Årsmelding Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning"

Transkript

1 Årsmelding Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

2 Innhold 1. Innledning Landsmøtet Rådet Styret og arbeidsutvalget Ansatte Politisk arbeid og kampanjer Den politiske utviklingen Satsningsområde: Ja til grunnloven og ja til folkestyre Nei til EU Ja til handelsavtale ut av EØS Forsvar av faglige rettigheter Samferdsel Helse og velferd Utdanning og forskning Nordområdene, energi- og miljøpolitikk Distriktspolitikk og primærnæringer EUs utvikling og konsekvenser for Norge Konsekvenser av EUs krisepolitikk Internasjonal solidaritet Schengen Organisasjonsarbeid Kontingentinnkreving og medlemstall Status organisasjonen, verving og organisasjonsarbeid Alliansearbeid Studentarbeid Kvinnepolitisk organisasjonsarbeid Internasjonalt arbeid og europeiske allianser Økonomiarbeid Statlig støtte Gavegiro Annet økonomiarbeid Kontingentinnkreving Kampfond Informasjons- og utredningsarbeidet Infoarbeid generelt Mediearbeidet generelt Standpunkt Skriftserien Vett Hjemmesider og sosiale medier Publikasjoner Løpesedler, plakater og annen grafisk produksjon Nyhetsbrev Likestillingssituasjonen i Nei til EU Utvalg og nettverk Faglig utvalg

3 11.2 Kvinnepolitisk utvalg Internasjonalt utvalg Sikkerhets- miljø og energipolitisk nettverk Utdanningspolitisk utvalg Fiskeripolitisk nettverk Landbrukspolitisk nettverk Studentutvalget Tilrådingsgruppe æresmedlemskap Valgkomité Kontrollkomité Innledning Dette er styrets årsmelding til landsmøtet. Årsmeldingen omfatter aktiviteten i Nei til EU sentralt i perioden siden siste landsmøte november Årsmeldingen ble vedtatt på styremøte november Landsmøtet Landsmøtet 2014 ble gjennomført på Rica Hotell på Hamar november Det var 224 delegater og gjester til stede. Det ble vedtatt en arbeidsplan for med følgende satsingsområder for 2015: Ja til Grunnloven og ja til folkestyre nei til EU og Ja til handelsavtale ut av EØS. I tillegg var følgende områder for kunnskapsutvikling og beredskap prioritert: Forsvar av faglige rettigheter, Samferdsel, Helse og velferd, Utdanning og forskning, Nordområdene, energi- og miljøpolitikk, Distriktspolitikk og primærnæringer, EUs utvikling og konsekvenser for Norge, Konsekvenser av EUs krisepolitikk, Internasjonal solidaritet og Schengen. 3. Rådet Rådet består av styret, to representanter fra hvert fylkeslag, 20 direktevalgte rådsmedlemmer og tre representanter utpekt av UmEU. Disse ble direktevalgt av landsmøtet i 2013: Ragnhild Kaski, Ada Johanna Arnstad, Geir S. Toskedal, Dagfinn Sundsbø, Odd Einar Dørum, Paul Magnus Gamlemshaug, Ivar Hellesnes, Arnstein Vestre, Wenche Arntsen, Andreas C. Halse, Kristine Mollø-Christensen, Heidi K. Larsen, Janne Sjelmo Nordås, Terje Nystadbakk, Reza Rezaee, Reid Ivar Bjorland Dahl, Peter Thomas Ørebeck, Mona Wærnes, Seher Aydar og Terje Bjørlo. UmEUs tre representanter er valgt av landsmøtet i UmEU: Frida Angell med Jens Kristian Øvstebø som vara, Svein Eldøy med Åsa Kjerstine Moen som vara og Jonas Wenberg med Mathea Wasvik som vara. Rådet har i perioden hatt møte 27. april i Ullensaker og 11. oktober i Oslo. Tema på vårens rådsmøte, som var samlokalisert med åpent seminar på Eidsvoll 1814, var Strategiutvalg for nei-sida, Nei til EUs politiske ambisjoner og organisatoriske utfordringer, kampanjen: lansering Nei til EUs Jubileumsstafett og EUs tredje postdirektiv: Hva skjer med Norges veto? Rådet vedtok følgende politiske uttalelse(r): Omlegging av den differensierte 2

4 arbeidsgiveravgifta truer distrikts-norge/omlegging av den differensierte arbeidsgiveravgifta truer Nord-Norge. Etter de nye vedtektene var det lagt opp til kun ett rådsmøte i Etter ønske fra flere fylkeslag besluttet styret å sette et rådsmøte høsten 2014 også. Rådets andre møte ble avholdt 11. oktober Hovedpunkter på sakslista på dette møtet var Strategi for Nei til EU, Folket sa nei kampanjens siste fase og Presentasjon av de Facto-rapport: Norsk arbeidsmarked 10 år etter østutvidelsen. Rådet vedtok følgende politiske uttalelser: Regjeringa må respektere Grunnloven!, Regjeringa må ikkje bøye av for importpress av landbruksvarer frå EU og Norge må avvise handelsavtaler som setter demokratiet til side. 4. Styret og arbeidsutvalget Disse ble valgt på landsmøtet i 2013: Arbeidsutvalget: Heming Olaussen (leder), Benedikte Pryneid Hansen (nestleder), Eli Blakstad (nestleder) og Lars Erik Hyllvang. Resten av styret: Mats Kvaløy-Bjørbekk, Olaf Gjedrem, Odd Haldgeir Larsen, Olaug Jeksrud, Aud Jektvik, Trine Hasvang Vaag, Hildegunn Gjengedal, Kirsti Dale, Even Aleksander Hagen, leder i UMEU (Bjørn Ola Opsahl). Vararepresentanter til styret Turid Thomassen (1. vara), Terje Fjellum (2. vara), Gerd M. Knutsen (3. vara), Ann Ørjebu (4. vara) og Dag Seierstad (5. vara). Alle varamedlemmer blir innkalt til alle møter. Styret har gjennomført ni møter i landsmøteperioden, til og med styremøtet november Det er planlagt et telefonmøte for styret i forkant av landsmøtet. I løpet av perioden har styret behandlet totalt 74 saker. Vedtatte uttalelser fra styret: Styremøtet desember 2013: Stortinget må gjennomgå sin egen grunnlovspraksis, Frp i regjering: Nei til EU med høye forventninger til Frp, Nei til EU advarer regjeringa: Ligg unna EUs forsterka militære samarbeid og Nei til EU krever: Ny behandling av datalagringsdirektivet i Stortinget Styremøtet januar: Revidert yrkeskvalifikasjonsdirektiv: Truer spesielt sykepleier- og elektrofaget, Nei til EU gratulerer Transportarbeiderforbundet med ut av EØS-vedtaket og Behold beskyttelsen mot kortsvindel Styremøte mars: EØS-avtalens demokratiske underskudd og Oppretthold vetoet mot EUs tredje postdirektiv Styremøte mai: Stopp EUs tyvfiske i okkuperte Vest-Saharas farvann, Distriktsfiendtlige tannhelseregler fra EU og Ja til effektiv kamp mot sosial dumping Styremøte august: Norge må avvise EUs energiunion 3

5 Styremøte november: Forsvar enhetsportoen forsvar Norges veto og Bruk handlingsrommet til å stoppe GMO-import. Arbeidsutvalget (AU) har til sammen hatt 12 møter i landsmøteperioden, til og med AU-møtet 27. oktober. AU har i perioden behandlet 152 saker. AU innstiller saker til styret, i tillegg til å behandle saker mellom styremøtene. Leder og generalsekretær har hatt seks telefonmøter med fylkeslederne i landsmøteperioden. Det har i tillegg vært et fysisk møte med fylkeslederne 5. september Ansatte Nei til EU sentralt har kontor i Storgata 32 i Oslo. Det har i perioden vært en fast bemanning på 14,45 årsverk og en midlertidig bemanning på 1 årsverk knytta til jubileumsåret. I 2013 var den samla bemanninga 15,95 årsverk. Fra går den faste bemanningen opp til 15,25 årsverk. I perioden har den nye sekretærstrukturen blitt implementert. Dette er oversikten over ansatte i Nei til EU i årsmeldingsperioden: Vigdis Hobøl, 100 %. Generalsekretær Morten Harper, 100 %. Utredningsleder Sindre Humberset, 100 %. Redaksjonsleder (70 % fram til 5.1.) og organisasjonskonsulent med fylkesansvar Sogn og Fjordane (30 % fram til 5. januar) fra 5. januar 100 % informasjonskoordinator Randi Alsos, 100 % Økonomi- og administrasjonskonsulent, (fram til , etter dette i permisjon) Remi Moen, 100 % Organisasjons- og medlemskonsulent til og med , organisasjonskonsulent med fylkesansvar Sogn og Fjordane Økonomi og administrasjonskonsulent fra og med Eva Marie Meling Mathisen, 100 % Kvinnepolitisk sekretær, sekretær for historiebokkomiteen og 2014-jubileet Lill Fanny Sæther, 60 % Fylkessekretær for Vestfold (25 %), fagligpolitisk sekretær (35 %) Trude Koksvik Nilsen, 100 % Organisasjonskonsulent med fylkesansvar for Rogaland (25 %), organisasjonskoordinator (75 %) Eivind Dahlstrøm Formoe, 100 % Grafisk formgiver 4

6 Atle Enersen, 50 % IT-medarbeider Kjell Sjøli Arnestad, 100 % Organisasjonskonsulent med fylkesansvar Oslo og Akershus (80 %, Oslo NtEU betaler 20%), nettansvarlig (20 %) Karl-Sverre Holdal, 100 % Organisasjonskonsulent med fylkesansvar Hedmark, Oppland og Hordaland (Hordaland NtEU betaler 10 %). Wibeke Bergheim, 100 % Sosiale medier (15 %), organisasjonskonsulent med fylkesansvar Nordland, Troms og Finnmark (85 %) Arne Byrkjeflot, 60 % fram til 1. mai 2014, 50 % etter 1. mai. Organisasjonskonsulent med fylkesansvar Sør-Trøndelag (40 %, Sør-Trøndelag betaler 10 %). Stabskontakt Utdanningspolitisk utvalg (10 %) Johannes Bae, 60 % fram til Organisasjonskonsulent med fylkesansvar Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag (50 %), stabskontakt Fiskeripolitisk nettverk (10 %) John Øyslebø, 100 % Organisasjonskonsulent med fylkesansvar i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark (85 %). Sentralt organisasjons- og kampanjearbeid, stabskontakt Landbrukspolitisk nettverk (15 %) Bodil Christine Erichsen, 15 % Renholdsmedarbeider Tori Aarseth, 100 % Administrasjonsmedarbeider, organisasjonskonsulent med fylkesansvar Østfold, studentsekretær, stabskontakt Internasjonalt utvalg Ida Lovise Skylstad, 50 % fra 2. april Organisasjonskonsulent med fylkesansvar Sogn og Fjordane (25 %), medlems- og vervearbeid (25 %) Tale Marte Dæhlen, 20 % fra 1. september 2014 til 1. november, deretter 100 % Medlemskonsulent og organisasjonskonsulent med fylkesansvar Nord-Trøndelag Linda Tveit, 50 % ( ) Medlemskonsulent Marie Sørhaug, 50 % ( ) Prosjektmedarbeider 2014-kampanjen Magnus Eriksson, 50 % ( ) Medlemspleie og verving 5

7 I tillegg til de ansatte har Heming Olaussen vært fulltidshonorert leder, og AU-medlemmene Eli Blakstad, Benedikte Pryneid Hansen og Lars Erik Hyllvang har mottatt skjønnsmessige honorarer for sine verv. Det ble ført lønnsforhandlinger med klubben i august. Protokoll etter avsluttede lønnsforhandlinger ble signert 8. september Politisk arbeid og kampanjer 6.1 Den politiske utviklingen Utviklingen i Norge i perioden preges av det skiftet som skjedde gjennom stortingsvalget og erstatning av en rød-grønn regjering med ei regjering dominert av Høyre. I Solbergregjeringa er samtlige Høyre-statsråder EU-tilhengere, mens fire av sju Frp-statsråder har oppgitt til Nei til EUs valgundersøkelse at de er EU-motstandere eller dette er kjent fra tidligere. (Anundsen, Listhaug, Eriksson, Lien). Stortingsvalget/regjeringsskiftet Temaet EU/EØS glimret nok en gang med sitt fravær i et stortingsvalg. 1 % av velgerne svarer at spørsmålet er viktig for deres partivalg. Verken partiene eller media gjør alvorlige forsøk på å sette temaet på dagsorden. Dermed får vi den paradoksale situasjonen at mens ca. 70 % av folket gjennom hele perioden svarer nei til EU-medlemskap, så er det er flertall av EU-tilhengere på Stortinget. Flertallet for EØS-avtalen er så klart som ca. 90 % blant våre øverste folkevalgte. 84 % av Frp-velgerne svarer i 2014 nei til EU. Vel 60 % av Høyre-velgerne sier det samme. Etter åtte år med rødgrønn regjering ble den avløst av en blåblå, med Høyre som største parti, og med KrF og Venstre som støttepartier gjennom en samarbeidsavtale. Høyre besetter alle de strategiske statsrådspostene i forhold til EU: Statsminister, utenriksminister og en ny, egen «statsråd for samordning av EU/EØS-saker ved statsministerens kontor». Hans rolle ser ut til å være på den ene siden å være regjeringas representant i EU, på den andre siden å sikre at regjeringa snakker med en stemme i EU/EØS-spørsmål, noe som ser ut til å ha virket effektivt i forhold til potensielt EU-kritiske Frp-statsråder som Robert Eriksson. Denne regjeringa har som ambisjon å «flytte Norge nærmere Brussel». Billedspråket innebærer primært å tilpasse og underordne norske interesser til EUs, i og med at Høyre er enige med EU i det aller meste. Det finnes likevel et politisk rom for motsetninger, gitt at dette er ei mindretallsregjering. Regjeringas nederlag i tollvernsaka viser dette. Slike seire forutsetter organisert motstand i opinionen, kombinert med at både KrF, Venstre og Ap motsetter seg regjeringas politikk. I noen enkeltsaker har regjeringa motsatt seg EUs politikk, jf. skepsis til EUs energiunion, og videreføring av de rødgrønnes avvisning av HMS-direktivet offshore. Det er altså når EU vil styre norsk olje- og gassvirksomhet at også regjeringa mobiliserer skepsis. På den andre siden er regjeringa svært proaktiv, ikke bare mht. aksept av EØS-regelverk, men også i utenriks- og sikkerhetspolitikken (Ukraina, Russland) og i Schengen-/Frontex-sammenheng. En helt ny vri er forsøk på en samordning på nordisk nivå versus EU. Gitt dagens maktforhold i Norden er det grunn til skepsis: Dette kan snarere bety nok ei bakdør for Norge inn i EU, enn en samlet nordisk front mot EU. Det skal legges til at denne regjeringa som den første siden 1994 erkjenner avgivelse av suverenitet 6

8 i en EØS-sak: Den aktuelle saka om norsk assosieringstilknytning til EUs finanstilsyn må behandles etter ny 115 (tidl. 93) i Grunnloven i Stortinget. Det betyr at det trengs at ¼ av representantene 43 repr. stemmer mot for å få stoppet forslaget. Det er avgitt en rekke uttalelser fra Nei til EU i forhold til situasjonen etter valget. Det ble utgitt arbeidsnotater om Stortingets sammensetting før og etter valget. 6.2 Satsningsområde: Ja til grunnloven og ja til folkestyre Nei til EU Nei til EUs hovedkampanje i 2014 har vært feiringen av dobbeltjubileet der vi har feiret at det er 200-årsjubileum for Grunnlova og 20-årsjubileum for at det norske folket for andre gang sa nei til EU-medlemskap. For Nei til EU er det naturlig å se begge jubileene i sammenheng og å feire begge. Fellesnevneren er folkestyret. Arbeidet med dette satsingsområdet har involvert alle ansette, styret og AU, fylkeslag og noen lokallag gjennom hele året. Det har vært en stor og omfattende kampanje, der vi har brukt mange krefter på personalsida, stort politisk fokus, store økonomiske midler og tid, men de foreløpige oppsummeringene viser at det har vært viktig og rett å prioritere feiringen av dobbeltjubileet høyt. Når årsmeldingen skrives er ikke kampanjen ferdig blant annet gjenstår den store jubileumshelga november og lansering og distribusjon av jubileumsboka. En grundig evaluering på nyåret 2015 er planlagt. Forarbeid og organisering Arbeidet med satsningsområdet startet allerede våren En arbeidsgruppe ble satt da ned og utformet en prosjektplan som ble lagt fram for styret i oktober Denne arbeidsgruppa har bestått gjennom hele kampanjen, men blitt forsterket. I kampanjeåret har gruppa bestått av: Eli Blakstad, leder Mats Kvaløy-Bjørbekk, styret Even Aleksander Hagen, styret Eva Heir, Oslo Nei til EU Pål Trautmann Olerud, Ungdom mot EU Eva Marie Mathisen, sekretær 2014-gruppa har hatt jevnlige møter og har hatt ansvar for utarbeiding og oppfølging av prosjektplan, og et overordnet ansvar. I tillegg ble det tidlig satt ned to komiteer for å arbeide fram program for jubileumsarrangementene 28. november: Festkomite Hege Lothe, leder Ola E. Bø (trakk seg våren 2014) Maria Kløverud Lyngstad Eddie Ingebrigtsen Eli van der Eynden Eva Marie Mathisen, sekretær 7

9 Seminarkomite Hildegunn Gjengedal, leder Lars Erik Hyllvang, styret Maria Halvorsen, Studenter mot EU Jonas Wenberg Bjørn Ola Opsahl, Ungdom mot EU Eli Blakstad, AU/2014-gruppa John Øyslebø, sekretær Ansatte: Alle ansatte har vært involvert i kampanjen, men noen mer enn andre. Eva Marie Meling Mathisen har jobbet som prosjektleder gjennom hele året med kampanjen. Trude Koksvik Nilsen har vært hovedansvarlig for jubileumsstafetten fra landsmøtet 2013 og ut året. Marie Sørhaug ble ansatt som prosjektmedarbeider i halv stilling fra april ut året for å jobbe særlig med stafett og jubileumsbok. John Øyslebø har vært sekretær for seminarkomiteen fra våren og ut året. Sindre Humberset har hatt ansvar for informasjonsarbeidet. Det politiske grunnlaget for kampanjen De politiske stolpene for kampanjen ble vedtatt av styret 5. november 2013, og grunnlaget lagt i arbeidsplanen på landsmøtet. De politiske stolpene har vært: a) Verda er større enn EU b) Vi skal feira folkestyret! c) Nei til EU er framtida Vi valgte å fokusere på feiring av folkestyret fra januar til 17. mai, og på å vår egen organisasjon (grasrotrørsla) gjennom stafetten og på slutten av året et internasjonalt perspektiv. Kampanjelansering I januar ble det laget en politisk program for kampanjen, og planer for året ble presentert på en kampanjesamling for fylkene 24. januar. Kampanjen ble lansert på Stopp pressen 10. februar, med en paneldebatt med et mannstungt panel: Stein Ørnhøi, Trond Giske (Ap) og Sveinung Rotevatn (V). Eli Blakstad var ordstyrer. Det var et labert oppmøte på lanseringa, og vi fikk få oppslag i pressa av det. Likevel var det viktig for oss internt i organisasjonen å markere et startskudd for kampanjen. Til lanseringa i februar ble det laget en egen politisk profil og logo, og en kampanjeside på hjemmesiden vår. Gjennom hele året produserte også kronikker og svarte på det som kom av debatter i media rundt EØS , men generelt opplevde vi at det var lite debatt om Grunnloven i offentligheten, og kanskje spesielt lite om Grunnloven og EØS/EU-tilpasning. Fylkeslag Årsmøtetida (januar mars) i fylkeslagene ble brukt til kampanjen, spesielt med fokus på EØS og Grunnloven. Mange fylkeslag arrangerte seminarer, og de fleste tok opp temaet for kampanjen og diskuterte jubileumsstafett. Nei-alliansen Et annet budskap med kampanjen var at vi ville ha med nei-alliansen på feiringen. Det var en samlet nei-allianse som vant i Vi hadde derfor tidlig flere møter med alliansen, og de fikk brev og informasjon om våre planer. Vi var også på ledersamling med Bondelaget og skrev til lokallagssendinger. 8

10 Seminar og rådsmøte på Eidsvoll Den årlige landskonferansen ble i år lagt til Eidsvoll-bygningen, lørdag 26. april. Søndag 27. april arrangerte vi rådsmøte. Hovedmålsetningen med å legge seminaret til Eidsvoll var å få en omvisning på bygningen og å sette hele kampanjen vår i en historisk kontekst. Vi hadde et deltakertak på 100 personer og seminer ble raskt fulltegnet. Det var innledninger med Dag Seierstad, Kjell Dahle, Eli Blakstad, Bjørn Ola Opsahl, Johannes Bergh, Helén Ingrid Andreassen og Kristoffer H. Endresen. Deltakerne var stort sett fornøyde med seminaret, selv om den praktiske gjennomføringen kunne vært bedre. Jubileumsstafetten Jubileumsstafetten var en av hovedsatsningene i år. I løpet av fem måneder fikk alle fylkene besøk av jubileumsstafetten vår. Stafetten gjennomførte aktiviteter i 122 kommuner. Vi møtte 85 ordførere eller andre i deres sted. Vi har møtt ordførere fra Frp, H, Sp, SV, Ap, KrF og Venstre (og kommunestyrerepresentanter fra Rødt). Vi hadde to biler på veien deler av tiden, med en egen bobil i de tre nordligste fylkene. Sør-Norgebilen fikk Nei til EU sentralt låne av Magnar Nomedal, fylkesleder i Vest-Agder. Denne (og bobilen) ble vakkert foliert i jubileumsprofilen; meningen var at de kunne brukes som blikkfang på stands og andre arrangementer. Det var et stort organisatorisk løft for organisasjonen å arrangere stafetten, og at det ble gjort en god jobb fra mange lokale aktivister. Det var et omfattende arbeid med å få nok folk til å reise med bilen, da målsetningen var at det alltid skulle være med minst to personer i bilene. I alt var det 48 personer som reiste med bilene. Det var mye materiell som ble produsert til stafetten. I tillegg til de ordinære utgivelsene av Standpunkt, ble også standsbord, «strandflagg» og en historisk vandreutstilling produsert. I tillegg ble det produsert t-skjorter, refleksvester og egne jakkemerker og ballonger til å dele ut. (Se materielliste under informasjonsdelen av årsmeldingen.) Det ble laget en egen aksjonskokebok. Stafetten ble profilert på sosiale media, gjennom en egen reiseblogg på hjemmesiden vår. I tillegg ble stafetten profilert på Facebook og Instagram. Organisatoriske ringvirkninger Den overordnete målsetningen for stafetten var å besøke og ha arrangementer i alle fylker over hele landet i stafettperioden og å synliggjøre Nei til EU. Vi ønsket også å verve medlemmer, opprette nye lokallag og komme i kontakt med flest mulig mennesker for å spre Nei til EUs politiske budskap. Nei-alliansen var her er en tydelig definert samarbeidspartner. Kampanjen skulle først og fremst ha som målsetning å være en kampanje som var synlig lokalt og i så store område av landet som mulig. Dette lykkes vi i stor grad med. Vi fikk oppslag i svært mange lokalaviser og i noen andre lokale media. De fleste fylkeslag og lokallag tok godt imot stafetten. Dette var «lokallagenes stafett», i den forstand at lokallagene skulle definerer aktivitetene. De fleste stod på stand på det lokale knutepunktet i bygda/byen, men en del skapte mer utradisjonelle aktiviteter for Nei til EU: konsert, pubkveld, oppmaling av "Nei til EU" på berg, historisk stafett), quiz, egen jubileumsutstilling, "veteranmiddag", messer og markeder, jubileumsmøter, skole-/universitetsbesøk og kulturkveld. Spesielt overrekkelsen av stafettpinnen, med det politiske budskapet som fulgte med stafettpinnen, 9

11 var en suksess. Vi traff svært mange ordførere, varaordførere og andre representanter fra lokalsamfunna. Flere har tatt den politiske budskapet med seg videre i arbeidet inn i kommunestyre, leserbrev i lokalavisa osv. Vi fikk ikke vervet like mange medlemmer som vi hadde målsetning om, men vi kom ut med budskapet vår på en svært positiv måte, og vi fikk både startet opp lokallag og flere kontaktpersoner. Alt i alt må stafetten oppsummeres som et stort løft for organisasjonen! Reiseruta: Juni Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Juli Ferie (Ungdom mot EU disponerte bilen til å besøke sommerleirer) August 30. juli. 5. Hordaland Rogaland Aust-Agder Vest-Agder Telemark September 30. aug. 5. Hedmark 6. Buskerud Hedmark Oppland Buskerud Akershus September Nord-Norge-bil 30. aug. 7. Finnmark Troms Nordland Oktober Oslo Østfold Vestfold Stafetten ble avsluttet i Oslo tirsdag 21. oktober med overrekkelse av stafettpinner til stortingsrepresentantene Else May Botten (Ap), Audun Lysbakken (SV), Geir Toskedal (Krf) og Jenny Klinge (Sp). Heming Olaussen holdt appell, og det ble delt ut materiell framfor Stortinget. Jubileumsbok: Folket sa nei 10

12 Nei til EUs bokprosjekt har i år endelig blitt avsluttet. Dette har vært et omfattende og langvarig prosjekt fra 2008 da rådsmøtet gjorde vedtak om å sette i gang prosjektet. Det har krevd store økonomiske ressurser, og mange har vært involvert i prosjektet. Siden starten har bildegruppa, under ledelse av Kristine Mollø-Christensen, jobbet jevnt og trutt med å skaffe gode bilder til boka. Spesielt har det blitt gjort en stor jobb med kategorisering og merking av digitale bilder, slik at det skal bli lettere å finne fram i bildene som har blitt samlet inn. Denne bildesamlingen utgjør en stor ressurs for Nei til EU også etter at boken er utgitt. I 2013 ble det foretatt et skifte av forfatter, da Dag Seierstad tok over som ny forfatter etter Roar Madsen. I perioden har det ikke vært møte i bokkomiteen og i referansegruppa. Leder i bokkomiteen Kjell Erik Kallset har fortsatt sitt arbeid og engasjement for boka. Det har vært et tett samarbeid med Det Norske Samlaget og forfatter. På grunn av den korte tiden forfatteren hadde til disposisjon før levering av manus, var det nødvendig at flere ble koplet på prosjektet. Boka «Folket sa nei Norsk EU-motstand frå 1961 til i dag» er trykt i et opplag på eksemplarer. Boka lanseres 25. november. Vi har arbeidet mye med å lage distribusjonsplaner og planer for salg og markedsføring av boka. Dette er noe som kommer til å prege arbeidet inn i 2015 også. Jubileumshelg november Når dette skrives er ikke dette avholdt. Vi planlegger en verdig avslutning på et omfattende kampanjeår med seminar og fest 28. november og landsmøte november Ja til handelsavtale ut av EØS Styret i Nei til EU vedtok vinteren 2014 å prioritere kampen for fortsatt veto mot postdirektivet som vår konkrete EØS-hovedsak i år. Saka har latt vente på seg, men er nå lansert fra regjeringa i form av forslag til ny postlov. Dette blir ei viktig sak i Nei til EU er en del av motstandsfronten. Gjennom strategiutvalget er det bestilt og levert en utredning fra Universitetet i Tromsø om en frihandelsavtale til erstatning for EØS (høsten 2014). Nei til EU har i perioden vedtatt en strategi for å komme ut av EØS. Det gir oss en ny plattform i kampen. Andre konkrete og problematiske EØS-saker i perioden har vært (og er) blant annet: Omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift. Nei til EU har vært tydelige på vår motstand, både sentralt og lokalt i særlig utsatte distrikter. Mange i distrikts-norge er fortvilte, oppgitte og sinte, og det gir grunnlag for å heve saka. Det foreligger kunnskapsmateriell fra Nei til EU. Kabotasjelovverket. Har bidratt til at et LO-forbund (Transport) har som det første LOforbundet vedtatt å kreve Norge ut av EØS. Også arbeidsgiverne kjemper for et nasjonalt regelverk til dels på tvers av EØS. Dette vil bli en stadig viktigere sak. Se Vett-heftet «EUkontroll». 11

13 Anbudsdirektivene. Gir støt til kommersialisering av offentlig sektor på helse-/sosialområdene, og svekker frivillig sektor, samt ansattes pensjonsrettigheter. En viss motstand fra KrF og SV i Stortinget, men ingen kraft så langt. Nei til EU har utgitt kunnskapsmateriell. Oppfølging av pasientrettighetsdirektivet fritt behandlingsvalg. Har skapt en viss politisk debatt, men ingen organisert motstand. Det foreligger De Facto-rapport. Håndhevingsdirektivet, kampen mot sosial dumping. Arbeidslivskriminalitet. Dette er saksområdet som har størst politisk og mobiliseringsmessig potensiale. Nei til EU og andre har bidratt med De Facto-rapport om «Øst-utvidelsen 10 år etter». Artikkel 19-forhandlinger iverksatt høsten Landbruket er i halvspenn i forhold til forventa økt osteimport fra EU noe som kan true norsk melkeproduksjon og sjølforsyning. Kan raskt bli en stor konfliktsak, jf. ostetollsaka. Info fra Norges Bondelag. Finanstilsynssaka, se kap Ventes behandlet av Stortinget til vinteren. Nei til EU har utarbeidet kunnskapsmateriell. Tilslutning til EUs energibyrå ACER. Betyr avgivelse av suverenitet over et sensitivt og strategisk interesseområde for Norge energiforsyning. Koplet til EUs arbeid med en energiunion og felles innkjøp av energi, representerer dette en betydelig utfordring for Norge. Det har til og med regjeringa erkjent. Likevel ønsker regjeringa tilslutning til EU-tilsynet. Lite motstand så langt. Ikke behandla av Stortinget pr. oktober Nei til EU har utarbeidet faktaark. EUs jernbanepakke IV pålegger blant annet irreversibel konkurranseutsetting av persontransport på bane. Regjeringa har lansert et nasjonalt initiativ for det samme, før pakka er behandlet i noe politisk organ i Norge. Den illustrerer hvordan EU og denne regjeringa tenker likt og markedsfundamentalistisk. Nei til EU har utgitt kunnskapsmateriell, blant annet Vett-heftet «EU-kontroll». 6.4 Forsvar av faglige rettigheter Utadrettet aktivitet Faglig leder Boye Ullmann har vært på reiser fjernt og nært i Norge og har holdt ca. 20 innledninger om EØS, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Formøte på Trondheimskonferansen Utvalget arrangerte formøte i samarbeid med flere andre organisasjoner og organisasjonsledd, om kabotasje og EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv og EU/EØS på møte før Trondheimskonferansen den med ca. 200 deltakere. Møtet ble oppsummert som vellykket. Rogalandskonferansen oktober 2014 Boye Ullmann og Heming Olaussen deltok som innleder fra Nei til EU. Nei til EU hadde stand. UD-midler Utvalget søkte på UD-midler for 2014 til konferanse og utredning med tittel «Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen». UD bevilget kr til konferanse og utredning. 12

14 Faglig konferanse 4. og 5. april 2014 Faglig utvalg arrangerte en konferanse i april 2014 med tittel, «Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen». Søren Søndergaard tidligere dansk EU-parlamentariker, Benedikte Pryneid Hansen, Roar Eilertsen, Brita Skallerud, Roy Pedersen, Jan-Egil Kristiansen, Skatt Øst, Kenneth Henriksen, Oslo politidistrikt, Svenn A. Lie, Amanda Eldnes, Geir Høin, Odd Chr Øverland og Vigdis Hjorth holdt innlegg. I tillegg var det paneldebatt. Det var ca. 100 deltakere. Temaer var bl.a. sosial dumping knyttet til arbeidslivskriminalitet, ILO94 relatert til EU/EØS, samferdselsektoren og norsk landbruk. Oppsummert var dette en vellykket konferanse. Utredning «Norsk arbeidsliv ti år etter EUs øst-utvidelsen av EU» innsamling av midler i fagbevegelsen Utvalget ved leder igangsatte supplerende innsamling i fagbevegelsen til utredningen «Norsk arbeidsliv ti år etter EUs øst-utvidelse». Det kom inn ca. kr til prosjektet og til Nei til EUs faglige arbeid. I tillegg kom det inn kr til «Nei-venn». Det er en rekke ulike foreninger i ulike fagforeninger og forbund som har bevilget penger, som Industri Energi, Norsk Transportarbeiderforbund, EL & IT Forbundet og ikke minst Fagforbundet, som er en viktig støttespiller. Forespørsel om støtte til Nei til EUs faglige arbeid er i seg selv viktig for debatt og diskusjoner relatert til EU/EØS i ulike faglige miljøer. Erfaring viser at bevilgninger avhenger av at vi kan presentere konkrete faglige prosjekter knyttet til faglige rettigheter i relasjon til EU/EØS. De Facto fikk oppdraget med utredningen som hadde følgende hovedemner: arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og hvordan vikarbyrådirektivet og østutvidelsen påvirker norsk arbeidsliv. Grunnlaget var faktainnhenting og mediedekning. Det planlegges å få trykket en kort pamflett som vil være lettere tilgjengelig enn rapporten. De Facto leverte rapporten på ca. 80 sider den 10. oktober. Den vil være utgangspunkt for debatter om EU/EØS, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet som kommer til å gå i ulike forbund i og utenfor LO fram mot de neste landsmøtene og kongressen. Faglig nyhetsbrev og annen informasjon Det er sendt ut fire faglig nyhetsbrev samt diverse faglige initiativ i det faglige nettverket. 1. mai Dagen ble markert på ulikt vis av Nei til EU rundt omkring i landet. Faglig leder holdt 1. mai tale i Mo i Rana. Faglig sekretær sendte ut forslag til 1. mai-paroler og liste med kontaktpersoner til fylkessekretærer, fylkesledere og staben i NtEU. Hun sendte også ut en oppfordring til de samme om å stille opp på 1. mai-arrangementene lokalt og promotere NtEU. I tillegg ble det sendt ut en oppfordring om å melde inn arrangementer. Disse kom inn i en oversikt på hjemmesidene til Nei til EU som ble oppdatert etter hvert. Møter arrangert i samarbeid med andre I tillegg til faglig møte før Trondheimskonferansen i januar 2014 (omtalt annet sted) arrangerte LO i Oslo et møte kalt Internasjonalt forum, om TTIP-avtalen. Nei til EU ved Faglig utvalg var medarrangør. Sam Hägglund, generalsekretær i Den europeiske byggingsarbeiderføderasjonen (EFBWW) og Bjørn Ola Opsahl, leder i Ungdom mot EU, innledet. Det var ca. 50 personer til stede. NtEU ved faglig utvalg og internasjonalt utvalg, Attac og LO i Oslo samarbeidet om et møte på Globaliseringskonferansen den med tittel: «Ikke gjør som jerndama sier!». Møtet satte fokus på situasjonen for fagbevegelsen i Europa etter krisen. Innledere: Joachim Espe, Ramon 13

15 Espinar Merino, Gunter Quaisser. Petter Slaatrem Titland. Møteleder var Helle Hagenau, leder for Internasjonalt utvalg i NtEU. Det var ca. 40 personer til stede. Økt nordisk samarbeid på det faglige området På Folkrörelsen Nej till EUs landsmøte i Malmø den 12. april 2014 deltok leder for Internasjonalt utvalg i NtEU, Helle Hagenau, som representant fra Nei til EU. Faglige representanter fra Folkebevægelsen mod EU var også til stede. I løpet av landsmøtet ble det arrangert et møte som tok opp muligheten for bedre samarbeid på det faglige området mellom nei-bevegelsene i Norge, Danmark og Sverige. Utvalget uttalte seg positivt til deltagelse i et faglig nei-samarbeid i Norden og til en felles konferanse tidlig høsten Dette møtet ble forsøkt arrangert, men ble dessverre avlyst pga. møtekollisjoner og dårlig påmelding. Utvalget oppfordret initiativtaker til bedre dialog om møtetidspunkt og -emner i fremtiden. Nei til EUs landsmøte "Fagbevegelsen og EU/EØS-motstand" lørdag skulle gi landsmøtet innsyn i hvor kampen mot EU og (spesielt) EØS står i fagbevegelsen. Innledere: Ingeborg Eliassen, forfatter av boka, «Harde tider», Transportarbeiderforbundets 2. nestleder Terje Samuelsen, Industri-Energis nestleder Frode Alfheim og leder i FO, Mimmi Kvisvik. Møteleder Roy Pedersen. Taktikk og strategi EØS og fagbevegelsen NtEU nedsatte et strategiutvalg etter landsmøtet 2013 som vedtok at NtEU skal arbeide for en folkeavstemning om EØS. Utvalget sendte sin uttalelse til NtEUs strategidebatt Utvalget har hatt flere diskusjoner omkring taktikk og strategi når det gjelder EØS i fagbevegelsen. Utvalget mente tiden er inne for å reise diskusjoner omkring ulike sider av EØS på ulike nivå i fagbevegelsen. Utvalget fattet imidlertid vedtak om dette med følgende ordlyd: «Det er stor skepsis i utvalget mot at NtEU skal presse på overfor fagbevegelsen for en folkeavstemning nå. Det må arbeides mye mer mot grunnplanet i fagbevegelsen, i tillegg til mot befolkningen generelt. NtEU må utrede hva som blir konsekvensene hvis en ikke klarer å samle inn nok underskrifter eller taper folkeavstemningen.» Det ble sendt ut vedtak i det faglige nettverket fra ulike fagforeninger som er kritiske eller som krever et nei eller ut av EØS. Det er laget et utkast til Faglig opprop mot EØS. Her er fokus på sak og konkrete erfaringer med EØS som betyr gjenkjennelse for medlemmer og tillitsvalgte. Dette er viktig for å skape debatt og bevegelse. I tillegg er dette folkeopplysning og eksempler på konkrete virkninger av EØS, som f.eks. EØS = sosial dumping = arbeidslivskriminalitet. I tillegg viser oppropet hvordan nye EU-regler innen transport og kabotasje truer hele transportbransjen i Norge og hvordan trafikksikkerheten på norske veier er truet. Utkast til Opprop mot EØS skal legge grunnlag for et opprop med politisk bredde. Faglig utvalg har konkludert med at denne måten å jobbe på, samt omfattende deltakelse og innledninger om EØS på møter i så mange fagforeninger som mulig fram mot LO-kongressen i 2017, må være i fokus framover. 14

16 6.5 Samferdsel Dette er et politikkområde i forholdet Norge-EU som har kommet mye høyere på den politiske dagsorden. Gjelder nær sagt alle typer samferdsel: I lufta, på vannet, på vei og på bane. Sees som strategisk viktig i EU for å gjøre unionen konkurransedyktig, og nytt EU-lovverk utarbeides på løpende bånd, se også kap Nei til EU har vedtatt flere uttalelser om ulike samferdselsspørsmål. Styret har også hatt besøk av statssekretæren i Samferdselsdepartementet som orienterte om foreliggende EØS-saker, og Nei til EU har produsert viktig kunnskapsmateriell. Også leder i Lokomotivmannsforbundet har innleda i styret. Det er arbeidet med ei samferdselspolitisk arbeidsgruppe. Medlemmene i denne er nå klar, etter at også Transportarbeiderforbundet oppnevnte et medlem. Gruppa har ikke kommet i gang med konkret arbeid. Det er også gitt UD-midler til et prosjekt som ikke er iverksatt pga. kapasitetsutfordringer. Dette må følges opp i Det er et visst lokalt engasjement knytta til disse spørsmålene, spesielt kabotasje. 6.6 Helse og velferd Innenfor dette politikkområdet har fokuset vårt de siste årene vært på helsedirektivet («Direktivet om pasientrettigheter ved grenseoverskridende helsetjenester» 2011/24/EU). Dette direktivet ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2013, så å si uten debatt. I 2014 har vi ikke hatt et sterkt fokus på dette området, men vi har holdt et øye med utviklinga. I juni ble det sendt ut et forslag til endringer i forskriften som regulerer stønad til helsetjenester i EØS-land. Vi skrev et høringssvar til disse endringene, der vi i all hovedsak gjentok argumentene fra høringsrunden i 2012/ Utdanning og forskning Nei til EU ved utdanningspolitisk utvalg har også i dette året arbeidet med å påvise uttrykk for EU sin utdanningspolitikk i det som skjer innen norsk utdanningspolitikk. Allment er det fortsatt viktig å sette vår nasjonale, humanistisk-orienterte tradisjon klart mot den for tida dominerende arbeidskvalifiserende retninga som globaliseringa representerer. 8. januar arrangerte Utdanningsutvalget i samarbeid med Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag og LO-Trondheim konferansen «Fagkunnskap under press?» med innlederne professor Trine Deichmann Sørensen og Ole Edvard Antonsen fra Utdanningsforbundet. Konferansen er nå arrangert åtte år på rad. Med 52 deltakere, de aller fleste fra utdanningssektoren, er vi fornøyd med både antall, og at vi når vår målgruppe. Det arbeides med å lage et hefte med utgangspunkt i konferansen med bidrag fra flere enn innlederne på konferansen. Utvalget planlegger en ny konferanse 9.januar

17 6.8 Nordområdene, energi- og miljøpolitikk Nei til EU har i 2014 primært arbeidet med energifeltet. Det er levert en kritisk høringsuttalelse til innføringen av EUs tredje energimarkedspakke i EØS. Særlig de problematiske sidene ved tilslutning til energibyrået ACER, som vil innebære suverenitetsavståelse, er vektlagt. Kritikken av energimarkedspakken og ACER er fulgt opp gjennom avisinnlegg og kontakt med politiske partier. EU-kommisjonens nye president Jean-Claude Juncker har varslet som et av sine store prosjekt å etablere en europeisk energiunion. Overføring av politisk styring over energipolitikken fra nasjonalt til EU-nivå vil være nok et steg mot en stadig sterkere overnasjonal union. Nei til EUs styre har i en uttalelse krevd at regjeringen sørger for at energiunionen ikke blir en del av EØS-avtalen. 6.9 Distriktspolitikk og primærnæringer Her er åpenbart omlegginga av den differensierte arbeidsgiveravgifta den mest utfordrende saka, og den som har det største mobiliseringspotensialet, ved siden av postdirektivet/postlova, som også i betydelig grad må sees som (negativ) distriktspolitikk. Også kabotasjelovverket kan sees i denne konteksten. I tillegg kommer sider ved fiskeri- og landbrukspolitikken. Dette framstår samlet som et stadig viktigere politikkområde for EØS-kritikk og -motstand. Nei til EU er en betydelig kunnskapsbank på området, men ingen sentral, felles organisering av arbeidet EUs utvikling og konsekvenser for Norge Nei til EU har i perioden fulgt, analysert og kommentert EUs utvikling og mulige konsekvenser for Norge gjennom egne publikasjoner, møter, politiske uttalelser, aviskronikker og andre offentlige utspill. Den overordnete unionsutviklingen i EU er særlig drøftet i forbindelse strategiutvalgets arbeid, og den endelige strategirapporten inneholder sentrale perspektiver på dette. Unionsutviklingen ble også belyst i forbindelse med valget til EU-parlament i mai. Valgresultatet, med kraftig fremgang for EU-kritiske partier, er oppsummert i Arbeidsnotat nr Mindretallets valg. Notatet drøfter samtidig sentrale utviklingstrekk i EU, med vekt på EUs føderale utvikling samt motstanden mot videre føderalisering og mot nedskjæringspolitikken. Et vesentlig trekk ved EUs utvikling er at det gis overnasjonal myndighet til tilsyns- og kontrollorganer som Byrået for energiregulatorene (ACER) og Den europeiske sentralbanken (bankunionen). Dette berører også Norge, gjennom regelverk i EØS som innebærer suverenitetsavståelse. I perioden har særlig tilknytning til EUs finanstilsyn og ACER vært på agendaen. Regjeringa har foreslått å gi ESA rolle som finanstilsyn. Det er positivt at saken skal behandles etter Grunnlovens bestemmelse for suverenitetsavståelse 115 (tidligere 93) med krav om tre fjerdedels flertall, men Nei til EU har blant annet i en uttalelse fra rådet avvist regjeringas forslag. Hvordan EUs unionsutvikling griper inn i medlemslandenes nasjonale konstitusjoner og har konsekvenser for den norske Grunnloven i EØS, er tema for VETT-hefte nummer Knaker det i konstitusjonen?. EUs forhandlinger med USA om en handels- og investeringsavtale (TTIP) kan få store konsekvenser for utviklingen i EU og vil også få følger for Norge i EØS. Nei til EU har arbeidet for mer offentlig debatt rundt TTIP og har blant annet publisert flere debattinnlegg i avisene samt løftet frem tema på Globaliseringskonferansen. VETT-hefte nr Handel med høy pris omhandler dessuten 16

18 TTIP. Nei til EUs råd har i en uttalelse avvist norsk tilslutning til en TTIP-avtale som vil undergrave Stortinget og Høyesteretts myndighet Konsekvenser av EUs krisepolitikk EU viser ingen tegn på å være på vei ut av krisen. Arbeidsledigheten er fortsatt alarmerende høy. Over 25 millioner mennesker et uten arbeid, og ungdomsarbeidsledigheten er på over 60 % i de mest utsatte landene. Rundt 125 millioner EU-borgere er truet av fattigdom, ifølge Eurostat. Det svarer til nesten en fjerdedel av EUs befolkning! EU-kommisjonen strålte om kapp med solen da den kunne fortelle at Spania hadde hatt økonomisk vekst. At den kun var på 0,1 % var det ingen, eller kunne ganske få, som fikk med seg, inkludert brorparten av norsk media. EUs popularitet blant egne borgere faller, og EUs svar er å gjøre EU enda mer overstatlig, som vi har sett med bankunionen og finanstilsynet. Den store testen skulle være EU-parlamentsvalget hvor EU-eliten hadde håpet på en opptur, men slik skulle det ikke bli. Valgdeltakelsen sto på stedet hvil og rundt en tredjedel av de valgte EU-parlamentarikere er mer eller mindre kritiske til EU, EUs utvikling og EUs håndtering av krisen. En ny EU-kommisjon er tiltrådt og heller ikke den viser noen tegn på vilje til endring. Den fortsetter i samme spor og ser ikke ut til å bytte ut medisinen, tross dens manglende virkning. Konsekvensene av EUs krisepolitikk er ikke lenger nyhetsstoff i Norge. Dertil har krisen vart for lenge. Nei til EU har gjennom leserbrev, kommentarer og debattartikler satt søkelys på effektene av krisen, og ikke minst EUs manglende evne og vilje til å endre kurs tross et gedigent mistillitsvotum i forbindelse med valget til EU-parlamentet. Etter initiativ fra ATTAC har Nei til EU vært tilsluttet flere solidaritetsmarkeringer med folk i Sør- Europa mot EUs kuttpolitikk Internasjonal solidaritet EU er blitt mer aggressiv i forhandlingene med tredjeland, noe som er spesielt tydelig i forhandlingene om de såkalte partnerskapsavtalene, EPA. Forhandlingene om EPA-avtalene er nå ferdig. Det endte med at de afrikanske landene ga etter for EUs krav. Unionen ønsker å utvide sitt marked og tilgangen til ressurser, men vil på den andre siden ikke ha konkurransedyktige varer eller mennesker inn på sitt territorium. Denne videre tilspissinga skyldes sannsynligvis krisen i EU. EUs nye avtaler med nordafrikanske land omfatter mer enn frihandel, de såkalte «Deep and Comprehensive Free Trade Agreements» (DCFTA). Nei til EU søker å være oppdatert på situasjonen. Et annet vesentlig forhold er EUs fiskeriavtaler. Fattigdommen blant fiskerne rundt den vestafrikanske kysten skyldes i all hovedsak den industrielle utnyttelsen av fisken finansiert av EU, Russland, Kina og andre. EUs fiskeriavtaler har gjort de afrikanske fiskere både fattige og arbeidsledige. Det ble utgitt et VETT-hefte om EUs handelspolitikk i januar Redaktører for heftet var utredningsleder Morten Harper og internasjonal leder Helle Hagenau. Heftet ble svært godt mottatt i organisasjons-norge og har blitt flittig brukt som skoleringsmateriell. Nei til EU er medlem i Handelskampanjen og har fulgt opp deres kampanje mot bilaterale 17

19 investeringsavtaler (BITS). Nei til EU har tilsluttet seg oppropet om TISA. Støttekomiteen for Vest-Sahara v/erik Hagen og Asria Mohamed har innledet på møte i Internasjonalt Utvalg (IU) om status for Vest-Sahara og EUs fiskeriavtale. På forslag fra IU vedtok styret en uttalelse om situasjonen i Vest-Sahara. Nei til EU var medarrangør av et seminar og to stormøter på Globaliseringskonferansen. Nei til EU hadde også stand på konferansen sammen med Ungdom mot EU Schengen Spørsmålet om EUs yttergrenser, spesielt knytta til flyktningspørsmål, er satt på den politiske dagsorden i løpet av året spesielt i Europa, men også i noen grad i Norge. Dette skyldes ikke minst de mange flyktningtragediene i Middelhavet, men også den forsterka strømmen av mennesker på flukt fra Syria, fra IS mv. Her er det også kommet til synes stor indre uenighet i EU, og grensespørsmålet og Dublin II-forordninga er igjen satt under kritisk lys. Også Norge har hatt vanskelige enkeltsaker her. I tilknytning til Schengen er det også satt nytt lys på (Norges deltakelse i) Frontex, samt på konkrete EU-ledete operasjoner som Mos Maiorum. Nei til EU har avgitt uttalelser om disse spørsmålene og har reist krav om åpen informasjon om norske aktiviteter, samt krav om evaluering av norsk deltakelse i Schengen. Det er grunn til å tro at disse betente spørsmålene vil komme enda høyere på den politiske dagsordenen framover, gitt situasjonen i Europas nærområder. Nei til EU bør etter evne bidra til dette. Vi har pr. i dag en passiv Schengen-arbeidsgruppe. 7 Organisasjonsarbeid 7.1 Kontingentinnkreving og medlemstall Medlemstallet til Nei til EU ser også ut til å gå noe ned i 2014 sammenliknet med året før. Hovedgrunnen til dette er at det er vanskeligere å verve nye medlemmer for å demme opp for frafallet. Det blir drevet purring på kontingent gjennom sentrale purringer, lokale purringer og gjennom sms. Facebook har også vært brukt slik at man kan nå folk gjennom ulike kanaler. I overkant av to tusen medlemmer får Standpunkt og Vett tilsendt på e-post i stedet for i postkassa. I 2014 har vi arbeidet mye med å få på plass et nytt medlemsregister som er tilpasset tiden vi lever i. Vi har hatt en egen arbeidsgruppe på dette og har landet på MySoft som leverandør. Overgangen til nytt register skjer i begynnelsen av desember Medlemstall sammenliknet med tidligere år (betalende medlemmer): Fylke

20 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Studenter mot EU Uspesifiserte Totalt Status organisasjonen, verving og organisasjonsarbeid Fylkes- og lokallagene er bærestammen i organisasjonsarbeidet, og vi har oppegående fylkesstyrer i alle fylker. Fylkes- og lokallagene gjennomfører konferanser, utrednings- og skoleringsarbeid, alliansearbeid og utadrettet informasjons- og vervearbeid. Nei til EU har kontaktpersoner i et flertall av landets 430 kommuner og over 100 lokallag spredt utover i landet. Det jobbes for at alle fylkeslag skal ha en kvinnekontakt og en studentkontakt. I 2014 har markeringen av dobbeltjubileet, og da spesielt jubileumsstafetten, ført til økt aktivitet i organisasjonen og oppstart av flere nye lokallag. I 2014 har en stabsintern organisasjonsgruppe jobbet med verve- og organisasjonsarbeid. Ungdom mot EU har en representant i gruppa. Gruppa har hatt møter hver tredje uke. Gruppa har tatt opp egne saker, utarbeidet verveplan samt behandlet saker fra styret. Før sommeren ble det sendt ut en verveutsending til alle fylkes- og lokallag. Det har også pågått en organisasjonscup og en vervekonkurranse gjennom året. I tillegg til ordinære rådsmøter er kontakten mellom Nei til EU sentralt og fylkeslagene ivaretatt gjennom følgende kanaler: 19

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Valg. Innstilling fra forberedende valgkomite

Valg. Innstilling fra forberedende valgkomite Valg Innstilling fra forberedende valgkomite Styrets innstilling på valgkomite og revisor for 2016 Forberedende valgkomite har bestått av: Odd Haldgeir Larsen (leder) Kjell Dahle Ingebjørg Nordbø Åste

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Akershus Nei til EUs årsmøte 2014 ble holdt i Røde Kors-huset i Sandvika 26.02.14. Før årsmøtesakene innledet Roy Pedersen, leder i Oslo LO, om problemer som EØS-avtalen

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011 Til Oslo, 26.10.2011 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3 2. Landsmøtet... 3 3. Rådet... 3 4. Styret og arbeidsutvalget... 4 5. Ansatte... 5 6. Politisk arbeid og kampanjer...

Innhold 1. Innledning... 3 2. Landsmøtet... 3 3. Rådet... 3 4. Styret og arbeidsutvalget... 4 5. Ansatte... 5 6. Politisk arbeid og kampanjer... Årsmelding 2014-2015 Regnskap 2014 Revisors beretning Styrets årsberetning 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Landsmøtet... 3 3. Rådet... 3 4. Styret og arbeidsutvalget... 4 5. Ansatte... 5 6. Politisk

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Oppland Nei til EU. Fra venstre: sentralstyremedlem Eivind Brenna, regionssekretær

Detaljer

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2016 - vedtatt i styret 23.10.2015 Regnskap Budsjett Post Tekst 2014 2015 2015 revidert 2016

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Årsmelding 2012-2013. Regnskap. Revisors beretning

Årsmelding 2012-2013. Regnskap. Revisors beretning Årsmelding 2012-2013 - med rapport fra stortingsvalgkampanjen Regnskap Revisors beretning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 2 5. Ansatte... 3

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

rientering Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00.

rientering Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00. rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2012 Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00. Styret i Nei til EU i Rogaland

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Jubileumsstafetten 2014 Aksjonskokebok Versjon 1.3 Introduksjon:

Jubileumsstafetten 2014 Aksjonskokebok Versjon 1.3 Introduksjon: Jubileumsstafetten 2014 Aksjonskokebok Versjon 1.3 Introduksjon: I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin grunnlov og 20 år siden det norske folk sa nei til EUmedlemskap for andre gang. Dette dobbeltjubileet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013

Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013 Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013 Valgkomiteen har bestått av: Oddvar Igland, leder Aksel Hagen Mona Høvset Gerhard Prøsch Elin Maria L'Estrange Per-Magnus Finnanger Sandsmark Simen Andrè Knutssøn

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr.

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 bærande element for vår framtid, slik grunnloven slår fast.

rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 bærande element for vår framtid, slik grunnloven slår fast. rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 Gode medlem 2014 vart Jubileumsåret. Me feira grunnlova som har og har hatt slik eineståande påverknad på vår demokratiske styreform. Me lever

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

0. Innledning. 1. 1 Politiske fokusområder

0. Innledning. 1. 1 Politiske fokusområder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0. Innledning 2010 blir et viktig år for Ungdom mot EU. Nei-sidens

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2010. Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2010. Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum Hedmark Nei til EU Årsmelding 2010 Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum Deler av fylkesstyret, bak fra venstre: Kjell Bjørseth, Olav Horten, Knut Røe. Foran fra venstre: Rigmor

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Folkeavstemning om EØS-avtalen. innspill til Nei til EUs strategidebatt

Folkeavstemning om EØS-avtalen. innspill til Nei til EUs strategidebatt Folkeavstemning om EØS-avtalen innspill til Nei til EUs strategidebatt Nei til EU arbeidsnotat 1/2014 Folkeavstemning om EØS-avtalen 1 Innhold 1. Stortinget avgjør om det skal holdes en nasjonal folkeavstemning

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

SAK 01/15 KONSTITUERING a) Finnmark Nei til EU - INNKALLING ÅRSMØTE 2015

SAK 01/15 KONSTITUERING a) Finnmark Nei til EU - INNKALLING ÅRSMØTE 2015 SAK 01/15 KONSTITUERING a) Finnmark Nei til EU - INNKALLING ÅRSMØTE 2015 I normalvedtekter for fylkeslag i Nei til EU heter det: «Årsmøtet innkalles skriftlig med minst to ukers varsel.» Informasjon om

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer