter/styret Seilaser m/resultater Olympiaseilas Kragerø 2013 Sjægte VM i Danmark 2013 Terminlisteforslag 2014 Hovedpunkter. Regnskap / Økonomi Innkomne forslag Valg Referat fra årsmøte

3 ÅRSMØTE I TELEMARKKYSTENS SEILKOGGKLUBB, Styrets sammensetning 2013: Formann: Terje Mindrebø Nestformann: Erik Undrum Sekretær: Kasserer: Øivind Naper Erik Undrum Styremedlem: Finn Coch Styremedlem: Finn Nilsen Varamann: Valgkomite: Helge Eneberg Thore Amundsen, Bjørn Haagensen. Revisor: Odbjørn Solum. 3

4 Klubbens drift / aktiviteter / styret I sesongen 2013 er det avholdt 3 styremøter. 1`ste styremøte ble avholdt i Skien hos Øivind Naper `dre styremøte ble avholdt i Kragerø hos Terje Mindrebø `dje styremøte ble avholdt i Kragerø hos Terje Mindrebø Årsmøtet ble bestemt avholdt i Kragerø på Admiralen. Meny: Bacalao med karamellpudding til dessert. Økonomi, terminliste, rekruttering og aktiviteter i klubbene i Brevik og Kragerø er temaer som går igjen på møtene. Revisjon og oppdatering av medlemsliste har styret sett på som en viktig oppgave. Den jobben er gjort av Terje og Erik, og denne inngår i årsrapporten som vedlegg. Med terminliste har vært på plass har regattaer blitt seilet i Brevik og Kragerø både vår og høst. I Brevik var det ikke topp deltakelse tidlig på seilsesongen, med det tok seg godt opp på høstseilasene. Kragerø har de samme utfordringene. Noe labert er et ord som ble brukt ang. seilaktiviteten. De tradisjonelle seilasene så som Kogg Cup, Jomfrulandpokalseilasen, Galeioddpokalen og Klassemesterskapet er seilt. I tillegg har vi i år seilt en ny seilas. Olympiaseliasen i Kragerø. Det som ikke er så bra er at KM ikke ble seilt i For noen båter ble det deltakelse i VM 4

5 Sjægtesejlads i Hjarbæk i Danmark i år også. Før sesongen startet hadde vi fått på plass arenaflagg og båtflagg med klubbens nye logo. T-shirt kom på plass til Olympiaseilasen. Her har Erik Undrum gjort en kjempejobb. For kommende sesong må vi få til en bedre rapportering inn til sekretær for å lage årsmeldinga bedre. Arrangør må sende resultater og en kort iformasjon om seilasene generelt. Håper det kan bli enighet om en slik ordning. Seilaser / Resultater Kogg Cup Brevik 8-9 juni. Jomfrulandspokalen juni. 5

6 Klassemesterskapet juli 1. Lovinda Helge Eneberg - Arve Larlsen 2. Brevig Øyvind Ingebretsen - Karl Royter 3. Maagen Thore Amundsen Harald Hvalvik 4. Oliwia Jens Egil Ellefsen Erlend Therjssen 5. Elida Erik Undrum Per Kristian Undrum 6. Elwira Finn Cock Ragnar Bredesen Sturla oterholdt 7. Lisa II Brede Iversen Svein Iversen Johon Gumø 8. Kari Øyvind Jensen Geir jensen 9. Rigolo Finn Nilsen Jan Borgen Odd Nicolaysen 10. Skomvær Finn Kristensen Andre Kristensen Galeioddseilas 3-4 august 1. Lovinda Helge Eneberg A Bjerka Terje Mindrebø 2. Windy Thore Amundsen Harald Amundsen Hans Petter Johansen 3. Maagen Finn Kristensen Terje Borge 4. Elida Erik Undrum Eik Johansen Per Kristian undrum 5. Oliwia Jens Egil Ellefsen Erland Terjessen 6. Brevig Øyvind Ingebretsen Bjørn Bakke 7. Kari Geir Jensen Øyvind jensen 8. Elwira Finn Cock Ragnar Bredesen Sturla Oterholdt 9. Lisa II Brede Iversen John Bjarne Mo Gomø 10. Laila Jørn Jensen E.T. Jensen Per Å. Tveit 6

7 Olympiaseilas 2013 Torsdag til søndag arrangerer Telemarkkystens Seilkoggklubb Olympiaseilas på Saltneven i Kragerø. Det kommer deltakere fra Hjarbaæk i Danmark, Kristiansand, Brevik og Kragerø. Det vil bli seilt i klasse for seilkogger og en klasse for danske sjægter og joller. Dette er tradisjonsbåter fra telemarks- og sørlandskysten, og fra områdene rundt Limfjorden i Danmark. Arrangementet starter for fullt på fredag med besøk på Berg museum. Deretter blir det tur med Gamle Kragerø til Jomfruland, og en rundtur i skjærgården. Lørdag er det seiling på Saltneven. Tre ragattaer skal avvikles hvis været tillater, og på kvelden blir det fest på seilerhytta. Under festen blir det premieutdeling etter dagens seilaser, og det skal også utnevnes egen seilkonsul for telemarkskysten. Kristiansand og Hjarbæk har allerede utnevnt seilkonsuler. Alle skuelystne som har lyst til å se tradisjonsbåter på fjorden lørdag er hjertelig velkomne til Saltneven. For Telemarkskystens Seilkoggklubb Terje Mindrebø Under Olympiaseilasen fikk også Telemarkkystens Koggklubb sin konsul. Vår seilvenner i Hjarbæk og Kristiansand har begge sine konsuler, så nå er ringen sluttet. Senere på høsten skjedde dette i Hjaerbæk. 7

8 Olympiaseilas resultater. 1. Brevig Øyvind Ingebretsen 2. Oliwia Jens Egil Ellefsen 3. Maagen Finn Kristensen 4. Windy Thore Amundsen 5. Elwira Finn Cock 6. Elida Erik Undrum 7. Karl møller En billedkavalkade. Et vellykket arrangement hvor innpå 60 seilglade koste seg såvel på land som til vanns. 8

9 9 Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

10 10

11 11 Et uforglemmelig arrangement går mot slutten!!

12 Sjægte VM 2013 Tur til Hjaerbæk Fjord og VM i sjægtesejlads ser ut til å ha blitt en årlig del av terminlista. Også i år ble det lastet kogger opp for å sette seil på Limfjorden. 5 kogger med mannskap la i vei for å seile i Hjaerbæk sammen med de Danske Sjægter som det er et betydelig varianter av. Vel framme var det å sette båtene på vannet, og gjøre seg klar til det første sjøslag. Det hele startet med Prolog, som skulle vise seg å bli en heftig affere grunnet sterk vind. Dette var en slags rebusseilas, og siden mange båter kom til posten samtidig, kan en jo tenke seg. Noen båter valgte å gå til havn, mens andre seilte. I løpet av helgen fikk vi alle de værtyper en kunne tenke seg, og alle gikk rundt å smilte. For å gi et inntrykk av vær og vind, så ta en titt her. 12

13 13

14 Som i alle store regattaer fines det ei resultatliste, og her er hva vi presterte i året`s VM seilas. 14

15 Terminlisteforslag 2014 Eget skriv som legges fra av Terje Mindrebø Regnskap/Økonomi Eget skriv som legges fram av kasser Erik Undrum Innkomne forslag. Eget skriv som legges fram av Terje Mindrebø Valg. Eget skriv som legges fram av valgkomiteen ved Thore Amundsen Til slutt Styret for 2013 takker for et hyggelig år og ønsker alle en fin vår for båtpuss og en sommer med seilvind og sol. Målet er flest båter i hver regatta. Øivind Naper Seilquiz!!!! Hvordan gikk det? 15

16 Vedlegg 1 ÅRSMØTEREFERAT Årsmøtet ble gjennomført i lokalene til Brevik Sjømannsforening i Brevik. Klubbens Leder, Terje Mindrebø ønsket velkommen til møte i det han beskrev som kystens fineste møtelokaler, og sa seg meget tilfreds med så mange fremmøtte, både fra Brevik og Kragerø. (32 delt.) I henhold til dagsorden, pkt. 1, ble Terje Mindrebø valgt til møtets dirigent. Øyvind Ingebretsen ble valgt til referent. Pkt. 2: Klubbens årsberetning, for øvrig en fin trykksak, med bilder og referater, ble gjennomgått ved Terje Mindrebø. Følgende merknader fremkom: Referat og resultater fra Kogg-Cup i Brevik juni samt enkelte seilaser i Kragerø, s.s. Galeioddpokalen, juli,og Jomfrulandspokalseilasen, august, manglet. Resultater fra Klassemesterskapet i Brevik, juni var tatt med, men ingen referat utarbeidet. Dette vil bli gjennomgått og skrevet inn av det nye styret. Årsberetningen ble godkjent med nevnte anmerkning. Pkt.3: Regnskap: Terje Mindrebø og Erik Undrum redegjorde for 2012-regnskapet, med henvisning til tidligere redegjørelse, som ble opplest på møtet. Det fremlagte regnskap ble deretter godkjent som klubbens regnskap for Undrum ble takket for stort engasjement i sakens anledning. Pkt.4: Innkommet forslag: Forslag fra styret. Det velges en revisor. Revisor skal ikke være styremedlem i klubben. Forslaget ble vedtatt. Forslag fra Even Farmen: Kogg-vedtektenes 4 redigeres mht. Gøte Gøtesen. Det kan tydes som om denne person har konstruert Koggen slik den fremgår på någjeldende tegninger. Dette er ikke riktig. Oppmålinger av Lovinda er utført av G.G.. Vedtak:Klubben gjennomgår dette punkt, og fremlegger denne revisjon for neste årsmøte. Pkt.5:Valg:Valgkommiteens formann, Thore Amundsen fremkom med følgende forslag: Leder: Terje MIndrebø gjenvelges. (for ett år) Kasserer: Erik Undrum. (Velges for 2 år.) Styremedlem: Finn Coch.(Velges for 2 år.) 16

17 Vara styremedl.: Helge Eneberg.(Velges for 2 år.) Revisor: Odbjørn Solum. (Velges for 2 år.) Nestleder: Erik Undrum ikke på valg. (Valgt for 2 år i 2012.) Sekretær, Øyvind Naper ikke på valg. (Valgt for 2 år i 2012.) Styremedlem 1: Finn Nilsen ikke på valg. (Valgt for 2 år i 2012.) Valgkommitè: Thore Amundsen (gj.v.). Medlem av v.k.: Bjørn Haagensen. Pkt.7: Avslutning: Fra Kragerø ble invitasjon til Olympiaseilaser, i juni, utdelt. Leder, Terje Mindrebø takket to av klubbens mangeårige medlemmer av styret, Leif Amundsen og Arnfinn Halvorsen for deres innsats. Han takket deretter for tilliten som Leder av klubben, og inviterte til Baccalao fra Sjømannsforeningens kjøkken. Etter Baccalao ble det servert kaffe og iskake, samt arrangert utlodning, med mange fine gevinster. Referent: Øyvind Ingebretsen 17

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa.

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa. Leder Først vil jeg takke for gjenvalg som formann, 2009 gikk veldig bra med lite problemer. Det er veldig enkelt å være formann med et styre som har masse kompetanse og erfaring i tillegg til å være likanes.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 I HAMAR SEILFORENING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 I HAMAR SEILFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 I HAMAR SEILFORENING FREDAG 15. NOVEMBER 2013 KL 19.00 STED: TJUVHOLMEN KRO Del 1: Premieutdeling Del 2: Årsmøte 2013 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

VÅRMARKED-EKEBERG 2012

VÅRMARKED-EKEBERG 2012 VÅRMARKED-EKEBERG 2012 rges største delemarked - Ekeberg Camping, Oslo, lørdag 5. mai kl. 06.00-16.00 NNSIKRING er gitt topp prioritet. VER FORM FOR ÅPEN ILD/FLAM- OG GRILLING ER IKKE TILLATT. n innkjøring

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1 DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG Foreningen har planer om

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Inkallelse till Årsmøtet. Årsberetning. Regnskap. Forslag fra styret till årsmøtet. Inbjudan till Tapasaften

Innholdsfortegnelse. Inkallelse till Årsmøtet. Årsberetning. Regnskap. Forslag fra styret till årsmøtet. Inbjudan till Tapasaften Sørburøy velforening Innholdsfortegnelse Inkallelse till Årsmøtet Årsberetning Regnskap Forslag fra styret till årsmøtet Inbjudan till Tapasaften Årsmøte i Sørburøy Velforening Lørdag den 6 april kl.17.00

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012

Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Tid: Torsdag 26. januar 2012 Sted: Brumunddal ungdomsskole 1. Åpning Leder Jon Anders Bordal ønsket velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av de

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL FORENINGEN TIL USTAOSET VEL PÅSKESIRKULÆRET 2009 Til medlemmene 1.0 Referat fra Årsmøte 2008. Protokoll fra Årsmøte i Ustaosets Vel 2008 Årsmøte i Velet ble avhold på Grendehuset kl. 16.00 lørdag 9. august

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Årsmøtet i Troms historielag 2015

Årsmøtet i Troms historielag 2015 Årsmøtet i Troms historielag 2015 Årsmøtet var i år lagt til Tromsø og Scandic Grand Hotel. To dager var avsatt, lørdag 21. og søndag 22. mars. Det møtte delegater i fra historielagene i Sørreisa, Harstad,

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer