Årsmelding Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning"

Transkript

1 Årsmelding Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

2 Innhold 1. Innledning Landsmøtet Rådet Styret og arbeidsutvalget Ansatte Politisk arbeid og kampanjer Den politiske utviklingen Satsningsområde: Ja til grunnloven og ja til folkestyre Nei til EU Ja til handelsavtale ut av EØS Forsvar av faglige rettigheter Samferdsel Helse og velferd Utdanning og forskning Nordområdene, energi- og miljøpolitikk Distriktspolitikk og primærnæringer EUs utvikling og konsekvenser for Norge Konsekvenser av EUs krisepolitikk Internasjonal solidaritet Schengen Organisasjonsarbeid Kontingentinnkreving og medlemstall Status organisasjonen, verving og organisasjonsarbeid Alliansearbeid Studentarbeid Kvinnepolitisk organisasjonsarbeid Internasjonalt arbeid og europeiske allianser Økonomiarbeid Statlig støtte Gavegiro Annet økonomiarbeid Kontingentinnkreving Kampfond Informasjons- og utredningsarbeidet Infoarbeid generelt Mediearbeidet generelt Standpunkt Skriftserien Vett Hjemmesider og sosiale medier Publikasjoner Løpesedler, plakater og annen grafisk produksjon Nyhetsbrev Likestillingssituasjonen i Nei til EU Utvalg og nettverk Faglig utvalg

3 11.2 Kvinnepolitisk utvalg Internasjonalt utvalg Sikkerhets- miljø og energipolitisk nettverk Utdanningspolitisk utvalg Fiskeripolitisk nettverk Landbrukspolitisk nettverk Studentutvalget Tilrådingsgruppe æresmedlemskap Valgkomité Kontrollkomité Innledning Dette er styrets årsmelding til landsmøtet. Årsmeldingen omfatter aktiviteten i Nei til EU sentralt i perioden siden siste landsmøte november Årsmeldingen ble vedtatt på styremøte november Landsmøtet Landsmøtet 2014 ble gjennomført på Rica Hotell på Hamar november Det var 224 delegater og gjester til stede. Det ble vedtatt en arbeidsplan for med følgende satsingsområder for 2015: Ja til Grunnloven og ja til folkestyre nei til EU og Ja til handelsavtale ut av EØS. I tillegg var følgende områder for kunnskapsutvikling og beredskap prioritert: Forsvar av faglige rettigheter, Samferdsel, Helse og velferd, Utdanning og forskning, Nordområdene, energi- og miljøpolitikk, Distriktspolitikk og primærnæringer, EUs utvikling og konsekvenser for Norge, Konsekvenser av EUs krisepolitikk, Internasjonal solidaritet og Schengen. 3. Rådet Rådet består av styret, to representanter fra hvert fylkeslag, 20 direktevalgte rådsmedlemmer og tre representanter utpekt av UmEU. Disse ble direktevalgt av landsmøtet i 2013: Ragnhild Kaski, Ada Johanna Arnstad, Geir S. Toskedal, Dagfinn Sundsbø, Odd Einar Dørum, Paul Magnus Gamlemshaug, Ivar Hellesnes, Arnstein Vestre, Wenche Arntsen, Andreas C. Halse, Kristine Mollø-Christensen, Heidi K. Larsen, Janne Sjelmo Nordås, Terje Nystadbakk, Reza Rezaee, Reid Ivar Bjorland Dahl, Peter Thomas Ørebeck, Mona Wærnes, Seher Aydar og Terje Bjørlo. UmEUs tre representanter er valgt av landsmøtet i UmEU: Frida Angell med Jens Kristian Øvstebø som vara, Svein Eldøy med Åsa Kjerstine Moen som vara og Jonas Wenberg med Mathea Wasvik som vara. Rådet har i perioden hatt møte 27. april i Ullensaker og 11. oktober i Oslo. Tema på vårens rådsmøte, som var samlokalisert med åpent seminar på Eidsvoll 1814, var Strategiutvalg for nei-sida, Nei til EUs politiske ambisjoner og organisatoriske utfordringer, kampanjen: lansering Nei til EUs Jubileumsstafett og EUs tredje postdirektiv: Hva skjer med Norges veto? Rådet vedtok følgende politiske uttalelse(r): Omlegging av den differensierte 2

4 arbeidsgiveravgifta truer distrikts-norge/omlegging av den differensierte arbeidsgiveravgifta truer Nord-Norge. Etter de nye vedtektene var det lagt opp til kun ett rådsmøte i Etter ønske fra flere fylkeslag besluttet styret å sette et rådsmøte høsten 2014 også. Rådets andre møte ble avholdt 11. oktober Hovedpunkter på sakslista på dette møtet var Strategi for Nei til EU, Folket sa nei kampanjens siste fase og Presentasjon av de Facto-rapport: Norsk arbeidsmarked 10 år etter østutvidelsen. Rådet vedtok følgende politiske uttalelser: Regjeringa må respektere Grunnloven!, Regjeringa må ikkje bøye av for importpress av landbruksvarer frå EU og Norge må avvise handelsavtaler som setter demokratiet til side. 4. Styret og arbeidsutvalget Disse ble valgt på landsmøtet i 2013: Arbeidsutvalget: Heming Olaussen (leder), Benedikte Pryneid Hansen (nestleder), Eli Blakstad (nestleder) og Lars Erik Hyllvang. Resten av styret: Mats Kvaløy-Bjørbekk, Olaf Gjedrem, Odd Haldgeir Larsen, Olaug Jeksrud, Aud Jektvik, Trine Hasvang Vaag, Hildegunn Gjengedal, Kirsti Dale, Even Aleksander Hagen, leder i UMEU (Bjørn Ola Opsahl). Vararepresentanter til styret Turid Thomassen (1. vara), Terje Fjellum (2. vara), Gerd M. Knutsen (3. vara), Ann Ørjebu (4. vara) og Dag Seierstad (5. vara). Alle varamedlemmer blir innkalt til alle møter. Styret har gjennomført ni møter i landsmøteperioden, til og med styremøtet november Det er planlagt et telefonmøte for styret i forkant av landsmøtet. I løpet av perioden har styret behandlet totalt 74 saker. Vedtatte uttalelser fra styret: Styremøtet desember 2013: Stortinget må gjennomgå sin egen grunnlovspraksis, Frp i regjering: Nei til EU med høye forventninger til Frp, Nei til EU advarer regjeringa: Ligg unna EUs forsterka militære samarbeid og Nei til EU krever: Ny behandling av datalagringsdirektivet i Stortinget Styremøtet januar: Revidert yrkeskvalifikasjonsdirektiv: Truer spesielt sykepleier- og elektrofaget, Nei til EU gratulerer Transportarbeiderforbundet med ut av EØS-vedtaket og Behold beskyttelsen mot kortsvindel Styremøte mars: EØS-avtalens demokratiske underskudd og Oppretthold vetoet mot EUs tredje postdirektiv Styremøte mai: Stopp EUs tyvfiske i okkuperte Vest-Saharas farvann, Distriktsfiendtlige tannhelseregler fra EU og Ja til effektiv kamp mot sosial dumping Styremøte august: Norge må avvise EUs energiunion 3

5 Styremøte november: Forsvar enhetsportoen forsvar Norges veto og Bruk handlingsrommet til å stoppe GMO-import. Arbeidsutvalget (AU) har til sammen hatt 12 møter i landsmøteperioden, til og med AU-møtet 27. oktober. AU har i perioden behandlet 152 saker. AU innstiller saker til styret, i tillegg til å behandle saker mellom styremøtene. Leder og generalsekretær har hatt seks telefonmøter med fylkeslederne i landsmøteperioden. Det har i tillegg vært et fysisk møte med fylkeslederne 5. september Ansatte Nei til EU sentralt har kontor i Storgata 32 i Oslo. Det har i perioden vært en fast bemanning på 14,45 årsverk og en midlertidig bemanning på 1 årsverk knytta til jubileumsåret. I 2013 var den samla bemanninga 15,95 årsverk. Fra går den faste bemanningen opp til 15,25 årsverk. I perioden har den nye sekretærstrukturen blitt implementert. Dette er oversikten over ansatte i Nei til EU i årsmeldingsperioden: Vigdis Hobøl, 100 %. Generalsekretær Morten Harper, 100 %. Utredningsleder Sindre Humberset, 100 %. Redaksjonsleder (70 % fram til 5.1.) og organisasjonskonsulent med fylkesansvar Sogn og Fjordane (30 % fram til 5. januar) fra 5. januar 100 % informasjonskoordinator Randi Alsos, 100 % Økonomi- og administrasjonskonsulent, (fram til , etter dette i permisjon) Remi Moen, 100 % Organisasjons- og medlemskonsulent til og med , organisasjonskonsulent med fylkesansvar Sogn og Fjordane Økonomi og administrasjonskonsulent fra og med Eva Marie Meling Mathisen, 100 % Kvinnepolitisk sekretær, sekretær for historiebokkomiteen og 2014-jubileet Lill Fanny Sæther, 60 % Fylkessekretær for Vestfold (25 %), fagligpolitisk sekretær (35 %) Trude Koksvik Nilsen, 100 % Organisasjonskonsulent med fylkesansvar for Rogaland (25 %), organisasjonskoordinator (75 %) Eivind Dahlstrøm Formoe, 100 % Grafisk formgiver 4

6 Atle Enersen, 50 % IT-medarbeider Kjell Sjøli Arnestad, 100 % Organisasjonskonsulent med fylkesansvar Oslo og Akershus (80 %, Oslo NtEU betaler 20%), nettansvarlig (20 %) Karl-Sverre Holdal, 100 % Organisasjonskonsulent med fylkesansvar Hedmark, Oppland og Hordaland (Hordaland NtEU betaler 10 %). Wibeke Bergheim, 100 % Sosiale medier (15 %), organisasjonskonsulent med fylkesansvar Nordland, Troms og Finnmark (85 %) Arne Byrkjeflot, 60 % fram til 1. mai 2014, 50 % etter 1. mai. Organisasjonskonsulent med fylkesansvar Sør-Trøndelag (40 %, Sør-Trøndelag betaler 10 %). Stabskontakt Utdanningspolitisk utvalg (10 %) Johannes Bae, 60 % fram til Organisasjonskonsulent med fylkesansvar Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag (50 %), stabskontakt Fiskeripolitisk nettverk (10 %) John Øyslebø, 100 % Organisasjonskonsulent med fylkesansvar i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark (85 %). Sentralt organisasjons- og kampanjearbeid, stabskontakt Landbrukspolitisk nettverk (15 %) Bodil Christine Erichsen, 15 % Renholdsmedarbeider Tori Aarseth, 100 % Administrasjonsmedarbeider, organisasjonskonsulent med fylkesansvar Østfold, studentsekretær, stabskontakt Internasjonalt utvalg Ida Lovise Skylstad, 50 % fra 2. april Organisasjonskonsulent med fylkesansvar Sogn og Fjordane (25 %), medlems- og vervearbeid (25 %) Tale Marte Dæhlen, 20 % fra 1. september 2014 til 1. november, deretter 100 % Medlemskonsulent og organisasjonskonsulent med fylkesansvar Nord-Trøndelag Linda Tveit, 50 % ( ) Medlemskonsulent Marie Sørhaug, 50 % ( ) Prosjektmedarbeider 2014-kampanjen Magnus Eriksson, 50 % ( ) Medlemspleie og verving 5

7 I tillegg til de ansatte har Heming Olaussen vært fulltidshonorert leder, og AU-medlemmene Eli Blakstad, Benedikte Pryneid Hansen og Lars Erik Hyllvang har mottatt skjønnsmessige honorarer for sine verv. Det ble ført lønnsforhandlinger med klubben i august. Protokoll etter avsluttede lønnsforhandlinger ble signert 8. september Politisk arbeid og kampanjer 6.1 Den politiske utviklingen Utviklingen i Norge i perioden preges av det skiftet som skjedde gjennom stortingsvalget og erstatning av en rød-grønn regjering med ei regjering dominert av Høyre. I Solbergregjeringa er samtlige Høyre-statsråder EU-tilhengere, mens fire av sju Frp-statsråder har oppgitt til Nei til EUs valgundersøkelse at de er EU-motstandere eller dette er kjent fra tidligere. (Anundsen, Listhaug, Eriksson, Lien). Stortingsvalget/regjeringsskiftet Temaet EU/EØS glimret nok en gang med sitt fravær i et stortingsvalg. 1 % av velgerne svarer at spørsmålet er viktig for deres partivalg. Verken partiene eller media gjør alvorlige forsøk på å sette temaet på dagsorden. Dermed får vi den paradoksale situasjonen at mens ca. 70 % av folket gjennom hele perioden svarer nei til EU-medlemskap, så er det er flertall av EU-tilhengere på Stortinget. Flertallet for EØS-avtalen er så klart som ca. 90 % blant våre øverste folkevalgte. 84 % av Frp-velgerne svarer i 2014 nei til EU. Vel 60 % av Høyre-velgerne sier det samme. Etter åtte år med rødgrønn regjering ble den avløst av en blåblå, med Høyre som største parti, og med KrF og Venstre som støttepartier gjennom en samarbeidsavtale. Høyre besetter alle de strategiske statsrådspostene i forhold til EU: Statsminister, utenriksminister og en ny, egen «statsråd for samordning av EU/EØS-saker ved statsministerens kontor». Hans rolle ser ut til å være på den ene siden å være regjeringas representant i EU, på den andre siden å sikre at regjeringa snakker med en stemme i EU/EØS-spørsmål, noe som ser ut til å ha virket effektivt i forhold til potensielt EU-kritiske Frp-statsråder som Robert Eriksson. Denne regjeringa har som ambisjon å «flytte Norge nærmere Brussel». Billedspråket innebærer primært å tilpasse og underordne norske interesser til EUs, i og med at Høyre er enige med EU i det aller meste. Det finnes likevel et politisk rom for motsetninger, gitt at dette er ei mindretallsregjering. Regjeringas nederlag i tollvernsaka viser dette. Slike seire forutsetter organisert motstand i opinionen, kombinert med at både KrF, Venstre og Ap motsetter seg regjeringas politikk. I noen enkeltsaker har regjeringa motsatt seg EUs politikk, jf. skepsis til EUs energiunion, og videreføring av de rødgrønnes avvisning av HMS-direktivet offshore. Det er altså når EU vil styre norsk olje- og gassvirksomhet at også regjeringa mobiliserer skepsis. På den andre siden er regjeringa svært proaktiv, ikke bare mht. aksept av EØS-regelverk, men også i utenriks- og sikkerhetspolitikken (Ukraina, Russland) og i Schengen-/Frontex-sammenheng. En helt ny vri er forsøk på en samordning på nordisk nivå versus EU. Gitt dagens maktforhold i Norden er det grunn til skepsis: Dette kan snarere bety nok ei bakdør for Norge inn i EU, enn en samlet nordisk front mot EU. Det skal legges til at denne regjeringa som den første siden 1994 erkjenner avgivelse av suverenitet 6

8 i en EØS-sak: Den aktuelle saka om norsk assosieringstilknytning til EUs finanstilsyn må behandles etter ny 115 (tidl. 93) i Grunnloven i Stortinget. Det betyr at det trengs at ¼ av representantene 43 repr. stemmer mot for å få stoppet forslaget. Det er avgitt en rekke uttalelser fra Nei til EU i forhold til situasjonen etter valget. Det ble utgitt arbeidsnotater om Stortingets sammensetting før og etter valget. 6.2 Satsningsområde: Ja til grunnloven og ja til folkestyre Nei til EU Nei til EUs hovedkampanje i 2014 har vært feiringen av dobbeltjubileet der vi har feiret at det er 200-årsjubileum for Grunnlova og 20-årsjubileum for at det norske folket for andre gang sa nei til EU-medlemskap. For Nei til EU er det naturlig å se begge jubileene i sammenheng og å feire begge. Fellesnevneren er folkestyret. Arbeidet med dette satsingsområdet har involvert alle ansette, styret og AU, fylkeslag og noen lokallag gjennom hele året. Det har vært en stor og omfattende kampanje, der vi har brukt mange krefter på personalsida, stort politisk fokus, store økonomiske midler og tid, men de foreløpige oppsummeringene viser at det har vært viktig og rett å prioritere feiringen av dobbeltjubileet høyt. Når årsmeldingen skrives er ikke kampanjen ferdig blant annet gjenstår den store jubileumshelga november og lansering og distribusjon av jubileumsboka. En grundig evaluering på nyåret 2015 er planlagt. Forarbeid og organisering Arbeidet med satsningsområdet startet allerede våren En arbeidsgruppe ble satt da ned og utformet en prosjektplan som ble lagt fram for styret i oktober Denne arbeidsgruppa har bestått gjennom hele kampanjen, men blitt forsterket. I kampanjeåret har gruppa bestått av: Eli Blakstad, leder Mats Kvaløy-Bjørbekk, styret Even Aleksander Hagen, styret Eva Heir, Oslo Nei til EU Pål Trautmann Olerud, Ungdom mot EU Eva Marie Mathisen, sekretær 2014-gruppa har hatt jevnlige møter og har hatt ansvar for utarbeiding og oppfølging av prosjektplan, og et overordnet ansvar. I tillegg ble det tidlig satt ned to komiteer for å arbeide fram program for jubileumsarrangementene 28. november: Festkomite Hege Lothe, leder Ola E. Bø (trakk seg våren 2014) Maria Kløverud Lyngstad Eddie Ingebrigtsen Eli van der Eynden Eva Marie Mathisen, sekretær 7

9 Seminarkomite Hildegunn Gjengedal, leder Lars Erik Hyllvang, styret Maria Halvorsen, Studenter mot EU Jonas Wenberg Bjørn Ola Opsahl, Ungdom mot EU Eli Blakstad, AU/2014-gruppa John Øyslebø, sekretær Ansatte: Alle ansatte har vært involvert i kampanjen, men noen mer enn andre. Eva Marie Meling Mathisen har jobbet som prosjektleder gjennom hele året med kampanjen. Trude Koksvik Nilsen har vært hovedansvarlig for jubileumsstafetten fra landsmøtet 2013 og ut året. Marie Sørhaug ble ansatt som prosjektmedarbeider i halv stilling fra april ut året for å jobbe særlig med stafett og jubileumsbok. John Øyslebø har vært sekretær for seminarkomiteen fra våren og ut året. Sindre Humberset har hatt ansvar for informasjonsarbeidet. Det politiske grunnlaget for kampanjen De politiske stolpene for kampanjen ble vedtatt av styret 5. november 2013, og grunnlaget lagt i arbeidsplanen på landsmøtet. De politiske stolpene har vært: a) Verda er større enn EU b) Vi skal feira folkestyret! c) Nei til EU er framtida Vi valgte å fokusere på feiring av folkestyret fra januar til 17. mai, og på å vår egen organisasjon (grasrotrørsla) gjennom stafetten og på slutten av året et internasjonalt perspektiv. Kampanjelansering I januar ble det laget en politisk program for kampanjen, og planer for året ble presentert på en kampanjesamling for fylkene 24. januar. Kampanjen ble lansert på Stopp pressen 10. februar, med en paneldebatt med et mannstungt panel: Stein Ørnhøi, Trond Giske (Ap) og Sveinung Rotevatn (V). Eli Blakstad var ordstyrer. Det var et labert oppmøte på lanseringa, og vi fikk få oppslag i pressa av det. Likevel var det viktig for oss internt i organisasjonen å markere et startskudd for kampanjen. Til lanseringa i februar ble det laget en egen politisk profil og logo, og en kampanjeside på hjemmesiden vår. Gjennom hele året produserte også kronikker og svarte på det som kom av debatter i media rundt EØS , men generelt opplevde vi at det var lite debatt om Grunnloven i offentligheten, og kanskje spesielt lite om Grunnloven og EØS/EU-tilpasning. Fylkeslag Årsmøtetida (januar mars) i fylkeslagene ble brukt til kampanjen, spesielt med fokus på EØS og Grunnloven. Mange fylkeslag arrangerte seminarer, og de fleste tok opp temaet for kampanjen og diskuterte jubileumsstafett. Nei-alliansen Et annet budskap med kampanjen var at vi ville ha med nei-alliansen på feiringen. Det var en samlet nei-allianse som vant i Vi hadde derfor tidlig flere møter med alliansen, og de fikk brev og informasjon om våre planer. Vi var også på ledersamling med Bondelaget og skrev til lokallagssendinger. 8

10 Seminar og rådsmøte på Eidsvoll Den årlige landskonferansen ble i år lagt til Eidsvoll-bygningen, lørdag 26. april. Søndag 27. april arrangerte vi rådsmøte. Hovedmålsetningen med å legge seminaret til Eidsvoll var å få en omvisning på bygningen og å sette hele kampanjen vår i en historisk kontekst. Vi hadde et deltakertak på 100 personer og seminer ble raskt fulltegnet. Det var innledninger med Dag Seierstad, Kjell Dahle, Eli Blakstad, Bjørn Ola Opsahl, Johannes Bergh, Helén Ingrid Andreassen og Kristoffer H. Endresen. Deltakerne var stort sett fornøyde med seminaret, selv om den praktiske gjennomføringen kunne vært bedre. Jubileumsstafetten Jubileumsstafetten var en av hovedsatsningene i år. I løpet av fem måneder fikk alle fylkene besøk av jubileumsstafetten vår. Stafetten gjennomførte aktiviteter i 122 kommuner. Vi møtte 85 ordførere eller andre i deres sted. Vi har møtt ordførere fra Frp, H, Sp, SV, Ap, KrF og Venstre (og kommunestyrerepresentanter fra Rødt). Vi hadde to biler på veien deler av tiden, med en egen bobil i de tre nordligste fylkene. Sør-Norgebilen fikk Nei til EU sentralt låne av Magnar Nomedal, fylkesleder i Vest-Agder. Denne (og bobilen) ble vakkert foliert i jubileumsprofilen; meningen var at de kunne brukes som blikkfang på stands og andre arrangementer. Det var et stort organisatorisk løft for organisasjonen å arrangere stafetten, og at det ble gjort en god jobb fra mange lokale aktivister. Det var et omfattende arbeid med å få nok folk til å reise med bilen, da målsetningen var at det alltid skulle være med minst to personer i bilene. I alt var det 48 personer som reiste med bilene. Det var mye materiell som ble produsert til stafetten. I tillegg til de ordinære utgivelsene av Standpunkt, ble også standsbord, «strandflagg» og en historisk vandreutstilling produsert. I tillegg ble det produsert t-skjorter, refleksvester og egne jakkemerker og ballonger til å dele ut. (Se materielliste under informasjonsdelen av årsmeldingen.) Det ble laget en egen aksjonskokebok. Stafetten ble profilert på sosiale media, gjennom en egen reiseblogg på hjemmesiden vår. I tillegg ble stafetten profilert på Facebook og Instagram. Organisatoriske ringvirkninger Den overordnete målsetningen for stafetten var å besøke og ha arrangementer i alle fylker over hele landet i stafettperioden og å synliggjøre Nei til EU. Vi ønsket også å verve medlemmer, opprette nye lokallag og komme i kontakt med flest mulig mennesker for å spre Nei til EUs politiske budskap. Nei-alliansen var her er en tydelig definert samarbeidspartner. Kampanjen skulle først og fremst ha som målsetning å være en kampanje som var synlig lokalt og i så store område av landet som mulig. Dette lykkes vi i stor grad med. Vi fikk oppslag i svært mange lokalaviser og i noen andre lokale media. De fleste fylkeslag og lokallag tok godt imot stafetten. Dette var «lokallagenes stafett», i den forstand at lokallagene skulle definerer aktivitetene. De fleste stod på stand på det lokale knutepunktet i bygda/byen, men en del skapte mer utradisjonelle aktiviteter for Nei til EU: konsert, pubkveld, oppmaling av "Nei til EU" på berg, historisk stafett), quiz, egen jubileumsutstilling, "veteranmiddag", messer og markeder, jubileumsmøter, skole-/universitetsbesøk og kulturkveld. Spesielt overrekkelsen av stafettpinnen, med det politiske budskapet som fulgte med stafettpinnen, 9

11 var en suksess. Vi traff svært mange ordførere, varaordførere og andre representanter fra lokalsamfunna. Flere har tatt den politiske budskapet med seg videre i arbeidet inn i kommunestyre, leserbrev i lokalavisa osv. Vi fikk ikke vervet like mange medlemmer som vi hadde målsetning om, men vi kom ut med budskapet vår på en svært positiv måte, og vi fikk både startet opp lokallag og flere kontaktpersoner. Alt i alt må stafetten oppsummeres som et stort løft for organisasjonen! Reiseruta: Juni Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Juli Ferie (Ungdom mot EU disponerte bilen til å besøke sommerleirer) August 30. juli. 5. Hordaland Rogaland Aust-Agder Vest-Agder Telemark September 30. aug. 5. Hedmark 6. Buskerud Hedmark Oppland Buskerud Akershus September Nord-Norge-bil 30. aug. 7. Finnmark Troms Nordland Oktober Oslo Østfold Vestfold Stafetten ble avsluttet i Oslo tirsdag 21. oktober med overrekkelse av stafettpinner til stortingsrepresentantene Else May Botten (Ap), Audun Lysbakken (SV), Geir Toskedal (Krf) og Jenny Klinge (Sp). Heming Olaussen holdt appell, og det ble delt ut materiell framfor Stortinget. Jubileumsbok: Folket sa nei 10

12 Nei til EUs bokprosjekt har i år endelig blitt avsluttet. Dette har vært et omfattende og langvarig prosjekt fra 2008 da rådsmøtet gjorde vedtak om å sette i gang prosjektet. Det har krevd store økonomiske ressurser, og mange har vært involvert i prosjektet. Siden starten har bildegruppa, under ledelse av Kristine Mollø-Christensen, jobbet jevnt og trutt med å skaffe gode bilder til boka. Spesielt har det blitt gjort en stor jobb med kategorisering og merking av digitale bilder, slik at det skal bli lettere å finne fram i bildene som har blitt samlet inn. Denne bildesamlingen utgjør en stor ressurs for Nei til EU også etter at boken er utgitt. I 2013 ble det foretatt et skifte av forfatter, da Dag Seierstad tok over som ny forfatter etter Roar Madsen. I perioden har det ikke vært møte i bokkomiteen og i referansegruppa. Leder i bokkomiteen Kjell Erik Kallset har fortsatt sitt arbeid og engasjement for boka. Det har vært et tett samarbeid med Det Norske Samlaget og forfatter. På grunn av den korte tiden forfatteren hadde til disposisjon før levering av manus, var det nødvendig at flere ble koplet på prosjektet. Boka «Folket sa nei Norsk EU-motstand frå 1961 til i dag» er trykt i et opplag på eksemplarer. Boka lanseres 25. november. Vi har arbeidet mye med å lage distribusjonsplaner og planer for salg og markedsføring av boka. Dette er noe som kommer til å prege arbeidet inn i 2015 også. Jubileumshelg november Når dette skrives er ikke dette avholdt. Vi planlegger en verdig avslutning på et omfattende kampanjeår med seminar og fest 28. november og landsmøte november Ja til handelsavtale ut av EØS Styret i Nei til EU vedtok vinteren 2014 å prioritere kampen for fortsatt veto mot postdirektivet som vår konkrete EØS-hovedsak i år. Saka har latt vente på seg, men er nå lansert fra regjeringa i form av forslag til ny postlov. Dette blir ei viktig sak i Nei til EU er en del av motstandsfronten. Gjennom strategiutvalget er det bestilt og levert en utredning fra Universitetet i Tromsø om en frihandelsavtale til erstatning for EØS (høsten 2014). Nei til EU har i perioden vedtatt en strategi for å komme ut av EØS. Det gir oss en ny plattform i kampen. Andre konkrete og problematiske EØS-saker i perioden har vært (og er) blant annet: Omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift. Nei til EU har vært tydelige på vår motstand, både sentralt og lokalt i særlig utsatte distrikter. Mange i distrikts-norge er fortvilte, oppgitte og sinte, og det gir grunnlag for å heve saka. Det foreligger kunnskapsmateriell fra Nei til EU. Kabotasjelovverket. Har bidratt til at et LO-forbund (Transport) har som det første LOforbundet vedtatt å kreve Norge ut av EØS. Også arbeidsgiverne kjemper for et nasjonalt regelverk til dels på tvers av EØS. Dette vil bli en stadig viktigere sak. Se Vett-heftet «EUkontroll». 11

13 Anbudsdirektivene. Gir støt til kommersialisering av offentlig sektor på helse-/sosialområdene, og svekker frivillig sektor, samt ansattes pensjonsrettigheter. En viss motstand fra KrF og SV i Stortinget, men ingen kraft så langt. Nei til EU har utgitt kunnskapsmateriell. Oppfølging av pasientrettighetsdirektivet fritt behandlingsvalg. Har skapt en viss politisk debatt, men ingen organisert motstand. Det foreligger De Facto-rapport. Håndhevingsdirektivet, kampen mot sosial dumping. Arbeidslivskriminalitet. Dette er saksområdet som har størst politisk og mobiliseringsmessig potensiale. Nei til EU og andre har bidratt med De Facto-rapport om «Øst-utvidelsen 10 år etter». Artikkel 19-forhandlinger iverksatt høsten Landbruket er i halvspenn i forhold til forventa økt osteimport fra EU noe som kan true norsk melkeproduksjon og sjølforsyning. Kan raskt bli en stor konfliktsak, jf. ostetollsaka. Info fra Norges Bondelag. Finanstilsynssaka, se kap Ventes behandlet av Stortinget til vinteren. Nei til EU har utarbeidet kunnskapsmateriell. Tilslutning til EUs energibyrå ACER. Betyr avgivelse av suverenitet over et sensitivt og strategisk interesseområde for Norge energiforsyning. Koplet til EUs arbeid med en energiunion og felles innkjøp av energi, representerer dette en betydelig utfordring for Norge. Det har til og med regjeringa erkjent. Likevel ønsker regjeringa tilslutning til EU-tilsynet. Lite motstand så langt. Ikke behandla av Stortinget pr. oktober Nei til EU har utarbeidet faktaark. EUs jernbanepakke IV pålegger blant annet irreversibel konkurranseutsetting av persontransport på bane. Regjeringa har lansert et nasjonalt initiativ for det samme, før pakka er behandlet i noe politisk organ i Norge. Den illustrerer hvordan EU og denne regjeringa tenker likt og markedsfundamentalistisk. Nei til EU har utgitt kunnskapsmateriell, blant annet Vett-heftet «EU-kontroll». 6.4 Forsvar av faglige rettigheter Utadrettet aktivitet Faglig leder Boye Ullmann har vært på reiser fjernt og nært i Norge og har holdt ca. 20 innledninger om EØS, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Formøte på Trondheimskonferansen Utvalget arrangerte formøte i samarbeid med flere andre organisasjoner og organisasjonsledd, om kabotasje og EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv og EU/EØS på møte før Trondheimskonferansen den med ca. 200 deltakere. Møtet ble oppsummert som vellykket. Rogalandskonferansen oktober 2014 Boye Ullmann og Heming Olaussen deltok som innleder fra Nei til EU. Nei til EU hadde stand. UD-midler Utvalget søkte på UD-midler for 2014 til konferanse og utredning med tittel «Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen». UD bevilget kr til konferanse og utredning. 12

14 Faglig konferanse 4. og 5. april 2014 Faglig utvalg arrangerte en konferanse i april 2014 med tittel, «Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen». Søren Søndergaard tidligere dansk EU-parlamentariker, Benedikte Pryneid Hansen, Roar Eilertsen, Brita Skallerud, Roy Pedersen, Jan-Egil Kristiansen, Skatt Øst, Kenneth Henriksen, Oslo politidistrikt, Svenn A. Lie, Amanda Eldnes, Geir Høin, Odd Chr Øverland og Vigdis Hjorth holdt innlegg. I tillegg var det paneldebatt. Det var ca. 100 deltakere. Temaer var bl.a. sosial dumping knyttet til arbeidslivskriminalitet, ILO94 relatert til EU/EØS, samferdselsektoren og norsk landbruk. Oppsummert var dette en vellykket konferanse. Utredning «Norsk arbeidsliv ti år etter EUs øst-utvidelsen av EU» innsamling av midler i fagbevegelsen Utvalget ved leder igangsatte supplerende innsamling i fagbevegelsen til utredningen «Norsk arbeidsliv ti år etter EUs øst-utvidelse». Det kom inn ca. kr til prosjektet og til Nei til EUs faglige arbeid. I tillegg kom det inn kr til «Nei-venn». Det er en rekke ulike foreninger i ulike fagforeninger og forbund som har bevilget penger, som Industri Energi, Norsk Transportarbeiderforbund, EL & IT Forbundet og ikke minst Fagforbundet, som er en viktig støttespiller. Forespørsel om støtte til Nei til EUs faglige arbeid er i seg selv viktig for debatt og diskusjoner relatert til EU/EØS i ulike faglige miljøer. Erfaring viser at bevilgninger avhenger av at vi kan presentere konkrete faglige prosjekter knyttet til faglige rettigheter i relasjon til EU/EØS. De Facto fikk oppdraget med utredningen som hadde følgende hovedemner: arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og hvordan vikarbyrådirektivet og østutvidelsen påvirker norsk arbeidsliv. Grunnlaget var faktainnhenting og mediedekning. Det planlegges å få trykket en kort pamflett som vil være lettere tilgjengelig enn rapporten. De Facto leverte rapporten på ca. 80 sider den 10. oktober. Den vil være utgangspunkt for debatter om EU/EØS, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet som kommer til å gå i ulike forbund i og utenfor LO fram mot de neste landsmøtene og kongressen. Faglig nyhetsbrev og annen informasjon Det er sendt ut fire faglig nyhetsbrev samt diverse faglige initiativ i det faglige nettverket. 1. mai Dagen ble markert på ulikt vis av Nei til EU rundt omkring i landet. Faglig leder holdt 1. mai tale i Mo i Rana. Faglig sekretær sendte ut forslag til 1. mai-paroler og liste med kontaktpersoner til fylkessekretærer, fylkesledere og staben i NtEU. Hun sendte også ut en oppfordring til de samme om å stille opp på 1. mai-arrangementene lokalt og promotere NtEU. I tillegg ble det sendt ut en oppfordring om å melde inn arrangementer. Disse kom inn i en oversikt på hjemmesidene til Nei til EU som ble oppdatert etter hvert. Møter arrangert i samarbeid med andre I tillegg til faglig møte før Trondheimskonferansen i januar 2014 (omtalt annet sted) arrangerte LO i Oslo et møte kalt Internasjonalt forum, om TTIP-avtalen. Nei til EU ved Faglig utvalg var medarrangør. Sam Hägglund, generalsekretær i Den europeiske byggingsarbeiderføderasjonen (EFBWW) og Bjørn Ola Opsahl, leder i Ungdom mot EU, innledet. Det var ca. 50 personer til stede. NtEU ved faglig utvalg og internasjonalt utvalg, Attac og LO i Oslo samarbeidet om et møte på Globaliseringskonferansen den med tittel: «Ikke gjør som jerndama sier!». Møtet satte fokus på situasjonen for fagbevegelsen i Europa etter krisen. Innledere: Joachim Espe, Ramon 13

15 Espinar Merino, Gunter Quaisser. Petter Slaatrem Titland. Møteleder var Helle Hagenau, leder for Internasjonalt utvalg i NtEU. Det var ca. 40 personer til stede. Økt nordisk samarbeid på det faglige området På Folkrörelsen Nej till EUs landsmøte i Malmø den 12. april 2014 deltok leder for Internasjonalt utvalg i NtEU, Helle Hagenau, som representant fra Nei til EU. Faglige representanter fra Folkebevægelsen mod EU var også til stede. I løpet av landsmøtet ble det arrangert et møte som tok opp muligheten for bedre samarbeid på det faglige området mellom nei-bevegelsene i Norge, Danmark og Sverige. Utvalget uttalte seg positivt til deltagelse i et faglig nei-samarbeid i Norden og til en felles konferanse tidlig høsten Dette møtet ble forsøkt arrangert, men ble dessverre avlyst pga. møtekollisjoner og dårlig påmelding. Utvalget oppfordret initiativtaker til bedre dialog om møtetidspunkt og -emner i fremtiden. Nei til EUs landsmøte "Fagbevegelsen og EU/EØS-motstand" lørdag skulle gi landsmøtet innsyn i hvor kampen mot EU og (spesielt) EØS står i fagbevegelsen. Innledere: Ingeborg Eliassen, forfatter av boka, «Harde tider», Transportarbeiderforbundets 2. nestleder Terje Samuelsen, Industri-Energis nestleder Frode Alfheim og leder i FO, Mimmi Kvisvik. Møteleder Roy Pedersen. Taktikk og strategi EØS og fagbevegelsen NtEU nedsatte et strategiutvalg etter landsmøtet 2013 som vedtok at NtEU skal arbeide for en folkeavstemning om EØS. Utvalget sendte sin uttalelse til NtEUs strategidebatt Utvalget har hatt flere diskusjoner omkring taktikk og strategi når det gjelder EØS i fagbevegelsen. Utvalget mente tiden er inne for å reise diskusjoner omkring ulike sider av EØS på ulike nivå i fagbevegelsen. Utvalget fattet imidlertid vedtak om dette med følgende ordlyd: «Det er stor skepsis i utvalget mot at NtEU skal presse på overfor fagbevegelsen for en folkeavstemning nå. Det må arbeides mye mer mot grunnplanet i fagbevegelsen, i tillegg til mot befolkningen generelt. NtEU må utrede hva som blir konsekvensene hvis en ikke klarer å samle inn nok underskrifter eller taper folkeavstemningen.» Det ble sendt ut vedtak i det faglige nettverket fra ulike fagforeninger som er kritiske eller som krever et nei eller ut av EØS. Det er laget et utkast til Faglig opprop mot EØS. Her er fokus på sak og konkrete erfaringer med EØS som betyr gjenkjennelse for medlemmer og tillitsvalgte. Dette er viktig for å skape debatt og bevegelse. I tillegg er dette folkeopplysning og eksempler på konkrete virkninger av EØS, som f.eks. EØS = sosial dumping = arbeidslivskriminalitet. I tillegg viser oppropet hvordan nye EU-regler innen transport og kabotasje truer hele transportbransjen i Norge og hvordan trafikksikkerheten på norske veier er truet. Utkast til Opprop mot EØS skal legge grunnlag for et opprop med politisk bredde. Faglig utvalg har konkludert med at denne måten å jobbe på, samt omfattende deltakelse og innledninger om EØS på møter i så mange fagforeninger som mulig fram mot LO-kongressen i 2017, må være i fokus framover. 14

16 6.5 Samferdsel Dette er et politikkområde i forholdet Norge-EU som har kommet mye høyere på den politiske dagsorden. Gjelder nær sagt alle typer samferdsel: I lufta, på vannet, på vei og på bane. Sees som strategisk viktig i EU for å gjøre unionen konkurransedyktig, og nytt EU-lovverk utarbeides på løpende bånd, se også kap Nei til EU har vedtatt flere uttalelser om ulike samferdselsspørsmål. Styret har også hatt besøk av statssekretæren i Samferdselsdepartementet som orienterte om foreliggende EØS-saker, og Nei til EU har produsert viktig kunnskapsmateriell. Også leder i Lokomotivmannsforbundet har innleda i styret. Det er arbeidet med ei samferdselspolitisk arbeidsgruppe. Medlemmene i denne er nå klar, etter at også Transportarbeiderforbundet oppnevnte et medlem. Gruppa har ikke kommet i gang med konkret arbeid. Det er også gitt UD-midler til et prosjekt som ikke er iverksatt pga. kapasitetsutfordringer. Dette må følges opp i Det er et visst lokalt engasjement knytta til disse spørsmålene, spesielt kabotasje. 6.6 Helse og velferd Innenfor dette politikkområdet har fokuset vårt de siste årene vært på helsedirektivet («Direktivet om pasientrettigheter ved grenseoverskridende helsetjenester» 2011/24/EU). Dette direktivet ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2013, så å si uten debatt. I 2014 har vi ikke hatt et sterkt fokus på dette området, men vi har holdt et øye med utviklinga. I juni ble det sendt ut et forslag til endringer i forskriften som regulerer stønad til helsetjenester i EØS-land. Vi skrev et høringssvar til disse endringene, der vi i all hovedsak gjentok argumentene fra høringsrunden i 2012/ Utdanning og forskning Nei til EU ved utdanningspolitisk utvalg har også i dette året arbeidet med å påvise uttrykk for EU sin utdanningspolitikk i det som skjer innen norsk utdanningspolitikk. Allment er det fortsatt viktig å sette vår nasjonale, humanistisk-orienterte tradisjon klart mot den for tida dominerende arbeidskvalifiserende retninga som globaliseringa representerer. 8. januar arrangerte Utdanningsutvalget i samarbeid med Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag og LO-Trondheim konferansen «Fagkunnskap under press?» med innlederne professor Trine Deichmann Sørensen og Ole Edvard Antonsen fra Utdanningsforbundet. Konferansen er nå arrangert åtte år på rad. Med 52 deltakere, de aller fleste fra utdanningssektoren, er vi fornøyd med både antall, og at vi når vår målgruppe. Det arbeides med å lage et hefte med utgangspunkt i konferansen med bidrag fra flere enn innlederne på konferansen. Utvalget planlegger en ny konferanse 9.januar

17 6.8 Nordområdene, energi- og miljøpolitikk Nei til EU har i 2014 primært arbeidet med energifeltet. Det er levert en kritisk høringsuttalelse til innføringen av EUs tredje energimarkedspakke i EØS. Særlig de problematiske sidene ved tilslutning til energibyrået ACER, som vil innebære suverenitetsavståelse, er vektlagt. Kritikken av energimarkedspakken og ACER er fulgt opp gjennom avisinnlegg og kontakt med politiske partier. EU-kommisjonens nye president Jean-Claude Juncker har varslet som et av sine store prosjekt å etablere en europeisk energiunion. Overføring av politisk styring over energipolitikken fra nasjonalt til EU-nivå vil være nok et steg mot en stadig sterkere overnasjonal union. Nei til EUs styre har i en uttalelse krevd at regjeringen sørger for at energiunionen ikke blir en del av EØS-avtalen. 6.9 Distriktspolitikk og primærnæringer Her er åpenbart omlegginga av den differensierte arbeidsgiveravgifta den mest utfordrende saka, og den som har det største mobiliseringspotensialet, ved siden av postdirektivet/postlova, som også i betydelig grad må sees som (negativ) distriktspolitikk. Også kabotasjelovverket kan sees i denne konteksten. I tillegg kommer sider ved fiskeri- og landbrukspolitikken. Dette framstår samlet som et stadig viktigere politikkområde for EØS-kritikk og -motstand. Nei til EU er en betydelig kunnskapsbank på området, men ingen sentral, felles organisering av arbeidet EUs utvikling og konsekvenser for Norge Nei til EU har i perioden fulgt, analysert og kommentert EUs utvikling og mulige konsekvenser for Norge gjennom egne publikasjoner, møter, politiske uttalelser, aviskronikker og andre offentlige utspill. Den overordnete unionsutviklingen i EU er særlig drøftet i forbindelse strategiutvalgets arbeid, og den endelige strategirapporten inneholder sentrale perspektiver på dette. Unionsutviklingen ble også belyst i forbindelse med valget til EU-parlament i mai. Valgresultatet, med kraftig fremgang for EU-kritiske partier, er oppsummert i Arbeidsnotat nr Mindretallets valg. Notatet drøfter samtidig sentrale utviklingstrekk i EU, med vekt på EUs føderale utvikling samt motstanden mot videre føderalisering og mot nedskjæringspolitikken. Et vesentlig trekk ved EUs utvikling er at det gis overnasjonal myndighet til tilsyns- og kontrollorganer som Byrået for energiregulatorene (ACER) og Den europeiske sentralbanken (bankunionen). Dette berører også Norge, gjennom regelverk i EØS som innebærer suverenitetsavståelse. I perioden har særlig tilknytning til EUs finanstilsyn og ACER vært på agendaen. Regjeringa har foreslått å gi ESA rolle som finanstilsyn. Det er positivt at saken skal behandles etter Grunnlovens bestemmelse for suverenitetsavståelse 115 (tidligere 93) med krav om tre fjerdedels flertall, men Nei til EU har blant annet i en uttalelse fra rådet avvist regjeringas forslag. Hvordan EUs unionsutvikling griper inn i medlemslandenes nasjonale konstitusjoner og har konsekvenser for den norske Grunnloven i EØS, er tema for VETT-hefte nummer Knaker det i konstitusjonen?. EUs forhandlinger med USA om en handels- og investeringsavtale (TTIP) kan få store konsekvenser for utviklingen i EU og vil også få følger for Norge i EØS. Nei til EU har arbeidet for mer offentlig debatt rundt TTIP og har blant annet publisert flere debattinnlegg i avisene samt løftet frem tema på Globaliseringskonferansen. VETT-hefte nr Handel med høy pris omhandler dessuten 16

18 TTIP. Nei til EUs råd har i en uttalelse avvist norsk tilslutning til en TTIP-avtale som vil undergrave Stortinget og Høyesteretts myndighet Konsekvenser av EUs krisepolitikk EU viser ingen tegn på å være på vei ut av krisen. Arbeidsledigheten er fortsatt alarmerende høy. Over 25 millioner mennesker et uten arbeid, og ungdomsarbeidsledigheten er på over 60 % i de mest utsatte landene. Rundt 125 millioner EU-borgere er truet av fattigdom, ifølge Eurostat. Det svarer til nesten en fjerdedel av EUs befolkning! EU-kommisjonen strålte om kapp med solen da den kunne fortelle at Spania hadde hatt økonomisk vekst. At den kun var på 0,1 % var det ingen, eller kunne ganske få, som fikk med seg, inkludert brorparten av norsk media. EUs popularitet blant egne borgere faller, og EUs svar er å gjøre EU enda mer overstatlig, som vi har sett med bankunionen og finanstilsynet. Den store testen skulle være EU-parlamentsvalget hvor EU-eliten hadde håpet på en opptur, men slik skulle det ikke bli. Valgdeltakelsen sto på stedet hvil og rundt en tredjedel av de valgte EU-parlamentarikere er mer eller mindre kritiske til EU, EUs utvikling og EUs håndtering av krisen. En ny EU-kommisjon er tiltrådt og heller ikke den viser noen tegn på vilje til endring. Den fortsetter i samme spor og ser ikke ut til å bytte ut medisinen, tross dens manglende virkning. Konsekvensene av EUs krisepolitikk er ikke lenger nyhetsstoff i Norge. Dertil har krisen vart for lenge. Nei til EU har gjennom leserbrev, kommentarer og debattartikler satt søkelys på effektene av krisen, og ikke minst EUs manglende evne og vilje til å endre kurs tross et gedigent mistillitsvotum i forbindelse med valget til EU-parlamentet. Etter initiativ fra ATTAC har Nei til EU vært tilsluttet flere solidaritetsmarkeringer med folk i Sør- Europa mot EUs kuttpolitikk Internasjonal solidaritet EU er blitt mer aggressiv i forhandlingene med tredjeland, noe som er spesielt tydelig i forhandlingene om de såkalte partnerskapsavtalene, EPA. Forhandlingene om EPA-avtalene er nå ferdig. Det endte med at de afrikanske landene ga etter for EUs krav. Unionen ønsker å utvide sitt marked og tilgangen til ressurser, men vil på den andre siden ikke ha konkurransedyktige varer eller mennesker inn på sitt territorium. Denne videre tilspissinga skyldes sannsynligvis krisen i EU. EUs nye avtaler med nordafrikanske land omfatter mer enn frihandel, de såkalte «Deep and Comprehensive Free Trade Agreements» (DCFTA). Nei til EU søker å være oppdatert på situasjonen. Et annet vesentlig forhold er EUs fiskeriavtaler. Fattigdommen blant fiskerne rundt den vestafrikanske kysten skyldes i all hovedsak den industrielle utnyttelsen av fisken finansiert av EU, Russland, Kina og andre. EUs fiskeriavtaler har gjort de afrikanske fiskere både fattige og arbeidsledige. Det ble utgitt et VETT-hefte om EUs handelspolitikk i januar Redaktører for heftet var utredningsleder Morten Harper og internasjonal leder Helle Hagenau. Heftet ble svært godt mottatt i organisasjons-norge og har blitt flittig brukt som skoleringsmateriell. Nei til EU er medlem i Handelskampanjen og har fulgt opp deres kampanje mot bilaterale 17

19 investeringsavtaler (BITS). Nei til EU har tilsluttet seg oppropet om TISA. Støttekomiteen for Vest-Sahara v/erik Hagen og Asria Mohamed har innledet på møte i Internasjonalt Utvalg (IU) om status for Vest-Sahara og EUs fiskeriavtale. På forslag fra IU vedtok styret en uttalelse om situasjonen i Vest-Sahara. Nei til EU var medarrangør av et seminar og to stormøter på Globaliseringskonferansen. Nei til EU hadde også stand på konferansen sammen med Ungdom mot EU Schengen Spørsmålet om EUs yttergrenser, spesielt knytta til flyktningspørsmål, er satt på den politiske dagsorden i løpet av året spesielt i Europa, men også i noen grad i Norge. Dette skyldes ikke minst de mange flyktningtragediene i Middelhavet, men også den forsterka strømmen av mennesker på flukt fra Syria, fra IS mv. Her er det også kommet til synes stor indre uenighet i EU, og grensespørsmålet og Dublin II-forordninga er igjen satt under kritisk lys. Også Norge har hatt vanskelige enkeltsaker her. I tilknytning til Schengen er det også satt nytt lys på (Norges deltakelse i) Frontex, samt på konkrete EU-ledete operasjoner som Mos Maiorum. Nei til EU har avgitt uttalelser om disse spørsmålene og har reist krav om åpen informasjon om norske aktiviteter, samt krav om evaluering av norsk deltakelse i Schengen. Det er grunn til å tro at disse betente spørsmålene vil komme enda høyere på den politiske dagsordenen framover, gitt situasjonen i Europas nærområder. Nei til EU bør etter evne bidra til dette. Vi har pr. i dag en passiv Schengen-arbeidsgruppe. 7 Organisasjonsarbeid 7.1 Kontingentinnkreving og medlemstall Medlemstallet til Nei til EU ser også ut til å gå noe ned i 2014 sammenliknet med året før. Hovedgrunnen til dette er at det er vanskeligere å verve nye medlemmer for å demme opp for frafallet. Det blir drevet purring på kontingent gjennom sentrale purringer, lokale purringer og gjennom sms. Facebook har også vært brukt slik at man kan nå folk gjennom ulike kanaler. I overkant av to tusen medlemmer får Standpunkt og Vett tilsendt på e-post i stedet for i postkassa. I 2014 har vi arbeidet mye med å få på plass et nytt medlemsregister som er tilpasset tiden vi lever i. Vi har hatt en egen arbeidsgruppe på dette og har landet på MySoft som leverandør. Overgangen til nytt register skjer i begynnelsen av desember Medlemstall sammenliknet med tidligere år (betalende medlemmer): Fylke

20 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Studenter mot EU Uspesifiserte Totalt Status organisasjonen, verving og organisasjonsarbeid Fylkes- og lokallagene er bærestammen i organisasjonsarbeidet, og vi har oppegående fylkesstyrer i alle fylker. Fylkes- og lokallagene gjennomfører konferanser, utrednings- og skoleringsarbeid, alliansearbeid og utadrettet informasjons- og vervearbeid. Nei til EU har kontaktpersoner i et flertall av landets 430 kommuner og over 100 lokallag spredt utover i landet. Det jobbes for at alle fylkeslag skal ha en kvinnekontakt og en studentkontakt. I 2014 har markeringen av dobbeltjubileet, og da spesielt jubileumsstafetten, ført til økt aktivitet i organisasjonen og oppstart av flere nye lokallag. I 2014 har en stabsintern organisasjonsgruppe jobbet med verve- og organisasjonsarbeid. Ungdom mot EU har en representant i gruppa. Gruppa har hatt møter hver tredje uke. Gruppa har tatt opp egne saker, utarbeidet verveplan samt behandlet saker fra styret. Før sommeren ble det sendt ut en verveutsending til alle fylkes- og lokallag. Det har også pågått en organisasjonscup og en vervekonkurranse gjennom året. I tillegg til ordinære rådsmøter er kontakten mellom Nei til EU sentralt og fylkeslagene ivaretatt gjennom følgende kanaler: 19

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift.

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift. www.flt.no Nr 7/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Arbeiderbevegelsens feriehjem, bygget på dugnad og brukt til mangt. Hvor ble de av? Sydvaranger en veteran forteller sin historie om

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Blåmandag for velferdsstaten

Blåmandag for velferdsstaten B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 7 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Borgerlig regjering: Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass. Foto: YAY Micro. Blåmandag for velferdsstaten

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2388 10. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 51): 1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet Årsmelding 2013 Voksenopplæringsforbundet Innhold Konsolideringens år... 3 VOFO som interesseorganisasjon... 4 Fellesoppgaver... 7 VOFOs arbeid med mangfold, utvikling og ny kunnskap... 10 Prosjekter...

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer