Saksliste årsmøte Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl i klubbhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset"

Transkript

1 Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle innkomne forslag og saker Revidert forslag fra styret om innføring av rabatt på tjenester ved dugnadsarbeid, Se vedlegg 4) Fastsette kontingent Foreslås uforandret. 5) Vedta budsjett og arbeidsprogram for neste år 6) Valg Etter årsmøtet blir det uformelt samvær. Askøy den 10. nov. 01 Thorvald Haarberg Leder Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 1 av 36

2 Styrets Beretning år Styret Styret og valgte tillitsverv har i år 2001 bestått av; Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem arbeidsområde PR og sponsor: Styremedlem arbeidsområde Regatta: Styremedlem arbeidsområde Anlegg: Styremedlem arbeidsområde Seiling: Styremedlem arbeidsområde Aktivitet, kurs og sosialt samkvem: Thorvald Haarberg Peter Thomas Hansen Anne-Gurine F. Gjøsæter Kirsten Maartmann-Moe Harald Svardal Stian Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Torbjørn Halvorsen Rannveig Strømsnes Revisorer; revisorer vararepr.: Valgkomite; Geir Synnevåg og Svein Hol Britt Hol og Gunnar Eriksen Anne Kari Heimstad (valgt av årsmøtet) Rune Røyseth foregående leder Thorvald Haarberg sittende leder 1.2 Tillitsverv og representasjonsoppgaver På Norges Seilforbunds ting i Harstad var vi representert ved: Thorvald Haarberg og Peter Thomas Hansen På Hordaland Seilkrets årsmøte var vi representert ved: Thorvald Haarberg, På årsmøtet i idrettsrådet i Askøy var vi representert ved; Peter Thomas Hansen og Anne-Gurine F. Gjøsæter 1.3 Komiteer Regatta komité: Leder, Stian Soltvedt Morten Lystrup Rune Røyseth Inge Bastiansen Thorvald Haarberg Helge Ivarsøy Jan Hjemgård Askøy Rundt Komité: Styret har fungert, samt enkelt personer fra komité for aktivitet, kurs og sosialt samkvem. Havn og Anleggs komité: Fredrik Orvin Tveit Thorvald Haarberg Svein Hol Kjell Heimstad Helge Askvik Terje Soltvedt Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 2 av 36

3 Komité for seiling: Torbjørn Halvorsen Morten Lystrup Øyvind Skogen Finn Espeseth Terje Askvik Åshild Skogen PR og sponsor komité; Leder; Harald Svardal Odd Bergesen Thorvald Haarberg Peter Thomas Hansen Komité for aktivitet, kurs og sosialt samkvem; Rannveig Strømsnes Anita Karlsen Grete Rustan Knutsen Ad.hoc. komité prosjektregnskap for tildelte spillemidler Leder; Thorvald Haarberg Gunnar Eriksen I tillegg har anleggs komiteen assistert Opplærings ansvarlig Rannveig Strømsnes Vertskap klubbhuset Anne Kari og Kjell Heimstad Ad.hoc. komité for Hederstegn og seilerknappen Harald Svardal Rune Røyseth Finn Espeseth 1.4 Styrets virksomhet Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden. I tillegg har styret hatt løpende kontakt pr. telefon. Det har i år 2001 vært vanskelig å besette noen av komiteene med personer gjennom hele året. Dette har medført betydelig merarbeid på enkeltpersoner i styret. 1.5 Medlemmer Pr. 1.nov hadde foreningen 249 (2000; 189) medlemmer, hvorav seniormedlemmer; 54 (2000; 47) kvinner og 139 (2000: 102) menn. 30 (20) gutter under 17 år) og 26 (20) jenter under 17 år som er juniormedlemmer. Foreningen er inne i en positiv utvikling mht medlemsantallet. 1.6 Medlemmer med autorisasjon Forbundsdommer: Thorvald Haarberg Forbundsdommer Match: Thorvald Haarberg Kretsdommer: Rolf Martin Nesse Øyvind Skogen Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 3 av 36

4 Dommer I Regattaarrangør: Odd Bergensen, Eivind Bjørkhaug, Gunnar Eriksen, Finn Espeseth, Håvard Espeseth, Åse Espeseth, Oscar Eide, Jan Otto Evjen, Klaus Finne, Bård Hess, Steinar Hess, Ingvar Heggøy, Frode Helgesen, Britt Hol, Svein Hol, Thorvald Haarberg, Grete Rustan Knutsen, John Leer, Ragnvald Maartmann-Moe, Tordis Nesse, Terje Meyer Rasmussen, Rune Røyseth, Åse Skjelbred, Øyvind Skogen, Terje Soltvedt, Geir Storrø, Kari Storrø, Harald Svardal, Geir Synnevåg, Ivar Syslak. Trener II: Stian Soltvedt Måler, Lys, IMS, ORC-club og IOR: Måler, Lys og ORC-club; Helge Askvik Sverre Valeur og Rene Tofte 1.7 Representasjon Askøy Seilforening er tilsluttet : Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland Idrettskrets og idrettsrådet i Askøy Norges Seilforbund gjennom Hordaland Seilkrets Askøy Seilforening er medlem av: Norsk Optimistjolleklubb Askøy Reiselivslag Sverre Valeur er medlem av styret i Hordaland Seilkrets Thorvald Haarberg er formann i Askøy Reiselivslag Thorvald Haarberg og Sverre Valeur har deltatt i Styringsgruppen for Vestnorsk Seileruke Peter Thomas Hansen og Torbjørn Halvorsen har deltatt på weekend samling og høstmøte i idrettsrådet i Askøy. Geir Storrø og Svein Åland er medlem av Shetland Race komiteen. Thorvald Haarberg har vært kommentator for TV2 interaktiv under Shetland Race. 1.8 Arbeidsområder Rekruttering Kurs og trening ble forsøkt gjennomført for barn i vår uten særlig hell. Det ble gjennomført et nybegynnerkurs for voksne i vår og et for familier i høst. Begge disse var svært vellykket. Styret er ikke fornøyd med det resultat vi har oppnådd for å få i gang igjen et jollemiljø i foreningen. Området vil bli sterkt prioritert i Foreningen har hatt en svært god rekruttering, og medlemstallet har økt med 60 medlemmer. Aktivitet på seilsportsenteret Ved at seilsportsenteret nå er kommet i funksjon har vi søkt å lokalisere mest mulig av våre aktiviteter til anlegget. Medlemmenes bruk er merkbart økende. Vi har bevist satset på å ha tilgjengelig enkle matretter, mineralvann, is m.m. i klubbhuset. Videre har alle voksne medlemmer som ønsker det fått nøkkel til klubbhuset. Vårt Vertskap har vært til stede både sent og tidlig, både vertskapet, styret og komitemedlemmer for øvrig, har lagt vekt på å ønske nye brukere av stedet velkommen. Vestnorsk seileruke er et viktig arrangement, både for foreningen og for seilsportsenteret. Vi har hatt besøk av, og tilrettelagt flere arrangement for andre idrettsutøvere, organisasjoner og barn fra skoler på øyen. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 4 av 36

5 Der er innledet et samarbeid med Hanøy skole, som har fått låne foreningens livbåt, for bruk i undervisningen. Hordaland Seilkrets har benyttet seilsportsenteret til kurs både for dommere og målere. Begge kursene hadde god oppslutning og ble meget vellykket. På begge kursene var det full bevertning. Forbedring av foreningens faste regattaer Styret og regatta komiteen har arbeidet for at våre faste regattaer har skulle bli best mulige. Vårbløyta ble gjennomført som planlagt, med tilsvarende deltakelse som året før. Onsdag - seilasene i samarbeid med Nordhordland Seilforening og Åsane Seilforening, har blitt videreført og økt betydelig i antall. Samarbeidet med Aker Maritime er videreført. Denne regattaen er av de mest populære i kretsen og har fortsatt et stort potensiale. Askøy Rundt er fortsatt Vestlandets største regatta. Deltakerantallet var i overkant av 100 båter. Regattaen gir ikke tilsvarende inntekter som det den koster foreningen. Dette må løses ved noe høyere startkontingent, foruten at en bør skaffe en del sponsorer til regattaen. Nært samarbeid med Seilmagasinet har gitt mye positiv omtale, og en stor 6 siders reportasje i høst. Thorvalden ble i år ikke gjennomført, som følge av manglende deltakelse, noe som må sees i lys av det lave antall egne jolleseilere. Klubbmesterskapet, ble gjennomført tilsvarende som i 2000 med så noenlunde samme deltakelse. Vi hadde likevel satt pris på om enda flere av våre medlemmer tok del i denne seilasen. Totalt sett har vi opprettholdt deltakelsen eller økt den på våre regattaer. Vi må si oss fornøyd med det i en tid hvor mange andre regattaer registerer tilbakegang. Vestnorsk Seileruke Foreningen har i nært samarbeid med Nordhordland - og Åsane Seilforening utviklet, planlagt og gjennomført Vestnorsk Seileruke. Tilbakemeldingene fra deltakerne er udelt positive, arrangementet er med å sette seilsportsenteret på kartet og er kommet for å bli. Årets arrangement ga overskudd som seileruken setter av til kommende år. Foreningens organisasjon Det er gjennomført ny struktur for styret, noe som både har vært arbeidskrevende og en utfordring. Tilpasningen til den nye strukturen må videreføres i Styret er imidlertid av den oppfatning at det må foregå en kontinuerlig tilpasning av organisasjonen, ettersom foreningen vil være i betydelig vekst og endring de nærmeste årene. Stimulering og styrking av det sosiale samvær i foreningen Vi har i år satset bevist på faste temakvelder, hver 3. tirsdag i måneden. Disse er blitt gjennomført stort sett med bra oppslutning. Styret mener at dette møtestedet er viktig, og må kanskje på sikt økes til flere kvelder i måneden. Vi har lagt stor vekt på å bruke klubbhuset aktivt i tilslutning til våre arrangement. Således har det vært sosiale arrangement tilknyttet alle vår regattaer, som har blitt arrangert fra Seilsportsenteret. Eksempler på dette er bespisning og kveldssamlinger i tilknytning til seileruken og fest i tilknytning til klubbmesterskapet. Årsfesten samlet i år 35 deltakere. Arrangementet er viktig som et sosialt møtested og oppsummering av sesongen. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 5 av 36

6 Fremover vil det bli viktig å få mer seilfaglige diskusjoner, opplæring og kurs knyttet til temakvelder og nye arrangement i klubbhuset. Utbyggingen av seilsportsenteret Arbeidene på seilsportsenteret har fortsatt i år, om enn ikke fullt så intensivt som de foregående år. Det er fremmet nye søknader på tippemidler for kommende år. Nytt system med innstempling av dugnad er innført, og har vist at det utføres et betydelig antall timer dugnad i foreningen. Styret er av den oppfatning at alle våre medlemmer bør ta noe del i dugnadsarbeidet, ikke minst det som er knyttet til vår leieavtale med Bergen og Omland Friluftsråd. Ingen av våre medlemmer er så opptatt at de ikke kan sette av noen dager til felles innsats for foreningen. Det arbeides nå intensivt med prosjektregnskap for de enkelte prosjekt knyttet til tippemidler på seilsportsenteret. Dette er et meget omfattende arbeid. etter hvert som disse prosjektregnskapene blir ferdige vil medlemmene bli informert, og vi vil da også få synliggjort de verdier vi har i form av anlegget. Prosjektregnskap for hovedkaien og kran forventes å være ferdig i løpet av desember i år, og vil da bli oversendt for revisjon og godkjenning. Et foreløpig regnskap for klubbhuset, vil også bli oversendt fylket. Vi må søke utsettelse for endelig levering av dette regnskapet. Som følge av manglende midler fra Askøy kommune er det en viss fare for at vi kan miste noen av de tildelte midlene, men det arbeides intenst for å sikre oss mot slike tap. Samtidig setter vi opp del regnskaper for: flytebryggeanlegget, klubbhuset, båthallen og flomlysanlegg/teknisk hus. Fremover vil det være naturlig å konsentrere arbeidene mot det nye servicebygget (båthall og klubbhus). Investeringer og innkjøp Det er innkjøpt en brukt Yngling, fra to medlemmer i foreningen. Ellers er de vesentligste investeringene gjort på anlegget. Internett, Web, medlemsbladet Kompass Det har vært lagt ned et stort arbeid i informasjon via vår hjemmesider. Dette har gått på bekostning av Kompass, som i år ikke har kommet ut. Større grad av informasjon går i dag over Internett. Derfor vil det være naturlig at vi også satser sterkt på det. Denne satsningen må ikke gå på bekostning av informasjon til de medlemmer i foreningen som ikke har Internett tilkopling. Økonomi Foreningen har god økonomi, ikke minst fordi vi ikke bruker midler før vi har dem i hende. Dette må også være et viktig prinsipp for fremtiden. Likviditeten har vært god og vi har ingen lån. I år er det tredje året vi fører regnskapet på data, og derfor har hatt bedre mulighet for å sette dette opp mot forrige års resultat. Vi ser at tilskudd til og investeringer i anlegget, varierer betydelig fra år til år, og har derfor valgt i budsjettoppsettet for 2002 også å vise årets resultat og neste års budsjett korrigert i forhold til tilskudd til anleggene investeringer i anleggene innskudd til havneplasser og strøm Vi får da frem mer sammenlignbare tall i forhold til driften av seilforeningen. Etter hvert som prosjektregnskap for anleggene blir ferdige vil verdiene av anleggene bli synliggjort der. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 6 av 36

7 Askøy Seilforening er i den unike situasjon at vi mottar betydelig støtte til vårt anlegg. Vi har også en rekke firma og personer som gir oss betydelige rabatter og gaver, både til anlegget og til driften. Vi takker alle disse bidragsyterne, både eksterne og medlemmer, og ber medlemmen benytte de firma som støtter oss. I styret for Askøy Seilforening 2001 Thorvald Haarberg leder Peter Thomas Hansen Kristen Maartmann-Moe Anne-Gurine F. Gjøsæter Harald Svardal Stian Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Rannveig Strømsnes Torbjørn Halvorsen Årsrapport 2001 fra Havn og Anleggskomiteen Komitéen har i år hatt følgende medlemmer: Helge Askvik Kjell Heimstad Svein Hol. Thorvald Haarberg. Terje Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Komitéen har fungert som et demokratisk styrt organ der hver enkelt har tatt hånd om de oppgaver de føler seg mest kompetent til. Fredrik Orvin Tveit har vært komitéens kontaktperson i styret. Vi har hatt tre organiserte komitémøter og et ukjent antall uformelle møter og dugnader. Komitéen har gjennomført en hel rekke arbeidsoppgaver som utebelysning på seilsportsenteret, videre ferdigstilling av midlertidig klubbhus, innføring av rabattordning, organisering av dugnad på Kollavåt fridluftsområde i henhold til leieavtale med mer. Arbeidet i året som har gått har likevel i all hovedsak vært preget av to store prosjekter. Dette er oppføringen av grunnmur til nybygget på seilsportsenteret og videre fremføring av flyteanleggene. Disse prosjektene har vi hatt mange dugnader på og mange av seilforeningens medlemmer har vært flinke til å delta på disse dugnadene. Vi har støpt syv nye flytebrygger med ti meters lengde. Disse skal danne brygge B. Brygge A har foreløpig blitt avsluttet med eget strømuttak til de båtene som ønsker det, utliggere på hele bryggen og en spesialbrygge til Let's Fly ytterst. Videre arbeid i år vil være knyttet til de samme to prosjektene. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 7 av 36

8 Anleggsarbeidene Midlertidig klubbhus Det gjenstår nå bare minimale arbeider på det midlertidige klubbhuset. Dette omfatter vannbord på nordenden av taket, noe isolasjon på loftet, rampe opp til inngangen og noe mindre elektriske arbeider. Huset vil foreløpig ikke kunne få status som undervisningsbygg som planlagt, da dette ikke er godkjent søkeområde i forhold til tippemidler. Klubbhus og båthall I løpet av året er det forskalet, armert og støpt grunnmur for klubbhus og båthallen. Det er laget grøfter inne i grunnen og fylt bakom med stein mellom grunnmuren og fjellet. Det er oppmålt og klargjort for å sette opp ringmur som fundament for fasadevegger. Klubbhusdelen er byggeanmeldt og godkjent, men det gjenstår å ren tegne hele bygget inklusiv båthallen og byggemelde dette. Det er kjøpt inn systemforskaling trelemmer til bruk for støping av grunnmur. Vann, strøm og kloakksystem Framlegging av vann og strøm til flytebrygge A er nesten ferdigstilt. Båter som ligger i anlegget kan nå få fast tilkopling til strøm, 16 amp. med egen minusmåler og jordfeilbryter. Båteierne må selv delta med å legge frem oppkopling og fremlegg. Teknisk bygg Det tekniske bygget er nå så godt som ferdig. En del mindre arbeider gjenstår, bl. annet motering av vask og varmt og kalt vann. Hovedkaien Hovedkaien er nå helt ferdigstilt i en lengde av 57 meter. Flytebrygger Brygge A er nå lagt ut i en lengde av 60 meter (6.betongbrygger). Den kan ytterligere forlenges med 4 til totallengde på ca. 100 meter. I løpet av vinteren ble det støpt ytterligere 7 betongbygger og betonglodd for ankring på dugnad. Disse er nå under montering som ny B-brygge der betongloddene nå er utlagt og som legges i forlengelse av stålbryggen, syd på anlegget. Det er i år kjøpt inn hovedstålet til 24 gangbaner og 24 fortøyningsbommer. Disse er satt i produksjon hos Florvåg Mekaniske Verksted, og vil bli levert i løpet av vinteren. Utsettingsbrygger for jolleseilerne er oppgradert og lagt om i høst, og vil gi jolleseileren langt bedre forhold. Kaikran Kaikranen er nå ferdig. Tannkransen er dekket med nytt skjold, men det gjenstår litt maling og montering av endestopp brytere. I fjor ble det gjennomført krankurs og vi har en rekke godkjente kranoperatører, som har begynt å virke i løpet av sesongen. Kun de som har deltatt på kurs, vil få betjene Svingkranen på Seilsportsenteret. Plasthaller Vi låner en rubbhall, som er midlertidig plassert ved klubbhuset. Videre har vi anskaffet en plasthall på 240 kvm, som midlertidig er montert ved nedkjørselen til området. Hallen var forventet finansiert ved reklame, dette arbeidet har ligget litt etter, men det er fortsatt mulig å selge reklame på hallen og dermed fullfinansiere denne. Flomlys Flomlysanlegg er oppgradert med 3 nye lyskastere i høst, på den nordre masten. Lyset er regulert med skumrings relé. Selve flomlyset er montert på 3 master. Senere skal det settes opp ytterligere en eller 2 master på nordre del av anlegget. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 8 av 36

9 Andre installasjoner Det er i høst laget ny vogn for de fire båtkrybbene som foreningen eier. I klubbhuset er det montert ny komfyr, som vi velvillig har fått gratis fra Pedersen da han la ned Trompeten selskapslokaler på Kleppestø. Havneaktiviteten Anleggskomiteen fungerer som havnekomité. Bruken av havnen er sterkt økende. Båtplasser i anlegget Tilsvarende 7 faste plasser er solgt i år. Noen båter ligger på åremålsleie og 2 båt ligger på vinterleie. Vi har også solgt mage strømtilkoplinger på A-bryggen disse er nå under montering. I tillegg ligger det et mindre antall små kjølseilbåter, robåter og lign. i anlegget. Ved den utvidelse som nå gjøres i anlegget, forventer vi å dekke etterspørselen etter båtplasser de nærmeste årene. I realiteten har vi i overkant av 40 plasser for salg, noe som vil gi oss en inntektsreserve på rundt NOK ,-. Båtopptak Bruken av kranen har vært økende i år og utnyttelsen har vært god. Det er mulig at vi fra kommende år må være mer restriktive med hvor lenge båtene kan stå på land for å ta unna etterspørsel om opptak. Økonomi Vi har hatt god likviditet i året som er gått, dette som følge av at vi ikke har satt i gang større aktiviteter enn vi har sett økonomisk forsvarlig. Askøy kommune har utbetalt et første avdrag på ca. NOK ,-. av det de skylder oss, Opprinnelig skyldte Askøy Kommune oss NOK ,-. Vi er svært usikre på når neste avdrag betales, sett i relasjon til kommunens dårlige økonomi.. Vi har i år fått innvilget en tippemiddel søknad, på NOK ,- til jolle/flytebryggeanlegg. Beløpet er foreløpig ikke mottatt, men 80% er anmodet overført snarest mulig. Foreningen har ingen løpende lån eller annen gjeld i forbindelse med anlegget. Det er sendt inn ytterligere 1 søknader på tippemidler, for båthall på ,-. Gjennom sakspapirer i Hordaland fylkeskommune fremkommer det at anlegget kan forvente statlige tilskudd, øremerket fylkesidrettsanlegg, på til sammen ,- over kommende 3 års periode, dog etter søknad, som vi vurderer å sende i høst. Dugnadsarbeid Praktisk talt alt arbeid på anlegget er i år utført på dugnad. Det er svært positivt at medlemmene deltar i dette arbeidet, som både er viktig for foreningen og miljøskapende. Vi har positivt merket at flere nye medlemmer aktivt tar del i arbeidet. I vår ble det montert stemplingsur, etter årsmøtevedtak om å innføre rabattordning på dugnadsarbeidet, og det er via denne ordningen frem t.o.m. oktober registrert rundt 1360 timers dugnad. FOT / TH Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 9 av 36

10 Årsrapport fra Regattakomiteen 2001 Alle årets regattaer er over, noen mer suksessfull enn andre. Gjennomgående har det i hele år vært vanskelig å få tak i folk til arrangementene og vi har også hatt litt problemer med resultatbergninger. ASF kjøpte inn et nytt regattaprogram som ikke har stilt til forventningene og dette har skapt problemer for flere av regattaene. Det har vært dårlig oppslutning i noen av regattaene blant annet ble både Askøy Race weekend og Thorvalden avlyst. Derimot har Askøy Seilforening fremdeles Hordalands to største regattaer og vi holder, til tross for litt problemer, en rimelig høy standard på de regattaene vi arrangerer. I tillegg har vi en god gjeng aktive seilere som setter preg på miljøet og fester ASF høyt på resultatlistene. Her følger en kort oppsummering av Askøy Seilforenings regattaer sesongen Vårbløyta: Tre seilaser ble gjennomført for en klasse: LYS med spinnaker, på pølsebane under flotte forhold i Hauglandskosen. Regattasjef var Ivar Syslak og Geir Johannesen og Stian Soltvedt var med på online resultatberegning. Forberedelser med regattautstyr gikk greit: knyting av iljestein, skriving av seilingsbestemmelser og gjennomgang av utstyr etc. Vi brukte Victory for resultatberegninger og Geir tastet inn resultater i sitt hjem via telefon fra startbåten slik at da vi kom på land etter seilasen lå resultatene fra de første seilasene og ventet i min elektroniske postkasse. Etter litt tasting og en protestbehandling fikk vi ut resultatlistene og premieutdeling ble holdt mens det fortsatt var en del seilere igjen på kaien. Arrangementskomiteen gjorde en super innsats på kjøkkenet og sørget for god stemning i klubbhuset! Alt så ut til å til å være en flott regatta til det senere på kvelden ble oppdaget at det var feil i utregningene på resultatlisten slik at premieringen måtte endres. Nybegynner feil! Ellers var dette et meget bra arrangement med ca 21båter og mange fornøyde seilere. Partygirl fra Haugesund vant foran Nikita på andre plass og Marella IV på tredje. Aker Regattaen: Thorvald Haarberg arrangerte denne i år og dette er faktisk Hordalands nest største regatta etter Askøy Rundt! Ca 50 båter stilte til start etter Gundermetoden og regattaen er fortsatt en suksess. Best fra Askøy var Nikita på niende plass med Marella IV på plassen bak. Byfjordtrimseilasene: Inge Bastiansen, Morten Lystrup og Jan Hjemgaard har arrangert for Askøy Seilforening. Det har vært gjennomført 12 seilaser i år med deltagelse i både ORC og LYS. Regattaen var i år tellende i Hordacup og vektet 1.2. Løpene ble endret foran sesongen, men det viste seg ikke å gi noe mer spennende seiling enn før. Byfjordtrimmen er fortsatt en populær serie, men kanskje må der endres litt i løpene også til neste sesong? Det har vært luftet blant folk at det kanskje er en ide å seile pølsebane? Nikita vant Byfjordtrimmen serien tett fulgt av Expensive. Askøy Race weekend : Regattaen ble avlyst p.g.a. manglende folk, dårlig tid til planlegging og et ønske om at det skal gjøres ordentlig når det først blir gjort. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 10 av 36

11 Askøy Rundt: Arrangementmessig ble regattaen en suksess i år også, men her har det ikke vært helt jevn arbeidsfordeling. Rune Røyseth var regattasjef og hadde helt sikkert nok å gjøre i år også selv om Stian Soltvedt gjorde deltagerliste og resultatlister og Peter Thomas Hansen koordinerte ALT det andre arrangementsmessige. Det vil bli forsøkt skrevet en How to do it bok om Askøy Rundt da det også i år ble gjort mange erfaringer som kan hjelpe fremtidige arrangementer. Det ble i år forsøkt med en ekstrasløyfe der båter frivillig kunne seile et ekstra løp opp til Mefjordsboen. Under halvparten av de båten som hadde meldt sin interesse for dette fullførte ekstrasløyfen! Dette viser at flesteparten av seilerne foretrekker det sosiale i haven foran å seile til langt på ettermiddagen. Askøy Rundt ble en flott seilas med gode seilerforhold lørdag og søndag, selv om det stilnet helt søndag og båtene ble tatt i mål ved Ramsøy. Lørdag kveld var det et flott arrangement i Herdla havn med god stemning blant seilerne i de 103 båtene. Også i år slet vi med å få ut endelige resultatlister og det gikk alt for lang tid før disse var klare. Opp mot pressen var dette for dårlig, men seilasen fikk ellers god omtale i SeilMagasinet. Minsann vant i LYS klassen t.o.m m/spinnaker og fikk andre plass overall i LYS, mens Natasha kom på andre plass overall i ORC-klassen. Izabella fikk andreplass sammenlagt i Singlehand-klassen. Thorvalden: Regattaen kolliderte også i år med Lag NM for joller samt at Bergens Seilforening arrangerte internt SUPPECUPPEN for optimistjollene sine for å kåre den dårligste seileren! En Yngling og en optimist jolle stilte på seilsportsenteret hvor regattaen ble annullert. Da Askøy Seilforening ikke har noen jolleseilere blir ikke denne seilasen arrangert neste år. Seilforeningen har engasjert ny jolletrener og det satses fortsatt på å bygge opp et nytt jollemiljø. Blant annet har det vært arrangert helge-samlinger for både voksne og barn som vil lære å seile og her ser en et videre potensial for rekruttering seilere. Klubbmesterskapet: Helge Ivarsøy var regattasjef og gjennomførte en flott regatta med to seilaser på pølsebane i Hauglandsosen. Det var sol og lett bris fra øst og i år som i fjord ble det litt venting før det kom vind. Arrangementsmessig gikk dette strålende og resultatlisten ble lest opp mens seileren satt i klubbhuset og spiste en nydelig fiskesuppe! Dessverre var det bare 8 båter på startlinjen og det er altfor dårlig. Her er det noe å gripe fatt i! Nikita vant til slutt foran Expensive og Natasha. Videre arbeid: Økonomisk trengs der en oppjustering for regattakomiteen. Der kommer ikke nok inntekter til å dekke utgiftene. Premiene er dyre og på uforklarlig vis har der også forsvunnet en VHF- radio som må erstattes. Har vi mye å hente på reklame og sponsorer? Der finnes nå en del premier (glass) for neste år, men ikke nok for hele neste sesong. Andre store utgifter er diesel til startbåter, signalskudd (som sikkert burde kunne kjøpes inn billigere gjennom skytterlag eller tilsvarende så man slipper å betale 20 kr skuddet) tau til ilesteiner og postutsendelser. Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 11 av 36

12 Regattaprogrammet Victory må oppdateres av selger for å få inn ORC-beregninger og vil da trolig kunne benyttes neste sesong. Askøy Rundt og Aker-regattaen vil i 2002 gå som i år uten de store endringene. Vårbløyta er så tidlig på sesongen at små tiltak bør kunne holde denne seilasen på et bra nivå. Kanskje kan deltagelsen øke dersom sosiale arrangementer på seilsportsenteret blir bedre annonsert? Klubbmesterskapet har hatt for få båter til start og her må det gjøres noen tiltak for å øke deltagelsen. Stort regattapress i løpet av sensommer og høst med flere Hordacup seilaser gjør at seilerne blir utbrent før sesongen er slutt og mindre regattaer nedprioriteres. Er dette et tegn på at Hordacupen virker mot sin hensikt? Styret har luftet en tanke om færre seilaser for Havseilere og en ekstra for joller, men regattakomiteen går inn for å heller kutte jolleregattaene og arrangere regattaer for tur og havseilere som i år. Årsrapport fra Komité Seiling. KOMITE FOR SEILING 1. Komitémøter Komiteen bestod av Torbjørn Halvorsen, Morten Lystrup, Øyvind Skogen, Finn Espeseth og Terje Askvik. Det har vært avholdt ett møte der det ble besluttet å avholde kurs i seiling for voksne og at det skulle legges til rette for trening for de aktive både i Bakarvågen og Seilsportsenteret. Det ble og diskutert hvordan en kan bedre rekrutteringen til jolleseilingen uten at en kom frem til konkrete tiltak. 2. TUR OG HAV a. Nybegynnerkurs Det er avholdt to kurs, ett om åren og ett på høsten. Kurset om våren hadde som tema grunnleggende opplæring av seil/ seiltrim og sikkerhet. 26 personer deltok. Kurset gikk over to dager og ble ledet av Helge Askvik. Høstkurset 15. og 16 sept.var et kurs for hele familien, der voksne og barn seilte både jolle og tur og hav. Kurset ble ledet av Peter Tomas Hansen. 23 deltakere Det at hele familien er sammen på kurs er glimrende måte å formidle seilgleden på. Kursene ble en suksess både faglig og sosialt. Kurslederne gjorde en glimrende innsats og foreningens medlemmer stilte opp med båter, kunnskap og mat. b. Tilrettelegging for trening Det ble ordnet med bøyer både utenfor seilsportssenteret og i Bakarvågen. De ble blant annet brukt i oppkjøringen til EM i Marstrand av Expensive og Marella IV. 3. JOLLE a. Nybegynnerkurs Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 12 av 36

13 Det ble avholdt nybegynnerkurs om høsten sammen med kurset for voksne. Ca 10 barn deltok. b. Trening Trener: Jon Lystrup og Kjell Magnus Økland Jon Lystrup hadde treningene på våren. Få deltakere Kjell Magnus Økland overtok seint på høsten. Har ikke kommet i gang. c. Oppjustering av utstyr Båtene har vært sett over. Det har ikke vært brukt penger på dette da aktiviteten har vært lav. d. Svømmetrening Foreningen har Askøy-hallen hver lørdag fra kl til Det arbeides med å få i gang aktivitet for yngre. Komiteen takker Helge Askvik og Peter Thomas Hansen for godt planlagte og gjennomførte begynnerkurs. Suksessen med nybegynnerkursene vil vi prøve å gjenta til neste år. Komiteen arbeider med å bedre informasjonen rundt jolleaktivitetene. Det er ikke tilfredstillende at aktiviteten er så lav som i år. Askøy Torbjørn Halvorsen (komitéleder) Resultater i andre regattaer: Askøyseilere har markert seg godt på regattabanen i år! Her følger et utdrag fra noen av kretsens øvrige resultatlister: Neglespretten 6 januar 2001 Åsane seilforening. Lys 1,10 1, Activ Comfortina Geir Synnevåg Embla2 Maxi 999 Helge Ivarsøy Blue Bird X 95 Ivar Syslak Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen Sili Albin Nova Rune Røyseth Lys 1,16-1, Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Sasha Banner 28 Morten Lystrup Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Lys 1, Expensive X362 Sport Pål Edvardsen Marella IV IMX 38 Sverre N. Valeur Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Millenium Spirit Rush Selection Espen Ryeng Let s Fly One Off 64 Rune Fotland Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 13 av 36

14 Snøføyka 17 februar Os seilforening. Lys 0,00 1, Blue Bird X 95 Ivar Syslak Lys 1, Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Marella IV IMX 38 Sverre N Valeur Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Isbjørnen 17 mars Bergen seilforening. Lys t.o.m Activ Comfortina 32 Finn Espeseth Lys Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Marella IV IMX 38 Sverre N. Valeur Exspensive X 362 sport Pål Edvardsen Georgia Exspress Mumm 36 Carl Edward Jansen Vårbløyta 29 april. Askøy seilforening Lys Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Marella IV IMX 38 Sverre N Velaur Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Exspensive X 362 sport Pål Edvarsen Activ Comfortina 32 Geir Synnevåg Georgia Exspress Mumm 36 Carl Edward Jansen Excuse Me X-79 Ragnvald Maartmann-Moe Frurore Fenix Harald Gjøsæter Potemkin Banner 28 Simon Koch Byfjordselasen 5 mai Åsane seilforening ORC Embla 2 Maxi 999 Helge Ivarsøy Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Expensive X362 sport Pål Edvardsen Activ Comortina 32 Finn Espeseth MarellaIV IMX- 38 Sverre N Valeur Lys Xcuse Me X 79 Ragnvarld Maartmann-Moe Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Blue Bird X -95 Ivar Syslak Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 14 av 36

15 Mildeskvetten 13 mai. Milde båtlag Lys Natassja Banner 28 Stian Soltvedt Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen ORC Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Xcuse Me X 79 Ragnvald Maartmann-Moe Activ Comfortina 32 Geir Synnevåg Expensive X362 sport Pål Edvardsen Marella IV IMX 38 Sverre N Valeur Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Aker Maretime Regatta 26 mai. Askøy seilforening. Lys Whiplash Albin Express Deliotte & Touche Nikita Banner 28 Byggmester Øyvind Skogen Marella IV IMX 38 Nordbye Gruppen as Activ Comfortina 32 Jæger Automobil as Expensive X-362 sport Lagersystem as Blue Bird X-95 Posten Norge BA Logistikk Fryden Rush Selection Takstkontoret i Bergen Sisu Finngulf 31 Laksevågslærerne Izabella Comfort 30 Wilson Management as Tinka Comfort 30 Mjellem & Karlsen Verft as Let s Fly One off 64 EDB Fellesdata as Xcuse Me X-79 Fjell Industrier Singelhand 27 mai Båtlage Ran. Lys Frurore Fenix Harald Gjøsæter Stord Rundt juni Bergen Seilforening Lys 1,10 og mindre Frurore Fenix Anne Gurine Gjøsæter ORC Activ Comfortina 32 Geir Synnevåg Natasha Banner 28 Stian Soltvedt Expensive X-362 sport Pål Edvardsen Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 15 av 36

16 Shetland Race 27 juni 3 juli HSK Lys Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Georgia Express 2 Mumm 36 Carl Edward Jansen Fryden Rush Selection Reidar Frydenbø Sommerregatta 4 5 august Hjellestad seilforening ORC Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Xcuse Me X-79 Ragnvald Maartmann-Moe Lys Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen Salty Seas Race Weekend Haugesund Lys Natasja Banner 28 Stiand Soltvedt Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Frøken Himmelblå Banner 28 Tor Audun Kleppe Askøy Rundt august Askøy seilforening Singelhand Izabella Comfort 30 Rolf Martin Nesse Anna One Off Kjell Heimstad Tinka Comfortina 32 Inge Bastiansen Tur Redneck Sunshine 38 Steinar Jakobsen 1045 Bettina Scampi Frode Larsen 2927 Luna Alo 33 Jan Heum 3063 Afrodite Comfort 30 Olav Berntsen 5258 Æolus Rush 97 Helge Nilsen Bente Jenneau Sun Svein A Lindelid Lys u/ spinnaker t.o.m. 1, Gyda Maxi 84 Tor Sætre Dizzi Damsel Milia 25 Eiliv M Thuen Skipper Worse Foxhound Roald Stømsnes Camilla Maxi 84 Bjørn Davidsen S/Y Capella Trio 96 Odd-Rune Lillaskare Nini Albin Cumilus Helge Davidsen Lys u/spinnaker f.o.m Majato Omega 36 Jan Otto Evjen Nadia Banner 30 Øyvind Bøe Tsamaya Alo 33 Trond Fagerli Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 16 av 36

17 Lita Omega 34 Odin Lie Utopia Oceanis 361 Jannike Hanevik Lys t.o.m.1, Minsann Opus 34 Thorvald Haaberg Frurore Fenix Anne-Gurine Gjøsæter Maximus Maxi 95 Torvald Myhre Lys Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen Blue Bird X 95 Ivar Syslak Lys Let s Fly One Off 64 Dag Erik Fotland ORC Natasja Banner 28 Stian Soltvedt Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Xcuse Me X 79 Ragncvald Maartmann-Moe Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Activ Comfortina 32 Geir Synnvåg Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Whiplash Albin Express Yngve Thuen ORC ekstrasløfe Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Activ Comfortina32 Geir Synnevåg Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Whiplash Albin Express Yngve Thuen Hjeltefjorden Rundt 25 august Båtlaget Ran ORC 3. EXpensive X-362 sport Pål Edvardsen 4. Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy 5. Nikita Banner 28 Øyvind Skogen 8. Aktiv Comfortina 32 Finn Espeseth 10. Georgia Express 2 Mumm 26 Carl Jansen 11. Natasha Banner28 Stian Soltvedt 13. Wiplash Express Yngve Thuen Åpent Osmesterskap 1 2 september. Os seilforening ORC Embla Maxi 999 Helge Ivarsøy Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 17 av 36

18 Kretsmesterskapet 8-9 september Åsane seilforening Lys f.o.m Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen ORC Express Wiplash Express Yngve Thuen ORC Expensive X 362 sport Pål Edvardsen Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Embla Maxi 999 Helge Ivarsøy Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Activ Comfortina 32 Finn Espeseth Byfjordtrimmen Sammenlagt Lys Sisu Finngulf 31 Cato Ellingsen Blue Bird X 95 Ivar Syslak Frøken Himmelblå Banner 28 Tor Audun Kleppe Tinka Comfortina 32 Inge Bastiansen Frurore Fenix Harald Gjøsæter Sammenlagt ORC Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Expensive X 362 sport Pål Edvardsen Natasja Banner28 Stian Soltvedt Sasha Banner 28 Morten Lystrup Activ Comfortina32 Finn Espeseth Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Potemkin Banner 28 Jan Hjemgaard Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Marella IMX 38 Sverre Valeur Xcuse Me X 79 Ragnvald Maartmann-Moe Høststormseilasen september Nordhordaland seilforening. Lys Activ Comfortina 32 Geir Synnevåg Blue Bird X 95 Ivar Syslak Tinka Comfortina 32 Inge Bastiansen Lys Let s Fly One Off Rune Fotland ORC Expensive X 362 sport Pål Edvardsen Embla II Maxi 999 Helge Ivarsøy Georgia Express Mumm 36 Carl Edward Jansen Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 18 av 36

19 Klubbmesterskap Askøy seilforening 29 september Lys Nikita Banner 28 Øyvind Skogen Expensive X 362 sport Pål Edvardsen Natasja Banner 28 Stian Soltvedt Georgia Express Mumm 36 Jan Hjemgaard Sasha Banner 28 Morten Lysturp Minsann Opus 34 Thorvald Haaberg Sipper Worse Foxhound Roald Strømmsnes Izabella Comfort 30 Rolf M. Nesse Windjamer 6. Oktober ORC 1. Expensive X 362 sport Pål Edvardsen LYS 6. Aktiv Comfortina 32 Finn Espeseth 11. Embla II Maxi 999 Helge Iversøy 29 Sisu Finngulf 31 Cato Elingsen Færderen 8-9 Juni ORC Marella IV IMX 38 Sverre N. Valeur LYS DNF Lets Fly One Off 64 Rune Fotland IIMS EUROPEAN OFFSHORE CHAMPIONSHIP August Expensive X 362 sport Pål Edvardsen Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 19 av 36

20 Årsmelding PR og sponsorkomiteen. Komiteens arbeid har i inneværende år hovedsakelig vært konsentrert om driften av våre internettsider samt arbeid mot sponsorer og presse. Våre internettsider fremstår som det viktigste informasjonsorganet både mot egne medlemmer og andre seilere. Påmelding til våre regatta foregår i vesentlig grad via internett og våre hjemmesider er også benyttet for å formidle resultater fra våre avviklede regattaer. Komiteen er også ansvarlig for medlemsbladet Kompass som i perioden ikke har vært utgitt. Da våre internettsider har overtatt som hovedformidler av nyheter har dette krevd såpass store resurser at arbeidet med Kompass er blitt skadelidende. Komiteen har også arbeidet mot sponsormarkedet. Som tidligere år har vi en del faste samarbeidspartnere som yter oss støtte i form av pengegaver samt tjenester og diverse former for utstyr. Det har også vært arbeidet mot større firma som eventuelt kan tilføre foreningen midler i form av større beløp løpende over lengre tidsintervall. Dette arbeidet har vist seg krevende og man må her arbeide på et mer profesjonelt nivå for å oppnå aksept. Det har derfor vært diskutert om slike oppgaver kan best ivaretaes av eksterne samarbeidspartnere. Det har også vært arbeidet med kontakt med presse i forbindelse av våre arrangement. Dette har medført meget god dekning av våre største arrangement, (Seileruken og Askøy Rundt), i Seilmagasinet. Begge disse arrangementene ble viet stor oppmerksomhet og har hjulpet oss å markedsføre foreningen på en meget positiv måte. Harald A. Svardal Årsberetning for Askøy Seilforening 2001 Side 20 av 36

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010 V]hS1RJb BÆRUM ijhnnhsklubb Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb, tirsdag 6. april 2010 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2009 Arsrapporter fra gruppene 2. Arsregnskap 2009 med revisors

Detaljer

Årsberetning 2009. side 4-25

Årsberetning 2009. side 4-25 2009 ÅRSBERETNING ÅRBOK FOR STAVANGER SEILFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Årsberetning 2009 side 4-25 Les også: Tur-retur Stavanger Tromsø Optimistjollesesongen 2009 Kielerwoche og VM i X-35 Fra NM til VM

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Milde Båtlags styre 2005

Milde Båtlags styre 2005 Zoom 8 på regattabanen i Fanafjorden Foto: L. Rognaldsen Årsberetning 2005 Milde Båtlags styre 2005 Milde Båtlags medlemsblad Adresse Milde Båtlag Skibenesveien 12 5259 Hjellestad Telefon: 55991530 E-post:

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer