Saksliste årsmøte Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl i klubbhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset"

Transkript

1 Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle innkomne forslag og saker Revidert forslag fra styret om innføring av rabatt på tjenester ved dugnadsarbeid, Se vedlegg 4) Fastsette kontingent Foreslås uforandret. 5) Vedta budsjett og arbeidsprogram for neste år 6) Valg Etter årsmøtet blir det uformelt samvær. Askøy den 10. nov. 01 Thorvald Haarberg Leder Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 1 av 36

2 Styrets Beretning år Styret Styret og valgte tillitsverv har i år 2001 bestått av; Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem arbeidsområde PR og sponsor: Styremedlem arbeidsområde Regatta: Styremedlem arbeidsområde Anlegg: Styremedlem arbeidsområde Seiling: Styremedlem arbeidsområde Aktivitet, kurs og sosialt samkvem: Thorvald Haarberg Peter Thomas Hansen Anne-Gurine F. Gjøsæter Kirsten Maartmann-Moe Harald Svardal Stian Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Torbjørn Halvorsen Rannveig Strømsnes Revisorer; revisorer vararepr.: Valgkomite; Geir Synnevåg og Svein Hol Britt Hol og Gunnar Eriksen Anne Kari Heimstad (valgt av årsmøtet) Rune Røyseth foregående leder Thorvald Haarberg sittende leder 1.2 Tillitsverv og representasjonsoppgaver På Norges Seilforbunds ting i Harstad var vi representert ved: Thorvald Haarberg og Peter Thomas Hansen På Hordaland Seilkrets årsmøte var vi representert ved: Thorvald Haarberg, På årsmøtet i idrettsrådet i Askøy var vi representert ved; Peter Thomas Hansen og Anne-Gurine F. Gjøsæter 1.3 Komiteer Regatta komité: Leder, Stian Soltvedt Morten Lystrup Rune Røyseth Inge Bastiansen Thorvald Haarberg Helge Ivarsøy Jan Hjemgård Askøy Rundt Komité: Styret har fungert, samt enkelt personer fra komité for aktivitet, kurs og sosialt samkvem. Havn og Anleggs komité: Fredrik Orvin Tveit Thorvald Haarberg Svein Hol Kjell Heimstad Helge Askvik Terje Soltvedt Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 2 av 36

3 Komité for seiling: Torbjørn Halvorsen Morten Lystrup Øyvind Skogen Finn Espeseth Terje Askvik Åshild Skogen PR og sponsor komité; Leder; Harald Svardal Odd Bergesen Thorvald Haarberg Peter Thomas Hansen Komité for aktivitet, kurs og sosialt samkvem; Rannveig Strømsnes Anita Karlsen Grete Rustan Knutsen Ad.hoc. komité prosjektregnskap for tildelte spillemidler Leder; Thorvald Haarberg Gunnar Eriksen I tillegg har anleggs komiteen assistert Opplærings ansvarlig Rannveig Strømsnes Vertskap klubbhuset Anne Kari og Kjell Heimstad Ad.hoc. komité for Hederstegn og seilerknappen Harald Svardal Rune Røyseth Finn Espeseth 1.4 Styrets virksomhet Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden. I tillegg har styret hatt løpende kontakt pr. telefon. Det har i år 2001 vært vanskelig å besette noen av komiteene med personer gjennom hele året. Dette har medført betydelig merarbeid på enkeltpersoner i styret. 1.5 Medlemmer Pr. 1.nov hadde foreningen 249 (2000; 189) medlemmer, hvorav seniormedlemmer; 54 (2000; 47) kvinner og 139 (2000: 102) menn. 30 (20) gutter under 17 år) og 26 (20) jenter under 17 år som er juniormedlemmer. Foreningen er inne i en positiv utvikling mht medlemsantallet. 1.6 Medlemmer med autorisasjon Forbundsdommer: Thorvald Haarberg Forbundsdommer Match: Thorvald Haarberg Kretsdommer: Rolf Martin Nesse Øyvind Skogen Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 3 av 36

4 Dommer I Regattaarrangør: Odd Bergensen, Eivind Bjørkhaug, Gunnar Eriksen, Finn Espeseth, Håvard Espeseth, Åse Espeseth, Oscar Eide, Jan Otto Evjen, Klaus Finne, Bård Hess, Steinar Hess, Ingvar Heggøy, Frode Helgesen, Britt Hol, Svein Hol, Thorvald Haarberg, Grete Rustan Knutsen, John Leer, Ragnvald Maartmann-Moe, Tordis Nesse, Terje Meyer Rasmussen, Rune Røyseth, Åse Skjelbred, Øyvind Skogen, Terje Soltvedt, Geir Storrø, Kari Storrø, Harald Svardal, Geir Synnevåg, Ivar Syslak. Trener II: Stian Soltvedt Måler, Lys, IMS, ORC-club og IOR: Måler, Lys og ORC-club; Helge Askvik Sverre Valeur og Rene Tofte 1.7 Representasjon Askøy Seilforening er tilsluttet : Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland Idrettskrets og idrettsrådet i Askøy Norges Seilforbund gjennom Hordaland Seilkrets Askøy Seilforening er medlem av: Norsk Optimistjolleklubb Askøy Reiselivslag Sverre Valeur er medlem av styret i Hordaland Seilkrets Thorvald Haarberg er formann i Askøy Reiselivslag Thorvald Haarberg og Sverre Valeur har deltatt i Styringsgruppen for Vestnorsk Seileruke Peter Thomas Hansen og Torbjørn Halvorsen har deltatt på weekend samling og høstmøte i idrettsrådet i Askøy. Geir Storrø og Svein Åland er medlem av Shetland Race komiteen. Thorvald Haarberg har vært kommentator for TV2 interaktiv under Shetland Race. 1.8 Arbeidsområder Rekruttering Kurs og trening ble forsøkt gjennomført for barn i vår uten særlig hell. Det ble gjennomført et nybegynnerkurs for voksne i vår og et for familier i høst. Begge disse var svært vellykket. Styret er ikke fornøyd med det resultat vi har oppnådd for å få i gang igjen et jollemiljø i foreningen. Området vil bli sterkt prioritert i Foreningen har hatt en svært god rekruttering, og medlemstallet har økt med 60 medlemmer. Aktivitet på seilsportsenteret Ved at seilsportsenteret nå er kommet i funksjon har vi søkt å lokalisere mest mulig av våre aktiviteter til anlegget. Medlemmenes bruk er merkbart økende. Vi har bevist satset på å ha tilgjengelig enkle matretter, mineralvann, is m.m. i klubbhuset. Videre har alle voksne medlemmer som ønsker det fått nøkkel til klubbhuset. Vårt Vertskap har vært til stede både sent og tidlig, både vertskapet, styret og komitemedlemmer for øvrig, har lagt vekt på å ønske nye brukere av stedet velkommen. Vestnorsk seileruke er et viktig arrangement, både for foreningen og for seilsportsenteret. Vi har hatt besøk av, og tilrettelagt flere arrangement for andre idrettsutøvere, organisasjoner og barn fra skoler på øyen. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 4 av 36

5 Der er innledet et samarbeid med Hanøy skole, som har fått låne foreningens livbåt, for bruk i undervisningen. Hordaland Seilkrets har benyttet seilsportsenteret til kurs både for dommere og målere. Begge kursene hadde god oppslutning og ble meget vellykket. På begge kursene var det full bevertning. Forbedring av foreningens faste regattaer Styret og regatta komiteen har arbeidet for at våre faste regattaer har skulle bli best mulige. Vårbløyta ble gjennomført som planlagt, med tilsvarende deltakelse som året før. Onsdag - seilasene i samarbeid med Nordhordland Seilforening og Åsane Seilforening, har blitt videreført og økt betydelig i antall. Samarbeidet med Aker Maritime er videreført. Denne regattaen er av de mest populære i kretsen og har fortsatt et stort potensiale. Askøy Rundt er fortsatt Vestlandets største regatta. Deltakerantallet var i overkant av 100 båter. Regattaen gir ikke tilsvarende inntekter som det den koster foreningen. Dette må løses ved noe høyere startkontingent, foruten at en bør skaffe en del sponsorer til regattaen. Nært samarbeid med Seilmagasinet har gitt mye positiv omtale, og en stor 6 siders reportasje i høst. Thorvalden ble i år ikke gjennomført, som følge av manglende deltakelse, noe som må sees i lys av det lave antall egne jolleseilere. Klubbmesterskapet, ble gjennomført tilsvarende som i 2000 med så noenlunde samme deltakelse. Vi hadde likevel satt pris på om enda flere av våre medlemmer tok del i denne seilasen. Totalt sett har vi opprettholdt deltakelsen eller økt den på våre regattaer. Vi må si oss fornøyd med det i en tid hvor mange andre regattaer registerer tilbakegang. Vestnorsk Seileruke Foreningen har i nært samarbeid med Nordhordland - og Åsane Seilforening utviklet, planlagt og gjennomført Vestnorsk Seileruke. Tilbakemeldingene fra deltakerne er udelt positive, arrangementet er med å sette seilsportsenteret på kartet og er kommet for å bli. Årets arrangement ga overskudd som seileruken setter av til kommende år. Foreningens organisasjon Det er gjennomført ny struktur for styret, noe som både har vært arbeidskrevende og en utfordring. Tilpasningen til den nye strukturen må videreføres i Styret er imidlertid av den oppfatning at det må foregå en kontinuerlig tilpasning av organisasjonen, ettersom foreningen vil være i betydelig vekst og endring de nærmeste årene. Stimulering og styrking av det sosiale samvær i foreningen Vi har i år satset bevist på faste temakvelder, hver 3. tirsdag i måneden. Disse er blitt gjennomført stort sett med bra oppslutning. Styret mener at dette møtestedet er viktig, og må kanskje på sikt økes til flere kvelder i måneden. Vi har lagt stor vekt på å bruke klubbhuset aktivt i tilslutning til våre arrangement. Således har det vært sosiale arrangement tilknyttet alle vår regattaer, som har blitt arrangert fra Seilsportsenteret. Eksempler på dette er bespisning og kveldssamlinger i tilknytning til seileruken og fest i tilknytning til klubbmesterskapet. Årsfesten samlet i år 35 deltakere. Arrangementet er viktig som et sosialt møtested og oppsummering av sesongen. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 5 av 36

6 Fremover vil det bli viktig å få mer seilfaglige diskusjoner, opplæring og kurs knyttet til temakvelder og nye arrangement i klubbhuset. Utbyggingen av seilsportsenteret Arbeidene på seilsportsenteret har fortsatt i år, om enn ikke fullt så intensivt som de foregående år. Det er fremmet nye søknader på tippemidler for kommende år. Nytt system med innstempling av dugnad er innført, og har vist at det utføres et betydelig antall timer dugnad i foreningen. Styret er av den oppfatning at alle våre medlemmer bør ta noe del i dugnadsarbeidet, ikke minst det som er knyttet til vår leieavtale med Bergen og Omland Friluftsråd. Ingen av våre medlemmer er så opptatt at de ikke kan sette av noen dager til felles innsats for foreningen. Det arbeides nå intensivt med prosjektregnskap for de enkelte prosjekt knyttet til tippemidler på seilsportsenteret. Dette er et meget omfattende arbeid. etter hvert som disse prosjektregnskapene blir ferdige vil medlemmene bli informert, og vi vil da også få synliggjort de verdier vi har i form av anlegget. Prosjektregnskap for hovedkaien og kran forventes å være ferdig i løpet av desember i år, og vil da bli oversendt for revisjon og godkjenning. Et foreløpig regnskap for klubbhuset, vil også bli oversendt fylket. Vi må søke utsettelse for endelig levering av dette regnskapet. Som følge av manglende midler fra Askøy kommune er det en viss fare for at vi kan miste noen av de tildelte midlene, men det arbeides intenst for å sikre oss mot slike tap. Samtidig setter vi opp del regnskaper for: flytebryggeanlegget, klubbhuset, båthallen og flomlysanlegg/teknisk hus. Fremover vil det være naturlig å konsentrere arbeidene mot det nye servicebygget (båthall og klubbhus). Investeringer og innkjøp Det er innkjøpt en brukt Yngling, fra to medlemmer i foreningen. Ellers er de vesentligste investeringene gjort på anlegget. Internett, Web, medlemsbladet Kompass Det har vært lagt ned et stort arbeid i informasjon via vår hjemmesider. Dette har gått på bekostning av Kompass, som i år ikke har kommet ut. Større grad av informasjon går i dag over Internett. Derfor vil det være naturlig at vi også satser sterkt på det. Denne satsningen må ikke gå på bekostning av informasjon til de medlemmer i foreningen som ikke har Internett tilkopling. Økonomi Foreningen har god økonomi, ikke minst fordi vi ikke bruker midler før vi har dem i hende. Dette må også være et viktig prinsipp for fremtiden. Likviditeten har vært god og vi har ingen lån. I år er det tredje året vi fører regnskapet på data, og derfor har hatt bedre mulighet for å sette dette opp mot forrige års resultat. Vi ser at tilskudd til og investeringer i anlegget, varierer betydelig fra år til år, og har derfor valgt i budsjettoppsettet for 2002 også å vise årets resultat og neste års budsjett korrigert i forhold til tilskudd til anleggene investeringer i anleggene innskudd til havneplasser og strøm Vi får da frem mer sammenlignbare tall i forhold til driften av seilforeningen. Etter hvert som prosjektregnskap for anleggene blir ferdige vil verdiene av anleggene bli synliggjort der. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 6 av 36

7 Askøy Seilforening er i den unike situasjon at vi mottar betydelig støtte til vårt anlegg. Vi har også en rekke firma og personer som gir oss betydelige rabatter og gaver, både til anlegget og til driften. Vi takker alle disse bidragsyterne, både eksterne og medlemmer, og ber medlemmen benytte de firma som støtter oss. I styret for Askøy Seilforening 2001 Thorvald Haarberg leder Peter Thomas Hansen Kristen Maartmann-Moe Anne-Gurine F. Gjøsæter Harald Svardal Stian Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Rannveig Strømsnes Torbjørn Halvorsen Årsrapport 2001 fra Havn og Anleggskomiteen Komitéen har i år hatt følgende medlemmer: Helge Askvik Kjell Heimstad Svein Hol. Thorvald Haarberg. Terje Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Komitéen har fungert som et demokratisk styrt organ der hver enkelt har tatt hånd om de oppgaver de føler seg mest kompetent til. Fredrik Orvin Tveit har vært komitéens kontaktperson i styret. Vi har hatt tre organiserte komitémøter og et ukjent antall uformelle møter og dugnader. Komitéen har gjennomført en hel rekke arbeidsoppgaver som utebelysning på seilsportsenteret, videre ferdigstilling av midlertidig klubbhus, innføring av rabattordning, organisering av dugnad på Kollavåt fridluftsområde i henhold til leieavtale med mer. Arbeidet i året som har gått har likevel i all hovedsak vært preget av to store prosjekter. Dette er oppføringen av grunnmur til nybygget på seilsportsenteret og videre fremføring av flyteanleggene. Disse prosjektene har vi hatt mange dugnader på og mange av seilforeningens medlemmer har vært flinke til å delta på disse dugnadene. Vi har støpt syv nye flytebrygger med ti meters lengde. Disse skal danne brygge B. Brygge A har foreløpig blitt avsluttet med eget strømuttak til de båtene som ønsker det, utliggere på hele bryggen og en spesialbrygge til Let's Fly ytterst. Videre arbeid i år vil være knyttet til de samme to prosjektene. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 7 av 36

8 Anleggsarbeidene Midlertidig klubbhus Det gjenstår nå bare minimale arbeider på det midlertidige klubbhuset. Dette omfatter vannbord på nordenden av taket, noe isolasjon på loftet, rampe opp til inngangen og noe mindre elektriske arbeider. Huset vil foreløpig ikke kunne få status som undervisningsbygg som planlagt, da dette ikke er godkjent søkeområde i forhold til tippemidler. Klubbhus og båthall I løpet av året er det forskalet, armert og støpt grunnmur for klubbhus og båthallen. Det er laget grøfter inne i grunnen og fylt bakom med stein mellom grunnmuren og fjellet. Det er oppmålt og klargjort for å sette opp ringmur som fundament for fasadevegger. Klubbhusdelen er byggeanmeldt og godkjent, men det gjenstår å ren tegne hele bygget inklusiv båthallen og byggemelde dette. Det er kjøpt inn systemforskaling trelemmer til bruk for støping av grunnmur. Vann, strøm og kloakksystem Framlegging av vann og strøm til flytebrygge A er nesten ferdigstilt. Båter som ligger i anlegget kan nå få fast tilkopling til strøm, 16 amp. med egen minusmåler og jordfeilbryter. Båteierne må selv delta med å legge frem oppkopling og fremlegg. Teknisk bygg Det tekniske bygget er nå så godt som ferdig. En del mindre arbeider gjenstår, bl. annet motering av vask og varmt og kalt vann. Hovedkaien Hovedkaien er nå helt ferdigstilt i en lengde av 57 meter. Flytebrygger Brygge A er nå lagt ut i en lengde av 60 meter (6.betongbrygger). Den kan ytterligere forlenges med 4 til totallengde på ca. 100 meter. I løpet av vinteren ble det støpt ytterligere 7 betongbygger og betonglodd for ankring på dugnad. Disse er nå under montering som ny B-brygge der betongloddene nå er utlagt og som legges i forlengelse av stålbryggen, syd på anlegget. Det er i år kjøpt inn hovedstålet til 24 gangbaner og 24 fortøyningsbommer. Disse er satt i produksjon hos Florvåg Mekaniske Verksted, og vil bli levert i løpet av vinteren. Utsettingsbrygger for jolleseilerne er oppgradert og lagt om i høst, og vil gi jolleseileren langt bedre forhold. Kaikran Kaikranen er nå ferdig. Tannkransen er dekket med nytt skjold, men det gjenstår litt maling og montering av endestopp brytere. I fjor ble det gjennomført krankurs og vi har en rekke godkjente kranoperatører, som har begynt å virke i løpet av sesongen. Kun de som har deltatt på kurs, vil få betjene Svingkranen på Seilsportsenteret. Plasthaller Vi låner en rubbhall, som er midlertidig plassert ved klubbhuset. Videre har vi anskaffet en plasthall på 240 kvm, som midlertidig er montert ved nedkjørselen til området. Hallen var forventet finansiert ved reklame, dette arbeidet har ligget litt etter, men det er fortsatt mulig å selge reklame på hallen og dermed fullfinansiere denne. Flomlys Flomlysanlegg er oppgradert med 3 nye lyskastere i høst, på den nordre masten. Lyset er regulert med skumrings relé. Selve flomlyset er montert på 3 master. Senere skal det settes opp ytterligere en eller 2 master på nordre del av anlegget. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 8 av 36

9 Andre installasjoner Det er i høst laget ny vogn for de fire båtkrybbene som foreningen eier. I klubbhuset er det montert ny komfyr, som vi velvillig har fått gratis fra Pedersen da han la ned Trompeten selskapslokaler på Kleppestø. Havneaktiviteten Anleggskomiteen fungerer som havnekomité. Bruken av havnen er sterkt økende. Båtplasser i anlegget Tilsvarende 7 faste plasser er solgt i år. Noen båter ligger på åremålsleie og 2 båt ligger på vinterleie. Vi har også solgt mage strømtilkoplinger på A-bryggen disse er nå under montering. I tillegg ligger det et mindre antall små kjølseilbåter, robåter og lign. i anlegget. Ved den utvidelse som nå gjøres i anlegget, forventer vi å dekke etterspørselen etter båtplasser de nærmeste årene. I realiteten har vi i overkant av 40 plasser for salg, noe som vil gi oss en inntektsreserve på rundt NOK ,-. Båtopptak Bruken av kranen har vært økende i år og utnyttelsen har vært god. Det er mulig at vi fra kommende år må være mer restriktive med hvor lenge båtene kan stå på land for å ta unna etterspørsel om opptak. Økonomi Vi har hatt god likviditet i året som er gått, dette som følge av at vi ikke har satt i gang større aktiviteter enn vi har sett økonomisk forsvarlig. Askøy kommune har utbetalt et første avdrag på ca. NOK ,-. av det de skylder oss, Opprinnelig skyldte Askøy Kommune oss NOK ,-. Vi er svært usikre på når neste avdrag betales, sett i relasjon til kommunens dårlige økonomi.. Vi har i år fått innvilget en tippemiddel søknad, på NOK ,- til jolle/flytebryggeanlegg. Beløpet er foreløpig ikke mottatt, men 80% er anmodet overført snarest mulig. Foreningen har ingen løpende lån eller annen gjeld i forbindelse med anlegget. Det er sendt inn ytterligere 1 søknader på tippemidler, for båthall på ,-. Gjennom sakspapirer i Hordaland fylkeskommune fremkommer det at anlegget kan forvente statlige tilskudd, øremerket fylkesidrettsanlegg, på til sammen ,- over kommende 3 års periode, dog etter søknad, som vi vurderer å sende i høst. Dugnadsarbeid Praktisk talt alt arbeid på anlegget er i år utført på dugnad. Det er svært positivt at medlemmene deltar i dette arbeidet, som både er viktig for foreningen og miljøskapende. Vi har positivt merket at flere nye medlemmer aktivt tar del i arbeidet. I vår ble det montert stemplingsur, etter årsmøtevedtak om å innføre rabattordning på dugnadsarbeidet, og det er via denne ordningen frem t.o.m. oktober registrert rundt 1360 timers dugnad. FOT / TH Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 9 av 36

10 Årsrapport fra Regattakomiteen 2001 Alle årets regattaer er over, noen mer suksessfull enn andre. Gjennomgående har det i hele år vært vanskelig å få tak i folk til arrangementene og vi har også hatt litt problemer med resultatbergninger. ASF kjøpte inn et nytt regattaprogram som ikke har stilt til forventningene og dette har skapt problemer for flere av regattaene. Det har vært dårlig oppslutning i noen av regattaene blant annet ble både Askøy Race weekend og Thorvalden avlyst. Derimot har Askøy Seilforening fremdeles Hordalands to største regattaer og vi holder, til tross for litt problemer, en rimelig høy standard på de regattaene vi arrangerer. I tillegg har vi en god gjeng aktive seilere som setter preg på miljøet og fester ASF høyt på resultatlistene. Her følger en kort oppsummering av Askøy Seilforenings regattaer sesongen Vårbløyta: Tre seilaser ble gjennomført for en klasse: LYS med spinnaker, på pølsebane under flotte forhold i Hauglandskosen. Regattasjef var Ivar Syslak og Geir Johannesen og Stian Soltvedt var med på online resultatberegning. Forberedelser med regattautstyr gikk greit: knyting av iljestein, skriving av seilingsbestemmelser og gjennomgang av utstyr etc. Vi brukte Victory for resultatberegninger og Geir tastet inn resultater i sitt hjem via telefon fra startbåten slik at da vi kom på land etter seilasen lå resultatene fra de første seilasene og ventet i min elektroniske postkasse. Etter litt tasting og en protestbehandling fikk vi ut resultatlistene og premieutdeling ble holdt mens det fortsatt var en del seilere igjen på kaien. Arrangementskomiteen gjorde en super innsats på kjøkkenet og sørget for god stemning i klubbhuset! Alt så ut til å til å være en flott regatta til det senere på kvelden ble oppdaget at det var feil i utregningene på resultatlisten slik at premieringen måtte endres. Nybegynner feil! Ellers var dette et meget bra arrangement med ca 21båter og mange fornøyde seilere. Partygirl fra Haugesund vant foran Nikita på andre plass og Marella IV på tredje. Aker Regattaen: Thorvald Haarberg arrangerte denne i år og dette er faktisk Hordalands nest største regatta etter Askøy Rundt! Ca 50 båter stilte til start etter Gundermetoden og regattaen er fortsatt en suksess. Best fra Askøy var Nikita på niende plass med Marella IV på plassen bak. Byfjordtrimseilasene: Inge Bastiansen, Morten Lystrup og Jan Hjemgaard har arrangert for Askøy Seilforening. Det har vært gjennomført 12 seilaser i år med deltagelse i både ORC og LYS. Regattaen var i år tellende i Hordacup og vektet 1.2. Løpene ble endret foran sesongen, men det viste seg ikke å gi noe mer spennende seiling enn før. Byfjordtrimmen er fortsatt en populær serie, men kanskje må der endres litt i løpene også til neste sesong? Det har vært luftet blant folk at det kanskje er en ide å seile pølsebane? Nikita vant Byfjordtrimmen serien tett fulgt av Expensive. Askøy Race weekend : Regattaen ble avlyst p.g.a. manglende folk, dårlig tid til planlegging og et ønske om at det skal gjøres ordentlig når det først blir gjort. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 10 av 36

11 Askøy Rundt: Arrangementmessig ble regattaen en suksess i år også, men her har det ikke vært helt jevn arbeidsfordeling. Rune Røyseth var regattasjef og hadde helt sikkert nok å gjøre i år også selv om Stian Soltvedt gjorde deltagerliste og resultatlister og Peter Thomas Hansen koordinerte ALT det andre arrangementsmessige. Det vil bli forsøkt skrevet en How to do it bok om Askøy Rundt da det også i år ble gjort mange erfaringer som kan hjelpe fremtidige arrangementer. Det ble i år forsøkt med en ekstrasløyfe der båter frivillig kunne seile et ekstra løp opp til Mefjordsboen. Under halvparten av de båten som hadde meldt sin interesse for dette fullførte ekstrasløyfen! Dette viser at flesteparten av seilerne foretrekker det sosiale i haven foran å seile til langt på ettermiddagen. Askøy Rundt ble en flott seilas med gode seilerforhold lørdag og søndag, selv om det stilnet helt søndag og båtene ble tatt i mål ved Ramsøy. Lørdag kveld var det et flott arrangement i Herdla havn med god stemning blant seilerne i de 103 båtene. Også i år slet vi med å få ut endelige resultatlister og det gikk alt for lang tid før disse var klare. Opp mot pressen var dette for dårlig, men seilasen fikk ellers god omtale i SeilMagasinet. Minsann vant i LYS klassen t.o.m m/spinnaker og fikk andre plass overall i LYS, mens Natasha kom på andre plass overall i ORC-klassen. Izabella fikk andreplass sammenlagt i Singlehand-klassen. Thorvalden: Regattaen kolliderte også i år med Lag NM for joller samt at Bergens Seilforening arrangerte internt SUPPECUPPEN for optimistjollene sine for å kåre den dårligste seileren! En Yngling og en optimist jolle stilte på seilsportsenteret hvor regattaen ble annullert. Da Askøy Seilforening ikke har noen jolleseilere blir ikke denne seilasen arrangert neste år. Seilforeningen har engasjert ny jolletrener og det satses fortsatt på å bygge opp et nytt jollemiljø. Blant annet har det vært arrangert helge-samlinger for både voksne og barn som vil lære å seile og her ser en et videre potensial for rekruttering seilere. Klubbmesterskapet: Helge Ivarsøy var regattasjef og gjennomførte en flott regatta med to seilaser på pølsebane i Hauglandsosen. Det var sol og lett bris fra øst og i år som i fjord ble det litt venting før det kom vind. Arrangementsmessig gikk dette strålende og resultatlisten ble lest opp mens seileren satt i klubbhuset og spiste en nydelig fiskesuppe! Dessverre var det bare 8 båter på startlinjen og det er altfor dårlig. Her er det noe å gripe fatt i! Nikita vant til slutt foran Expensive og Natasha. Videre arbeid: Økonomisk trengs der en oppjustering for regattakomiteen. Der kommer ikke nok inntekter til å dekke utgiftene. Premiene er dyre og på uforklarlig vis har der også forsvunnet en VHF- radio som må erstattes. Har vi mye å hente på reklame og sponsorer? Der finnes nå en del premier (glass) for neste år, men ikke nok for hele neste sesong. Andre store utgifter er diesel til startbåter, signalskudd (som sikkert burde kunne kjøpes inn billigere gjennom skytterlag eller tilsvarende så man slipper å betale 20 kr skuddet) tau til ilesteiner og postutsendelser. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 11 av 36

12 Regattaprogrammet Victory må oppdateres av selger for å få inn ORC-beregninger og vil da trolig kunne benyttes neste sesong. Askøy Rundt og Aker-regattaen vil i 2002 gå som i år uten de store endringene. Vårbløyta er så tidlig på sesongen at små tiltak bør kunne holde denne seilasen på et bra nivå. Kanskje kan deltagelsen øke dersom sosiale arrangementer på seilsportsenteret blir bedre annonsert? Klubbmesterskapet har hatt for få båter til start og her må det gjøres noen tiltak for å øke deltagelsen. Stort regattapress i løpet av sensommer og høst med flere Hordacup seilaser gjør at seilerne blir utbrent før sesongen er slutt og mindre regattaer nedprioriteres. Er dette et tegn på at Hordacupen virker mot sin hensikt? Styret har luftet en tanke om færre seilaser for Havseilere og en ekstra for joller, men regattakomiteen går inn for å heller kutte jolleregattaene og arrangere regattaer for tur og havseilere som i år. Årsrapport fra Komité Seiling. KOMITE FOR SEILING 1. Komitémøter Komiteen bestod av Torbjørn Halvorsen, Morten Lystrup, Øyvind Skogen, Finn Espeseth og Terje Askvik. Det har vært avholdt ett møte der det ble besluttet å avholde kurs i seiling for voksne og at det skulle legges til rette for trening for de aktive både i Bakarvågen og Seilsportsenteret. Det ble og diskutert hvordan en kan bedre rekrutteringen til jolleseilingen uten at en kom frem til konkrete tiltak. 2. TUR OG HAV a. Nybegynnerkurs Det er avholdt to kurs, ett om åren og ett på høsten. Kurset om våren hadde som tema grunnleggende opplæring av seil/ seiltrim og sikkerhet. 26 personer deltok. Kurset gikk over to dager og ble ledet av Helge Askvik. Høstkurset 15. og 16 sept.var et kurs for hele familien, der voksne og barn seilte både jolle og tur og hav. Kurset ble ledet av Peter Tomas Hansen. 23 deltakere Det at hele familien er sammen på kurs er glimrende måte å formidle seilgleden på. Kursene ble en suksess både faglig og sosialt. Kurslederne gjorde en glimrende innsats og foreningens medlemmer stilte opp med båter, kunnskap og mat. b. Tilrettelegging for trening Det ble ordnet med bøyer både utenfor seilsportssenteret og i Bakarvågen. De ble blant annet brukt i oppkjøringen til EM i Marstrand av Expensive og Marella IV. 3. JOLLE a. Nybegynnerkurs Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 12 av 36

13 Det ble avholdt nybegynnerkurs om høsten sammen med kurset for voksne. Ca 10 barn deltok. b. Trening Trener: Jon Lystrup og Kjell Magnus Økland Jon Lystrup hadde treningene på våren. Få deltakere Kjell Magnus Økland overtok seint på høsten. Har ikke kommet i gang. c. Oppjustering av utstyr Båtene har vært sett over. Det har ikke vært brukt penger på dette da aktiviteten har vært lav. d. Svømmetrening Foreningen har Askøy-hallen hver lørdag fra kl til Det arbeides med å få i gang aktivitet for yngre. Komiteen takker Helge Askvik og Peter Thomas Hansen for godt planlagte og gjennomførte begynnerkurs. Suksessen med nybegynnerkursene vil vi prøve å gjenta til neste år. Komiteen arbeider med å bedre informasjonen rundt jolleaktivitetene. Det er ikke tilfredstillende at aktiviteten er så lav som i år. Askøy Torbjørn Halvorsen (komitéleder) Resultater i andre regattaer: Askøyseilere har markert seg godt på regattabanen i år! Her følger et utdrag fra noen av kretsens øvrige resultatlister: Neglespretten 6 januar 2001 Åsane seilforening. Lys 1,10 1, Activ Comfortina Geir Synnevåg Embla2 Maxi 999 Helge Ivarsøy Blue Bird X 95 Ivar Syslak Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen Sili Albin Nova Rune Røyseth Lys 1,16-1, Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Sasha Banner 28 Morten Lystrup Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Lys 1, Expensive X362 Sport Pål Edvardsen Marella IV IMX 38 Sverre N. Valeur Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Millenium Spirit Rush Selection Espen Ryeng Let s Fly One Off 64 Rune Fotland Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 13 av 36

14 Snøføyka 17 februar Os seilforening. Lys 0,00 1, Blue Bird X 95 Ivar Syslak Lys 1, Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Marella IV IMX 38 Sverre N Valeur Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Isbjørnen 17 mars Bergen seilforening. Lys t.o.m Activ Comfortina 32 Finn Espeseth Lys Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Marella IV IMX 38 Sverre N. Valeur Exspensive X 362 sport Pål Edvardsen Georgia Exspress Mumm 36 Carl Edward Jansen Vårbløyta 29 april. Askøy seilforening Lys Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Marella IV IMX 38 Sverre N Velaur Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Exspensive X 362 sport Pål Edvarsen Activ Comfortina 32 Geir Synnevåg Georgia Exspress Mumm 36 Carl Edward Jansen Excuse Me X-79 Ragnvald Maartmann-Moe Frurore Fenix Harald Gjøsæter Potemkin Banner 28 Simon Koch Byfjordselasen 5 mai Åsane seilforening ORC Embla 2 Maxi 999 Helge Ivarsøy Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Expensive X362 sport Pål Edvardsen Activ Comortina 32 Finn Espeseth MarellaIV IMX- 38 Sverre N Valeur Lys Xcuse Me X 79 Ragnvarld Maartmann-Moe Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Blue Bird X -95 Ivar Syslak Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 14 av 36

15 Mildeskvetten 13 mai. Milde båtlag Lys Natassja Banner 28 Stian Soltvedt Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen ORC Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Xcuse Me X 79 Ragnvald Maartmann-Moe Activ Comfortina 32 Geir Synnevåg Expensive X362 sport Pål Edvardsen Marella IV IMX 38 Sverre N Valeur Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Aker Maretime Regatta 26 mai. Askøy seilforening. Lys Whiplash Albin Express Deliotte & Touche Nikita Banner 28 Byggmester Øyvind Skogen Marella IV IMX 38 Nordbye Gruppen as Activ Comfortina 32 Jæger Automobil as Expensive X-362 sport Lagersystem as Blue Bird X-95 Posten Norge BA Logistikk Fryden Rush Selection Takstkontoret i Bergen Sisu Finngulf 31 Laksevågslærerne Izabella Comfort 30 Wilson Management as Tinka Comfort 30 Mjellem & Karlsen Verft as Let s Fly One off 64 EDB Fellesdata as Xcuse Me X-79 Fjell Industrier Singelhand 27 mai Båtlage Ran. Lys Frurore Fenix Harald Gjøsæter Stord Rundt juni Bergen Seilforening Lys 1,10 og mindre Frurore Fenix Anne Gurine Gjøsæter ORC Activ Comfortina 32 Geir Synnevåg Natasha Banner 28 Stian Soltvedt Expensive X-362 sport Pål Edvardsen Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 15 av 36

16 Shetland Race 27 juni 3 juli HSK Lys Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Georgia Express 2 Mumm 36 Carl Edward Jansen Fryden Rush Selection Reidar Frydenbø Sommerregatta 4 5 august Hjellestad seilforening ORC Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Xcuse Me X-79 Ragnvald Maartmann-Moe Lys Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen Salty Seas Race Weekend Haugesund Lys Natasja Banner 28 Stiand Soltvedt Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Frøken Himmelblå Banner 28 Tor Audun Kleppe Askøy Rundt august Askøy seilforening Singelhand Izabella Comfort 30 Rolf Martin Nesse Anna One Off Kjell Heimstad Tinka Comfortina 32 Inge Bastiansen Tur Redneck Sunshine 38 Steinar Jakobsen 1045 Bettina Scampi Frode Larsen 2927 Luna Alo 33 Jan Heum 3063 Afrodite Comfort 30 Olav Berntsen 5258 Æolus Rush 97 Helge Nilsen Bente Jenneau Sun Svein A Lindelid Lys u/ spinnaker t.o.m. 1, Gyda Maxi 84 Tor Sætre Dizzi Damsel Milia 25 Eiliv M Thuen Skipper Worse Foxhound Roald Stømsnes Camilla Maxi 84 Bjørn Davidsen S/Y Capella Trio 96 Odd-Rune Lillaskare Nini Albin Cumilus Helge Davidsen Lys u/spinnaker f.o.m Majato Omega 36 Jan Otto Evjen Nadia Banner 30 Øyvind Bøe Tsamaya Alo 33 Trond Fagerli Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 16 av 36

17 Lita Omega 34 Odin Lie Utopia Oceanis 361 Jannike Hanevik Lys t.o.m.1, Minsann Opus 34 Thorvald Haaberg Frurore Fenix Anne-Gurine Gjøsæter Maximus Maxi 95 Torvald Myhre Lys Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen Blue Bird X 95 Ivar Syslak Lys Let s Fly One Off 64 Dag Erik Fotland ORC Natasja Banner 28 Stian Soltvedt Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Xcuse Me X 79 Ragncvald Maartmann-Moe Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Activ Comfortina 32 Geir Synnvåg Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Whiplash Albin Express Yngve Thuen ORC ekstrasløfe Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Activ Comfortina32 Geir Synnevåg Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Whiplash Albin Express Yngve Thuen Hjeltefjorden Rundt 25 august Båtlaget Ran ORC 3. EXpensive X-362 sport Pål Edvardsen 4. Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy 5. Nikita Banner 28 Øyvind Skogen 8. Aktiv Comfortina 32 Finn Espeseth 10. Georgia Express 2 Mumm 26 Carl Jansen 11. Natasha Banner28 Stian Soltvedt 13. Wiplash Express Yngve Thuen Åpent Osmesterskap 1 2 september. Os seilforening ORC Embla Maxi 999 Helge Ivarsøy Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 17 av 36

18 Kretsmesterskapet 8-9 september Åsane seilforening Lys f.o.m Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen ORC Express Wiplash Express Yngve Thuen ORC Expensive X 362 sport Pål Edvardsen Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Embla Maxi 999 Helge Ivarsøy Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Activ Comfortina 32 Finn Espeseth Byfjordtrimmen Sammenlagt Lys Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen Blue Bird X 95 Ivar Syslak Frøken Himmelblå Banner 28 Tor Audun Kleppe Tinka Comfortina 32 Inge Bastiansen Frurore Fenix Harald Gjøsæter Sammenlagt ORC Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Expensive X 362 sport Pål Edvardsen Natasja Banner28 Stian Soltvedt Sasha Banner 28 Morten Lystrup Activ Comfortina32 Finn Espeseth Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Marella IMX 38 Sverre Valeur Xcuse Me X 79 Ragnvald Maartmann-Moe Høststormseilasen september Nordhordaland seilforening. Lys Activ Comfortina 32 Geir Synnevåg Blue Bird X 95 Ivar Syslak Tinka Comfortina 32 Inge Bastiansen Lys Let s Fly One Off Rune Fotland ORC Expensive X 362 sport Pål Edvardsen Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 18 av 36

19 Klubbmesterskap Askøy seilforening 29 september Lys Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Expensive X 362 sport Pål Edvardsen Natasja Banner 28 Stian Soltvedt Georgia Express Mumm 36 Jan Hjemgaard Sasha Banner 28 Morten Lysturp Minsann Opus 34 Thorvald Haaberg Sipper Worse Foxhound Roald Strømmsnes Izabella Comfort 30 Rolf M. Nesse Windjamer 6. Oktober ORC 1. Expensive X 362 sport Pål Edvardsen LYS 6. Aktiv Comfortina 32 Finn Espeseth 11. Embla II Maxi 999 Helge Iversøy 29 Sisu Finngulf 31 Cato Elingsen Færderen 8-9 Juni ORC Marella IV IMX 38 Sverre N. Valeur LYS DNF Lets Fly One Off 64 Rune Fotland IIMS EUROPEAN OFFSHORE CHAMPIONSHIP August Expensive X 362 sport Pål Edvardsen Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 19 av 36

20 Årsmelding PR og sponsorkomiteen. Komiteens arbeid har i inneværende år hovedsakelig vært konsentrert om driften av våre internettsider samt arbeid mot sponsorer og presse. Våre internettsider fremstår som det viktigste informasjonsorganet både mot egne medlemmer og andre seilere. Påmelding til våre regatta foregår i vesentlig grad via internett og våre hjemmesider er også benyttet for å formidle resultater fra våre avviklede regattaer. Komiteen er også ansvarlig for medlemsbladet Kompass som i perioden ikke har vært utgitt. Da våre internettsider har overtatt som hovedformidler av nyheter har dette krevd såpass store resurser at arbeidet med Kompass er blitt skadelidende. Komiteen har også arbeidet mot sponsormarkedet. Som tidligere år har vi en del faste samarbeidspartnere som yter oss støtte i form av pengegaver samt tjenester og diverse former for utstyr. Det har også vært arbeidet mot større firma som eventuelt kan tilføre foreningen midler i form av større beløp løpende over lengre tidsintervall. Dette arbeidet har vist seg krevende og man må her arbeide på et mer profesjonelt nivå for å oppnå aksept. Det har derfor vært diskutert om slike oppgaver kan best ivaretaes av eksterne samarbeidspartnere. Det har også vært arbeidet med kontakt med presse i forbindelse av våre arrangement. Dette har medført meget god dekning av våre største arrangement, (Seileruken og Askøy Rundt), i Seilmagasinet. Begge disse arrangementene ble viet stor oppmerksomhet og har hjulpet oss å markedsføre foreningen på en meget positiv måte. Harald A. Svardal Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 20 av 36

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01. LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.2005, EO årsmøtet 08.02.2005, 06.02.2007, 06.02.2008, 12.02.2009

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Akershus Sykkelkrets Norges Cykleforbunds Region Øst Norges Idrettsforbund Norges Cykleforbund Bingsfoss sykkelklubb

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOVER FOR GLOMFJORD IL

LOVER FOR GLOMFJORD IL LOVER FOR GLOMFJORD IL 1 FORMÅL Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 TILSLUTNING Lager er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Buøy Idrettslag LAGETS LOVER

Buøy Idrettslag LAGETS LOVER Buøy Idrettslag STIFTET 14. JUNI 1909 TILSLUTTET: NORGES IDRETTSFORBUND NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND NORGES FOTBALLFORBUND LAGETS LOVER Revidert 1989 Revidert januar 1995 Revidert februar 1998 Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Postboks Løvenstad

Postboks Løvenstad Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Lov for Kurland Fotballklubb stiftet den 26.09.1978. Vedtatt den 28.10.02 med senere endringer senest av dd.mm.åå. Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå 1 Formål

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer